پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

word 1 MB 31461 105
1393 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
قیمت قبل:۶۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  رشته مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی

  چکیده مطالب

  یکی از مهم­ترین و در عین حال مشکل­ترین مباحث مکانیک خاک مسئله پایداری شیروانی­ها است.  تحلیل پایداری شیروانی های خاکی به منظور تعیین محتمل ترین فرآیند گسیختگی یا به عبارتی دیگر یافتن کمترین ضریب اطمینان، یکی از مسائل مهم مهندسی ژئوتکنیک است. از بین روش های ذکر شده روشهای بهینه سازی الهام گرفته از طبیعت بیشترین استفاده را برای تعیین بحرانی ترین سطح لغزش داشته است. در میان روشهای گوناگون بهینه یابی، روشی که بتواند سطح لغزش بحرانی را در زمان کوتاهتر و با حجم آنالیز کمتر پیدا نماید نسبت به روش های دیگر از برتری بیشتری برخوردار می باشد. یکی از روش های بهینه یابی نوین، روش جامعه پرندگان است. در این پایان نامه جهت تحلیل شیروانی های خاکی از روش بیشاپ اصلاح شده و تلفیق آن با الگوریتم جامعه پرندگان که یکی از روش های بهینه یابی غیر کلاسیک و مدرن میباشد برای یافتن سطح لغزش بحرانی شیروانی های خاکی استفاده شده است. در این پایان نامه روشی سریع جهت بهینه سازی سطح لغزش شیروانی های خاکی با کمک الگوریتم جامعه پرندگان و روش بیشاپ اصلاح شده ارائه می گردد.

  واژه های کلیدی: پایداری شیروانی، بهینه یابی، سطح لغزش، بیشاپ، ضریب اطمینان

  فصل اول

  کلیات

   

   

   

  1-1- مقدمه

  تحلیل پایداری شیروانی های خاکی به منظور تعیین محتمل ترین فرآیند گسیختگی یا به عبارتی دیگر یافتن کمترین ضریب اطمینان، یکی از مسائل مهم مهندسی ژئوتکنیک است.روشهایی که توسط محققین برای یافتن سطح لغزش بکار گرفته میشود را می توان به دسته کلی تقسیم کرد. که این سه دسته عبارتند از:

  (الف) روش عددی حساب تغییرات   (ب) روش توده خاکی     (ج) روش بهینه سازی الهام گرفته از .

  از بین روش های ذکر شده روشهای بهینه سازی الهام گرفته از طبیعت بیشترین استفاده را برای تعیین بحرانی ترین سطح لغزش داشته است. بهینه سازی سطح لغزش شیروانی ها از مسائل بهینه سازی بدون قید بوده که امروزه این روش ها گستره خوبی داشته اند، هرچند که هنوز امکان زیادی برای گسترش آنها وجود دارد.

  در میان روشهای گوناگون بهینه یابی، روشی که بتواند سطح لغزش بحرانی را در زمان کوتاهتر و با حجم آنالیز کمتر پیدا نماید نسبت به روش های دیگر از برتری بیشتری برخوردار می باشد. لذا با جمع آوری، مقایسه و تحلیل نتایج بدست آمده از روش های گوناگون بهینه یابی، میتوان روش مناسب جهت تحلیل مسائل مهندسی را انتخاب و پیشنهاد نمود. با تحقیقات و بررسی حتی انجام شده نسبت به الگوریتم های بهینه یابی مختلف جهت تحلیل شیروانی های خاکی،در تحقیق فوق نتیجه زیر حاصل شده است که: جهت یافتن سطح لغزش در شیروانی های خاکی استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان به دلایلی که در زیر ذکر میشود مناسب میباشد.

  یکی از روش های بهینه یابی نوین، روش جامعه  است که مزایای روش فوق نسبت به سایر روش ها به این شرح می باشد:

  1-دارای مکانیزم آسان جهت استفاده از کامپیوتر

  2-بررسی روابط ریاضی ساده

  3-استفاده از خود تابع هدف به جای استفاده از مشتقات آن بر خلاف دیگر روش ها

  4- سرعت بالای همگرایی به جواب این الگوریتم اشاره نمود.

