پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ

word 2 MB 32476 74
1392 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
قیمت قبل:۶۳,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.Sc"در رشته مهندسی صنایع غذایی

  گرایش کشاورزی

  چکیده

  کانون توجهات تحقیقات اخیر، مواد فتوشیمیایی مشتق شده از گیاهان بوده­اند که  ناشی از اثرات مثبت آنها بر سلامتی بشر بوده است. مواد غذایی را درطی فرآوری در کارخانجات می­توان با ترکیبات فعالاز قبیل ترکیبات فنولی که دارای فواید و خصوصیات فیزیولوژیکی از جمله ضدآلرژی، ضدالتهاب، ضدمیکروبی، آنتی‌اکسیدانیو... می­باشند، غنی­سازی نمود. اثرات سودمند موجود در ترکیبات فنولیک به خصوصیت آنتی­اکسیدانی آنها مربوط می­شود.در این پژوهش، بهینه‌سازی فرایند استخراج ترکیبات فنولیک از عصاره متانولی 80 درصد (حجمی-حجمی) گیاه گلرنگ با نام علمی Carthamustinctorious Lاز خانواده کمپوزیته و یا آستراسه توسط آزمون فولین سیوکالتو انجام گردید. برای بهینه سازی فرایند در آزمون ها 3 فاکتور زمان (5،20،35 دقیقه)، دما (15،30و45درجه سانتیگراد) و pH (6،7و 8) مورد بررسی قرار گرفت. این طرح از طریق Box-Behnken در 3 فاکتور و سه سطح که شامل 19 آزمون است انجام شد.در طی آزمون ها مربوط به بهینه سازی فرایند استخراجی که در شرایط (دمای 40 درجه سانتیگراد،زمان 32 دقیقهو3/7pH=)انجام شد دارای بیشترین میزان استخراج ترکیبات فنولیک به میزان 16 میلی گرم گالیک اسید (استاندارد ترکیبات فنولیک)به ازای هر 1 گرم از پودر خشک گیاه ثبت شد. در بررسی نتایج و روند نمودارها در هر دو فرایند، زمان به عنوان موثرترین فاکتور شناسایی شد.

  برای بررسی فعالیت آنتی‌ اکسیدانی، علاوه بر آزمون فولین، آزمون DPPH و همچنین در ادامه به بررسی قدرت پایدارکنندگی روغن سویا توسط عصاره‌های استحصالی توسط آزمون رنسیمت پرداخته شد.در آزمون‌های مربوط به بهینه‌سازی عصاره‌ای که در شرایط (دمای C˚31، زمان 40 دقیقه و 9/6pH=) و (دمای C˚34،زمان 41 دقیقه و 7= pH) استخراج شدند به ترتیب باmg/ml57/0IC50=وh7/7I.T=، دارای بیشترین قدرت آنتی‌اکسیدانی و قدرت پایدارکنندگی روغن سویا بودند.

   

   

  فصل اول:مقدمه

   

   

   

   

   

  1-1-مقدمه:

  کانون توجهات تحقیقات اخیر، مواد فتوشیمیایی مشتق شده از گیاهان بوده­اند که  ناشی از اثرات مثبت آنها بر سلامتی بشر بوده است. مواد غذایی را درطی فرآوری در کارخانجات می­توان با ترکیبات فعال[1] از قبیل ترکیبات فنولی که دارای فواید و خصوصیات فیزیولوژیکی از جمله ضدآلرژی[2]، ضدالتهاب[3]، ضدمیکروبی[4]، آنتی‌اکسیدانی[5]و... می­باشند، غنی­سازی نمود. اثرات سودمند موجود در ترکیبات فنولیک[6] به خصوصیتآنتی­اکسیدانی آنها مربوط می­شود (61). تحقیقاتی در سال­های اخیر روی میزان ترکیبات فنولیک موجود در محصولات کشاورزی و پس‌مانده صنعتی آنها و میزان در دسترس بودن این ترکیبات انجام شده است. ترکیبات فنولیک دارای یک یا چند گروه هیدروکسیل متصل به یک حلقه آروماتیک شده می­باشد. اصطلاح فنولیک دسته بسیار بزرگی از ترکیبات را تحت پوشش قرار می­دهد که در دو گروه اصلی، اسیدهای فنولیک[7] و فلاونوئیدها[8] قرار می­گیرند اسیدهای فنولیک شامل اسیدهایی چون کافئیک[9]، گالیک[10]، پیکوماریک[11]، الایژیک [12]و... هستند.از ترکیبات فلاوونوئیدی می‌توانآپژنین[13]، لوتئولین[14]، کوئرسیتین[15]، ایزورامنتین[16]، کامپفرول[17] و... را نام برد. ازنقطه نظر استخراج ترکیبات مؤثره از محصولات کشاورزی و یا پس­مانده­های­صنعتی، میزان استخراج ترکیبات فعالآنها از جمله ترکیبات فنولیک بسیار مهم است و میزان حضور ترکیبات فنولیک در محصولات غذایی به صورت طبیعی و یا غنی‌شده نشان دهنده ارزش غذایی آن محصول در حفظ سلامتی بشر است به همین جهت در فرایند استخراج عواملی چون نوع حلال، نسبت نمونه به حلال، مدت زمان استخراج و دما بسیار مهم هستند. همچنین نحوه عمل استخراج می­تواند به صورت سنتی از طریق روش­هایی مانند سوکسوله[18] و غرقابی و یا از طریق فناوری­های

