پایان نامه بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره¬های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

word 419 KB 30201 100
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی(M.A)

  گرایش:عمومی

  چکیده:

  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره­های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی در دانشجویان بود. به این منظور با روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای 364 نفر (تعداد 166 دختر و 198 پسر) از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان انتخاب شدند. طرح این پژوهش توصیفی- همبستگی بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه نیازهای بنیادی روانی گاردیا، دسی و ریان (2000)، طرحواره­های ناسازگار اولیه یانگ (1998)، و اختلال تنظیم هیجانی گراتس (2004)، استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از معادلات ساختاری، ضریب همبستگی و آزمونT صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مدل تجربی داده­ها یا مدل مفهومی دارای برازش خوبی است. براساس یافته­ها، خودمختاری و شایستگی از خرده مقیاس نیازهای بنیادی روانی هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم می­توانند بر اختلال تنظیم هیجانی تأثیر بگذارند. همچنین نیاز به خودمختاری و شایستگی می­توانند بر طرحواره‌های ناسازگار اثر بگذارد.

  کلید واژه ها:

   نیازهای بنیادی روانی - طرحواره­های ناسازگار اولیه - اختلال تنظیم هیجانی

  مقدمه :

  امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه­ی زندگی و تجدد گرایی،بسیاری از افراد، در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی­های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مشکلات و مسائل روزمره­ی زندگی ناتوان و آسیب پذیر ساخته است. پژوهش­های بیشماری نشان داده­اند، که بسیاری از مشکلات بهداشتی و اختلالات روانی- هیجانی، ریشه­های روانی- اجتماعی دارند. بسیاری از آسیب­های اجتماعی ریشه در، عزت نفس پایین، ناتوانی در بیان احساس و فقدان مهارت­های ارتباطی دارد. انسان­ها برای مقابله­ی سازگارانه با موقعیت­های تنش­زا و کشمکش­های زندگی نیاز به آموختن برخی مهارت­ها دارند. هدف از این مهارتها کمک به افراد جهت شناخت هر چه بهتر نیازهای خود، برقراری روابط بین فردی مناسب و موثر، کنترل هیجانات، مدیریت داشتن بر شرایط تنش­زا و حل کردن هر چه بهتر مسائل و مشکلات افراد است. هیجان یک پدیده اساسی کارکرد انسان است که بصورت بهنجار دارای ارزش سازگارانه­ای برای افزایش اثربخشی ما در پیگیری اهداف می­باشد همه ما هیجان­های مختلفی را تجربه می­کنیم و تلاش می­کنیم از طریق روشهای اثر بخش با آنها مقابله کنیم (امامی نائینی، 1385).

  تنظیم روابط هیجانی با دیگران موضوعی لایه­دار و پیچیده و از دغدغه­های درونی افراد است؛ چرا که احساس و عاطفه­ی انسانها، درگیر و دخیل در عملکرد آنان خواهدبود. به عبارت دیگر تنظیم هیجان، شامل به کارگیری تجربه ذهنی و فیزیولوژیگی هیجان­ها برای رسیدن به یک هدف می‌باشد (گراس[1]، 2002؛ تومسپون[2]، 1994). تفاوت قائل شدن بین تلفیق و اجتناب از هیجانها امری ذاتی است، که این شامل تغییر در شدت یا طول مدت تجربه هیجان، به جای تلاش برای جلوگیری یا به طور کامل خاموش کردن هیجان­های منفی است. اختلالات تنظیم هیجانی[3]، به عنوان یک عامل مشترک در سراسر طیفی از مشکلات هیجانی اشاره می­کند (برکینگ، اورت، وپرمن، مایر و کاسپر[4]، 2008).

  از جمله سازه­های مهم و جدید که به بررسی سبک پردازش شناختی و نحوه­ی اثر گذاری آن بر پردازش هیجانی در انسان می­پردازد سازه­ی طرحواره­های ناسازگاراولیه[5] می­باشد. طرحواره­های ناسازگار اولیه، الگوی هیجانی و شناختی خود آسیب رسان در فرد هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفته و در مسیر زندگی تکرار می­شوند (یانگ، کلوسکو و ویشار[6]، 2003، ترجمه­ی حمید­پور و اندوز، 1392). آشفتگی­های فکری و شناخت­های ناکارآمد از ویژگی­های اختلالات هیجانی می­باشد. به همین دلیل در سالهای اخیر ارتباط بین شناخت و هیجان موضوع تحقیقات و پژوهش­های گوناگون در روانشناسی بوده است. محققین بسیاری این دو زمینه را در ارتباط با هم مورد مطالعه قرارداده و به این ترتیب شناخت و هیجان به عنوان یک زمینه­ی مطالعاتی به رسمیت شناخته شده، گسترش پیدا کرده است (دوسیلوا[7]،1991).

    اما طرحواره­های اولیه باورهایی هستند که افراد درباره خود، دیگران و محیط دارند و به طور معمول از ارضاء نشدن نیازهای اولیه به خصوص نیازهای هیجانی در دوران کودکی سرچشمه می­گیرد (ژانگ و هه[8]، 2010).

   

  1-2 بیان مسئله :

  هیجان­ها بسیار پیچیده­تر آز آن هستند که ابتدا به چشم می­خورند. در نگاه اول، همگی، هیجان­ها را به عنوان احساس، می­شناسیم زیرا جنبه­ی احساسی آنها، طبق تجربه­ی ما خیلی بارز هستند. وقتی با تهدیدی مواجه می­شویم یا به سمت هدفی پیشرفت می­کنیم، تقریباً غیر ممکن است که متوجه جنبه­ی احساسی هیجان نشویم. اما به همان صورتی که بینی، بخشی از صورت است، احساس­ها نیز فقط جزئی از هیجان­ها هستند (ریو[9]، 2005، ترجمه­ی سید محمدی، 1390). زمانی که شخص دست به کاری می­زند و متوجه می­شود که این کار در راستای اهداف خویش بوده است هیجانها بوجود می­آیند (لازاروس[10]، 1991). انسانها پس از تجربه وقایع تنش زا، از طریق افکار و دستگاه شناخت، هیجان­هایشان را تنظیم می­نمایند و این موضوع به طور تفکیک ناپذیری با زندگی در هم آمیخته است (گارنفسکی، کریج و ون اتن[11]، 2005) .با این وجود توانایی فرد در کنترل هیجان­هایش یکی از مهمترین قابلیت­ها است که باید آموخته شود. تنظیم هیجانی بعنوان فرآیند آغاز، حفظ، تعدیل و یا تغییر در بروز شدت یا استمرار احساس درونی و هیجان مرتبط با فرآیند­های اجتماعی-روانی، فیزیکی در به انجام رساندن اهداف فرد تعریف می­شود (ویمز و پینا[12]، 2010).

