پایان نامه ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسید های چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی در مغز گردو -Juglans regia L - کاشت شده باغات حومه تهران و کرج

word 25 MB 32557 128
1394 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
قیمت قبل:۶۱,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc))

   

   گرایش: شیمی موادغذایی

  خلاصه فارسی 

  ایران زیستگاه اصلی گردواست. گردوی ایرانی یک گونه مهم اقتصادی است و دارای ارزش تغذیه ای فراوان است.در این پژوهش نمونه های گردوبه صورت تصادفی از 100 درخت گردو در دو منطقه باغستان واقع در استان تهران و ارنگه واقع در استان البرز، در مهر ماه 1393 جمع آوری شدند.همچنین طبق استاندارد شماره 18 ایران مغز گردوی درسته مورد استفاده قرار گرفت و از آنجاییکه شرایط جغرافیایی متفاوت بر کیفیت غذایی میوه گیاه تاثیر بسزایی دارد ، 15 نمونه خاک از دو عمق 30-0 و 60-30 سانتیمتری بطور تصادفی یا زیگزاگ از خاک دو منطقه مذکور برداشته شد. برای نمونه گیری آب هر دو منطقه مورد مطالعه روش  نمونه ‏گیری لحظه‏ای یا ناپیوسته استفاده گردید. تجزیه و تحلیل ها با توجه به پروتکل های استاندارد بین المللی انجام گرفت. برای تعیین غلظت کلسیم و پتاسیم روش هضم خشک وبرای تعیین غلظت آهن،روی و مس از روش هضم مرطوب هم برای نمونه های گردو و هم خاک  استفاده شد و آنالیز توسط  طیف سنجی اتمی شعله اندازه گیری گردید.همچنین برای تعیین میزان و نوع اسیدهای چرب از دستگاه کروماتوگرافی گازی استفاده شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که تفاوت در ارزش غذایی گردوی دو منطقه وابسته به اکولوژی خاک آن مناطق می باشد. همچنین مشخص شد که مغزگردوهای دو منطقه مورد مطالعه از نظر میزان اسیدهای چرب، پروتئین، فیبر خام و عناصرمعدنی کلسیم، پتاسیم و روی دارای اختلاف معنی داری بوده بطوریکه محتوای اولئیک اسید،پروتئین، کلسیم، پتاسیم و روی مغز گردوهای ارنگه به طور معنی داری(05/0>P) بیشتر از نمونه های باغستان و محتوای پالمیتیک اسید و فیبر خام در نمونه های مغز گردو باغستان به طور معنی داری (05/0>P) بیشتر از نمونه های ارنگه بود. از طرفی محتوای روغن و اسیدهای چرب، پروتئین، کلسیم و آهن مغز گردوهای دو منطقه و مس و روی مغز گردوی ارنگه میزان بالاتری نسبت به استاندارد USDA را نشان داد.

  کلید واژگان: مغزگردو، ارزش غذایی ، عناصر معدنی، دستگاه طیف سنجی اتمی                                                                                                          

                                      

   

