پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران

word 1 MB 29679 93
1392 کارشناسی ارشد بیمه
قیمت قبل:۶۳,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  رشته : مدیریت بازرگانی

  گرایش:بیمه

  چکیده

  بیمه ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و همچنین، به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده و پیری و کهولت است. در بسیاری از کشورها با بیمه های عمر، منبع مالی عظیمی درکل جامعه از حق بیمه های گرفته شده به دست می آید که میتوان برای توسعه ی خود صنعت بیمه و یا دیگر بخش ها و خدمات رسانی بیشتر استفاده کرد . با وجود پیشرفت همه جانبه ی این بیمه در کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، محصولات بیمه ی عمر که نیاز مبرم زندگی امروز است، در سبد مصرفی خانواده های ایرانی جایگاه مطمئنی به دست نیاورده است.

  پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر گسترش بیمه ی عمر را بررسی میکند و مطالعه ای میدانی است که جامعه ی آماری آن شهرستان رشت است. در این راستا، با توجه به جدول مورگان و نمونه گیری داده های پرسشنامه طراحی شده توسط نویسنده جمع آوری و از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید . یافته های پژوهش نشان می دهد که فرضیه ها تایید شد به این معنی که عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر تاثیر گذار می باشد نیز تایید گردید.

  واژه های کلیدی : عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی ، بیمه عمر

  فصل اول

  کلیّات پژوهش

  مقدمه

  امروزه بیمه به عنوان یکی از مظاهر پیشرفت به شمار می رود و در بسیاری از کشورهای دنیا در زندگی افراد تاثیر گذار است . مردم از بیمه ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری ، غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده ، پیری و کهولت سود می برند لذا سهمی قابل توجه از درآمد خود را به آن اختصاص می دهند . حجم گسترده ی سرمانه ی شرکت های بیمه به وی‍‍ژ ه شرکت های بیمه ی عمر در جهان، این شرکت ها را که از اجزای بارازهای مالی جهانی هستند ، به انجام فعالیت های بازرگانی و اقتصادی واداشته است . این شرکت ها بخشی از سود به دست آمده را به بیمه گذاران داده و نیزریال برای افزایش تقاضا و بازاریابی و عرضه ی محصولات بهتر به صورت گسترده ای فعالیت می کنند.

  از جمله روشهایی که انسان هوشمند برای رویارویی با خطرها و تامین شرایط اقتصادی – اجتماعی و روانی خود فراهم آورده پدیده « بیمه » است ؛ زیرا بیمه ، ابزاری است که علاوه برای جبران زیان های اقتصادی ناشی از حوادث ، تامین آینده ، ارتقای سطح زندگی افراد و ایجاد بستری مطمئن برای رشد و توسعه اقتصادی موجب آرامش خاطر اعضای جامعه می شود که این موضوع به نوبه خود ، موجب پویایی حیات اجتماعی ، رشد و شکوفایی استعدادها و افزایش کارایی و بهره وری در جامعه می شود خانواده ، هنگامی که منبع اصلی در آمدش در اثر خطراتی از قبیل مرگ زودرس ، از کارافتادگی ، بیکاری و یا فرا رسیدن ایام پیری و بازنشستگی از بین می رود ؛ در صورتی که منابع دیگری برای جایگزینی نداشته باشد دروضع بسیار بدی قرار می گیرد در چنین شرایطی با مکانیسم بیمه های زندگی می توان با چنین پیامدهای سوئی مقابله کرد .

  در دو دهه گذشته ، حدود 60 در صد از حق بیمه های جمع آوری شده در صنعت بیمه جهان به بیمه عمر اختصاص داشته است درحالی که در کشور ایران با گذشت سال ها از آغاز فعالیت ، رشد چندانی در این صنعت مشاهده نشده است و سهم بیمه عمر در اقتصاد ایران حدود 6 در صد کل  حق بیمه ها در صنعت بیمه است ( سیگما[1]، 2008 ) .

  صنعت بیمه با فرض ریسک گریز بودن افراد توسعه پیدا کرد . پس چرا بیشتر مردم خود را در برابر حوادث بیمه نمی کنند ؟ شاید جواب این باشد که این افراد احتمال وقوع حوادث را برای خود کم می دانند و معتقدند که هرگز دچار حادثه نمی شوند ( چاو[2] ،2000 ) .

