پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

word 10 MB 32371 199
1390 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۷۰,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع (از جمله استقراض از بانک مرکزی با نرخهای بالا) ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی، بیش از حد مورد نیاز، فرصتهای سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است شناخت درستی از عوامل تأثیرگذار بر این بخش به دست آورد تا با اعمال کنترل روی هریک از عوامل، از بروز مشکل یا حتی بحران جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد. یکی از روشهای رایج در شناخت نحوه تأثیر گذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص نمودن جهت، میزان و شدت تأثیر گذاری عامل (عاملها) روی متغیر وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می نماید.

  عنوان این تحقیق "بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن"می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در 9 طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند:

  منابع شامل: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های مدت دار، سایر سپرده ها، سپرده های دریافتی از  بانکها، بدهی به بانک مرکزی، تسهیلات دریافتی از بانکها، پیش دریافتها از مشتریان، تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، و درآمدها

  و مصارف شامل: مطالبات از بانک مرکزی و دولت، تسهیلات اعطایی- فروش اقساطی، تسهیلات اعطایی- مشارکت مدنی، سایر تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، سایر دارائیها و هزینه ها می باشند. با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال 1384 تا پایان شهریور ماه 1389  با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهای اساسی رگرسیون مدل بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این مدل در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی بالایی دارد.

  کلید واژه ها: نقدینگی، مدیریت نقدینگی، منابع و مصارف، رگرسیون چندگانه، بانک توسعه صادرات ایران.

  مقدمه:

  وجوه نقد سیال ترین نوع دارایی واحد اقتصادی می باشد که مدیریت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مازاد یا کسری نقدینگی سازمان را با مسائلی مواجه می سازد که هر کدام هزینه هایی را بر سازمان متحمل می سازد. شناخت جریان ورودی و خروجی نقدینگی و عوامل عمده تأثیر گذار بر این جریان برای مدیریت نقدینگی بسیار کارگشا خواهد بود. با شناسایی عوامل ورودی و خروجی و استفاده از روشهای آماری نظیر رگرسیون چندگانه می توان سیستم منابع و مصارف و مدیریت نقدینگی را بهتر اداره نمود. در این تحقیق پس از معرفی اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران به شناسایی عوامل عمده تأثیرگذار روی نقدینگی این بانک با بهره گیری از رگرسیون چندگانه پرداخته خواهد شد.

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

  1-1 مقدمه

   وجوه نقد به عنوان سیال ترین و در دسترس ترین دارایی هر واحد اقتصادی نیاز به مدیریت دقیقی دارد تا دستیابی به اهداف واحد را با سرعت و کیفیت بهتری میسر کند. کمبود یا مازاد نقدینگی واحد را با مسائلی مواجه می سازد که لزوم مدیریتی کارا در این بخش را هویدا می سازد. در بحث نقدینگی باید برای وجوه مازاد برنامه ای تدوین کرد تا حداکثر بازدهی را از این بخش بدست آورده و در ضمن آن از وقوع کمبود نقدینگی و تبعات پس از آن جلوگیری کرد.

  در این تحقیق، تأثیر منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران به عنوان ورودی ها و   خروجی ها، بر بخش نقدینگی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

   

  2-1 - تاریخچه مطالعاتی

  پیشینه خارجی

  1) تحقیقی تحت عنوان  (پیش بینی تأمین نقدینگی و قانونگذاری مطلوب بانکی)[1] توسط  رون استنبکا و ازشی[2]  در سال 2007-  در این تحقیق با ارائه مدل به بررسی بانکداری کم وسعت[3]  ،(مربوط به سیستم های قانونگذاری می شود که بانک ها ملزم به باز پس دادن کامل سپرده های دیداری به صورت دارایی های نقدی کوتاه مدت هستند) پرداخته شده است.

