پایان نامه تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی - عنوان پایان نامه عملی ضرب المثل هرکسی را بهر کاری ساختند به روایت یک آفتاب پرست که دمی دراز دارد!

word 2 MB 30965 220
1393 کارشناسی ارشد هنر
قیمت قبل:۷۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد کارگردانی تصویر متحرک

  چکیده

  این تحقیق تلاشی است برای رسیدن به پاسخ سوالاتی در رابطه با اینکه تماشای انیمیشن های مشوق نقاشی چه تأثیری بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی دارد و اینکه آیا به اندازه لازم به تولید و پخش این قبیل برنامه ها پرداخته شده است یا خیر. نکته ای که با توجه به موضوع بین رشته ای این رساله در جمع آوری مطالب حاضر در نظر گرفته شده است این بود که از منظر هنر و انیمیشن به مفاهیم و چالش های این موضوع پرد­­اخته شود. یکی از موارد قابل قبول و توجه در ساختار انیمیشمن در نظر گرفتن مخاطب است با توجه به توانایی های هنری کودکان در دوره های مختلف سنی، تحلیلی دقیق بر شناخت مخاطب کودک و رابطه ای که با شیوه های مختلف باز نمود انیمیشن ها برقرار می کند انجام شده است و در نهایت با اجرای یک آزمون که توسط محقق و در شرایط استاندارد انجام گردیده است، تأثیرات انیمیشن های مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی در ارتباط با شش متغیر وابسته رنگ، موضوع، کادر، محتوای آموزشی، بازنمایی شکل و تآکید کودک بر بازنمایی این موارد، به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش گردآوری اطلاعات دراین پژوهش، کتابخانه ای، میدانی و تجزیه و تحلیل داده ها به روش کمی و کیفی و از طریق نمودارهای دستی و استدلال های منطقی و عقلانی و محاسبات دقیق آماری بوده است. نتایج به دست آمده، تأثیرپذیری نقاشی های کودکان پیش دبستانی از تماشای انیمیشن مشوق نقاشی، در چهار شاخص موضوع، رنگ، بازنمایی شکل و تأکید را مورد تأیید قرار داده و تأثیرپذیری نقاشی های این کودکان را در دو شاخص کادر و درک محتوای آموزشی رد می کند.

   

  کلید واژگان

  کودکان پیش دبستانی، تلویزیون، انیمیشن آموزشی، نقاشی کودک، انگیزش، آموزش هنر.

  مقدمه

  شرایط زندگی ماشینی امروز، کودکان را از برخی مواهب دوره های گذشته محروم ساخته و در مقابل، شرایط رفاهی و آموزشی بسیار بهتر از کودکان دیروز به آنها بخشیده است. یکی از وظایف رسانه تلویزیون این است که جای خالی بخشی از نداشته ها را تا حدودی برای کودکان پر نماید و نحوه استفاده از داشته های ارزشمند کودکان را به شکلی ظریف و تأثیر گذار به آنان آموزش دهد.           با توجه به تطابق قالب انیمیشن با ساختار ذهنی کودکان، تولید برنامه های انیمیشن در جهت دستیابی به اهداف فوق الذکر،  بسیار حیاتی است.

  همانطور که به نظر می رسد، یکی از کارکردهای تلویزیون استفاده از آن در امر انگیزش و آموزش است. اما دریافت اینکه تلویزیون و انیمیشن ها چگونه می توانند محتوای آموزشی را به کودکان بیاموزند یا آنان را برای پرداختن به مباحث خاصی برانگیزند با رویکردها و مطالعاتی در جهت شناخت مخاطب کودک امکان پذیر خواهد گردید. روشی که کاربرد آن برای گروه های تولیدی برنامه های کودک بسیار مفید خواهد بود، تحقیقی است که به تحقیق مرحله ای شهرت یافته است. مسائلی که در تحقیقات مرحله ای به آنها پرداخته می شود اساسی ترین مسائل برای موفقیت تلاش های     انجام یافته محسوب می شوند. ازجمله مسائل این است که آیا کودکان محتوا را دوست دارند؟ آیا به محتوا توجه نشان می دهند؟ آیا کودکان پیام های خواسته و ناخواسته از برنامه درک می کنند؟     آیا این پیام ها خوشایند هستند یا ناخوشایند؟ آیا تماشای این برنامه ها برای کودکان مفید       خواهد بود؟ برای دستیابی به اهداف چگونه می توان محتوا را تغییر داد؟ سوال های مربوط به تحقیقات مرحله ای نه حاوی سوال های نظری است و نه روش های ایده آلی دارد. اما قطعاً موجب اصلاح برنامه های تلویزیونی که برای کودکان ساخته شده است می شود. هنگامی که تحقیق      مرحله ای با کار افراد ماهر و راهنمایی های مشورتی مناسب متخصصان هماهنگ و ترکیب شود، برنامه ساخته شده برای کودکان جذاب و قابل فهم خواهد بود.

  بررسی ارتباط تماشای انیمیشن و انگیزه کشیدن نقاشی توسط کودکان مسئله ای است که باعث      شکل گیری و جمع بندی رساله حاضر گردیده است. در این تحقیق که شامل ده فصل می باشد، نگارنده در پی تحلیلی بر تأثیر تماشای انیمیشن های مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش- دبستانی است. در فصل نخست، چرایی و چگونگی انتخاب موضوع تحقیق و پیشینه ای از تحقیقات مرتبط ارائه خواهد گردید. در فصل دوم بررسی خواهد شد که انگیزش، آموزش و یادگیری به ویژه   در کودکان از چه طرقی صورت می پذیرد. فصل سوم این رساله به روش ها و اصول آموزش هنر      به کودکان می پردازد. در فصل چهارم درجهت شناخت مخاطب، نکاتی پیرامون کودکان بیان گردیده و  به طور خاص به ویژگی های کودکان پیش دبستانی در حیطه های مختلف رشد شناختی، اجتماعی و اخلاقی و... خواهیم پرداخت. در فصل پنجم به شکلی گسترده ویژگی های نقاشی کودکان را     خواهیم شناخت. درفصل ششم مباحثی پیرامون رسانه، تلویزیون و نحوه بر قراری ارتباط کودک با تلویزیون ارائه خواهد گردید. در فصل هفتم میزان علاقه و اشتیاق کودکان را به تماشای انیمیشن        درخواهیم یافت. علاوه بر این با تأثیرات ویژه انیمیشن بر کودک آشنا شده و به اشتراکات بسیار گسترده دنیای ذهنی کودکان و دنیای فانتزی انیمیشن پی خواهیم برد. در فصل هشتم که از نظر اهمیت موضوع، مهم ترین بخش این رساله نیز می باشد، روند اجرا و نتایج به دست آمده از یک آزمون که توسط محقق انجام گرفته است ارائه خواهد گردید. در این بخش به شکل اختصاصی        به تأثیر انیمیشن های مشوق نقاشی بر کودکان پیش دبستانی خواهیم پرداخت و سوالات اصلی و کلیدی تحقیق را پاسخگو خواهیم  بود. در نهایت فصل  نهم، به ارائه نتایج حاصل  شده از این تحقیق می پردازد. فصل دهم به شکلی کاملاً جداگانه، گزارشی درباره بخش عملی پایان نامه در اختیار            خواهد گذاشت.

