پایان نامه بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر روی برخی از فاکتور های آمادگی جسمانی تیم ملی مردان کبدی ایران

word 1 MB 31698 60
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۲,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: تربیت بدنی 

        گرایش فیزیولوژی ورزشی 

  چکیده

  این تحقیق ، پژوهشی نیمه تجربی است که با هدف  بررسی و مقایسه تأثیر تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه روی فاکتور های آمادگی جسمانی تیم ملی کبدی مردان ایران انجام شد. آزمودنی های این پژوهش شامل سی(30) نفر از کبدی کاران نخبه بزرگسال در گروه سنی 26-18 سال که بطور تصادفی انتخاب و به سه گروه 10نفری شامل دو گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند.  از دو گروه تجربی یک گروه به انجام تمرینات پلایومتریک و گروه دیگر به انجام تمرینات با وزنه به مدت 8 هفته ، هفته ای 3 جلسه پرداختند .

  برای تجریه و تحلیل آماری از نرم افزار spss انجام شد. برای تعیین تأثیر و مقایسه پیش آزمون و  پس آزمون در هر دو گروه تجربی آزمون t همبسته استفاده شد. بررسی یافته های پژوهش نشان داد که بین میانگین توان، چابکی و سرعت در هر دو گروه پلایومتریک و قدرتی باوزنه پس از 8 هفته تمرینات در مقایسه با گروه کنترل، اختلاف معنی داری وجود داشته و موجب بهبود گردیده است. همچنین نتایج تحقیقات نشان داد که  بین میانگین توان، چابکی و سرعت در هر دو گروه پلایومتریک و با وزنه به لحاظ اثربخشی تفاوت معنی داری وجود ندارد و هردو به یک میزان موجب بهبود فاکتورها شده اند.

   

  واژه های کلیدی : تمرینات پلایومتریک ، تمرینات با وزنه ، نخبه، توان، چابکی، سرعت

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

  1-1 مقدمه

  امروزه با توجه به کیفیت زندگی و تندرستی که پیشرفت زیادی نسبت به گذشته داشته است تلاش برای ارتقاء تندرستی و پیشگیری از بیماری‌ها نیز از اولویت‌های ملی می باشد. نه تنها جوامع علمی و پزشکی، بلکه عامه مردم به طور روز افزون از اثر عمیق شیوه زندگی بر سلامت جسمانی و روانی و کیفیت زندگی آگاه شده‌اند. از آنجا که یگانه هدف برای تمام ملل زیستن توام با سلامتی و نشاط است. شاید بهتر باشد اساسی ترین گام از دوران کودکی و نو جوانی آغاز شود. بسیاری از مردم سلامتی را به عنوان نبود بیماری تعریف می کنند. این واقعیتی است که افراد سالم، افراد فاقد بیماری هستند. اما مفهوم سلامتی فراتر از آن است. سلامتی به مفهوم سرزندگی، قدرت و تندرستی جسم و روان است. شاید بهترین تعریف از سلامتی تعریف یونانی آن یعنی عقل سالم در بدن سالم است، باشد با این حال، سلامتی روانی، اجتماعی، محیطی و روحی اجزاء دیگری از سلامتی می باشند. اهمیت فعالیت بدنی به عنوان بخش مکمل یک زندگی سالم گسترش یافته، به علاوه شواهد علمی از فواید سلامت بخش تمرین و ورزش در حال افزایش است. فن آوری مدرن از میزان شغل‌ها کاسته و اکثر حرفه‌ها به نیروی مغزی بیشتر از توان جسمی تکیه می کند. کارهای روزمره نظیر چمن زنی نیز مکانیزه شده، رانندگی جای پیاده روی را گرفته و کارهایی که نیازمند  یک ساعت کار جسمانی بود، اینک با فشار چند ثانیه ای یک دکمه با گرفتن یک شماره تلفن انجام می شود. در نتیجه این امر، زمان بیشتری برای فعالیت های اوقات فراغت باقی می ماند. اما متأسفانه بسیاری از افراد از فعالیت‌ های بی تحرک مانند تماشای تلویزیون و... در اوقات فراغت خود استفاده می کنند. اگرچه بدن انسان برای حرکت و انجام فعالیت‌های جسمانی سخت طراحی شده است. ولی ورزش هنوز به عنوان بخشی از شیوه معمولی زندگی در نیامده است (پارسا 1377).

