پایان نامه اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست

word 8 MB 32542 122
1393 کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی - دامپروری - دام و طیور
قیمت قبل:۶۴,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته باغبانی گرایش اصلاح و فیزیولوژی گیاهان زینتی

  چکیده

  یکی از ویژگی­های گیاهان برگ زینتی، تولید مقدار کافی برگ و شاخه جانبی برای ایجاد یک ظاهر متراکم است. در برخی از موارد لازم است ارقام غیر شاخه زا را با تنظیم کننده­های رشد تیمار کنیم تا برگ و شاخه جانبی کافی برای رسیدن به هدف فوق (ظاهر متراکم گیاه) تولید کند. پرکاربردترین عوامل شاخه زا، بنزیل آدنین و جیبرلیک اسید هستند که هر دو از تنظیم­­کننده رشد گیاهی می­باشند که در گیاهان باعث تولید شاخه و برگ می­شوند. این پژوهش در شرایط گلخانه­ای  تحت سیستم آبیاری میست، توسط هورمون­های جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر گیاهان برگ زینتی فیکوس بنجامین، شفلرا و آرالیای دروغین تحت محلول­پاشی برگی مورد بررسی قرار گرفتند. جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین در سطوح 0، 100 و 200 میلی گرم در لیتر توسط محلول­پاشی برگی در طی سه مرحله با فواصل زمانی 15 روز یکبار انجام گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با چهار تکرار انجام شد. اثر هورمون­های جیبرلیک اسید و بنزیل­آدنین در سطح 200 میلی­گرم در لیتر بر تعداد برگ و ارتفاع گیاه موثر بود. بالاترین مقدار رنگدانه­های فتوسنتزی در  گیاهان برگ زینتی فیکوس بنجامین، شفلرا و آرالیا در سطح توام 200 میلی­گرم در لیتر جیبرلیک اسید و بنزیل­آدنین بدست آمد. بالاترین مقدار کربوهیدرات محلول در  گیاهان برگ زینتی فیکوس بنجامین، شفلرا و آرالیا دروغین به ترتیب در سطح 200 میلی­گرم در لیتر جیبرلیک اسید، 200 میلی­گرم در لیتر جیبرلیک اسید + 100 میلی­گرم در لیتر بنزیل­آدنین و 200 میلی­گرم در لیتر جیبرلیک اسید + 100 میلی­گرم در لیتر بنزیل­آدنین بدست آمد. بالاترین مقدار قند احیاء در سه گیاه برگ زینتی فیکوس بنجامین، شفلرا و آرالیا دروغین مربوط بود به تیمارهای 200 میلی­گرم در لیتر و شاهد به ترتیب با میانگین 17/31، 58/57 و 28/40 درصد بود. با توجه به نتایج بدست آمده بیشترین مقدار قند احیاء در سه گیاه مورد بررسی مربوط بود به گیاه فیکوس بنجامین که نسبت به به دو گیاه برگ زینتی دیگر مقدار قند احیاء آن بیشتر بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که غلظت­های توام 200 میلی گرم در لیتر تنظیم­کننده­های رشد جیبرلیک اسید و بنزیل­آدنین، میزان رشد مورفولوژیکی، تسریع سنتز کلروفیل و کارتنوئید و میزان قند احیاء و کربوهیدرات محلول را به طور قابل توجهی در گیاهان برگ زینتی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین افزایش داد.

   

  کلیدواژه­ها: تنظیم­کننده­های رشد گیاهی، سطح برگ، قندهای احیاء، کربوهیدرات محلول، گیاهان برگ زینتی، مقدار کلروفیل برگ.

   

  کشف مواد رشد گیاهی

  1-1-1 جیبرلین­ها

  درحضور ماده بازدارنده رشد فوزاریک اسید (5 –n بوتیل پیکولینیک اسید) مرحله تصفیه و خالص سازی ماده ی تولید شده ی باکانا جلوگیری می شود. به هرحال، درسال 1935 یابونا ماده­ای کریستالی شکل فعال را از محیط کشت استریل تصفیه شده جیبرلا فوجیکوری جدا کرد (یابونا، 1935). این ماده هنگامی که در ریشه­های گیاهچه­های برنج به کار رفت باعث تحریک رشد آن شد و جیبرلینA  نامیده شد. این اولین باری بود که اصطلاح جیبرلین در منابع علمی مورد استفاده قرار می­گرفت. یاباتا و سیمیکی (1983) در کریستاله کردن جیبرلین  Aو جیبرلین B موفق بودند اما به علت جنگ، مطالعه بر روی جیبرلین کنار گذاشته شد. در دهه 1950 مطالعات متمرکزی توسط دانشمندان انگلیسی، آمریکایی و ژاپنی بر روی خواص تنظیم­کنندگی رشد، جیبرلیک اسید و شناسایی جیبرلین در عصاره قارچی صورت گرفت و آنها سرانجام این ترکیب را در گیاهان عالی کشف کردند. درسال 1954 محققان انگلیسی (برایان و همکاران، 1954) خصوصیات تنظیم­کننده رشد گیاهی جیبرلیک اسید را در فرآورده حاصل از قارچ Gibberella fujikuroi تشخیص دادند. درسال 1955 دانشمندان آمریکایی (استولا وهمکاران، 1955) آنچه را که جیبرلین  A یا جیبرلین X می­باشد از محیط کشت تصفیه شده و استریل جیبرلا فوجیکوری شناسایی کردند. همچنین در سال 1955 دانشمندان ژاپنی (تاکاهشی و همکاران، 1955) دریافتند که جیبرلین A حاوی سه ترکیب متمایز است که آنها را ،  و  نامیدند. هم اکنون توافق کلی بر این است که جیبرلین X، جیبرلیک اسید و  ترکیبات مشابهی هستند. در حقیقت امروزه جیبرلیک اسید و GA3  با هم مترادف می­باشند. در طی سال 1956 رادلی موادی مشابه جیبرلیک اسید در گیاهان شناسایی نمود و از آن زمان تاکنون جیبرلین­ها به عنوان یک ماده عمومی گسترش یافته در گیاهان عالی نشان داده شده است (تاکاهاشی و همکاران، 1991).

  تاکاهاشی و همکاران در سال 1957، ترکیب  را از جیبرلا فوجیکوری تشخیص دادند و نشان داد که شبیه به جیبرلین A  است که توسط استودال در سال 1955 کشف شده بود اما هیچ وجه تشابهی برای  یا  وجود ندارد. مک میلان و تاکاهاشی (1968) شماره­های مشخصی را از جیبرلین  تا  بدون توجه به منشا آنها در نظر گرفتند. این روش امروزه نیز برای بیش از 90 نوع جیبرلین شناخته شده و رایج نیز، استفاده می­شود.

   

   

   

  1-1-2 سیتوکنین­ها

  هابرلنت (1913) نشان داد که مواد ترشح شده از آوند آبکشی قابلیت تحریک در تکثیر سلولی در بافت­های غده سیب زمینی را دارد. تقریبا یک سال بعد، ون آوربیک و همکاران (1914) نشان دادند که مواد ایجاد شده طبیعی در شیره نارگیل (آندوسپرم مایع) توانایی تسریع تکثیر سلولی در جنین­های تازه داتورا را دارا می­باشد. ون اوربیک و همکاران (1944) گزارش دادند که عصاره موجود در جنین تاتوره، مخمر، جوانه گندم و پودر بادام، تقسیم سلولی را در محیط­های کشت جنین تاتوره تسریع کردند و به دنبال آن نشان دادند که این مواد از گستردگی عمل لازم برخوردار هستند. تحقیق هابرلنت توسط جابلونسکی و اسلوگ درسال 1954 توسعه یافت، آنها نشان دادن که سلول­های بافت آوندی محتوی موادی هستند که تقسیم سلولی را در گیاهان تنباکو تحریک می­کنند. میلر و همکاران در سال b1955 اولین کسانی بودند که از جداسازی و تصفیه کینتین (6 فورفوریل ­آمینو پورین) خبر دادند، که ­این ماده از DNA موجود در اسپرم کهنه و اتوکلاو شده شاه ماهی به دست آمده و آنها این ترکیب را کینتین نامیدند. زیرا این ماده قابلیت تسریع در تقسیم سلولی با سیتوکینز را در بافت مغزی تنباکو دارا بود (میلر و همکاران، a1955). هال و دروپ (1955) نشان دادند که با اتو­کلاو کردن مخلوط آدنین و فورفوریل آمین می توان کینتین را تولید کرد و به دنبال آن نشان دادند که کینتین می­تواند از تجزیه فراورده­های DNA به دست آید. میلر در سال 1961 از شناسایی یک ترکیب طبیعی شبیه کینتین در ذرت گزارش داد، این ترکیب بعدا زآتین نامیده شد. لتام (1963) اثر زآتین را به عنوان یک عامل تحریک کننده تقسیم سلولی ذرت بیان نمود و بعدا خواص شیمیایی این ماده را تشریح کرد (لتام، 1964). شاو و ویلسون (1964) در آزمایشی دیگر ساختمان زآتین را شناسایی کردند و نشان دادند که این ماده یک ترکیب مصنوعی نبوده است. بعد از طبقه بندی منابع موجود در این زمینه کشف زآتین را به لتام و میلر نسبت دادند (1963). از زمان کشف زآتین تاکنون سیتوکنین­های اضافی بی شماری یافت شده­اند و در سراسر سلسله گیاهی دیده می­شوند.