  مقدمه

  گردو حدود 50 گونه می باشد که در بین آنها جنس juglans  با 21 گونه مهمترین گیاه این خانواده است. گردو از جمله درختان بومی ایران است و گردو ی ایرانی یا Persian walnut  پر اهمیت ترین نوع گردو از نظرارزش غذایی و اقتصادی بشمارمی آید. از طرفی گردو از جمله محصولات باغی است که مصرف بالای داخلی و موقعیت قابل توجهی در بازارهای جهانی دارد. ایران دارای شرایط مناسب برای کشت گردو است و در اغلب مناطق کشور گردو پرورش می یابد. بر اساس  آمار سازمان خواروبار جهانی(FAO)  سال 2012 میزان  تولید جهانی این محصول  بیش از 3 میلیون تن بوده است که در بین کشور های  تولید کننده، ایران با تولید 450,000 هزار تن پس از کشور چین در مقام دوم قراردارد. بر اساس آمار مرکز فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی طی سالهای 1367 تا 1387 هجری خورشیدی رشد سالانه سطح زیر کشت گردو در ایران به طور متوسط بیش از 9 هزار هکتار در سال بوده است . بنابر این طی سال های مذکور سطح زیر کشت این محصول در کشور رشد زیادی داشته و از کمتر از 10 هزار هکتار در دهه 60 به بیش از 200 هزار هکتار در 1387 رسیده است. از میان ده استان عمده ی تولیدکننده گردو استان تهران با سطح زیر کشت 823222 هکتار و با میزان تولید 290 تن مقام ششم را دارد. ارزش تغذیه ای بالا گردو و دارا بودن بیشترین میزان اسید های چرب امگا 3 در میان سایر مواد غذایی گیاهی، این محصول را منحصر به فرد کرده است.  همچنین با افزایش روزافزون بیماری ها قلبی و عروقی توجه جهان به این محصول بیشتر شده که این امر به دلیل وجود اسیدهای  چرب چند غیر اشباعی موجود در گردو است، که به علت کاهش مقدار کلسترول کل و LDL و افزایش کلسترول HDL منجر به کاهش خطر بیماری قلبی مزمن می شوند، به گونه ای که بیشتر کشورها برای کاشت و بهره برداری محصول، برنامه ریزی جدی و سرمایه گذاری کافی به عمل می آورند.از دیرباز تا به امروز مصرف گردو در ایران به عنوان یک خوراکی پرکاربرد و بومی بسیار متداول بوده است. به طوری که مغز گردو جایگاه ویژه ای را در خوراک ها و دسر های ایرانی به خود اختصاص داده است. نقش پرکاربرد مغز گردو را می توان در غذاهای سنتی ایرانی مانند فسنجان وشیرینی و دسرهای سنتی مانند باقلوا، قطاب و نان گردویی به خوبی مشاهده کرد. با توجه به ارزش غذایی فوق العاده و اهمیت مصرف آن در ایران این ماده ی غذایی ارزشمند را انتخاب کرده ایم.  

   

   

  فصل اول

                     کلیات

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-1هدف از انجام پایان نامه                     

  مغزگردو دارای مواد مغذی بسیاری است که از آن جمله می توان به پروتئین، اسیدهای چری ضروری، فیبر و مواد معدنی همچون، آهن، مس، روی، کلسیم و پتاسیم اشاره کرد. چربی ها منبع عمده تامین کننده انرژی مورد نیاز و منبع تامین کننده اسیدهای چرب ضروری در بدن می باشند. پروتئین و مواد معدنی از مواد ضروری برای بدن هستند و برای تمام فعالیت های بیوشیمی مانند تولید آنزیم ها، هورمون هاو انرژی مورد استفاده قرار می گیرند، گردو با داشتن اسیدهای چرب و مواد معدنی ضروری، پروتئین و فیبر برای بدن یک ماده ی غذایی ارزشمند به حساب می آید.با توجه به مطالب ذکر شده دستیابی به کیفیت و ارزش غذایی بالا در گردو از اهمیت زیادی برخوردار است. شرایط جغرافیایی از جمله درجه حرارت محیط، آب و هوا وحاصلخیزی خاک بر میزان و کیفیت غذایی میوه گیاه تاثیر بسزایی دارد. خاک مهمترین عامل تاثیر گذار در ارزش غذایی میوه به شمار می آید. زیرا مواد معدنی و سایر عناصر غذایی مستقیما توسط ریشه گیاه جذب می شود. بنابراین بالا بودن ذخایر غذایی خاک می تواند تاثیر مستقیم بر ارزش غذایی میوه گیاه  داشته باشد.ایران دارای شرایط جغرافیایی متفاوتی است و مطلوب بودن این شرایط به رشد گونه های گیاهی متفاوت با ارزش غذایی گوناگون منجر شده است. ارزیابی و مقایسه مواد مغذی از جمله پروتئین، فیبر، اسیدهای چرب و مواد معدنی در گردوهای مناطق مختلف با شرایط جغرافیایی متفاوت و مقایسه کردن آن با استانداردهای جهانی می تواند راهکارهای مناسبی را در جهت بهبود کیفیت مغز گردو ارائه دهد. لذا هدف از انجام این پایان نامه ارزیابی مقایسه مقادیر   اسیدهای چرب پروتئین مقایسه مقادیر اسیدهای چرب پروتئین، فیبر خام و پنج عنصر معدنی در مغز گردو کاشت شده در دو ناحیه تهران و کرج با شرایط جغرافیایی متفاوت و مقایسه کردن آن با استانداردهای جهانی می باشد.

