پایان نامه سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی

word 3 MB 31858 85
1393 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
قیمت قبل:۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ی شیمی گرایش تجزیه

  چکیده:

  امروزه کاتالیزور های مدرن در صنعت پتروشیمی برای واکنش های مختلف استفاده می شود. زئولیت ها در شکل  پیشرفته تر " نانو زئولیت " بدلیل داشتن مساحت سطح بالا از اهمیت بسزایی در این خصوص برخوردارند. هدف از این پژوهش ارائه ی یک روش "طیف سنجی –شیمی سنجی و ارائه یک روش بهینه برای تهیه نانوشیت زئولیت " است .یکی از سازنده های حائز اهمیت برای سنتز نانوشیت زئولیت ZSM-5[1] با مورفولوژی صفحه ای ، سورفکتنت کاتیونی است. برای همین منظور ابتدا سورفکتنت های متقارن و نامتقارن بر پایه DABCO2 سنتز و خصوصیت سنجی شدند. در ادامه کار از سورفکتنت های سنتز شده نانو شیت زئولیت ZSM-5 به روش هیدروترمال با ضخامت لایه های بین 5/5-34/10نانومتر سنتز شدند و نمونه ها بوسیله ی میکروسکوپ الکترونی روبشی، تفرق پرتوی ایکس، میکروسکوپ الکترونی عبوری و آنالیز مساحت سطح خصوصیت سنجی شدند برای اصلاح شرایط واکنش از روش طراحی آزمایش به روش طرح فاکتوریل جزیی استفاده شد طبق این روش کمترین ضخامت لایه برای نانوشیت زئولیت موقعی بدست می آید که فاکتورهای template/SiO2 در بالاترین سطح ،SiO2/Al2O3  در پایین ترین سطح ،H2O /SiO2 در بالاترین سطح خود قرار داشته باشند. در نهایت نانوشیت سنتز شده به منظور افزایش خاصیت کاتالیزوری با فسفر اصلاح شد، سپس جهت خصوصیت سنجی نانو شیت زئولیت از روش طیف سنجی انعکاسی –پخشی استفاده شد وداده های طیفی به وسیله ی روش MCR_ALS پردازش شدند نتایج نشان می دهد که استفاده از سورفکتنت کاتیونی بر پایه DBCO در شرایط هیدروترمال یک روش موفق برای سنتز نانوشیت ZSM-5 است و همچنین ترکیب دو تکنیک طیف سنجی مادون قرمز و شیمی سنجی به خوبی می تواند جهت شناسایی زئولیت ها استفاده شود.

   

  کلمات کلیدی : سورفکتنت کاتیونی ، نانوشیت زئولیت ZSM-5 ، شیمی سنجی، طیف بینی مادون قرمز، طیف سنجی CNMR 13

   

  مقدمه

   

  آشنای با زئولیت ها به عنوان کاتالیزور در واکنش های پتروشیمی،کاربرد آن در کشاورزی (به عنوان ماده جاذب رطوبت در زراعت ،افزایش دهنده تبادلات کاتیونی حاصلخیزی،کنترل بو، مواد افزودنی خوراک دام و ...) ، تصفیه آب و فاضلاب (حذف فلزات سنگین ،استخرهای شنا ،حذف امونیاک موجود در لجن ) به قرن ها پیش بر می گردد. تشکیل زئولیتهای طبیعی از مواد بی شکل آتشفشانی و آب شور به عنوان واکنشگر در مقدارهای pH  بین 9 و 10 صورت می گیرد، ولی زمانهای تبلور طولانی در حدود 50000 سال را ایجاب می کند. با توجه به کاربرد زئولیت ها ،زئولیت با منشا طبیعی جوابگوی میزان مصرف نیست در نتیجه در اوایل سال 1940 به منظور نسخه برداری از این شرایط طبیعی فرایند های در pH و دماهای بالاتر و در نهایت با زمانهای واکنش کوتاه تر پیشنهاد شدند . متغیرهای ابتدایی در این روش عبارت اند از دمای سنتز، pH ، واکنش پذیری منبع سیلیسی، نسبت سیلیس به آلومینا در مخلوط سنتزی و ماهیت باز، در هر مورد یک هیدروژل سیلیس – آلومینا در مقدارهای pH بالاتر از 12 تهیه می شود چنین سیستمی همیشه نسبت به غلظت اجزای تشکیل دهنده شیمیایی اش اَبَر سیر شده است. در شرایط هیدروترمال (K 473 - 373) این ابر سیر شدگی به سبب هسته زایی فازهای زئولیتی نیم پایدار برطرف می شود. پس از هسته زایی چنین فازی، هسته ها بیشتر رشد می کنند، تا بلورهای درشت تری را تشکیل دهند، این بلورها پی در پی در در منبع حل و سرانجام سایر فازهای زئولیتی از آن هسته زایی می کنند . به عنوان نتیجه ای منطقی، زمان سنتز نیز متغیری ابتدایی است. بعدها، روش ژل کمی اصلاح شد تا جایی که به سیلیس معمولی، آلومینا، قلیا و کاتیون چهار ظرفیتی آلی افزوده شد. این کاتیون  چهار ظرفیتی آلی معمولا بر پایه الومینیم نقشی دو گانه دارد :

