پایان نامه بررسی اثر 1-mcp، کلرید کلسیم و نیترات نقره بر ماندگاری گل بریده رز

word 1 MB 32442 70
1392 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت: ۹,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • گروه: تولیدات گیاهی

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تولیدات گیاهی-باغبانی

  چکیده

  گل رز(Rosa hybrida)  یکی از محبوب ترین گل ها در سطح جهانی محسوب می شود و شاخه گل بریده آن بیشترین مصرف را در بین سایر گل ها داراست.  شاخه گل بریده رز به دلایل فیزیولوژیکی و فرازگرا بودن، در دوره عمر قفسه ای، شدیداً مستعد پژمردگی و کاهش طراوت و شادابی بوده و لازم است طول عمر شاخه بریده آن را تا حد امکان افزایش داد. این پژوهش برروی دو رقم هلندی گل رز به نام های آنجلینا و دولس و به منظور بررسی اثر برخی مواد شیمیایی با نام متیل سیکلو پروپان (mcp-1) با غلظت (10 پی پی ام)، نیترات نقره(AGNO3) با غلظت (300 پی پی ام) ،کلرید کلسیم (Cacl2) با غلظت (5 گرم بر لیتر) و اثرات متقابل آن ها و نیز اثر طول مدت نگهداری شاخه بریده بر برخی خواص فیزیکوشیمیایی، کیفی  و طول عمر شاخه بریده گل رز ارقام نامبرده، در دانشگاه آزاد اسلامی دامغان در سال 1392انجام گرفت و نمونه برداری ها به طور روزانه در طول مدت نگهداری گل های شاخه بریده انجام گرفت. در بررسی تغییرات فیزیکوشیمیایی و کیفی شاخه های بریده گل رز مشخص شد کاربرد مواد شیمیایی نامبرده اثر معنی داری بر سطح برگ، وزن تر و خشک شاخه های بریده نداشتند ولی بین دو رقم مورد آزمایش از نظر این صفات اختلاف معنی داری وجود داشت. (در سطح احتمال یک درصد). از نظر قطر گل تیمار مخلوط نیترات نقره و 1- متیل سیکلو پروپان بیشترین قطر گل را ایجاد نمود و اختلاف آن با سایر تیمارها معنی دار بود و نیز از نظر زمانی روز سوم پس از برداشت، بیشترین قطر گل را ایجاد نمود و نسبت به سایر زمان ها معنی دار بود (در سطح یک درصد).  اثر نوع رقم بر پتانسیل آب گلبرگ نشان داد، پتانسیل آب در گلبرگهای این دو رقم با یکدیگر اختلاف معنی داری داشته و میزان آن در رقم آنجلینا بالاتر از رقم دولس ویتا بود و میزان آن در رقم آنجلینا با قطر گل 40 میلیمتر حدود 25 درصد بیشتر از رقم دولس ویتا بود و همچنین از نظر این صفت تیمار 1- متیل سیکلو پروپان با میزان 55درصد بیشترین پتانسیل آب را نسبت به سایر تیمارها ایجاد نمود و نیز کابرد مختلط کلرید کلسیم و نیترات نقر ه کمترین پتانسیل آب را در گلبرگ ها ایجاد کرد. آزمایش ها نشان داد، درصد پژمردگی دو رقم مورد آزمایش اختلاف معنی داری بایکدیگر داشته و درصد پژمردگی در رقم آنجلینا حدود 6 درصد بیشتر از رقم دولس ویتا بود. نتایج نشان داد، اثر تیمارهای مختلف مواد شیمیایی بر درصد پژمردگی گل اثر معنی داری نسبت به شاهد داشته و بیشترین درصد پژمردگی با کاربرد نیترات نقره حاصل شد و اختلاف معنی داری با تیمارهای دیگر نشان داد. تیمارهای  1- متیل سیکلو پروپان  و مخلوط هر سه ماده کمترین درصد پژمردگی را ایجاد کردند که می تواند به عنوان تیماری مطلوب برای کاهش درصد پژمردگی در گل رز پیشنهاد شوند. یک رابطه مثبت و معنی دار بین افزایش وزن خشک و افزایش قطر گل با کاهش پژمردگی گل و افزایش طول عمر گل بریده مشاهده شد.

   

  فصل اول: مقدمه و کلیات

   

  1-1-مقدمه

  گل رز یا گل سرخ از مهم ترین گل ها می باشد که هم به صورت گلدانی و هم به صورت بریدنی در بازارهای جهانی داد و ستد می شود به طوری که امروزه رتبه اول جهانی را از لحاظ اقتصادی وکشت و کار دارد(وندورن و دوهانت 1994).

  گل رز از مهمترین گل های شاخه بریده دنیا می باشد که مطالعات زیادی برای حفظ کیفیت پس از برداشت آن انجام شده است. ارقام جدید گل سرخ خصوصا در طی 50 سال اخیر به ایران وارد شدند(خلیقی،1364).کوتاه بودن عمرماندگاری گل های رز به واسطه کاهش هدایت آبی در ساقه های آن است که معمولاًبا پژمردگی زود هنگام، خمیدگی گردن و عدم باز شدن گل ها همراه می باشد(جین و همکاران 2006).تغییر رنگ گلبرگ ها در گل های رز و خشکیدگی آن ها که معمولا از لبه گلبرگ ها شروع می شود از عوامل اصلی غیر قابل عرضه شدن گل ها به بازار می باشد(اسفنانی و همکاران،1386).از میان رنگیزه ها، آنتوسیانین های موجود در گلبرگ ها در مرحله پس از برداشت تغییرات ظاهری زیادی را نشان می دهد. کاهش آنتوسیانین در گلبرگ ها رابطه مستقیمی با کاهش طول عمر پس از برداشت و بازارپسندی گل رز دارد(اسفنانی و همکاران،1386).

