پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (مطالعات موردی سازمان امور مالیاتی کشور)

word 1 MB 29832 144
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۳۳,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

    چکیده:

  این پژوهش به گونه تجربی به تحلیلگران مالی مالیاتی، سرمایه گذاران ، مدیران و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و مالی نشان می دهد که بین فرار مالیاتی در نظام الکترونیکی با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ،توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی رابطه مثبت و معنی داری حاکم می باشد و با تغییرات در سطح متغیر مستقل ،متغیر وابسته تحقیق نیز تغییر می کند.

  با استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای طی دوره زمانی 13۹۰ تا 139۲ و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به کمک نرم افزار SPSS ، نتایج تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

  واژه های کلیدی :فرار مالیاتی، ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ،توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی

  مالیات از منابع مهم درآمد دولت ها است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیازکشوردر زمینه های گوناگون می شود. دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى است و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیات ها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى­دهند.

       تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیات ها و نحوه وصول آنهاست. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور جهان نشان دهنده مقبولیت و کارایی این نظام در فراهم کردن یک منبع درآمد قابل اتکا و مطمئن برای دولت هاست. اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یکسان از یکسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امکان برنامه ریزی بهتر را فراهم می نماید و از سوی دیگر، دوره های کوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین نقدینگی خزانه دولت را تضمین می کند.

       قانون مالیات اگر با هوشمندی و بسترسازی کامل اجرا شود، می­تواند هزینه تمام شده طرح بزرگ تحول اقتصادی را کاهش دهد و از طرف دیگر کاربری­های اقتصادی­، اجتماعی و توسعه­ای نظام مالیاتی را به شدت افزایش خواهد داد.یکی از موارد مهم برای سهولت اجرای این نظام مالیاتی، آموزش مستمرمؤدیان مالیاتی است که با توجه به جدید بودن وموضوعات  ویژه و زوایای گوناگون این نظام مالیاتی ، می تواند نقش بسیار مهمی را در رسیدن به اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده که از نیمه دوم سال 1387 اجرای مرحله ای آن آغاز گردیده است، داشته باشد.

   

  2-1بیان مسئله :

      به موجب بررسى هاى انجام گرفته، اجراى قانون مالیات ،راهى مناسب براى افزایش درآمد دولت ها و مدرنیزه کردن سیستم مالیاتى کشورهاست، ولی این امر تنها با طراحى دقیق و اجراى صحیح سیستم مزبوربه ویژه طراحی واجرای سیستم آموزشی مناسب برای آموزش مؤدیان مالیاتی، قابل حصول است. شاید بتوان پیدایش مالیات را مهم ترین رویداد اقتصادى دهه هاى پایانى قرن بیستم ذکرکرد که هرروز بر اهمیت آن نیز افزوده مى شود. ماهیت مدرن، دوره های کوتاه مدت، رویه خوداظهاری، مکانیسم استرداد و کثرت تعداد مؤدیان این نظام مالیاتی در مقایسه با نظام سنتی مالیات ستانی، آموزش همه عوامل درگیر در اجرای آن را از کارکنان و ماموران مالیاتی گرفته تا مؤدیان، مصرف کنندگان، مشاغل حرفه ای مرتبط با آن (مثل حسابداران و حسابرسان) و کارکنان ذیربط بنگاه ها و موسسات اقتصادی (کارکنان بخش فروش، ماموران خرید و تدارکات و حسابداری) الزامی می سازد. مواد 27 و 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، استفاده از خدمات سازمان حسابرسی، حسابداران و حسابرسان رسمی عضو جامعه حسابداران و «مشاوران مالیاتی» را در مساعدت به مؤدیان و سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است.

       تا چهل سال پیش بحث مالیات بحثی غیرنظرى و صرفاً کاربردى تصورمى شد، اما امروزه بحث سیستم مالیاتى یکى ازمحورهاى مهم بحث سیستم اقتصادى درجهان به شمار می رود.مالیات بر ارزش افزوده  اکنون در بیش از 120 کشورجهان کم و بیش اعمال مى شود و بیش از یک چهارم عواید مالیاتى جهان به کمک این روش جمع آورى مى شود.یکی از موارد پر اهمیت در اجرای موثر این طرح در کشورمان،آموزش مؤدیان مالیاتی می باشد.

