پایان نامه ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع)

word 580 KB 32731 152
1393 کارشناسی ارشد تاریخ
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه­ کارشناسی ارشد رشته­ نهج البلاغه

  چکیده :

  از آنجا که استکبار در دیدگاه امام علی (ع) محصول درک ناصواب نفس ، غفلت از هدف غایی خلقت انسان ، بی اعتنایی به قوه عاقله ، عدم اهتمام به فطرت متعالی ، خروج از مدار توحید و نفی ربوبیت تشریعی خداوند است و این موضوع با مبانی فوق ، خودشیفتگی و حبّ ذات و طغیان غرایز و انحراف از فطرت را به همراه دارد؛لذا رساله ی حاضر تحت عنوان: « ویژگی های استکبار و آثار آن در آموزه های امام علی (ع) » در صدد است ضمن بررسی نقش غرایز و فطرت در شکل گیری استکبار و تشریح تبعات و آثار آن ، با عنایت به سیره ی عملی ، رفتار سیاسی و گفتار امیر مومنان به طرح راهکارهایی جهت پیشگیری و درمان استکبار بپردازد، بر اساس تعالیم نهج البلاغه خروج از مدار توحید و حرکت در مسیر شیطان ، مبنای اصلی ورود به فرهنگ استکباری است و ثروت،قدرت،منصب،حتّی بعضاً علم و عبادت از ابزارهای زمینه ساز استکبارند. همچنین صنعت و پیشرفت انسان امروز و هر آنچه انسان را به عصیان و تکبر سوق می دهد علت اصلی ظهور استکبار ، بد اخلاقی های فردی و اجتماعی در این حوزه محسوب می شود. نگاه کلی نهج البلاغه به مفهوم استکبار نگاهی فردی و در حوزه مسائل اخلاقی است با این رویکرد ، نتیجه حاصله آن است که استکبار یک آفت اخلاقی است که زمینه های انحطاط انسان را همچون شیطان فراهم می سازد هر چند با نگاه موسّع می توان گفت استکبار امروزه مصادیق دیگری همچون عرفان های نو ظهور و قدرت های سلطه طلب نیز دارد . رساله ی پیش رو به روش بنیادین به شیوه ی کتابخانه ای و اسنادی و مبتنی بر متون دینی و اخلاقی با محوریّت سخنان مولای متّقیّان تدوین یافته است.

   

  واژگان کلیدی: کبر ، استکبار ، شیطان ، طاغوت ، عجب  

   

  مقدمه:

  استکبار از جمله واژه هایی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، بیش از گذشته ، مورد توجه عدالت خواهان قرار گرفت،چنان که از دید بنیان گذار انقلاب اسلامی امام خمینی(ره)،فقط دولت های استعماری ، مصداق مستکبر نبودند، بلکه به نظر ایشان ، هرگاه فردی به زیر دستان خود تظلّم کندوآنها را تحقیر کند ،وی نیز مستکبر است و مشمول همان معنایی است که از  مستکبران به دست می آید.[1] رهبر معظم انقلاب  حضرت آیت الله خامنه‌ای  نیزکه پس از رحلت امام ،سکاندار کشتی انقلاب اسلامی بوده اند ، نگاه ویژه ای به مفهوم  استکبار  دارند و در دیدگاه ایشان استکبارنقطه مقابل نظام اسلامی است.                           

  به راستی اهمیت موضوع کجاست؟چرا در دین مبین اسلام از ابتدا تا کنون این همه  سفارش به نفی رابطه با مستکبرین شده است؟ ریشه استکبار عدول از کدام اصل اخلاقی بوده است؟چرا  برخی از دولت ها زور گو و غاصب وظالم اند؟ اسلام نه دین انزوا است و نه سلطه پذیر و نه سلطه گر.هم اصل انزوا را باطل می داند و هم سلطه گری را امضا نمی کند و هم سلطه پذیری را ننگ می داند،لذا این نمونه سوالات ما را بر آن داشت تا با امیر مومنان همراه شویم و ریشه های استکبار و اسباب و زمینه های آن را از نقطه نظر ایشان بررسی نماییم ونحوه برخورد حضرت با استکبار زمان خود را جهت الگو گیری به بحث گذاریم.                                                                  . استکبار مصدر باب استفعال و از ریشه کبرو از جمله رذیلت های اخلاقی است که مبنای اصلی سقوط انسان در ورطه بسیاری از نفسانیات و محور اصلی عدول آدمی از انسانیت و غلبه ابعاد مادی و حیوانی در انسان است.و این اصطلاح در ادبیات مذهبی مطمح نظر بسیاری از پژوهشگران قرار داشته تا ریشه ها و تبعات این آفت اخلاقی را در حوزه فردی و اجتماعی مود ارزیابی و بررسی قرار دهند.و حتی در اندیشه متعالی اهل بیت نیز در مقیاس وسیعی به این موضوع توجه شده است چنان که در فرهنگ علوی از کبر به عنوان ریشه بسیاری از انحرافات دینی و سیاسی در حوزه فردی و اجتماعی یاد می شودو از کبر به تمکین در برابر نفس و حب ذات تعبیر شده است آن گونه که امام علی (ع) شیطان را پیشوای متعصبان و سر سلسله مستکبران معرفی می نمایدومی فرماید:هر که در مسیر او گام نهد بی تردید اسیر طغیان غرایز حیوانی خواهد شد. و همچنین در کلام خداوند بیش از هر کلامی به پرهیز از تکبر  و مشتقات آن توصیه موکد شده است و شیطان به عنوام مظهر کبر در درگاه باری تعالی معرفی شده است.        معارف نهج البلاغه به عنوان سخنان قرآن ناطق، همچون کلام خداوند از لایه های مختلف معرفتی برخوردار است که هر که در خور فهم و درایت خود حظّی از آن می برد.چنان که نگاه امام علی (ع) به مفهوم استکبار از لایه های رویین و زیرین برخوردار است و هر چه در آن عمیق تر بیندیشیم مفاهیم دقیق تر و تعالیم عمیق تری را بر می گیریم. توجه به مفهوم استکبار در کلام امام از این قاعده مستثنی نیست و به نظر می رسد رویکرد جدیدی به این مفهوم ، ما را به معارف مهم تری رهنمون کند . نگاهی که مولف رساله حاضر در پی آن است ، نگاهی عمق نگر است تا بهره  وافی و کافی بر گیرد؛نه بر سبیل پیشینیان که به مفهوم لغوی و گاه اصطلاحی این مهم  بسنده نموده اند. به نظر نگارنده ، در اندیشه امام علی (ع) می توان استکبار را به معنای تمامی حکومت های طاغی و عصیان گر و زیاده خواه در عرصه بین الملل و جهان امروز بر شمرد و نیز تمامی عرفان ها و مکاتب نو ظهور که مستکبرانه در مسیر عصیان گام برداشته اند همچون شیطان گرایی و ... ریشه در این رذیلت اخلاقی دارند و مبانی نهج البلاغه این ظرفیت را داردتا مصادیق استکباررا درعصرحاضر به ما معرفی نمایدتا آگاهانه تر مسیر توحیدوبندگی راطی کنیم .                                                                                                                                                                                                            رساله حاضردر شش فصل تدوین یافته است که در فصل اول به بیان کلیات ومفاهیم  این موضوع پرداخته شده است. در فصل دوم بحث غرایز و نقش آنها در شکل گیری استکبار مطرح شده است وبر این اساس اگر غریزه حب ذات که ریشه در جمیع غرایز دارد  از مسیر تعادل خود  خارج  و از نظارت عقل بر آن عدول نماید ،آدمی دچار استکبار خواهد شدوهمچنین فطرت پاک آدمی در صورت انحراف از مسیر خود عدول از عزّ انسانیت را به همراه دارد و فطرتی که از رشد خود باز ماند و لکه سیاه بر خود نشاند دچار بسیاری از رذایل اخلاقی از جمله کبر می گردد. فصل سوم به ذکر زمینه های غریزی و اکتسابی استکبار که انسان را به ورطه این رذیله اخلاقی گرفتار می نماید پرداخته و ضمن بررسی ویژگی ها و شاخصه های استکبار ، شیطان رامصداق بارز استکبار معرفی و به بررسی صفات و حالات او و حزب او و در نهایت آثار دنیوی و اخروی آن جهت اجتناب افراد پرداخته شده است . فصل چهارم روش هایی را جهت پیشگیری برای کسانی که می خواهند به این بیماری گرفتار  نشوند ارائه می نمایدو راه های علمی و عملی درمان را بیان می داردتا با به کار گیری آنها این رذیلت اخلاقی درمان گردد . فصل پنجم،فصل الگو گیری از برخورد حضرت با استکبار ، در زمان زمامداری و قبل از آن  است و صحیح ترین روش برای مبارزه با استکبار ، از سوی ایشان مطرح شده است؛چنان که حضرت در طول حیات خود ، لحظه ای پرچم جهاد بر ضد کفر و  استکبار را از دوش بر نداشت. فصل ششم به جمع بندی نتایج فصول و ارائه پیشنهادات تخصیص داده شده است. مولف در این رساله ، از قرآن کریم با ترجمه مهدی الهی قمشه ای  و از نهج البلاغه با ترجمه محمد دشتی و فیض الاسلام بهره برده است. 

