پایان نامه اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی)

word 3 MB 32501 136
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۲,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته

  مهندسی کشاورزی اکولوژیک

  چکیده

  به­منظور بررسی اثر دوره غرقابی و مقادیر مختلف  فسفر و پتاسیم بر تثبیت زیستی نیتروژن در مرحله رویشی (V4) گیاه سویا رقم دی­پی­ایکس (کتول) آزمایشی به­صورت گلدانی در سال 1392 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل: 1) تلقیح با باکتری (Brad­yrhizobium japonicum) و عدم تلقیح با باکتری، 2) ترکیب مقادیر مختلف فسفر و پتاسیم (سطح اول: بدون مصرف کود، سطح دوم: 200 میلی­گرم فسفر و 150 میلی­گرم پتاسیم در گلدان، سطح سوم: 300 میلی­گرم فسفر و 300 میلی­گرم پتاسیم در گلدان) و 3) طول دوره­های غرقابی (0، 5، 10، 15روز) بود. نتایج نشان داد میزان فعالیت پراکسیداز با اعمال تنش غرقابی ابتدا به مدت 5 و10 روز غرقاب افزایش و در تیمار 15 روز غرقابی کاهش یافت. در بین تیمار­های آزمایش، کمترین فعالیت آنزیم پراکسیداز در شرایط عدم تلقیح، عدم مصرف کود و صفر روز غرقاب (5/78 نانو مول بر دقیقه بر گرم در بافت تر) و بیشترین فعالیت (488 نانو مول بر گرم در بافت تر) در شرایط تلقیح با باکتری در سطح سوم کودی و 10 روز غرقاب مشاهده گردید. آنزیم کاتالاز نیز با افزایش مدت تنش غرقاب در تمامی تیمار­ها کاهش یافت. بیشترین آنزیم کاتالاز (1600 نانو مول بر دقیقه بر گرم در بافت تر) را تیمار تلقیح با باکتری در سطح کودی سوم و 15 روز غرقاب داشته است. با افزایش مدت غرقابی غلظت فسفر و پتاسیم در دانه و برگ و اندام غیربرگ (غلاف و ساقه) گیاه سویا روند کاهشی نشان داد اما در تیمار تلقیح در سطح کودی سوم با شیب کمتری نسبت به دیگر تیمار­ها کاهش صورت گرفت. حداکثر عملکرد دانه (22/43 گرم در بوته) در تیمار تلقیح در سطح کودی سوم و صفر روز غرقاب و کمترین آن (13/31 گرم در بوته) در تیمار عدم تلقیح در سطح کودی اول و 15 روز غرقاب به­دست آمد. میزان تثبیت زیستی نیتروژن (BNF) در گیاه با افزایش مدت دوره­های غرقابی رو به کاهش گذاشت اما با افزایش سطوح تغذیه­ای میزان نیتروژن تثبیت شده در گیاه کمتر تحت تاثیر قرار گرفت. بیشترین تثبیت زیستی نیتروژن در سطح کودی سوم بدون غرقاب (280 میلی­گرم در بوته) و کمترین آن در سطح کودی اول و 15 روز غرقاب (5/94 میلی­گرم در بوته) مشاهده شد.

  کلید واژگان: دوره غرقابی، فسفر، پتاسیم، آنزیم ­های آنتی ­اکسیدان، عملکرد،  BNF

   

  - 1- تاریخچه و اهمیت سویا

  سویا گیاه بومی شرق آسیا، یکی از قدیمی­ترین گیاهان زراعی این ناحیه است و یک گیاه زراعی دانه­ای و روغنی حیاتی محسوب می­شود (اسدی و فرجی، 1388). زراعت سویا به عنوان دانه روغنی از حدود سال 1342 با وارد کردن بذر آن به ایران در مناطقی مانند مازندران آغاز و متعاقب آن کشت سویا توسط شرکت سهامی ‌دانه­‌های روغنی در برخی دیگر از نقاط کشور معمول می­‌شود. از سال 1970 تولید سویا دسته­ کم دو برابر تولید سایر گیاهان روغنی مثل بادام زمینی، آفتابگردان، کلزا بوده است. سهم سویا از تولید دانه­های روغنی جهان از 32 درصد در سال 1965 به بیش از 50 درصد در دهه 1980 افزایش یافته است. دانه خشک سویا دارای 18- 25 درصد روغن و 30- 50 درصد پروتئین می­باشد. سویا یکی از محصولات عمده زراعی در دنیا است که در تهیه روغن نباتی و تامین پروتئین برای انسان و دام نقش ویژه­ای دارد (حاتمی و همکاران، 1388). سویا جایگاه مهمی در بین گیاهان صنعتی کشورمان به­خصوص در استان گلستان دارد، به طوری­که بر اساس گزارش دفتر آمار FAO، کل سطح زیر کشت سویا در کشور در سال 91- 1392 برابر 80 هزار هکتار بود، که از این سطح 200 هزار تن دانه سویا تولید شده است. استان گلستان با اختصاص 76 درصد از کل سطح زیر کشت سویای کشور و 75 درصد از کل تولید دانه این محصول به خود در جایگاه نخست تولید سویا در کشور قرار گرفت. استان گلستان با مساحت 7/20380 کیلومترمربع در شمال ایران، یکی از قطب­های اصلی تولیدات کشاورزی بوده و تقریباً همه ساله به همراه استان­های فارس و خوزستان در صدر تولید­کنندگان زراعی و صنعتی قرار دارد. در استان گلستان حدود 90 درصد زراعت سویا به­صورت کشت دوم (تابستانه) پس از برداشت گندم، کلزا و جو انجام می­گیرد، که نسبت به کشت بهاره محصول کمتری تولید می­نماید (نخعی و هزار جریبی، 1381). در سال زراعی 1390 استان­های گلستان 65 درصد، مازندران 16 درصد و سایر استان­ها حدود 19 درصد از سطح زیر کشت این محصول را به خود اختصاص دادند، استان گلستان به­دلیل شرایط مناسب اقلیمی و خاک حاصل­خیز از دیر باز مستعد کشت دانه­های روغنی بوده است و با سطح زیر کشت 60 هزار هکتار، مهم­ترین منطقه سویا در کشور محسوب می­شود و با تولید 45 درصد دانه­های روغنی کشور در سال­های اخیر مقام نخست تولید این محصول را در بین استان­های کشور به دست آورده است (خادم پیر و همکاران، 1391). این موضوع نشان­دهنده نقش مهم این گیاه در زندگی و اقتصاد کشاورزان استان است که ضرورت مطالعات بیشتر در خصوص این گیاه را ضروری می­سازد. با توجه به اهمیت موضوع و جایگاه کشت سویا در استان گلستان بررسی عوامل کاهش­دهنده تثبیت­کنندگی نیتروژن ارقام سویا و نهایتاً معرفی شیوه­های جدید به زراعی جهت افزایش کیفی و کمی عملکرد آن ضروری به­نظر می­رسد.

