پایان نامه اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن

word 596 KB 32420 71
1393 کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی - دامپروری - دام و طیور
قیمت قبل:۶۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی علوم دامی- فیزیولوژی دام

  چکیده

   

  اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولید مثلی مرغ­ های مادر گوشتی مسن

  با هدف بهبود کیفیت تخم­مرغ و نفوذ اسپرم به لایه فرا­ویتلین و افزایش باروری، تفاله خشک مرکبات به جیره مرغ­های مولد مسن سویه کاب 500 افزوده شد. شمار 36 قطعه مرغ مادر گوشتی سویه کاب 500 و 12 خروس هم­سویه آن­ها، در سن 65 هفتگی به شیوه تصادفی گزینش و مرغ­ها به سه گروه 12 تایی تقسیم شدند. تفاله خشک مرکبات در سطوح صفر، 5 و 10 درصد به مدت 10 هفته در جیره (به ترتیب T1، T2 و T3) به کار برده شد. آب به شکل آزاد و خوراک به شکل محدود در ساعت 7:30 صبح در اختیار پرندگان قرار گرفت. خروس­ها برای انزال­گیری به مدت دو هفته با مالش شکمی عادت­دهی شدند. عملیات تلقیح مرغ­ها بین ساعت 16- 14 انجام شد. در طول 10 هفته، تولید تخم مرغ و فروزه­های کیفی آن مانند وزن تخم­مرغ، شاخص شکل ظاهری، شاخص زرده، واحد هاو، ضخامت پوسته، pH آلبومن، pH زرده و نرخ باروری ارزیابی شدند. ارزیابی نفوذ اسپرم به لایه فرا­ویتلین و اندازه­گیری شاخص پراکسیداسیون لیپیدی (TBARS) در هفته پایانی آزمایش انجام شد. یافته­ها نشان دادند که جیره بر باروری، نرخ نفوذ اسپرم به لایه فرا­ویتلین ، شاخص پراکسیداسیون لیپیدی (TBARS)، شاخص زرده، شاخص شکل ظاهری تخم­مرغ، وزن بدن، وزن تخم­مرغ، pH آلبومن و pH زرده اثری نداشت. تغذیه تفاله خشک مرکبات با افزایش واحد هاو، ضخامت پوسته، وزن تخم­مرغ همراه بود. با توجه به اثر مثبت تفاله مرکبات در سطوح مصرفی بر روی برخی از خصوصیات کیفی تخم­مرغ و دسترسی فراوان و ارزان قیمت بودن تفاله مرکبات، از این رو تغذیه تفاله مرکبات به جیره پرنده­های مولد مسن دست کم در سطوح مصرفی در آزمایش کنونی می­تواند استفاده شود.

   

  واژگان کلیدی: تفاله مرکبات، کیفیت تخم­ مرغ، نفوذ اسپرم، مرغ مادر

   

  فصل 1- مقدمه

   

  سن پرنده با عملکرد تولید مثلی آن رابطه وارونه دارد (Robinson et al., 1990). در نژاد­هایی که پتانسیل ژنتیکی بیشینه­ای برای تولید تخم مرغ دارند، با افزایش سن، تولید کاهش می­یابد. فزون بر این، تخم­مرغ­هایی که در طول چرخده دوم تولید گذاشته می­شوند، باروری کمتری دارند و جوجه درآوری آن ها ممکن است کم شود (Lerner et al., 1993). اگر اسپرم در لوله های انباشت اسپرم (SST)[1] موجود باشد و فرآیند تخمک ریزی طبیعی باشد، تخم­مرغ معمولاً بارور خواهد بود. بیشتر تخم­مرغ­هایی که تا 7 روز پس از جفتگیری طبیعی یا تلقیح مصنوعی تولید می شوند، بارور هستند (لیسون و سامرز، 1382). برخلاف پستانداران، اسپرم پرندگان برای لقاح با تخمک، به کاپاسیته شدن درون دستگاه تولید مثل ماده نیازی ندارد .(Howarth, 1971) برای لقاح موفق، اسپرم باید تمام گامه های فرآیند لقاح مانند جابه­جایی، انباشت در SST، پیوند و نفوذ به لایه پیش ویتلین ( [2](PVLو یکی شدن با تخمک را سپری کند(Donoghue, 1999) . ارزیابی نفوذ اسپرم به لایه پیش ویتلین به عنوان نمایه ای از باروری کل و کنش اسپرم است (Bramwell et al., 1995). چون اسپرم برای نفوذ به تخمک باید توان ورود به SST، جابه­جایی در لوله های تولید مثلی و نفوذ به PVL را داشته باشد، شمار بالای منافذ اسپرم در PVL نشان دهنده توان باروری بالا است
   .(Bramwell et al., 1995; Christensen et al., 2006) بین باروری و شمار اسپرم­هایی که به صفحه رویانی (بلاستودیسک)[3] نفوذ می­کنند، همبستگی وجود دارد. پس از تلقیح شمار مشخصی اسپرم، انتظار می­رود که با گذشت زمان باروری کاهش یابد. این کاهش باروری، با کاهش سریع شمار اسپرم هایی که به بلاستودیسک نفوذ می­کنند، همراه است (لیسون و سامرز، 1382). بر این اساس، با افزایش سن مرغ از 27 به 56 هفتگی، شمار منافذ نفوذ اسپرم در بلاستودیسک از 113 به 60 کاهش یافت (Bramwell et al., 1995). با افزایش سن مرغ، شمار یا توانایی
  گیرنده­های اسپرم در بلاستودیسک، می­تواند کاهش یابد. همچنین، افزایش سن با کوتاه شدن طول توالی تخم گذاری[4](Williams and Sharp, 1978) ، افزایش فاصله بین تخمک ریزی ها از 24 ساعت به 26 تا 27ساعت و کاهش تولید تخم (Romanoff and Romanoff , 1949)، کاهش نرخ جابه­جایی زرده بین 24 تا 78 هفتگی (Lacassagne, 1960)، کاهش نرخ ورود فولیکول به گامه پایانی رشد تند و در پی آن انباشت زرده در شمار کمتری فولیکول
  (Williams and Sharp, 1978)، کاهش حساسیت فولیکول به LH و کاهش توان تخمک­ریزی آن همراه است (Moudgal and Razdan, 1985).

