پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان (مطالعه موردی نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان)

word 847 KB 31160 127
1392 کارشناسی ارشد اقتصاد
قیمت قبل:۶۱,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی

  چکیده :

  هدف تحقیق حاضر بررسی ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس و کانالهای توزیع موجود برای نام های تجاری لوکس (از قبیل بوتیک ها ،مراکزخرید ،فروشگاه های اینترنتی ،نمایندگی ها ) می باشد .جامعه آماری این تحقیق شامل مصرف کنندگان 39-19 ساله  در شهرکرمان می باشد که پوشاک مارکدار مصرف می کنند. 200 پرسشنامه به روش گلوله برفی بین مصرف کنندگان توزیع شد و 114 پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بکاربرده شد.تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق با استفاده از   Anova ، Duncan وتحلیلرگرسیون خطی چندگانه صورت گرفت. وقتی ارزش های برند برای هر مورد از کانال های متنوع بررسی می کنیم ، مشارکت -کنندگان ارزش های برند را به طور متفاوتی ارزیابی می کنند که به نوع کانال توزیع بستگی دارد. مشارکت کنندگان تفاوت معنی داری در زمینه  وفاداری برند  در نتیجه خرید از  کانال های  متنوع نشان ندادند . وقتی تاثیر  ارزش برند روی وفاداری مصرف کنندگان بررسی شد ،  ارزش های برند که وفاداری مصرف کنندگان  تحت تاثیر می گذارند بستگی به نوع کانال توزیع دارند. همچنین این تحقیق کانال های توزیع احتمالی برای نام های تجاری  لوکس که می توانند در بازار پوشاک کرمان موفق باشند را پیشنهاد  می کند.

  واژگان کلیدی : کانال های توزیع ، ارزش برند ، نام های تجاری  لوکس ، وفاداری

  فصل اول :
  کلیات تحقیق

   

  1-1مقدمه

  محیط بازار جایی که صنعت خرده فروشی  در آن  شکل گرفته است و توسعه فروشگاه ها در آن به آهستگی صورت می گیرد ؛در نتیجه این حرکت آهسته ،خرده فروشان را به چالش می کشد تا
  کانال های توزیع در دسترس مصرف کنندگان خود را گسترش دهند .تعداد زیادی از خرده فروشان رویکردهای تک کاناله از قبیل فروشگاه های زنجیره ای وفروشگاه ها باعملیات صرفاً کاتالوگی کنار گذاشته اند و به استراتژی چندکاناله از طریق مرتبط ساختن فروشگاه خود با تجارت الکترونیک تغییر رویه داده اند.بازار مشتریان چندکاناله توسط عامل هایی از قبیل افزایش تعداد خانواده های دو درآمده ،کمبود وقت مشتریان ، انقلاب تکنولوژیک و انتخاب های متنوع خرید نه صرفاً در میان برندها و محصولات متفاوت بلکه درمیان شکل های خرده فروشی متنوع از قبیل فروشگاه های بزرگ ،مراکز خرید ،مغازه های کوچک و ساده ،نمایندگی ها ،کاتالوگ ها و سیستم های الکترونیکی خرید به وجود آمده است (پارک[1] و همکاران ،2005).

  هر ساله میلیاردها دلار محصولات گوناگون خارج از شبکه ها ،شعبه ها و کانال های توزیع مجاز وارد بازار جهانی می شود.این مساله سبب به وجود آمدن شکلی خاص از بازار ،به نام بازار خاکستری در عرصه تجارت شده است که سهم قابل توجهی از معاملات را نیز به خود اختصاص داده است . بازار خاکستری بر روی بسیاری از صنایع از جمله کالاهای لوکس سنتی و محصولات مصرفی مارکدار (دوربین ،ساعت ،لباس و ...) تا محصولات صنعتی اثر می گذارد .(سلیمانی ،1389) .در نتیجه بازار خاکستری زمینه را برای گسترش کانال های توزیع نام های تجاری لوکس  مهیا می سازد .در واقع خرده فروشی چندکاناله اهمیت زیادی را کسب نموده است زیرا رویکرد چندکاناله سود ها و
   فروش های بیشتری را برای خرده فروشان چندکاناله نسبت به رویکرد تک کاناله ایجاد می کند .اگر چه خرده فروشان با چالش هایی از قبیل تضاد کانال  و مسائل حفظ مشتری ها مواجه هستند با این وجود آن ها می توانند از فرصت های از قبیل ایجاد اعتبار برند  ،تبلیغات نفوذی[2] و هزینه بازاریابی ،توزیع نفوذی و شبکه های عرضه ،راندن ترافیک مقطعی به کانال های چندگانه و دسترسی بیشتر به اطلاعات مشتریان کسب مزیت کنند. بهترین شانس برای افزایش حاشیه سود به ازای هر مشتری در برقراری ارتباط  خرده فروشان با نمایندگی های کانال نهفته است. اکثر درآمد در بخش پوشاک در حالت چندکاناله مربوط به جذابیت برندهای قوی می باشد. درحالی که خرده فروشان تشخیص
  می دهند که استراتژی چندکاناله برای اعتبار بلندمدت ضروری هستند ولی واقعیت امر این است که هیچ دانشی در مورد اینکه چگونه به طورموفقیت آمیزی می توان خرده فروشی آنلاین ،کاتالوگی و فیزیکی را با هم ترکیب نمود وجود ندارد (پارک و همکاران ،2005) .و از آنجائی که نام های تجاری لوکس ؛ محصولاتی با ریسک بالا می باشند ، بنابراین باید از طریق کانال هایی توزیع شوند که آن تصور لوکس را  از آن ها حفظ نمایند . شرکت های که استراتژی چندکاناله بکارمی گیرند با این مسئله مواجه هستند که چگونه منابع را در سرتاسر کانال های موجود برای رساندن محصولات به مصرف کننده نهایی تخصیص دهند (کیم[3] و همکاران،2010) .با توجه به مطالب بیان شده این تحقیق درصدد است تا تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس را در بازار پوشاک کرمان مورد مطالعه و بررسی قرار دهد . دراینفصلبه تشریح و بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق ،اهداف تحقیق ،قلمروی تحقیق ،استفاده کنندگان از نتایج تحقیق و جنبه نوآوری تحقیق می پردازیم .