  فصل اول

  کلیات پژوهش

  -1:  اهمیت مسئله

  درباره تأثیر برنامه های تلویزیون بر روی افراد به ویژه کودکان، و نیز درباره نقاشی کودک تحقیقات بسیاری صورت گرفته است.

  در سال های اخیر روان شناسان نقاشی را در مقام فعالیتی بغرنج برای کودکان پذیرفته اند و   همراه با این پذیرش، این واقعیت نیز تحقق یافته است که فرآیند نقاشی می تواند تأثیری چشمگیر در تصویر تمام شده داشته باشد. کودکان در جریان ساخت تصویر با مسائلی چون برنامه ریزی، جاگذاری و هم راستا کردن اجزای تصویر مواجه می شوند. راه حل های کودکان برای این مسائل را می توان تابع و تحت تأثیر گرایش های ادراکی و کارکردی ایشان دانست. فقط زمانی که تمامی این عوامل بررسی و درنظر گرفته شوند می توانیم به تفسیر نقاشی های کودکان از لحاظ آنچه ممکن است از دنیای ادراکات و احساسات ایشان در معرض دید ما قرار دهند بپردازیم.

  فعالیت های هنری به شناخت کودک از دیگران کمک می کنند و موجب آگاهی کودک نسبت به محیط اطرافش می شوند. کودکان در این بین به مشارکت و تبادل نظر و تبیین عقیده پرداخته و    به لزوم تشریک مساعی و همکاری پی می برند. نقاشی به بیان آزادانه افکار و مکنونات قلبی کودک کمک کرده و باعث تقویت قوه خلاقه و ابتکار و حس استقلال در کودک می شوند. فعالیت هنری باعث درک مطالب و مفاهیم و ایجاد حس اعتماد به نفس و ارزش نهادن به وجود خود می گردد. اهمیت پرداختن به هنر و به ویژه نقاشی کودکان را در زمینه های مختلف می توان بررسی کرد.

  اگر نقاشی کودک با دقت و با در نظر گرفتن حقایق اجتماعی او مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، وسیله ای بسیار مهم برای زیر نظر داشتن روند تکامل و شناخت اجتماعی، ناراحتی های فکری و عاطفی کودک و علل ناسازگاری او با اجتماع و توقف یا آهسته تر شدن روند تکامل و پیشرفت اوست. حتی می توان گفت هیچ آزمایشی نمی تواند مثل نقاشی بطور کامل تفاوت های فکری و خصیصه ای افراد مختلف را عیان سازد. همچنین از نقاشی برای سنجش توانمندی ذهنی کودکان استفاده        می شود. به عبارت دیگر «غالباً وجود زندگی کودک در بازی یا نقاشی ظاهر می شود.»[1]

  از دیدگاه پیاژه[2] نیز نقاشی چیزی در حد فاصل بازی و تصویر ذهنی است که کودک به واسطه آن دنیای واقعی خود را بازنمایی می کند.[3]

  کاربرد نقاشی حتی شامل کودکان دچار محرومیت جسمی، معلولیت ذهنی و اختلال درسازش با محیط زندگی می شود. نقاشی برای کودکان عقب افتاده و عصبی وسیله بیان بسیار مؤثری است.

  گی[4] (2004) در تصریح پیامدهایی که تربیت هنری با خود به همراه می آورد، بیان می کند که تربیت هنری در حیطه های مختلف مؤثر است و آثار ناشی از تربیت هنری را در سه حوزه ارزش های

  اخلاق، پرورش ذهنی و مهارت های کاری و تقویت روحی و جسمی افراد مورد توجه قرار می دهد.[5]

  به عقیده سایمون[6] (1996)، هنر باعث رشد مهارت های کودک برای ابراز عقاید و احساسات      به دیگران می شود و می تواند فرصتی را برای کودک فراهم کند تا به وسیله آنچه پدید می آورد      به بیان خویشتن بپردازد. همچنین از آنجایی که هیچ درست و یا نادرستی در آنچه پدید آمده وجود ندارد، هنر می تواند برای فرد منشأ کسب موفقیت شود. هنر باعث رشد خلاقیت افراد نیز می شود.[7]

  آیزنر[8] (2002) معتقد است هنرها به دانش آموزان می آموزند که مسائل می توانند بیش از یک   راه حل داشته باشند و پرسش ها نیز می توانند بیش از یک پاسخ را به همراه داشته باشند. از طریق هنرها، این مفهوم دریافت می شود که کارهای خوب با شیوه های مختلفی قابل انجام است.[9]

  پژوهشگرانی دیگر چون زایدل و همکارانش[10] در زمینه نقش هنر در یادگیری و نیز نوروپسیکولوژی[11] هنر مطالعات و بررسی های گوناگونی انجام داده و یافته های آنها حاکی از این است که هنرهای تجسمی چون نقاشی با تقویت نیمکره راست و چپ مغزی می تواند موجب افزایش ادراک دیداری - فضایی شده و با تقویت لوب آهیانه ای و لوب پس سری راست و افزایش ارتباط بین آنها فرآیند یادگیری را افزایش دهد. بر اساس مطالعات دیگری که در زمینه تأثیر هنر نقاشی بر      نیمکره های چپ و راست مغز صورت گرفته، هر دو نیمکره های مغزی در درک هنر مؤثرند و    آموزش نقاشی و یادگیری آن می تواند هر دو نیمکره چپ و راست را فعال کرده و مشکلات ادراکی و شناختی کودکان را به حداقل رساند و کاهش دهد. [12]

