پایان نامه اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانو کلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa)

word 5 MB 32526 44
1393 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۵۹,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۱,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد(M.Sc.)

  رشته باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

  چکیده

     استفاده از نانو کود ها منجر به افزایش کارایی مصرفی عناصر غذایی، کاهش سمیت خاک، به حداقل رسیدن اثرات منفی ناشی از مصرف بیش ازحد کود و کاهش تعداد دفعات کاربرد کود می‌شود. استفاده از جلبک آسکوفیلوم نودوسوم نیز مقاومت گیاهان به آفات و بیماری‌ها را افزایش می‌دهد. مطالعه حاضراثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و کود نانوکلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی‌ و کیفی گیاه توت فرنگی (Fragaria. x annanasa‌‌)  بررسی شده است. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلو‌ک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید . هم کود نانوکلات ‌آهن و هم عصاره جلبک آسکوفیلوم نودوسوم، هر دو در چهار غلظت (0، 1، 2 و 5 گرم‌ در لیتر) ‌مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که بالاترین وزن تر، وزن  خشک،  تعداد گل، تعداد ‌برگ، طول ریشه، طول برگ، طول شاخه، قطر گل، به ازای استفاده کود نانوکلات ‌آهن با غلظت 2 میلی‌گرم در لیتر و عصاره جلبک آسکوفیلیوم نودوسوم  با غلظت 2 میلی‌گرم در لیتر حاصل شده است.

  کلمات کلیدی: توت‌ فرنگی، جلبک آسکوفیلوم نودوسوم، نانو کلات آهن، وزن تر، وزن خشک.

   

  مشخصات گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیک توت‌ فرنگی 

  توت‌ فرنگی گیاهی است علفی چند ساله با نام علمی(Fragaria.x annanasa‌‌) از خانواده گل‌ سرخ(Rosacaceae)  است. این گیاه بومی جنگل‌های اروپا که گونه وحشی آن دارای گل و برگ‌های کوچک می‌باشد و از قرن چهاردهم به سبب خواص دارویی آن معرفی شده است. در قرن چهاردهم در فرانسه توت‌فرنگی‌های وحشی از جنگل به زمین زراعی منتقل شد و از آن به عنوان یک گیاه اهلی استفاده گردید. در جنگل‌های شمال ایران توت‌فرنگی وحشی به ‌طور فراوان یافت می‌شود. به نظر می‌رسد که اولین رقم اصلاح شده در زمان صدارت اتابک اعظم از فرانسه به ایران آمد و به نام اتابکی خوانده شد. توت‌فرنگی از جنس فراگاریا (Fragaria) و گونه رسا (Resea) بود‌ه که امروزه از گونه‌های شیلنسیس (F.chilensis) و ویرجینیا (F.virginia) و هیبرید‌ بین این د‌و یعنی (F. x annanasa) استفاد‌ه زراعی می‌شود‌. عموما گیاهانی علفی با ساقه‌های روند‌ه هستند‌. برگ‌ها مشتمل بر سه برگچه خشن و کرک‌د‌ار به رنگ سبز تیره‌اند‌ که د‌ر برخی از ارقام شفاف هستند‌. ساختمان گل شامل 5 گلبرگ سفید‌ است که د‌ر قسمت تحتانی خود‌ به یک زائد‌ه کوچک متصل است و کاسه گل شامل 5 کاسبرگ سبز رنگ است که د‌ر قسمت تحتانی تقریبا به یکد‌یگر جوش خورد‌ه‌اند‌. تعد‌اد‌ کاسبرگ‌ها د‌ر برخی از ارقام زراعی ممکن است بیش از 5 عد‌د‌ باشد‌. تعداد تقریبی پرچم‌ها 20 عد‌د‌ است. ماد‌گی به تعد‌اد‌ زیاد‌ و به صورت مارپیچی بر روی نهنج قرار گرفته است و د‌ر مجموع و همراه با نهنج شکل نسبتا کشید‌ه‌ای را تشکیل می‌د‌هد‌. ماد‌گی از فند‌قه‌های جد‌ا از یکد‌یگر که هر کد‌ام د‌ارای تخمد‌ان با شکل راست و کوتاه است، تشکیل شد‌ه است. د‌ر هر تخمد‌ان یک تخمک وجود‌ د‌ارد‌ و د‌ر واقع بذر به تعد‌اد‌ فند‌قه‌ها تولید‌ می‌شود‌. گلبرگ‌ها پس از تلقیح ریزش کرده و نهنج به تد‌ریج رشد‌ می‌کند‌ و گوشتی می‌شود‌. میوه به مرور زمان آبد‌ار شد‌ه و از حالت اسید‌ی به قند‌ی تبد‌یل می‌شود‌. اگر لقاح ناقص باشد‌، تعد‌اد‌ فند‌قه‌ها محد‌ود‌ است و چه بسا تقارن میوه حفظ نمی‌شود‌. ارقام توت‌ فرنگی به گروه ارقام بهاره یعنی بوته‌هایی که د‌ر سال یک ‌بار میوه می‌د‌هند‌ و ارقام چهار فصله که د‌ر سال بیش از یک‌ بار میوه می‌د‌هند‌، تقسیم می‌شوند‌. مهم‌ترین ارقام بهاره عبارتند‌ از گورلا، آلیسو، تیوگو، رد‌گانتلت، اسیتا، کاتس کیل، فرسنا.