  1-2تشریح و بیان مساله

  در گذشته اغلب شرکتها از یک کانال توزیع ،برای فروش به یک بازار مشخص یا بخش به خصوصی از بازار استفاده می کردند .امروزه به دلیل تنوع بخش های مختلف مشتریان و امکانات متنوع کانالهای توزیع ،بسیاری از شرکتها به سراغ روش توزیع چندکاناله رفته اند و بدین ترتیب می توانند با استفاده از هر کانال ،به بخش یا بخش های ویژه دسترسی داشته و پوشش کاملتری داشته باشند . البته وقتی از کانال های مختلف استفاده می شود ،همیشه خطر رقابت ناصحیح وجود دارد و می باید تلاش شود مصرف کننده نهایی به هر طریق و از هر کانالی که کالای ما به دستش می رسد ،قیمت واحد داشته باشد ؛در غیر این صورت به فروش و حیثیت شرکت آسیب می رساند(محب علی و فرهنگی ،1377؛ص282).شرکت هایی که استراتژی چندکاناله بکارمی گیرند با این مسئله مواجه هستند که چگونه منابع را در سرتاسر کانال های موجود برای رساندن محصولات به مصرف کننده نهایی تخصیص دهند (کیم و همکاران،2010) و اینکه کدام کانال باید مورد تاکید قرار گیرد ؟کدام نباید مورد تاکید قرار گیرد ؟ تحقیقات گذشته نشان داده اند که تلاش های بازاریابی می تواند به طور کارآمدتری در سرتاسر کانال ها تخصیص یابد،با این وجود دانش ما در مورد این مسئله محدود است (نسلاین و شنکر [4]،2006).در مورد شرکت های تولید کننده اجناس لوکس تنوع کانال های توزیع
  می تواند منجر به خسارت به تصور از برند شان و کمبود محصولشان شود و به دلیل اینکه کالای لوکس خارجی ،کالای با ریسک اجتماعی و اقتصادی بالا می باشد بنابراین باید از طریق کانالی که ویژگی های فروشگاهی نام  تجاری  لوکس خارجی را حفظ می کند پیشنهاد شود (کیم و همکاران ،2010) .بنابراین شرکت های تولیدی نام های  تجاری لوکس خارجی نیاز دارند تا بدانند: ارزش  برند مشتریان در شهر کرمان  چه چیزی است ؟ چه چیزی باعث وفاداری  آن ها به نام  تجاری می شود ؟ و اینکه بهترین کانال توزیع نام  تجاری لوکس در شهر کرمان کدام کانال می باشد؟

  1- 3 ضرورت انجام تحقیق

  باتوجه به آنچه در قسمت بیان مسئله مطرح شد لازم است تا شرکت ها بدانند ازچه کانالی محصول خود را توزیع کنند تا تصور بهتری از برند شان ارائه شود و اینکه چه عامل هایی (ارزش های برند  ) با توجه به نوع خرده فروشی باید بیشتر مورد تاکید قرار گیرد یا ایجاد شود تا باعث افزایش وفاداری هر چه بیشتر مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس خارجی و کانال های توزیع شود .

  1-4 هدف اساسی از انجام تحقیق

  هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تنوع کانال های توزیع (بوتیک /مغازه های کوچک و مجزا،
  مرکز خرید/پاساژ ، نمایندگی و اینترنت/وب) روی ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس می باشد وهدف فرعی این تحقیق بررسی رابطه بین ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان با توجه به کانال های توزیع متنوع می باشد .

  1-5 قلمروی تحقیق

  قلمرویموضوعی:تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان در بازار پوشاک کرمان

  قلمرویزمانی: از نظر زمانی این تحقیق در دوره زمانی بین مهر 91 تا اردیبهشت 92 انجام شده است.

