پایان نامه تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری شهر یزد

word 1 MB 29733 154
مشخص نشده مشخص نشده جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • فصل اول

  کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه

  توسعه روزافزون علوم منابع طبیعی و محیط زیست در سطح دنیا، ایجاد شاخه های نوینی از علوم و صنایع مربوط را در پی داشته که هر یک به نوبه خود قابلیت اثرپذیری از بوم سازه طبیعی را دارا هستند. دانش اکوتوریسم یا گردشگری طبیعت به عنوان یکی از پرجاذبه ترین و در عین حال پرمنفعت ترین علوم وابسته به منابع طبیعی و محیط زیست تلقی می شود که به عنوان ابزاری برای افزایش در آمد ملی کشور های کمتر صنعتی به شدت مورد توجه قرار گرفته است (امانی ،1383).

  گردشگری در گستره ملی و جهانی(جهانگردی) به منظوربازدید از مناطق طبیعی، بیش از بخش های دیگر  این صنعت رشد داشته است و اکوتوریسم یا گردشگری مسئولانه در طبیعت به عنوان بخشی از این بازار با رشد 10 تا30 درصد همراه بوده است(پاپلی، 1385).

  فعالیت گردشگری که بطور مطلوب طرح ریزی شده باشد می تواند در ضمن حفاظت ومدیریت بهینه طبیعت، منفعت های اضافی برای جوامع بومی و اقتصاد محلی بهمراه  داشته باشد. با توجه به تعاریف انجمن طبیعت گردی[1] اکوتوریسم (طبیعت گردی)عبارت است از سفر هدف دار به طبیعت  برای شناخت تاریخ طبیعی و فرهنگی محیط با پرهیز از ایجاد تغییردر اکوسیستم ها و تخریب محیط زیست و ایجاد فعالیت های اقتصادی که به بهره برداری صحیح از منابع زیست محیطی و اشتغال زایی برای اهالی بومی منطقه منجر شود(صارمی نائینی،1377). کشور ایران به دلیل تنوع  شرایط توپوگرافی،اقلیمی و فون وفلور و با دارا بودن تاریخ وفرهنگ کهن از لحاظ جاذبه های سیاحتی یکی از 10کشور بزرگ جهان  محسوب می شود ولی از نظر جذب گردشگر، در ردیف 120 از کشور های جهان قرار دارد (کریمی ،1379).

  هوا و آب و هوا،  هم بر عرضه و هم بر تقاضای خدمات توریستی تاثیر می گذارد، بنابراین با توجه به ویژگیهای آب و هوایی و تقاضا برای خدمات توریستی، هم منابع و امکانات و هم عوامل محدود کننده باید به طور همسان مورد توجه قرار بگیرند. آب و هوا مهم ترین عامل در توسعه صنعت توریسم محسوب می شود، مسافرتهای گروهی و دسته جمعی با شرایط آب و هوایی پیوند می خورد(ذوالفقاری 1378).

  امروزه یکی از پدیده‌های که تاثیرات بسیار زیادی بر توریسم و برنامه‌ریزی توریسم گذاشته و خواهد گذاشت، پدیده تغییرات اقلیمی است. هر چند تحقیقات وسیعی در رابطه با تغییرات اقلیمی صورت گرفته است، اما متاسفانه در ارزیابی‌های دراز مدت، نتایج احتمالی تاثیرات تغییر اقلیم، بیشتر بر روی عوامل بیوفیزیکی و فیزیکی(پوشش گیاهی، هیدرولوژی و ..) تاکید کرده است و به عوامل اقتصادی و اجتماعی( برنامه‌ریزی شهری، توریسم و ...) مورد غفلت قرار گرفته‌اند. منابع محدودی در رابطه با موضوع تغییر‌پذیری اقلیم و توریسم وجود دارد که بیشتر در رابطه با توریسم زمستانی و اسکی است.

  از سوی دیگر با بررسی منابع راجع به تغییر اقلیم و توریسم، در‌می یابیم که بیشتر مطالعات به وسیله دانشمندان علوم طبیعی صورت گرفته تا آنکه توسط متخصصین توریسم انجام شود. مسلم است که در آینده ارزش بیشتری به تاثیرات اقتصادی و اجتماعی تغییر اقلیم بخصوص در رشته هایی مانند علوم اجتماعی و اقتصاد و توریسم داده خواهد شد. در این میان، رشته برنامه‌ریزی محیط زیست به عنوان یک میانجی مهم بین محیط طبیعی و انسانی، نقش بسیار مهمی را بر عهده دارد.

  هر چند تحقیقات در رابطه با تاثیرات تغییر اقلیم و توریسم در مراحل ابتدایی قرار دارد، عموما این طور تصور می‌شود که تهدید‌های تغییرات اقلیمی، نتایج خطیری را برای توریسم به دنبال خواهد داشت و این را میتوان به عنوان شاهدی از وابستگی شدید توریسم به اقلیم و هوا ارزیابی نمود. تغییر اقلیم منجر به تغییرات بعدی در محیط طبیعی می‌شود، همانطوری که بسیاری از اشکال توریسم بر اساس جذابیت منابع طبیعی استوار است، این تغییرات بر توریسم نیز تاثیرات بیشماری خواهد گذاشت به طوری که تغییر در اقلیم، منجر به تغییر در جذابیت نسبی مناطق توریستی می‌شود.

