پایان نامه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

word 1 MB 29979 188
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۶۸,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  چکیده:

  ارزیابی عملکرد کارکنان یکی از مؤثرترین ابزارهای سنجش کارایی و تصمیم­گیری در خصوص زندگی شغلی آنان می­باشد. جذب و آموزش، نگهداری، جابجایی، تشویق و تنبیه، تعدیل نیرو و سایر مسائل مرتبط با کارکنان، همگی در ارتباط با نظام ارزیابی عملکرد است.

  هدف این تحقیق، ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران می­باشد. نوع پژوهش حاضر از نظر هدف،کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده­ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش(جمعاً 500 نفر) تشکیل می­دادند که از بین آنان با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 210 نفر به روش تصادفی لایه­ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسش­نامه از طریق نظر خبرگان مورد تأیید قرارگرفت. پایایی پرسش­نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 97/0 محاسبه شد که می­توان ادعا کرد که پرسش­نامه از پایایی بالایی برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق یک الگوی اولیه شامل دو مؤلفه رفتار و عملکرد با 20 شاخص پیشنهاد شد. با بکارگیری تکنیک­های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل عاملی، الگوی پیشنهادی تحلیل شد و مورد تائید قرار گرفت. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش شامل دو مؤلفه رفتار و عملکرد و 20 شاخص می­باشد. 11شاخصِ مؤلفه رفتار به ترتیب اولویت (بر اساس وزن آنها) شامل؛ شهامت و شجاعت، اخلاق، تعهد و صمیمیت، مسئولیت­پذیری، صداقت، نظم و انضباط، ادب و احترام، ارتباطات، صبر و پایداری، انعطاف­پذیری و اعتماد به نفس می­باشد. 9شاخصِ مؤلفه عملکرد نیز به ترتیب اولویت (بر اساس وزن آنها) شامل؛ مدیریت در امور، رهبری(فرماندهی)، برنامه­ریزی، قدرت حل مسئله و تصمیم­گیری، رشد و توسعه، آموزش، خلاقیت و نوآوری، کمیت وظایف انجام شده و کیفیت وظایف انجام شده، می­باشد. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ارزیابی عملکرد کارکنان ارائه شده است.

   

  واژگان کلیدی:

  الگو، ارزیابی عملکرد کارکنان، عوامل کلیدی موفقیت، معیارهای ارزیابی عملکرد، شاخص­های ارزیابی عملکرد 

  مقدمه

  انسان موجودی هدف­دار و آرمان گرا است. از بدو زندگی رو به آینده دارد و همواره می­خواهد به ایده­آل­ها و هدف­های خود دست یابد. از موفقیت و پیروزی خرسند و از عدم دستیابی به اهداف خود ناخشنود می­شود. او تمام انرژی و امکانات خود را صرف رسیدن به برنامه­های از پیش تعیین شده یا اهداف خود می­کند، به همین دلیل  همیشه می­کوشد که وضع خود را نسبت به اهداف مشخص کند. او نیازمند به داشتن بازخورد است و با جمع آوری اطلاعات درباره پیشرفت و چگونگی این پیشرفت موقعیت خود را می­سنجد و اطمینان از رسیدن به اهداف که ارزیابی عملکرد نام دارد و نوعی انگیزه و پاداش در قبال مسئولیت­پذیری انسان بشمار می­آید.

  ارزیابی عملکرد کارکنان مقدماتی دارد که بی­توجهی به این مقدمات جز نتایج منفی بازده دیگری به همراه نخواهد داشت، ولی در میان این مقدمات، توجه به انسان و خصوصیات وی بسیار مهم است و شاید بتوان گفت که در بسیاری از موارد، عملکرد انسان نتیجه و بازتاب خصوصیات و روحیات او است. از این رو در مکتب غنی و پربار اسلام امر " ارزیابی " و " ارزشیابی " به شکلی بسیار دقیق و زیباتر از سایر مکاتب مورد بررسی قرار گرفته، در فرازی از نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر نخعی آمده است: " نباید نیکوکار و بدکار نزد تو به یک پایه باشند که آن، نیکوکار را از نیکویی کردن بی­رغبت سازد و بدکاران را به بدی کردن وا دارد، هریک از ایشان را به آنچه گزیده، جزا ده ".

  از آنجا که عوامل ارزیابی عملکرد باید با جایگاه شغلی فرد متناسب باشد(یوجن وو، جیانگ لیانگ هو[1]، 2010 )، ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست و روش­ها و معیارهای نظام ارزیابی عملکرد کارکنان ارتش پاسخگوی نیازهای مورد نظر نیست و ما در این تحقیق به دنبال ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم.