  کسب دانش و اطلاعات عمومی درباره فعالیت های جسمانی یکی از مهمترین انگیزه های داخلی برای شرکت در فعالیت های جسمانی است. کسانی که با فعالیت‌های جسمانی آشنا هستند، ارزش آن را بیشتر درک می کنند. چنین افرادی شرکت در برنامه های فعالیت جسمانی را در برنامه زندگی خود در تمام عمر در نظر می گیرند و حتی برخی این برنامه‌ها را با توجه به اطلاعات خود برنامه ریزی و ارزشیابی می کنند. به دلیل پیشرفت صنعت و زندگی ماشینی، فعالیت جسمانی روزمره شدیدا کاهش یافته است و به منظور جبران این زندگی بی تحرک، فعالیت جسمانی مربوط به بازی و تفریح و در نتیجه فعالیت‌های مرتبط با تندرستی توسعه یافتند. زندگی امروزی مجال استفاده از فعالیت‌های جسمانی طبیعی که در اعصار گذشته وجود داشت را نمی دهد.  برای مثال در ایران باستان در اوایل امپراتوری رم، تمرینات جسمانی برای سربازان ضروری و اجباری بود و برنامه‌های جسمانی در جهت بالا بردن آمادگی نظامی و بنیه دفاعی انجام می شد. همانطور که اشاره شد، برنامه و روش تمرین عامل مهمی در بهبود عملکرد‌ های جسمانی و مهارت های ورزشی است بطور کلی اجزای آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی شامل قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، استقامت قلبی تنفسی، انعطاف پذیری  و ترکیب بدن و اجزای آمادگی جسمانی مربوط به اجزای مهارت شامل زمان عکس العمل، سرعت، تعادل، چابکی، هماهنگی و توان می باشد. در بین روش های مختلف تمرینی پلایومتریک یک شیوه تمرینی است که بسیاری از ورزشکاران برای افزایش قدرت و یا توان انفجاری از آن استفاده می کنند(شایگان1392).

  بدیهی است پیشرفت و بهبود رکوردها، تکنیک و تاکتیک های ورزشی و روند صعودی پیشرفت ابعاد مختلف رشته های ورزشی، نشانه گسترش و توسعه زیربنای علمی و جامعه علمی و روشهای مربیگری بوده است .از این رو،نیل حرکت به سوی رشته های قهرمانی و حرفه ای شدن بیشتر شده است و هر کسی به هر دلیل و هدفی ممکن است در یک فعالیت ورزشی و برنامه تمرینی شرکت کند. اما با توجه به این مسله که استعداد ورزشی یکی از مهم ترین عوامل دستیابی به سطح بالای عملکرد ورزشی است،  شکوفایی استعدادورزشکاران توسط مربیان باتاکیدبراصول علمی ورزشی اهمیت بسزائی دارد. از این رو ضمن شناخت این استعدادها باید به شیوه ای صحیح آن را رشد و توسعه داد. معمولا متخصصین ورزش معتقدند که برای دستیابی به سطح بالای عملکرد ورزشی باید ضمن شناخت ورزشی، با روش های مختلف تمرین به توسعه سطح عملکرد و آمادگی افراد پرداخته شود. به بیان دیگر، یافته های علمی در این زمینه در تنظیم و اجرای برنامه های تمرینی قهرمانان ورزشی نقش مهمی را بر عهده داشته است. تمرینات ورزشی اصولا موجب افزایش توانایی حرکتی انسان می شود. این تمرینات گستره زیادی پیدا کرده است و هدف از این تمرینات به طور خلاصه دستیابی به قهرمانی، و برتر بودن در مسابقات و رشته های ورزشی می باشد. از جمله این شیوه های تمرینی که دیری از آن نمی گذرد استفاده از تمرینات پلایومتریک می باشد.