  با توجه به  اهمیت تعیین سطح لغزش بحرانی شیروانی ها،در این تحقیق تلاش می شود با تحلیل شیروانی ها به روش بی شاپ اصلاح شده و تلفیق آن با الگوریتم جامعه پرندگان و انتخاب مناسب متغییرهای پایداری شیروانی راه حل مناسبی جهت کاهش میزان آنالیز و همگرایی سریعتر الگوریتم ارائه گردد. روش های بهینه یابی که تا کنون مورد استفاده بوده است دارای محدودیت ها و مشکلات خاص خود میباشند، به عنوان مثال آریا و ، با استفاده از روش گرادیان مزدوج سطح لغزش غیر دایره ای بحرانی در شیروانی ها را تعیین کرده اند. در این روش نیاز به مشتق مرتبه اول تابع ضریب اطمینان میباشد که در بعضی مسائل از پیچیدگی بالایی برخوردار میباشد.  نیز از روش سیمپلکس برای یافتن سطح گسیختگی استفاده نموده است که در این روش احتمال درگیر شدن در بهینه محلی زیاد میباشد. در سالهای اخیر ملکاوی          برای بهینه یابی سطح لغزش از روش مونت کارلو استفاده نموده اند که با توجه به مفاهیم روش بهینه یابی مونت کارلو، استفده از این روش جهت مدل سازی برای استفاده از کامپیوتر مشکل و وقت گیر می باشد.کومبی و همکارانش و محمد حسین باقری پور و احسان شاهسوندی  از الگوریتم ژنتیک برای یافتن سطح لغزش شیروانی های خاکی استفاده نموده اند، که با توجه به مفاهیم روش بهینه یابی الگوریتم ژنتیک و سرعت همگرایی این روش نسبت به روش بهینه یاب جامعه پرندگان مشکل تر و وقت گیرتر می باشد.چنگ و همکارانش از الگوریتم پرندگان جهت یافتن سطح لغزش غیر دایروی در شیروانی های خاکی استفاده  کرده اند. شویی لی از الگوریتم جامعه پرندگان جهت بهینه یابی پایداری سد آش استفاده کرده است. از الگوریتم جامعه پرندگان در بهینه یابی مسائل دیگر مهندسی نیز استفاده شده است از جمله پرز و بهدینان از الگوریتم جامعه پرندگان برای بهینه یابی مقاومت میله های مرکب استفاده نموده است. لی و همکاران برای بهینه یابی سازه هایی با اتصالات پینی از الگوریتم جامعه پرندگان استفاده نموده اند.یانگ و همکاران از الگوریتم اصلاح شده جامعه پرندگان برای انطباق مسائل دینامیکی استفاده نموده اند.

  1-2- اهداف پایان نامه

  در این پایان نامه جهت تحلیل شیروانی های خاکی از روش بیشاپ اصلاح شده و تلفیق آن با الگوریتم جامعه پرندگان که یکی از روش های بهینه یابی غیر کلاسیک و مدرن میباشد برای یافتن سطح لغزش بحرانی شیروانی های خاکی استفاده شده است. تلفیق روش بیشاپ و الگوریتم جامعه پرندگان باعث شده است تا بر خلاف بعضی از روش های مورد استفاده برای بهینه یابی پایداری شیروانی، دیگر در این روش نیازی به زمان زیاد جهت تکرار تحلیل مسئله نباشد و از محاسبات پیچیده ریاضیات نیز دوری نمود. این روش دارای مکانیزمی آسان جهت شبیه سازی مسئله برای استفاده از کامپیوتر و توانایی تلفیق آن با سایر روش های بهینه یابی را دارد از مزایای مهم دیگر الگوریتم جامعه پرندگان نسبت به روش های بهینه یابی فوق الذکر این است که احتمال درگیر شدن در بهینه محلی را با انتخاب متغییر ها و تعیین مناسب پارامتر های الگوریتم به شدت کاهش میدهد و با احتمال بیشتری نسبت به بسیاری از روش های بهینه یابی میتوان جواب بهینه کلی را یافت.

