پایان نامه شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی با کاربرد روش تحلیل شبکه ای )نمونه موردی شهرستان کاشان(

مشخص نشده 13 MB 29536 224
مشخص نشده مشخص نشده گردشگری و توریسم
قیمت قبل:۷۳,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A)

  گرایش برنامه ریزی منطقه ای

  زمستان 1391  

  چکیده:

  امروزه بسیاری از پژوهشگران، توجه خود را بر روی نقش گردشگری در توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و محیطی شهرها و مناطق  متمرکز نموده اند.

  شهرستان کاشان علاوه بر, دارا بودن بافتهای قدیمی وبا ارزش تاریخی و سنتی ، به دلیل طبیعت زیبای قمصر، نیاسر و برزک، که بالاترین سطح مزارع گل کاشان را به خود اختصاص داده، از اهمیت بسزایی در جذب گردشگران تاریخی فرهنگی و طبیعی برخوردار است.

  آنچه در این زمینه بسیار حائز اهمیت است،نه تنها قابلیت های ذاتی این شهرستان برای جذب گردشگران ، بلکه شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب شهرستان کاشان می باشد.

  جهت تحقق اهداف فوق ،در مرحله نخست ،تعیین گردشگاه ها وتاسیسات اقامتی چهار بخش شهرستان کاشان مبتنی بر جاذبه های تاریخی فرهنگی، طبیعی و مذهبی با استفاده ازنرم افزار GIS ، صورت گرفت.

  در مرحله ی دوم با استفاده از توابع تحلیلی GIS و تحلیل شبکه از جمله مدل سطح جاذبه، عملیات همسایگی، مدلسازی و تحلیل قابلیت دسترسی، مدل اثر متقابل فضایی و عملیات همپوشی لایه ها و مدلسازی هندسی شبکه، وضعیت گردشگاهها شناسایی و تحلیل گردید.

  نتایج تحلیل های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بخش مرکزی کاشان از نظر جاذبه های تاریخی و فرهنگی وبخش نیاسر از نظر جاذبه های طبیعی و مذهبی نسبت به سایر بخش ها شاخص می باشند.

  در مرحله ی سوم، نتایج حاصل از این تحلیل ها و اطلاعات شبکه های ارتباطی راهها،با هم ترکیب شدند

  و محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی،طبیعی و مذهبی به همراه محورهای مشترک ارتباط دهنده بین بخش ها به صورت جداگانه، بر حسب اولویت هر دسته از جاذبه ها با ضخامت  هاو درجه ی متفاوتی از رنگ ها ،تعیین شدند.

  در نهایت با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، پیشنهاداتی در جهت استفاده ی همزمان از نقاط گردشگری شهرستان کاشان،  به منظور تقویت پیوندهای مناسب، ارائه گردید.

  با توجه به نتایج امیدوارکننده ی این پژوهش، استفاده از قابلیت های GIS و تحلیل شبکه و مدلهای مبتنی بر آن به منظور شناسایی و تحلیل وضعیت موجود و آتی گردشگاهها و سایر مراکز خدماتی ، توصیه می شود.

   

  مقدمه

  گردشگری یکی از نیروهای عمده ی شکل دهنده به جهان امروز و از مهمترین و پویاترین فعالیت های جهان است که ریشه در توسعه فناوری و گسترش همه جانبه ی سرمایه داری دارد.

  بنابر گزارش انجمن گردشگری و مسافرت جهانی،گردشگری به تنهایی 6 درصد از کل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. (Holden, 2008:13)

  همین امر، دولت ها و کشورهای در حال توسعه را بر آن داشته تا، سیاست های توسعه ی گردشگری را به عنوان ابزار توسعه و تحرک اقتصادی و یکی از شیوه های مبارزه با بیکاری و ایجاد درآمد ارزی مورد توجه قرار می دهند .

  در طول دو دهه ی گذشته توجه روز افزونی در سراسر جهان به پژوهش در مورد گردشگری از اروپا   تا آمریکای شمالی و از آفریقا  تا آسیا شده است. این توجه روزافزون تا حدود زیادی منعکس کننده ی رشد گردشگری در شهرها و مناطق است.

  شهرستان کاشان به عنوان یکی از شهرستانهای گردشگرپذیر کشور در استان اصفهان قرار داشته، که علاوه بر دارا بودن بافتهای قدیمی و با ارزش سنتی و تاریخی، به دلیل طبیعت زیبای قمصر، نیاسر و برزک، که بالاترین سطح مزارع گل کاشان را به خود اختصاص داده از اهمیت بسزایی در جذب گردشگران تاریخی فرهنگی و طبیعی برخوردار است.

  آنچه در این زمینه حائز اهمیت است، تنها قابلیت های ذاتی شهرستان کاشان برای جذب گردشگران نیست، بلکه  مهمتر از آن، شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب این شهرستان می باشد.

  یکی از راه حل های اساسی  برای این تحلیل، استفاده از تکنولوژی سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS[1])، می باشد، که علاوه بر دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز،توان تجزیه و تحلیل داده های مکانی و غیر مکانی را نیز دارا می باشد.

   

   

   

  فصل اول :کلیات تحقیق

  1-1 بیان مساله پژوهش

  عصرحاضر، عصر گسترش فناوری و افزایش دامنه زندگی ماشینی و رفاه اجتماعی است. این رفاه به همراه افزایش درآمدهای عمومی در نهایت سبب احساس نیاز بیشتر به پرکردن اوقات فراغت و شکل گیری فرهنگ سیر وسفر جهانگردی شده است.با اینکه بیش از 150 سال از تشکیل نخستین آژانس مسافرتی جهان توسط توماس کوک(Thomas Cook) وشکل گیری جهانگردی به صورت سازمان یافته نمی گذرد(رضوانی، 1374، 20)این فعالیت توانسته است امروزه به یکی از بزرگترین فعالیت های اقتصادی، از جمله عوامل شکل گیری تعاملات فرهنگی و اجتماعی دنیا تبدیل گردد، به طوریکه سفر وجهانگردی ، بیش از 8/10درصد درتولید ناخالص داخلی جهان نقش داشته و7/8 درصد از شغل های جهان را به خود اختصاص داده است . این در حالی است که کشور ایران به لحاظ برخورداری از جذابیت های گردشگری بنابه گفته ی WTO، یکی از 10 کشور اول دنیا است ودراین میان شهرستان کاشان، از اهمیت بسزایی در جذب توریسم برخوردار است .