  درک هنرها و به کارگیری صحیح شیوه های تربیت هنری می تواند در توسعه نظام مدرسه ای و رشد شایسته کودکان مؤثر باشد. به عبارت دیگر، تربیت هنری به عنوان یک حوزه گسترده و پویا در    شکل گیری فعالیت های آموزشی در یک نظام مدرسه ای می تواند، آثار و نتایجی را خلق کند که شاید در کمتر حوزه ای از برنامه های درسی بتوان آنها را جستجو کرد.[13]

  آیزنر (1998) یکی از مهم ترین گام ها برای اصلاح واقعی نظام های آموزشی را تدارک جایگاهی معقول برای هنر در برنامه درسی می داند. گویی که آموزش هنر باید به یک بخشی اساسی از     برنامه درسی مدارس مبدل شود و هنر در کنار مهارت های اساسی سه گانه (خواندن، نوشتن و   حساب کردن) که به رسمیت شناخته شده اند، به عنوان چهارمین مهارت اساسی و پایه،               در برنامه درسی بر آن تأکید شود و بی مهری و انزوای تاریخی و سنتی از آن رخت بربندد. [14]

  موفقیت در آموزش صحیح هنر به کودکان مستلزم ایجاد شرایط مناسب و تدوین برنامه دقیق و کارآمد برای این کار است. دابز[15] عقیده دارد آموزش هنری از طریق زمینه ها و حوزه های هنری اساسی که کودکان را قادر به کسب تجارب گسترده و غنی می کند، کسب می شود.[16]

  طبق نتایج به دست آمده در پژوهش های متعدد و گزارشات عینی اکثر والدین، بسیاری از رفتارهای به نمایش در آمده و عبارات بیان شده در برنامه های تلویزیونی توسط کودکان تقلید       می شود. از میان این برنامه، علاقه کودکان به تماشای فیلم های انیمیشن درخور توجه است. کودکان در حالی به فیلم های انیمیشن روی می آورند که در مقایسه با بینندگان بزرگسال و سازندگان           این گونه فیلم ها، شناخت کمتری در مورد جهان مادی و معنوی و تخیلات و واقعیات زندگی دارند.

  با نگاهی ژرف تر پی می بریم که انواع تکنیک های انیمیشن نه تنها با انواع بازی های کودکانه که جنبه تفریح و سرگرمی دارند قابل مقایسه اند، بلکه تشابه قریبی بین آنها وجود دارد. این مطلب یکی از عواملی است که باعث می شود انیمیشن به راحتی با کودکان و دنیای ایشان ارتباط برقرار کند.

  شباهت بسیار میان انیمیشن با دنیای کودکان گاهی آنچنان زیاد می شود که به نظر می رسد کودکان این آثار را خلق کرده اند. با مطالعه رفتار و افکار کودکان، و نیز با بررسی نقاشی هایشان به ویژگی های جالب توجهی برمی خوریم که از ارکان ساخت یک انیمیشن به شمار می روند. یکی از این خصوصیات مشترک این است که در هر دوی آنها همه چیز امکان پذیر است. به این ترتیب که ابزار ساخت یک فیلم انیمیشن به گونه ای است که در مرحله عمل گستردگی فیزیکی قابل توجهی به فیلم ساز انیمیشن می دهد. از دیگر ویژگی های مشترک در دنیای ذهنی کودکان و دنیای تصویری انیمیشن می توان به وجود تخیل قوی، اغراق و تأکید، جاندار پنداری، شباهت در شیوه رنگ آمیزی و... اشاره کرد.[17]

  توجه به این خصوصیات می تواند راهگشای دست اندرکاران تولید انیمیشن در جهت نزدیکی     هرچه بیشتر با دنیای کودکان باشد. سینماگر یا انیماتور روشنفکری است که لزوم تغییر در جامعه اش را حس می کند و برای انجام این رسالت از هنر تصویر متحرک و سینما بهره می گیرد. او در جامعه، رفتار و روابط انسان ها تعمق می کند، لایه های اجتماع را می کاود، روابط انسانی و رخدادهایی را که برای دیگران نادیدنی و از چشم هایشان پنهان است می بیند و آنچه را که هست درمی یابد.

  در مرحله دوم می کوشد راه رسیدن به آنچه را که هست به آنچه که باید باشد یا به عبارت دیگر انتقال از وضع موجود به شرایط مطلوب را به مخاطبانش نشان دهد، در واقع سینما یا تصویر متحرک با این کار دست به یک آموزش تصویری می زند.

  Abstract

  This research tries to find answers about the effect of watching inspired paintings animation on preschool children’s paintings and whether there is sufficient notice about this programs or not. This research wants to focus on this case from the aspect of art and animation. One of the acceptable aspects in animation structure is considering audience due to the artistic abilities of children knowing and their relationship with the various ways of representation animations have been done and finally, by implementing a test which has been carried out by researchers at standard conditions, effect of animation drawing inspired on the paintings of preschool children in relation to six dependent variable in color, subject, frame, staff education, representing the shape and emphasizes the representation of children of these cases were carefully analyzed. Data collection for this study is library, athletics and analysis of quantitative and qualitative data through charts and statistical manual of arithmetic and rational arguments. Outcome results, the influence on preschool children’s paintings from watching this inspired paintings animation in four indicators, the color, subject, representing the shape and emphasizing has been accepted and on two other factors has been rejected. 

  Keywords:

  Preschool children, TV, Educational animation, Motivation, children’s Paintings, Art education.