   

  1-2 خلاصه­ای درباره­ی تنظیم­کننده رشد گیاهی جیبرلین­ و سیتوکنین­ها

  1-2-1 جیبرلین­ها

  جیبرلین­ها گروهی از مواد رشد گیاهی می­باشند که از نظر ساختاری دارای اسکلتی از جیبرلان می­باشند (شکل 1-الف). این مواد، تقسیم سلولی و طویل شدن سلول را تحریک می کنند و دیگر اعمال تنظیم­کنندگی آنها به روشی مشابه جیبرلیک اسید انجام می شود.

  GA3  اولین جیبرلین تجارتی قابل دسترس بود. این ترکیب از لحاظ قدمت تاریخی نیز جیبرلیک اسید نامیده شده است و در سیستم­های سنجش زیستی به عنوان یک شاخص استاندارد از آن استفاده شده است و به همین دلیل فرمول ساختمانی این ترکیب نماینده بیش از 90 نوع جیبرلین شناخته شده امروزی می­باشد 

   

   

  ABSTRACT

  An important characteristic of foliage plant cultivars is production of enough lateral or basal shoots to give a full and compact appearance. In some cases it may be necessary to treat nonbranching cultivars with growth regulators that induce lateral or basal shoot development to achieve this result. The most commonly used branching-inducers are gibberellic acid (GA3) and N6 -benzyladenine (BA) which are synthetic cytokinins that have been shown to increase shoot number in a number of plant species. This thesis is a review of research dealing with synthetic branching agents and their effects on foliage plants. The effect of Gibberellic Acid and Benzyladenine on Ficus benjamina, Schefflera actinophylla and Dizigotheeca elegantissima plants was evaluated at pot cultivation conditions. This study was performed in three factorial test based on completely randomized design and 4 replication with 9 treatments. The aim of this work is to study the effect of foliar application with gibberellic acid (GA3) at 0, 100 and 200 mg.L-1and benzyladenine (BA) at 0, 100 and 200 mg.L-1 levels. In the same study treatment with gibberellic acid and benzyladenine at levels up to 200 mg L-1 had effect on number leaf and plant height. Foliar application of 200 mg L-1 GA3 + 200 mg L-1 BA, 100 mg L-1 GA3 + 200 mg L-1 BA and 200 mg L-1 GA3 + 200 mg L-1 BA to Ficus benjamina, Schefflera actinophylla and Dizigotheeca elegantissima increased photosynthetic pigments. The highest rate of carbohydrates soluble belonged to 200 mg L-1 GA3, 200 mg L-1 GA3 + 100 mg L-1 BA and 200 mg L-1 GA3 + 100 mg L-1 BA respectively between three indoor plants Ficus benjamina, Schefflera actinophylla and Dizigotheeca elegantissima plants. The results showed, Ficus benjamina plants were higher than control plants in all treatments with GA3 and Benzyladenine, while treatment of 100 mg.L-1 GA3 had or non significant difference with control treatment. Reducing sugars content in Schefflera arboricola plant remained unaffected with 0 mg.L-1 BA + 100 mg.L-1 GA3 treatment, while it was decreased markedly by 100 mg.L-1 BA, 100 mg.L-1 BA + 100 mg.L-1 GA3, 100 mg.L-1 BA + 200 mg.L-1 GA3 and 200 mg.L-1 BA. Results obtained in this investigation indicated that simultaneous application of 200 mg l-1 of gibberellic acid and benzyladenine significantly promoted morphological growth, chlorophyll and carotenoid synthesis and reduced sugars and soluble carbohydrates content in ornamental leaf Ficus benjamina, Schefflera actinophylla and Dizigotheeca elegantissima plants.

   

  Keywords: Foliage Plants, Leaf Area, Plant Growth Regulators, Photosynthetic Pigment, Reducing Sugar, Soluble Carbohydrates.

                                                

 • فهرست:

  1-1 کشف مواد رشد گیاهی. 2

  1-1-1 جیبرلین­ها 2

  1-1-1 سایتوکنین­ها 2

  1-2 خلاصه­ای درباره­ی تنظیم­کننده رشد گیاهی جیبرلین­ و سیتوکنین­ها 3

  1-2-1 جیبرلین­ها 3

  1-2-2 سایتوکنین­ها 5

  1-3 اثرات فیزیولوژیکی جیبرلین­ها 6

  1-4 بیوسنتز سیتوکنین­ها 8

  1-4-1 سیتوکنین­های ترکیبی و آزاد و تجزیه آن­ها 8

  1-4-2 اثرات فیزیولوژیکی سیتوکنین­ها 9

  1-5 اثرات مواد رشد گیاهی در فرآیندهای فتوسنتزی و تقسیط مواد غذایی. 11

  1-5-1 جیبرلین­ها و فتوسنتز 11

  1-5-2 سیتوکنین­ها و فتوسنتز 14

  1-6 معرفی گیاهان مورد مطالعه. 17

  فصل دوم: بررسی منابع. 19

  2-1 اثرات تنظیم­کننده­های رشد گیاهی. 20

  2-1-1 اثرات تنظیم­کننده­های رشد گیاهی بر تغییرات مورفولوژیکی. 20

  2-1-2 اثرات تنظیم کننده­های رشد گیاهی بر تغییرات فیزیولوژیکی. 30

  2-3 هدف از پژوهش... 31

  فصل سوم: مواد و روشهای آزمایشگاهی.. 32

  3-1 شرایط اقلیمی محل اجرای آزمایش... 33

  3-2 تهیه ظروف کاشت و خاک گلدان. 33

  3-3 آماده کردن گیاهان. 33

  3-4 تیمارها 34

  3-5 مواد شیمیایی مورد استفاده در پژوهش... 36

  3-6 طرح مورد استفاده تیمارهای آزمایش... 36

  3-7 عملیات داشت.. 37

  3-7-1 آبیاری. 37

  3-7-2 کوددهی. 37

  3-8- کاربرد هورمونها روی گیاهان. 37

  3-9 پارامترهای رشدی و مورفولوژیک.. 37

  3-9-1 ارتفاع گیاه 37

  3-9-2 قطرساقه گیاه 37

  3-9-3 تعداد برگ.. 38

  3-9-4 شاخص سطح برگ …………………………………………………………………………………..38

  3-9-5 میزان شاخص کلروفیل. 38

  3-9-6 تعداد میانگره 39

  3-9-7 طول شاخه جانبی. 39

  3-9-8 تعداد شاخه جانبی. 39

  3-9-9 حجم ریشه. 39

  3-9-10 طول ریشه. 39

  3-9-11 وزن تر برگ، ساقه، ریشه و کل گیاه 39

  3-9-12 وزن خشک برگ، ساقه، ریشه و کل گیاه 39

  3-10-6-2 پارامترهای بیوشیمیایی. 40

  3-10-1 سنجش مقدار کلروفیل و کاروتنوئید. 40

  3-10-2 قندهای احیاکننده 41

  3-10-2-1 رسم منحنی استاندارد 41

  3-10-2-3 تهیه محلول‌های مورد نیاز 41

  3-10-2-4 تهیه محلول سولفات مس... 41

  3-5-6-4 تهیه محلول فسفومولیبدیک اسید. 41

  3-10-3 کربوهیدرات­های محلول. 42

  3-10-3-1 رسم منحنی استاندارد 42

  3-10-3-2 تهیه معرف آنترون. 42

  3-11 آنالیز آماری. 43

  3-10-3-2 منحنی­های استاندارد مورد استفاده 44

  فصل چهارم: نتایج.. 45

  4-1 نتایج آزمایش گیاه برگ زینتی آرالیای دروغین. 46

  4-1-1 پارامترهای مورد مطالعه، 60 روز پس از اولین محلولپاشی. 46

  4-1-1-1 پارامترهای مورفولوژیکی. 46

  4-1-1-1-1 قطر ساقه. 46

  4-1-1-1-2 ارتفاع گیاه 46

  4-1-1-1-3 سطح برگ.. 46

  4-1-1-1-4 تعداد برگ.. 47

  4-1-1-1-5 محتوای کلروفیل برگ.. 47

  4-1-1-2 پارامترهای رنگدانه­های فتوسنتزی. 47

  4-1-2 پارامترهای مورد مطالعه، 120 روز پس از اولین محلولپاشی. 51

  4-1-2-1 پارامترهای مورفولوژیکی. 51

  4-1-2-1-1 ارتفاع گیاه 51

  4-1-2-1-2 قطر ساقه. 51

  4-1-2-1-3 محتوای کلروفیل برگ.. 51

  4-1-2-1-4 سطح برگ.. 52

  4-1-2-1-5 تعداد برگ.. 52

  4-1-2-2 پارامترهای رنگدانه­های فتوسنتزی. 52

  4-1-3 پارامترهای مورد مطالعه، 180 روز پس از اولین محلولپاشی. 56

  4-1-3-1 پارامترهای مورفولوژیکی. 56

  4-1-3-1-1 ارتفاع گیاه 56

  4-1-3-1-2 قطر ساقه. 56

  4-1-3-1-3 فواصل میانگره 56

  4-1-3-1-4 تعداد شاخه. 56

  4-1-3-1-5 سطح برگ.. 57

  4-1-3-1-6 تعداد برگ.. 57

  4-1-3-1-7 حجم ریشه. 57

  4-1-3-1-8 طول ریشه. 58

  4-1-3-1-9 وزن تر برگ، ساقه، ریشه و وزن کل. 58

  4-1-3-1-10 وزن خشک برگ، ساقه، ریشه و وزن کل. 58

  4-1-3-2 پارامترهای رنگدانه­های فتوسنتزی. 59

  4-1-3-3 پارامترهای شیمایی. 64

  4-1-3-3-1 قندهای احیاء 64

  4-1-3-3-2 کربوهیدرات محلول. 64

  4-2 نتایج آزمایش گیاه برگ زینتی شفلرا اکتینوفیلا. 65

  4-2-1 پارامترهای مورد مطالعه، 60 روز پس از اولین محلولپاشی. 65

  4-2-1 پارامترهای مورفولوژیکی. 65

  4-2-1-1 ارتفاع گیاه 65

  4-2-1-2 قطر ساقه. 65

  4-2-1-3 سطح برگ.. 66

  4-2-1-4 تعداد برگ.. 66

  4-2-1-5 شاخص کلروفیل. 66

  4-2-1-2 پارامترهای رنگدانه­های فتوسنتزی. 67

  4-2-2 پارامترهای مورد مطالعه، 120 روز پس از اولین محلولپاشی. 71

  4-2-2-1 پارامترهای مورفولوژیکی. 71

  4-2-2-1-1 ارتفاع گیاه 71

  4-2-2-1-2 قطر ساقه. 71

  4-2-2-1-3 شاخص کلروفیل. 71

  4-2-2-1-4 سطح برگ.. 72

  4-2-2-1-5 تعداد برگ.. 72

  4-2-2-2 پارامترهای رنگدانه­های فتوسنتزی. 72

  4-2-3 پارامترهای مورد مطالعه، 180 روز پس از اولین محلولپاشی. 77

  4-2-3-1 پارامترهای مورفولوژیکی. 77

  4-2-3-1-1 ارتفاع گیاه 77

  4-2-3-1-2 قطر ساقه. 77

  4-2-3-1-3 شاخص کلروفیل. 77

  4-2-3-1-5 حجم ریشه. 78

  4-2-3-1-6 سطح برگ.. 78

  4-2-3-1-7 تعداد برگ.. 78

  4-2-3-1-8 طول ریشه. 78

  4-2-3-1-9 فواصل میانگره 79

  4-2-3-1-10 وزن تر برگ، ساقه، ریشه و وزن کل. 79

  4-2-3-1-11 وزن خشک برگ، ساقه، ریشه و وزن کل. 79

  4-2-3-2 پارامترهای رنگدانه­های فتوسنتزی. 80

  4-2-3-3 پارامترهای شیمایی. 86

  4-2-3-3-1 قندهای احیاء 86

  4-2-3-3-2 کربوهیدرات محلول. 86

  4-3 نتایج آزمایش گیاه برگ زینتی فیکوس بنجامین. 87

  4-3-1 پارامترهای مورد مطالعه، 60 روز پس از اولین محلولپاشی. 87

  4-3-1-1 پارامترهای مورفولوژیکی. 87

  4-3-1-1-1 ارتفاع گیاه 87

  4-3-1-1-2 قطر ساقه. 88

  4-3-1-1-2 تعداد شاخه. 88

  4-3-1-1-3 طول شاخه­های جانبی. 88

  4-3-1-1-4 سطح برگ.. 88

  4-3-1-1-5 تعداد برگ.. 89

  4-3-1-2 پارامترهای رنگدانه­های فتوسنتزی. 89

  4-3-2 پارامترهای مورد مطالعه، 120 روز پس از اولین محلولپاشی. 93

  4-3-2-1 پارامترهای مورفولوژیکی. 93

  4-3-2-1-1 ارتفاع گیاه 93

  4-3-2-1-2 قطر ساقه. 93

  4-3-2-1-3 تعداد شاخه. 93

  4-3-2-1-4 طول شاخه جانبی. 94

  4-3-2-1-5 سطح برگ.. 94

  4-3-2-1-6 تعداد برگ.. 94

  4-3-2-2 پارامترهای رنگدانه­های فتوسنتزی. 94

  4-3-3 پارامترهای مورد مطالعه، 180 روز پس از اولین محلولپاشی. 99

  4-3-3-1 پارامترهای مورفولوژیکی. 99

  4-3-3-1-1 ارتفاع گیاه 99

  4-3-3-1-2 قطر ساقه. 99

  4-3-3-1-3 تعداد شاخه. 99

  4-3-3-1-4 طول شاخه جانبی. 99

  4-3-3-1-5 سطح برگ.. 100

  4-3-3-1-6 تعداد برگ.. 100

  4-3-3-1-7 شاخص کلروفیل. 100

  4-3-3-1-8 حجم ریشه. 100

  4-3-3-1-9 طول ریشه. 101

  4-3-3-1-10 فواصل میانگره 101

  4-3-3-1-11 وزن تر برگ، ساقه، ریشه و وزن کل. 101

  4-3-3-1-12 وزن خشک برگ، ساقه، ریشه و وزن کل. 102

  4-3-3-2 پارامترهای رنگدانه­های فتوسنتزی. 103

  4-3-3-3 پارامترهای شیمایی. 110

  4-3-3-3-1 قندهای احیاء 110

  4-3-3-3-2 کربوهیدرات محلول. 110

  فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری. 112

  5-1 پارامترهای رشد و مورفولوژیک.. 113

  5-2 رنگیزه­های فتوسنتزی. 117

  5-3 وزن تر و خشک برگ، ساقه، ریشه و کل. 119

  5-4 میزان قند احیاء و کربوهیدرات محلول. 120

  5-5 نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………122

  5-6 پیشنهادها 123

   فصل ششم منابع…….………………………………..…..……………………………..124

   

  منبع:

   

   

  بانی نسب، ب و م. راحمی. 1377. تاثیر کاربرد اسید جیبرلیک در رشد و نمو دانهال های بنه و کلخونگ. مجله علوم کشاورزی ایران. 29(1): 65-74.

  حسیبی، پ. 1386. بررسی فیزیولوژیکی اثر تنش سرما در مرحله­ی گیاهچه­ای ژنوتیپ­های مختلف برنج. رساله دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز. 145 ص.

  خوشخوی، م.، ب. شیبانی. ا. روحانی و ع. تفضلی. 1379. اصول باغبانی. انتشارات دانشگاه شیراز.

  فتحی، ق.، ف. شکاری، ا. ابراهیم زاده و ب. اسماعیل پور. 1384. تنظیم کننده های رشد گیاهی در کشاورزی و باغبانی. انتشارات دانشگاه، زنجان. 252 ص.

  فهیمی، ح. 1376. تنظیم کننده های رشد گیاهی، انتشارات دانشگاه تهران. 214 ص.

  قاسمی قهساره، م. م، کافی. 1390. گلکاری علمی و عملی (جلد دوم). انتشارات رضوی. 394 ص.

  مجیدیان، ن.، ر. نادری، ا. خلیقی و م. مجیدیان. 1390. تاثیر تنظیم­کننده های رشد جیبرلین و بنزیل­آدنین بر تولید گیاه گلدانی شیپوری رقم چایلدسیانا. مجله علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). 25(4): 361-368.

  هاشمی دزفولی، ا. 1378. فیزیولوژی گیاهان زراعی تکمیلی. درس­نامه کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز.

  یعقوبی، لادن. ع.  حاتم زاده. بخشی، د.  1392. تاثیر اسید جیبرلیک و متیل جاسمونات روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو رقم مینا چمنی (Bellis perennis). مجموعه مقالات هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه بوعلی سینا. 3096-3100  ص.

  Arun, D. S., A. D. Ashok and P. Rengasamy. 2000. Effect of some growth regulating chemicals on growth and flowering of rose ’First red’ under greenhouse conditions. Journal of Ornamental Horticulture. 3: 51-53.

  Arteca, R. N., C. D. Schlagnhaufer and J. M. Arteca. 1996. Effect of root applications of gibberellic acid on growth of seven different pelargonium cultivars. Hortsciences.  26: 555-556.

  Arteca, R. N. 1996. Plant growth substances:principles andapplication. Chapman and hall, New York,USA. Pp: 132.

  Arteca, R. N., E. J. Holcomb., C. Schlagnhaufer and D. S. Tsai. 1985. Effect of root applications of gibberellic acid on photosynthesis and growth of geranium plants growth hydroponically. Hortsciences.  20: 925-927.

  Arteca, R. N. 1982. Effect of root applications of kinetin and gibberellic acid on transplanting shock in tomato plants. Hortsciences. 17: 633-634.

  Arteca, R. N and C. N. Dong. 1981. stimulation of photosynthesis by application of phytohormones to the root systems of tomato plants. Photosynthesis Research. 2: 243-249.

  Alamu, S and C. R. Mcdavid. 1978. Effect of time and method of application of Gibberellic Acid on the growth and promotion of flowering in Tannia (Xanthosoma sagittifolium).  Trop. Agric. (Trinidad).  55(3): 235–241.

  Aggarwal, K. K and R. C. Sachar. 1995. Gibberellin stimulates synthesis of a protein kinase in dwarf pea epicotyls. Photochemistry. 40(2): 383-387.

  Bugbee, B  and W. W. John. 1984. Tomato growth as affected by root zone temperature and the addition of gibberellic acid and kinetin to nutrient solutions. Journal of American Society of Horticultural Science. 109(1): 121-125.