   

   

   

   

  1-2اهمیت مسئله پژوهش

  در زمینه ی اهمیت توسعه ی گردشگری، علاوه بر رشد و افزایش درآمد ملی می توان به مواردزیر اشاره کرد(برنامه ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه ای ،1389، 52):

  ایجاد فرصت های شغلی در بخش خدمات و سایر بخش های وابسته و عامل مهمی در رفع معضل بیکاری

  جلوگیری از خروج ارز کشور و ایجادتعادل و توازن در تراز پرداخت های کلی کشور

  موثر در تبادل فرهنگ های اقوام و ترقی و تعالی فرهنگ های ملتها

  ایجاد صلح بین الملل

  کمک به درآمدهای دولت (ازطریق اخذ مالیات برآمد هتل ها، عوارض فرودگاهی ، گمرکی و ...)

  موثر در توسعه ،حفظ و نگهداری موزه ها ،تئاتر ها و سایر امکانات فرهنگی

  استفاده از توریسم به عنوان سرعت دهنده ای به گسترش دیگر بخش های اقتصاد

  توریسم اگر به نحو شایسته و به صورت پایدار توسعه یابد، می تواند حفظ منابع طبیعی و فرهنگی منطقه را توجیه و جبران نماید ، مناطقی که در صورت نبود این ابزار ، از توان محدودی برای تحقق اهداف حفظ و نگهداری محیط زیست برخوردارند

  (همان، 22).

  کاشان علاوه بر دارا بودن بافت های قدیمی و با ارزش سنتی و تاریخی که بعضا جزو معدود آثار با ارزش تاریخی و معماری جهان است ، به دلیل طبیعت زیبای قمصر و نیاسرو برزک، که بالاترین سطح مزارع گل کاشان را به خود اختصاص داده و برگزاری جشنواره های گل و گلاب، برای جهانگردان سراسر جهان از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا با تجدید نظر در توجه به صنعت گردشگری در این شهرستان ، می توان گام موثری در توسعه ی بیشتر و بهتر شهرستان کاشان از جنبه های مختلف اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی، طبیعی،زیرساختی و...برداشت. 

   

   

  1-3اهداف پژوهش:

  هدف کلی: شناسایی و تحلیل محورهای جاذب گردشگری تاریخی-فرهنگی و طبیعی شهرستان کاشان برای جذب بهینه ی توریسم با کاربرد روش تحلیل شبکه

  هدف ویژه1 :تعیین مکان های گردشگری و تاسیسات اقامتی شهرستان کاشان مبتنی بر جاذبه های تاریخی فرهنگی وطبیعی با استفاده از GIS

  هدف ویژه2 :تعیین مسیرهای گردشگری شهرستان کاشان مبتنی بر جاذبه های تاریخی فرهنگی وطبیعی با استفاده از GIS

  هدف ویژه3 :تعیین و تحلیل شبکه ی پیوندهای بین این مکانها در محدوده ی شهرستان

  هدف ویژه4 :استفاده ی همزمان از نقاط گردشگری شهرستان برای جذب توریسم با تقویت پیوندهای مناسب

  1-4 سوالات پژوهش

  سوال 1_آیا شهرستان کاشان آنگونه که شایسته است از قابلیت های گردشگری خود استفاده می کند؟

  سوال 2_چگونه می توان با استفاده از تحلیل شبکه ای ،هم پیوندی مناسبی بین نقاط گردشگری شهرستان کاشان برقرار کرد؟

  1-5تعریف اصطلاحات و تعاریف عملیاتی متغیرها

  اوقات فراغت[2]

  اوقات فراغت یعنی آن بخش از زمان بیداری که انسان از تعهدات شغلی و کار مولد آزاد است و به طور دلخواه به استراحت و ترمیم و رفع خستگی جسمی و روحی می پردازد (منشی زاده،1376،21).

  سفر

  عبارت است از حرکت کردن یک شخص به محلی دور از اقامتگاه معمولی خود و سپری کردن چند گاهی در آنجا و سپس بازگشتن (سایه میری،1375،21).

  فرهنگ

  مجموعه ی پیچیده ای است که در بر گیرنده ی دانستنیها،اعتقادات،هنرها،اخلاقیات،قوانین،عادات و هر گونه توانایی های دیگری است که انسان به عنوان عضوی از جامعه بدست می آورد.فرهنگ از ویژگی های حیات انسانی است. لازم به یاد آوری است که بیش از دویست و پنجاه تعریف از فرهنگ موجود است (وثوقی و نیک خلق،116،1372).

  گردشگر(جهانگرد،توریست)[3]

  بر اساس تعریف ارایه شده ازسازمان ملل در سال  1964،جهانگرد به کسی اطلاق می شود که :به منظور تفریح،بازدید از نقاط دیدنی،معالجه،تجارت(معامله)،ورزش یا زیارت به کشوری غیر از کشوری که در آن اقامت دارد سفر کند.مشروط بر اینکه حداقل 24 ساعت و حد اکثر شش ماه تا یک سال اقامت گزیند (سایه میری،1375،21).

