پایان نامه بررسی وضعیت جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان)

word 2 MB 29702 220
1391 کارشناسی ارشد گردشگری و توریسم
قیمت قبل:۷۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  گرایش: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

  چکیده

  این پایان نامه به بررسی وضعیت گردشگری جنگ به منظور توسعه گردشگری ملّی «مطالعه موردی استان خوزستان» پرداخته است. با توجه به این موضوع که جنگ پیامدهای منفی بر صنعت گردشگری دارد، در دهه های اخیر، به موضوع گردشگری بعد از جنگ در مناطق جنگی پرداخته شده است. گردشگری جنگ، شکلی جدید از گردشگری است که پس از جنگ جهانی اول و دوم شکل گرفت که در آن جنگ با تمام آثار و پیامدهای خود مبنا و زمینه بروز و ظهور گردشگری است. این ابعاد شامل مناطق جنگی،صحنه های نبرد، سنگرها، تسلیحات به جا مانده از جنگ، آثار باقیمانده از قربانیان، یادمان ها، موزه ها و ... است. از این نظر گردشگری جنگ شامل حوزه های مفهومی و قلمرو معنایی جبهه ها و مناطق نبرد، موزه های جنگ، یادمان ها و بناهای یادبود است که با رویکردهای اسطوره ای، تاریخی و تبادل فرهنگی، سیاسی و صلح طلبانه تبیین می گردد. شناسایی جاذبه های گردشگری جنگ در استان خوزستان به عنوان نقطه کانونی جنگ عراق علیه ایران، مطالعه روندها و مسائل عمومی و تخصصی گردشگری در مناطق جنگی خوزستان، تحلیل علل فزونی تعداد گردشگران در این استان، سابقه شکل گیری پدیده گردشگری جنگ در کشور«راهیان نور» و بررسی چالش ها و فرصت های فراروی گردشگری جنگ به منظور ارائه راهکارهای عملی برای نقش آفرینی و توسعه این نوع از گردشگری در گردشگری ملّی، اهداف و غایت این پژوهش را تشکیل می دهند. متدولوژی  این پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و در کنار آن از الگوی موردی نیز جهت افزایش روایی و پایایی نتایج استفاده شده است. از نظر جامعه آماری برای پرسشنامه بازدیدکنندگان از استان های تهران، خوزستان و گلستان به طور تصادفی انتخاب شده اند که پاسخ ها و اطلاعات آنها با استفاده از نرم افزار Excel و SPSS انجام شده است. با کمک تکنیک SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها و راهکارهای مواجه با آن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بیانگر لزوم استفاده از استراتژی حمایتی است که بر اساس این راهبرد، استراتژی توسعه و گسترش گردشگری جنگ با به حداکثر رساندن نقاط قوت و ایجاد فرصت ها و تنوع در کنار جاذبه مناطق جنگی قابل تحقق است.

  کلید واژه : گردشگری، جنگ، گردشگری جنگ، راهیان نور، استان خوزستان.

  مقدمه

  سیر و سیاحت بویژه برای گذراندن اوقات فراغت یکی از نیازهای اصلی بشر تلقی شده، به گونه ای که این پدیده با تخصیص 1/. از جمعیت جهان، بزرگترین جابه جایی صلح آمیز تاریخ بشر محسوب می شود. پیشرفت فناوری حمل ونقل و ارتباطات، توسعه تولیدات صنعتی و افزایش درآمد، جهانی شدن و ابعاد مرتبط با آن، افزایش اوقات فراغت، بهبود خدمات بازنشستگی، ارتقاء سلامت جوامع و دیگر عوامل تغییرات چشم گیری را در کشورهای صنعتی و به خصوص در شهرها ایجاد نموده و توانسته است جهانگردی (صنعت بدون درد) را در هزاره سوم میلادی به عنوان یکی از مهم ترین نیروهای محرکه اقتصادی و یکی از سه صنعت درآمدزای مهم جهان در کنار صنعت نفت و خودرو سازی مطرح کند( تولایی،1386:15).

  اگر در گذشته صحبت از گردش به میان می آمد، به طور حتم در اذهان بسیاری از مردم تصویری از یک تفریح ساده با هدف گذران اوقاتی از زندگی خویش شکل می گرفت؛ اما با گذشت زمان و کسب و کار و تجربه های نو و بررسی های علمی مشاهده شد که جوامع امروزی روز به روز درگیر پیچیدگی های این عصر شده و به طور طبیعی و ذاتی رفتار فردی و گروهی خود را طوری تنظیم می کنند که خواهان ارزش گذاری ویژه ای برای زمانی از وقت خویش می شوند و این درک را دارند که هرچه خود را غرق در دنیای بیکران فناوری کنند به همان کیفیت، نیازمند بهره مندی از گردش و تکاپو برای شناخت و درک موضوعاتی جذاب طبیعی، تاریخی و فرهنگی هستند.

  با توجه به افزایش و متنوع شدن گونه های گردشگری در جهان، از سال های خیلی دور ولی تقریبا به طور رسمی از سال 1990، گونهء جدیدی از گردشگری تحت عنوان "گردشگری سیاه"1 به انواع متداول گردشگری اضافه گردید.

  یکی از شاخه های گردشگری سیاه، گردشگری جنگ2 است که بیانگر آن است که در آینده نه چندان دور مناطق مرتبط با جنگ بی گمان یکی از پربیننده ترین انواع جاذبه های گردشگری جهان خواهد شد. هر چند هنوز جاذبه های گردشگری جنگ، یک زیر مجموعه از کلیت مکان های توریستی مرتبط با درد و رنج است.

  جنگ و درگیری های مسلحانه بخش جدایی ناپذیر از تاریخ و زندگی بشر بوده و هست. صرفنظر از علل و انگیزه های وقوع جنگ، این واقعیت وجود دارد که پیامدهای ویرانگر جنگ، کشتار، ویرانی و

  و خسارت های ناشی از آن حتی برای طرف پیروز، غیر قابل جبران است و تاریخ زندگی آن ملت را

  Dark Tourism

  War Tourism

  به این پدیده شوم اختصاص داده است. با توجه به وقوع 25 جنگ مسلحانه بزرگ در قرن بیستم، تلفات مستقیم ویا غیر مستقیم بین 170 تا 200 میلیون نفر برآورد شده و کشته شدگان جنگ حدود 110میلیون نفر بوده است.

  بررسی ها نشان می دهد سالانه میلیون ها گردشگر از مکان های تاریخی مرتبط با جنگ در سراسر دنیا بازدید می کنند و عرضه و تقاضای این شاخه از گردشگری، مفهومی کاملا صلح طلبانه دارد، هر چند اهداف تجاری و سیاسی نیز در آن نهفته است. پیش بینی شده است که گردشگری جنگ در قرن بیستم نه تنها یک زیر مجموعه مهم در گردشگری سیاه خواهد بود بلکه خود تبدیل به یکی از انواع پرطرفدار از گردشگری خواهد شد.

