پایان نامه ارتباط پایداری مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان

word 4 MB 31733 87
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۲,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی

  گرایش فیزیولوژی

  چکیده

  ثبات مرکزی توانایی کنترل وضعیت و حرکت تنه روی لگن است که اجازه ی کنترل و انتقال نیرو و حرکت را به بخش های انتهایی در حین فعالیت های ورزشی می دهد که انقباض عضلانی می تواند این ثبات را افزایش دهد . بهبود ثبات مرکزی می تواند علی رغم ارتقا عملکرد ورزشی در جلوگیری از اسیب افزایش قدرت و تعادل هم موثر باشد .این پژوهش به بررسی ارتباط بین ثبات مرکزی و عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال پرداخته است . بدین منظور 30 نفر از ورزشکاران والیبالیست شهرستان دامغان با میانگین سنی  و وزن  و قد  به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند . تست های مربوط به ثبات مرکزی ( پروتکل مک گیل) شامل:تحمل عضلات قدامی و خلفی و جانبی تنه و تستهای پرتاب توپ مدیسنبال و درازونشست و تست های مربوط به عملکرد شامل پرش عمودی و 4.9 متر و دوی سرعت 20 متر انجام شد . از ازمون اماری پیرسون با سطح معنی داری 0.05 استفاده شد. با توجه به نتایج ارتباط بین ثبات مرکزی با تستهای عملکردی  ارتباط ضعیف تا متوسطی دیده شد . هر چند که ارتباط معنی دار ضعیفی بین تستها ی ثبات مرکزی با تستهای عملکرد (به جزئ دویدن ) یافتیم لذا نمی توانیم با قطعیت راجع به این ارتباط و تاثیر ثبات مرکزی بر عملکرد ورزشی اظهار نظر کنیم و نیازمند انجام تحقیقات بیشتر راجع به این موضوع هستیم .                                                       

  واژگان کلیدی  : ثبات مرکزی    عملکرد ورزشی      بازیکنان والیبال

  فصل اول

  کلیات تحقیق                                         

  1-1 مقدمه

  حرکت و جنبش از ویژگی های حیات انسان است . نیاز به حرکت و فعالیت در طول حیات او همواره با کسب تجارب وکشف روش های جدید همراه بوده است . در روند ورزش قهرمانیو رشد جوانان ورزشکار و مستعد استفاده بهینه از انجام تحقیقات کاربردی در ورزش یکی از مهمترین عوامل محسوب می شود .رشته های ورزشی و بالطبع قهرمانان رشته های ورزشی دارای خصوصیات جسمانی و فیزیولوژیکی مخصوص به خود می باشد پیشرفت روز افزون علوم ورزشی و یافته های نوین و کاربرد انها در گسترش و بهبود وضعیت فیزیولوژیکی و تکنیکی ورزشکاران موجب پیشرفت حیرت انگیز رکورد ها و اجرای حرکات ورزشی گردیده است . (حسینی .1381)

  مشاهده و برسی دقیق مبتنی بر اصول علمی در عوامل مختلف تاثیر گذار بر این بازدهی بالای جسمانی و روانی دست اندرکاران علوم ورزشی را بر ان داشته است تا در زمینه های مرتبط با ورزش اصل تحقیق را اولویت قرار داده و تاکید زیادی در خصوص کاربردی بودن مسائل تحقیق داشته باشند . از جمله مسائل مربوط به ورزش قهرمانی موضوع امادگی جسمانی و فیزیولوژیک در بهره برداری بیشتر از توانایی های حرکتی و مهارت های ورزشکاران در رشته های مختلف می با شد .پیشرفت های علوم ورزشی در سال های اخیر بسیار چشمگیر بوده و امادگی جسمانی نیز به عنوان بخش مهم از این پیشرفت ها از تغییر و توسعه دور نبوده است انجام تمرینات خاص برای رسیدن به امادگی مطلوب در رشته های ورزشی اهمیت ویژه ای دارد (حقیقی .1387)