  گردشگری(توریسم[4]،جهانگردی،ایرانگردی و جهانگردی(

  با وجود اینکه حدود 43 تعریف برای گردشگری وجود دارد.(لی،17،1375)تنها برخی از آنها مورد قبول سازمان جهانی جهانگردی و سایر مجامع بین المللی قرار گرفته اند. در زیر به یکی از این تعاریف اشاره می شود.

  گردشگری عبارت است از فعالیت های افرادی که برای استراحت،کار ودیگر دلایل به خارج از محیط معمول خویش سفر کرده و حد اکثر برای یک سال و حداقل برای 24 ساعت متوالی در آنجا اقامت

  می کنند (سازمان جهانی جهانگردی،2،1996).

  1-6  ساختار پایان نامه

  این پژوهش در پنج فصل تنظیم شده است.

   در فصل اول چارچوب پژوهش مشخص شده و به بیان مساله ی پژوهش پرداخته شده است.

  فصل دوم  به معرفی پیشینه ی پژوهش و نقد وبررسی پژوهش های انجام شده در این زمینه         می پردازد.

  فصل سوم به روش ها و مدلهای تحلیل شبکه  در محیط GIS و روش های گردآوری داده ها ونقشه ها می پردازد.

  درفصل چهارم نیز شناخت محدوده مطالعاتی و روش تجزیه وتحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا در فصل پنجم ، نتایج و یافته های حاصل از این پژوهش به همراه پیشنهاداتی در زمینه ی نتایج حاصله، بیان شده است.

  فصل دوم: مفاهیم و دیدگاههای نظری مرتبط

  2-1 مقدمه

  امروزه صنعت گردشگری فراتر از یک صنعت، به مثابه ی پدیده ی پویای جهانی و اجتماعی است که پیچیدگی های خاص خود را دارد.(, 1997,4 Elliot) معمولا انگیزه گردشگری برخاسته و آمیزه ای از نیازهای مختلف است که در افراد مختلف و در شرایط مختلف به صور گوناگون ظاهر می شود، اما کیفیت و نحوه ارضای این نیازها ، خود به امکانات و عوامل مختلفی بستگی دارد که در نهایت نوع فعالیت و رفتار گردشگران را تعیین می کند. شناخت دقیق و تحلیل علمی این پدیده ، می تواند چارچوب های مطمئنی برای برنامه ریزی صنعت گردشگری فراهم آورد. صنعت گردشگری را صنعت چتری می خوانند زیرا طیف گسترده ای از فعالیت های مختلف که با یکدیگر ارتباطی مشخص در حوزه مشتری دارند، در این صنعت گرد هم آمده اند.

  هتل داران، رستوران داران، تورگردانان، راهنمایان تور، دفاتر خدمات مسافرتی، تولید کنندگان صنایع دستی و غیره، همه و همه در یک چیز اشتراک دارند و آن تامین رضایت مشتری است(رنجبریان و زاهدی،1384، 82).

  یکی از عوامل مهم در جذب گردشگر،دسترسی مناسب به تجهیزات و تسهیلات گردشگری است.خدمات و تسهیلات گردشگری باید به گونه ای برنامه ریزی شوند که با تقاضای چنین تسهیلات و خدماتی سازگار شوند .

  در این فصل ابتدا مقدمه ای بر گردشگری و تعاریف آن ارائه کرده، پس از آن ،به معرفی منابع و جاذبه های گردشگری و طبقه بندی این جاذبه ها، دیدگاهها و نظریات مختلف گردشگری و همچنین پژوهشهای انجام شده در دو دسته مرتبط و مشابه با موضوع پژوهش می پردازیم. در نهایت، به نقد و بررسی پژوهشهای انجام شده و بیان خلاصه ی چگونگی حل مساله پژوهش پرداخته می شود.

   

  2-2 تعاریف و مفاهیم گردشگری

  گردشگری به علت خصلت بین رشته ای خود، قابلیت نگرشهای متفاوت را داراست و این امر سبب ارائه ی تعاریف بسیاری از آن گردیده است. در تعاریف اولیه گردشگری ، بیشتر بر بعد فاصله تاکید گردیده و گردشگران بر مبنای فاصله ای که از محل مسکونی خود داشته اند ، طبقه بندی می شدند.دهها تعریف از گردشگری ارائه شده است که برخی از آنها به شرح زیر است:        

  گردشگری عبارت است از فعالیت های افرادی که برای استراحت ، کار و دلایل دیگر به خارج از محیط سکونت معمول خویش سفر کرده ، حداکثر برای یک سال متوالی در آنجا اقامت می کنند. 

  گردشگری داخلی[5] (یا بومی)[6] : در این حالت اشخاص مقیم یک کشور حداکثر برای مدت دوازده ماه به محلی در کشور خودشان که خارج از محیط معمول زندگی آنهاست سفر می کنند و هدف اصلی آنها از این سفر، انجام کاری نیست که سر انجام آن دریافت مزد از محل مورد بازدید باشد.

  گردشگری خارجی(یا بین المللی : [7](افراد برای حداکثر مدت دوازده ماه به کشوری که محل اقامت معمول آنها نیست و خارج از محیط معمول زندگیشان قرار دارد سفر می کنند و هدف اصلی آنها از این بازدید انجام کاری نیست که سر انجامش دریافت مزد از کشور مورد بازدید باشد.

  گردشگری مجموع پدیده ها و ارتباطات ناشی از کنش متقابل میان گردشگران، سرمایه، دولتها و جوامع میزبان،دانشگاهها و سازمان های غیر دولتی ، در فرایند جذب، حمل و نقل،پذیرایی و کنترل گردشگران و دیگر بازدیدکنندگان است(Warver,2000,3)

  همچنین در تلاشی دیگر، با در نظر گرفتن بعد تجربه و انتخاب آگاهانه و از روی اختیار، گردشگری مسافرتی داوطلبانه و موقتی تعریف شده است که برای بهره گیری از چشم اندازهای تازه و تجربیات جدید در یک سفر نسبتا طولانی(از نظر بعد مسافرت) شکل می گیرد . (Monely ,1990,4).

