پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

word 649 KB 31109 138
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۱۷,۹۴۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه­ ی دوره کارشناسی ارشد در رشته‌ مدیریت بازرگانی(گرایش تحول)

  چکیده

   

  در بازار های رقابتی امروز که پیوسته در حال تغییر و تحول هستند، بقا و رشد شرکت های جدید به دلیل تأثیری که در زمینه اشتغال و رشد اقتصادی دارند از جمله عواملی هستند که اهمیت بسزایی دارند، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های شرکت و صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران در فاصله سال های 1390- 1360 می باشد. بدین منظور تأثیر هفت متغیر اندازه شرکت، سرمایه اولیه شرکت، درجه نوآوری در صنعت، نرخ ورود به صنعت، شدت سرمایه در صنعت، نرخ رشد صنعت و نوع شرکت در بقای شرکت های تازه وارد مورد بررسی قرار می گیرد. جمع آوری داده ها و اطلاعات از پایگاه داده اداره صنعت، معدن و تجارت استان مازندران صورت گرفته است و جهت پردازش داده ها از برنامه نرم افزاری winTDA استفاده شده است.

  برای تجزیه و تحلیل داده ها  از مدل برآوردکننده حد محصول(کاپلان- مایر) و رویکرد جدول عمر استفاده شده و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Cox جهت آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفته است. در نتیجه این تحقیق، رابطه مثبت و معنی داری میان نرخ ورود به صنعت و بقا تأیید شد. همچنین تأثیر مثبت سرمایه اولیه و شدت سرمایه نیز بر بقا مورد تأیید قرار گرفت. رابطه منفی اندازه شرکت با بقا مورد تأیید قرار نگرفت و بین متغیر نرخ رشد صنعت و درجه نوآوری در صنعت با بقای شرکت های تازه وارد رابطه معنی داری به دست نیامد.

   

  واژه های کلیدی:

  ویژگی های صنعت و شرکت، شرکت های تازه وارد، صنایع برق و الکترونیک، استان مازندران، تحلیل بقاء.

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  مقدمه

  بنگاه های اقتصادی که از نظر وضعیت حیات به انسان ها تشبیه شده اند، زمانی متولد شده و پس از طی مراحل مختلف حیات، به صورت متفاوتی می میرند. اما آنچه در مورد حیات بنگاه های اقتصادی معنا و مفهوم می یابد طول دوره ی حیات آن هاست. چرا که شاید بتوان با شناسایی عوامل تأثیر گذار بر طول دوره ی حیات بنگاه های اقتصادی، خروج آن ها را از فعالیت اقتصادی به تأخیر انداخت. تشکیل کسب و کارهای جدید به عنوان یک محرک مهم در فعالیت های اقتصادی است و نیرو محرکه اصلی توسعه اقتصادی در یک منطقه است.کسب و کار جدید فقط ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری نیست بلکه همچنین بهبود بهره وری از طریق ایده های جدید و خلاقیت است (اسجوکویست و کریستی[1]، 2012). نرخ تغییر و تحول در جمعیت بنگاه های صنعتی که به وسیله ی تولد شرکت های جدید و مرگ شرکت های موجود ایجاد می شود در سال های اخیر در بین اقتصاد دانان و سیاست گذاران مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دلایل توجه به این موضوع را می توان وجود بیکاری در جامعه دانست که امید برای حل آن توسط شرکت های جدید وجود دارد. در مطالعاتی که در این زمینه در کشورهای مختلف انجام شده دلایل دیگری نیز برای اهمیت داشتن این موضوع بیان شده است. مثلاً افزایش رقابت، کارایی، نوآوری و بهبود تکنولوژی با ورود شرکت های جدید به صنعت ایجاد می شود. تولد بنگاه های صنعتی، نقش کلیدی در تکامل و شکل دهی یک صنعت دارد. بنگاه های جدید، عامل اصلی ایجاد پویایی در اقتصاد هستند چرا که از طریق ارائه کالا و خدمات جدید، عرضه تکنولوژی جدید، افزایش رقابت در بازار و گسترش صنعت باعث این پویایی می شوند (عرب نجف آبادی،1390).

   

  اهمیت و ضرورت پژوهش

  در چند سال اخیر ادبیات جدیدی پدیدار شده است که بر این سوال تمرکز می کند که بعد از ورود شرکت ها بر آنها چه می گذرد (برحسب احتمال بقای آنها و الگوهای رشدشان). با اینکه ایجاد شرکت­های جدید دارای اهمیت است، می توان میزان رشد و طول عمر آنها را نیز به عنوان عاملی در نظر گرفت که در دستیابی به اهداف سیاست های بلند مدت در زمینه اشتغال و رشد اقتصادی اهمیت به سزایی دارد(دولینگر[2]،1999). تلفات بالا در دوران اولیه تاسیس شرکت ها یکی از برجسته ترین قواعد تجربی درمورد عملکرد شرکت است. در همین راستا، در سال­های اخیر توجه زیادی به رشد شرکت­ها و عوامل مؤثر بر آن در سطوح مختلف ملّی و محلی در کشورهای مختلف معطوف شده است. با اینکه به عوامل تأثیر گذار بر تولد و مرگ شرکت ها و طول عمر آنها درآمریکا و اروپا توجه زیادی شده است ولی تاکنون مطالعات اندکی در خصوص بقای شرکت های تازه وارد در ایران انجام شده است. انجام تحقیقات بیشتر در مورد عوامل اثرگذار بر بقای شرکت­های جدید می­تواند در دستیابی به اهداف سیاست­ های بلند مدت در ارتباط با اشتغال و رفع مشکل بیکاری مؤثر واقع شود.

