پایان نامه Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی ( شناسایی فلور میکروبی با تاکید بر سکوم گوارشی)

word 1 MB 32007 90
1392 کارشناسی ارشد زیست شناسی
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • )  پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی

  چکیده :

  با توجه گسترش استفاده از زالو برای موارد درمانی واز آنجایی که سازمان نظارت بر غذا و دارو تصویب کرد که بعد از عمل جراحی استفاده از زالوها می تواند منجر به عفونت باکتریایی شود.  FDA

  در این مطالعه ما از کشت مستقل و کشت وابسته برای شناختن نشانه های اختصاصی میکروب های لوله گوارشی در Hirudo orientalis استفاده  خواهد شد. زالوها با خاصیت طبی کمک بسیار عظیمی به دانش پزشکی امروزی داشته اند.یک پیچیدگی خطرناک برای رگ های کوچک جراحی شده سیاهرگی وجود دارد که باعث پایین آمدن جریان خون وموضعی شدن سازش ایمنی می شود. زالوها با خاصیت درمانی به شکل یک نیروی پنهان قوی مانع بسته شدن رگها وهمچنین گشاد کننده عروق هستند وباعث حرکت فعال خون می شوند. هدف ما از انجام این تحقیق شناسایی فلور میکروبی زالو گونه Hirudo orientalis.لذا این پروژه با تلفیق روش های معمول میکروبیولوژی وبیوشیمی با تکنیک های مولکولی به فلور میکروبی این زالوهای درمانی دست یافته واز این طریق آنها را شناسایی می کند.در این تحقیق پس از صید نمونه ازاستان های گیلان ومازندران ابتدا زالو ها را تشریح نموده وپس از تسلط کامل از لحاظ آناتومی زالو ، آنها را به دو گروه تقسیم نمودیم:دسته اول آنهایی که توسط خون توسط خون تغذیه نشدند و دسته دوم آنهایی که تحت خونخواری قرار گرفتند.

  پس ازکشت وجداسازی میکروبی توسط تست های بیوشیمیایی آنها را مورد شناسایی قرار دادیم ودر آخر توسط تست های پیشرفته مولکولی نظیر PCR و Cloning  وتعیین توالی نمونه ها با استفاده از ژن 16SrRNA هویت باکتری ها را مشخص نمودیم

  مقدمه :

  توانایی زالو در هضم خون وترشح آنزیم های آنتی کواگولانت و واسودیلیتور به

  طور همزمان منجر شد که سازمان نظارت برغذا ودارو زالو درمانی را به

   عنوان روش مفید جهت درمان گرفتگی وجلوگیری از خون مردگی بعد از عمل

  جراحی معرفی کند اما اگر بیماران به صورت موضعی ویا کلی دچار نقص

   سیستم ایمنی باشند زالو درمانی منجر به عفونت زخم توسط  باکتریهای دستگاه

  گوارش می شود.عفونت باکتریایی در بالاتر از 20% بیماران اتفاق می افتد اگر

   قبل از زالو درمانی بیمار آنتی بیوتیک مصرف کرده باشد این عفونت سرکوب

   می شود.یکی از باکتری های مستقر در دستگاه گوارش زالو  Aeromonas

  می باشد که باعث مرگ سایر میکروارگانیسم ها می شود وایجاد عفونت می کند.

  زالوهایی که از خون تغذیه نمی کنند  نظیر   Eropobdella punctata اغلب

  دارای سه باکتری Pseudomonas sp ،  Aeromonas sp وKlebsiell sp

  تحت عنوان همزیست در دستگاه گوارشی خود هستند .

  زالوها خود به تنهایی می توانند منبع تولید آنتی بیوتیک باشند .این ترکیبات

  پپتیدی بسیار سریع تر وآسانتر ازآنتی بادی ها در بدن منتشرمی شوند ترکیبات

  آنتی باکتریال پپتیدی زالو ممکن است به درمان بیماری انسان نیز کمک کند.

  در هنگام خونخواری، زمانیکه زالو از خون اشباع شد از محل گزش، خود به

  خود جدا می شود. معمولا"این زمان 20 دقیقه پس از شروع گزش به طول

  می انجامد.