  دکتر روستا گردشگری را زندگی موقت، لذت بخش و خاطره انگیز تعریف می کند. با وجود این، تعاریف گردشگری تا هنگامی که در چهارچوب یک نگرش کل نگر قرار نگرفته اند توانایی توصیف تمامی ابعاد این پدیده بین رشته ای را ندارند. تعاریف خارج از نگرش کل نگر، تنها سعی در توصیف گردشگر کیست دارند تا از این طریق بتوان یک چارچوب کمیت گرا را با توجیه اقتصادی فراهم آورد. در حالیکه این تعاریف از پرداختن به ماهیت گردشگری در یک ساختار شکنی و آنگاه تجدید ساختار آن باز می مانند. در این بین تقسیم بندی گردشگران نیز نادیده گرفته شده است. اما با رشد نگرشهای کل نگر در وهله ی اول تقسیم بندی گردشگران نیز جلوه ای عملی یافت.

  (یزدی و سقایی،1385،15-12)

  2-2-1 اقسام گردشگری

  از دید سازمان جهانی جهانگردی ، چهار نوع گردشگری وجود دارد (عابدین پاپی،1387،15) :

  گردشگری بین المللی : که خود به دو دسته زیر تقسیم بندی می شود:

  الف)گردشگری ورودی[8] : در واقع گردشگران خارجی(غیر مقیم) به یک کشور هستند.

  ب)گردشگری خروجی [9]:خروج اتباع یک کشور جهت بازدید از کشورهای دیگر.

  گردشگری درون مرزی[10] :بازدید مردمان یک کشور از نقاط داخلی همان کشور است.

  گردشگری داخلی[11] : حاصل جمع گردشگری درون مرزی و ورودی است.

  ABSTRACT

  Nowadays, Many of researchers are concentrated on  the role of tourism in economic, social and environmental development citiese and regions .

  City of Kashan, in addition to having  the old tissues and traditional ​​and historical values, Because of the beautiful nature of Ghamsar, Niasar and Barzok, that allocated to the highest level of Flower Farms of Kashan,has a great importance in attracting The natural , cultural and historical tourists.

  not only the inherent abilitiese of this for attracting tourists, but also identifying and analyzing  the attractive axis of tourism city of Kashan is very important in this  context .To accomplish these goals, in the first phase, determining the residential facilities and walkways of four  sections of city of Kashan , based on historical, cultural natural and religious attractions Was performed  by using GIS

  In the second stage walkways status were analyzed and identified using analytic functions of GIS and network analysis such as Gravity surface model, neighborhood operations,  modeling and analyzing accessibility, spatial interaction model and the overlapping of layers and geometric modeling  network.

  The analysis results of this research are showing that the central part of Kashan in Cultural and Historical Attractions And Niasar section in natural and religious attractions  are Indicators to other parts.

  In the third stage, the results of this analysis were combined with The  information of roads communication networks.

  And absorbing Tourism axes of Historical, cultural, natural and religious with connecting common axis between the segments were determined separately, depending on the priority of each class of gravity with different degrees of thickness and color.

  Finally, according(with regard) to the results of this research, suggestions for concurrent use of tourism’s places of city of Kashan, in order to strengthen the appropriate relations, presented.
  With regard to the results of this research, it is recommended to Use the capabilities of GIS and network analysis and models based on this , to identify and analyze the current situation and future walkways and other  service centers.

   

  فهرست منابع:

   

  سازمان جهانی جهانگردی ،برنامه ریزی توریسم در سطح ملی ومنطقه ای،1379،چاپ اول، ترجمه ی دکتر بهرام رنجبریان و محمد زاهدی ، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

  عزتی مرتضی-روش تحقیق در علوم اجتماعی، دانشگاه تربیت مدرس ،مهرماه 1376

  مهندسین مشاور نقش جهان پارس،طرح توسعه و عمران جامع( شهر) کاشان،مطالعات منطقه ای و حوزه ی نفوذ،جلد اول،1389

  رضوانی، علی اصغر، جغرافیا و صنعت توریسم،1372،تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور

  حسینی، علیرضا، آشنایی با محیط های تحلیل شبکه و همپوشی در نرم افزار ARC/INFO،1378،چاپ اول،فارس، انتشارات سازمان برنامه و بودجه

  زیاری،کرامت ا...، کلان شهرهای چند هسته ای،1390،چاپ اول،تهران

  کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات، 1389،جلد سوم،چاپ اول، ترجمه ی دکتر علی پایه،تهران، انتشارات طرح نو

  سنجری، سارا، راهنمای کاربردی Arc Gis 10،1390،چاپ اول،تهران،انتشارات عابد

  میر محمد صادقی،سید مهدی،سامانه ی اطلاعات جغرافیایی برای همه،1385،چاپ دوم،تهران،انتشارات فرات

  دیویدای، فنل، مقدمه ای بر طبیعت گردی ،1388،ترجمه ی جعفر اولادی قادیکلایی،چاپ اول

  بیک محمدی،طرح راه های موثر در توسعه ی توریسم فرهنگی در ایران ، 1381

  پاپلی یزدی و سقایی ، گردشگری ماهیت و مفاهیم،1390،چاپ اول

  شکویی،حسین، مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی ،1365، تبریز، موسسه ی تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی

  ژند،مهرداد،جزوه ی کلاسی کارگاه برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز، 1390

  منشی زاده، رحمت الله، جهانگردی،تهران،انتشارات مسعی،چاپ اول، 1376

  ضرغام،حمید،راهکارهای توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، مجموعه نخستین همایش جهانگردی و جمهوری اسلامی ایران،جلد 1،کیش،1376