   

   1 - 2 بیان مسله

  امروزه پیشرفت وبهبود در رکوردها ، مهارتها ، تکنیکها و تاکتیک های ورزشی در یک صد سال اخیر نشانه ی گسترش و بسط زیربنای علمی و دانش محققین و مربیان ورزش بوده است . یافته های علمی در این زمینه در تنظیم واجرای برنامه های تمرینی قهرمانان ورزش نقش مهمی را بر عهده داشته اند . صرف نظر از عوامل وراثتی که سهم تعیین کننده ای در عملکرد ورزشی دارند ، عامل مهم دیگری که در این پیشرفت بسیار مؤثر است برنامه و روش تمرینات است. (کرباسی 1378)

   روشهای تمرینی متفاوتی برای توسعه عوامل درگیر در آمادگی جسمانی ورزشکاران در رشته های مختلف ورزشی بکار گرفته شده است . سالهاست که تمرینات با وزنه ، با روشهای متنوعی که توسط محققین و متخصصین علوم تربیت بدنی و ورزش ارائه شده است مورد توجه مربیان و ورزشکاران علاقه مند قرار گرفته است . در سالهای اخیر و با پیشرفت علوم ورزشی و تربیت بدنی ، روشهای نوینی ارائه گردیده که با وجود هزینه های کمتر و صرف وقت کم و زیانهای احتمالی کمتر ، نتایج بسیار خوبی بر مجموعه توانائیهای ورزشکاران داشته است . از میان این روشها ، تمرینات پلایومتریک ، که ترجیحاً بدون وزنه و با استفاده از پرشهای حساب شده از ارتفاع کم انجام می شود و تنها از وزن بدن که در هنگام پرش ، اضافه بار لازم را برای افزایش فشار مناسب ایجاد میکند ، کمک میگیرد ، مورد توجه قرار گرفته است . هر یک از روشها با توجه به نیاز به وسایل مربوطه و تاثیرات مفید و احیاناً آزمایشهایی که برای ورزشکاران داشته کاربردهای متفاوتی در توسعه توانائیهای ورزشکاران رشته های مختلف داشته است. (کرباسی 1378)

  برای تعیین دقیق دامنه تاثیرات این نوع تمرینات بر فاکتورهای مختلف آمادگیهای جسمانی ورزشکاران و بکارگیری حساب شده آنها ، اطلاعات کمی در دست میباشد .

   

   

  Abstract

   

  Assessing the effect of plyometric and resistance training with weights on some factors fitness Liver Men's National Team

  This study is a clinical trial to investigate the effect of plyometric and resistance training with weights on factors fitness men's national team liver was performed. The subjects of this study consisted of thirty (30) persons in the age group 26-18 years adult liver elite athletes were randomly divided into three groups of 10 subjects were divided into two experimental groups and one control group. Of two groups: one group to another group to perform plyometric and resistance training for 8 weeks, 3 times a week paid.

  Spss software for statistical analysis was performed. To determine the effect of the pre-test and post-test and t-test was used in both experimental groups. The results showed that the mean power, agility and speed in both groups after 8 weeks of plyometric and resistance training with weights compared with the control group, there was no significant difference has been improved. Research results showed that the mean power, speed, agility and plyometric and weight in both groups, there were no significant differences in efficacy and both factors have a much improved.

