پایان نامه اثر بستر های کشت مختلف در پرورش گل جعفری پاکوتاه (Tagete patula L.)

word 5 MB 32523 52
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۰,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

  رشته علوم باغبانی، گرایش گل و گیاهان زینتی

  چکیده

  به منظور بررسی قابلیت جایگزینی بستر کشت پیت ماس با بسترهای جدید و ارزان قیمت، تحقیقی با استفاده از گیاه جعفری در قالب آزمایش فاکتوریل با پایه کاملا تصادفی با 10 تیمار و 3 تکرار صورت گرفت. بسترهای کاشت عبارت بودند از پیت ماس، ورمی کمپوست، کمپوست قارچ تکمه ای و پرلیت که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بسترها و همچنین شاخص های رشدی گیاه در آن ها اندازه گیری شد. بیشترین ارتفاع، تعداد برگ، سطح برگ و وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه در بستر کشت 50% پیت + 50% پرلیت و بعد از آن در بستر کشت 50% ورمی کمپوست + 50% پرلیت و کمترین آن در تیمار 100% کمپوست قارچ تکمه ای مشاهده شد. بیشترین میزان کربن آلی و CEC در بستر کشت 50% ورمی کمپوست + 50% پرلیت و بیشترین میزان رطوبت در بسترکشت 50% پیت + 50% پرلیت مشاهده شد. در این تحقیق استفاده از کمپوست قارچ تکمه ای به عنوان بستر کشت نتایج مفیدی به همراه نداشت. ورمی کمپوست به دلیل دسترسی آسان و هزینه بسیار کمتر، می تواند به عنوان جایگزین مناسب پیت ماس در تولید جعفری در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

  کلمات کلیدی: جعفری، ورمی کمپوست، کمپوست قارچ تکمه ای، پیت

   

  مقدمه

  در باغبانی تا کنون دامنه وسیعی از مواد آلی از جمله پوست درختان پهن برگ و سوزنی برگ، خاک برگ، لجن های فاضلاب و ضایعات نارگیل به عنوان بستر کشت مورد استفاده قرار گرفته اند (Verdonk and Gabriels, 1992).

  در سال های اخیر موانع زیست محیطی برای استخراج معادن پیت افزایش یافته است. این عوامل باعث افزایش قابل ملاحضه ای در قیمت پیت شده است. چند دلیل استفاده از بستر های جایگزین پیت به ویژه بسترهائی که حاوی کمپوست گیاهی هستند در حال گسترش است (Frangi et al ., 2004).

  از سال 1960، در تولیدات محصولات باغبانی، به طور گسترده ای از بسترهای بدون خاک استفاده می شود (Nelson, 2003).

  امروزه کشت بدون خاک یکی از سیستم های اصلی کشت در بین تکنیک های مختلف مورد استفاده در باغبانی است (مامی و همکاران، 1387).

  نیاز به تامین بسترهای کشت همگن که قابلیت حمایت از رشد قوی گیاهان را داشته باشد افزایش یافته است. زمانی که به عنوان بستر کشت گلدانی مورد استفاده قرار می گیرد، به دلیل مشکلاتی که خاک با کیفیت ثابت دارد، مسائل فیزیکی شدید و نامطلوب را فراهم می کند. بنابراین پرورش دهندگان ناچار به استفاده از بسترهائی هستند که دارای ویژگی های بسترهای بدون خاک باشند (پاداشت دهکائی و غلامی، 1388).

  استفاده کمتر از مواد غیر تجدید شونده مانند پیت ضرورت دارد. به علاوه نیاز است که از ضایعات آلی با حجم بالا و ارزان قیمت تازه مربوط به شهرداری ها از جمله کمپوست زباله استفاده مجدد شود. این مواد می تواند جایگزین بخشی و یا تمامی پیت به عنوان محیط کشت گلدانی شود (Giovannini et al ., 2008)

  امروزه تحقیقات گسترده ای روی بسترهای رایج در کشت بدون خاک انجام می شود تا با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی، نوع کشت و اثر این بسترها روی خصوصیات کمی و کیفی محصول، بستر مناسب هر منطقه مشخص شود (طاووسی و شاهین رخسار، 1389).

  کاشت گیاهان در یک محیط غیر خاکی، امکان پرورش گیاهان بیشتری را در یک فضای محدود فراهم می کند. به طوری که در این روش میزان سطح مورد نیاز برای پرورش گیاهان تا 75 درصد کمتر از سیتم خاکی می باشد (Core, 2001).

  از آنجائی که یکی از نهاده های مهم تولید برای پرورش گیاهان زینتی به ویژه گیاهان گلدانی بستر کشت بوده و اینکه یکی از عوامل اصلی محدودیت صادرات این گیاهان، عدم وجود بسترهای کشت مناسب و استاندارد در کشور است و همچنین با توجه به مطالب بین شده، این تحقیق با هدف استفاده بهینه از ضایعات آلی موجود در کشور به عنوان بستر کشت انجام شده است.

  اهداف این طرح عبارت بودند از:

  بررسی استفاده از بسترهای کشت مطلوب و ارزانتر در پرورش گیاهان زینتی گلدانی به عنوان جایگزین پیت ماس در کشور

  انتخاب بهترین بستر ترکیبی از بین بسترهای مختلف دارای درصدهای متفاوت مواد آلی و معدنی جهت افزایش کیفیت و بهبود رشد گل جعفری.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل اول

  کلیات

   

   

   

   

   

   

  1-1- بستر کاشت

   

  بستر کاشت عبارت است محیطی که ریشه در آن قرار می گیرد و آب و موادغذایی مورد نیاز خود را از آن به دست می آورد(Davidson et al ., 1998) و شامل مواد آلی مثل پیت ماس یا پوست درخت با اجزاء آلی یا معدنی مثل ورمی کولیت، پرلیت و شن می شوند (Bilderback et al., 2005).