 • فهرست:

  مقدمه..........................................................................................................................................................................1

   

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1: اهمیت مسئله .................................................................................................................................................3

  1-2: اهداف تحقیق .................................................................................................................................................8

  1-3: سؤالات کلیدی تحقیق .................................................................................................................................9

  1-4: روش تحقیق .................................................................................................................................................10

   

  فصل دوم: انگیزش و یادگیری

  2-1: انگیزش ..........................................................................................................................................................12

  2-1-1: هدف یا غایت ..........................................................................................................................................13

  2-1-2: سائق .........................................................................................................................................................13

  2-2: یادگیری ........................................................................................................................................................13

  2-3: انگیزش و یادگیری .....................................................................................................................................14

  2-4: الگوهای یادگیری ........................................................................................................................................15

  2-4-1: یادگیری به کمک مشاهده ..................................................................................................................16

  2-5: نظریه های یادگیری ...................................................................................................................................17

  2-5-1: نظریه شرطی (رفتارگرایی) ..................................................................................................................18

  2-5-2: نظریه شناختی ........................................................................................................................................18

  2-5-2-1: نظریه رشد ذهنی پیاژه ....................................................................................................................19

  2-5-2-2: مفاهیم اصلی نظریه پیاژه ................................................................................................................20

  2-5-2-3: استفاده عملی از نظریه پیاژه برای بهبود فرآیند آموزش – یادگیری ....................................21

  2-5-3: نظریه یادگیری اجتماعی ......................................................................................................................22

  2-5-3-1: نظریه برونر .........................................................................................................................................23

  2-5-3-2: کاربرد نظریه برونر در تولید انیمیشن آموزشی ..........................................................................25

   

  فصل سوم:آموزش هنر به کودکان

  3-1: آموزش هنر ...................................................................................................................................................27

  3-2: آموزش هنر به کودکان ..............................................................................................................................27

  3-3: نقش بزرگسالان در نقاشی کودک ...........................................................................................................28

  3-4: نقش مدرسه در نقاشی کودک .................................................................................................................29

  3-5: ابزار .................................................................................................................................................................31

  3-6: غلط گیری ....................................................................................................................................................32

  3-7: نسخه برداری.................................................................................................................................................32

  3-8: نکات کلیدی در آموزش نقاشی به کودک .............................................................................................33

  3-9: اهداف آموزش هنر به کودکان .................................................................................................................34

  3-9-1: اهداف شیوه آموزشی های – اسکوپ ................................................................................................36

  3-10: آموزش هنر به کودکان پیش دبستانی ................................................................................................37

  3-10-1: مفاهیم بصری ......................................................................................................................................37

  3-10-2: مفاهیم ارتباطی ...................................................................................................................................38

  3-10-3: مفاهیم ابزاری ......................................................................................................................................38

  3-11: کاربرد هنر در آموزش ............................................................................................................................38

  3-11-1: رشد اجتماعی – عاطفی ...................................................................................................................41

  3-11-2: رشد شناختی ......................................................................................................................................41

  3-11-3: رشد اجتماعی – فرهنگی .................................................................................................................42

  3-11-4: پیشرفت تحصیلی ...............................................................................................................................42

  3-11-4-1: نوشتن ..............................................................................................................................................43

  3-11-4-2: املاء ..................................................................................................................................................43

  3-11-4-3: انشاء .................................................................................................................................................44

  3-11-4-4: آموزش فلسفه ................................................................................................................................44

  3-11-4-5: ریاضی و حساب ............................................................................................................................45

  3-12: نقش تربیتی هنر .....................................................................................................................................45

  3-12-1: ایجاد آرامش ........................................................................................................................................45

  3-12-2: توانایی پالایش و شگفتی و هیجان .................................................................................................46

  3-12-3: داشتن نقش اصلاحی غیرمستقیم ..................................................................................................46

  3-12-4: شکوفایی ارزش های اصیل انسانی .................................................................................................47

  3-12-5: ایجاد خلاقیت و اعتماد به نفس ......................................................................................................47

  3-13: تأثیر هنر بر ناتوانی های یادگیری .......................................................................................................48

   

  فصل چهارم: کودکان پیش دبستانی

  4-1: کودکی ..........................................................................................................................................................51

  4-2: کودکی اول (نوزادی، شیرخوارگی) .........................................................................................................52

  4-3: کودکی دوم (کودکی میانه) .....................................................................................................................52

  4-3-1: نموّ بدنی ..................................................................................................................................................53

  4-3-2: تحول شناختی.........................................................................................................................................53

  4-3-3: تحول عاطفی............................................................................................................................................56

  4-3-4: تحول اخلاقی ..........................................................................................................................................57

  4-3-5: اجتماعی شدن ........................................................................................................................................58

  4-3-6: تحول اجتماعی در ارتباط با همسالان ...............................................................................................59

  4-3-7: تحول زبانی ..............................................................................................................................................61

  4-4: کودک سوم (کودک پایانی) ......................................................................................................................61

   

  فصل پنجم: نقاشی کودکان

  5-1: تاریخچه ........................................................................................................................................................64

  5-2: اهمیت توجه به نقاشی کودکان ...............................................................................................................68

  5-2-1: خلاقیت ....................................................................................................................................................70

  5-2-2: ارزش های بیانی نقاشی ........................................................................................................................71

  5-2-2-1:  نیاز طبیعی در خدمت تکامل انسان ............................................................................................71

  5-2-2-2: ارزیابی رشد ذهنی کودک و آزمون هوش ...................................................................................71

  5-2-2-3: شناخت و تحلیل مسائل عاطفی و روانی .....................................................................................72

  5-2-2-4: برون ریزی هیجانات ........................................................................................................................72

  5-2-3: هنر درمانی ..............................................................................................................................................73

  5-3: مراحل تکامل  ..............................................................................................................................................78

  5-4: نقاشی از دیدگاه کودک  ...........................................................................................................................83

  5-5: انگیزه کودک از کشیدن نقاشی  ..............................................................................................................86

  5-6: تفاوت های فردی  ......................................................................................................................................90

  5-7: نقاشی کودکان به مثابه هنر .....................................................................................................................92

  5-8: هنر کودکان در مقایسه با بزرگسالان  ...................................................................................................97

  5-9: تقویت درک هنری کودک .....................................................................................................................100

   

  فصل ششم: کودک، رسانه و انیمیشن

  6-1: رسانه ...........................................................................................................................................................105

  6-2: انواع رسانه ..................................................................................................................................................105

  6-3: تلویزیون ......................................................................................................................................................106

  6-4: مخاطب کودک ..........................................................................................................................................108

  6-5: تأثیر تلویزیون بر کودکان .......................................................................................................................109

  6-6: نحوه برقراری ارتباط کودک با تلویزیون ..............................................................................................113

  6-7: علاقه کودکان به تماشای برنامه های تلویزیون .................................................................................116

  6-8: چگونگی و میزان تماشای تلویزیون در دوران کودکی .....................................................................120

