پایان نامه بازتاب مسائل کودکی در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمد رضا احمدی

word 639 KB 31548 176
1391 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۶۶,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.A  )

  گرایش: زبان و ادبیات فارسی

  چکیده

  با عنایت به ارتباط تنگاتنگ دوران کودکی و احوال بزرگسالی انسان، در این پژوهش بر آن شدیم که تأثیرات این مرحله ی مهم را در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی بررسی نماییم.

  برای این کار ابتدا به تفحص در آراء ژان پیاژه و زیگموند فروید پرداختیم و سپس احوال و آثار شاعران مذکور را بیان کردیم و اشعار آنها را از منظر زیبایی شناسی ، فکری و زبانی بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پروین اعتصامی کودک را ابزاری می کند تا مفاهیم بزرگسالانه ی خود را بازگو کند پس کودکی در اشعار او مجموعه ای از واژگان است ، اما کودکی در اشعار فروغ فرخزاد حسی و کاملاً ملموس است و با اینکه بسامد بازگشت به کودکی نسبت به احمد رضا احمدی کمتر است اما نسبت به اوپر رنگ تر می باشد و در ادامه به این نتیجه دست یافتیم که بازگشت به کودکی در اشعار احمدرضا احمدی با ترسیم تصاویری از کودکی نمایان می شود  .

  بیان مسئله

  برخی از شاعران به شعر کودک علاقه نشان داده اند و یا گاهی در اشعارشان به مسائل مربوط به کودکی پرداخته اند .

  نگاه ، سبک ، زبان و تخیل این شاعران با شاعرانی که صرفاً برای خواص و بزرگسالان شعر می گویند تفاوت دارد . نویسنده ی این رساله می خواهد علل این تفاوت را بررسی و تحلیل نماید . در بخش نخست رساله برخی آرای پیاژه ، فروید ، یونگ ،  لکان نقد و بررسی خواهد شد.

  در بخش دوم رساله با توجه به آرای روان کاوان مذکور اشعار پروین اعتصامی ( شاعر سنت گرا )، فروغ فرخزاد ( شاعر نو گرا ) و احمد رضا احمدی ( شاعر معاصر ) طبقه بندی و نقد خواهد شد .

  1-2 هدف های تحقیق

  هدف اصلی

  - شناخت مؤلفه های کودکی در اشعار بزرگسال

  هدف فرعی:

  - بررسی تعدادی از مفاهیم روانشناسی کودکان در اشعار پروین اعتصامی ، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی .

  1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

  - با توجه به اینکه درباره ی روان شناسی شعر کودک کمتر تحقیق شده است نویسنده رساله می خواهد گامی هر چند کوچک در این زمینه بر دارد .

  1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق

  بازتاب کودکی در شعرهای پروین اعتصامی ، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی چگونه است ؟

  مسائل مربوط به کودکی در اشعار پروین اعتصامی ، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی چه تفاوت هایی با هم دارند ؟

  فرضیه های تحقیق:

  - بازتاب کودکی در اشعار هر کدام از این سه شاعر کاملاً متفاوت است و فروغ فرخزاد بی پرده تر از دو شاعر دیگر کودکی اش را در اشعارش به نمایش گذاشته است .

  -  بازگشت به کودکی در اشعار  پروین اعتصامی واژگانی است در اشعار فروغ فرخزاد ، حسی و در اشعار احمدرضا احمدی تصویری است .

  1-5تعاریف عملیاتی متغیرهاوواژه های کلیدی:

  مفهوم کودکی : کودکی بدایت اعمال ، رفتار و افکار انسانی است که ناخواسته پا به عرصه ی وجود گذاشته و با آگاهی هایی که از محیط و والدینش می گیرد ، می خواهد مسیر زندگی اش را طی کند .

  خود میان بینی :

  شاعر بین من خود و محیط فرقی قائل نمی شود .

  تشخیص :

  زنده و جاندار انگاشتن عناصر طبیعت را تشخیص گویند .

  واژه های کلیدی:

  فروید ، پیاژه ، نوستالژیک ، تشخیص ، خودمیان بینی

  1-6 روش تحقیق      

  اسنادی – کتابخانه ای

  1-7  قلمرو تحقیق

  در این تحقیق از همه ی اشعار سه شاعر نامبرده و کتاب های روان شناسی استفاده گردیده است .