  قلمرویمکانی: قلمرویمکانیاینتحقیقشهرکرمانمیباشد.

  1-6 نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق

  بعد از انجام تحقیق حاضر می توانیم اطلاعاتی در مورد اینکه  ارزش برند  مصرف کنندگان کرمانی چه چیزی است ، چه چیزی باعث وفاداری  آنها به نام های تجاری لوکس و کانال های توزیع
  می شود و اینکه نام های تجاری لوکس از طریق چه کانالی در شهر کرمان توزیع شوند بهتر است  بدست آوریم . با توجه به نوع خرده فروشی های که در تحقیق بررسی شده می توان به هر کدام از
   آن ها در مورد اینکه چه عامل هایی (ارزش هایی ) را باید بیشتر مورد توجه قرار دهند یا چه
   عامل هایی را باید ایجاد کنند تا باعث افزایش وفاداری مصرف کنندگان شود پیشنهاداتی داد .همچنین براساس نتایج این تحقیق می توان کانال های توزیع احتمالی برای نام های تجاری  لوکس خارجی که می توانند در بازار کرمان موفق باشند پیشنهاد داد .

  1-7 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

  شرکت های تولید کننده نام های تجاری لوکس پوشاک ،انواع خرده فروشی ها (بوتیک ها ،نمایندگی ها ،مراکز خرید و خرده فروشی های اینترنتی ).

  1-8 جنبه جدید بودن و نوآوری

  بنابر تحقیقات انجام گرفته توسط محقق به نظر می رسد که موضوع تحقیق  جدید بوده است .

  1-9 تعریف  مفهومی واژه ها ی تحقیق

  کانال توزیع: براساس تعریف انجمن بازاریابان آمریکا یک کانال توزیع « ساختاری از واحدهای سازمانی درون شرکت و واسطه های برون شرکت ،عمده فروش و خرده فروشی هایی هستند که کالا یا خدماتی را بازاریابی می کنند » (فرزین ،1386).

  نام های تجاری لوکس : واژه "نام های تجاری لوکس " با عنوان محصولات با کیفیت بالا ،گران قیمت و غیر ضروری شناخته می شوند و همین طور محصولات و خدماتی که توسط مصرف کننده نادر ،منحصر به فرد ،آبرومند و معتبر (اصیل ) درک می شوند و سطح بالایی از ارزش های سمبلیک و احساسی را ارائه می کنند(گازوین لای[5] و همکاران ،2011).

  ارزش برند  :  از نظر آکر ارزش برند  عبارتست از : « مجموعه ای از دارایی ها ومهارت هایی که با نام ونشان تجاری در ارتباط است. به این ترتیب، با ایجاد ارزش از طریق یک محصول یا ارایه خدمات، ارزش شرکت یا مشتریان آن، اضافه یا از ارزش آن ها کم می شود» (لیک[6] و کریستودلیدس[7] ،2012).

  وفاداری: به اعتقاد ریچارد الیورد(1999)  وفاداری عبارتست از :  وفاداری یک تعهد قوی برای خرید مجدد یک محصول یا خدمت برتر در آینده تلقی می شود ،به صورتی که همان مارک یا محصول علی رغم تاثیرات وتلاش های بازار یابی رقبا خریداری گردد» (الیور ،1999).

  1-10خلاصه فصل اول

  در این فصل مساله تحقیق ،ضرورت انجام تحقیق و اهداف تحقیق بیان شده است . همچنین نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق ،استفاده کنندگان تحقیق و جنبه نوآوری مطرح شده است .و در آخر تعاریف مفهومی واژگان تحقیق آورده شده است .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

   

   

   

   

   

   

   

   