  1- 2- ویژگی­های گیاه­شناسی سویا

  لوبیای روغنی یا سویا (Glycine max (L.) Merr.) گونه­هایی یک ساله از خانواده­ی بقولات، زیر خانواده­ی پروانه آسا و طایفه سه برگچه­ای­ها می­باشد. دو برگ اول این گیاه ساده و متقابل و بقیه­ی برگ­های آن سه برگچه­ای با آرایش متناوب است. ساقه در ارقام مختلف سویا به­صورت ایستاده دیده می­شود. از نظر وضعیت تشکیل گل بر روی ساقه، ارقام سویا را به دو گروه رشد محدود و رشد نامحدود تقسیم می­کنند. البته گروه حد واسطی به نام نیمه رشد محدود را نیز می­توان به این گروه اضافه کرد. در ارقام رشد محدود، رشد زایشی با تبدیل مریستم انتهایی ساقه­ی اصلی به مریستم زایشی آغاز می­گردد. بدین ترتیب با شروع رشد زایشی، رشد رویشی تقریباً متوقف می­شود اما در ارقام رشد نامحدود، بعد از شروع رشد زایشی نیز رشد رویشی ادامه می­یابد و تبدیل مریستم انتهایی ساقه به مریستم زایشی صورت نمی­گیرد.

  ریشه سویا راست با انشعابات جانبی زیاد می­باشد که در­ صورت وجود باکتری همزیست Bradyrhizobium japonicum  درخاک یا مایه­زنی این باکتری، گره­های حاوی باکتری بر روی ریشه تشکیل می­شود. گل­آذین سویا که حاصل رشد و نمو جوانه جانبی واقع در زاویه­ی بین برگ و ساقه است از نوع خوشه بوده و متشکل از 3 تا 15 گل می­باشد. گل­ها به رنگ سفید یا بنفش دیده می­شود. تشکیل و شکوفایی گل­ها از بخش تحتانی گل آذین آغاز شده و به سمت بالا ادامه می­یابد. ساختمان گل در سویا همچون سایر گیاهان زیر تیره­ی پروانه آساها از پنج گلبرگ (2 ناو، 2 بال و یک درفش)، 10 پرچم به­صورت دیادلفوس (9 پرچم پیوسته و یک پرچم جدا از بقیه) و مادگی یک برچه­ایی تشکیل شده است. میوه­ی سویا از نوع نیام است. نیام­ها پس از رسیدگی به رنگ قهوه­ای روشن یا رنگ­های نزدیک به آن، بسته به رقم، در آمده و توسط کرک­های کوتاه پوشیده شده است. در هر نیام 1 تا 5 بذر، معمولا 2 تا 3 بذر دیده می­شود. وزن 1000 دانه در سویا اغلب بین 60 تا 200 گرم با میانگین حدوداً 150 گرم می­باشد. رنگ بذر در ارقام روغنی سویا معمولا زرد رنگ است ولی به­ویژه در ارقام غیر­­روغنی ممکن است به رنگ­های دیگر مانند سبز، قهوه­ای، سیاه، و ترکیبی از آن­ها دیده شود. سویا گیاهی روز کوتاه و گرمادوست است و به نور و گرمای فراوانی نیاز دارد. درحال حاضر سویا از عرض جغرافیایی 40 درجه جنوبی تا بیش از 50 درجه شمالی و از ارتفاع صفر تا بیش از 2100 متر از سطح دریا کاشته می­شود. این گیاه به شوری حساس است و پی اچ حدوداً خنثی تا کمی اسیدی برای رشدش مناسب است. به سایه اندازی و رقابت با علف­هرز حساس می­باشد. سویا به ورس مقاوم است، اما به­دلیل جوانه­زنی به­صورت اپی­ژیل به سله و تراکم بسیار حساس است. دمای حداقل برای رشد آن 10 درجه سانتی­گراد و دمای کشنده 2- درجه سانتی­گراد است (خواجه پور، 1386).

  1- 3- تعریف مساله

  شواهد زیادی حکایت از پاسخ مناسب سویا به حاصل­خیزی خاک و مصرف بهینه کود دارد (حاتمی و همکاران، 1388). از طرفی ایجاد تنش غرقابی در محیط رشد گیاه به­دلیل کاهش هدایت ریشه­ای و بسته شدن روزنه­ها میزان دسترسی به عناصر غذایی کودی مثل نیتروژن و فسفر و پتاسیم را کاهش می­دهد زیرا با بسته شدن روزنه­ها نیرو محرکه اصلی آب و جذب غیرفعال آن متوقف شده و عدم جذب غیرفعال عناصر محلول در آب می­شود (پسر کلی، 1999). در این شرایط تخلیه اکسیژن محلول بسته به دما، فعالیت تنفسی گیاهان و میکروارگانیسم­ها و نیز فراوانی و تداوم اشباع بودن خاک منجر به کاهش یا عدم اکسیژن طی چند روز تا چند ساعت می­شود (گالشی و همکاران، 1388). آب گرفتگی طولانی مدت شرایط را برای افزایش میکروارگانیسم­های غیرهوازی مساعد می­کند و به­جای اکسیژن از گیرنده­های الکترون دیگری استفاده می­کنند. در نتیجه یون­های معدنی سمی و احیا شده مثل نیتریت (ازنیترات) و فروس (ازفریک) در خاک تجمع می­یابد (کافی و همکاران، 1388). تغییرات ایجاد شده در وضعیت الکتروشیمیایی خاک­های غرقاب نیز در جذب عناصر اختلال ایجاد می­کند و در این شرایط Fe3+ به Fe2+ و Mn4+به Mn2+، نیترات به نیتروژن و N2O احیا می­شود. در یک خاک غرقاب گاز­های متان و سولفید  هیدروژن آزاد می­گردد. در این شرایط ایجاد تنش تغذیه­ای در گیاهان غیرمقاوم اتفاق می­افتد و جذب کود­های مصرفی نیز کاهش می­یابد (پسر کلی، 1999). بدون شک تثبیت زیستی نیتروژن (BNF)[1] بهترین و مهم­ترین راهی است که خاک به­طور طبیعی از نیتروژن سرشار می­شود. حداکثر نیتروژن تثبیت شده توسط سویا 237 کیلوگرم در هکتار در سال می­باشد. مقدار نیتروژن تثبیت زیستی شده توسط سویا متغییر بوده و به عوامل خاکی و محیطی، سویه باکتری مورد استفاده و رقم سویای کشت شده بستگی دارد (یادگاری و همکاران، 1383). گیاهان در تثبیت زیستی، به کمبود فسفر و پتاسیم و گوگرد حساس هستند. این مواد مغذی می­تواند به­طور مستقیم BNF را تحت تاثیر قرار دهند. از اثرات مستقیم این مواد: تاثیر در رشد رایزوبیوم­ها، تشکیل گره و عملکرد، و به­طور غیرمستقیم بر رشد گیاه میزبان می­باشد (دیویتو و همکاران، 2014). باکتری­های موجود در گره­های تثبیت­کننده نیتروژن برای فعالیت نیاز به اکسیژن دارند. در حالت غرقاب میزان اکسیژن فراهم شده برای این گره­ها به شدت کاهش پیدا می­کند. از طرفی دیگر، اکسیژنی که از طریق بافت ائرانشیم در اختیار این گره­ها قرار می­گیرد بسیار کمتر از مقدار کافی است. به ­همین دلیل، در شرایط غرقاب میزان فعالیت این گره­ها به شدت کاهش می­یابد.