   

   

  استکبارازدیدگاه فرهنگ سیاسی اسلام ، وجود نوعی سلطه گری، سلطه جویی، استعمار و بهره کشی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی توسط اقلیت محدودی زورگو و نفع طلب بر خیل عظیم توده های محروم می باشد. فلذا می توان بیان داشت که استکبار، به معنای کبر و غرور طلبی در همه شئون زندگی بشری می باشد که در ادبیات دینی مسلمین در آیات قرآنی بسیار وسیع دیده شده و مفهوم آن از استکبار اخلاقی گرفته تا استکبار سیاسی، همگی در قرآن و روایات اسلامی جلوه گر است.                                                                               .                                                                                                                                                           مفهوم استکبار در فرهنگ علوی ، در حوزه مفاهیم اخلاقی و سیاسی و در جهات فردی و اجتماعی قابل بررسی و رصد است آ نچه در رساله حاضر مطمع نظر است مطالعه ی توصیفی ، تحلیلی مفهوم استکبار در تعالیم امام علی علیه السلام است و به صورت خاص به این موضوع می پردازد تا ضمن تبیین دقیق معانی و مفاهیم کبر و استکبار در کلام امیر المومنین با آوردن شاهد مثالها و تطبیق و انطباق مفهوم به روش استدلال  و استنباط، ((استکبار))را به عنوان یک آفت اخلاقی زمینه ساز انحطاط انسان نمایان سازد. به نظر می رسد تدقیق در منابع ، لایه های عمیق تری از مفهوم استکبار را پرده برداری کند.که با به چالش کشیدن تحقیقات و نظریات موجود می توان آن را اثبات نمود . حوزه کاربردی این پژوهش به دنبال رصد شیوه های استکبار شناسی در عصر حاضر و شیوه های مبارزاتی با آن به عنوان شرط ورود به حصار توحید و لا اله الا الله است .                                                                                                           شیوه و سیره سیاسی امام علی (ع) به طور قطع مبارزه با قدرت های استکباری و ایده های استکباری زمان خود بوده و پژوهش گر در این پژوهش در صدد است تا با الهام از رفتار عملی مولی شیوه های استکبار شناسی  و استکبار ستیزی را به عنوان یکی از اصول مسلّم و مبنایی توحید ، شناسایی نماید.وبرایند کاربردی این پژوهش عملیات سازی و بروز رسانی ،ضرورت های مقابله با ((استکبار ))را به بار خواهد آورد. لذا بررسی ابعاد مختلف این موضوع و شناخت این فرهنگ از اهمیت بسزایی برخوردار است.

  1-2- ضرورت و اهمیت :                                                                                                                                                       .                                                                                                                                                        دنیای امروز عرصه رویارویی جدیدی از حق و باطل است  ، در استعمار فرانو « استکبار » به شیوه جدیدی،مکّارانه جلوه نمایی می کند و منادی شیطان گرایی و اسارت نفس در دام کبر و گریز از عبودیت و توحید است زندگی در چنین فضایی نیازمند شناخت دقیقتری از مفهوم استکبار و مخاطرات آن است.لذا شناسایی فرهنگ استکباری با در نظر گرفتن شرایط جهانی کنونی ضرورت فراوانی دارد.