   

  1-1- طرح پژوهش

  1-1-2- تبیین مساله عمومی  پژوهش و ضرورت آن

  صنعت گردشگری امروزه در چهارچوب طرح های آمایشی اعم از ملی ، منطقه ای ، و محلی به عنوان یکی از ابزارها و مؤلفه های مهم توسعه و محرومیت زدایی به شمار می رود . گردشگری که از مهم ترین عوامل عمران ناحیه ای است ، فعالیتی است که موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح منطقه و توزیع عادلانه درآمد شده و همچنین بالا رفتن سطح اشتغال رابه همراه دارد . توسعه صنعت گردشگری در ایران ضمن ایجاد اشتغال برای گروه های مختلف ، رونق صنایع دستی، توسعه حمل و نقل وابسته به گردشگری را به دنبال دارد و این امر منبع قابل توجهی جهت کسب درآمدهای ارزی و عامل بازدارنده مهم در مقابل خروج ارز از کشور است . امروزه درآمد ناشی از گردشگری به صورت یکی از بزرگ ترین منابع درآمد کشورهاست که در جهان از آن به عنوان «صادرات نامرئی» نام می برند .

  نظر به اینکه ایران جزو 10 کشور تاریخی جهان محسوب می شود، می تواند سالانه میلیون ها جهانگرد و گردشگر را جذب نماید ولی از نظر میزان پذیرش گردشگر خارجی جزء 70 کشور جهان محسوب می شود. کشور ما می تواند با بسط و توسعه امکانات و تسهیلات و برنا مه ریزی مناسب جهت توریسم، به کسب درآمد هنگفتی نایل گردد به همین دلیل است که دولت به منظور ارایه الگوهای صحیح و همچنین کسب درآمد ارزی و شناسایی و ترویج فرهنگ اسلامی و ملی و همچنین معرفی جاذبه های طبیعی و فرهنگی کشورمان چند سالی است که توجه خود را به ایجاد امکانات و آمایش جاذبه های جهانگردی معطوف داشته است، لذا بدین منظور یکی از مسائلی که باید مد نظر قرار گیرد، مبحث اقلیم آسایش و تغیرات آن در طول زمان تحت تاثیر گرمایش جهانی و در نتیجه یک برنا مه ریزی مناسب برای توریسم در راستای این روند است. 

  منظور از شرایط آسایش انسان مجموعه حالاتی است که از نظر رژیم دما دست کم برای 80 درصد از افراد مناسب باشد، بعبارت دیگر انسان در آن شرایط، نه احساس سرما و نه احساس گرما خواهد کرد. بعضی از پژوهشگران، در اصطلاح خنثی بودن رژیم دما را تعبیر دقیق تری می دانند( قبادیان و فیض مهدوی، 1376). در چنین شرایطی ارگانیسم انسان می تواند بیلان حرارتی خود را در بهترین شکل موجود حفظ کند، بدون آنکه دچار کمبود یا ازدیاد انرژی شود. در شکل گیری شرایط آسایش اقلیمی برای انسان، چهار عنصر دما، رطوبت، باد، و تابش نقش دارند. در بین این عنصر های دما و رطوبت تاثیر بیشتری در سلامت و راحتی انسان دارند و به این دلیل بیشتر مدل های سنجش آسایش انسان بر این دو عنصر استقرار شده است( علیجانی، 1372).

   

  1-1-2-  تبیین مساله اختصاصی تحقیق

  گسترش شهر نشینی و توسعه شهر ها به همراه افزایش شتابان جمعیت و توسعه فعالیتهای صنعتی با مصرف بی رویه سوخت های فسیلی به شدت آلودگی ها را افزایش داده است که عواقب آن در کوتاه مدت به صورت امراض و بیماریهای تنفسی، تشدید بیماریهای قلبی و ریوی، متوجه ساکنان شهرها می شود و در درازمدت بعنوان عاملی در تشدید نوسانات اقلیمی و تاثیرات زیست محیطی آن از جمله تغییر ماه های مطلوب از نظر اقلیم آسایش نقش ایفا می نماید. تغییر اقلیم مفهومی است که به سادگی نمی توان آن را تعریف کرد، ولی از دیدگاه های متفاوتی قابل مطالعه و بررسی است، از اینرو دیدگاه این پژوهش اقلیم و اثر آن در شرایط آسایش و راحتی فیزیولوژیک انسان است. لذا مفهوم تغییر اقلیم در اینجا تاثیر تغییرات دمای روزانه، میانگین حداقل، حداکثر و نیز تغییرات حداقل و حداکثر رطوبت نسبی در طول زمان است که از طریق مقایسه تفاوتهای مشاهد شده در طول پنج دوره ده ساله آماری از 1957 تا 2006 میلادی مورد بررسی قرار گرفته اند.