  بحث استعداد یابی و پشتوانه سازی برای تیم های ملی یکی از حلقه های مفقود ورزش ماست . استعداد یابی ورزشی فرایندی است که توسط ان خرد سالان بر پایه آزمون های معینی به سمت ورزش هاییکه شانس موفقیت بیشتری دارند سوق داد ه می شوند .(نمازی زاده .مهدی 1382)

  استعداد یابی یعنی پیش بینی اجرا از طریق سنجش ویژگی های جسمانی وروانی اجتماعی وهمچنین توانایی های تکنیکی . (چوبینه . سیروس )

  رسیدن به نخبگی در ورزش از دیدگاه استعدادیابی فقط  به کشف افراد با  استعداد در سنین پایین منحصر نیست بلکه هدایت کنترل و ارزیابی پیوسته افراد مستعدنیز بسیار مهم است تا فرایند استعدادیابی به ثمر برسد (رجبی .حمیده.1384)

  اثر بخشی فرایند استعدادیابی در گرو پیویتگی و امیختگی و همراهی سه حلقه و مرحله به هم پیوسته شناسایی افراد موثر هدایت افراد موثر حمایت افراد مستعد است (یوسفی .بهرام گودرزی محمود 1382)

  با توجه به تمایزی که بین استعداد یابی و پرورش استعداد ها وجود دارد می توان گفت که استعدادیابی گام اول برای پرورش استعدادهاست (قراخانلو رضا . افضل پور اسماعیل 1386)

  نظام استعداد یابی مناسب ورزش اغلب به عنوان عامل مهم در موفقیت ورزشی کشورها در سطح رقابت های مهم بین المللی تلقی می شود البته باید اذعان داشت که استعداد یابی جهت دهی و گزینش نهایی رشته ورزشی در ورزشکاران .یک فرایند چند بعدی و پیچیده می باشد .از طرفی هم امروزه شاهد این مساله هستیم که مدیران ورزشی کشور ما موفقیتیا عدم موفقیت ورزشی ورزشکاران در سطح بین المللرا مستقیمامرتبط با استعداد یابی علمی و به موقع ورزشی قلمداد می کنند .

  والیبال در سال 1895میلادی مطابق با سال 1274شمسی توسط ویلیام جی مورگان در هولیک ایالت ماساچوست امریکا ابداع شد .در ابتا این ورزش مینتونت نام گذاری شد سپس به والیبال تغییر نام دادند .

  والیبال ورزشی تیمی است بین دو تیم بر روی یک زمین مستطیل قائمالزاویه که دارای خطوط مساوی و برابر ویک تور واسط با پهنای 1متر از هم جدا شده اند که هر تیم مجاز به استفاده از 6 بازیکن است که اساس بازی از این قرار است که توپی را با زدن ضربه به میان دو تیم ردو بدل می کنند . هر تیم برای رد و بدل کردن توپ به سوی دیگر تور تنها اجازه سه بار ضربه زدن را دارد و به هنگام برخورد توپ به زمین حریف و یا در اثر خطای یک تیم یک امتیاز به تیم مقابل داده می شود .(ال اسکیتز سر مربی دانشگاه UCLA)

  2 بیان مسئله                                                                    

  هر ورزش خاص سازگاریهای متفاوت و ویژه ای را در افراد و در زمان های گوناگون بوجود می اورد یعنی از نظر فزیولوژیکی بازتاب نهایی هر ورزش به خصوصیت های بالقوه ان ورزش خاص بستگی دارد بنابراین در هر ورزش اگاهی از علم بیولوژیکی ورزش و تشریح ویژگی های فعالیت های بدنی برای نیازهای فیزیولوژیکی بدن از اهمیت خاصی برخوردار است .(پارسا .1377)

  ورزش والیبال سرشار از حرکات و فنون انفجاری و پر سرعت توام با قدرت است که بطور مکرر و پی در پی توسط هریک از بازیکنان اجرا می شود . این حرکات انفجاری و سریع همراه با حداکثر قدرت و توان عضلانی در کسری از ثانیه انجام می شود که تعداد انها در یک دور رالی بازی بسیار زیاد است