   

  Abstract:

  To invesigate the effects of the flooding period and different amounts of phosphorus and potassium on biological nitrogen fixation on soybean (cultivar DPX) in the pot, a study was carried out in 2013 in Gorgan University Of Agricultural Sciences and Natural Resources. A complete randomized design (CRD) with factorial was employed to data analysis. The treatments were included 1) inoculated with bacteria (Brady rhizobium japonicum) and non-inoculated with bacteria, 2) combination of different amount of potassium and phosphorus (First level: no fertilizer, second level: 200 mg, 150 mg phosphorus and potassium in a pot, third level: 300 mg of phosphorus and 300 mg of potassium per pot), and 3) length of the flooding periods (0, 5, 10, 15 days). The result showed that peroxidase activity increased with waterlogging stress for 5 and 10 days flooding and decreased in 15 days flooding treatment. The lowest activity of peroxidase enzyme was found in the absence of inoculation, no fertilizer and no day flooding (78.5 nmol per minute per gram of tissue). In contrast, the highest activity of this enzyme (488 nmol per g wet tissue) was found in inoculated with bacteria on the third level of fertilizer and 10 days flooding. Catalase in all treatments decreased with increasing duration of flooding stress. Treatments of inoculated with bacteria on the third level of fertilizer and 15 days flooding have the highest Catalase (1600 nmol per minute per gram of wet tissue. Increasing of flooding  period has a reductive effect on phosphorus and potassium concentrations of soybean’s seed, leaf and no-leafy organs (pods and stems), but the inoculated soybean in the third level showed a decreasing trend with less steep than the other treatments. The maximum and minimum seed yield (43.22 g/bush vs 31.13 g/bush) were obtained in the third inoculation level on day zero flooding treatment and first inoculation level on day 15 flooding treatment. The amount biological fixation nitrogen (BNF) of plant reduced with increasing of flooding periods. Also, increasing levels of dietary biological nitrogen fixation in plants has less effect on amount of plant fixation nitrogen. The highest (280 mg per plant) and the lowest (94.5 mg per plant) biological nitrogen fixation  were obtained in the third inoculation level with no flooding and the first inoculation level on day 15 flooding treatments.

  Key words: soybean, flooding, potassium, phosphorus, seed yield, BNF 

 • فهرست:

   

  فصل اول

  1- 1- تاریخچه و اهمیت سویا 2

  1- 2- ویژگی­های فیزیولوژیکی و رشدی سویا 3

  1- 3- تعریف مساله................ 4

  1- 4- تنش غرقابی و اهمیت آن. 5

  1- 5- تاثیر عناصر غذایی بر گیاهان زراعی و تثبیت زیستی نیتروژن. 7

  1- 6- وضعیت مصرف کودهای شیمیایی فسفر و پتاسیم در استان گلستان. 8

  1- 7- فرضیه­ها...................... 9

  1- 8- اهداف........................ 9

  فصل دوم

  2- 1- واکنش گیاهان زراعی به تنش غرقابی.. 12

  2- 2- اثر تنش غرقابی بر مرفولوژی گیاه. 12

  2- 2- 1- تنش غرقابی و اثر آن بر گره­های تثبیت­کننده نیتروژن. 13

  2- 3- تنش غرقابی و تاثیر آن بر فیزیولوژی گیاه. 14

  2- 3- 1- تغییرات هورمونی در تنش غرقابی............ 15

  2- 3- 2- تنش غرقاب و اتیلن.................................. 16

  2- 3- 3- آنزیم­های آنتی­اکسیدانت در شرایط غرقاب.. 17

  2- 4- اثرات تنش غرقاب و کود بر میزان نیتروژن و روغن دانه. 18

  2- 5- اثر تنش غرقابی و کود بر عملکرد 20

  2- 6- اثر فسفر بر مرفولوژی و فیزیولوژی گیاهان و تثبیت زیستی نیتروژن. 21

  2- 7- اثرات پتاسیم بر مرفولوژی و فیزیولوژی گیاهان و تثبیت زیستی نیتروژن. 23

  2- 8- شرایط غرقابی و تاثیر آن در جذب عناصر غذایی در گیاه. 25

  2- 9- جذب فسفر و پتاسیم در شرایط غرقابی.. 26

   

  فصل سوم

  3- 1- زمان، مکان و طرح آماری آزمایش... 30

  3- 2- اندازه­گیری­های صفات ظاهری. 31

  3- 3- اندازه­گیری­های بیوشیمیایی.. 32

  3- 3- 1- اندازه­گیری میزان کلروفیل برگ................. 32

  3- 3- 2- اندازه­گیری فلورسانس کلروفیل............... 33

  3- 3- 3- استخراج و اندازه‌گیری فعالیت آنزیم کاتالاز 33

  3- 3- 4- استخراج و اندازه‏گیری فعالیت آنزیم پراکسیداز 35

  3- 4- اندازه­گیری میزان اتیلن. 36

  3- 5- اندازه­گیری روغن دانه. 38

  3- 6- اندازه­گیری نیتروژن  38

  3- 7- اندازه‌­گیری پتاسیم........... 39

  3- 8- اندازه­‌گیری فسفر........... 39

  3- 9- محاسبه میزان تثبیت زیستی نیتروژن به روش گیاه رفرنس... 40

  3- 10- تجزیه و تحلیل داده­ها 41

  فصل چهارم

  4- 1- ویژگی­های مرفولوژیکی.. 44

  4- 1- 1- سطح برگ................................................. 44

  4- 1- 2- وزن خشک برگ......................................... 48

  4- 1- 3- ارتفاع ساقه................................................. 50

  4- 1- 4- وزن خشک ساقه........................................ 52

  4- 1- 5- حجم ریشه................... 55

  4- 1- 6- وزن خشک ریشه  57

  4- 1- 7- تعداد گره­های تثبیت­کننده نیتروژن.................... 60

  4- 1- 8- وزن خشک گره­های تثبیت­کننده............... 62

  4- 1- 9- قطر گره­های تثبیت­کننده نیتروژن............. 63

  4- 2- آنزیم­های آنتی­اکسیدانی.. 64

  4- 2- 1- فعالیت آنزیم پراکسیداز....................................... 64

  4- 2- 2- فعالیت آنزیم کاتالاز............................................. 67

  4- 3- رنگیزه­های فتوسنتزی. 69

  4- 3- 1- کلروفیل a............................................... 69

  4- 3- 2- کلروفیل b............................................... 73

  4- 3- 3- کاروتنوئید................................................. 74

  4- 3- 4- فلورسانس کلروفیل....................................................... 77

  4- 4- روغن.............................. 79

  4- 5- غلظت نیتروژن اندام­های سویا 82

  4- 5- 1- نیتروژن دانه.................................................. 82

  4- 5- 2- نیتروژن برگ............................................. 84

  4- 5- 3- نیتروژن اندام غیربرگ................................ 86

  4- 6- غلظت فسفر اندام­های سویا 88

  4- 6- 1- فسفر دانه.................................................. 88

  4- 6- 2- فسفر برگ............................................... 93

  4- 6- 3- فسفر اندام غیربرگ................................... 95

  4- 7- غلظت پتاسیم اندام­های سویا 97

  4- 7- 1- پتاسیم دانه............................................... 97

  4- 7- 2- پتاسیم برگ............................................. 99

  4- 7- 3- پتاسیم اندام غیربرگ.................................... 101

  4- 8- اتیلن............................... 103

  4- 9- عملکرد و اجزای عملکرد دانه. 106

  4- 9- 1- تعداد غلاف در بوته................................... 106

  4- 9- 2- تعداد دانه در غلاف................................ 109

  4- 9- 3- وزن هزار دانه........................................... 111

  4- 9- 4- عملکرد دانه.............................................. 113

  4- 9- 5- عملکرد بیولوژیکی................................... 117

  4- 10- نیتروژن تثبیت­شده در گیاه. 119

  فصل پنجم

  نتیجه گیری.......................................................................................................................................   124

  پیشنهاد

  منبع:

   

  احمدزاده، ا.، محمدی قهساره، ا. و ایرانی پور، ر. 1388. تاثیر مصرف هم زمان سوپر فسفات تریپل و پودر سنگ فسفات بر عملکرد خشک و قابلیت جذب فسفر در یونجه همدان. مجله پژوهش در علوم کشاورزی. جلد 5. شماره 1، صفحه 19-13.