  در این پایان نامه روشی سریع جهت بهینه سازی سطح لغزش شیروانی های خاکی با کمک الگوریتم جامعه پرندگان و روش بیشاپ اصلاح شده ارائه میگردد. بررسی ها و تحقیقات نویسندگان نشان داده است که میتوان با انتخاب مناسب تر متغییر ها و تعیین صحیح پارامترهای الگوریتم به روش جامعه پرندگان برای یافتن بهینه کلی شتاب بخشید. لذت در این تحقیق متغییرهای مرکز دایره و نقاط شروع سطح لغزش بعنوان متغییر مسئله انتخاب شده است. با تحلیل و آنالیز مسئله ، پارامترهای مناسبی برای الگوریتم تعیین نموده که انتخاب این متغییرها باعث میشود دوایر لغزش اضافی که قاطع سطح شیروانی نمیباشند تولید نشوند و مانع از تکرار اضافی برنامه جهت یافتن ضریب اطمینان حداقل گردید در نتیجه به همگرایی سریعتر الگوریتم منجر میگردد.

  1-3- فصل بندی پایان نامه

  فصل اول که فصل حاضر میباشد جهت مقدمه و توضیحات مربوط به اهداف پایان نامه آورده شده است.

  فصل دوم که اختصاص دارد به آشنایی مفاهیم پایه ای تحلیل شیروانی های خاکی به روش های مختلف جهت انتخاب روش مناسب برای تحلیل شیروانی های خاکی در این تحقیق.

  فصل سوم مربوط به آشنایی انواع روش های بهینه یابی کلی  و روش های بهینه یابی که تا کنون برای شیروانی های خاکی استفاده شده است می باشد.

  فصل چهارم  به تشریح کامل الگوریتم جامعه پرندگان و کاربردهای آن پرداخته است و نحوه عملکرد برنامه تهیه شده در این تحقیق، که جهت تحلیل و بهینه یابی محتمل ترین سطح لغزش شیروانی های خاکی مورد استفاده قرار میگیرد را به اختصار توضیح داده است.

  فصل پنجم به آنالیز حساسیت پارامترهای الگوریتم جامعه پرندگان و تعیین متغییرهای روش بیشاپ  و حل مثالهای عملی جهت اثبات دقت و اعتبار روش پیشنهادی پرداخته که نتایج ان را به صورت نمودار و جداول در انتهای هر مثال آورده شده است.

  فصل ششم که فصل انتهایی میباشد به نتیجه گیری کلی حاصل از نتایج روش پیشنهادی پرداخته و در انتهای فصل پیشنهاداتی جهت تحقیق برای محققان دیگر در راستای این پایان نامه آورده است

   

  فصل دوم

  پیشینه پژوهش

   

   

   

  2-1- مقدمه

  یکی از مهم­ترین و در عین حال مشکل­ترین مباحث مکانیک خاک مسئله پایداری شیروانی­ها است.  لغزش­های زمین در شرایط بسیار متفاوتی به وقوع می پیوندد. این لغزش­ها ممکن است شیب­های طبیعی را عارض شود یا موجب به هم خوردن پایداری شیروانی­های حاصل عمل انسان گردد. وقوع این لغزش­ها ممکن است یکباره صورت گیرد و یا چندین ماه و حتی سال­ها به طول انجامد. پایداری شیروانی­ها[1] همواره از موضوعات مورد علاقه در میان مهندسین ژنوتکنیک بوده است، اهمیت این موضوع وقتی بیشتر اشکار می­گردد که لغزش یک شیروانی باعث خسارات عظیم جبران ناپذیری گردد. تا به امروز روش­های زیادی برای تحلیل و آنالیز پایداری شیروانی­ها ارائه شده است از جمله این روش­ها می­توان به روش­های فلیتیوس، بیشاپ یا تایلور و .... اشاره نمود که تفاوت این روش­ها در اعمال معادلات تعادل می­باشد. فصل حاضر جهت آشنایی با مفاهیم اصلی پایداری شیروانی­ها و انتخاب روش مناسب برای تحلیل شیروانی­های خاکی و تلفیق آن با الگوریتم بهینه­یاب مناسب که در فصل­های بعدی توضیح داده می­شود آورده شده است. در این پایان­نامه به علت کاربردی، ساده و  مورد اطمینان بودن روش بیشاپ اصلاح شده  از این روش  جهت تحلیل پایداری شیروانی­ها و یافتن ضریب اطمینان استفاده می­شود.

