پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله

مشخص نشده 752 KB 29006 77
مشخص نشده مشخص نشده علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت: ۱۰,۰۱۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • رشته |پژوهشگری علوم اجتماعی

  زمستان 1387

  فصل اول : کلیات تحقیق

  مقدمه

  انسان امروز دز جامعه ای زندگی می کند که نیازمند برقراری رابطه با محیط اطراف و افراد حاضر در جامعه خویش می باشد .

  جهان امروز به دنیای الکترونیک  و دهکده جهانی معروف می باشد که در این دهکده جهانی افراد از هر سوی دنیا با هر ملیت و هر عقیده ای که باشند در آن حضور می یابند و با یکدیگر تبادل نظر و مبادله اطلاعات می نمایند .

  یکی از این ارتباطات ،  ارتباط از طریق دنیای اینترنت و گفتگوهای چند نفره در اتاق های گفتگوی چت می باشد . که افراد از هر سوی دنیا با عقاید و اعتقادات متفاوت وارد این اتاق های گفتگوی چت شده و با یکدیگر ساعتها بی آنکه متوجه گذر زمان باشند به گفتگو می پردازند البته از نوع نوشتاری .

  حال در این پژوهش سعی بر آن است تا انواع گفتگوها از طریق چت و انواع روم های موجود را بررسی کنیم . و اینکه آیا این ارتباط می تواند سالم باشد یا خطر آفرین برای نسل حاضر است .

  افراد چت را فقط بعنوان ابزاری برای سرگرمی و گذران وقت می دانند و نه وسیله ای برای آموزش از راه دور و ارتباط آفرینی با دوستانی از هر سوی دنیای بیکران .

  در این پژوهش علل کشش و جاذبه دو جنس مخالف به یکدیگر و چرا انتخاب یکدیگراز طریق چت مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

  و چرایی بیشتر وقتی خود را نشان می دهد که جوانان 30-25 ساله ایرانی هنوز ساعتها وقت خود را صرف چت میکنند و چرا باید جوانی که به این سن و سال هنوز به خط مشی واقعی زندگی خود دست نیافته باشند ؟ و وقت خود را پای کامپیوتر و بیهوده گرایی بگذراند.

  و اینکه در نهایت بدانیم در دنیای امروز چت خوب یا بد؟

  2-1 بیان مسئله :

  می توان گفت که شبکه اینترنت همانند یک محل مجازی ملاقات عمومی شهروندان جهانی است ، یک نقطه تلاقی عمومی است که در آن میلیونها نفر بیش از 155 کشور جهان با هم در رابطه قرار میگیرند و سازمان عظیمی است که نظم آناز پیش تا حدودی تنظیم شده است. آنان در هر آن به کسب اطلاع درباره چیزها ی مختلف ، گفتگو ، بازی ، تجارت ،جستجوی علمی ، مشاهده تصاویر مختلف ، استماع صداها و آهنگها ، مشاهده فیلم ها و بسیاری اقدامات دیگر می پردازند . قاعده کلی حاکم بر اینترنت استفاده از اطلاعات به گونه ای آزاد است . ( محسنی ، 71،1380 )

  واقعیت آن است که این نظام ارتباطی تا به حال حداقل در کلیت آن در ابعاد جهانی نظارت نشده آزاد ، خصوصی ، همگانی و نیز تنوع و تکثرگرا باقی مانده است ، هر چند سانسورها و نظارتها می تواند حداقل در بخشی از جهان در آن مداخله داشته باشد . مبالغه آمیز نخواهد بود که اینترنت را از مهم ترین فصول جامعه اطلاعات بدانیم . برای برخی از قشرهای جامعه ما « اینترنت» نامی کم و بیش آشنا ، اما در عین حال مبهم و اسرار آمیز است . نامی که دانستنیهای پراکنده درباره آن همواره در طول چند سال اخیر رو به افزایش بوده است و توسعه و تحول سریع آن هم سبب گردیده است که اطلاعات در این باره به سرعت کهنه شود. ( محسنی ، 1380 ،71 )