  برای رویاندن گیاه در گلدان باید خاک یا ماده متخلخل موجود در گلدان دارای شرایط ویژه ای باشد. در فراهم نمودن خاک مناسب در کشت گلدانی باید چهار عامل استقرار گیاه، تهویه، نگهداری مواد غذائی و نگهداری رطوبت مدنظر قرار گیرد. یکی از مهمترین و اساسی ترین فاکتورها در انتخاب مواد جهت تهیه مخلوط گلدانی آن است که این مواد فاقد مواد سمی برای گیاه باشد. پرورش دهندگان گلدانی اغلب موادی اصلاح کننده مثل خاک برگ، کودهای حیوانی،پیت، خاکستر چوب، شن و سنگریزه به خاک های معدنی اضافه می کنند (عبدالهی و همکاران، a1386).

  بستر کشت گیاهان دارای چهار وظیفه اصلی است که عبارتند از: نگهداری آب و مواد غذائی، تبادل گازی بین ریشه و اتمسفر و محل استقرار گیاه. خاک مزرعه چهار عمل فوق را به خوبی انجام می دهد ولی در گلدان هوادهی به اندازه کافی انجام نمی شود. خاک مزرعه دارای لوله هائی است که آب را ازسطح به عمق می برد و با انتقال خاک از مزرعه به گلدان این لوله ها از بین می روند. چون لوله های کاپیلاری از بین رفته اند عمل کاپیلاری برای کشیدن آب از خاک (جهت زهکشی آن) انجام نمی شود. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که هر چه عمق گلدان بیشتر باشد سطح ایستاب آب پائین تر است و در نتیجه فضای بیشتری برای ریشه وجود دارد (حسندخت، 1387).

  زمانی که گیاهان در گلدان رشد می کنند ریشه آن ها توسط حجم کوچکی محدود می شود. در نتیجه نیاز آن به آب، هوا و مواد غذائی شدیدتر و زیادتر از زمانی خواهد بود که ریشه در حجم بزرگی از خاک بدون محدودیت رشد می کند. عدم توجه به این مساله و اصلاح نکردن خواص فیزیکی و تغذیه ای خاک که در گلدان قرار می گیرد باعث ایجاد نتایج منفی در رشد گیاه خواهد شد (عبدالهی و همکاران، b1386).

  با توجه به مشکلات موجود در گلخانه های خاکی (بروز نماتدها، شوری، آلودگی محیط زیست و غیره) استفاده از بستر کشت معدنی و آلی نظیر پرلیت، لیکا، سبوس برنج، پیت، پامیس و غیره به تازگی در کشورمان مورد توجه قرار گرفته است (پیوست و برزگر، 1384).

  امروزه از مواد آلی و معدنی مختلفی به عنوان بستر کشت استفاده می شود. هریک از این مواد دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند و به طور کلی این مواد باید از ظرفیت نگهداری آب، تهویه کافی، زهکش مناسب و ظرفیت تبادل کاتیونی بالا برخوردار بوده و همچنین نباید هیچگونه تاثیر سوء و مضری برای گیاه داشته باشند (جوانپور هروی و همکاران، 1384).

   

  1-2-معرفی مواد آلی و معدنی استفاده شده در این تحقیق

  1-2-1- ورمی کمپوست

   

  ورمی کمپوست نوعی کمپوست تولید شده به کمک کرم های خاکی است که در نتیجه تغییر و تبدیل و هضم ضایعات آلی (کود دامی، بقایای گیاهی و غیره) در ضمن عبور از دستگاه گوارش این جانوران به وجود می آید (درزی و همکاران، 1387).

  مطالعات نشان داده که ورمی کمپوست از طریق افزایش نگهداری آب، تامین عناصر غذائی و تولید هورمون های گیاهی که اثر اصلاحی بر جوانه زنی بذر دارد، می تواند اثر مثبتی بر رشد گیاهان زینتی داشته باشد (محبوب خمامی، 1387).

  یکی از روش های بازیافت زباله ها، تولید کود آلی با استفاده از روش ورمی کمپوست است که با بهره گیری از خصوصیات کرم های خاکی به تغییر و تبدیل مواد زاید آلی به کود آلی مناسب کمک می کند (محبوب خمامی، 1389).

  ورمی کمپوست حاوی میکروارگانیسم های هوازی مفید مانند ازتو باکتری ها بوده و از طرف دیگر، عاری از باکتری های غیر هوازی، قارچ ها و میکروارگانیسم های پاتوپزن می باشد. ورمی کمپوست از موادی مانند پیت همراه با خلل و فرج، ظرفیت هوادهی، زهکشی و ظرفیت آب بالا ساخته شده که دارای سطوح زیادی برای جذب بالای مواد غذائی می باشند. در مقایسه با مواد مادری اولیه، ورمی کمپوست ها دارای نمک محلول کم تر، ظرفیت تبادل کاتیونی بیشتر و میزان هومیک اسید بیشتری می باشند (Atiyeh et al., 2001).

