پایان نامه تحلیل عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بر معادلات بین المللی

word 3 MB 30437 167
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۶,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(MA)

  رشته: جغرافیا        گرایش: سیاسی

  چکیده

  جهان اسلام، دارای مجموعه‌ای از ویژگی‌های ژئوپلیتیکی ناهمگون است. کشورهای مسلمان دارای امکانات فوق‌العاده مهمی برای همگرائی منطقه‌ای و تشکیل نظام منطقه‌ای با تکیه بر عناصر و آمیزه‌های بومی می باشند. این پایان نامه با هدف تحلیل عوامل  تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بر معادلات بین المللی انجام گرفت و این سوال مطرح گردید که عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بر معادلات بین المللی کدامند. اهداف این تحقیق شامل تبیین موقعیت ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر همگرایی کشورهای اسلامی بر مبنای دین اسلامی بعنوان قدرت جهانی هستند.  این پایان نامه یک تحقیق توصیفی است و یافته های تحقیق نشان داد که موقعیت جغرافیایی کشورهای اسلامی می تواند با همگرایی در معادلات تأثیرگذار باشد همچنین دین اسلام می تواند عامل قدرت کشورهای اسلامی در معادلات بین المللی باشد.

  کلمات کلیدی: ژئوپلیتیک، اسلام، همگرایی، معادلات بین الملل، اتحادیه، عرب.

  فصل اوّل

   کلیات تحقیق

  مقدمه

  جهان اسلام با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر به منزله یک قطب جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بزرگ، گستره وسیعی از کره خاکی را در بر می گیرد که دارای قابلیت های قوی برای هم گرایی است. از نقطه نظر جغرافیای سیاسی، اکثر کشورهای اسلامی در مراحل نخستین سازمان دهی سیاسی فضا قرار دارند. در این کشورها جمعیت، با سرعت در حال افزایش است. از نظر ژئوپولیتیکی نیز مسائلی در جهان اسلام وجود دارد. کشورهای اسلامی واقع در خاورمیانه و شمال افریقا از معضل طبیعی و جغرافیایی کم آبی و بی آبی رنج می برند. همین مسئله باعث فراهم آوردن زمینه چالش بین کشورهای دارای حوضه های مشترک آب گردیده و آب را به یک موضوع ژئوپولیتیکی تبدیل کرده است. جهان اسلام، از طرفی زمینه های همگرایی قابل ملاحظه ای دارد که بزرگ ترین مخزن انرژی در اختیار جهان اسلام است. با توجه به رو به کاهش بودن منابع هیدروکربنی انرژی در سایر حوزه ها، منطقه خلیج فارس به علت دارا بودن منابع عظیم انرژی، حداقل برای ربع سده آینده، هم چنان مورد توجه جدی اقتصاد جهانی خواهد بود و این ویژگی برای ژئوپلیتیک بودن این منطقه کفایت می کند.

  1-1- بیان مساله

  زمانی که برای اولین بار در اواخر دهه پنجاه میلادی مسئله ای به نام ژئوپلیتیک جهان اسلام مطرح شد، جهان اسلام به سه بخش مرکز، غرب و شرق تقسیم بندی شد و با نظر به اینکه این تقسیم بندی با واقعیت های گسترش و نفوذ اسلام هماهنگی بیشتری داشت، مورد توجه صاحب نظران غربی هم قرار گرفت. نیاز به تغییر ساختار نظام ژئواستراتژیکی جهان، تغییر ساختار نظام شوروی سابق را به دبنال داشت که در پی فروپاشی آن جمهوری های مسلمان نشین شوری به استقلال رسیدند که این دگرگونی قبل از هر چیز مرزهای ژئوپلیتیکی جهان اسلام را تغییر داد، نتیجه آنکه ما امروز با مجموعه ای از قلمروهای جغرافیایی جهان اسلام مواجه هستیم(عزتی، 1379، ص1).

  اندیشمندان اسلامی براساس آموزه های دین اسلام تصویری ژئوپلیتیکی از نظم جهانی ارائه می دهند که تفاوتی آشکار با نظم جغرافیایی موجود دارد. نخستین ویژگی چنین نظمی، نادیده انگاشتن دولت های ملی و قلمروی جغرافیایی کشورها است. اسلام مرزهای عقیدتی و یک نظم امتی در قلمرو دارالاسلام را به رسمیت می شناسد که بر مبنای عقاید و اصول مشترک اسلام بین مسلمانان انسجام و وحدت پیدا می کند. چنین نگرشی به ایجاد یک بوک قدرت(قدرت سوم) در چارچوب موازنه قوا و معادلات بین المللی کنونی تأکید می ورزد(پیشگاهی فرد و همکاران، 1385، ص115).