  6-9: تأثیرات انیمیشن بر کودکان ..................................................................................................................124

  6-10: کودک و انیمیشن ..................................................................................................................................126

  6-11: تاریخچه انیمشن های آموزشی ..........................................................................................................127

  6-11-1: روند تولیدات انیمیشن در سیما ....................................................................................................130

  6-11-2: روند تولید انیمیشن های آموزشی در صبا ..................................................................................131

   

  فصل هفتم: انیمیشن و دنیای کودک

  7-1: انیمیشن .....................................................................................................................................................135

  7-2: تاریخچه انیمیشن .....................................................................................................................................135

  7-3: تکامل انیمیشن در جهت سرگرمی کودکان........................................................................................136

  7-4: جذابیت های انیمیشن برای کودکان....................................................................................................138

  7-4-1: تکنیک نقاشی متحرک.......................................................................................................................138

  7-4-2: تکنیک عروسکی...................................................................................................................................139

  7-4-3: تکنیک مقوای بریده ...........................................................................................................................139

  7-4-4: تکنیک خمیری.....................................................................................................................................139

  7-4-5: تکنیک سه بعدی..................................................................................................................................139

  7-5: ویژگی های مشترک انیمیشن با کودک...............................................................................................140

  7-6: فواید استفاده از انیمیشن آموزشی .......................................................................................................143

   

  فصل هشتم: نتایج یک آزمون

  8-1: جامعه، نمونه، روش نمونه گیری ..........................................................................................................144

  8-2: ابزار یا متغیر مستقل.................................................................................................................................145

  8-3: متغیر وابسته ..............................................................................................................................................145

  8-4: شاخص های پژوهش ...............................................................................................................................146

  8-4-1: موضوع ...................................................................................................................................................146

  8-4-2: رنگ.........................................................................................................................................................147

  8-4-2-1: نوع رنگ ...........................................................................................................................................147

  8-4-2-2: اشباع ................................................................................................................................................147

  8-4-2-3: درخشندگی .....................................................................................................................................147

  8-4-3: شکل ......................................................................................................................................................148

  8-4-4: محتوای آموزشی .................................................................................................................................149

  8-4-5: تأکید ......................................................................................................................................................149

  8-4-6: کادر ........................................................................................................................................................150

  8-5: روش اجرا ...................................................................................................................................................150

  8-6: یافته ها .......................................................................................................................................................152

  8-6-1: موضوع ...................................................................................................................................................153

  8-6-2: رنگ ........................................................................................................................................................155

  8-6-3: شکل ......................................................................................................................................................157

  8-6-4: محتوا .....................................................................................................................................................159

  8-6-5: تأکید ......................................................................................................................................................161

  8-6-6: کادر ........................................................................................................................................................163

  8-7: بررسی جزئیات .........................................................................................................................................165

   

  فصل نهم: بحث، تحلیل و نتیجه گیری ..................................................................................................167

   

  فصل دهم: گزارش پروژه عملی ................................................................................................................190

   

  منابع

  منابع فارسی .........................................................................................................................................................194

  پایان نامه ها .........................................................................................................................................................198

  منابع انگلیسی .....................................................................................................................................................199

   

  منبع:

  منابع فارسی:

  آرشیو مؤسسه صبا

  استروسکایا. 1372. تأثیر تعلیم و تربیت در شخصیت کودک. ترجمه نازلی اصغرزاده. تهران: نشر دنیای نو.

  اعرابی، حسین. 1386. روان شناسی نوین و کاربرد آن در سینما و تأتر. تهران: مرکز فرهنگی مکتب پناه.

  آل اسحق، محمد. 1369. اسلام و روان شناسی. به همت حجت الاسلام محلاتی، شیرازی و دیگران. قم: نشر روح.

  آلبرز، جوزف. 1368، تأثیر متقابل رنگ ها. ترجمه عربعلی شروه. تهران: نشر نی.

  افلاطون. 1353. جمهوری، ترجمه حسن لطفی. تهران: انتشارات خوشه.

  انصاری، جابر. 1368. مردم شناسی و روان شناسی هنری. تهران: انتشارات اسپرک.

  دور، امه. 1374. تلویزیون و کودکان- رسانه ای خاص برای مخاطبانی خاص. ترجمه علی رستمی. تهران: سروش.

  اولیوریو فراری،آنا. 1373.نقاشی کودکان و مفاهیم آن.ترجمه عبدالرضا صرافان.تهران:دستان.

   ایتن، یوهانس. 1381. عناصر رنگ. ترجمه بهروز ژاله دوست. انتشارات عفاف.

   برزین، شیرین. 1391. کودک فعال- یادگیری فعال. مجله رشد آموزش پیش دبستانی.       3 (3)، بهار 1391.

   برک، لورا. 1389.. روان شناسی رشد. جلد1 - از لقاح تا کودکی. ترجمه یحیی سیدمحمدی. نشر ارسباران.

   بندازی، جیان آلبرتو. 1385. یکصد سال سینمای انیمیشن. ترجمه سعید توکلیان. تهران: دانشکده صدا و سیما. چاپ اول.

  بوتونیه، فاوز و دیگران. 1334. کودک هنرمندی که از خود بی خبر است.نشریه سخن. 7 (6).

   بوتونیه، فاوز و دیگران. 1350. شیوه های بیان کودکان و نقاشی. مترجم علی محمد برادران رفیعی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.  27 (7).

   بهرامی، هادی. 1358. روانشناسی کودک. انتشارات دانشگاه ابوریحان بیرونی.

   پارسا، محمدرضا. 1374. روان شناسی یادگیری. انتشارات سخن.

   پژوهشی، اردشیر. 1374، تکنیک های نقاشی در دوره ابتدایی: موضوع نقاشی- قسمت سوم. مجله رشد معلم. شماره 110.

   توماس، گلین وی. سیلکر، آنجل ام جی. 1380. مقدمه ای بر روان شناسی نقاشی کودکان. ترجمه عباس مخبر. تهران: نشر طرح نو.

   توماس، گلین وی. سیلک، آنجله ام جی. 1387. مقدمه ای بر روان شناسی نقاشی کودکان. ترجمه محمد تقی فرامرزی. تهران: نشر دنیای نو.

   جواهریان، مهین. 1378.تاریخچه انیمیشن ایران.چاپ اول.تهران:دفتر پژوهش های فرهنگی.