   

  نقش اساسی غذا در حفظ سلامتی، عملکرد تولیدی و تولید مثلی چمانگان و پرندگان روز به روز روشن­تر می­شود. از میان بسیاری از سازه های غذایی، آنتی­اکسیدان­ها اهمیت ویژه ای در حفظ سطوح بالای رشد، تولید و سیستم ایمنی در پرندگان دارند. این مفهوم با درک نقش آنتی­اکسیدان­ها در کاهش آثار زیان بار رادیکال­های آزاد[5] و متابولیت­های سمی در حیوانات آشکارتر می شود. یکی از مهم ترین راه کارها در پیش گیری از تنش اکسیداتیو و ایجاد موازنه آنتی­اکسیدانی در بدن حیوانات، افزایش توان آنتی­اکسیدانی از راه بهینه سازی آنتی­اکسیدان دریافتی از راه خوراک است(Surai et al., 2010) . در فرآیند های احیا و تبدیل اکسیژن به آب، چندین ماده سمی مانند یون سوپر اکسید، پراکسید هیدروژن و رادیکال هیدروکسیل در بدن تولید می شوند. این ترکیبات سازه های اکسید­کننده نیرومندی هستند که تهدیدی برای سلول های زنده به شمار می­روند؛ زیرا می توانند سبب تخریب بخش­های پروتینی و لیپیدی سلول­ها شوند. پراکسیداسیون لیپید­های غشا نیز می­تواند سبب پراکسیداسیون پروتین­های غشا شود(Breininger et al., 2005) . از پیامد پراکسیداسیون لیپید، کاهش اسیدهای چرب غیر­اشباع همراه با تولید رادیکال های آزاد است. این رادیکال ها سبب افزایش پراکسیداسیون لیپید و تولید مالون­دای­آلدهاید (MDA)[6] و ٤- هایدروکسی­نوننول[7] خواهند شد (Baumber et al., 2000). تقریبا تمام سلول­ها، ترکیبات و آنزیم­هایی دارند که می­توانند آثار سمی انواع اکسیژن­های واکنش پذیر[8] را خنثی کنند .(Sreejith et al., 2006) سیستم آنتی­اکسیدانی در پستانداران و پرندگان اهلی از سه سطح عمده دفاعی به نام گلوتاتیون پراکسیداز[9]، سوپراکسید دیسموتاز[10] و کاتالاز[11] تشکیل شده است (Surai et al., 1998b). دو گروه آنتی­اکسیدانی در تخم پرندگان شناسایی شده­اند: آنتی­اکسیدان­های محلول در آب که در آلبومن، و آنتی­اکسیدان­های محلول در چربی که در زرده یافت می شوند. گروه دوم شامل ویتامین E و کاروتینوییدها هستند که هر دو تنها به وسیله گیاهان ساخته می شوند و جانوران باید آنها را از راه خوراک دریافت کنند
   (Surai, 2002). زرده تخم مقدار فراوانی لیپید دارد که بخش عمده نیاز انرژی رویان را تامین می­کند. این لیپیدها جزیی از ساختار غشاهای بیولوژیک و پیش­ساز ترکیباتی مانند هورمون­ها نیز هستند. رادیکال­های آزاد می­توانند لیپیدهای مهم زرده را طی پراکسیداسیون تخریب کنند.
  آنتی­اکسیدان­ها می­توانند از این تخریب جلوگیری کنند و این امکان را فراهم آورند که لیپیدها در فرآیند رشد رویان به کار روند و یا این که انباشت شوند و پس از تولد در تکامل سیستم­های ایمنی، هورمونی و گوارشی در طول هفته نخست زندگی به کار روند (Surai, 2002). رویان ها ممکن است در معرض تنش ناشی از گرمای اضافه تولیدی در گامه­های پایانی دوره جوجه­کشی قرار گیرند (Tullett, 1990). تکامل رویان به انباشت اسیدهای چرب غیر­اشباع با چند پیوند دوگانه در لیپید موجود در بافت های رویانی وابسته است
  (Noble and Speake, 1997; Speake et al., 1998). این موضوع حساسیت بالای بافت های رویانی به پراکسیداسیون لیپید و رادیکال های آزاد را سبب می­شود (Surai, 1999a). تنش اکسیداتیو در روزهای پایانی پیش از تولد و روزهای آغازین پس از تولد جوجه، می تواند سبب بروز مشکل شود و در پی آن نرخ جوجه­درآوری را کاهش و مرگ و میر پس از تولد را افزایش دهد. از این رو، تکامل توان آنتی اکسیدانی کارآمد در بافت­ها، برای جلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدها ضروری است. سیستم آنتی­اکسیدانی رویان و جوجه تازه متولد شده بر پایه آنزیم­های آنتی­اکسیدانی مانند سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز (Surai, 1999a, b)، ویتامین E (Surai, 1999b)، کاروتینویید[12] (Surai et al., 2001a, b)، آسکوربیک اسید[13]
   (Surai et al., 1996) و گلوتاتیون احیا شده[14] (Surai, 1999b) استوار است.