        بنابراین مجامع و انجمن های صنفی ونیز سایر ارگان های ذیربط مانند صدا وسیما مطبوعات وغیره نیز علاوه بر سازمان امور مالیاتی، لازم است فعال شده و تمهیدات و آمادگی لازم را برای مشارکت در امر اجرای مالیات بر ارزش افزوده از طریق آموزش نیروهای خود و سپس آموزش مؤدیان فراهم کنند. بدیهی است با وسعت کار اجرای این نظام مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور (که خود مطمئناً با کمبود نیروی انسانی آموزش دیده در این نظام مالیاتی مواجه است) به تنهایی قدرت و توان انجام کار گسترده آموزش مؤدیان و مصرف کنندگان را حداقل در کوتاه مدت ندارد،اکنون با توجه به وصول بیش از حد انتظار این مالیات  (به رغم همه مشکلات پدیدآمده) به نظر می رسد دولت با اطمینان بیشتری می تواند بودجه و منابع پیش بینی شده در ماده 35 قانون را به سازمان امور مالیاتی کشور برای تدوین و اجرای طرح های آموزشی اجرای این مالیات تخصیص دهد. سازمان امور مالیاتی کشور نیز باید به منظور تسریع در آموزش  مؤدیان، مصرف کنندگان و مشاغل حرفه ای مرتبط با اجرای این نظام مالیاتی، شرایط مشارکت و فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح و واجد شرایط را برای مشارکت در امر آموزش های حرفه ای و همگانی مورد نیاز فراهم کند، تا در این صورت بتوان به اهداف این نظام مالیاتی دست یافت.

  3-1اهمیت موضوع مالیات :

  هر چند تامین مخارج دولت از منابع دیگر مانند نفت ، استقراض از بانک مرکزی و غیره می تواند صورت گیرد ، اما تجربه سالهای گذشته کشورمان نشان می دهد که تکیه بر درآمدهای غیر مالیاتی نامعقول و ناپایدار است و اتکاء بر درآمدهای مالیاتی یکی از سالم ترین روشهای تامین مالی مخارج دولتها می باشد . از آنجایی که در سالهای اخیر به دلیل کمبود منابع مالی و مالیاتی در کشور خودمان مشکلاتی در اقتصاد بخش عمومی ایجاد شده به طوری که دولت مجبور بوده است که کسری بودجه خود را از طریق سیستم بانکی و ایجاد تورم تامین مالی نماید ، لذا معرفی یک نظام مالیاتی با مبنای وسیع تر مانند مالیات می تواند در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش مشکلات ناشی از مالیاتهای تورمی نقش مهمی ایفا نماید .

  پس از مالیاتهای سنتی که از گذشته در بین کشورها عمومیت یافت ، هیچ مباحثی به اندازه مالیات در سالهای اخیر مورد استقبال کشورها قرار نگرفته است . به طوری که تقریباً در کلیه اصلاحات نظام مالیاتی انجام شده در کشورهای مختلف جهان ، معرفی روش های نوین اخذ مالیات مشاهده می شود .

  دلایلی که انگیزه ی اصلاح روش اخذ مالیاتی و روشهای جلوگیری از فرار مالیاتی را در کشورهای گوناگون ایجاد کرد مسائل مختلفی بوده که به رغم در برداشتن طیف وسیعی از موارد مختلف می توان آنها را در چهار مورد زیر دسته بندی کرد:

  1)رفع نارسایی های مالیاتی سنتی

  2)ایجاد منبع درآمد برای پاسخگویی به هزینه های روزافزون دولت.