  به صورت باز قوی عمل می کنند و یونهای OH- بیشتری به سیستم اضافه می کند . از این رو pH ، حلالیت سیلیس و درجه اَبَر سیر شدگی سیستم را افزایش می دهد.

  قادراست آب و احتمالاً سیلیس را کلاترات[1] کند .

  افزایش این یونهای آلی به ژل مورد استفاده در سنتز زئولیت همچنین دو اثر دارد :

  همیشه ساختارهای زئولیتی با محتوی سیلسیم افزایش یافته، یا با درجه استخلاف پایین تر آلومینیم به جای سیلسیم به دست می آید .

  -گاهی ساخارهای کاملاً جدید، احتمالاً به عنوان نتیجه مستقیم اثر طاق سازی [2]بازهای آلی، به دست می آید .

  این کاتیون های آلی مهمترین پارامتر برای سنتز زئولیت با مورفولوژی متفاوت هستند. در سال 2009 برای اولین بار از این کاتیون های آلی به عنوان طاق دهنده در سنتز نانوشیت زئولیت استفاده کردند کاتیون الی استفاده شده در پژوهش مذکور  یک دی کواترنری امونیوم با ساختار زیر بود .

  C 22H45-N + (CH 3)2 –C6H12- N + (CH3)2 –C6H13

  استفاده از این سورفاکتنت کاتیونی سبب شد که یک نانوشیت زئولیت برای اولین بار با ضخامت لایه 8/5 نانومتر و مساحت سطح حدود m2 g-1 558 بدست اید که به دلیل داشتن سایت های اسیدی فعال در سطح خود به عنوان کاتالیزور در واکنش های پتروشیمی مورد استفاده قرار گرفت.

  هدف ما در این پژوهش ارائه ی یک روش برای سنتز نانو شیت زئولیت بر پایه یک سورفکتنت جدید و ارائه یک روش بهینه شده است .و همچنین پیشنهاد یک راهکارجدید برای خصوصیت سنجی روند سنتز نانوشیت زئولیت بر پایه این سورفکتنت کاتیونی با روش اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی می باشد.خصوصیت سنجی و آنالیز مواد یکی از مراحل اصلی تولید محصول یا تولید علم به شمار میرود. اغلب پژوهشها چه در مقیاس آزمایشگاهی و تحقیقاتی و چه در مقیاسهای نیمه صنعتی و صنعتی نیازمند استفاده از ابزارتجزیه ای، جهت هدایت درست و رسیدن به هدف مورد نظر میباشند. در واقع آنالیز شناخت مواد به ما کمک میکند تا مسیر دستیابی به تولیدات علمی و صنعتی هموار گردد. از جمله روشهای خصوصیت سنجی مواد می توان به روش های میکروسکوپی (SEM,TEM,STEM,AFM,…) روشهای آنالیز فازی(DRX) ,انالیز مساحت سطح (BET ) و روشهای طیف بینی و طیف سنجی (NMR ,FTIR ,Raman) اشاره کرد.