  برنامه بنیادگرایی اسلامی از طریق چند فرآیندسیاسی گوناگون و بسته به پویشهای هر دولت ملی و شکل برنامه ریزی جهانی در هراقتصاد، در مقام جوامع اسلامی و همین طور بین اقلیتهای مسلمان در جوامع غیرمسلمان ظهور کرده است. یک هویت جدید در حال ساخته شده است، امّا به با بازگشت به سنت، بلکه با کار روی مواد و مصالح سنتی به منظور تحقیق بخشیدن به دنیایی الهی و برادرانه که در آن توده های محروم و روشنفکران ناراضی ممکن است معنای جدیدی را بسازند که بدلیل اینکه طردکننده نظم جهانی است جهان شمول می شود(شمسینی غیاثوند و همکاران، 1391، ص80).

  به نظر می رسد نظم مورد نظر جهان اسلام در واقع مبین تصویری ژئوپلیتیکی از یگانگی امت اسلامی و فراتر از آن همبستگی نوع بشر در سایه مبانی و پیوندهای عقیدتی مشترک است. این اصل به طور اصولی در تضاد و تقابل با بنیان های نظم جغرافیای بین المللی حاکم می باشد(پیشگامی فرد و همکاران، 1385، ص116).

  امروزه برای پیشبرد همگرایی و همکاری میان کشورها در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و تکنولوژیک چه در سطح منطقه ای و چه در سطح بین المللی، اتحادیه یا سازمان هایی به وجود می آید که با برخورداری از ساختارهای رسمی و براساس توافق چندجانبه میان دولت ها به صورت فراملی عمل می کنند. در حوزه کشورهای اسلامی وجود یک سازمان کارامد و فراگیر به منظور جمع کردن کشورها در فرایند همگرایی، همانند اتحادیه اروپایی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با وجود آنکه سازمان کنفرانس اسلامی می توانسته در رابطه با همگرایی جهان اسلام گزینه مناسبی باشد، زیرا هم تمامی کشورهای اسلامی در آن عضویت دارند و هم از چندین دهه تجربه سازمانی برخوردار است اما این سازمان بدلیل آنکه ازکارایی و قدرت لازم برخوردار نیست و همچنین وابستگی برخی کشورهای عضو به بیگانگان، عدم توجه بعضی اعضا به همکاری با سازمان و فقدان سازوکارهای موثر در وادارکردن کشورها جهت اجرای قطعنامه های سازمان کنفرنس اسلامی برای همگرا نمودن کشورهای اسلامی ناکارآمد بوده است(حسینی مقدم و همکاران، 1391، ص5-4).

  اگرچه اغلب مسلمانان به لحاظ ایدئولوژیک خواهان ایجاد همبستگی و اتحاد جهانی کشورهای مسلمان هستند امّا در واقع چنین امری با چالش های متفاوتی روبرو است. این چالش های متفاوت در قالب نارضایتی هایی در میان کشورهای مسلمان وجود بارز دارد که نمی توان صرف وجود عامل وحدت بخش اسلام بر روی آن تاکید نمود. اگرچه جهان اسلام در کلیت خود تاثیرگذار در فرایندهای جهانی می باشد امّا در واقع خود به علت عدم انسجام لازم نتوانسته به محوری موثر تبدیل شود. جهان اسلام به عنوان محدوده ای قابل توجه در جغرافیای جهان درگیر مشکلات درونی- ملی  و منطقه ای می باشد. از آنجائیکه بسیاری از این چالش ها ناشی از رویکردهای تئولوژیکی می باشد امّا محور چاره ای مشکلات، اقدامات تئولوژیکی نیست بلکه رویکردهای ژئوپلیتیک برای معرفی افق های جدید و کارکردی باید مورد توجه واقع شود(یوسفی و همکاران، 1389، ص5).

  باتوجه به موارد مطروحه، این پژوهش درصدد می باشیم که به تبیین موقعیت ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بپردازد و عوامل تاثیرگذار بر همگرایی کشور های اسلامی بر مبنای دین اسلامی بعنوان قدرت جهانی را شناسایی نماید.