   

  1-2) بیان مسئله

  انسان‌ از آغاز پیدایش‌ جوامع‌ انسانی‌، در جستجوی‌ غریزی‌ به‌ دنبال‌ تأمین های‌ جسمی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ وسیاسی‌ بوده‌ است‌. باتوجه‌ به‌ همین‌ نیاز بوده‌ که‌ شرکتهای‌ بیمه‌ با ارائه‌ طرح های‌ متفاوت‌ و ابتکاری‌ متناسب‌ با نیازهای‌جوامع‌ انسانی‌ درپی‌ تأمین‌ و تسهیل‌ این‌ غریزه‌ ثبات‌ مالی‌ و اقتصادی‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شیرازه‌اقتصاد خانواده‌ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفی‌ و یا حادثه‌ دیده‌ بتوانند از مزایای‌ این‌ تأمین‌ اقتصادی‌بهره‌مند شوند. نیازهای‌ خانواده‌ در اغلب‌ جوامع‌ بشری‌ با هر درجه‌ای‌ از پیشرفت‌ و تکامل‌ را می‌توان‌ به‌ شرح‌ زیرطبقه‌بندی‌ کرد:                         
  تأمین‌ درآمدی‌ معین‌ و مشخص‌ برای ‌افراد یک‌ خانواده‌ پس‌ از فوت‌ نان‌آور خانواده‌                            
  تأمین‌ درآمدی‌ معین‌ و مشخص‌ برای‌ ایام‌ از کارافتادگی‌، پیری‌ و بازنشستگی‌.                                    
  بیمه‌های‌ اشخاص‌ (عمر، حادثه‌، درمانی‌) یکی‌ از شاخص های‌ شناخته‌ شده‌ برای‌ سنجش‌ میزان‌ تأمین‌ و رفاه‌ مردم‌ کشورهاست‌ و کشورهایی‌ که‌ افراد آن‌ به‌ فراخور نیاز خود از این‌ تأمین‌ برخوردارند، با اطمینان‌ و اعتماد بیشتری‌در برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ و گسترش‌ جامعه‌ خویش‌ مشارکت‌ می‌نمایند.                
  بیمه‌های‌ عمر در مراحل‌ بدوی‌ خود برپایه‌ اصول‌ علمی‌ و فنی‌ در رابطه‌ با جدول های‌ حق‌ بیمه‌ و نحوه‌ انتخاب ‌مخاطرات‌ پایه‌گذاری‌ نشده‌ بود و در واقع‌ پیدایش‌ جدول‌ مرگ‌ و میر نقطه‌ عطفی‌ در تاریخچه‌ بیمه‌ عمر محسوب‌ می‌شود و به‌ همین‌ دلیل‌ امروزه‌ بیمه‌گران‌ در زمان‌ گزینش‌ بیمه‌گذاران‌ عوامل‌ زیر را برای‌ قبول‌ یا رد یک‌ پیشنهاد وتعیین‌ حق‌ بیمه‌ مناسب‌ وضعیت‌ سنی‌ و سلامت‌ بیمه‌گذار در نظر می‌گیرند.

  بیمه عمر با توجه به ویژگی های خاص آن می تواند در فعال نمودن بازار سرمایه نقش اساسی ایفاء نماید . ذخایر ریاضی تجمیع شده در شرکتهای بیمه عمر می توانند باعث فعالیتهای اقتصادی سودآور گردند . از آنجا که در بیمه عمر معمولاً فاصله زمانی قابل توجهی بین زمان دریافت حق بیمه توسط شرکتهای بیمه عمر و زمان پرداخت خسارت وجود دارد، ذخایر ریاضی قابل ملاحظه ای در رابطه با هر قرارداد تشکیل می‎شود که شرکت بیمه با استفاده بهینه از آنها می تواند بازار سرمایه را فعال نموده و نقش جدیدتری در فعالیتهای سرمایه گذاری داشته باشد که به نوبه خود باعث افزایش اشتغال و رشد اقتصادی است . تأثیر رشد بیمه‎های عمر در اقتصاد به حدی است که بسیاری از تحقیقات کاربردی به یک رابطه یک به یک بین آن و توسعه و رشد اقتصادی با ضرایب معناداری بالا دست یافته اند.‍(مهدوی، 1388)