  با بررسی وضع منابع انسانی در کشورهای منطقه به این نتیجه می رسیم که کشور ما نسبت به کشورهای اطراف، اعم از کشورهای آسیای میانه، ترکیه و کشورهای خلیج فارس، پاکستان و ... در زمینه منابع انسانی برق و الکترونیک، دارای توان بالایی است. وجود نیروهای برجسته پژوهشی در کشور و ارتباط آنان با مراکز پژوهشی خارجی که می توانند در تربیت منابع انسانی بسیار مؤثر باشند از مزیت های صنایع برق و الکترونیک است(بسته نگار،1384). از زوایای مختلفی می توان اهمیت این صنایع را مورد بررسی قرار داد: امروزه یکی ازمهم ترین شکل های انرژی که درتمام جهان مورد استفاده قرار می گیرد ، انرژی برق است. تقریباً بیش از نصف برق تولیدی برای رفع احتیاجات صنعتی به کار می رود. همچنین در کشاورزی، حمل و نقل، مخابرات و... نیز کاربرد دارد. از طرف دیگر توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی را در ابعاد مختلف زندگی بشری ایجاد کرده است. به طور مثال آموزش الکترونیک، دولت الکترونیکی و بهداشت الکترونیکی، همچنین در اقتصاد و تجارت نیز خود را در قالب مفاهیمی نظیر اقتصاد دیجیتالی و تجارت الکترونیک نشان داده است. بدون شک در دنیای امروز که به دهکده ای جهانی تبدیل شده است، بهره گیری از خدمات الکترونیک می تواند موجبات تسریع و تسهیل امور را فراهم آورد. الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک نام هایی است که در دنیای امروزی نمی توان از کنار آن ها به سادگی گذشت و تقریبا در همه شئون زندگی بشر وارد شده است. همچنین با عبور از عصر صنعتی به عصر اطلاعات، بازیگرانی کلیدی به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته اند که کارکنان دانش محور نامیده می شوند (هورویتز و همکاران[3]، 2006).

  با پیشروی دنیای کسب و کار به سمت الکترونیک و کامپیوتر، هرچه بیشتر بر تعداد کارکنان دانش افزوده شده و مدیران در چنین محیط سرشار از ابهام و عدم قطعیتی، باید هرچه بیشتر به آنان توجه نمایند (میرباقری و همکاران، 1389). از طرف دیگر استقرار استان مازندران در کنار دریای خزر و برخورداری از مبادی ورودی و خروجی کالا با کشورهای آسیای میانه و اروپا، وجود نیروی کار متخصص و شرایط مساعد آب و هوایی و محیط طبیعی برای سکونت و زیست که امکان جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و متخصصین را فراهم می آورد، از جمله مزیت های سرمایه گذاری در این استان به شمار می رود، و با توجه به این که صنایع برق و الکترونیک جزء صنایع سبز و پاک است مطالعه و بررسی این صنایع برای استان مازندران که دارای محیطی پاک و سرسبز است اهمیت قابل توجهی خواهد داشت. اصولا صنایع سرمایه بر و با دانش فنی بالا برای استان مازندران دارای اهمیت هستند که صنعت برق و الکترونیک نیز جزء این صنایع است. به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران از رشد 51 درصدی استان طی پنج ماهه نخست سال 91 خبر داد که بیش از 1 میلیون تن انواع مواد غذایی، سیمان، محصولات کشاورزی، انواع مواد معدنی، مصالح ساختمانی، مصنوعات چوبی و... به ارزش حدود 165 میلیون دلار به مقصد کشورهای مختلف صادرشد که در این بین محصولات صنعت برق و الکترونیک مشاهده نمی شود و با توجه به جدیدترین آمار موجود در پایگاه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، 2% از سرمایه گذاری واحدهای تولیدی استان به صنعت برق و الکترونیک اختصاص دارد (پورتال سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران). که این خود، ضرورت مطالعه بقای شرکت ها در صنعت برق و الکترونیک استان مازندران را به خوبی آشکار می کند.

   

  1-3- بیان مسئله

  شرکت ها به طور مستمر برای بقای خود با چالش مواجه اند. ورود موفق به بازار و رقابت با عدم اطمینان بالایی همراه است و محدودیت های مختلفی دارد. از این رو تعداد زیادی از شرکت ها مخصوصاً شرکت های جدید پس از ورود بازار را زود ترک می کنند؛ بنابراین در بعضی از صنایع یا مناطق تنها تعداد کمی از تازه واردها بقا می یابند. تا زمانی که دانش ما درباره ی فرایندهای رشد شرکت های جدید بهبود نیابد موفقیت و شکست شرکتها نیز مسئله ی مبهمی خواهد بود (فریچ و دیگران[4]، 2006). از آنجایی که ایجاد شرکت های جدید به عنوان ابزاری برای کاهش بیکاری و رشد اشتغال یک منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است، خروج این شرکت ها و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، نیاز به مطالعه بقای شرکت ها را آشکار می کند(مدهوشی و تاری، 1386). از طرفی مطالعات اخیر نشان می دهند که احتمال بقا به طور معنی داری در بین شرکت های هر صنعت فرق می کند. بخشی از این ناهماهنگی ها با ویژگی های خاص صنعت توضیح داده می شوند. در واقع نوع خط مشی انتخابی بنگاه، به نوع عامل موثر در این ناهماهنگی بر می گردد(اودرش، هاولینگ و تریک[5]، 1997).