   

  Keywords: Plyometric exercises, weight training, elite, power, agility, speed

 • فهرست:

  چکیده 1

  1-1 مقدمه. 3

  1 - 2 بیان مسله. 5

  1-3ضرورت انجام تحقیق. 8

  1-4اهداف تحقیق. 9

  1-4-1 هدف کلی تحقیق. 9

  1-4-2 اهداف اختصاصی. 9

  1-5 فرضیه های تحقیق. 9

  محدودیتهای تحقیق. 10

  1-6 تعریف واژه ها و اصطلاحات کاربردی. 10

  2-2 تمرینات پلایومتریک.. 13

  2-3تاریخچه پلایومتریک.. 14

  2-4 بیو مکانیک پلایومتریک.. 15

  2-6 فازهای تمرینات در روش پلایومتریک.. 16

  2-7اصول فیزیولوژیک تمرینات پلایومتریک.. 17

  2-7-1تمرینات پلیومتریک به لحاظ فیزیولوژیکی. 18

  2-8 چرخه کشش-انقباض در تمرینات پلیومتریک.. 19

  2-8-1 گیرنده های حسی و عمقی. 20

  2-8-2 دوک های عضلانی. 20

  2-8-3اندام های وتری گلژی. 20

  2-9 طبقه بندی تمرینات پلیومتریک.. 21

  2-10اصول تمرینات پلیومتریک.. 22

  2-11عملکردورزشکاران. 23

  2-12آمادگی جسمانی. 23

  2-13 آمادگی حرکتی. 24

  2-14تمرینات مقاومتی. 25

  2-15 فاکتورهای مورد نظر در طرح ریزی برنامه تمرینات. 26

  2-15-1 حجم تمرین کردن. 26

  2-15-2 شدت تمرین. 26

  2-15-3 تعداد تمرینات. 26

  2-15-4تنظیم تمرین. 27

  2-15-5تعداد تکرارها و سرعت.. 27

  2-15-6تعداد ست ها 27

  2-15-7استراحت.. 27

  2-16قدرت. 28

  2-17توان غیر هوازی (بی هوازی) 29

  2-18تمرین با وزنه و اجرای پرش.. 30

  2-19 تمرین مقاومتی و عملکرد دو سرعت.. 32

  2-20 تمرین باوزنه و عملکرد چابکی. 33

  2-21 تمرین باوزنه و آمادگی قلبی – عروقی. 35

  2-22 تمرین باوزنه و ترکیب بدنی. 36

  2-23تمرین مقاومتی و انعطاف پذیری. 36

  2-24 زنان و تمرین باوزنه. 36

  2-25  پیشینه تحقیق. 37

  2-26 تحقیقات خارجی. 41

  3-1مقدمه. 45

  3-2روش تحقیق. 45

  3-3 جامعه آماری. 45

  3-4 حجم نمونه. 45

  3-5 متغیر های  تحقیق. 45

  3-6ابزار و روش اندازه گیری. 48

  3-8 روش جمع آوری داده‌ها 50

  3-9 ملاحظات اخلاقی. 51

  3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 51

  4-1مقدمه. 54

  4-2توصیف داده ها 54

  4-3مشخصات فردی شرکت‌کنندگان. 54

  1-5 مقدمه. 64

  2-5 خلاصه تحقیق. 64

  3-5 نتایج تحقیق. 65

  4-5 بحث و نتیجه گیری  65

  منبع:

  اراضی، حمید. ( 1385 ). "بررسی و مقایسه تأثیر تمرینهای با وزنه و پلایومتریک بر سرعت دویدن توان انفجاری ورزشکاران". نشریه حرکت، شماره 28

  ادینگتون و ادگرتون . بیولوژی فعالیت های بدنی ، ترجمه حجت ا. نیکبخت ، تهران ، انتشارات سمت ، 1372 .

  پارسا ، غلامرضا . تاریخچه پلایومتریک ، پیک سلامتی شماره 4 و 5 ،1377.