   

  Abstract

   

  Effect of dietary citrus pulp on the reproductive performance in aged broiler breeder hens

   

  By

  Fateme Firouzi

   

  The aim of this study was to determine the effects of citrus pulp on egg quality, including yolk lipid peroxidation, and on sperm penetration to perivitelline layer (as a measure of fertility) in aged broiler breeder hens. A total of 36 breeder hens at 65 weeks of age (Cobb 500) were randomly selected and allotted to 3 treatments with 3 replicates of 4 hens each. Diets containing dried citrus pulp (0, 5 or 10 % in dry matter) were fed for 10 weeks.  Twelve age-matched breeder roosters from the same strain, which received a diet without citrus pulp, were trained for sperm collection by the abdominal massage technique. The hens were inseminated on the last two days of each week between 14:00 to 16:00. Egg production, egg weight, egg shape index, yolk index, Haugh unit, shell thickness, albumen pH, and yolk pH were determined for 10 consecutive weeks. Sperm penetration rate (fertility) and concentration of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in the yolk were measured during the last week of the experiment. Overall, dietary citrus pulp did not affect the live body weight, egg fertility, yolk TBARS concentration, yolk index, egg shape index, albumen pH and yolk pH. Feeding citrus pulp improved the Haugh unit, shell thickness and egg weight. Considering the beneficial effect of citrus pulp on several egg quality traits, and the low cost and availability of citrus pulp, at least 10% citrus pulp (dry matter basis) may be included in the ration of the aged broiler breeder hens.

  Key words: Citrus pulp- Egg quality- Sperm penetration- Broiler breeder

 • فهرست:

  فصل اول: مقدمه............................................................................................................... 2

  1-1- اهداف پژوهش..................................................................................................................................... 6

  فصل دوم: پیشینه پژوهش.............................................................................................. 8

  2-1- شرایط نگهداری تفاله مرکبات.......................................................................................................... 8

  2-2- ارزش غذایی تفاله مرکبات................................................................................................................ 9

  2-3- اثرات خوراک­های دارای آنتی­اکسیدان.......................................................................................... 10

  2-4- اثرات تفاله مرکبات........................................................................................................................... 11

  فصل سوم: مواد و روش­ها.............................................................................................. 15

  3-1- محل و زمان اجرای پژوهش.................................................................................................................. 15

  3-2- آماده ­سازی سالن..................................................................................................................................................... 15

  3-3- تهیه پودر تفاله خشک مرکبات........................................................................................................ 15

  3-4- روش انجام پژوهش.................................................................................................................................. 16

  3-5- تیمار­های آزمایشی............................................................................................................................ 16

  3-6- تهیه جیره............................................................................................................................................ 17

  3-7- مواد و وسایل لازم.................................................................................................................................... 19

  3-8- تلقیح مصنوعی................................................................................................................................... 20

  3-9- پارامترهای اندازه­گیری شده.............................................................................................................. 21

  3-9-1- وزن کشی مرغ­ها.......................................................................................................................... 21

  3-9-2-تولید تخ­مرغ.................................................................................................................................... 21

  3-9-3-وزن تخم­مرغ....................................................................................................................................... 21

  3-9-4- شاخص شکل تخم­مرغ............................................................................................................. 21

  3-9-5- شاخص زرده.................................................................................................................................. 22

  3-9-6-.باروری............................................................................................................................................... 22

  3-9-7- ضخامت پوسته.............................................................................................................................. 22

  3-9-8- ارتفاع زرده و سفیده و واحد هاو.......................................................................................... 23

  3-9-9- تعیین pH سفیده .......................................................................................................................... 24

  3-9-10- اندازه­گیری غلظت MDA................................................................................................................. 24

  3-9-10-1- تهیه محلول­ها.................................................................................................................... 25

  3-9-10-2- رسم منحنی استاندارد........................................................................................................... 26

