پایان نامه کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون

مشخص نشده 365 KB 26581 142
مشخص نشده مشخص نشده گرافیک
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه مقطع کارشناسی

  دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

  مقدمه

  در عصري زندگي مي كنيم كه سرعت و تخصص دو شاخص مهم آن است. ريزشدن و خرد شدن تخصص‌هاي كلان و روزآمد شدن يافته و بافته‌‌هاي اين روزگار دور از انتظار نيست.

  گاه اين تخصص ها چنان هستند كه اصلاً به حساب نمي‌آيند و از اين رو كمتر به آنها پرداخته شده‌اند طراحي گرافيك براي توليد و پخش خبر تلويزيون از جمله اين تخصص‌هاي ظريف و ناپيداست چندان كه گويي اصلاً نيست. پيش از اين گرافيك را در دو حوزه «هنر» و «تبليغات» مي‌دانستند و بالطبع افراد شاغل و فعال در آن را به «هنرمند» و يا «تبليغاتچي» مي‌شناختند اما امروزه با گسترده شده كاربردهاي اين تخصص، تعاريف متفاوتي هم براي آن ساخته و پرداخته شده است. وقتي اين روزها صحبت از «گرافيك خبر»  در هر سه نوع‌اش(چاپي، تلويزيوني و سايبر) مي‌شود،‌ بايستي بدانيم كه گرافيك ديگر صرفاً هنر و يا تبليغات نيست بلكه مفهوم ديگري را هم در برمي‌گيرد و آن رسانه است. لذا گرافيك خبر تركيبي از «هنر» و «رسانه» است تركيبي كه تفكيك ناپذيراست.

  در اين پژوهش در ابتدا تعاريفي از خبر و واژه‌هاي مرتبط با آن را ارائه مي نماييم و سپس وارد مقوله گرافيك شده و آنرا در چند پلان معرفي مي كنيم: گرافيك به عنوان يكي از هنرهاي تجسمي، گرافيك در تلويزيون و گرافيك در توليد و پخش خبر تلويزيون. در انتهاي اين تحقيق پيشنهادهايي هم ارائه شده تا بتوان بر اساس آنها مشكلات موجود در گرافيك خبر را مرتفع ساخت.

  مجموعه‌اي كه در پيش رو داريد، پايان‌‌نامه‌اي براي اخذ درجه كارشناسي ارتباطات با گرايش خبر راديو و تلويزيون است. عنوان اين پايان‌نامه «كاربردهاي گرافيك در توليد و پخش خبر تلويزيون» مي‌باشد. هر چند اين تحقيق خالي از اشكال و ايراد نيست اما اميداوارم گامي در جهت آشنايي بيشتر بحث گرافيك و خبر براي تمامي عزيزاني كه در بخش خبر كار مي‌كنند باشد.

  در پايان از تمامي اساتيد دانشكده صدا و سيما و به خصوص استاد راهنماي محترم و بسيار عزيزم جناب آقاي مهدي صادقي كه در اين راه بسيار مرا ياري رساند كمال تشكر و قدرداني را دارم.

   

   

  ماهيت خبر

  رسانه‌ها در عملكرد روزانه خود صحنه مناظره بينش‌ها و ميدان منازعه كلمات و معاني هستند، برخلاف آنچه ظاهراً به نظر مي‌رسد، رسانه‌ها در نقش خبري خود آينه‌ي انعكاس رويدادها و واقعيات دنياي اجتماعي و سياسي نيستند، بلكه برعكس آفريندة واقعيتهاي اجتماعي و سياسي هستند و به تصورات ما از دنياي اطرافمان هستي مي‌بخشند اين فرض و پيشنهاد در آغاز عجيب مي نمايد و ممكن است ما را در شناخت محيط اطراف خود دچار ترديد كند. ليكن با اندكي انديشه مي‌توان پي‌برد كه خبر خود واقعيت و خود عينت جهان اطراف ما نيست، بلكه تنها حكايت و روايتي از اين واقعيت است.

  اينكه آيا واقعيتي خارج از محدوده كلام وجود دارد يا نه، مورد بحث نيست، بلكه اين شناخت اساسي كه خبر ساخته و پرداخته ذهن بشر است و اين ذهن تنيده در عقايد، آداب و رسوم و هنجارهاي فرهنگي است،‌ كليد گشايش راز خبر است. خبر به ما مي‌گويد كه به چه چيز خبر فكر كنيم و چگونه به آن بينديشيم.