  چارلز، لئونارد، عصب شناسی حرکت انسان، 1384،ترجمه دکتر پونه مختاری.تهران انتشارات دانشگاه امام حسین

  حسن نژاد، احسان، تاثیر یک دوره تمرین پلایومتریک در آب و خشکی را بر روی توان بی هوازی ناجیان غریق، اسفند1378، اولین همایش فیزیولوژی کشور دانشگاه رازی کرمانشاه

  حسن پیرانی،بررسی و مقایسه برنامه های مختلف تمرینی برای پیشرفت پرش عمودی،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1372

  خداداد احمد ، اصول عمومی آمادگی جسمانی،  انتشارات دفتر تحقیقات آموزش تربیت بدنی،  1369.

  رفیعی ده بیدی، وحید. ( 1381 ). "بررسی و مقایسه تأثیر تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه روی زمان واکنش، زمان حرکت، زمان اجرا و چابکی دانشجویان پسر". پایاننامه کارشناسی ارشد،دانشگاه گیلان، ص 71

  رادکلیف، جیمز سی، رابرت سی و فاکس ، 1386 ، پلایومتریک نظری و کاربردی ، ضیاء فلاح محمدی ، چاپ اول، بابلسر ،انتشارات دانشگاه مازندران.

  سلیمی، علیرضا. ( 1379 ). "بررسی اثر تمرینات منتخب پلایومتریک بر توان بی هوازی و چابکی بازیکنان والیبال". پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ص 75

   

  سندگل ، حسن . فیزیولوژی ورزش ، انتشارات کمیته المپیک ، 1372 .

  صالح زاده ، کریم . بررسی تأثیر تمرینات قدرتی بر روی عوامل توانایی بی هوازی ( پرش عمودی و چابکی ) بازیکنان فوتبال 16 تا 17 ساله ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، 1377

  علی علیمردان بررسی و مقایسه تمرینات پلایومتریک و قدرتی بر افزایش توان دانش آموزان پسر 15 تا 17 سال(1382

  کرباسی ، صادق . تأثیر تمرینات پلایومتریک بر روی میزان چابکی ، توان و انعطاف پذیری بازیکنان بدمینتون پسر 19-17 ساله ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه گیلان ، 1378 .

  گائینی عباسعلی، اراضی حمید، اسماعیلی جواد. مقایسه دو روش وزنه تمرینی هرمی و آکسفوردی بر افزایش قدرت عضلات سینه ای ورزشکاران مبتدی،1387،  حرکت، شماره 35، ص ص 141-129

  مقدم، وحید. ( 1381 ). "تأثیر تمرینات پلایومتریک بر بهبود توان پا و رکورد شنای کرال سینه درشناگران نوجوان". پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، ص ص 23-14

  معینی مسعود،بررسی تاثیر تمرینات پلایومتریک برروی برد توپ فوتبال ، پایان نامه کارشناسی ارشد

  هادی (1390) بررسی تاثیر شش هفته تمرینات قدرتی و پلایو متریک بر تعادل دانشجویان مرد ورزشکار پایان نامه کارشناسی ارشد.

  ،A.S.Nasron T.M، Protocols for Proprioceptive active retraining boards، Sport Med.9 (2):52-55،1986.

  20-Baker.T, Thayer.E , Bares , comparison of training modalities for power development in the lower extremity , Journal of Applied sports science research , 4 (4) , pp    115-121, 1990.

  21-Lander.J.E , and etal , An investigating of selected plyometric exercises on muscular leg strength and power , Medicine sports and Exercise , 2 , 27, 527m, 1989.

   

  22-Steven.J,Designing Resistance Training Human Kinetics Publighers, 1997 .

   

  23-Vern . G , principles of plyometric training , Track Technique , 97 , J.K.P , pp , 124 -146 , 1993 .

   

  24-Vern . G , principles of plyometric training , track Technique , 97, J.K.p , inc , 1987 .

   

  25-Wilson.G.J , Murphy.A.J , Giorgi.A , weight and plyometric training effection eccentric and concentric force production , can , J , Applied physiology Aug , 21 (4 ) , pp , 301-315 , 1996 .