  در این پژوهش، با استفاده از آمارهای 50 ساله اقلیمی ایستگاه یزد در چهاچوب مدل های،GIOUNY , EVANS , MAHONY ، ماه هایی که دارای آسایش اقلیمی در دوره گذشته و حال مشخص شده، سپس با توجه به روند تغییر اقلیم جهانی و گرم شدن کره زمین، تغییراتی که ممکن است درشرایط آسایش اقلیمی این ایستگاه به وجود بیاید شناسایی خواهند شد و در نهایت با توجه به این روند، پیشنهاد برنامه ریزی دقیق در جهت جذب و توسعه صنعت توریسم در شهر یزد انجام خواهد شد. برای این منظور ماه های پرگردشگر که دارای شرایط آسایش اقلیمی هستند شناسایی شده و پیشنهاداتی در جهت افزایش امکانات رفاهی و تفریحی و خدماتی در ماه های شناخته شده، ارئه خواهد شد.

  با توجه به تاثیر زیاد اقلیم بر آسایش انسان، بشر در جست و جوی استفاده بهینه از آب و هوای محل زندگی خود بوده است و به همین منظور از دیرباز تا به امروز اندیشمندان زیادی از جمله گایگر، 1965، بالافوتیس و پایادی میتریو 1987، دیر 1989، گیونی 1989، مک گری گور و نیو ولت 1998، تامپسون و پری 1997 هوشور1365و1381 بدان توجه داشته اند.

   بدین ترتیب تعیین وضعیت عنصر های آب و هوایی شهر یزد و مشخص کردن بهترین شرایط آب و هوایی اعم از بهترین دما ، مناسب ترین شرایط رطوبتی و بارش و سایر متغیر ها جهت برنامه ریزی و توسعه صنعت توریسم در این شهر از اهمیت و ضرورت بسیاری برخوردار است. . لذا یکی از ضرورت های تحقیق، تعیین پتانسیل ها و محدودیت های آب و هوایی در شهر یزد است که با تعیین و شناسایی این پتانسیل ها و موانعی که اقلیم ایجاد می کند می توان یک برنا مه ریزی بهینه در جهت توسعه صنعت توریسم در این شهر انجام داد.

   

  1-1- 3-معرفی پرسش یا پرسشهای آغازین تحقیق

   

  الف)- کدامیک از ماه های سال از لحاظ شرایط آسایش اقلیمی، بهترین زمان برای جذب گردشگر در شهر یزد است؟

  ب)- آیا شرایط اقلیمی فصول زمستان و تابستان، از موانع برنامه ریزی توریسم درشهر یزد است؟

  ج)-  آیا با توجه به روند تغییر اقلیم و گرمایش جهانی در ایستگاه مورد مطالعه، ماه ایده آل برای آسایش گردشگر در حال جابجایی و تغییر است ؟

   

  1-1- 4-تدوین فرضیه های مقدماتی تحقیق

   

  الف)- به نظر می رسد که اردیبهشت، مهر و فروردین در شهر یزد، بهترین زمان برای جذب گردشگران باشد.

  ب)- به نظر می رسد که شرایط اقلیمی فصول زمستان و تابستان، برای اجرای برنامه های گردشگری در شهر یزد دارای محدودیت زیادی باشد.

  ج)- با توجه به روند گرمایش جهانی، به نظر می رسد که مناسب ترین ماه گردشگری در شهر یزد در حال  تغییر و جابجایی زمانی باشد.

   

   

  1-1- 5- هدف‌های تحقیق

  مهم ترین اهداف این پایان نامه به صورت خلاصه در موارد زیر ارایه می گردد:

  الف)- ارایه یک برنامه مناسب با توجه به شرایط اقلیمی، جهت توسعه صنعت توریسم در شهر یزد.

  ب)- معرفی مناسب ترین میزان دما، رطوبت، تابش و ... به ویژه از نظر زمان رخداد جهت برنامه ریزی و توسعه صنعت گردشگری  در شهر یزد.

  ج)- معرفی مناسب ترین فصل از سال، جهت برنامه ریزی جذب توریسم در شهر یزد

  د)- معرفی محدودیت های اقلیمی شهر یزد،  جهت شناسایی موانع برنامه ریزی

  ه)- معرفی جاذبه های طبیعی به گردشگران که این جاذبه ها در ارتباط با اقلیم است .

  و)- برآورد میزان احتمال رخداد بلایای طبیعی آب و هوایی مثل توفان های تندری، سیل، یخبندان، بادهای شدید و غیره که از محدودیت های مهم در برنامه ریزی جهت توسعه گردشگری هستند.

   

  1-1-6-  معرفی روش تحقیق  وتحلیل اطلاعات:

  در این پژوهش ویژگیهای اقلیم آسایش در شهر یزد به وسیله مدل های آسایش اقلیمی تعیین و مشخص شده و تاثیرات روند تغییر اقلیم بر آن نیز تشریح می گردد، سپس تاثیرات این تغییر و جابجایی ماه های آسایش اقلیم بر توریسم این شهر مشخص خواهد شد.