    1-3- اهداف تحقیق:                                                                                   

  در این تحقیق ضمن بررسی استکبار ، راههای پیشگیری و درمان ومقابله با  این خوی و خصلت شوم ارائه  گردیده  و با توجه به نقش استکبار در جهان کنونی، نحوه مبارزه امام علی (ع) با استکبار زمان خویش جهت الگو برداری از آن ارائه گردیده است .همچنین در این تحقیق ارائه نمونه هایی از مصادیق بارز استکبار و عواقب شوم آنان جهت عبرت آنهایی که وضعیت ظاهری استکبار را می بینند و فریب این چهره به ظاهر آراسته که پشتش چیزی جز حقارت و خواری و ذلّت نیست را می خورند بررسی می نماید.                                                                                                                    

  1-4- سوالات تحقیق:

  مفهوم استکبار در کلام امیر المومنین چه معانی و مصادیقی دارد ؟ (اصلی)

  آثار و تبعات استکبار در حوزه فردی و اجتماعی چیست؟ (اصلی)

  آیا موضوع استکبار قابلیت تعمیم و تسری به مفاهیم اجتماعی و سیاسی را دارد ؟(فرعی)

  راههای شناخت مستکبرین و شیوه های مبارزاتی با آنها چیست ؟(فرعی)              

  1-5- فرضیه های تحقیق:

  از اهم مصادیق استکبار می توان به حالت عملی تکبر همراه با سر کشی و طغیان ، و ناروا طلب بزرگی کردن  و امتناع از پذیرش حق از روی عناد و دشمنی اشاره کرد.

  از مهمترین آثار و تبعات استکبار در حوزه فردی ، خروج انسان از صبغه عبودیت  و بندگی حق تعالی است و در نتیجه کسی که از مسیر بندگی خداوند دور گردد به حقارت و ذلت در دنیا  و آخرت وحبط و نابودی اعمال خوب گذشته اش گرفتار  خواهد شد. و در حوزه اجتماعی ، اشاعه و گسترش فساد و آغاز کننده طغیان و سرکشی  و تضعیف روحیه ملّت ، از آثار آن می باشد.

  با تامل در سیره عملی امام علی( ع) فراتر از رویکرد فردی ، استکبار در مفاهیم وسیعتری قابل تعمیم است چنان که امام معتقد است در هر صورت مردم باید نسبت به استکبار و آنچه می گذرد روشن شوند و تکلیف خود را بدانند و از تماشاگر اوضاع بودن،چیزی جز مسخ اندیشه و فرهنگ متعالی بشر پدید نمی آید.

  مطالعه سیره عملی امام علی (ع) راهنمای کاملی برای شناخت مستکبرین و راههای مبارزه با آنهاست . و   امام از دیدگاه بسیار وسیع و ژرف به فرهنگ استکبار نگاه می کند لذا برخورد او با استکبار با توجه به شرایط و زمانی که در آن قرار گرفته متفاوت است .

  1-6- پیشینه تحقیق:                                                                                                                            .   پایان نامه های زیادی در موضوع استکبار دیده نمی شود،آن چند موردی هم که به چشم می خورد به مفهوم استکبار در قرآن پرداخته و آیات مربوط به آن را با تفسیر آن آورده ، از آن جمله ؛ استکبار از دیدگاه قرآن و حدیث ، از جعفر شکری صادقی از دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد که در هشت فصل تدوین کرده و در آن علاوه بر مفهوم استکبار در قرآن ، از انواع استکبار  و شیوه های عملکرد استکبار و... بحث نموده و همچنین پایان نامه ای با عنوان بررسی مفهوم استکبار در قرآن از علی اکبر ملک شاهی از دانشگاه تهران که در چهار فصل تنظیم شده و در خصوص مفهوم استکبار در قرآن وعملکرد استکبار در قرآن و فلسفه کفر و استکبار به بحث پرداخته است . همچنین به طور پراکنده در کتا بها  و مقالات مختلف ، مباحثی در خصوص استکبار می توان یافت اما یک مجموعه مدون که این موضوع را از هر جهت و به روز بررسی کرده باشد در بین منابع یافت نمی شود. در عمده شروح نهج البلاغه من جمله شرح ابن ابی الحدید به ابعاد گسترده استبداد پرداخته نشده و صرفاً رذیلتی اخلاقی دانسته شده که در منظر امام منفور است.عایشه ، طلحه و زبیر و معاویه و خوارج نماد های عینی مستکبرین معرفی شده اند. برخی از محققین همچون منصور پویا در کتاب علی و استکبار فقط به جنبه های تاریخی و ذکر نام مستکبرین زمان امیرالمومنین علی (ع)پرداخته وهمچنین محمد دشتی در کتاب فرهنگ معارف نهج البلاغه فقط اشاره ای به جنبه ها ی اجتماعی مفهوم استکبار در فرهنگ علوی داشته است .

   

   

   

  علی مقیمی

  صیف 1436

  Abstract

        Since in Imam Ali's view point ‌arrogance is caused by ungracious understanding of ego, neglecting the ultimate objective of human creation, inattention to the rational power, lack of effort to achieve Transcendental human nature, leaving monotheism path and denying religious divinity of God and this is accompanied with the above fundamentals, narcissism, self-love and rebelling of instincts and perversion of human nature, so the present thesis entitled  “Features of ‌Arrogance and Their Effects in Imam Ali's Teachings” tries to design solutions for preventing and treating ‌arrogance while studying the function of instincts and nature in formation of  ‌arrogance and to explain  its outcomes and effects with regard to practical conduct, political behavior and sayings of Imam Ali(p.b.u.h) . Based on Nahj-al-Balaghe instructions, leaving monotheism path and following the devil's path is the main basis of entering to the ‌arrogance culture and power, authority, position, fortune and typically knowledge and worship are of tools that provide condition for ‌arrogance. Also industry and development of today’s human beings and whatever directs human toward ‌arrogance is considered as the main reason for presence of ‌arrogance and individual and social misconducts in this regard. The general approach of Nahj-al-Balaghe about concept of ‌arrogance is an individual view and in the domain of moral issues. With this approach, the obtained result is that ‌arrogance is a moral plague that provides human's decline like the Devil although it can be said that ‌arrogance today has other senses like novel mysticism and aggressive powers. The present thesis has been formulated in the fundamental, library and documental methods and is based on religious and moral texts and Imam Ali’s sayings.