  1-8 جامعه آماری وحجم نمونه

  در این پژوهش جامعه آماری عبارت است از :

  اشعار پروین اعتصامی

   اشعار فروغ فرخزاد

   اشعار احمدرضا احمدی

  1-9  محدودیت ها و مشکلات تحقیق

  الف - گستردگی و کلی گویی مفاهیم رون شناسی و عدم تطبیق کامل با اشعار مورد بررسی .

  ب – عدم دسترسی به منابع موثق درباره ی دوران کودکی شاعران مذکور .

  فصل دوم

  مطالعات موضوعی

  مقدمه

  تحقیقات چند ساله اخیر روان شناسان ما را به این باور سوق می دهد که محیطی که کودک در آن رشد می کند ، تاثیر قابل ملاحظه ای بر شخصیت فرد در سنین بزرگسالی می گذارد . یعنی از زمانی که کودک متولد می شود تا زمانی که متوجه "خود" به عنوان هویتی مشخص و جدا از دیگران می شود تحت تاثیر مسائل عاطفی  ، خانوادگی ، فرهنگی ، بومی ، جنسیتی و ... قرار می گیرد . یکی از روانشناسان بزرگی که کودک و روان آن را اساس تحقیقات و تالیفات خود قرار داده است ، ژان پیاژه می باشد . پیاژه با مطالعه مستقیم رفتارهای کودکان توانست نظریه های متعددی درباره ی رشد کودکان ارائه دهد .

  به همین خاطر بخش اول از مطالعات نظری را به نظریه های ژان پیاژه درباره رشد اختصاص می دهیم .

  در این فصل 2 گفتار خواهیم داشت

  گفتار اول

  سیری در آرای ژان پیاژه

  2-1 ژان پیاژه :

   درست همانطور که فروید به طور قابل ملاحظه ای بر روی درک ما از رشد شخصیت و حیات عاطفی کودکان اثر گذاشته است ، ژان پیاژه روانشناس برجسته سویسی نیز در درک ما از رشد ذهنی کودکان بی نهایت سهیم می باشد .مفاهیم اصلی تحقیقات او منتج به بینش های جدیدی در این باره گردیده است که کودکان چگونه فکر می کنند و چگونه جهان را درک می کنند .

  مراحل رشد ذهنی کودک از دیدگاه های پیاژه به سه بخش کلی طبقه بندی می شود :

   هوش کودک

   بازی

   زبان

  در ادامه برای روشن شدن عناوین قبلی توضیحاتی ارائه می شود .

   2-1-1 مراحل رشد ذهنی کودک

  رشد کودک

  کودک از بدو تولد با پدیده ی رشد همراه می شود . این رشد جسمی و شناختی است . برای درک بهتر از این مفاهیم لازم به نظر می رسد که تعریف های ساده تری از آنها داده شود . رونسن و سینگر دو تن از روانشناسانی هستند که نظریه های ژان پیاژه را بیان کرده اند ، آنها در رابطه با مراحل رشد کودک از دیدگاه او چنین می گویند :

  « مفاهیم اصلی تحقیقات پیاژه منتج به پیشنهادی جدید در این باره گردیده است که کودکان چگونه فکر می کنند چگونه استدلال می کنند و این تمام فعالیتهای ذهنی است که به نام شناخت طبقه بندی شده است .

  تعریف رشد : واژه رشد یک اصطلاح بیولوژیک است که به رشد جسمی اطلاق می شود . اما این اصطلاح در روانشناسی شامل این سه بخش است :

  الف ) رشد فکری

  ب ) رشد عاطفی

  ج ) رشد استراتژی یا راهبردی برای تقلید از محیط

  البته نظریه پیاژه بر روی " رشد شناخت " متمرکز است.

  تعریف شناخت : شناخت عبارت است  از فرآیندهای ذهنی مانند درک کودکان – به خاطر آوردن – باور کردن – استنتاج کردن »( سینگر  رونسن ، 1360 ، 23)

  کودک در مراحل مختلف شناخت خود ، رفتار های متفاوتی از خود نشان می دهد که تحت تاثیر عواطف و احساساتش است . این رشد باید همگام و موازی با رشد جسمی باشد . شاید این طور به نظر برسد که خرد کودک رابطه ی مستقیمی با احساسات او دارد !!