  جدیدی چون مایکروویو[19] و یا امواج مافوق صوت[20] صورت گیرد. تاثیر فرآوری­های جدید در مقایسه با روش­های سنتی از نظر صرفه­جویی در زمان و انرژی و همچنین افزایش بازده استخراج مشخص شده است بررسی نتایج حاصل از تاثیر فاکتورهای مختلف در میزان استخراج با روش اولتراسوند از طریق روش آماری آزمون سطح پاسخ[21] صورت گیرد چون در این روش آماری با حداقل آزمون انجام شده بیشترین اطلاعات ممکن از روند میزان استخراج به دست خواهد آمدگیاه گلرنگ با نام علمیL Carthamustinctorious از خانواده کمپوزیته و یا آستراسه است. در ایران این گیاه با نام های گلرنگ، کاشفه، چورک و... موسوم است.کشت آن در ایران سابقه طولانی دارد و بیش از 50 رقم از آن شناسایی شده که هر یک بخوبی با شرایط خاص جوی محل خود از قبیل گرم وخشک و کویری  و اراضی با غلظت املاح بالا خو گرفته است.لذا با توجه به اهمیت استفاده از ترکیبات فنولیک درسیستم های غذایی و بیولوژیکی و وجود اثرات سرطان زائی در آنتی‌اکسیدان های سنتزی لزوم اهمیت بیشتر به آنتی‌اکسیدان های طبیعی مشخص است در کاربرد آنتی‌اکسیدان های طبیعی، یکی از مشکلات مهم، بازده استخراج از گیاهان و حفظ خواص موثره آنتی اکسیدان­ها است از این رو اهمیت کاربرد فرایندهای استخراج غیر حرارتی،افزایش صرفه جویی در میزان مصرف حلال، زمان و انرژی ودر ضمن بالا بردن میزان بازده استخراج ترکیبات فنولیک کاملا مشهود است.ازآنجا که واریته های گیاه گلرنگ در کشورهای مختلفو شرایط آب و هوایی مختلف رشد می‌‌کند در این تحقیق به عنوان گیاهی که بهینه سازی فرایند استخراج ترکیبات فنولیک آن، به عنوان تجربه‌ای درسایر کشورها، قابل استفاده است، انتخاب شد. اهداف ما در این تحقیق عبارتند از :

  الف) بررسی و مقایسه استخراج ترکیبات فنولیک از عصاره گیاه گلرنگ با استفاده از دو روش اولتراسوند و غرقابی

  ب) بررسی اثر همزمان 3 فاکتور زمان، دما و pH، در طرح Box- Behnken جهت دستیابی به حداکثر اطلاعات در خصوص روند فرایند استخراج ترکیبات فنولیک براساس حداقل دفعات آزمایش

  پ) مقایسه نتایج حاصل از آزمون فولین و DPPH جهت تعیین قوی‌ترین عصاره از نظر داشتن ترکیبات فنولیک بیشتر و قابلیت بالای خورندگی رادیکال های آزاد

  ت) مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های استخراجی با آنتی اکسیدان تجاری

  ث) بررسی و مقایسه پایداری روغن سویا با استفاده از عصاره گیاه گلرنگ در دو روش غرقابی و اولتراسوند

  رادیکال های آزاد و اکسیداسیون روغنها و چربی ها

  2-1-1-رادیکال‌های آزاد

  رادیکال آزاد عبارت از یک اتم یا ملکول دارای الکترون جفت نشده به صورت آنیونی، کاتیونی یا غیر یونی می‌باشد که می‌تواند به طور مستقل وجود داشته باشد(73). رادیکال‌های آزاد از نظر انرژی ناپایدار، بسیار فعال و با عمر کوتاه هستند بنابراین با حذف یا جفت کردن الکترون های اطرافش یک رادیکال می‌تواند به پایداری برسد. حاصل جدا شدن الکترون از سوبسترا‌های متنوع منجر به ایجاد رادیکال‌های آزاد جدید در محیط می‌گردد(49).

  بدین ترتیب حضور یک رادیکال آزاد می‌تواند منشاء یک سری واکنش های زنجیره ای انتقال الکترون شود. مهمترین مکانیسم آسیب رادیکال های آزاد به شرح زیر است:

  _تخریب پروتئین ها

  _آسیب به اسید نوکلئیک و DNA و ایجاد جهش

  _اکسیداسیون باند دوگانه اسیدهای چرب در چربی‌های غشاء و تغییر در ساختمان و فعالیت غشاء(61و60).

   

  2-1-2-پیامدهای پاتولوژیک رادیکال‌های آزاد

  رادیکال‌های آزاد به عنوان عامل بسیاری از بیماری‌ها به شمار می‌روند که صدمات بافتی باعث افزایش تولید رادیکال‌های آزاد شده و حضور رادیکال‌های آزاد خود معلول بیماری باشد(21).