  روشهای زیادی وجود دارند که اجرای عملی بعضی از آنها نیازمند سیستم های بسیار پیچیده می باشد که انجام آنها پرهزینه و وقت گیر بوده و نیازمند مطالعاتی گسترده است. امروزه دستیابی به اطلاعات در

   

  سیستمهای شیمیایی بسیار آسانتر از گذشته می باشد که به استفاده از رایانه در شیمی ارتباط دارد. با استفاده از رایانه، ریاضی و آمار، مجموعه ای از یک سری قواعد شیمیایی به نام شیمی سنج "کمومتریکس[3]" شکل می گیرد که در عرصه های ارزیابی و تفسیر اطلاعات، بهینه کردن و مدل سازی فرآیندها و آزمایشات و استخراج حداکثر اطلاعات شیمیایی از داده های تجربی به ما کمک می کند.

  در اثر پیش رو، برای خصوصیت سنجی روند سنتزنانوشیتZSM-5  از روش طیف سنجی زیرقرمز و برای خصوصیت سنجی نانوزئولیت سنتزی از میکروسکوپ الکترونی روبشی[4]، تفرق پرتوی ایکس3,  میکروسکوپ الکترونی عبوری 4و آنالیز مساحت سطح5  بهره گرفته شده است. سپس داده های طیفی حاصل به وسیله ی برخی روشهای شیمی سنجی مورد پردازش قرار گرفته است

  Abstract:

  Nowadays modern catalysts are consumed in petrochemical industry for different reactions. Zeolites, and in their advanced from "Nano- zeolites" are of high importance in this filed due to their surface area. The aim of this research was to introduce a spectroscopic- chemometric method together with an optimized route for fabrication of zeolite Nano - sheets. An important precursor in synthesis of ZSM -5 zeolite Nano-sheets with plane morphology is the cationic surfactant. Thus, at first, the symmetric and asymmetric surfactants were synthesized and characterized based on DABCO. Then, prepared surfactants were utilized in synthesis of ZSM - 5 zeolite Nano-sheets via hydrothermal method with 5.5 - 10.34 nm layer thickness. Fabricated samples were characterized by SEM, TEM, XRD and BET techniques. In order to optimize the synthesis procedure, fractional factorial design of experiments was employed. It was realized that minimum sheet layer thickness would be obtained if template /SiO2 and H2O /SiO2 are in the maximum level while SiO2 /Al2O3 ratio is in its minimum level. In the next step zeolite Nano-sheet was modified by phosphorous to enhance its catalytic capability. Finally the synthesis process was investigated by DRIFT spectroscopy and spectral data were processed by MCR-ALS chemometric techniques. DABCO based cationic surfactant is helpful in synthesis of ZSM- 5 zeolite Nano-sheets while FTIR together with chemometrics could helpfully monitor the process.

  Key words: cationic surfactant, ZSM-5 zeolite Nano-sheets, chemometrics, IR spectroscopic. 

 • فهرست:

  چکیده ...............................................................................................................1

  مقدمه ................................................................................................................2

  فصل اول مروری بر منابع

  نانو مواد ..........................................................................................................5

  انواع نانو مواد. ........................................................................................6

  -2-1 نانو ذرات  ............................................................................................................................6

  1-2-2- مواد نانو متخلخل ...............................................................................................................6

  1-2-2-1-دسته بندی مواد نانو متخلخل بر اساس اندازه حفره ...........................................................7

  1-2-2-2-نوع تخلخل ....................................................................................................................8

  1-2-3- نانو بلورها ..........................................................................................................................9

  1-2-4- نانو حفره ها .......................................................................................................................9

  1-3- روش های تولید نانو ذرات .................................................................10

  1-3-1- سل ژل.............................................................................................................................10

  1-3-2- فرایندهای شیمیایی مرطوب..............................................................................................11

  1-3-3- فرایند هیدرو ترمال ......................................................................................................... 12         

  1-3-4- سنتز به روش محلول شفاف .............................................................................................13