  فصل اول

  کلیات پژوهش

  1-1- بیان مسأله

  یکی از انواع خاص گردشگری که در دهه های اخیر مورد توجه گردشگران و برنامه ریزان توریسم قرار گرفته است، گردشگری جنگ می با شد. این نوع گردشگری برای اولین بار و در سال های گذشته، در کشورهای غربی مورد توجه قرار گرفت و به شکل بازدید از آثار و بقایای برجا مانده از جنگ جهانی اول و دوم نمود پیدا کرد.

  جنگ همیشه و همه جا با خود مرگ و نابودی و خرابی به همراه داشته است. کشورهایی که درگیر جنگ می شوند، تا سال ها و حتی دهه ها باید پاسخگوی عواقب ویران کننده درگیری ها و خون ریزی های ناشی از آن باشند. اما در دنیای امروز که می توان انتظار هر چیزی را داشت، ایجاد درآمد از مناطق جنگ زده و نمادهای مبارزه و پایداری چیز عجیبی نیست. دولتمردان کشورهای مختلف، حتی آنهایی که چندان درگیر جنگ نبوده  اند، به اهمیت موضوع گردشگری جنگ پی برده اند و هر یک سعی می کنند با سرمایه گذاری قابل توجه بر روی مناطق جنگی خود، توریست های بیشتری را جذب نمایند. مردم نیز در سال های اخیر غلاقه زیادی از خود برای تماشا و بازدید از مناطق جنگ زده، شهرهای ویران شده، تانک های منهدم شده و بقایای جنگ های خانمان سوز نشان داده اند.

  از زمانی که آتش جنگ ها خاموش شده، خون های ریخته شده بر زمین خشک گردیده و سفیر مرگ ساکت شده، مردم برای بازدید به سرزمین هایی می آیند که زمانی مملو بود از جنازه ها و کشته هایی که به خاطر امیال و قدرت طلبی های سیاستمداران، جان خود را از دست داده بودند، شاید به همین دلیل است که گردشگری جنگ را نوعی از گردشگری تاریک1  و یا گردشگری مشکل2 نامیده اند.

  گردشگری جنگ خود، بعد جدیدی از اشکال نوستالوژیک است. گردشگری جنگ در دو بعد نوستالوژیک و غیر نوستالوژیک آن صورت می گیرد. گردشگری جنگ در قالب نوستالوژیک شکلی از دلتنگی است که برای دوباره دیدن زادگاهی که زمانی غرق خونریزی و صدای مهیب انفجارها بوده و یا برای زنده کردن خاطرات گذشته صورت می گیرد. در بحث نوستالوژیکی گردشگری جنگ بازدید کننده ها، بازماندگان جنگ یا خانواده های رزمندگان جنگی هستند؛ اولین تورهای بازدید از مناطق جنگی تحت عنوان کاروان های زیارتی3 در مدت زمان کوتاهی پس از پایان جنگ جهانی اول(1918) و به ویژه برای بازدید از منطقه جنگی ایپردر بلژیک توسط بریتانیایی ها راه اندازی شد، در آن زمان عمدتا اعضای خانواده و بازماندگان سربازان کشته شده در این جنگ و نیز رزمندگانی که

  1. Dark Tourism

  2. Trouble Tourism

  3. Pilgrimage Tours

  از نبردهای سهمگین منطقه ایپر جان سالم بدر برده بودند به عنوان "زائر"1  و برای زیارت مناطقی که محل فداکاری همرزمان و یا خویشاوندان آنان بوده به این منطقه سفر می کردند(خاطری، 1389) .

  ولی در زمینه غیر نوستالوژیک که امروزه رایج و متداول است شامل کسانی می شود که برای ارضای حس کنجکاوی، علاقه به میدان های جنگی و یا محققین در زمینه جنگ به بازدید مناطق جنگی می روند.

  در طول حیات سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی در طول دهه های اخیر، یکی از موثرترین پدیده های اثرگذار، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بوده است. در طول  این جنگ هزاران نفر شهید، میلیون ها نفر آواره و همچنین شهرها و سکونت گاه های فراوانی تخریب شدند. علاوه بر آن صدها هزار شهید، مفقودالاثر، اسیر، جانباز و آواره که خاطرات فراموش نشدنی فراوانی را برای بازماندگان جنگ به میراث گذاشته اند. از این نظر جنگ تحمیلی شکلی از تقدس در ذهنیت ایرانیان یافت و به عنوان گفتمان غالب در زندگی ایرانیان تداوم یافت. حاصل این گفتمان از بُعد دانش توریسم، تقارب و تلاقی همزمانی دو مسافرت بود. شکلی داوطلبانه از گردشگری توسط مردم و شکل برنامه ریزی شده دولتی (راهیان نور) در مسافرت به مناطق جنگی به خصوص استان خوزستان که کانون و محور اصلی جنگ عراق علیه ایران است. استان خوزستان می تواند از جمله استان هایی باشد که با برنامه ریزی جامع و کامل در مورد گردشگری جنگ در کنار دیگر جاذبه های گردشگری استان، نقش بسیار سازنده ای را در حفظ و احیای ارزش های دفاع مقدس و گردشگری ملی  ایفا نماید.

  جوهره ی این شکل از گردشگری، بدون شک نوستالوژی واقعه جنگ تحمیلی است که تبعات آن از منظر بررسی روندها و جریان های مهم گردشگری از وجوه مختلف، توان ها و کمبودها، و ارائه راهکارهای عملی جهت برنامه ریزی اصولی به منظور توسعه و نقش آفرینی آن در گردشگری ملی در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

   

  1-2- اهمیت موضوع تحقیق

  با توجه به مفهوم گردشگری که ماهیت ترکیبی و پیچیده ای داردو مستلزم مشارکت بخش های مختلف نهادها و همکاری جوامع میزبان است به همین دلیل این موضوع نیاز به برنامه ریزی های دقیق و جامع دارد.

  گردشگری جنگ که شکل جدیدی از انواع گردشگری است علاقمندان بسیاری را در سراسر جهان

  Pilgrim

  به خود جذب کرده است، هر چند که هنوز در ایران جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.

  با توجه به اینکه غالب خانواده های ایرانی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم درگیر جنگ بوده اند، مطالعه این پدیده از جنبه های مختلف از جمله تأثیر آن بر گردشگری ملی می تواند دارای اهمیت فراوانی باشد. همچنین ضمن بررسی توان ها، فرصت ها و چالش های گردشگری جنگ در ایران و به خصوص در استان خوزستان، راهکارهای عملی جهت تبدیل شدن آن از پتانسیل گردشگری ملی به گردشگری بین المللی را ارائه کرد. یکی دیگر از زوایای مربوط به اهمیت این پایان نامه آن است که گردشگری جنگ می تواند با ارائه صحنه های جنگ، کانون های درگیری، نمادها و آثارهای باقی مانده از جنگ، رشادت ها، سلحشوریها و ظرفیت های دفاعی و از خود گذشتگی ها و ایثار ایرانیان در دفاع از حریم کشورشان را به گردشگران داخلی و به خصوص به گردشگران بین المللی ارائه دهد. همچنین زنده نگه داشتن قداست رزمندگان و شهدا در حافظه تاریخی ملت و نسل جدید که شاید نام جنگ تحمیلی را جز در کتب یا رسانه های صوتی و تصویری ندیده و نشنیده باشند، یکی از اهداف بزرگ و معنوی این شکل از گردشگری می باشد. از این نظر، بدیع بودن موضوع در پژوهش های گردشگری، فقر تئوریک در زمینه گردشگری جنگ، فقدان مطالعات میدانی و بررسی های کاوشگرانه از نقش جنگ در گردشگری جهت برنامه ریزی های مطلوب و طرح ریزی های استراتژیک در حوزه گردشگری ملی از جنبه های مهم اهمیت موضوع پایان نامه است.