   

  26-Yeses .M.G and Hatfield . F , Plyometric training Achicving Explosive power in sport , Review international , pp , 3-20 , 1986 .

  27- Donald A Chu.Plyometric training for Youth. sport medicine (2004)

  ، P.V، The stretch-shortening cycle. In: Strength and power in sport. Boston، Mass: Blackwell Scientific. 169-179،1992

  29- Vladan Milić3.، Dragan Nejić2.، Radomir Kostić2( 2008) The effect of plyometric training program on the explosive strength of leg muscle of volleyball players on single foot and two- foot takeoff jumps. Physical Education and Sport Vol. 6، No 2،، pp. 169 – 179

  30-Hulliger M، Sjolander P، Windhorst UR،Otten E،Force coding by populations of cat Golgi tendon organ afferents: the role of muscle length and motor unit pool activation strategies، In Taylor A،Gladden MH.Durrbaba R،eds. Alpha and gamma motor systems. New York:Plenum Press،:302-308، 1995  

    33- Donald A Chu.Plyometric training for Youth. sport medicine (20042(

  31-B.D. Seo، B.J. Kim، K. Singh، The comparison of resistance and balanceexercise on balance and falls efficacy in older females، 2011.

  ، K،Training specific characteristic of neuromuscular performance، Blackwell scientific، Oxford، 2002.

  36-Guillemim F، Cross – cultural adaption and validation of health status measures،30- Scand J Rhumatol، 24:61-3،1995


موضوع پایان نامه بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر روی برخی از فاکتور های آمادگی جسمانی تیم ملی مردان کبدی ایران, نمونه پایان نامه بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر روی برخی از فاکتور های آمادگی جسمانی تیم ملی مردان کبدی ایران, جستجوی پایان نامه بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر روی برخی از فاکتور های آمادگی جسمانی تیم ملی مردان کبدی ایران, فایل Word پایان نامه بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر روی برخی از فاکتور های آمادگی جسمانی تیم ملی مردان کبدی ایران, دانلود پایان نامه بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر روی برخی از فاکتور های آمادگی جسمانی تیم ملی مردان کبدی ایران, فایل PDF پایان نامه بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر روی برخی از فاکتور های آمادگی جسمانی تیم ملی مردان کبدی ایران, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر روی برخی از فاکتور های آمادگی جسمانی تیم ملی مردان کبدی ایران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر روی برخی از فاکتور های آمادگی جسمانی تیم ملی مردان کبدی ایران, پروژه در مورد پایان نامه بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر روی برخی از فاکتور های آمادگی جسمانی تیم ملی مردان کبدی ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر روی برخی از فاکتور های آمادگی جسمانی تیم ملی مردان کبدی ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر روی برخی از فاکتور های آمادگی جسمانی تیم ملی مردان کبدی ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر روی برخی از فاکتور های آمادگی جسمانی تیم ملی مردان کبدی ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر روی برخی از فاکتور های آمادگی جسمانی تیم ملی مردان کبدی ایران, پروژه درباره پایان نامه بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر روی برخی از فاکتور های آمادگی جسمانی تیم ملی مردان کبدی ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر روی برخی از فاکتور های آمادگی جسمانی تیم ملی مردان کبدی ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر روی برخی از فاکتور های آمادگی جسمانی تیم ملی مردان کبدی ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر روی برخی از فاکتور های آمادگی جسمانی تیم ملی مردان کبدی ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر روی برخی از فاکتور های آمادگی جسمانی تیم ملی مردان کبدی ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و قدرتی با وزنه بر روی برخی از فاکتور های آمادگی جسمانی تیم ملی مردان کبدی ایران