  Key words: majority, arrogance, devil, Taghut, conceit    

 • فهرست:

  مقدمه

  1

  فصل اول:کلیات و مفاهیم

   

  1-1- بیان مسئله

  5

  1-2- ضرورت و اهمیت

  5

  1-3- اهداف تحقیق

  6

  1-4- سوالات تحقیق

  6

  1-5- فرضیه های تحقیق

  6

  1-6- پیشینه تحقیق

  7

  1-7- واژگان کلیدی

  8

  1-7-1- مفهوم کبر

  8

  1-7-2- مفهوم عجب

  8

  1-7-2-1- معنای لغوی عجب

  8

  1-7-2-2- معنای اصطلاحی عجب

  9

  1-7-2-3- تفاوت عُجب با کبر

  10

  1-7-3- مفهوم شیطان

  10

  1-7-4- مفهوم استکبار

  11

  1-7-5- مفهوم طاغوت

  12

  فصل دوم:جایگاه کبر در ویژگی های اخلاقی انسان از منظر نهج البلاغه

   

  2-1- غرایز انسان و نقش آنها در شکل گیری اخلاق غریزی

  15

  2-2- فطرت انسان و نقش آن در شکل گیری اخلاق فطری

  23

  فصل سوم: زمینه های پیدایش استکبار و ویژگی ها وآثارآن درآموزه های امام علی(ع)

   

  3-1- ابلیس نخستین آموزگار استکبار

  35

  3-2- زمینه غریزی استکبار

  49

  3-3- زمینه های اکتسابی استکبار

  53

  3-3-1- تمکن مالی و داشتن  مال و ثروت

  53

  3-3-2- علم و دانش

  55

  3-3-3- اعمال نیک و عبادت

  57

  3-3-4- گناه و جرم پیشگی

  58

  3-3-5- مقام و منصب و ریاست

  58

  3-3-6- بهره مندی از قدرت با موقعیت سیاسی و اجتماعی

  59

  3-3-7- ، داشتن قوت ،نیروی جسمانی و شجاعت

  60

  3-3-8-  فزونى یاران و مددکاران

  61

  3-4-  ویژگی ها و شاخصه های استکبار

  62

  3-4-1- اشرافیت و نفوذ سیاسی

  62

  3-4-2- خود بزرگ بینی ، گردن کشی و طغیانگری

  65

  3-4-3- اتراف

  66

  3-4-4- ظلم و اجحاف

  66

  3-4-5-  منفعت طلبی

  67

  3-4-6-  غرور و قدرت طلبی

  67

  3-4-7-  لجاجت وحق ناپذیری

  67

  3-4-8-  فسق و فجور

  68

  3-4-9- پیمان شکنی

  69

  3-4-10-  دیگران را دروغگو پنداشتن

  71

  3-4-11- مستبد و خودکامه

  71

  3-4-12-  فخرفروشی بر امتیازات مادى

  72

  3-4-13- تحقیر توده هاى مستضعف

  73

  3-4-14-اضطراب و ترس درونی

  73

  3-5- آثار دنیوی و اخروی استکبار

  74

  3-5-1- آثاردنیوی استکبار

  74

  3-5-1-1- نداشتن دوست

  74

  3-5-1-2-زائل شدن عقل

  75

  3-5-1-3- رکود علمی و شرافت اجتماعی

  75

  3-5-1-4- آشکار شدن رذایل

  76

  3-5-1-5-سرآغاز فساد و طغیان

  76

  3-5-1-6- حقارت و ذلّت و خواری

  76

  3-5-1-7-دوری از خدا و برگشتن از آیات الهی

  78

  3-5-1-8- تکبردرمقابل خدا سبب نابودی اعمال

  78

  3-5-1-9-سقوط در کفر و بی ایمانی

  79

  3-5-1-10- بازماندن از توبه

  79

  3-5-1-11- محبوب نبودن نزد خداوند

  80

  3-5-1-12-مهر خوردن بر قلب

  81

  3-5-1-13- دوری از رحمت خداوند

  82

  3-5-1-14- طرد شدن در دنیا

  82

  3-5-1-15- نازل شدن عذاب های دنیوی

  83

  3-5-2- آثار اخروی استکبار

  84

  3-5-2-1- تحقیر و طرد شدن از درگاه الهی

  84

  3-5-2-2-  روسیاهى در قیامت

  84

  3-5-2-3-  بسته شدن درهای آسمان

  84

  3-5-2-4- داخل نشدن در بهشت و دوری از پیامبر و اهل بیت

  85

  3-5-2-5-  ورود به جهنّم

  86

  3-5-2-6-  جای گرفتن در جایگاه مخصوص متکبّرین در جهنّم

  86

  3-5-2-7- جاودانگی در دوزخ

  87

  فصل چهارم : روش های پیشگیری و درمان استکبار در سیره علوی

   

  4-1-  روش های پیشگیری از استکبار

  89

  4-1-1- تسلیم محض در برابر حقیقت

  89

  4-1-2- شناسایی و ابطال فرهنگ استکباری

  91

  4-2- راه های درمان استکبار

  92

  4-2-1- شناخت اصل و حقیقت خویش

  92

  4-2-2- شناخت ضعف‌های خود

  93

  4-2-3- یاد خدا و درک عظمت و بزرگی خدا

  94

  4-2-4- عبادت خدا و راز و نیاز با خداوند متعال

  95

  4-2-5-  عبرت گرفتن و  توجه به عاقبت متکبران

  97

  4-2-6-   یاد مرگ

  98

  4-2-7-  قیامت باوری و ایمان به حسابهای دقیق آن روز

  98

  4-2-8-  استعاذه

  99

  4-2-9-  خضوع در برابر حق

  99

  فصل پنجم : علی پرچمدار مبارزه با استکبار

   

  5-1- مبارزه امام علی (ع) با استکبار پیش از خلافت

  102

  5-2- مبارزه امام علی (ع)با استکبارپس از زمامداری

  107

  5-2- 1- امام علی (ع) و جریان ناکثین

  108

  5-2-2- پیکار با شیطان بزرگ معاویه

  113

  5-2-3- پیکار با انحراف و استکبار فکری

  116

  فصل ششم: نتیجه گیری

   

  6-1 – نتایج

  121

  6-2 - پیشنهادات کاربردی

  122

  6-3- پیشنهادات پژوهشی

  123

  منابع و مآخذ

   

  منابع فارسی

  124

  منابع عربی

  129

  پیوست

   

  فهرست آیات قران کریم

  132

  فهرست احادیث و روایات

  135

   

   

  منبع:

  منابع فارسی :

  1- آل یاسین،سیدرضا،کلام علی با نغمه همایون،تهران، مرکز نشر سازمان تبلیغات اسلامی،1373ه-ش.