  ورمی کمپوست سبک، فاقد هر گونه بو و عاری از بذر علف های هرز است. فرآوری آن نسبت به بیوکمپوست آسان تر بوده و در مدت زمان کوتاه انجام می گیرد (Atiyeh et al., 2002).

  خصوصیات ورمی کمپوست آن راتبدیل به کودی ایده آل برای رشد و بالندگی گیاهان کرده و ارزش غذائی ورمی کمپوست در مقایسه با سایر کمپوست های تولید شده به مراتب بیشتر گزارش شده است (Kuppuswamy et al., 1992).

   

  1-2-2- پیت ماس

  یک ماده گیاهی است که به مقدار کمی تجزیه شده و در زمین های خزه ای و همچنین در شرایط بی هوازی مثل مرداب ها و باتلاق ها تشکیل می شود دارای pH اسیدی می باشد. ظرفیت تبادل کاتیونی این ماده بالاست و EC پائین ( در حدود 0.5 ds/m) دارد. هزینه زیاد، کمیابی و نگرانی های زیست محیطی در مورد خسارت به معادن پیت ماس محققین را بر آن داشته تا به دنبال جایگزین مناسبی برای این ماده باشند (سمیعی و همکاران، 1384).

  در سال های اخیر پیت به عنوان جزئی از بستر کشت مورد استفاده قرار می گیرد، ولی استفاده زیاد از آن پی آمد زیست محیطی داشته و به عنوان منبع تجدید ناپذیر، موجب تشکیل باتلاق های پیت و اکوسیستم خاص آن ها می شود (Papafotiou et al., 2005).

  در طول دهه 1960 نیز پرورش دهندگان گل و گیاهان زینتی در سرتاسر ایالات متحده کوشش کردند که از ضایعات چوب به عنوان جایگزین پیت در محیط کشت گلدانی استفاده کنند تا این که هزینه تولید را کاهش دهند (Hoitink et al., 1991).

  پیت بقایای گیاهان آبی و مردابی و نی است که در زیر آب در حالت نیمه پوسیده (تخمیر) می باشند. ترکیبات پیت بسته به نوع و مقدار مواد، حالت تخمیر و درجه اسیدی متفاوت است. رنگ پیت خزه از خرمائی روشن (بیشینه تجزیه) تا قهوه ای (کمینه تجزیه) متغیر است (حسندخت، 1387).

  پیت  به طور وسیعی به عنوان بستر برای تولید گیاهان گلدانی در خزانه ها به کار رفته است و سهم قابل توجهی در مواد مورد استفاده برای رشد گیاهان گلدانی را به خود اختصاص داده است (Marfa et al., 2002 ;Ribeiro et al., 2007).

  بیشتر بسترهای جایگزین پیت از باقیمانده های آلی بازیافت شده یا کمپوست شده از خاستگاه های مختلف (کشاورزی، جنگلی، دامداری و شهری) حاصل شده اند (Sanchez_Monedero et al., 2004 ;Girgatti et al., 2007).

  Abstract

  In order to replacement ability of peat moss medium with new and low cost compounds, an experiment in a completely randomized design with 10 treatments and 3 replicates was performed on Marigold. Media were used in this experiment including peat moss, vermicompost, spond mushroom compost and perlite. Physical and chemical characteristics of media and also growth indexes of plant were evaluated. The highest of rate height, number of leaf, leaf area and dry and fresh weight of aerial organ and root in 50% peat + 50% perlite and then in 50% vermicompost + 50% perlite showed and lowest records observed in 100% spond mushroom compost. The highest of rate organic carbon and CEC in 50% vermicompost + 50% perlite and highest value of water storage in 50% peat + 50% perlite observed. The results indicated that spond mushroom compost was not a organic media. Vermicompost because of availability and lower cost could be substitute of peat for production of Marigold in country.

  Keywords: Marigold, Vermicompost, Spond Mushroom Compost, Peat

 • فهرست:

  چکیده .............................................................................................................................. 1

  مقدمه .............................................................................................................................. 2

  فصل اول: کلیات .................................................................................................................. 4

  1-1- بستر کاشت ................................................................................................................ 5

  1-2- معرفی آلی و معدنی استفاده شده در این تحقیق  .................................................................... 6

  1-2-1- ورمی کمپوست ......................................................................................................... 6

  1-2-2-پیت ماس .................................................................................................................. 7

  1-2-3- کمپوست قارچ تکمه ای ............................................................................................... 8

  1-2-4- پرلیت ...................................................................................................................... 8

  1-3- معرفی چند بستر کشت دیگر .......................................................................................... 8

  1-3-1- باگاس نیشکر ........................................................................................................... 8

  1-3-2- ورمی کولیت ............................................................................................................. 8

  1-3-3- کوکوپیت ................................................................................................................. 9

  1-3-4- خاکبرگ .................................................................................................................. 9

  1-4- گیاهان مورد آزمایش ...................................................................................................... 10

  1-4-1-  تیره کاسنی (Asteraceae) ........................................................................................ 10

  1-4-2- گل جعفری .............................................................................................................. 10

  1-4-2-1- شرایط مناسب پرورش و نگهداری ............................................................................... 10

  1-4-2-2- گلدهی ................................................................................................................ 11

  1-4-2-3- کاربرد ................................................................................................................. 11

  فصل دوم: مروری بر منابع ....................................................................................................... 12

  فصل سوم: مواد و روش ها ..................................................................................................... 16

  3-1- محل و زمان اجرای طرح .................................................................................................. 17

  3-2- شرایط محیطی گلخانه ................................................................................................ 17