  به طور معمول تعدادی انگل در دستگاه گوارش زالو وجود دارد اما در بدن

  انسان نمی تواند زنده بماند ودر واقع تهدید کننده سلامت انسان نیست اماباکتری

  ها، ویروس هاو انگل های ناشی از خون قبلی خورده شده می تواند ماهها در

  بدن زالو فعال باقی بماند ومجددا" به انسان منتقل شود.بیماری هایی از قبیل

   از این طریق از فردی به فرد دیگر منتقل می شود.بهHepatitisBوHIV

  همین دلیل پس از یک بار استفاده از زالو به هیچ عنوان نباید از آن برای

  درمان فرددیگری استفاده شود وبلافاصله باید آنرا از بین برد.                                                                                          

  در هنگام خونخواری باید از نزدیک کردن آتش ،سیگار،نمک ،صابون ویا مواد

    محرک شیمیایی نظیر الکل ،سرکه به زالو جدا" خودداری شود زیرا موجب

  بالا آوردن خون از قسمت درونی دستگاه گوارش یعنی جایی که چینه دان قرار

  گرفته می شودو این مسئاله احتمال انتقال باکتری عفونت زا به زخم بیمار را

  افزایش می دهد. 

  بررسی فلورمیکروبی خارجی سطح بدن زالوومقایسه آن با فلور میکروبی درونی

  دستگاه گوارش وارتباط آنها با یکدیگر در این تحقیق مسأله مهمی است که تا

  کنون در ایران تحقیقی در این رابطه انجام نشده است.

   

   

   

   

   

  : فصل اول

   

   

  کلیاتی

   در ارتباط

   با زالو

   

   

   

   

  زالوها کرم های حلقوی هستند که به کرم های خاکی شباهت دارند ولی از لحاظ آناتومی با آنها متفاوتند.

  کلمه زالو به زبان عربی به معنای ویدان یا علق می باشد . علق نام ویژه زالوست

  و ویدان به معنای انواع کرم هاست که شامل زالو نیز می شود.

   

    Scientific classification:                                                             Kingdom:Animalia                                                                              Phylum:Annelida                                                                                  Class:Clitellata                                                                                             Order: Hirrudinida                                                                                           Family:Hirrudini       

  Genus:Hirrudo                                                    

  Species:orientalis                                                                                          

   

  زالوها در آب های شیرین˓کم عمق ˓مرداب ها˓باتلاق ها˓زیرصخره ها˓قطعه های شناور ویا به صورت یک شیء در کف آب زندگی می کنند.شب رو هستند و شب به شکار می روند . همچنین قادر به درک نور˓بو˓صدا˓لمس˓گرما وارتعاش می باشند.

  خصوصیت اصلی مورفولوژیکی زالوها همانند یکدیگر است.حیوان کاملا" بالغ

  حدودا" 20 سانتیمتر طول دارد که به رنگ سبز˓قهوه ای ویا متمایل به سبز-قهوه ای با ترتیبی از خطوط باریک قرمزدر ناحیه پشتی هستند. سطح پشتی تیره تر از سطح شکمی می باشد.

  بدن تمام زالوها از 33 قطعه تشکیل شده است که 26 قطعه آن در قسمت جلویی و 7 قطعه آن در قسمت انتهایی قرار دارد. دارای دو اندام مکنده که یکی در قسمت جلو ودیگری در قسمت انتهایی بدن قرار دارد که اندام مکنده جلویی و اندام مکنده انتهایی نامیده می شوند. اندام مکنده پشتی اصولاʺجهت چسبیدن حیوان به سطح نقشی همانند اهرم دارد نظر به اینکه اندام مکنده جلویی حول آن می چرخد . اندام مکنده جلویی جایی که بلعیدن غذای حیوان در آنجا صورت می پذیرد شامل آرواره ها و دندانها می باشد. 3 ردیف آرواره که در هر کدام 100 دندان در آن قرار دارد . دارای 5 زوج چشم در بالای سر شان هستند که تشخیص آن با چشم غیر مصلح دشوار می باشد.

  از نظرتکثیر هرمافرودیت هستند یعنی زالوها دارای اندام های جنسی نر و ماده با هم هستند ولی برای جفت گیری باید دوجاندار به یکدیگر بچسبند وهر کدام گامت نر خود را به گامت ماده دیگری برساند. سلول تخم تشکیل شده در مایعی ژله مانند از زالو جدا شده و به محیط اطراف می چسبند. هر زالو پس از یکی دو بار زایمان می میرد.  

  دستگاه دفعی شامل 17 زوج قطعه به نام متانفریدیا هستند که در قسمت کناری

  سطح شکمی یک شبکه سراسری را ایجاد کرده ولوله مترشحه نعل اسبی را ایجاد

  می کندکه به مثانه راه دارد. هر واحد نفریدیا شامل نفروستوم˓لوله ها و مثانه می

   باشد.