  طبق نظریه بک[13] (1967) اختلال تنظیم هیجانی[14]با فعال شدن طرحواره­های بد کنش رابطه دارد. ریشه­های تحولی طرحواره­ها­ی ناسازگار اولیه[15] ازعدم ارضاء نیازهای هیجانی اساسی، تجارب اولیه زندگی و خلق و خوی هیجانی نشأت می­گیرند. طرحواره­ها به دلیل ارضاء نشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی به وجود می­آیند. فردی که از سلامت روان برخوردار است، می­تواند این نیازها­ی هیجانی اساسی را به طور سازگارانه­ای ارضاء کند. علاوه بر محیط زندگی اولیه عوامل دیگری نیز در شکل گیری طرحواره­ها نقش بازی می­کنند که در این میان خلق و خوی هیجانی کودک از اهمیت بسزایی برخوردار است (یانگ و همکاران، 2003، ترجمه­ی حمید پور و اندوز، 1392). افرادی که تنظیم هیجانی پایینی دارند، در پیش بینی خواسته­های دیگران توانایی کمتری دارند. آنها فشارهای محیط را درک نمی­کنند و هیجانهای خود را به خوبی مهار نمی­کنند و در نتیجه در مقابل وقایع مقاومت کمتری نشان می­دهند (ترینداد و جانسون[16]، 2000).

  طرحواره­های ناسازگار اولیه به عنوان زیر ساخت­های شناختی منجر به تشکیل باورهای غیر منطقی و ادراک بد از دنیا می­شود. هنگامی که این طرحواره­ها فعال می­شوند، سطوحی از هیجان منتشر می‌شود و مستقیم و غیر مستقیم منجر به آسیب­های فیزیکی و روانی می­شوند (هالجین و ویتبورن[17]، 2003، ترجمه­ی سید محمدی، 1391). این طرحواره­ها زمانی بوجود می­آیند که نیازهای اساسی و روانشناختی جهان شمول (دلبستگی ایمن، خودگردانی، آزادی در بیان نیازها و هیجان­های سالم، خود انگیختگی، محدودیت­های واقع بینانه) ارضاء نمی­شوند (تیم[18]، 2010). در صورتی که نیازهای روانشناختی بنیادی[19] ارضاء شوند، احساس اعتماد به نفس و خود ارزشمندی در افراد شکل می­گیرد، اما در صورت ممانعت و برآورده نشدن این نیاز­ها، فرد درکی شکننده، منفی، بیگانه و انتقاد آمیز از خود خواهد داشت (چن و چانگ[20]، 2010).

  در پژوهشی که بیابانگرد (1381) با عنوان تحلیلی بر فراشناخت و شناخت انجام داد، نشان داد که بین طرحواره­های ناسازگار اولیه و اختلالات هیجانی و نقش فعال شدن طرحواره­های بد کنش در پردازش و تفسیر سوگیرانه اطلاعات رابطه وجود دارد.

  در تحقیقی که شهامت (1389) با عنوان پیش­بینی نشانه­های سلامت عمومی بر اساس طرحواره­های ناسازگار اولیه انجام داد، نشان داد که این پژوهش به نقش واسطه­ای طرحواره­ها در آسیب شناسی روانی صحه می­گذارد.

  در تحقیقی که کربی (2007) با عنوان تأثیر درمان اختلال تنظیم هیجانی بر رضایت زناشویی انجام داد، نشان داد که درمان اختلال تنظیم هیجانی تأثیر قابل ملاحظه­ای در افزایش رضایت زناشویی و افزایش اعتماد در توانایی تنظیم هیجانی زوجین داشت.

  با توجه به اینکه شناخت­های ناکارآمد از ویژگی­های اختلالهای هیجانی است و عدم ارضاء نیازهای بنیادی روانی به طور صحیح سبب تشکیل طرحواره­های ناکارآمد می­شود، می­توان استنباط کرد که یکی از دلایل ایجاد اختلالات در تنظیم هیجان عدم ارضاء نیازهای بنیادی روانی وشکل گیری طرحواره­های ناسازگار اولیه می­باشد.

  از این رو با توجه به مطالب ذکر شده، پژوهش حاضر بدنبال پاسخگویی به این مسئله است که آیا ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحوارهای ناسازگار اولیه با اختلالات تنظیم هیجانی رابطه دارد؟

   

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق :

  امروزه یکی از مشغله­های ذهنی اندیشمندان، دشواری در تنظیم هیجانی، در افراد می­باشد. تنظیم هیجان به عنوان یکی از متغیرهای روانشناختی، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرارگرفته است (مایر، کارسو، و سالووی[21]، 1999). بر اساس شناختی که از جامعه­ی این تحقیق داریم و با توجه به مراجعات دانشجویان به مراکز مشاوره این دانشگاه، از شواهد این طور استنباط می­شود که دانشجویان در تنظیم هیجان­های خود با مشکل روبرو هستند. در این راستا، ضروری است تا تحقیقات گسترده­ای در مورد کنترل هیجان­ها و بررسی علل ایجاد اختلال در تنظیم هیجان­ها جهت ارائه راهکارها به دانشجویان صورت پذیرد.

  شواهد زیادی نشان می دهند که تنظیم هیجان با موفقیت یا عدم موفقیت در حوزه های مختلف زندگی مرتبط است (شاته، مالنوف، تورستینسون، بولار و روک[22]، 2007؛ جاکوبس [23]و همکاران، 2008). در مجموع، دشواری در تنظیم هیجان، نوعی اختلال است که این مسأله منجر به شکست مدیریت حالات هیجانی افراد می‌شود. تصور می­شود که افکار منفی یا تفسیرهای تحریف شده از فعال شدن باورهای منفی انباشته شده در حافظه بلند مدت نشات می­گیرد. طبق این نظریه، اختلال هیجانی با فعال شدن ساختارهای شناختی، بد کنش رابطه دارد. طرحواره­ها از پردازش اطلاعات، بر رفتار تاثیر می­گذارد و در جریان تفکر به تصمیم گیری کمک می­کنند و قابل انتظارترین پیش­بینی را فراهم می­آورند. اما در برخی فرآیند­های ذهنی ممکن است در نقش عاملی مقاوم در برابر تغییر عمل کنند و موجب کندی در فرآیند تغییر الگوهای رفتاری شوند (یانگ، 1990؛ لارنس، پیتر، دان[24]، و یانگ، 2007، ترجمه­ی یوسفی، یعقوبی و قربانعلی­پور، 1390).