  علاوه بر آن، در سال های اخیر، با افزایش قابل توجهی از گردشگران در مناطق جنگی مواجه هستیم که در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی اثرات متنوعی را به دنبال داشته است. درک صحیح از این اثرات خود می تواند موجب کشف نقاط مثبت و منفی شده که در نهایت به برنامه ریزی بهتری برای ارتقای فضای گردشگری در این شکل بوجود آورد.

   

  1-3- اهداف تحقیق

  شناسایی جاذبه های گردشگری جنگ در استان خوزستان

  مطالعه روندها و مسائل عمومی و اختصاصی گردشگری در مناطق جنگی پس از پایان جنگ تحمیلی (امواج حرکت گردشگران، سنوات، خدمات، تأسیسات و آمار گردشگران)

  تحلیل تاثیر پیدایش و افزایش گردشگران جنگ در استان خوزستان به منظور توسعه گردشگری در استان

  بررسی سابقه شکل گیری و گسترش جنگ در منطقه مورد مطالعه (استان خوزستان)

  بررسی فرصت ها و چالش های فراروی گردشگری جنگ به منظور ارائه راهکارهای عملی جهت توسعه و نقش آفرینی این نوع از گردشگری در گردشگری ملی

  1-4- پرسش های اصلی

  آیا با توجه به علایق ملی و حس نوستالوژیک در میان هموطنان متأثر از جنگ، توریسم جنگ می تواند جایگاه ویژه ای در گردشگری ملی داشته باشد ؟

  آیا گردشگری جنگ در ایران دارای شرایط مطلوبی است ؟

  1-5 - فرضیه های اصلی

  در یک بررسی علمی لازم است محقق برای تعیین دقیق و تبیین منطقی اهداف تحقیق، فرضیه ها را مطرح سازد. فرضیه به عنوان استخوان بندی طرح مطالعاتی، معمولا چند متغیر را به عنوان شاخص هایی برای شناسایی جنبه هایی از پیچیدگی یک مسأله بیان می دارد.

  فرضیه یک پیشنهاد و توجیه و به زبان دیگر، راه حل اولیه مسأله است که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می کند و هم باعث استنتاج می شود(حافظ نیا،112:1386).

  با توجه به آنچه در قسمت بیان مسأله این کار تحقیقی اشاره گردید، فرضیات زیر مطرح اند:

  به نظر می رسد به دلایل علایق ملی و حس نوستالوژیک در میان هموطنان متأثر از جنگ، توریسم جنگ می تواند جایگاه ویژه ای در گردشگری ملی داشته باشد.

  به نظر می رسد گردشگری جنگ در ایران دارای شرایط نامطلوبی است و نیازمند فرصت سازی و سرمایه گذاری در این بخش می باشد.

  1-6- پیشینه تحقیق

  در زمینه جنگ و ارتباطی که با گردشگری دارد، تا کنون تحقیق مستندی صورت نگرفته و از نگاه توریسم به این مقوله توجه نشده است.

  در این قسمت غالبا می توان به کتاب ها (اکثرا لاتین)، پایان نامه ها و یا مقاله هایی اشاره کرد که هر کدام تنها یک بُعد از موضوع را در نظر گرفته اند، بدین معنی که بیشتر مطالعاتی که درباره جنگ صورت گرفته، جنبه معنوی و چگونگی حفظ میراث جنگ و خاطرات آن مد نظر قرار گرفته است و کمتر به بُعد گردشگری آن توجه شده است، عاملی که می تواند با مدیریت و برنامه ریزی صحیح و کارآمد، به توسعه گردشگری جنگ در مناطق جنگ زده و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی این مناطق کمک بسیار کند که شامل منابع ذیل است:

  شهریار خاطری/کتاب گردشگری جنگ در جهان و درس هایی که از آن برای ترویج فرهنگ صلح می آموزیم/نشر آفتاب گرافیک/1389. ( دکترشهریار خاطری با استفاده از تجربیات شخصی‌ خود از حضور در برخی از تورهای گردشگری جنگ در جهان، در این اثر به معرفی مکان های معروف گردشگری جنگ در دنیا، سایت های بجا مانده از جنگ اول و دوم جهانی که امروزه گردشگران زیادی را از سراسر جهان به خود جذب می کند و مراسم های مخصوصی که سالانه در این کشورها اجر می شود، پرداخته است. وی چگونگی انجام این برنامه در 8 کشور مانند فرانسه، بلژیک، ژاپن، روسیه، بوسنی و هرز‌گوین و ترکیه را با جزییات کامل در این کتاب شرح داده است.)

  لیلا وثوقی/مقاله گردشگری تلخ(با تاکید بر گردشگری جنگ)/1388. (هدف از این مقاله معرفی گردشگری تلخ، به عنوان یکی از انواع رو به گسترش گردشگری، در بازار گردشگری جهان است. در این میان، گردشگری جنگ در قرن بیستم یک زیر مجموعه مهم و اساسی در گردشگری های تلخ بوده است که پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک به یکی از انواع پرطرفدار گردشگری تبدیل خواهد شد. آثار به جا مانده از جنگ در دنیای امروز، این پتانسیل را دارد که به عامل انگیزشی مهمی در گردشگری تبدیل شود).

  فاطمه نعمتی/پایان نامه با عنوان بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تقاضای گردشگری جنگ در ایران. (مسئلۀ مهم در این پایان نامه، پرداختن به مسئلۀ تقاضای گردشگری جنگ و مناطق جنگی و مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر تقاضای گردشگری جنگ در ایران (از نگاه بازدید کنندگان) است).

  4-  سرهنگ مجتبی جعفری/اطلس نبردهای ماندگار.(این کتاب می تواند منبعی برای گردشگری جنگ باشد که به دو زبان فارسی و انگلیسی است.نویسنده این کتاب معتقد است که سفر به مناطق جنگی تنها در قالب کاروان راهیان نور صورت می گیرد که از گردشگری جنگ فاصله زیادی دارد. ایشان اعتقاد دارند که مناطق جنگی ایران، این ظرفیت را دارند تا مانند سایت های باقی مانده از دوران جنگ جهانی دوم که گردشگران بسیاری را به خود جذب می کنند، مورد بازدید گردشگران جنگ داخلی و خارجی قرار بگیرد).

  5- علی کلوندی/ترویج فرهنگ غنی دفاع مقدس/1383 .

