پایان نامه بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی

word 1 MB 32443 70
1392 دکترا دامپزشکی
قیمت قبل:۶۲,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌ نامه :

  برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی (D.V.M)

  چکیده فارسی

   

  عنوان:بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری‏های گوشتی شهرستان پیرانشهر به  باکتری اشریشیاکلی

   

  آب آشامیدنی از فاکتورهای مغذی و حیاتی است که برای رشد مطلوب و کنترل حرارت بدن ، ضرورت داشته و باید همیشه در دسترس باشد. آب یکی از مواد متشکله تمام سلولها و بافت های حیوان می باشد و محیطی است برای انجام تمام فرآیندهای بدن ، وجود آب برای فرآیندهای هضمی تأکیداٌ لازم می باشد بطور متوسط 70درصد وزن طیور و 65درصد وزن تخم مرغ از آب تشکیل شده است. آلودگی باکتریائی در آب مصرفی طیور نشان دهنده آلودگی منابع آب مرغداری با آبهای سطحی و کودهای حیوانی می باشد . در صورت آلوده شدن منبع آب با باکتریهای بیماریزا، با توجه به اینکه آب به راحتی و در سطح وسیع در اختیار تمام پرنده ها قرار دارد ، بیماری سریعاٌ در گله پخش شده و همه گیر خواهد شد. هدف از این تحقیق بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری‏های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی می‏باشد. در این تحقیق از 15نمونه مورد مطالعه تنها دو نمونه آب مورد بررسی از لحاظ اشریشیاکلی مثبت بودند نتایج حاصله نشان داد که آب آلوده به اشریشیاکلی می تواند نقش مهمی در تولید بیماری‏های مربوطه بخصوص عفونت‏های گوارشی و کلی سپتی‏سمی داشته ‏باشد بنابرین پیشنهاد میگردد برای نتیجه گیری‏های بعدی میتوان تحقیق مربوطه را در حجم بسیار وسیعی انجام داد و همچین با استفاده از راههایی مانند: استفاده از روش های ضد عفونی مناسب ، ضدعفونی کردن تمام سیستم آبرسانی مرغداری ، انجام آزمایشات باکتریایی قبل از جوجه ریزی هر دوره ، جلوگیری از دسترسی حیوانات به آب چاه یا مخزن آب و حفر چاه‏های آب دور از فاضلاب‏ها برای پیشگیری استفاده کرد.

   

  کلمات کلیدی: آب آشامیدنی، اشریشیاکلی ، فارم گوشتی ، پیرانشهر(ایران)

   

  از نظر زیست شناسی آب یکی از مهمترین مواد شیمیایی محسوب میگردد آب به صورت‏های جامد، مایع و بخار در طبیعت وجود دارد و یکی از اجسام سازنده‏ی محیط زیست موجود زنده است. بطوری که فقدان آن سبب از بین رفتن زیست میگردد. آب بدن در سه محیط متمایز فضای درون سلولی(حدود40درصد وزن بدن) و فضای بین سلولی(حدود 15درصد وزن بدن)و درون رگها(حدود5 درصد وزن بدن)وجود دارد. ادامه حیات در موجودات وابسته به آب است که فراوانترین ماده در بافتهای گیاهی وحیوانی و دنیای اطراف ما میباشد.بیش از 80% سطح زمین را آب پوشانده است که به صورت آب نسبتاً خالص در رودخانه و دریاچه هاو محلول رقیق نمک در اقیانوس‏ها و به صورت جامد تقریباً خالص در دشت های برف و رودخانه های یخی وپهنه‏های یخی قطبی وجود دارد.خواص غیر عادی آب اثر عمیقی بر ماهیت محیط زیست دارد.

  با رشد جمعیت ، منابع آب طبیعی در حال تمام شدن هستند و این سبب نگرانی بسیاری از دولتها در سراسر دنیا شده است. امروزه دانشمندان معتقدد که در 3100 میلیون سال پیش که جانداران غیر هوازی به وجود آمده اند، آب دریا و مواد آلی محلول در آن را برای تغذیه و تکامل خود مورد استفاده قرار داده اند. خواص فیزیکی و شیمیایی آب در مقایسه با ترکیبات مشابه آن کاملاً متفاوت است. آب و یونهای سازنده ی آن یعنی یون هیدروژن و یون هیدروکسیل عامل مهمی در شناسایی ساختمان و خواص زیستی پروتئین ها ،قندها و لیپیدها به شمار میروند. آب یکی از ترکیبات اصلی در بسیاری از موادغذایی است واساساً بخش مهمی از بسیاری از اقلام غذایی را آب تشکیل می دهد.