  2-1مقدمه

  خرده فروشی چندکاناله پدیده جدیدی نیست و یک خرده فروش می تواند از هر کانالی شروع کند و به سمت کانال های بعدی حرکت کند.مشتریان چند کاناله  به عنوان "مشتریانی که در بیش از یک کانال در دوره زمانی معینی به خرید می پردازند" تعریف شده است .مشتریان چندکاناله برای موفقیت خرده فروشان مهم هستند به دلیل اینکه آن ها بیشتر هزینه می کنند و وفاداری بیشتری نسبت به مشتریان تک کاناله نشان می دهند (نوح و لی[8] ،2011).کانال ها به طور معمول شامل فروشگاه ها،وب سایت ها ،کاتالوگ ، نیروی فروش ،آژانس های طرف سوم ، مراکز تماس و ...  می باشند .مدیریت مشتریان چندکاناله یک موضوع داغ برای شرکت های متعددی در تعداد زیادی از صنایع از قبیل کالاهای مصرفی ،شرکت های B2B، خرده فروشی و خدمات می باشد .در سال های اخیر عملکرد بازاریابی چندکاناله به طور فوق العاده ای رشد نموده و رشد آن ها قابل پیش بینی است (نسلاین و شنکر[9] ،2009) .در ایران نیز می توانیم خرده فروشی چند کاناله را برای پوشاک مارک دار خارجی مشاهده کنیم .فروش این قبیل پوشاک را می توان از طریق نمایندگی ها  ،پاساژ ها ،بوتیک ها و اینترنت و ...  در سطح شهر های کشور مشاهده کرد . در حدود 85 % حجم بازار پوشاک کشور را اجناس وارداتی در برگرفته است(روزنامه ابتکار ،1388). با امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با سوریه  واردات کالا از سوریه مشمول تخفیف 60 درصدی در سود بازرگانی می‌شود. همین موضوع زمینه را برای ورود پوشاک به کشور توسط دلالان فراهم می سازد (خبرگزاری مهر ،1390).به علت اینکه پوشاک مارکدار  یک محصول لوکس با ریسک اجتماعی-اقتصادی می باشد ،باید از طریق کانالی به فروش رسدکه  تصور لوکس از این محصول را حفظ کند .علاوه براین کارشناسان به شرکت های سازنده این محصولات پیشنهاد می کنند باتوجه به کانال های خرده فروشی که قادرند  ویژگی های  نام  تجاری  را القا ء کنند و نیازهای گروه های مشتریان متفاوت را برآورده سازند تصمیم گیری کنند(کیم وهمکاران،2010).بنابراین شرکت های تولیدی نام های تجاری  لوکس خارجی نیاز دارند تا بدانند: ارزش مشتریان در کشور مقصد چه چیزی است ؟ چه چیزی باعث وفاداری برند شان می شود ؟ و اینکه بهترین کانال توزیع نام  تجاری شان در کشور مقصد کدام کانال می باشد ؟بنابراین لازم است تحقیقی در این  زمینه انجام گیرد .در این بخش با مفهوم کانال توزیع ،کانال های توزیع متنوع ،ارزش برند  ،وفاداری مشتری آشنا می شویم  و در پایان مختصرا به وضعیت  بازار پوشاک ایران می پردازیم .

  2-2کانال های توزیع

  شبکه توزیع بخشی از نظام اقتصادی کشور می باشد که تحولات اقتصادی کشور درتعیین کارکرد و ساختار آن مؤثر است . این شبکه حلقه رابط بین تولیدکنندگان ومصرف کنندگان و متشکل از عاملینی است که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و عمل توزیع کالاها را انجام می دهند(فرزین ،1386).شرکتها معمولا توجه کمی به کانال های توزیع داشته ،به همین دلیل گاهی متحمل خسارات زیاد می شوند ؛ولی بعضی از شرکت ها سعی می کنند نظام توزیعی خوبی داشته و از این طریق موقعیت رقابتی بهتری کسب می کنند. تصمیمات در مورد کانال های توزیع ،اغلب با تعهدات درازمدت به سازمآن های دیگر همراه است.یک تولید کننده به آسانی می تواند قیمت های خود و برنامه های تبلیغ وترویج فروش خود را تغییر دهد ؛همچنین می تواند محصولات قدیمی خود را کنار گذاشته ،محصولات جدیدی را که با نیاز بازار تطابق بیشتری دارد ،عرضه کند ولی وقتی که یک کانال توزیع در نظر می گیرد با مغازه داران مختلف تماس داشته باشد ،به آسانی نمی تواند این کانال توزیع را تغییر دهد ،بنابراین مدیریت بازاریابی باید کانال های توزیع خود را با دقت و نگاه به آینده انتخاب کند (محب علی و فرهنگی ،1377؛ص273) .

  Effects of Different Distribution Channels on Consumers’ Brand Value and Loyalty Consumers (Case Study: Luxury Brand in Clothing Market Kerman)

   

  Abstract

  The purpose of this research is to examine consumers’ brand value and brand loyalty toward luxury brands and current distribution channels for those brands (i.e free standing, Shopping Center, Specialty store, Internet retailing.The study Statistical population consisted of 39-19 year old consumer use branded apparel that is in Kerman. About 200 questionnaires were distributed to consumers through a snowballing technique and a total of 114 questionnaires were used for the data analysis. Anova, Duncan test, and multiple regression analysis were employed to test the hypotheses. When testing brand values for each channel diversification case, participants evaluated brand value differently depending on the type of distribution channel. Participants did not show significantly different brand loyalty depending on distribution diversification cases. When the influence of brand value on brand loyalty was tested, brand values affected brand loyalty depending on the type of distribution channel. Also, this research could suggest possible distribution channel options for foreign luxury brands to be successful in the kerman market.