  به طور خلاصه  در این تحقیق مجموعه ابزارهای قانونگذاری نقدینگی بانک ها با اضافه کردن نسبت حسابهای کاملاً نقدی به عنوان یک ابزار تنظیمی دیگر بسط داده شده است و نشان داده شده که چگونه وجود این ابزار باعث القای خودگزینی سپرده گذارانی می شود که بر اساس احتمال مواجه شدنشان به نیاز نقدی، تقسیم بندی می شوند.

  این تحقیق به این موضوع اشاره داشته است که: . . . سیاست بهینه به روشنی تابع بازده سرمایه گذاری بانک ها و بازده سپرده گذارانی بود که با شوک نقدینگی مواجه شده بودند. نهایتاً سیاست قانونگذاری بهینه و مطلوب تابعی است از1) بازده سرمایه گذاریهای بانک ها  و 2)نفع سپرده گذار از برداشت زودهنگام سپرده اش به منظور سرمایه گذاری در جایی دیگر.

  2) تحقیقی تحت عنوان (نقدینگی دارایی های بانک و ثبات بانکداری)[4] توسط ولف واگنر  در سال 2006-  محقق در این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش نقدینگی دارایی های بانک بر پایداری یا ورشکستگی بانک می پردازد. او در این تحقیق با ارائه یک مدل ، وضعیت یک بانک را در شرایط متفاوت اقتصادی بررسی و به اثبات 10 قضیه می پردازد که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می شود:

  افزایش در نقدینگی در شرایط بحرانی، ریسک پذیری بانک روی ترازنامه اش(بعد از فروش برخی دارایی هایش در بازار ثانویه) را افزایش و ثبات بانکداری را کاهش می دهد.

  افزایش در نقدینگی در شرایط بحرانی، ضرر پیش بینی شده با فرض عدم پرداخت بدهی را افزایش می دهد.

  افزایش در نقدینگی در زمانهای عادی، ریسک حفظ شده بانک روی ترازنامه اش را افزایش می دهد ولی روی ثبات بانکداری تأثیر نمی گذارد.

  افزایش در نقدینگی در زمانهای عادی ضرر پیش بینی شده با فرض عدم پرداخت بدهی را افزایش می دهد.

  3)مقاله ای تحت عنوان«نظام نقدینگی بانک و آخرین پناهگاه(وام دهنده)» توسط لورات نوسکی[5] در سال 2008 منتشر گردید که به راههای تهیه نقدینگی بهینه از طریق استقراض از بانک های مرکزی توجه می کند. هزینه هایی که این روش بر آنها تحمیل می کند باعث می شود آنها از بانک مرکزی در گام آخر برای تأمین نقد خود بهره گیرند. این تحقیق کارایی این روش در اقتصادهای شفاف اشعار دارد.

  مدل وایت و نورمندر این مدل فرض شده است که تقسیمات سرمایه گذاری در زمان معین انجام می شود. جریانات ورودی و وجه نقد و جریانات خروجی و هزینه ها اتفاقی بوده که بر طبق یک توزیع احتمالات مشخص نوسان می کند در این مدل متغیر تصمیم گیری عبارت است از آن میزان مانده وجه نقد آغاز دوره که بتواند ثروت مورد انتظار در پایان دوره را به حداکثر برساند (فردوستون ویریگام، 1375، صص 257-266)[6].

  مدل استوندر این مدل علاوه بر در نظر گرفتن وضعیت وجوه نقد در روزهای آتی سعی در به حداقل رساندن معاملات غیر ضروری است. در این مدل دو حد کنترلی وجود دارد که تعیین این حدود به قسمت های خارجی از حد کنترلی که حد بالایی با U،  حد پایینی با L مشخص شده، مرحله آغازین معامله است. حدود داخلی که با U-a و L+a نشان داده شده است انجام واقعی یک معادله را مشخص می کند(کالینگر ،1991، 2248)[7]

  Abstract:

  Liquidity management is a trade- off  between risk and yield .On one hand lack of liquidity, in addition to imposing heavy expenses of resource supplying (i.e. high rated lending from central bank) will lead a bank into bankruptcy. On the other hand, keeping liquidity more than required will spoil investment opportunities and profitability. Thus, to manage liquidity appropriately, it is necessary to recognize effective factors in this section to control them with the purpose of preventing problem and even crisis forming and optimizing profitability of the bank as much as possible.