   جونز، ارنست و دیگران. 1366. رمز و مثل در روانکاوی. ترجمه جلال ستاری. تهران: توس.

   خداپناهی، محمدکریم. 1376. انگیزش و هیجان. انتشارات سمت.

   خوشبخت، فرناز. 1387. فرهنگ جامع انیمیشن- جلد1. نشر ماتیکان.

   خوش کنش، ابوالقاسم. 1385. هنردرمانی: تعریف، تاریخچه، روش شناسی و سنجش. کنگره سراسری هنردرمانی در ایران.

  دادستان، پریرخ. 1384. ارزشیابی شخصیت کودک بر اساس آزمون های ترسیمی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات رشد.

  دوبس، موریس و پیرن، هانری. 1366. تفاوت های فردی و روان شناسی اختلافی. ترجمه دکتر محمد حسین سروری. تهران: انتشارات سخن پاییز.

  داندیس، دونیس اِ. 1371. مبادی سواد بصری. ترجمه مسعود سپهر. تهران: سروش.

  رشیدپور، ابراهیم. 1354. تلویزیون و اطفال. دفتر انتشارات رادیو و تلویزیون. چاپ دوم.

  روتانکوفسکی، سینتیا. 1998. هنر کودکان. دایره المعارف زیبایی شناسی آکسفورد. ترجمه منیژه اذکائی.

  روتانکوفسکی، سینتیا. 1374. نوشته ها و نقاشی های کودکان. نشریه اندیشه و هنر. 7 (1).

  زاده محمدی، علی. 1387. بررسی اثر رویکردهای هنردرمانی شناختی رفتاری بر هوش هیجانی کودکان و نوجوانان دختر بی سرپرست و بدسرپرست. کنگره سراسری هنردرمانی در ایران.

  سیف، علی اکبر. 1379. روان شناسی پرورشی نوین. تهران: انتشارات آگاه.

  شرفی، حسن. 1389. طراحی و تدوین برنامه درسی هنر دوره ابتدایی براساس رویکرد تولید هنری و تلفی.، طرح پژوهشی. پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش.

  شریعتمداری، علی. 1374. رسالت تربیتی و علمی مراکز آموزشی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.

  عدالتی شاطری، صدیقه. 1382. آموزش املا از طریق نقاشی به دانش آموزان ناشنوا. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی.

  فدایی، فربد. جم نژاد، مینا. مزینانی، ربابه. 1381. تأثیر نقاشی بر کاهش اضطراب بیماران اسکیزوفرنیک. توانبخشی. شماره 3.

  قوطرش، خالد. 1366. روشی برای استفاده از بیان، نقاشی و انشاء. ترجمه قاسم کریمی. نشریه تربیت. سال دوم. ویژه نامه تابستان 1366.

  عارف نیا، فرشته. 1375. نقاشی کودک و خلاقیت. مجله نامه فرهنگ. شماره 24.

  علیانسب، جیران. 1390. ادراک هنری کودک از دیدگاه ویگوتسکی- قسمت اول از نوروپیسکولوژی شناختی تاریخ اندیشه ایرانی. بازیابی شده از:

  http://farhang-jahanbakhsh.blogfa.com/post-30.aspx

  کرمن، ال. 1379. نقاشی کودکان. ترجمه محمد منصور و پریچهر دادستان. تهران: رشد.

  کرمن، لوئیز. 1373 تحلیل روان شناختی نقاشی کودکان. ترجمه نقابیان. تهران: توس.

  گونتر، بری. مک آلر،جیل. 1380. کودک و تلویزیون. ترجمه نصرت فتحی. تهران: سروش. چاپ دوم.

  لرکیان، مرجان. 1390. هنر و زندگی کودکان. مجله رشد آموزش پیش دبستانی. 4 (2).

  لرکیان، مرجان. 1391. مربیان و تحول هنری کودکان. مجله رشد آموزش پیش دبستانی.    3 (3) . بهار 1391.

  لسک، جودیت و لسک، برایان. 1377. درسنامه مددکاری اجتماعی و روان شناسی کودک. ترجمه سید جلال صدرالسادات و ابوالفضل سعیدی و سعید حسن زاده. تهران: انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور.

  لوشر، ماکس. 1373. روان شناسی رنگ ها، ترجمه ویدا ابی زاده، انتشارات درسا.

  محدثی، جواد. 1376. هنر در قلمرو مکتب. دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.

  محمدی، علی. 1387. شفا خواستن از هنر. انتشارات سپیده دانایی.

  مختاری، فرحناز. 1377. روان شناسی نقاشی کودکان. تهران: انتشارات اقاقی.

  مرزبان، پرویز. 1385. خلاصه تاریخ هنر، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

  مظلومی، رجبعلی. 1364.کلیدهای تربیتی.تهران:انتشارات پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

  مقدسی،حمیده.1372.روان شناسی هنر برای کودکان عادی و استثنایی.تهران:چاپار فرزانگان.

  مقدم، کاوه و همکاران. 1390. تأثیر آموزش نقاشی و سفالگری بر بهبود مهارت های دیداری-فضایی و حافظه دیداری دانش آموزان با مشکلات حساب. فصل نامه ایرانی کودکان استثنایی. 2 (11). مهر محمدى،محمود. 1383.چیستى،چرایى و چگونگى آموزش عمومى هنر.انتشارات مدرسه.

  نصیری، حسین. خجسته‌نیا، محمد. 1376. روابط عمومی در چهارده گفتار، نشر اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  نوری، فریده. 1382. هنر و کودکان معلول. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی.

  هالاس، جان. 1371. استادان انیمیشن. فارابی ترجمه محمد شهبا. تهران: بنیاد سینمایی.

  هیلگارد، اتکینسون. 1386. زمینه روان شناسی. ترجمه دکتر محمدتقی براهنی و همکاران. چاپ چهاردهم. انتشارات رشد.

  واثقی،مینو.1356.آموزش هنر.دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

  وزیرنیا، سیما.گنجی، طاهره.1380.نقاشی کودک.رشد ویژگی موضوع کارکرد.انتشارات قطره.

  وزیری، علینقی. 1338. زیبایی شناسی در هنر و طبیعت. تهران: دانشگاه تهران.

   

  پایان نامه ها:

  براری، اسماعیل. 1370. سینما و دنیای کودکان. رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر.