  3-3- بسترهای کشت مورد استفاده در این تحقیق ......................................................................... 17

  3-4- آماده کردن گلدان ها ...................................................................................................... 17

  3-5- نوع طرح .................................................................................................................... 18

  3-6- صفات مورد ارزیابی در این آزمایش ....................................................................................... 18

  3-6-1- اندازه گیری خصوصیات فیزیکی بسترهای کاشت ............................................................... 18

  3-6-1-1- وزن مخصوص ظاهری .............................................................................................. 18

  3-6-1-2- وزن مخصوص حقیقی ............................................................................................. 18

  3-6-1-3- درصد خلل و فرج کل ................................................................................................ 18

  3-6-1-4- درصد رطوبت حجمی ............................................................................................... 19

  3-6-1-5- ماده آلی ............................................................................................................... 19

  3-6-2- اندازه گیری خصوصیات شیمیایی بسترهای کاشت ............................................................. 19

  3-6-2-1- نیتروژن ................................................................................................................ 19

  3-6-2-2- فسفر ................................................................................................................. 19

  3-6-2-3- پتاسیم ............................................................................................................... 19

  3-6-2-4- کربن آلی .............................................................................................................. 19

  3-6-2-5- ظرفیت تبادل کاتیونی .............................................................................................. 20

  3-6-2-6- EC وpH ............................................................................................................. 20

  3-6-3- اندازه گیری شاخص های رشد گیاهان ............................................................................. 20

  3-6-3-1- ارتفاع گیاه ........................................................................................................... 20

  3-6-3-2- تعداد برگ های گیاه ................................................................................................ 20

  3-6-3-3- سطح برگ ........................................................................................................... 20

  3-6-3-4- وزن تر و خشک برگ ................................................................................................. 21

  3-6-3-5- وزن تر و خشک ریشه ............................................................................................... 21

  3-7- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ..................................................................................... 21

  فصل چهارم: نتایج و بحث ..................................................................................................... 22

  4- نتایج و بحث .................................................................................................................. 23

  4-1- خصوصیات فیزیکی بسترهای کاشت ................................................................................ 23

  4-1-1- ماده آلی .................................................................................................................. 23

  4-1-2- وزن مخصوص حقیقی ................................................................................................ 24

  4-1-3- وزن مخصوص ظاهری ................................................................................................. 25

  4-1-4- درصد خلل و فرج کل ................................................................................................... 26

  4-1-5- درصد رطوبت حجمی .................................................................................................. 27

  4-2- خصوصیات شیمیایی بسترهای کاشت .............................................................................. 29

  4-2-1- pH ....................................................................................................................... 29

  4-2-2- EC ....................................................................................................................... 30

  4-2-3- ظرفیت تبادل کاتیونی ................................................................................................. 31

  4-2-4- کربن آلی ................................................................................................................. 32

  4-3- عناصر موجود در بسترهای کشت ...................................................................................... 34

  4-4- شاخص های رشدی گیاه ................................................................................................ 35

  4-4-1- وزن تر اندام هوایی ...................................................................................................... 35

  4-4-2- وزن خشک اندام هوایی ................................................................................................ 36

  4-4-3- وزن تر ریشه ............................................................................................................. 37

  4-4-4- وزن خشک ریشه ....................................................................................................... 38

  4-4-5- سطح برگ .............................................................................................................. 39

  4-4-6- ارتفاع گیاه .............................................................................................................. 40

  4-4-7- تعداد برگ ............................................................................................................... 41

  نتیجه گیری کلی ................................................................................................................ 43

  پیشنهادات ....................................................................................................................... 45

  منابع ............................................................................................................................... 46

  چکیده انگلیسی ................................................................................................................ 52

   

  منبع:

   

   

  1- اسکندری، م. و آستارائی، ع. ر. 1386. تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی و وزن کل زیست توده و دانه گیاه نخود. مجله پژوهش های زراعی ایران. جلد 5. شماره 1. صفحات 27-19.

  2- افیونی، م.، رضائی نژاد، ی. و خیام باشی، ب. 1377. اثر لجن فاضلاب بر عملکرد و جذب فلزات سنگین به وسیله کاهو و اسفناج. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 2: 30-19.

  3- اکبر نژاد، ف.، آستارائی، ع. ر.، فتوت، ا. و نصیری محلاتی، م. 1389. اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.). نشریه پژوهش های زراعی ایران. جلد 8. صفحات 771-767.

  4- پاداشت دهکائی، م.ن. و غلامی، م. 1388. تاثیر بسترهای کشت مختلف در رشد گیاه گلدانی دراسنا (Dracaena marginata Ait.) و پافیلی (Beaucarnea recurvata Lem.). مجله به زراعی نهال و بذر. جلد 2-25. شماره 1. صفحات 77-63.

  5- پیوست، غ.  ع. و برزگر، ر. 1384. پرورش سبزی های گلخانه ای در کشت خاکی و بدون خاک. 248 صفحه.

  6- جعفری حقیقی، م. 1382. روش های تجزیه خاک، نمونه برداری و تجزیه های مهم فیزیکی و شیمیایی "با تاکید بر اصول تئوری و کاربردی". انتشارات ندای ضحی. 236 صفحه.

  7- جوانپور هروی، ر.، بابالار، م.، کاشی، ع. ک.، میر عبدالباقی، م. و عسگری، م. ع. 1384. اثر چند نوع محلول غذایی و بستر کاشت در سیستم آبکشت بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی گاخانه ای رقم "حمرا". مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 36. شماره 4. صفحات  946-939.