   

  1-1- تشریح و بیان مسئله

  نگاهی گذرا به سیر تکاملی ارزیابی نشان می­دهد که در مدیریت کلاسیک به آن به مثابه کنترل وظایف و کارکردهای مدیر نگریسته شده است ولی امروزه به صورت یک فرایند پویا، مستمر، کیفی و متقابل ( مدیر و کارکنان) بعنوان پاره سیستم اصلی مدیریت منابع انسانی کارکردی فراتر از اعطاء پاداش، تأکید بر حمایت رفتار، ایجاد ارتباط بین مدیران و کارکنان و بهسازی منابع انسانی در سازمانها دارد(فرهادی، 1381). نظام ارزیابی عملکرد، یکی از مهمترین و پایه­ای­ترین زیر نظام­های منابع انسانی محسوب می­شود، بدیهی است که ارزیابی عملکرد کارکنان فرایندی بسیار مهم و از حساس­ترین مسائلی است که مسئولان سازمانها با آن روبه‌رو هستند. با وجود سعی دائم در طراحی سیستم­های بهینه و موثر برای ارزیابی کارکنان، شواهد و مدارک نشان می­دهند که به طورکلی، مسئولان سازمان از روش­ها و سیستم­های مورد استفاده برای ارزیابی کارکنان راضی نیستند. دلیل اصلی این نارضایتی، عوامل مختلفی از جمله پیچیدگی فرایند ارزیابی و وجود کاستی­هایی در سیستم ارزیابی جامع است. عدم پشتیبانی مدیریت، غیر قابل اجرا بودن سیستم­های ارزیابی، ناتوانی ارزیابان در ارزیابی درست و عادلانه و عدم تناسب و انطباق سیستم­های ارزیابی با واقعیات از جمله مشکلاتی هستند که معمولا اثربخشی اکثر سیستم­های ارزیابی را دچار اشکال می­نمایند(سعادت،1383، 214). اما سازمانها به عنوان موجودی اجتماعی نیازمند قاعده­ای برای ارزیابی شایستگی­های کارکنان خود هستند، باز آزمایی و سنجش عملکرد کارکنان پس از یک دوره زمانی مناسب برای اطمینان از عملکرد و اثرگذاری آن و نیز رفع موانع و اشکالات دیده نشده ضرورت دارد. ارزیابی عملکرد کارکنان از وظایف بسیار مشکل ارزیابان است، زیرا ارزیابی شوندگان معمولاً نسبت به تاثیر نتایج ارزیابی خوش بین و از تاثیرات آن بر پیشرفت­های آینده خویش واقفند، همین امر ارزیابی را مشکل کرده است و مسأله مشکل­تر وجود انواع و اقسام مسئله های ساختاری است که موجب ایجاد شک و تردید درباره منصفانه یا عادلانه بودن این فرایند است. این‌گونه مشکلات، گذشته از این موجب بروز تضاد و تعارض بین سرپرستان و زیردستان می شوند که در نتیجه رفتارهای ویرانگر را تقویت خواهند کرد. شناخت مسائل و مشکلات و بهینه­سازی نظام ارزیابی عملکرد، دست کم از دو بعد دارای اهمیت است: اول اینکه سازمانها نیازمند آگاهی از کارایی کارکنان خویش­اند تا بتوانند برای بهبود عملکرد و ارتقای بهره‌وری فردی و سازمانی، وضعیت منابع انسانی خود را بهبود بخشیده، بر کمیت و کیفیت تولیدات یا خدمات خود بیفزایند. دوم اینکه، آگاه شدن کارکنان از نتایج عملکرد خود برای آنها مطلوب بوده، عموماً احساس رشد خواهند کرد؛ به این صورت که به نقاط قوت و ضعف خود پی برده، برای افزایش توانمندی­های خویش­ براساس واقعیات تلاش خواهند کرد(تاج­الدین،1388). مرور ادبیات پژوهشی مربوط به قلمروهای سنجش و اندازه­گیری در نیروهای نظامی و انتظامی دنیا (گال و منگلسدروف[2]، 2001) نشان می­دهد که با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، تلاش­های وسیعی صورت گرفته است تا برای ارزیابی عملکرد کارکنان نظامی، از روش­های علمی بهره گرفته شود. به ویژه این تلاش­ها پس از دهه 80 میلادی سیری رو به بهبود، و شتابان­تر یافته است. به تعبیر وی   " قلمروهای فعالیتی ارتش آن چنان تخصصی شده است که جزء با بهره­گیری از سازوکارها و روش­شناسی دقیق نمی­توان به داوری عاری از خطا پیرامون عملکرد، ویژگی­ها، مهارت­ها و نگرش­های کارکنان و افسران شاغل در نیروهای مسلح پرداخت " . ارزیابی عملکرد، فرایندی است که با تکیه بر ارتقای کارایی و اثربخشی، کارکنان را مورد سنجش قرار می­دهد و با تعیین شاخص و کسب اطلاع از وضعیت کارکنان، راهکارهایی را جهت بهبود وضعیت ارایه می­کند. ارزیابی عملکرد، از مهم­ترین وظایف فرماندهان، مدیران و سرپرستان است و شیوه­ای برای اداره­ی امور کارکنان می­باشد(شهلایی،1391، 281).