  2-2- تعریف شیروانی خاکی

  به توده­های خاکی که نسبت به سطح افق به صورت شیب­دار ایستاده باشند شیروانی خاکی می­گویند. این شیروانی­ها ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشند. اصولاً ممکن است در اثر عواملی چون وزن خاک، وجود آب، تأثیر بارهای خارجی، کاهش عوامل مقاومت و پاره­ای عوامل دیگر، به صورت یک گسیختگی فرو ریزد. لغزش شیروانی هنگامی اتفاق می­افتد که نیروهای رانش ناشی از وزن شیروانی بر نیروهای مقاومت ناشی از مقاومت برشی خاک در سطح لغزش غلبه نماید[15]. اغلب پایداری یک شیب توسط ضریب اطمینان آن در مقابل چنین گسیختگی اندازه گیری می شود.

  شیروانی طبیعی: معمولا به صورت شیب های طبیعی با طول زیاد در طبیعت وجود دارند.

  شیروانی مصنوعی: ساخته دست بشر هستند و ممکن است در اثر خاکریزی یا ترانشه زنی ایجاد شده باشند.

  به طور کلی، انواع جابجایی(گسیختگی) خاک را در شیروانی­ها می­توان به دو گروه زیر تقسیم نمود:

  الف) لغزندگی با سطح گسیختگی منحنی

  ب) لغزندگی با سطح گسیختگی مستوی

  شکل سطح لغزش در شیروانی­های نامحدود، تقریباً مستوی است و در صورتی که سطح لغزش منحنی باشد، مقطع آن دایره و گاهی منحنی لگاریتمی خواهد بود. هم چنین ممکن است این سطح را مجموعه­ای از چند منحنی و خطوط مستوی دانست. منحنی مشخصی که برای سطح  لغزش تصویر می­شود، معمولاً با آنچه که در عمل وجود دارد متفاوت است، هر چند اختلاف این دو تا حدی نیست که درصد خطای حاصل در نتایج بررسی قابل اغماض نباشد. گاهی نوع خاصی از محاسبه ایجاب می­کند که منحنی مخصوصی برای لغزش در نظر گرفته شود. هنگامی که شکل و منحنی سطح لغزش معلوم باشد، می­تواند مقاومت برش خاک را محاسبه نمود. به دلایل ذکر شده در این فصل و فصول بعدی، در این تحقیق برای یافتن سطح لغزش دایروی توسط الگوریتم بهینه یاب جامعه پرندگان برای جستجوی سطح لغزش  و روش بیشاپ اصلاح شده جهت تحلیل شیروانی، استفاده شده است.

  2-3- تحلیل شیروانی محدود[2]

  درصورتی که ارتفاع بحرانی شیروانی Hcr  معادل ارتفاع خود شیروانی باشد، برای تحلیل آن از روش تحلیل شیروانی محدود استفاده می­شود. اگر خاک دارای چسبندگی و اصطکاک به طور تواٌم باشد، عمق بحرانی سطح لغزش که امتداد آن، حالت آستانه لغزش وجود دارد، با قرار دادن Fs=1 در رابطه ( 2-1)      Hcr H= در رابطه (2-2 )به دست می آید.

  Analysis of Soil Slopes Stability and Optimization of          Sliding Slopes by Using Optimization algorithm

  Abstract

  One of the most important and yet most difficult topics of Soil Mechanics is slope stabilization. Stability analysis of soil slopes in order to determine the most probable failure process or in other words, find the least safety factor, is one of the important issues in geotechnical engineering. Among the mentioned methods, the optimization methods which are inspired by nature are the most useful for determining most critically slip surface. Among the various methods of optimization, a method which be able to find the critical slip surface in a shorter time and with less analysis, is more superior than the other methods. A new optimization method is particle swarm optimization. In order to analyze the soil slopes, a modified Bishop method with combination by particle swarm algorithm which is one of non-classic and modern methods of optimization is used in this study to find the critical slip surface of soil slopes.