  دستگاه عصبی آنها ابتدایی بوده و فاقد سیستم اعصاب مرکزی هستند سیستم عصبی شامل 32 گانگلیون ˓حلقه های دور مری˓عقده های شکمی ورشته های عصبی می باشد .

  دستگاه گوارش زالو شامل دهان ˓حلق عضلانی˓غدد بزاقی˓سه آرواره دندانه دار

  شاخی مری˓چینه دان˓راست روده یا رکتوم و مخرج می باشد.

  در لوله گوارشی زالو آنزیم های بیوشیمیایی و فلور باکتریایی حضور دارند که

  هر نوع میکروارگانیسم اعم از باکتری ˓ویروس ویا تک یاخته غیر بومی را از

  بین می برد. همچنین غدد بزاقی زالو موادی ترشح می کند که از جنبه درمانی

  مورد توجه می باشد وپیش تر به ذکر آنها می پردازیم .این جانداران ریه نداشته وتنفس پوستی دارند.

  پس از خونخواری بدنشان 10-2 برابر افزایش حجم پیدا می کند که هنگام

  خونخواری آب خون مکیده شده را دفع نموده و خون تغلیظ شده در بدن جانور

  باقی می ماند .

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.


موضوع پایان نامه Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی ( شناسایی فلور میکروبی با تاکید بر سکوم گوارشی), نمونه پایان نامه Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی ( شناسایی فلور میکروبی با تاکید بر سکوم گوارشی), جستجوی پایان نامه Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی ( شناسایی فلور میکروبی با تاکید بر سکوم گوارشی), فایل Word پایان نامه Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی ( شناسایی فلور میکروبی با تاکید بر سکوم گوارشی), دانلود پایان نامه Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی ( شناسایی فلور میکروبی با تاکید بر سکوم گوارشی), فایل PDF پایان نامه Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی ( شناسایی فلور میکروبی با تاکید بر سکوم گوارشی), تحقیق در مورد پایان نامه Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی ( شناسایی فلور میکروبی با تاکید بر سکوم گوارشی), مقاله در مورد پایان نامه Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی ( شناسایی فلور میکروبی با تاکید بر سکوم گوارشی), پروژه در مورد پایان نامه Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی ( شناسایی فلور میکروبی با تاکید بر سکوم گوارشی), پروپوزال در مورد پایان نامه Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی ( شناسایی فلور میکروبی با تاکید بر سکوم گوارشی), تز دکترا در مورد پایان نامه Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی ( شناسایی فلور میکروبی با تاکید بر سکوم گوارشی), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی ( شناسایی فلور میکروبی با تاکید بر سکوم گوارشی), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی ( شناسایی فلور میکروبی با تاکید بر سکوم گوارشی), پروژه درباره پایان نامه Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی ( شناسایی فلور میکروبی با تاکید بر سکوم گوارشی), گزارش سمینار در مورد پایان نامه Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی ( شناسایی فلور میکروبی با تاکید بر سکوم گوارشی), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی ( شناسایی فلور میکروبی با تاکید بر سکوم گوارشی), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی ( شناسایی فلور میکروبی با تاکید بر سکوم گوارشی), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی ( شناسایی فلور میکروبی با تاکید بر سکوم گوارشی), رساله دکترا در مورد پایان نامه Hirudo orientalis خارجی و داخلی زالوی طبی ( شناسایی فلور میکروبی با تاکید بر سکوم گوارشی)

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای تخصصی در رشته داخلی چکیده تاثیر پروبیوتیک فمی لاکت بر روی علایم بالینی سندرم روده تحریک پذیر زمینه :سندرم روده تحریک پذیر یک بیماری عملکردی دستگاه گوارش است که علت ان به طور کامل شناخته نشده است .فلور میکروبی دستگاه گوارش بعنوان یکی از علل ان بیان شده است .بسیاری از مطالعات بر نقش پروبیوتیک روی علایم سندرم روده تحریک پذیر تاکید دارند .هدف از این ...