  « پیاژه درباره رشد شخصیت چیزی نمی گوید بلکه به رفتارهای عاطفی کودک در متن این فرآیندهای شناختی توجه می کند .

  از نظر پیاژه توانایی های ذهنی ای که یک کودک در سن معینی داراست به او امکان بروز انواع معینی از رفتارهای عاطفی را می دهد .

  بنابراین اینکه کودکی ظرفیت این را داشته باشد که موجودی عاطفی باشد . یعنی آمادگی انجام عمل متقابل با افراد را داشته باشد بستگی به این دارد که بتواند فکر کند ، با دیگران رابطه برقرار کند و آنچه را که اتفاق می افتد درک کند . »( همان 23 – 24 )

  « نظریه ی اریک اریکسون : فرآیند های ذهنی ادراک ، بازشناسی و به یاد داشتن همگی در شکل گیری دلبستگی  عاطفی دخالت دارند . بنابر این عاطفه و شناخت در رشد ، به طور پیوسته ای به هم پیچیده هستند .

  ژان ژاک روسو و پیاژه با هم ، اتفاق نظر دارند که کودک به وسیله ی کار کردن یاد می گیرد .»( همان منبع - 24)

  « پیاژه یک موسسه رشد کودک داشت و رفتار های کودکان متعددی در آن مورد بررسی قرار می گرفت و به او این قابلیت را می داد که از مشاهدات عینی خود در رفتارهای کودکان و ایجاد فضاهایی که به پیش برد تحقیقات او کمک می کرد ، رفتارهای کودکان را در بوته ی آزمایش گذاشته و تئوری های خود درباره ی "رشد شناختی " را گسترش دهد . پیاژه به این نتیجه رسید که کودک در "خود مرکزگرایی" متولد می شود :

  « کودک جهان را تنها مشاهده و تقلید نمی کند بلکه تفسیر می کند .پیاژه کودک را به عنوان فیلسوفی در نظر می گیرد که جهان را تنها به گونه ای تجربه کرده است  ، درک می کند . کودک در خودمرکز گرایی 1 متولد می شود . کودک خود را به عنوان مرکز کائنات می بیند که هر چه در اطراف او سیر می کند و اتفاق می افتد منحصراً برای لذت اوست . کودکان تنها آنچه را که خودشان تجربه کرده اند درک می کنند و همین انتظار را از بزگترها دارند .از نظر پیاژه ساخت های ذهنی لازم برای رشد ذهنی از نظر ژنتیک تعیین شده است . این ساختهای ذهنی که شامل سلسله اعصاب و ارگانهای حرکتی است ، محدودیتهایی را برای کنش های ذهنی در سنین مشخص برقرارمی سازد . همچنانکه این ساختها در خلال رشد جسمی ، بیشتر رشد می یابند کودک می تواند آنها را به صورت موثرتری در جهت برخورد با محیط به کار برد . یک کودک کوچک نسبت به یک نوجوان یا بزرگسال دارای ساختهای ذهنی کمتر رشد یافته و نیز تجربیات کمتری است .رشد شناختی نوعی رشد متراکم است . بدین معنی که درک یک تجربه جدید بر پایه چیزهای که قبلاً یاد گرفته شده است .ز نظر پیاژه ، سازش مهمترین کنش های بشری است . سازش فرآیند مستمر استفاده از محیط در یادگیری تعدیل کردن خود با تغییرات محیط است .سازش عبارت از تعادلی بین دو فرآیند درونسازی2 و برونسازی است . این فرآیند دوگانه ی درونسازی و برونسازی که منجر به سازش می شود . کودک را قادر به شکل دادن چیزی می سازد که پیاژه آن را یک روان بنه  می نامد .