  Keywords: Distribution channels, Brand value , luxury brands, loyalty

 • فهرست:

  فصل اول : کلیات تحقیق

     1-1مقدمه......................................................................................................................................2

  1-2 تشریح و بیان مساله..................................................................................................................3

  1-3 ضرورت انجام تحقیق .............................................................................................................4

  1-4 هدف اساسی از انجام تحقیق....................................................................................................4

  1-5 قلمروی تحقیق........................................................................................................................4

   1-6 نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق....................................................................................5

  1-7 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ..............................................................................................5

  1-8 جنبه جدید بودن و نوآوری .....................................................................................................5

  1-9 تعریف  مفهومی واژه ها تحقیق ...............................................................................................5

  1-10خلاصه فصل اول ...................................................................................................................6

  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1 مقدمه......................................................................................................................................8

  2-2کانال های توزیع ......................................................................................................................9

   2-2-1تعریف.................................................................................................................................9

  2-2-2 موسسات وسازمانهای توزیع ..............................................................................................11

  2-2-2-1خرده فروشی .................................................................................................................11

  2-2-2- 2 عمده فروش ................................................................................................................11

  2-2-2-3 دلالها و کارگزاران........................................................................................................12

  2-2-3 سیستم های بازاریابی توزیع ...............................................................................................12

  2-2-3-1 سیستم بازاریابی عمودی.................................................................................................12

  2-2-3-2 سیستم بازار یابی افقی....................................................................................................13

  2-2-2-3 سیستم بازاریابی چندگانه ..............................................................................................13

  2-3کانال های توزیع متنوع............................................................................................................13

  2-3-1 تاریخچه............................................................................................................................13

  2-3-2تعریف ...............................................................................................................................14

  2-4 مدیریت مشتریان چندکاناله (MCM).....................................................................................16

  2-5 انواع کانال های توزیع............................................................................................................19

  2-5-1 فرمت های خرده فروشی فروشگاهی غیر خوراکی..............................................................19

  2-5-1-1 فروشگاه بزرگ.............................................................................................................19

  2-5-1-2 فروشگاه های تخصصی ................................................................................................20

  2-5-1-3 مراکز خرید ..................................................................................................................21

  2-5-1-4 مغازه های کوچک و مجزا ...........................................................................................21

  2-5-2 فرمت های خرده فروشی غیر فروشگاهی...........................................................................22

  2-5-2-1 خرده فروشی کاتالوگی ...............................................................................................22

  2-5-2-2 خرده فروشی اینترنتی ....................................................................................................23

  2-5-2-3 سیستم های خرید تلویزیونی(TVH)...............................................................................24

  2-6 مفهوم نام های  تجاری  لوکس ..............................................................................................25

  2-7 ارزش برند .......................................................................................................................27

  2-7-1 ارزش فیزیکی....................................................................................................................28

    2-7-2 ارزش اقتصادی ...............................................................................................................29

    2-7-3 ارزش اجتماعی ...............................................................................................................29

  2-7-4 ارزش احساسی..................................................................................................................30

   2-7-5 ارزش خدمات .................................................................................................................30

  2- 8 وفاداری  مشتری....................................................................................................................31

  2-8-1 مفهوم وفاداری ..................................................................................................................31

  2-8-1-1 رویکرد رفتاری ............................................................................................................31

  2-8-1-2رویکرد نگرشی .............................................................................................................32

   2-8-2وفاداری مشتری به خرده فروشی........................................................................................34

  2-8-3 نقش شکل و ویژگی های خرده فروشی در وفاداری مغازه .................................................35

  2-9 رابطه بین ارزش برند  و وفادار ی.........................................................................................36

   2-10 بازار پوشاک ایران..............................................................................................................37

  2-10-1تاریخچه بازار پوشاک .....................................................................................................37

  2-10-2حضور نام های تجاری لوکس مد خارجی  پوشاک در ایران و کرمان...............................38

  2-11 بازار خاکستری در ایران .....................................................................................................40

  2-12پیشینه تحقیق........................................................................................................................42

  2-13 خلاصه فصل دوم ...............................................................................................................44

  فصل سوم:روش تحقیق

  3- 1 مقدمه ...................................................................................................................................46

  3-2 مدل مفهومی .........................................................................................................................46

  3-3 فرضیات تحقیق........ .............................................................................................................47

  3-4 روش تحقیق .........................................................................................................................48

  3-5 متغیرهای تحقیق....................................................................................................................48

  3-6جامعه و نمونه آماری .............................................................................................................48

  3-7  روش نمونه گیری ................................................................................................................49

   3-8 حجم نمونه ..........................................................................................................................49

   3-9 ابزار جمع آوری داده ها.......................................................................................................49

   4-10 پرسشنامه ...........................................................................................................................50

   3-11 تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه ...........................................................................................51

  3-12 تعیین پایایی (قابلیت اعتمادپرسشنامه)................................................................................51

         3-12-1 محاسبه آلفای کرونباخ...............................................................................................52

  3-13 روش های تجزیه و تحلیل داده ها.....................................................................................52

  3-13-1 تحلیل توصیفی ............................................................................................................52

  3-13-2تحلیل استنباطی ............................................................................................................53

  3-13-3 تشریح روشهای تحلیلی استفاده شده.............................................................................53

  3-13-3-1 آزمون کولموگروف – اسمیرنوف...........................................................................53

  3-13-3-2 آزمون لون...............................................................................................................53

  3-13-3-3 تحلیل واریانس........................................................................................................54

  3-13-3-3-1تحلیل واریانس یک راهه .....................................................................................55

     3-13-3-4 رگرسیون چندمتغیره.................................................................................................55

  3-14 خلاصه فصل سوم ............................................................................................................56

  فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1 مقدمه ...................................................................................................................................58

