پایان نامه بررسی تطبیقی داستان‌ های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی

word 314 KB 31546 115
1393 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۶۳,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  گرایش: زبان و ادبیات فارسی 

  چکیده

  ادبیّات کودک و نوجوان به آثاری اطلاق می شود که هم از نظر درون مایه و ساختار و هم از نظر زبان و شیوه‌ی بیان، با نیازها، علاقه مندی‌ها و توانایی‌های درک و خواندن کودکان و نوجوانان متناسب باشد.

  مهدی آذریزدی یکی از نویسندگانی است که در حوزه‌ی ادبیات کودک و نوجوان به خوبی درخشیده است و مجموعه‌ی آثارش به لحاظ بهره جستن از متون کهن و امهّات کتب فارسی، قابل تحلیل و بررسی می باشد. این پژوهش؛ به تحلیل ساختار و محتوای داستان‌هایی که این نویسنده، به تأسّی از کتاب‌های کلیله و دمنه و مرزبان نامه نگاشته است، اختصاص یافته و در چهار فصل تنظیم گردیده است. در فصل نخست، ضمن نگاهی اجمالی به تاریخچه‌ی ادبیات کودک و نوجوان، به معّرفی نویسنده و آثار او پرداخته شده است.

  در فصل‌های دوم و سوم با توجّه به تأثیر پذیری نویسنده از کتب کلیله و دمنه‌ی نصرالله منشی و مرزبان‌نامه‌‌ی سعدالدین وراوینی و ذکر مأخذهایی که مورد استفاده‌ی نویسنده بوده است؛ داستان‌ها به دو فصل جداگانه تقسیم شده اند که در این میان به تحلیل و بررسی نمادینگی شخصیّت‌های داستان، ساختار و ویژگی‌های زبانی، ادبی، درون مایه‌ها؛ پیام‌ها و نکات اخلاقی در هر قصّه به تفکیک، پرداخته شده است و برای هر کدام از ویژگی‌های مورد بحث نمونه‌هایی از هر دو نوع نثر به جهت مقایسه و تطبیق و ذکر شاخص سبکی نویسنده و بیان وجوه تفاوت این دو آورده شده و در فصل چهارم به تحلیل و بررسی نتایج بدست آمده از این پژوهش پرداخته شده است. دستاورد این تحقیق، نشانگر این است که آذریزدی در آثار خود با بازنویسی‌های ساده از داستان‌های متون کهن به ذکر مضامین اخلاقی و اجتماعی و پند و اندرز پرداخته است و برای بیان مفاهیم مورد نظر خود به شیوه ای بسیار ساده و عامیانه و به دور از آرایه‌های ادبی و واژگان دشوار و نزدیک به ذهن و زبان مخاطبان خود از هیچ کوششی دریغ نورزیده است.

  کلید واژگان: ادبیات کودکان، کلیله و دمنه، مرزبان نامه، مهدی آذریزدی، ساختار و محتوا.

  مقدمه

  ادبیّات کودک و نوجوان شامل بخشی از ادبیات است که برای کودکان از سنین پیش دبستانی تا پایان دوران نوجوانی، مناسب تشخیص داده شده است. کتابهای تصویری، قصّه­های فرهنگ عامّه، داستان‌های رئالیستی، دانستنی­های علمی، شعر و بسیاری نوشته‌های دیگر که مناسب برای این گروه سنی است.

  «در یک تقسیم بندی کلّی ادبیّات کودک را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

  الف: کتاب­ها، نوشته­ها و سروده­هایی که به طور مشخص و از ابتدا برای کودکان با توجّه به کیفیّت ذهنی و نیاز آن‌ها آفریده شده است.

  ب: کتاب­ها، نوشته­ها و سروده­هایی که در اصل برای کودکان آفریده نشده است، ولی به دلیل کیفیت خاص برای کودکان نیز مناسب است که شامل ادبیّات متعلّق به فرهنگ عامّه می شود و آفریننده­ی خاصّی ندارد و هم نوشته‌هایی که مخاطب آن در اصل، بزرگسالان بودند ولی برای کودکان نیز مناسب از کار درآمده، مورد استقبال آن­ها قرار گرفته است.» (پولادی، 1387: 23)

  توجّه نویسندگان و پژوهشگران به شناسانیدن امهّات کتب فارسی مانند کلیله و دمنه و مرزبان نامه و دیگر متون کهن به کودکان و نوجوانان این مرز و بوم سبب گردیده که نویسندگان برجسته‌ای چون مهدی آذریزدی در زمینه ادبیّات کودک گام بردارند و در جهت اعتلای رشد فرهنگی و فکری نسل معاصر خود همواره به توفیقاتی نائل گردند.