  3)ایجاد سیستم مالیاتی متناسب با عملکرد پیمان های منطقه ای

  4)ایجاد تحول در ساختار مالیاتی به دلیل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادی

  به رغم این که به دلیل ناشناخته بودن انواع مالیاتهای دریافتی برخی از کشورها نسبت به پذیرش آن ابراز نگرانی کرده اند، اما با گذشت زمان شمار کشورهای استفاده کننده از روش نوین اخذ مالیات به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

  به طور کلی در بررسی های گوناگون در خصوص تئوری مالیات صاحب نظران اقتصادی این مالیات را از سه جنبه ی مختلف مورد بررسی قرار داده اند. این سه جنبه عبارتند از:

  الف) مسائل ساختاری-اقتصادی-اجتماعی مالیاتی مشکلات مرتبط با آن ها و راههای مقابله با این مشکلات

  ب)اثرات مخلتف مالیات بر متغیرهای اقتصادی  از دیدگاه خرد و کلان.

  ج) فرق مختلف اجرای مالیات در کشورهای مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار این روش مالیاتی.

  4-1اهداف تحقیق:

  1-4-1- اهداف اصلی تحقیق:

       تحقیق حاضر سعی بر آن دارد که یکی از جنبه های مهم برای بستر سازی وبهبود اجرای مالیات که همان آموزش مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی می باشد بپردازد.

      آنچه این تحقیق به دنبال آن است شناسایی علمی وسیستماتیک روش های فرار مالیاتی در نظام مالیاتی است که باعث افزایش اثر بخشی وکارایی وسهولت اجرای مالیات می گردد.

  1-4-2- اهداف فرعی تحقیق:

  اهداف اختصاصی که این پژوهش آن است که روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ، اجرا و عدم اجرا سیستم  نظارت مالیاتی، توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی رابطه مثبت و معنی داری حاکم می باشد یا خیر.

  5-1فرضیه های تحقیق:

  ۱-۵-۱فرضیه اصلی:

  بین روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ،توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی رابطه مثبت و معنی داری حاکم می باشد.

  ۲-۵-۱فرضیه فرعی:

  1-بین ثبت معاملات در دفاتر با روشهای فرار مالیاتی در نظام الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.

  2- بین افشاء بموقع و ثبت معاملات و عملیات مالی در دفاتر با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.

  3- بین قوانین و مقررات و معافیت ها با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.

  4-بین اجرا و عدم اجرا و سیستم نظارت مالیاتی با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.

  5-بین توافقات در خود اظهاری با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد  .

  6- بین بخشودگی جرایم مالیاتی و اقساط بلند مدت با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد.

  6-1 روش تحقیق:

  این تحقیق، یک تحقیق تجربی در حوزه تحقیق­های اثباتی حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات واقعی پرسشنامه های استاندارد سازی شده تحقیق است. این تحقیق از نوع تحقیقات پرسشنامه ای است که در آن برای تایید یا رد فرضیات از روشهای آماری استفاده خواهد شد.  

  در روش علمی، باید تعریف مسئله و ساختار مفهومی، پیش از ایجاد فرضیه یا انجام آزمون­های تجربی، به وجود آمده باشد. ساختار نظری باید سازه­ای در راستای شناسایی متغیرهای مستقل و وابسته و گزینه ارتباط بین این متغیرها را پیشنهاد کنند. این تحقیق تلاش می­کند عوامل موثر بر فرار مالیاتی را به عنوان متغیر مستقل ثبت معاملات در دفاتر ،افشاء به موقع ، قوانین و مقررات متنوع مالیاتی، اجرا و عدم اجرای نظارت مالیاتی ،توافقات خود اظهاری ، بخشودگی جرایم مالیاتی اندازه گیری می­شود که متشکل از90  آیتم سوال که طی شش فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد. 

   

   

   

  Abstract:

  Experimental study of tax, financial analysts, investors, managers and other users of financial accounting information and indicate the characteristics of the electronic system of tax evasion in transactions recorded in books, lack of timely disclosure of financial operations, rules and regulations exemptions, agreements, statements and pardon their offenses tax ruling is a significant positive correlation with the change in the independent variable, the dependent variable is changed.

  Using a questionnaire during the period 1390 to 1392 using multivariate linear regression analysis, software SPSS, the results were analyzed.