  در ابتدا نگرش کلی از مولفه های اقلیمی منطقه ارایه شده و سپس همبستگی تغییرات این مولفه ها با عامل زمان محاسبه شده است. در مرحله بعد با کمک چندین مدل مختلف مربوط به آسایش اقلیمی، درجه آسایش، برای دوره 50ساله شهر یزد (1957-2006)برآورد گردیده و سپس این مدل ها با یکدیگر مقایسه خواهند شد، و در نهایت با استفاده از روش همبستگی خطی و نیز مدل های مختلف آسایش اقلیمی (GIOUNY , MAHONY , EVANS ) ماه هایی که مناسب ترین و بهترین شرایط آسایش را دارا هستند مشخص خواهند شد.سپس با توجه به کارهای انجام شده، برنامه ریزی زمانی مناسب جهت توسعه صنعت توریسم در شهر یزد ارایه می شود.

   

  1-1-7-  پیشینه انجام تحقیق در ایران وجهان:

  در زمینه آب و هوا و گردشگری منابع مختلف فارسی و انگلیسی وجود دارد که در اینجا به ذکر تعدادی از این منابع پرداخته می‌شود.

  1-  فارسی

  -  خسروی(1379) در مقاله‌ای تحت عنوان اثرات اقلیم و تغییرات اقلیمی بر صنعت توریسم، به ارایه اطلاعاتی در رابطه با تاثیرشرایط مطلوب جوی و اقلیمی بر صنعت توریسم پرداخته و جهت سهولت کار، توریسم را به دو نوع زمستانی و تابستانی تقسیم بندی کرده و برای هر یک از این انواع توریسم شرایطی را ذکر کرده است.

   

  -  ذوالفقاری (1378 ) در مقاله ای تحت عنوان ارزیابی تأثیرات آب و هوا بر صنعت  توریسم، مطرح کرده که تغییر آب و هوا بر توریسم نتایج مهمی دربر خواهد داشت که اولاً درجه اهمیت گردشگری و نوع آن و ثانیاً به ویژگی تغییرات آب و هوایی بستگی دارد. سپس وی به مشکلات روش شناختی تحقیق در این زمینه  اشاره می کند.

   

  -  شکویی (1354)در کتاب مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی  نیز در مورد تأثیر آب و هوا و توریسم اشاراتی کرده و توریسم را با توجه به فصول سال به توریسم زمستانی و فصل سال و توریسم تابستانی ذکر کرده است.

   

  -  کسمایی در کتاب اقلیم و معماری(1363)، در مورد شناخت عنصر های و عوامل اقلیمی، منطقه آسایش، ساختمان و تاثیر عوامل اقلیمی بر آنها، مهمترین شاخصهای زیست اقلیمی حوضه های اقلیمی ایران و اصول طراحی اقلیمی بحث کرده است. او در کتاب پهنه بندی اقلیمی ایران، اقلیم ایران را در ارتباط با ساختمان و آسایش انسان، طبقه بندی کرده است. همچنین کسمایی در کتاب دیگری به نام (( اقلیم معماری خوزستان- خرمشهر)) به نمونه موردی پرداخته است، ایشان با استفاده از داده های اقلیمی شهر خرمشهر، منطقه آسایش در این شهر را با استفاده از مدلهای آسایش از جمله نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی و جدول ماهانی به دست آورده و با توجه به آنها، معماری این شهر را در ارتباط با دما، رطوبت، بارندگی و باد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

   

  -  محمود رازجویان در کتاب ((آسایش به وسیله معماری همساز با اقلیم)) (1367) در مورد آسایش گرمایی( راههای تبادل گرمای بدن با محیط و عوامل محیطی موثر در تبادل حرارت بدن با محیط) و شاخص های آن یعنی شاخصهای دمای موثر و دمای موثر نوین، نمودار زیست اقلیمی ساختمانی، معیارهای ماهانی، روش اوانز و همچنین نحوه استفاده از این معیارها، یعنی سنجش وضعیت گرمایی یک مکان به وسیله یکی از معیارهای آسایش، تهیه تقویم نیاز آب و هوایی و در نهایت تحلیل این تقویم و اجرای آن در مورد شهرهایی همچون سوسنگرد و بندر انزلی بحث کرده است.

   

  -  رازجویان در کتابی دیگر به نام ((آسایش در پناه باد)) (1379) به صورت تخصصی به بحث در مورد نحوه تاثیر باد بر ساختمان و آسایش انسان پرداخته است.

  -  توسلی در کتابی به نام (( ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران)) (1360) به بررسی عوامل تارخی از یک سو و تاثیر عوامل آب و هوایی از سوی دیگر، بر سازمان فضایی شهرها و مجموعه های روستایی و همچنین معماری نواحی گرم و خشک و نیز نحوه برخورد با مسائل شهری و روستایی پرداخته است.

   

  - بهلول علیجانی(1372) در مقاله ای به نام (( نگرشی نو در کاربرد آب و هواشناسی در مدیریت منابع و توسعه کشور(نقش آب و هوا در طراحی مسکن) )) در مورد وابسته بودن شرایط رضایت یا ناراحتی انسان در مسکن خود، به میزان سازگاری با شرایط آب و هوایی و ضرورت بهره برداری از شرایط آب و هوایی در برنامه ریزی توسعه و عمران که یکی از موارد مهم آن، آب و هوا و مسکن بوده، بحث کرده است. بحث اصلی ایشان در مورد مراحل مختلف طراحی ساختمان، یعنی بررسی شرایط آب و هوایی محل از نظر آسایش انسان و طراحی کالبدساختمانی بوده و روش های ماهونی و نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی را در مورد شهر تبریز اجرا کرده است.