  1-3-5-سنتز به روش بازدارنده ی رشد..........................................................................................14

  1-3-6-سنتز به روش فضای محبوس ............................................................................................14

  1-3-7-سنتز به روش میکرو امولسیون...........................................................................................15

  1-4 زئولیت ................................................................................................16

  1-4-1-زئولیت طبیعی...................................................................................................................17

  1-4-2- زئولیت مصنوعی .............................................................................................................17

  1-4-3- ساختار زئولیت ................................................................................................................18

  1-5- زئولیت ZSM-5..................................................................................19

  1-5-1- عوامل موثر بر تبلور زئولیت ZSM-5................................................................................21

  1-5-1-1-نسبت سیلیس به الومینیوم در ژل....................................................................................22

  1-5-1-2- نسبت تمپلت به سیلیس در ژل......................................................................................23

  1-5-1-3-نسبت آب به سیلیس در ژل...........................................................................................24

  1-5-1-4-نسبت فلز به سیلیس در ژل.............................................................................................24

  1-5-1-5- نسبت هیدروکسی به سیلیس در ژل...............................................................................25

  1-5-1-6 منبع سیلیس ...................................................................................................................25

  1-5-2- تاثیر پارامترهای مختلف بر مورفولوژی زئولیت...................................................................26

  1-5-3-سنتز ZSM-5  در حضور آمین ..........................................................................................26

  1-5-4- سنتز زئولیت ZSM-5 در حضور الکل .............................................................................27

  1-6-طیف بینی جذب مادون قرمز ...............................................................28

  1-6-1- ناحیه مادون قرمز .............................................................................................................29

  1-6-2- طیف بینی مادون قرمز تبدیل فوریه....................................................................................31

  1-6-3- نمونه گذاری در طیف سنجی مادون قرمز.........................................................................32

  -7- طیف سنجی انعکاسی  پخشی...............................................................33

  1-8- طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته NMR.......................................34

  1-8-1- طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای تبدیل فوریه تپشی ..............................................37

  1-8-2- قاعده شکاف اسپین- اسپین...............................................................................................37

  1-8-2-1- هسته کربن -13 .........................................................................................................38

  1-8-2-2- تغییرات مکانی کربن -13...........................................................................................38

  1-9 شیمی سنجی ......................................................................................39

  1-9-1- طراحی ازمایش...............................................................................................................40

  1-9-1-1- تعریف فرایند .............................................................................................................40

  1-9-1-2- غربال کردن................................................................................................................40

  1-9-1-3- انواعی از روش های طراحی فاکتورها ........................................................................41

  1-9-1-4- بهینه سازی..................................................................................................................41

  1-9-1-5- کاهش زمان بری......................................................................................................... 41

  1-9-1-6- مدل سازی کمی ..........................................................................................................42

  1-9-1-7-روش سطح پاسخ..........................................................................................................42

  1-9-2- پردازش های چند متغیره....................................................................................................43

  1-9-2-1- آنالیز فاکتوری............................................................................................................. 44

  1-9-2-2- آنالیز فاکتوری تکاملی (EFA) .....................................................................................44

  1-9-2-3- روش های انالیز نرم.......................................................................................................45

  1-9-2-4- تکنیک منحنی چند متغیره –حداقل مربعات متناوب MCR-ALS..................................45

  1-9-2-5- الگوریتم اجرای تکنیک MCR-ALS...........................................................................47

  فصل دوم : بخش تجربی

  2-1 مواد مورد استفاده .........................................................................................49

  -1-1- مواد مورد استفاده برای سنتز سورفکتنت متقارن و نامتقارن.................................................49

  2-1-2- مواد مورد استفاده برای سنتز نانو شیت زئولیت ZSM-5....................................................49

  2-1-3- مواد مورد استفاده برای اصلاح نانو شیت زئولیت با نافلزی نظیر فسفر ................................50

  2-3-نرم افزارها .........................................................................................................................................51

  2-4- سنتز سورفکتنت نامتقارن..............................................................................52

  2-5- سنتز سورفکتنت متقارن...........................................................................................53