  Keywords: tax evasion, transactions recorded in the books, the lack of timely disclosure of financial operations, rules, regulations and exemptions, agreements, statements and relief in their tax offenses

 • فهرست:

   

  چکیده................................................................................................................................................................ ۲

  فصل اول کلیات تحقیق.............................................................................................................................. ۳

  1-1 مقدمه:..................................................................................................................................................... ۴

  2-1بیان مسئله :........................................................................................................................................... ۵

  3-1اهمیت موضوع مالیات:....................................................................................................................... ۶

  4-1اهداف تحقیق:........................................................................................................................................ ۷

  5-1 فرضیه های  تحقیق:......................................................................................................................... ۸

  6-1- روش تحقیق...................................................................................................................................... ۹

  ۷-1 قلمرو زمانی:.......................................................................................................................................... ۹

  ۸-1 جامعه آماری:....................................................................................................................................... ۹

  ۹-1چارچوب نظری موضوع:................................................................................................................... ۱۱

  10-1تعاریف مفاهیم  واژه ها و اصطلاحات:.................................................................................... ۱۲

  11-1. ساختار کلی تحقیق:..................................................................................................................... ۱۳

  فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق........................................................................................................ ۱۴

  1-2 مقدمه:..................................................................................................................................................... ۱۵

  2-2 بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی......................................................................................... ۱۵

  1-2-2  تعریف واهمیت مالیات............................................................................................................. ۱۵

  2-2-2 نظریه های مالیات....................................................................................................................... ۱۷

  1-2-2-2 اصول چهارگانه مالیاتبندی آدام اسمیت..................................................................... ۱۸

  3-2-2 ضرایب مالیاتی.............................................................................................................................. ۱۹

  1-3-2-2   گذری بر کتابچه ضرایب مالیات برعملکرد............................................................. ۱۹

  4-2-2  قرائن مالیاتی................................................................................................................................ ۲۱

  5-2-2 نسبت مالیاتی................................................................................................................................. ۲۱

  6-2-2  پایه مالیاتی................................................................................................................................... ۲۲

  7-2-2 نرخ مالیاتی و انواع آن................................................................................................................ ۲۲

  8-2-2  امتیازات مالیاتی.......................................................................................................................... ۲۳

  9-2-2  اصول مالیاتها (شرایط برقراری مالیات)............................................................................ ۲۳

  10-2-2  سال مالیاتی.............................................................................................................................. ۲۶

  11-2-2 کارایی و عدالت مالیاتی......................................................................................................... ۲۷

  1-11-2-2 کارایی..................................................................................................................................... ۲۷

  2-11-2-2 عدالت مالیاتی...................................................................................................................... ۲۷

  12-2-2  مالیات بر شرکتها.................................................................................................................... ۲۸

  13-2-2   عوامل تشخیص مالیات....................................................................................................... ۲۹

  14-2-2   موارد تشخیص علی الرأس درآمدهای مشمول مالیات........................................ ۲۹

  ۱۵-2-2   اهداف سیاستهای مالیاتی.................................................................................................. ۲۹

  16-2-2  مشکلات و ریشه ها در نظام مالیاتی............................................................................. ۳۱

  ۳-2  فرار مالیاتی.......................................................................................................................................... ۳۲

  ۴-2 تمایز  فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی......................................................................................... ۳۲

  ۵-2 زمینه های پیدایش  فرار مالیاتی................................................................................................ ۳۳

  ۶-2کارت بازرگانی و کداقتصادی و فرار مالیاتی............................................................................ ۳۵

  ۷-2 عدم توجه به رضایت مودیان مالیاتی........................................................................................ ۴۰

  ۸-2 منابع انسانی.......................................................................................................................................... ۴۱

  ۹-2 کارشناس امور مالیاتی..................................................................................................................... ۴۳

  ۱۰-2 نیاز به منابع انسانی بیشتر........................................................................................................... ۴۴

  ۱۱-2 مودیان مالیاتی................................................................................................................................. ۴۴

  ۱۲-2 تعاریف رشد و توسعه اقتصادی................................................................................................ ۴۸

  ۱۳-2 عوامل موثر بر توسعه اقتصادی :.............................................................................................. ۴۹

  ۱۴-2 چگونگی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی............................................................................. ۵۱