  با وجود کار های بسیار با اهمیت انجام گرفته این صنعت در کشور ما مانند اکثر کشور های در حال توسعه ناشناخته باقی مانده و نقش آن در اقتصاد کشور و زندگی خانواده ها ناچیز می باشد با مقایسه ی آمار مربوط به میزان حق بیمه های عمر در کشور های مختلف جهان با ایران ، به نهایت عقب ماندگی آن در کشور پی خواهیم برد . این امر در مورد اکثر کشور های در حال توسعه صدق می کند . کمیته امور نامرئی و مالی مربوط به تجارت در هشتمین جلسه خود در دسامبر 1982 ، با صدور قطعنامه ای درباره « بیمه عمر در کشور های در حال توسعه » از دفتر « کنفرانس سازمان ملل درباره رشد و تجارت » (UNCTAD) خواسته است تا تحقیقاتی را در رابطه با جنبه های مختلف مالی موضوع انجام دهد و همچنین اقداماتی را که کشورهای در حال توسع عضو یونکتاد باید در قالب رقابت بودن بیمه عمر در مقایسه با سایر سپرده ها انجام دهند توصیه نموده است (کریم آبادی، 1366)

  یکی از شاخص های توسعه یافتگی صنعت بیمه در دنیا ، سهم فعالیت های بیمه های عمر از بازار بیمه است . سهم بیمه عمر در بازار بیمه در ایران ، به دلیل سطح بالای تورم ، پایین بودن درآمد سرانه و فعالیت کم موسسات ، در سال های گذشته هیچ گاه حدود 10% نبوده است . حرکت صنعت بیمه بر اساس این روند ، سهمی حدود 10 % از کل حق بیمه های بازار را تا سال 1392 رقم خواهد زد و با فرضی خوشبینانه تا سال 1404 به حدود 155 خواهد رسید .( بیمه مرکزی ج.ا.ا 1388).

   

  1-3 ) اهمیت و ضرورت

  یکی از شاخص های توسعه یافتگی صنعت بیمه در دنیا سهم فعالیت های بیمه های عمر از بازار بیمه است سهم بیمه عمر از بازار بیمه در ایران به دلیل سطح بالای تورم پایین بودن در آمد سرانه و فعالیت کم موسسات در سال های گذشته هیچ گاه حدود 10% نبوده است حرکت صنعت بیمه براساس این روند ، سهمی حدود 10% از کل حق بمیه های بازار را تا سال 1392 رقم خواهد زد و با فرضی خوشبینانه تا سال 1404 به حدود 15% افزایش خواهد یافت .

  سرانه حق بیمه عمر در ایران با سطح جهانی اختلاف چشم گیری دارد ، به گونه ای  که سطح جهانی آن در سال 2000 معادل 1/ 252 دلار و در ایران تنها 2/1 دلار بوده است به این معنا که درآن سال ، حق بیمه سرانه در دنیا حدود 211 برابر کشور ایران بود در سال 2008 ، اگر چه سرانه حق بیمه عمر در ایران نسبت  به سال 2000 رشد 158% را تجربه کرد و به رقم 1/ 3 دلار رسید اما در مقایسه با وضعیت جهانی بسیار اندک بود ، زیرا در آن سال نیز سرانه حق بیمه عمر در دنیا حدود 120 برابر ایران بود. در تحلیل وضعیت بیمه عمر نسبت به کل اقتصاد ، ضریب نفوذ بیمه عمر ، معیاری شناخته شده است این شاخص در سطح جهان در سال 2000 حدود 49 برابر ایران بوده است که این نسبت در سال 2008 ، به 59 برابر رسیده است. ضریب نفوذ اندک برای بیمه عمر در ایران ( 07/0 در سال 2008 ) حرکت بسیار کند این رشته بیمه ای را در مقایسه با کل اقتصاد کشور نشان می دهد . بنابراین ، ضروری است تا در زمینه علت عدم استقبال از بیمه عمر از سوی افراد و عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر بررسی های لازم صورت گیرد . با توجه به وجود ظرفیت ها و قابلیت های گسترده درکشور عرضه گسترده بیمه های عمر به منظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعی با موانع بسیاری روبرو است.