   

  8- حسندخت، م. ر. 1387. مدیریت گلخانه (تکنولوژی تولید محصولات گلخانه ای). انتشارات سلسله. 376 صفحه.

  9- خلیقی، ا. 1385. گلکاری، پرورش گیاهان زینتی ایران. انتشارات فرهنگ معاصر. 392 صفحه.

  10- خوشگفتار منش، ا. و کلباسی، م. 1381 . اثر باقیمانده شیرابه بر ویژگیهای خاک و رشد و عملکرد گندم. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 6: 148-141.

  11- خیام باشی، ب. 1376. اثر استفاده از لجن فاضلاب به عنوان کود در آلایش و انباشت عناصر سنگین در خاک و گیاه. پایان نامه کارشناسی ارشد خاک شناسی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه صنعتی اصفهان.

  12- درزی، م. ت.، قلاوند، ا. و رجالی، ف. 1387.  بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمی کمپوست و کود فسفات زیستی بر گلدهی، عملکرد بیولوژیک و همزیستی ریشه، درگیاه دارویی رازیانه. مجله علوم زراعی ایران. جلد دهم. شماره یک. صفحات 109-88.

  13- رضایی نژاد، ی. و افیونی، م. 1379. اثر مواد آلی بر خواص شیمیایی خاک، جذب عناصر بوسیله ذرت و عملکرد آن. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 4. شماره 4. صفحات 29-19.

  14- سالاردینی، ع. ا. 1374. حاصلخیزی خاک. انتشارات دانشگاه تهران. 440 صفحه.

  15- سمیعی، ل.، خلیقی، ا.، کافی، م.، سماوات، س. و ارغوانی، م. 1384. بررسی امکان بهره گیری از ضایعات سلولزی به عنوان جایگزین پیت ماس در بستر کشت گیاه برگ زینتی آگلونما(Aglaonema commutatum Cv. Silver Queen). مجله علوم کشاورزی ایران. جلد36. شماره2. صفحات 510-503.

  16- شریفی، م.، افیونی، م. و خوش گفتارمنش، ا. ح. 1389. تاثیر لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کود گاوی بر رشد و عملکرد و جذب آهن، روی، منگنز و نیکل در گل جعفری. علوم و فنون کشت های گلخانه ای. سال اول. شماره دوم. صفحات 53-43.

  17- طاووسی، م. و شاهین رخسار، پ. 1389. اثر چهار نوع ماده بستری بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد توت فرنگی در کشت بدون خاک. مجله علمی_ پژوهشی علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. سال چهارم. شماره 13. صفحات 94-83.

  18- عبدالهی، ک.، موحدی نائینی، س. ع. و مشایخی، ک. b1386. تاثیر مواد آلی موجود در تالاب آب بندان سر ساری بر برخی از خواص فیزیکی محیط کشت و تبخیر در گلدان. . مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد چهاردهم. شماره چهارم.

  19- عبدالهی، ک.، موحدی نائینی، س. ع.، مشایخی، ک. و مظاهری، م. a 1386. بررسی غلظت و جذب عناصر و رشد گیاه گوجه فرنگی در محیط های کشت تهیه شده از پیت مرداب آب بندان سر ساری. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد چهاردهم. شماره چهارم.

  20- علی احیائی، م. و بهبهانی زاده، ع. ا. 1372. شرح روش های تجزیه شیمیایی خاک (چاپ اول). وزارت کشاورزی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. موسسه تحقیقات خاک و آب.نشریه شماره 893. 129 صفحه.

  21- قاسمی قهساره، م. و کافی، م. 1391. گلکاری علمی و عملی. جلد اول. انتشارات مولف. 313 صفحه.

  22- قیامتی، گ.، آستارائی، ع. ر. و زمانی، غ. ر. 1388. تاثیر کمپوست زباله شهری و گوگرد بر عملکرد چغندر قند و خصوصیات شیمیایی خاک. مجله پژوهش های زراعی ایران. جلد 7. شماره 1. صفحات 162-153.

  23- مامی، ی.، پیوست، غ. ع.، بخشی، د. و سمیع زاده، ح. 1387. تعیین بسترهای مختلف کاشت گوجه فرنگی در سیستم کشت بدون خاک. مجله علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). جلد 22. شماره 2. صفحات 48-39.

  24- محبوب خمامی، ع. 1387. اثر نوع و مقدار ورمی کمپوست در بستر کشت گلدانی بر رشد فیکوس بنجامین ابلق(Ficus benjamina). مجله نهال و بذر. جلد24. شماره2. صفحات 346-333.

  25- محبوب خمامی، ع. 1389. اثر ورمی کمپوست خاک اره در بستر کشت گلدانی بر تغذیه و رشد گیاه دیفن باخیا. مجله به زراعی نهال و بذر. 26: 444-435.

  26- محمدیان، م. 1377. تبدیل باگاس نیشکر و پوسته برنج به کود بیولوژیک و بررسی تاثیر آن ها در عملکرد ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته زراعت. دانشگاه تربیت مدرس. 115 صفحه.

   

   

  27- Agglides, S.M. and Londera, P.A. 2000.Effects of compost produced from town wastes and sewage sludge on the physical properties of a loamy and clay soils .Bioresource Technology. 71:253-259.

  28- Al-menaei, H.S., Al-Shatti, A.A.  and Suresh, N. 2008. Effect of Growning Media on Growth and Flowerhng Pattern of Gadenia Jasminoides Under Arid Condition. European Jurnal of Scientific Research. Vol 24. No 1. pages 69-73.