  One of the most common methods of identifying variables effects is regression analysis. This analysis other than determining the direction, degree and strength of factor effects on dependent variable, identifies the relationship between dependent and independent variables. The obtained  equation provides a forecast  opportunity for the management.

  The subject of this survey is "An Investigation on the Effect of the Resources and Consumption Components of Export Development Bank of Iran on Its Liquidity", which introduces liquidity of EDBI as the dependent variable and components of  resources an consumption of EDBI which are divided into 9 groups as follow as the independent variables:

  Resources include: saving deposits, time deposits, other deposits, deposits by other banks, debt to central bank, facilities by other banks, advanced payments by  costumers, facilities by reserve currency fund and other resources, and revenues And consumption include: receivables from central bank and government, given facilities- installment sale, facilities- social partnership, other facilities, arrearage receivables of given facilities, debtors of  letters of credit and guaranties, arrearage receivables of LC's and LG's, other assets, and expenses.

  By using the balances for the end of the month of mentioned groups from beginning of 1384 up to the end of shahrivar 1389 and by applying multiple regression and also considering classic hypothesis of regression an optimum model was introduced which meets the highest determination coefficient and adjusted determination coefficient. This model is useful in forecasting of the bank liquidity.

  Key Words: Liquidity, Liquidity management, Resources and Consumption, Multiple regression. Export Development Bank of Iran(EDBI)

 • فهرست:

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 4

  2-1 - تاریخچه مطالعاتی. 4

  3-1- بیان مسأله. 11

  4-1- چارچوب نظری تحقیق. 13

  5-1- فرضیه های تحقیق. 14

  6-1- اهداف تحقیق. 15

  7-1- ضرورت انجام تحقیق. 16

  8-1- حدود مطالعاتی. 16

  9-1- متغیرهای مستقل و وابسته. 16

  10-1- تعاریف مفاهیم و واژه ها. 17

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه. 20

  2-2نقدینگی در بانک. 20

  2-2- نقدینگی دارایی ها: 22

  3-2- روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی. 22

  4-2- مدل های نقدینگی. 23

  1-4-2- مدل دوره  نگهداری. 24

  2-4-2- مدل ویلیام بومول. 24

  3-4-2- مدل میلر و اور. 25

  4-4-2- مدل برانک. 25

  5-4-2- مدل استون. 25

  6-4-2- مدل وایت و نورمن. 25

  7-4-2- مدل تقاضا برای پول بانک. 26

  8-4-2- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر. 26

  9-4-2- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه. 26

  10-4-2- مدل مدیریت پول. 26

  11-4-2- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای. 26

  5-2- مدیریت نقدینگی. 27

  6-2- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی. 28

  7-2- چارچوب مدیریت نقدینگی. 29

  1-7-2- مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانک. 29

  2-7-2- اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه. 30

  3-7-2- مدیریت دسترسی به بازار. 33

  4-7-2- برنامه ریزی احتیاطی. 33

  8-2- وظایف مدیر نقدینگی. 34

  9-2- خط مشی هایی برای مدیریت نقدینگی. 34

  1-9-2- خط مشی مدیریت نقدینگی دارایی ها. 35

  1-1-9-2- تئوری وام تجاری. 35

  2-1-9-2- تئوری تبدیل پذیری. 35

  3-1-9-2- تئوری درآمد مورد انتظار. 36

  4-1-9-2- عوامل موثر در مدیریت دارایی ها. 36

  5-1-9-2- ویژگی های دارایی های نقد. 36

  2-9-2- خط مشی مدیریت بدهی ها. 37

  3-9-2- روش های مدیریت نقدینگی متوازن (دارایی ها و بدهی ها) 38

  4-9-2- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد. 38

  10-2- انواع نیازهای نقدینگی. 38

  1-10-2- نیاز نقدینگی سپرده گذاران. 38

  2-10-2- نیاز نقدینگی وام گیرندگان. 39

  3-10-2- ذخیره قانونی. 39

  11-2-  تقاضا و تأمین نقدینگی. 39

  12-2- اولویت های تخصیص منابع. 42

  1-12-2- ذخایر اولیه. 42

  2-12-2- ذخایر ثانویه. 43

  3-12-2- ذخایر ثالثیه. 43

  1-3-12-2- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع. 43

  2-3-12-2- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش. 43

  3-3-12-2- روش انتخاب اوراق بهادار. 43

  13-2- مدیریت منابع بانک ها. 44

  1-13-2-  روش ادغام وجوه. 44

  2-13-2- روش تبدیل وجوه. 46

  3-13-2-  روش برنامه ریزی خطی. 47

  4-13-2-  مدیریت تعهدات. 47

  1-4-13-2- مدیریت تعهدات نقدینگی. 48

  2-4-13-2- مدیریت تعهدات جامع. 49

  5-13-2-  فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها. 49

  14-2- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی. 50

  1-14-2- پردازش برنامه ریزی نقدینگی. 50

  1-1-14-2- بودجه بندی نقدینگی. 50

  2-1-14-2- پیش بینی جریان نقدینگی. 51

  3-1-14-2- کنترل جریان نقدینگی. 52

  2-14-2- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها. 52

  1-2-14-2- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی. 52

  2-2-14-2- پیش‌بینی راهکارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با کمبود/مازاد نقدینگی. 53