  Bhattacharya, A. K., B. K. Rajeswararao., P. N. Kaul and K. Singh. 1995. Response of rose-scented geranium (Pelargonium species) to plant growth regulators. Indian Perfumer. 39(2): 99-101.

  Bhattacharjee, S. K. 1993. Studies on the effect of gibberellic acid on growth, flowering and post harvest life of Rosa hybrida cv. Raktagandha. Indian Rose Annals. 11: 567-574.

  Baker, D. A. 1985. Regulationpf phloem loading. British Plant Growth Regulator Growth Monograph. 12: 163-176.

  Banko, T. J and M. A. Stefani. 1977. Growth regulators enhance branching of portulaca. Proc. SNA Research. Confoerances. 42: 288-289.

  Ben-Jaacov, J. 2006. Gibbereellic acid spray increased size and quality of Protea Pink ice Flowers. Acta Horticulture. 716: 135-140.

  Borzenkova, R. A. 1976. Effect of phytohormones on the photosynthetic metabolism of potato leaves. Mater, Ekol, Fiziol, Ural. 104:110-115.

  Brown, P. H and T. H. D. Ho. 1986. Barley aleurone layers secrete a nuclease in response to gibberellic acid. Purification and partial characterization of the associated ribonuclease, deoxyribonuclease, and 3-.Nucleotidase activities. Plant physiology. 100: 1377-1383.

  Byliss, W. M and E. Starling. 1904. The chemical regulation of the secretory process. proc. Royal Soc. (series B). 73: 310-322.

  Beyerink, M. W. 1988. Uber das cecidum von Nematuscopreae auf salixamigdalina. zeischr. Bot. 46: 1-11.

  Brian, P.W., G.W. Elson., H.G. Hemming and M. Radley. 1954. The plant-growth promoting properties of gibberellic acid, a metabolic product of the fungus Gibberella fujikuroi. Journal Sciences Food Agriculture. 5: 602-612.

  Bharathi, T. U and S. Kumar. 2009. Effect of growth regulators and chemicals on post harvest parameters of tuberose cv. Suvasini. Advances in Plant Sciences. 22: 107-109.

  Cautrecasas, P., M. D. Hollenberg., K. Chang and V. Bennelt. 1977. Hormone receptor complexes and their modulation of membrane function. Recent progress in Hormone Research. 31: 37-52.

  Catsky, J., J. Pospisilova., I. Machackova., H. Synkova., N. Wilhelmova and Z. Scstak. 1993a. High level of endogenous cytokinins in transgenic potato plantlets limits photosynthesis. Biologia plant. 35: 191-198.

  Catsky, J., I. Machackova., N. Wilhelmova  and Z. Scstak. 1993b. photosynthesis and water relations in transgenic tobacco plants with T.DNA carrying gene 4 for cytokinin synthesis. Biologia plant. 35: 393-399.

  Chatterjee, A., R. K. Mandal and S. M. Sircar. 1976. Effects of growth substances on productivity, photosynthesis and translocation of rice varieties. Indian J. plant physiol. 19: 121-138.

  Corr, B. E and R. E. Widmer. 1991. Paclobutrazol, Gibberellic acid, and Rhizome size affect growth and flowering of Zantedeschia. HortScience. 26(2): 133–135.

  Corr, B. E and R. E. Widmer. 1987: Gibberellic acid increases flower number in Z. elliottianaand Z. rehmannii. HortScience. 22(4): 605-607.

  Criley, R. A. 1980.  Stimulating lateral bud break on Dracaena. Plant Propagator . 26(2): 3-5.

  Crossmann, K. 1990. plant growth retardants as tools is physiological research. physiol Plant. 78: 640-648.

  Clifford, P. E., C. E. Offler and J. W. Patrick. 1986. Growth regulators have rapid effects on photosynthaic unloading from seed coats of phaseolus vulgaris L. plant physiol. 80: 635-637.

  Coulombe, L. J and R. paquin. 1959. Effects de lacidegibberelliquewurle metabolism des plants. Canadian Journal Batony. 37: 897-901.

  Dhaduk, B. K., S. Kumara., A. Singh and J. R. Desai. 2007. Response of gibberellic acid on growth and flowering attributes in anthurium (Anthurium andreanum Lind.). Journal Ornamentals Horticulture. 10(3): 187-189.

  Das, S. N and B. D. Das. 1992. Effect of growth regulators on growth and flowering of day lily (Hemerocallis aurantiaca). South Indian Hort. 40(1): 336-339.        

  Doddagoudar, S. R., B. S. Vyakaranahal., M. Shekhargouda., A. S. Naliniprabhakar and V. S. Patil. 2002. Effect of mother plant nutrition and chemical spray on growth and seed yield of china aster cv. Kamini. Seed Research. 30(2): 269 - 274.

  Deotole, R. D., R. M. Bhiwapukar., N. V. Sorte., H. U. Waghmare., B. H. Nimje and M. W. Alluwad. 1998. Growth and yield components of safflower as influenced by 2, 3, 5-TIBA. Journal of Soils and Crops. 4: 125-127.

  Doijode, S. D. 1975. Effect of growth regulators on growth and yield of garden peas. M.Sc.(Agri.) Thesis, University of Agricultural Sciences, Bangalore.

  Dong, C. N and R. N. Arteca. 1982a. Changes in photosynthetic rates resulting from phytohormone treatments to the roots of tomato plants. Photosynthesis Research. 3: 45-52.

  Dong, C. N and R. N. Arteca. 1982b. Changes in photosynthetic rates and growth following root treatments of tomato plants with phytihormones. Photosynthesis Research. 3: 45-52.

  Du Monceau, D. 1758. La physique des arbres. Volume I.

  Eraki, M. A. 1994. Effect of benzyladenine (BA) application on the growth, fruit yield and some chemical constituents of Hibiscus sabdariffa L. plants. Minofiya Jour. Agric. Res. 2:  623-637.

  Erkan, Z and F. Bangerth. 1980. Investigations on the effect of phtohormones and growth regulators on the transpiration, stomata aperture and photosynthesis of  pepper (capcicum onnuum L.) and tomato (Lycopersicon esculenom Mill.) plants. Botany. 54: 207-220.

  Fales, F. W. 1951. The assimilation and degradation of carbohydrates by yeast cells. Journal of Biological Chemistry 193, 113-124.

  Funnell, K. A. 1993. Zantedeschia. In, The physiology of flower bulbs. Chapter 36 Zantedeschia. De Hertochr A and M. Le Nard. (eds.) PP: 683–704. Elsevier. Amsterdam – London – New York – Tokyo.

  Funnell, K. A., B. R. Mackay and C. R. O. Lawoko. 1992. Comparative effects of Promalin and GA3 on flowering and development of Zantedeschia‘Galaxy’.  Acta Horticulturae.  292: 173–179.

  Foley, J. T and G. J. Keever. 1993. Chemically induced branching of Vinca minor. Journal Environmentals Horticulture. 11(4): 149-152.

  Foley, J. T and G. J. Keever. 1992. Chemical promotion of axillary shoot development of geranium stock plants. Journal Environmentals Horticulture. 10(2):  90-94.

  Fooshee, W. C and R. J. Henny. 1986. BA-induced basal shoot production in Spathiphyllum 'Viscount' affected by plant age. Proc. Fla. State Horticulture. Socity. 99: 240-241.

  Fitting H. 1910. weitereentwicklungsphsiologischeUntersuchungen an Orchideenbluten. Zeischr. Bot. 2: 225-267.

  Filner, P and J. E. Vamer. 1967. A test for de novo synthesis of enzymes: Density labeling with H2O of barley a-amylase induced by gibberellic acid. Natl. Acadsci. 58: 1520-1526.

  Feiocrabend, J. 1969. Influence of cytokinins on the formation of photosynthetic enzymes in rye seedlings. Planta. 84: 11-29.

  Fetcher, R.A and D. Mc Cullagh. 1971. Benzyladenine as a regulator of chlorophyll synthesis in cucumber cotyledons. Canadian Journal of Botany. 49(12): 2197-2201.

  Gale, M. D., J. Edruch and F. G. H. Lupton. 1974. Photosynthetic rates and the effects of applied gibberellins in some dwarf, semi – dwarf and tall wheat varieties (Triticuma etivum). Journal Agriciculture Sciences Camb. 83: 43-46.

  Gibnall,  A. C. 1954. Protein metabolism in rooted runner- bean leaves. New phytol. 53:31.

  Glick, A., S. Phllosoph-Hadas, A. Vainstein, A. Meir, Y. Tadmor and S. Meir. 2007. Methyl Jasmonate Enhances Color and Carotenoid Content of Yellow Pigmented Cut Rose Flowers. Acta Horticulturae. 755: 243-250.         

  Han, S. S. 1997. Preventing postproduction leaf yellowing in Easter lily. Journal of the American Society for Horticultural Science. 122: 869–872.

  Hyun-Jin, K., J. M. Fonseca, G. H. Chol and C. Kuboti. 2007. Effect of Methyl Jasmonate on Phenolic Compounds and Sarotenoid of Romain Lettuce (Lactuca sativa L.). Agricultural and Food Chemastry. 55: 10366- 10372.

  Henny, R. J and D. J. Norman. 1999. Gibberellic acid-induced flowering of Syngonium podophyllum Schott ‘White Butterfly’. HortScience. 34(4): 676–677.