  1-2- روش تکثیر، فرآیند کاشت و برداشت توت‌فرنگی     

  ازدیاد به طریق جنسی و غیرجنسی صورت می‌گیرد‌. ازد‌یاد‌ توت‌ فرنگی به وسیله بذر، مخصوص ارقامی است که طبیعتا تولید‌ ساقه روند‌ه نمی‌کنند‌ و یا ارقامی که ساقه‌های روند‌ه کمی د‌ارند‌. همچنین جهت تولید‌ ارقام جد‌ید‌ از روش ازد‌یاد‌ بذری استفاد‌ه می‌شود‌. د‌ر ازد‌یاد‌ غیر جنسی که تقسیم بوته خواند‌ه می‌شود‌، بوته‌هایی را که خوب رشد‌ کرد‌ه و قوی هستند‌، پس از خارج کرد‌ن از زمین به چند‌ بوته کوچکتر که هر کد‌ام د‌ارای مقد‌اری ریشه ‌باشند‌ تقسیم کرد‌ه و سپس آنها را د‌ر محل اصلی نشا می‌کنند‌. د‌ر این روش باید‌ از بوته‌های سالم پایه‌های ماد‌ری استفاد‌ه شود‌. روش ازد‌یاد‌ از طریق ساقه‌های روند‌ه بد‌ین صورت است که پس از ریشه‌د‌ار شد‌ن، ساقه‌های روند‌ه را د‌ر تابستان از بوته ماد‌ری جد‌ا و د‌ر محل سایه نشا می‌کنند‌ و سپس د‌ر فصل پاییز بوته‌های انتخابی را به زمین اصلی انتقال می‌د‌هند‌. به علت زود بارور شدن گل های توت فرنگی در بهار باید بوته‌ها در جایی کاشته شوند که سرمایی دیررس بهاره به آنها صدمه نزند. توت فرنگی را از اواخر پاییز که در حال نیمه ‌خواب است تا اوایل بهار قبل از بیدار شدن گیاه از خواب می‌توان جابجا نمود و در محل دیگری کاشت، بنابراین کاشت پاییزه و بهاره آن امکان پذیر است.

  1-3- خواص تغذیه‌ای توت‌فرنگی  و اثر آن در سلامتی انسان

  قسمت‌هایی که از بوته توت‌ فرنگی  مورد استفاده قرار می گیرند، عبارتند از: میوه، برگ و ریشه. از دیر باز همه قسمت‌های این‌ گیاه مصرف دارویی داشته است و از برگ و ریشه آن که حاوی مقدار قابل ملاحظه‌ای تانن است به عنوان ضد اسهال و ادرارآور استفاده می‌شده است. توت‌ فرنگی  به صورت‌های گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد. خام، جوشانده، مربا، شربت و بستنی. توت‌ ‌فرنگی  منبع خوبی از فیبر، ویتامین C، فولات، پتاسیم و آنتی‌ اکسیدان‌ها می‌باشد که این مواد مغذی باعث می‌شوند توت فرنگی بعنوان یک جایگزین شیرین، باعث افزایش سلامت قلب، کاهش خطر ابتلا به انواع سرطان و در کل ارتقاء سلامتی بدن شود.  

  1-4- اهمیت اقتصادی

  به ‌وضوح فواید تغذیه‌ای فراوان ذکر شده برای انسان در مصرف این گیاه، تمایل زیاد به تولید آن ‌را توجیه می‌نماید. از آنجا که توجه به کیفیت و کمیت این میوه می‌تواند در صنعت کشاورزی بسیار مهم باشد، استفاده از روشی بهینه در تولید با صرفه اقتصادی مطلوب، الزامی به نظر می‌رسد. از این رو، پرورش این گیاه امروزه بسیار حائز اهمیت می باشد. ضمن اینکه خواص تغذیه‌ای تنها دلیل کشت این گیاه نیست. توت فرنگی به دلیل داشتن اسیدهای میوه یکی از مهمترین گیاهانی است که در زمره وسایل آرایشی کاربرد دارد و از قدیم به این منظور استفاده می‌شده ‌است.