  ۱۵-2 نقش مالیات بر توسعه................................................................................................................... ۵۲

  ۱۶-2 مشکلات و مقررات مالیاتی......................................................................................................... ۵۲

  ۱۷-2 اصول کلی تامین بهینه مالیات ................................................................................................ ۵۳

  ۱۸-2 نحوه اندازه گیر متغیر نحقیق..................................................................................................... ۵۵

  19-2- سوابق تحقیقات............................................................................................................................ ۵۶

  1-19-2-تحقیقات  انجام شده در داخل کشور:.................................................................................. ۵۹

  2-19-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:.................................................................................. ۶۱

  فصل سوم روش‌ اجرای تحقیق............................................................................................................... ۶۶

  1-3 مقدمه...................................................................................................................................................... ۶۷

  ۲-3 بیان مساله............................................................................................................................................. ۶۸

  3-3اهداف تحقیق:........................................................................................................................................ ۶۹

  ۱-3-3اهداف اصلی تحقیق:..................................................................................................................... ۶۹

  3-3اهداف فرعی تحقیق:........................................................................................................................... ۶۹

  4-3 فرضیات تحقیق:.................................................................................................................................. ۶۹

  5-3 روش تحقیق:........................................................................................................................................ ۷۰

  ۶-3- جامعه آماری...................................................................................................................................... ۷۱

  ۷-3- روایی و پایایی ابزار سنجش....................................................................................................... ۷۲

  ۱-۷-3- روایی............................................................................................................................................... ۷۳

  ۲-۷-3- پایایی.............................................................................................................................................. ۷۳

  ۸-3مدل تحلیلی تحقیق:........................................................................................................................... ۷۴

  9-3 طبقه بندی متغیرهای تحقیق:..................................................................................................... ۷۵

  ۱-9-3 تعاریف  متغیرها:........................................................................................................................... ۷۶

  10-3- روش گردآوری اطلاعات:.......................................................................................................... ۷۶

  11-3  روش تجزیه و تحلیل داده :..................................................................................................... ۷۷

  12-3 مدل آماری مورد استفاده در تحقیق..................................................................................... ۷۷

  1-12-3 مدل رگرسیون.......................................................................................................................... ۷۷

  2-12-3- معادله رگرسیون چند متغیره.......................................................................................... ۷۸

  1-2-12-3 روشهای ورود متغیرها در رگرسیون......................................................................... ۷۸

  3-12-3 ضریب همبستگی و ضریب تشخیص............................................................................... ۷۹

  1-3-12-3 روش همبستگی گشتاوری (پیرسون):..................................................................... ۸۱

  ۴-12-3 بررسی فرض نرمال بودن متغییرها:.................................................................................. ۸۲

  قصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها..................................................................................................... ۸۳

  1-4 مقدمه‏:..................................................................................................................................................... ۸۴

  2-4  تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق:.......................................................................................... ۸۴

  3-4  آزمون نرمال بودن داده های تحقیق:....................................................................................... ۸۵

  ۴-4 شاخص های توصیفی کل متغییر ها......................................................................................... ۸۶

  ۵-4 خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک ...................................................................................... ۸۷

  ۱-۵-4 فرضیه اول ...................................................................................................................................... ۹۰

  ۲-۵-4 فرضیه دوم ..................................................................................................................................... ۹۲

  ۳-۵-4 فرضیه سوم .................................................................................................................................... ۹۴

  ۴-۵-4 فرضیه چهارم................................................................................................................................. ۹۷

  ۵-۵-4 فرضیه پنجم .................................................................................................................................. ۹۹

  ۶-۵-4 فرضیه ششم .................................................................................................................................. ۱۰۱

  ۶-4 آزمون کرونباخ آلفا ........................................................................................................................... ۱۰۴

  ۷-4 آزمون فریدمن ................................................................................................................................... ۱۰۶

  ‏فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.............................................................................................. ۱۰۷

  1-5مقدمه:...................................................................................................................................................... ۱۰۸

  2-5 نتایج آزمون فرضیه ها:.................................................................................................................... ۱۰۸

  1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون:.............................................................. ۱۰۸