  6- Battlefield tourism: History, place and Interpretation,edited by:Chris Ryan

  7- Battlefield tourism:Pilgrimage and the commcoration of the great war in Britain,Autralia,and Canada.1919-1939,David Wharton Lyiod

  8- Dark tourism: The attraction of Death and disaster,edited by:John Lennon and Malcolm Foley

  9- The darker said of travel:The Theory and practice of dark tourism,edited by:Richard Sharpley and Philip R.Ston

   

  1-8- قلمرو تحقیق

  قلمرو این پژوهش شامل قلمرو مکانی یا جغرافیایی، قلمرو زمانی و قلمرو موضوعی است. قلمرو مکانی این پایان نامه به طور خاص، از بین کل مناطق عملیاتی و جنگی غرب کشور، استان خوزستان می باشد. این استان به جهت مجاورت سیاسی با کشور عراق و ذخایر غنی نفتی و امتیاز ژئوپلیتیکی اش در حاشیه خلیج فارس، منطقه اصلی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بوده است. استان خوزستان در جنوب غربی ایران با 64000 مترمربع (4 درصد از مساحت کل کشور) وسعت دارای 24 شهرستان و64 شهر می باشد که هر کدام از آنها به نوعی درگیر با جنگ تحمیلی بودند.

  قلمرو زمانی پژوهش هم که به گردشگری جنگ اختصاص دارد به صورت عام محدوده زمانی پس از جنگ تحمیلی را شامل می شود، اما به صورت خاص با توجه به شرایط نه جنگ نه صلح، عدم پاکسازی میادین جنگی از مین ها و... و سیر تکاملی برنامه ریزی گردشگری جنگ توسط ارگان های دولتی مانند سپاه، بسیج و ارتش و سپس تمامی ارگان های دست اندرکار، قلمرو زمانی پژوهش به بررسی وضعیت موجود و حاضر گردشگری جنگ خواهد پرداخت.

  از نظر قلمرو موضوعی، منظور از جنگ در این پژوهش، همان جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران است.

   

  1-9 - مراحل انجام کار و روش تحقیق

  هدف از هر تحقیق در هر زمینه ای، رسیدن به یک سری شناخت ها و تبین روابط بین متغیرهاست. برای رسیدن به این هدف از روش های مختلفی استفاده می شود.

  1-9-1-  روش تحقیق

  روش تحقیق پایه و اساس هر تحقیق علمی به شمار می رود و در صورت انتخاب درست آن می توان انتظار کسب نتایج علمی و معتبر است. " روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است" ( خاکی ، 1387).

  روش تحقیق براساس هدف، کاربردی می باشد،  بر اساس روش  یا متدولوژی: توصیفی- موردی   و بر اساس روش تحلیل :  توصیفی است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز، از دو روش کتابخانه ای – اسنادی ومطالعات میدانی استفاده خواهد شد.

  پس از جمع آوری اطلاعات و مدارک مورد نیاز در بخش کتابخانه ای و اسنادی؛ مرحله دوم پژوهش یعنی برداشت های میدانی بر اساس اهداف شروع می شود. داده های میدانی با استفاده از پرسش نامه گردآوری شده و برای تحلیل آن از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است.

  1-9-2-  جامعه آماری

  جامعه آماری مجموعه ای از افراد هستند که بر مبنای یک یا چند صفت مشترک می توان آنها را مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری در بخش کمی، مسافرانی هستند که به بازدید از مناطق جنگی در استان خوزستان رفته اند و پژوهشگر به لحاظ محدودیتهای موجود امکان دسترسی به تمامی افراد را نداشته، به همین علت تعدادی از بازدیدکنندگان از استان های تهران، گلستان، خوزستان به عنوان جامعه گردشگران جنگی از مناطق جنگی جنوب کشور (استان خوزستان) مورد بررسی قرار گرفته است.

  1-9-3-  روش نمونه گیری

  نمونه گیری فرایندی است که طی آن تعدادی از واحدها به گونه ی برگزیده می شوند که معرف جامعه بزرگتری که از آن انتخاب شده اند، باشند.(خاکی،272:1387)

  روش نمونه گیری از جامعه ی آماری ما نمونه گیری احتمالی از نوع تصادفی می باشد. و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. فرمول کوکران یکی از پُر کاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران نیازمند آن است که حجم جامعه را بدانید تا حجم نمونه مورد نظر بدست خواهد آمد. روش نمونه گیری در این پایان نامه با استفاده از فرمول کوکران است.

  ( فرمول در فایل اصلی قابل مشاهده است )

  در این فرمول:

  N = جامعه ی آماری

  n = حجم نمونه

  T = مقدار متغییر نرمال واحد استاندارد که در سطح اطمینان 95% درصد برابر با 1.96 می باشد.

  P= نسبتی از جمعیت که دارای صفت معین در جامعه ی نمونه هستند که اگر در اختیار نباشد می توان آن را 0.5 در نظر گرفت.

  q = نسبتی از جمعیت که فاقد صفت معین در جامعه هستند (q= 1-p)، بنابراین p=q=0.5

  d = تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین محقق برای وجود آن صفت در جامعه که حداکثر نسبت آن 0.05 است و دقت نمونه گیری به آن بستگی دارد (درجه اطمینان).

  در این تحقیق حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر در نظر گرفته شده است. 

  1-9-4-  شیوه گردآوری اطلاعات

  گردآوری اطلاعات عبارت است از استفاده از ابزار مشاهده (پرسش نامه یا مصاحبه) برای گردآوری عینی اطلاعات تجویز شده از اشخاص یا واحدهای مشاهده که در جمعیت نمونه انتخاب شده اند.

  انتخاب روش های گردآوری اطلاعات به هدفهای تحلیل و خصوصیات میدان تحلیل بستگی فراوان دارد.

  در روش کمی، از پرسش نامه استفاده شده است. پرسش نامه ابزار مفیدی است که برای شناخت وضعیت و شیوه های زندگی، رفتارها و ارزش ها و عقاید یک فرد یا یک گروه بسیار مفید است. این روش عبارت است از مطرح کردن یکسری پرسش برای مجموعه پاسخگویان که غالبا معرف یک جمعیت وسیع ترند.

  1-9-5-  ابزارهای گردآوری اطلاعات

  مطالعات و تحقیقات کتابخانه ای-اسنادی، پرسش نامه و مشاهدات میدانی است.

  1-9-6-  شیوه های تجزیه و تحلیل یافته ها

  در بررسی و تحلیل پرسش نامه ها، با استفاده از نرم افزار SPSS، از آمارهای توصیفی مانند درصد، نمودار، جداول و ... و در آمار استنباطی مانند رگرسیون و همبستگی استفاده شد.

  1-9-6-1- روایی (اعتبار) ابزار سنجش

  مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که این ابزار برای آن طراحی شده است، اندازه گیری کند و یا به بیان دیگر یک سنجه تجربی تاچه حد معنای واقعی مفهوم یا متغیر مورد بررسی را منعکس می نماید. روایی یا اعتبار به شیوه های مختلفی سنجیده می شود که از جمله این شیوه ها می توان به اعتبار صوری اشاره نمود. به این صورت که ابزار اندازه گیری مورد نظر، توسط داوران صاحب نظر مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت تأیید داوران، ابزار مذکور دارای اعتبار صوری می باشد.

  1-9-6-2-  پایایی ابزارسنجش

  ابتدا اقدام به تدوین سؤالات و سپس تقسیم بندی آنها شد. سپس میزان پایایی و اعتبار پرسشنامه سنجیده شد، پایایی نیز به وسیله روش آلفای کرونباخ سنجیده می شود. دامنه آلفای کرونباخ می تواند بین صفر تا یک باشد، هرچه آلفای کرونباخ به سمت یک میل کند پایایی کار بیشتر است و اگر آلفای کرونباخ کمتر ا ز 5/0 باشد، ابزار کار فاقد پایایی است.