  با توجه به اینکه تمام بازیکنان از قامت بلندی در والیبال برخوردار می با شند .قدرت انفجاری و ارتفاع پرش در میزان موفقیت انها بر روی تور موثر است از طرف دیگر بازیکنانی که از پرش خوبی برخوردارنداتلاف انرژی کمتری دارند و ذخیره انرژی انها دیرتر تخلیه شده و در نتیجه کمتر و دیر تر احساس درد می کنندلذا تقویت پرش جزئ لاینفک برنامه های بدنسازی در رشته والیبال است (رستگار 1384)

  مسئله قابل تامل این است که عضلات ناحیه مرکزی بدن که رابط اندام فوقانی و تحتانی است می تواند عملکرد این ورزشکاران را تحت تاثیر قزاز دهد و با تقویت ناحیه مرکزی  و افزایش آمادگی جسمانی عملکرد آنها را بهبود بخشید.

    در رشته والیبال سرعت وقدرت عامل مهمی در کسب موفقیت محسوب می شود .از طرف دیگر داشتن تعادل یکی از جنبه های مهم امادگی جسمانی است که ورزشکاران برای بهبود اجراهای خود از ان سود می برند بطوریکه کمتر ورزشی را می توان نام برد که تعادل در ان نقشی نداشته باشد .

  ثبات مرکزی . قابلیت مجموعه کمری –لگنی – رانی برای جلوگیری از بی ثباتی ستون فقرات و بازگشت به تعادل پس از اغتشاش است نشان داده شده است که قبل از انجام حرکات در اندامها عضلات ناحیه مرکزی فعال می شوند ثبات مرکزی را می توان مانند یک جعبه فرض کرد که عضلات شکم در جلو و عضلات پارسپانیال و گلوتیال در عقب و عضله دیافراگم در سقف و عضلات ران در کف ان واقع می شوند . تبات مرکزی محوری برای عملکرد بیومکانیکی موثر اندام هاست که از طریق افزایش تولید نیرو و کاهش بارهای مفصلی در تمامی انواع فعالیتها از دویدن تا تاب خوردن عمل می کند . مشخص نشده است که چه عناصری اناتومیکی و فیزیولوژیکی در ایجاد ثبات مرکزی نقش دارند .به همین دلیل ارزیابی های فیزیکی ثبات مرکزی نیز متفاوت هستند .عضلات ناحیه مرکزی به عنوان یک پل بین اندامهای فوقانی و تحتانی عمل می کنند. و به این طریق نیرو از ناحیه مرکزی تولید و به اندام ها منتقل می شود .به صورت اولیه ثبات مستلزم حفظ وضعیت نوترال ستون مهره ها است اما باید در شرایطی که ستون فقرات از وضعیت خنثی خارج می شود نیز وجود داشته باشد . طبق نظریه زنجیره حرکتی بسته قدرت عضلات ران برای کنترل سیگمان های پایینی و جلوگیری از اسیب ضروری هستند و اگر یکی از مفاصل اندام تحتانی عملکرد خوبی نداشته باشد سایر مفاصل نیز در گیر می شوند . (ناصری .نسرین وهمکاران 1391)

  اعتقاد بر این است که ناحیه ثبات مرکزی قوی به ورزشکار اجازه می دهد تا نیروهایی را که بوسیله اندام تحتانی تولید می شود را از طریق تنه به اندام فوقانی و یا ابزارهای ورزشی منتقل نماید  و از طرفی نیز ناحیه ثبات مرکزی ضعیف، انتقال انرژی را مختل و در نتیجه عملکرد ورزشی را کاهش و خطر آسیب عضلات ضعیف را افزایش می دهد.  اگرچه در اهمیت ناحیه ثبات مرکزی و روشهای تمرین و ارزیابی آن اطلاع رسانی ویژه ای شده است، اما مطالعات کمی در مورد نقش ناحیه ثبات مرکزی در عملکرد ورزشکاران انجام شده است

   

  Abstract

   

   
  Ability to control the situation of the central stability and move on his pelvic allowed to control and the transfer of power and the move to end the during sporting activities that muscle contraction can increase stability. improving stability can be improved sports performance in spite of the rise in the balance of power and damage.The study to examine the relationship between the stability of the central and sport performance volleyball players. In order to 30 of athletes  volleyball township damghan with an average age of the height or weight and voluntarily participated in this study.. Tests concerning the stability of the CBE McGill protocol): includes tolerance and posterior anterior muscles and body and threw the medicine ball tests and  sit - up and performance tests, including the vertical jump test  and 4.9 meters and speed of 20 meters. Test . of the statistical significance level with Pearson 0.05 was used .According to the results of the relationship between the central stability with poor performance tests related to the modest. Although weak meaningful relation between the stability tests with performance tests (transmits running), so we cannot be found with uncertainty about the stability and the impact of the central athletic performance comment and we need more research on this issue. 