  در ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، اینک از روش مقیاس ترسیمی استفاده می­شود. در این روش ، ابتدا عوامل ارزیابی مانند: کمیت کار، کیفیت کار، طرز سلوک با همکاران و قابلیت اعتماد را تعیین می­کنند. برای هر عامل، امتیازاتی از ضعیف تا عالی تعیین می­شود و در پایان نمرات داده شده را جمع می­زنند. در این روش، فرمانده، رئیس و یا سرپرست افراد بعنوان ارزیابان می­باشند و یکی از مشکلات اساسی این روش ذهنی بودن آن می­باشد که قضاوت شخصی ارزیابی کننده، در آن اثر گذار است و در صورت زیاد بودن تعداد کارکنان، مستلزم صرف وقت زیاد می­باشد. براین اساس، پرسش اصلی و کلیدی این پژوهش آن است که الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش چیست؟ و معیارها و شاخص­های مؤثر آن کدامند؟

   

  1-2- اهداف تحقیق

  1-2-1- هدف کلی

  ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

  1-2-2- اهداف جزئی

  آگاهی از وضعیت کنونی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش

  شناسایی عوامل کلیدی موفقیت ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش

  تعیین معیارها و شاخص­های مؤثر در الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش

  تعیین وزن مؤلفه­ها و شاخص­های کلیدی در الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش

   

  1-3- سئوالات تحقیق

   

  1-3-1- سئوال اصلی

  الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران چیست؟

   

  1-3-2- سئوالات فرعی

  وضعیت ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش چگونه است؟

  عوامل کلیدی موفقیت ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی ارتش کدامند؟

  معیارها و شاخص­های موثر در الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش کدامند؟

  وزن مؤلفه­ها و شاخص­های کلیدی در الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش چیست؟

   

  1-4- تعریف واژگان و اصطلاحات تحقیق

  1-4-1- تعریف نظری

  - الگو:

  واژه الگو [3] برای ساده­تر و قابل فهم کردن پدیده­ها، به تنظیم عناصر آن پدیده و ایجاد نظمی در آن­ها، می­پردازد و آن را به شکل یک طرح منطقی و یک پیکره در می­آورد(توسلی، 1369، 142).

   

  - ارزیابی عملکرد کارکنان:

  ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیند اندازه­گیری و مقایسه است که از طریق آن مدیران عملکرد کارمندان را ارزیابی می­نمایند(اسپنس و کیپینگ[4]، 2010، 2).

   

  - عوامل کلیدی موفقیت:

  عوامل کلیدی موفقیت، نقاط قوت و مهم یک سازمان می باشد که سازمان با اتکا به این عوامل در دستیابی به اهداف خود موفق بوده و این عوامل باعث پیشرفت و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان در جامعه می­گردد.

   

  - معیارهای ارزیابی عملکرد:

  معیارهای ارزیابی، ابزار مناسبی برای طرحریزی و اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان می­باشند که توسط سازمان به منظور پایش و سنجش عملکرد کارکنان به کار گرفته می­شود(یادگاری و علوی،1387).

   

  - شاخص­های ارزیابی عملکرد:

  شاخص­های ارزیابی عملکرد نمایانگر واقعیت­های موجود در عرصه فعالیت­های یک سازمان در خصوص ارزیابی عملکرد هستند و در نظام مدیریت منابع انسانی ابزاری کارآمد برای ارزشیابی از کارکنان هستند و از طریق آنها می­توان از حصول به اهداف مشخص شده در برنامه­ها آگاهی یافت(قورچیان و خورشیدی، 1379).

   

  1-4-2- تعریف عملیاتی

  - الگو:

  ابعاد، معیارها و شاخص­های تشکیل دهنده یک مفهوم را الگوی آن مفهوم می­نامیم.

  - ارزیابی عملکرد:

  تعیین ارزش و میزان خوب یا ضعیف بودن عملکرد را ارزیابی عملکرد می­گویند.

  - عوامل کلیدی موفقیت:

  نقاط قوت و مهم موجود در دانشگاه علوم پزشکی ارتش که باعث پیشرفت و ترقی دانشگاه می­گردد.

  - معیارهای ارزیابی عملکرد:

  عواملی که برای سنجش و مقایسه عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی در نظر گرفته می­شوند.  در اینجا هر کدام از معیارهای ارزیابی به شاخص­های جداگانه­ای تقسیم می­شوند.

  - شاخص­های ارزیابی عملکرد:

  عواملی که برای ارزیابی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی ارتش نظر گرفته می­شوند.

   

  1-5- قلمرو تحقیق

  دامنه علم و دانش به خصوص در موضوعات مدیریتی بسیار گسترده و متنوع است و در بسیاری موارد تحت تاثیر مضمون و میدان تحقیق است. در هر پژوهشی پس از انتخاب مسئله باید حدود و مرزهای مسئله را مشخص کرد، زیرا بدون تعیین این مرزها، گستردگی ابعاد و زوایای مسئله از یک سو و محدودیت­های زمانی و مکانی تحقیق از سوی دیگر مانع از حل مساله به شکل اثربخش و یافتن پاسخ مستدل و دقیق برای سئوالات تحقیق خواهد شد. مرزبندی و محدود کردن مسئله چهار هدف را دنبال می­کند:

  1- قابل کاربرد کردن مسئله مورد تحقیق

  2- عمیق­تر شدن در موضوع و رسیدن به راه­حل­های قطعی و دقیق

  3- تشخیص درست و بهتر مسئله

  4- اشتقاق فرضیه­های آزمون­پذیر از قلمرو مسئله

  با توجه به این مطالب، محدود کردن تحقیق از سه بعد زمانی، مکانی و موضوعی در اولویت قرار می­گیرد(اهرنجانی، 1371).