   

  بنابراین، پیشبرد و بهبود کیفیّت و گستردگی ادبیات کودک، مستلزم تحقیق و پژوهش است. در این پژوهش، که به منظور دستیابی به سبک نوشتاری مطلوب در حوزه­ی ادبیّات کودک و نوجوان، صورت پذیرفته است؛ سعی شده است تا ضمن تحلیل ساختار و محتوای کتاب‌های کلیله و دمنه و مرزبان
  نامه­ی آقای آذریزدی؛ که با تأسی از متون کهن بازنویسی شده است و معّرفی جایگاه این نویسنده‌ی ادبیّات کودک، در بین دیگر نویسندگان این شاخه از ادبیّات به تفاوت‌های میان ادبیّات کودک با ادبیّات بزرگسال، بازنویسی آثار کهن و تفاوت آن با باز آفرینی، معرفی ادبیّات داستانی و قصّه گویی نیز، پرداخته شود.

  این تحقیق در چهار فصل به قرار زیر تنظیم شده است:

  فصل اوّل: ادبیّات کودک و جایگاه مهدی آذریزدی

  در این فصل، مختصری درباره‌ی ادبیّات کودک، روند رشد آن، تفاوت ادبیّات کودک با بزرگسال، ادبیّات داستانی و تفاوت بازنویسی و بازآفرینی سخن گفته شده است و سپس به جایگاه مهدی آذریزدی، معّرفی آثار و سبک نوشتاری وی اشاره گردیده است.

  فصل دوم: تحلیل و بررسی بازگردانی داستان‌های مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی

  در این فصل، قصّه‌های آذریزدی که به تأسی از داستان‌های مرزبان نامه آورده شده است، مأخذهای مورد استفاده‌ی نویسنده، نمای کلّی هر داستان و ذکر ویژگی‌هایی مانند شخصیّت پردازی، ساختار زبانی، ویژگی‌های ادبی و درون مایه­ها، وجوه تفاوت و پیام‌های اخلاقی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

  فصل سوم: در این فصل به تحلیل قصّه‌های آذریزدی که به تأسّی از داستان‌های کلیله و دمنه آورده، پرداخته شده است و مانند فصل پیشین از منظر ویژگی­های مختلف بررسی شده است و برای هر ویژگی نمونه ای از مجموعه‌های مذکور آورده شده است.

  فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادها

  در این فصل ابتدا نتایج کلی تحقیق آمده است و در پایان نیز پیشنهاد تحقیقی جدید جهت پژوهشگران محترم ذکر شده است.

  پیشینه ی تحقیق

  در حوزه‌ی ادبیّات کودک و نقد و بررسی آثار مهدی آذریزدی، برخی از نویسندگان و پژوهشگران، کتبی ارایه داده اند که پژوهشگر در انجام این کار تحقیقی از آن‌ها بهره برده است. ذیلاً به چند نمونه اشاره می شود:

  1-محمّدی، محمّد‌هادی، «1385»، روش شناسی نقد ادبیات کودکان، تهران، انتشارات صدا و سیما

  در این کتاب ضمن نگرش به ساختار ادبیات کودک، روش شناسی نقد، نقد عملی و نقد تطبیقی در حوزه­ی ادبیّات کودک، به مهدی آذریزدی و آثار وی اشاره گردیده است.

  2-حجازی، بنفشه، «1391»، ادبیّات کودکان و نوجوانان- ویژگی‌ها و جنبه‌ها، تهران، انتشارات روشنگران. در این کتاب، تاریخچه ی ادبیّات کودکان و نوجوانان در ایران و جهان و برخی مطالب دیگر مربوط به نقد ادبیّات کودک عنوان گردیده و ضمن پرداختن به جنبه­های تلخیص، بازنویسی و بازآفرینی مطالبی نیز درباره‌ی مهدی آذریزدی آمده است.