    Keywords  : Core  stability , athletes volleyball ,  sport  performance

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  فصل اول. 2

  کلیات تحقیق.. 2

  1-1 مقدمه. 2

  1-2 بیان مسئله. 4

  1-3  ضرورت و اهمیت... 5

  1-4 اهداف تحقیق.. 7

  1-4-1  هدف کلی.. 7

  1-4-2-اهداف اختصاصی.. 7

  1-5-فرضیه های تحقیق.. 7

  1-6محدودیت های تحقیق.. 7

  1-6-1 محدودیت های قابل کنترل. 7

  1-6-2 محدودیت های غیر قابل کنترل. 7

  1-7 متغییر های تحقیق.. 8

  1-7-1 متغییر مستقل.. 8

  1-7-2 تغییر های وابسته. 8

  1-8 تعریف واژه ها 8

  1-8-1 ثبات مرکزی.. 8

  1-8-2 آزمون مک گیل.. 9

  1-8-3 توان انفجاری.. 9

  1-8-4 چابکی.. 9

  1-8-5 دوی سرعت... 9

  1-8-6  درازونشست... 9

  1-8-7-  پرتاب توپ مدیسنبال همراه با درازونشست... 9

  2-1 مقدمه. 10

  2-2 تعریف استعدادیابی: 10

  2-3 آینده استعدادهای ورزشی: 11

  2-4 مزایای استعدادیابی: 11

  2-5 روشهای استعدادیابی: 12

  2-6 مرحله استعدادیابی.. 13

  2-7 معیارهای استعداد یابی.. 14

  2-8 قوانین و مقررات بازی والیبال. 15

  2-9پلیومتریک... 16

  2-10 آمادگی جسمانی چیست   ؟. 17

  2-11 امادگی قلبی - تنفسی.. 18

  2-12 قدرت  عضلانی.. 18

  2-13 استقامت عضلانی.. 18

  2-14 انعطاف پذیری.. 19

  2-15 ترکیب بدن. 19

  2-16 اجزایی امادگی جسمانی  در ارتباط با مهارت... 20

  2-17عضلات مرکزی.. 21

  2-17-1 ناحیه ثبات مرکزی.. 21

  2-17-2 آناتومی ناحیه مرکزی بدن. 23

  2-18 جنبههای عصبی عضلانی ناحیه مرکزی بدن. 31

  2-19 اهمیت ناحیه ثبات مرکزی بدن در اجراهای ورزشی.. 33

  2-20 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 35

  2-21 تحقیقات انجام شده در خارج کشور. 42

  فصل سوم. 48

  روش پژوهش... 48

  3-1مقدمه. 48

  3-2-روش و طرح تحقیق.. 48

  3-3-ازمودنی های تحقیق.. 48

  3-4- جامعه آماری.. 48

  3-5-نمونه آماری.. 49

  3-6- ابزار جمع اوری اطلاعات... 49

  3-7- روش جمع اوری داده ها و مراحل انجام کار. 49

  3-7-1-شیوه آزمون مک گیل.. 50

  3-7-2 آزمون پرتاب توپ مدیسین بال از حالت نشسته. 50

  3-7-3 آزمون اکستنسور تنه. 51

  3-7-4 آزمون فلکشن تنه. 52

  3-7-5 آزمون فلکسور طرفی تنه. 53

  3-7-6 آزمون پرش سارجنت... 54

  3-7-7 آزمون 4.9 متر چابکی.. 55

  4 -1 مقدمه. 56

  4 – 2  نتایج تحقیق.. 56

  4 – 3  آزمون فرضیه های پژوهش... 59

  فصل پنجم. 65

  5 – 1 مقدمه. 65

  5 - 2  خلاصه پژوهش... 65

  5 – 3 بحث و نتیجه گیری.. 66

  5-2 تحقیقات همسو. 66

  5-3 همسو. 67

  5 -4  جمع بندی.. 72

  5 -5  پیشنهادات بر خواسته از تحقیق.. 72

  5 - 5 - 1  پیشنهادهای کاربردی.. 72

  5 - 5 - 2 پیشنهادهای برای تحقیقات بیشتر. 73

  مراجع. 74

   