  29- Arancon, N., Edwards, C. A., Bierman, P., Welch, C. and Metzeger, J. D.  2004. Influences of vermicomposts on field strawberries: 1. Effects on growth and yields. Bioresource Technology 93: 145-153.

  30- Atiyeh, R.M., Arancon, N., Edwards, C.A.  and Metzger, J.D. 2001. The influence of earthwormprocessed pig manure on the growth and productivity of marigolds. Bioresource Technology, 81(2): 103-108.

  31- Atiyeh, R.M., Arancon, N., Edwards, C.A.  and Metzger, J.D. 2002. Incorporation of earthwormprocessed organic wastes into greenhouse container

  media for production of marigolds. Bioresource Technology. 81(2)103-108.

  32- Barbarik, K. A., Ippolito, J. A. and Westfall, D. G. 1998. Extractable trace elements in the soil profile after years of biosolid application. J. Environ. Qual. 27: 801-805.

  33- Bilderback, T. E., Warren, S. L., OwenJr. J. S. and Albano, J. P. 2005. Healthy substrates need physicals too! HortTechnology 15: 747–751.

  34- Bivot, D. 1990. Cultivation of gerbera on softwood bark of pice abies alba: physical characteristies of these substractes : Acta Horticulturae. 172: 211-222.

  35- Cala, V., Cases, M.A.  and Walter, I. 2005. Biomass production and heavy metal content of Rosmarinus officinalis grown on organic waste-amended soil. J Arid Environ. 62: 401-412.

  36- Chen, Y., Inbar, Y.  and Hadar, Y. 1988. Composted agricultural wastes as potting media for ornamental plants. HortScience, 32(1): 57-60.

  37- Chen, Y., Inbar ,Y & Hardar, Y. 2000. Composted agricultural wastes as

  potting media for ornamental plants. Soil science 145(4): 298- 303

  38-Core, P. 2001. Hydroponics as an agricultural production system. Hassall and Associates Pty Ltd.56 pp.

  39- Davidson, H., Mecklenburg, R. and Peterson, C. 1998. Nursery manegment: Administration and Culture. Second ed . Prntice_ Hall. New Jersey. 173 pp.

  40- Epestein, E., Tylor, J. M.  and Chaney, R. L. 1976. Effect of sewage sludge compost applied to soil on some soil physical and chemical properties. J. Environ. Qual. 5: 422-426.

  41- Fotouhi GHazvini, R., Peyvast, G.  and Azarian, H. 2007. Effect of clinoptilolitic-zeolite and perlite mixtures on the yield and quality of strawberry in Soil-less Culture. Int. J. Agri. Biol. 9: 885–888.

  42- Frangi, P., Angelo, G. D. and Castelnuovo, M. 2004. Evaluation of Water and Nutritional Consumption of New Guinea Impatiens and Poinsettia Grown in Two Compost Based Substrates. Acta Hort. (ISHS) 644: 449-455.

  43- Giovannini, C., Montecchio, D. and Francioso, O. 2008. Characterization of different growing media – compost based for ornamental plants by TG - DTA and FT– IR.

  44- Girgatti, M., Giorgioni, M.E.  and Ciavatta, C. 2007. compost_based growning media: influence on growth and nutrient use of bedding plants. Bioresour. Technol. 98: 3526-3534.

  45- Gouin, F. R. 1977. Conifer tree seedling response to nursery soil amended with composted sewage sludge. HortScience 12: 341-342.

  46- Gul, A., Erogul, D. and Ongun, A.R. 2005. Comparison of the use of zeolit and perlite as substrate for crisp-head lettuce. Elsevier. Scientia Hort. 106: 464-471.

   

  47- Higaki, T. and Imamura, J. S. 2003. Performance of wood Products as media for culture of Anthurium. college of tropical agriculture and Resources. University Of Hawaii. Research Series 040.

  48- Hoitink, H. A. J., Inbar, Y. and Boehm, M. J. 1991. Status of compost_amended potting mixes naturally suppressive to sohlborne diseases of floricultural crops. Plant Disease 75: 869-873.

  49- Jat, R. S. and Ahlawat, I. P. S. 2004. Effect of vermicompost, biofertilizer and phosphorus on growth, yield and nutrient uptake by gram (Cicer arietinum) and their residual effect on fodder maize (Zea mays). Indian J . Agric. Sci. 74: 359-361.

  50- Jat, R. S. and Ahlawat, I. P. S. 2006. Direct and residual effect of vermicompost, biofertilizers and phosphorus on soil nutrient dynamics and productivity of chickpea-fodder maize sequence. J. Sustainable Agric. 28: 41- 54.

  51- Kale, R. D., Bano, K., Sreenivasa, M. N. and Bagyaraj, D. J. 1987. Influence of worm cast on the growth and mycorrhizal colonization of two ornamental plants. South Indian Horticulture. 35: 433-437.

  52- Kang, J.Y., Lee, H. and Kim, K. H. 2004. Physical and chemical properties of

  organic Horticultural substrates used in korea. Acta Hort (ISHS) 644: 231-235.

  53- Kuppuswamy, G., Jeyabal, A. and Lakshmanam, A. R. 1992. Effect of enriched biogas slurry and farm yard manure on growth and yield of rice. Agriculture Digest.

  54-  Lee, Y. S. and  Bartlett, R. J. 1976. Stimulation of plant growth by humic substances. Soil Science Society of America Journal 40: 876-879.