  3-قزل ایاغ، ثریا،‌«1392»، ادبیّات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن، تهران، انتشارات سمت.

  در این کتاب که در خصوص ویژگی­های جسمی و روانی کودکان و نوجوانان، انواع ادبیّات کودکان و روند رشد ادبیّات کودک بحث شده است، به جایگاه ادبی مهدی آذریزدی در دهه‌ی سی نیز اشاره گردیده است.

  اهداف تحقیق

  اهداف علمی: مهم ترین هدف علمی این پژوهش، بررسی و تبیین جایگاه مهدی آذریزدی در میان نویسندگان شاخص ادبیّات کودک و چگونگی تأثیرپذیری ایشان از نوشته‌های کلیله و دمنه و مرزبان نامه است.

  اهداف کاربردی: از این تحقیق در حوزه‌های زیر می توان استفاده کرد:

  الف: ادبیّات کودک و نوجوان

  ب: سبک شناسی

  ج: نقد ادبی

   

   

  روش کار

  روش کار در این پژوهش، ترکیبی از دو روش تحلیلی و اسنادی است. بدین طریق که پژوهشگر با مراجعه به کتاب خانه‌ها، کتاب‌های مورد لزوم را تهیّه و با مطالعه‌ی آن‌ها موارد لازم را فیش برداری کرد. پس از آن فیش‌ها را به طریق موضوعی مرتّب و دسته بندی کرد. سپس با تلفیق فیش‌ها، پایان نامه‌ی خویش را نوشت و در پایان نیز نتیجه گیری کرد. 

  Abstract

   

  Children and young fiterature refer to those which both themes and layout fanguage and penmanship are eompatible with capabilities, intrests and comprehension of kids.

  One of the prominent auther in children’s literature scope is Mehdi azaryazdi which his works is well-analyized in case of ancient elements.

  This case study has allocated to look in to tales derived from kelileh- Demneh and marzban- nameh , and probe into layout and the formet of those and classified in 4 chapters.

  In the first chapter, the holistic view of literature history of kids is cited and the writer hos been introduced.

  In the second and third chapter incos of direct in fluencing of the writer under the nasrallah monshi’s kelileh-Demneh and sadodin – varvini and citing of related refrence the tales have been divided into separate chapters.

  Amid these the symbolic aspect of tale characters- layout literary, linguistic features- themes- messages – morel point of view all have been takein into account separately. And for every feature exomples of bouth prose considering comparison and correlation and also citing penmanship index have brought.

  The conclusion of this research has shown that azaryazdi rephrased ancient tales and he simplified and axpressed moral themes, social piece of advice. To cite his own concepts simply and popular for from methaphorism and popular for from methaphorism and solid words he has attempted a lot.

   

  Key word: kidi literature- kelileh and Demneh- Marzban- Nameh- Mehdi Azaryazdi- Layaut and themes.

 • فهرست:

  چکیده............................................................................................................................... 1

  مقدمه................................................................................................................................ 2

  فصل اول: مروری بر ادبیات کودک و نوجوان

  1-1-درآمد......................................................................................................................................................... 7

  1-2-تعریف ادبیّات کودک و نوجوان.......................................................................................................... 7

  1-3- روند رشد ادبیّات کودکان در ایران.................................................................................................. 8

  1-4-تفاوت ادبیّات کودک و نوجوان با ادبیّات بزرگسالان..................................................................... 12

  1-5-ادبیّات داستانی....................................................................................................................................... 13

  1-6- بازنویسی و بازآفرینی در ادبیّات کودک و نوجوان....................................................................... 13

  1-7- معرفی مهدی آذریزدی....................................................................................................................... 14

  1-7-1- زندگی نامه و جایگاه ادبی................................................................................................ 14

  1-7-2- آثار و سبک سخن.............................................................................................................. 16

  فصل دوم: تحلیل و بررسی بازگردانی داستان‌های مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی

  2-1- درآمد....................................................................................................................................................... 19

  2-2- داستان آواز بزغاله............................................................................................ 19

  2-2-1- نمای کلی.............................................................................................................................. 19

  2-2-2- درون مایه‌ها.......................................................................................................................... 21