  2- امین(بانوی اصفهانی)،سیده نصرت،مخزن العرفان درتفسیرقرآن،تهران،انتشارات نهضت زنان مسلمان،‏1361ه-ش.

  3- ابن ابی الحدید،عز الدین ابو حامد بن هبه الله، جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید،ترجمه محمود مهدوی دامغانی،تهران،نشرنی،1375ه-ش.

  4- ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القران ، تحقیق محمد جعفر یاحقى و محمد مهدى ناصح، مشهد، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، 1408ه-ق.

  5- احسانی تیر تاشی ،یداله ، استکبار،تهران،موسسه فرهنگی انتشاراتی زهد ،1380ه ش.

  6- الهی قمشه ای،مهدی،ترجمه قران کریم،قم،دارالثقلین،1379ه-ش.

  7- ایراندوست ، عباس ، خورشید هدایت ، تهران ، انتشارات اسلامیه،1344ه-ش.

  8- بحرانی،میثم بن علی بن میثم، شرح نهج البلاغه،ترجمه سید محمد صادق عارف،مشهد،بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی،1370ه-ش.

  9- بروجردی،ابراهیم،تفسیرجامع،تهران،نشرجلیل،1380ه-ش.         

  10- بهشتی،احمد،«ویژگی های استکبار»، درس هایی از مکتب اسلام،شماره6، 1360 .

  11- پاینده، ابو القاسم‏، نهج الفصاحه ‏، تهران، دنیاى دانش، ۱۳۸۲ه- ش.‏

  12- پویا،منصور،علی و استکبار،تهران،سازمان تبلیغات اسلامی،1371ه-ش.

  13- جعفرى، محمدتقى، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى،1368ه-ش.

  14- ...........، ................،  قرآن نماد حیات معقول، تهران، مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری،1384ه-ش.

  15- ...........، .... .........، یادنامه ‏کنگره هزاره ‏نهج‏البلاغه،تهران ،بنیاد نهج البلاغه،1360ه-ش .

  16- جوادی آملی،عبدالله، فطرت در قرآن، قم، اسراء ، 1384ه-ش.

  17- ..................، ........، تفسیر تسنیم، تحقیق  احمد قدسی، قم، اسراء،1386 ه-ش.

  18- چلونگر،محمد علی و علی اکبر عباسی،تاریخ تحلیلی صدر اسلام،تهران،هزاره ققنوس،1391ه-ش.

  19- حر عاملی،محمدبن حسن،جهادبانفس،ترجمه علی افراسیابی نهاوندی،قم،نشرنهاوندی،1380ه-ش.

  20- حسین،طه،انقلاب بزرگ(الفتنه الکبری)،ترجمه احمد آرام وسیدجعفر شهیدی،تهران،انتشارات علمی،1363ه-ش.

  21- حسینى شاه عبدالعظیمى، حسین بن احمد،تفسیراثنا عشرى،‏تهران‏،انتشارات میقات،‏1363ه- ش.

  22- حسینى همدانى، سید محمد حسین،تفسیر انوار درخشان،تهران، انتشارات  لطفى، 1404ه- ق.

  23- حکیمی،محمدرضا،الحیاه ،ترجمه احمدآرام،تهران،دفتر نشر و فرهنگ اسلامی،1380ه-ش .

  24- خامنه ای ، سید علی ، بازگشت‏به‏نهج‏البلاغه، تهران ، بنیاد نهج البلاغه ، 1372ه- ش.

  25- .............، .............، حدیث ولایت،تهران،سازمان تبلیغات اسلامی،1375ه-ش .

  26- خوانساری،جمال الدین محمد، شرح غرر الحکم و درر الکلم ،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،1366ه-ش.

  27- درخشه،جلال،مواضع سیاسی حضرت علی(ع)در قبال مخالفین، تهران،سازمان تبلیغات اسلامی،1371ه- ش.

  28- دستغیب شیرازی،عبدالحسین،گناهان کبیره،قم،موسسه دار الکتاب،1368ه- ش.

  29- .......................، ................،  اخلاق اسلامی،قم،دار الکتاب،1361ه-ش.

  30- .......................، ................،  قلب سلیم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1351ش.

  31- دشتی،محمد، امام علی(ع)ومسائل سیاسی،قم، موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المومنین،1388ه-ش.

  32- .......،.........،ترجمه نهج البلاغه،قم،موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المومنین،1382ه-ش.

  33- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ ش. ‏

  34- ربانی گلپایگانی،علی،«فطرت در قلمرو اندیشه و رفتار»، نامه مفید،شماره6 ، 1375.

  35- رسولی محلاتی، سید هاشم،ترجمه غرر الحکم و درر الکلم،تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،1420ه-ق.

  36- رشیدالدین میبدى، احمد بن ابى سعد، کشف الأسرار و عده الأبرار، تحقیق علی  اصغر حکمت،تهران ،انتشارات امیر کبیر،1371 ه-ش

  37- رضایی اصفهانی، محمد علی و جمعی از پژوهشگران قرانی،تفسیر قران کریم(تفسیر قران مهر)،قم،عصر ظهور،1389ه-ش.

  38- روحانى على آبادى، محمد ، زندگانى حضرت زهرا علیهاالسلام، تهران، مهام ،1379ه-ش.

  39- زمخشری،محمودبن عمربن محمد،تفسیرکشاف،ترجمه مسعود انصاری،تهران،ققنوس،1389ه-ش.

  40- سبحانی تبریزی،جعفر، ایمان و آثار سازنده آن،قم،موسسه امام صادق(ع)،1384ه-ش

  41- ......................،.......، فروغ ولایت(تاریخ تحلیلی زندگانی امیرمومنان علی(ع))،قم،موسسه امام

   صادق(ع)،1384ه-ش.

  42- سبزواری،هادی بن مهدی،شرح‌الأسماء،ترجمه علی شیخ الاسلامی،قم،انتشارات نویداسلام،1391ه- ش.

  43- سعدی شیرازی،شیخ شرف الدین مصلح بن عبدالله، بوستان،تصحیح عزیزالله علیزاده ،تهران،نشر فردوس ، 1388ه-ش.

  44- شفیعی، سید محمد، پرورش روح در پرتو چهل حدیث، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1370ه-ش.

  45- شیخ الاسلامی،سید حسین ، گفتار امیر المومنین علی(ع)،قم،انتشارات انصاریان،1377ه-ش.