  علاوه بر اين، خبر محصول كار سازمان يافته‌اي است كه سلسله مراتب، ارزشها و هنجارهاي توليدي خود را دارد. خبر از دنياي واقعي برمي‌خيزد، بر اساس ارزشها و هنجارهاي فرهنگي و سازمان خبري واقعيت را دگرگون مي‌كند و به صورت روايت و داستان به دنياي واقعي باز مي‌گردد.

  در اين فراگرد (مشاهد، بغير، روايت و اشاعه) خبر به ارزشها و هنجارهايي كه از آنها برخاسته است، حكم طبيعي و عيني مي‌بخشد و در گسترها خود آنها را باز توليد كند. به رغم ادعاي روشنگري، خبر از آنجا كه بايد ساده باشد و در سطح تصورات و ذهنيات مخاطبانش قرار گيرد، از‌ آنجا كه بايد به زبان آنان سخن مي‌گويد از ديدگاه ايشان داراي معني باشد، نمي‌تواند فراتر از سطح عمومي مخاطبانش حركت كند . در نتيجه خبر به صورت تأييد كننده و توصيه گر باورهاي بيشتر پرداخته مخاطبان عمل مي‌كند.

   

  فصل اول :

   

  خبر در تلويزيون

  تعريف خبر

  ارائه تعريفي جامع و مانع بدون تكيه بر تعاريف پيشين و مراحل تهيه و تنظيم خبر، شكل‌ اصلي محققان، روزنامه‌نگاران و استادان دانشگاهها بوده است. مهمترين اشكالهايي را كه مي‌توان راي تعاريف خبر بيان كرد، بدين ترتيب است.

  بيشتر تعاريف خبر توصيفي هستند و تنها به وصف يك يا دو خبر اكتفا مي‌كنند، مانند:

  «خبر گزارش از واقعيت‌هاست اما هر واقعيتي را نميتوان خبر ناميد» در اين توصيف ابعاد تازگي، مجاورت، شگفتي و … معقول مانده است.

  بعضي تعاريف خبر تمثيلي است مانند : (اگر فردي سگي را گاز بگيرد خبر است)، اما بر عكس، اگرسگي فردي را گاز بگيرد، خبر نيست) اين خبر گر چه بعد شگفتي را در خبر روشن مي‌كند اما در برابر مثالي ديگر چون خبر «كشتن يك شير توسط الاغي در باغ وحش تهران) حتي در جنبه‌ تمثيلي‌اش، كاستي‌هاي فراوان دارد.

  بعضي تعاريف خبر به صورت تك بعدي به خبر مي‌پردازد، پس از  خود جريان غافل مانده اند، پس براي رهايي از اين گونه تعاريف محدود و شكننده لازم است به چشم اندازي كلي‌تر از خبر پرداخت.

  كاستي مهم ديگر تعاريف خبر، آن است كه هر يك از آنها تنها براي يك يا دو نوع از خبرها كاربرد دارند. در حاليكه در خبرنويسي دانشجويان با ابعادي از خبر آشنا مي‌شوند كه لازم است در تعريف خبر بيان شوند.

  لذا با اين پيش زمينه به تعاريف متعددي كه توسط صاحب نظران دربارة خبر انجام شده است،‌ مي‌پردازيم:

  تعريف خبر از ديدگاه صاحب نظران علوم ارتباطات:

  - خبر، آگاهي. اطلاع، آگهي، وقوف. خبر كلمه‌ي مفردي است كه به مبتدا نسبت داده   مي‌شود تا با آن كلامي ساخته شود كه چون اين كلام به مخاطب القا شد، او از حالت منتظره‌اي كه دارد، در مي‌آيد و به اصطلاح سكوت او در اين مورد جايز باشد. «لغت نامه دهخدا»

  - خبر شامل هر عمل و انديشه‌اي واقعي كه براي عده‌اي كثير از مخاطبان، جلب توجه كند. «ليل اسپنسر» Lyle spencer

  - خبر نقل واقعي و عيني حوادث جاري مهم است كه در روزنامه چاپ مي‌شود و مورد توجه خوانندگان قرار مي‌گيرد. (س، مولي S-mully)

  - خبر، گزارش خلاصه و دقيق يك رويداد است، نه خود رويداد «ميچل. دي. چارنلي، استاد دانشگاه سينوتاي امريكا)

  - خبر عبارت است از، انتشار منظم جريان وقايع و آگاهي‌ها و دانش‌هاي انساني و نقل عقايد افكار عمومي است.