   

  1-5-1- قلمرو موضوعی

  قلمرو موضوعی این پژوهش تعیین ابعاد، معیارها و شاخص­های ارزیابی مدیریت منابع انسانی، مبحث ارزیابی عملکرد کارکنان است.

   

  1-5-2- قلمرو مکانی

  قلمرو مکانی این پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران می­باشد.

  1-5-3- قلمرو زمانی

  قلمرو زمانی این پژوهش سال 1392 و 1393 می­باشد.

   

  1-6- خلاصه فصل

  در این فصل پس از مقدمه به تشریح و بیان مسئله پرداختیم سپس اهداف و سئوالات تحقیق مطرح شد و در پایان تعاریف متغیرها و قلمرو تحقیق آمده است. در ادامه به بررسی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق، طراحی الگو و روش­شناسی تحقیق، تجزیه و تحلیل داده­ها و نتیجه­گیری و ارائه پیشنهاد خواهیم پرداخت.

   

  [1] . Yu_Wu, Giang_Hou

  [2]. Gal & Manggelsdorff

  [3] .Pattern

  [4] .Spence & Keeping

 • فهرست:

   

   

  فهرست مطالب:

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه ...........................................................................................................................................................................  2

  1-1- تشریح و بیان مسئله .........................................................................................................................................  2

  1-2- اهداف تحقیق ....................................................................................................................................................  4

  1-2-1 هدف کلی .........................................................................................................................................................  4

  1-2-2- اهداف جزئی .................................................................................................................................................  4

  1-3- سئوالات تحقیق ................................................................................................................................................  5

  1-3-1- سئوال اصلی .................................................................................................................................................  5

  1-3-2- سئوالات فرعی .............................................................................................................................................  5

  1-4- تعریف واژگان و اصطلاحات تحقیق ....................................................................................................................5

  1-4-1- تعریف نظری ..................................................................................................................................................  5

  1-4-2- تعریف عملیاتی ............................................................................................................................................. 6

  1-5- قلمرو تحقیق ...................................................................................................................................................... 7

  1-5-1- قلمرو موضوعی .............................................................................................................................................  7

  1-5-2- قلمرو مکانی .................................................................................................................................................  8

  1-5-3- قلمرو زمانی .................................................................................................................................................  8

  1-6- خلاصه فصل ......................................................................................................................................................  8

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  مقدمه ..........................................................................................................................................................................  10

  2-1- مفهوم ارزیابی عملکرد .....................................................................................................................................  11

  2-1-1-  تعریف ارزیابی عملکرد ...............................................................................................................................  11 2-1-2- تعریف ارزیابی عملکرد کارکنان .................................................................................................................  11

  2-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد ...............................................................................................................................  13

  2-2-1- اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان ................................................................................................................  16

  2-2-2- ارزیابی عملکرد از نظر اسلام ....................................................................................................................  18

  2-3- اهداف ارزیابی عملکرد کارکنان ....................................................................................................................  20

  2-4- معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان ..............................................................................................................  24

  2-4-1- تعریف معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان ...............................................................................................  24

  2-4-2- اهمیت و ضرورت  معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان ............................................................................  26

  2-5- شاخص­های ارزیابی عملکرد کارکنان ...........................................................................................................  26

  2-6- رویکردهای ارزیابی عملکرد کارکنان ...........................................................................................................  28

  2-7- روش­ها و فنون ارزیابی عملکرد کارکنان ......................................................................................................  29

  2-8- مدیریت عملکرد ............................................................................................................................................  41

  2-9- مدل­های ارزیابی عملکرد کارکنان ................................................................................................................  44

  2-10- ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتش جمهوری اسلامی ایران .........................................................................  91

  2-10-1- اهداف ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتش جمهوری اسلامی ایران .........................................................  92

  2-11- ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی ارتش ..........................................................................  94

  2-11-1- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد ............................................................................................................  94

  2-11-2- ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ....................................................................................  96

  2-12- پیشینه تحقیق .............................................................................................................................................  97

  2-12-1- تحقیقات در داخل کشور .........................................................................................................................  97

  2-12-2- تحقیقات در خارج از کشور ...................................................................................................................  102

  2-13- بازنگری ادبیات و پیشینه تحقیق و ارائه الگوی نظری و تحلیلی تحقیق .................................................  109

  2-14- خلاصه فصل ................................................................................................................................................  114

   

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  مقدمه .......................................................................................................................................................................  116

  3-1- نوع و روش تحقیق ........................................................................................................................................  116

  3-2- جامعه آماری و نمونه­گیری ...........................................................................................................................  116

  3-3- روش­ها و ابزار گردآوری داده­ها ...................................................................................................................  117

  3-4- جدول سئوالات متناظر با اهداف و سئوالات تحقیق ..................................................................................  118

  3-5- روایی و پایایی پرسش­نامه ..........................................................................................................................  122

  3-5-1- روایی پرسش­نامه ....................................................................................................................................  122

  3-5-2- پایایی پرسش­نامه ...................................................................................................................................  123

  3-6- روش­ها و آزمون­های آماری تجزیه و تحلیل داده­ها ...................................................................................  124

  3-7- خلاصه فصل .................................................................................................................................................  124

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

  مقدمه .......................................................................................................................................................................  126

  4-1- توصیف آماری داده­های پرسش­نامه خبرگان ...............................................................................................  126