  آب بیش از 65% تخم مرغ بدون پوسته را تشکیل میدهد، آلبومین مقدار زیادی آب دارد و بخش جامد آن شامل پروتئین ها به اضافه مقدار ناچیزی کربوهیدراتها می باشد . نیمی از ترکیب زرده آب است.

  اهمیت آب در طیور به خاطر انتقال موا غذایی، شرکت در واکنش های شیمیایی،دفع مواد زاید و کمک به حفظ درجه حرارت میباشد. طیور در برابر تشنگی بسیار حساسند، به طوری که چند ساعت پس از محرومیت از آب سبب تلفات زیادی در گله ی طیور میگردد و در تنظیم حرارتی بدن ضروری است آب تقریبا ً55-57 در صد از وزن بدن طیور را تشکیل میدهد.

  مقدار آب در بدن نسبت عکس با مقدار چربی دارد و افزایش چربی موجب کاهش آب بدن میشود. در زنان آب حدود50% و در مردان حدود 60% وزن بدن را تشکیل میدهد. قسمتی از آب به صورت ترکیب بوده و جزیی از ساختمان ذره ای مواد شیمیایی است که آن را آب پیوند شده (BOUND.WATER) می‏نامند.    آلودگی باکتریائی در آب مصرفی طیور نشان دهنده آلودگی منابع آب مرغداری با آبهای سطحی و کودهای حیوانی می باشد. در صورت آلوده شدن منبع آب با باکتریهای بیماریزا، با توجه به اینکه آب به راحتی و در سطح وسیع در اختیار تمام پرنده ها قرار دارد ، بیماری سریعاٌ در گله پخش شده و همه گیر خواهد شد. وجود اجزای مدفوع در آب نشان دهنده امکان آلودگی  آب با عوامل بیماریزا می باشد. آلودگی می تواند از منشأ آب مثلاً از چشمه یا داخل مزرعه اتفاق افتاده باشد. بنابرین هدف از این تحقیق:

  1- جداسازی باکتری اشریشیاکلی از آب آشامیدنی مرغداری‏های گوشتی شهرستان پیرانشهر.

  2- بررسی رابطه بین آلودگی آب آشامیدنی و عملکرد گله .

  3- بررسی راهکار‏های مناسب در جهت بهبود کیفیت آب آشامیدنی میباشد.

   

   

        فصل اول

           کلیات

  Review of  Literature       

   

  اهداف تحقیق

  1-جداسازی باکتری اشریشیاکلی از آب آشامیدنی مرغداری های گوشتی شهرستان پیرانشهر

  2-بررسی رابطه بین آلودگی آب آشامیدنی و عملکرد گله

  3-بررسی راهکار‏های مناسب در جهت بهبود کیفیت آب آشامیدنی

  پراکندگی آب در طبیعت

      چیزی به نام آب طبیعی خالص وجود ندارد آب باران که خالص‏ترین شکل آب طبیعی است دارای مقادیر کمی گازهای حل شده مانند اکسیژن، کربن دی اکسید و در نزدیکی مناطق صنعتی سولفوردی‏اکسید است. کلیه ی آب هایی که سطح زمین را می پوشانند یا نزدیک سطح زمین قرار دارند ئیدروسفر گویند.

  اقیانوس ها به تنهایی حجمی برابر 1356660000000000 میلیون را در بر می گیرند دانشمندان معتقدند که این میزان آب 1411000000000 میلیون تن وزن دارد این فقط 22% حجم زمین را‏ تشکیل می‏دهد‏(حامدی،1387).

   

  منا بع تا مین آب

  آبی را که به مصرف آشامیدن و مصارف خانگی و یا صنعتی میرسانیم از منابع مختلفی به شرح زیرتامین می‏گردد:

   

  1-3-1-آب باران

   باران از تقطیر بخار آب سرد شده ایجاد می گردد. بشر همواره برای باران اهمیت خاصی قائل بوده است و به وسیله ذخیره آب باران در آب انبارها و مخازن دیگر، از آن جهت شرب و سایر مصارف استفاده می‏نموده است.

  1-3-2- چشمه

      خارج شدن آب های درون زمین بطور طبیعی و ظهور آن در سطح زمین چشمه نامیده می شود. چشمه‏ها غالباٌ در کنار تپه ها و دامنه کوهستانها ظاهر می شوند. گذشتن آب از لایه های مختلف زمین و عبور آن روی سطح  زمین موجب ناخالصی و آلودگی های بیش از حد این آب ها می گردد.