  1-2- ضرورت تحقیق

  جهان اسلام به لحاظ جغرافیایی، وسعت قابل ملاحظه‌ای از کره خاکی را در بر می‌گیرد. گستره آن حدود یازده هزار کیلومتر طول جغرافیایی، از غربی‌ترین نقطه در شمال افریقا تا جزایر جاوه اندونزی و حدود 6 هزار کیلومتر عرض جغرافیایی، از شمال قزاقستان تا جنوب سودان را در بر می‌گیرد. جمعیت جهان اسلام براساس برآوردهای خوش بینانه، بیش از یک میلیارد و دویست میلیون نفر می باشد که عمده آنها در گستره پیش گفته در قالب ملیت های مختلف، پیرو دین اسلام هستند. این گستره، دربرگیرنده منطقه اسلام مرکزی و اسلام پیرامونی است. اسلام مرکزی شامل کشورهایی است که در سال های آغازین گسترش اسلام به این دین گرویدند و اسلام پیرامونی، قسمت هایی از جهان اسلام است که در سده ‌های بعدی، اسلام را به عنوان یک آیین آسمانی برای خود انتخاب کردند. علاوه بر این گستره، امروزه مسلمانان در همه کشورهای دنیا حضور دارند. جمعیت مسلمانان در برخی کشورهای اروپایی، اگر چه در اقلیت هستند، ولی اقلیتی را تشکیل می‌دهند که به مثابه اکثریت قابل ملاحظه‌ای می‌باشند. 
  در سال های اخیر، وقوع حوادثی در جهان با عاملیت عده‌ای به ظاهر مسلمان باعث شد تا تبلیغات منفی گسترده ای علیه مسلمانان صورت گیرد. حادثه 11 سپتامبر و تشکیل حکومت افراطی طالبان در افغانستان، آخرین مصداق از این اقدامات به شمار می رود. عده‌ای در غرب با استفاده از ابزار تبلیغات، اعمال خلاف اسلام و خشونت‌بار مسلمان نمایان را اعمال اسلامی، جلوه داده و تلاش نمودند تا آن چه اتفاق افتاده را واقعیت جهان اسلام معرفی کنند. آن چه مسلّم است این که جهان اسلام از این اعمال ضدخدایی و ضدانسانی، جداست. با افول دیگر مکاتب مادی در جهان امروزی، دنیای اسلام دارای ارزش های ذاتی بسیار ارزش مندی است که می‌تواند قابلیت سازگاری جهان اسلام و تمدن اسلامی با سایر ادیان و تمدن ها را به جهانیان نشان دهد. به طور حتم، دست یابی به این مقصود، به آسانی میسر نیست؛ به ویژه این که جریان های ضداسلامی تلاش می‌نمایند تا با وارونه جلوه دادن واقعیت های جهان اسلام، چهره آن را مخدوش نمایند. جهان اسلام، در حال حاضر، دارای مجموعه‌ای از ویژگی‌های ژئوپولیتیکی ناهمگون است به همین دلیل ویژگی های فوق‌العاده مهمی برای همگرائی و تشکیل نظام منطقه‌ای با تکیه بر عناصر و آمیزه‌های بومی دارد.

   

   

  1-3- اهداف تحقیق

  1- تبیین موقعیت ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی

  2- شناسایی عوامل تاثیرگذار بر همگرایی کشورهای اسلامی بر مبنای دین اسلامی بعنوان قدرت جهانی

  1-4- سوالات تحقیق

  1- عوامل تاثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی در معادلات بین المللی کدامند؟

  1-5- فرضیات تحقیق

  1- موقعیت جغرافیایی کشورهای اسلامی می تواند با همگرایی در معادلات تأثیرگذار باشد.

  2- دین اسلام می تواند عامل قدرت کشورهای اسلامی در معادلات بین المللی باشد.

  1-6- قلمرو تحقیق

  نظر به گستردگی موضوع جهان اسلام، تنوع در تعاریف و دسته بندی های آن، تعیین قلمرو تحقیق می تواند در دستیابی به اهداف آن مهم باشد. این تحقیق به مسایلی چون جهان اسلام، نقاط ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی، عوامل همگرایی کشورهای اسلامی می پردازد.

  1-7- پیشینه تحقیق

  سید یحیی صفوی(1388) در تحقیقی به بررسی جغرافیای سیاسی جهان اسلام پرداخت. او بیان داشت اتصال سرنوشت کشورهای اسلامی به یکدیگر، مزیت های نسبی، فرصت ها و افق های روشنی را به منظور رشد، توسعه و اقتدار هر یک از کشورهای اسلامی خلق می کند. یاری جستن از باورها و ارزش های اسلامی یکی از مهمترین عوامل شکل گیری وحدت و همگرایی میان کشورهای اسلامی است.

  باتکیه بر ارزش ها و باورهای مشترک زمینه بهره جویی از ظرفیت های موجود در جهان اسلام به منظور حفظ و ارتقای منافع مسلمین امکان پذیر می شود.صفوی در این پژوهش از جمله ظرفیت ها و قابلیت های اصلی جهان اسلام را عوامل زیر برشمرد:

  موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک کشورهای اسلامی، بهره مندی از کانون های معتبر ایجاد قدرت، امکان ارتقای نظام دفاعی در قالب ائتلاف و پیمان های دفاعی و تبدیل نمودن آن به یک قدرت برتر، وجود فرصت ها و تهدید های مشترک(صفوی، 1388، ص13).