   

  1-2 بیان مسئله

  گردو با نام علمی .Juglans regia L به خانواده جوگلانداسه(Juglandaceae) تعلق دارد که 21 گونه راشامل می شود[63]. درختی مهم و چند منظوره است، بطوریکه در باغبانی بخاطر میوه و در جنگلکاری برای چوب باارزش آن و در داروسازی به عنوان یک گیاه دارویی مورد استفاده قرار می گیرد [27]. گردوایرانی تنها گونه ای هستند که برای تولید گردو به طور گسترده مناسب می باشند. همچنین دارای بیشترین ارزش تجاری و اقتصادی است]60.[در فلات ایران گردودر عرض جغرافیایی 29 تا 39 درجه شمالی و طول   جغرافیایی 45 تا 64 درجه شرقی، از زمینهایی کم ارتفاع تامناطقی با ارتفاع 2500 متر، به صورت اهلی یا وحشی در شمال، غرب و مرکز کشور ایران یافت می شود[45]. از نظر تغذیه ای  مغز گردو بسیار مغذی است و بسته به رقم ترکیب آن متفاوت است  [52]. گردو سرشار از مواد معدنی با ارزش مانند فسفر، پتاسیم، سدیم،   کلسیم، منیزیم و عناصر ضروری مانند آهن، مس، روی می باشد [67]. مواد معدنی نقش مهمی در سلامت انسان ایفا می کنند.آنها در شکل گیری ساختار استخوان ها و دندان ها همچنین کمک به حفظ ریتم طبیعی قلب، انقباض عضلات، هدایت عصبی و تعادل اسید و باز و تنظیم سوخت و ساز بدن با تبدیل شدن به بخشی از آنزیم و هورمون ها تاثیر گذار هستند، و از این رو در بدن حائز اهمیت می باشند[67]. آهن یک عنصر ضروری است که در هموگلوبین، میوگلوبین، و تعداد زیادی از آنزیمها وجود دارد، بنابراین یک ماده معدنی ضروری در رژیم غذایی روزانه به شمار می آید. روی نیز بعنوان یک عنصر ضروری تشکیل دهنده ی برخی از آنزیم های متابولیک است و به غیر از نقش مهم در ساختار آنها بر عملکرد آنان نیز تاثیر گذار است[67]. پتاسیم سومین ماده ی معدنی فراوان موجود در بدن انسان است که به عنوان یک الکترولیت عمل می کند. این ماده معدنی برای حفاظت از قلب، مغز، کلیه ها، بافت های عضلانی و سایر اعضای بدن انسان مورد نیاز می باشد[67]. شرایط جغرافیایی بر میزان و کیفیت غذایی مغز گردو، خصوصا مواد معدنی  تاثیر بسزایی دارد. با توجه به اطلاعات حاصل از پژوهشها مشخص گردیده که کیفیت آب، مورد استفاده جهت آبیاری درختان گردو بر میزان عناصر سدیم و کلسیم تاثیر گذار بوده است، همچنین خاکهای مناطق زیر کشت درختان گردو که غنی از کلسیم و آهن بوده تأثیر به سزایی بر روی حضور آهن در مغز گردو داشته است[67]. در اکثر ارقام مغز گردو حدود 60  درصد روغن   وجود دارد[62]. که این مقدار از  52-70 درصد چربی بسته به رقم و منطقه متغیر است[57]. ترکیبات عمده روغن گردو اسیدهای چرب غیر اشباع (حدود90 درصد)، مانند لینولئیک اسید، اولئیک اسید و لینولنیک اسید می باشد. اسیدهای اشباع مانند پالمتیک اسید درصد   اندکی از روغن گردو را تشکیل می دهند[46]. لینولنیک اسید (امگا- 3) یک اسید چرب ضروری است که بدن قادر به سنتز آن نمی باشد و همواره باید با مواد غذایی وارد بدن شود. لینولئیک اسید (امگا- 6) نیز برای رژیمهای غذایی ضروری میباشد[60]. از طرفی گزارش شده اسیدهای چرب چند غیر اشباعی به علت کاهش مقدار کلسترول کل و LDL و افزایش کلسترول HDL منجر به کاهش خطر بیماری قلبی مزمن می شوند[29]. ترکیب اسیدهای چرب روغن گردو در ارقام مختلف، متفاوت است. این مسأله در تشخیص تفاوت محل رشد ارقام و تشخیص  محل مناسبی که اسیدهای چرب بیشترین میزان و بالاترین کیفیت را دارند، حائز اهمیت است. [75] گردو همچنین منبع مهمی از فیبر، پروتئین گیاهی، آنتی اکسیدانها، ویتامین می باشد[33]. از طرفی در پژوهشی مشخص شد که دانه گردو حاوی 66/16 درصد پروتئین، متشکل از آلبومین، گلوبولین، پرولامین و گلوتلین می باشد که گلوتلین بیشترین مقدار یعنی حدود 70 درصد پروتئین دانه را تشکیل می دهد[69].