  1-3-3- قنات

      قنات یا کاریز یک مجرای زیر زمینی تقریبا افقی است که آب را از عمق زمین که در فواصل دور و در شیب واقع است به سطح زمین انتقال می‏دهد. قنات ها را در نواحی آبرفتی که از قشرهای شنی و رسی تشکیل شده اند احداث می کنند.

  1-3-4- چا ه

      چاه مجرایی استوانه ای قائمی است که سطح زمین را به یک مخزن آب زیرزمینی متصل می سازد که بر حسب ارتفاع چاه بصورت عمیق – نیمه عمیق و سطحی نامگذاری گردیده اند.آب اینگونه چاهها توسط پمپ های  مخصوص به سطح زمین انتقال پیدا می کند.

  1-3-5- آب دریاچه ها ودریا ها

     در پاره ای از مناطق دنیا آب دریا چه ها و دریاها را شیرین و برای شرب مورد استفاده قرار می دهند. در ایران در قسمت جنوب کشور(بوشهر) دستگاههای آب شیرین کن بخشی از آب مصرفی شهر را تأمین می سازد. چیزی به نام آب طبیعی خالص وجود ندارد. آب باران که خالص ترین شکل آب طبیعی است دارای مقادیر کمی گازهای حل شده مانند اکسیژن، کربن دی اکسید و در نزدیکی مناطق صنعتی سولفور دی اکسید است (حامدی،1387).

   

  ساختمان مولکول آب

  فرمول شیمیایی آب :                     O2H2‹—2O+2H2

      مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن ساخته شده است. اما وضع قرارگرفتن اتم‏های هیدروژن نسبت به اکسیژن به گونه ای است که این اتم‏ها با یکدیگر زاویه‏ای برابر 105درجه می‏سازند.از این نظر مولکول آب از نظر الکتریکی حالت متعادل نداشته یعنی در طرف اتم اکسیژن بار منفی ودر طرفی که اتم‏های هیدروژن قرارگرفته‏اند مقداری بار مثبت وجود دارد.نتیجه آن که مولکول آب ترکیبی قطبی‏است ودررابطه با مواد قطبی ،غیرقطبی عملکرد متناسب با این ویژگی از خود ظاهر می‏سازد بی تردید این ویژگی قطبی بودن برخورد مولکول های آب نیز تأثیر می گذارد و بین آن‏ها ارتباط و پیوندهایی که پیوند هیدروژنی نامیده می‏شود به وجود می آورد هر مولکول آب تمایل به تشکیل پیوند هیدروژنی با چهار مولکولی مجاور دارد که به صورت شکل فضایی چهار شاخه در می آید و تشکیل یک مجتمع مولکولی می دهد. اتم اکسیژن در حالت اصلی دارای آرایش  الکترونی زیر می باشد :

  z¹P2, y¹P2,x²P2, 2S2, 2S1=8O

      برای تشکیل آب دو اتم هیدروژن (²S1)در امتداد محور اوربیتال(py2)و(pz2) که دارای الکترون های جفت  نشده یا منفردمی باشند فرو می‏روند و چون دو اوربیتال (py2)و(pz2) بر هم انتظار می رود که زاویه‏ی‏H-o-H‏ نیز90‏ درجه باشد، اما وقتی که اتم‏های هیدروژن در اوربیتال‏های (Pz2)و(py2)فرو‏رفتند و تشکیل‏دو پیوند کووالانس ‏H-o-H دادند، چون اکسیژن منفی نسبی و هیدروژن مثبت نسبی می‏گردند، دو هیدروژن مثبت به علت نزدیک بودن تحت تأثیر نیروی دافعه الکترواستاتیکی همدیگر را دفع می کنند این نیروی دافعه سبب افزایش زاویه این پیوند می‏گردد این افزایش زاویه سبب هیبرید شدن دو اوربیتال (pz2)و(py2)اکسیژن‏و ‏دو اوربیتال 2S1هیدروژن ها می گردد و هیپراسیون مجدد تا آنجا که هر چهار اوربیتال به صورت هم ارز هیبدیداسیون درآیند پیش نمی رود و در نیمه زاویه بین اوربیتال های هیبرید شده از زاویه این اوربیتال های هیبرید نشده چهار وجهی می شود. در یخ آب به صورت مجتمع پنج مولکولی است . که یک مولکول در وسط و  چهار مولکول دیگر به صورت چهار شاخه‏ی فضایی قرارمی‏گیرند (فاطمی،1381).