  بنابراین در این تحقیق، دو نوع متغیر مورد مطالعه قرار می گیرد: ویژگی های صنعت و شرکت، و تاثیر این دو نوع متغیر بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران طی سال های 1390-1360 بررسی می شود. از آنجا که تاکنون تحقیقات منسجمی درباره بقای شرکت ها در ایران و بخصوص استان مازندران انجام نشده است، علاوه بر انجام تحقیق برای صنایع دیگر استان، این تحقیق می تواند راهگشای مطالعات بعدی برای تحلیل عوامل تأثیرگذار صنعتی و شرکتی بر بقای شرکت ها موجود در این صنعت و صنایع دیگر در سطح کشور و استان های دیگر باشد و نتایج آن می تواند به مدیران برای مطالعات و تحقیقات آینده کمک کند

   

  اهداف پژوهش

  هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر ویژگی های سطح صنعت و سطح شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران می باشد. و اهداف جزئی عبارتند از:

  بررسی تأثیر اندازه شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛

  بررسی تأثیر سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛

  بررسی تأثیر درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛

  بررسی تأثیر نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛

  بررسی تأثیر شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛

  بررسی تأثیر رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛

  بررسی تأثیر نوع شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران.

   

  سؤال‏های پژوهش

  سؤال هایی که در این تحقیق در پی پاسخ دادن به آن هستیم عبارتند از:

  1- آیا بین ویژگی های صنعت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری وجود دارد؟

  2- آیا بین ویژگی های شرکت و بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ارتباط معنی داری وجود دارد؟

   

  فرضیه های پژوهش

  با توجه به هدف پژوهش و سوالات فراروی پژوهشگر فرضیه های زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

  فرضیه اول: اندازه ی شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.

  فرضیه دوم: سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.

  فرضیه سوم: درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.

  فرضیه چهارم: نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.

  فرضیه پنجم: شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.

  فرضیه ششم: نرخ رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد.

  فرضیه هفتم: نوع شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران تأثیر دارد. ( از آنجا که در مورد این متغیر اطلاعات لازم وجود نداشته است در نتیجه مجبور به حذف این متغیر شده ایم.)

  تعریف متغیرها

  متغیرهایی که در این تحقیق به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند عبارتند از:

  اندازه شرکت: اندازه شرکت به وسیله ی تعداد کارکنان شرکت سنجیده می شود.

  سرمایه اولیه: به صورت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش شرکت در زمان تأسیس و یا تأمین مالی از طریق وام تعریف می­شود.

  درجه نوآوری در صنعت: توسط تعداد محصولات جدیدی که به بازار عرضه می شود سنجیده می شود.

  نرخ ورود به صنعت: برابر با تعداد پروانه های صادر شده در بازه زمانی مورد نظر و در صنعت مورد مطالعه می باشد.

  شدت سرمایه: میزان سرمایه شرکت های موجود در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران به ازای هریک از کارکنان آنها می باشد.

  نرخ رشد صنعت: به معنی میانگین نرخ رشد سالیانه صنعت می باشد که در این تحقیق مبنای اندازه گیری براساس نرخ رشد فروش بوده است، اما به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به فروش شرکت ها معیار سنجش تغییر داده شد و بر اساس میزان رشد استخدام اندازه گیری می شود.

  نوع شرکت: به صورت شرکت های تولیدی و تولیدی صادراتی تعریف می شود (همانطور که ذکر شد به دلیل عدم وجود اطلاعات، این متغیر حذف شده است).

   

  متغیر وابسته نیز، بقا می باشد که بر مبنای سال های فعالیت شرکت بوده و به صورت فاصله بین سال های ورود به صنعت و خروج از آن تعریف می شود.

   

  1-8- روش انجام کار

  تحلیل بقاء زمینه های کاربردی فراوانی دارد و برای تحلیل داده هایی به کار برده می شود که دربردارنده ی « مدت زمان بین دو پیشامد» یا به طور کلی تر، زمان عبور از حالتی (وضعیت) به حالت (وضعیت) دیگر باشد. برای تعیین زمان بقاء دو نقطه باید تعیین شود. زمان مبداء یعنی زمانی که در آن پیشامدی آغازین مانند تولد رخ می دهد و نیز زمان به اصطلاح شکست، یعنی زمانی که در آن پیشامدی نهایی مانند مرگ رخ می دهد( ابراهیم زاده، 1384).

  برای مطالعه بقا از تجزیه و تحلیل داده های تاریخی- رویدادی استفاده می شود (بلوسفلد[6]، 2002). از این رو، در این تحقیق نیز از رویکرد تجزیه و تحلیل تاریخی- رویدادی و مدل تابع هازارد برای بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر بقای شرکت جدید استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از پایگاه داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و از برنامه نرم افزاری winTDA به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده شده است.