   

  منبع:

   

  1-آقا علی نژاد حمید, رجبی حمید, سیاهکوهیان معرفت , 1391,فیزیولوژی ورزش کاربردی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

  2-ال اسکیتز مایکل لین, جدید ترین تکنیک های والیبال /راهنمای کامل تمرینات اماده سازی بدن

  3-اکبری . اصغر . رابطه بین قدرت عضلات اندام تحتانی با توانایی های عملکردی در بیماران همی پارزی 

  4- احمدی . رحمت و همکاران . تاثیر 6 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل کم توانان ذهنی و افراد سالم . فصلنامه پژوهش در طب ورزشی و فناوری . 1391 شماره 3

  5-اشرف گنجوی, فریده و همکاران در ارائه راهکارهای برای استعداد یابی و پرورش استعداد ها در رشته فوتبال

  6-باب میلر . 1388.کتاب جامع والیبال اموزش .کیوان  مهری .سیده شلیر حسینی . اسماعیل نصیری

  7-پارسا .1377. بررسی و مقایسه تاثیر دو روش پلایومتریک و با وزنه روی پرش عمودی والیبالیست های 17 تا 16 سال . پایان نامه کارشناسی ارشد . مرکز اموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران .

  8- پرش به بالا –volleyball  کمیته بین المللی المپیک .Retrieved2007 -03 -21

  پرش به بالا –Section  official  volleyball Rules 2011   فدراسیون بین المللی والیبال

  9- تقی خانی  معصومه . در ارتباط ثبات مرکزی و پارگی لیگامان قدامی در فوتبالیستها

  10- تئودور بومپا

  11- جک اچ  . ویلمور – دیویدال . کاستیل . کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جلد اول

  12- چوبینه, سیروس, معیارهای استعداد یابی در ورزش ایران

  13-حسینی 1381 .بررسی اثر پلیومتریک بر پارامترهای الکترومیوگرافی در ورزشکاران . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه تربیت مدرس تهران

  14-حقیقی 1387 . مقایسه اثر شش هفته تمرینات پلایومتریک در اب وخشکی بر میزان پرش عمودی و کوفتگی تاخیری دختران ورزشکار غیر نخبه . نشریه پژوهش در علوم ورزشی . شماره 24 .ص.60-47 .

  15- حدادنژاد ملیحه .1389 ایا ثبات مرکزی تنه اندام تحتانی زنان ورزشکار را در معرض اسیب دیدگی قرار می دهد

  16- حسینی سید سجاد .1389 تاثیر یک دوره تمرین ثبات دهنده مرکزی و تمرینات قدرتی بر برخی فاکتور های امادگی جسمانی در مردان سالمند صص81-96

  17- دانشمندی حسن و همکاران . 1390 در مقاله ای تحت عنوان اثر 8 هفته برنامه تمرینی ثبات مرکزی بر تعادل دانش اموزان معلول شنوایی . طب ورزشی . شماره 7 صص63-83

  18- رستگار 1384 . بررسی همبستگی بین آزمون های میدانی رست  300یارد رفت و برگشت با آزمون وینگیت در اندازه گیری توان بی هوازی بازیکنان فوتسال . پایا ن نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران

  19- رجبی, حمید, (1384), استعداد یابی در ورزش, مجله رشد اموزش تربیت بدنی, شماره 19

  20-رجبی رضا .1391 اثر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی بر سینماتیک تنه در زنان ورزشکار با نقص عصبی – عضلانی کنترل تنه .شماه 13 صص 53-72

  21- رجبی رضا . رحیمی عباس  .  1388 در بررسی اثر تمرینات پیلاتز بر درد و کنترل ثبات کمر در کمردرد مزمن غیر اختصاصی . فصل نامه علوم ورزشی . شماره 14 .