  که میزان پایایی آن در این تحقیق 75/0 بوده که چون این مقدار به 1 نزدیک است، نشان دهنده ی اعتبار بالای پرسشنامه بوده و همبستگی بین متغییرها خوب و پرسشنامه استاندارد می باشد. که در نهایت اقدام به تکمیل پرسشنامه ها شد.

  Abstract

   This thesis studied the war tourism state to develop the national tourism, " the case by case study of Khuzestan province". During the recent decades, considering that the war has negative outcomes on tourism industry, they have been studying the post-war tourism matter in war zones. War tourism is a new form of tourism emerged after the 1st and 2nd world wars in which the war with all its traces and consequences is the basis of the outbreak and appearance of tourism. These dimensions contain war zones, battle scenes, trenches, weapons left over from the war, lasting traces of victims, monuments, museums and etc. From this point of view war tourism contains the fronts and battle zones conceptual domains and semantic realm, war museums, monuments and memorial constructions explained by the mythical, historical approaches and cultural, political and peaceful exchanges. The identification of war tourism attractions in Khuzestan province as the focal point of Iran-Iraq war, the study of tourism trends and general and specialized issues in Khuzestan war zones, the analysis of causes of increasing number of tourists in this province, the war tourism phenomenon formation history in " light journeyings " country and the study of challenges and opportunities facing the war tourism to present the practical solutions for this kind of tourism to develop and play a role in national tourism, form the objectives and purpose of this research. The methodology of this research based upon descriptive-analytic approach and in addition the case by case model has been used for the narrative increase and the endurance of results. Statistics have been chosen randomly by society for the questionnaire of visitors from Tehran, Khuzestan and Golestan provinces whose answers and information have been processed using SPSS and Excel software. The strength and weakness points, opportunities, threats and the solutions to face them have been evaluated with the help of SWOT technique. The results state the necessity of using the variety strategy based on which the development strategy and the war tourism expansion will be fulfilled by maximizing the strength points and creating opportunities and variety, in addition to war zones attractions.

  Finally, in order to achieve this goal, practical solutions and executive advices have been presented in the research text.     

  Keywords: Tourism, War, War Tourism, Raheyane Nor, Khuzestan Province.                                                                            

 • فهرست:

  مقدمه

  ..........................................................................................................................................

  1

   

  فصل اول: کلیات پژوهش

   

  1-1- بیان مسأله

  .....................................................................................................................

  4

   

  1-2- اهمیت موضوع تحقیق    .............................................

  ....................................................

  5

   

  1-3- اهداف‌ تحقیق     ............................................

  ....................................................................

  6

   

  1-4- پرسش های اصلی    ...................................

  ....................................................................

  7

   

  1-5- فرضیه های اصلی    ................................

  ....................................................................

  7

   

  1-6- پیشینه تحقیق    ...........................................

  ...................................................................

  7

   

  1-7- قلمرو تحقیق

  ..............................................................................................................

  9

   

  1-8- مراحل انجام کار و روش تحقیق

  ..........................................................................

  10

   

     1-8-1- روش تحقیق   ...................................

  .............................................................

  10

   

     1-8-2- جامعه آماری    .................................

  .........................................................

  10

   

     1-8-3- روش نمونه‌گیری   ................................

  ..........................................................

  10

   

     1-8-4- شیوه گردآوری اطلاعات  ................................................................

  ...............

  11

   

     1-8-5- ابزارهای گردآوری اطلاعات  ...    .................................................

     1-8-6- شیوه‌های تجزیه و تحلیل یافته‌ها  .................................................

  ....................11        

  ....................12

   

   

         1-8-6-1 روایی (اعتبار) ابزار سنجش   ............................................

  ..........................

  12

   

         1-8-6-2- پایایی ابزارسنجش.............................

  ....................................................

  12

   

  1-9- محدودیت‌های پژوهش.............................................

  ....................................................

  13

   

  فصل دوم: چارچوب نظری پژوهش

   

  مقدمه

  ...................................................................................................................................

  15

   

  2-1- مفاهیم، اصطلاحات و انواع گردشگری.....................................

  .......................................

  16

   

     2-1-1- تعریف واژه توریست، توریسم.........................................

  .......................................

  16

   

     2-1-2- سیر تحول تاریخی مفهوم توریسم.............................

  .....................................

  18

   

     2-1-3- هستی شناسی توریست و توریسم  .......................................................................................19

    2-1-4- طبقه بندی انواع توریسم...........................................................................................................19

       2-1-4-1- انواع گردشگری از چند دیدگاه......................................................................................20

  2-2- تعاریف جنگ، انواع، انگیزه ها و جنگ تحمیلی............................................................................27

    2-2-1- چند دیدگاه درباره مفهوم جنگ...............................................................................................27

    2-2-2- انواع جنگ ................................................................................................................................28

    2-2-3- انگیزه های مادی و معنوی در جنگ(جنگ تحمیلی).............................................................28

    2-2-4- نگاهی بر جنگ تحمیلی یا دفاع مقدس..................................................................................29

  2-3- رابطه میان جنگ و گردشگری جنگ................................................................................................30

     2-3-1- انواع گردشگری مرتبط با گردشگری جنگ...........................................................................31

         2-3-1-1- گردشگری آموزشی........................................................................................................31

         2-3-1-2- گردشگری فرهنگی........................................................................................................32

         2-3-1-3- گردشگری میراث..........................................................................................................32

         2-3-1-4- گردشگری علایق خاص..............................................................................................33

         2-3-1-5- گردشگری سیاه.............................................................................................................34

         2-3-1-6- گردشگری مکان های سیاه..........................................................................................35

         2-3-1-7- گردشگری مرگ............................................................................................................36

         2-3-1-8- گردشگری میراث بیرحمی و قساوت.........................................................................39

         2-3-1-9- گردشگری جنگ...........................................................................................................40

         2-3-1-10- گردشگری میدان جنگ.............................................................................................42

           2-3-1-10-1- کارکرد میادین جنگ..........................................................................................43

           2-3-1-10-2- تیپ شناسی مسافران میادین جنگ.................................................................45

        2-3-2- رویکردهای گردشگری جنگ...........................................................................................46

        2-3-3- عرضه و تقاضای گردشگری سیاه(جنگ).......................................................................48

           2-3-3-1- طیف بندی محصولات گردشگری سیاه(گستره عرضه)......................................48

           2-3-3-2- عوامل محرک گردشگری سیاه..............................................................................51

           2-3-3-2-1- ارزش های فرهنگی........................................................................................52

           2-3-3-2-2- تقدیس.............................................................................................................53

           2-3-3-2-3- مشخص شدن(برجسته سازی)......................................................................53

           2-3-3-2-4- هویت...............................................................................................................53

           2-3-3-2-5- آموزش و اکتشاف...........................................................................................54

           2-3-3-2-6- علاقه تاریخی..................................................................................................55

           2-3-3-2-7- میراث...............................................................................................................55