   

  قلمرو پژوهش

  قلمرو پژوهش حاضر را می توان در سه محدوده به شرح زیر بیان نمود:

  1-9-1- قلمرو موضوعی

   در این تحقیق به بررسی تأثیر ویژگی های شرکت و صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد پرداخته شده است و برای این منظور از متغیرهای نرخ ورود به صنعت، درجه نوآوری صنعت، میزان سرمایه اولیه، اندازه اولیه شرکت، شدت سرمایه، رشد صنعت و نوع شرکت (تولیدی، تولیدی صادراتی) استفاده شده است.

  1-9-2-  قلمرو زمانی

  دامنه زمانی این تحقیق مربوط به سال های 1390-1360 می باشد.

  1-9-3-  قلمرو مکانی

   قلمرو مکانی پژوهش مربوط به شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران می باشد.

   

  The effect of Industry and Firm characteristics on New Firms' Survival in the Electrical and Electronic industries province of Mazandaran

  Abstract

   

  The purpose of the present study to investigate the effect of company and industry characteristics on survival of the new companies in the Electrical and Electronic industries in the Mazandaran province between the years 1981 – 2011. Thus, the effect of six variables of firm size, the primary capital, the degree of innovation in the industry, Industry growth rate, capital intensity of the industry and entry rates in the survival of new firms is examined. For study of the survivals company are used from analysis of historical data - events. Hence, in this research uses from approach to historical analysis - events and Hazard function to investigate effect of independent variables on the survival of new firms. Data and information was collected from the database industry of mining and commerce organization of the Mazandaran province and for the data processing is used winTDA software.

  To analyze data using from the Estimation of the product range (Kaplan - Meier) and model life tables, and semi-parametric model Cox regression was used to test the hypotheses. Based on the results of study, significant positive relation between entry rates and survival was confirmed. Also positive impact of Initial capital and as well as capital intensity on survival was confirmed. Negative relationship between firm size and survival and relationship between growth rate and level of innovation of the industry with survival was not confirmed.

   

  Key words: Industry and Firm characteristics, New firms, Electrical and Electronic industries, Survival analysis.

   

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات پژوهش

  -1- مقدمه………………………………….………….………….………………………..2

  1-2- اهمیت و ضرورت  پژوهش..……………………………………………………………...…2

  1-3-  بیان مساله ……………….…………………………………….…...……….…….……4

  1-4- اهداف پژوهش……………….….…………………………………..…………………..5

  سوال های پژوهش…………..…….……………….………….………………….……...6

  فرضیه­های پژوهش….….…..……….…………….……………………………….……..6

  تعریف متغیرها……………………………….....……...……….…….…….……………7

  روش انجام کار….……….…….…………….....….....………..…….……..……………8

  1-9- قلمرو پژوهش………………………………....….….….……………..…….……………9

  1-9-1- قلمرو موضوعی………………………..…….……..…………….………………9

  1-9-2- قلمرو زمانی…….………………………….……….…….……………………..9

  1-9-3- قلمرو مکانی…………………….……….…….……..………………………….9

  تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش……………….…………….……..…………….9

   محدودیت های پژوهش…………….…………..…………………………………..…….11

   ساختار کلی پژوهش………………..……….……..…………………….…….…..…….11

   

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

  2-1- مقدمه…………………………………………………….…………………………..14

  2-2- بخش اول- ادبیات نظری درباره ی بقای شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن ها …………..………………..14

  2-2-1-  مقدمه…………………………………...…………………………………….14

  2-2-2- صنعت الکترونیک در جهان و ایران…………………………….……………………..16

  2-2-3- عوامل تأثیرگذار بر بقای شرکت ها…………………………….……………………..19

                2-2-3-1-  ویژگی های خاص شرکت………...……………………….……………..19

                     2-2-3-1- 1- اندازه ی شرکت…….…….………….…………..………………..19

                     2-2-3-1- 2- سرمایه اولیه………...………………………..…….……………..21

                2-2-3-2-  ویژگی های خاص صنعت…….…...…….…….…….….….……………..23

                      2-2-3-2- 1- درجه نوآوری در صنعت…….…….………..….…..………………..23

                      2-2-3-2- 2- نرخ ورود به صنعت.…….…….……….…...…..….….……..……..26

                      2-2-3-2- 3- شدت سرمایه …….…….…..…………….….…..………………..29

                      2-2-3-2- 4- نرخ رشد صنعت…….…….…….……..……..…..………………..30

                      2-2-3-2- 5- صادرات…….……..…….…....……..…….…...………………..31

  2-3-  مدل مفهومی تحقیق…….……..…….…....………….……..….…...………………..34

  2-4-  بخش دوم- مروری بر پیشینه پژوهش ………………..……………………..…………………35

  2-4-1- پژوهش های خارجی…………………..………...…………………..……………..35

  2-4-2- پژوهش های داخلی …………………....……….………………………………….41

  2-4-3-  جمع بندی مطالعات پیشین …………………....….….…….…….…….…………….45

   

   

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  3-1- مقدمه ……………..……………………………………....…………………...…….. 51