  «فرناندو- ترو، رئيس و استاد انيستيتوي مطبوعات دانشگاه پاريس»

  - خبر آگاهي است كه براي كسي حائز اهميت باشد، خبرگزاران و از بين رفتني است به محض اينكه رويداد يا وضعيتي تفهيم شد و تنش برخاسته از آن كاستي گرفت، آگاهي مورد پذيرش به صورت تاريخ در مي‌آيد، البته در اين حال هم مي تواند جالب توجه باشد اما ديگر عاجل و مبرم نيست. ديگر خبر نيست. (شيبوتاني)

  عناصر خبر در تلويزيون

  اعلام در بيان وقايع جالب اجتماعي موقعي به خوبي صورت مي گيرد كه عوامل و عناصر مؤثر در ايجاد هر واقعه به طور كامل جستجو و ارائه شود.

  به طور كلي هر خبر، هر چند كوچك و كوتاه باشد، بايد از لحاظ عوامل و عناصر زير تكميل گردد:

  - شخص يا اشخاصي كه در واقعه شركت يا مداخله دارند و يا واقعه به نحوي به آنان ارتباط مي‌يابد.

  موضوع و نوع واقعه يعني آنچه واقعه را تشكيل مي‌دهد.

  علت و انگيزه‌اي كه سبب ايجاد واقعه شده است.

  چگونگي وقوع كه تربيت و كيفيت واقعه را معلوم مي‌نمايد.

  زمان وقوع كه موقعيت واقعه را از نظر تاريخي، روز و ساعت تعيين مي‌كند.

  مكان وقوع كه وضع واقعه را از نظر محل و فاصله آن با جاهاي ديگر مشخص مي‌سازد.

  بنابراين اگر ارزشهاي خبري به اخبار شكل مي‌دهند «عناصر خبري» اخبار را به نمايش مي‌گذارند، به طوري كه هر اندازه كه عناصر خبري كامل‌تر باشند، شكل خبر از نظر اطلاعاتي كه بايد به مخاطب بدهد جذاب‌تر خواهد بود. عنصرهاي تشكيل دهنده عناصر خبري به شرح زير مي‌باشد:

  چه كسي (كه) Woh، چه چيزي (چه) What، كجا؟ where، چه وقت، (كي) when، چرا؟ why چطور(چگونه) how .

  افزايش غناي خبر با در نظر گرفتن اين عناصر است كه ميتوان تصوير جامعي از رويداد را به بيننده منتقل كرد.

  چه كسي (كه): هر گاه خبري تهيه مي‌كنيم، بايد عوامل درگير در ماجراي آن خبر، و در اينجا به طور اخص، فرد يا افراد ماجرا كه در پيدايش و وقوع رويداد نقش داشته‌اند دقيق بشناسيم و آنان را در خبر خود معرفي كنيم.

   چه چيزي (چه) اين عنصر عمدتاً بر ماهيت رويدادي كه قرار است به خبر تبديل شود متمركز است. اين عنصر و عنصر پيشين( كه) معمولاً از مهم‌ترين عناصر خبري هستند.

  كجا؟ : هر رويدادي از وجه مكاني براي خود يك محل وقوع دارد. عنصر كجا از آنجا كه محل رويداد را مشخص مي‌سازد از اهميت برخوردار است اطلاعات مربوط به عنصر كجا به ويژه اگر اين عنصر شناخته شده نباشد، بايد به طرزي تفصيلي‌تر ارائه شوند مثلاً اگر محل رويداد در كشور كوچك و گمنامي باشد بايد به مخاطب توضيحاتي در مورد موقعيت جغرافيايي آن ارائه شود.

  چه وقت، كي؟ زمان رويداد براي بينندگان بايد ارائه گردد. بيننده بايد از زمان وقوع رويداد اطلاع داشته باشد.