  هورنای[25] معتقد است که همگی افراد تا اندازه­ای نیاز­های روان رنجور که همان راه حل­های غیر منطقی برای مشکلات فرد هستند را از خود نشان می­دهند. آنچه نیاز­ها را روان رنجور می­سازد، تعقیب شدید و وسواسی شخصی برای ارضاء نمودن آنها به عنوان تنها شیوه حل کردن اضطراب بنیادی است. ارضاء نمودن این نیازها به ما کمک نمی­کند تا احساس امنیت کنیم بلکه فقط به تمایل ما به گریختن از ناراحتی ناشی از اضطرابمان کمک خواهد کرد. همچنین، هنگامی که ما صرفاً برای کنار آمدن با اضطراب، ارضای این نیازها را دنبال می­کنیم، تنها به تمرکز نمودن بر یک نیاز گرایش داریم و به طور وسواسی در همه­ی موقعیت­ها ارضای آن را می­جوییم (شولتز و شولتز[26]، 2005، ترجمه­ی سید محمدی، 1391). عدم ارضاء به موقع این نیازها، اضطراب را در پی دارد و در صورتی که بر طرف نشود فرد دنیا را، مکان خطرناک برای زندگی می­داند و دچار احساس اضطراب اساسی (اضطراب امتحان، اضطراب سازگاری و ارتباط، اضطراب اجتماعی و ...) می­شود.

  اسکاتز، بنسون، و دجیر جن بی[27] (2008) در تحقیقی نقش انگیزه­های گرایشی- اجتنابی، هیجان­های مربوط به اضطراب امتحان و تنظیم هیجان مرتبط با آزمون را مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که انگیزه­های گرایشی-اجتنابی و فرآیند ارزشیابی شناختی در پرسشنامه­ی تنظیم هیجان مرتبط با آزمون، تأثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر هیجان­های خوشایند و ناخوشایند مرتبط با امتحان دارد. همچنین یافته­ها حاکی از آن بود که تنظیم هیجانی رابطه مثبت معنی­داری با اضطراب امتحان دارد.

  با توجه به مراجعات دانشجویان به مرکز مشاوره دانشگاه بوعلی در سال 92، مشاهده گردید که تعداد 130 نفر از دانشجویان با مشکلات اضطرابی و تعداد 315 نفر با مشکلات ارتباطی، سازگاری و شکست عاطفی که حاصل، عدم تنظیم هیجان­ها است، مواجه بودند .لذا با توجه به مشکلاتی که اکثریت آنان در زمینه­ی تنظیم هیجان داشتند و به دلیل شیوع طرحواره­های منفی و آسیب زا و نقش نیازهای برآورد نشده در واکنش هیجانی، بررسی میزان ارتباط این عوامل و تأثیر متقابل­شان بر هیجان ضروری است.

  با توجه به موارد گفته شده دلایل اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش عبارتند از: 1-گستردگی مشکلات هیجانی. 2- رشد یا افزایش طرحواره­های منفی در میان دانشجویان که به دلایل مشکلات بیکاری، بی اعتمادی نسبت به محیط و دیدگاه منفی به آینده احتمال گسترش این طرحواره ها­ی منفی در آنان بالا رفته است. 3- رشد، عدم ارضاء نیازهای روانی دانشجویان به دلیل عوامل زمینه ساز و لزوم بررسی میزان تأثیر آن بر هیجان­ها. لذا با توجه به اهمیت وضرورت موضوع، انجام این تحقیق دستیابی به رابطه­ی ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره­های ناسازگار اولیه با اختلالات تنظیم هیجانی و نیز نقش فعال شدن طرحواره های بد کنش در ایجاد اختلال تنظیم هیجانی و نیز تأثیر نیازهای بنیادی روانی در تشکیل اختلالهای تنظیم هیجان است.

   

  [1].Cross

  [2] .Thompsom

  [3]. Emotional regulation disorders

  [4]. Berking, Orth, Wupperman, Meier, & caspar

  [5]. early maladaptive schemas

  [6].Young,  Klosko , & Weishoar

  [7]. Desilva

  [8]. Zhang, & He

  [9] .Reeve

  [10].lazarus

  [11].Garnefeski,krauij, &  van etten

  [12].Vimz, & pina

  [13].Beck

  [14].Emotional Regulation disorders

  [15]  Early maladaptive schemas

  [16]. Trinidad, & Jahnsone

  [17].Haljin, &Witburn

  [18].Thimm

  [19].Basic psychological needs

  [20].Chen , & Chung

  [21].Mayar, salovay, & carso

  [22].Shutte

  [23].Jacobs

  [24] .lawrence,Peter،Dan.

  [25].Horney

  [26].Shultz, & Shultz

  [27].Schutz, Benson, & Decuir gunby

  Abstract:

  The aim of the present study was to study the relationship between satisfaction of fundamental mental needs and primary incompatible schemata and the emotional adjustment disorder, among the students.  To do so, we selected 364 students (166 females and 198 males) using multiphase cluster sampling. All the students were studying in BA degree at Bu-Ali Sina University of Hamedan, Iran. The study was conducted using a descriptive-correlative design. We used Fundamental Mental Needs' scale proposed by Gardia, Dessie and Ryan (2000), Young's primary incompatible schemata (1998), and Grates' emotional adjustment disorder (2004) to collect data. In order toanalyze the­data, we used structural equations, correlation coefficient and T-test. The results showed that the empirical model of the ­data or conceptual model has a good fit.  According to the results­, autonomy and merit which are two aspects of the scale of fundamental mental needs ­can influence the emotional adjustment disorder, in both direct and indirect ways. The need to autonomy and merit ­can influence the incompatible schemata­.