  برغشی، عبدالعباس. 1374. تخیل کودک و انیمیشن. رساله کارشناسی ارشد. دانشکده     صدا و سیما.

  دبیری، مهرداد. 1376. نقش انیمیشن بر فرآیند یادگیری کودکان. رساله کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر.

  ذاکری، غلامعلی. 1378. بازگشت به نقاشی در زندگی معاصر. رساله کارشناسی ارشد نقاشی. استاد راهنما. حسینی راد. دانشگاه تربیت مدرس.

  عطاری، بهناز. 1389. اثربخشی آموزش هنر نقاشی بر کاهش میزان اضطراب دانش آموزان پسر ابتدایی. رساله کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.

  نوری، فریده. 1380. بررسی تأثیر نقاشی درمانی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی. رساله دوره کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.

   

  منابع انگلیسی:

   

  Andreas , cynthia.(2005). The effects of Art education on Promotion of visual_Perceptual skills. USA : Florida University Press

  Burkitt, E. & Barret, M. & Davis, A. (2003) Children’s colour choices for completing drowings of effectively characterized topics. Journal of child Pysichiatry. 44.

  Carrigan, J. (1993). Painting therapy. A Swiss experience for people with mental retardation. American journal of Art therapy. 32.

  Case, Caroline & Dalley, Tessa. (2006). The Hand book of Art Therapy,2nd ed. London:Routledge

  Case, Carolne & Dalley, Tessa. (2006). Working with children in Art Therapy.2nd ed. London:Routledge.

  Case,Caroline & Dalley,Tessa. (2008). Art Therapy for children from Infancy to Adolescence. USA: Newyork and Lodon: Routledge.

  Coles, R. (1990). Their eyes meeting the world: Drawings and Paintings of children. Boston. Houghton Mifflin.

  Dobbs, Stephen Mark (2004); Discipline-Based Art Education; Edited By Elliot W. Eisner & Michael D. Day; Handbook of Research and Policy in Art Education,  National Art Education Association (NAEA) and Lawrence Erlbaum Associates,  Publishers (LEA), Mahwah New Jersey and London.

  Dyson, A. (1990). Symbol markers, Symbol weavers. How children link play, picture and print. Young children.45.

  Eisner, Elliot W (2002); The Arts and the Creation of Mind. Yale University Press, New Haven and London.

  Gee, Constance Bumgarner (2004); Sprit, Mind and Body: Arts Education the Redeemer. Edited By Elliot W. Eisner and Michael D. Day; Handbook of Research and Policy in Art Education, National Art Education Association (NAEA) and Lawrence Erlbaum Associates, Publishers (LEA), Mahwah New Jersey and London.

  Henley, D. (2002).Clay Works in Art Therapy. London: Jessica Kingsley.

  Iwai, Kaori(2003). The Contribution of Arts Education to Childern's Lives, paper presented at the UNESCO Regional Meeting on Arts Education in the European Countries Canada and the United States of America, Finland.

  Killeen, Donald J. (2004), Transforming Education Through The Arts Challenge . (TETAC), Final Project Report, The National Arts Education Consortium. Department of Art Education, The Ohio State University.

  Parker, J. & Asher, S. R. (1987) Peer reletions and later personal adjustment: Are low-accepted children at risk? Psychological Bulletin, 102(3).

  Raines, S. (1990) Representational competence: (Re) Presenting experiences throuth words, actions and images. Childhood Education, 66.

  sifert, T. L. & Hoffnang, R. J. & Hoffnang, M. (1997) Lifespan development. Boston. Houghton Mifflin.

  Simon, R. M. (1996) Symbolic images in Art therapy. London. Routhledg.

  Stewart, Laurenv & Henson, Rik & Kampe, Khut & Walsh & Vincent & Turner & Robert & Frith, uta. (2003). Brain. Changes after learning to read and play music.Institue of cognitive neuroscience. Elsevier Inc.

  Unesco Institute For Education childrens Art 11 concentries.1960

  Wiley, J. & Inc, S. (1997) Expressing communicative ability, symptoms of mental illness and aggressve behavior. Journal of clinical Psychology: 53(4).

  Williams, G. H. & Woods, M. M. (1977). Developmental art therapy. Baltimor: University park press.

  Zaidel.A et al. (2005).Neuropsychology. USA: Psychology Press.

  Zaidel.A et al. (2006).Neuropsychology of Art.USA: Psucology Press.

  Zentner, M. R. (2001). Preferences for colours and colour-emotion combinations in early childhood. Developmental Sciences, 4.


موضوع پایان نامه تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی - عنوان پایان نامه عملی ضرب المثل هرکسی را بهر کاری ساختند به روایت یک آفتاب پرست که دمی دراز دارد!, نمونه پایان نامه تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی - عنوان پایان نامه عملی ضرب المثل هرکسی را بهر کاری ساختند به روایت یک آفتاب پرست که دمی دراز دارد!, جستجوی پایان نامه تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی - عنوان پایان نامه عملی ضرب المثل هرکسی را بهر کاری ساختند به روایت یک آفتاب پرست که دمی دراز دارد!, فایل Word پایان نامه تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی - عنوان پایان نامه عملی ضرب المثل هرکسی را بهر کاری ساختند به روایت یک آفتاب پرست که دمی دراز دارد!, دانلود پایان نامه تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی - عنوان پایان نامه عملی ضرب المثل هرکسی را بهر کاری ساختند به روایت یک آفتاب پرست که دمی دراز دارد!, فایل PDF پایان نامه تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی - عنوان پایان نامه عملی ضرب المثل هرکسی را بهر کاری ساختند به روایت یک آفتاب پرست که دمی دراز دارد!, تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی - عنوان پایان نامه عملی ضرب المثل هرکسی را بهر کاری ساختند به روایت یک آفتاب پرست که دمی دراز دارد!, مقاله در مورد پایان نامه تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی - عنوان پایان نامه عملی ضرب المثل هرکسی را بهر کاری ساختند به روایت یک آفتاب پرست که دمی دراز دارد!, پروژه در مورد پایان نامه تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی - عنوان پایان نامه عملی ضرب المثل هرکسی را بهر کاری ساختند به روایت یک آفتاب پرست که دمی دراز دارد!, پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی - عنوان پایان نامه عملی ضرب المثل هرکسی را بهر کاری ساختند به روایت یک آفتاب پرست که دمی دراز دارد!, تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی - عنوان پایان نامه عملی ضرب المثل هرکسی را بهر کاری ساختند به روایت یک آفتاب پرست که دمی دراز دارد!, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی - عنوان پایان نامه عملی ضرب المثل هرکسی را بهر کاری ساختند به روایت یک آفتاب پرست که دمی دراز دارد!, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی - عنوان پایان نامه عملی ضرب المثل هرکسی را بهر کاری ساختند به روایت یک آفتاب پرست که دمی دراز دارد!, پروژه درباره پایان نامه تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی - عنوان پایان نامه عملی ضرب المثل هرکسی را بهر کاری ساختند به روایت یک آفتاب پرست که دمی دراز دارد!, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی - عنوان پایان نامه عملی ضرب المثل هرکسی را بهر کاری ساختند به روایت یک آفتاب پرست که دمی دراز دارد!, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی - عنوان پایان نامه عملی ضرب المثل هرکسی را بهر کاری ساختند به روایت یک آفتاب پرست که دمی دراز دارد!, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی - عنوان پایان نامه عملی ضرب المثل هرکسی را بهر کاری ساختند به روایت یک آفتاب پرست که دمی دراز دارد!, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی - عنوان پایان نامه عملی ضرب المثل هرکسی را بهر کاری ساختند به روایت یک آفتاب پرست که دمی دراز دارد!, رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی - عنوان پایان نامه عملی ضرب المثل هرکسی را بهر کاری ساختند به روایت یک آفتاب پرست که دمی دراز دارد!