  2-2-3- شخصیّت‌ها........................................................................................................................... 21

  2-2-4- ویژگی‌های زبانی................................................................................................................. 21

  2-2-5- ویژگی‌های ادبی.................................................................................................................. 23

  2-2-6- پیام اخلاقی.......................................................................................................................... 24

  2-3- داستان درخت مراد.......................................................................................... 25

  2-3-1- نمای کلی.............................................................................................................................. 25

  2-3-2- درون مایه‌ها.......................................................................................................................... 25

  2-3-3- شخصیّت‌ها........................................................................................................................... 26

  2-3-4- ویژگی‌های زبانی................................................................................................................. 26

  2-3-5- ویژگی ادبی.......................................................................................................................... 27

  2-3-6- پیام اخلاقی.......................................................................................................................... 28

  2-4- داستان پیاده و سوار......................................................................................... 28

  2-4-1- نمای کلی.............................................................................................................................. 28

  2-4-2- درون مایه‌ها.......................................................................................................................... 29

  2-4-3- شخصیّت‌ها........................................................................................................................... 29

  2-4-4- ویژگی‌های زبانی................................................................................................................. 29

  2-4-5- ویژگی ادبی.......................................................................................................................... 30

  2-4-6- پیام اخلاقی.......................................................................................................................... 31

  2-5- داستان گربه و موش......................................................................................... 31

  2-5-1- نمای کلی.............................................................................................................................. 31

  2-5-2- درون مایه‌ها.......................................................................................................................... 32

  2-5-3- شخصیّت‌ها........................................................................................................................... 33

  2-5-4- ویژگی‌های زبانی................................................................................................................. 33

  2-5-5- ویژگی‌های ادبی.................................................................................................................. 34

  2-5-6- پیام اخلاقی.......................................................................................................................... 36

  2-6- داستان شغال خرسوار....................................................................................... 36

  2-6-1- نمای کلی.............................................................................................................................. 36

  2-6-2- درون مایه‌ها.......................................................................................................................... 37

  2-6-3- شخصیّت‌ها............................................................................................................................ 38

  2-6-4- ویژگی‌های زبانی.................................................................................................................. 38

   2-6-5-ویژگی‌های ادبی................................................................................................................... 39

  2-6-6-پیام اخلاقی .......................................................................................................................... 40

  2-7-داستان موش و مار............................................................................................ 40

  2-7-1-نمای کلی .............................................................................................................................. 40

  2-7-2-درون مایه‌ها........................................................................................................................... 41

  2-7-3-شخصیت‌ها............................................................................................................................. 41

  2-7-4-ویژگی‌های زبانی................................................................................................................... 42

  2-7-5-ویژگی‌های ادبی.................................................................................................................... 43

  2-7-6-پیام اخلاقی............................................................................................................................ 44

  2-8-داستان زشت و زیبا........................................................................................... 44

  2-8-1-نمای کلی............................................................................................................................... 44

  2-8-2-وجوه تفاوت............................................................................................................................ 45

  2-8-3-درون مایه‌ها........................................................................................................................... 46

  2-8-4-ویژگی‌های زبانی................................................................................................................... 46

  2-8-5-ویژگی‌های ادبی.................................................................................................................... 47

  2-8-6-پیام اخلاقی............................................................................................................................ 48

  2-9-داستان حاضر جوابی بزرگ مهر......................................................................... 48

  2-9-1-نمای کلی............................................................................................................................... 48

  2-9-2-وجوه تفاوت............................................................................................................................ 48

  2-9-3-درون مایه‌ها........................................................................................................................... 50

  2-9-4-ویژگی‌های زبانی................................................................................................................... 50

  2-9-5-ویژگی‌های ادبی.................................................................................................................... 52

  2-9-6-پیام اخلاقی............................................................................................................................ 53

  2-10-داستان رسم راسویی........................................................................................ 53

  2-10-1-نمای کلی............................................................................................................................ 53

  2-10-2-وجوه تفاوت......................................................................................................................... 54

  2-10-3-شخصیت‌ها.......................................................................................................................... 55

  2-10-4-ویژگی‌های زبانی................................................................................................................ 55

  2-10-5-ویژگی‌های ادبی................................................................................................................. 56