   

  Key words:

   Fundamental mental needs, Primary incompatible schemata­, Emotional adjustment disorder 

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                 شماره صفحه

  چکیده                                                                                                      1

  فصل اول:کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه................................................................................................................. 3

  1-2- بیان مسأله........................................................................................................... 4

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................... 6

  1-4- اهداف پژوهش.................................................................................................... 8

  1-4-1- هدف کلی پژوهش............................................................................... 8

  1-4-2- اهداف جزئی....................................................................................... 8

  1-5- فرضیه­های پژوهش............................................................................................. 8

  1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی پژوهش............................................................................9

  1-6- تعریف مفهومی متغیرها........................................................................................ 9

  1-6- تعریف عملیاتی متغیرها..................................................................................... 10

  فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق وپیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه............................................................................................................... 12

  2-2- بخش اول: نیازهای بنیادی روانی............................................................. 12

  2-2-1 مقدمه ........................................................................................................... 12

  2-2-2- نیازهای روانشناختی...................................................................................... 13

  2-2-3- ساختار نیاز................................................................................................... 13

  2-2-4- نیاز از دیدگاه آبراهام مازلو............................................................................ 13

  2-2-5- سلسله مراتب نیازهای مازلو ......................................................................... 14

  2-2-6- نیاز از دیدگاه کارن هورنای ......................................................................... 15

  2-2-7- نیازهای روانی از دیدگاه هنری موری ........................................................... 16

  2-2-8- نیازهای روانشناختی از دیدگاه جولین راتر .................................................... 17

  2-2-9- طبقات نیاز .................................................................................................. 17

  عنوان                            فهرست مطالب                               شماره صفحه

   

  2-2-10- نیازهای روانشناختی از دیدگاه اریک فروم .................................................. 18

  2-2-11- نیازهای روانشناختی ارگانیزمی  .................................................................. 20

  2-2-12- ارتباط نیازهای بنیادی روانی و طرحواره­های ناسازگار اولیه.......................... 23

  2-3- بخش دوم: طرحواره­های ناسازگار اولیه ...................................................... 23

  2-3-1- مقدمه.......................................................................................................... 23

  2-3-2- طرحواره...................................................................................................... 24

  2-3-3- طرحواره­های ناسازگار اولیه (SME)............................................................... 25

  2-3-4- انواع طرحواره­های ناسازگار اولیه.................................................................. 27

  2-3-5- خصوصیات طرحواره­های ناسازگار اولیه....................................................... 30

  2-3-6- عملکردهای طرحواره­های ناسازگار اولیه....................................................... 31

  2-3-7- سبک­های مقابله­ای ناسازگار.......................................................................... 31

  2-3-8- پاسخ­های مقابله­ای........................................................................................ 31

  2-3-9- ارتباط طرحواره­های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی................................ 32

  2-4- بخش سوم: اختلال تنظیم هیجانی............................................................ 32

  2-4-1- مقدمه.......................................................................................................... 32

  2-4-2- تعریف هیجان ............................................................................................. 33

  2-4-3- ویژگی هیجان­ها........................................................................................... 34

  2-4-4- عوامل ایجاد هیجان...................................................................................... 34

  2-4-5- تنظیم هیجان................................................................................................ 35

  2-4-6- مهارتهایی که در تنظیم هیجانی آموخته می­شوند............................................ 37

  2-4-7- راهبردهای مقابله با هیجان­ها......................................................................... 38

  2-4-8 دیدگاههای زیر بنای هیجانها........................................................................... 42

  2-4-9- اختلال تنظیم هیجانی .................................................................................. 44

  2-5- تاریخچه و پیشینه پژوهش ................................................................................ 45

  عنوان                            فهرست مطالب                               شماره صفحه

   

  2-5-1- تحقیقات داخلی ................................................................................ 45

  2-5-2- تحقیقات خارجی .............................................................................. 46

  2-6- نتیجه­گیری ....................................................................................................... 48

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1- مقدمه  ............................................................................................................. 50

  3-2 طرح پژوهشی..................................................................................................... 50

  3-3 جامعه مورد بررسی پژوهش ............................................................................... 50

  3-4- نمونه آماری و روش نمونه­گیری ...................................................................... 50

  3-5- ابزار گردآوری داده­ها ....................................................................................... 51

  3-5-1- پرسشنامه ارضاء نیازهای بنیادی روانی................................................. 51

  3-5-2- فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناساز گار اولیه .............................. 51

  3-5-3- پرسشنامه اختلالات تنظیم هیجانی ..................................................... 52

  3-6-  شیوه ی گرد آوری داده ها............................................................................... 53

  3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری.....................................................................................53

  3-8- شاخص های برازندگی و معیارهای قابل قبول آن.............................................................53

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

  4-1- مقدمه .............................................................................................................. 56

  4-2- یافته­های توصیفی.............................................................................................. 56

  4-3- یافته­های اصلی پژوهش...........................................................................................61

  4-4- ضرایب مسیر روابط مستقیم مدل پیشنهادی.............................................................61

  4-5- ضرایب مسیر روابط مستقیم مدل تائید شده............................................................63

  4-6- ارزیابی مدل تأییدشده...............................................................................................63

  4-7- بررسی فرضیه دوم...................................................................................................64

  4-8- بررسی فرضیه­ی سوم..............................................................................................64

  عنوان                            فهرست مطالب                               شماره صفحه

   

  4-8- بررسی فرضیه­ی چهارم...........................................................................................65

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

  5-1- مقدمه............................................................................................................... 67

  5-2- بررسی برازش مدل پیشنهادی و تأیید شده......................................................... 67

  5-3- بررسی یافته­های مربوط به فرضیه­های پژوهش ............................................... ..67

  5-4- محدودیت­های پژوهش............................................................................................71

  5-5- پیشنهادات پژوهشی.................................................................................................71

  5-6- پیشنهادات کاربردی..................................................................................................71

  فهرست منابع فارسی.................................................................................................... 73

  فهرست منابع انگلیسی.................................................................................................. 76

  پیوست ها

  چکیده انگلیسی 

  منبع:

  منابع فارسی:

  آقا یوسفی، علیرضاو شریف، نسیم. (1390). بررسی رابطه حس انسجام و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران. مطالعات روانشناختی.دوره 7، 13، 73-51.

  آهی، قاسم. (1384). هنجاریابی فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ بین دانشجویان دانشگاه تهران. پایان‌نامه ‌کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

  امامی نائینی، نسرین. (1385). مهارت مقابله با هیجانات. تهران: انتشارات وزارت فرهنگو ارشاد اسلامی.

  امانی، احمد، کشاورز افشار، حسین، اسفندیاری، حجت، بازوند، فاطمه، و عبدالهی، نرمین. (1390). تعیین رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با سبک های هویت در  دانش آموزان. فصلنامه علوم رفتاری.1، 82-7.

  امیدی، عبدالله و یعقوبی، حمید. (1390). راهنمای تنظیم هیجانی.تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی.

  امیری پیچا کلایی، حمید، خانجانی، زینب، پور شریفی، حمید، عظیمی، زینب، فهیمی، صمد، اکبری، ابراهیم، محمود علیلو، مجید،وقاسم‌پور، عبدالله.(1391). بررسی مقدماتی علل تداوم نشانگان بالینی شکست عاطفی دانشجویان با تأکید بر سبک های دلبستگی و طرحواره­های ناسازگار اولیه. فصلنامه اندیشه و رفتار. 23، 28-22.