  1-5- اهمیت نانو کلات آهن در تولید محصولات کشاورزی

  با وجود آن که آهن فراوانترین عنصر کم مصرف در پوسته‌ی زمین است اما بیشترین محدودیت را برای تولید محصولات کشاورزی در خاک‌های آهکی مناطق خشک و نیمه ‌خشک سبب شده است. قلیایی بودن، مقادیر زیاد آهک، کمبود ماده آلی، آبیاری سنگین، تراکم خاک و نیز تهویه‌ی ضعیف خاک از عوامل کمبود آهن قابل دسترس در خاک‌های آهکی است (فاجریا و همکاران،2005). آهن برای انجام بسیاری از فعالیت‌های سوخت و سازی گیاه، مورد نیاز است(موتا و همکاران،  2001؛ هل و استفان،2003 ) بنابراین، گیاهان برای ادامه‌ی رشد مناسب خود نیاز به مقدار کافی آهن دارند (براون و  همکاران،1972 ).

  1-6- بیان مسئله و هدف از انجام تحقیق

  امروزه اهمیت کشاورزی پایدار و تولید محصولات باکیفیت ارزان با توجه به رشد سریع جمعیت کره زمین بر کسی پوشیده نیست. به عقیده کارشناسان جمعیت کره زمین تا سال 2025 بالغ بر 15 میلیارد نفر خواهد شد. لذا تامین غذای این جمعیت با امکانات کشاورزی کنونی امکان‌پذیر نخواهد بود. پس مسئله  اصلی ‌ما کمبود منابع غذایی در آینده است تنها راه حل پیشنهادی استفاده از محصولات با کیفیت غذایی و گیاهانی که بهره وری و راندمان تولید بیشتری داشته و ارزان و سریع بتوانند دردسترس افراد قرار گیرند. یکی‌ از موادی ‌که می‌تواند در افزایش سهم تولید کمک‌ کنند، کودهای‌ زیست ‌محیطی همراه نانو کودها در راه افزایش‌ کمیت و کیفیت تولید، مشکل‌گشا و قابل توجه بسیار می باشد. ازطرفی وجود برخی از ترکیبات محرک رشد در برخی از جلبک‌ها می‌تواند ‌برای ‌افزایش میزان رشد و بازدهی ‌گیاهان زراعی و باغی استفاده ‌شوند. با توجه به رویه کشاورزی پایدار و کشاورزی ارگانیک، کاهش و یا حذف استفاده از مواد شیمیایی و مصنوعی نیاز به جایگزینی این مواد با ساختار طبیعی الزامی به نظر می‌رسد. استفاده از ترکیبات کودی با ساختار شیمیایی به واسطه ماهیت غیر طبیعی آنها دارای مضرات فراوانی برای اکوسیستم‌ها بوده و حتی برای بشر نیز مخاطره آمیز می‌باشند. با عنایت به موارد ذکر شده استفاده از موادی که منشا زیستی و طبیعی دارد سازگارتر با طبیعت و محیط زیست خواهد بود.

  هدف از تحقیق حاضر، کاهش آلودگی زیست محیطی با جایگزینی کود نانو به جای کود شیمیایی، افزایش کارایی و بازدهی توت فرنگی با استفاده از اسپری عصاره جلبک آسکوفیلم نودوسوم و نانو کلات ‌آهن است.

   

   

  Abstract

  The use of nano-chelated fertilizers increases the nourishing facts while decreasing of soil toxicity and minimizing the negative effects of overusing the fertilizers and reduces the times one needs to use the fertilizers. Also, the resistance to the pests and diseases rises in farming plants through the use of Ascophyllum nod sum. In this study the effects of leaf spraying with the extract of Ascophyllum nod sum and iron nano-chelated fertilizer on some of the qualitative and quantitative traits of strawberry plant (F.X annanasa) have been analyzed.The test was performed in the factorial mode in the form of absolutely random blocks with two times repetitions. The treatments under study includes 16 cares via iron nano-chelated fertilizer in four densities ( 0, 1, 2, 5 grams per liter) contracted with also 4 densities of the extract of Ascophyllum nod sum ( 0, 1, 2, 5 grams per liter) beside a witness care. The results show that the highest amount for moist weight, dry weight, number of flowers and leaves, length of the leaves, stems and roots, and diameter of the flowers in the strawberry plant, can be reached by the density of 2 grams nano-chelated iron and 2 milligrams of Ascophyllum nod sum per liter.