  3-2- متدلوژی تجزیه و تحلیل داده های تاریخچه ای- رخدادی……………..……………………………52

  3-2-1- داده های مقطعی……………………….…………………………….…………...…….52

  3-2-2- داده های ترکیبی……………………….…………………………….…………...…….53

  3-2-3- داده های تاریخچه ای- رخدادی……………………..………………….…….……..…….54

  3-3- معرفی نرم افزار TDA …………………..…………………………….…………...…….. 55

  3-4- توزیع های پارامتریک .. .…………………..…………………...………….……..……….. 55

  3-5- روش های توصیفی ناپارامتریک …………………..………………….…….……………….. 56

           3-5-1- روش جدول عمر ……...…………..……………………………….…….………...56

           3-5-2- روش برآورد کننده حد محصول ……....……………………………….…..…….….. 57

                         3-5-2- 1- انتقالات واحد ………………………………………………….………..58

  3-6- مقایسه توابع بقا ……….…….…………………………………….…….……………….. 59

           3-6-1- روش اول: تعریف گروه های اپیزودها ……..….……………………………………….. 59

           3-6-2- روش دوم: تشکیل آماره های آزمون ……...…….………………………….….………..60

  3-7-  مدل های نیمه پارامتریک …………….………………….……………….……….……….. 62

  3-8-  مدل مفهومی و متغیرهای توضیحی ….………….….….……….…….….……….…….……….64

  3-9-  جامعه و نمونه آماری …………….………………….…………………….……..……….. 66

  3-10-  روش جمع آوری داده ها و اطلاعات .………….………….………………….……..………..66

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

   

  4-1- مقدمه …………………….…………………….…………………………………….. 68

  4-2-  تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………..………68

  4-2-1- تحلیل داده ها با روش کاپلان مایر ….……………………………………….…..…..69

  4-2-2- تحلیل داده ها با روش جدول عمر ………………………..…..…….……………… 72

  4-3- آزمون فرضیه ها………………...……………….………………….……..……………..75

  4-4- تجزیه و تحلیل خروجی حاصل از مدل کوکس…………………………………………..………75

  4-4-1- آزمون فرضیه اول………….…………….………..…… …………..……………. 76

  4-4-2- آزمون فرضیه دوم………………………………..…… …….……..…………….. 77

  4-4-3- آزمون فرضیه سوم….……….…….………….……..……. …...…………………. 78

  4-4-4- آزمون فرضیه چهارم………………………………..…… ………………………. 78

  4-4-5- آزمون فرضیه پنجم………………………………..…… …………..……………. 79

  4-4-6- آزمون فرضیه ششم………………………………..……  …………..…………….79

   4-4-7- آزمون فرضیه هفتم………………………………..…… …………..…………….80

   

  4-5- تحلیل حساسیت…………………………..…………………..…….……..……………. 80

  4-6- مقایسه توابع بقا ……………….…………………………………………..…………….. 82

  4-6-1-  مقایسه توابع بقاء بر اساس نرخ ورود به صنعت……………………….………….………. 83

               4-6-1-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون…………………………………….…… 83

                         4-6-1-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقاء……….……….….………………….……84

  4-6-2-  مقایسه توابع بقاء بر اساس شدت سرمایه……….…….…….….…..……..….….……….85

               4-6-2-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون…………………………………….…… 85

                         4-6-2-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقاء……….……….….…….…………….……86

  4-6-3-  مقایسه توابع بقاء بر اساس نرخ رشد صنعت…………………….…………….………….87

               4-6-3-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون…………………………………….…… 88

                         4-6-3-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقاء……….………….………………….…… 88

  4-7- خلاصه فصل چهارم ……………….………………………………………..……………..89

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1- مقدمه ……………………..………………….….…….…………………………….. 91

  5-2- مروری برمساله، اهداف و سوال …………………..…………….………….……...……….. 91

  5-3- بحث و نتیجه گیری………………….……………….……………………………....….. 92

          5-3-1- اندازه شرکت ………………..……………………………….……………....….. 93

          5-3-2-  سرمایه اولیه …….…………………………………………….……………....…..93

          5-3-3- درجه نوآوری در صنعت ….…………………………………………….……....….. 94

          5-3-4-  نرخ ورود به صنعت ……..…………………………………….……………....….. 94

          5-3-5-  شدت سرمایه …….………………………………………….……………....….. 95

          5-3-6-  نرخ رشد صنعت …….……………………………………….……………....….. 95

  5-4- ارائه پیشنهادات ……….…………………..…………..…………….………………….. 96

  5-4-1-  پیشنهادات حاصل از تحقیق ……….…………………………………….……..…....….. 97

  5-4-2-  پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده……..….…………………………………...………....…..97

  فهرست منابع …….….………….……………………………..…………………………….. 98

   

  منبع:

  الف) منابع فارسی

  ابراهیم زاده، فرزاد (1384). «برآورد ناپارامتری تابع بقا در داده های سانسور شده بازه ای و بریده از چپ و کاربرد آن در  تعیین عوامل مؤثر بر بقای سرطان کولورکتال». دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم پزشکی.

  ادواری، محمد (1388). گزارش مقایسه سرانه اشتغال طرح های تعاونی و خصوصی از محل اعتبارات بنگاه های زود بازده کشور. تهران، نشریه تعاونی های تولیدی و خدماتی وزارت تعاون.

  اصغری، مریم و عاملی، پریسا (1390). تست فرضیه پناهندگی آلودگی در منطقه اتحادیه اروپا خلیج فارس. فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه،38-21.