   

  1-4) اهداف پژوهش

  1-4-1) اهداف اصلی

  1-  سنجش عوامل اجتماعی و میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر

  2-سنجش عوامل اقتصادی و میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر

   

  1-4-2) اهداف فرعی

  سنجش میزان تاثیرسطح پایین درآمد بر میزان تمایل به تقاضا بیمه عمر

  سنجش میزان تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا حمایت دولت بر میزان تمایل به تقاضا بیمه عمر

  ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر میزان تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار است

   

   

  1-5) چهارچوب نظری تحقیق

  چهارچوب نظری مدل مفهومی است از چگونگی تئوری پردازی در مورد روابط بین چند عامل که به عنوان عوامل موثر بر مسئله تعریف شده اند.

  این تئوری به صورت منطقی بر اساس پژوهش های قبلی تدوین می شود.گردآوری داده های منطقی از طریق پزوهش های منتشره در تدوین مبنایی عملی برای بررسی مساله پژوهشی، امری محوری و اساسی است.(دانایی فر و دیگران ،1389)

  برای پاسخ به ضعف کنونی تحقیقات جاری این مقاله تلاش دارد تا در قالب یک ارزیابی کمّی به بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای  بیمه عمر در ایران می پردازد برای پاسخ به ضعف کنونی تحقیقات جاری این مقاله تلاش دارد تا در قالب یک ارزیابی کمّی رابطه میان عوامل موثر بر بیمه عمر از دو جنبه ی اقتصادی و اجتماعی را با میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر را بررسی نماید در این مسیر با توجه به مقاله «رشنوادی و دیگران» مولفه های عوامل اجتماعی را به شرح زیر معرفی می کند:

  عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و با حمایت دولت

  ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان(مهدوی،1388)

  و مهمترین مولفه های عوامل اقتصادی با توجه به مقاله دکتر غدیر مهدوی - ھیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده بیمه اکو :

  تورم

  بیکاری و فقر

  سطح پایین درآمد

  بار تکفل بالا : بین بار تکفل و میزان تقاضا برای بیمه ی زندگی نیز در شرایط عادی ارتباط مستقیم وجود دارد، در صورتی که این رابطه در مورد ایران بر عکس می باشد . در کشورهای توسعه یافته با افزایش تعداد افراد تحت تکفل، سرپرست خانواده ضرورت بیشتری برای خرید بیمه احساس میکند تا آینده افراد خانواده ر ا از خطر بی سرپرست شدن و پیامدهای دیگر مصون بدارد . اما در ایران به دلیل عدم شناخت کافی از بیمه عمر و اینکه در نتیجه ی افزایش تعداد افراد تحت تکفل تأمین نیازهای تمام افراد خانواده دشوارتر شده، ضرورت زیادی برای خرید بیمه عمر احساس نمیشود . با افزایش تعداد فرزندان سرپرست خانواده بیشتر به فکر تأمین نیازهای مصرفی و ضروری روزمره آنها بوده و بیمه ی عمر برای آنها به عنوان یک کالای لوکس می  گردد .

  قابل رقابت نبودن بیمه های عمر سنتی با سایر فعالیتهای سرمایه گذاری(رشنوادی ،1387)

  عدم فرهنگ سازی درجامعه

   

  مدل مفهومی که با توجه با موارد فوق بدست آمده است :

   

  (نمودار ها در فایل اصلی قابل مشاهده است)

  Abstract

  Life insurance is as an investment tool and also, in order to overcome the problems of family head mortality and the aging and senility. Life insurance in many countries is as a source of huge financial in society that it could be use to develop insurance industry and other sectors and higher service. Despite advances in all aspects of this insurance in developed countries and many developing countries and life insurance is the need of life, but in consumption basket of Iranian families has not achieved a certain status.

  This research examines the factors affecting the development of the life insurance and is field study that its statistical population is in Rasht city. In this regard, according to Morgan table and sampling data collected from a questionnaire designed by the authors and SPSS software was used to test hypotheses and data analysis. The findings of study indicate that hypothesis was confirmed.it means that Social and economic factors affect the demand for life insurance.