   

  Water and nutrients are crucial factors for optimal growth and controls body temperature, necessary and should always be available. Water is one of the constituent material of all cells and tissues of animals and the environment for all processes in the body, water is needed for the processes of digestion Takyda. 70% by weight and 65% by weight of an average chicken egg is made up of water. Bacterial contamination in water indicates contamination of poultry farms with animal manure is surface water.The aim of this study was to investigate the broiler chicken drinking water contamination with bacteria E. coli is Piranshahr city.

   

  Keywords: Drinking Water, E.Coli, Broiler farms , Piranshahr city(Iran)

   

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  منابع فارسی

  1- جوردن اف.تی.دبیلیو و پاتیسون، ام ،(1377) بیماری‏های طیور ترجمه بزرگمهری فرد، محمد حسن و فتوتی و همکاران. انتشارات واحد آموزش وپژوهش معونت کشاورزی سازمان اقتصاد کوثر.

  2- ساینز بری ، دیوید(1384) بهداشت و مدیریت طیور ، ترجمه ی محمدحسن بزرگمهری فرد و همکاران ،چاپ اول، انتشار پریور.

  3- مظفری، شهلا و اوردوخانیان، ژولیست(1387). آزمایشگاه اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  4- فاطمی ،حسین.(1381)شیمی مواد غذایی ، چاپ سوم ،شرکت سهامی انتشار.

  5- زهری، مرادعلی.(1370) اصول پرورش طیور ، چاپ هشتم انتشارات دانشگاه تهران .

  6- میر منوچهری ، حامد. (1387)شیمی موادغذایی ، چاپ اول ، مرکز نشر دانشگاهی .

  7- کرامت ، جواد. (1387)مبانی شیمی مواد غذایی چاپ اول نشر دانشگاه صنعتی اصفهان.

  8- خلیلی، هادی . (1389)بررسی باکتریولوژیکی عفونت مفاصل در طیور گوشتی شهرستان ارومیه. پایان نامه جهت اخذ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه آزاد ارومیه.

  9- صالحی، علیرضا (1379)برسی آلودگی آب آشامیدنی شهرستان میاندوآب به اشریشیاکلی . پایان نامه جهت اخذ دکتری حرفه ای دامپزشکی دانشگاه آزاد ارومیه.

   

  10- استون لسون ،جون سامرز ، ویرایش چهارم (1387) تغذیه مرغ اسکات ، ترجمه‏ی پوررضا ، جواد و صادقی ، انتشارات پریور.  

  11- نوروزی ، ج؛ (1387).مروری بر میکروبیولوژی جاوتز 2007.انتشارات تیمور زاده ، نشر طبیب     . صفحات:131-128،143-148،197-198.

  12- شهبازی، پرویز، ملک نیا، ناصر1383.بیوشیمی ، چاپ بیست وسوم ، انتشارات دانشگاه تهران.

  13- نیریز نقدهی ، مسلم . (1390)، جزوه درس دستورالعمل آزمایش‏های میکروبی مواد غذایی . دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه.

  14- سیگارودی ، تقی خلیقی ، فرخوی،محسن و نیک نفس، فریدون ، (1387) راهنمای کامل طیور ، چاپ پنجم، انتشارات شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر .

   

   

   

   

   

   

   

   

  2- منابع انگلیسی

   

  Belay,T.and R.G. Teeter.(1993):Broiler water balance and thermobalance during thermoneutral  and  high  ambient  temperature exposure. Poultry sci.72:116-124.

  Bennett,  C.D.  and  s.leeson ,(1989):water usage  of broiler breeders.  Poultry  sci.68:617-621

  Brake,  J.D.,  T.N.chamblee ,C.D. Schultz, E.D. peebles and j.p.thaxton,(1992): Daily feed and water consumption  of  broiler chicks  from 0-21.j.appl.poultry res.1:60-163

  Budgell,P.,(1970):theeffect of changes in ambient temperature on water intake and evaporative water loss.psychon .sci.20:275-278

  Dicker,S.E.and  J.Haslam  ,(1972): Effects  of   exteriorization  of the ureters  on the  water  metabolism  of  the  domestic  fowl.  J.physiol.224:4515-4517 .

  Herrick, J.B.,  (1971):  Water  quality  for  livestock  and  poultry .feedstuffs  43:28.