   چرا و چطور؟ عناصر خبري چرا و چطور جنبه‌هاي تحليلي و توصيفي رويدادها را تبيين مي‌كنند. اين دو عنصر در بسياري از مواقع با ديدگاههاي شخصي خبرنگار- خواسته و ناخواسته آميخته مي‌‌شوند و همه آنچه دربارة بي طرفي خبري، عيني‌گرايي و پرهيز از جانبداري خبري گفته مي‌شود از همين دو عنصر سرچشمه مي‌گيرند. بطور كلي عنصر چرا و چگونه عمدتا در گزارشها و خبرهاي تحليلي و توصيفي استفاده مي‌شود، نكته‌اي كه در اينجا بايد متذكر شد اين است كه بين عناصر خبري و ارزشهاي خبري رابطه مستقيمي به شكل زير وجود دارد:

  چه كسي  شهرت

  چه چيزي= در برگيري و شگفتن فراوان

  كجا= مجاورت

  چه وقت= تازگي

  و دو عنصر چرا و چطور، ارزش تحليلي و توصيفي دارند زيرا بيننده نمي‌داند كه رويداد چرا و چطور به تحقق پيوست است.

  سبك‌هاي خبر نويسي:

  در خبر 4 قسم سبك خبرنويسي مرسوم است:

  سبك هرم وارونه

  سبك تاريخي

  سبك تاريخي به همراه ليد

  پايان شگفت انگيز

  منابع :

  1- شعار غفاري، پرويز. تبليغات خبري و منافع ملي. تبليغ سفيد،‌سياه، خاكستري. ويژه نامه آموزشي شماره يك . فصلنامه رسانه . سال 73. ص 30.

  2- ماهنامه آموزشي - تخصصي افق. معاونت سياسي سازمان صدا و سيما.سال سوم شماره 33. دي 80. ص 14 و 15.

  3- شكرخواه، يونس. خبر. مركز گسترش و آموزش رسانه ها . سال 74 . ص 25.

  4- ديبامي،‌فاطمه - مهناز ترابي. تحليل محتواي اخبار خارجي نيمروزي از ديدگاه سوگيري خبري. مركز تحقيقات و مطالعات سنجش برنامه صدا و سيما. سال 74. ص 10 و 11.

  5- ساروخاني،‌باقر. دايره المعارف علوم اجتماعي. انتشارات كيهان . چاپ اول. سال 71. ص 65.

  6- شرايبر، سروان. ترجمه سروش حبيبي. نيروي پيام . ص 290.

  7- معتمدنژاد،‌كاظم. وسايل ارتباط جمعي - ص 233.

  8- قاضي زاده ، علي اكبر. واژه ليد فراموش مي شود. فصلنامه پژوهش و سنجش . شماره 27.

  9- ميرفخرايي، تژا. جزوه درس تحليل برنامه هاي خبري . دانشكده صدا و سيما. سال 82.

  10- وند نوروز، جواد. فرهنگ آموزش. سال سوم . شماره 31. مهر 80. ص 14 و 15.

  11- بديعي، نعيم. قندي،‌حسين. روزنامه نگاري نوين. دانشگاه علامه. چاپ اول، تهران، ص 38.

  12- ميلرسون، جرالد. فن برنامه سازي تلويزيوني. ترجمه مهدي رحيميان. تهران،‌سروش، 1380.

  13- سعيدي پور، فرشته. گرافيك در عنوان بندي فيلم. تهران، سروش . 1376.

  14- ماهنامه تخصصي آموزش معاونت سياسي ، افق. سال چهارم. شماره چهل و هشتم.

  15- صادقي، مهدي. جزوه درسي مباني گرافيك خبري. دانشكده صدا و سيما، سال 83.

  16- مصاحبه با مهدي صادقي عضو شوراي گرافيك خبر صدا و سيما.

   

   

   

   

   منابع :

  1- شعار غفاري، پرويز. تبليغات خبري و منافع ملي. تبليغ سفيد،‌سياه، خاكستري. ويژه نامه آموزشي شماره يك . فصلنامه رسانه . سال 73. ص 30.

  2- ماهنامه آموزشي - تخصصي افق. معاونت سياسي سازمان صدا و سيما.سال سوم شماره 33. دي 80. ص 14 و 15.

  3- شكرخواه، يونس. خبر. مركز گسترش و آموزش رسانه ها . سال 74 . ص 25.

  4- ديبامي،‌فاطمه - مهناز ترابي. تحليل محتواي اخبار خارجي نيمروزي از ديدگاه سوگيري خبري. مركز تحقيقات و مطالعات سنجش برنامه صدا و سيما. سال 74. ص 10 و 11.

  5- ساروخاني،‌باقر. دايره المعارف علوم اجتماعي. انتشارات كيهان . چاپ اول. سال 71. ص 65.

  6- شرايبر، سروان. ترجمه سروش حبيبي. نيروي پيام . ص 290.

  7- معتمدنژاد،‌كاظم. وسايل ارتباط جمعي - ص 233.