   

  - حسین محمدی(1386) در کتابی تحت عنوان ((آب و هوا شناسی کاربردی)) به بررسی رابطه آب و هوا با توریسم پرداخته و همچنین به تاثیرات پدیده گرمایش جهانی و تغییر اقلیم بر توریسم نیز اشاراتی کرده است.  

    

  - لایقی (1382) در مقاله بررسی نحوه تاثیر عنصر های اقلیمی بر صنعت گردشگری در استان گیلان ضرایب آسایش 15 ایستگاه در شمال کشور را مورد بررسی قرار داده که با توجه به میانگین ماهانه داده‌ها و محاسبه نحوه تغییر آنها، بهترین اقلیم را در ماه های گرم و در ماه های سرد از نظر آسایش بررسی کرده است.

   

  - عسگری (1381) در مقاله گردشگری و جنبه‌های دمایی و رطوبتی اقلیم در رامسر با استفاده از داده‌های آماری سی ساله دما و رطوبت و تاثیر‌گذاری توامان آنها بر آسایش و گردشگری پرداخته است.

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  اختصاصی، محمد رضا. 1375. منشایابی تپه‌های ماسه‌ای در حوضه دشت یزد- اردکان. انتشارات سازمان جنگلها و مراتع.

  اداره کل محیط زیست استان یزد.1386. پوشش گیاهی استان یزد.

  اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهر یزد. 1386. آمار توریسم شهر یزد.

  اسمیت، کیت. 1384. مبانی آب و هواشناسی کاربردی؛ ترجمه علی خورشید دوست؛ انتشارات یاوریان.

  افشار، ایرج. 1374. یادگارهای یزد. انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

  امانی ،محمد.1383.اکوتوریسم یا گردشگری پاک.ماهنامه دهاتی.شماره12.

  اوجی، روح الله.1385. مطالعه سینوپتیکی الگوهای جوی، فراوانی و مسیر چرخندها در دوره های ترسالی غرب میانه ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا دانشگاه تهران.

  باغبان جلودار، علی. 1376. صنعت توریسم و راه‌های توسعه آن در منطقه شمال با تاکید بر بابلسر. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیای دانشگاه تبریز.

  بقائی، مصیب. 1384. توریسم روستایی منبع درآمدی برای خانوارهای روستایی. نشریه جهاد. شماره 267.

  بوشر، کیت.1373. آب و هوای کره زمین، منطقه برون حاره. ترجمه  بهلول علیجانی. جلد دوم. انتشارات سمت.

  پاپلی یزدی ، محمدحسین. 1385. گردشگری (ماهیت و مفاهیم). انتشارات سمت.

  پور علی.راحله.1378.برنامه ریزی برای جذب گردشگری(نمونه موردی چالوس). پایان نامه کارشناسی ارشد . رشته جغرافیا برنامه ریزی شهری. دانشکده شهرسازی و جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.

  ترابی.نوشین.1384.برنامه ریزی توسعه گردشگری منطقه حفاظت شده اشترانکوه به کمک GIS،RS.با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی. پایان نامه کارشناسی ارشد . رشته برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست .دانشکده محیط زیست.دانشگاه تهران.

  تریکار، ژان.1369. اشکال ناهمواری در نواحی خشک. ترجمه مهدی صدیقی و محسن پور کرمانی. انتشارات آستان قدس رضوی.

  توسلی، محمود. 1360. ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران. انتشارات دانشگاه تهران.

  توکلی، جلال. 1383. چهل بنا در یزد. اداره میراث فرهنگی و گردشگری یزد.

  جعفرپور، ابراهیم.1377. مبانی اقلیم شناسی. پیام نور.

  حسینی نسب، سید غلیرضا. 1387. یزد پردیس کویر. انتشارات علم نوین.

  حصار نوی، علیرضا. 1378. گزارش مصور سنگ نبشته‌های تاریخی یزد. سازمان گردشگری یزد.

  حیدری چیانه، رحیم. 1383. ارزیابی و برنامه‌ریزی صنعت توریسم در ایران. رساله دکتری گروه جغرافیای دانشگاه تبریز.

  خادم زاده، محمد حسن. 1375. سازماندهی مجموعه فرهنگی امیر چخماق. سازمان گردشگری یزد.

  خالدی، شهریار. 1374. آب و هواشناسی کاربردی، انتشارات قومس، تهران.

  خسروی، عباس. 1378. پژوهشی در سیمای طبیعی ایران. انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

  خسروی، محمود. 1379. بررسی تاثیرات اقلیم و تغییر اقلیم بر صنعت توریسم. مجله سپهر. شماره 34.

  خوش اخلاق، فرامرز.1375. تحقیق در خشکسالی فراگیر ایران با استفاده از تحلیلهای سینوپتیکی، دانشگاه تبریز.