پایان نامه­ی تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد انیمیشن چکیده ارتباط نقاشی مدرن سده­ی بیستم و انیمیشن در این پژوهش از طریق بررسی تحولات سبک­های نقاشی مدرن و تجربیات نقاشان انیماتور با تمرکز بر رخدادهای نیمه­ی اول سده­ی بیستم، زمینه­ی لازم برای تحلیل ارتباط این دو شاخه­ی هنر فراهم آمده است. در تحلیل مورد نظر، بازتاب تحولات سیاسی/ اجتماعی در کار هنرمندان، بهره­گیری نقاشان از تجارب علمی ...

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیروجود عامل آموزشی متحرک در چند­رسانه­ای­ها بر یادگیری، یادداری و انگیزه یادگیری دانش­آموزان در درس جغرافیا صورت گرفته­است. برای انجام پژوهش از میان جامعه آماری پژوهش که کلیه دانش­آموزان دختر سال سوم راهنمایی منطقه 4 ناحیه 6 شهر تهران بودند با توجه به محدودیت امکانات و عدم­دسترسی برخی از مدارس به تجهیزات رایانه­ای، با بررسی مدارس منطقه4 مدرسه­ی ...

پايان نامه مقطع کارداني سال 1386 کلمه روبات (‌Robot) اولين بار در سال 1921 در نمايشنامه ‌اي به نام « روباتهاي جهاني روسام » اثر کارل چاپک ( نويسنده چک) بکار برده شد؛ اين ک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش: عمومی چکیده رابطه بین ویژگی های شخصیت و وابستگی به بازی های رایانه ای بر روی نمونه ای 400 نفری از دانشجویان (200 نفرد مرد و 200 نفر زن) آزموده شد. در مطالعه حاضر، فرض براین است که ابعاد پنجگانه شخصیت (روانرنجوری، برونگرایی، بازبودن، توافقجویی و وظیفه شناسی)، می توانند وابستگی به بازی های رایانه ای را پیش بینی کنند. برای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری چکیده پژوهش حاضر در چهار فصل به بررسی آثار پوستر های سینمای سه دهه ی اخیر ایران -1360 الی1390- می پردازد. طی یک دوره تحقیق کتابخانه ای مطالبی پیرامون شکل گیری و تولد سینما در جهان برای فصل اول انجام شد و در ادامه برای جمع آوری مطالب مطروحه در فصل دوم نیز همان تحقیق کتابخانه ای و گاهی تحقیق میدانی مورد استفاده قرار گرفت ...

چکیده بیش از دو دهه است که انیمیشن مستند به عنوان یک سبک سینمایی مستقل در جهان مطرح شده است. با این حال اغلب مطالعات و بررسی های انجام شده در راستای شناخت کلی و ساختار عمومی این سبک بوده است. بنابراین نیاز به بررسی و موردکاوی این شیوه فیلم سازی از دیدگاه های مختلف بسیار محسوس است. در نتیجه، این پژوهش به بررسی انیمیشن مستند از دیدگاه زیبایی شناسی می پردازد تا بدین وسیله گامی در ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته نقاشی چکیده: امروزه تلاش های ارزشمندی در هنر معاصر، در جهت بیان ایده های نو و تعامل خلاقانه ی آن با مخاطب مورد توجه است. چنانکه، اهمیت تکنولوژی اثر در مراتب بعدی؛ و استفاده از هر شیوه ی اجرایی امکان پذیر است. به طوری که هنرمند برای خلق ایده و مفهوم خاص خود، می تواند از همه ی انواع هنرها به همراه سایر رسانه های جدید و علوم استفاده کند. ...

پايان نامه مقطع کارداني رشته کامپيوتر سال 1389 چکيده :         پروژه ي ما تحت عنوان (( ربات مسير ياب هفت سنسور )) که در سه فصل تهيه شده است ، فصل اول مستن

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : ارتباط تصویری چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): اهداف این تحقیق بررسی قابلیت های تایپوگرافی فارسی در ارتباط با عنوان بندی فیلم های سینمایی می باشد، زیرا از طریق تایپوگرافی نیز می توان فضایی متناسب با فضای فیلم را در عنوان بندی آن ایجاد نمود تا باعث حس انگیزی در بیننده شود و از آنجا که ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره و راهنمایی (M.A) چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نقّاشی درمانی بر سلامت روان دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی شهرستان گچساران بود. متغیرهای پژوهش حاضر سلامت روانی با ابعاد (اضطراب، خصومت، جسمانی کردن، حساسیت بین فردی، وسواس، فوبیا، پارافوبیا، روان‌پریشی) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ...

ثبت سفارش