  یک روان بنه ادراکات و رفتارها را سازمان می دهد ، همانگونه که یک نجار ابزار خود را پرداخت می کند . »( همان 25 - 27)

  کودک از بدو تولد تجربه کردن را می آموزد . این تجربیات علی الخصوص وقتی که عاطفی و احساسی باشند می توانند احساسات نوستالژیکی را در بزرگسالی به وجود بیاورند . اما تجربیات اولیه ی کودک تنها وسیله ای است برای اینکه نسبت به محیط اطراف خود اطلاعاتی به دست بیاورد و با تکرار این تجربیات آنها را در ذهن خود نهادینه کند 

  Abstract

  Considering close relationship between childhood and adolescents’ life, in this study we have tried to investigate the impact of childhood in poems of PARVIN ETESAMI, FOROGH FAROKHZAD, and AHMADREZA AHMADI.

  At first step, we expressed and reviewed the ideas of Jean Piaget and Sigmund Freud, and then we surveyed the poems of poets in our research, and surveyed their poem from different aspects like: aesthetic, intellectual and language. At the end we concluded that for PARVIN ETESAMI childhood is a means to express adult concepts; in the poems of FOROGH FAROKHZAD the sense of childhood is really strong and tangible. AHMADREZA AHMADI, opposite the two other poets, he use children words and language in his poems, and childhood is like an image in his poems.

 • فهرست:

  چکیده 1

  فصل اول:کلیات پژوهش

  1-1 بیان مسئله. 3

  1-2 هدف های تحقیق.. 3

  1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن.. 3

  1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق.. 4

  1-5تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی.. 4

  1-6 روش تحقیق.. 4

  1-7  قلمرو تحقیق.. 4

  1-8 جامعه آماری وحجم نمونه. 5

  1-9  محدودیت ها و مشکلات تحقیق.. 5

  فصل دوم:مطالعات موضوعی

  مقدمه. 7

  گفتار اول.. 8

  سیری در آراء ژان پیاژه 8

  2-1 ژان پیاژه 9

  2-1-1 مراحل رشد ذهنی کودک... 10

  2-1-2 هوش کودک... 18

  2-1-3 بازی.. 25

  2-1-4 زبان کودک... 34

  2-1-2 عواطف کودک... 38

  گفتار دوم: سیری در آرای زیگموند فروید. 42

  2- 2 زیگموند فروید. 43

  فصل سوم:روش شناسی تحقیق(متدولوژی)

  مقدمه 47

  31 روش تحقیق.. 48

  32 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 48

  33 مدل تحقیق.. 48

  34 روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش.... 48

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

  مقدمه. 51

  بخش اول:ساختار فکری، زیبایی شناختی (بلاغی)وساختار زبانی.. 52

  4-1-1ساختار فکری.. 53

  4-1-1-1 تخیل.. 53

  4-1-1-2 خودمیان بینی.. 54

  4-1-1-3 ضمیر ناخود آگاه 56

  4-1-1-4 نوستالژی.. 61

  4-1-1-5 مفهوم کودکی.. 62

  4-1-2 ساختار زیبایی شناسی (بلاغی) 64

  4-1-2-1 تشخیص.... 64

  4-1-2-2 استعاره 66

  4-1-2-3 تشبیه. 67

  4-3-1 ساختار  زبانی (هنجارگریزی ) 68

  بخش دوم :مروری بر زندگی و آثار پروین اعتصامی و بررسی اشعار او بر اساس ساختار فکری ، زیبایی شناختی و زبانی  71

  4-2-1 زندگی و آثار پروین اعتصامی.. 72

  4-2-2 نمونه هایی از بازگشت به کودکی در دیوان اشعار پروین اعتصامی.. 73

  4-2-2-1 نوستالژی  73

  4-2-2-2 خودمیان بینی [تشخیص] 73

  4-2-2-3 دفاع از دوستی.. 91

  4-2-2-4 دفاع از پاکی.. 91

  4-2-2-5 بیان کودکانه. 92

  4-2-2-6 بازی.. 94

  4-2-2-7 مادر 95

  4-2-2-8 هنجارگریزی.. 100

  بخش سوم:مروری بر زندگی و آثار فروغ فرخزاد و بررسی اشعار او بر اساس ساختار فکری، زیبایی شناختی و زبانی  101