  Hocking,  P.M., (1993):  Welfare  of  broiler  breeder  and  layer  females  subjected  to  food  and water  reatriction. Br.poultry  Sci. 34:53-64.

  Kerstens,  R., (1964):  Investigation  of  the  production  of  heat  and water    vapour  and the  influvance  of  environment  on the  growth  rate  of  broiler  chicks. Funki  information  funki, Ltd.Acrhus,  Denmark.

  May,  J.D.,  and B.D.  Lote ,(1992):  Feed  and  water  patterns  of  broilers at high  environmental  tramperatures.  Poultry   Sci  .71:331-336 .

  Medway, W. And  M.R.  kare  ,(1959): Water  metabolisn  of the  growing  domestic  fowl with  special  reference  to water  balance  ,poultry  sci. 38:631-637.

  Wagner,  M.J.,  (1964):  Thirst  in  the  regulation  of  body  water  .florida st.univ.  Tallahassee , (1963):  pergamon press.

  Vandyousefi,  j.,  Arabi,  I.  And  narimani  A.(1989):  investigation  of different types of e.coli in poultry  farms  in iran. Arch inst  razi,49:125-130.

  Terzich ,  mak.   And  vanhooser ,s. (1993):postmortem  finding  of  ostriches  submirred  to the aklahoma  animal disease  diagnostic laboratory. Avian  diseases ,37:1136-1141.

  Messier,  s.,  Quessy,  S.,Robinson ,Y.,Devriese, L.A., hommez ,j.,and fairbrother, J.M.   (1993):  Focal  dermatitis  and  cellulitis  in  broiler  chickens:bacteriological  and  pathological  finding .  avian diseases.pp:37:839-844 .

  Wooley,  R.E.,  Nolan,  L.K.,  brown ,j., gibbs, p.s.,giddings  C.W.,turner, K.S.  (1996):  Association of k-1  capsul ,smooth  lipopolysaccharrides,  tra t gene , and colicin  v production with  complement resistance  of  avian  e.coli.  avian diseases.37:1092-1096.

  Quinn,  P.J.;  Carter,  M.E.,  Markey,  B.,  and carter.  G.R., (1994):  Clinical veterinary  microbiology.  Published  by  wolfe  publishing  an  imprint  of  mosbay .pp:118-127,209-236,254-258,320-326.

  Wray,  c., and  davies,  R.H.,  (2002): Enterobacteriaceae.  Poultry  diseases.5th  edn. Frank gordan ., et  al.  Harcourt  publishers.  Pp:95-109,111-116,125,130 .

  Droul,  R.,  et  al.,  (1996):  Synovitis,  osteomylelitis  and  greenliver  in  turkey  associated  with  Escherichia  coli  ,avian .Dis.40(2):24-417.

  Barnes,  H.   Johan .,  Nolan, lisa, k., and  jean-pierre  vaillancourt.,  (2008):  Colibacillosis.  Diseases of  poultry.  12th edn.Y.M.,  saif.,  et  al.  Lowa  state  university press.  Blackwell  publishing.pp:691-716.

  Mack O.North / Donald D.Bell, (1990:((301-310).

  Noroozi , R , Mehdinezhad, MH , zafarzadeh A . Photocatalytic Removal of Escherichia Coli by ZnO Activated by Ultraviolet-C Light from AqueousSolution.Mljgoums.(2011):5(2):52-61.


موضوع پایان نامه بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی, نمونه پایان نامه بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی, جستجوی پایان نامه بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی, فایل Word پایان نامه بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی, دانلود پایان نامه بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی, فایل PDF پایان نامه بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی, پروژه در مورد پایان نامه بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی, پروژه درباره پایان نامه بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی

پایان‌نامه : جهت اخذ درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی(D.V.M) چکیده فارسی عنوان : ارزیابی فاکتور کل مواد جامد محلول (TDS) در آب آشامیدنی مرغداری‏ های گوشتی شهرستان پیرانشهر آب یکی از مهمترین مواد شیمیایی از نظر زیست شناسی محسوب می گردد و به صورت های جامد ، مایع ، بخار در طبیعت وجود دارد . آب از اجسام سازنده‏ی تشکیل دهنده‏ی محیط زیست موجود زنده است ، تقریبا 60 درصد از وزن تخم مرغ و ...