  امینیان، مریم. (1388). رابطه تنظیم هیجانی رخدادهای منفی زندگی و تصویر از بدن با اختلالات تغذیه در زنان و دختران شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشدمنتشر نشده. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

  براندن، ن. (1380). روانشناسی عزت نفس (ترجمه­ی مهدی قراچه داغی). تهران: نخستین. (2001)

  بیابانگرد، اسماعیل. (1381). تحلیلی بر فراشناخت و شناخت درمانی. فصلنامه تازه­های علوم شناختی4،28-22.

  بیرامی، منصور، فهیمی، صمد، اکبری، ابراهیم، و امیری پیچا کلایی، حمید. (1390). بررسی حساسیت اضطرابی فرافکنی و مولفه­های تنظیم هیجانی با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار دانشجویان. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی. دانشگاه تبریز. 8،68-43.

  حیدری، علیرضا و اقبال، فرشته. (1390). رابطه دشواری در تنظیم هیجان، سبک­های دلبستگی و صمیمیت با رضایت زناشویی در زوجین صنایع فولاد شهر اهواز. فصلنامه یافته­های نو در روانشناسی. 18، 131-114.

  حیدری، علیرضا، احتشام­زاد، پروین، و حلاجانی، فاطمه. (1389). رابطه تنظیم هیجانی فراشناخت و خوشبینی با اضطراب امتحان دانشجویان. فصلنامه یافته­های نو در روانشناسی. 11،18-7 . 

  ریسو، ل. دوتویت، پ. استین، دان. و یانگ، ج. (1390). طرحواره­های شناختی و باورهای مرکزی در مشکلات روانشناختی. چاپ اول، (ترجمه­ی حسن یعقوبی، رحیم یوسفی، و مسعود قربانعلی پور). تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز. (2007).

  ریو، م. ج. (1390) . انگیزش و هیجان.چاپ چهارم، (ترجمه­ی یحیی سید محمدی). تهران: نشر ویرایش. (2005).

  شعاری نژاد، علی اکبر. (1388). روانشناسی رشد. تهرات: اطلاعات.

  شولتز، د. و شولتز، ا. س. (1391). نظریه­های شخصیت. چاپ ششم، (ترجمه­ی یحیی سید محمدی). تهران: نشر ویرایش. (2005).

  شهامت، فاطمه. (1389). پیش بینی نشانه­های سلامت عمومی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه. فصلنامه روانشناسی دانشگاه شیراز.20، 32-26.

  عبدی، سلمان، باباپور خیرالدین، جلیل، و فتحی، حیدری (1389). رابطه سبک­های تنظیم هیجانی شناختی و سلامت عمومی دانشجویان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران.7، 258-246.

  عسگری، پرویز و روشنی، خدیجه. (1391). مقایسه هوش فرهنگی، هوش هیجانی، سازگاری فردی- اجتماعی دانشجویان زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. فصلنانه علمی پژوهشی زن و فرهنگ.3، 12، 63-49.

  فتحی، آیت اله، رضاپور، یوسف، و یاقوتی­آذر، شهرام. (1389). تعیین رابطه نیازهای بنیادی و حمایت اجتماعی با سازگاری اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی. 131-146.

  قاسمی­پور، یداله، بهرامی احسان، هادی، قهرمانلونژاد، سمیه، و پورشریفی، حمید. (1390). اثر بخشی مصاحبه انگیزشی بر ارضا نیاز­های بنیادی روانشناختی در بیماران عمل باز عروق کرونر قلب. مجله روانشناسی بالینی. سال سوم، 2. 53-41.

  قربانی، نیما. (1383). بازنگری در معنایی خودشناسی. معاونت پژوهشی دانشگاه تهران.

  کاظمی، حمید، مطهری، سارا، و قربانی، مریم. (1390). بررسی ارتباط بین طرحواره های ناسازگار اولیه و حالات فراشناختی در دانش آموزان شهر اصفهان. مجموعه مقالات همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد.

  کریمی، یوسف. (1392). روانشناسی شخصیت.چاپ هجدهم. تهران: نشر ویرایش.

  ملایی، عین اله، آسایش، حمید، تقوی­کیش، بهزاد، و قربانی، مصطفی. (1390). تفاوت جنسیتی و هوش هیجانی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان. دوره هفتم، شماره 2، 34-30.

  هالجین، ر. پ. و ویتبورن، س.ک. (1391). آسیب شناسی روانی دیدگاههای بالینی درباره­ی اختلالهای روانی.چاپ یازدهم، (ترجمه­ی یحیی سید محمدی). تهران: نشر روان. (2003).

  یانگ، جی. کلوسکو، ژ. و ویشار، م. (1392). طرحواره درمانی. چاپ دوم، (ترجمه­ی حسن حمید پور و زهرا اندوز). تهران: ارجمند. (2003).

  یاوری، امیرحسین. (1391). طراحی و آزمودن مدلی از متغیرهای نوروپسیکوپاتولوژیکی، هیجانی و رفتاری به عنوان پیش­آیندهای افسردگی در بیماران مبتلا به مولتیپل­اسکلروزیس (MS). پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی دانشگاه شیراز.

  یوسف­نژاد، مائده و پیوسته­گر، مهرانگیز. (1390). رابطه رضایت از از زندگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان دانشگاه بابل. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. 20، 64-56.

   

   

   

  English Refernces

  Adeyemo ,DA (2008). Demographic Characteristics and Emotional Intelligence Among Workers in Some Selected Organisations in Oyo State, Nigeria.Vision- The Journal of Business Perspective, 12(1): 43-48.

  Aldao, A. Nolen-Hoeksema, S. and Schweizer, S. (2010). Emotion-Regulation Strategies Across Psychopathology: A Meta-Analytic Review. Clinical Psychology Review. 30, (2), 217–237.

  Bamber M, McMahon R. (2008). Danger-early maladaptiveschemas at work!: The role of early maladaptiveschemas in career choice and the development ofoccupational stress in health workers. Clin PsycholPsychother; 15(2): 96-112.

  Baranoff, J.,& Oeil, T. (2007). Young Schema Questionnaire: Review of Psychometric and Measurement Issues, Australian Journal of Psychology, Vol. 59, No. 2, 78-86.

  Bauer, Johannes; Mulder, Regina H. (2006). Upward feedback and its contribution toemployees’ feeling of self determination. Journal of Workplace Learning Vol. 18 No.7/8, 508-521.