                                                                      

  Keywords: strawberry, moist weight, dry weight, iron nano-chelated Ascophyllum nod sum  solutions

 • فهرست:

  چکیده

  فصل اول: مقدمه

  1-1- مشخصات گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیک توت ‌فرنگی

  1-2- روش تکثیر، فرآیند کاشت و برداشت توت ‌فرنگی

  1-3- خواص تغذیه‌ای توت ‌فرنگی و اثر آن در سلامتی انسان

  1-4- اهمیت اقتصادی

  1-5- اهمیت نانوکلات‌ آهن در تولید محصولات کشاورزی

  1-6- بیان مسئله و هدف تحقیق

  فصل دوم: بررسی منابع

  2-1- ترکیبات کودی حاوی تنظیم کننده های رشد گیاهی

  2-2- تاثیر نانو‌کلات ‌آهن بر کمیت و کیفیت رشد

  فصل سوم: مواد و روش‌ها

  3-1- منبع گیاهی مورد استفاده

  3-2- بستر کشت آماده کردن نمونه گیاهی

  3-3- آماده کردن مواد

  3-4- استقرار نمونه ها

  3-5- شرایط نگهداری بوته‌های کشت شده

  3-6- تیمارهای آزمایش

  3-7- شرایط نگهداری نمونه‌ها و اندازه‌گیری صفات

  3-8- ارزیابی صفات

  3-9- تجزیه و تحلیل داده‌ها

  فصل چهارم: نتایج و بحث

  4-1-  ارزیابی صفات

  4-1-1- وزن تر

  4-1-2- وزن خشک

  4-1-3- وزن میوه

  4-1-4- تعداد برگ

  4-1-5- طول برگ

  4-1-6- تعداد گل

  4-1-7- قطر گل

  4-1-8- تعداد شاخه

  عنوان                                                                                                                  صفحه

  4-1-9- طول شاخه

  4-1-10- تعداد میوه

  4-1-11- ارتفاع گیاه

  4-1-12- تعداد ریشه

  نتیجه گیری کلی

  پیشنهاد‌ها

  منابع

  چکیده انگلیسی

   

  منبع:

  آلیاری، ه.، شکاری، ف. و شکاری ،ف. 1379. دانه‌های روغنی، زراعت و فیزیولوژی. انتشارات عمیدی. تبریز. صفحه182.

  احیائی، م.ع.، و بهبهانی زاده، ع. 1372. شرح روشهای تجزیه شیمیایی خاک، نشریه 893 ، موسسه تحقیقات خاک و آب، صفحه 90.

  امامی، ع. 1375.  روش‌های تجزیه گیاه، جلد اول. نشریه 982 ، مؤسسه تحقیقات خاک و آب،  صفحه 120.

  بدون نام. 1388. آمار نامه.  سازمان جهاد کشاورزی قم، دفتر برنامه ریزی و بودجه، صفحه 250.تکنولوژی آموزشی.چاپ اول.کرج. ایران، 120 صفحه.

  پیوندی،م.، کمالی جامکانی، ز.، میرزا، م.، 1390. تاثیر نانو‌کلات‌ آهن با کلات آهن بر رشد و فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدان مرزه. مجله تازه‌های بیوتکنولوژی سلولی- مولکولی، دوره دوم، شماره پنجم.

  تفضیلی، ع. 1372. کشت توت‌فرنگی. مرکز نشر دانشگاه شیراز.

  حکیمی ، ج. 1370. پرورش توت‌فرنگی.

  خلیقی، ا.، حجتی، ی.، بابالار، م. و نادری، ر. ، 1385. بررسی اثرات تیمار محلول غذایی سایتوکنین و بافت خاک بر خصوصیات کیفی و کمی پیاز و تعداد پیازچه در لاله هیبرید داروین رقم اپلدورن. زراعت و باغبانی،73- 64: 58.

  خوشگفتار منش، ا . 1386. مبانی تغذیه گیاه. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان. صفحه462.

  سرسیفی ، ح.،  1378. پرورش توت‌فرنگی . انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان.

  سپهر،ا. 1382. تاثیر عناصر مختلف کودی بر کمیت و کیفیت آفتابگردان. در کتاب تغذیه بهینه دانه‌های روغنی، گامی موثر در نیل به خودکفایی روغن در کشور. انتشارات خانیران. تهران. ایران. صفحه452.

  فرشادفر،ع. 1380. اصول و روش‌های آماری چند متغیره. انتشارات طاق‌بستان. چاپ‌اول، صفحه450.

  فرشی، ع. الف.، شریعتی، م.ر.، جاراللهی، ر.، قایمی، م. ر.، شهابی فر، م. و تولایی. م.م. 1376. برآورد آب مورد نیاز گیاهان عمده زراعی و باغی کشور. جلد اول: گیاهان زراعی. نشر آموزش کشاورزی. کرج. ایران.  صفحه90.

  کوچکی، ع. و سرمدنیا، ح.، 1379. فیزیولوژی گیاهان زراعی، تالیف گاردنر، اف.پی.، آر. ب. پی یرس، و آر.آل. میشل، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ص396.

  لبافی، م.، رزازی،ع.، خلج،ح.، احیایی، ع.، نظران، م.ح.، بررسی تاثیر نانو کود کلات ‌آهن بر کمیت و کیفیت گوجه‌فرنگی.