  اکبری، کرامت الله (1376). تعیین اولویت واحدهای صنعت الکترونیک در استان فارس. کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری. دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران.

  بسته نگار، مهرنوش (1384). توسعه سرمایه های انسانی در صنعت الکترونیک. مجله رهیافت، 26، 38-31.

  بهشتی، محمدباقر؛ صنوبر، ناصر و فرزانه کجاباد، حسن (1388). بررسی عوامل مؤثر بر ورود و خروج خالص بنگاه ها در بخش صنعت ایران. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، 38، 157-179.

  پور بهرام آبکنار، زینب (1390). بررسی مدل های تحلیل بقاء. کارشناسی ارشد آمار. دانشگاه صنعتی اصفهان.

  حسنقلی پور، طهمورث؛ متوسلی، محمود؛ محمدی، شاپور و حسینی، فرشید (1389). تأثیر برنامه های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی: مطالعه موردی صنعت برق. نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 2، 5، 40-21.

  حسنی پارسا، مجید (1383). پیشنهاد مدل عمومی سیاستگذاری صنعتی با تأکید بر صنعت الکترونیک. دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس.

  خداداد حسینی، حمید و عزیزی، شهریار (1385). مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک رویکردی جامع. چاپ اول، تهران: انتشارات صفار.

  دهقان کرنکان، فاطمه (1390). رابطه ی بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی. دانشکده علوم اقتصاد و اداری، دانشگاه علامه طباطبایی.

  رجایی فرد، عبدالرضا و همکاران (1388). کاربردهای پارامتری در تحلیل بقاء در سرطان معده. فصلنامه علمی- پژوهشی فیض، دوره سیزدهم، 2، 88-83.

  روشنی، دائم (1390). مدل رگرسیونی مخاطره متناسب تک شاخصی با پایه های بریده شده در تعیین تابع پیوند و کاربردهای آن در مطالعات پزشکی. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی.

  سبحانی، سید حسین و جعفری، علیرضا (1386). بررسی ساختار سرمایه­ی شرکت­های کوچک وکارآفرین. نشریه اقتصاد تحقیقات مالی،24، 56-33.

  شورورزی، محمدرضا و پهلوان، رحیم (1389). تأثیر اندازه ی شرکت بر هموارسازی سود. مجله ی پژوهش های مدیریت، 87، 80-69.

  عرب نجف آبادی، محسن (1390). خروج و عوامل مؤثر بر آن در صنایع تولیدی ایران: مقایسه بخش های خصوصی و دولتی. دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد.

  فیض پور، محمد علی و موبد، میترا (1387). توقف بنگاه های صنعتی و عوامل مؤثر بر آن: مطالعه موردی بنگاه های کوچک و متوسط استان یزد طی برنامه سوم توسعه: 1379-83. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی،3، 120-99.

  فیض پور، محمد علی؛ سعید اردکانی، سعید و پوش دوزباشی، هانیه (1390). بررسی تأثیر حیات بنگاه های جدیدالورود کوچک و متوسط در تغییرات اشتغال: تجاربی از صنعت نساجی ایران طی دوره 84-1375. مجله توسعه کارآفرینی، سال چهارم، 14. 67-86.

  فیض پور و رادمنش، سعیده (1390). توزیع اندازه بنگاه های صنایع تولیدی و روند تغییرات آن. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال دوازدهم، 4، 153-125.

  مدهوشی، مهرداد و تاری، غفار(1386). تأثیر سرمایه اولیه در بقای شرکت­های تولیدی کوچک ومتوسط در ایران. دانش و توسعه( علمی- پژوهشی).20، 166-147.

  مدهوشی، مهرداد و نصیری، آذر (1388). تأثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد (مطالعه موردی: صنایع تبدیلی استان مازندران). پژوهشنامه مدیریت اجرایی علمی- پژوهشی، شماره 1. 147-127.

  مدهوشی، مهرداد و تاری، غفار (1389). تأثیر ویژگی های شرکت در بقای شرکت های تولیدی کوچک و متوسط  با استفاده از TDA. دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال هفدهم، 41، 136-121.

  ملاحسینی، علی، فتحی، فرید (1388). بررسی متغیرهای مؤثر بر الگوی نوآوری در شرکت های متوسط و کوچک شهر کرمان. دوفصلنامه برنامه و بودجه،  108، 74-59.

  میرباقری، سید علی رضا، طهماسبی، هامون و هاشمی، علی (1389). استراتژی های اثربخش در نگهداری کارکنان دانش محور. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پرتال جامع علوم انسانی، مجله تدبیر، 219، 29-22.

  نصیری، آذر (1389). تأثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد. دانشکده علوم اقتصاد و اداری. دانشگاه مازندران.

  هادوی، سید علی (1388). ابزارهای مدیریت نوآوری: مروری بر نظریه و عمل. ماهنامه تدبیر، سال بیستم، 204، 39-34.

  یوسف نژاد، کیوان؛ شعبانخانی، بیژن؛ اعتمادی نژاد، سیاوش؛ یزدانی چراتی، جمشید و معصومی، صفورا (1390). تحلیل داده های بقاء در بیماران قلبی و عروقی پس از آنژیوپلاستی به کمک مدل رگرسیون کوکس. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره بیست و یکم، 86، 106-101.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ب) منابع انگلیسی

  Alvarez, Roberto and Vergara, Sebastián (2012). Trade exposure, survival and growth of small and medium-size firms. International Review of Economics and Finance, vol. 25, pp. 185–201.