  ارازنش، م.ح.، عسگری، ه.، عباسی، م.ر. و رجب زاده، ف. 1389. چالش­های مرتبط با کود در استان گلستان. اولین کنگره چالش­های کود در ایران: نیم قرن مصرف کود. 16 ص.

  اسدی، م.ا. و فرجی، ا. 1388. مبانی کاربردی زراعت دانه­های روغنی. انتشارات نشر علم کشاورزی ایران. 84 ص.

  اسمعیلی خان به بین، ح.، نخ زری مقدم، ع. و داداشی، م.ر. 1390. تاثیر مدیریت آبیاری و مصرف نیتروژن سرک بر عملکرد دانه و صفات زایشی سویا. مجله پژوهش در علوم زراعی. جلد 4. شماره 14، صفحه80-68.

  اقبال قبادی، م.، نادیان، ح.ا، بخشنده، ع.م.، فتحی، ق. قرینه.، م.ح. و قبادی، م. 1385. بررسی رشد ریشه، عملکرد زیستی و عملکرد دانه در ژنوتیپ­های گندم در شرایط تنش غرقابی در مراحل مختلف رشد. مجله نهال و بذر. جلد 22. شماره 4، صفحه 527-513.

  اکبری نودهی، د. 1390. بررسی رابطه مقدار آب با عملکرد سویا. مجله حفاظت از منابع آب و خاک. جلد 1. شماره 2، صفحه 58-52.

  اکرم قادری، ف.، کامکار، ب. و سلطانی، ا. 1387. علوم و تکنولوژی بذر. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 64 ص.

  آلیاری، ه. و شکاری، ف. 1379. دانه­های روغنی، زراعت و فیزیولوژی. انتشارات عمیدی. صفحات 116- ١١2.

  امام، ی. و ثقه الاسلامی، م.ج. 1384.عملکرد گیاهان زراعی. انتشارات دانشگاه شیراز. 593 ص.

  ایران نژاد، ح. و شهبازیان، ن.1384. تنش­های محیطی. انتشارات کارنو. 227 ص.

  آقابابایی، ف.، رئیسی، ف. 1390. اثر همزیستی میکوریزایی بر میزان کلروفیل، فتوسنتز و راندمان مصرف آب در چهار ژنوتیپ بادام در استان چهارمحال و بختیاری. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 15، شماره 56، 15 ص.

  بهدانی، م.ع. 1390. اصول زراعت. نشر اییژ تهران. 175 ص.

  تورانی، م.، گالشی، س.، زینلی، ا. و قادری­فر، ف. 1391. بررسی تاثیر تنش غرقابی و برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک سویا در مرحله رشد رویشی. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 97 ص.

  پارسا، م. و باقری، ع. 1387. حبوبات. جهاد دانشگاهی مشهد. چاپ اول. 522 ص.

  پرهیزکار خاجانی، ف.، ایران نژاد، ح.، امیری، ر. و اورکی، ح. 1390. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خصوصیت­های کمی و کیفی کتان روغنی. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. جلد 5. شماره 1، صفحه 51-37.

  حاتمی، ح.، آینه بند، ا.، عزیزی، م.، سلطانی، ا. و دادخواه، ع.ر. 1389. تاثیر کود پتاسیم بر رشد و عملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی. فصلنامه علمی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. جلد 2. شماره 2. 17 ص.

  حاتمی، ح.، دادخواه، ع.، لنگری، م. و شادلو، ع. 1388. پاسخ سویای رقم هابیت به مصرف کود­های نیتروژن و پتاسیم. فصلنامه علمی اکولوژی گیاهان زراعی. جلد 1. شماره 1، صفحه 28-3.

  حبیب زاده طبری، ف. 1382 . بررسی تاثیر مصرف مقادیر مختلف پتاسیم و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه سویا در منطقه مازندران. پایان­نامه کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران. 82 ص.

  حسینی، ی.، همایی، م.، کریمیان، ن.ج. و سعادت، س. 1387. اثرات فسفر و شوری بر رشد، غلظت عناصر غذایی و کارایی مصرف آب در کُلزا (Brassica napus L.). پژوهش کشاورزی: آب، خاک و گیاه در کشاورزی. جلد 8. شماره 4، صفحه 18-1.

  حسن زاده قورت تپه، ع. و قیاسی، م. 1387. تنش غرقابی و اثر آن بر اکوفیزیولوژی گیاهان. جهاد دانشگاهی ارومیه. چاپ اول. 113 ص.

  خادم­پیر، م. 1391. بررسی اثر دوره غرقابی در مرحله رشد زایشی بر خصوصیات فیزیولوژیک،آناتومیک و عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max (L.) Merr). پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 120 ص.

  خواجه پور، م. 1386. تولید نباتات صنعتی. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان. 186 ص.

  خواجه پور، م.ر. 1376. اصول و مبانی زراعت. مرکز دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان. چاپ اول. 300 ص.

  دانشیان، ج. 1374. اثرات تلقیح بذور ارقام سویا توسط باکتری­های B.japonicum بر خصوصیات کیفی و کمی ارقام سویا. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس. 98 ص.

  راثی پور، ل. و اصغر زاده، ع. 1386. اثرات متقابل باکتری­های حل­کننده فسفات و (Bradyrhizobium japanicum) بر شاخص­های رشد، غده­بندی و جذب برخی عناصر غذایی در سویا. نشریه علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، صفحه 63-53.

  رسولی، ف. 1390. بررسی اثر تنش غرقابی بر خصوصیات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد در کلزا (Brassica napuse). پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 120 ص.

  راهنما، آ.، بخشنده، آ. و نورمحمدی، ق. 1379. بررسی محدودیت پنجه در گیاه در تراکم مختلف روی عملکرد دانه و اجزای عملکرد در گندم در خوزستان. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 1. شماره 3، صفحه 24-1.

  زعفرانچی زاده مقدم، م. 1373. تاثیر ماده تنظیم کننده کلراید و کلسین کلراید بر تحمل گندم نسبت به شوری و تغذیه فسفات در مراحل اولیه رشد. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته علوم گیاهی (گرایش فیزیولوژی). دانشکده علوم پایه. دانشگاه تربیت مدرس تهران. 116 ص.

  زینلی، ا.، سلطانی، ا. و گالشی، س. 1381. تاثیر علف کش­ها و کنه کش­ها بر تثبیت زیستی نیتروژن در سویا. 198 ص.