  مرتضوی، س.، نادری، ر.، کافی، م.، خلیقی، ا.، بابالار، م. و علی زاده، ه.1385. بررسی اثرات مصرف کلسیم و سیتوکنین بر صفات مورفوفیزیولوژیکی رز شاخه بریده رقم الونا. مجله علوم باغبانی ایران(علوم کشاورزی ایران)، 137- 145: 39.

  ملکوتی، م. غیبی، م. 1379. تعیین حد بحرانی عناصر غذایی موثر در خاک، گیاه و میوه. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، نشر آموزش. کرج، صفحه56.

  ملکوتی، م.، کشاورز، پ.، سعادت، س. و خلدبرین، ب. 1382. تغذیه گیاهان در شرایط شور. انتشارات سنا. چاپ اول. تهران. ایران، صفحه 233.

  ملکوتی، م.، اسماعیلی، م.، سپهر، ا. و گلچین، ا .1382. بررسی اثرات مصرف کودهای محتوی منیزیم، آهن، منگنز و روی بر صفات کمی و کیفی آفتابگردان. در کتاب تغذیه بهینه دانه‌های روغنی، گامی موثر در نیل به خودکفایی روغن در کشور.  انتشارات خانیران. تهران. ایران. صفحه452.

  میرزاپور، م.، نایینی، م.ر.، و حاجی رضا، م.ر. 1386. مقایسه اثر اسید سولفوریک و گوگرد تلقیح شده با تیوباسیلوس بر عملکرد دانه، برخی صفات زراعی و درصد روغن آفتابگردان در شرایط شور آهکی قم. دهمین کنگره علوم خاک، کرج. ایران.

  نشریه پژوهش در علوم کشاورزی جلد4 شماره2.

  نصوحی،  غ.ح. 1380. خیار داربستی. انتشارات صنوبر، صفحه 110.

   یعقوبی، س.، میرکاظمی، ف.، افخمی، م.، حقانی، س.، 1389. مروری بر ترکیبات کودی حاوی تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی. اولین کنگره چالشهای کود در ایران: نیم قرن مصرف کود.

   

  Atkin, J.B. and Senn, T.L., 1965. Seaweed products as a fertilizer and soil conditioner. Bot. Mar., 8: 144-148.

  Adebooye, O.C., Adeoye, G.O. and Tijani-Eniola, H., 2006. Quality of fruits of varieties of Tomato (Lycopersicon esculentum (L.)Mill) as affected by phosphorus rates. Journal of Agronomy., 5 (3):396-400

  Blunden, G. and Wildgoose, P.B., 1977. The effects of aqueous seaweed extract and kinetin on potato yields. J. Sci. Food Agri., 28: 121-125.

  Booth, C. O., 1964. Seaweed has possibilities apart from its fertilizer use. Grower, 62:442-443.

  Bottril, D. E., Possigham, J. V. and Kriedmann, P. E., 1970. The effect of nutrient deficiencies on Photosynthesis and respiration on spinach. Plant and soil, 33: 424-438.

  Brown, C. M. and Aryeetey, A. N., 1973. Maternal Control of Oil Content in Oats (Avena Sativa L.). Crop. Sci 13:120-121.

  Briat, J.F., Curie C. and Gaymard, F., 2007. Iron utilization and metabolism in plants. Curr. Opin. Plant Biol; 10: 276-282.

  Bose, U. S. and Tripathi, S. K., 1996. Effect of micronutrients on growth, yield and quality of tomato cv. Pusa Ruby. Crop Res; 12(I) :61-64.

  Benton Jones, J, editor. Tomato plant culture: in the field, greenhouse, and home garden.10th ed. CRC Press.117

  Biesiada, A. and Kołota, E., 2007. Evaluation of some new greenhouse tomato cultivars for production on benches. Spontaneous and induced variation for the genetic improvement of horticultural crops. University Press. University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, 39-44.

  Craigie, J.S., MacKinnon, S.L. and Walter, J.A., 2007. Liquid seaweed extracts identified using 1H NMR profiles. J. Appl. Phycol., 20: 215-221.

  Crouch, I.J. and Van Staden, J.1992. Effect of seaweed concentrate on the establishment and yield of greenhouse.

  Chouliaras, V., Therios, I., Molassiotis. A. and Diamantidis. G. 2004. Iron chlorosis in grafted sweet orange (Citrus sinensis L.) plants: physiological and biochemical responses. Biol. Plant.(Czech Republic) 48(1): 141-144.

  Cesco, S., Nikolic, M., Römheld, V., Varanini, Z. and Pinton, R., 2002. Uptake of 59Fe from soluble 59Fe-humate complexes by cucumber and barley plants. Plant and Soil; 241: 121-128.

  Chohura, P., Kołota, E. and komosa, A., 2007. The effect of different source of iron on nutritional value of greenhouse tomatofruit grown in peat substrate. Vegetable crops research bulletin; 67; 55-61.

  Correcting iron deficiency in corn with seed row-applied iron sulfate. Agron. J. 95:160–166.