  55- Levine, H.G. 1999. The growth of wheat in tree nutrient providing substrates under consideration for spaceflights application. Acta Hort. Abstract. Int. Sym. On growing media and hydroponics.

  56- Mamo, M., Rosen, C. J., Halbach, T. R. and Moncrief, J. F. 1998. corn yield and nitrogen uptake in sandy soil amended with municipal solid wastecom pest. Jurnal of production Agricalture.

  57- Marfa, O., Lemarie, F., Caceres, R., Giuffrida, F. and Guerin, V. 2002. Relationships between growning media fertility, percolate composition and fertigation strategy in peat_substitue substrates used for growning ornamental shrubs. Sci.Hortic. 94:309-321.

  58- Mengle, K., and Kirkby, E.A. 1995. Principle of plant nutrition. International Potash Institue. Switzerland.

  59- Navas, A., Bermudez, F. and Machin, J. 1998. Influence of sewage sludge application on physical and chemical properties of gypsisols. Geoderma. 87: 123 – 135.

  60- Nelson, P.V. 2003. Greenhouse Operation & Management. sixth edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

  61- Noguera, P., Abad, M., Puchades, R., Noguera, V.  and Moquerira, A. 1977. Physical and chemical Properties of coir waste and their relation to Plant growth. Acta Hort. 450: 365 – 373.

  62- Noguera, P., Abad, M., Noguera, V., Puchades, R. and Maquieira, A. 2000. Coconut coir waste, a new and viable ecologically friendly peat substitute. Acta Horticulturae, Vol. 517: 279-286.

  63-  Nyamangara, J. and Mzezewa, J. 2001. Effect of long-term application of sewage sludge to a grazed pasture on organic carbon and nutrients if clay soil in Zimbabwe. Nutr. Cycl. Agroecosyst., 59: 13–18.

  64- Orozco, F.H., Cegarra, J., Trujillo, L.M. and Roig, A. 1996. Vermicomposting of coffee pulp using the earthworm Eisenia fetida: effects on C and N contents and the availability of nutrients. Biology and Fertility of Soils, 22: 162-166.

  65- Papafotiou, M., Kargas, G. and Lytra, I. 2005. Olive-mill waste compost as a growth medium component for foliage potted plants. HortScience 40: 1746-1750.

  66- Poole, R. T. and Conover, C.A. 1991. Influence of light duration and fertilization on indoor plant quality. CFREC_Apopka Research Rep. RH-15.

  67- Ribeiro, H. M., Romero, A. M., Pereira, H., Borges, P., Cabral, F.  and         Vaconcelos, E. 2007. Evaluation of a compost obtained from forestry wastes and solid phase of pig  slurry as a substrate for seedlings production. Bioresour. Technol. 98: 3294-3297.

  68- Sanchez_Monedero, M. A., Roig, A., Cegarra, J., Bernal, M. P., Noguera, P., Abad, M. and Anton, A. 2004. Composts as media constituents for vegetable transplant production. Compost Sci. Util. 12: 161-168.

  69- Shamshuddin, J., Muhrizal, S., Fauziah, L. and Husni, M. H. A. 2003. Effects of adding organic materials to an acid sulfate soil on the growth of cocoa (Theobroma cacao L.) seedlings. Science of the Total Environment. 323: 33-45.

  70- Siomos, A., Beis, S., Papadopoulou, G., Nasi, P.P. and Kaberidou, I. 2001. Quality and composition of lettuce (cv. 'PLENTY') grown in soil and soilless culture. Acta Horticulture. 548: 23-29.

  71- Tomati, U., Grappelli, A. and Galli, E. 1988. The hormone - like effect of earth worm casts on plant growth. Biol. Fertil. Soils 5: 288- 294.

  72- Urrestarazu, M., Salas, M. C., Padilla, M. I., Moreno, J. , Elorrieta, M. A. and Arrasco, A. 2001. Evaluation of different composts from horticultural crop residues and their uses in greenhouse soilless cropping. Acta Horticulturae, Vol. 549: 147-152.

  73- Verdonck , O. and Gabriels, R. 1992. I. Reference method for the determination for physical properties of Plant Substrates. II. Reference method for the determination of chemical properties of Plant Substrates. Acta Hort. 302: 169-179.


موضوع پایان نامه اثر بستر های کشت مختلف در پرورش گل جعفری پاکوتاه (Tagete patula L.), نمونه پایان نامه اثر بستر های کشت مختلف در پرورش گل جعفری پاکوتاه (Tagete patula L.), جستجوی پایان نامه اثر بستر های کشت مختلف در پرورش گل جعفری پاکوتاه (Tagete patula L.), فایل Word پایان نامه اثر بستر های کشت مختلف در پرورش گل جعفری پاکوتاه (Tagete patula L.), دانلود پایان نامه اثر بستر های کشت مختلف در پرورش گل جعفری پاکوتاه (Tagete patula L.), فایل PDF پایان نامه اثر بستر های کشت مختلف در پرورش گل جعفری پاکوتاه (Tagete patula L.), تحقیق در مورد پایان نامه اثر بستر های کشت مختلف در پرورش گل جعفری پاکوتاه (Tagete patula L.), مقاله در مورد پایان نامه اثر بستر های کشت مختلف در پرورش گل جعفری پاکوتاه (Tagete patula L.), پروژه در مورد پایان نامه اثر بستر های کشت مختلف در پرورش گل جعفری پاکوتاه (Tagete patula L.), پروپوزال در مورد پایان نامه اثر بستر های کشت مختلف در پرورش گل جعفری پاکوتاه (Tagete patula L.), تز دکترا در مورد پایان نامه اثر بستر های کشت مختلف در پرورش گل جعفری پاکوتاه (Tagete patula L.), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر بستر های کشت مختلف در پرورش گل جعفری پاکوتاه (Tagete patula L.), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر بستر های کشت مختلف در پرورش گل جعفری پاکوتاه (Tagete patula L.), پروژه درباره پایان نامه اثر بستر های کشت مختلف در پرورش گل جعفری پاکوتاه (Tagete patula L.), گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر بستر های کشت مختلف در پرورش گل جعفری پاکوتاه (Tagete patula L.), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر بستر های کشت مختلف در پرورش گل جعفری پاکوتاه (Tagete patula L.), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر بستر های کشت مختلف در پرورش گل جعفری پاکوتاه (Tagete patula L.), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر بستر های کشت مختلف در پرورش گل جعفری پاکوتاه (Tagete patula L.), رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر بستر های کشت مختلف در پرورش گل جعفری پاکوتاه (Tagete patula L.)