  قادری، اسماعیل ، برنامه ملی گردشگری ایران، مجلس و پژوهش، پاییز 1383، شماره 44

  آل کجباف،حسین،روش تحقیق در علم حقوق با تاکید بر پایان نامه نویسی،1390،چاپ اول،انتشارات جنگل

  پل اس. له‌وی و استنلی لمی‌شو، نمونه‌گیری: روش‌ها و کاربردها،1381، ترجمه‌ی گیتی مختاری امیرمجدی ،انتشارات پژوهشکده ی آمار

  معصومی، مسعود، ماهیت گردشگری،ابعاد اقتصادی،فرهنگی-اجتماعی،سیاسی و محیطی گردشگری، انتشارات پیک کوثر،1385

  اولیویه ،دولفوس ،فضای جغرافیایی،1373،ترجمه ی سیروس سهامی،نشر نیکا مشهد

  بوت و میچل ، آشنایی با نرم افزار Arc GIS،1383 ،ترجمه ی امیر عباس نجاری،چاپ اول، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری

  اصغرپور،محمد جواد، برنامه ریزی شبکه ای،تجزیه و تحلیل شبکه در تحقیق در عملیات،1374،تهران، انتشارات دانشگاه تهران

  آقاجان ،حسین ، تحلیل شبکه و تحلیل فضایی بر روی شبکه در ARC GIS،1375،تهران،، انتشارات ایران آزاد

  الماس پور،فرهاد، کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و تحلیل شبکه در مکان یابی داروخانه ها(منطقه 6 تهران)،1380،تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

  زیرک باش،دیبا،1377، بررسی جغرافیایی نقش توریسم فرهنگی در طرح جامع اصفهان،پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا،دانشگاه اصفهان ، دانشکده ی ادبیات

  نادعلی ،ندا ،1390 ،بهینه سازی شاخص آسایش اقلیمی توریسم(TCI) برای اقلیم خشک و نیمه خشک ایران با استفاده از GIS(نمونه ی موردی استان اصفهان)، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا،دانشگاه اصفهان ، دانشکده ی ادبیات

  عبدالله زاده، مهدی ،1390 ،مکان یابی کمپینگ های گردشگری در شهر اصفهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) ، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشگاه اصفهان ، دانشکده ی ادبیات

  ضیاء توانا و امیر انتخابی ، نقش بازار های روستایی در فرآیند شکل گیری سازمان فضایی و شبکه ی سکونتگاهی (نمونه شهرستان تالش )، مجله ی جغرافیا و توسعه ی ناحیه ای، 1385، شماره هشتم

  سرلک، احمد ،صنعت گردشگری و پنجاه سال برنامه ریزی در ایران، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی،1379 ،شماره 157-158

  شماعی و موسوی وند ،سطح بندی شهرستان های استان اصفهان از لحاظ زیر ساخت های گردشگری با استفاده از مدل TOPSISو AHP  ، مرکز مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای ، 1390،سال سوم،شماره ی دهم

  سالنامه ی آماری استان اصفهان،1387، مرکز آمار ایران

   

  Bhana A.-The use of Gis to Determine Potential Access And ellocation of public Mental Resources in K wazulu ،Natal،South ،Africa ،Journal of psychology، Dec1998  ،Vol 28، No 12  

  Inskeep.,E،Tourism Planning:An Integrated and sustainable Development Approach،NewYork،Van Nostrand Reinhold،1991

  Good WinInوH، Pursuit of Ecotourism،Biodiversity and Conservation، 1996

  ARC/INFO7.2.1-Environmental System Research Institute2000 ،

  Mcmullin Shaunو K، Location strategies ، Department Of Geography ، University of Washington ،1999

  WWW.Esri.com ، Martin Bell، Forecasting The pattern of Suburban Growth ، Decision  Support IN A GIS Framework، october1998

  Baurnett ،Albert  .P،www. Rosenet.com ،  Application OF GIS. IN Site Selection And Location Analysis ، Appraisal journal ،April 1993، Vol 61.

  WWW.Esri.com – The Arcinfo Network Model .

   WWW.Esri.com – Lui  Guchuan – Gravity Center Analysis Using Arcview  And Avenue- 1999.

 • مقدمه..................................... .................................................................................................................1

  فصل اول :کلیات تحقیق

  1-1 بیان مساله ی پژوهش.......................................................................................................................2           1-2 اهمیت مسئله پژوهش.......................................................................................................................3                 1-3  اهداف پژوهش................................................................................................................................4

  1-4  سوالات پژوهش..............................................................................................................................5

  1-5  تعریف اصطلاحات و تعاریف عملیاتی متغیرها................................................................................6

  1-6 ساختار پایان نامه........................................................................................................7

  فصل دوم: مفاهیم و دیدگاههای نظری مرتبط

  2-1 مقدمه..........................................................................................................................................9

  2-2 تعاریف و مفاهیم گردشگری......................................................................................................10

  2-2-1 اقسام گردشگری...................................................................................................................11

  2-2-2 گونه های گردشگری.............................................................................................................12

  2-3 بررسی نظریه ها و متون مربوط به موضوع گردشگری................................................................13

  2-3-1 گردشگری در طبیعت(طبیعت گردی)....................................................................................13

  2-3-2 گردشگری و محیط...............................................................................................................13

  2-3-3 توانهای محیط طبیعی................................................................................................................14

  2-3-4 منابع و جاذبه های گردشگری....................................................................................................16

  2-3-4-1 جاذبه....................................................................................................................................17

  2-3-4-2 طبقه بندی جاذبه ها از نظر گارتنر.........................................................................................18

  2-3-4-3 جاذبه های طبیعی..................................................................................................................19

  2-3-4-4 نفوذ(حیطه عملکرد جاذبه)....................................................................................................19

  2-3-5 نظریه های گردشگری................................................................................................................20

  2-3-5-1 بعد اقتصادی صنعت گردشگری.............................................................................................21