  2-10-6-پیام اخلاقی......................................................................................................................... 57

  فصل سوم: تحلیل و بررسی بازگردانی داستان‌های کلیله و دمنه در آثار مهدی آذریزدی

  3-1-درآمد......................................................................................................................................................... 60

  3-2-داستان خرچنگ و مرغ ماهی خوار................................................................... 60

  3-2-1-نمای کلی............................................................................................................................... 60

  3-2-2-درون مایه‌ها........................................................................................................................... 61

  3-2-3-شخصیّت‌ها............................................................................................................................. 62

  3-2-4-ویژگی‌های زبانی................................................................................................................... 62

  3-2-5-ویژگی‌های ادبی.................................................................................................................... 63

  3-2-6-پیام‌های اخلاقی.................................................................................................................... 64

  3-3-داستان اشتباه اردک......................................................................................... 64

  3-3-1-نمای کلی............................................................................................................................... 64

  3-3-2-درون مایه‌ها........................................................................................................................... 65

  3-3-3-شخصیت‌ها............................................................................................................................. 66

  3-3-4-وجوه تفاوت............................................................................................................................ 66

  3-3-5-ویژگی‌های زبانی................................................................................................................... 67

  3-3-6-ویژگی ادبی............................................................................................................................ 68

  3-3-7-پیام اخلاقی........................................................................................................................... 68

  3-4- داستان سنگ پشت پرحرف............................................................................ 68

  3-4-1-نمای کلی............................................................................................................................... 68

  3-4-2-شخصیّت‌ها............................................................................................................................. 70

  3-4-3-ویژگی‌های زبانی................................................................................................................... 71

  3-4-4-درون مایه............................................................................................................................... 72

  3-4-5-ویژگی‌های ادبی.................................................................................................................... 72

  3-4-6-پیام‌های اخلاقی.................................................................................................................... 72

  3-5-داستان شغال سیاستمدار.................................................................................. 73

  3-5-1-نمای کلی............................................................................................................................... 73

  3-5-2-شخصیت‌ها............................................................................................................................. 74

  3-5-3-ویژگی‌های زبانی................................................................................................................... 74

  3-5-4-ویژگی ادبی............................................................................................................................ 75

  3-5-5- مقایسه کلی میان دو نثر................................................................................................... 75

  3-5-6- پیام اخلاقی.......................................................................................................................... 76

  3-6- داستان خرگوش باهوش................................................................................... 77

  3-6-1-نمای کلی................................................................................................................................ 77

  3-6-2-درون مایه‌ها............................................................................................................................ 77

  3-6-3-شخصیّت‌ها............................................................................................................................. 77

  3-6-4-وجوه تفاوت............................................................................................................................ 78

  3-6-5- ویژگی‌های زبانی.................................................................................................................. 80

  3-6-6-ویژگی ادبی............................................................................................................................. 82

  3-6-7-پیام اخلاقی............................................................................................................................ 82

  3-7-داستان آدم خیال باف....................................................................................... 83

  3-7-1-نمای کلی............................................................................................................................... 83

  3-7-2-درون مایه‌ها........................................................................................................................... 83

  3-7-3-ویژگی‌های زبانی................................................................................................................... 84

  3-7-4-ویژگی ادبی............................................................................................................................ 84

  3-7-5-پیام اخلاقی........................................................................................................................... 84

  3-8-داستان موش آهن خور..................................................................................... 85

  3-8-1-نمای کلی............................................................................................................................... 85

  3-8-2-درون مایه‌ها........................................................................................................................... 86

  3-8-3-ویژگی‌های زبانی................................................................................................................... 86

  3-8-4-ویژگی‌های ادبی.................................................................................................................... 86

  3-8-5-پیام اخلاقی........................................................................................................................... 87

  3-9-داستان شتر خوش باور...................................................................................... 87

  3-9-1-نمای کلی............................................................................................................................... 87

  3-9-2-شخصیّت‌ها............................................................................................................................. 87

  3-9-3-وجوه تفاوت............................................................................................................................ 88

  3-9-4-ویژگی‌های زبانی................................................................................................................... 88

  3-9-5-ویژگی ادبی............................................................................................................................ 89

  3-9-6-پیام اخلاقی............................................................................................................................ 89