  3-9-10-3- اندازه­گیری غلظت MDA زرده تخم­مرغ.................................................................... 27

  3-9-11- ارزیابی نفوذ اسپرم................................................................................................................. 28

  3-10- آنالیز آماری................................................................................................................................... 30

  فصل چهارم: نتایج.......................................................................................................... 32

  4-1- وزن بدن............................................................................................................................................... 32

  4-2- ویژگی­های کیفی تخم­مرغ.............................................................................................................. 33

  4-2-1- تولید تخم­مرغ................................................................................................................................. 33

  4-2-2- وزن تخم­مرغ............................................................................................................................... 33

  4-2-3- ضخامت پوسته تخم­مرغ.......................................................................................................... 34

  4-2-4- ارتفاع آلبومن.............................................................................................................................. 34

  4-2-5- واحد هاو...................................................................................................................................... 35

  4-2-6- ارتفاع زرده...................................................................................................................................... 35

  4-2-7- قطر زرده......................................................................................................................................... 35

  4-2-8- شاخص زرده.................................................................................................................................. 36

  4-2-9- طول تخم­مرغ.................................................................................................................................... 36

  4-2-10- عرض تخم-مرغ............................................................................................................................ 37

  4-2-11- شاخص شکل تخم­مرغ.......................................................................................................... 37

  4-2-12- pH زرده...................................................................................................................................... 37

  4-2-13- pH آلبومن.................................................................................................................................. 38

  4-3- شاخص پراکسیداسیون لیپیدهای زرده تخم­مرغ­ها..................................................................... 38

  4-4- درصد باروری و نرخ نفوذ اسپرم به لایه فراویتلین................................................................... 38

  فصل پنجم: بحث............................................................................................................. 49

  پیشنهاد­ها............................................................................................................................................................ 55

  منابع.................................................................................................................................. 56

   

   

  منبع:

   

  اتچز، ر. ج.، (۱۳۸٠). تولید مثل در پرندگان اهلی (برگرداننده: دکتر محمد جواد ضمیری). انتشارات دانشگاه شیراز. ۲۴۴ ص.

  لیسون، اس. و جی. دی. سامرز، (1382). پرورش مرغ مادر گوشتی (برگردانندگان: دکتر مجتبی زاغری، مهندی علیرضا جعفری اروری). انتشارات آیه. 37 ص.

  Ali, M. N., Hassan, M. S., Abd El-Ghany, F. A., 2007. Effect of strain, type of natural antioxidant and sulphate ion on productive, physiological and hatching performance of native laying hens. International Journal of Poultry Science, 6:539-554.

  Al Khawaja, Z. F. Z., 2003. Utilization of citrus pulp in broiler rations. Ph.D. Thesis. An-Najah National University Faculty of Graduate Studies.

  Baumber, J., Ball, B. A., Gravance, C. G., Mina, V., Davies, M. C. G., 2000. The effect of reactive oxygen species on equine sperm motility, viability, acrosomal integrity, mitochondrial membrane potential and membrane lipid–peroxidation. Journal of Andrology, 21:895-902.

  Bennett, C. D., 1992. The influence of shell thickness on hatchability in commercial broiler breeder flocks. The Journal of Applied Poultry Research, 1:61-65.

  Bocco, A., Cuvelier, M. E., Richard, H., Berset, C., 1998. Antioxidant activity and phenolic composition of citrus peel and seed extracts. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46:2123-2129.

  Botsoglou, N. A., Florou-Paneri, P., Botsoglou, E., Dotas, V., Gian-nenas, I., Koidis, A., Mitrakos, P., 2005. The effect of feeding rosemary, oregano, saffron and alpha-tocopheryl acetate on hen performance and oxidative stability of eggs. S. Afr. Journal of Animal Science. 35:143–151

  Bramwell, R. K., Marks, H. L., Howarth, B., 1995. Quantitative determination of spermatozoa penetration of the perivitelline layer of the hen's ovum as assessed on oviposited eggs. Poultry Science. 74:1875-1883.

  Bramwell, R. K., McDaniel, C. D., Wilson, J. L., Howarth, B., 1996. Age effect of male and female broiler breeders on sperm penetration of the perivitelline layer overlying the germinal disc. Poultry Science, 75:755-762

  Breininger, V. E., Beorlegui, N. B., Oflaherti, C. M., Beconi, M. T., 2005. Alpha tocopherol improves biochemical and dynamic parameters in cryopreserved boar semen. Theriogenology 63:2126-2135.

  Brillard, J. P., 1993. Sperm storage and transport following natural mating and artifical insemination. Poultry Science. 72: 923-928.

  Calabro, M. L., Galtieri, V., Cutroneo, P., Tommasini, S., Ficarra, R., 2004. Study of the extraction procedure by experimental design and validation of a LC method for determination of flavonoidsin citrus bergamia juice. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 35:349-363.

  Canene-Adams, K., Campbell,  J. K., Zaripheh, S., Jeffery, E. H., Erdman, J. W., 2005. The tomato as a functional food. The Journal of Nutrition 135:1226-1230.