  Keywords: Slope Stability, Optimization, Slip Surface, Bishop, Safety Factor

   

   

 • فهرست:

  فصل اول. 1

  1-1- مقدمه. 2

  1-2- اهداف پایان نامه. 4

  1-3- فصل بندی پایان نامه. 5

  فصل دوم. 7

  2-1- مقدمه. 8

  2-2- تعریف شیروانی خاکی.. 8

  2-3- تحلیل شیروانی محدود. 10

  2-4- تحلیل شیروانی محدود با سطح لغزش دایره ای.. 11

  2-4-1- روش توده برای تحلیل پایداری شیروانی با سطح لغزش دایرهای.. 11

  2-4-2- تحلیل پایداری شیروانی با روش قطعه. 17

  2-4-3- روش بیشاب اصلاح شده 20

  2-4-4- روش اصلاح شده بیشاب برای خاک های اشباع. 23

  فصل سوم. 26

  3-1- مقدمه. 27

  3-2- تاریخچه بهینه‌سازی.. 29

  3-3- کاربردهای بهینه‌سازی در مهندسی.. 30

  3-4- دسته‌بندی مسائل مهندسی.. 31

  3-4-1- دسته‌بندی بر مبنای وجود قیدها 31

  3-5- روشهای بهینه سازی الهام گرفته از طبیعت... 43

  3-5-1- مختصری بر الگوریتم ژنتیکی.. 44

  3-5-2- مختصری بر الگوریتم جامعه پرندگان. 47

  3-6- نگاهی به روشهای مختلف استفاده شده برای بهینه یابی سطح لغزش شیروانیهای خاکی.. 49

  3-6-1- اصول روشهای بهینه سازی در یافتن سطح لغزش بحرانی.. 49

  3-6-2- روش ارائه شده توسط سلستیون و دونسن.. 49

  3-6-3- متد ارائه شده توسط آریا و تاگیو در استفاده از روش ˝ گرادیان مزدوج˝. 51

  3-6-4- روش ارائه شده توسط ناگیو در استفاده از روش سیمپلکس... 51

  3-6-5- متد ارائه شده توسط چن و شائودر استفاده از روش متریک متغیر. 52

  3-7- مزایای کاربرد روشهای بهینه سازی در تحلیل شیروانی ها 54

  فصل چهارم. 55

  4-1-  مقدمه. 56

  4-2-تاریخچه الگوریتم جامعه پرندگان. 57

  4-3-  مطالعه رفتار پرندگان و ایده اولیه PSO.. 58

  4-3-  الگوریتم PSO.. 58

  4-4-  مزیتهای PSO در قیاس با سایر الگوریتمهای جستجو. 63

  4-5- کاربردهای PSO.. 64

  4-6- آشنایی با برنامه PSOSLOPE. 65

  4-7- مراحل اجرای برنامه PSOSLOPE. 67

  فصل پنجم. 71

  5-1- مقدمه. 72

  5-2- تعیین پارامترهای تاثیر گذار در سرعت همگرائی الگوریتم PSO.. 73

  5-3- حل چند مثال عملی و تعیین ضریب اطمینان حداقل سطح لغزش و مقایسه نتایج حاصل با نتایج تحقیق محققان دیگر  77

  5-4- قابلیتها و مزایای الگوریتم جامعه پرندگان  و تلفیق آن با روش بیشاپ در جستجوی سطح لغزش بحرانی شیروانیهای خاکی   90

  نتیجه گیری.. 91

  پیشنهادات.. 92

  منابع و ماخذ. 93

   

  منبع:

  ارجمند ، محمد علی،"مکانیک خاک و اصول مهندسی پی"، انتشارات آزاده تهران،1382.

   

  براجا، ام. داس.،"اصول مهندسی ژئوتکنیک"، جلد اول، ترجمه و تدوین شاپور طاحونی، موسسه انتشارات پارس آئین،1377

   

  حاجی غزیزی، م.،"بهینه یابی سطوح لغزش در شیروانی­های خاکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، 1377.

   

  رائو، اس. اس.، ” بهینه‌سازی (تئوری و کاربرد) “، ترجمه محمد مهدی شهیدی‌پور، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1373.