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : تربیت­بدنی گرایش: علوم ورزشی چکیده: هدف­از تحقیق­حاضر بررسی آثار تمرینات­منتخب­پلایومتریک­بر چابکی، توان­انفجاری و سرعت­بازیکنان­بدمینتون پسر17-21 سال­است. آزمودنی­های تحقیق 40 بازیکن پسر نخبه 21-17 سال در رشته بدمینتون بودندکه به­طور تصادفی به­دو گروه مساوی به نام گروه­تجربی (میانگین شاخص­توده­بدنی 51/0±79/22 کیلوگرم/متر2 ، ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : تربیت­بدنی گرایش: علوم ورزشی چکیده: هدف­از تحقیق­حاضر بررسی آثار تمرینات­ منتخب ­پلایومتریک ­بر چابکی، توان ­انفجاری و سرعت­ بازیکنان­ بدمینتون پسر17-21 سال­است. آزمودنی­های تحقیق 40 بازیکن پسر نخبه 21-17 سال در رشته بدمینتون بودندکه به­طور تصادفی به­دو گروه مساوی به نام گروه­تجربی (میانگین شاخص­توده­بدنی 51/0±79/22 ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی چکیده هدف از این تحقیق تاثیر یک دوره تمرینات دایر ه­ای پلایومتریک بر فاکتور های آمادی جسمانی دانش­ آموزان کشتی­ گیر منطقه 11 شهر تهران بود. بدین منظور 30 نفر از دانش­آموزان کشتی­گیر منطقه 11 شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (N=15) با (میانگین سن 97/1±2/17 سال، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر بی خوابی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی بازیکنان آماتور فوتبال در پست های مختلف بازی بود. به همین منظور از بین دانشجویان تیم فوتبال دانشگاه خوارزمی، 15 نفر از هر پست بازی (دروازه بان، دفاع میانی، دفاع کناری، بازیکن میانی و بازیکن ...

فصل اول- طرح پژوهش مقدمه: بهبود در رکوردهاي ورزشي مديون پژوهش هاي متخصصان  در زمينه هاي مختلف تربيت بدني و علوم ورزشي است. يکي از اين زمينه ها که پژوهش هاي بسياري نيز در آن صورت گرفته، علم

پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد رشته تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی تقویت فاکتور های عملکرد ماهیچه ای در مراحل تمرینی توسعه یافته و حفظ این توانایی های بدست آمده از مهم ترین وظایف مربیان و ورزشکاران در زمان بی تمرینی و یا آسیب دیدگی بشمار می آید. با این هدف تحقیق حاضر به بررسی تعیین و مقایسه میزان ماندگاری فاکتورهای عملکردی ماهیچه ای پس از اجرای یک دوره 10 هفته ای ...

(M.A)پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، توان بی هوازی ، چابکی و ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در نیمسال اول تحصیلی 93-92 می باشد که حداقل 2 سال سابقه شرکت در تیم های غیر حرفه ای داشتند . نمونه آماری ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده تمرین مقاومتی روشی برای توسعه سلامتی، آمادگی عمومی و توسعه قدرت عضلات اسکلتی است. هدف از این پژوهش بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالاتنه بازیکنان زن والیبال نشسته بود. برای این منظور، 30 والیبالیست نشسته زن اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شده و در 2 ...

پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی(M.A) چکیده: هدف از انجام این پژوهش تعیین شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکی می باشد. 22 مورد شاخص آنتروپومتریک در 58 بازیکن (در هندبال میانگین سن 07/22، قد 61/182، وزن 92/82، وانحراف استاندارد سن 24/2، قد 48/5، وزن 42/5. و درفوتبال میانگین سن 33/25، قد 67/182، وزن 60/76، وانحراف ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزش چکیده هدف از انجام تحقیق، بررسی آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌سنجی و فیزیولوژیکی تکواندوکاران نوجوان بود. به این منظور تعداد 30 نفر از تکواندوکاران نوجوان با میانگین سنی 52/1±12 سال، قد 17/9 ±148 سانتی‌متر و وزن 09/10±42 کیلوگرم، با سابقه یک سال فعالیت در رشته تکواندو در شهر ...

ثبت سفارش