  Christensen, V. L., Fairchild, B. D., Ort, D. T., 2006. Dam and sire effects on sperm penetration of the perivitelline layer of eggs produced by two strains of commercial turkeys. The Journal of Applied Poultry Research 15:82-88.

  Chaudry, M. A., Badshah, A., Bibi, N., Zeb, A., Ahmed, T., Ali, S., Termeulen, U., 2004. Citrus waste utilization in poultry rations. Arch. Geflugelk. 68:206-210.

  Crawshaw, R., 2004. Co-product Feeds: Animal Feeds from the Food and Drinks Industries. Nothingham University Press,  pp. 245-247.

  Donoghue, A. M., 1999. Prospective approaches to avoid flock fertility problems: Predictive assessment of sperm function traits in poultry. Poultry Science 78:437-443.

  Eisenhardt Jr, W. A., McKay, R. P., Saleeb, F. Z., Zeller, B. L., 1984. Method for producing dried citrus pulp. U.S. Patent No. 4,477,481. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

  El Boushy, A. R. Y., Van der Poel, A. F. B., 2000. Handbook of Poultry Feed from Waste: Processing and Use. Springer-Verlag, New York, pp. 428.

  El Boushy, A. R. Y., Van Der Poel, A. F. B., 1994. The benefit of feed from waste. In Poultry Feed from Waste. Springer US. pp. 1-33.

  Fayoux, S. P. C., Hernandez, R. J., Holland, R. V., 2007. The debittering of navel orange juice using polymeric films. Journal of Food Science 72:E143-E154.

  Fegeros, K., Zervas, G., Stamouli, S., Apostolaki, E., 1995. Nutritive value of dried citrus pulp and its effect on milk yield and milk composition of lactating ewes. Journal of Dairy Science 78:1116-1121.

   Fernandez-Lopez, J., Zhi, N. L., Aleson-Carbonell, J. A., Perez- Alvarez, V., Kuri, A., 2005. Antioxidant and antibacterial activities of natural extracts: application in beef meatballs. Meat Science 69:371-380.

  Fegeros, K., Zervas, G., Stamouli, S., Apostolaki, E., 1995. Nutritive value of dried citrus pulp and its effect on milk yield and milk composition of lactating ewes. Journal of Dairy Science, 78: 1116-1121.

  Fuller, M. F., 2004. The Encyclopedia of Farm Animal Nutrition. CABI Publishing Series. Wallingford, UK, pp. 606.

  Ghasemi, R., Zarei, M., Torki, M., 2010. Adding medicinal herbs including garlic (Allium sativum) and thyme (Thymus vulgaris) to diet of laying hens and evaluating productive performance and egg quality characteristics. American Journal of Animal and Veterinary Sciences, 5:151.

  Gohi, B., 1981. Tropical feeds. FAO Animal Production and Health Series, 12.

  Guo, Y., Tang, Q., Yuan, J., Jiang, Z., 2001. Effects of supplementation with vitamin E on the performance and the tissue peroxidation of broiler chicks and the stability of thigh meat against oxidative deterioration. Animal Feed Science and Technology, 89:165-173.

  Harb, M., 1971. Citrus pulp as a source of energy for ruminants. M.Sc. Thesis. American University of Beirut.

  Hayat, Z., Cherian, G., Pasha, T. N., Khattak, F. M., Jabbar, M. A., 2009. Effect of feeding flax and two types of antioxidants on egg production, egg quality, and lipid composition of eggs. The Journal of Applied Poultry Research, 18:541-551.

  Hollman, P., Katan, M., 1999. Dietary flavonoids: intake, health effects and bioavailability. Food and Chemical Toxicology 37:937-942.

  Howarth, B. Jr., 1971. An examination for sperm capacitation in the fowl. Biology of Reproduction 3:338-341.

  Karlberg, A.T., Magnusson, K., Nilsson, U., 1992. Air oxidation of d‐limonene (the citrus solvent) creates potent allergens. Contact Dermatitis, 26:332-340.

  Kirunda, D. F. K., McKee, S. R., 2000. Relating quality characteristics of aged eggs and fresh eggs to vitelline membrane strength as determined by a texture analyzer. Poultry Science, 79:1189-1193.

  Lacassagne, L., 1960. Etude comparée des reserves vitellines et de la durée de la phase de grand accroissement de l'ovocyte chez la poule domestique. Influence de 1'age de Panimal et de la longueur de la série . Annales de Zootechnie, 9:85-96

  Ledvinka, Z., Tumova, E., Englmaierova, M., Podsednicek, M., 2012. Egg quality of three laying hen genotypes kept in conventional cages and on litter. Archiv fur Geflugelkunde, 76:38-46.

  Lee, S. J., Umano, K., Shibamoto, T., Lee, K. G., 2005. Identification of volatile components in basil (< i> Ocimum basilicum L.) and thyme leaves (< i> Thymus vulgaris L.) and their antioxidant properties. Food Chemistry, 91: 131-137.