  3-10-داستان همکاری موش و زاغ و آهو و سنگ پشت............................................ 90

  3-10-1-نمای کلی............................................................................................................................ 90

  3-10-2-وجوه تفاوت......................................................................................................................... 91

  3-10-3-درون مایه‌ها........................................................................................................................ 92

  3-10-4-ویژگی‌های زبانی................................................................................................................ 93

  3-10-5-ویژگی ادبی......................................................................................................................... 95

  3-10-6-پیام‌های اخلاقی................................................................................................................. 95

  3-11-داستان کبوتر بی صبر...................................................................................... 96

  3-11-1-نمای کلی............................................................................................................................ 96

  3-11-2-شخصیّت‌ها.......................................................................................................................... 96

  3-11-3-ویژگی‌های زبانی................................................................................................................ 97

  3-11-4-ویژگی‌های ادبی................................................................................................................. 98

  3-11-5-پیام‌های اخلاقی................................................................................................................ 99

  فصل چهارم: نتیجه گیری

   نتیجه گیری و پیشنهادها.................................................................................................................................... 101

  فهرست منابع و مآخذ............................................................................................................................................ 103

  چکیده‌ی انگلیسی

  منبع:

  - آذریزدی، مهدی، «1362»، قصّه­های خوب برای بچّه­های خوب، داستان‌های کلیله و دمنه، تهران، انتشارات امیرکبیر.

  2- آذریزدی،مهدی، «1387»، قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب، داستان‌های مرزبان نامه، تهران، انتشارات امیرکبیر.

  3-اخوت، احمد، «1371»، دستور زبان داستان، اصفهان،‌انتشارات فردا.

  4-آقایاری، خسرو، «1373»، آشنایی با ادبیات کودکان و نوجوانان و معیارهای نقد و بررسی کتاب، تهران، انتشارات محیا.

  5- پولادی، کمال، «1387»، بنیادهای ادبیات کودک، تهران، کانون پرورش فکری.

  6-پایور، جعفر، «1388»، بازنویسی و بازآفرینی در ادبیات، تهران، نشر کتابدار.

  7- حجازی، بنفشه، «1391»، ادبیات کودکان و نوجوانان، ویژگی‌ها و جنبه‌ها، تهران، انتشارات روشنگران.

  8- سلحشور، سهیلا، «1391»، بهترین ضرب المثل‌های ایرانی، تهران، انتشارات اروند.

  9- قزل ایاغ، ثریا، «1392»، ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن، تهران، انتشارات سمت.

  10- محمّدی، محمد‌هادی، «1385»، روش شناسی نقد ادبیات کودکان، انتشارات صدا و سیما.

  11- منشی، نصرالله، «1370»، کلیله و دمنه، ترجمه­ی مجتبی مینوی، تهران، انتشارات سپهر.

  12-محمّدی، محمد‌هادی، قائینی، زهره، «1380»، ادبیات کودکان ایران، ادبیات شفاهی و دوران باستان، تهران، نشر چیستا.

  13- معین، محمّد، «1388»، فرهنگ لغات، ج 5، تهران، انتشارات ثامن.

  14-میرصادقی، جمال، «1364»، عناصر داستان، تهران، انتشارات شفا.

  15- وراوینی، سعدالدین، «1388»، مرزبان نامه، ترجمه­ی خلیل خطیب رهبر، تهران، انتشارات صفی علیشاه.

  16-‌هاشمی نسب، صدیقه، «1371»، کودکان و ادبیات رسمی ایران، تهران، انتشارات سروش.

  17- یغمایی، اقبال، «1367»، زگفتار دهقان: شاهنامه‌ی فردوسی به نظم و نثر، تهران، انتشارات توس.

  مقاله‌ها

  1- حجوانی، مهدی، «1360»، سیری در ادبیات کودک و نوجوان پس از انقلاب، بخش دوم پژوهشنامه‌ی ادبیات کودک و نوجوان، ش 21. 