  اینترنت در حکم مخزنی از اطلاعات خوب و بد ، زشت و زیبا ،اخلاقی و غیر اخلاقی می تواند تلقی شود ، البته مسئله در این است که مرزهای میان این صفات دوگانه را جامعه های مختلف چگونه تعریف کنند ، با اتصال به شبکه اینترنت می توان با دیگران رابطه برقرار کرد ، از اطلاعات علمی ، سیاسی ، ادبی ، تاریخی و ... بهره مند شد .

  ( محسنی، 1380، 71 )

  چت به معنای گفتگوی عامیانه بین افراد مختلف می باشد . در محیط اینترنت معنای این فناوری گفتگو در اتاقهای خصوصی و عمومی است و به سطح برخورداری و استفاده افراد از آن بستگی دارد .

  3-1 اهمیت و ضرورت مسئله :

  چت در ایران برای نسل جوان جایگاه ناشناخته ای داردو باید آموزش های لازم در این زمینه لحاظ شود . چت یک مبع تبادل اندیشه است و در کنار دیگر رسانه های الکترونیکی باید به جایگاه مناسب خود برسد . ( کریم خانی ،1386، 17 )

  80% مراجعین به چت روم ها از سایت yahoo ، 6/5 % از MSN و تنها 7% از سایت های فارسی زبان هستند .

  75% چت کنندگان در چت نقش های متفاوتی را بازی می کنند که سهم پسران 89% و دختران 11% است . در این میان پسران بیشتر از دوربین و صدا بهره میگیرند. (کریم خانی، 1386 ، 17 )

  نتایج بدست آمده از تحقیقات محمد ابراهیم برزگر در ارتباط با گرایش مذهبی جوانان در هفت موضوع مرتبط با چت نشان می دهد . که : (همان منبع )

  نگاه به چت بعنوان بازی و سرگرمی24%                  وسیله برای ارتباط دوستانه18%

  چت بعنوان تداوم زندگی واقعی17%                        چت بعنوان امکانی برای جستجو گری9%

  چت بعنوان ارتباط نا مطمئن ناکار آمد 20%               چت بعنوان ابزاری برای سوء استفاده 12%   

  4-1 سوالات پژوهش :

  حال دراین پژوهش سعی بر آن است تا بتوانیم سوالات ذیل را پاسخگو باشیم .

  انگیزه های روانی میان دانشجویان در استفاده ازچت و دوستیابی اینترنتی چیست ؟

  تاثیر چت بر فرهنگ و هنجار جامعه چیست ؟

  تاثیر پدیده جهانی شدن و دنیای مدرنیته بر چت چیست ؟

  5-1 تعریف مفاهیم :

  شبکه اینترنت : همانند یک محل مجازی ملاقات عمومی و شهروندان جهان است . سازمان عظیمی که نظم آن از پیش تا حدودی تنظیم شده است . قاعده کلی حاکم بر اینترنت استفاده از اطلاعات به کونه ای آزاد است . اینترنت در حکم مخزنی از اطلاعات خوب و بد ، زشت و زیبا ، اخلاقی و غیراخلاقی میتواند تلقی شود .

  چت : به معنای گفت و گوی عامیانه در محیط اینترنت است . چت یک منبع تبادل اندیشه است و در کنار دیگر رسانه های الکترونیکی باید به جایگاه مناسب خود برسد .  چت در اتاق های خصوصی یا عمومی در محیط اینترنت انجام می گیرد . چت می تواند بصورت صوتی ، تصویری یا نوشتاری  ( تایپی ) باشد .

  چت روم : به اتاق های گفتگو گفته می شود که در واقع افراد از مکان های مختلف دنیا دور هم جمع می شوند و با یکدیگر صحبت می کنند  . هر شهر معمولاً روم مشخصی دارد .