  عوامل متعددی عمر پس از برداشت گل های رز را کنترل می کند که می توان آن ها را به عوامل قبل از برداشت وعوامل پس از برداشت تقسیم کرد.رقم، مقدارکربوهیدرات ها، کلسیم و کبالت ذخیره شده در بافت های گل از جمله عوامل قبل از برداشت می باشد(باتاچارچ،1994).دمای انبار، غلظت اتیلن داخلی و محیط نگهداری، میزان آلودگی سطحی به میکروارگانیسم ها از عوامل پس از برداشت هستند که به شدت عمر ماندگاری گل ها را تحت تأثیر قرار می دهد (فاراقروهمکاران،1986).

  برای به تأخیر انداختن پیری و طولانی کردن عمر ماندگاری و پس از برداشت گل های شاخه بریده از ترکیبات شیمیایی مختلف از جمله:1-متیل سیکلو پروپان (1-MCP)، یون نقره، آمینو وینیل گلیسین (AVG) ، و آمینو اتوکسی استیک اسید (AOA) استفاده می شود.

  ترکیب 1-MCP و یون نقره بازدارنده عمل اتیلن می باشد اما دو ترکیب دیگر به عنوان بازدارنده های سنتز اتیلن می باشند که با کاهش تولید اتیلن عمر پس از برداشت محصولات را زیاد می کنند(گینگ وهمکاران،2009).

  عواملی مثل گرده افشانی، خشکی و تنش های دمایی با تغییرسطح هورمونی و تولید گونه های فعال اکسیژن ، پیری گل هارا تسریع می کند(ژانگ وکایرخام،1996).پیری یک فرآیند اکسیداتیو می باشد و در آن گونه های فعال اکسیژن و سیستم آنتی اکسیدانی دخالت دارد(باچانا،1997).کاهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و افزایش پراکسیده شدن لیپیدهای غشای سلولی به عنوان دلیلی بر پیری در گونه های مختلف گیاهی ذکر شده است(دیندساوهمکاران،1981).

  2-1- گل رز در فرهنگ

  گل رز از نظر کثرت قرار گرفتن در جایگاه گل ملی مقام نخست را دارد و در ۱۰ کشور آمریکا، انگلستان، ایتالیا، ایران، رومانی، عراق، عربستان سعودی، مراکش، لوکزامبورگ، بلغارستان به عنوان گل ملی انتخاب شده‌است(معین، 1357).

  در ایران در نشستی که در ۲۲ آبان ۱۳۷۴ شمسی با حضور ریاست انجمن باغبانی ایران و شماری از استادان دانشگاه‌های ایران برگزار گردید، گل‌سرخ محمدی به عنوان گل ملی کشور تایید و برگزیده شد(ناصری،1388).در دوره‌هایی از زمان برخی از گل‌ها به علت اینکه مورد علاقه شاه یا خاندان سلطنتی یک کشور بودند به عنوان گل ملی انتخاب شدند. از جمله این گل‌ها انتخاب رز نماد خاندان سلطنتی کنونی انگستان است (معین، 1357).انتخاب این گل به عنوان گل ملی به زمان جنگ‌های داخلی انگلستان به نام جنگ رزها برمی‌گردد. جنگ رزها در نیمه دوم سده پانزدهم در فاصله سال‌های ۱۴۵۵ تا ۱۴۸۵ بین دو خاندان قدرتمند لانکاستر با نشان «گل سرخ» و یورک با نشان «رز سفید» و طرفدارانشان در انگلستان درگرفت. سرانجام خاندان لانکاستر در ۱۴۸۵ موفق به شکست دادن خاندان یورک شدند. رز در حال حاضر نیز گل ملی کشور انگلستان به شمار می‌آیند(معین، 1357).

  در کشورهای شرقی همواره کشت رز و استفاده از عطر آن بسیار مورد علاقه مردم بوده‌است. در گاه‌شمار ایران باستان، روز نوزدهم هر ماه فروردین نام داشته‌است. در روز فروردین از ماه اسفند جشنی در ایران برگزار می‌شده‌است به نام نوروز انهار که مردمان در این روز به دشت و دمن، به ویژه کنار رودها و چشمه‌ها رفته و طی مراسمی عطر و گلاب در آب‌ها می‌افشاندند(رضی، 1358).در تاریخ بیهقی از جشن دیگری به نام جشن گل‌افشانی یاد شده‌است که ظاهراً در روز بخصوصی برگزار می‌شده است و مردم در فصل گل سرخ بر سر یکدیگر گل می‌افشاندند(رضی، 1358).امروزه از رسم‌های باقی‌مانده در ارتباط با گل سرخ یکی آیین گل غلتان است که در مناطق مختلف شهرستان دامغان در اولین بهار از زندگی نوزاد برگزار می‌شود. زمان انجام این آیین از هنگام تولد تا یک سالگی نوزاد است و در باور و عقاید اهالی منطقه غلتانیدن بدن نوزاد در میان برگ‌های گل محمدی سبب حفظ طراوت و شادابی او و دور ماندن از بیماری‌های مختلف می‌شود. آئین سنتی گل غلتان در فهرست آثار معنوی (ناملموس) کشور ثبت شده‌است(رضی،1358).

  در داستان هزار و یک شب و همینطور رباعیات عمر خیام (در حدود ۱۱۰۰ سال پیش) از این گل یاد شده‌است (مقتدر،1323).در شاهنامه فردوسی لفظ گل منحصراً به گل سرخ تعلق دارد و برگ گل نیز به معنای برگ گل سرخ یا گلبرگ گل سرخ یا خود گل سرخ است و بدین ترتیب آمدن لفظ برگ قبل از نام گل‌های دیگر نیز به معنای گلبرگ آن گل یا خود آن گل است. در بیت اول شعر زیر، برگ گل به معنای گل سرخ و در بیت دوم برگ گلنار به معنای گلِ انار است(گرامی،1392).

  همه بوستان زیر برگ گلست

  همه کوه پُر لاله و سنبلست

  بگفت این و باد از جگر برکشید

  شد آن برگ گلنار چون شنبلید

                                                   فردوسی

  3-1- تاریخچه گلکاری در جهان

  طبق نظریه‌ها رز در حدود ۷۰ میلیون سال قدمت دارد. قدیمی‌ترین سنگواره رز در حدود ۷۰-۳۵ میلیون سال قدمت دارد و در ایالت کلرادو در آمریکا کشف شده‌است.کاشت رز در کشورهای خاورمیانه برای مصارف دارویی و همین طور به جهت مصرف عطر آغاز شد سپس کاشت آن در یونان و روم نیز گسترش یافت(بری و همکاران، 1385).