  ساغری، م.، بارانی، ح.، اصغری، ح.ر.، مصداقی، م. و صدوری، م. 1388. تاثیر تلقیح قارچ آربوسکولار میکوریز و کود شیمیایی فسفره بر رشد و تولید دو گونه یونجه یکساله. مجله علمی پژوهشی مرتع. جلد 3. شماره 2، صفحه 301-291.

  سلامتی، ن.، گالشی، س.، پیردشتی، ه. و زینلی، ا. 1389. بررسی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک پنبه در واکنش به اثرات غرقابی و دما. خلاصه مقالات سومین سمینار بین المللی دانه­های روغنی و روغن­های خوراکی. 12 ص.

  طهماسبی، م،. گالشی، س. و صادقی پور، ح. 1390بررسی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گندم در واکنش به هثرات غرقابی و دما. خلاصه مقالات اولین همایش تخصصی راهبرد­های دستیابی به کشاورزی پایدار. 9 ص.

  عزیزی، م.، 1377. اثر رژیم­های مختلف آبیاری و کود پتاسیم بر خصوصیات زراعی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سویا. پایان­نامه دکتری زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد. 143 ص.

  علی اصغر زاده، ن.ع. 1381. تاثیر میکروارگانیسم­های حل کننده فسفات و برادی­ریزوبیوم ژاپونیکوم بر روی محصول و جذب مواد غذایی بر روی سویا. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی، 82 ص.

  فرنیا، ا.، نور محمدی، ق.، نادری، ا.، درویش، ف. و مجیدی هروان، ا. 1385. تاثیر تنش خشکی و نژاد­های باکتری برادی رایزوبیوم ژاپونیکوم بر عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در سویا در بروجرد. مجله علوم زراعی ایران. جلد 8. شماره 3، صفحه 214-201.

  قبادی، م.ا.، نادیان، ح.، بخشنده، ع.، فتحی، ق.، قرینه، م.ح. و قبادی، م. 1385. بررسی رشد ریشه، عملکرد زیستی و عملکرد دانه در ژنوتیپ­های گندم در شرایط تنش غرقابی در مراحل مختلف رشد. مجله نهال و بذر. جلد 4. شماره 22، صفحه 525-513.

  قورچیانی، م.، علیخانی، ح.، اکبری، غ.م.، زراعی، م. و الله دادی، ا. 1390. تاثیر باکتری حل­کننده فسفات، قارچ میکوریزا آربسکولار و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در شرایط معمول و کم آبیاری در منطقه کرج. نشریه پژوهش­های زراعی ایران. جلد 10. شماره 1، صفحه 224-214.

  کاشانی، س.ف. و ملک احمدی، ف. 1388. اثر غرقابی بر برخی از پارامتر­های فیزیولوژیک گیاه فلفل (.Capsicum annum L). مجله زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. شماره 1، صفحه 52-43.

  کافی، م.، برزوئی، ا.، صالحی، م.، کمندی، ع.، معصومی، ع. و نباتی، ج. 1388. فیزیولوژی تنش­های محیطی در گیاهان. انتشارات دانشگاهی مشهد. 502 ص.

  کافی، م. و مهدوی دامغانی، ع.م. 1379. مکانیسم­های مقاومت به تنش­های محیطی. انتشارات دانشگاه فردوستی مشهد. 467 ص.

  کامکار، ب.، صفاهانی لنگرودی، ع.ر. و محمدی، ر.، 1390. کاربرد مواد معدنی در تغذیه گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 500 ص.

  کاویانی، ب.، خاوری نژاد، ر. و فهیمی، ح. 1383. بررسی اثر متقابل فسفر و پتاسیم بر روی تغییر پروتئین­های گلایسین سویا. نشریه پژوهش و سازندگی. شماره 64، صفحه 46-57.

  گالشی، س. ا.، ترابی، ب.، رسام، ق.، راحمی کاریزکی، ع. و برزگر، ا. 1388. تنش و مدیریت آن در گیاهان. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 307 ص.

  گالشی، س. ا.، مدرس ثانوی، ع.م.، حیدری شریف آباد، ز. و طهماسبی، ا. 1379. تاثیر تنش غرقابی بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه شبدر زیر زمینی (Trifolum subterraneum). مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. جلد 7. شماره 4، صفحه 112-107.

  گنجعلی، علی.، پالتا، ه. و ترنر، ن.1387. تأثیر تنش غرقابی بر رشد ریشه و اندام­های هوایی ژنوتیپ­های نخود. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 15. شماره 3. 13 ص.

  لطفی پارسا، ح.، خادمی، ح.، ایوبی، ش.ا. و هادی نژاد، ا. 1391. تغییرات زمانی میزان رهاسازی پتاسیم از فلوگوپیت در محیط ریشه. مجله پژوهش­های خاک. جلد 26. شماره 1، صفحه 76-42.

  محمدی، ن. 1391. شبیه سازی نیاز­های کودی گندم با استفاده از مدل QUEFTS. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

  ملک محمدی، ف.، منوچهری کلانتری، خ. و ترکزاده، م. 1384. اثر تنش غرقابی بر القاء تنش اکسیداتیو و غلظت عناصر در گیاه فلفل (.Capsicum annum L). مجله­ی زیست شناسی ایران. جلد 18. شماره 2، صفحه 119-110.

  موسیوند، م.، خورگامی، ع. و رفیعی، م. 1388. بررسی تاثیر غلظت آهن، بر رشد و اجزا عملکرد در ژنوتیپ­های مختلف سویا. فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی. جلد 1. شماره 4، صفحه 45-35.

  مهرپویان، م.، نور محمدی، ق.، میرحیدری، م.ج.، حیدری شریف آباد، ح. و شیرانی راد، ا.ح. 1389. تاثیر چند مایه تلقیح حاوی باکتری (Rhizobium leguminosarum; bv. phaseoli) بر جذب عناصر غذایی در لوبیا. نشریه پژوهش­های حبوبات در ایران. جلد 1. شماره 2، صفحه 1-10.

  نبی زاده مرودست، م.، کافی، م. و راشد محصل، م. 1382. اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز. پژوهش­های زراعی ایران. جلد 1. شماره 1، صفحه 60-53.

  نجفی، ن. و سرهنگ زاده، ا. 1390. اثر شوری کلرید سدیم و غرقاب شدن خاک بر ویژگی­های ذرت علوفه­ای در شرایط گلخانه­ای. علوم و فنون کشت­های گلخانه­ای. جلد 3. شماره 10، 14 ص.

  نخعی، ح. و هزارجریبی، ا. 1381، بررسی ژنتیکی بعضی از صفات مهم گیاهان زراعی با عملکرد دانه در سویا از طریق روش­های آماری چند متغییره، مجله علوم زراعی ایران. شماره 30، صفحه 816-807.

  نوروزی ، و.، دیده بان، ب. و عبادی پور، ع.ر. 1389. تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری بر روی عملکرد و اجزائ عملکرد نخود رقم آزاد در شرایط دیم گرمسیری گچساران. پنجمین همایش ملی ایده­های نو در کشاورزی  دانشگاه  آزاد اسلامی واحد خوراسگان. صفحه 28-27.

  واعظی، ع.، همایی، م. و ملکوتی، م.ج. 1381. اثر کود آبیاری بر کارایی مصرف آب در ذرت علوفه­ای. مجله علوم خاک و آب. جلد 16. شماره 2، صفحه 159-153.