  Baumeister R, Leary MR(1995). The need to belong:Desire for interpersonal attachments as afundamental humanHarlow HF. The nature of love. Am Psychol (13): 673-685.

  Beck, A. T. (1967). Depression: Causes and treatment. Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

  Beck, A. T. (1991). Cognitive therapy: A 30-year retrospective.American Psychologist, 46, 368 - 375.

  Berenbaum, H., Raghavan, C., Le, H., Vernon, L. L., & Gomez, J. J. (2003). Disturbances in emotion. In D.Kahneman, E. Diener, & N. Schwarz (Eds.), Understanding Quality of Life: Scientific Perspectives on Enjoymentand Suffering(pp. 267-287). New York: Russell Sage.

  Berking, M., Orth, U., Wupperman, P., Meier, L. L., & Caspar, F. (2008). Prospective effects of emotion regulationskills on emotional adjustment. J Couns Psychol., 55: 485-494.

  Blanchard, C. M., Amiot ,C. E., Perreault ،S., Vallerand, R. J., Provencher, p. (2009) Cohesivenesscoach,s interpersonal style and psychological needs: Their effects on self-determination andathletes subjective well-being, Journal of Counseling Psychology, 52, 591-601.

  Bowlby J.(1958). The nature of a child’s tie to hismother. Int J Psychoanal. (99): 265-272.

   Brummett BR, Wade J, Rivera-Mindt M, Cecero J. (2007).Attachment style, early maladaptive schemas,coping self-efficacy, therapy alliance and their influence on addiction severity in methadanemaintenancetreatment. Fordbam University, College of psychology,: 18-82.

  Carver. S. C. and Scheir, M. F. (1992), Perspective on Personality. Allyn and Bacon.challenge appraisal. Journal of Personality and SocialPsychology, 73, 63-72.

  Chen, K& ،. Chung. J, (2010). Motivation in online learning:Testing a modelof self-determinatiotheory. Computers in Human Behavior26, 741–752.

  Coutinho, J., Ribeiro, E., Ferreirinha, R., & Dias, P. (2010). The Portuguese version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale and its relationship with psychopathological symptoms. Rev Psiq Clin Journal, 37(4),145-151

  David, L., Van Rooy, A. A. & Chockalingam, V. (2004). Group differences in emotional intelligence scores: theoretical and practical implications.Personality and Individual Differences, 38 (3), 689-700.

  Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why”of goal pursuits: Human needs and the self-determination.

  Dunham, S. M. (2008). Emotional skillfulness in African American marriage: intimate safety as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital satisfaction.Dissertation of Doctor of Philosophy, University of Akron.self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268.

  Eccles, J. S., & Roeser, R. W. (2011). Schools as developmental contexts during adolescence. Journal of Research on Adolescence, 21، 225–241.

  Fehr, B., & Russell, A. (1984). Concept of emotion viewed from a prototype perspective. Journalof Experimental Psychology: General, 113(3), 464 – 486.

  Fosca, G.M., (2008). Beyond the Parent-child Dyad: Testing Family SystemsInfluences on Children,s Emotion Regulation, Doctoral Dissertation ofPhilosophy, Marquette University, Milwauke, Wiscansin.

  Gagne, Marylene; Deci, Edward L. (2005). Self-determination theory and work Motivation. Journal of Organizational Behavior26, 331–362.

  Garnefski N, Kraaij V, van Etten M(2005) Specificity of relations between adolescents’ cognitive emotion regulation strategies and internalizing and externalizing psychopathology. J Adoles28 ،619–631.

  Garnefski, N., & Kraaij, V. (2009). Cognitive emotion regulation questionnaire-development of a short18- item version (CERQ-short). Pers Individ Dif, 41: 1045-1053.

  Garnefski, N., Kraaij, V., & van Etten, M. (2005). Specificity of relations between adolescents’ cognitive emotion regulation strategies and Internalizing and Externalizing psychopathology.Journal of Adolescence, 28, 619-631.

  Ghorbani, N. & Watson, P. J. (2004). Two facets of selfknowledge,big five؛ and promotion among Iranianmanagers. Journal of social behavior and personality:An International Journal, 32, 769-776

  Golman, D. (1998). Working with emotional intelligence. Newyork. Bantambook.

  Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation:Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of - Psychopathology Behavior Assessment ,26, 41-54

  Gross, J. J. (2001). Emotion regulation in adulthood: timing is everything. Curr Dir Psychol Sci, 10: 214-219.

  Gross, J. J. (2007). (Ed.). Handbook of emotionregulation. New York: Guilford Press.

  Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual difference in two emotion regulation processes: Implicationsfor affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 85: 348-362.

  Gross, J.J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review ofGeneral Psychology,2,271-299.

  Gross, J.J. (1999). Emotion Regulation: Past, Present, Future. Cognition &Emotion, 13, 551- 573.

  Gross, J.J. (2002). Emotion regulation. In: L. Feldman- Barrett & P. Salovey (Eds.), The wisdom infeeling. New York: The Guilford Press, 297-318.

  Gross, J.J., & Thompson, R.A., (2007). Emotional Regulation; ConceptualFoundations. New York: Guilford Press.

  Guardia, G. J. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Withinperson variation in security of attachment: A self theory perspective on attachment, Need Fulfillment and wellbeing Journal of personality and social psychology, 79, 367-384.

  Harvey, V S., & Retter, K. (2002). Variations by gender between children and adolescents on the four basic psychological needs. Intemational Journal ofReality Therapy, 21(2): 33-36.

  Hawang, J.E. (2006). A processing model of emotion regulation in sights from the attachment system.Doctoral dissertation of philosophy, College of arts and Sciences Georgia State University.

  Heider, D., Matschinger, H., Bernert, S., Alonso, J.,Brugha, T. S., Bruffaerts, R., de Girolamo, G., Dietrich,S., & Angermeyer, M. C. (2008). Adverse parenting asa risk factor in theoccurrence of anxiety disorders.Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 43(4),266272.

  Hamidpour, H. (2011). The efficacy of schema therapy in treating women's generalized anxiety disorder. Journal of Iranian Psychiatry and Clinical Psychology, 4, 420-43. (Persian)

  Jacobsen, B. (2008).Intarvention to existential psychology: A psychology for the uniquehuman being and its application intherapy. England:Wiely.

  Jocobs, M., Snow, J., Geraci, M., Vythilingam, M., Blair, R. J. R., ., Charney, D. S.,Pine, D. S., & Balir, K. S. (2008). Association between level of emotionalintelligence and severity of anxiety in generalized social phobia. Journal of AnxietyDisorders. 22, 1487–1495.