  8- قاضي زاده ، علي اكبر. واژه ليد فراموش مي شود. فصلنامه پژوهش و سنجش . شماره 27.

  9- ميرفخرايي، تژا. جزوه درس تحليل برنامه هاي خبري . دانشكده صدا و سيما. سال 82.

  10- وند نوروز، جواد. فرهنگ آموزش. سال سوم . شماره 31. مهر 80. ص 14 و 15.

  11- بديعي، نعيم. قندي،‌حسين. روزنامه نگاري نوين. دانشگاه علامه. چاپ اول، تهران، ص 38.

  12- ميلرسون، جرالد. فن برنامه سازي تلويزيوني. ترجمه مهدي رحيميان. تهران،‌سروش، 1380.

  13- سعيدي پور، فرشته. گرافيك در عنوان بندي فيلم. تهران، سروش . 1376.

  14- ماهنامه تخصصي آموزش معاونت سياسي ، افق. سال چهارم. شماره چهل و هشتم.

  15- صادقي، مهدي. جزوه درسي مباني گرافيك خبري. دانشكده صدا و سيما، سال 83.

  16- مصاحبه با مهدي صادقي عضو شوراي گرافيك خبر صدا و سيما.

   

   

   

   

   

 • - مقدمه
  2- فصل اول: خبر در تلویزیون
  ماهیت خبر
  تعریف خبر
  عناصر خبر در تلویزیون
  سبکهای خبر نویسی
  سوگیریهای خبری
  موضوع‌های خبری در تلویزیون
  ویژگی‌های خبر تلویزیون
  3- فصل دوم: گرافیک
  هنرهای تجسمی
  تعریف گرافیک
  تفاوت گرافیک و نقاشی
  الفبای تصویری (خط،‌ نقطه، سطح، حجم، بافت)
  رنگ
  نظریات رنگ
  نظریه تشنگی رنگها
  نظریه نسبی گرایی رنگها
  نظریه تعامل رنگ و فرم
  ترکیب بندی
  هارمونی
  4- فصل سوم: گرافیک تلویزیونی
  تعریف
  تاریخچه
  تیتراژ
  کپشن
  دکور
  آرم استیشن
  گرافیک کلیپ
  تفاوت تیتراژ، کلیپ و تیزر
  نشانه و نامواره
  5- فصل چهارم: گرافیک در تولید خبر تلویزیونی
  گرافیک خبری چیست؟
  اهداف و کارکرد
  کپشن‌های ثابت
  کپشن‌های متحرک
  تیتر و سوتیتر
  شناخت حروف
  شیوه نمایش خلاصه خبر
  آرم استیشن
  استودیو مجازی
  اینفوگرافیک و کاربردهای خبری
  6- فصل پنجم: گرافیک در پخش خبر تلویزیونی
  اهداف و کارکردها
  ویژگیهای گرافیک در پخش خبر
  هویت بصری
  نشانه و نامواره
  آرم استیشن
  سرفصل‌های خبری
  اینفوگرافیک
  کپشن‌های ثابت و متحرک
  پیج لی آوت (PageLayout)
  صفحه آرایی
  زیرنویس در پخش خبر
  دکور در پخش خبر
  طراحی دوباره (Redesign)
  7- نتایج و پیشنهادها
  8- واژه نامه اصطلاحات گرافیکی در خبر


موضوع پایان نامه کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون, نمونه پایان نامه کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون, جستجوی پایان نامه کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون, فایل Word پایان نامه کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون, دانلود پایان نامه کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون, فایل PDF پایان نامه کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون, تحقیق در مورد پایان نامه کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون, مقاله در مورد پایان نامه کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون, پروژه در مورد پایان نامه کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون, پروپوزال در مورد پایان نامه کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون, تز دکترا در مورد پایان نامه کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون, پروژه درباره پایان نامه کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون, گزارش سمینار در مورد پایان نامه کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون, رساله دکترا در مورد پایان نامه کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون

پایان نامه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری فصل اول مقدمه بشر از ابتدای تکامل تا به امروزه فراز و نشیب های فراوانی را در جهت پیمودن مسیر پیشرفت و دستیابی به زندگی بهتر از پیش چشم خود گذرانیده است. یکی از این چالش ها نیاز به ارتباط و ثبت تفکرات خود برای انتقال به دیگران بوده است. نبود ابزارهای کارآمد و فقدان زبان مشترک ، در این راه موانع اصلی وی در نیل به هدف به شمار ...