  داس‌ویل، راجر. 1379. مدیریت جهانگردی. ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی. دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  درویش زاده، علی. 1374. زمین شناسی ایران. انتشارات پیام‌نور.

  دهقان، محمد. 1380. زنده‌سازی و احیا آب انبار امیر چخماق. سازمان گردشگری یزد.

  ذوالفقاری، ح. 1378. ارزیابی تاثیر آب و هوا بر صنعت توریسم؛ مجله رشد آموزش جغرافیا؛ شماره 53.

  رازجویان، محمود.1367.آسایش بوسیله معماری همساز بااقلیم.انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

  رازجویان،محمود.1379.آسایش در پناه باد.انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

  رحمان سرشت، حسین. 1379. توسعه سازمان با برنامه ریزی راهبردی با تاکید بر سازمانهای گردشگری. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.

  رضوانی، علی اصغر. 1374. جغرافیا و صنعت توریسم. دانشگاه پیام نور.

  روشن، غلامرضا. 1385. مطالعه سینوپتیکی سیلابهای فراگیر حوضه گرگانرود. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا دانشگاه تهران.

  زمردیان، محمد جعفر.1384. ژئومورفولوژی ایران. انتشارات آستان قدس رضوی.

  زنده دل، حسن. 1378. راهنمای گردشگری استان یزد. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.

  زهری میکائیل. 1383. ساختار ژئوبوتانیکی ایران. ترجمه هنریک مجنونیان. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.

  زهری، میکائیل و همکاران. 1378. جغرافیای گیاهی ایران. ترجمه هنریک مجنونیان. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.

  سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. 1382. نقشه توپوگرافی 1:50000.

  سازمان زمین شناسی کشور. 1383. نقشه زمین شناسی 1:100000.

  سازمان مدیریت منابع آب (تماب). 1387. آمار آبهای زیر زمینی دشت یزد – اردکان.

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی. 1378. آمارنامه استان یزد. ص4و5.

  سازمان هواشناسی کشور. آمار اقلیمی ایستگاه سینوپتیک یزد. 2006-1957.

  سماعی ، حمید رضا. 1380. برنامه ریزی برای توسعه اکوتوریسم منطقه رامسر.  گروه برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران.

  شائمی، حسن. 1383. تعیین نواحی بیوکلیمای ایران. رساله دکتری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران.

  شکوئی، حسین. 1354. مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی. انتشارات موسسه تحقیقات و علوم انسانی.

  شماعی، علی. 1383. بررسی بافت تاریخی شهر یزد. رساله دکتری گروه جغرافیای دانشگاه تهران.

  صارمی نائینی.محمد حسن.1377.جستاری درباره مفهوم جهانگردی زیست محیطی (اکوتوریسم).انتشارات مرکز تحقیقات و مطالعات ایرانگردی و جهانگردی .واحد طرح ها وبررسی ها.تهران

  عباس زادگان، سهیلا. 1375. توان‌شناسی استان اردبیل با تکیه بر جاذبه‌های توریستی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد گوه جغرافیای دانشگاه بهشتی.

  عبدالله زاده، محمود. 1379. برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای جهانگردی. دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  عزیزی، قاسم. 1380. طبقه‌بندی رقومی ایستگاههای اقلیمی منتخب در ایران به روش لیتن اسکی. مجله پژوهشهای جغرافیایی. شماره 41.

  عسگری،احمد. 1381. گردشگری و جنبه‌های دمایی و رطوبتی اقلیم در رامسر. سازمان هواشناسی کشور.

  عصاره، محمد حسن.1384. تنوع گیاهی ایران، تهران، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.

  عظیمی، ن. 1376. جنبه های جغرافیایی توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران؛ انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.

  علایی طالقانی، محمود. 1385. ژئومورفولوژی ایران. انتشارات قومس.

  علیجانی، بهلول. 1375. آب و هوای ایران. انتشارات دانشگاه پیام نور.

  علیجانی، بهلول. 1383. اقلیم شناسی سینوپتیک. انتشارات سمت.

  علیجانی، بهلول.1372. نگرش نو در کاربرد آب و هواشناسی در مدیریت منابع و توسعه کشور، نقش آب و هوا در طراحی مسکن، فصلنلمه تحقیقات جغرافیایی، شماره 35 .

  علیجانی، بهلول.1383. اقلیم شناسی سینوپتیک. انتشارات سمت..

  فرجی، اسماعیل.1378. هوا و اقلیم شناسی. انتشارات کارنو.

  قبادیان، وحید. فیض مهدوی، محمد.1380.  طراحی اقلیمی – اصول نظری و اجرای کاربردی انرژی در ساختمان، انتشارات دانشگاه تهران.

  قهرمانی، حسن. 1375. اثرات جغرافیایی جهانگردی در شهرستان همدان. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی.

  کاویانی، محمدرضا. و علیجانی، بهلول. 1384. مبانی آب و هوا شناسی. انتشارات سمت.

  کریمی، طاهره.1379.پهنه بندی مناطق ساحلی جهت توسعه پایدار صنعت توریسم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور(منطقه مورد مطالعه:بندر نوشهر وچالوس).پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا.دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

  کسمائی، مرتضی. 1375. اقلیم و معماری. انتشارات شرکت خانه سازی ایران. تهران.