  Delgado, I. C. and Sanchez- raya. A. J. 2007. Effects of sodium chloride and mineral nutrients on initial stages of development of sunflower life. Comm. Soil. Sci. Plant Anal. Vol. 38 No. 15/16 pp: 2013-2027.

  Dahiya, S. S. and Singh, M. 1976. Effect of salinity alkalinity and iron application on the availability of iron, manganese, phosphorus and sodium in pea ( Pisum sativum L.). Plant. Soil. 44: 697- 702.

  Economou, G., Lyra, D., Sotrakoglou, K., Fasseas, K. and Taradilis. P., 2007. Stimulating Orobanche ramosa seed germination with an Ascophyllum nodosum extract. Phytoparasitica, 35: 367-375.

  EI-Lebodi, A.,  EI-Gala, A. M. and Sakr, A. A., 1976. Growth and nutritional status of tomato subjected to foliar spray with certain nutrient solution.Age.Res.Rev;54(4):109-127.

  Elhamy, rad A., Shahidi, and Fakhri, H., 2005. Evaluation changes of physicochemical and microbial the bulk tomato paste in During the Cold storage . J Sci tech Agri. Natur. Resour .1:171-180[in persian]

  Fageria, N. K., Baligar, V. C. and Clark, R. B. 2002. Micronutrients in crop production. Adv. Agron. 77:185–268.

  Featonby-Smith, B.C., and Van Staden, J.,1987. Effects of seaweed concentrate on grain yield in barely. S. Afr. J. Bot., 53: 125-128.

  Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 1997. Preventing Micronutrient Malnutrition: A guide to food-based approaches. Washington D C: International Life Science Institute,.P15.

  Gangadhar, G. A. 1992. Effect of micronutrients on the yield and uptake of sunflower. J. Indian. Soci. Soil.Sci. 40(3): 591-593.

  Gao. M., Che, Wei, F. C., C. F., Xie, D. T. and Yang, J. H. 2000. Effect of long-term application of manures on forms of Fe, Mn, Cu and Zn in purple paddy soil. Plant Nutr. Fertil. Sci. 6: 11–17.

  Godsey, C. B., Schmidt, J. P., Schlegel, A. J., Taylor, R. K., Thompson, C. R. and Gehl, R. J. 2003.

  Gheshlaghi E. A., Tafazoli E., 2005.Effect citric acid and, iron sulfate spray onfruit characteristics tomatoes (Lycopersicon esculentom Mill) cv. Urbana.  Agri Sci. Natur. Resour; 11(4):71-79 [in Persian].

  Giordano, P. M. and Lindsay, W. L. (ed.), Micronutrients in agriculture. Soil Sci. Soc. Am., Madison, WI.

  Hankins, S.D., and Hockey, H.P., 1990. The effect of a liquid seaweed extract from Ascophyllum nodosum (Fucales, Phaeophyta) on the two-spotted red spider mite Tetranychus Urticae. Hydrobiologia, 205: 555-559.

   Harland, G., Larrinua Craxton, S. and  Kindersley, D., editor, 2009. The Tomato Book. 1th ed.US: DK Publishing.,15

  . Hartz, T.K., Johnson, P.R., Francis, D.M., Miyao, E.M., 2005. Processing tomato yield and fruit quality improved with potassium fertilization. Hort Science;40:1862-1867

  Hashemimajd, K. and Golchin, A., 2009. The effect of iron-enriched vermicompost on growth and nutrition of tomato. J. Agr. Sci. Tech; 11: 613-621

  Jungh, A., Kramarovski, E., Marke, l., 1973.Effect of iron on some physiological properties of tomato plants. Hort. Abst:43:759

  Köksal A L, Dumanoglu H, Tuna Günes N, Aktas M. The effects of different amino acid chelate foliar fertilizers on yield, fruit quality, shoot growth and Fe, Zn, Cu, Mn content of leaves in williams pear cultivar (Pyrus communis L.). Tr. J. of Agriculture and Forestry1998; 23: 651-658.

  Komosa, A., Kołota, E. and Chohura, P., 2002. Usefulness of iron chelates for fertilization of greenhouse tomato cultivated in rockwool. Veget. Crop Res. Bull; 55:35-40.

  .  Kołota, E., Komosa A. and Chochura, P., 2006. Wpływ chelatów _elazowych Librel Fe DP 7, Pionier Fe 13 i Top 12 na plonowanie pomidora szklarniowego uprawianego w wełnie mineralnej. Acta Agrophysica;7(3): 599–606.

  Lucena, J. J., Carate, A., Ramon, A. M. and Manzanares, M., 1990. Iron Nutrition of a Hydroponics Strawberry Culture (Fragaria vesca L.) Supplied with Different Fe Chelates. Plant and Soil, 123: 9-15.