  در صورتی که تولید رادیکال‌های آزاد به هر دلیلی مانند استرس‌های فیزیکی، مجاورت با اشعه و ...افزایش یابد پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء نیز افزایش یافته و باعث اکسیداسیون پروتئین‌ها و مواد ژنتیکی داخل سلولی مثل DNA شده و منجر به اختلالات متابولیک وخیم، واکنش‌های التهابی در عروق محیطی و آترواسکلروز می شود(6و25).

  رادیکال‌های آزاد اکسیژن‌دار به اختصار (OFRS)[22] نامیده می شوند که قسمتی از گروه بزرگتری به نام (ROS) هستند. گروه ROS علاوه بر رادیکال‌های آزاد اکسیژن‌دار شامل پراکسیدهیدروژن، اسید هیپوکلرو و سایر ترکیبات N-chloramine می‌باشد که این ترکیبات همگی بیشتر از اکسیژن خاصیت اکسیدکنندگی دارند(61).

   

  Abstract

  Restrictions on the use of synthetic antioxidant such as butylatedhydroxyanisole (BHA) and butylatedhydroxytoluene (BHT) are being imposed because of their carcinogecity.In this investigation optimization of phenolic extraction process fromemethanolic (80%) extract (v/v) of Carthamustinctorious Lthrough Response Surface Methodology by fulincio-calteu is performrd for optimizing the process three factor (time, temperature and ph) were investigated each factor  was repeated three times including time(5,20,35min), tempereature (15,30 and 45), and ph (6,7 and 8). The experiment was conducted based on box-Behnken design whith three factor and three levels comprising a total of 19 tests. Attempts were also made to extract phenolic antioxidants of Carthamustinctorious Lusing by two different extraction methods (flooding and ultrasound-assisted methods). During optimization tests in an experiment whith extraction conditions as (time:47 min , temperature:34 and ph: 6.61) the higest phenolic16mg Gallic acid (standard of phenolic compound) per g of dry material compound was recorded respectively. Considering the results and graphs time was indetified as the most effective factor. In addition, the graphs show that increasing behavior of phenolic compound and extract is achieved when time and temperature are incremental.In all the tests there was a siginificant difference between ultrasound and flooding extraction.In addition to fulin test, DPPH test was also carried out for investigating antioxidant activity. In DPPH test methanolic extract of Carthamustinctorious Lwhith IC50=0.57 had the highest antioxidant activity.Also the antioxidant activity of methanolic extract was determined by using the rancimat method on refined soybean oil and compared whith the induction time of synthetic antioxidant(BHT).

   

  Keyword:Carthamustinctorious L, Antioxidant, Extract Optimizing, Ultrasound

 • فهرست:

  چکیده 1

  فصل اول:مقدمه. 2

  1-1-مقدمه: 2

  فصل دوم : کلیات و بررسی منابع. 5

  2- 1-رادیکال های آزاد و اکسیداسیون روغنها و چربی ها 5

  2-1-1-رادیکال‌های آزاد 5

  2-1-2-پیامدهای پاتولوژیک رادیکال‌های آزاد 5

  2-1-3-انواع رادیکال‌های آزاد 6

  2-1-3-1رادیکال های آزاد اکسیژن‌دار 6

  2-1-3-2-رادیکال‌های آزاد فلزی. 8

  2-2-اکسیداسیون روغن‌ها و چربی‌ها 8

  2-2-1-فتواکسیداسیون. 8

  2-2-2-اکسیداسیون آنزیماتیک.. 9

  2-2-3-اکسیداسیون اسید های چرب به وسیله آنزیم لیپوکسی ژناز 10

  2-2-4-اکسیداسیون خود‌به‌خودی. 10

  2-3- آنتی‌اکسیدان‌ها 11

  2-3-1-آنتی‌اکسیدانهای سنتزی. 12

  2-3-2-1- کاروتنوئیدها 16

  2-3-2-2-توکوفرولها 16

  2-3-2-3-اسید اسکوربیک.. 17

  2-3-2-4-ترکیبات فنولیک.. 18

  2-3-2-4-1-فنولیک‌های ساده 18

  2-3-2-4-2-اسید و آلدهیدهای فنولیک.. 19

  2-3-2-4-3-استوفنون‌ها و فنیل استیک اسیدها 20

  2-3-2-4-4-سینامیک اسیدها 20

  2-3-2-4-5-کومارین‌ها 21

  2-3-2-4-6-فلاونوئیدها 21

  2-3-2-4-6-1-چالکون‌ها 21

  2-3-2-4-6-2-ارون‌ها 22

  2-3-2-4-6-3- فلاونوئیدها 22

  2-3-2-4-6-3-1-فلاوانون‌ها 24

  2-3-2-4-6-3-2-فلاوانونول‌ها 24

  2-3-2-4-6-3-3-لکوآنتوسیانیدین‌ها 24

  2-3-2-4-6-3-4-فلاون‌ها 26

  2-3-2-4-6-3-4-1-کوئرستینها 26

  2-3-2-4-6-3-4-2-کتچینها 27

  2-3-2-4-6-3-4-3-پروآنتوسیانینها 27

  2-3-2-4-6-3-5-آنتوسیانیدین‌هاو داکسی آنتوسیانیدین‌ها 28

  2-3-2-4-6-3-6-آنتوسیانین‌ها 29

  2-3-2-4-6-4-بی‌فلاونیل‌ها 29

  2-3-2-4-6-5-بنزوفنون‌ها، زانتون‌ها و استیلبن‌ها 29

  2-3-2-4-6-6-بنزوکینون‌ها، آنتراکینون‌ها و نفتاکینون‌ها 29

  2-3-2-4-6-7-بتاسیانین‌ها 29

  2-3-2-4-6-8-لیگنان‌ها 30

  2-3-2-4-6-9-لیگنین.. 30

  2-3-2-4-6-10-تانن‌ها 30

  2-4-ارزیابی توانایی آنتی‌اکسیدانی روغن‌ها و چربی‌های خوراکی. 30

  2-4-1-نگهداری در شرایط انبار 31

  2-4-2-آزمایش‌های جذب اکسیژن. 31

  2-4-3-آزمایش‌های نگهداری در گرمخانه 32

  2-4-4-روش اکسیژن فعال. 32

  2-4-5-روش فسادسنجی. 32

  2-4-6-تجزیه حرارتی تفاضلی. 32

  2-5-اندازه‌گیری میزان اکسیداسیون در روغن‌ها و چربی‌ها 33

  2-5-1-اندیس پراکسید. 33

  2-5-2-اندیس تیوباربیتوریک(TBA) 33

  2-5-3-اندیس آنیزیدین. 34

  2-5-4-اندیس توتوکس یا عدد اکسیداسیون. 34

  2-5-5-آزمایش کرایس... 34

  2-5-6-جذب در ناحیه طیف U.V.. 35

  2-6-استخراج. 35

  2-6-1- روش‌های استخراج. 35

  2-6-1-1- روش سوکسله ( استخراج با حلال) 35

  2-6-1-2- امواج فراصوتی. 36

  2-6-1-2-1-مکانیسم تاثیر‌گذاری امواج فراصوت با شدت بالا. 38

  2-6-2-1-2-1-کاویتاسیون. 38

  2-6-1-2-2- تاریخچه استفاده از اولتراسوند. 39

  2-6-1-3-امواج مایکروویو. 44

  2-7-گیاه گلرنگ.. 44

  2-7-1-گونههای گلرنگ از نظر مورفولوژی و گیاهشناسی و پراکندگی. 44

  فصل سوم: مواد و روش ها 46

  3-1- مواد 47

  3-1-1- گیاه گلرنگ.. 47

  3-2- روش ها 47

  3-2-1- آمادهسازی نمونه گیاهی مورد نیاز 47

  3-2-2- استخراج ترکیبات آنتیاکسیدانی. 48

  3-2-2-1- روش ماسراسیون. 49

  3-2-2-2- استخراج با اولتراسوند. 49

  3-2-2-2-1- نحوه تعیین سطوح pH.. 49

  3-3- آزمونهای شیمیایی. 52

  3-3-1- اندازهگیری مقدار کل ترکیبات فنولیک.. 52

  3-3-2- رسم منحنی استاندارد برای رابطه جذب و غلظت اسید گالیک.. 53

  3-3-3- تعیین فعالیت آنتیرادیکالی. 53

  3-3-4-آزمون رنسیمت: 54

  3-4- روش آماری. 55

  فصل چهارم: نتایج و بحث.. 56

  4-1- انتخاب بهترین مدل. 56

  4-2- اندازه گیری محتوای ترکیبات فنولی عصاره گیاه گلرنگ.. 57

  4-2-1- اثر سه فاکتور دما، زمان و pH بر روی استخراج ترکیبات فنولیک.. 58

  4-2-2-اثر روش استخراج بر مقدار استخراج عصاره استحصالی و مقدار کل ترکیبات فنولیک عصاره برگ گلرنگ.. 62

  4-3-اثرسه فاکتور دما، زمان و pH مختلف بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره 63

  4-4-1-اثر روش استخراج بر قدرت رادیکال گیرندگی عصاره گلرنگ.. 66

  4-5-بررسی اثر سه فاکتور دما، زمان و  pH بر روی قدرت پایدارکنندگی روغن سویا 67

  4-5-1-اثر روش استخراج بر روی میزان پایدارکنندگی روغن سویا 70

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری. 71

  منابع   73

  منبع:

   

  حداد خداپرست، محمدحسین 1373. تکنولوژی روغن های خوراکی، انتشارات گوتمبرگ.

  دادرسان، ماندانا. 1383. بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی ارقام مختلف گلرنگ زمستانه. پایان نامه کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی ابوریحان، دانشگاه تهران، ص. 23-25.

  دزاشیبی، زینب.1385. ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره برگ حنا. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد سبزوار.

  ذوالفقاری فر، مرجان. 1380. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و مهارکنندگی لیپد پراکسیداسیون گیاه مریم گلی بنفش. پایان نامه دکتری داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

  سالارباشی، داود. 1388. بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی گیاه بومادران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد سبزوار.

  طباطبایی، فروزان. 1373. بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره برگ گیاه نوروزک، شناسایی فتوشیمیایی آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد

  کی منش، پریناز. 1380. برسی فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه بابونه معمولی. پایان نامه دکتری داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

  هاربون، ج.ب. (ترجمه دکتر یعقوب آیینه چی) 1385. روشهای تجزیه شیمیایی گیاهان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران

  هاشمی تنکابنی، سیدابراهیم. 1364. آزمایش روغن ه و چربی ها، مرکز نشر دانشگاهی.