  Henley R. W and C. A. Robinson. 1993. Nephthytis cultivars to know and grow. Proceedings of the Florida State Horticultural Society. 106: 343–347.

  Henny, R. J and R. L. Hamilton. 1992. Flowering of anthurium following treatment with gibberellic acid. HortScience. 27: 13-28.

  Henny, R. J and W. C. Fooshee. 1989. BA-treatment stimulates basal shoot production in Anthurium X 'Southern Blush'. CFREC-Apopka Research Report RH. 89: 16-3.

  Henny, R. J. 1986. Increasing basal shoot production in a nonbranching Dieffenbachia hybrid with BA. HortScience.  21(6): 1386-1388.

  Henny, R. J and W. C. Fooshee. 1986. Comparison of BA, Kinetin and 2iP for inducing basal shoot production in Spathiphyllum 'Bennett'. CFREC-Apopka Research Report RH. 86: 13-4.

  Henny, R. J. 1986. BA induces lateral branching of Peperomia obtusifolia. HortScience. 20(1): 115–116.

  Henny, R. J. 1985. BA induces lateral branching of Peperomia obtusifolia. HortScience. 20(1): 115-116.

  Henny, R. J. and W. C. Fooshee. 1985. Induction of basal shoots in Spathiphyllum 'Tasson' following treatment with BA. HortScience. 20(4): 715-717.

  Henny, R. J. 1983. Flowering of Aglaonema commutatum‘Treubii’ following treatment with gibberellic acid. HortScience. 18:374.

  Henny, R. J. 1981. Promotion of flowering in Spathiphyllum‘Mauna Loa’ with gibberellic acid. HortScience. 16: 554–555.

  Henny, R. J. 1980. Gibberellic acid (GA3) induces flowering in Dieffenbachia maculata‘Perfection’. HortScience. 15:613.

  Hoad, G. V., B. R. Loveys and G. M. Skenek. 1977. The effect of fruit removal on eytokinins and gibberellins- like substance. Planta. 136: 25-30.

  Haber, A. H and M. Tolbert. 1957. Photosynthesis in gibberellins treated leaves. Plant physiol. 32: 152-153.

  Hayashi, T. 1961. The effect of gibberellin treatment on the photosynthetic activity of plants. Sixth international conf,  plant growth regulation.  579-587.

  Heberlandt, G. 1913. zur physiologic der zellteilung. Sitzber.K.preuss. Akad. Wiss. PP: 318.

  Hall, R. H and R. S. DeRopp. 1955. Formation of 6-furfutylaminopurine from DNA breakdown products. Journal of the American Chemical Society.77:6400.

  Hori, S. 1898. observations on "bacanae" disease of the rice plant". Mem. Agric. Res.sta. (Tokyo) 12: 110-119.

  Heins, R. D., A. M. Armitage and W. H. Carlson. 1981. Influence of temperature, water stress and BA on vegetative and reproductive growth of Schlumbergera truncata. HortScience. 16(5): 679-680.

  Henley, R. W and R. T. Poole. 1974. Influence of growth regulators on tropical foliage plants. Proceedings of the Florida State Horticultural Society. 87: 435-438.

  Higaki, T and H. P. Rasmussen. 1979. Chemical induction of adventitious shoots in Anthurium. HortScience. 14(1): 64-65.

  Hassanein, M. A. 1985. Effect of some growth regulators and potassium fertilizers on growth, yield and essential oil production of geranium plants (Pelargonium graveolens L). M. Sc. Thesis, Fac. Agric. Cairo University.

  Hyun-Jin, K., J. M. Fonseca, G. H. Chol and C. Kuboti. 2007. Effect of Methyl Jasmonate on Phenolic Compounds and Sarotenoid of Romain Lettuce (Lactuca sativa L.). Agricultural and Food Chemastry. 55: 10366- 10372

  Imamura, J and T. Higaki. 1988. Effect of GA3 and BA on lateral shoot production on Anthurium. HortScience. 23(2): 353–354.

  Janowsk, B and M. Jerzy. 2003. Effect of gibberrelic acid on postharvest leaf longevity of Zantedeschia elliottiana. Journal of Fruit and Ornamental pland Research. 11: 69-76

  Jablonski, J. R and F. Skoog. 1954. Cell enlargement and cell division in execised tobacco pith tissue. Plant Physiology. 7:16.

  Jabloski, J. R and F. Skoog. 1954. Cell enlargement and cell division in excised tobacco pith tissue. Plant Physiology. 7: 16-24.

  Jones, R. J., S. M. Grifith and M. L. Brenner. 1986. Sink regulation of source activity: regulation by hormonal control. In regulation of carbon and nitrogen reduction and utilization in maize, ed., J. Shannon, MartinusNijhoff, Hague, the Netherlands.

  Kanjilal, P. B and R. S. Singh. 1998. Effect of phytohormones on growth, yield of flower heads and essential oil chamorile (Chamornilla reactita (L.) Rauschert). Indian Perfumer. 42(4): 197-200.

  Kaminek, M., D. W. S. Mok and E. Zazimalova. 1992. Physiology and biochemistry of cytokinins in plants, SPB Academic publishing, Harue, the Netherlands.

  Klee, H. J., M. B. Hayford., K. A. Kretzmer., G. F. Barry and G. M. Kishore. 1991. Control of ethylene synthesis by expression of a bacterial enzyme in transgenic tomato plants. Plant cell. 3: 1187-1193.

  Kumar, J., S. S. Chavhan and D. V. Singh. 2003. Response of N and P fertilization on China Aster. Journal Ornamentals Horticulture. 6(1): 82.

  Krishnamooorthy, V and M. B. Madalageri. 2000. Influence of plant growth regulating on growth and seed yield and oil content in ajowan (Trachyspermum ammi L.). Indian Perfumer. 44(4): 255-259.

  Kurosawa, E. 1926. Experimental studies on the nature of the substance secreted by the "bakanak" fungus. Nat. Hist. Soc. Formosa. 16: 213-227.

  Kraus, E. J and H. R. krybill. 1918. vegetation and reproduction with special reference to the lomalo. Ore. Agr. Expt. sta. Bull. 149:5.

  Kishan, S., K. P. Singh, and D. V. S. Raju. 2007. Vegetative growth, flowering and seed characters of African marigold (Tagetes erecta L.) as influenced by different growth substances during mild off seasons. Journal Ornamentals Horticulture. 10(4): 268-270.

  Khangoli, S. 2001. Potential of growth regulators on control of size and flowering of ornamental plants. Proceeding of first applied scientific seminar on flowering and ornamental plants, Mahalat, Iran.

  Kim, H. J., F. Chen, X. Wang and N. C. Rajapakse. 2006. Effect of Methyl Jasmonate on Secondary Metabolites of Sweet Bsil (Ocimum basilicum L.). Journal of Agricultural and Food Chemistry. 54. 2327- 2332.

  Leshem, Y. 1973. The molecular and hormonal basis of plant growth regulation. Department of life Science. Bar- Ilon University Ramat. Israel. pp: 159.

  Latimer, J. G., P. A. Thomas and P. Lewis. 1999. Plant growth regulator effects on height and landscape performance of perennial bedding plants. Acta Horticulture. 504.

  Lal, H and S. D. Mishra. 1986. Effect of gibberellic acid and maleic hydrazide on growth and flowering of marigold and aster. Progressive Horticulture. 18(1-2): 151-152.

  Leena, R., P. K. Rajeevan and K. P. K. Valasala. 1992. Effect of foliar application of growth regulators on the growth, and flowering and corm yield of Gladiolus cv. Friendship. South Indian Horticulture. 40: 329-335.

     Lester, D.C., O.G. Carter, F.M. Kelleher and D.R. Laing. 2002. The effect of gibberellic acid on apparent photosynthesis and dark respiration of simulated swards of pennisetum clandestinum Hochst. Australian Journal of Agriculture Research, 23:205-213.          

  Laster, D. C., O.G. Carter., F.M. Kelleher and D.R. Laing. 1972. The effect of gibberellic acid on apparent photosynthesis and dark respiration of simiulated swards of pennisetum clandesitum Hochst. Australlian Journal Agriciculture Research. 23: 205-213.

  Lewnes, M. A and B. C. Moser. 1976. Growth regulator effects on apical dominance of English ivy. HortScience. 11(5): 484-485.

  Lang, A. 1970.  Giberrellins: structure and metabolism. Annual Review of Plant Physiology. 21: 537-570.

  Letham, D. S., J. S Shannon and I. R. McDonald. 1964. The structure of zeatin, a factor inducing cell divition. Proceedings of the Chemical Society. 230-231.

  Letham, D. S. 1963. Zeatin, a factor inducing cell division isolated from Zea mays. Life Sciences. 2: 569-573.

  Lichtenthaler, H.K. 1987. Chlorophylls and carotenoids: Pigments of photosynthetic biomembranes. Methods of Enzymology, 148, pp. 350-380.

  Lone, M. T., K. HariprIya and T. Uma Maheshwari. 2005. Influence of plant growth regulators on growth and yield of chilli (Capsicum annuum L.) cv. K-2. Crop Research. 29(1): 111- 113.

  Lal, H and S. P. Mishra. 1986. Effect of gibberellic acid and maleic hydrazide on growth and flowering of marigold and aster. Progressive Horticulture. 18(1-2): 151 - 152.