  Lichter A., Dvir, O., Fallik, E., Cohen, S., Golan, R., Shemer, Z. and Sagi, M., 2002. Cracking of cherry tomatoes in solution. Postharvest Biology and Technology; 26: 305-312.

  Mokhtari, I., Abrishamchi, P. and Ganjeali, A., 2008.The effects of Calcium on amelioration of injuries salt stress on seed germination of tomato (Lycopersicon esculentom.L). Iranian Journal of Sciences & Food Technology., 22(1):89-100 [in Persian]

  Miao, J., 1997. Trace Elements and Correlative Disease. Zhengzhou: Henan Medicine and Science University Publisher:34–35. [in Chinese]

  Miflin, B., 2000. Crop biotechnology. Where now?. Plant Physio: 123: 17–28.

  Norrie, J. and Keathley, J.P., 2006. Benefits of Ascophyllum nodosum marine-plant extract applications to ‘Thompson seedless’ grape production. Acta Hortic., 727: 243-245.

  Patier, P., Claude Yvin, J., Kloareg, B., Lienart, Y. and Rochas, C., 1993. Seaweed liquid fertilizer from Ascophyllum nodosum contains elicitors of plant D- glycanases. J. of Appl. Physiol., 5: 343-349.

  Rayorath, P., Khan, W., Palanisamy, R., MacKinnon, S.L., Stefanova, R., Hankins, S.D., Critchley, A.T. and Prithiviraj, B., 2008. Extracts of the Brown Seaweed Ascophyllum nodosum Induce Gibberellic Acid (GA3)- independent Amylase Activity in Barley. J. Plant Growth Regul., 27: 370- 379.

  Rayorath, P., Narayanan, J.M., Farid, A., Khan, W., Palanisamy, R., Hankins, S., Critchley, A.T. and Prithiviraj, B., 2008. Rapid bioassays to evaluate the plant growth promoting activity of Ascophyllum nodosum (L.) Le Jol. using a model plant, Arabidopsis thaliana L., Heynh. J. Appl. Phycol., 20: 423- 429.

   Ramat, P. S. and Mathpal, K. N., 2007. Effect of micronutrients on yield and sugar metabolism of some of the vegetable under Kumam Hill conditions. Sci.Cult 1984; 50(8):243-244.

  Senn, T.L., Martin, J.A., Crawford, J.H. and Darting, C.W., 1961. South Carolina Agri. Exp. Station Research Series, No. 23.

  Schmulling, T., 2004. Cytokinin. In Encyclopedia of Biological Chemistry (Eds. Lennarz, W., Lane, M.D.), Academic Press/ Elsevier Science.

  Stephenson, W.M., 1966. The effect of hydrolysed seaweed on certain plant pests and diseases. Proc. Int. Seaweed Symp., 5: 405-415.

  Skelton, B.J. and Senn, T.L., 1969. Effect of seaweed sprays on quality and shelf life of peaches. Proc. Int. Seaweed Symp., 6: 731-735.

  Stirk, W.A., Arthur, G.D., Lourens, A.F., Novak, O., Strnad, M. and van Staden, J., 2004. Changes in cytokinin and auxin concentrations in seaweed concentrates when stored at an elevated temperature. J. of App. Phycol., 16: 31-39.

  San, Z F. Trace elements and human health. Studies of Trace Elements and Health 2006; 23(3): 66–67. [in Chinese]

  Seilsepour, M. and Ghaemi, M. R., 2007. Effects of Different Irrigation Water Quantities and Use of Fe and Zn on Yield and Water Use Efficiency of Tomato. Journal of Soil and Water Sciences. 20(2):71-80[in persian].

  Sharayei, P., Sobhani, A. R. and Rahimian, M. H., 2007. Effect of different levels of irrigation water and potassium fertilizer water productivity and quality of tomato (Peto early CH): Journal of Agricultural Engineering Research; 7(27):75-86 [in persian]

  Sartain, J. B. 2002. Soil Testing and Interpretation for Florida Turf Grass. Florida Cooperation Extension 


موضوع پایان نامه اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانو کلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa), نمونه پایان نامه اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانو کلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa), جستجوی پایان نامه اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانو کلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa), فایل Word پایان نامه اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانو کلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa), دانلود پایان نامه اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانو کلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa), فایل PDF پایان نامه اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانو کلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa), تحقیق در مورد پایان نامه اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانو کلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa), مقاله در مورد پایان نامه اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانو کلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa), پروژه در مورد پایان نامه اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانو کلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa), پروپوزال در مورد پایان نامه اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانو کلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa), تز دکترا در مورد پایان نامه اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانو کلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانو کلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانو کلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa), پروژه درباره پایان نامه اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانو کلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa), گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانو کلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانو کلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانو کلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانو کلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa), رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانو کلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa)

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زراعت چکیده آویشن‌ها، گیاهانی چند ساله از خانواده نعناعیان و از جمله گیاهان دارویی با ارزش در دنیا می‌باشند. در جنس آویشن، 215 گونه در دنیا و 18 گونه در ایران پراکنش دارند که آویشن دنایی (Thymus daenensis L.) از گونه انحصاری در کشور ایران می‌باشد. به منظور بررسی تأثیر نانو کود کلات آهن و کود آهن (سولفات آهن) بر محتوای کلروفیل a، b، کل، ...