  22-رجبی رضا 1390. تاثیر تمرینات ثبات دهنده مرکزی بر برخی پارامترهای کینماتیک راه رفتن زنان دارای کمر درد مزمن در مقایسه با زنان سالم . شماره 9 صص 13-26

  23- رجبی رضا . 1392 اثر خستگی عضلات مرکزی بدن بر آزمون های عملکردی اندام تحتانی در مردان ورزشکار . شماره 8 مجله پژوهشیدر علوم توانبخشی

  24- صاحب الزمانی منصور 1390 .میزان فعالیت الکترومایوگرافی عضلات مرکزی در تمرینات یک طرفه . ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی .

  25- صادقی حیدر . 1390. تاثیر و ماندگاری تمرین کوتاه مدت و بلند مدت ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای دختران نوجوان .ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی .

  26-صفری نودهی سارا . 1392 . مقایسه ثبات مرکزی بین بازیکنان فوتبال مرد با ضایعه کشیدگی عضلات اداکتور ران با بازیکنان فوتبال سالم . مجله علمی پژوهشی توانبخشی نوین .دوره 7 شماره 1

  27- علی دارچینی محسن . ارتباط بین ثبات مرکزی با عملکرد عمومی و اختصاصی نوجوانان شنا گر نخبه . دومین همایش ملی استعداد یابی ورزشی

  28- قرخانلو رضا ,افضل پور اسماعیل ,(1386),بررسی وضع موجود در تدوین شاخص های استعداد یابی در رشته فوتبال پژوهشکده تربیت بدنی

  29-گودرزی ابوالفضل .  1387 کتاب امادگی جسمانی به زبان ساده .

  30-مجیدی ابوالفضل 1391 بررسی ارتباط بین ثبات مرکزی و عملکرد ورزشی اسکیت بازان نخبه

  31- مهدوی سولماز 1388 . اثر شش هفته برنامه تمرینی ثبات مرکزی بر میزان زمین خوردن زنان سالمند . طب ورزشی شماره 2 صص95-106 .

  32- محمدی سولماز. 1390  اثر هشت هفته برنامه تمرینی ثبات مرکزی بر تعادل دانش اموزان معلول شنوایی

  33- مهدی زاده رحیمه, پادروند سلیمان, باقری فرد یونس , در ارتباط بین پایداری عضلات مرکزی و عملکرد ورزشی بازیکنان فوتبال دانشگاهی . دومین همایش بین المللی استعداد یابی ورزشی .

  34-محمد علی نسب ابراهیم ,صاحب الزمانی منصور,  تمرین پایداری ناحیه مرکزی بر مولفه های آزمون تعادلی در بازیکنان فوتسال

   35-نژاد رومزی, سهیلا و همکارانش, تاثیر تمرینات ثبات دهنده مرکزی بر درد و عملکرد بیماران زن مبتلا به کمر درد مزمن

  36-نمازی زاده ,مهدی, صالحی حمید , 1382بررسی وضع موجود وتدوین شاخص های استعداد یابی در بسکتبال ایران

  - نورسته علی اصغر, ارتباط بین قدرت مرکزی و تعادل پویا در اسکی بازان الپاین        

  37–ناصری نسرین,  فخاری زهرا , صنوبری مریم, صدریا گلناز, 1391بررسی ارتباط ثباط مرکزی با عملکرد اندام تحتانی در زنان ورزشکار

  38-همتی شبنم 1393 تاثیر تمرینات ثبات دهنده مرکزی فشرده و تحت نظر بر درد و ناتوانی زنان مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی . فصلنامه کوشش شماره 3 .