  Lerner, S. P., French, N., McIntyre, D., Baxter-Jones, C., 1993. Age-related changes in egg production, fertility, embryonic mortality, and hatchability in commercial turkey flocks. Poultry Science 72:1025-1039.

  Lipton, S. A., Rosenberg, P. A., 1994. Excitatory amino acids as a final common pathway for neurologic disorders. New England Journal of Medicine 330:613-622.

  Martýn, F. R., Frutos, M. J., Perez-Alvarez, J. A., Martýnez-Sanchez, F., Del Rýo, J. A., 2002. Flavonoids as nutraceuticals: structural related antioxidant properties and their role on ascorbic acid preservation. In: Atta- Ur-Rahman (editor), Studies in Natural Products Chemistry, Elsevier Publication Amsterdam, The Netherlands pp:324-389.

  Malisch, R., 2000. Increase of the PCDD/F-contamination of milk, butter and meat samples by use of contaminated citrus pulp. Chemosphere. 40:1041-1053.

  Moudgal, R. P., Razdan, M. N., 1985. Induction of ovulation in vitro in the hen: dependency of the response to LH on age and rate of lay. Journal of Endocrinology 106:67-69.

  Mourão, J. L., Pinheiro, J. A., Prates, M., Bessa, R. J. B., Ferreira, L. M. A., Fontes, C. M. G. A., Ponte, P. I. P., 2008. Effect of dietary dehydrated pasture and citrus pulp on the performance and meat quality of broiler chickens. Poultry Science 87:733-743.

  Moure, A., Cruz, J. M., Franco, D., Domı́nguez, J. M., Sineiro, J., Domı́nguez, H., Parajó, J. C., 2001. Natural antioxidants from residual sources. Food Chemistry, 72: 145-171.

  Nair, V., Turner, G. A., 1984. The thiobarbituric acid test for lipid peroxidation structure of the adduct with malondialdehyde. Lipids 19:804-810.

  Nazok, A., Rezaei, M., Sayyahzadeh, H., 2010. Effect of different levels of dried citrus pulp on performance, egg quality, and blood parameters of laying hens in early phase of production. Tropical Animal Health and Production 42:737-742.

  Nickos, A., Botsoglou, N. A., Athanassios, L., Yannakopoulos, A. L., Dimitrios, J., Fletouris, D. J.,  Angela, S., Tserveni-Goussi, A. S., Paschalis, D., Fortomaris, P. D., 1997. Effect of Dietary Thyme on the Oxidative Stability of Egg Yolk. Journal of Agricultural and Food Chemistry. pp. 3711–3716.

  Nobakht, A., 2013. Evaluation the effects of different levels of dried lemon (Citrus aurantifulia) pulp on performance of broilers and laying hens. Journal of Applied and Basic Sciences 4:882-888.

  Noble, R. C., Speake, B. K., 1997. Observations on fatty acid uptake and utilization by the avian embryo. Prenatal and Neonatal Medicine 2:92-100.

  Oluremi, O. I. A., Ojighen, V. O., Ejembi, E. H., 2007. The nutritive potentials of sweet orange (Citrus sinensis) rind in broiler production. International Journal of Poultry Science 5:613-617.

  Puthpongsiriporn, U., Scheideler, S. E., Sell, J. L., Beck, M. M., 2001. Effects of vitamin E and C supplementation on performance, in vitro lymphocyte proliferation, and antioxidant status of laying hens during heat stress. Poultry science, 80:1190-1200.

  Radwan Nadia, L., Hassan, R. A., Qota, E. M., Fayek, H. M., 2008. Effect of natural antioxidant on oxidative stability of eggs and productive and reproductive performance of laying hens. The Journal of Poultry Science 2:134-150.

  Robinson, F. E., Wilson, J. L., Yu, M. W., Fasenko, G. M., Hardin, R. T., 1993. The relationship between body weight and reproductive efficiency in meat-type chickens. Poultry Science, 72:912-922.

  Robinson, F. E., Hardin, R. T., Robblee, A. R., 1990. Reproductive senescence in domestic fowl: Egg production, sequence length and intersequence pause length. British Poultry Science 31:871-879.

  Rocha, J. S. R., Laral, L. J. C., Baiaol, N. C., Vasconcelos, R. J. C., Barbosa, V. M., Pompeu, M. A., Fernandes, M. N. S., 2010. Antioxidant properties of vitamins in nutrition of broiler breeders and laying hens. World's Poultry Science Journal. Vol. 66. pp. 261-270

  Romanoff, A. L., Romanoff, A. J., 1949. The Avian Egg. New York: John Wiley and Sons, Inc. pp:5-60.

  Romanoff, A. L., 1960. The Avian Embryo. Structural and Functional Development. MacMillan Co., New York, NY. pp. 510.

  Saemi, F., Zamiri, M. J., Akhlaghi, A., Niakousari, M., Dadpasand, M., Ommati, M. M., 2012.

  Dietary inclusion of dried tomato pomace improves the seminal characteristics in Iranian native roosters. Poultry Science, 91:2310-2315.