  2--6 سنتز نانو شیت ZSM-5.................................................................................54

  2-7- اصلاح نانوشیت ZSM-5 با فسفر ...................................................................58

  2-8- روش های خصوصیت سنجی نانو شیت های سنتز شده ................................61

  2-8-1-تجزیه و تحلیل به وسیله پراش پرتو -X.............................................................................61

  2-8 -2-میکروسکوپ الکترونی روبشی .......................................................................................62

  2-8-3- میکروسکوپ الکترونی عبوری........................................................................................63

  2-8-4- انالیز ساختارتخلخل ها و اندازه گیری مساحت سطح از طریق جذب گاز N2 ...................64

  2-8-5-خصوصیت سنجی با طیف سنجی مادون قرمز ...................................................................64

  فصل سوم : نتایج و بحث

  3-1- نتایج CNMR13 سورفکتنت های سنتز شده ............................................65

  3-2- نتایج انالیز XRD وSEM برای نانو شیت سنتز شده با سورفکتنت متقارن و نامتقارن...................69

  3-3- نتایج خصوصیت سنجی نانو شیت زئولیت با میکروسکوپ الکترونی روبشی ...........................71

  3-4 نتایج خصوصیت سنجی نانو شیت زئولیت با میکروسکوپ الکترونی عبوری ..............................76

  3-5 نتایج خصوصیت سنجی با پراش پرتو -X.............................................................................77

  3-6- نتایج طراحی آزمایش .......................................................................................................82

  3-6-1- آنالیز واریانس ...........................................................................................................................82

  3-6-2- نمودار پارتو ..............................................................................................................................83

  3-6-3- تاثیر فاکتورهای اصلی ...............................................................................................................84

  3-6-4- ضریب رگرسیون بر اورد شده  ..................................................................................................85

  3-6-5- پاسخ بهینه ..................................................................................................................................87

  -7- نتایج انالیز نانو شیت سنتز شده با شرایط بهینه ............................................................92

  3-8- نتایج جذب فسفر .....................................................................................................95

  3-9- استفاده از طیف سنجی IR و روش تفکیک منحنی چند متغیره با کمترین مربعات تناوبی برای تحلیل روند سنتز نانو شیت زئولت ZSM-5................................................................96

  3-10-نتیجه گیری ...........................................................................................................100

  3-11-پیشنهادها ...............................................................................................................101

  فهرست منابع و ماخذ.................................................................................................................................

  منبع:

   

  [1]-GQ. Lu, X. S. Zhao, (2004),"Nanoporous materials: Science and Engineering", UK: Imperial College Press.

  [2]-Sebastian Polarz, B. Smarsly, (2002) "Nanoporous materials", Journal of Nanoscience and Nanotechnology 581-612.

  3- علی مرسلی (1389) نانو شیمی ابر مولکول ها،انتشارات دانشگاه تربیت مدرس                      

  [4] M. Zrinyi and Z. D. Horvolgyi, MK Egyesülete,(2004). From Colloids to Nanotechnology,Springer.

   

  [5] C. Leiggener, A. Currao, et al. (2008). Zeolite A and ZK-4. Material Synthesis: A

  Practical Guide. Ulrich Schubert, Nicola Husing and Richard Laine, Springer

  Wien NewYork.

   

  [6] S. Manafi and S. Joughehdoust (2008). Production of Zeolite Using Different

  Methods. Iran International Zeolite Conference. Amir Kabir University of Tech-

  Tehran-Iran

  .

  [7] C. S. Cundy and P. A. Cox, (2005). "The Hydrothermal Synthesis of Zeolites:

  Precursors, Intermediates and Reaction Mechanism: A Review." Microporous

  And Mesoporous Materials 82: 1-78.

  [8] D. R. Corbin, A. J. Sacco, et al. (2006). Process for the Production of Nano-Sized

  Zeolite A. USA.

   

  [9] S. A. Binti Ibrahim (2007). Synthesis and Characterization of Zeolites From

  Sodium Aluminosilicate Solution. School of Material and Mineral Resources

  Engineering

  [10] L. Tosheva and V. P. Valtchev (2005). "Nanozeolites: Synthesis, Crystallization

  Mechanism, and Applications." Chem. Mater 17: 2494-2513.