  3-14-2- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی. 53

  15-2- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی. 53

  16-2- دلایل مواجه شدن بانک با مشکلات عمده نقدینگی. 54

  17-2- انواع ریسک در بانک ها. 55

  1-17-2- ریسک عملیاتی. 55

  2-17-2- ریسک اعتباری. 55

  3-17-2- ریسک بازار. 56

  4-17-2- ریسک قانونی. 56

  5-17-2- ریسک نقدینگی. 57

  18-2- ابعاد ریسک نقدینگی. 61

  1-18-2- ریسک تامین مالی. 61

  2-18-2- ریسک زمان. 61

  3-18-2- ریسک تعهدات. 61

  19-2- شاخص های هشدار دهنده ریسک نقدینگی. 62

  20-2- مدیریت ریسک و نقدینگی. 62

  21-2- مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی. 66

  1-21-2- موانع بانکداری اسلامی. 66

  22-2- نقش بانکهای توسعه ای - تخصصی در اقتصاد کشور. 67

  23-2- آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران. 69

  24-2- خلاصه فصل. 70

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه. 72

  2-3- روش تحقیق. 72

  3-3- مدل تحلیلی تحقیق. 73

  4-3-   مراحل انجام تحقیق. 76

  5-3- متغیرهای تحقیق. 76

  1-5-3- متغیر وابسته. 76

  2-5-3- متغیرهای مستقل. 76

  1-2-5-3- منابع. 76

  2-2-5-3-  مصارف. 77

  6-3- جامعه و نمونه آماری. 78

  7-3- روش و ابزار گردآوری داده ها. 78

  8-3- روش های آماری تحلیل داده ها. 79

  1-8-3- رگرسیون خطی. 79

  2-8-3- تحلیل رگرسیون و استنباط آماری. 80

  3-8-3- رگرسیون و تحلیل واریانس. 80

  4-8-3- همبستگی. 81

  1-4-8-3- ضریب تعیین. 81

  2-4-8-3- ضریب همبستگی. 81

  5-8-3- آزمون معنی دار بودن r (ضریب هبستگی) 82

  6-8-3- ضریب تعیین تصحیح شده. 82

  7-8-3- رگرسیون چندگانه. 83

  8-8-3 مدل رگرسیون چندگانه تحقیق. 83

  1-8-8-3- روش های انتخاب متغیرهای مناسب. 84

  9-3 - فرض های اساسی رگرسیون. 85

  10-3- آزمون فرض های اساسی رگرسیون. 86

  1-10-3- آزمون  خود همبستگی. 86

  1-1-10-3- خود همبستگی. 86

  2-1-10-3-  خود همبستگی مرتبه اول. 87

  3-1-10-3- آزمون دوربین- واتسن. 88

  2-10-3- آزمون غیرنرمال بودن توزیع باقیمانده ها ( و غیرصفر بودن میانگین باقیمانده ها) 89

  3-10-3- آزمون نابرابری واریانس های جملات اختلال. 89

  1-3-10-3- آزمون بریوش- پاگان- گادفری. 90

  4-10-3- آزمون معنی‌دار بودن کل رگرسیون. 90

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏. 92

  2-4- توصیف داده ها. 92

  4-4- آزمونهای فرضهای کلاسیک رگرسیون روی مدل. 100

  1-4-4- آزمون عدم وجود خود همبستگی. 100

  2-4-4- آزمون نرمال بودن توزیع باقیمانده ها (خطاها) 101

  3-4-4- آزمون همسانی واریانس باقیمانده ها. 102

  5-4- آزمون فرضیه های تحقیق. 103

  1-5-4- آزمون فرضیه اول. 105

  2-5-4- آزمون فرضیه دوم. 105

  3-5-4- آزمون فرضیه سوم. 105

  4-5-4- آزمون فرضیه چهارم. 106

  5-5-4- آزمون فرضیه پنجم. 107

  6-5-4- آزمون فرضیه ششم. 107

  7-5-4- آزمون فرضیه هفتم. 108

  8-5-4- آزمون فرضیه هشتم. 108

  9-5-4- آزمون فرضیه نهم. 109

  10-5-4- آزمون فرضیه دهم. 109

  11-5-4- آزمون فرضیه یازدهم. 110

  12-5-4- آزمون فرضیه دوازدهم. 110

  13-5-4- آزمون فرضیه سیزدهم. 110

  14-5-4- آزمون فرضیه چهاردهم. 111

  15-5-4- آزمون فرضیه پانزدهم. 111

  16-5-4- آزمون فرضیه شانزدهم. 112

  17-5-4- آزمون فرضیه هفدهم. 112

  18-5-4 آزمون فرضیه هجدهم. 113

  6-4- خلاصه فصل. 113

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه. 116

  2-5- نتایج تحقیق. 116

  3-5- محدودیتهای تحقیق. 118

  4-5- پیشنهادهایی بر اساس یافته های تحقیق. 119

  5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 121

  پیوست ها

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی. 131

  منابع لاتین: 133

  چکیده لاتین. 134

   

  منبع:

   

  منابع فارسی:

  آذر، ع، و محمد مومنی،، 1385، "آمار و کاربرد آن در مدیریت- تحلیل آماری"، جلد دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ نهم.

  احمدپور، ه، 1387، "نا اطمینانی و استراتژی بهینه در مدیریت نقدینگی بانکها"، نشریه بانک و اقتصاد، شماره 95.

  ارجمند نژاد، ع، 1384، "اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر (اصول اساسی کمیته بال) " ، مجله روند، نشریه علمی تخصصی بانک مرکزی، شماره 45.

  اشمیت، ا، ترجمه علی قنبری، 1388، "اقتصادسنجی"، پژوهشکده اقتصاد، چاپ اول.

  اصانلو، ع، 1388، "بررسی آثار اجرای سامانه تسویه ناخالص آنی بر مدیریت نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران (آزمون روشهای پیش بینی حداقل تراز)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی بانکداری ایران

  اعتضادی، م ، 1381" مدیریت نقدینگی و ذخایر در بانکها و موسسات اعتباری"، فصلنامه بانک صادرات ایران، شماره 31.