  Aspelund, A., Berg-Utby, T., Skjevdal, R., (2005). Initial resources’ influence on new venture survival: a longitudinal study of new technology-based firms. Technovation 25, 1337-1347.

  Audretsch, D.B., Houweling, p., and Thurik, A.R (1997). New-Firm Survival: Industry versus Firm Effects, us.

  Audretsch, D.B., Santarelli, E. and Vivarelli, M (1999). Start-up size and industrial dynamics: some evidence from Italian manufacturing. International Journal of Industrial Organization vol. 17, pp. 965-83.

  Baggs, Jen, Beaulieu, Eugene and Fung, Loretta (2008). The Impact of Real Exchange Rate Movements on Service Sector Firms. University of Victoria.

  Blossfeld, H.P., and Rohwer, G (2002). Techniques of Event History Modeling. 2nd   edition, Lowrence Erlbaum Associates, Inc. pp 4-37.

  Buzell, R.D. and Gale, B.T. (1987). The PIMS Principles: Linking Strategy to Performance. Free Press, New York.

  Cassar, G. (2004). The financing of business start-ups. Journal of Business Venturing, 19: 261–283.

  Cefis, Elena, Marsili, Orietta (2006). Survivor: The role of innovation in firms’ survival. Research Policy, vol. 35, pp 626–641.

  Chittenden, F., Hall, G., and Hutchinson, P. (1996). Small firm growth, access to capital markets and financial structure: Review of issues and an empirical investigation. Small Business Economics 8:59–67.

  Christie, Tamoyat and l. SjoquIist David (2012). New Business Survival in Georgia: Exploring the Determinants of Survival Using Regional Level Data. Growth and Change, vol. 43, no. 1, pp. 110–142.

  Campos, N. & Iootty, M. (2003). Firm Entry and Exit in Brazil: Cross-sectoral Evidence From Manufacturing Industry, pp1-20.

  Dollinger, M.J (1999). Entrepreneurship: Strategies and Resources. Richard D. Irwin, Homewood, IL.

  Dzhumashev, Ratbek, Mishra, Vinod and Smyth, Russell (2011). Exporting, R&D Investment and Firm Survival. Monash University. Department of economics. Discussion paper 39/11.

  Fritscha, M., Brixy, U., and Falck, O (2006). The Effect of Industry, Region, and Time on New Business Survival–A Multi-Dimensional Analysis. Review of Industrial Organization, vol. 28, pp. 285-306. http://www.springerlink.com.

  Gummusluoglu, L., Ilsev, A. (2009). Transformational Leadership, Creativity and Organizational Innovation. Journal of Rsisiness Research, no.62, pp: 461-473.

  Gundey, Gurhan; Ulusoy, Gunduz; Kilic, Kemal; Alpkan, Lutfihak (2011). Effects of innovatiov types on firm performance. International Journal of Production Economics, Vol. 133, Issue 2, pp 662-676.

  Helmers, Christian and Rogers, Mark (2010). Innovation and the Survival of New Firms in the UK. Review of Industrial Organization, vol.36, pp. 227-248, http://www.springerlink.com.

  Holmes, Phil, Stone, Ian and Paul Braidford (2010). An analysis of new firm survival using a hazard function. Applied Economics, vol.42, Issue 2, pp 185-195.

  Horwitz, Frank M., et al (2006). Human resource strategies for Managing Knowledge Workers: An Afrov Asian Comparative Analysis. International Journal of Human Resource Management, vol. 17, pp. 775v811.

  Huynh. Kim P, Petrunia, Robert J, Voia, Marcel C (2008). Startup Financial Conditions and Survival of New Firms. Paper to be presented at the DRUID 25th Celebration Conference 2008 on Entrepreneurship and innovation- organizations, institutions, systems and rigions. Copenhagen, CBS, Denmark. http://www2.economics.smu.edu.sg

  Jensen. H, Paul, Webster, Elizabeth and BuddelMeyer, Hielke. (2008). Innovation, Technological Conditions and New Firm Survival. The Economic Record, vol. 84, no. 267, 434–448.

  Kato, M. (2008). Firm Survival and the Evolution of Market Structure: The Case of the Japanese Motorcycle Industry, Hitotsubashi University, Tokyo, JP.

  Klapper, Leora and Richmond, Christine (2011). Patterns of Business Creation, Survival and Growth (Evidence from Africa). Policy research working paper 5828. http://econ.worldbank.org.

  Kazuyuki, Motohashi (2012). Open Innovation and Firm's Survival: An empirical investigation by using a linked dataset of patent and enterprise census. RIETI Discussion Paper Series 12-E-036b. http://www.rieti.go.jp/en/. 

  Kok, J. (2007). Firm Survival of Successors and Novo Entrepreneurs: The important Determinats for Dutch Entrepreneurs. MSc in International Business: Stratgy and Innovation. Pp:1-54.

  Malerba, Franco and Molina, M.A.  (2011). What drives the survival and growth of new firms in Brazil? A learning and capability perspective.

  Modigliani, F., and Miller, M.  (1958). The Cost of Capital, Corporate Finance, and the Theory of Investment.  American Economic Review, 48(3), 291–297.