  Albu. S, E. Joyce, L. Paniwnyk, J. P. Lorime and T. J. Manson., 2004. Potential for the use of ultrasound in the extraction of antioxidant frome rosmarinus officinalis for the food and pharmaceutical industry. Ultrasonics Sonochemistry, 11(3-4), PP: 261-265.

  Amin, GH. 1991. Popular medicinal plant of iran. Tehran: Health Ministery Press; P.I 118-9

  Angelo, A. J. St. 1996. Lipid oxidation in foods. Critical reviews in food science and nutrition. 36(3):175-224.

  Arora, A., M.G. Nair, and G.M. (1998)Strasburg. Structure-activity relationships for antioxidant activities of a series of flavonoids in a liposomal system. Free Radic. Biol. Med. 24, 1355-1363.

  Arts, I.C., P.C. Hollman, E.J. Feskens, H.B. Bueno de Mesquita, and D. Kromhout. (2001)Catechin intake might explain  the inverse relation between tea consumption and ischemic heart disease: the Zutphen Elderly Study. Am. J. Clin. Nutr. 74, 227-232.

  Bast, A. Haenen, G. R. and Doelman, C. J. Oxidants and antioxidants: state of the art. Am. J. Med. 1991; 91:2-13

  Bolton, D.W., U.K. Walle, and T. Walle. (1998). Extensive binding of the bioflavonoid quercetin to human plasma proteins. Journal of Pharmacy and Pharmacology. 50,243-249.

  Beire, J. G. 1984. Source and consumption of antioxidant in the diet. Ibid., 61:1917-1923.

  Branen, A. L. 1991. Toxicolgy and biochemistry of BHA and BHT. Ibid.,68:59-66.

  Brown, J. E. and khodr, H. 1998. Structural dependence of flavonoid interaction with CU2+ ions: implications for their antioxidant properties. J .Bio Chemical., 330:1173-1178.

  Cacace, J.E., Maza, G. 2003. Optimization of Extraction of antocyanins frome black currant with aqueous ethanol. Journal of Food Science., 68:240-248.

  Dathie, G.G Whale, W. J. and James, W. P.T. 1989. Oxidation, antioxidants effect on free-radical and active oxygen. J. Am. Oil Chem.Soc., 75: 455-461.

  Delgado-Vargas, F., A. R. Jimenez, and O. Paredes-lopez.(2000). Natural pigments: carotenoids, anthocyanins, and betalains.

  Dziezak, J.D. 1986. Preservatives, Antioxidant. Food Techn. Vol 40, pp:94-103.

  Eskilsson, c.s., Bjorklund, E. 2000. Analytical-scale microwave-assistedextraction. Jurnal of Chromotography A, 902:227-250.

  Esterbauer, H. Schmidt, R. and Hayn, M. 1977. Relationship among oxidation of LDL, antioxidant protection and atherosclerosis. Adv. Pharmacol. 38: 425-456.

  Fetrow, CW. And Avila, JR.2001. Safflower In: Professional handbook of complementary&alternative medicines. 2nd ed. Pensylvania: Springhouse; pp:673-4

  Foote, C. S. 1976. Free radicals in biology. Pryor, W. (ed.,) Academic Press, New York, 2: 85-133.

  Frank, J., Geil, J.V. and Freso, R. 1982. Automatic determination of oxidation stability f oil and fatty prduct. Food Techn. 36(6):71-77.

  Fregaa, N., Mozzona, M., and Lerckerb, G., 1999. Effects of free Fatty Acid on oxidative stability of vegetable oil. JAOCS 76, 325-329.

  Goli, A. H., Barzegar, M. and Sahari, M. A. 2005. Antioxidant activity and total phenolic compounds of pistachio (pistachio vera) hull extract. Food chemistry, 92:521-525.

  Hamilton, J. 1995 Development in oils and fats. Chapman and Hall, London, P:44.

  Hammer, k. A., Carson, C. F. and Riley, T. V. 1999. Antimicrobial activity of essential ils and other plant extract. Jurnal of Applied Microbilgy. 86(6):985-991.

  Hayouni, E. A., Abedrabba, M., Bouix, M., Hamdi, M.,(2007), The effects of solvents and extraction method on the phenolic "contents and biological activities in vitro of Tunisian Quercus coccifera L. and Juniperus phoenicea L. fruit extracts, 105, 1126-1134.

  Heim, K.E., A. R. Tagliaferro, and D. J. Bobilya. (2002). Flavonoid antioxidants: chemistry, metabolism and structure and structure-activity relationships. Journal of nutritional biochemistry. 13, 10, 527-584.

  Heinz, k. 1982. Flora Iranica., 150

  Herrera, M. Luque, M.d. 2007. Journal of chromatography A. 1100:1-7.

  Hui, Y. H. 1996. Bailey,s industrial oil and fat products. 5th ends. Vol 1-7, Wiley- Interscience Pub., New York.

  Jian-Bing, J., Xiang-hong, L., Mei-qiang, C., & Zhi-chao, X. (2006). Improvement of leaching process of Geniposide with ultrasound. Ultrasonics,Sonochemistry, 13, 455−462.