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای عمومی چکیده مقدمه و هدف: از سال 1980 گروه‌های جدید آنتی بیوتیکی به نام اکسی ایمنیو سفالوسپورین‌ها که به فعالیت هیدرولیتیک بتالاکتامازها مقاوم بودند برای درمان عفونت‌های باکتری‌های گرم منفی مورد استفاده قرار گرفتند. در اوایل سال 1990 آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف(ESBLs) تولید شده توسط باکتری‌های گرم منفی، نسبت به سفالوسپورین‌هایی مانند سفتازیدیم ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (MSc) در رشته علوم دامی- گرایش تغذیه دام چکیده به‌منظور بررسی اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه‌ های خونی، سیستم ایمنی، وکمیّت و کیفیت لاشه جوجه‌ های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل انجام شد. برای این منظور 270 جوجه یک روزه نر، سویه راس 308 در نه تیمار قرار گرفتند: تیمار اول: بدون پودر رزماری و ویتامین E، تیمار دوم: بدون ...

پایان نامه ی کارشناسی ارشدرشته ی بیوتکنولوژی میکروبی چکیده پروبیوتیک‌ ها مواد غذایی حاوی میکروارگانیسم‌ها ی زنده و مفید برای بدن هستند.به عبارت دیگر یک پروبیوتیک میکروارگانیسم زنده خوراکی است که تأثیرمثبتی بر سلول‌ها ی بدن میزبان دارد وباعث بهبود و افزایش تعادل میکروبی بدن مصرف کننده می‌شود.پروبیوتیک‌ها اغلب در تولید فرآورده‌ها ی تخمیری لبنی به کار می‌روند. کفیر یک پروبیوتیک ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در دشته مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی چکیده: در صنعت گوشت ماندگاری و آبدار بودن گوشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است که هدف این تحقیق است.در این تحقیق عضلات ران و سینه گوشت مرغ و شترمرغ مورد استفاده قرار گرفته و 5 نمونه از هر کدام از مرغ ها و شترمرغ ها بلا فاصله پس از کشتار نمونه گیری شد. در این تحقیق دما و PH در ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی چکیده زمینه: گیاه جاشیر در مناطق سردسیر و کوهستانی استان فارس( سپیدان و ..) می روید و در بهار چیده می شود و از آن در تهیه ماست جاشیر (غذای سنتی) استفاده می کنند. کربوهیدرا ت های غیر قابل هضم (فیبر) موجود در برگ های این گیاه ممکن است بتواند به عنوان پری بیوتیک در ماست پروبیوتیک ایفای نقش نماید. هدف: بررسی اثر ...

((پایان نامه کارشناسی ارشد)) چکیده مقدمه: هلیکو باکتر پیلوری از مهمترین پاتوزن های معده در انسان می باشد. ژن های BabA2 Hpa HsP, در اتصال به سلولهای اپیتلیال معده و بیماریزایی باکتری ضروری می باشند.میزان فراوانی این ژن ها در مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت است. هدف از این مطالعه ارزیابی فراوانی ژن هایBabA2 ، Hsp Hpa در ایزوله های هلیکو باکتر پیلوری جدا شده از بیوپسی های معده و ...

پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.SC" گرایش میکروبیولوژی چکیده : چکیده : باکتری E.coliO157H7 یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده مسمومیت غذایی و بیماری هایی مانند : اسهال، کولیت خونریزی دهنده، سندرم اورمیک همولتیک، پورپورای ترمبو سیتوپنیک و حتی مرگ در انسان است. هدف این پژوهش ارزیابی ژن‌های بیماری زای 1stx, 2stx, eaeA در نمونه های ادراری شهرستان الشتر می باشد. ...

دوره کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه چکیده مقدمه:در بخش مراقبت های ویژه، پنومونیِ وابسته به ونتیلاتور رتبه نخستِ عفونتهای بیمارستانی را به خود اختصاص داده است.از آنجایی که نقش پرستاران در پیشگیری از این عارضه بسیار حائز اهمیت است، پژوهش حاضر به منظور مقایسه‌ی تاثیر دو روش آموزش چهره به چهره وکارگاهی راهنمای بالینی پیش‌گیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور، برسطح دانش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc » گرایش : میکروبیولوژی مواد غذایی چکیده فراورده های استریلیزه شیر که به روش فرادما تهیه می شوند، بویژه شیر و خامه فرادما در سالهای اخیر ،جای خود را در رژیم غذایی مردم ایران باز کرده اند. با افزودن ترکیبات سلامت بخش به محصولاتی نظیر خامه صبحانه می توان ارزش غذایی این محصولات را ارتقا داد. در این تحقیق غلظت های 0، 3، 5 و7 درصد از ...

ثبت سفارش