  احمدی و همکاران(1389) به بررسی چالشهای وحدت درجهان تشیع پرداختند. آنها بیان داشتند که جهان تشیع به عنوان بخشی ازفضای گسترده ترجهان اسلامی سرزمینهایی را دربرمیگیرد که گروه ها و جوامع شیعی درآن زندگی میکنند این قلمرو شامل مناطقیمی شود که ازنظر طبیعی و انسانی دارای ترکیبی متنوع هستند اگرچه جهان تشیع ازنظر اشتراکات مذهبی و اعتقادی ویژگیهای جغرافیایی و نیز توانهای محیطی ازقابلیت های فراوانی برای وحدت و همگرایی و تبدیل شدن به یک سازه منطقه ای برخوردار است اما وجود برخی عوامل و زمینهای بروز اختلاف و واگرایی مانع ازایجادوحدت شده و ازایفای نقش موثر آن جلوگیری نموده ا ست برخی ازاین چالشها و موانع عبارتنداز:

   وجود فرقه های مختلف و تفاوت درطرزتلقی ها ازتشیع، تعداد محدود کشورهای با اکثریت جمعیت شیعه و تعداد محدودتر دولت های شیعی، تفاوت های قومی زبانی و نژادی، شائبه تعارض نسبی بین همگرایی جوامع شیعی با سیاست کلان وحدت جهان اسلام، تبلیغات گسترده شیعه هراسی و ایران هراسی(احمدی و همکاران، 1389، ص1).

  Abstract

  Islamic world is a geopolitical heterogeneous set of features. Muslim countries have a great potential for regional integration and the establishment of an area with an emphasis on indigenous elements and their mixtures. This study aims to analyze of the influential factors of the geopolitical Islamic countries on the international equations. This research aims to explain the geopolitical importance of the Islamic countries and Islamic countries on the basis of factors affect the convergence of Islam as a world power. This study is a descriptive research. Findings showed that the geographical location of countries can affect the convergence of the equations can also be the cause of Islam in Muslim countries in international equations.

  Key words: Geopolitics, Islam, Convergence, Equations International Union, Arab

 • فهرست:

  چکیده

  فصل اوّل- کلیات تحقیق

  مقدمه

  1-1- بیان مساله

  1-2- ضرورت تحقیق

  1-3- اهداف تحقیق

  1-4- سوالات تحقیق

  1-5- فرضیات تحقیق

  1-6- قلمرو تحقیق

  1-7- پیشینه تحقیق

  1-8- تعریف واژگان کلیدی

  1-8-1- جهان اسلام

  1-8-2- ژئوپلیتیک

  1-8-3- همگرایی

  1-8-4- واگرایی

  1-8-5- دبن

  فصل دوم- مبانی نظری

  مقدمه

  2-1- مفهوم همگرایی

  2-2- عوامل همگرایی

  2-2-1- عوامل اجتماعی و فرهنگی

  2-2-2- عوامل اقتصادی و سیاسی

  2-2-3- ناسیونالیسم

  2-2-4- همگرایی منطقه ای

  2-2-5- عامل جغرافیا

  2-2-6- ساختار سیاسی مشترک

  2-2-7- تهدید و احساس خطر مشترک

  2-3- همگرایی در جهان اسلام

  2-4- راهبردهای همگرایی در جهان اسلام

  2-5- تجارب همگرایى در جهان اسلام‏

  2-6- اتحادها و ائتلاف‏هاى سیاسى

  2-6-1- جمهورى متحده عربی

  2-6-2-  فدراسیون عربى

  2-6-3- اتحادیه عرب

  2-6-4- سازمان کنفرانس اسلامى

  2-6-5- اتحادیه‏هاى اقتصادى

  2-6-5- 1- شوراى همکارى خلیج فارس

  2-6-5-2- شوراى همکارى عرب

  2-6-5-3- گروه دى هشت

  2-6-5-4- سازمان همکارى اقتصادى (اکو)

  2-7- موانع همگرایى در جهان اسلام‏

  2-7-1- استبداد داخلى

  2-7-2- اختلافات سیاسى

  2-7-3- ملى‌گرایی افراطی

  2-7-4- رقابت‌ به‌جای همکاری

  2-7-5- بى‌ثباتى سیاسى

  2-7-6- استعمار خارجی

  2-7-7- صهیونیسم

  2-8- موقعیت جغرافیایی کشورهای اسلامی

  2-8-1- ژئوپلیتیک کشورهای مسلمان قاره آسیا

  2-8-1-1- آسیای جنوب غربی(خاورمیانه)