  یادگاری، م.، اکبری، غ.م.، الله دادی، ا.، دانشیان، ج. و رحمانی، ه. 1383. بررسی اثر تلقیح (Glycine maxe(L.)Merr.)) با سویه­های مختلف باکتری (Bradyrhizobium japanicum) بر گره­بندی و تثبیت نیتروژن. مجله علوم زراعی ایران. جلد 6. شماره 1، صفحه 106-94.

  Ahmed, S., Nawata, E., Hosokawa, M., Domae, Y., and Sakuratani, T. 2002. Alterations in photosynthesis and some antioxidant enzymatic activities of mungbean subjected to waterlogging. Plant Science. 163: 117-123.

  Araujo, A.P., Teixeira, M.G., and De Almeida, D.L. 1996. Phosphorus efficiency of wild and cultivated genotypes of common bean under biological nitrogen fixation. Soil Biol. Biochem. 29: 951-957.

  Armstrong, A.C. 1978. The effect of drainage treatment on cereal yield: results from experiments on clay lands. J. Agric. Sci. 91: 229-235.

  Ashraf, M and Rehman, H. 1999. Interactive effects of nitrate and long-term waterlogging on growth, water relations, and gaseous exchange properties of maize (Zea mays L.). Plant Science. 144: 35-43.

  Bahal, G.S., and B.S. Arora. 1991. Studies on uptake and utilization of by soybean grown on characteristically different soil of Punjab. J. Agric. Biol. 20: 113-117.

  Bange, M.P., Milroy, S.P., and Thongbai, P. 2004. Growth and yield of cotton in response to waterlogging. Field Crops Research. 88: 129-142.

  Blokhina, O.B., Virolainen. E ., and Fagerstedt. K.V. 2003. Antioxidants, oxidative damage and oxygen deprivation stress: a review. Annals of Botany. 91: 179-194.

  Bertsch, P.M., and Thomas, G.W. 1985. Potassium status of temperate region soils. In: Potassium in Agriculture, Munsone, R.D. (Eds), 131-162. Madisonn, WI: ASA, CSSA, and SSSA.   

  Bruulsema, T., Jackson, J., Rajcan, I., and Vyn, T. 2000. Functional food components: A role for potassium. Int. Notes. 

  Chugh, V., Kaur, N., Gupta, A.K. 2011. Role of antioxidant and anaerobic metabolismenzymes in providing tolerance to maize (Zea mays L.) seedlings against water-logging. Indian J. Biochem. Biophys. 48: 346-352.

  Clarke, J.M., and G.M. simpson. 1978. Growth Analysis of B. napus Cv. Tower. Can. Journal of Plant Science. 58: 587-595.

  Colin- Belgrand, M., Dreyer, E., Maxwell, K., and Johnson, G.N. 2000. Chlorophyll fluorescence apractical guide. Journal of Experimental Botany. 51: 659-668.

  Dibb, D.W., and Welch, L.F. 1976. Corn growth as affected by ammonium vs. nitrate absorbed from soil. Agronomy Journal. 68: 89-94.

  Divito, G., Sadras, v. 2014 How do phosphorus, potassium and sulphur affect plant growth and biological nitrogen fixation in crop and pasture legumes? A meta-analysis. Field Crops Research. 156: 161-171.

  Duke, S.H., Collins, M., Soberalske, R.M. 1980. Effects of potassium fertilization on nitrogen fixation and nodule enzymes of nitrogen metabolism in alfalfa. Crop Science. 20: 213-219.

  Egamberdiyeva, D., Qarshieva, D., Davranov, K. 2004. The use of Bradyrhizobium to Enhance Growth and Yieild of Soybean in Calcareous Soil in Uzbekistan, Journal of Plant Grow Regulation. 23: 54-57.

  Gibson, T. S. 1988. Carbohydrate metabolism and phosphorous/salinity interaction in wheat (Triticum aestivum). Plant and Soil. 111: 25-35.

  Giller, K.E., and Cadisch, G. 1995. Future benefits from biological nitrogen fixation: An ecological approach to agriculture. Plant and Soil. 174: 225-227.

  Gimoeno, V., Syvertsen, J., Simon, I., Nieves, M,. Diaz Lopez, L., Martinez, V., Garcia Sanchez, F. 2012. Physiological and morphological responses to flooding with fresh or saline water in Jatropha curcas. Environmental and Experimental Botany. 78: 47-55.

  Gleam abbasi, M., Tahir, M., Waleeed, A., Zaher. A., Nasir. 2012. Soybean yield and chemical composition in response to phosphoure- potassium nutrtion in Kashmir. Agronomy Journal. 104 (5), 1476-1488.

  Grapa MD., Tomas ML., Benavides MP. 2001. Polyamines as protectors against cadmium or copper-induced oxidative damage in sunflower leaf discs. Plant Science. 161: 481-488.

  Grassini, P., Indaco, G.V., Pereira, M.L., Hall, A.J., and Trapani, N. 2007. Responses to short-term waterlogging during grain filling in sunflower. Field Crops Research. 101: 352-363.

  Hall, A.E. 1992. Breeding for heat tolerance. Plant Breeding Review. 10: 129-168.

  Hang, B.R., Johanson, J.W., Nesmith, S., and Bridges, D.C. 1995. Growth physiological and anatomic responses of two wheat genotypes to waterlogging and nutrient supply. Journal of Experimental Botany. 45: 193-202.

  He C-J, Morgan PW, Drew MC. 1996.Transduction of an ethylene signal is required for cell death and lysis in the root cortex of maize during aerenchyma formation induced by hypoxia. Plant Physiology. 112: 463-472.

  Henshaw, T.L., Gilbert, R.A., Scholberg, J. M.S., and. Sinclair, T. R. 2007. Soya Bean (Glycine max L. Merr.) Genotype Response to Early-season Flooding: II. Aboveground Growth and Biomass. J. Agronomy & Crop Science. 193, 189-197.

  Imsand, J. 1992. Agronomic characteristic that identify high protein soybean genotypes. Agronomic Journal. 84: May- June. 12-15.

  Jones, G.D., Lutz J.A., and Smith, T.J. 1977. Effects of Phosphorus and Potassium on Soybean Nodules and Seed Yield. Published in Agronomy Journal. 69:1003-1006.

  Khan, A.G. 1974. The occurrence of mycorrhizas in halophytes, hydrophytes and xerophytes, and of Endogone species in adjacent soils. J. Gen. Microbiol. 81:7-14.

  Krishnamurthy, L., and Serraj, R. 2003. Root and shoot growth dynamics of some chickpeagenotypes under two moisture levels. International Chickpea and Pigeonpea Newsletters. 10: 24-28.

  Kholova, J., Sairam, R.K., Meena, R.C. and Srivastava, G.C. 2009. Response of maize genotypes to salinity stressin relation to osmolytes and metal-ions contents, oxidative stress and antioxidant enzymes activity. Biol Plant. 53: 249-256.

  Liao. C.T. and Lin. C.H. 2001. Physiological adaptation of crop plants to flooding stress. Proc. Natl. Sci. Counc. ROC(B). 25: 148-157.

  Ma, L., Shi, Y.,2010. Effects of potassium fertilizer on physiological and biochemical index of Stevia rebaudiana Bertoni. Energy Procedia. 5: 581-586.

  Malik, A.I., Colmer T.D., and Lamber, H. 2002. Short-term waterlogging has long-term effect on the growth and  physiology of wheat. New Phytol. 153: 225-235.