  Keywords: social factors, economic factors, life insurance

 • فهرست:

  چکیده

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1) مقدمه. 2

  1-2) بیان مسئله. 3

  1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

  1-4) اهداف تحقیق.. 5

  1-4-1) اهداف اصلی تحقیق.. 5

  1-4-2) اهداف فرعی تحقیق.. 5

  1-5) چارچوب نظری 5

  1-6) پرسش های تحقیق 6

  1-6-1) پرسش های اصلی تحقیق 6

  1-6-2) پرسش های فرعی تحقیق 7

  1-7) فرضیه های تحقیق 7

  1-7-1) فرضیه های اصلی تحقیق 7

  1-7-2) فرضیه های فرعی تحقیق 7

  1-8) تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق 8

  1-8-1) سطح درآمد و بیمه عمر. 8

  1-8-2) مقایسه بیمه عمر و دیگر روش های سرمایه گذاری 8

  1-8-3 ) ترویج  و شناساندن بیمه عمر در کنار حمایت های دولت 9

  1-9) قلمرو تحقیق 11

  1-9-1) قلمرو موضوعی.. 11

  1-9-2) قلمرو مکانی.. 11

  1-9-3) قلمرو زمانی.. 11

  فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

  بخش اول : مبانی نظری

  2) مقدمه. 13

  2-1-1) تعریف بیمه. 15

  2-1-2) ریشه لغوی بیمه 19

  2-1-3) انواع بیمه 20

  2-1-4) مفهوم بیمه عمر. 20

  2-1-5)  تاریخچه بیمه عمر. 21

  2-1-6) تاریخچه ای از صنعت بیمه در ایران و جهان 23

  2-1-7) تاریخچه بیمه های بازرگانی در ایران 26

  2-1-8) نگاهی به تاریخچه بیمه عمر در ایران. 27

  2-1-9) عوامل موثر بر بیمه عمر 27

  2-1-10) موانع پیش روی توسعه بیمه های عمر در ایران   28

  2-1-10-1) عوامل اقتصادی : 28

  2-1-10-2) عوامل ساختاری   28

  2-1-10-3)  عوامل اجتماعی   29

  2-1-10-4) عوامل فرهنگی    29

  2-1-11) جایگاه بیمه عمر در اقتصاد کشور   29

  2-1-12) تحلیل تاثیر تورم و تقاضای بیمه عمر   30

  2-1-12-1) راهکارهای متداول خنثی سازی اثر تورم در بیمه نامه های عمر: 30

  2-1-13)  تحلیل تاثیر بار تکفل و تقاضای بیمه عمر   33

  2-1-14)  تحلیل تاثیر سطح درآمد و بیمه عمر   34

  2-1-15) تحلیلی بر تاثیر دیگر روش های سرمایه گذاری و تقاضای بیمه عمر 36

  2-1-16) فعالیت های ترویجی بیمه عمر. 38

  بخش دوم : پیشینه تحقیق

  2-2-1) تحقیقات داخلی 41

  2-2-2) تحقیقات خارجی.. 44

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1) مقدمه. 48

  3-2) فرآیند اجرای تحقیق.. 48

  3-3) روش تحقیق.. 49

  3-4) جامعه ی آماری.. 49

  3-5) حجم نمونه و برآورد آن. 50

  3-6) روش گرد آوری اطلاعات... 50

  3-7) ابزار اندازه گیری.. 51

  3-7-1) پرسشنامه جهت اندازه گیری عوامل اقتصادی و اجتماعی (متغیر مستقل) 51

  3-7-2) پرسشنامه جهت اندازه گیری تمایل برای تقاضای بیمه عمر (متغیر وابسته) 51

  3-8 تعیین روایی پرسشنامه. 52

  3-9) اعتبار و پایایی (اعتبار پذیری) پرسشنامه. 52

  3-7 ) روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 53

  فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

  4-1) مقدمه. 56

  4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 56

  4-3) توصیف متغیرهای تحقیق   59

  4-4) آزمون فرضیات تحقیق: 66

  4-4-1) فرضیه های اصلی 66

  4-4-2) فرضیه های فرعی 67

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

  5-1 ) مقدمه. 71

  5-2) نتایج آمار توصیفی.. 71

  5-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش... 72

  5-4) پیشنهادات مبتنی بر نتیجه آزمون فرضیات پژوهش 74

  5-5 ) پیشنهادات برای محققین آتی 75

  5-6) محدودیتهای تحقیق.. 75

  منابع  و ماخذ 77

  ضمائم 81.