   4-2آمار توصیفی..........................................................................................................................58

    4-2-1جنسیت ............................................................................................................................59

    4-2-2 سن..................................................................................................................................59

   4-2-3 تحصیلات.........................................................................................................................60

  4-3 بررسی وضعیت ارزش برند  در بازار پوشاک کرمان...  ..........................................................61

  4-4 بررسی وضعیت وفاداری مصرف کننده به نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان...........................................................................................................................................64

  4-5آمار استنباطی..........................................................................................................................67

  4-5-1 تحلیل واریانس یک طرفه .................................................................................................67

  4-5-1-1 فرضیه 1:ارزش برند  مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس در نتیجه خرید از کانال های توزیع مختلف با هم متفاوت است ..........................................................................................72

   4-5-1-2 فرضیه 2:وفاداری مصرف کننده به نام های تجاری لوکس در نتیجه خرید از کانال های توزیع مختلف با هم متفاوت است..................................................................................................77

  4-5-1-3 فرضیه 3 .تاثیر ارزش برند  روی وفاداری مصرف کنندگان تحت تاثیر کانال های متنوع نیست.....................................................................................................................................77

  4-6 سایر یافته ها ..........................................................................................................................84

  4-7 خلاصه فصل چهارم ..............................................................................................................85

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

   5-1 مقدمه ...................................................................................................................................87

  5-2 بحث و نتیجه گیری................................................................................................................87

    5-3 نتایج و کاربردها...................................................................................................................91

   5-4 پیشنهادات برای مطالعات آتی................................................................................................94

    5-5 محدودیت ها یی تحقیق ......................................................................................................94

  5-6 خلاصه فصل 5 .....................................................................................................................95

  منابع..............................................................................................................................................96

  فارسی...........................................................................................................................................96

  لاتین............................................................................................................................................98

  پیوست .......................................................................................................................................100

   

  منبع:

  فارسی

  آذر ،عادل و مومنی ، منصور .(1387). "آمار و کاربردآن در مدیریت"، انتشارات سمت ، چاپ چهاردهم.

  جبارزاده کرباسی، بهرام .(1390)."بررسی عوامل موثر بر تمایل به خرید کالاهای بازار خاکستری در جنوب شرق ایران "،رساله کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه شهید باهنر کرمان .

  حاج کریمی ، عباسعلی و جلال زاده ، رضا .(1387)."عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به مارک تجاری"، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی .

  حسینی ، مرضیه السادات .(1388). "واردات لباس؛ مدگرایی یا رانت ‌اقتصادی ، 80%  لباس های کرمان وارداتی است"، خبرگزاری مهر ، برگرفته شده از (www.mehrnews.com)

  خبر آنلاین.(1390)." فروش لباس مارکدار  به دو برابر قیمت در ایران!"،کدخبر: ۱۵۶۱۷۲،برگرفته شده از : (www.khabaronline.ir)

  خبر آنلاین .(1391)." رشد ۵۰۰ درصدی قاچاق پوشاک/ مرکز پژوهشهای مجلس: قاچاق قانونی هم داریم" ،کد خبر:22231، برگرفته شده از : ( www.tebyannews.com)

  خبر گزاری مهر .(1391)."14 میلیون دلار پوشاک وارد کشور شد/ افزایش 10 درصدی واردات پوشاک"،کد خبر :1759897، برگرفته شده از:( www.mehrnews.com)

  دعایی، حبیب الله و فرزانه حسن زاده ،ژاله . (1369) ."مقایسه تطبیقی نگرش مشتریان به
   نام های تجاری جهانی پوشاک (مورد مطالعه مقایسه نام  تجاری های محلی ایران ،کره و ژاپن )"،ماهنامه علمی ،فنی و اقتصادی  صنعت نساجی و پوشاک ،شماره 27، صص 42-48.

  دهدشتی شاهرخ ، زهره و بحرینی زاده ، منیجه.(1389)."تحقیقات بازاریابی"،تهران: انتشارات سمت ،چاپ اول.

  دهدشتی شاهرخ ،زهره و تونکه نژاد ،ماندنی .(1385)." نگرش مشتریان به خرید اینترنتی در فروشگاه های زنجیره ای شهروند " ، فصلنامه مطالعات مدیریت ، شماره 51 ، صص23-42.

  روزنامه ابتکار .(1388)." سهم 85 درصدی واردات به صورت قانونی و غیر قانونی"،نسخه شماره 1559.

  روستا ، احمد ، ونوس، داور ،و ابراهیمی ،عبدالحمید .(1386)."مدیریت بازاریابی ".تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )،چاپ یازدهم.

  زرگر ،محمود.(1384)."راهنمایی جامع spss13 "،تهران:انتشارات بهینه ،چاپ اول.

  زیویار ،پروانه .(1388)." قاچاق در بازار پوشاک"، ماهنامه پژوهشی و تحلیلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شماره 11،صص8-15.

  سرمد ،زهره ، بازرگان ،عباس و الهه حجازی .(1389)." روش های تحقیق در علوم رفتاری" ،انتشارات آگاه، چاپ چهاردهم.