  46- صافی اصفهانی،حسن،شوق وصال(سلسله درس های اخلاق و معارف)،قم،موسسه فرهنگی صاحب الامر،1386ه-ش.

  47- طالقانی ،محمود ،پرتوى‏ازنهج‏البلاغه،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1374ه- ش.

  48- طاهری ، حبیب الله، آداب سیر و سلوک (درس هایی از اخلاق اسلامی)،قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعه ی‏ مدرسین حوزه علمیه،1381ه-ش.

  49- طباطبائی(علامه)، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن ،ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی،قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه ، 1374ه-ش.

  50- ....................،.........................، سنن النبی(ص)،ترجمه محمد هادی فقیهی، قم،بوستان کتاب،1389ه-ش.

  51- طبرسی،فضل بن حسن،تفسیر مجمع البیان،ترجمه علی کرمی،تهران،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1380ه ش.

   52- طیب ، سید عبد الحسین ، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران ، انتشارات اسلام، ‏1378 ش.

  53- علی بابایی،احمد،منتخب نهج البلاغه،تهران،انتشارات موسوی،1351ه-ش.

  54- عمید،حسن،فرهنگ فارسی عمید،انتشارات امیر کبیر،1381ه-ش.

  55- غزالی، محمدبن محمد، احیاء علوم الدین، ترجمه مویدالدین محمد خوارزمی، تصحیح حسین خدیو جم،تهران، انتشارات علمی فرهنگی، 1375ه-ش.

  56- غزالی طوسی، ابوحامدمحمد،کیمیای سعادت،تصحیح حسین خدیو جم،تهران، انتشارات طلوع وزین،1364ه-ش.

  57- فجری،محمد مهدی، «قوانین و اصول حاکم بر ارضای غرایز»، مُبلّغان ، شماره90 ،  1386.

  58- فقیه ایمانی ، مهدی،حق با علی (ع)است،قم،موسسه بوستان کتاب،1385ه-ش.

  59- فولادگر،محمد،سیمای اخلاق در آینه قران واحادیث،اصفهان،مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان،1376ه-ش.

  60- فیض الاسلام،سید علی نقی،ترجمه و شرح نهج البلاغه،تهران،انتشارات فقیه،1379ه-ش.

  61- فیض کاشانی،ملا محسن،اخلاق حسنه،ترجمه محمد باقر ساعدی،تهران،پیام عدالت،1373ه-ش.

  62- ...................،.................،تفسیر صافی، ترجمه سبحانی و محمد باقر ساعدی،تهران،نشر صفا،1363ه-ش.

  63- قاضی زاده،کاظم،اندیشه های فقهی ، سیاسی امام خمینی (ره)،تهران،مرکز تحقیقات استراتژیک،1377ه-ش.

  64- قدسی ، احمد ، حیات پر برکت ، قم ؛ مدرسه امام علی بن ابی طالب ، 1384  ه- ش.

  65- قرائتی ، محسن ، تفسیر نور،تهران،مرکز فرهنگی درس هایی از قران،1386ه-ش .

  66- قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1371 ه-ش.

  67- .........،...................،تفسیر احسن الحدیث،تهران،بنیاد بعثت،1378ه-ش.

  68- قمی ،شیخ عباس، شرح حکم نهج البلاغه،تهران ، بنیاد نهج البلاغه،1375ه-ش.

  69- کاشانی،ملافتح الله،تنبیه الغافلین و تذکره العارفین،تهران،انتشارات پیام حق،1378ه-ش.

  70- محمدی ری شهری، محمد،منتخب میزان الحکمه، ترجمه حمید رضا شیخی،قم، دار الحدیث، 1427ه-ق.

  71- محمدی گیلانی،محمد،درس های اخلاق اسلامی،تهران،نشرسایه،1378ه-ش.

  72- مدرسی،سیدمحمدتقی،تفسیرهدایت،ترجمه پرویز اتابکی،مشهد،انتشارات آستان قدس رضوی،1377ه-ش.

  73- مصباح یزدی، محمد تقی، مجموعه کتب آموزشی معارف قرآن، تحقیق محمود رجبی ،قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،1388ه-ش.

  74- ................،................، انسان سازی در قران،تدوین محمود فتحعلی،قم،انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،1388ه-ش.

  75- ................،............... ، زینهار از تکبر،قم،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،1387ه-ش.   

  76-  ................،..................، اخلاق در قران،تحقیق محمد حسین اسکندری،قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،1376ه-ش.

  77- مصطفوى، حسن، تفسیر روشن، تهران، مرکز نشر کتاب،‏1380ه- ش .

  78- مطهرى، مرتضى ، فطرت، تهران،انتشارات صدرا ،1361ه-ش .

  79- ..........، ...........، عدل الهی،تهران، انتشارات صدرا،1372ه-ش.

  80- ..........، ...........، مجموعه آثار شهید مطهری،قم،انتشارات صدرا،1377ه-ش.

  81- معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1360ه-ش.

  82- مغنیه،محمدجواد،تفسیرکاشف،ترجمه موسی دانش،قم،موسسه بوستان کتاب،1383ه-ش.

  83- مکارم شیرازی، ناصر، ‌تفسیر نمونه، قم ، دار الکتب الاسلامیه، 1372ه-ش.

  84- ......................،........،جامعه سالم در پرتو اخلاق،به کوشش محمد حسین محمودی،قم،مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)،1379ه-ش.

  85- ......................،........،پیام امام  شرح تازه و جامعی بر نهج البلاغه،تهران،دارالکتب الاسلامیه،1375ه-ش

  86- ......................،........،یکصد موضوع اخلاقی درقران و حدیث،تهران، دارالکتب الاسلامیه ،1384ه-ش.

  87- ....................،.......، اخلاق در قرآن‏ ، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، قم، چاپ اول، 1377ه-ش.

  88- منتظر القائم،اصغر،تاریخ امامت،قم،دفتر نشر معارف،1391ه-ش.

  89- موسوی الخمینی، روح الله ، شرح چهل حدیث‏، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ، 1387ه-ش.

  90- .......................،...........، صحیفه نور،تهران،نشرتصویر گران،1372ه-ش.

  91- موسوی لاری،سیدمجتبی،رسالت اخلاق درتکامل انسان،قم،موسسه بوستان کتاب،1386ه-ش.

  92- ناظم زاده قمی،سید اصغر،جلوه های حکمت،قم،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،1375ه-ش.