  Keppler, I.G. 1977. Twenty-Five years of flavor research in a food industry. J. A.O.C.S. Vol. 54, pp:474-477.

  Khan, M. A. and F. Shahidi. 2001. Effect of natural and syntheticantioxidant on the oxidative stability of borage and evening primrose triacylglycerols. Food Chemistry. 75(4): 431-437.

  Koga, T. and M. Meydani. (2001)Effect of plasma metabolites of (+)-catechin and quercetin on monocyte adhesion to human aortic endothelical cells. Am. J. Clin. Nutr. 73, 941-948.

  Kukic, J. Popovic, V. Petrovic, S.Muneaji, P.ciric, A.Stojkovic, D. and Sokovic, M. 2008. Antioxidant and antimicrobial activity of cynara cardunculus extract. Food Chemistry., 107:861-868

  Kurechi, T.Ai zawa, M. and kunugi, A. 1983. Studies on antioxidants. Ibid., 60:1878-1889.

  Lawkia, S. 1994. A review on the use of citric acid in the processing of oils and fats. Oleagineux, 39:84-104.

  Lee, J.K., N.; and Min, D.B.(2004). Reactive Oxygen Species, Aging and Antioxidative nutraceutical, Comprehen Rev. Food Sci. Food Safety. 3, 21-33.

  Lee, S.K., Mbwamb., Z.H., Chang, H. Luyenyi, L. Games, J.C. Mehhta. R.G. and pezzuto, J.M. 1988. Evalution of the antioxidant, potential of natural products; combinatorial chemistry and high throughput screening, 1: 35-46.

  Malic, A., S. Azam, N. Hadi, and S.M. Hadi. (2003). DNA degradation by water extract of green tea in the presence of copper ions: implications for anticancer properties. Phytother. Res. 17, 358-363.

  Manthey, J.A. Grohmann, k. 2001. Journal of Agriculture and Food Chemistry., 49:3268-3273.

  Maxwell, R. J. 1995. Prospects for the use of antioxidant therapies. Drugs. 49(3): 345-360.

  Min D. B. and H-O. Lee. 1999. Flavor chemistry: 30 years of progress, edited by teranishi et al. NY, York: Kluwer Academic/Plenum Upblishers, pp175-187.

  Min. D. B. and Smous, T. H. 1985. Flavor chemistry f fats and oils. Secnd Edition, American Oils Chemist,s Society.

  Moulton, J., & Wang, C. (1982). A pilot plant study of continuous ultrasonic extraction of soybean protein. Journal of Food Science, 47, 1127−1129. 

  Moyers, S.B. and N.B. Kumar. (2004),Green tea polyphenols and cancer chemoprevention: multiple mechanisms and endpoints for phase ІІ trials. Nutr. Rev. 62:204-211.

  Namiki, M. (1990). Antioxidants/antimutagens in food. Critical reviews in food science and nutrition. 29(4): 273-300.

  Nijveldt, R.J., E. Van Nood, D. E. C. van Hoorn, P. G., Boelens, K. van Norren, and P. A. M. van Leeuwen. 2001. Flavonoids: a review of probable mechanisms of action and potential applications. American journal of clinical nutrition. 74(4): 418-425.

  Ozkan, G., Simsek, B. and Kuleasan, H.2007. Antioxidant activities of Saturejacilicica essentioal oil in butter and in vitro. Journal of Food Engineering, 79:1391-1396.

  Pedrielli, P. and L.H. Skibsted. (2002). Antioxidant synergy and regeneration effect of quercetin, (-)-epicatechin, and (+)-catechin on alpha-tocopherol in homogeneous solutions of peroxidating methyl linoleate. J. Agric. Food Chem. 50, 7138-7144.

  Pinelo, M. Rubilar. M. Jerez. M. 2005. Journal of Agriculture and Food Chemistry 53:2111-2117.

  Piyasena, p. Mohareb, E. 2003. Inactivation of microbs using ultrasound. Journal of Food Micrbilgy. 87:207-216.

  Poli, G. Albano, E. and Dianzani, M. V. 1993. Free radicals: frome basic science to medicine (molecular and cell biology updates) Verlag Basel Switzerland: Birkhauser .pp. 69-143.

  Puchard, N. A.and Kelly, F. J. 1996. Free radical approach. Unites state: Oxford university press; pp. 101-131.

  Ramos, S., Alia, M. L. Bravo, and L. Goya. (2005). Comparative effects of foodderived polyphenols on the viability and apoptosis of a human hepatoma cell line (HepG2). J. Agric. Food Chem. 53, 1271-1280.

  Rassel, J. B. 1989. Measurment of rancidity In: Rancidity in foods. Allen. J. C. and Hamilton, K. J. (eds). Second edition, Elsevier Applied Science, London and New York.

  Rodriges, S., Gustavo, A. S. Pinto. 2007. Optimization of ultrasound extraction of phenolic compound frome cocnut shell powder by response surface methodology. Oltrasonic Sonochemistry., 15:95-100.