  4-1-1- تحلیل داده­های جمعیت شناختی (خبرگان) ...........................................................................................  126

  4-1-2- تحلیل داده­های پرسش­نامه خبرگان ......................................................................................................  127

  4-2- توصیف آماری داده­های پرسش­نامه تحقیق ................................................................................................  129

  4-2-1- تحلیل داده­های جمعیت شناختی ...........................................................................................................  129

  4-2-1-1- جنسیت ................................................................................................................................................  129

  4-2-1-2- سنوات خدمتی ....................................................................................................................................  130

  4-2-1-3- میزان تحصیلات .................................................................................................................................  132

  4-2-2- سئوال اول تحقیق ..................................................................................................................................  133

  4-2-2-1- میانگین و انحراف معیار شاخص­های مؤلفه رفتار در وضعیت فعلی .................................................  133

  4-2-2-2- میانگین و انحراف معیار گویه­های مؤلفه رفتار در وضعیت فعلی .....................................................  134

  4-2-2-3- میانگین و انحراف معیار شاخص­های مؤلفه عملکرد در وضعیت فعلی ............................................  135

  4-2-2-4- میانگین و انحراف معیار گویه­های مؤلفه عملکرد در وضعیت فعلی ................................................  135

  4-2-2-5- رتبه­بندی وضع موجود (میزان در نظر گرفتن شاخص­ها و مؤلفه­ها) .................................................136

  4-2-3- سئوال دوم تحقیق .................................................................................................................................  137

  4-2-4- سئوال سوم تحقیق ................................................................................................................................  138

  4-2-4-1- میانگین و انحراف معیار شاخص­های مؤلفه رفتار در وضعیت مطلوب .............................................  138

  4-2-4-2- میانگین و انحراف معیار گویه­های مؤلفه رفتار در وضعیت مطلوب .................................................  138

  4-2-4-3-  میانگین و انحراف معیار شاخص­های مؤلفه عملکرد در وضعیت مطلوب .......................................  139

  4-2-4-4- میانگین و انحراف معیار گویه­های مؤلفه عملکرد در وضعیت مطلوب ..............................................  140

  4-2-4-5- نرمال بودن داده­ها ..............................................................................................................................  141

  4-2-4-5-1- چولگی و کشیدکی داده­ها ...............................................................................................................141

  4-2-4-5-2- نرمال بودن با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف ..............................................................  143

  4-2-4-6- مدل تحلیل عاملی تائیدی برای گویه­ها و شاخص­های مؤلفه رفتار در وضعیت مطلوب .................  145

  4-2-4-6-1- تخمین مدل ...................................................................................................................................  145

  4-2-4-6-2- ارزیابی تناسب مدل ......................................................................................................................  147

  4-2-4-6-3- تحلیل مدل اندازه­گیری سطح اول و دوم ....................................................................................  147

  4-2-4-7- مدل تحلیل عاملی تائیدی برای گویه­ها و شاخص­های مؤلفه عملکرد در وضعیت مطلوب ............  149

  4-2-4-7-1- تخمین مدل ...................................................................................................................................  149

  4-2-4-7-2- ارزیابی تناسب مدل ......................................................................................................................  151

  4-2-4-7-3- تحلیل مدل اندازه­گیری سطح اول و دوم ....................................................................................  151

  4-2-5- سئوال چهارم تحقیق .............................................................................................................................  153

  4-2-5-1- وزن شاخص­های مؤلفه رفتار ..............................................................................................................  153

  4-2-5-2- وزن شاخص­های مؤلفه عملکرد .........................................................................................................  154

  4-2-6- سئوال اصلی تحقیق .................................................................................................................................154

   

  فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

  مقدمه ......................................................................................................................................................................  157

  5-1- جمع­بندی .....................................................................................................................................................  157

  5-2- خلاصه نتایج ................................................................................................................................................  158

  5-2-1 پرسش­نامه خبرگان ...................................................................................................................................  158

  5-2-2- خلاصه نتایج ...........................................................................................................................................  158

  5-3- نتیجه گیری و بحث ......................................................................................................................................  160

  5-4- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته­های تحقیق ...................................................................................................  162

  5-5- محدودیت­های تحقیق .................................................................................................................................  163

  5-6- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ...............................................................................................................  

  منبع:

   

  منابع:

  1- قرآن

  2- نهج البلاغه

  3- ابطحی، سید حسین(1389)، مدیریت منابع انسانی، چاپ هفتم، کرج: انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

  4- آذر، عادل مؤمنی، منصور(1380)، آمار و کارُبرد آن در مدیریت، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.

  5- آذر، عادل، مؤمنی، منصور(1383)، آمار و کارُبرد آن در مدیریت، جلد اول، چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت.

  6- اردبیلی، یوسف(1375)، روشهای ارزشیابی در بخش دولتی و غیردولتی ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات بعثت.

  7- آرمسترانگ، مایکل(1384)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، راهنمای عمل، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ دوم.

  8- افخمی، احمد(1391)، پایان نامه کارشناسی ارشد نظام مدیریت منابع انسانی شرکت آغاجاری با استفاده از مدل بلوغ قابلیت افراد، دانشگاه علامه طباطبایی.