  کاویانی، محمدرضا. 1384. میکروکلیماتولوژی. انتشارات سمت.

  کردوانی، پرویز. 1382. مناطق خشک. انتشارات دانشگاه تهران.

  کردوانی، پرویز. 1386. جغرافیای خاکها. انتشارات دانشگاه تهران.

  کریمی، یاشار. 1387. ارتباط بین اقلیم و توریسم در تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیای دانشگاه تبریز.

  کسمائی، مرتضی. 1363. اقلیم و معماری. شرکت خانه‌سازی ایران.

  کسمائی، مرتضی. 1369. اقلیم و معماری خوزستان. انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

  کسمائی، مرتضی. 1378. اقلیم و معماری. انتشارات بازتاب.

  لایقی.ب. 1382. بررسی نحوه تاثیر عنصر های اقلیمی بر صنعت گردشگری در استان گیلان. هواشناسی رشت.

  محمدی، جلال. 1379. نقش توریسم در تحولات شهر و شهرنشینی محمودآباد. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا دانشگاه تربیت معلم تهران.

  محمدی، حسین. 1386. آب و هواشناسی کاربردی. انتشارات دانشگاه تهران.

  محمدیان، نوشین. 1383. تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری شهرستان کرمانشاه. گروه جغرافیای دانشگاه تهران.

  محمودی، فرج‌الله. 1378. ژئوموفولوژی اقلیمی. انتشارات پیام نور.

  مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.1376.  پهنه‌بندی خطرنسبی زمین لرزه در ایران. ص 44.

  معصومی، مسعود. 1385.   ماهیت گردشگری: ابعاد اقتصادی، فرهنگی - اجتماعی، سیاسی و محیطی گردشگری. انتشارات پیک کوثر.

  منصوری، علی. 1376. تحلیل جغرافیایی جاذبه‌های توریستی شهرستان کازرون. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیای دانشگاه کازرون.

  نیک نهاد قرماخر، محمود. 1380. بررسی پتانسیل های اکوتوریستی استان گلستان و برنامه ریزی توسعه اکوتوریسم پایدار آن. گروه برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران.

  هوشور، زردشت. پاتالوژی جغرافیای ایران، جلد اول : اصول و مبانی، انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد، 1381.

  هوشور، زردشت. مقدمه ای بر جغرافیای پزشکی ایران، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، تهران، 1365.

   

   

  Balafoutis, C and Papadimitriout., A.A. 1987.A Study of Climatic Stress and Phsiological in Greece, Journal of Climatology Vol 7, 303- 312 UK.

  Box, E.1999. predicated effects of climate change on distribution ecologically important native tree and shrub species in florida. Journal of climate change. No 41. pp 213-248.

  Breiling, M. and Charamza, P. (1999) The impact of global warming on winter tourism and skiing: a regionalized model for Austrian snow conditions, Regional Environmental Change,1(1), 4–14.

  Catrinus, j. and munasingel, m.1998. climate change policy facts. Issnes and anlysis. Cambridge.

  Dear , R.J.DE,.1989.Diurnal and Seasonal variations in The Human Thermal Climate of  Singapore , Singapore Journal of Tropical Geography , Vol 10, No 1, Singapore.

  Department of environmental studies.2002.Deffining,measuring and evaluating carrying capacity in European tourism destinations.University of the Aegean.Athens.

  Elsasser, H. and Bu¨rki, R. (2002) Climate change asa threat to tourism in the Alps, Climate Research, 20, 253–257.

  Geiger, R. 1965.The Climate Near The Ground. Cambrige. Mass: Harvard University Press.

  Givoni, B,.1989. Urban design in different climates ,World Meteorology Organization TD, No. 366, Geneva.

  Givoni, B,.1989.Man, Climate and Architecture, John , Willy USA.

  Hameed, M,.(1998). Weather climate and tourism industry in Yemen,. Al Thowra issue. No1238,.

  International institute for sustainable: the effect of climate change on recreation and tourism on the pavaries. 1998.

  Kevan, S.M. 1993. Quest for cures a history of tourism for climate and health. International journal of biometeorology. 37. pp 24-113.

  Malczewski.J.1999.”GIS and Multicriteria Decision Analysis”.John Wiley &Sons.

  Matzurakis, A.( 1999). Examples of climate an tourism,. Research for tourism demand,. University of Freiburg, Germany..

  McGregor, G.r.,and Nieuwolt, S. 1998. Tropical Climatology, John Wiley and Sons, London,Uk.

  Nicholls, S. (July 2006).  Climate change, tourism and outdoor recreation in Europe .Managing Leisure 11, 151–163.

  Pigram, j. 1993. Outdor recreation and resource management, London, groom helm.

  pnhe, J. and Ulrich, B. 2000. Global climate change and human impacts on forest ecosystem. Gournal of climate change. No 54.

  Thompson,R.D. and Allen Perry (1997). Applied Climatology, Principles and Practice, Rutledge.