  3-5 نتیجه گیری:......................................................................................................................................... ۱۰۹

  ۴-5. پیشنهادها:............................................................................................................................................ ۱۱۰

  1-4-5 پیشنهاد های  برخاسته از تحقیق:....................................................................................... ۱۱۱

  2-۴-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی:......................................................................................... ۱۱۳

  ۵-5 محدودیتهای تحقیق......................................................................................................................... ۱۱۳

  پیوستها:............................................................................................................................................................. ۱۱۵

  پرسشنامه:......................................................................................................................................................... ۱۱۶

   نمودار و جداول آماری:............................................................................................................................. ۱۲۴

  منابع فارسی:.................................................................................................................................................... 1۳۰

  منابع لاتین:...................................................................................................................................................... 13۳

   چکیده لاتین:................................................................................................................................................. ۱۳۵

  منبع:

   

  منابع و ماخذ:

  منابع فارسی:

  احمدپور، ا،"علل علی­الراس شدن درآمد مشمول مالیات شرکتهای پیمانکاری"،مجموعه مقالات دومین همایش سیاستهای ما و مالیاتی ایران، 1388 ، ص714-725

  رزاقی،م، 1388 ،"جزوه مبانی مالیات"، دانشکده امور اقتصاد و دارایی

  شریفی، م، 1389، "بررسی تاثیر نرخهای مالیاتی بر درآمدهای مالیاتی دولت در ایران طی سالهای 1357 الی 1387"، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اراک

  علی­پور، م،1388 ،"بررسی تاثیر ماده 105 قانون مالیات مستقیم بر سیاست توزیع سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اراک

  کوزه­گر کالجی، ع.و ابوالقاسم اثنی عشری، 1383،" بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه ممیزان مالیاتی"، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر.   

  مقیمی­نیا،ع ،"طراحی و راهکاری مناسب جهت تعیین و محاسبه ضرایب مالیات بر مشاغل"، فصلنامه تخصصی مالیات، 1387،زمستان، شماره51، ص9-38

  برد، ریچارد ام. د جانتشر ملیکا، کاسانگرا دی(1375). بهبود مدیریت مالیاتی در کشورهای در حال توسعه، ترجمه دکتر علی اکبر عرب مازار و علی اصغر شایانی، تهران: دانشکده امور اقتصادی، 1375

  پرخیده، احمد و تاجیک، مهدی ( 1390)، درآمدهای مالیاتی و چالش های پیش رو در اقتصاد ایران، طرح نظرسنجی ماهیانه مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران از اعضای هیات نمایندگان

  تراب احمدی، علی اصغر (1389)، مدیر کل امور مالیاتی جنوب تهران، سازمان امور مالیاتی کشور.

  دجانتشر، ملیکا و دیگران(1379). سیاستهای مالی در افق های در حال انتقال، بخشی از فصل دوم نوسازی

  نظام مالیاتی. ترجمه منیژه کاظمی، تهران: سازمان امور مالیاتی کشور، مرداد 1379.

  رضاییان، محمدتقی(1390). «بررسی علل عدم آگاهی مؤدیان مالیاتی از قانون مالیات های مستقیم و تأثیر آن بر درآمد مؤدیان دولت (مطالعه موردی استان سمنان)»، دانشکده امور اقتصادی.

  فرهنگ،سید زارع و بهمن. «تخمین فرار مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در ایران و شناسایی عوامل مؤثر برآن»، رساله کارشنای ارشد، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، تابستان 1380.

  شکیبایی، علیرضا. «برآورد اقتصاد غیر رسمی در ایران و تحلیل علل پیدایش آن (رویکرد منطق فازی)»، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، پاییز 1380.

  شهسوار خجسته، عیسی و جعفری، پریوش(1387)،  طراحی مدل مناسب مدیریت مالیات بر ارزش افزوده در ایران (با تأکید بر گروههای ذینفع)، پژوهشنامه اقتصادی زمستان 1387; -(4 (ویژه نامه طرح تعدیل اقتصادی)):69-97.