  منبع:

  -آل احمدی  ابتسام ، سلطانی حامد ، دقیقی اصلی علی رضا ، مومنی وصالیان هوشنگ (1391) ، تحلیل تاثیر تورم بر تقاضای بیمه های عمر ، پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه

  2-اوبر،ژان لوک(1378)،بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص،ترجمه جانعلی محمودصالحی،انتشارات بیمه مرکزی ایران،تهران،صص27-

  3-ایران نژاد باریزی مهدی ،1388 ، روش تحقیق در علوم اجتماعی ، تهران ، نشر میدان

  4-برات پور مصطفی ، امام دری قدرت الله ، دقیقی اصلی علیرضا ، بیژن باصری (1390) ، عوامل موثر بر بیمه عمر ، پژوهشنامه بیمه ، صص 1-29

  بیکایی محمد رضا (1387) ، نگاهی به تاریخچه بیمه در ایران ، دنیای اقتصاد، شماره 1538 ، صفحه 12 (بانک و بیمه)

  5- بیکر ،ترز ،ال ، 1381، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی ،ترجمه هوشنگ نایبی ،تهران :انتشارات روش ،چاپ دوم.

  6- بیمه مرکزی ج.ا.ا 1388 ، صنعت بیمه در ایران ، چالش ها و راهکار ها ، انتشارات بیمه مرکزی

  7- تقی زاده، محمدرضا.(1389). ارزیابی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر تمایل به خرید بیمه های عمر و پس انداز (مطالعه موردی:شرکت بیمه ایران، استان گیلان)

  8- جعفری صمیمی، احمد؛ کاردگر، ابراهیم.(1386). توسعه بیمه و رشد اقتصادی: تحلیل نظری و تجربی در اقتصاد ایران 1338-1383، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 45، ص ص 85-113.

  9- حسن زاده،علی وحیدری،حسن(1386)،بررسی نقش بیمه های خرد درکاهش فقر و نقش بیمه عمر در آن،مجموعه مقالات چهاردهمین سمینار بیمه وتوسعه،ص61.

  10- حافظی محمد حسن ، (1391) تاریخچه ای از صنعت بیمه در ایران و جهان ،پیک بیمه ، شماره 217

  11- خرمی، فرهاد.(1376). عوامل موثر بر رشد بیمه های زندگی، صنعت بیمه، شماره 47.

  12- خاکی غلامرضا ، 1390، روش تحقیق در مدیریت ، چاپ ششم ، تهران ، انتشارات بازتاب

  13- دانایی فرد حسن ، سید مهدی الوانی، عادل آذر ،1389 ، روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت رویکردی جامع ، انتشارات صفار – اشراقی

  14- رشنوادی ، یعقوب و دهنوی ، مجید ، (1387)نقش بیمه عمر در افزایش رفاه و عدالت اجتماعی ، تازه های جهان بیمه شماره های 121 و 122 ،

  15- سکاران ریال 1388 ،روش تحقیق درمدیریت،ترجمان،محمدصائبی و محمود شیرازی ، تهران موسسه آموزش و پژوهش و مدیریت برنامه ریزی

  16- عزیزی، فیروزه.(1385). رابطه میان متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضا برای بیمه عمر در ایران (1369-1383)، مدرس علوم انسانی، 10(4(پیاپی 49) ویژه نامه مدیریت)، ص ص 135-150. 

  17- کارگزار رضا (1385)  ، تعریف سرمایه گذاری و انواع سرمایه گذاران ، نشریه موج ،  برگرفته از سابت www.aftabir.com

  18- کاوه فیروز،علی(1382)،تأثیرصنعت بیمه برشاخص های اقتصادی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران،ص5.

  19- کریم آبادی ، خلیل ، تعیین سیاست های مالیاتی بیمه عمر در کشور های در حال توسعه فصلنامه بیمه مرکزی تابستان 1366 ، صفحه 3

  20- کریمی،آیت(1376)،کلیات بیمه،انتشارات بیمه مرکزی ایران،،تهران،چاپ دوّم،صص52-3.

  21- مال هاترا ،ک.نارش ،1378، تحقیقات بازاریابی ،محمد زنجانی ،انتشازات سازمان مدیریت صنعتی

  22- محمود صالحی،جانعلی(1372)،فرهنگ اصطلاحات بیمه و بازرگانی،شرکت سهامی بیمه ایران،ص52.

  23- مهدوی کلیشمی، غدیر؛ ماجد، وحید.(1390). تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی موثر بر تقاضای بیمه ی عمر در ایران ،فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره 2، شماره 5، ص ص 21-46.