  به نظر می‌رسد که در دوران لوئی چهاردهم تنها ۴ گروه رز قدیمی به نام‌های داماسک، گالیکا، آلبا و سنتیفولیا (رز کلمی) در اروپا موجود بوده‌است. در قرن هیجدهم در فرانسه نیز تحت تأثیر انگلستان باغبانی در بین طبقات اشراف رواج پیدا کرده بود. در این دوران کاشت رز جای گل سوسن و لاله را گرفته بود و رز بود که گلی اشرافی دانسته می‌شد. بخصوص در کشور فرانسه در زمان سلطنت ناپلئون بناپارت (۱۸۲۱–۱۷۶۹) تب علاقه به رز بالا گرفت. همسر او ژوزفین (۱۸۱۴–۱۷۶۳) علاقه بسیاری به جمع‌آوری گیاهان نادر و رز داشت. ژوزفین ابتدا ۲۵۰ نوع رز را از کشورهای گوناگون اروپایی و غیراروپایی مانند چین و ژاپن در باغ رز کاخ مالمزون جمع‌آوری کرد سپس او بهترین باغبانان و گیاه‌شناسان را در این باغ به کار گمارد و آنها در سال ۱۸۰۴ برای اولین بار موفق شدند توسط لقاح مصنوعی رقم‌های جدید رز را ایجاد کند. تعداد رقم‌های جدید ایجاد شده در این باغ در اواسط قرن نوزدهم از ۲۵۶۲ نوع فراتر رفت. او همچنین از نقاش معروف گیاهان پیر جوزف ردوته خواست گل‌های رز باغ مالمزون را جهت مصور ساختن اطلس رز به تصویر بکشد. به علت خدمات بسیار ژوزفین در رونق بخشیدن به کاشت و شناساندن گل رز به او لقب حافظ رز اهدا شده‌است (سوزان و برادلی، 1385).

  اولین رز دورگه چای یعنی رز لا فرانس در سال ۱۸۶۷ بوجود آمد و با وجود امتیازات فراوانی که داشت فاقد قدرت میوه‌دهندگی بود. اولین رز دورگهٔ چای که توانایی باروری و میوه‌دهندگی را داشت رز لیدی ماری فیتز ویلیام نام دارد. این رز در سال ۱۸۸۲ و در کشور انگلستان بوجود آمد (سوزان و برادلی، 1385).

  4-1- تاریخچه گلکاری در ایران

  تاریخچه گلکاری در ایران به 85 سال پیش باز می گردد، نخستین بار فردی مسیحی از اهالی تهران به نام پرتیوار که گلکاران محلات معتقدند فرد هلندی مقیم پایتخت بوده است، به اتفاق چند نفر از هموطنانش در باغ خود در تهران با وارد کردن بذر گل از هلند اقدام به پرورش گل در ایران کرد. سرکارگر استخدام شده از سوی پرتیوار از اهالی محلات به نام یحیی‌خان بود که در آن سال‌ها برای کار به تهران رفته و پس از بازگشت به دیار خود، کشت گل‌ها را در محلات به شکلی حرفه‎ای رواج داد. به گواهی تاریخ تا ابتدای دهه 1340 تعداد کارگران گل در محلات چهار نفر و در فاصله سال‌های 40 تا 75 تعداد واحد‌های گلخانه‌ای 25 واحد بود که در امر پرورش گل‌های آپارتمانی فعالیت داشتند(ناصری وابراهیمی،1381).

   در حال حاضر نیز محلات به عنوان یکی از مراکز تولید انواع گل‌های زینتی در آسیا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. به عنوان نمونه جایزه برتر نمایشگاه بین‌المللی اوزاکای ژاپن که چند سال پیش برگزار شد، به پرورش دهندگان گل گلایول محلات تعلق گرفت. قدمت کشت و کار و نگهداری گل‌ها در ایران شاید همزمان با شروع کشاورزی بوده است. با نگاهی به تاریخ و فرهنگ ایران به نظر می‌رسد که همواره ایرانیان در زمینه موضوعات مرتبط با گل‌ها جایگاه خوب و ارزنده‌ای داشته‌اند. قدیمی‌ترین گلخانه‌های موجود در ایران که در حال حاضر هم فعال هستند قدمتی حدود 70 – 75 سال دارند (ناصری وابراهیمی،1381).

  5-1-وضعیت تولید گل وگیاهان زینتی در ایران

  بررسی نوشته های پیشینیان نشان می‌دهد که فرهنگ دیرین ایران زمین از همان ابتدا بر پایه انس با طبیعت استوار بوده به طوریکه اولین بار پادشاهان ایرانی بودند که با کشت گیاهان زینتی در محوطه کاخ ها اقدام به زیباسازی محیط زندگی خود کردند(کریمی، 1383(.

  کشور ایران به دلیل وجود بیش از ده اقلیم آب و هوایی گوناگون و حداکثر اختلاف درجه حرارت 40 درجه سانتی گراد بین نقاط مختلف امکان پرورش چهارفصل بسیاری از گل هاو گیاهان زینتی را در فضای آزاد دارا می‌ باشد. این تنوع آب و هوایی به ما اجازه می دهد که با وجود مشکلات فراوان تولید به دلیل امکان عرضه تمام وقت حتی در شرایط رکود بازار در شش ماه دوم سال نیز امکان صادرات این محصولات را داشته باشیم(کریمی، 1383).

  6-1- مشکلات صادرات گل در ایران

  فقدان پژوهش های کاربردی در زمینه گل وگیاهان زینتی

  قدیمی بودن ارقام وعدم بازارپسندی آنها در بازارهای جهانی

  کیفیت پایین تولیدات از لحاظ طول عمر گل، رنگ گل و.......