  4-3-1 زندگی و آثار فروغ فرخزاد. 102

  4-3-2 نمونه هایی از بازگشت به کودکی در اشعار فروغ فرخزاد. 104

  4-3-2-1 نوستالژی.. 104

  4-3-2-2 بیان کودکانه. 106

  4-3-2-3 درک کودکانه. 112

  4-3-2-4 خودمیان بینی.. 112

  4-3-2-5 تشیبه. 134

  4-3-2-6 تخیل و فضای حسی.. 136

  4-3-2-7 استعاره حسی.. 139

  4- 3-2- 8 دفاع از عشق و دوستی.. 140

  4-3-2-9 مادر 140

  4-3-2-10 هنجارگریزی.. 142

  4-3-2-12 درک حسی از (زمان ،مکان و ...) 142

  بخش چهارم:مروری بر زندگی و آثار احمدرضا احمدی و بررسی اشعار او بر اساس ساختار فکری، زیبایی شناختی و زبانی  144

  4-4-1 زندگی احمد رضا احمدی.. 145

  4-4-2 نمونه هایی از بازگشت به کودکی در اشعار احمد رضا احمدی.. 147

  4-4-2-1 زبان.. 147

  4-4-2-2 خودمیان بینی [تشخیص ] 150

  4-4-2-3 مادر 167

  4-4-2-4 نوستالژی.. 168

  4-4-2-5 هنجارگریزی.. 170

  4-4-2-6 بازگشت به کودکی.. 172

  4-4-2-7 بازی.. 174

  4-4-2-8 بیان کودکانه. 174

  4-4-2-9 استعاره 178

  4-4-2-10 تشبیه 178

  4-4-2-11 درک حسی از زمان و مکان.. 178

  فصل پنجم:نتیجه گیری

  منابع.. 182

   

  منبع:

  آریان پور ، ا .حسین ، فرویدسم با اشاراتی به ادیان و عرفان ،1357 ، چاپ دوم ، تهران ، شرکت سهامی کتاب های جیبی .

  2 - احمدی ، احمدرضا ، همه ی شعرهای من ،1387 ، چاپ اول ، تهران ، نشر چشمه .

  3 - احدی بنی جمالی ، حسن شکوه ، روانشناسی رشد ، 1388 ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات جیحون .

  4 - اعتصامی ، پروین ، دیوان خانم پروین اعتصامی (مقدمه ملک الشعرای بهار) ،1378 ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات علمی .

  5 - امین پور ،قیصر ، شعر و کودکی ، 1388 ، چاپ چهارم ، تهران ، نشر مروارید .

  6 – انوشه ، حسن ، دانش نامه ی ادب پارسی ، 1380 ، جلد 1 ،  تهران ، موسسه ی انتشاراتی دانش نامه .

  7 - ایگلتون ، تری ، پیش درآمدی بر نظریه ی ادبی ،1368 ، ترجمه عباس مخبر ، چاپ اول ، نشر مرکز .

   8 - براهنیف  ،رضا ، طلا در مس ،  1371 ، چاپ اول ، تهران ، ناشر : نویسنده .

  9 - بهبهانی ، سیمین ، دیوان پروین اعتصامی (ویرایش و تدوین متن احمد کریمی ) مقدمه سیمین بهبهانی ، 1369 ، چاپ اوّل، انتشارات یادگار .

  10 - پیاژه ، ژان ، زمان و رشد ذهنی کودک ،  1362،ترجمه مصطفی کریمی ، چاپ اول ، نشر آموزش .

  11 - پیاژه ، ژان ، زندگی و پرورش کودک ،1336 ، ترجمه عنایت الله شکیباپور،چاپ اول ، انتشارات نیما .

  12 - پیاژه ، ژان ، شکل گیری نماد در کودکان ، 1382، ترجمه زینت توفیق ،چاپ سوم ، نشر نی .

  13 - پیاژه   اینهلدر ، ژان باربل ، روانشناسی کودک ،1371 ، ترجمه زینت توفیق ،چاپ هفتم ، نی .

  14 - تجلیل ،جلیل ، معانی و بیان ، 1385 ، چاپ اول ، تهران ،: مرکز نشر دانشگاهی .

  15 - تولستوی ،لئون ،  هنر چیست ، 1364 ، ترجمه کاوه دهگان ، چاپ هفتم  ، انتشارت امیر کبیر .

  16 - جرجانی ، عبد القاهر ، اسرار البلاغه ،  1374، ترجمه جلیل تجلیل ،چاپ پنجم ، انتشارات دانشگاه تهران .