  24- مهدوی، غدیر.(1388). تقاضای بیمه عمر تصادفی کاربردی از اقتصاد در شرایط عدم اطمینان، تحقیقات اقتصادی، شماره 88، ص ص 221-242.

  25- مهدوی، غدیر؛ فرزین وش، اسدالله ؛ حسن زاده مقیمی، آرش.(1389). تحلیل وجود کژگزینی در بازار بیمه عمر ایران، فصلنامه صنعت بیمه ، سال بیست و پنجم، شماره 1، شماره مسلسل 97، ص ص 3-39.

  26- مهرآرا،محسن؛ اعظم رجبیان، محمد.(1385). تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادرکننده نفت، تحقیقات اقتصادی، (74)، ص ص 57-81.

  27- نخعی،امیر حسین(1346)،بیمه و نقش آن در توسعه اقتصادی،مؤسسه عالی حسابداری،ص24.

  28- هوشنگی،محّمد(1369)،بیمه حمل و نقل کالا،انتشارات شرکت سهامی بیمه ایران،ص22.

   

  29-Babble,D.F.(1981).inflation,indexation and life insurance sales in brazil,journal of risk & insurance,48:15-135.

  30-Brown,M.J;Kim,K.(1993).an international analysis of life insurance demand , journal of risk 7 insurance,vol60,no 4,pp616-634.

  31-Campbell, R.A., 1980,The Demand for Life Insurance: An Application of the Economics of Uncertainty, Journal of Finance, 35: 5, pp.1155-72.

  32-Chow chua,Clare and Lim ,Geraldine(2000), A demand audit of the insurance market in Singapore , managerial Auditing Journal 15.No.7 pp.372-382

  33-Challis,s.(1999) . A revolution in insurance. Reactions .Vol .19 No.8 pp.5-8

  34-Cummins,J.D.(1973). An econometric model of the life insurance sector of the U.S economy,journal of risk & insurance ,40:533-534.

  35-Fischer,s.(1973).,a life cycle model of life insurance purchases,international economic review,74:132-152.

  36-Fortune,p.(1973). A theory of optimal life insurance, development and tests , journal of risk & insurance,27:587-600.

  37-Gilligan,Colinad , Crowther ,Geoffrey(1983). Advertising Management.UK:Philipallan

  38-Hakansson,n.h.(1969).optimal investment and consumption strategies under risk and uncertain lifetime an insurance, international economic review,10,pp 443-466.

  39-Hammond J.P. Houston D.B. and Melander E.R. (1967). “Determinants of Household Life Insurance Premium Expenditures: An Empirical Investigation”, The Journal of Risk and Insurance, Vol. 34, No. 3, pp. 397-408.

  40-Li, M )2008(, Factors influencing houshold`s demand of life insurance,In Partial Fulfillment of the Requirements for the DegreeMaster of Science, at the University of Missouri-Columbia. Viewed 5 August 2010.

  41-Lim C, Haberman S (2003). “Macroeconomic variables and the demand for life Insurance in Malaysia”. Faculty of Actuarial Science and Statistics, FASS Business School, City University, London.

  42-Lweis,f.d.(1989). Dependents and the demand for life insurance,American review,no.79,pp452-467.

  43-Outre’ ville,j,f.(1992). The relationship between insurance financial development & market structure in developing countries UNCTAD review,3:35-69.

  44-Rubayah, Y. and Zaidi, I., (2000), Prospek industri insurans hayat abad ke-21, Utara Management Review, vol. 1, no. 2, pp. 69-79.

  45-Sigma, 2009, 'World Insurance in 2008', Swiss Re, no. 3.

  46-Trute,d.b;trute,l.j.(1990). The demand for life insurance in mexico & united states: a comparative study, journal of risk & insurance,57:321-328.

  47-Wang libo,Michael and Pritt zhu bo(2005),Competitors cluster:A phenomenon in the field of retial locating,public administration and international business,p27.

  .


موضوع پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران, نمونه پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران, جستجوی پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران, فایل Word پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران, دانلود پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران, فایل PDF پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران, تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران, مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران, پروژه در مورد پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران, پروژه درباره پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی و صادرات چکیده : مدیریت کارآمد روابط مشتری یک چالش مهم در رقابت کسب و کار شده است. سازمانها نیاز به اطلاعاتی درباره اینکه مشتریانشان چه کسانی هستند، انتظارات و نیازهای آنها چیست و چگونه باید نیازهای آنها را بر طرف کرد، دارند. این تحقیق در پی بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد بازاریابی در صندوق ...