  گرانی هزینه های حمل و نقل و دقیق نبودن زمان پروازها و ....... (کریمی، 1383).

  7-1- سطح زیر کشت گل  

  به طور کلی سطح زیر کشت گل ها در جهان حدود 230000 هکتار است، که 43950 هکتار در کشور هلند و 4100 هکتار در ایران است (جودی، 1385).به عبارت دیگر ایران از نظردارا بودن سطح زیر کشت در جایگاه پانزدهم جهان قرار دارد، ولی از نظر تجارت جهانی، چهل و هفتمین کشور جهان محسوب می‌شود، این در حالیست که درآمد ارزی حاصل از صادرات 40 شاخه گل بریده رز معادل یک بشکه نفت می‌باشد (جودی، 1385).

  8-1- اهمیت گل رز

  در کشورهای مختلف،گل های متنوعی بعنوان شاخه گل بریده استفاده می‌شوند. مثلا در کشورهای اروپائی گل هائی چون رز، داوودی و میخک و در ایران گل های رز، داوودی،  میخک، گلایول و مریم مطرح هستند(جودی، 1385). طبق آمار سال 1994 هلند،از میان ده گل بریده مهم گل‌رز از نظر تجارت جهانی در جایگاه نخست قرار دارد، سپس گل هائی مثل داودی،  لاله،  میخک و...(جوکار و همکاران،  1378).

  عواملی که سبب عدم موفقیت ایران در صادرات گل های بریده می‌شود، عبارتند از: روش های نادرست بسته‌بندی، حمل و نقل و عدم مراقبت های قبل از برداشت (جمالی زواره و همکاران،  1386).

  9-1 - مشخصات گیاه شناسی

  گل رز متعلق به تیره گلسرخیان Rosaceae و جنس ورد یا Rosa است. دارای حدود 200 گونه و بیش از 2000 جنس مختلف می‌باشد که دلیل تنوع زیاد آن ها، تلاقی‌های مکرر بین گونه‌ایست. تاکنون گروه‌بندی‌های زیادی روی گل های رز صورت گرفته که یکی از مهمترین آن ها گروه‌بندی بر اساس گونه‌های موردنظر است. پنج گونه مهم عبارتند از:

  1-9-1-نسترن R. moschata

  نسبت به گونه‌های دیگر برگ های ظریف‌تری داشته و گل هایی به رنگ سفید تولید می‌کند مصرف داروئی داشته و بسیار خوشبو است.

  2-9-1-گل‌محمدی  R. domoscena

  بعنوان گل صنعتی برای تولید گلاب کشت می‌شود،گل های کم پر و معطری به رنگ سفید مایل به صورتی دارد.

  3-9-1-سگ گل R. canina

   بسیار خاردار با گل های سفید مایل به صورتی که بیشتر بعنوان پایه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  4-9-1-رز زرد R. foetida

  به آن گل حلوا هم می‌گویند، دارای ساقه‌هایی خاردار است. منشا رنگ زرد در رزهای هیبرید از این گونه گرفته شده است.

   

  Abstract

  Rose (Rosa hybrida) is one of the most popular flowers in the world and cut flowers , it has the largest amount among the other flowers . Frazgra of cut rose flowers and physiological reasons , in terms of shelf life , freshness and vitality highly susceptible to wilt and reduce the need to cut it as much as possible to increase lifespan . The research on the Dutch rose cultivars named Angelina and Dvls and to investigate the effects of certain chemicals called methyl cyclohexane propane (mcp-1) concentrations ( 10 ppm) , silver nitrate (AGNO3) concentration ( 300 ppm) , calcium chloride (Cacl2) concentration ( 5 g ) and their interactions, and the effect of duration of storage on some physicochemical properties of cut , quality and longevity of cut rose cultivars named at the Free University sampling was conducted in 1392 and the cover of the daily cut flowers during storage were studied . ( In % probability level ).time was significant ( at the one percent level ). Effect on the number of petals in water potential , water potential of the petals together these two cultivars had a significantly higher rate in the number of digits Dvls Angelina Angelina Vita and how the figure rose to 40 mm in diameter, about 25 % higher the figure Dvls Vita , and also in terms of the characteristic treatment of 1 - methyl cyclohexane propane with 55% of the maximum water potential than other treatments established and the application of mixed calcium chloride and nitrate noghreh lowest water potential in the petals created . The tests showed , percentage of both cultivars significantly together wilting and withering of Angelina 's figure was 6% higher than Dvls Vita . Results showed that the effect of chemical treatments on the percentage of wilting flowers wilt significantly higher percentage than the control and application of silver nitrate were obtained and showed no significant difference with other treatments . Treatments 1 - methyl cyclohexane , propane and mixtures of all three substances that can cause wilting least as favorable treatment to reduce the percentage of wilting roses are proposed . A significant positive correlation between dry weight and flower diameter increased with decreasing and increasing the vase life of cut flowers wilt was observed .

 • فهرست:

  فصل اول: مقدمه و کلیات.................................................................................................. 2

  1-1-مقدمه.................................................................................................................................................................. 2

  2-1- گل رز در فرهنگ.................................................................................................................................................. 3

  3-1- تاریخچه گلکاری در جهان.................................................................................................................................. 4

  4-1- تاریخچه گلکاری در ایران.................................................................................................................................... 5

  5-1-وضعیت تولید گل وگیاهان زینتی در ایران........................................................................................................... 5

  6-1- مشکلات صادرات گل در ایران.............................................................................................................................. 6

  7-1- سطح زیر کشت گل  ........................................................................................................................................ 6

  8-1- اهمیت گل رز....................................................................................................................................................... 6

  9-1 - مشخصات گیاه شناسی ................................................................................................................................ 6

  1-9-1-نسترن R. moschata................................................................................................................................... 6

  2-9-1-گل‌محمدی  R. domoscena....................................................................................................................... 7

  3-9-1-سگ گل R. canina...................................................................................................................................... 7

  4-9-1-رز زرد R. foetida ........................................................................................................................................... 7

  5-9-1-رز هیبرید R. hybrid...................................................................................................................................... 7

  10-1 - مشکل گل های بریده...................................................................................................................................... 8