موضوع پایان نامه بررسی تطبیقی داستان‌ های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی, نمونه پایان نامه بررسی تطبیقی داستان‌ های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی, جستجوی پایان نامه بررسی تطبیقی داستان‌ های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی, فایل Word پایان نامه بررسی تطبیقی داستان‌ های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی, دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی داستان‌ های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی, فایل PDF پایان نامه بررسی تطبیقی داستان‌ های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی داستان‌ های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی داستان‌ های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی, پروژه در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی داستان‌ های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی داستان‌ های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی داستان‌ های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تطبیقی داستان‌ های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تطبیقی داستان‌ های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی, پروژه درباره پایان نامه بررسی تطبیقی داستان‌ های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی داستان‌ های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی داستان‌ های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی داستان‌ های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی داستان‌ های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی داستان‌ های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد در رشته مهندسي معماري اسلامينيم‌سال دوم سال تحصيلي 93 - 1392 چکيده:           موقوفات در تأسيس و تداوم

دانشکده روان شناسی وعلوم اجتماعی، گروه روان شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: روانشناسی تربیتی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر انجام شد. نمونه آماری 200 نفر است.‌روش نمونه‌گیری در این پژوهش، نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند ...

  پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي :93-1392 چکيده:   هدف ازپژوهش حاضرجهت بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران آموزشي بابهداشت رواني دبيران

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد رشته مهندسي معماري نيمسال اول تحصيلي 93-92 چکيده: هدف اين بحث بررسي مفهوم مراکز فرهنگي و اهميت وجود آن در پرورش فکري و اخلاقي جواناني است که بخش زيادي

علوم اقتصادي و اداري (جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد) بهمن 1392 چکيده با توجه به اهميت رشد اقتصادي در پيشرفت جوامع، بررسي عواملي که بر رشد اقتصادي اثر مي گذارند از اهميت خاصي برخوردار است. در

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی زمستان 91 چکیده پژوهش حاضر، به منظور بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر شایستگی اجتماعی کودکان پیش دبستانی انجام گرفته است. در این پژوهش از طرح آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل استفاده شده است. جامعه ی آماری شامل کلیه­ی کودکان پیش دبستانی شهر تهران است. با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه ای چند مرحله ای دو مهدکودک ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش:تصویرسازی پیشگفتار تصویرسازی و مفاهیم تصاویر ایجاد شده در کتاب پیوندی ناگسستنی و عمیق با متن کتاب برای کودکان ایجاد می کند و در نهایت ، نتیجه ای حاصل می شود که در آموزش به کودکان بسیار مؤثر است. تصویرسازی برای کودکان به دو بخش تخیلی[1] و غیرتخیلی[2] تقسیم می شود که تصویرسازی علمی-آموزشی در حیطه بخش غیرتخیلی قرار می گیرد. این ...

پایان نامه برای کسب درجه کارشناسی ارشد(M - A) چکیده: در این تحقیق فرهنگ و ادبیات عامه شهر ارزوئیه مورد برسی قرار گرفته است علم به آداب وفرهنگ ورسوم انسان ها وعقاید وارزشها را می توان معنای هنرهای سنتی یک ملت که به ارزش های والای فرهنگی، هنری ،اجتماعی ،اقتصادی دست یافته اند دانست ضرورت انجام این تحقیق بر این مبناء استوار بوده که بتوان فرهنگ بومی وسنتی ارزوئیه را جمع آوری و مکتوب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: زبان و ادبیات فارسی چکیده ذهن جستجو گر انسان به دنبال پاسخی است که دریابد، فرهنگ و تمدن بشری چگونه تحول یافته و این تفاوت های نسبی فرهنگ بشری برای چیست؟ بی شک گونه های مختلف فرهنگ عامیانه که عبارتند از: آثار داستانی، ادبی، تاریخی، هنرهای زبانی، فرهنگ و آداب و رسوم همگی علاوه بر بیان نحوه زندگی انسان وسیله ای برای تحقیقات مردم ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.A ) گرایش: زبان و ادبیات فارسی چکیده با عنایت به ارتباط تنگاتنگ دوران کودکی و احوال بزرگسالی انسان، در این پژوهش بر آن شدیم که تأثیرات این مرحله ی مهم را در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی بررسی نماییم. برای این کار ابتدا به تفحص در آراء ژان پیاژه و زیگموند فروید پرداختیم و سپس احوال و آثار شاعران مذکور را بیان کردیم و ...

ثبت سفارش