  Sahin, N., Orhan, C., Tuzcu, M., Sahin, K., Kucuk, O., 2008. The effects of tomato powder supplementation on performance and lipid peroxidation in Quail. Poultry Science, 87:276-283.

  Sahin, K., Onderci, M., Sahin, N., Gursu, M. F., Khachik, F., Kucuk ,O., 2006. Effects of lycopene supplementation on antioxidant status, oxidative stress, performance and carcass characteristics in heat-stressed Japanese quail. Journal of Thermal Biology, 31:307-312

  Silanikove, N., Gilboa, N., Perevolotsky, A., Nitsan, Z., 1996. Goats fed tannin-containing leaves do not exhibit toxic syndromes. Small Ruminant Research, 21: 195-201.

  Silversides, F. G., Budgell, K., 2004. The relationships among measures of egg albumen height, pH, and whipping volume. Poultry science, 83: 1619-1623.

  Silversides, F. G., Scott, T. A., 2001. Effect of storage and layer age on quality of eggs from two lines of hens. Poultry Science, 80:1240-1245.

  Silversides, F. G., 1994. The Haugh unit correction for egg weight is not adequate for comparing eggs from chickens of different lines and ages. The Journal of Applied Poultry Research 3:120-126.

  Sorbara, J. O., Rizzo, M. F., 2001. Evaluation of citrus pulp pellet for broiler litter. World Poultry Elsevier, Vol. 17. No. 4. pp. 30-31.

  Speake, B. K., Murray, A. M. B., Noble, R. C., 1998. Transport and transformation of yolk lipids during development of the avian embryo. Progress in Lipid Research 37:1-32.

  Sreejith, J. N., Brar, A. S., Ahuja, C. S., Sangha, S. P. S., 2006. A comparative study on lipid peroxidation activities of antioxidant enzymes and viability of cattle and buffalo bull spermatozoa during storage at refrigerator temperature. Animal Reproduction Science 96:21-29.

  Sunder, A., Flachowsky, G., 2001. Influence of high vitamine E dosages on retinol and carotenoid concentration in body tissues andeggs of laying hens. Archiv Fur Tierernahrung, 55:43-52.

  Surai, P. F., Sparks, N. H. C., Speake, B. K., 2006. The role of antioxidants in reproduction and fertility of poultry. Avian Science Research Centre, Glasgow University, UK.

  Surai, P. F., Noble, R. C., Speak, B. K., 1996. Tissue specific antioxidant distribution and susceptibility to lipid peroxidation during development the chick embryo. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) 1304:1-10.

  Surai, P. F., Cerolini, S., Wishart, G. J., Speak, B. K., Nobel, R. C., Sparks, N. H. C., 1998b. Lipid and antioxidant composition of chicken semen and its susceptibility to peroxidation. Poultry and Avian Biology Reviews 9:11-23.

  Surai, P. F., 1999a. Vitamin E in avian reproduction. Poultry Avian Biology Review10:1-60.

  Surai, P. F., 1999b. Tissue-specific changes in the activities of antioxidant enzymes during the development of the chicken embryo. British Poultry Science 40:397-405.

  Surai, P. F., Speak, B. K., Sparks, N. H. C., 2001a. Carotenoids in avian nutrition and embryonic development: 1. Absorption, availability and levels in plasma and egg yolk. Journal of Poultry Science 38:1-27.

  Surai, P. F., Speak, B. K., Sparks, N. H. C., 2001b. Carotenoids in avian nutrition and embryonic development: 2. Antioxidant properties and discrimination in embryonic tissues Journal of Poultry Science 38:117-145.

  Surai, P. F., 2002. Natural antioxidants in avian nutrition and reproduction. Nottingham University Press, Nottingham UK.

  Surai, A. P., Ionov, I. A., Kuklenko, T. V., Kostjuk, I. A., Acpherson, A. M., Speake, B. K., Noble, R. C., Sparks, N. H. C., 2010. Effect of supplementing the hen’s diet with vitamin A on the accumulation of vitamins A and E, ascorbic acid and carotenoids in the egg yolk and in the embryonic liver. British Poultry Science 39:257-263.

  Su, A. K., Station, H. C., 1996. Utilization of agricultural by-products in Taiwan. ASPAC Food and Fertilizer Technology Center. pp. 1-6.

  Tullett, S. G., 1990. Science and the art of incubation. Poultry Science 69:1-15.

  Tumova, E., Gous, R. M., 2012. Interaction of hen production type, age, and temperature on laying pattern and egg quality. Poultry Science, 91:1269-1275.

  Tumova, E., Ledvinka, Z., 2009. The effect of time of oviposition and age on egg weight, egg components weight and eggshell quality. Archive fur Geflugelkde, 73:110-115.

  Williamson, K. A., Surai, P. F., Graves, J. A., 2006. Yolk antioxidants and mate attractiveness in the zebra finch. Functional Ecology, 20:354-359.

  Williams, J. B., Sharp, P. J., 1978. Age-dependent changes in the hypothalamo–pituitary–ovarian axis of the laying hen. Journal of Reproduction and Fertility 53:141-146.