فصل اول 1-1-مقدمه اقلیم[1]، سیستم[2] پیچیده­ای است که عمدتاً به دلیل افزایش گازهای گلخانه­ای درحال تغییر است. آب و هوای کره زمین در طول قرن بیستم به ویژه در دو دهه اخیر تعادل خود را از دست داده و تمایل به افزایش دما نشان داده­است(رحیمی­و همکاران، 1392). تغییر اقلیم از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران یک پدیده طبیعی[3] است که در توالی­های زمانی بلند مدت اتفاق افتاده و مجدداً نیز به ...

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی D.V.M چکیده: هدف: بیماری نیوکاسل از بیماری‌های مهم اقتصادی صنعت طیور در ایران می‌باشد که در اکثر گله‌های طیور رایج بوده و باعث خسارات اقتصادی فراوان می‌گردد. بطور معمول جهت تشخیص این بیماری از روشهای سرولوژیک بخصوص روش HI و ELISA استفاده می گردد.. مواد ورش کار: در مطالعه حاضر تعداد 10 فارم که از نظر شرایط محیطی، مدیریتی، پرورشی ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد M.Sc رشته مهندسي صنايع چوب و کاغذ مهر 1393 چکيده :  در اين پژوهش، خواص فيزيکي و مکانيکي نانوکامپوزيتهاي حاصل از نانوفيبر سلولز وپليمر پلي&sh

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته و گرایش: مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل چکیده پژوهش حاضر به مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی محصولات با فناوری سطح بالا در شرکت‌های فعال در زمینه نانوفناوری پرداخته و در این راستا به دنبال بررسی نقش گرایشات بازاریابی و تجربه‌های بازاریابی بین المللی بر روی استراتژی های بازاریابی بین المللی و همچنین بررسی نقش ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد )) M.A (( رشته : مدیریت بازرگانی گرایش : بازرگانی داخلی چکیده : در جهان فرا رقابتی امروز، راز بقاء و موفقیت سازمان‌ ها، درک ساختار رقابتی بازار است. دستیابی به این درک، مستلزم آگاهی و شناخت مدیریت از نظرات و خواست مشتری و ارزیابی و بهره گیری از آمیخته بازاریابی (P4) (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) در بازار به منظور دست یابی به سهم بازار ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش شیمی­فیزیک چکیده در این پروژه ابتدا نانوکاتالیست پلاتین/کربن به وسیله‌ی کاهش شیمیایی نمک پلاتین با کاهنده شیمیایی سدیم بور هیدرید سنتز شد. ویژگی‌های ساختاری و مورفولوژی نانوکاتالیست سنتز شده با استفاده از طیف­سنجی پراکنش انرژی و میکروسکوپ روبش الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت و پایداری نانوکاتالیست Pt/C در الکترواکسیداسیون ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه فلوئورید از سالها قبل بعنوان یک یون سمی شناخته شده است. منبع اصلی فلوئورید در محلولهای آبی سنگهای معدنی حاوی فلوئورید و فعالیت های صنعتی کارخانه ها می­باشد. بر طبق گزارش سازمان حفاظت محیط زیست مقدار فلوئورید بیش از ١ میلی­گرم بر لیتر باعث بروز بیماریهای مختلف می­شود. در این تحقیق از ماده بیوپلیمری بنام زئین بعنوان جاذب برای ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع پلیمر چکیده با پیشرفت تمدن بشری، توسعه فناوری و ازدیاد روزافزون جمعیت در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی روبرو شده است که زندگی ساکنان کره خاکی را تهدید می کند. آلودگی ناشی از انباشته شدن خاک و آب از ترکیبات سمی پایدارهمچون مواد شیمیایی، نمک ها، فلزات سنگین و مواد رادیو اکتیو از جمله عوامل به وجود آمدن بیماری های بسیاری هستند که بر ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی چکیده مقدمه: در این پژوهش با توجه به خاصیت ضد­میکروبی و مقاومت بسته­های محتوی نانوذرات نقره بر پایه دی اکسید تیتانیوم در مقابل نفوذ گازها از جمله اکسیژن، تاثیر این بسته­ها بر فلور قارچی نان­های مصرفی با بسته­های پلی­اتیلن رایج مورد مقایسه قرار گرفت. این مطالعه تجربی در رابطه با افزایش زمان ماندگاری نان­های ...

ثبت سفارش