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: "مدیریت بیمه" مقدمه: در حال حاضر مشخصه جامعه دانش یا اقتصاد دانش‌مدار، عواملی مثل افزایش قابلیت رقابت، نوآوری تکنولوژیکی و ماهیت جهانی بازارها می‌باشد. در این راستا شرکت‌ها باید در هنگام انجام کسب و کارشان به دانش توجه زیادی نمایند چون دانش یک عامل کلیدی برای ایجاد مزیت رقابتی محسوب می‌شود (گاریدو مورنو و همکارانش[1]، 2011: 437). ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: "مدیریت بیمه" مقدمه بیمه عمر یک ابزار مالی به حساب می آید.وظیفه حمایت مالی و ارائه پوشش به خانواده ای که نان آور(بیمه شد) خود را در نتیجه مرگ از دست داده است به عهده بیمه عمر گذاشته است.بیمه عمر امروزه از جمله مهمترین زمینه های فعالیت در بازارهای بیمه کشور های مختلف است وبه علت دارا بودن باراجتماعی و اقتصادی خاص از اهمیت ...

پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد ((M.A. گرايش بازرگاني 1390 زمستان چکيده : سازمان تامين اجتماعي متولي تامين پوشش بيمه اي کارگراني است که مشمول قوانين خاص بيمه اي نيستند و لذا داراي ت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی چکیده در بازاریابی امروز، هزینه از دست دادن یک مشتری برابر است با از دست دادن منافع خدماتی که آن مشتری در طول عمر به آن نیاز دارد. بیمه ها را می توان جزو شریان های حیاتی اقتصادی هر کشور دانست. هدف عمده مدیریت بازاریابی بیمه، جذب مشتری جدید و حفظ مشتریان قبلی و ایجاد آگاهی در زمینه نتایج بیمه است. رشد روز افزون صنایع، وسایل نقلیه و ...

پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته صنايع – مديريت سيستم و بهره وري زمستان 1392 چکيده بيمه عمر را مي‌توان يکي از هوشمندانه ترين ابداعات بشر در راستاي تامين امنيت و آرامش

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : " بیمه" چکیده: بیمه عمر یکی از مهمترین و استراتژیک‌ترین محصولات شرکتهای بیمه دنیا محسوب می‌شود. در دنیا درصد فروش بیمه‌های عمر نسبت به سایر محصولات بیمه‌ای بسیار بالاتر است، اما با وجود اهمیت بسیار زیاد، فروش این محصول دارای پیچیدگی‌های خاص خود است. شرکتهای بیمه و نمایندگانی که درصدد فروش بیمه عمر هستند، باید ارتباط موثر و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A( گرایش مدیریت بازرگانی - بیمه چکیده: در این تحقیق سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده شود که در گذر از فضای دولتی حاکم بر صنعت بیمه کشور به سمت فضای رقابتی و به بیان دیگر گسترش خصوصی سازی و فراهم نمودن عنوان زمینه های آزادسازی در این صنعت، ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه ای، به چه نحو تغییر پیدا خواهد کرد. در این ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بررسی میزان رضایت مندی زیان دیدگان شخص ثالث از عملکرد بیمه ایران مورد مطالعه: شهرستان بوشهر چکیده: در دنیای پر رقابت امروز، دستیابی به جایگاه مناسب در بازار، سخت و دشوار است و برای داشتن یک موقعیت پایدار در بازار، ارائه خدمات با کیفیت برتر به مشتریان – به خصوص در مورد شرکت‌های خدماتی (مانند شرکت‌های موجود در صنعت بیمه)- به ...

پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته: مدیریت بازرگانی-مدیریت بیمه چکیده افزایش رقابت ،پویایی وپیچیده شدن محیط، رشد انتظارات مشتریان وظهورنوآوری های جدید در صنعت خدمات کشور،تحولات بسیاری در نگرش سازمانها نسبت به متولد مشتری ایجاد نموده وآنان را به اهمیت مشتری ومنافعی که می تواند برای آنان به دنبال داشته باشد واقف نموده است.سازمانها با درکی که از اهمیت رضایت ...

ثبت سفارش