  Yang, S. J., Chung, C. C., 1985. Feeding value of dried citrus by-products fed to layer. Korean Journal of Animal Science, 27:239-245.

  Zhao, X., Yang, Z. B., Yang, W. R., Wang, Y., Jiang, S. Z., Zhang, G. G., 2011. Effects of ginger root (Zingiber Officinale) on laying performance and antioxidant status of laying hens and on dietary oxidation stability. 


موضوع پایان نامه اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن, نمونه پایان نامه اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن, جستجوی پایان نامه اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن, فایل Word پایان نامه اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن, دانلود پایان نامه اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن, فایل PDF پایان نامه اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن, تحقیق در مورد پایان نامه اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن, مقاله در مورد پایان نامه اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن, پروژه در مورد پایان نامه اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن, پروژه درباره پایان نامه اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی D.V.M چکیده: هدف: بیماری ناشی از رئوویروس‌ های پرندگان از بیماریهای مهم اقتصادی در صنعت طیور می‌باشد، که در طیور گوشتی و بخصوص طیور مادر گوشتی موجب افزایش تلفات و موارد حذفی، آرتریت، تنوسینوویت و کاهش عملکرد و کاهش کیفیت تخم مرغ می‌گردد. مواد و روش کار: در مطالعه حاضر تعداد پنج فارم مادر گوشتی که از نظر شرایط مدیریتی، تغذیه‌ای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی-زیست فناوری چکیده پروتئین تک یاخته به پروتئین حاصل از کشت باکتری ها، مخمرها، قارچ های رشته ای یا جلبک ها اطلاق می شود که می تواند به عنوان غذای انسان یا خوراک دام مورد استفاده قرار گیرد. در واقع پروتئین تک یاخته سلول های خشک شده میکروارگانیسم هاست که در اثرتخمیرآن ها روی سوبستراهای مختلف بدست می آید .مواد لیگنوسلولزی از جمله ضایعات ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (MSc) در رشته علوم دامی- گرایش تغذیه دام چکیده به‌منظور بررسی اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه‌ های خونی، سیستم ایمنی، وکمیّت و کیفیت لاشه جوجه‌ های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل انجام شد. برای این منظور 270 جوجه یک روزه نر، سویه راس 308 در نه تیمار قرار گرفتند: تیمار اول: بدون پودر رزماری و ویتامین E، تیمار دوم: بدون ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته پتروشيمي سال 1385 چکيده اين پروژه ، تحقيقي برروي پروتئينهاي گياهي هيدروليز شده (hvp) با هدف توليد و کوشش براي فصل آن مي باشد . در فصل اول که به تعريف ساخت

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc)) گرایش: شیمی کاربردی خلاصه فارسی هدف از انجام این پژوهش، بررسی اسید های چرب معمول روغن شتر مرغ و تعیین مقدار رتینول موجود در ترشح حلزون جهت ساخت کرم با خواص درمانی می‌باشد. از 3000 سال پیش خواص درمانی روغن شتر مرغ برای درمان زخم‌ها، سوختگی‌ها، درد مفاصل و ناراحتی‌های پوستی، اگزما و موارد مشابه شناخته شده است. از دوران باستان نیز ...

پایاننامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام چکیده موضوع پرورش طیور برای تأمین بخشی از نیازهای تغذیهای جامعه، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده و جامعه کنونی به درستی این جایگاه را مناسب تشخیص داده و هر روز رو به گسترش است. لذا تلاش هر چه بیشتر در بهبود کمیت و به ویژه درکیفیت این محصول استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار است. این آزمایش به ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)در رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام چکیده این مطالعه به منظور مقایسه اثر سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و پاسخ ایمنی همورال 200 قطعه جوجه‌های گوشتی یک‌روزه سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار‌های اول، دوم، سوم و چهارم ...

پایان‌ نامه : برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی (D.V.M) چکیده فارسی عنوان:بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری‏های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی آب آشامیدنی از فاکتورهای مغذی و حیاتی است که برای رشد مطلوب و کنترل حرارت بدن ، ضرورت داشته و باید همیشه در دسترس باشد. آب یکی از مواد متشکله تمام سلولها و بافت های حیوان می باشد و محیطی است برای انجام تمام فرآیندهای ...

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري گروه : فرش(رنگرزي) مهرماه 1393 چکيده:   امروزه در جهان پيشرفته و صنعتي حاضر با استفاده از روش هاي نوين تلاش بر اين است که محصولات تول

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی چکیده هدف این پژوهش ارزیابی اثر افزودن کاپاکاراگینان و سدیم آلژینات بر ویژگی‌های کیفی سویا برگر در طی زمان نگهداری 60 روز در دمای 20- درجه سانتی گراد بود. بدین منظور ویژگی های پخت، خصوصیات حسی، pH، آنالیز پروفایل بافت هر 30 روز مورد بررسی قرار گرفتند. صمغ های مذکور بر سویا برگرها در چروکیدگی، پارامترهای بافت و خصوصیات حسی و پذیرش کلی ...

ثبت سفارش