  93- نراقی، ملا احمد، معراج السعاده ، قم ، هجرت ، 1378ه-ش.

  94- نراقی، ملا محمد مهدی ،جامع السعادات، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی،تهران،نشرحکمت،1385ه-ش.

  95- یعقوبی،ابوالقاسم،« کبر و خود بینی » پاسدار اسلام،شماره326، 1387.

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع عربی:

  1-  قران کریم.

  2- نهج البلاغه.

  3- ابن ابی الحدید،عز الدین ابو حامد بن هبه الله ، شرح نهج البلاغه ، بیروت ، دار الاحیاء الکتب العربیه ،1385ه-ق.

  4- ابن اثیر،علی بن محمد،الکامل فی التاریخ، بیروت،دار البیروت،1385ه-ق.

  5- ابن اثیر، مبارک بن محمد ، النهایه فى غریب الحدیث و الاثر، قم، دارالتفسیر،1426ه-ق.

  6- ابن بابویه (شیخ صدوق‏)، محمد بن علی، الأمالی، بیروت ، موسسه الاعلمى للمطبوعات ، ۱۴۰۰ه- ق.

  7- ....................................، .......................، الخصال‏، تحقیق علی اکبر غفاری ،قم ، دفترانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۳۶۲ه- ش.

  8- ....................................، .......................، معانی الاخبار‏، تحقیق علی اکبر غفاری ،قم ،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ،1379ه-ش.

  9- ....................................، .......................، من لا یحضره الفقیه ،تحقیق علی اکبر غفاری، قم ،دفترانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ،1413ه-ق.

  10- ..............................، ......................، علل الشرایع،بیروت ،دارالاحیاء التراث العربی،1996م.

  11- .................................، .........................، عیون اخبار الرضا، بیروت ، موسسه الاعلمى للمطبوعات،1404ه-ق.

  12- ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول(ص) ، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ،1404ق.

  13- ابن عساکر الدمشقی الشافعی، أبی القاسم علی بن الحسن إبن هبه الله بن عبد الله ،تاریخ مدینه دمشق ، تحقیق محب الدین أبی سعید عمر بن غرامه العمری، بیروت ،دار الفکر  ، 1995م.

  14- ابن فارس، ابوالحسین احمد، معجم المقاییس فی اللغه ، بیروت ، دارالفکر، ۱۴۱۸ه. ق.

  15- ابن قطیبه دینوری ،ابو محمد عبدالله ، الامامه و السیاسه ،قم،منشورات الرضی ،1364ه-ش.

  16-المنقری،نصربن مزاحم،وقعه صفین،تحقیق عبدالسلام محمدهارون،قم،مکتبه آیه الله مرعشی نجفی،1404ق.

  17- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال الدین‏ میر دامادى، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۴ه- ق.

  18- بحرانی، سیدهاشم ،البرهان فی تفسیر القران، تهران،بنیاد بعثت،1416ه-ق.

  19- تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، تحقیق سید مهدی رجایی، دار الکتاب الإسلامی، قم، ، 1410ه-ق.

  20- ثقفی کوفی،ابو اسحاق ابراهم بن محمد،الغارات،تهران ،انجمن آثار ملی،1395ه-ق.       

  21- جوهری،اسماعیل،الصحاح اللغه ،لبنان ، دارالکتب العربی ،1270ه-ق.

  22- حر عاملی،محمد بن حسن،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،بیروت، دارالاحیاء التراث العربی،1403ه-ق.

  23-  دینوری،ابو حنیفه ،الااخبار الطوال،تحقیق عبد المنعم عامر،قم،منشورات الرضی، 1368 ه-ش.

  24- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داودی،بیروت،دارالعلم الدرالشامیه،1412ه-ق.

  25- سیوطی، جلال الدین أبو الفضل عبد الرحمن بن أبی بکر ، جامع الاحادیث (الجامع الصغیر وزوائده والجامع الکبیر)، بیروت ،دار الفکر،1401ه-ق.

  26- شُبَّر،عبدالله،الاخلاق،قم،منشورات ذوی القربی،1427ه-ق.

  27- شوشتری ،محمد تقی، بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه، تهران،انتشارات امیر کبیر،1376ه-ش.

  28- صدر الدین شیرازی(ملا صدرا)،محمد بن ابراهیم،تفسیر القران الکریم(تفسیر ملاصدرا)،تصحیح محمد خواجوی،تهران،انتشارات صدرا،1403ه-ق.

  29- طباطبایی(علامه)، سیدمحمدحسین،المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه ی مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، 1417ه-ق.

  30- طبرسی،علی بن حسن،مشکاه الانوار فی غرر الاخبار،نجف،المکتبه الحیدریه،1385ه-ق.

  31- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران‏، ناصر خسرو، 1372ه-ش.

  32- ...........، ....................، مکارم الاخلاق،قم،شریف رضی،1370ه-ش.

  33- طبری،محمد بن جریر،تاریخ طبری.(التاریخ الامم و الملوک)تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم،بیروت،دار التراث العربی، 1387ه-ق.

  34- طریحی،فخرالدین بن محمد،مجمع‌البحرین،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،1408ه-ق.

  35- عبده،محمد و محمدرشیدرضا،تفسیر القران الکریم(المنار)،بیروت،دار الفکر ، 1414ه-ق.

  36- فضل الله، سید محمد حسین، تفسیر من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک للطباعه و النشر، 1419 ه .ق.

  37- فیض کاشانی،ملا محسن،محجّه البیضاء فی تهذیب الاحیاء ،قم،دفتر انتشارات اسلامی،1421ه-ق.

  38- قشیری نیشابوری،مسلم بن حجاج بن مسلم،صحیح مسلم ،بیروت،دارالفکر،1407ه-ق.

  39- قمی، علی بن ابراهیم، تفسیرالقمی، تحقیق سیدطیب موسوی جزایری، قم، دارالکتاب، 1367ه-ش.

  40- قمی، شیخ عباس، سفینه البحار و مدینه الحکم و الآثار، تهران، انتشارات فراهانی ،1363ه-ش.

  41- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران ، دار الکتب الإسلامیه ، 1407ه-ق.

  42- مجلسی، محمد باقر، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول ، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی،تهران، دار الکتب الإسلامیه ، 1404ه-ق.

  43- ..........، ................، بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی،1403ه-ق.