           2-3-3-2-8- احساس غربت................................................................................................56

           2-3-3-2-9- خاطره و یادمان...............................................................................................56

           2-3-3-2-10- کنجکاوی.......................................................................................................57

           2-3-3-2-11- موقعیت..........................................................................................................57

           2-3-3-2-12- رسانه.............................................................................................................58

      2-3-4- عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری جنگ.......................................................................60

  2-4- نگاهی کوتاه به تاریخچه گردشگری در جهان.........................................................................64

  2-5-تاریخچه گردشگری در ایران.......................................................................................................66

     2-5-1- زمینه تأسیس نهادها و ساختار اداری گردشگری در ایران.............................................69

  2-6- تاریخچه گردشگری جنگ در جهان..........................................................................................71

     2-6-1- مقاصدمعروف گردشگری جنگ در جهان........................................................................73

       2-6-1-1- گردشگری جنگ در فرانسه.......................................................................................74

       2-6-1-2- گردشگری جنگ دربلژیک.........................................................................................77

       2-6-1-3- گردشگری جنگ در ترکیه.........................................................................................87

       2-6-1-4- گردشگری جنگ در روسیه........... ...........................................................................89

       2-6-1-5- گردشگری جنگ در ژاپن...........................................................................................94

  2-7- راهیان نور،مقدمه ای برای گردشگری جنگ در ایران..............................................................98

     2-7-1- اهداف راهیان نور...............................................................................................................99

     2-7-2- تفاوت راهیان نور و گردشگری جنگ...........................................................................100

   

  فصل سوم: ویژگی‌های جغرافیایی استان خوزستان

  مقدمه .................................................................................................................................................102

  3-1- ویژگی های جغرافیای طبیعی .............................................................................................103

     3-1-1- موقعیت محدوده جغرافیایی.......................................................................................103

     3-1-2- زمین‌شناسی ..................................................................................................................103

     3-1-3- توپوگرافی.....................................................................................................................104

     3-1-4- اقلیم...............................................................................................................................104

     3-1-5- باد..................................................................................................................................105

     3-1-6- منابع آب......................................................................................................................106

     3-1-7- خاک شناسی..................................................................................................................106

     3-1-8- پوشش گیاهی ...............................................................................................................107

     3-1-9- حیات جانوری ..............................................................................................................108

  3-2- ویژگی‌های جغرافیای انسانی .................................................................................................109

     3-2-1- سابقه تاریخی استان خوزستان......................................................................................109

     3-2-2- وجه تسمیه نام خوزستان........................................ .....................................................109

     3-2-3- مطالعات تقسیمات سیاسی استان خوزستان.................................................................109

     3-2-4- ویژگی‌های اجتماعی(جمعیتی)......................................................................................110

       3-2-4-1- ویژگی های جمعیتی..............................................................................................110

          3-2-4-1-1- تراکم جمعیت ..............................................................................................112

          3-2-4-1-2- ساختار سنی وجنسی جمعیت استان .........................................................112

          3-2-4-1-3- سواد...............................................................................................................112

       3-2-4-2- شاخصه های اشتغال..............................................................................................113

     3-2-5- ساختار اقتصادی.............................................................................................................113

  3-3- طبقه بندی جاذبه های گردشگری استان خوزستان..............................................................114

   3-3-1- جاذبه های طبیعی..............................................................................................................115

    3-3-2- جاذبه های انسانی .........................................................................................................118

      3-3-2-1- قلعه های تاریخی......................................................................................................120

      3-3-2-2- حمام های تاریخی....................................................................................................123

      3-3-2-3- کاروانسراها.................................................................................................................124

      3-3-2-4- مکان های تاریخی......................................................................................................125

      3-3-2-5- پل های باستانی...........................................................................................................129

      3-3-2-6- مساجد تاریخی............................................................................................................130

      3-3-2-7- آرامگاه ها و زیارتگاه ها.............................................................................................131

      3-3-2-8- نقش برجسته ها...........................................................................................................135

      3-3-2-9- آسیاب های باستانی.....................................................................................................136

      3-3-2-10- خانه های تاریخی.....................................................................................................137

   3-3-3- جاذبه های فرهنگی گردشگری جنگ در استان خوزستان................................................138

      3-3-3-1- مسیرهای گردشگری جنگ در استان خوزستان........................................................138

      3-3-3-2- یادمان های دفاع مقدس در استان خوزستان............................................................139

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل موضوع پژوهش

  مقدمه ........................................................................................................................................................153

  4-1- یافته‌های توصیفی پژوهش...........................................................................................................154

   

     4-1-1- جنسیت ...............................................................................................................................154

     4-1-2- وضعیت تأهل.......................................................................................................................154

     4-1-3- سن پاسخگویان....................................................................................................................155

     4-1-4- تحصیلات پاسخگویان.........................................................................................................156

     4-1-5- شغل.......................................................................................................................................156

     4-1-6- وسیله نقلیه........................................................................................ ..................................157

     4-1-7- سکونت در مناطق جنگی در حین جنگ........................................  .................................157

     4-1-8- اولین بازدید از مناطق جنگی کشور....................................................... ............................158

     4-1-9- آیا از سایر مناطق جنگی کشور بازدید کرده اید؟..............................................................158

     4-1-10- آیا از مناطق جنگی سایر کشورها دیدن کرده اید؟........................................ .............159

     4-1-11- آیا سابقه حضور در جبهه های جنگ داشته اید؟.... ..................................................159

     4-1-12- آیا جزء خانواده شهدا و یا جانبازان هستید؟..............................................................160

  4-2- یافته های کیفی پژوهش.........................................................................................................160

     4-2-1- ویژگی های خاص گردشگری......................................................................................161

     4-2-2- نقش برنامه ریزی و آموزش در توسعه گردشگری جنگ............. ...............................162

     4-2-3- بزرگداشت آثار.............................................................. ..............................................163

     4-2-4- همگونی و رابطه مثلث گونه..........................................................................................163

     4-2-5- ابعاد بین المللی جنگ....................................................................................................164

     4-2-6- نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری..................................................................164

     4-2-7- نقش ارگان ها و نهادهای دولتی در حفظ مکان ها........................................................165

     4-2-8- وجود مین و سیم های خاردار در ایجاد ترس ..............................................................165

     4-2-9- فقدان برنامه ریزی و امکانات زیرساختی.......................................................................166

     4-2-10- اطلاعات علمی از سایت ها و مکان های مورد بازدید................................................167

     4-2-11- رونق گردشگری جنگ در بهبود وضعیت اسکان........................................................167

     4-2-12- ورود بازدیدکنندگان به مناطق جنگی..........................................................................168

     4-2-13- نقش گردشگری جنگ در توسعه اجتماعی.................................................................168

     4-2-14- یادآوری خاطرات جنگ..............................................................................................169

     4-2-15- رضایت از سطح امکانات رفاهی و وضعیت اسکان....................................................170

     4-2-16- اثرات یادمان ها در ایجاد خاطره.................................................................................170

     4-2-17- تعداد و وضعیت یادمان ها..........................................................................................171

     4-2-18- انتخاب راهیان نور و تأثیر آن در افزایش معلومات گردشگران...................................171