  [11] N. Esmaeili, H. Kazemian, Bastani, Dariush. (2011). "Synthesis of nano particles of LTA zeolite by means of microemulsion technique: A mini review:  1021-9986.

   

  [12] Grieten. R.V, Sotelo. J.L, Menendez. J.M, Melero. J.A, (2000) “Anomalous crystallization mechanism in the synthesis of nano crystalline ZSM-7”, Microporous and Mesoporous materials, 39, 135-147

  [13] M, Thomas, B. (2001,)“Nanosized zeolite filmes for vapor-sensing applications”, Microporous and Mesoporous materials, 50, 159-166

  [14] Junfeng Bai, Alexander V. Virovets, Manfred Scheer, (2005) “Synthesis of inorganic material”, Vol. 300 no. 5620 pp. 781-783

  [15] X. Zhang, D. Liu, D. Xu, S. Asahina, K. A. Cychosz, K. V. Agrawal, Y. A Wahedi, A. Bhan, S. A. Hashimi, O. Terasaki, M. Thommes, M. Tsapatsis,( 2012) "Synthesis of self-pillared zeolite nanosheets by repetitive branching" Science 2012, 336, 1684 –1687;

   [16] M. Choi, K. Na, J. Kim, Y. Sakamoto, O. Terasaki, R. Ryoo, Nature,( 2009)," Stable single-unit-cell nanosheets of zeolite MFI as active and long-lived catalysts" 461, 246– 260

   [17] Sandra L. Burkett and Mark E. Davis, Received December 5, (1994), Revised Manuscript Received March 13, (1994)," Mechanisms of structure direction in the synthesis of pure-silica zeolites. 1. Synthesis of TPA/Si-ZSM-5" 920–928

  [18]  By Ruren Xu, Wenqin Pang, Jihong Yu, Qisheng Huo, Jiesheng Chen,(2007)," Chemistry of Zeolites and Related Porous Materials: Synthesis and Structure".

   

  [19] D.M.Bibby , N.B . Milestone and L.P Aldridge , (1980)," NH4+-tetraalkyl ammonium systems in the synthesis of zeolites" 30-31.

   

  [20] N.Y.Chen , J.N. Miale and W.J.Reagan ,(1978)," Preparation of zeolites" 41-47

  [21] Jo˝rg Ka˝rger, Harry Pfeifer, Ju˝rgen Caro, Martin Bu˝low, Ju˝rgen Richter-Mendau, Barbara Fahlke, Lovat V.C. Rees,(1986)," Comparison of molecular transport in ZSM-5 crystals of different habit"187-198.

   

   [22]Gabelica , N . Blom and E.G. Derouane , (1983)," Synthesis and characterization of zsm-5 type zeolites: III. A critical evaluation of the role of alkali and ammonium cations" 227-248.

  [23] Eric G. Derouanea, 1, Serge Determmeriea, Zelimir Gabelica, Niels Blomb(1981)," Synthesis and characterization of ZSM-5 type zeolites I. physico-chemical properties of precursors and intermediates "201-224.

   

   [24]D.M.Bibby, N.B. Milestone and L.P Aldridge, (1980)," Preliminary studies on the synthesis of alkaline-free large crystals of ZSM-5" 154-158.

   

  [25] l.D.Rallmann and E.W,(1995)," Bromides in zeolite synthesis / zeolites in bromide synthesis and conversion " 202-216.

   

  [26] Rosario Aiello1, Fortunato Crea1, Alfonso Nastro1, Boris Subotić2, , Flaviano Testa1,(1991)," Influence of cations on the physicochemical and structural properties of aluminosilicate gel precursors. Part 1. Chemical and thermal properties"767-775.

   

  [27]D.M.Bibby,N.B.Milestone and L.P Aldridge,Nature(2001)," Coke formation in zeolite ZSM-5"493-502.