  1-10-1-عوامل زراعی قبل از برداشت:  ....................................................................................................................... 8

  2-10-1-عوامل محیطی پس از برداشت: ................................................................................................................... 9

  11-1 - عوامل مهم پیر شدن گل................................................................................................................................ 9

  1-11-1-عدم توانائی جذب آب بوسیله ساقه............................................................................................................. 9

  2-11-1-از دست دادن مقدار زیادی آب از گل های بریده............................................................................................... 9

  3-11-1-کمبود کربوهیدرات ها................................................................................................................................... 9

  4-11-1-بیماری ها و آفات............................................................................................................................................ 9

  5-11-1-تأثیر منفی گاز اتیلن...................................................................................................................................... 9

  12-1 - راهکارهای افزایش طول عمر گل های بریده ................................................................................................... 10

  13-1- انبارداری ............................................................................................................................................................ 10

  14-1 -  انواع انبار......................................................................................................................................................... 10

  1-14-1- انبار مرطوب.................................................................................................................................................. 10

  2-14-1-انبار خشک ................................................................................................................................................... 10

  3-14-1-انبار با اتمسفر کنترل شده (CA).................................................................................................................. 11

  4-14-1-انبار با فشار کم (LPS  ).............................................................................................................................. 11

  15-1- مواد طولانی‌کننده عمر گل های بریده  ........................................................................................................... 11

  16-1-کربو هیدرات ها ................................................................................................................................................. 11

  17-1-میکروب کش ها و مهار کننده های رشد میکروبی.......................................................................................... 12

  1-17-1-نمکهای 8 هیدروکسی کوئینولین................................................................................................................. 12

  2-17-1-تیو سولفات نقره (Ag2S2O3 , STS)....................................................................................................... 12

  3-17-1-نیترات نقره (AgNo3 , SN)........................................................................................................................ 12

  18-1-اتیلن................................................................................................................................................................... 12

  19-1-تنظیم‌کننده‌های رشد....................................................................................................................................... 14

  1-19-1-جیبرلین ها  ................................................................................................................................................... 14

  2-19-1-سیتوکنین .................................................................................................................................................... 14

  3-19-1-آبسیزیک اسید.............................................................................................................................................. 15

  20-1-سایر تنظیم کننده های رشد .......................................................................................................................... 15

  21-1-کند کننده‌های رشد.......................................................................................................................................... 15

  22-1-نحوه فعالیت کند کننده های رشد.................................................................................................................. 16

  23-1-سایر ترکیبات افزایش‌دهنده طول عمر.............................................................................................................. 16

  24-1-کیفیت آب.......................................................................................................................................................... 16

  25-1-رو ش های مختلف تیمار پس از برداشت گل های بریده ................................................................................... 16

  1-25-1-مقاوم کردن یا سازگار کردن ......................................................................................................................... 16

  2-25-1-اشباع‌کردن..................................................................................................................................................... 17

  3-25-1-آغشته کردن یا فرو بردن................................................................................................................................ 17

  4-25-1-شکوفا نمودن غنچه‌ها................................................................................................................................... 17

  26-1-اهداف از اجرای این طرح..................................................................................................................................... 17

  فصل دوم : بررسی منابع..................................................................................................... 18

  فصل سوم: مواد و روش­ها................................................................................................... 22

  1-3-محل انجام  آزمایش............................................................................................................................................... 22

   2-3-موقعیت جغرافیایی استان سمنان................................................................................................................... 22

  3-3-موقعیت جغرافیایی شهرستان دامغان و حومه آن............................................................................................ 22

  4-3-مواد مورد استفاده در پژوهش.............................................................................................................................. 23

  5-3- طرح آزمایشی و نحوه اجرا.................................................................................................................................. 23

  6-3- اجرای طرح........................................................................................................................................................... 23

  7-3- روش های اندازه گیری صفات  مورد نظر.............................................................................................................. 24

  1-7-3-اندازه گیری وزن تر گل ...................................................................................................................................... 24

  2-7-3-اندازه گیری درصد باز شدن گل ها .................................................................................................................. 24

  3-7-3-اندازه گیری پتانسیل آب در گلبرگ.................................................................................................................. 25

  4-7-3-اندازه گیری درصد پژمردگی گل ها................................................................................................................... 25

  5-7-3-اندازه گیری وزن خشک گل ها......................................................................................................................... 25

  6-7-3اندازه گیری سطح برگ..................................................................................................................................... 26

  فصل چهارم : نتایج و بحث ................................................................................................ 27

  1-4- اثر تیمارهای  متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره و کلرید کلسیم بر وزن ترگل.................................................. 27

  2-4- اثر متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره وکلرید کلسیم بر وزن خشک گل........................................................... 30

  3-4- اثر  سطح برگ با متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره و کلرید کلسیم بر گل رز ............................................... 32

  4-4- اثر متقابل زمان، رقم و متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم بر روی قطر گل............................... 35

  5-4- اثر زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر روی پتانسیل آبی گل........................ 41

  6-4- اثر زمان، متیل سیکلو پروپان، نیترات نقره، کلرید کلسیم و نوع رقم بر روی درصد پژمردگی گل رز................. 47

  7-4- ضریب همبستگی صفات .................................................................................................................................. 58

  8-4 نمودارهای همبستگی........................................................................................................................................... 60

  نتیجه گیری نهایی....................................................................................................................................................... 65

  پیشنهادات................................................................................................................................................................... 68

  فهرست منابع............................................................................................................................................................. 69

  فهرست منابع انگلیسی ........................................................................................................................................... 71

  چکیده انگلیسی ........................................................................................................................................................ 74

   

  منبع:

   

  ابراهیم زاده، ا.، س. مسیحا، ع. ناظمیه، م. ولی زاده. (1382). بررسی اثر محلول های نگهدارنده گل روی دوام و چند ویژگی کیفی گل بریدنی میخک. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 4(2-1): 0-0

  ابراهیم زاده. اصغر، 1377، بررسی اثرات تیمارهای مختلف شیمیایی بر روی دوام گل و برخی خصوصیات کیفی گل بریده میخک، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.