  9- اهرنجانی میرزایی، حسن(1371)، تاملی بر واژه­های تخصصی، دانش مدیریت، شماره 17، دانشکده علوم اداری و مدیریت.

  10- بزاز جزایری، احمد(1385)، ارزیابی عملکرد منابع انسانی: الگوی عملی پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی در سازمان­ها، چاپ دوم، تهران: انتشارات آییژ.

  11- بزاز جزایری، سید احمد(1384)، ضرورت ارزیابی عملکرد در سازمان ها، تدبیر، شماره 98.

  12- بزاز جزایری، سید احمد(1387)، ارزیابی عملکرد منابع انسانی، انتشارات آییژ، چاپ دوم.

  13- تاج الدین، محمد و درویش، مریم(1388) مقاله با عنوان ارکان ارزیابی عملکرد منابع انسانی، ماهنامه تدبیر سال بیستم، شماره 203.

  14- ترک زاده، جعفر و جعفری، سکینه(1391)، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ، فصل نامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سال سوم، شماره 3.

  15- توحیدی، خلیل(1375)، نظارت و ارزشیابی کارآئی و عملکرد سازمان­ها گامی مهم در مسیر بهره­وری، فصل نامه مدیریت دولتی شماره 33و34.

  16- توسلی، غلام عباس(1369)، نظریه های جامعه شناسی، تهران، انتشارات سمت.

  17- جزنی، نسرین(1391)،«مدیریت منابع انسانی»، چاپ هشتم، تهران: انتشارات نی.

  18- حاجی شریف، محمود(1371)، ارزیابی در مدیریت نیروی انسانی، چاپ اول، تهران: انتشارات واحدآموزش نیروی انسانی، مجتمع سیمان آبیک.

  19- حافظ‌ نیا، محمدرضا (1381)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت.

  20- حضرت علی (ع )،1375،نهج البلاغه،ترجمه دکتراسدا…مشیر،چاپ پنجم،دفتر نشرفرهنگ اسلامی.

  21- حقیقی، محمد علی و حبیبالله رعنایی(1376)، ارزشیابی عملکرد کارکنان و بهره­وری نیروی انسانی تهران: انتشارات ترمه.

   

  22- خاکی، غلامرضا(1386)، «روش تحقیق با رویکرد پایان­نامه نویسی»، تهران: انتشارات درایت.

  23- دانایی فرد، حسن و الوانی، سید مهدی و آذر، عادل(1389)، روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت، رویکردی جامع، انتشارات صفار اشراقی.

  24- دسلر، گری (1384)،  مبانی مدیریت منابع انسانی، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ سوم.

  25- دعائی، حبیب ا… (1374)، مدیریت منابع انسانی، انتشارات مشهد.

  26- رابینز، استیفن پی(1386)، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و علی اعرابی، نشر مرکز پژوهش­های فرهنگی.

  27- راهنمای متقاضیان پنجمین دوره تعالی منابع انسانی(1392)، انجمن مدیریت منابع انسانی ایران.

  28- رشید زاده، فتح الله(1391)، مقاله ارزیابی عملکرد دانش آموختگان دانشگاه افسری، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 45، سال دوازدهم.

  29- رحیمی، غفور ( 1385 )، " ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان"، مجله تدبیر، شماره 173

  30- رفیع زاده، علاءالدین و رونق، یوسف(1392)، مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکردهای علمی-   کاربردی(سازمان، مدیران و کارکنان) انتشارات فرمنش، چاپ اول.

  31- روش­های ارزشیابی کارکنان وزارت نیرو(1374)، دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی معاونت سازندگی و آموزش.

  32- سبحان اللهی، محمد علی (تابستان 1379)، معیارهای اندازه گیری عملکرد، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 5.

  33- سعادت، اسفندیار(1383)، مدیریت منابع انسانی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات سمت.

  34- سنجری، احمدرضا(1388)،«روش های تحقیق در مدیریت»، چاپ اول، تهران:انتشارات عابد.

  35- سید جوادین، سید رضا(1387)«مبانی مدیریت منابع انسانی»، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  36- شهلایی، ناصر(1391)، راهبردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی(با نگاه به ارتش جمهوری اسلامی ایران) ، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.

  37- طراحی الگوی شایستگی مدیران سازمان تامین اجتماعی(1386).

  38- عظمی، امجد و دهقان، حبیب الله(1391)، مقاله بررسی نقش ارزشیابی افسران به کارایی آنان در ستاد نزاجا ، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی، سال دوازدهم.

  39- فرهادی، سید محمد و رشیدی، محمد مهدی و اصیلی، غلامرضا(1381) مقاله با عنوان چالش­های جدید ارزیابی عملکرد و ارائه الگوی موثر در سازمان­های تحقیقاتی، اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد.

  40- قلیچ لی، بهروز(1386)، طراحی جایزه مدل تعالی منابع انسانی، تهران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.

  41- قورچیان، نادرقلی، خورشیدی، عباس(1379)، شاخص های عملکردی در ارتقاء کیفی مدیریت نظام آموزش عالی تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.

  41- مهدویان، اکبر (1370)، ارزشیابی عملکرد شایستگی مبتنی بر کار و رفتار مدیران، انتشارات مرکز آموزش دولتی.