  39-یوسفی بهرام ,گودرزی محمود, بهپور ناصر 1382 , بررسی وضع موجود و تععیین شاخص های استعداد یابی در کشتی,شماره 25

   

   

   

  1- Abt JP ,Smoliga JM,Brick MJ ,Jolly JT , 2007 ,Relationship between cycling mechanics  and  core stability . JStrength cond Res , 2007 nov,21(4):1300-4                                           

  2 - Angela M.  Dendas .the relationship between core stability and athletic performance

  3 – Carpes FP ,Reinehr FB ,Mota CB .(2007) Effects of a program for trunk :strength and stability on pain , low back and pelvis kinematics , and body balance .               

  4- French D ,Wrigley A ,Spears I ,2008 Optimizing core stability and core strength .(sport Med. 2008;995 -1008.doi:10.216/00007256 -200838120 -0004.                               

   

  5- Gribble  PA ,Hertel J , Deneger CR , Buckly WE ,(2004) , the effect of fatigue  and chronic ankle instability on dynamic postural control . 39(4):pp: 321- 329 .                  

   

  7– Judge JO .Lindsey C,Underwood M , 2005 , Balance improvements in older women : effects of exercise training . of physical therapy ,1993 ;73(4):254 – 65 .                           

  8– Leetun DT ,Ireland ML, Willson JD ,Ballantyne BT ,Davis IM. Core stability measures as riskfactors for lower extremity injury in athletes . Med sci sports Exerc .2004:36(6):926 – 934 .      

  9– Mills JD , Taunton JE,Mills WA. (2005) .The effect of a 10- week training regimen on lumbo- pelvic stability and athletic performance in female athletes :A randomized – controlled trial . physical Therapy in Sport ; pp;60-66 .                                                                                              

  10– Mc Gill SM ,Gallaghan JP ,1995 .Muscle activity and low back loads under external shear and compressive loading .Spine,20;pp:992–8.                                                 

  11– Malkia E, Ljunggren AE, Exercise programs for subjects with low back disorders(1996;6:73–8)                                                                                                                  

  12– Nikolaidis 20009 , Core stability of male and female football players  .                        

  13– Nesser TW ,Huxel KC ,Tincher JL , Okada T. The relationship between core stability and performance indivision Ifootball players . J strength cond Res . 2008 ;22(6):1750_1754.                                                                                                              

  14-  Okada T ,Huxel KC ,NesserTW .Relationship between core stability , functional movement ,and performance . J strength cond Res . 2011 ; 25(1):252 – 261 .                 

  15– Oliver ,PhD,Heather R. Adams – Blair ,PhD;and Christopher P.2010. Implementation of a core stability program for elementary school children .                    

  16– Petrofsky JS ,Batt J, Davis ,Lohman E,Layman M. De Leon GE,etul . Core Muscle Activity During Exercise on a Mini stability Ball compared with Abdominal Crunches on the floor and on a swiss Ball .                                                                                              

  17– Sato K ,Mokha M. Dose Core strength training influence running  kinetics , lower extremity stability ,and 5000 –m  performance in runners ? J strength cond Res.2009;23(1):133–140 .                                                                                                                 

  18– Sharrok C ,Cropper J,Mostad J,Johnson N, Malonet . Apilot study of Core stability and athletic perfor mance :is there a relationship ?IJ sport Physic the .2011 ;6(2):63–74.                                                                                                                        

                                   

  19– Samson KM.2005 ,The effect of afive – week core stabilization training program on dynamic balance in tennis athletes . spine thesissubmitted to theschool of physical Education at west Virginia university for the degree of master of Science in Athletic Training ;pp:28–44.                                                                                                                

  20– Thompson , KJ;Myers cob, K2008.Functional training improves club head speed and functional fitness in older golfers . 21(1);131 – 137 .                                                     

  21– Thomas W.Nesser ,KELLE C .The Relationship Between core stability and performance in division I football players .                                                                       

  22-Tse, M.A., A.M. McManus, and R.S.W. Masters, Development and validation of a core endurance intervention program: implications for performance in college-age rowers. The Journal of Strength & Conditioning Research, 2005. 19(3): p. 547. 