  Tsaur,S.H.,&Wang,CH.H.2007.The evaluation of sustainable tourism development by Analytic Heirarchy Process and Fuzzy Set Theory:An empricial study on the Green Island in Taiwan.Asia Pacific Journal of Tourism Research,Vol.12,NO.2

   

   

  .


موضوع پایان نامه تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری شهر یزد, نمونه پایان نامه تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری شهر یزد, جستجوی پایان نامه تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری شهر یزد, فایل Word پایان نامه تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری شهر یزد, دانلود پایان نامه تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری شهر یزد, فایل PDF پایان نامه تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری شهر یزد, تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری شهر یزد, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری شهر یزد, پروژه در مورد پایان نامه تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری شهر یزد, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری شهر یزد, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری شهر یزد, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری شهر یزد, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری شهر یزد, پروژه درباره پایان نامه تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری شهر یزد, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری شهر یزد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری شهر یزد, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری شهر یزد, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری شهر یزد, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری شهر یزد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم کشور ایران با برخورداری از انواع جاذبه های مهم جهانگردی جزء ده کشو رمهم توریستی جهان و پنجمین کشور اکوتوریستی جهان می باشد که می تواند نقش بسیار مهمی هم از نظر اقتصادی ، اجتماعی ،‌فرهنگی داشته باشد .شهرستان سنقر کلیاتی درقسمت شمال شرقی استان کرمانشاه واقع گردیده از توانهای اقتصادی اجتماعی ، ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم چکیده شرایط اقلیمی شهرستان صومعه سرا بدلیل شرجی بودن در فصل تابستان و یا کاهش درجه حرارت در فصول دیگر باعث شده تانگارنده بدنبال تقویم مناسبی برای این فصول درمنطقه مورد مطالعه برای طبیعت گردان بوده وبراین اساس این تحقیق با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی، با بهره گیری ازمطالعات کتابخانه‎ای، اسنادی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده در روزگاران گذشته، گردشگری و سیاحت ویژه اشراف و نخبگان بود و به سبب تنگناهای اقتصادی و فنی و..... نقش چندانی در شئون زندگی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی انسان ایفا نمی‌کرد. اما همگام با رویدادها و تحولات ژرف اجتماعی و اقتصادی در زندگی جوامع و بهره‌مندی انسان از حقوق بیشتر، اوقات فراغت فزون‌تر و به ویژه از هنگامی که ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به بزرگترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد . اما مسلمأ این کار بدون شناسایی عوامل تأثیرگذار،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود. هدف ...

پیشگفتار گسترش روز افزون شهرها و افزایش بی رویه جمعیت آنها موجب بروز مشکلات زیست محیطی متعددی شده و جوامع انسانی را با مشکلات روحی مختلفی مواجه ساخته است .از آنجا که در شرایط کنونی ،کاهش مشکلات ناشی از صنعتی شدن ،اشتغالزایی ،حفظ محیط زیست ،تعامل فرهنگها و در نهایت توسعه پایدار از جمله دغدغه های پیش روی کشورهاست لذا گردشگری بویژه اکوتوریسم برای کشورهای در حال توسعه یک مزیت است تا ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده صنعت گردشگری یکی از بزرگ‌ترین و پربازده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در دنیا است که بالاترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کند و به طور مستقیم و غیرمستقیم سایر فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. توسعه توریسم در هر نقطه که باشد می‌تواند توسعه را بدنبال داشته باشد. تحقیق حاضر از نوع ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا گرایش : برنامه ریزی توریسم در این پژوهش به بررسی جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان استان گلستان و ارائه راهکارهایی برای توسعه‌ی اکوتوریسم در این شهرستان ‌پرداخته شده است. برای ارائه‌ی راهکارها از دو تکنیک سوات و تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.ابتدا با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به اولویت‌بندی نقاط اکوتوریستی ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم چکیده شهرستان سیاهکل در جنوب شرق استان گیلان قرار دارد . از دو ناحیه جلگه ای و کوهستانی تشکیل شده و از نظر آب و هوا دارای آب و هوای مرطوب و نیمه مرطوب است . وسعت این شهرستان 6/1048 کیلومتر مربع و جمعیت آن براساس آمارسال 90 ( 47096 نفر ) بوده است .به لحاظ وجود سه رودخانه مهم ، استخرها و آبگیرهای ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته معماري گرايش معماري دي 1393 چکيده محيط هاي طبيعي بکر يا حوزه هاي حفاظت شده محلي مناسب براي اکوتوريسم به شمار مي روند و توسعه توريسم در اي

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و صنعت توریسم چکیده موضوع توریسم و صنعت جهانگردی در دنیای معاصر و بخصوص درکشورهای توسعه یافته، هم تراز دیگر صنایع و بخش های اقتصادی رشد بسیار چشمگیری داشته است .امروزه بسیاری از کشورهای جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگری را از نظر تولید ،اشتغال و ایجاد درآمد درک کرده اند و از چند دهه پیش به شدت به توسعه این صنعت پرداخته اند. کشور جمهوری اسلامی ...

ثبت سفارش