  42- میانداری، کمال(1382)، آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی با تأکید بر نظام ارزشیابی عملکرد از دیدگاه مدیران(مطالعه­ای در سازمان­های اداری استان زنجان)، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی به راهنمایی دکتر سید حسین ابطحی، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طبا طبایی.

  43- میر سپاسی، ناصر (1369)، مدیریت منابع انسانی و روابط کار، تهران، انتشارت شروین.

  44- نیکنامی، مصطفی(1377)، نظارت و راهنمایی تعلیماتی، تهران، انتشارات رشد.

  45- یادگاری، فردوس و علوی، میر محسن(1387)، مقاله تدوین الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه علوم تربیتی سال اول، شماره اول.

   

   

   

   

   

   

   

  Reference:

  1- Aguinis, H., Gottfredson, R. K (2012). “Delivering effectiveness performance feed back; the strengths- based approach. Business Horizon” 55(2), 105-111.

  2- Alirezaee, H., Panne, V.D. (1995).” A large scale study of branch efficiency”, paper presented at the 37 Th national conference of the Canadian operational research society.

  3- Andres, R. D., Grac.a- Lapresta, J. L., & Gonz. Iez – Pach.n, J. (2010). Performance appraisal based on distance function methods. European Journal of Operational Research, 207, 1599-1607.

  4- Armstrong, M. & Baron, A. (2004). Managing Performance: Performance Management in Action. London: Chartered Institute of Personnel and .Development.

  5- Armstrong, M. (2006). Performance Management. Translated to Farsi by: Safari and Wahhabiean, Tehran: Jahad Daneshgahi publisher.

  6- Bernardin, H.J. (2003). Human Resource Management: an experiential approach. 3 Th Edition. New York: Mc GrawHill.

  7- Bouskila- Yam, o., & Kluger, A.N. (2010). Strength- based performance appraisal gool setting. Human Resource Management Review, In Press.

  8- Byars, L.I & Rue, L.W. (2008). Human Resource Management: 9 Th Edition. New York: Mc GrawHill.

  9- Cooper, W. L., Seiford, M. and Tome, K (2000).” Data envelopment analysis: A comprehensive text with models, applications, references”, USA, Kluwer academic Pub.

  10- Decenzo, D.A., Robbins, S.P.(2003). “Personnel/ human resource managemen”, EEE publication.

  11- Ferris, G.R., Munyon, T.P., Basik, K. & Buckley, M.R. (2008). The performance evaluation context: Social, emotional, cognitive, political, and relationship components. Human Resource Management Review, 18, 146-183.

  12- Foot. M and Hook. C (1999). Introducting Human Resource Management. Longman.

  13- Gal, R. and Mangelsdorff, D. (2001). Military psychology. Newyork: john Wiley and sons.

  14- GIANGRCO A., CARUGATI A., SEBASTIANO A. and H. AL TAMIMI (2010). War.

  15- Gefaled R, Ferris, Kendrith M.Rowland, Roland D.Buckely, Human Resource Management, Perspective and Issues and Prentic_ Hall, 1990, P 190

  16- Hingoft, E.laine , “New Organization performance Test Uncover some Surprising Relation behavior’’ Credit union times, vlo,11,Issue 3 January, 2000, west palm beach.

  17- home.clara.net/charterads//iip staff plesentation may 2002

  18- http//:www.nist.gov/baldrige

  19- http//: www.tncpe.org

  20- Ivancevich, J. M. (2007). Human Resource Management. New York: Mc GrawHill.

  21- Kanji G .K (2002) “process performance maeasurment system”; total quality.

  22-Li, p. (2001), Design of Performance Measurement Systems: a Stakeholder Analysis Framework, the Academy of Management Review. Mississippi State, April.

  23- Lilley David, Hinduja sameer (2007), “police officer performance appraisal and overall satisfaction”, journal of criminal justice An International journal Volume: 35 I ssue: 2 Dated: March /April Pages: 137 to 150.

    24- Luissier, R (1987). “Management: concepts, applications, skill development”, South western college publishing.

  25- Moon, C., Lee, J., Lim.S. (2010). A performance appraisal and promotion.

  26- Morgan, R.M. and Hunt, S.D. (2007), HRM: conceptualization and scale development,

  European Journal of Marketing; Vol.39 no.11, pp.1264 – 1290.

  27- Mwita J. I. (2000). Performance Management Model: A systems based Approach to Public Service Quality. The International Journal of Public Sector Management, Vol. 13, No. 1, PP: 19-37.

  28- Noe, R.A, Hollenbeck, J. R, Gerhurt, B & Wright, P.M. (2008). Human Resource Management: gaining Competitive advantage. New York: Mc GrawHill.

  29- Paddock, Susan c, “benchmarks in management training” Public personal management. Vol. 26, Issue 4.pp.441-460. ISSN Washington. Winter 1997

  30-Singer Marc. Human Resource Management, P W S – Kent Co, 1990.

   

  31- Snell, S. A & Bohlander, G. W. (2007). Managing Human Resources. Thomson Publishing Company.

  32- Spence, J.R., & Keeping, L. (2010). Conscious rating distortion in performance appraisal: A review, commentary, and proposed framework for research. Human Resource Management Review, In Press.

  33- Stredwick John (2005). An Introduction to Human Resource Management. Elsevier Ltd.