     4-2-19- نقش بازدید از میراث و توان های گردشگری جنگ..................................................172

     4-2-20- میزان تمایل برای بازدید دوباره از استان.....................................................................173

     4-2-21- توجیه و تشویق مردم برای بازدید از مناطق جنگی.....................................................174

     4-2-22- تغییر در نگرش نسبت به جنگ..................................................................................177

     4-2-23- الویت در انتخاب جاذبه های گردشگری ایران...........................................................175

     4-2-24- آینده گردشگری جنگ................................................................................................177

     4-2-25- مانع اساسی توسعه گردشگری جنگ..........................................................................177

  4-3- ارائه مدل مرتبط با گردشگری جنگ............. ..........................................................................179

  4-4- تجزیه و تحلیل SWOT ............................................................................................................180

     4-4-1- استراتژی و راهبرد مناسب در مناطق جنگی استان خوزستان.......................................184

     4-4-2- جمع بندی تحلیل وضعیت گردشگری جنگ در استان خوزستان...............................187

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

  مقدمه ......................................................................................................................................................190

  5-1- نتیجه گیری..................................................................................................................................191

  5-2- پیشنهادها ....................................................................................................................................195

   

   

   

  پیوست‌ها:

  پرسشنامه گردشگران ............................................................................................................................199

  منبع:

  منابع فارسی :

  1. ارمغان، سیمین. توریسم و نقش آن در جغرافیا،1386، چاپ اول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

  2. اکبری، علی و قرخلو،مهدی. اکوتوریسم؛مفهومی نو در جغرافیای گردشگری،1389،نشر انتخاب، تهران.

  3. الوانی، سید مهدی، پیروزبخت، معصومه. فرایند مدیریت جهانگردی، 1385، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ اول، تهران.

  4. افشارسیستانی، ایرج. آثار باستانی و تاریخی خوزستان، 1380، نشر روزنه، تهران.

  5. اقتداری، احمد. آثار و بناهای تاریخی خوزستان، 1375، نشر اشاره، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران.

  6. ام الیوت، جفری و رجینالد، رابرت ، فرهنگ اصطلاحات سیاسی و استراتژیک،1378، ترجمه میرحسین رئیس زاده لنگرودی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران.

  7. اطلس فرهنگی ایران، جغرافیا، زندگی جانوری.

  8. بازشناسی جنبه های تجاوز و دفاع، ستاد تبلیغات جنگ، شورای عالی دفاع، جلد 1، تهران،1368.

  9. تولایی،سیمین. مروری بر صنعت گردشگری،1386،چاپ اول،چاپ و انتشار دانشگاه تربیت معلم، تهران.

  10. سایت گردشگری و میراث فرهنگی استان خوزستان.

  11. پاپلی یزدی ، محمد حسین و سقایی ، مهدی، گردشگری ماهیت و مفاهیم ،1385، تهران، انتشارات سمت.

  12. پیرنیا، حسن. ایران باستان؛ تاریخ مفصل ایران قدیم، 1388، کتاب پارسه، تهران.

  13. حافظ نیا، محمدرضا. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی،1386،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی«سمت»، تهران.

  14. حیدری،رحیم. مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری،1389،چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی«سمت»، تهران.

  15. خاطری ، شهریار. گردشگری جنگ در جهان، 1389، تهران : موزه صلح.

  16. دهخدا، علی  اکبر؛ لغت نامه، مجلس شورای ملی (دانشگاه تهران،دانشکده ادبیات، سازمان لغت نامه)،تهران.

  17. رضوانی، علی اصغر. روابط متقابل شهر وروستا با تأکید بر ایران، 1374، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.

  16. رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمد. شناخت گردشگری،1388، چاپ هفتم، اصفهان،نشر چهارباغ.

  17. ریاحی سامانی،نادر. جایگاه اماکن زیارتی در توسعه گردشگری ایران،1389،چاپ اول،سازمان چاپ و انتشارات،تهران.

  18. زاهدی، شمس السادات، مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار (با تأکید بر محیط زیست)، 1385، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

  19. سازمان برنامه و بودجه خوزستان، معاونت هماهنگی و و برنامه ریزی،گروه مطالعات سیمای اقتصادی اجتماعی استان خوزستان، 1375، جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه تهران،مرکز انتشارات تهران.

  20. ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده کشور.1378.

  21. ستاد راهیان نور،1377.

  22. سرشماری نفوس و مسکن؛مرکز آمار ایران،1345.

  23. سرشماری نفوس و مسکن؛مرکز آمار ایران،1355.

  24. سرشماری نفوس و مسکن؛مرکز آمار ایران،1365.

  25. سرشماری نفوس و مسکن؛مرکز آمار ایران،1375.

  26. سرشماری نفوس و مسکن؛مرکز آمار ایران،1385.

  27. سعیدیان، عبدالحسین. دایره المعارف سرزمین و مردم استان خوزستان،1388، نشر آرام،تهران.

  28. سوادکوهی،عفت. جغرافیای استان خوزستان،1379، وزارت آموزش و پرورش، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، تهران.

  29. شورای عالی برنامه ریزی استان خوزستان، شورای برنامه ریزی امور زیربنائی،1361 ، گزارش اقتصادی-اجتماعی استان خوزستان/شورای برنامه ریزی امور زیربنائی، سازمان برنامه و بودجه، تهران.

  30. شهبازی،مژگان.ایران نگین پرفروغ،1388، ترجمه علی شعرباف شعار،خانه فرهنگ و هنر گویا. تهران..

  31. شیروی، مرتضی. مقاله جنگ.

  32. فصلنامه رواق اندیشه، شماره 46، 11/8/1388.

  33. کاظمی،مهدی. مدیریت گردشگری،1387،چاپ سوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها «سمت»،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،تهران.

  34. کاظمی،مهدی. فرهنگ زیربنای جهانگردی پایدار ایران ،1380، ویژه نامه اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

  35. کیوی ، ریمون و لوک وان کامپنهود. روش تحقیق در علوم اجتماعی، 1384، ترجمه عبد الحسین نیک گهر ، تهران، نشر توتیا .

  36. محلاتی،صلاح الدین. جستاری در هنگام فراغت؛جلد1:سفر و جهانگردی،1388،مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،تهران.

  37. محلاتی،صلاح الدین. درآمدی بر جهانگردی،1380، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

  34. مجله ویکی پدیا.

  38. مهدوی حاجیلوئی، مسعود. اصول و مبانی جغرافیای جمعیت،1373، نشر قومس،تهران.

  39. نخجوان، احمد. جنگ،1317، چاپخانه فردین و برادر، تهران.

  40. نکوئی صدری،بهرام. مبانی زمین گردشگری؛با تأکید بر ایران،1388، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها «سمت»،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،تهران.

  41. وثوقی،لیلا. گردشگری تلخ با تأکید بر گردشگری جنگ،1388، مجله مطالعات جهانگردی، شماره10، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

  42. وصیت نامه امام خمینی.1368.

  43. همایون، محمدهادی. جهانگردی؛ ارتباطی میان فرهنگی،1384، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول، تهران.

  44. یعقوب زاده، رحیم. برنامه ریزی توریسم،1388، انتشارات کیان فردا، تهران.