موضوع پایان نامه ارتباط پایداری مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان, نمونه پایان نامه ارتباط پایداری مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان, جستجوی پایان نامه ارتباط پایداری مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان, فایل Word پایان نامه ارتباط پایداری مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان, دانلود پایان نامه ارتباط پایداری مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان, فایل PDF پایان نامه ارتباط پایداری مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان, تحقیق در مورد پایان نامه ارتباط پایداری مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان, مقاله در مورد پایان نامه ارتباط پایداری مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان, پروژه در مورد پایان نامه ارتباط پایداری مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان, پروپوزال در مورد پایان نامه ارتباط پایداری مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان, تز دکترا در مورد پایان نامه ارتباط پایداری مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط پایداری مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط پایداری مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان, پروژه درباره پایان نامه ارتباط پایداری مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارتباط پایداری مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط پایداری مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط پایداری مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط پایداری مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارتباط پایداری مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی چکیده ثبات مرکزی توانایی کنترل وضعیت و حرکت تنه روی لگن است که اجازه ی کنترل و انتقال نیرو و حرکت را به بخش های انتهایی در حین فعالیت های ورزشی می دهد که انقباض عضلانی می تواند این ثبات را افزایش دهد . بهبود ثبات مرکزی می تواند علی رغم ارتقا عملکرد ورزشی در جلوگیری از اسیب افزایش قدرت و تعادل هم موثر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال بود. جامعه آماری این پژوهش، مردان والیبالیست داوطلب 18 تا 24 ساله شهر زنجان بودند که به دو گروه 15 نفری تجربی و گروه کنترل به روش تصادفی ساده تقسیم شدند. برنامه ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده تمرین مقاومتی روشی برای توسعه سلامتی، آمادگی عمومی و توسعه قدرت عضلات اسکلتی است. هدف از این پژوهش بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالاتنه بازیکنان زن والیبال نشسته بود. برای این منظور، 30 والیبالیست نشسته زن اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شده و در 2 ...

تربیت بدنی وعلوم ورزشی پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد «. M.A» چکیده هدف از تحقیق حاضر،تعیین تاثیر کفش ورزشی وکفی طبی بر شوت روی پا در افراد دچار صافی کف پا بود .بدین منظور 30 نفر از دانش آموزان فعال در رشته فوتبال با میانگین سنی 16/16 سال دچار صافی کف پا انتخاب و در این مطالعه شرکت کردند. در این تحقیق آزمودنی ها توپ را از فواصل 20 و 30 متری شوت کردند و میزان برد توپ و ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی چکیده هدف پژوهش حاضر رابطه­ی بین سرسختی ذهنی، راه­های مقابله با استرس و خوش ­بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مردان والیبالیست لیگ برتر والیبال نشسته ایران بوده است و حجم نمونه 70 نفر که بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش با استفاده ازسه پرسشنامه سرسختی ذهنی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده پایان نامه )شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده( : هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط علّی معنادار بین شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران تشکیل ...

پایان­نامه ارائه شده به عنوان بخشی از فعالیت­های تحصیلی لازم جهت اخذ درجه دکتری تخصصی (ph.D) در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی چکیده: هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ­ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس، شناگران و افراد غیر ورزشکار طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن در شانه­ی برتر و غیر برتر در شرایط ...

(کارشناسی ارشد تربیت بدنی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی) اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس چکیده مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد. این بیماری باعث تخریب میلین در آکسون های عصبی شده وباعث ضایعات عملکردی می شود. یکی از مناطق مهم درگیر درMS مخچه می باشد. مشکل در این ساختار باعث ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی) چکیده مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد. این بیماری باعث تخریب میلین در آکسون های عصبی شده وباعث ضایعات عملکردی می شود. یکی از مناطق مهم درگیر درMS مخچه می باشد. مشکل در این ساختار باعث ایجاد اختلال در تعادل و غیره می شود که به تبع آن کیفیت زندگی کاهش می یابد. بنابراین استفاده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش: مدیریت ورزشی چکیده هدف از این تحقیق بررسی ارتباط علّی بین احساس خودسودمندی، خطرپذیری روانی و اجرای شناگران است. روش این تحقیق علّی - همبستگی بوده و از روش میدانی به وسیله ابزار پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه بازیکنان بزرگسال شناگران زن (200 نفر) ...

ثبت سفارش