  2-8-1-1- 1- جمهوری اسلامی ایران

  2-8-1-1- 2- اردن

  2-8-1-1- 3- افغانستان

  2-8-1-1- 4- قطر

  2-8-1-1- 5- امارات متحده عربی

  2-8-1-1- 6- عربستان سعودی

  2-8-1-1- 7- کویت

  2-8-1-1- 8- پادشاهی بحرین

  2-8-1-1- 9- جمهوری ترکیه

  2-8-1-1- 10- سوریه

  2-8-1-1- 11- عراق

  2-8-1-1- 12- عمان

  2-8-1-1- 13- یمن

  2-8-1-1- 14- لبنان

  2-8-1-1- 15- فلسطین

  2-8-1-2- آسیای جنوبی

  2-8-1-2- 1- پاکستان

  2-8-1-2- 2- بنگلادش

  2-8-1-2- 3- مالدیو

  2-8-1-3-  آسیای جنوب شرقی

  2-8-1-3-1- اندونزی

  2-8-1-3-2- برونئی

  2-8-1-3-3- مالزی

  2-8-1-4- آسیای مرکزی

  2-8-1-4-1- آذربایجان

  2-8-1-4-2- ازبکستان

  2-8-1-4-3- تاجیکستان

  2-8-1-4-4- ترکمنستان

  2-8-1-4-5- قرقیزستان

  2-8-1-4-6- قزاقستان

  2-8-2- مسلمانان قاره آفریقا

  2-8-2-1- آفریقای شمالی

  2-8-2-1-1- الجزایر

  2-8-2-1-2- تونس

  2-8-2-1-3- مصر

  2-8-2-1-4- مراکش

  2-8-2-1-5- لیبی

  2-8-2-2- آفریقای شرقی

  2-8-2-2-1- جمهوری جیبوتی

  2-8-2-2-2- جمهوری سومالی

  2-8-2-2-3- تانزانیا

  2-8-2-3-آفریقای غربی

  2-8-2-3-1- جمهوری بنین

  2-8-2-3-2- جمهوری سنگال

  2-8-2-3-3- جمهوری گابن

  2-8-2-3-4- جمهوری گامبیا

  2-8-2-3-5- جمهوری گینه کوناکری

  2-8-2-3-6- جمهوری گینه بیسائو

  2-8-2-3-7- جمهوری کامرون

  2-8-2-3-8- جمهوری ساحل عاج

  2-8-2-3-9- جمهوری مالی

  2-8-2-3-10- موریتانی

  2-8-2-3-11- بورکینا فاسو 

  2-8-2-3-12- جمهوری سیرالئون

  2-8-2-3-13- جمهوری فدرال نیجریه

  2-8-2-3-14- جمهوری توگو

  2-8-2-4- آفریقای مرکزی

  2-8-2-4-1- جمهوری اوگاندا

  2-8-2-4-2- جمهوری چاد

  2-8-2-4- 3- جمهوری سودان

  2-8-2-4-4- جمهوری نیجر

  2-8-2-5- آفریقای جنوبی

  2-8-2-5-1- جمهوری موزامبیک

  2-8-2-5-2- اتحادیه کومور

  2-8-3-  قاره اروپا

  2-8-3-1- جمهوری آلبانی

  2-8-4- قاره آمریکا

  2-8-4-1- ونزوئلا

  2-8-4-2- اکوادور

  2-8-4-3- جمهوری سورینام

  2-8-4-4- جمهوری گویان

  فصل سوم- روش اجرای تحقیق

  3-1- مقدمه

  3-2- روش شناسی تحقیق

  3-3- روش گردآوری اطلاعات

  3-4- ابزار گردآوری اطلاعات

  3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

  فصل چهارم- یافته های تحقیق

  مقدمه

  4-1- موقعیت ژئوپلیتیکی برتر جهان اسلام

  4-2- ویژگی های ژئوپلیتیک جهان اسلام

  4-3- موقعیت ژئواستراتژیکی جهان اسلام

  4-4- ویژگی های جمعیتی جهان اسلام

  4-5- موقعیت ژئوکالچر جهان اسلام

  4-6- بحث و بررسی یافته های تحقیق

  فصل پنجم- نتیجه گیری و ارزیابی فرضیه ها

  مقدمه

  5-1- ارزیابی فرضیه اول

  5-2- ارزیابی فرضیه دوم

  5-3- پیشنهادات

  منابع

   

  منبع:

  آگاهی، عباس(1368)، "مسائل ژئوپلیتیک ( اسلام ، دریا ، آفریقا )"، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.

  ابوالحسنی، صالح(1376)، جمهوری قزاقستان، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.

  احمدیان،محمدعلی(1383)، ویژگی های جغرافیایی کشورهای اسلامی، انتشارات سخن گستر، مشهد.

  اسدی کیا، بهناز(1374)، جمهوری آذربایجان، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.

  اسماعیل، طارق (1369)، چپ ناسیونالیستى عرب، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: دفتر مطالعات سیاسى بین‏المللى وزارت امور خارجه.

  اشمیت، هلموت (1367)، استراتژى بزرگ، ترجمه هرمز همایون‌پور، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى.

  افشاری، پرویز(1384)، مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس، انتشارات وزارت امورخارجه تهران(جلد اول و دوم).

  اکبر، سیدعبدالله(1390)، امارات عربی متحده، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه،تهران.

  امیرشاهی، ذوالفقار(1373)، تونس، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.

  امیرشاهی، ذوالفقار(1377)، لیبی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.

  بختیاری، سعید(1371)، آشنایی اجمالی با کشورهای جهان-ایران، مجله رشد جغرافیا، ش م29.صص46-45.

  برزین، سعید (1365)، تحول سیاسى در سوریه، بى م، تهران: شرکت سهامى انتشار.

  برزین، سعید(1365)، :تحول سیاسی در سوریه"، شرکت سهامی انتشار، تهران.

  بهرامی، سیامک(1390)، کویت، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه،تهران.