  Sahari, M. A., Ataii, D. And Hamedi, M. 2004. Characteristics of tea seed oil incomparison with sunflower and olive ils and its effect as a natural antioxidant. Jurnal of the American Oil Chemists Society, 81:585-588

  Salehi. M. h., Amin. GH. Screening of Iranian plants for antimicrobial activity.J. Sch of Pharm. Vol. 3

  Sarikurkcu, C., Tepe, b., deferera, D., Polissiou, M. and Harmandar, M. 2008. Studies on antioxidant activity of the essential oil and methanol extract of Marrubium globosum subsp.g/glo bosom (Lamiaceae) by three different chemical assays. Bioresource Technology, 99:4239-4246

  Seeram, N.P. and M.G. Nair. (2002), Inhibitation of lipid peroxidation and structureactivity-related studies of the dietary constituents anthocyanins, anthocyanidins, and catechin. J. Agric. Food Chem. 50, 5308-5312.

  Shahidi, F. and P. K.J.P.D. Wansaundara. 1992. Phenolic antioxidants. Critical reviews in food science and nutrition, 32(1): 67-103.

  Shahidi, F. 1997. Natural antioxidants chemistry, health effects, and application. AOCS Rress, Champaign, I LLinois, pp 414.

  Sharififar, F., Moshafi, M. H., Mansouri, S. H., Khodashenas, M. and Khoshnoodi, M.2007. In vitro evalution of antibacterial and antioxidant activities of the essential oil and methanol extract of endemic zataria multiflora. Boiss. Food control, 18:800-805.

  Siger, A. Nogala-Kalucka,M. Lampart-SZCZAPA,E.(2008) The content and antioxidant activity of phenolic compounds in cold-presserd plant oils. Journal of Food Lipids 15  137–149.

  Simic, M. G. Jordanovic, S. V. and Niki, E. 1992 mechanism of lipid peroxidative processes and their inhibition. In: St Angelo Aj, editor. Lipid oxidation in food. Washington: ACS Press; P. 14-22. (ACS Symposium series; No 500).

  Steenson, D. F. and Min, D. B. 2000. Effect of β-caroten and lycopen thermal degradation products on the oxidative stability of soybeen oil. J.AM. Oil Chem. Soc., 77: 1153-1159

  Stukey, B. H. 1972. CRC Hand Book of additives. Chemical Rubber Co., Cleveland. Ohio.

  Subagio A. and N. Morita. 2001. Instability of carotenoids is a reason for their promotion on lipid oxidation . Food research international. 34(2-3): 183-188.

  Sub-Henning, S.M., Y. Niu, N.H. Lee, G.D. Thames, R.R. Minutti, H. Wang, V.L. Go, and D. Heber. Bioavailability and antioxidant activity of tea plement. Am. J. Clin. Nutr. 80:1558-1564(2004). Flavanols after consumption of green tea, black tea, or a green tea extract.

  Susi, E. Asmah, Rahmat., 2002. Anticarcinogenic properties and antioxidant activity of henna. J. Med. Sci. 2(4):194-197.

  Takahashi,O.1990. Gastric retention and delayed absorption of larg dose f BHT in the art. J. Xenobiotica., 20:1319-1329.

  Thitilerdecha decha, N. Teerawutgulrag, A.and rakariyatham, N. 2008. Antioxidant and antibacterial activity of nefhelium lappaceum L. Extracts. LWT., 41:2029-2035.

  Tepe, B. Donmez, E., 2004. Antimicrobial and antioxidant activities of the essential oil and various extract of salvia cryptantha and salvia multicaulis. Journal of Food Chemistry. 84:519-525.

  Torel, J., Cillard, J., Cillard, p.1986. Antioxidant activity of flavonoids and reactivity with peroxybradical; phytochemistry, 25:383-385.

  Tuberoso, G. I.C., Montoro, p., piacenet, S., Corna, G., Deiana, M., Dessi, M. A., Pizza, C., Cabras, p., (2009). Flavonoid characterization and antioxidant activity of hydroalcoholic extract frome Achilla ligustica all, Jurnal of Pharmaceutical and biomedical analysis, 50, 440-448.

  Vinatoru, M. (2001). An overview of the ultrasonically assisted extraction of bioactive principles from herbs. Ultrasonics Sonochemistry, 8, 03−313.

  Wayner, D. D. M. and Burton, G. W. 1988. In: Handbook of free radicals and antioxidants in biomedicine. Miquel. J. (ed). CRC Press. Boca raton fla.

  Weiss, E.A. 1971. Castor, Sesam and Safflower. Barnes and Noble, Inc., New York.pp. 529-744

  Wiliam, G. M. Wang, C. X. and latropoulos, M.J.1990. Toxxicity studies of BHA and BHT.11 Chronic feeding studies. Food chem.. Toxicology., 28:799-806.

  Williams, G. M. Mcqueen, C. A. and Tong, C. 1990. Toxicity studies of BHA and BHT. Genetic and cellular effects. Food chem.., Toxicology. 28:793-798.

  Yalmiz, y. Toledo, R.T., 2004. Journal of Agriculture and Food Chemistry., 52:255-260.

  Ya-Qin, Ma. Jian-Chu, Chen. 2009. Simultaneous extraction of phenolic compound of citrus peel extracts:Effect of ultrasound. Journal of Ultrasonics Sonochemistry., 16:57-62

  Zhang, H., Chen, F., Wang, X. and Yao, H.2006. Evaiution of antioxidant activity of parsley (petroselinum crispum) essential oil and identification of its antioxidant constituents. Food Reasearch International, 39:833-839.