  فرزین، محمد رضا .(1386)." آسیب شناسی شبکه توزیع شیر در ایران"، فصلنامه اقتصاد، کشاورزی و توسعه ، شماره 59 ، صص 75-96.

  فیض، داود و رجبی میاندره،ابراهیم .(1387)." بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان بانک های خصوصی ازدیدگاه مشتریان (مطاله موردی: شهر گرگان)"، مجله پژوهش های مدیریت ، سال اول ، شماره دوم ،صص 184-157.

  محب علی،داود و فرهنگی، علی اکبر.(1377)."مدیریت بازار :مدیریت بازاریابی" ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ دوم.

  نوری کنده، معصومه.(1388)."وفاداری به نام و نشان تجاری و سودآوری شرکت ها "، مجله فناوری و توسعه صنعت بسته بندی، سال پنجم ، شماره 54،صص97-99.

  هفته نامه آسمان .(1390). "پوشاک دومین کالای قاچاق در ایران /قاچاقچیان چک ضمانت می دهند" ، نسخه شماره 5.

   

   

   

   

  لاتین

  Atilgan, E , Aksoy, S. & Akinci, S.(2005). Determinants of the brand equity: a verification approach in the beverage industry in Turkey. Marketing Intelligence & Planning, Vol.23 (3), pp. 237-48.

  Bustos-Reyes, C.A. & González-Benito, Ó.(2008). Store and store format loyalty measures based on budget allocation. Journal of Business Research, vol. 61 , pp.1015–1025.

  Guoxin, L , Guofeng , L. & Zephaniah, K .(2011). Luxury fashion ʻbrand consumers in China: Perceived value, fashion lifestyle, and willingness to pay. Journal of Business Research, Vol.65, No of Pages 7.

  Huddleston , P ,Whipple , J, Mattick , R.N. & SoJung , L .(2008) . customer satisfaction in food retailing: comparing specialty and conventional grocerystores. International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 36, pp.63-80.

  Jin, B. &  Kim , J.O.( 2003). A Typology of Korean Discount Shoppers: Shopping Motives, Store Attributes, and Outcomes. International Journal of Service Industry Management, vol. 14 ,pp. 396-419.

  Kim, M, Kim, S. & Lee,Y.(2010). The effect of distribution channel diversification of foreign luxury fashion brands on consumers’ brand value and loyalty in the Korean market. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 17, pp. 286–293.

  Leek , S. &  Christodoulides , G.(2012). A framework of brand value in B2B markets: The contributing role of functional and emotional components. Industrial Marketing Management,vol 41 , 106–114.

  Neslin, S, Dhruv,G , Leghorn, R , Shankar,V , Marije L. Teerling, Jacquelyn , S & Peter,C.V.(2006).Challengesand Opportunities in Multichannel Customer Management. Journal of Service Research, Vol. 9, pp. 95-112.

  Neslina, S. and Shankar, V.(2009). Key Issues in Multichannel Customer Management: Current Knowledge and Future Directions. Journal of Interactive Marketing , Vol.23 , pp.70–81.

  Noh , M. and Lee, E.J. .(2011). Effect of Brand Difference on Multichannel Apparel Shopping Behaviors in a Multichannel Environment. International Journal of Business and Social Science, Vol. 2 , pp.24-31.

  Oliver, R .(1999). Whence Consumer Loyalty?. Journal of Marketing, Vol.63 , pp.33-44.

  Park, S.H, Kim, Y.K and Sanjukta, P.(2005). Effects of Multi-Channel Consumers’ Perceived Retail Attributes on Purchase Intentions of Clothing Products . Journal of Marketing Channels, Vol. 12(4) , pp.23-43.

  Pitta, D.A and Katsanis, L.P.)1995(.Understanding brand equity for successful brand extension. Journal of Consumer Marketing, vol. 12 (4), pp.51–64.

  Stegemann, N, Denize, S. and Kenneth, E.M .(2005). Asuring Consumers’ Attitudes to Luxury. Journal of Business Research, Vol.7, pp.1-21.

  Tynan ,C , McKechnie , S. and Celine, C.(2010). Co-creating value for luxury brands. Journal of Business Research,Vol. 63, pp. 1156–1163.

  Wallacea, D, Gieseb, J. and  Johnsonb, J.(2004). Customer retailer loyalty in the context of multiple channel strategies. Journal of Retailing , Vol 80, pp. 249–263.

  Waters , S . (2009 , july). Types of Retail Locations .Retrieved from (www.retail.about.com)

  Wiedmann , K.P , Hennigs , N. and Astrid, S .(2007). Measuring Consumers’ Luxury Value Perception: A Cross-Cultural Framework. cademy of  Marketing  Science Review, Vol.7, pp.1-23.

  Wood, L .(2000). Brands and brand equity: definition and management. Management Decision,Vol. 38 (9), pp. 662-669.

  Zentes, J , Morschett, D. & Schramm-Klein, H.(2007). Strategic Retail Management ,Germany: Gabler.