  Mandham, N.J., Shipway, P.A., and Scott, R.K. 1981. The effect of delayed sowing and weather on growth, development and yield of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Journal. Agricultural Science Camb. 96: 389-416.

  Moller, I.M., Jensen, P.E., and Hansson, A. 2007. Oxidative modifications to cellular components in plants. Annual Review of Plant Biology. 58: 459-481.

  Milroy, S., Bang, M., and Thongbai, P. 2009. Cotton leaf nutrient concentrations in response to waterlogging under field conditions. Field Crops Research. 113: 246-255.

  Minchin, F.R., and Pate, J.S. 1975. Effects of water, aeration and salt regime on nitrogen fixation in a nodulated legume- definition of an optimum root environment. J. Exp. Bot. 26:60-69.

  Mocqut B, Prat C, Mouches C, Pradet P .1981. Effect of anoxia on energy charge and protein synthesis in rice embryo. Plant Physiol. 68: 636-640.

  Morisset, C. 1978. Structural and cytoenzymological aspects of mitochondria in excised root of oxygen- deprived Lycopersicum cultivated in vitro. Pp. 497-538. In: Eds. D.D. Hook and R. M.M Crawford. Plant Life in Anaerobic Environment. Ann Arbor Science, Ann Arbor.

  Ozbun, J. L., Volk, R. J., and Jackson, W. A., 1965. Effect of potassium deficiency onphotosynthesis, respiration, and the utilization of photosynthelic reductant by mature beanleaves. Crop Science. 5: 497-500.

  Palta, J.A., Ganjeali, A., Turner, N.C., and Siddique, K.H.M. 2010. Effects of transient subsurface waterlogging on root growth, biomass and yield of chickpea. Agricultural Water Management. 97: 1469-1476.

  Pannamperuma, F.N. 1972. The chemistry of submerged soil. Adv. Agron. 24:29-96.

  Pereira, J.A.R., Cavalcante, V.A., Baldani, J.I., and Debereiner, J. 1988. Field inoculation of sorghum and rice whit Azospirillum spp. And Herbaspirillum seropedica. Plant and Soil. 110: 269-274.

  Pessarakli. M. 1999. Handbook of plant and crop stress. 2 ed. 1254 p.

  Pokpakdi, A., Thiravirojana, K,. Saeradee, I., and Chaikaew, S. 1990. Response of new soybean accessions to water stress during reproduce phase. Kasetsart Journal, Natural Sciences. 24 (3): 375-387.

  Pociecha E., Koscielniak, J., Filek. W., 2008. Effects of root flooding and stage of development on the growth and photosynthesis of field bean (Vicia faba L.minor). Acta Physiol Plant. 30:529–535.

  Prasad, S., Ram, P.C., and Uma, S. 2004. Effect of waterlogging duration on chlorophyll content, nitrate reductase activity, soluble sugar sand grain yield of maize. Annual Review of Plant Physiology. 18:1-5.

  Pradet, A., and Bomsel, J.L. 1978. Energy metabolism in plants under hypoxia and anoxia. Plant Life in Anaerobic Environments. Pp. 89-118. In: Eds. D.D. Hook a nd R. M.M Crawford. Plant Life in Anaerobic Environment. Ann Arbor Science, Ann Arbor.

  Reed, S.C., Seastedt, T.R., Mann, C.M., Suding, K.N., Townsend, A.R., and Cherwin, K.L. 2007. Phosphorus fertilization stimulates nitrogen fixation and increases inorganic nitrogen concentrations in a restored prairie. Applied Soil Ecology. 36:238-242.

  Ruiz, J.M., and Romero, L. 2002. Relation between potassium fertilization and nitrate assimilation in leaves andfruits of cucumber (Cucumis Sativa) plants. Annual Applied of Biology. 104: 241-245.

  Saglio, P.H. Raymond, P., and Pradet, A. 1980. Metabolic activity and energy charge of excised maize root tips under anoxia. Physiol. 66: 1053-1057.

  Sairam, R.K., Dharmar, K., Chinnusamy, V., and Meena, R. 2009. Waterlogging induced increase in sugar mobilization, fermentation, and related gene expression in the roots of mungbean (Vigna radiata). Journal of Plant Physiology. 166: 602-616.

  Sairam. R.K., Kumutha. D., Ezhilmathi. K., Deshmukh. P.S., and Srivastava. G.C. 2008. Physiology and biochemistry of waterlogging tolerance in plant. Biologia Plantarum. 52: 401-412.

  Sampet, C. 1978. Effect of N, p and S on growth, nodulation and nutrient content of soybean in Khunwang soil Thai . Journal Agriculture Science. 22: 121-128.

  Sanchez C, Tortosa G, Granados A, Delgado A, Bendmar E., and J. Delgado. 2011. Involvement of Bradyrhizobium Japonicum, denitrification. In symbiotic nitrogen fixation by soybean plants subjected to flooding. Soil Biology and Biochemistry. 43: 212-217.

  Scharder, L.E., and Briskin, P., 1989. Mineral nutrition of soybeans. University of Illinois. Urbana. USA.

  Shiono. K., Takahashi. H., Colmer. T.D., and Nakazono. M. 2008. Role of ethylene in acclimation to promote oxygen transport in root of plant in waterlogged soils. Plant Science. 175: 52-58.

  Shu-jie, M., Yun-fa, Q., Xiao-zeng, H. 2007. Nodule Formation and Development in Soybean (Glycine max L.) in Response to phosphorus supply in solution culture. Soil Science Society of China. 17(1): 36-43.

  Simova-Stoilova, L., Demirevska, K., Kingston-Smith, A., Feller, U., 2012. Involve-ment of the leaf antioxidant system in the response to soil flooding in two Trifolium genotypes differing in their tolerance to waterlogging. Plant Science. 183. 43-49.

  Soza, T., Pereira, F., Castro, F., and Parentoni, S. 2011. Morpho-physiology and maize grain yield under periodic soil flooding in successive selection cycles. Plantarum Physiology. 33:1877-1885.

  Taylor, A.J., and Smith, C.J. 1992. Effect of sowing date and seeding rate on irrigated conola (Brassica napus L. ) growing on a read- brown eath in south- easten Autralia. Australian Journal of Agricultural Reserch. 43: 1929-1941.

  Trought, M.C.T., and Drew, M.C. 1980. The development of waterlogging in wheat seedlings (Triticum aestivum L.) I shoot and root growth in relation to changes in the concentrations of dissolved gases and solutes in the soil solution. Plant and Soil. 54: 77-94.

  Tisdale, S.L., and W. L. Nelson. 1974. Soil Fertilizers. Collier Machmillan, USA.

  Vartapetian, B.D., Andreeva, I.N., Kozlova, G.I., and Agapova, L.P. 1977. Mitochondrial ultrustructure in roots of mesophyte and hydrophyte at anoxia and after glucose feeding. Protoplasma. 91: 243-256.

  Wampel, R.L., and Davis, R.W. 1983. Effect of flooding on starch accumulation in chloroplasts of sunflower (Helianthus annuus L.). Plant Physiol. 73: 195-198.

  Weisany, W., Raei, Y., Allahverdipoor, K.H. 2013. Role of Some of Mineral Nutrients in Biological Nitrogen Fixation. Academy for Environment and Life Sciences. 2 (4): 77-84.