موضوع پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ, نمونه پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ, جستجوی پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ, فایل Word پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ, دانلود پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ, فایل PDF پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ, تحقیق در مورد پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ, مقاله در مورد پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ, پروژه در مورد پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ, پروپوزال در مورد پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ, تز دکترا در مورد پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ, پروژه درباره پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ, رساله دکترا در مورد پایان نامه بهینه سازی مصرف عصاره‌ ی متانولی برگ گیاه گلرنگ توسط دستگاه اولتراسوند به روش سطح پاسخ

پایان نامه جهت دریافت درجه فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان چکیده : هدف از مطالعه حاضر بررسی امکان و اثرات جایگزینی منابع گیاهی در جیره ماهیان قزل آلای رنگین کمان می باشد. به همین منظور ترکیبی از منابع پروتئین گیاهی با منبع اصلی گلوتن گندم به همراه گلوتن ذرّت و کنجاله سویا در 2 سطح 50 و 100 % و منابع روغن گیاهی ترکیبی از روغنهای کلزا(40%)، بزرک(30%) و ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی چکیده: زمینه: اسانس ها و عصاره های حاصل از گیاهان دارویی با داشتن ترکیبات ضد میکروبی، ضدسرطانی و آنتی اکسیدانی به عنوان ترکیبات دارویی جدید و طبیعی چه در زمینه بهداشت و درمان بیماری ها و چه محافظت از غذاهای خام و فرآوری شده از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. هدف: تعیین ترکیبات شیمیایی، خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته: علوم و صنایع غذایی چکیده : اکسیداسیون روغن ها علاوه بر تغییر ویژگی های ارگانولپتیکی ماده غذایی ، ارزش غذایی و عمر نگهداری روغن ها را کاهش می دهد و به دلیل تولید ترکیبات نامطلوب در روغن برای سلامتی مصرف کنندگان تاثیر سوئی دارند. برای جلوگیری از اکسیداسیون روش های متعددی وجود دارد که یکی از این موارد افزودن موادی به نام آنتی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) چکیده به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر ضرایب تخصیص ماده خشک در ارقام سویا (DPX، ویلیامز، پرشین) آزمایشی با 3 تاریخ کاشت (30 خرداد، 9 تیر و 19 تیر) در قالب طرح بلوک​های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. به منظور تعیین ضرایب تخصیص ماده خشک اندام گیاهی در 5 مرحله از مراحل فنولوژیک گیاه دو مرحله قبل از گل​دهی، یک مرحله در زمان آغاز ...

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري اردکان گروه فرش( مواد اوليه و رنگرزي ) مهر 1393 چکيده:   فرش دستباف در طول مدت زمان استفاده از آن ممکن است تحت تأثير عوامل و شرايط مح

پایان­نامه برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش مقدمه امروزه رقابت شدیدی بین ورزشکاران در کشورهای مختلف برای کسب عنوان‌های قهرمانی در بازی‌های المپیک، جهانی و قاره‌ای وجود دارد و تلاش برای بهبود عملکرد ورزشکاران، دانشمندان علوم ورزشی را نیز به فعالیت بیشتر در این بخش واداشته و پژوهش در علوم ورزشی را فزونی بخشیده است. طی سالیان اخیر بررسی ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش چکیده: ورزشکاران پیوسته در جستجوی راهکار‌‌‌های برای بهبود عملکرد ورزشی خود بوده‌اند. یکی از روشهایی که می‌تواند سبب توسعه عملکرد ورزشی شود و ورزشکاران را از لحاظ فیزیکی و روانی برای فعالیت ورزشی آماده ‌کند استفاده از مکمل‌‌ های گیاهی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکمل زعفران بر روی فاکتورهای ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی –فیزیولوژی ورزشی چکیده : زمینه و هدف : در طی تغییرات متابولیکی در دوران بارداری ،تماس مادر با فلزات سنگین برای عملکرد جفت و سلامت جنین بسیار مهم تلقی شده است. اما فرض شده است که تمرین استقامتی با تاثیر بر فعالیت متالوپروتئین هایی از قبیل MT می تواند راهکاری جهت مقابله با اثرات زیان آور فلزات سنگین باشد .از این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی چکیده با توجه به وسعت زیاد منابع بیابانی در کشور و همچنین مشکلات کم آبی موجود، پرورش شتر و توجه به گوشت آن اهمیت قابل ملاحظه ای یافته است. رزماری از جمله گیاهان دارویی با خواص ضدمیکروبی ثابت شده می باشد. در پژوهش حاضر اثر غلظت های متفاوت(5/0، 5/1و 5/2 درصد) عصاره اتانولی گیاه رزماری و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی چکیده هدف این پژوهش ارزیابی اثر افزودن کاپاکاراگینان و سدیم آلژینات بر ویژگی‌های کیفی سویا برگر در طی زمان نگهداری 60 روز در دمای 20- درجه سانتی گراد بود. بدین منظور ویژگی های پخت، خصوصیات حسی، pH، آنالیز پروفایل بافت هر 30 روز مورد بررسی قرار گرفتند. صمغ های مذکور بر سویا برگرها در چروکیدگی، پارامترهای بافت و خصوصیات حسی و پذیرش کلی ...

ثبت سفارش