   

  شاهسوندی، احسان ، "استفاده از الگوریتم ژنتیک در یافتن سطح لغزش بحرانی شیروانی های خاکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی، دانشگاه شهید باهنرکرمان (1383) .

   

  A.Stacey, M.Jancic and I.Grundy, "Particle Swarm Optimization with Mutation"  The 2003 Congress on Evolutionary Computation vol 2,8-12 Dec 2003

  Arai, k., Tagyo, k.,"Determination of noncircular slip surface giving the minimum factor of safety in slope atability analysis", Soils and Found., Tokyo, Vol.25, No. 1, pp. 43-51, 1985.

  Arnold Verruijt,." SOIL MECHANICS", Delft University of Technology, 2001

  Atkinson, J., "The Mechanics of soil & foundation", McGRAW-HILL Co. Pub.,1993.

  Baker, R,. Garber, M,. "Variational apporoach to slope Stability", Proc.

  Celestion, TB., and Duncan, J.M., "Simplifird Search for Noncircular Slip surface," In Proceedings of the 10th International conference on soil mechanics and foundation engineering, Stockholm, sweden, pp. 391-394, 1981.

  Chen, Z. and Shao, C., “Evaluation of minimum factor of safety in slope stability analysis”, Canadian Geotechnical J.,25(4), 1988, pp. 735-748.

  Das B.M., Principle of geotechnical engng., sec. Ed., PWS-KENT Publishing Co., Boston, 1990

  Dejong, K.A., “Genetic Algorithms Are Not Function Optimizers”, Proceedings of Workshop on the Foundations of Genetic Algorithms and Classifier Systems, 5-18, 1992.

  Denetale, J. S., "Rapid identification of critical slip surfaces structure", J. Geotech. Eng. Vol. 117,No. 10, pp. 1568-1569, 1991.

  DW.Merwe and AP.Engelbrecht, "Data Clustering using Particle Swarm
  Optimization"  http://cirg.cs.up.ac.za/publications/CEC2003d.pdf

  DW.Merwe and AP.Engelbrecht, "Data Clustering using Particle SwarmOptimization"

  H.-BO LIP, Y.-Y TANG, J.MENG and Y. JP, "Neural Networks Learning Using Vbest Model Particle Swarm Optimization" Proceedings of the Third Intemational Conference on Machine Learning and Cybemetics, Shanghai, 26-29 August 2004 .

  Husien Malkawi, A. I., Hassan, W . F ., Sarma, S. K., "An efficient serch method for finding the critical circular slip surface using the monte carlo technique" , Can. Geotech. J., Vol. 38,pp.1081-1089,2001.

  J.Kennedy and R.Eberhart, "Particle Swarm Optimization" Proceeding of IEEE International Conference on neural networks vol 4, 27 Nov.-1 Dec 1995.

  K.E. Parsopoulos, V.P. Plagianakos, G.D. Magoulas and M.N. Vrahatis, "Improving the Particle Swarm Optimizer by Function“STRETCHING”"  vol. 54, Kluwer Academic Publishers,Dordrecht, The Ne therlands, 2001, Chapter 28, pp.445-457

  L.J. Li a, Z.B. Huang a, F. Liu a, Q.H. Wu b.,"A heuristic particle swarm optimizer for optimization "., Guangzhou 510006, L69 3GJ, 23 November 2006.

  M.P.Wachowiak, R.Smolíková,Y.Zheng,J.M. Zurada and A.S.Elmaghraby, "An Approach to Multimodal Biomedical Image Registration Utilizing Particle Swarm Optimization" IEEE Transactions on Evolutionary Computation, vol 8, No. 3, JUNE 2004.

  McCombie, P., Wilkinson, P .,"The use of the simple genetic algorithm in finding the critical factor of safety in slope stability analysis" , Computers and Geotechnics, Vol. 29,pp. 699-714,2002.

  MICHAEL J. WALSH,." Slope Stability", U.S. Army Corps of Engineers CECW-EW Washington, DC 20314-1000., 2003

  Neguyen, V . U., "Determination of critical slope failure surface" , J. Geotech. Eng., Vol. 111, No. 2, pp. 238-250, 1985.