  اسفنانی، م.، غ. ح. داوری نژاد، ع. تهرانی فر، ح. آرویی، س. م. خرازی. 1386. اثر محلول پاشی کلرید کلسیم بر طول عمر گل شاخه بریدنی رز (Alexander). خلاصه مقالات، پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران. 428.

  امامی، ح.، ع. حاتم زاده، د. بخشی. 1388. اثر اسید سیتریک، سولفات آلومینیوم، اسید جیبرلیک روی خصوصیات پس از برداشت گل های شاخه بریدنی رز. خلاصه مقالات، ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. 356-355

  جوکار، محمد مهدی و حسن صالحی، 1378، تاثیر محلولهای نگهدارنده مختلف بر عمر گلجایی گل بریده مریم در شرایط  رایج نگهداری در منزل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد جهرم.

  جوکار، م. م.، آ. توکلی. 1386.تاثیر چند ترکیب میکروبی بر جمعیت میکروبی محلول گلجای و روابط آبی گل بریدنی رز رقم الدورادو. 432.

  جمالی زواره. عبدالحسین شریفی تهرانی. عباس محمدی. مجتبی، ( 1386)، اثر عصاره برگ Reynoutria sachalinensis بر واکنش های دفاعی بوته خیار سالم یا مایه زنی شده با عامل بیماری سفیدک پودری، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی  11(41 (ب)):299-306 .

  جودی. لیلا، (1385) خواص ضدمیکروبی و ترکیبات شیمیایی مهم عصاره و اسانس گیاهان مرزنجوش، پونه و نعناع فلفلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی علوم گیاهی، دانشگاه ارومیه، ص125.

  داوری نژاد، غ. ح.، م. شور، د. فتحی. 1382. مطالعه افزایش عمر ماندگاری گل بریده رز تحت تیمارهای هرمونی و شیمیایی. خلاصه مقالات، سومین کنگره علوم باغبانی ایران.3.

  خلیقی، ا.، 1376. گلکاری ( پرورش گیاهان زینتی ایران). انتشارات روزبهان. 392ص.

  فلاحتی رستگار. ماهرخ رضوی. وندانا جهان‌بخش. وحید، (1380)، ارزیابی خواص قارچ کشی عصاره برخی از اندامهای گیاهی، علوم و صنایع کشاورزی  15(1):87-95  .

  کریمی. حمیدرضا، 1383، گلکاری، جزوه درسی، دانشگاه ولیعصر.

  چمنی ، ا. ۱۳۸۴ . تأثیر تی دیازورون ، ۱- متیل سایکلوپروپن ، اکسید نیتری ک ،تیوسولفا ت نقر ه و اتیل ن بر

  خواص فیزیکوشیمیایی گل بریده رز. رساله دکتری دانشگاه تهران .

  نلسون، پ، و1374، مدیریت گلخانه، برگردان از واحد انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، ج اول، 444 ص.

  ریزاردن، ر، ن، 1375، انبارداری و جابجائی گلهای بریده، گیاهان سبز زینتی و گیاهان گلدانی، ترجمه اصغر ابراهیم‌زاده و یوسف سیفی، انتشارات اختر، 233 ص.

  ران. ویلس. ب، کلاسون، د، گراهام ود، جویس1382، فیزیولوژی پس از برداشت، ترجمه مجید راحمی، انتشارات دانشگاه شیراز، 437 ص.

  زمانی، س . ۱۳۸۸ . بررسی اثرات اسید مالیک، اسید سالسیلیک، اسید سیتریک و ساکارز بر طول عمر و کیفیت پس از برداشت گل، بریده داودی. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کر

  معین، محمد. «گل‌سرخ». در فرهنگ فارسی. ج. دوم و سوم. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷.

  ناصری، عباسعلی. «طرح‌های فرش ایران». فصلنامه رشد آموزش هنر، ش. ۱۸ (۱۳۸۸).

  مقتدر. «بلبل و گل». فصلنامه نامه فرهنگستان(قدیم)، ش. ۲ (۱۳۲۳).

  رضی، هاشم. گاه‌شماری و جشن‌های ایران باستان. تهران: انتشارات فروهر، ۱۳۵۸.

  گرامی، بهرام. «گل و گیاه در شاهنامه فردوسی». در گل و گیاه در شاهنامه فردوسی. ایران‌نامه، فصل‌نامه ایرانشناسی از انتشارات بنیاد مطالعات ایران. بازبینی‌شده در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲.

  بری، سوزان و استیو برادلی. گیاهان و باغچه‌ها. ترجمهٔ محمدعلی فرزاد. تهران: کارنگ، ۱۳۸۵.

  ناصری، م. ت. و م. ابراهیمی کروی.1381. تولید گل های پیازی (ترجمه). چاپ اول. انتشارات آستان قدس رضوی شرکت به نشر. 262ص.

   

   

  فهرست منابع انگلیسی

  Huber, D., J. Jeong and M. Ritenour. 2003. Use of 1- Methylcyclopropene (1-MCP) on tomato and avocado fruits: potential for enhanced shelf life and quality retention. http://edis.ifas.ufl.edu.

  Anjum ,M. A, Naveed , F., Shakeel , F. & Amin , Sh. ,2001.Effect of some chemicals on keeping quality and vase-life of tuber rose (Polianthes tuberose L.) cut flowers. Bzumail.edu.pk/jrscience/vol 12 no1/1.html.

  Halevy , A. H. and S.  Mayak. 1979. Senescence & postharvest Physiology of cut flower. Hort. Rev. 1:204 – 236.

  Lion, L. J., Lin, Y. H., Houng, K. L., Chen , W. S. and Cheny , Y. M . , 2000. Postharvest life of cut rose flowers as affected by silver thiosulfate and sucrose. Bot. Bull. Acad. Sin, 41: 299 - 303.