  Latimer, J. G. 1992. Drought, Paclobutrazol, abscisic acid and gibberellic acid as alternatives to daminozide in tomato transplantproduction. Journal of the American Society for Horticultural Science. 117: 243-247.

  Little, C. H. A and K. Loach. 1975. Effect of gibberellic acid on growth and Photosynthesis in Abies basamea. Canadian Journal of Botany. 53: 1805-1810.

  Livine, A and Y. Vaadia. 1965. Stimulation of transpiration rate in barley leaves by kinetin and gibberellic acid. Plant Physiology. 18: 658-664.

  Leopold, A. C and M. Kawase. 1964. Benzyladenine effects on bean leaf growth and senescence. American Journal of Botany. 51: 294-298.

  Ludford, P. M. 1987. Postarvest hormoneand their role in plant growth and development, ed., P.J. Davies, martinusnijhoff,  Boston, pp: 574-592.

  Mynett K, L. Startek, P. Zurawik and B. Ploszaj. 2001. The Effect of Gibrescol and Flordimex on The Emergence and Growth of Freesia Rocz. AR w Poznaniu CCCXXXII, Ogrodn. 33: 103-110 (In Polish).

  Menesi, F.A., E. M. S. Nofal, and E. M. El-Mahrouk. 1991. Effect of some growth regulators on Calendula officinalis L. Egypt. Journal of Applied Sciences. 6: 1-15.

  Maene, L. J and P. C. Debergh. 1982. Stimulation of axillary shoot development of Cordyline terminalis 'Celestine Queen' by foliar sprays of 6-benzylamino purine. HortScience. 17(3): 344-345.

  Mc Connell, D. B and R. T. Poole. 1972. Vegetative growth modification of Scindapsus aureus by ancymidol and PBA. Proceedings of the Florida State Horticultural Society. 85: 387-389.

  Mac Millan, J and N. Takahashi. 1968. proposed procedure for the allocation of trivial names to the gibberellind. Nature. 217: 170-171.

  Matsubara, S. 1990. structure-activity relationships of cytokinins.  Plant Sciences. 9: 17-57.

  Miller, C. O. 1961. A kinetin –like compound in maize. Proceedings of the National Academy of Sciences. 47: 170-174.

  Miller, C. O. 1956. similarity of some kinetin and red light effects. Plant Physiology. 31:318.

  Miller, C. O., F. Skoog., F. S. Okumura., M. H. Von Saltza and F. M. Strong. 1955a. structure and synthesis of kinetin. Journal of the American Chemical Society. 77:  2662-2663.

  Miller, C.O., F. Skoog., M. H. Vonsaltza and F. M. Strong. 1955b. kinetin, a cell divition factor from deoxyribonucleic. Journal of the American Chemical Society. 77: 1392.

  Mok, D. W. S and M. C. Mok. 1994. cytokinins. chemistry, activity, and function, Arteca, J. M., J.R., andarteca, R.N. 1993. Effects of plant hormones on ACC synthase gene expression in etiolated mung beans. Plant Physiology.  102: 131.

  Mothes, K. and L. Engelbrecht. 1961. kinetin- induced directed transport of substances in excised leaves in the dark. Phytochem. 1: 58-62.

  Marcelle, R. H., H. Clijsters., G. Oben., R. Bronchart and J. M. Micheal. 1974. Effects of CCC and GA3 on photosynthesis of primary bean leaves. Proc. Eighth International Conference of plant growth substances. PP: 1169-1174.

  Meidner, H. 1967. The effect of kinetin on stomatal opening and the rate of intake of carbon dioxide in mature primary leaves of barley. Journal of Experimental Botany. 18: 556-561.

  Maidner, H. 1969. Rate limiting resistances and photosynthesis. Nature.  222: 876-877.

  Mousa, G. T and N. A. Emary. 1983. Foliar application of gibberlic acid and maleic hydrozide related with yield of herb and oil content and sweet basil. Acta-Horticulturae. 132: 257-263.

  Nahed, G and A. EL-Aziz. 2007. Stimulatory effect of NPK fertilizer and benzyladenine on growth and chemical constituents of Codiaeum variegatum L. Plant. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences. 2 (6): 711-719

  Nagarjuna, B., V. P. Reddy., M. R. Rao and E. N. Reddy. 1988. Effect of growth regulators and potassium nitrate on growth, flowering and yield of chrysanthemum (Chrysanthemum indicum L.). South Indian Hort. 36: 136-140.

  Pawar, V. A., D. M. Naik and P. B. Katkar. 2008. Effect of foliar application of growth regulators on growth and yield of gaillardia (Gaillardia pulchella). South Indian Horticulture. 53(1-6): 386-388.

  Prabhat Kumar Raghava, S. P. S., R. L. Misra and P. Singh. 2003. Effectof GA3 on growth and yield of China aster. Journal of Ornamental Horticulture. 6(2): 110 - 112.

  Parthier, B. 1979. The role of phytohormones (cytokinins) in chloroplast development. Biochem Physiol Pflanzen. 174: 173-214.

  Paleg, L. G. 1965. Physiological effects of gibberellins. Annual Review of Plant Physiology. 16: 291-322.

  Paleg, L .G. 1960a. physiological effects of gibberellic acid: 1. On carbohydrate metabolism and amylase activity of barley endos. Plant Physiology. 35:293.

  Paleg, L. G. 1960b. physiological effects of gibberellic acid: II. On starch hydrolyzing enzymes of barley endosperm. Plant physiol. 35:902.

  Powell, L and C. Maybee. 1985. Hormone analysis employing Baker 10 SPETM Disposable columns.  Plant Physiology. 77:76.

  Preece, J. E. 1990. Growth stimulation of Euphorbia lathyris L. by GA4+7 and BA. Journal Plant Growth Regulators. 9: 85-88.

  Panwar, R. D., S. S. Sindhu., J. R. Sharma and R. S. Saini. 2006. Effect of gibberellic acid spray on growth, flowering, quality and yield of bulbs in tuberose. Haryana Journal of Horticultrul Sciences. 35(3): 253-255.

  Ranwala, A. P and W. B. Miller. 1998. Gibberellins4+7, benzyladenine and supplemental lighting improve postharvest leaf and flower quality of stored stargazer hybrid lilies. Journal of the American Society for Horticulture Science. 123: 563-568.

  Rodaway, S. J., D. W. Gates and C. Brindle. 1991. Control of early seedling growth in varietal lines of hexaploid wheat (Triticum estivum). Durum wheat (Triticum durum), and barley (Hordeum vulgare) in response to the phthalimide growth regulunt, AC. 94, 377. Plant Growth Regulators. 10: 243-259.

  Rahbarian, P., A. Salehi Sardoei and A. Fallah Imani. 2014. Stimulatory Effect of benzyladenine and gibberellic acid on Growth and Photosynthetic pigments of (Spathiphyllum wallisii Regel) Plants. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research. 2(1): 230-237.

  Rai, V. K and M. M. Laloraya. 1967. Correlative studies on plant growth and metabolism II. Effect of light and of gibberellic acid on the changes in protein and soluble nitrogen in lettuce seedings. Plant Physiology. 42: 440-444.

  Reid, J. B. 1990. Phytohormone mutants in plant research. Plant growth Reg. 9: 97-111.

  Stephen, G. T., R. Ivo and M. S. Camille. 2005. Gibberellin metabolism and signaling. Vitamins and Hormones, 72: 289-338.

  Sheehan, P. 1994. Foliage facts. Florida Dept. Agr. & Consumer Serv. Imamura, J.S. and T. Higaki. 1988. Effect of GA3 and BA on lateral shoot production on anthurium. HortScience. 23: 353–354.

  Singh, P and A. Misra. 2001. Influence of gibberellin and ethrel on growth chlorophyll content and enzyme activities and essential monoterpene oil in an efficient genotype of Mentha spicata var. MSS-5. Journal of Medicinal and Aromatic Plant Science. 23: 283-286.

  Singh, A. K. 2003. Effect of plant bioregulators on growth, biomass and flowering in french marigold (Tagetes patula). Indian Perfumer. 46(3): 279-282.

  Singh, A. K and G. Bijimol. 2001. Influence of growth regulating chemicals on growth, flowering and bulb production in tuberose (Polianthes tuberosa L.). Indian Perfum. 45(1): 31-34.

  Singh, G and F. Hippalgaonkar. 1993. Influence of foliar applied kinetin on growth and essential oil content of patchouli (Pogostemon cablin Benth). Indian Perfumer. 37(2): 167-170.

  Singh, M. P., Singh, R. P and Singh, G. N. 1991. Effect of GA3 and ethrel on the growth and flowering of African marigold (Tagetes erecta L.). Haryana Journal of Horticultrul Sciences. 20: 81-84.

  Sunitha, H. M. 2006. Effect of plant population, nutrition and growth regulators on plant growth, seed yield and quality of African marigold (Tagetes erecta L.). M.Sc. (Agri) Thesis, Univ. Agril. Sci., Dharwad, Karnataka (India).

  Sladky, Z. 1986. The role of growth regulators in the differentiation of flowers and inflorescences. Biology Plant. 28: 31–37.

  Shudo, K. 1994. Chemistry of phenylurea cytokinins. In cytokinins: chemistry, activity and function Mokk, D.V. and Mc Mok (Eds). CRC Press, Boca Raton. PP: 35-42.

  Srivastava, N. K and S. Sharma. 1991. Effect of tria-contanol on photosynthetic characters and essential oil accumulation in japanese mint (Mentha arvensis L.). Photosynthetica. 25 (1): 55-60.