  44- محمودی،محمد باقر،نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه،بیروت،موسسه الاعلمی ،1397ه-ق

  45- مدرسی، سید محمدتقی، من هدى القرآن، تهران، دارالمحبی الحسین، 1419ق

  46- مسعودی،ابوالحسن علی بن حسین بن علی،مروج الذهب و معادن الجوهر،مصر،بی نا،1384هق

  47- مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات­القرآن الکریم‏، تهران‏، مرکز نشر کتاب‏، 1360ه-ش.

  48- مفید،محمدبن محمد،الجمل،تحقیق میر شریفی،قم،مکتب الاعلام الاسلامی،1374ه-ش .

  49- مقدس اردبیلی، احمد بن ‏محمد، زبده البیان فی احکام القرآن، تهران،موسسه امام صادق(ع)، ۱۳۷۵ه- ش.

  50- نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1407ه-ق..

  51- هاشمی خویی،حبیب الله،منهاج البراعه فی شرح النهج البلاغه،تصحیح سید ابراهیم میانجی،تهران ، مکتبه الاسلامیه ، 1358ه-ش.

  52-یعقوبی،احمدبن یعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح،تاریخ یعقوبی،بیروت،دار صادرودار بیروت،1379ه-ق.


موضوع پایان نامه ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع), نمونه پایان نامه ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع), جستجوی پایان نامه ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع), فایل Word پایان نامه ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع), دانلود پایان نامه ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع), فایل PDF پایان نامه ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع), تحقیق در مورد پایان نامه ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع), مقاله در مورد پایان نامه ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع), پروژه در مورد پایان نامه ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع), پروپوزال در مورد پایان نامه ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع), تز دکترا در مورد پایان نامه ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع), پروژه درباره پایان نامه ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع), گزارش سمینار در مورد پایان نامه ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع), رساله دکترا در مورد پایان نامه ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع)

چکیده تحقیق و پژوهش حاضر به منظور بررسی آموزه های اخلاقی(فضایل)در دو دفتر اوّل و دوّم مثنوی صورت گرفته است. در تمام جوامع انسان و در همه قرون و اعصار اخلاق به عنوان رکن جامعه محسوب می شود و دارای اهمیت فراوانی است و اهمیت آن ربطی به ادیان و مذاهب و جامعه خاصی ندارد بلکه در تمام طول تاریخ و در تمام ادیان و جوامع فضیلت های اخلاقی را ستایش و رذیلت هی اخلاقی را نکوهش می نماید. روش ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد(M.A) رشته جغرافیای سیاسی ایثار و شهادت ، مفاهیمی ارزشمند در همه ی جوامع بشری هستند . همه ی ملّت ها به فداکاران ، جانبازان و سلحشوران خود به دیده احترام می نگرند ؛ لیکن شیوه های این تقدسگرایی و احترام متفاوت است . درآموزه های اسلامی ، جوهره فرهنگ ایثار و شهادت از خودگذشتگی ، اخلاص و آزادمنشی هوشمندانه و هدفمند است.ترویج و اشاعه ی فرهنگ ایثارو شهادت ، ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته راهنمايي و مشاوره سال 1386  با نگاهي کوتاه و تحليل گونه به انقلاب شکوهمند اسلامي ايران بالعينه مي بينيم که استکبار جهاني بعد از مأيوس شدن از شکست و کنار&nb

چکیده استبداد رأی و خودمحوری از صفات ناپسند و از جمله­ی رذایل اخلاقی است که در قرآن و روایات به شدت مورد نکوهش قرار گرفته است. افراد خود محور به دلیل داشتن غرور و خودبزرگ بینی، از مشورت با دیگران در امور خویش گریزانند و در ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز به محض کسب قدرت، بر دیگران تسلط یافته و ظلم و فساد را در اجتماع، به وجود می­آورند. حال با توجه به اهمیت این موضوع در عرصه­ی زندگی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش- تعلیم و تربیت اسلامی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه ، اهداف ، روشهای اجرا و نتایج به دست آمده ): این تحقیق با هدف بررسی میزان مطابقت نظریه های مدیریتی عصر حاضر با دیدگاه امام علی(ع) در رابطه با مدیریت منابع انسانی به منظور استخراج موارد تشابه و تفاوت آنها انجام شده است در این مطالعه توصیفی که از ...

زبان و ادبیّات فارسی پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد«M.A» چکیده: شاهنامه مجموعه و جهانی است از حکمت، دانش، اخلاق، آموزه های معرفتی و چگونه با بزرگی و شرف زیستن. حماسه های شاهنامه، خود اندیشه هایی سترگ، والا، ظلم ستیز و بزرگی آفرین را در خود، ذخیره دارند. شاهنامه کتاب شاهان نیست. زندگی بزرگان و امیران و نیاکان فرهیخته، قدرتمند، خداجو و زندگی آموز است. آنجا هم که سرگذشت انیران، ...

پایان‌نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات چکیده: شیوه‌های تبلیغی زیادی از انبیا و پیامبران ذکرشده، آنان بر دعوت مشترک به توحید، معاد، اصول اخلاقی و ... تکیه داشته‌اند. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام نیز، تبلیغ به‌ویژه در شکل «منبر» یکی از ابزارهای اصلی انتقال معارف اسلامی بود و در طول تاریخ تا امروز، دستخوش تحولات فراوان بوده است؛ امّا اساس و بنای آن، اصالت خود را ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی چکیده: از جمله موضوعات مهم در حوزه­ی زنان و خانواده، وضعیت و جایگاه اشتغال زنان و تمهیدات سیاستی، قانونی و برنامه­ای اندیشیده شده برای آن، جهت تحقق وضعیت مطلوب نظام سیاست­گذاری است. بی­شک محتوا و چگونگی پرداختن نظام سیاست­گذاری به این موضوع، یکی از عوامل تأثیرگذار در تعیین وضعیت و جایگاهی مطلوب برای آن به شمار می­رود. ...

فصل اول   طرح تحقيق 1- مقدمه 2- تعريف موضوع 3- اهميت و ضرورت تحقيق 4- مروري بر مطالعات انجام شده 5-اهداف تحقيق 6- طرح سؤال و فرضيه 7- روش تحقيق 8- محدوديت هاو پيشنه

پايان نامه کارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت ارديبهشت 94 چکيده:      هدف از اين پژوهش بررسي اهميت و جايگاه  چالش برانگيز و  مغفول  تربيت معنوي  و سپس

ثبت سفارش