  عزیزخانی،فاطمه - افشاری،غلامرضا (1384)، فرار مالیاتی و تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی و توزیع درآمد، نشریه: علوم انسانی » مجلس و راهبرد » پاییز و زمستان 1384 - شماره 49 و 50، (28 صفحه - از 395 تا 422)

  عمادزاده، محمدکاظم و مسیب زاده ، چنگیز (1391)، فرار مالیاتی، زمینه پیدایش و راهکارهای جلوگیری از آن، ماهنامه دادرسی شماره 92 ، سال شانزدهم، خرداد و تیر 1391

  کردبچه، محمد ( 1375 )، "بررسی درآمدهای مالیاتی در ایران"، مجله برنامه و بودجه، شماره 6، مهر.

  کمیجانی، اکبر ( 1374 )، تحلیلی بر مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مقدماتی امکان اجرای آن در اقتصاد ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی.

  محمودزاده، محمود و حسنزاده، محمد (1385)،مالیات بر تجارت الکترونیکی: مقدمه ای بر تدوین قانون مالیات بر تجارت الکترونیکی در ایران، «پژوهشها و سیاستهای اقتصادی » بهار و تابستان 1385 - شماره 37 و 38 (علمی-ترویجی)، (37 صفحه - از 85 تا 121)

  موسوی جراحی، ضیاءالدین (1387)، بهبود روش های عملیاتی اخذ مالیات، موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان.

  موسوی جراحی، ضیاءالدین (1390)، بهبود روشهای اخذ مالیات(بخش دوم)بررسی نقش مدیونین وسازمان امور مالیاتی و اشخاص ثالث در افزایش اجتناب.

   

  منابع لاتین:

    .Christoph Eichorn, Tax Evasion and Economic Growth – A Neutrality Result First Draft: Marche 2004.

  Bernard Fortin, Guy Lacroix, Marie-Claire Villeval Montereal, Tax Evasion and Social Interactions, Scientific Series, Series Scientifique, December 2004.

  Bernard Fortin, Guy Lacroix, Marie-Claire Villeval Montereal, Tax Evasion and Social Interactions, Scientific Series, Series Scientifique, December 2004.

  BROWNING, LYNNLEY(2013), Foreign Banks Win New Delay in Tax Evasion Rule, DealBook

  Bodin Jean - Poul & Fulford, Richard. Iran(1999) Priorities and Strategy to Improve Tax Administration and Implement a VAT. Washington: International Monetary Fund.

   

  Bosman, W. J. "VAT"., Supply, Vol. 14, No. 1, (2002).

  Christoph Eichorn, Tax Evasion and Economic Growth – A Neutrality Result First Draft: Marche 2004.

  Ebril, Liam & Associates. "The Allure of the Value-Added Tax "., Finance & Development, Vol. 39, No. 2, (2002).

  Lindholm, W. Richard. "The Value Added Tax: A Short Review of The Literature", Journal of Economic Literature, Vol.8, No.4, (Dec, 1970).

  Ralph – C Bayer and Matthias Sutter The Excess Burden of Tax Evasion – An Experimental Detection – Concealment Contest – August 3, 2004

  Ralph – C Bayer and Matthias Sutter The Excess Burden of Tax Evasion – An Experimental Detection – Concealment Contest – August 3, 2004

  Tait, Alan A. Value-Added Tax: Administrative and Policy Issues. Reprinted, Washington, D.C., The International Monetary Fund Publication., 1995.

  Tait, Alan A. Value-Added Tax: Administrative and Policy Issues. Reprinted,Washington, D.C., The International Monetary Fund Publication., 1995.

  Cummings, r, Jorge Martinez, Michel Mckee, Benno Torgler, (2005), “Efeect of Tax Morale on Tax Morale on Tax Campliance”, Experimental and Survey Evidence, October2005,2

  Dyreng, S., Hanlon, M., & Maydew, E. ,(2007), “Long-run corporate tax avoidance”, the accounting review, vol.83, no1, pp.61-82

   

  Frank, M.M., Lynch, J.L, & Rego, S.O.,(2009),”Are financial and tax reporting aggressiveness reflective of broader corporate policies”, the accounting review, 84(2).