  34- Winiarski.pete (2006) “an introducion to hushin kanri .a.k.a strategic goal deployment – how to use this process to deploy your strategic goals” www.winenterprises LLc.com- www.apqc.org.

    35- www.investorsinpeople.co.uk/2005

  36- Yu – Wu, jing – Liang Hou, (2010),” An employee performance estimation model for the

  logistics industry”, scince direct.


موضوع پایان نامه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, نمونه پایان نامه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, جستجوی پایان نامه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, فایل Word پایان نامه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, دانلود پایان نامه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, فایل PDF پایان نامه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, تحقیق در مورد پایان نامه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, مقاله در مورد پایان نامه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, پروژه در مورد پایان نامه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, پروژه درباره پایان نامه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

رشته مدیریت بازرگانی – گرایش سیاستگذاری رساله دکتری چکیده مطالعات انجام شده در مورد استراتژی­های مربوط به ارزیابی عملکرد، نشان می­دهد که الگوی جامع ارزیابی عملکرد برای سازمان­های نظارتی در ایران وجود ندارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی انواع استراتژی­های ارزیابی عملکرد برای سازمان­های نظارتی جمهوری اسلامی ایران است. در این تحقیق از روش تحقیق تلفیقی استفاده شد. بنابراین از روش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) مدیریت دولتی گرایش : "مالی " بررسی عوامل چالشی سازمان به عنوان یکی از اقدامات مفید و اولیه شناسائی آسیب هاو نقاط ضعف فرایندهای سازمانی برای سازمان‌هایی که به تعالی می اندیشندمیباشد، لذا استفاده از الگوهایی که بتواند ضمن ارزیابی وضعیت موجود سازمانها و تشخیص نقاط قوت و نواحی قابل بهبود، مبنای صحیحی جهت برنامه‌ریزی استراتژیک ایجاد ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین­الملل) چکیده پژوهش بازار الکترونیکی سیستم اطلاعاتی بین­سازمانی است که به خریداران و فروشندگان شرکت­کننده در برخی از بازارها، مستقل از طرف سوم، اجازه می­دهد اطلاعات و پیشنهادهایی در مورد قیمت و محصول ارائه دهند. به­کارگیری این نوآوری جدید توسط شرکت­ها چه کوچک و چه بزرگ موجب خلق مزایای متعددی شده و ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: داخلی چکیده: تحقیقات مدیریتی بر اهمیت نقش الگوهای کسب و کار در ارتقای عملکرد سازمانی تاکید دارد . در سالهای اخیر شاهد رقابتی تر شدن عرصه کسب و کار در صنایع مختلف بوده ایم . بنابر نظر محققان عرصه کسب و کار ، دستیابی به جایگاه رقابتی مناسب برای یک شرکت ، تنها با کمک یک الگوی مناسب کسب و کار امکان پذیر است . ...

پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش تحول بهمن 1390 چکيده: از جمله مباحثي که در چند دهه اخير، کتب و مقالات زيادي را به خود اختصاص داده است ، پرداختن به موضوع فناوري اطلاعات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی (M.A) گرایش: مالی چکیده فعالان بازار سرمایه و ذینفعان شرکت های عرضه کننده سهام به ابزاری نیاز دارند تا بتوانند از طریق آن شرکت های مشابه را مقایسه نمایند و بر این اساس و با در نظر گرفتن هدف از سرمایه گذاری سهام مورد نظر را انتخاب نمایند. بنابراین طراحی مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه به عنوان یکی از ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بیمه چکیده در پیشروی به سمت تعالی مشکلات و موانع زیادی آشکار می شوند که این مساله ،اهمیت توجه به ارزیابی را نشان می دهد، ارزیابی عملکرد سازمان به طور جامع در خور اعتماد همواره یکی از دغدغه های اصلی ذینفعان و مدیران سازمان می باشد زیرا ارزیابی عملکرد می تواند باعث آگاهی از میزان پیشرفت در بهبود عملکرد هر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (گرایش مالی) چکیده: با توجه به لزوم و اهمیت مطالعه کارایی بانک‌ها، جهت شناسایی واحد های ناکارا و برنامه ریزی برای بهبود عملکرد بانک‌ها، در پژوهش حاضر به اندازه گیری کارایی 20 شعبه از شعب بانک تجارت در شهر تهران و در دوره زمانی سال‌های 1389 و 1390 با استفاده از تحقیق روش تحلیل پوششی دادها و کارت امتیازی متوازن پرداخته ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری چکیده همه سازمان ها، چه دولتی و چه خصوصی برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه ی رقابتی امروز به ارزیابی عملکرد فعالیت ها و فرآیندهای خود نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیندها و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. نظارت و ارزیابی عامل قوام و دوام برنامه و تحقق اهداف آن است از این رو نظارت و ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: MBA (زمستان 1390) چکیده : امروزه دانش منبع اصلی قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون تولید علم و دانش و مدیریت آن است. در این میان، سازمان های دانشی همچون سازمان های تحقیقاتی نیز نیازمندند تا در این محیط متلاطم با بکارگیری ابزار مدیریت دانش به خلق نوآوری کمک نمایند. برای تحقق این هدف، این گونه سازمان ها با انبوهی از موضوعات مدیریت دانش ...

ثبت سفارش