  Shimomura, T and K. Fujihara. 1980. Stimulation of axillary shoot formation of cuttings of Hylocereus triqonus (Cactaceae) by pre-soaking in benzyladenine solution. Scientia Horticulturae. 13:  289-296.

  Sawada, K. 1912. Disease of agricultural products in Japan. Formosan Agriculture. Reviwe. 36:10.

  Shaw, G and D. V. Wilson. 1964. Synthesis of zeatin. Proceedings of the Chemical Society. 231:1.

  Stodola, F. H., K. B. Raper., D. I. Fennell., H. F. Conway., V. E. Sohns., C. T. Langford and R. W. Jackson. 1955. The microbiological production of gibberellins A and x Arch. Biochemistry and Biophysics. 54: 240-245.

  Sachs, J. 1880. Stoff und form pflanzenorgane. I. Arb, Bot. Inst. Wurzburg 2: 452-488.

  Scott, I. M. 1990. Plant hormone response mutants. Physiology Plant. 78: 147-152.

  Stuart, N. W and H. M. Cathey. 1961. Applied aspects of the gibberellins. Ann. Rev. Plant Physiology. 12:369.

  Sanhla, N and W. Huber. 1974. Eco-physiological studies on india arid zone plants. TV. Effect of salinity and gibberellin on the activities of photosynthetic enzymes and CO2 fixation products in leaves of pennisetumtyphoides seedlings. Biochem Physiol Pflanzen. 166:181-187.

  Sharif, R and J. E. Dale. 1980. Growth regulating substances and the growth of tiller buds in barley; effects of cytokinnins. Journal of Experimental Botany. 31: 921-930.

  Shivaprasad Shetty, P. 1995. Effect of GA3 and cycocel on maturity, seed yield and quality in China aster (Callistephus chinensis L. Nees). M.Sc. (Agri.) Thesis, University of Agricultural Sciences, Bangalore, India.

  Salehi Sardoei, A., F.  Shahdadi., M. Shahdadneghad and A. Fallah Imani. 2014a. The effect of gibberellic acid on Reducing Sugar of of Jerusalem cherry (Solanum pseudocapsicum L.) plant. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research. 2(3): 690-695.

  Salehi Sardoei, A and M. Shahdadneghad. 2014b. Effects of foliar application of gibberellic acid on chlorophyll and carotenoids of marigold (Calendula officinalis L.). International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research. 2(6): 120-127.

  Salehi Sardoei, A., F. Shahdadi, M. Shahdadneghad and A. Fallah Imani. 2014c. The effect of benzyladenine and gibberellic acid on reducing sugar of (Spathiphyllum wallisii Regel) Plant. International Journal of Farming and Allied Sciences. 3(3): 328-332.

  Salehi Sardoei, A. 2014d. Gibberellic Acid and Benzyladenine Application increase offsets in Aloe barbadensis. International European Journal of Experimental Biology. 4(1): 646-650.

  Salehi Sardoei, A., H. Sarhadi.,  P. rahbarian., M. Rohany Yazdi., M. Arbabi and M. Jahantigh. 2013. Effect of gibberellic acid and benzylAadenine growth regulators on offsets production of Aloe barbadensis at greenhouse conditions. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research. 1(11): 1457-1465.

  Syamal, M. N., C. B. S. Rajput., R. K. Upadhyay and J. N. Singh. 1990. Effect of GA3 and MH on growth, flowering and seed yield of Marigold and China Aster. Indian Journal Horticulture. 47: 439-441.

  Somogy, M. 1952. Notes on sugar determination. Journal of Biological Chemistry, 195, 19-29.

  Shaikh, A. M., B. S. Vyakaranahal., M. Shekargouda and P. R. Dharmatti. 2002, Influence of bulb size and growth regulators on growth, seed yield and quality of onion cv. Nasik Red. Seed Research. 30(2): 223-229.

  Sunitha, H. M. 2006. Effect of plant population, nutrition and growth regulators onplant growth, seed yield and quality of African marigold (Tagetes erecta Linn.). M.Sc. (Agri) Thesis, University Agriculture Sciences, Dharwad, Karnataka, India.

  Sujatha, A. N. Vijai Singh and T. V. R. S. Sharma. 2002. Effect of plant growth regulators and quality of gerbera under by island conditions. Indian Journal Horticulture. 59(1): 100­105.

  Treharnc, K. J., J. L. Stodart., J. Pughe., K. Paranjothy and P. F. Wareing. 1970. Effects of gibberellins and cytokinins on the activity pf photosynthetic enzymes and plastid ribosomal RNA synthesis in phaselous vulgaris L. Nature.  228: 129-131.

  Treharnc, K. J and J. L. Stodart. 1968. Effects of gibberellin on photosynthesis in red clover (Trifolium pretense L.). Nature. 220: 457-458.

  Tsai, D. S and R. N. Arteca. 1985. Effects of root applications of gibberellinc acid on photosynthesis and growth in C3 and C4 plants. Photosynthesis Research. 6: 147-157.

  Thimann, K. V. 1987. Plant senescence: A proposed integration of the constituent processes. In plant senesecence: its Biochemistry and physiology, eds., w.w. Thomson and E.A. Nothnagel, American society of plant physiologist Rockville,  MD. PP: 1-19.

  Torrey, J. G. 1962. Auxin and purine interactions in lateral root initiation in isolated pea root segments. Physiology Plant. 15:177.

  Takahashi, N., Y. Sata., H. Kitamura and Y. Sumiki. 1957. A new gibberellins, A. Bull. Journal of the Agricultural Chemical Society. 21: 396-398.

  Takahashi, N., H. Kitamura., A. Kawarada., Y. Stea., M. Takai., S. Tamura  and Y. Sumiki. 1955. Isolation of gibberellins and their properties. Bull. Journal of the Agricultural Chemical Society. 19: 267-277.

  Takahashi, N., O. Phinny and J. Mcmillan. 1991a. Gibberllins. Springer – Verlag, New York, USA. PP: 426.

  Takahashi, N., B. O. Phinney and J. Macmillan. 1991b. Gibberellins, springer.Verlag, Berlin.

  Takahashi, N., B. O. phinney and J. Macmillan. 1991c. Gibberellins, springer.Verlage, New York.

  Trewavas, A. 1981.  How do plant growth substances act? I. plant cell Environment.  4: 203-228.

  Tripathi, A., N. Tripathi, S. N. Shukla and G. Pandey. 2003. Effect of GA, NAA and CCC on growth and flowering of French marigold (Tagetes patula). Journal of Applied Horticulture. 5(2): 112 -113.

  Tjia, B. 1985. Hybrid calla lilies: A potential new crop for Florida. Proceedings of the Florida State Horticultural Society. 98: 127–130.

  Umesha, R. K., A. A. Boijppa, K.M. Farooqui and T. Subbaiah. 1991. Effect of gibberellic acid and cycocel on growth, yield and quality of clocimum (Ocimum gratissimum L.). Indian Perfumer. 35(1): 53-57.

  Umrao, V. K., V. Sharma and B. Kumar. 2007. Influence of gibberellic acid spraying on gladiolus cv. Rose Delight. Programme Agriculture. 7(1-2): 187-188.

  Van Staden, J., E. L. Cook and L. D. Nooden. 1988. cytokinins and senescence. In senescence and Aging in plants, eds., L.D.Nooden and A.C. Leopold, Academic press, New York, pp. 281-415.

  Vanoverbeek, J., H. B. Tukey., F. W. Went and R. M. Muir. 1954. Nomenclature of chemical plant regulators. Plant Physiology. 29: 307-308.

  Vanoverbeek, J., M. E. Conklin and A. F. Blakeslce. 1941. Factors in coconut milk essential for growth and development of Datura embryos. Science. 94:350.

  Van Dijck, R., M. De Proft and J. De Greef. 1988. Role of ethylene and cytokinins in the initiation of lateral shoot growth in Bromeliads. Plant Physiology. 86: 836–840.

  Wilson, M. R and T. A. Nell. 1983. Foliar applications of BA increase branching of 'Welkeri' Dieffenbachia. HortScience. 18(4): 447-448.

  Wang, Y. T. 1988. Branching agents. Greenhouse Manager. 7: 136-141.

  Wang, Y. T. and C. A. Boogher. 1987. Effect of stock plant shading, developmental stage and cytokinin on growth and lateral branching of Syngonium 'White Butterfly'. Scientia Horticulturae. 33: 137-145.

  Weaver, R. J. 1972. Plant growth substances in agriculture, W.H.Freeman and company, san Francisco.

  Wickson, M and K. V. Thimann. 1958. The anatagonism of auxin and kinetin in apical dominance. Physiology Plant. 11:62.

  Wareing, P. F., M. M. Khalifa and K. J. Treharn. 1968. Rate-limiting processes in photosynthesis at saturating light intensities. Nature. 222: 453-457.

  Wellburn, F. A. M., A. R. Wellburn., J. L. Stoddart and K. L. Treharne. 1973. Influence of gibberellic acid and abscisic acid and the growth retardant, CCC upon plastid development. Planta. 111: 337-346.

  Yabuta, T and Y. Sumiki. 1938. On the crystal of gibberellins.A substance to promote plant growth. Journal of the Agricultural Chemical Society of Japan 14:1526.