   

  [28] Nilam L. Chauhan1, Jagannath Das2,*, Raksh V. Jasra2, Z. V. P. Murthy1 and Parimal A. Parikh,(2012)," Synthesis of zeolite ZSM-5: Effect of emulsifiers"746-753.

   

   [29] Barrie M. Lowe, Douglas M. Sinclair,(1990) ," Direct measurements of the crystal growth rate and nucleation behaviour of silicalite, a zeolitic silica polymorph" 189-202.

  [30] Moussa Zaaroura, Biao Donga, Izabela Naydenovab, Richard Retouxc, Svetlana Mintova, (2014)," Progress in zeolite synthesis promotes advanced applications"11-21.

  [31] D. A. Skoog, F. J. Holler, et al. (1998). Principles of Instrumental Analysis,

  Nashre Daneshgahi

   

  [32] T Nicolet, N Thermo - Therma Nicolet Corporation, (2001) "Introduction to Fourier Transform Infrared Spectrometry. Thermo Nicolet Corporation Catalog".

   

  [33] D. A. Skoog, F. J. Holler, et al. (2001)," Application of a Teflon™ dynamic flux chamber for quantifying soil mercury flux: tests and results over background soil"873-882.

   [34] T. Armaroli, T. Bécue, et al. (2004). "Diffuse reflection infrared spectroscopy

  (DRIFTS): Application to the in situ analysis of catalysts." Oil & Gas Science

  And Technology "215-237.

   

  [35] G. Li (2005). FT-IR Studies Of Zeolite Materials: Characterization And

  Environmental Applications. Chemistry Department, University of Iowa. Ph.D

  Thesis.

   

  [36]Jian Liu, Chenxi Zhang, Zhenhao Shen, Weiming Hua, Yi Tang, Wei Shen, Yinghong Yue *, Hualong Xu*.Catalysis Communications,(2009)," Methanol to propylene: Effect of phosphorus on a high silica HZSM-5 catalyst" 1506–1509.

   

  [37] S. M. Auerbach, K. A. Carrado, “handbook of zeolites sience and technology”, INC, 9990, chap 1

   

  [38] Grieten. R.V, Sotelo. J.L, Menendez. J.M, Melero. J.A,( 2000), “Anomalous crystallization mechanism in the synthesis of nano crystalline ZSM-7”, Microporous and Mesoporous materials"135-147.

   

  [39] Amit Kumar Bansiwal, Sadhana Suresh Rayalu, Nitin Kumar Labhasetwar, Asha Ashok Juwarkar, and Sukumar Devotta,(2006), "Surfactant-Modified Zeolite as a Slow Release Fertilizer for Phosphorus" 4773–4779.


موضوع پایان نامه سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی , نمونه پایان نامه سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی , جستجوی پایان نامه سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی , فایل Word پایان نامه سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی , دانلود پایان نامه سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی , فایل PDF پایان نامه سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی , تحقیق در مورد پایان نامه سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی , مقاله در مورد پایان نامه سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی , پروژه در مورد پایان نامه سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی , پروپوزال در مورد پایان نامه سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی , تز دکترا در مورد پایان نامه سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی , پروژه درباره پایان نامه سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی , رساله دکترا در مورد پایان نامه سنتز و خصوصیت سنجی نانو شیت های اصلاح شده زئولیت با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی و شیمی سنجی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته عمران گرایش راه و ترابری چکیده خرابی­ های آسفالتی از جمله معضلاتی است که امروزه دغدغه مهندسین راه و حمل و نقل بوده و هر سال هزینه ­های کلانی صرف تعمیر و نگهداری راه­ های آسفالتی می­شود. تلاش­های زیادی جهت افزایش مقاومت و عمر آسفالت انجام شده که از جمله این تلاش­ها، بهبود خواص قیر است. استفاده از پلیمرها در اصلاح خواص قیر بسیار ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت ( MA ) گرايش : مديريت آموزشي سال تحصيلي 1392- 1391 چکيده آموزش و بهسازي منابع انساني به عنوان يکي از استراتژي هاي دست يابي به سر

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته ی شیمی تجزیه چکیده بیوسنتز نانوذرات طلا با اندازه کوچک و ثبات زیستی بسیار مهم هستند و کاربردهای مختلف زیست پزشکی دارند. در این کار، روشی آسان و ساده برای سنتز سبز نانوذرات طلا با استفاده از عصاره پوسته درخت بید گزارش شده است. پوست درخت بید شامل آسپرین می­باشد که به عنوان عامل کاهنده عمل می کند. در روش حاضربدون نیاز به افزودن ...