  Johnston, M., & Finney, S.(2010) Measuring basic needs satisfaction: evaluating previous andconducting new psychometric evaluations of the basic needs satisfaction in general scale.Psychology of Export and Exercis, 11, 91-99.

  Johnston. C., Dorahy. M. J., Courtney. D., Bayles. T. & O'Kane. M. (2009). Dysfunctional schema modes, childhood trauma and dissociation in borderline personality disorder. J Behav Ther Exp Psychiatry, 40، 248-255.

  Kirby, Js. (2007). Treating emotion Dysregulation in a couples context: a Pilot sudy of a couples skills Groupintervention. Journal of marital and family Therapy, 33(3), 375-391.

  LaBar, K. S. (2010). Emotion–Cognition Interactions. Encyclopedia of Behavioral Neuroscience,469-476.

  Lazarus, R. S. (1991b). Progress on a cognitive- motivational-relational theory ofemotion. American Psychologist, 46, 819- 834.

  Mayer. J.D.، Caruso، D.R.،& Salovey، P. (1999). Emotional intelligence meets traditional standards for intelligence, Intelligence، 27، 267-298.

  Mehsen,m.y.,vidik,A, somerlund.b,& Zachariae.R. (2005). Age and gender difference in negative affect-is there a role ror emotion regulation. Personality and individual difference,8, 1935-1946.

  Mennin, D. S., & Farach, F. J. (2007). Emotionand evolving treatments for adultpsychopathology. Clinical Psychology: Scienceand Practice, 14, 329-352.

  Muhonen, T., & Torkelson, E .(2004). Work locus of control and its relationship to health and job satisfaction from a gender perspective. Stress and health, 20,21-28

  Nolen- Hoeksema, s& Aldao, A.(2011). Gender and age difference in emotion regulation starategies and their relationship to defressive symftoms. . Personality and individual differenc, 6, 704-708.

  Nordahl, H. M., Holthe, H., & Haugum, J. A. (2005). Early maladaptive schemas in patients with or without personality disorders: does schema modification predict symptomatic relief? Clinical Psychology and Psychotherapy, 12, 142-149.

  Ntoumanis, N. (2001). “A self-determination approach to the understanding of motivation in physical education”, British Journal of Educational Psychology, 71(2): 225–242.

  Pascal, A., Christine, A., & Jean, L. (2008). Development and validation of the Cognitive Inventory ofSubjective Distress. International Journal of Geriatric Psychiatry; 23: 1175-1182.

  Pekrun, R., Goatz, T., & Perry, R.P., (2005). Achievement EmotionsQuestionnaire (AEQ), User, s Mannal, Mannal Version 2005.

  Pellitteri, J. (2009). The relationship between emotional intelligence and ego defensemechanisms.Journal of Psychology, 136(2), 182-194.

  Petrocelli JV, Glaser BA, Calhoun GB and CampbellLF )2001(. Cognitive schemas asmediating variables of therelationship between the self-defeating personality anddepression. J Psychopathol Behav Assessment;23(3): 183-191.

  Pintrich,p.R.,&Schunk,D.H.(2009).Motivation and Education, Theory ,Research. Journal of Educational Research,14,123-141.

  Reeve, J., Nix, G., & Hamm, D. (2003). The experience of self-determination in intrinsic motivation and the conundrum of choice. Journal of Educational Psychology, 95, 375-392.

  Rijkeboer, M.M., & de Boo, G.M. (2009). Early maladaptive schemas in children: Development and validation of the schema inventory for children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 41، 102-109.

  Roca, Juan Carlos; Gagne, Marylene (2008). Understanding e-learning continuanceintention in the workplace: A self-determination theory perspective. Computers inHuman Behavior24, 1585–1604.

  Ryan, R. M., Koestner, R., & Deci, E. L. (1991). Ego-involved persistence: When free-choice behavior is not intrinsically motivated. Motivation and Emotion, 15, 185-205.

  Saklofsake, DH.,Austin, E.J. , Rohr, B.A. , & Andrews,J. (2007). Personality, emotional intelligence and exercise. Journal of Health Psychology, 12 (6).

  Sarrazin, P.; Guillet, S.; &Cury, F. (2001). “The effect of coach's task and ego-involving climate on the changes of perceived competence relatedness, and autonomy among girl handballers”.European Journal of Sport Science, 1(1): 1–9Satisfaction from a gender perspective. Stress and Health, 20,21-28.

  Scherer, K. R. (1984). On the nature and function of emotion:A component process approach. In K.R. Scherer & P.Ekman (Eds.), Approaches to emotion (pp. 293-318).

  Schutte، N.S.، Malou، J.M.، Thorsteinsson، E.B.، Bhullar، N.،& Rooke، S.E. (2007). Ameta-anaylitic investigation of the relationship between emotional intelligence andhealth. Personality and Individual Differences، 42، 921-933.

  Schutz, P. A., Benson, J., & Decuir-Gunby, J. T. (2008). Approach/ avoidance motives, test emotions, and emotional regulation related to testing. Journal of Anxiety, stress and coping, 21 ،263 – 281.

  Shaikholeslami, R., Khayyer, M. (2006) Intrinsic motivation, Extrinsic motivation, and learningEnglish as a foreign language. Psychological Reports, 99, 813-818.

  Sheldon KM, Elliot AJ, Kim Y, Kasser, T)  2001(.What is satisfying about satisfying events? Testing10 candidate psychological needs. J Personality andSoc Psychol.; 80(2): 325-339.

  Sheldon, K. M., Ryan, R. M.,& Reis, H. T. (1996). Whatmakes for a good day? Competence and autonomy inthe day and in the person. Personality and SocialPsychology Bulletin,22,1270-1279.

  Shutte, N. C., Malnuff, J. M., Thorsteinsson, E. B., Bhullar, N., & Rooke, S. E. (2007). A meta-analytic investigation of the relationship between emotional intelligence and health. Personality and Individual Differences, 42, 921-933.

  Standage, M.; Duda, J.L.; & Ntoumanis, N. (2003). “A model of contextual motivation in physical education: Using constructs from selfdetermination and achievement goal theories to predict physical activity intentions”. Journal of Educational Psychology, 95(1): 97–110.

  Thimm, (2010). Mediation of Early Maladaptive Schemas between Perceptions of Pparental Rearing Style and Personality DisorderSymptoms, J. Behav, Ther., & Exp. Psychiat, 41، 52-59.

  Thompson,R,A.(1994) .Emotion regulation :A theme in search of definition .In N.A.Fox (ed),TheDevelopment Of Emotion Regulation Biological And Behavioral Considerations (pp.25-52).Chicago:The University Of ChicagoPress.