  Malone, D., Fries, C., & Jones, Y. ,(1993),” An empirical investigation of the extent of corporate financial disclosure in the oil and gas industry”. Journal of Accounting, Auditing and Finance, 8(3), 249–273.

  Martti, v., (2003),”tax evasion and the psychology of the social contract”, journal of Economic and Business ,vol.10, nol.pp111-125

  Taylor.G, Tower.G, Van Der Zahn.M ,(2010),” The influence of international taxation structures on corporate financial disclosure patterns”. ELSEVIER   ACCFOR-182; No. of Pages15,

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (مطالعات موردی سازمان امور مالیاتی کشور), مقاله در مورد پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (مطالعات موردی سازمان امور مالیاتی کشور), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (مطالعات موردی سازمان امور مالیاتی کشور), پروپوزال در مورد پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (مطالعات موردی سازمان امور مالیاتی کشور), تز دکترا در مورد پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (مطالعات موردی سازمان امور مالیاتی کشور), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (مطالعات موردی سازمان امور مالیاتی کشور), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (مطالعات موردی سازمان امور مالیاتی کشور), پروژه درباره پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (مطالعات موردی سازمان امور مالیاتی کشور), گزارش سمینار در مورد پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (مطالعات موردی سازمان امور مالیاتی کشور), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (مطالعات موردی سازمان امور مالیاتی کشور), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (مطالعات موردی سازمان امور مالیاتی کشور), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (مطالعات موردی سازمان امور مالیاتی کشور), رساله دکترا در مورد پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (مطالعات موردی سازمان امور مالیاتی کشور)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابرسی چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش­ از نظر شیوه انجام تحقیق، تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع تحقیق همبستگی تحلیل رگرسیون و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی82 شرکت پذیرفته شده ...

پايان­نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني )گرايش مديريت مالي( مهر ماه 1391 فصل اول کليات تحقيق 1-1) مقدمه هزينه ­هاي ماليات بر درآمد از مهم­ترين هزينه­هاي شرکت ها م

پايان نامه مدرک کارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي سال تحصيلي 94-1393   فصل اول   کليات پژوهش مقدمه امروزه در بسياري از کشورها مخصوصا در کشورهاي در حال توسعه در کنار اقتصا

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش معافیت های مالیاتی بر توسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان صورت گرفت. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی (زمینه یابی) است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران باشگاه های کوچک ورزشی شهر اصفهان و همچنین کارشناسان ورزشی که دارای مدرک دکتری مدیریت ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری گرایش: حسابداری چکیده در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اجتناب با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 140 شرکت طی دوره زمانی1381 لغایت1390 بوده است. در این تحقیق رابطه اجتناب مالیاتی از طریق اثر سه عامل نرخ موثر مالیاتی نقدی، نرخ موثر مالیاتی نقدی ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد M.A. گرایش: منابع انسانی چکیده با توجه به ماهیت فراملی و بین‌المللی بودن موضوع فساد و مبارزه با آن، اقدامات زیادی در سطح بین‌المللی و منطقه­ای برای مبارزه با این پدیده صورت پذیرفته است. در این میان، نقش سازمان ملل متحد و ارکان آن بسیار تعیین کننده است. این سازمان می‌تواند در کمک به کشورهای عضو برای جلوگیری از فساد اداری، ارتقای سلامت و شفافیت بسیار موثر، ...

»M.A پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت « گرایش: بازار یابی چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف درسطوح مختلف سازمانی در اداره امور مالیاتی استان ایلام می باشد. حجم کل جامعه آماری برابر با 230 نفر ( 230= N ) بوده که حجم ...

تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت چکیده : ارائه مجدد صورتهای مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد صورتهای مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب میشود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده میگردد. ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش : مدیریت منابع انسانی چکیده با گسترش پدیده­ی جهانی­سازی، اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سازمانی بطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است بطوری که اکثر صاحب نظران در علوم مختلف به اهمیت نقش اعتماد در سازمان­ها اشاره کرده­اند. هدف این پژوهش سنجش رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار در ادارات ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند چشم انداز 1404 دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، ...

ثبت سفارش