  2-3-5-2 بعد محیطی صنعت گردشگری...............................................................................................25

  2-3-5-3 بعد فرهنگی- اجتماعی گردشگری.........................................................................................27

  2-3-5-4 بعد سیاسی گردشگری(نقش دولت در گردشگری).................................................................31

  2-3-5-5  دیدگاهها در مورد ورود گردشگران به کشور........................................................................33

  2-4 بررسی پیشینه ی پژوهش..............................................................................................................34 2-4-1 سابقه ی تشکیلات گردشگری در ایران......................................................................................34

  2-4-2 آمایش سرزمین..........................................................................................................................36

   2-4-3 طرح جامع توسعه گردشگری ایران 1352.................................................................................37

  2-4-4 برنامه ملی گردشگری ایران........................................................................................................37

   2-4-5 بررسی پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش.......................................................38

  2-4-6  بررسی پژوهشهای مشابه موضوع مورد پژوهش........................................................................40

  2-4-7 نقد و بررسی پژوهشهای انجام شده (استنتاج کلی در ارتباط با مساله پژوهش)..........................41

  2-5 اهمیت شناسایی محورهای جاذب در توسعه ی گردشگری.............................................................44

  2-6 مدلهای مورد استفاده در شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب.........................................45

  2-6-1 نظریه وابستگی...........................................................................................................................46

  2-6-2 نظریه قطب رشد........................................................................................................................47

  2-6-3 نظریه مرکز پیرامون....................................................................................................................47

  2-6-4 نظریه مراکز رشد.......................................................................................................................48

  2-6-5 نظریه کارکردهای شهری در توسعه روستایی.............................................................................49

   2-6-6 نظریه اگروپلیتن........................................................................................................................50

  2-6-7 راهبرد توسعه یکپارچه‌ای منطقه‌ای.............................................................................................52

  2-6-8 راهبرد شبکه منطقه‌ای.................................................................................................................52                                         

  2-7 نظریه ها و مدلهای متداول در محیط GIS و تحلیل شبکه..............................................................54 2-7-1 مدل سطح جاذبه........................................................................................................................54 2-7-2 مدل دایره ای یا شعاعی.............................................................................................................55  2-7-3 تکنیک های آنالوگ....................................................................................................................55 2-7-4 تکنیک های رگرسیون................................................................................................................56 2-7-5 مدل اثر متقابل فضایی(Spatial Interaction)......................................................................56

  2-7-6 محدوده های سطوح بازاری و یا خدماتی...................................................................................57

  2-7-7 تجزیه وتحلیل سطوح تجاری و خدماتی با استفاده از تابع نزدیکی و یا با فرینگ..............58 2-7-8 تجزیه و تحلیل منطقه تجاری و خدماتی با استفاده از چند ضلعی های تیسن.....................59 2-7-9 تجزیه و تحلیل سطوح تجاری و خدماتی با استفاده از عملیات همسایگی.........................60 2-7-10 عملیات همپوش لایه ها..................................................................................................60 2-7-11 نقشه فشار.......................................................................................................................60 2-7-12 قابلیت دسترسی..............................................................................................................61 2-7-13  مدلهای تخصیص – مکان یابی......................................................................................61               

     2-7-14 مدلسازی هندسی شبکه...................................................................................................65

  2-8 نتیجه گیری................................................................................................................................65

  فصل سوم : چارچوب روش تحقیق

  3-1 مقدمه........................................................................................................................................71

  3-2 تشریح مدلهای مفهومی مورد استفاده و نحوه عملیاتی نمودن آنها در پژوهش............................72

  3-2-1 مدل سطح جاذبه...............................................................................................................72

  3-2-2 تجزیه و تحلیل سطوح تجاری و خدماتی با استفاده از عملیات همسایگی.........................75

  3-2-3 قابلیت دسترسی................................................................................................................77 3-2-4 مدل اثر متقابل فضایی :(Spatial Interaction)..........................................................82

  3-2-5 عملیات همپوشی لایه ها...................................................................................................85  3-2-6 مدلسازی هندسی شبکه.....................................................................................................86 3-3 چارچوب پژوهش.................................................................................................................89 3-3-1 فضا چیست؟.....................................................................................................................90 3-3-2 شبکه چیست؟...................................................................................................................91 3-3-3  توپولوژی و ساختار آن در محیط شبکه............................................................................91 3-3-4  مدل شبکه........................................................................................................................92

  3-3-5 عناصر شبکه......................................................................................................................93  3-3-6  مراکز و مشخصات آنها....................................................................................................95 3-3-7 جریان شبکه......................................................................................................................95

  3-3-8 منابع و نقاط جذب ..........................................................................................................96

  3-3-9 جریان نامشخص...............................................................................................................96 3-3-10 جریان منقطع...................................................................................................................97   3-4 رویکرد،نوع و روش پژوهش.................................................................................................98

  3-5 تعریف جامعه و نمونه ی آماری............................................................................................99 3-6 ابزارهای اندازه گیری (روشهای گردآوری داده ها)..............................................................100 3-7 تعیین روش های برداشت داده نقشه.................................................................................101 3-8 طرح پژوهش روش (های) تجزیه و تحلیل داده ها .........................................................103 3-9 نتیجه گیری....................................................................................................................107 فصل چهار : یافته های پژوهش شناخت و تحلیل (نمونه موردی)

  4-1  مقدمه.....................................................................................................................................107

  4-2 تعیین شاخص های گردشگری شهرستان کاشان.......................................................................109 

  4-3 توصیف وضعیت(با استفاده از جدول ها، نمودارها، نقشه ها و ارائه مشخصه های آماری)............111

  4-3-1 موقعیت جغرافیایی شهرستان کاشان.........................................................................................111

  4-3-2 تاسیسات زیرساختی(آب، برق و راه).......................................................................................114