  Tomaka, J., Blascovich, J., Kibler, J., & Ernest, J. M. (1997).Cognitive and physiological antecedents of threat and trends and ecological interactions. Mar Ecol Prog Ser 303: 1–29.

  Trinidad, D.R., Jahnsone, C.A. (2000). The association between emotional intelligence andearly adolescent tobacco and alcohol use. Personality and individual Differences, 32, 95-105.

  Urdan, T. & Schoenfelder, E.(2006). Classroom effects on studentmotivation: Goal structures, social relationship, and competence beliefs.Journal of School Psychology, 44, 331-349.

  Vimz, B. & pina, w. (2010). The assessment of emotion regulation: Improving construct validily in research on psychopathology in Yoth. Journal of psycholosical Behaviour assessment, published online. 10،169-178.

  Wang CEA, Halvorsen M, Eisemann M,Waterloo K. (2010) Stability of dysfunctionalattitudes and early maladaptive schemas: A9-year follow-up study of clinicallydepressed subjects. Journal of BehaviorTherapy and Experimental Psychiatry;41(4): 389–396.

  Wei, M., Shaffer, P. A., Young, S. K., & Zakalik, R. A. (2005) Adult attachment, shame, depression,and loneliness: the mediation role of basic psychological needs satisfaction, Journal ofCounseling Psychology, 4, 591-601.

  Waller, G., Meyer, C., Ohanion, V. (2001). Psychometric properties of the long and short versions of theyoung schema questionnaire: core beliefs among bulimic and comparison woman, CognitiveTherapy and Research, 25(2), 137-147.

  Welburn, K., Coristine, M., Dagg, P., Pontefract, A., & Jordan, S. (2002). TheSchema Questionnaire - Short Form: Factor Analysis and Relationship BetweenSchemas and Symptoms. Cognitive Therapy and Research, 26 (4): 519-530.

  White, R. W. (1959). Motivation reconsidered: The concept ofcompetence. Psychological Review, 66, 297-333.

  Yelsma, P., & Sherilyn, M. (2003). An Examination of Couples' Difficulties With Emotional Expressiveness andTheir Marital Satisfaction. Journal of family communication,3(1),41-62.

  Yoo, S. H., Matsumoto, D., & LeRoux, J. A. (2006). The influence of emotion recognition and emotionregulation on intercultural adjustment. Int J Intercult Relat, 30: 345-363.

  Young JE, Klosko JS, Weishaar ME. (2003) .Schema therapy: A practitioner"s guide. A Division of Guilford Publications, Inc.

  Young, J. E. (1990). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Sarasota, FL: Professional Resource Press.

  Young, J. E. (1999). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach(rev.ed.). Sarasota, FL: Professional Resources Press.

  Zhang, D. H., & He, H. L. (2010) Personality traits and life satisfaction: A Chinese case study. Social behaviour and Personality, 38(8), 1119-1122.


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره¬های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره¬های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره¬های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره¬های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره¬های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره¬های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره¬های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره¬های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره¬های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره¬های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره¬های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره¬های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره¬های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

بررسی نقش طرحواره­های ناسازگار اولیه درپیش­بینی رفتارهای پرخطر دانش­آموزان چکیده طرحواره های ناسازگار به عنوان زیرساخت های شناختی منجر به تشکیل باورهای غیرمنطقی می شوند هنگامی که طرحواره­های ناسازگار اولیه فعال می­شوند سطوحی از هیجان منتشر می­شود و مستقیم یا غیرمستقیم منجر به اشکال مختلفی از آشفتگی­های روان شناختی نظیر افسردگی، اضطراب، عدم توانایی شغلی، سوء مصرف مواد، تعارضات ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A» رشته: روانشناسی گرایش: بالینی چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیتی سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار می باشد.روش:.40 فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی و 40فرد بهنجار با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار:در این مطالعه از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری یانگ ،پرسشنامه ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Aرشته : روانشناسی بالینی چکیده هدف: پژوهش حاضر مقایسه طرحواره های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنیهای مضطرب در دانشجویان دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی شهر رشت می باشد. روش تحقیق از نوع همبستگی و پس رویدادی مقایسه ای و مقطعی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه افرادی بود که در سال 93- 92 در مراکز آموزش عالی استان گیلان مشغول به تحصیل بوده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی چکیده : پژوهش حاضر به منظور مقایسه تحریف های شناختی و طرح واره های ناسازگار اولیه در افراد سرطانی و افراد عادی انجام شده است .بدین منظور از جامعه آماری بیماران سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی شیراز ، گروه نمونه 60 نفر به ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A» گرايش: سنجش و اندازه گيري(روانسنجي) زمستان 1393 چکيده طي دهه‌هاي گذشته، تعداد زيادي از روان شناسان و روانپزشکان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: صنعتی و سازمانی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در کارکنان شبکه بهداشت شهر پاسارگاد به مرحله اجرا درآمده است. به منظور دسترسی به هدف فوق از ببن کارکنان 132 نفر به صورت تصادفی ساده برای پاسخگویی به پرسشنامه های تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد که عبارت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی رابطه خود کنترلی وعملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آباده چکیده مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان آباده انجام گرفت.این مطالعه مقطعی –همبستگی بر روی350 نفر دانش آموز انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خود کنترلی ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده چکیده: پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان زن با خشونت اعمال شده علیه آنان انجام گرفت.. همچنین در ادامه از خرده مقیاس های هوش هیجانی جهت پیش بینی خشونت اعمال شده در معلمان زن استفاده شد، .به همین منظور 280 نفر از معلمان زن با روش نمونه گیری خوشه ای از بین جامعه فرهنگیان شهر بندرعباس انتخاب شدند. پس از آن به منظور جمع ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش بالینی چکیده هدف کلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه ناگویی هیجانی و درون/برونگرایی با رضایت زناشویی می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان متاهل مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری، در سال تحصیلی 92-93 دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان می باشد که حداقل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: روان شناسی گرایش: بالینی چکیده مشکل رایج در اختلالات سوء مصرف مواد، عود مصرف مواد حتی در بین افراد مداوا شده می باشد که این موضوع در مورد مادۀ مخدر شیشه بیشتر صدق می کند. از سویی، ذهن آگاهی یک سازۀ شناختی قابل پایش و مداخله در روان شناسی است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی اثربخشی کاربرد درمان تلفیقی مدل رایج ماتریکس و «کاهش ...

ثبت سفارش