   

  فصل دوم : مطالعات اکتشافی و مرور پیشینه تحقیق :

  پیشینه های مورد استفاده در این تحقیق شامل کتاب ، مقالات علمی و اینترنت می باشد . که به دلیل عدم دسترسی به کتاب های مرتبط با موضوع با موضوع تحقیق بیشترین منبع مورد استفاده اینترنت و مقالاتی که در رابطه با موضوع مطرح شده می باشد .

  این پیشینه که شامل یک پیشینه خارجی و دو پیشینه داخلی و نظریات کارشناسان که بصورت ؟؟ جمع آوری . نتیجه گیری شده و نیز مقاله ای تحت عنوان موضوع پژوهش می باشد .

  1-2 پیشینه داخلی

  الف ) این پیشینه از سایت شبکه فن آوری اطلاعات ایران W W W . IRITN . COM نوشته شده توسط           استفاده شده است .

  مقام اول حضور در اتاقهای چت در خاورمیانه ازآن ماست .

  احساس تنگنا و در مضیقه بودن به لحاظ برقراری ارتباط و عدم تعریف واحد از چگونگی وجود ارتباطات از جانب دستگاه های مسئول افرادرا به سمت استفاده از محیط های گفت و گوهای اینترنتی سوق می دهد . دکتر طهمورث شیری – عضو هیاًت علمی گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی گفت :

  در زمینه روی آوردن به فناوری های مدرن باید نیازهای موجود در جوانان و اقشار مختلف جامعه مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل و طبقه بندی از این نیازها ارائه شود تا میزان پاسخ دهی فناوری جدید سنجیده شود .

  آنچه حائز اهمیت است ، وجود یکسری موانع و گسلهایی است که به عنوان موانع ارتباطی وجود دارد و وجود یکسری مواردی مانند اینترنت ، و از طریق آن دسترسی به CHAT ROOM ،امکانی را فراهم می کند بدون احساس وجود موانع ارتباطی بتوانند به بحث و تبادل نظر بپردازند .

  وی گفت : به عقیده من به جای اینکه به وجود معضل بودن CHAT بپردازیم به این موضوع که اسباب ترویج این پدیده در جامعه ما چه بوده بپردازیم و از دو جهت آن را شامل از معلول به علت و اشاره به زمینه های اجتماعی موجود در جامعه مورد بررسی قرار دهیم 

 • منابع

  شناخت ارتباطات جمعی نویسنده ملوین و فلور، اورت ای، دنیس مترجم: سیروس مرادی، زیر نظر دکتر ناصر باهنر، چاپ دوم، انتشارات دانشکده صدا و سیما

  اینترنت و جامعه، نوشته جیمز اسلوین،‌ترجمه عباس گیلوری و علی رادباوه نشر کتابدار، 1380

  تکنولوژی های جدید ارتباطی در کشورهای درحال توسعه،‌نوشته جریس هنسون، اومانارولا ترجمه داوود حیدری، چاپ سوم، 1381، ناشر انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

  طرح نظر سنجی بررسی نحوه کاربرد اینترنت نزد جوانان مشهدی، دی ماه 1383،‌ مسئول طرح راضیه آذرنیا، مجری طرح: معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی مشهد، مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران

  زنان و فناوری اطلاعات www.wit.ir – سایت علمی نخبگان جوان – سایت شبکه فن آوری اطلاعات ایران www.IRITN.com – سایت خبرگزاری دانشجویان ایران، www.ISNA.ir


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله, مقاله در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله, پروژه درباره پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت MBA چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک شخصیتی پنج عاملی، اعتیاد اینترنتی و تمایل استفاده از اینترنت صورت گرفته است که دانشگاه سمنان به عنوان مورد مطالعه برای این منظور انتخاب گردید. روش تحقیق از نوع توصیفی(غیر آزمایشی) و از نوع پیمایشی می باشد و با استفاده از داده های به دست آمده به بررسی روابط احتمالی بین ابعاد پنچ گانه ی شخصیت به ...

پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته نقاشي بهمن ماه ???? چکيده شاهنامه مدحي، شاهنامه­اي است که در نيمه‌ي اول سده هفدهم ميلادي توسط هنرمندان عثماني تهيه شده است. معرفي اين ک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات چکیده امروزه در اکثر سازمان‌ها خصوصا سازمان‌هایی که مشتری محور نیستند و علی‌الخصوص ارگانهای دولتی که کارکنان اوقات بیکاری بیشتری در اختیار دارند پدیده‌ای به نام سایبرلوفیگ موج می‌زند.کارکنانی که به ظاهر پشت میز کار خود نشسته‌اند و مشغول کار با رایانه‌ها هستند در واقع در دنیای اینترنت مشغول گشت و گذار بوده و گاه ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش بهداشت جامعه) چکیده مقدمه: اینترنت ،ارمغان جدید فناوری ،مخاطبان بی شماری را در تمام جهان زیر پوشش خود قرار داده است. اعتیاد به اینترنت موضوع تازه ایست که در سال های اخیر به عنوان اعتیاد رفتار – محور مورد توجه قرار گرفته است.نفوذ گسترده اینترنت بسیاری از افراد خصوصاً دانشجویان را با پیامدهای منفی ناشی از اعتیاد به اینترنت ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) گرايش : "بازاريابي" بهار 1391 چکيده هدف از اين تحقيق بررسي تحليلي تأثير ادراک مصرف کننده از مسئوليت اجتماعي بر جذابيت مراکز خريد

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی چکیده امروزه اهمیت مشتری مداری بیش از پیش افزایش یافته و به عنوان مهم­ترین مزیت رقابتی سازمان­ها مطرح شده و نقش آن در موفقیت و پیشرفت کسب و کارها غیر قابل انکار است. روش انجام عملیات بازاریابی تغییر کرده است چرا که زمینه­ای که بازاریابی در آن صورت می­گیرد تغییر کرده است نظر به رشد فزاینده این تغییرات اکنون بازاریابی رابطه­ای جایگزین ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی چکیده هدف از این پژوهش، بررسی رابطه تاکتیکهای بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و رابطه کیفیت روابط بر وفاداری مشتریان هتل های شرق گیلان است. حجم نمونه از روش غیر احتمالی در دسترس و بر اساس جدول کرجسی و مورگان 196 نفر انتخاب شد. ابزار گرد­آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بوده که روایی آن ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت بازرگانی(بازاریابی) چکیده: بی­شک شرکت­های کوچک و متوسط تأثیر انکارناپذیری بر اوضاع اقتصادی هرکشوری دارد. این شرکت­ها، بخش عمده­ای از موفقیت خود را مرهون بکارگیری کارآفرینی در سازمان­های خود می­باشند. این ویژگی سبب شده تا آن­ها، وظایف محوله­شان را به شیوه­های متفاوتی انجام دهند. یکی از این وظایف، بازاریابی­ است که صاحبان این بنگاه­ها سعی ...

  پايان‎نامه کارشناسي‎ارشد رشته مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي   تابستان 1390   چکيده ايران از بازار جهاني صنعت گردشگري، به عنوان بزرگترين صنعت رو به رشد

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی چکیده در عصر حاضر به دنبال پیشرفت فناوری و اطلاعات، رقابت بین کسب و کارها نیز شدت یافته است. چگونگی ارائه برندها، محصولات یا خدمات برای اینکه مورد توجه بیشتر مصرف­کنندگان قرار گرفته و متمایز بودن آنها برجسته گردد تا افراد مجذوب آنان گردند و یا تمایل به خرید آنان داشته باشند، بسیار حائز اهمیت است. به علاوه با نوآوری­های به ...

ثبت سفارش