  17 - جلالی ،بهروز، جاودانه زیستن،در اوج ماندن،1375،چاپ دوم،تهران ،مروارید

  18 - چاوش‌ اکبری، رحیم ، دیوان پروین اعتصامی (نگارنده ی پیشگفتار)،1370، چاپ سوّم، تهران ،  نشر محمّد. .

  19 - خسرو نژاد ، خسرو ،معصومیت و تجربه ، درآمدی بر فلسفه ی ادبیات کودک ، 1382 ، چاپ سوم ، تهران ، نشر مرکز .

  20 - سلاجقه ،پروین ، از این باغ شرقی ، 1387 ،  چاپ دوم ، تهران، کانون پرورش فکری کودکان .

  21 - سینگر  رونسن ،  دروتی . جی .  تریسی .آ ، کودک چگونه فکر می کند ، 1360 ، ترجمه مصطفی کریمی  چاپ اول ، آموزش .

  22 - شایگان ، داریوش ، بت های ذهنی و خاطره ی ازلی ، 1371 ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارت امیر کبیر .

  23 - شفیعی کدکنی ، محمدرضا، صور خیال در شعر فارسی،1383 ، چاپ نهم ، تهران ،  نشر آگاه .

  24 - شمیسا،سیروس، بیان ،1381، چاپ دوم ، تهران، نشر میترا .

  25 - فرخزاد ، فروغ ، دیوان فروغ فرخزاد ، 1368 ، چاپ اول ، آلمان غربی ، انتشارات نوید .

  26 - فروم ، اریک ، زبان از یاد رفته ، 1378، ترجمه دکتر ابراهیم امانت ، چاپ ششم ، انتشارات فیرزوه .

  27 - کزازی ، میر جلال الدین ، زیباشناسی سخن پارسی،1389 ، چاپ هشتم ، تهران ، نشر مرکز،..

  28 - کلود برنیگه ، ژان گفتگوی آزاد با ژان پیاژه ، 1384 ، ترجمه  زینت توفیق ، چاپ سوم ، نشر نی .

  29 - کوندرا ، میلان ، جهالت ،1380 ، ترجمه آرش حجازی ، چاپ اول ، نشر کاروان .

  30 - کیانوش ، محمود ، ،شعر زبان کودکی انسان ،1389 ، چاپ اول ، تهران ، نشر قطره .

  31 - گیدنز ، آنتونی ،جامعه شناسی ،1376 ، ترجمه منوچهر صبوری ، چاپ شانزدهم ، نشر نی .

  32 - لوئیس بورخس ،خورخه ، 1381،این هنر شعر،ترجمه میمنت میرصادقی، نشر چشمه .

  33 - منصور،محمود،روانشناسی ژنتیک ( تحول روانی از کودکی تا پیری )، 1391 ، چاپ سیزدهم ، تهران ، سمت .

  34 - منصور  دادستان ، محمود  پریرخ ، دیدگاه پیاژه در گستره ی تحول روانی ، 1379 ،  چاپ اول ، تهران ، موسسه انتشارات بعثت .

  35 - موسوی گرمارودی ، سید مصطفی ، شعر کودک از آغاز تا امروز ، 1386 ،چاپ دوم ، تهران ، سازمان چاپ و انتشارات .

  36 - وادزورث ، باری جی ، روانشناسی رشد : تحول شناختی و عاطفی از دیدگاه پیاژه ، 1378 ، ترجمه جواد صالحی فدردی و سید امیر امین یزدی ،چاپ اول ،  دانشگاه فردوسی .

  37 - همایی،جلال الدین، فنون بلاغت و صناعات ادبی ، 1386 ، چاپ بیست و هفتم ، تهران ، ،نشر هما .

  38 - یودوویچ  لوریا ، ف . یا    ا. ر ، ذهن و زبان کودک ،1381 ، ترجمه  دکتر بهروز عزبدفتری ، انتشارات فروزش .

  39 - یونگ ، کارل گوستاو ، اصول نظری و شیوه روانشناسی تحلیلی یونگ ،1386 ، ترجمه  دکتر فرزین رضاعی ،چاپ سوم ، تهران ، انتشارات ارجمند .