  Nguyen, V.U.,“Determination of critical slope failure surfaces” ,J. Geotech. Eng.,111(2), 1985, pp. 238-250.

  R. Kathiravan, R. Ganguli.," Strength design of composite beam using gradient and particle swarm optimization", Bangalore 560012, India ,.30 October 2006

  R.E. Perez a, K. Behdinan b.," Particle swarm approach for structural design optimization", Institute for Aerospace Studies, University of Toronto, 4925 Dufferin Street, Toronto, Ont., Canada M3H 5T6., J., Vol.350 Victoria Street, Toronto, Ont., Canada M5B 2K3.,31 October 2006

  R.Hassan, B.Cohanim, O.de.Weck and G.Venter, "A Comparison Of Particle Swarm Optimization and The Genetic Algorithn" in 13th AIAA/ASME/AHS Adaptive Structures Conference 7t, Austin, Texas, Apr. 18-21, 2005 .

  S.T.Monteiro1, K.Uto, Y.Kosugi1, N. Kobayashi, E.Watanabe and K. Kameyama,

  S.T.Monteiro1, K.Uto, Y.Kosugi1, N. Kobayashi, E.Watanabe and K. Kameyama, "Feature Extraction of Hyperspectral Data for under Spilled Blood Visualization Using Particle Swarm Optimization" BEM & NFSI Conference Proceedings Minneapolis, MN • May 12-15, 2005 .

  Shouyi Lia, Jihua Zhaoa,b, Yaolong Chena, Jusheng Yanga.," Optimization research for ash dam cross section", Institute of Water Conservancy and Hydroelectric Power, J., Vol. 21, 18 June 2004.

  T.R.Machado and H.S.Lopes, "A Hybrid Particle Swarm Optimization Model  for the Traveling Salesman Problem" in: B.Ribeiro et al., Adaptive and Natural Computing Algorithms. Wien: SpringerWienNewYork, pp.255-258, 2005.

  V.G.Gudise and G.K.Venayagamoorthy, "FPGA Placement and Routing Using Particle Swarm Optimization" Proceedings of the IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI Emerging Trends in VLSI Systems Design (ISVLSI’04).

  V.L.Georgiou, N.G.Pavlidis, K.E.Parsopoulos, Ph.D. Alevizos and M.N.Vrahatis, "Optimizing the Performance of Probabilistic Neural Networks in a Bionformatics Task"

  Vanderplaats, G.N., “Numerical Optimization Techniques for Engineering Design With Applications”, Mc Graw Hill, NewYork, 1984.

  X.Hu,Y.Shi and R.Eberhart, "Recent Advances in Particle Swarm"  IEEE ,  CEC2004. Congress on Evolutionary Computation vol 1, 19-23 June 2004 .

  Xueming Yang a, Jinsha Yuan a, Jiangye Yuan a, Huina Mao." A modified particle swarm optimizer with dynamic adaptation".,071003,  Manchester City M60 1QD,

  Y.M. Cheng, Liang Li, Shi-chun Chi, W.B. Wei.," Particle swarm optimization algorithm for the location of the critical non-circular failure surface in two-dimensional slope stability analysis", Computers and Geotechnics, Vol. 34,pp. 92–103, 2007.

  Zhu, D.Y.,Lee,C. F., Qien, Q. H., Zou, Z. S., Sun, F., "A new procedure for computing the factor of safety using the Morgenestren- Pricenmethod", can. Geotech. J., Vol. 38, pp.882-888,2001.


موضوع پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی, نمونه پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی, جستجوی پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی, فایل Word پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی, دانلود پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی, فایل PDF پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی, تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی, پروژه در مورد پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی, پروژه درباره پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی چکیده پروژه‌ های گودبرداری در مناطق شهری همیشه در معرض خطر هستند. از اینرو در طراحی سازه نگهبان باید حاشیه ایمنی مناسب در نظر گرفته شود. روش‌های سنتی ارزیابی پایداری شیب که معمولا بر پایه قضاوت‌های تجربی مانند مفهوم ضریب اطمینان و روش تعادل حدی استوار است عدم قطعیت‌ها را در نظر نمی‌گیرند. تلاش‌ها برای کمی کردن عدم ...