  پورفیکویی، علی(1374)، نگاهی به مسائل ژئوپلیتیکی جهان معاصر، انتشارات وافقی، مشهد.

  پیشگامی فرد، زهرا. (1385)، "تاثیر نظم ژئوپلیتیکی اسلام بر سیاست خارجی ایران"، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی، شماره 61، صص127-115.

  جانسون، کریس(1390) افغانستان کشوری در تاریکی ترجمه نجله خندق، تهران.

  جانعلی پور، اسماعیل(1388)، نقش مذهب در ساختار جدید ژئوپلیتیکی خلیج فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، رشت، دانشگاه آزاد.

  حافظ نیا، محمدرضا؛زرقانی، سیدهادی. (1390)، چالش های ژئوپلیتیکی همگرایی در جهان اسلام، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره ی80، صص154-139.

  حسینی مقدم، محمد؛ صنیع اجلال، مریم. (1391)، همگرایی جهان اسلام و آینده تمدن اسلامی، فصلنامه ی مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال اول، شماره3، صص19-1.

  درایسدل، الاسدایر و اچ بلیک، جرالد، مترجم دره میرحیدر(1374)، جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.

  درایسدن، آلاسدیر و بلیک، جرالد اچ (1369)، جغرافیاى سیاسى خاورمیانه و شمال آفریقا، ترجمه درّه میرحیدر، تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى وزارت امور خارجه.

  رجایی، فرهنگ(1382)، پدیده جهانی شدن، ترجمه ی عبدالحسین آذرنگ، نشرآگه، تهران.

  روبرآژرون(1365)، تاریخ معاصرالجزایر، ترجمه منوچهربیات مختاری، مشهد، دانشگاه فردوسی، نشر بی تا.

  ستوده، محمد(1387)، جهانی شدن و همگرایی کشورهای اسلامی، شماره 42، صص116-95.

  سعیدی، ابراهیم(1374)، سوریه، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.

  سیمبر، رضا(1376)، بازیگران جهانی و مدیریت بحران های بین المللی، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره120-119.

  شمسینی غیاثوند، حسن؛ نجفی جویباری، خورشید. (1391)، "واکاوی نوبنیادگرایی اسلامی و جهانی شدن هویت، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام"، سال اول، شماره ی 3، صص99-77.

  صدرنائینی، عبدالرضا(1365)، کانال سوئز در اقتصاد و سیاست جهانی، فصلنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال اول، شماره3، صص28-24.

  صفوی، سید یحیی(1385)، « وحدت جهان اسلام : چشم انداز آینده »، کنگره ی بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، دانشگاه اصفهان.

  صفوی، سیدیحیی.(1388)، جغرافیای سیاسی جهان اسلام، مجله سپهر، سال هجدهم، شماره69، صص18-13.

  طالشی صالحانی، حسین(1374)، نیجریه، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.

  عبدالحسین سعیدیان،(1380) اطلاعات عمومی، نشر علم، تهران.

  عزتی، عزت الله(1380)، ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم، انتشارات سمت، تهران.

  عزتی، عزت الله. (1379)، "ژئوپلیتیک جهان اسلام و جایگاه کشورهای شمال افریقا"، دوفصلنامه مطالعات افریقا، شماره1، صص24-1.

  عزتی، عزت الله،(1380)، ژئوپلیتیک، انتشارات سمت، تهران.

  عزتی، عزت اله(1372)،ژئوپلیتیک، انتشارات سمت، چاپ دوم؛ تهران.

  عظیمی، رقیه السادات(1374)، عربستان سعودی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.

  علوی، حسن(1374)، قطر، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.

  غیابی، پویا(1377)، اطلس گیتاشناسی کشورها، موسسه ی جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.

  فرجی، عبدالرضا(1371)، جغرافیای کشورهای مسلمان، وزارت آموزش و پرورش، تهران.

  فردوسی پور، مجتبی(1383)، مجموعه مقالات و سخنرانی همایش بین المللی جهان اسلام؛ چالشها و فرصتها، انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.

  فرزین نیا، زیبا(1372)، بنگلادش، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.

  فرزین نیا، زیبا(1376)، پاکستان، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.

  فرهادی، مسعود(1374)، مالزی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.

  قاسمی، صابر(1374)، ترکیه، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.

  کاظمى، علی‌اصغر (1370)، نظریه همگرایى در روابط بین‏الملل، تهران: نشر قومس.

  کریملو، داوود(1374)، جمهوری یمن، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.

  کریمی، جواد(1389) مدخل بنگلادش، دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائره المعارف اسلامی.

  کریمی، حسین(1375)، ترکمنستان ، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.

  گلی­زواره، غلامرضا(1390)، نقش مسلمانان در شکوفایی اروپا، مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره )، قم.

  گنجی، محمدحسن(1365)، برداشتی جغرافیایی از جمعیت مسلمانان جهان و پاره ای از مشخصات دموگرافیک آن، سمینار جغرافیایی بین المللی، سازمان پژوهش های جغرافیایی آستان قدس رضوی.