  40 - یونگ ، کارل گوستاو ،انسان و سمبل هایش ،1389 ، ترجمه دکتر محمود سلطانیه ، چاپ هفتم ، تهران ، انتشارات جامی .

  مقاله ها :

  1 – آبراهام ، کارل ، رویا و اسطوره ، 1377 ،  از مجموعه ی جهان اسطوره شناسی ترجمه جلال ستاری ، چاپ سوم ، ،تهران ، نشر مرکز .

  2 – آقایاری ، خسرو ،مفهوم کودکی ، آذر 1387 ،  «اطلاع رسانی و کتابداری » «کتاب ماه کودک و نوجوان »،  شماره 134 .

  3 - آغداشلو ،آیدین ، مصاحبه با احمد رضا احمدی ، بهار 1383 ، «فرهنگ و هنر » ، شماره 35 .

  4 - اویسی،سیروس ، نگاهی نو به آرایه ی تشخیص ، تابستان 1388 ، نشریه: زبان و ادبیات « رشد آموزش زبان و ادب فارسی »، شماره 90 .

  5 - تولایی تهرانی،مهرزاد ، درآمدی بر زندگی فروغ ، نشریه: اطلاع رسانی و کتابداری « کیهان فرهنگی » ، شماره 133.

  6 - سجودی،فرزان ، هنجارگریزی در شعر سهراب سپهری ،خرداد 1377،« اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » ، شماره 142 .

  7 - فروید ، زیگموند ، ضمیر ناخود آگاه ، بهار 1382 ، ترجمه شهریار وقفی پور ، فصل نامه ارغنون ، شماره 21 .

   8 - محسنی ، محمد رضا ، « ژاک لکان ،زبان و ناخودآگاه » ، تابستان 1386 ، مجله پژهش زبان های خارجی ، شماره 38 .

  9 - محمدی زارعی  ، علی  جمیله ، بررسی و تحلیل آرایه ی تشخیص در سروده های قیصر امین پور ، پاییز 1388 ، زبان و ادب پارسی دانشگاه علامه (زبان و ادب سابق) ، شماره 41 .

  10 - مفتاحی، محمد، نگاهی به استعاره های شعر امروز ، آبان 1384 ، نشریه«فرهنگ و هنر» آزما، شماره 38  .


موضوع پایان نامه بازتاب مسائل کودکی در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمد رضا احمدی, نمونه پایان نامه بازتاب مسائل کودکی در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمد رضا احمدی, جستجوی پایان نامه بازتاب مسائل کودکی در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمد رضا احمدی, فایل Word پایان نامه بازتاب مسائل کودکی در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمد رضا احمدی, دانلود پایان نامه بازتاب مسائل کودکی در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمد رضا احمدی, فایل PDF پایان نامه بازتاب مسائل کودکی در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمد رضا احمدی, تحقیق در مورد پایان نامه بازتاب مسائل کودکی در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمد رضا احمدی, مقاله در مورد پایان نامه بازتاب مسائل کودکی در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمد رضا احمدی, پروژه در مورد پایان نامه بازتاب مسائل کودکی در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمد رضا احمدی, پروپوزال در مورد پایان نامه بازتاب مسائل کودکی در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمد رضا احمدی, تز دکترا در مورد پایان نامه بازتاب مسائل کودکی در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمد رضا احمدی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بازتاب مسائل کودکی در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمد رضا احمدی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بازتاب مسائل کودکی در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمد رضا احمدی, پروژه درباره پایان نامه بازتاب مسائل کودکی در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمد رضا احمدی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بازتاب مسائل کودکی در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمد رضا احمدی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بازتاب مسائل کودکی در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمد رضا احمدی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بازتاب مسائل کودکی در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمد رضا احمدی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بازتاب مسائل کودکی در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمد رضا احمدی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بازتاب مسائل کودکی در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمد رضا احمدی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: زبان و ادبیات فارسی عشق در اشعار نیمایی (با تکیه بر اشعار نیما یوشیج، فریدون مشیری، سهراب سپهری، هوشنگ ابتهاج و فروغ فرخزاد) به وسیله: سولماز ریحانی چکیده یکی از درون­مایه­های غالب شعری، در شعر اغلب شاعران، از دوره­ی آغازین تاکنون، عشق است. در باره­ی عشق تعاریف زیادی ارائه شده است و هر کسی به اقتضای درک و فهم خود از عشق و ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده نوستالژی، اصطلاحی است که از روان شناسی وارد ادبیات شده است و آن را به معنی حسرت و دل تنگی بر گذشته تعریف کرده‌اند. مهدی اخوان ثالث، محمدحسین شهریار و فروغ فرخ‌زاد، شاعرانی هستند که اشعارشان سرشار از مفاهیم نوستالژیک است؛اما در عین حال تفاوت‌هایی هم بین آنان وجود دارد و هریک از این شاعران به یک جنبه از نوستالژی ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشدM.A. رشته : زبان وادبیات فارسی چکیده در آثار بسیاری از شعرا ، عناصری چون «آب وآتش» و«نور وظلمت» ، نسبت به سایر پدیده ها کاربرد گسترده تری دارند. در فرهنگ عامه و علوم مختلف نیز، « آب و آتش »دو عنصری هستند که هرگز در کنار هم نمی توانند وجود داشته باشند و وجود یکی قطعاً علت نابودی دیگری خواهد بود. بنابراین دو چیز متضاد، دو فراهم نیامدنی و یا دو امری ...