  Swedberg, R. (2007). Rebuilding Schumpeter’s Theory of Entrepreneurship. Paper presented at the Conference on Marshall, Schumpeter and Social Science,, Hitotsubashi University, Japan.

  Timmons, J A & Spinelli, S. (2007). New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21th Century, 7th Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin.

  Van auken, E, H. (2005).  A model of small firm capital acquisition decisions.  International entrepreneurship and management journal, 1, 335-352.

  Walters, J. Stephen. (2009). what is a Cox model? School of Health and Related Research (ScHARR), University of Sheffield, www.whatisseries.co.uk.

  http:/www.shatanews.ir

  http:/www.mazandaran.min.gov.ir

  http://www.itmen.ir

  http://www.wikipedia.org     


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران, پروژه درباره پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

پایان نامه­ی دوره کارشناسی ارشد در رشته‌ مدیریت بازرگانی(گرایش تحول چکیده در بازار های رقابتی امروز که پیوسته در حال تغییر و تحول هستند، بقا و رشد شرکت های جدید به دلیل تأثیری که در زمینه اشتغال و رشد اقتصادی دارند از جمله عواملی هستند که اهمیت بسزایی دارند، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های شرکت و صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد  (M.A) رشته مديريت بازرگاني- گرايش بازاريابي تابستان 91 چکيده با توجه به شتاب روز افزون تغييرات و رقابت در دنياي اقتصاد، مديران بايستي داراي

نمایندگی مازندران(شمال) رشته:مهندسی صنایع –مدیریت سیستم وبهروری جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده: کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به توسعه اقتصادی ناگزیر از انتخاب الگو و استراتژی مناسب هستند. تجارب کشورهای توسعه یافته و تازه صنعتی شده نشان می دهد که برای دستیابی به توسعه اقتصادی پیمودن مسیر توسعه صنعتی الزامی است و در طی این مسیر استراتژی های صنعتی شدن کشور باید براساس ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بیمه چکیده وفاداری مشتری موضوعی عمده در تحقیقات بازاریابی و به عنوان یک نگرانی عمده مدیران و یک تفکر دائمی استراتژیک برای بسیاری از سازمان­ها به شمار می­آید. دلیل اهمیت مضاعف این مبحث، به علت رقابت شدید مخصوصا در فعالیت­های خدماتی می­باشد و در حال حاضر بر روابط مشتریان و سازمان­ها متمرکز شده و رویکرد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل چکیده: مدیرانی که درگیر بازاریابی صادرات می شوند، در ابتدا به اتخاذ تصمیمات در مورد روش ورود برای گسترش بازار خود به خارج تمایل نشان می­دهند. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثری است که بر انتخاب روش ورود به بازار خارجی یک شرکت صادراتی تأثیر می گذارد. بر اساس مرور تحلیلی، فرضیات تحقیق ساخته شدند. در این پژوهش، ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته : مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی چکیده در دنیای رقابتی امروز شرکت هایی موفق هستند که به توانند ارزش های بیشتری برای مشتریان به وجود آورند و بنا به گفته سرجیو زیمن[1] دلایل بیشتری به مشتریان ارائه کنند تا آن ها را به خرید و ایجاد رابطه بلندمدت با شرکت ترغیب سازند.خلق ارزش برتر برای مشتری در سایه مولفه­های گوناگون اساس بهبود ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) گرایش داخلی چکیده تحقیق : امروزه اغلب سازمان ها پی برده اند که ارتقای کیفیت کالا و خدمات شرط لازم و ضروری برای بقا وحضور در بازار و رقابت جهانی است. «ایزو» در بر گیرنده الزاماتی برای ایجاد، استقرار، اجرا و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریت کیفیت می باشد. با تمام اهمیت و جایگاه حیاتی سیستم مدیریت کیفیت در سازمانها ، هنوز مبانی روشن و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل چکیده هدف این پژوهش بررسی ارتباط ساختار سازمان، استراتژی کسب و کار و به دنبال آن تاثیر آن ها بر ارتقاء و بهبود عملکرد شرکت های صنعت غذایی استان تهران با استفاده از تئوری مبتنی بر منابع است. ساختار سازمانی در برگیرنده طرح سیستم هایی است که به وسیله آن ها همه واحدها هماهنگ و یکپارچه می شوند و در نتیجه ارتباط ...

1- کليات 1- 1- مقدمه کيفيت را مي توان به روش هاي مختلف تعريف کرد اغلب مردم فقط يک درک مفهومي از کيفيت و يا به عبارت ديگر درکي از يک يا چند ويژگي خاص در يک محصول يا خدمت دارند. درک مفهومي يک نقط

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت بازرگانی(بازاریابی) چکیده: بی­شک شرکت­های کوچک و متوسط تأثیر انکارناپذیری بر اوضاع اقتصادی هرکشوری دارد. این شرکت­ها، بخش عمده­ای از موفقیت خود را مرهون بکارگیری کارآفرینی در سازمان­های خود می­باشند. این ویژگی سبب شده تا آن­ها، وظایف محوله­شان را به شیوه­های متفاوتی انجام دهند. یکی از این وظایف، بازاریابی­ است که صاحبان این بنگاه­ها سعی ...

ثبت سفارش