  Wiersma, J.V., and Orf, J.H.1992. Early maturing soybean nodulation and performance with selected Bradyrhizobioum japonicum strains. Agronomy Journal. 81: 449-458

  Yin, D., Chen, S., Chen, F., Guan, Z., and Fang, W. 2009. Morphological and physiological responses of two chrysanthemum cultivars differing in their tolerance to waterlogging. Environmental and Experimental Botany. 67: 87-93.

  Yordanova, R., Christork, K., and popora, L.P. 2003. Antioxidative oenzymes in barley plants subjected to soil flooding. Environmental and Exprimental Botany. 51: 93-101.

  Youn. J, Kyujung. V., Kim. W., Yun. H, Kwon. Y, Ryu. Y, Lee. S. 2008. Waterlogging Effects on Nitrogen Accumulation and N2 Fixation of Supernodulating Soybean Mutants. Journal. Crop Science. Biotech. 11 (2): 111-118

  Younis, M.E., El-Shahaby, O.A., NematAlla, M.M., and Bastawisy, Z.M. 2003. Kinetin all eviates the influence of waterlogging and salinity on growth and affects the production of plant growth regulators in V.sinensis and Zea mays. Agronomy. 23:277-85.

  Zada, K., Kakar, K.M., and Shah, P. 2001. Micronutrient management for grain, yield and quality of inoculated soybean. Journal of National Institutes of Health office of Dietary Supplements USDA Agricultural Research Service, National Agricultural Library. 17(1): .23-26.

  Zhang, H., Jing, L., Kui, W., Xinzhen, D., and Quanmin, L. 2009. A simple and sensitive assay for ascorbate using potassium ferricyanide as spectroscopic probe regent. Analytical Biochemistry. 388: 40-46.

   


موضوع پایان نامه اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی), نمونه پایان نامه اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی), جستجوی پایان نامه اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی), فایل Word پایان نامه اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی), دانلود پایان نامه اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی), فایل PDF پایان نامه اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی), تحقیق در مورد پایان نامه اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی), مقاله در مورد پایان نامه اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی), پروژه در مورد پایان نامه اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی), پروپوزال در مورد پایان نامه اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی), تز دکترا در مورد پایان نامه اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی), پروژه درباره پایان نامه اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی), گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی), رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره بندی)

چکیده تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی در جهان بوده وآثارمنفی آن بر رشد گیاهان زراعی باعث افزایش تحقیقات در زمینه تحمل به شوری باهدف بهبود تحمل گیاهان شده است. کودهای پتاسه علاوه بر افزایش رشد به بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد محیطی (شوری، خشکسالی، سرما و …) کمک می‌کند. از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثرخانواده های اصلی گیاهان زراعی ...

چکیده گوشت شتر مرغ که در گروه گوشت های قرمز طبقه بندی می شود، از ارزش غذایی بسیار بالایی برخورداراست، طوری که می توان گفت یکی از کم چرب ترین و سالم ترین نمونه های گوشت قرمز در دسترس است. Heracleum Persicum یا گیاه گلپر ایرانی(از خانواده Apiaceae) یکی از 10 گونه جنس هراکلوم در ایران است. پژوهش حاضر، با توجه به خواص ضدمیکروبی گیاه گلپر و همچنین فراوانی آن در کشور، به بررسی امکان ...

پایاننامهبرایدریافتدرجهکارشناسیارشددررشته کشاورزی(M.Sc) گرایش: زراعت چکیده: این آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوک‎های کامل تصادفی در 3 تکرار در شهرستان کرج (شهرک مهندسی زراعی) در اواخر اسفند ماه 1392 در کرج اجرا شد. این آزمایش شامل 3 فاکتور، آبیاری در 2 سطح (شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در مرحله غلاف بندی)، باکتری‎های محرک رشد در 4 سطح (ازتوباکتر، سودوموناس، تلقیح توأم ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده به منظور تعیین تاریخ کاشت مناسب و بررسی اثر کاربرد مالچ بر رشد و عملکرد لوبیا آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1393 در مزرعه تحقیقاتی واقع در روستای حسن آباد کوچصفهان اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل تاریخ کاشت در سه سطح(3، 10 و 17 اردیبهشت) و دو سطح استفاده از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی چکیده: اکسیداسیون روغن ها علاوه بر تغییر ویژگی های ارگانولپتیکی ماده غذایی، ارزش غذایی و عمر نگهداری روغن ها را کاهش می دهد و به دلیل تولید ترکیبات نامطلوب در روغن برای سلامتی مصرف کنندگان مضر است. برای جلوگیری از اکسیداسیون، روش های متعددی وجود دارد که یکی از این موارد افزودن موادی به ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته‌: مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی گرایش: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه چکیده قهوه‌ای شدن آنزیمی مهم‌ترین ناهنجاری فیزیولوژیکی است که به‌شدت کیفیت پس از برداشت و عمر انباری ازگیل ژاپنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به‌منظور بررسی اثر آب مقطر و تعدادی از عوامل ضد قهوه‌ای شدن آنزیمی از جمله اسید آسکوربیک (1 و 2 درصد)، اسید سیتریک (5/0 و 1 ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.» گرایش: صنایع غذایی چکیده آنالیز کمی وکیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار،6 نوع غذای تجارتی، از نوع اکسترود ( شناور ) تولیدی استان مازندران شامل: استارترهای 1و 2، رشد و پایانی های 1، 2 و3، در یک دوره زمانی 90 روزه (صفر،30 ،60 و90 ) مورد بررسی قرار گرفت. میزان ترکیبات آلی ( پروتیین ، چربی و کربوهیدرات) داخل غذا به ترتیب بین ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.SC)) گرایش: شیمی و فناوری اسانس خلاصه فارسی مقدمه: آلودگی خاک با فلزات سنگین یک مسأله مهم است که این عناصر سمی‌ می‌تواند در اکوسیستم زمینی منتقل شود وخطر بالقوه بر کیفیت غذا و سلامت، محیط زیست داشته باشد. آلودگی خاک با فلزات سمی‌ سنگین در طول چند سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. تکنولوژی گیاه پالایی شامل استخراج فلزات به خصوص ...

گرایش فیزیولوژی واصلاح درختان میوه پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته: کشاورزی گرایش: باغبانی چکیده: بررسی روش‌های استفاده از عناصر پرمصرف درافزایش عملکرد کیوی استان گیلان، مطالعه موردی آستانه اشرفیه در این پژوهش، به منظور بررسی اثر منابع و مقادیر مختلف کودهای ماکرو NPK روی عملکرد و کیفیت میوه در درختان کیوی رقم هایوارد، آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی با 10 تیمار و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M .Sc » گرایش : علوم و صنایع غذایی چکیده برای انجام این تحقیق نمونه هایی از گونه های اسفناج(دامغان)،گوجه فرنگی (دزفول)،کاهو(ورامین)،کرفس (تهران) ،کدو سبز(گرگان)،بادمجان(قصرشیرین) درخرداد 1393 از بازار دامغان خریداری شد.غلظت نیترات،نیتریت و اسید آسکوربیک در قسمتهای خوراکی هر یک از نمونه ها اندازه گیری شد. روی هر نمونه سه بار آزمایش ...

ثبت سفارش