  4 -3-3 خدمات رفاهی.......................................................................................................................115    

   4-3-4 خدمات اقامتی........................................................................................................................116  4-3-5 تقسیمات سیاسی شهرستان کاشان............................................................................................116 4-3-6  معرفی ویژگی های اقلیمی چهار بخش شهرستان کاشان...........................................................118 4-3-7 موقعیت تاریخی فرهنگی شهرستان کاشان................................................................................119    4-3-8 موقعیت ارتباطی شهرستان کاشان.............................................................................................121 4-3-9 شبکه ی ارتباطات سلسله مراتبی شهرستان کاشان....................................................................123 4-4  تحلیل داده ها (انجام آزمونهای آماری یا تحلیلهای نقشه ای در رابطه با هر پرسش، هدف یا فرضیه) براساس مدل مفهومی عملیاتی ارائه شد در فصل متدولوژی..............................................................130 4-4-1 تعیین مکان های گردشگری و تاسیسات اقامتی شهرستان کاشان مبتنی بر جاذبه های تفریحی تاریخی-فرهنگی، طبیعی، مذهبی..........................................................................................................130 4-4-2 تحلیل های مکانی-فعالیتی براساس نقشه های توصیفی وضعیت گردشگری (بر اساس سه عارضه نقطه، خط و پلیگون)............................................................................................................................133

  4-4-3 تحلیل های مکانی براساس مدل سطح جاذبه........................................................................... 141 4-4-4 تحلیل با استفاده از عملیات همسایگی.................................................................................... 144 4-4-5 مدلسازی و تحلیل قابلیت دسترسی..........................................................................................145 4-4-6 مدل اثر متقابل فضایی(Spatial Interaction) و عملیات همپوشی لایه ها.....................................146

  4-4-7 مدلسازی هندسی شبکه............................................................................................................147 4-5  سایر یافته های پژوهش (نتایج فرعی پژوهش)............................................................................148

   

                                                                                                                                                                     

  فصل پنج : نتایج پژوهش و ارائه پیشنهادهای کاربردی

  5-1 مقدمه......................................................................................................................................151      5-2  بیان مسئله (براساس چارچوب فصل اول)...................................................................................152 5-3  توصیف روشهای بکار گرفته شده و بیان نتایج حاصل.................................................................153

  5-3-1  نتایج نهایی حاصل از تحلیل های مکانی-فعالیتی براساس نقشه های توصیفی وضعیت گردشگری (بر اساس سه عارضه نقطه، خط و پلیگون)..........................................................................................153

  5-3-2  نتایج حاصل ازتحلیل با استفاده از عملیات همسایگی.............................................................154

  5-3-3 نتایج حاصل ازتحلیل قابلیت دسترسی.....................................................................................161

  5-3-4 نتایج حاصل از مدل سطح جاذبه.............................................................................................171  

  5-3-5 نتایج حاصل از مدل اثر متقابل فضایی.....................................................................................172

  5-3-6 نتایج حاصل از مدلسازی هندسی شبکه....................................................................................182

  5-4 استفاده از یافته های پیشین و ترکیب آن با نتایج پژوهش..............................................................187 5-5  پیشنهادها و کاربرد نتایج پژوهش (ارائه طرح پیشنهادی در صورت لزوم)...................................187 5-6 نتیجه گیری( خلاصه ای از مساله، روشها و یافته های پژوهش به عنوان جمع بندی).....................191

  پیوست ها و ضمائم

  پیوست الف: پرسشنامه.........................................................................................................................193 الف-1 پرسشنامه..................................................................................................................................193 الف-2 پرسشنامه..................................................................................................................................198

  ب پیوست الگوریتم های محاسبه ی مرکز جاذبه هر بخش از شهرستان کاشان.....................................200

  ج پیوست محاسبات لازم به منظور اجرای تحلیل با استفاده از عملیات همسایگی ، همراه با ترسیم الگوریتم روند کار................................................................................................................................203

  ج-1 محاسبات لازم به منظور ترسیم دوایرهمسایگی با شعاع و مختصات دقیق، همراه با ترسیم الگوریتم روند کار..............................................................................................................................................203

  ج-2 الگوریتم مراحل کلی روش تحلیل عملیات همسایگی..................................................................205

  ج-3 الگوریتم مراحل کلی تعیین فواصل دسترسی از مرکز هر بخش به هر کدام از گردشگاهها...........206 د پیوست الگوریتم ترسیم مراحل کلی روش تحلیل قابلیت دسترسی....................................................207

  ه پیوست مراحل کلی مدلسازی هندسی شبکه......................................................................................208 و پیوست مراحل کلی عملیات Georeferencing............................................................................212 ز پیوست جداول محاسبات مرکز جاذبه...............................................................................................216 ح پیوست جداول محاسبات قابلیت دسترسی.......................................................................................221 ط پیوست طبقه بندی و توزیع جغرافیایی گردشگاه ها..........................................................................227 فهرست منابع................................................................................................................................230 چکیده انگلیسی....................................................................................................................................233

   

   