  بختیاری،ح، 1385،  "روشهای موثر در مدیریت نقدینگی"، فصلنامه حسابرس،  شماره 34.

  ثابتی کهنمویی،م، 1386، "طراحی و تدوین مدل بهینه مدیریت نقدینگی در بانک صنعت و معدن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، ، دانشگاه تربیت مدرس.

  حافظ نیا، م، 1387، "مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی"، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ پانزدهم

  حسن زاده،ک و دیگران ، 1383، "بررسی ویژگی ها و محدوده فعالیت های بانک های توسعه ای تخصصی در ایران"، چاپ اول

  خاکی، غ، 1387، "روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، انتشارات بازتاب، چاپ چهارم.

  شباهنگ، ر، 1379، "مدیریت مالی"، جلد اول، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، چاپ چهارم.

  شباهنگ، ر، 138، "مدیریت مالی" ، جلد دوم، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، چاپ دوم.

  عرب مازار، ع،و حمید قنبری، 1378، "مبانی نظری مدیریت نقدینگی در بانکها"، چاپ اول.

  عنصری، ا، 1384، "چارچوب پیشنهادی برای نظام مدیریت ریسک نقدینگی در بانک صنعت و معدن"، اداره مطالعات ریسک و نهادها.

  فرجی، ی، 138، "آشنایی با ابزارها و نهادهای پولی مالی"، تهران، موسسه عالی بانکداری ایران.

  فردوستون، ی، ترجمه حامد عبده تبریزی و پیمان مشیرزاده مویدی، 1375، "مدیریت مالی"، جلد دوم، تهران، انتشارات آگاه.

  کریمی،عبدالجبار، مترجم علیرضا صالحی، 1387، "مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی"، نشریه بانک و اقتصاد، شماره 92.

  مجتهد، ا، عباس حسن زاده، 1384، "پول و بانکداری و نهادهای مالی"، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول.

  مستشار، س،1387، "جزوه آموزشی مدیریت نقدینگی"، سایت آموزش اینترنی تادا(توسعه الکترونیکی دانش آینده).

  نعیمی، ا، 1385، "پیش بینی نقدینگی در بانک سپه"،پایان نامه کارشناسی ارشد، ،موسسه عالی بانکداری.

  هژبر کیانی، ک، 1377، "اقتصادسنجی و کاربرد آن"، انتشارات ققنوس، چاپ دوم.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع لاتین:

   

  Basel Committee on Bannking Supervision,(2000),“Sound Practices for Managing Liquidity  in Banking Organisation”.

  Gallinger, George, P.Basil Healey,(1991),“Liquidity Analysis And Management”, Second Edition, McGraw-Hill International Editions.

  Gardner Mona J; Dixiel.Mills. (1994), “Managing Financial Institution”, Third edition, Elizabeth Widdicombe- Florida U.S.A.

  Moyer, R.C., McGuigan, J.R., Kretlow, W.J., (2001), “Contemporary Financial Management”, Eighth Edition, South-Western Publishing. Ohio.

  Reed, E., Gill, E.K., (1989), “Commercial Banking”. Fourth Edition, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jercy.

  Rose, P.,  Fraster, D.,(1980), "Financial Institutions", Third Edition, Business Publication Ins.

  Rose, P., (1999), “Commercial Bank Management”, Fourth edition, McGraw-Hill International Editions.

  -Shy, Oz, Stenbacka, Rune, (2007), “Liquidity Provision And Optimal bank Regulation”, International Journal  of Economic Theory, vo l3, pp.219-233.

  Tripe, David, (2002), "Liquidity Risk in Banks"

  Wagner, Wolf, “The liquidity of bank assets and banking stability”, Journal of Banking & Finance, vol 31,pp.121-139.