عمران گرایش خاک و پی چکیده با توجه به اینکه تمامی زیر ساخت های مهندسی و اماکن و شریان های حیاتی شهری و غیر شهری از قبیل: پی ساختمان ها، پل ها، سیلوها، سدها، دیوارهای حائل، سازه های دریایی، تأسیات صنعتی و . . . همگی بر بستری به نام زمین گسترده می شو­­­ند. اهمیت بررسی نوع ناپایداری در شیروانی ‌های خاکی‌ تحت تراوش‌ و شیروانی‌ های خاکی‌ تحت تراوش‌ مسلح راهکارهای مقابله با آن ها ...

براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مهندسي عمران- خاک و پي اسفند ماه 1393 چکيده براي پايدارسازي گودها از روش­هاي متفاوتي استفاده مي‌شود که از ميان آن­ها روش ميخ­کوبي و روش انک

پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي عمران - مهندسي زلزله   اسفند 1392 چکيده خاک مسلح مصالحي ويژه است که از ترکيب خاک و عضو مسلح کننده بوجود مي آيد. مسلح کننده اجزاء مقاوم در برابر ن

مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی چکیده بررسی معایب شبکه های آبرسانی شهری (بعنوان نمونه شبکه ی آب لنگرود) و بهینه سازی و طراحی شبکه ی بهینه برای یک منطقه ی خاص با استفاده از الگوریتم جفت یابی زنبور های عسل HBMO با توجه به بحران جهانی آب، امروزه رویکردی ویژه به طراحی و استفاده ی بهینه از شبکه های آبرسانی در سرتاسر کره خاکی پدید آمده است. این نگرش بویژه در کشورهای در حال توسعه ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مکانیک سنگ چکیده در استخراج معادن به روش روباز که در آن پله‌های متعددی ایجاد می­شود، انجام مطالعات پایداری شیب دیواره ضروری است. با افزایش زاویۀ شیب سرتاسری معدن، نسبت باطله­برداری کاهش‌یافته که این امر باعث صرفه­جویی در هزینه­های کلی معدن خواهد شد، اما از طرف دیگر ایمنی را کاهش خواهد داد که در صورت تخریب دیواره، صدها هزار تن خاک و سنگ ...

رساله دکتري مهندسي عمران - زلزله تابستان 1393 چکيده يکي از ابزارهاي مناسب براي شناخت وضعيت شبکه­ هاي توزيع آب به عنوان يکي از سيستم­هاي شريان حياتي، شاخص قابليت اعتماد است. يک دست

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد M.Sc رشته مهندسي صنايع چوب و کاغذ مهر 1393 چکيده :  در اين پژوهش، خواص فيزيکي و مکانيکي نانوکامپوزيتهاي حاصل از نانوفيبر سلولز وپليمر پلي&sh

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد M.SC گرایش: مهندسی آب چکیده: سدها بزرگترین سازه های ساخته شده به دست بشر هستند.طراحی آنها اغلب از طبیعت منحصر به فرد و پیآمد گسیختگی که مطمئناً بزرگتر از اثر فروریختن انواع دیگر سازه هاست، ناشی می شود. پایداری سازهای بدنه سد و پی به طرق گوناگونی قابل تحلیل و بررسی است امروزه روشهای مختلفی برای بررسی پایداری دینامیکی سدهای خاکی وجود ...

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.sc) رشته عمران مکانیک خاک و پی چکیده در این پژوهش پایداری خاک مسلح با ژئوگرید واقع بر یک حفره زیر زمینی با استفاده از نرم افزار plaxis مورد تحلیل قرار گرفت و تاثیر عوامل متعددی چون تعداد لایه ژئوگرید ، طول لایه ژئوگرید ، سختی لایه ژئوگرید، محل بهینه قرارگیری لایه ژئوگرید زیر پی و تاثیر محل قرارگیری حفره زیر پی بر ظرفیت باربری بررسی شد. اعمال تسلیح ...

ثبت سفارش