  Yabuta, T. 1935.  Biochemistry of the bakanae" fungus of rice .Agriculture horticulture. (Tokyo). 10: 17-22.

  Yopp, J. H., L. H Aung and G. L. Steffens. 1986. Bioassays and other special Techniques for plant Hormones and plant Growth Regulators, plant Growth Regulator Socilator Society of America, Lake Alfred. FL.

  Yomo, H. 1960. studies on the amylase activity substance. IV. On the amylase activating action of gibberellins. Hakko Kyokaishi. 18: 600-602.

  Yopp, J. H., N. B. Mandava., M. J.  Thompson and J. M. Sasse. 1981. Brassinosteroids in selected bioassays, proc. Plant Growth Reg. Soc. Am., Plant Growth Regular society of America, St. Petersburg, FL.

                                                                                                                                  

   

   

                                                                                     

   

   

   

  مقالات چاپ شده از پایانامه:

  Ali Salehi Sardoei, Parviz Rahbarian and Afshar Fallah Imani. 2014. Stimulatory Effect of gibberellic acid and benzyladenine on Growth and Photosynthetic pigments of Ficus benjamina L. Plants. International journal of Advanced Biological and Biomedical Research. 2(1): 34-42. (ISC Indexed)

  Ali Salehi Sardoei. 2014. Response of Application Gibberellic acid (GA3) and Benzyladenine (BA) to Dizigotheeca elegantissima Plants. International journal of Advanced Biological and Biomedical Research). 2(3): 615-621 (ISC Indexed)

  Ali Salehi Sardoei, Fatemeh Shahdadi, Mojgan Shahdadneghad, Afshar Fallah Imani and Somayeh Gholamshahi. 2014. Reducing Sugar Assessment on Three indoor ornamental Plants with Growth Regulators. International Journal of Biosciences. 4(8): 169-174. http://dx.doi.org/10.12692/ijb/4.8.169-174 (ISI Indexed)

  Ali Salehi Sardoei, Fatemeh Shahdadi, Mojgan Shahdadneghad, and Tayyebeh Sadeghi . 2014. Positive Effect of Growth Regulators on the Soluble Carbohydrates of Ficus benjamina, Schefflera arboricola and Dizigotheeca elegantissima Plants. International Journal of Biosciences. 4(10): 263-268. http://dx.doi.org/10.12692/ijb/4.10.263-268 (ISI Indexed)

  Ali Salehi Sardoei, Parviz Rahbarian and Mojgan Shahdadneghad. 2014. Evaluation Estimate Chlorophyll Contents on Three indoor ornamental Plants with Growth Regulators. European Journal of Experimental Biology. 4(2):306-310 (ISI Indexed)

  Ali Salehi Sardoei. 2014. Plant Growth Regulators Effects on the Growth and Photosynthetic pigments on Three indoor ornamental Plants. European Journal of Experimental Biology. 4(2):311-318 (ISI Indexed)

  Ali Salehi Sardoei, Ali Roien, Fatemeh Shahadadi, Tayyebeh Sadeghi and Tayyebeh Sattaei Mokhtari. 2014. Endogenus gibberellic acid and benzyladenine effects on stem elongation and leaf in Schefflera arboricola L. plants. International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences. 4(3): 431-437. (ISI Indexed)

  Ali Salehi Sardoei, Moazzam Hassanpour Asil. 2014. Response of Application Gibberellic acid and Benzyladenine to Schefflera (Schefflera arboricola L.) Plants. (Correspond with Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences). (ISI Indexed)

  Ali Salehi Sardoei, Moazzam Hassanpour Asil. 2014. Effect of Plant Growth Regulators on the Vegetative Growth of False Aralia Plant. (Correspond with American-Eurasian J. Agric. & Environ). (ISI Indexed)

  Ali Salehi Sardoei, Moazzam Hassanpour Asil. 2014. Endogenus Gibberellic Acid and Benzyladenine Effects on Growth Indexing, Photosynthetic Pigments, Soluble Carbohydrates and Reducing Sugar in false aralia (Dizigotheeca elegantissima) Plants, Under System Mist. (Correspond with J. BIOL. ENVIRON. SCI). (ISI Indexed)


موضوع پایان نامه اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست, نمونه پایان نامه اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست, جستجوی پایان نامه اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست, فایل Word پایان نامه اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست, دانلود پایان نامه اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست, فایل PDF پایان نامه اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست, تحقیق در مورد پایان نامه اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست, مقاله در مورد پایان نامه اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست, پروژه در مورد پایان نامه اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست, پروژه درباره پایان نامه اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته: باغبانی- گیاهان زینتی چکیده داودی با نام علمی (Dendranthema grandiflorum L.) از خانواده کلاه پرک سانان، یکی از گل­های نافرازگرا و حساس به انسداد آوندی می باشد. این مطالعه بر پایه طرح کاملا تصادفی با 10 تیمار شامل اسانس گیاهی ژرانیوم در 3 سطح (2، 6 و10 سی سی در 600 سی سی آب مقطر)، مورد در 3 سطح (2، 6 و10 سی سی در 600 سی سی آب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی-گرایش باغبانی (گل وگیاهان زینتی) چکیده مایکروویو یا ریز موج نوعی از امواج الکترومغناطیس با طول موج کوتاه و تعداد نوسانات (فرکانس) بسیار بالا بین۳۰۰ مگاهرتز تا چند گیگاهرتز در ثانیه می باشد. در این تحقیق، از مگنترون2M226 با طول موج ۱۲سانتی مترو تابش امواج درباند فرکانس GHz۲.45 با حداکثر قدرت خروجی ۱۰۰۰وات (W) و تراکم ...

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.sc) مهندسی علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه­ای و عطری سرخارگل (Echinaceae purpurea)گیاهی علفی، چند ساله بوده و به لحاظ تجاری گونه­ای بسیار ارزشمند محسوب می­شود. ترکیبات فعال دارویی آن عمدتأ شامل اسیدهای فنولیک و آلکامیدها هستند. قسمت­های مختلف گیاه از جمله ریشه و بخش­های هوایی آن دارای خواص درمانی زیادی است. ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc.) چکیده ارکیدها در میان متنوع­ترین خانواده­ی گیاهان گلدار قرار دارند. این خانواده، بیش از 800 جنس و 25000 گونه دارد. ارکیدها تنوع زیادی در اندازه، شکل و رنگ دارند. طول عمر پس از برداشت گل­های ارکید نیز زیاد است. ازدیاد در مقیاس وسیع ارکیدها با استفاده از فنون کشت بافت گیاهی، به موقعیت این گیاه به­عنوان یکی از ده گل برتر جهان کمک ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته: باغبانی گرایش: گیاهان زینتی چکیده به‌منظور بررسی تاثیر آب‌های مختلف روی عمر پس از برداشت گل‌های بریده رز، داودی و ژربرا آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار با دو فاکتور: انواع آب (آب مغناطیسی، آب مقطر، آب دیونیزه و آب شهری) و انواع گل (گل رز، داودی و ژربرا) به اجرا در آمد. در این آزمایش صفاتی از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) گرایش: زراعت بررسی تأثیر چندین نوع پیش‌تیمار سازی بر روی بذور گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) تحت چندین سطح تنش شوری چکیده: بر اساس آمار موجود در سطح جهانی ایران پس از چین، هند و پاکستان بیشترین درصد اراضی شور را به خود اختصاص داده است از این رو لازم است که جهت ایجاد یک کشاورزی پایدار استفاده از گیاهان جدید و روشهای جدید در ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده تنش‌ های محیطی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده الگوی پراکنش گیاهی در سطح جهان می‌باشد و تنش خشکی نیز به سهم خود تعیین‌کننده بخشی از این پراکنش است. سیر گیاهی ا‌ست که از قرن‌ها پیش اهمیت ویژه‌ای را از لحاظ غذایی و دارویی در زندگی انسان‌ها دارا بوده است. شناخت پارامتر‌های فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های مختلف ...

چکیده تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی در جهان بوده وآثارمنفی آن بر رشد گیاهان زراعی باعث افزایش تحقیقات در زمینه تحمل به شوری باهدف بهبود تحمل گیاهان شده است. کودهای پتاسه علاوه بر افزایش رشد به بهبود کیفیت محصول و افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل نامساعد محیطی (شوری، خشکسالی، سرما و …) کمک می‌کند. از آنجایی که قارچهای میکوریز با اکثرخانواده های اصلی گیاهان زراعی ...

گروه: تولیدات گیاهی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تولیدات گیاهی-باغبانی چکیده گل رز(Rosa hybrida) یکی از محبوب ترین گل ها در سطح جهانی محسوب می شود و شاخه گل بریده آن بیشترین مصرف را در بین سایر گل ها داراست. شاخه گل بریده رز به دلایل فیزیولوژیکی و فرازگرا بودن، در دوره عمر قفسه ای، شدیداً مستعد پژمردگی و کاهش طراوت و شادابی بوده و لازم است طول عمر شاخه بریده آن را تا حد امکان ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی اکولوژیک چکیده به­منظور بررسی اثر دوره غرقابی و مقادیر مختلف فسفر و پتاسیم بر تثبیت زیستی نیتروژن در مرحله رویشی (V4) گیاه سویا رقم دی­پی­ایکس (کتول) آزمایشی به­صورت گلدانی در سال 1392 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل: 1) ...

ثبت سفارش