درجه کارشناسي ارشد در رشته: زبانشناسي همگاني ارديبهشت 88   پژوهش حاضر با عنوان "بررسي فراهنجاري هاي زباني شعر شاملو" کوششي است جهت شناساندن سبک فردي شعر شاملو به لحاظ معيار

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته : زبان و ادبیات فارسی چکیده تجارب و آگاهی ها، علت بارگزاری زبان با جهت گیری های خاصی است. در این پایان نامه خواسته ایم، از طریق زبان مجموعه اشعار فروغ فرخزاد، زمینه‎ی تبیین و درک احساس های ذهنی او را که به عنوان نمودهایی از تجربه های بیرونی درزبان شعرش است، نشان دهیم و این را با نگاه به گفتمان گونه ها و گزینش‎های واژگانی در اشعار او ...

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري اردکان شهريور1393   در دوران صفويه شاه اسماعيل مذهب شيعه را به عنوان مذهب رسمي سلسله صفوي اعلام کرد. تداوم و عمر طولاني اين سلسله و استحکام

پايان نامه کارشناسي ارشد مقطع رشته زبان و ادبيات فارسي سال 1386 چکيده:   مجلس گويي در تصوّف سابقه اي طولاني دارد و بعضي از مشايخ صوفيه به مجلس گويي و برگزاري جلسات صوفيانه مع

پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد«M.A» چکیده خواجو شاعر بزرگ کرمانی از جمله اولین کسانی است که به خمسه سرایی پرداخته است و اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم بعد از نظامی و امیرخسرو دهلوی سومین نفری است که این کار را انجام داده، خواجو مثنویهای خود را با استادی خاص سروده است و صناعات بدیعی را در مثنویهایش به وفور به کار برده و بسامد این صنایع در مثنویهای خواجو زیاد می باشد که این امر ...

(M.A.)پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده یکی از جنبه­های اجتناب­ناپذیر شعر، وجه اعتراضی آن است. از زمانی که شاعر با استفاده از احساس، اندیشه و تخیّل خود، شعرسرود، عنصر اعتراض، جزء لاینفک شعر او گشت. این اعتراض در تاریخ شعر فارسی، در قرن­ها و سبک­های مختلف، ابعاد و روش­های متفاوتی به خود گرفته است. در برهه­ای از تاریخ این سرزمین، در رهگذر کودتای 28 مرداد سال 1332، ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: زبان و ادبیات فارسی چکیده قاآنی شیرازی یکی از گویندگان توانای پارسی در دوره ی بازگشت ادبی است. شعر قاآنی از دیدگاه‏های گوناگونی قابل بررسی است، از آنجا که تاکنون در قلمرو زیباشناسی شعرقاآنی پژوهش جامع و مستقلی صورت نگرفته است، در این رساله از منظر زیباشناسی به بررسی کاربرد صنایع لفظی بدیع پرداخته شده است. شعر قاآنی مشتمل بر ...

ثبت سفارش