موضوع پایان نامه شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی با کاربرد روش تحلیل شبکه ای )نمونه موردی شهرستان کاشان(, نمونه پایان نامه شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی با کاربرد روش تحلیل شبکه ای )نمونه موردی شهرستان کاشان(, جستجوی پایان نامه شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی با کاربرد روش تحلیل شبکه ای )نمونه موردی شهرستان کاشان(, فایل Word پایان نامه شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی با کاربرد روش تحلیل شبکه ای )نمونه موردی شهرستان کاشان(, دانلود پایان نامه شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی با کاربرد روش تحلیل شبکه ای )نمونه موردی شهرستان کاشان(, فایل PDF پایان نامه شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی با کاربرد روش تحلیل شبکه ای )نمونه موردی شهرستان کاشان(, تحقیق در مورد پایان نامه شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی با کاربرد روش تحلیل شبکه ای )نمونه موردی شهرستان کاشان(, مقاله در مورد پایان نامه شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی با کاربرد روش تحلیل شبکه ای )نمونه موردی شهرستان کاشان(, پروژه در مورد پایان نامه شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی با کاربرد روش تحلیل شبکه ای )نمونه موردی شهرستان کاشان(, پروپوزال در مورد پایان نامه شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی با کاربرد روش تحلیل شبکه ای )نمونه موردی شهرستان کاشان(, تز دکترا در مورد پایان نامه شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی با کاربرد روش تحلیل شبکه ای )نمونه موردی شهرستان کاشان(, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی با کاربرد روش تحلیل شبکه ای )نمونه موردی شهرستان کاشان(, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی با کاربرد روش تحلیل شبکه ای )نمونه موردی شهرستان کاشان(, پروژه درباره پایان نامه شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی با کاربرد روش تحلیل شبکه ای )نمونه موردی شهرستان کاشان(, گزارش سمینار در مورد پایان نامه شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی با کاربرد روش تحلیل شبکه ای )نمونه موردی شهرستان کاشان(, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی با کاربرد روش تحلیل شبکه ای )نمونه موردی شهرستان کاشان(, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی با کاربرد روش تحلیل شبکه ای )نمونه موردی شهرستان کاشان(, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی با کاربرد روش تحلیل شبکه ای )نمونه موردی شهرستان کاشان(, رساله دکترا در مورد پایان نامه شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی با کاربرد روش تحلیل شبکه ای )نمونه موردی شهرستان کاشان(

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم چکیده محدوده مورد مطالعه در این تحقیق بخش های خاصی از مناطق کوهستانی دو شهرستان لاهیجان و ماسال در استان گیلان می باشد که به بام سبز معروف هستند. بام سبز لاهیجان که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار گرفته در وسط شهر لاهیجان در 40کیلومتری شهر رشت واقع شده است. این بام سبز در قله ...

چکیده: در کشور ما فرصت‌های گردشگری فراوانی وجود دارد که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده است. مدیریت کلان در صنعت گردشگری باید فرصت‌ها را شناسایی کرده و آنها را در طرح جامع گردشگری کشور بگنجاند و زمینه سرمایه‌گذاری را در آنها مهیا کند. ایران در میان 200 کشور جذب کننده گردشگر در جهان رتبه 56 و از نظر درآمد ارزی رتبه 69 را دارد. گردشگری فرهنگی به‌نوعی آشکار و پنهان در حراست از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم مقدمه طبیعت جهانگردی در هر جامعه، متاثر از عوامل پیچیده و در هم تنیده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. علی­رغم پیامدهای اقتصادی چشمگیر و قابل توجه صنعت جهانگردی، بسیاری از صاحب نظران معتقدند، جهانگردی بیش از آن که یک فعالیت اقتصادی باشد، پدیده­ای فرهنگی است. در طی قرون انسان­ها با استفاده از ...

پایان نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد (MS) رشته :جغرافیا و برنامه ریزی توریسم فعالیت گردشگری بعنوان فعالیت فرابخشی بطور مستقیم و غیر مستقیم بر سایر بخش های اقتصادی تاثیر گذاشته اند. شهرها با گسترش شهرنشینی توانسته اند از مقصدهای مهم گردشگری محسوب شوند. شهر میبد با داشتن پتانسیل های غنی و ماندگار تاریخی آئین های مذهبی می تواند مقصدی برای گردشگران علاقمند باشد. در این تحقیق به ...

پايان نامه براي دريافت درجه                             

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک چکیده رویکرد های سنتی مدیریت شهری ایران باعث ایجاد فضایی تقابلی به جای فضایی تعاملی میان شهروندان و شهرداری ها شده است که حکمرانی خوب شهری یکی از روشهای مقابله با آن است. هدف این تحقیق شناخت جامعی از میزان اهمیت حکمرانی خوب شهری و ارزیابی عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهر های نمونه مقصد گردشگری ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته: جغرافیا / گرایش برنامه ریزی توریسم چکیده این پژوهش در باره بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان می باشد.گردشگری شهری به شکلی از صنعت گردشگری گفته می شود که با مباحثی همچون گذران اوقات فراغت وگشت و گذار شهروندان در داخل شهر و حوزه نفوذ آن ارتباط دارد. امکانات اقامتی و پذیرایی یکی از اجزاء ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ( M.A ) گرایش: بازاریابی چکیده هدف از ارائه این پژوهش طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار است. این مدل شامل متغیرهای مستقل پایداری اجتماعی، پایداری سیاسی، کیفیت خدمات، پایداری محیطی، پایداری فرهنگی، بازاریابی پایدار، رضایت گردشگر، اعتماد گردشگر، وفاداری گردشگر بر متغیر وابسته گردشگری پایدار ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت جهانگردی (برنامه ریزی و توسعه جهانگردی )ح چکیده هدف این پژوهش:" ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری شهرستان جیرفت " که از شهرهای تاریخی ایران و در جنوب شرقی استان کرمان واقع شده، است. این شهرستان دارای قدمت چندین هزار ساله ، تمدنی بزرگ و کهن و جلوه گاه روشن تاریخ و یکی از پیشگامان تمدن بشری، دارای بافت ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم چکیده امروزه گردشگری و به ویژه گردشگری مبتنی بر طبیعت ( اکوتوریسم ) می تواند نقش به سزایی در توسعه اقتصادی و درآمدزایی جوامع انسانی داشته باشد که این امر با توجه به وابستگی های طبیعی و زیست بومی هر کشور متفاوت است . کشور ایران با توجه به موقعیت مداری و نصف النهاری در موقعیتی قرار گرفته است ...

ثبت سفارش