  Zhang, J, Farris ,W.P, Irvin, J.W , Kushwaha ,T , Steenburghe, T.J & Weitzf, B.A .(2010). Crafting Integrated Multichannel Retailing Strategies.Journal of Interactive Marketing , Vol .24 , pp.168–180.

   


موضوع پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان (مطالعه موردی نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان) , نمونه پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان (مطالعه موردی نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان) , جستجوی پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان (مطالعه موردی نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان) , فایل Word پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان (مطالعه موردی نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان) , دانلود پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان (مطالعه موردی نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان) , فایل PDF پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان (مطالعه موردی نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان) , تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان (مطالعه موردی نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان) , مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان (مطالعه موردی نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان) , پروژه در مورد پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان (مطالعه موردی نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان) , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان (مطالعه موردی نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان) , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان (مطالعه موردی نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان) , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان (مطالعه موردی نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان) , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان (مطالعه موردی نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان) , پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان (مطالعه موردی نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان) , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان (مطالعه موردی نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان) , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان (مطالعه موردی نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان) , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان (مطالعه موردی نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان) , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان (مطالعه موردی نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان) , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان (مطالعه موردی نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان)

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي تابستان 91 چکيده: اين تحقيق با موضوع" بررسي تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانک از ديدگاه مشتريان (مطالعه

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت تحول چکیده یکی از با ارزش ترین دارایی های هر شرکت، ارزش ویژه برند است. شرکت هایی که از نظر ارز ش ویژه برند جایگاه بالایی در ذهن مصرف کنندگان دارند، به راحتی می‎توان ند درمیان دیگرشرکت ها درصنعت مربوط به خودشان، سود آورتر تلقی گردند. (حسینی و دیگران، 1388) این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آمیخته ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش :بازاریابی چکیده در سال‌های اخیر موضوع برند و بخصوص ارزش ویژه برند، توجه محققان و دست‌اندرکاران حوزه بازاریابی را به خود جلب کرده است. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان­گلستان است. در این پژوهش ارائه اینترنت پرسرعت توسط ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت داخلی چکیده برند یک ابزار مهم رابطه ای در مجموعه مدیریت ارتباط مشتری شرکت است. زیرا اعتبار برند به عنوان باور پذیری اطلاعات محصول موجود در یک برند تعریف می شود که مستلزم آن است که مصرف کنندگان ادراک نمایند که برند از توانایی (به عبارت دیگر، تخصص) و تمایل (یعنی، قابلیت اعتماد) برای تحویل مداوم آن چیزی که ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی چکیده: در این پروژه عنوان تحقیق ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر رفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی(مطالعه موردی: ماکارونی مانا در استان البرز) می باشد که ابعاد ارزش نام و نشان تجاری مشتری بر مشتری گرایی آکر از لحاظ کیفیت ادراکی ،ارزش ادراکی هزینه، منحصربه فرد بودن و تمایل جهت پرداخت هزینه اضافی برای مصرف کنندگان ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازرگانی بین الملل\ چکیده هدف این مطالعه بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند، رضایت مشتریان و وفاداری به برند می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل 21 سوال برای سنجش کل متغیرهای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A» رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی «چکیده» هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش رسانه­ های بازاریابی اجتماعی در سپرده­ گذاری مشتریان موسسه مالی و اعتباری مهر در استان تهران بود. تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به­لحاظ هدف، کاربردی است که به شیوه تحقیقات میدانی به جمع­آوری داده­ها پرداخته است. جامعه آماری تحقیق ...

چکيده   امروزه تبليغات شفاهي به عنوان  يکي از ابزارهاي رايج بازاريابي و تبليغات  از اهميت بسياري نزد بازاريابان برخوردار گرديده است، بطوري­که مطالعات بيانگر آن هستند که تبليغ

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.) چکیده: در این زمان استفاده از شیوه ها و فنون بازاریابی مورد توجه قرار گرفته است.بررسی ها نشان داده است که ناموفق بودن شرکتها و سازمان ها از ناتوانی آنها در بهره گیری سازمانها و بانکهاس خصوصی و دولتی قرار گرفته است.به همین دلیل سازمان ها مجبور شده اند واکنش خود را نسبت به بازار تغییر دهند ، آن ها کمتر بر محصو لات و بیشتر بر مشتریان ...

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل چکیده : ارتباط بین نقش­ های اجتماعی، سیاسی، محیطی، اقتصادی در تجارت رو به افزایش گذاشته است، چالشی که سازمان­ها با آن روبرو هستند این است که آن‌ها باید هم­زمان به افزایش سودآوری و پاسخ‌گویی به انتظارات اجتماعی جدید و سپس مدیریت هم­زمان این دو پیامد به ظاهر متناقض که نیازمند توسعه استراتژی­ های کاربردی است و اثرات مثبتی هم بر جامعه و ...

ثبت سفارش