  الماسی، محمدعلی(1379)، تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایران، انتشارات امیرکبیر، تهران.

  مجتهدزاده، پیروز(1381)، جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، انتشارات سمت، تهران.

  مجیدی سورکی(1375)، الجزایر، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.

  مسایلی، محمود(1374)، کتاب گینه کوناکری، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.

  مصاحب، غلامحسین(1345)، دایره المعارف فارسی مصاحب، جلد اول، موسسه ی انتشارات فرانکلین، تهران.

  مظفری، محمدرضا(1372)، اندونزی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.

  معظمی گودرزی، پروین(1377)، قرقیزستان ، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.

  ملکی، ابوالقاسم(1389)، اتیوپی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.

  منتظمی، رویا(1374)، تاجیکستان، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.

  موثقی، سید احمد (1378)، علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمین در اندیشۀ سیاسی و آرای اصلاحی سید جمال‌الدین اسدآبادی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

  نشاشیبى، ناصرالدین (1350)، در خاورمیانه چه گذشت؟، ترجمه محمدحسین روحانى، تهران: انتشارات توس.

  نظری، علی اصغر(1372)، جغرافیای ممالک اسلامی، انتشارات دانشگاه پیام نور ایران، تهران.

  ولایتى، علی اکبر (1376)، ایران و مسئله فلسطین بر اساس اسناد وزارت امور خارجه (1937-1897 م / 1317- 1315ق)، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى.

  ولایتی، علی اکبر؛ سعیدمحمدی، رضا(1389)، تحلیل تجارب همگرایی در جهان اسلام، فصلنامه دانش سیاسی، سال ششم، شماره اول، صص179-151.

  ولی اللهی ملکشاء، حبیب الله(1375)، آلبانی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران.

  هاریسون، پل (1364)، درون جهان سوم، ترجمه شاداب وجوه، تهران: انتشارات کاظمی.

  یوسفی، ثریا؛ کریمی پاشاکی، سجاد. (1389)، " ژئوپلیتیک، سازه ای برای همگرایی کشورهای جهان اسلام"، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، صص14-1.

  مصباح یزدی، محمدتقی(1377)، آموزش عقاید، مرکز چاپ و نشر بین‌الملل سازمان تبلیغات اسلامى‌، تهران.

  شهروی، محمودرضا(1392)، عوامل همگرایی و واگرایی در منطقه خلیج فارس، اولین همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا.

  بیداله خانی، ارش(1389)، مفهوم شناسی امت واحده از واگرایی تا همگرایی جهان اسلام، همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین الملل از دیدگاه اسلام.

  احمدی، سیدعباس؛ پالیزبان، فرامرز؛ جاسم نژاد، مسعود(1391)، چالشهای وحدت درجهان تشیع، پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام.

   

  Abboushi, W. (1970), Political Systems of the Middle East in the 20th Century, New York: Odd, Mead.

  http://fa.wikipedia.org/wiki/

  Miller, Tracy, ed. (October 2009). Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population. Retrieved 2010-09-03.

  Muhammad, Khalil (1962), The Arab States and the Arab League, Beirut, Khayatas.

  Peretz, Pon (1963), The Middle East Today, New York: Holt, Rinehart and Winston, INC.

  Peterson, Erik (1988), The Gulf Cooperation Council, London: West View Press.

  Mahdi H. Al- Salman; Islamic Regional Economic Integration: Challenges and opportunities; Kuwait University: 1999; pp. 20- 22.

  Mohammad Ahmed Qadri; The Muslin World Hope the New Millennium; 2000; Available at: www. Iecrcna. org.


موضوع پایان نامه تحلیل عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بر معادلات بین المللی , نمونه پایان نامه تحلیل عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بر معادلات بین المللی , جستجوی پایان نامه تحلیل عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بر معادلات بین المللی , فایل Word پایان نامه تحلیل عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بر معادلات بین المللی , دانلود پایان نامه تحلیل عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بر معادلات بین المللی , فایل PDF پایان نامه تحلیل عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بر معادلات بین المللی , تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بر معادلات بین المللی , مقاله در مورد پایان نامه تحلیل عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بر معادلات بین المللی , پروژه در مورد پایان نامه تحلیل عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بر معادلات بین المللی , پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بر معادلات بین المللی , تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بر معادلات بین المللی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بر معادلات بین المللی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بر معادلات بین المللی , پروژه درباره پایان نامه تحلیل عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بر معادلات بین المللی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بر معادلات بین المللی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بر معادلات بین المللی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بر معادلات بین المللی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بر معادلات بین المللی , رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بر معادلات بین المللی