  Van Doorn, W. G. and K. D’hont. 1994. Interaction between the effects of bacteria and dry storage --on the opening and water relations of cut rose flowers. J. Appl. Bacteriol. 77: 644-649

  Jin J., Ningwei S.H., Nan M., Jinhe b., an  - 10peroxidase at the transcript level is involved tolerance to post harvest water deficit stress in the cut rose samanta. Post harvest Biology and Technology 40: 236-243

  Bhattacharjee, S.K. 1994. Post harvest life of cut  -3roses as affected by varietal difference. South Indian Horticulture 42(5) 331-334

  Faragher J.D., Mayak S., and Tirosh T. 1986. -7Physiological response of cut rose flowers to cold storage. Physiologia Plantarum 67: 205-

  Geng X.M., Liu J., Lu J.G., Hu F.R., and Okubo- 9 H. 2009. Effects of cold Storage and different pulsing treatments on postharvest quality of cut OT Lily ‘Mantissa’ flowers. Journal of Faculty Agriculture Kyushu University 54 (1): 41–45.

  .Zhang. J., and Kirkham M.B. 1996.21 Antioxidation responses to drought in Sunflower

  and sorghum seedling. New Phytologist 132: 361-373

  . Buchanan–Wollaston, V. 1997. The molecular-4 biology of leaf senescence. Journal of Experimental Botany 48: 181-199

  . Dhindsa R.S., Plumb-Dhinds D., and Thorpe T.A.-6 1981. Leaf senescence correlated with increased levels of membrane permeability and lipid peroxidation and decreased levels of superoxide dismutase and catalase. Journal of Experimental Botany 32: 93-101

  Mattock J (1998) The rose and its heritage. In:-15 Botanica’s Roses, The Encyclopedia of Roses. Pp. 24-

  Ahmadi N, Mibus H and Serek M (2008) Isolation of an ethylene induced putative nucleotide laccase  miniature roses (Rosa hybrida L.). Plant Growt Regulation. 27: 320-330

  . Taiz L and Zeiger E (2006) Ethylene: The Gaseous - 20Hormone. In: Plant Physiology. Sinauer Assoc. Sunderland, MA. Pp. 571-591

  Müller, R., A. S. Anderson and M. S. Serek. 1998. Differences in display life of miniature potted roses (Rosa hybrida L.). Sci. Hort. 76: 59-71.

  Barth C., Tullio M., and Conklin P.L. 2006. The role of ascorbic acid in the control of flowering time and the onset of senescence. Journal of Experimental Botany 57: 1657-1665.

  Nowak, J. and R. M. Rudniki. 1990. Post harvest Handling of tuberose. Acta Hort. 261:313-317.

  Nowak, J. and R.M. Rudnicki. 1990. Postharvest Handling and Storage of Cut Flowers, Florist Greens and Potted Plants. Timber Press, Portland, Oregon, USA, 210 p.

  Mortazavi, N., P. Naderi, A. Khalighi, M. Babalar and H. Allizadeh. 2007. The effect of cytokinin and calcium on cut flower quality in rose cv. Illona. J. Food. Agriculcure. Enviroment. Vol.5(3&4): 311-313.

  Conway. W. S. 1987. The effect of Postharvest Infiltration of Calcium, Mangnesium - or Strontium on decay, Firmness and Respiration of Apples. Journal of American

  Society of Horticultural Science 97: 437-9.

  Fallahi, E. Conway S. W., Hickeyk. D. and Sams, C. E. 1997. The role of Calcium - and Nitrogen in postharvest quality and disease resistance of apples. Department

  of Plant and Soil Science. Idaho University, Idaho, USA. HortScience 32 (5): 831-835.

  Huang, K. L., Liao, L. J., Shen, R. S., Chen, W. S., and Lin, Y. H. 2002. The-119

  synergetic effect of Maleic Hydrazide (1.2-dihydro-3,6-pyridazinedione) and Sucrose on vase life of cut roses. Australian Journal of Experimental Agriculture

  42: 637-641.

  Rezvanipour, S. and M. Osfori. 2009. Effect of antimicrobial compounds on - 120

  postharvest flower longevity of rose cut flower (Rosa hybrida L.). In: Pp. 996-998.

  Proceedings of 6th Iranian Horticultural Science Congress. Iran.

  Van Doorn, W. G. and Cruz., P. 2000. Evidence for a wounding-induced-121

  xylem occlusion in stems of cut chrysanthemum flowers. Postharvest Biology

  Technolog 19: 73-83.

  Mehran, A., D. G. Hossein and A. Tehranifar. 2008. Effects of pre-harvest calcium fertilization on vase life of rose cut flowers cv. Alexander. Acta Hort. 804: 215-218.

  Michalczuk, B., D. M. Goszczynska, R. M. Rudnicki and A. H. Halevy. 1989. Calcium promotes longevity and bud opening in cut rose flowers. Isr. J. Bot. 38: 209-215

  Starkey, R. K. and A. R. Pedersen. 1997. Increased levels of calcium in the nutrient solution improve the postharvest life of potted rose. J. Am. Soc. Hort. Sci. 122: 863-868.

  De Capdeville, G., L.A. Maffia, F.L. Finger and U.G. Batista. 2003. Gray mold severity and vase life of rose buds after pulsing with citric acid, salicylic acid, calcium sulfate, sucrose and silver thiosulfate. Fitopatol. Bras. 28(4):156-197.

  Wilkins, H.F. 1973. Introduction to the Workshop: Post-harvest Physiology of Floral Crops. Hort. Sci. 8: 2-12.

  Ezhilmanthi K, Singh VP, Arora A and Sairam RK (2007) Effect of 5-sulfosalicylic acid on antioxidant activity in relation to vase life of Gladiolus cut flowers. Plant Growth Regul. 51: 99-108.

  Guy, L., Joan, L., Huber, A. & Steven, C. Huber. (1992). Sucrose phosphate synthase and sucrose accumulation at low temperature. Plant Physiology, 100, 502-508

  Klessig, D. F. & Malamy, J. (1994). The salicylic acid signal in plants. Plant Mo1ecular Biology, 26,  1439-1458.