چکیده بیماری اسپوندیلایتیس یکی از بیماری های درگیر کننده ستون فقرات است که خساراتی را به صنعت مرغداری در سراسر جهان وارد می کند و باعث لنگش در پرنده می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل شایع میکروبی در بیماری اسپوندیلایتیس جوجه های گوشتی می باشد که از طریق کشت نمونه های لازم در تعدادی محیط های کشت مخصوص صورت گرفته است. برای این مطالعه 40نمونه از10فارم گوشتی در محیط های کشت ...

پایان‌ نامه : برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی (D.V.M) عنوان : بررسی میزان آلودگی باکتریایی تخم مرغ های هچ نشده در جوجه کشی شهرستان مهاباد جوجه کشی به عنوان یک بخش مهم در صنعت طیور می باشد و با رعایت اصول بهداشتی می توان از شیوع بیماریهای باکتریایی جلوگیری بعمل آورد. در این تحقیق از 200 نمونه تخم مرغ هچ نشده در شرایط استریل در چهار فصل سال نمونه برداری شد و در 26 % ...

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی D.V.M چکیده: هدف: بیماری نیوکاسل از بیماری‌های مهم اقتصادی صنعت طیور در ایران می‌باشد که در اکثر گله‌های طیور رایج بوده و باعث خسارات اقتصادی فراوان می‌گردد. بطور معمول جهت تشخیص این بیماری از روشهای سرولوژیک بخصوص روش HI و ELISA استفاده می گردد.. مواد ورش کار: در مطالعه حاضر تعداد 10 فارم که از نظر شرایط محیطی، مدیریتی، پرورشی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)در رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام چکیده این مطالعه به منظور مقایسه اثر سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و پاسخ ایمنی همورال 200 قطعه جوجه‌های گوشتی یک‌روزه سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار‌های اول، دوم، سوم و چهارم ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M .Sc » گرایش : علوم و صنایع غذایی چکیده برای انجام این تحقیق نمونه هایی از گونه های اسفناج(دامغان)،گوجه فرنگی (دزفول)،کاهو(ورامین)،کرفس (تهران) ،کدو سبز(گرگان)،بادمجان(قصرشیرین) درخرداد 1393 از بازار دامغان خریداری شد.غلظت نیترات،نیتریت و اسید آسکوربیک در قسمتهای خوراکی هر یک از نمونه ها اندازه گیری شد. روی هر نمونه سه بار آزمایش ...

چکیده: به منظور بررسی فاکتورهای جیره‌ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی پژوهشی با 4 آزمایش طراحی گردید. آزمایش اوّل: در این آزمایش از تعداد 216 جوجه گوشتی بعد از 21 روزگی استفاده شد. بعد از 21 روزگی، 45 پی پی‌ام آتنولول و لوتیروکسین در جیره و یک شاهد در دو جنس در قالب یک طرح کاملاً تصادفی، به صورت فاکتوریل 3×2 به اجرا درآمد. در طول دوره آزمایش تلفات ناشی از ...

پایان نامه دکتری حرفه­ای رشته­ی دامپزشکی چکیده: یکی از بهترین ابزارهای مدیریتی، دادن اسکور بدنی است که برای تولید­کنندگان به عنوان عاملی برای تولید، ارزیابی سلامت و وضعیت غذایی قلمداد می شود. این روش کمک می­کند تا یک گروه یا گله گاو از نظر ذخایر بدن به ویژه چربی و ماهیچه ارزیابی شود. اسکور بدنی در تمام مراحل چرخه تولید، تغذیه و مدیریت ممکن است تغییر کند. اسکور بدنی هر گاو، نشان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در دشته مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی چکیده: در صنعت گوشت ماندگاری و آبدار بودن گوشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است که هدف این تحقیق است.در این تحقیق عضلات ران و سینه گوشت مرغ و شترمرغ مورد استفاده قرار گرفته و 5 نمونه از هر کدام از مرغ ها و شترمرغ ها بلا فاصله پس از کشتار نمونه گیری شد. در این تحقیق دما و PH در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – سازه‌ های هیدرولیکی چکیده: رودخانه‌ ها از مهم‌ترین و متداول‌ترین منابع تأمین آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی به شمار می‌آیند. این منابع به علت عبور از بسترهای مختلف و ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود نوسانات کیفی زیادی دارند. از اینرو پیش‌بینی کیفیت جریان رودخانه‌ها که پدیده‌ای غیر قطعی، تصادفی و تأثیرپذیر از برخی عوامل طبیعی و غیر ...

ثبت سفارش