چکیده: پایان نامه حاضربه مطالعه نقش جمهوری ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در حوزه قفقاز پرداخته و در این مسیر ضمن بررسی رویکردهای مختلف در زمینه روابط بین الملل و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای به مطالعه ویژگی های ، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه وروابط سیاسی، تجاری، امنیتی، فرهنگی و ...فی مابین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری ارمنستان و سایر کشورهای حوزه قفقاز می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A.) رشته :جغرافیای سیاسی چکیده روابط ایران و ترکیه در طول تاریخ همواره فراز و فرودهای بسیاری را طی نموده و این روابط مختص دهه های اخیر نبوده، دو کشور بخاطر همسایگی با یکدیگر از زمان امپراطوری عثمانی روابطشان به شکل معمول ادامه داشته است. همان طور که از عنوان پایان نامه پیداست نوشتار حاضر به دنبال آن است تا عواملی که باعث واگرایی بین ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc رشته جغرافیای سیاسی چکیده : فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منجر به شکل گیری پنج جمهوری تازه تاسیس در منطقه آسیای مرکزی شد؛ منطقه ای که به دلیل شرایط ویژه ژئوپلیتیک خود شاهد حضور کشورهای متعدد در خود بوده است. از یک سو شرایط خاص جغرافیایی منطقه و از سویی دیگر اهمیّت ژئواکونومی، آسیای مرکزی نه تنها باعث توجه روسیه برآمده از قدرت مضمحل شده شرق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته:جغرافیای سیاسی چکیده توسعه ارتباطات درقالب ارتباطات فضای مجازی،امکان تبادل اطلاعات،دستیابی و دسترسی افرادونهادها به یکدیگرازطریق اینترنت به صورت همزمان،پارادایم جدیدی را برزندگی بشرحاکم کرده که به عنوان مزیتی برای بشرامروزه به شمارمیرود. واین درحالی است که فضای مجازی به دلیل ماهیت فراکشوری ونیزقابلیت برقراری ارتباط وجا به جایی ...

چکیده خلیج فارس یکی از نقاط استراتژیک و حیاتی از نقطه نظر سیاست بین الملل می باشد. علاوه بر اهمیت کشتی رانی، کشف و استخراج منابع عظیم نفت، گاز و وابستگی شدید کشورها به این مواد به عنوان مواد حیاتی برای صنعت، اهمیت ژئوپلیتیک این منطقه را بیشتر نموده است. به گونه ای که در هیچ برهه ای از مطامع قدرتهای بزرگ خالی نبوده است. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و قطع شدن منافع ایالات متحده ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: جغرافیا / گرایش سیاسی چکیده : مرز به پدیده ای فضائی اطلاق می شود که منعکس کننده قلمرو حاکمیت سیاسی یک دولت بوده ومطابق قواعدی خاص درمقابل حرکت انسان، انتقال کالا، نشر افکار و ... مانع ایجاد می کند. یکی از مباحث مهم در مورد مرزهای بین المللی، نقش و کارکردهای مختلف مرز و از آن مهمتر شناخت عوامل مختلف موثر بر آنها است. ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A.) رشته :جغرافیای سیاسی چکیده دراین پژوهش سعی شده که با بررسی نظریه های جغرافیای سیاسی و تحولات آتی که در روند این نظریه‎ها گذشته است یک بررسی اجمالی صورت گیرد. آلفرد ماهان بر نقش مناطق دریایی و هالفورد مکیندر بر نقش مناطق خشکی تاکید می کند. سایر نظریه ها ملهم از این دو نفراست. هالفورد مکیندر بر نقش مناطق خشکی تاکید می کند هالفرد مکیندر، نظریه ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد(M.A) رشته جغرافیای سیاسی ایثار و شهادت ، مفاهیمی ارزشمند در همه ی جوامع بشری هستند . همه ی ملّت ها به فداکاران ، جانبازان و سلحشوران خود به دیده احترام می نگرند ؛ لیکن شیوه های این تقدسگرایی و احترام متفاوت است . درآموزه های اسلامی ، جوهره فرهنگ ایثار و شهادت از خودگذشتگی ، اخلاص و آزادمنشی هوشمندانه و هدفمند است.ترویج و اشاعه ی فرهنگ ایثارو شهادت ، ...

گروه تحصیلات تکمیلی جغرافیا جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد « M . A » چکیده نقش بسزای تمبر، در حمل و نقل مرسولات پستی، چه در داخل کشورها و چه برای ارسال آنها به کشورهای جهان، برکسی پوشیده نیست؛ که با توجّه به قرارگرفتن آن در جغرافیای سیاسی کشورها، اهمیّت بیشتری پیدا می کند. وکشورها، می توانند با استفاده از آن، علاوه بر ارسال مرسولات پستی و دیگر خدمات پستی، فرهنگ و تمدّن و جاذبه های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته جغرافیای سیاسی چکیده ژئوکالچر هرچه باشد دیدگاهی از مبحث گسترده ژئوپلتیک است بنابراین از حیث ماهیت،مفهوم رقابت را در ذهن متبادر می کند و می توان اثر برخوردهای فرهنگی بر شکل گیری های سیاسی را ژئوکالچر نامید. پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت انجام شد . روش پژوهش از نوع ...

ثبت سفارش