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته: تولیدات گیاهی (گرایش تولید محصولات باغبانی) عنوان پایان نامه: تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum.L) به منظور مطالعه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر میزان تولید عملکرد بذر ریحان در طی سال های 92- 91 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور ...

پایان‌نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc.) چکیده این آزمایش جهت بررسی توان کاربرد کمپوست فضولات کرم ابریشم به عنوان کود آلی به منظور کاهش یا حداقل تعدیل در میزان مصرف کودهای شیمیایی و همچنین مشخص کردن بهترین مخلوط کمپوست برای گیاه زینتی سینگونیوم پودوفیلوم اجرا شد. تیمارها عبارت بودند از: کمپوست فضولات کرم ابریشم، ضایعات چای، کوکوپیت، پوست برنج و پرلیت که به نسبت‌های حجمی ...

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي آموزشي دي 1393 چکيده هدف اين پژوهش ، امکان سنجي آموزش هاي مهارتي محصول محور در کشور بود .که به دنبال پاسخگويي به سه سوال ،

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M.S) رشته: کشاورزی گرایش: باغبانی چکیده گیاه زینتی استرلیتزیا رژینا یک گیاه دائمی و با ارزش است. توجه به بستر و محیط کشت آن اهمیت بالایی دارد. از جمله ­ مهم­ترین فاکتورهایی که درکشت گیاهان به ویژه گیاهان دائمی باید به آن توجه نمود، تغذیه و سنجش درجه حساسیت، یا مقاومت گیاه مورد نظر به شوری می­باشد، با این وصف، بخشی از خاک­ها و حتی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته:مهندسی کشاورزی علوم باغبانی گرایش: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه چکیده تنش خشکی یکی­ از ­­مهم­ترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان در­مناطق خشک و نیمه خشک جهان، مانند ایران است. اهمیت استفاده از منابع آبی و بروز خشکسالی­های اخیر، روش­های متفاوتی را در مصرف بهینه آبی می­طلبد. به منظور بررسی تأثیر سوپرجاذب­های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران و محیط زیست چکیده مشکل اساسی دراستفاده از بیوگاز دفنگاه وجود آلاینده هایی مثل سولفید هیدروژن است. سولفید هیدروژن گازی بیرنگ، سمی، اشتعالزا و دارای بوی نامطبوع است و به شدت سمی است و در هنگام سوختن بیوگاز تولید SO2 می کند. به علاوه سولفید هیدروژن دارای اثر خورندگی می باشد. ساخت دستگاههایی که در برابر خورندگی مقاوم باشند نیز هزینه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی چکیده جنس Salvia متعلق به خانواده Lamiaceae است که شامل گونه­های متعددی می­باشد. در طب سنتی و در تجارت به خصوص در تولید اسانس و به عنوان چاشنی و طعم دهنده غذا، مریم گلی کبیر (Salvia sclarea L.) مورد استفاده قرار می­گیرد. محل پراکنش این گیاه، حوزه مدیترانه و ایران معرفی شده است. اسانس یا مواد ...

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.sc) مهندسی علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه­ای و عطری سرخارگل (Echinaceae purpurea)گیاهی علفی، چند ساله بوده و به لحاظ تجاری گونه­ای بسیار ارزشمند محسوب می­شود. ترکیبات فعال دارویی آن عمدتأ شامل اسیدهای فنولیک و آلکامیدها هستند. قسمت­های مختلف گیاه از جمله ریشه و بخش­های هوایی آن دارای خواص درمانی زیادی است. ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته: باغبانی- گیاهان زینتی چکیده به منظور بررسی اثر شکاف و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی و خصوصیات گیفی گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida) آزمایش فاکتوریل 2 عاملی بر پایه طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور شکاف انتهای ساقه در 2 سطح (شکاف 5 سانتی متری و بدون شکاف) و نانو ذرات نقره در 5 سطح (0، 5، 10، 20، و 30 میلی گرم در لیتر) با ...

تحقيق پاياني دوره عالي آزاد تخصصي DBA مديريت استراتژيک تير 1391 چکيده هدف اين پژوهش تعيين مولفه هاي توسعه زير ساخت‌هاي صنعت چرم و تدوين مدل مناسبي براي توسعه زير ساخت‌هاي صنعت چرم

ثبت سفارش