   

   

  * منابع لاتین :

  1.Chris Ryan, Battlefield tourism: History, place and Interpretation,

  2. Damms,E. Dark Tourism:A bearing Witness or Crass Spectacle? Brave New Traveler [cited 27.07.2009]. Available from http://www.bravenewtraveler.com/2007/10/10/dark-tourism-more-than-aspectacle/.

  3. David,W.Lioyd,Battlefield Tourism: Pilgrimage and Commemoration of the Great War in Britain, Australia and Canada 1919-1939, Annals of tourism research,Vol27,Eo.4,pp,1074-1076. (2000).

  4. John Lennon and Malcolm Foley, Dark tourism: The attraction of Death and disaster,2002.

  5. Kazalarska, S.I. 2002. Dark Tourism: Reducing Dissonance in the Interpretation of Atrocity at Selected Museums in Washington, D.C. Unpublished thesis of the George Washington University.

  6. Lennon, J., & Foley, M. (2000). Dark tourism: The attraction of death and disaster. London: Continuum.

  7. Ryan, C. (2007). The Battlefield Tourism : history , place and interpretation , Elsevier.

   

  8. Richard Sharpley and Philip R.Ston,The darker said of travel:The Theory and practice of dark tourism,2006.

  9. Smith,Valene. War and Tourism an American Ethnography,Annals of Tourism. Vol.25, No.1,pp.202-227.(1998).

  10. Stone,P. A Dark Tourism Spectrum: Towards a Typology of Death and Macabre Related tourists sites,attractions and exhibitions. An Interdisciplinary International Journal.vol.54,No.2.pp.145-160.(2006)

  11. Stone, Philip and Sharply,Richard. Consuming Dark Tourism: A Thanatological Perspective, University of Central Lancashire,UK.(2008)

  12. Stone,Philip. A Dark Tourism Spectrum, Tourism, an interdisciplinary international journal.vol.25,pp:145-160.(2006).

  13. Strange,C. and Kempa,M.Shades of Dark Tourism: Alcatraz and Robben Island. Annals of Tourism Research.(2003)

  14. Tarlow,P. Dark Tourism. (edited by) Novelli,M. Niche tourism: Contemporary issue, trends and cases. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.(2005).

  15. World Tourism Organization(1999).

  16. Tunbridge,J.E. & Ashworth, G.J. 1996. Dissonant Heritage – The Management of the Past as a Resource in Conflict. New York: John Wiley & Sons.

  17. Yuill, S. M. (2003). Dark tourism: Understanding visitor motivation at sites of death and disaster. Texas A&M University, Texas.

  18 . Wharton Lloyd,David, Battlefield tourism:Pilgrimage and the commcoration of the great war in Britain,Autralia,and Canada.1919-1939

   


موضوع پایان نامه بررسی وضعیت جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان), نمونه پایان نامه بررسی وضعیت جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان), جستجوی پایان نامه بررسی وضعیت جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان), فایل Word پایان نامه بررسی وضعیت جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان), دانلود پایان نامه بررسی وضعیت جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان), فایل PDF پایان نامه بررسی وضعیت جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان), تحقیق در مورد پایان نامه بررسی وضعیت جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان), مقاله در مورد پایان نامه بررسی وضعیت جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان), پروژه در مورد پایان نامه بررسی وضعیت جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی وضعیت جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی وضعیت جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی وضعیت جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی وضعیت جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان), پروژه درباره پایان نامه بررسی وضعیت جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی وضعیت جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی وضعیت جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی وضعیت جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی وضعیت جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی وضعیت جنگ به منظور توسعه گردشگری (استان خوزستان)

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت جهانگردي گرايش برنامه ريزي و توسعه بهار 1391 چکيده در دنياي کنوني، برنامه‌ ريزي استراتژيک به عنوان بنايي مهم براي توسعه محسوب مي‌شود و لازم

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم چکیده: به دلیل افزایش جمعت و فشاری که به تبع آن بر منابع طبیعی و محیط زیست وارد می شود٬ گردشگری نیز می تواند اثرات مطلوب و نامطلوبی بر محیط زیست بر جای گذارد. شهر لاهیجان به دلیل اینکه یکی از توریست پذیر ترین شهرهای استان گیلان است و دارای پتانسیل های مطلوب طبیعی و انسان ساخت می باشد می تواند در گسترش ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم چکیده محدوده مورد مطالعه در این تحقیق بخش های خاصی از مناطق کوهستانی دو شهرستان لاهیجان و ماسال در استان گیلان می باشد که به بام سبز معروف هستند. بام سبز لاهیجان که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار گرفته در وسط شهر لاهیجان در 40کیلومتری شهر رشت واقع شده است. این بام سبز در قله ...

پايان نامه براي دريافت کارشناسي ارشد (M.A) گرايش برنامه ريزي منطقه اي زمستان 1391   چکيده: امروزه بسياري از پژوهشگران، توجه خود را بر روي نقش گردشگري در توسعه ي اقتصادي، اجتماعي

پایان‏نامه‌ برای دریافت کارشناسی ارشد درجه (M. A) رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم گردشگری گل و گیاه یکی از شاخه های خاص گردشگری محسوب می شود و روز به روز تعداد این نوع از گردشگران در دنیای مدرنیته رو به افزایش می رود. گردشگری گل و گیاه را می توان، بازدید از مقصدهایی دانست که انگیزه اولیه سفر به آن مقصدها علاقه به دیدار از توانمندی های گل و گیاه، یک کشور یا منطقه است و می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم کشور ایران با برخورداری از انواع جاذبه های مهم جهانگردی جزء ده کشو رمهم توریستی جهان و پنجمین کشور اکوتوریستی جهان می باشد که می تواند نقش بسیار مهمی هم از نظر اقتصادی ، اجتماعی ،‌فرهنگی داشته باشد .شهرستان سنقر کلیاتی درقسمت شمال شرقی استان کرمانشاه واقع گردیده از توانهای اقتصادی اجتماعی ، ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم چکیده این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه‎ای، اسنادی همراه با مشاهدات میدانی و استخراج پرسشنامه به تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان پرداخته وهدف از این تحقیق بررسی و شناخت امکانات و محدودیتهای پایگاههای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده در روزگاران گذشته، گردشگری و سیاحت ویژه اشراف و نخبگان بود و به سبب تنگناهای اقتصادی و فنی و..... نقش چندانی در شئون زندگی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی انسان ایفا نمی‌کرد. اما همگام با رویدادها و تحولات ژرف اجتماعی و اقتصادی در زندگی جوامع و بهره‌مندی انسان از حقوق بیشتر، اوقات فراغت فزون‌تر و به ویژه از هنگامی که ...

پايان نامه براي دريافت درجه                             

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: برنامه ریزی توریسم این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با اهداف کاربردی به راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در تنگه واشی حوضه جلیزجند شهرستان فیروزکوه پرداخته و روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای، اسنادی و میدانی می باشد. حوزه جلیزجند به دلیل داشتن طبیعت بکر و وجود تفرجگاه تنگه واشی در خود و نزدیکی به تهران از ...

ثبت سفارش