مقدمه: طى دهه‌ی ۱۹۶۰، طراحى گرافیک به عنوان شیوه‌اى براى حل مشکلات ارتباطى و اطلاع‌رسانى مطرح شد و به همین ترتیب در رسانه‌هاى همگانى نیز به عنوان مُد مطرح شد. چیزى که با سلیقه‌ی به روز بودن و حتى پیشرفت مرتبط بود. اما تغییر در سبک آن حاصل چندمین عامل مؤثر مانند پیشرفت‌هاى فناورى در حوزه‌ی رسانه و نیز تحولات رایج در جامعه بود. و از آنجائى که تنها هنر بصرى نبود و کلام نیز در آن ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری چکیده پژوهش حاضر در چهار فصل به بررسی آثار پوستر های سینمای سه دهه ی اخیر ایران -1360 الی1390- می پردازد. طی یک دوره تحقیق کتابخانه ای مطالبی پیرامون شکل گیری و تولد سینما در جهان برای فصل اول انجام شد و در ادامه برای جمع آوری مطالب مطروحه در فصل دوم نیز همان تحقیق کتابخانه ای و گاهی تحقیق میدانی مورد استفاده قرار گرفت ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته گرافيک سال 1382 مقدمه هدف از انتخاب موضوع. پس از انقلاب اسلامي و بهم ريختن نظام گذشته،تلاش درراه گسترش صادرات غيرنفتي،سير صعودي خود را پيموده و دست اندرکا

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : ارتباط تصویری چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): اهداف این تحقیق بررسی قابلیت های تایپوگرافی فارسی در ارتباط با عنوان بندی فیلم های سینمایی می باشد، زیرا از طریق تایپوگرافی نیز می توان فضایی متناسب با فضای فیلم را در عنوان بندی آن ایجاد نمود تا باعث حس انگیزی در بیننده شود و از آنجا که ...

چکیده پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان نقش عوامل درون­سازمانی اتاق خبر بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون انجام شده است. در این تحقیق که از طریق روش پیمایشی با توزیع پرسش­نامه در بین نمونه آماری از میان کارکنان واحد مرکزی خبر صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت؛ رابطه چهار عامل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، نیروی انسانی و منابع مادی و سرمایه­ای با کمیت و کیفیت خبر از منظر کارکنان ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی چکیده پژوهش حاضر با هدف بازنمایی ارزش­های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران تدوین شده است. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤالات بودیم که آیا تبلیغات محیطی شهر تهران ارزش­های فرهنگی بیگانه را ارائه و تبلیغ می­کند یا خیر و اگر تبلیغ می­کند چه ارزش­های فرهنگی بیگانه­ای در تبلیغات وجود دارد. جهت پاسخ به این سؤالات تبلیغات ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی علوم ارتباطات اجتماعی چکیده کشور ایران با وجود توانمندی­های ایران در زمینه گردشگری، متأسفانه تاکنون نتوانسته است به جایگاه شایسته­ای در این صنعت دست یابد و مهم­ترین آن، ضعف صنعت تبلیغات در جذب جهانگرد و گردشگر به ایران است. اینترنت و ابزار الکترونیکی به واسطه این که زمینه ایجاد نمایش محصولات گردشگری و ارائه اطلاعات دقیق به گردشگران را فراهم ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل چکیده انقلاب اطلاعات و ابرفضای شبکه ای ، چشم انداز بازاریابی و نقش آفرینان سنتی آن را دگرگون ساخت و فرصتهای تازه ای را در اختیار صاحبان کسب و کار قرار گرفته است. دسترسی آسان به اطلاعات، امکان مقایسه سریع محصولات و بسیاری دیگر از امکانات اینترنت قدرت مصرف کنندگان را به مراتب بیشتر ساخته است. و ...

پایانامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر (M.SC) گرایش : نرم افزار چکیده: از ابتدای دیجیتالی شدن اسناد حقیقی و حقوقی، همواره مالکان اسناد آنها به دنبال روشی مناسب جهت حفاظت از حق اثر(کپی­رایت)آن بوده­اند. گسترش و رشد روز افزون اینترنت باعث ایجاد تغییرات گسترده در نحوه زندگی و فعالیت شغلی افراد، سازمانها و موسسات شده است. امنیت اطلاعات یکی از مسائل مشترک ...

ثبت سفارش