  Woodworth,(1968)," Planning Bank Liquidity Needs", The bankers magazine.

  Woodworth,(1968),"Bank Liquidity Management: Theories and Techniques", The bankers magazine.


موضوع پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن, نمونه پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن, جستجوی پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن, فایل Word پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن, دانلود پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن, فایل PDF پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن, پروژه در مورد پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن, پروژه درباره پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

پایان نامه جهت دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی چکیده: همراه با پیشرفت تکنولوژی و با توجه به پیوند همه جانبه زندگی انسان با فن آوری های ارتباطاتی و خصوصاً اینترنت، سیستم بانکداری در تمامی کشورها در قرن اخیر دچار تغییر و تحولاتی بوده است. تمامی این تلاشها در جهت کاهش هزینه سرمایه و هزینه فرصت از دست رفته و افزایش کارایی سرمایه گذاری های انجام شده بوده است. در این ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده در این پایان‌نامه به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌ها در ایران به تفکیک بانک خصوصی (12 بانک) و دولتی (5 بانک) طی سال‌های1385-1392 پرداخته شده است. براساس آزمون‌های انجام شده، در برآورد مدل بانک‌های خصوصی از روش داده‌های تابلویی و برای بانک‌های دولتی از روش اثرات مشترک استفاده ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش: تحول چکیده : هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک ها است. جامعه آماری تحقیق ، مدیران شعب بانک های (سامان ، سپه ، تجارت) استان گیلان است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین آنها نمونه گیری انجام شد. جمع آوری اطلاعات در خصوص متغیر هوش هیجانی با استفاده از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده این تحقیق در صدد بود تا به چند سئوال مهم در موضوع استانداردهای جدید بین المللی نقدینگی پاسخ هایی را ارائه دهد. اولاً در حالی که نسبت های ریسک نقدینگی جدید روش شناسی های اضافی نسبت پوششی و خالص دارایی های نقدی را می سازد، اجزا و مفروضاتی را فراهم می آورد که آنها بطور کلی مورد آزمون قرار نگرفته اند. ثانیاً، از آنجا ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مديريت «M.A.» گرايش: مالي زمستان 1391   چکيده     هدف پژوهش حاضر، تبيين رابطه­ي بين شايستگي­هاي رهبري

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» گرایش : حسابداری چکیده: در ایران نقش بازارهای پولی (بانک­ها) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار) می باشد بنابراین، با توجه به نقش برجسته بانک ها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آنها می­تواند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تجهیز و ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A.» رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی را در عملکرد بهتر شرکت‌ها بازی می‌کند. لذا تعیین سیاست‌های مناسب در این جهت می‌تواند تأثیر بیشتر و بسزائی داشته باشد. چراکه هرچه عملکرد شرکت‌ها بهتر گردد ارزش آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. از این رو می‌تواند گفت ثروت سهامداران نیز افزایش پیدا خواهد کرد. تحقیق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MA رشته: مدیریت بازرگانی چکیده: بر اساس نظریات اقتصادی توسعه سیستم مالی از طریق گسترش و همچنین متنوع سازی بازارهای مالی کشور منجر به تخصیص مناسب تر منابع و نهایتاًرشد اقتصادی سریع تر می گردد.هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین توسعه بازارهای پولی و مالی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است . برای این منظور با استفاده از روش الگوی خود همبسته ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ کارشناسی ارشد M.A مدیریت بازرگانی- مالی چکیده: مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش چهار فرضیه تدوین گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: داخلی چکیده سیستم ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف سازمانی یکی از ارکان اصلی فرآیند برنامه ریزی به منظور بهبود فعالیت ها می باشد. طراحی و مدیریت نظام سنجش و ارزیابی یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها می باشد. از این رو در این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد از روش تحلیل پوششی داده ها که به عنوان ...

ثبت سفارش