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثر 1-mcp، کلرید کلسیم و نیترات نقره بر ماندگاری گل بریده رز, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثر 1-mcp، کلرید کلسیم و نیترات نقره بر ماندگاری گل بریده رز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر 1-mcp، کلرید کلسیم و نیترات نقره بر ماندگاری گل بریده رز, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثر 1-mcp، کلرید کلسیم و نیترات نقره بر ماندگاری گل بریده رز, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر 1-mcp، کلرید کلسیم و نیترات نقره بر ماندگاری گل بریده رز, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر 1-mcp، کلرید کلسیم و نیترات نقره بر ماندگاری گل بریده رز, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر 1-mcp، کلرید کلسیم و نیترات نقره بر ماندگاری گل بریده رز, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثر 1-mcp، کلرید کلسیم و نیترات نقره بر ماندگاری گل بریده رز, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثر 1-mcp، کلرید کلسیم و نیترات نقره بر ماندگاری گل بریده رز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر 1-mcp، کلرید کلسیم و نیترات نقره بر ماندگاری گل بریده رز, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر 1-mcp، کلرید کلسیم و نیترات نقره بر ماندگاری گل بریده رز, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر 1-mcp، کلرید کلسیم و نیترات نقره بر ماندگاری گل بریده رز, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر 1-mcp، کلرید کلسیم و نیترات نقره بر ماندگاری گل بریده رز

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته: باغبانی- گیاهان زینتی چکیده داودی با نام علمی (Dendranthema grandiflorum L.) از خانواده کلاه پرک سانان، یکی از گل­های نافرازگرا و حساس به انسداد آوندی می باشد. این مطالعه بر پایه طرح کاملا تصادفی با 10 تیمار شامل اسانس گیاهی ژرانیوم در 3 سطح (2، 6 و10 سی سی در 600 سی سی آب مقطر)، مورد در 3 سطح (2، 6 و10 سی سی در 600 سی سی آب ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته: باغبانی- گیاهان زینتی چکیده به منظور بررسی اثر شکاف و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی و خصوصیات گیفی گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida) آزمایش فاکتوریل 2 عاملی بر پایه طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور شکاف انتهای ساقه در 2 سطح (شکاف 5 سانتی متری و بدون شکاف) و نانو ذرات نقره در 5 سطح (0، 5، 10، 20، و 30 میلی گرم در لیتر) با ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته: باغبانی گرایش: گیاهان زینتی چکیده به‌منظور بررسی تاثیر آب‌های مختلف روی عمر پس از برداشت گل‌های بریده رز، داودی و ژربرا آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار با دو فاکتور: انواع آب (آب مغناطیسی، آب مقطر، آب دیونیزه و آب شهری) و انواع گل (گل رز، داودی و ژربرا) به اجرا در آمد. در این آزمایش صفاتی از ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : باغبانی گرایش گیاهان زینتی چکیده این مطالعه به منظور بررسی اثر نیکل بر عمر پس از برداشت گل ژربرا در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. گل­های سالم ژربرا ((Gerbera jamesonii cv. ‘Intense’ از یک تولید کننده تجاری خریداری گردید و فوراً به آزمایشگاه بخش باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد رشت منتقل شد. گل­ها روی ارتفاع ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد(M.Sc) چکیده داوودی (Chrysanthemum morifolum L.) جز گل­های شاخه بریده­ی مهم دنیا است که امروزه رتبه دوم جهانی را پس از گل رز از لحاظ اقتصادی و کشت و کار دارا می‏باشد. یکی از مشکلات مهم این گل انسداد آوندی و بر هم خوردن تعادل آبی در است. بدین منظور مطالعه‏ای بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار اسید فولویک اسید در 3 سطح (50، 100 و 150 میلی گرم ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش: گیاهان زینتی چکیده به منظور بررسی اثرسدیم نیتروپروساید برعمر گلجایی گل های شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس مطالعه ای در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور سدیم نیتروپروساید در چهار سطح(0، 20، 40 و 60 میکرومولار) در 12 تیمار،3 تکرار و 36 کرت با 180 شاخه گل انجام شد. در این آزمایش ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی گرایش میوه کاری خلاصه: استفاده از ترکیبات سالم و سازگار با سلامت انسان و طبیعت یکی از دغدغه های مهم محققین تکنولوژی پس از برداشت محصولات باغی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پوشش خوراکی ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر ماندگاری و خصوصیات کیفی میوه هلو رقم زعفرانی بود. تیمار ژل آلوئه ورا در غلظت‌های صفر، 20 ، 25 و33درصد و ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی خلاصه: استفاده از ترکیبات سالم و سازگار با سلامت انسان و طبیعت یکی از دغدغه های مهم محققین تکنولوژی پس از برداشت محصولات باغی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پوشش خوراکی ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر ماندگاری و خصوصیات کیفی میوه هلو رقم زعفرانی بود. تیمار ژل آلوئه ورا در غلظت‌های صفر، 20 ، 25 و33درصد و تیمار کلرید ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی‌علوم‌و‌صنایع غذایی گرایش: علوم و صنایع غذایی چکیده با توجه به موارد مختلف استفاده از سبزی­ها در تغذیه انسان­ها و نیز به دلیل خصوصیات طعم و مزه و مفید بودن آنها در حفظ سلامتی و تندرستی روز به روز بر اهمیت آنان افزوده می­شود. با توجه به عمر پس از برداشت اندک و آلودگی میکروبی سبزی­ها لزوم تحقیقات در این زمینه ضروری به نظر ...

پایان نامه جهت دریافت دکترای عمومی چکیده مقدمه و هدف از جمله مشکلات بندینگ در ارتودنسی، ایجاد نواحی دکلسیفیه در اطراف بندها می باشد. از سوی دیگر در طی درمان، بند ها مستعد شل شدن هستند و سمان بکار رفته باید از استحکام گیر کافی برخوردار باشد. اخیراً ترکیبات جدید حاوی آمورفوس کلسیم فسفات (ACP) جهت مقابله با ایجاد دمینرالیزاسیون بر روی سطوح مینایی معرفی شده است. هدف از این مطالعه ...

ثبت سفارش