ن نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تحصیل سنجش از دور و GIS چکیده بهره گیری از داده های سنجش از دور منجر به شناخت و بررسی جامع پهنه های جغرافیایی در مدت زمان کوتاه و با هزینه پایین می گردد. بهره گیری از تکنیک های تجزیه و تحلیل داده های ماهواره ای منجر به استفاده بهینه از این داده ها جهت شناخت هر چه کامل تر منطقه مطالعاتی و پدیده ها و عوارض جغرافیایی موجود در آن می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) گرایش: شیمی فیزیک چکیده پایان نامه (شامل خلاصه ، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : روش جداسازی مغناطیسی ذرات را می توان به عنوان عاملی برای انتقال دارو بکار برد . یکی از محاسن نانو ذرات طلا به عنوان حامل دارو در مقایسه با سایر نانو ساختارها قابلیت اتصال مستقیم این لیگاند به نانو ذرات و زیست سازگاری آن برای کاربرد در علوم ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc)) گرایش : شیمی کاربردی خلاصه فارسی مطابق استانداردهای جهانی، گوگرد موجود در سوخت‌های مورد استفاده در صنعت حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین صنایع آلایندگی باید حدود ppmw10 کاهش یابد و این در حالی است که بسیاری از پالایشگاه‌های دنیا، سوخت‌هایی با میزان گوگرد بیش از ppmw1000 تولید می‌کنند. یکی از روش‌های نوین و مقرون به صرفه کاهش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی چکیده : امروزه افزایش آلودگی های زیست محیطی و کاهش منابع نفتی باعث توسعه و جایگزینی بسته بندی های زیست تخریب پذیر بجای بسته بندی های مشتق شده از منابع نفتی شده است. همچنین در این راستا به کارگیری ترکیبات ضدمیکروب همچون نانوذرات نقره کارایی این بسته بندی ها را تا حدود زیادی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد/ رشته شیمی معدنی چکیده با توجه به کاربردخواص نوری غیر خطی (NLO) در فن آوری هایی مانند لیزر، ارتباط از راه دور، سلول های فتوولتائیک،پردازش اطلاعات و هولوگرافیو تنوع معدنی این مواد، پژوهشی را در این زمینه آغاز کردیم و بر روی رنگسازهای دارای بورازین متمرکز شدیم. هدف اصلی ما دراین پژوهش دستیابی به استفاده از بخش بورازین برای طراحی رنگسازهای مولکولی NLO و ...

گرایش مکانیک خاک و پی چکیده بررسی رفتار خاک­ ها در اثر بارگذاری­های متفاوت از مهمترین مسائل در مهندسی ژئوتکنیک می­باشد. رفتار خاک­ها وابسته به پارامتر­های متعددی نظیر دانه­بندی، جنس دانه­ها، نحوه بارگذاری، تاریخچه تنش و غیره است. عدم هم­محوری جهات تنش اصلی و کرنش اصلی پدیده­ای است که در سال­های اخیر توجه فراوانی را به خود جلب کرده است. این پدیده ناشی از ناهمسانی در رفتار خاک ...

نمایندگی مازندران(شمال) رشته:مهندسی صنایع –مدیریت سیستم وبهروری جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده: کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به توسعه اقتصادی ناگزیر از انتخاب الگو و استراتژی مناسب هستند. تجارب کشورهای توسعه یافته و تازه صنعتی شده نشان می دهد که برای دستیابی به توسعه اقتصادی پیمودن مسیر توسعه صنعتی الزامی است و در طی این مسیر استراتژی های صنعتی شدن کشور باید براساس ...

ثبت سفارش