  1-3 ضرورت اهمیت موضوع

  گردو از جمله خوراکی های بسیار سودمند است که مصرف آن توسط چندین سازمان دولتی و حرفه ای از جمله وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA)، سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)، موسسه پزشکی (IOM) از آکادمی ملی علوم (NAS) و انجمن قلب آمریکا (AHA) توصیه شده است]50.[ همچنین بر اساس پژوهشی که توسط کمیسیون گردو کالیفرنیا انجام شد، اکثر بزرگسالان به اندازه کافی در رژیم غذایی خود اسیدهای چرب امگا-3 مصرف نمی کنند که بخشی از دلیل آن بخاطر عدم آگاهی برخی از مصرف کنندگان از این اسیدهای چرب است. یکی دیگر از عوامل مهم تاثیر سلیقه های فردی در رژیم غذایی است. به طوری که در منابع غذایی دریایی از جمله ماهی چرب مانند ماهی آزاد، شاه ماهی، ساردین و مکمل های حاوی روغن ماهی به میزان کافی اسیدهای چرب امگا-3 یافت می شود ولی ظاهرا تمایل به مصرف این خوراکی ها به حد مورد نیاز نمی باشد. از این رو پژوهشگران جایگزین مناسبی را پیدا کردنند، که هم بتوانند اسیدهای چرب امگا-3 را به اندازه کافی برای مصرف کننده تامین نماید و هم با اکثرسلیقه های فردی هماهنگ باشد. گردو، تنها درخت آجیلی است که دارای مقادیر قابل توجهی از اسیدهای چرب امگا-3 می باشد. همچنین مغزهای آجیلی از جمله گردو دارای فیبر، پروتئین، عناصر کم مصرف ضروری ، استرول های گیاهی و دیگر ترکیبات فیتوشیمیایی که به طور بالقوه سودمند هستند، می باشد]50.[ از طرفی پنج مطالعه اپیدمیولوژیک مهم، از جمله مطالعه سلامت پرستاران( Study Health Nurses’ )،  مطالعه سلامت پزشکان  (Physicians’ Health Study ) ، مطالعه سلامت  بانوان آیووا (the Iowa Women’s Health Study) ، مطالعه ظهور سلامت و the Cholesterol and Recurrent Events (CARE) study نشان دادنند که،  مصرف مکرر مغزهای آجیلی با کاهش خطر CHD همراه است. در مقایسه با افرادی که کمتر از یک بار در هفته مغزهای آجیلی از جمله گردو مصرف می کنند، تخمین زده شد که، مصرف1اونس از مغزهای آجیلی از جمله گردو بیش از 5 بار در هفته می تواند منجر به کاهش 18-51 درصد ازخطرابتلا به CHD گردد]50.[ از طرفی آزمایش های بالینی همواره نشان می دهد، که مصرف مغزهای آجیلی از جمله گردو به عنوان پایین آورنده کلسترول بخشی از یک رژیم غذایی، پروفایل چربی و لیپوپروتئین را بهبود می بخشد. در میان تمام مغز های آجیلی، گردو منحصر به فرد است; زیرا که عمدتا متشکل از اسید چرب چند غیر اشباعی PUFA است]50.[ همچنین محتوای اسید چرب گردوی ایرانی تقریبا 10 بار بیشتر از گردوی آمریکایی و 40 تا 500 بار بالاتر از اکثر مغز ها است]50.[ نتایج حاصل از پژوهش دانشگاه لوما لیندا واقع در ایالات متحده نشان داد که، مصرف 84 گرم در روز از گردو به عنوان میان وعده، همراه با سالاد ،غلات صبحانه و یا به عنوان جایگزین غذاهای چرب مانند: چیپس سیب زمینی، گوشت و چربی های قابل رویت مانند: روغن، مارگارین و کره، سطح کلسترول LDL به میزان 16 درصد کاهش می دهد]64[. نتایج حاصل از پژوهش دیگری که توسط دانشگاه ایالتی پن صورت گرفت نشان داد ، جایگزین کردن 37 گرم گردو و 15 گرم از روغن گردو با نصف چربی در رژیم غذایی نه تنها کلسترول LDL و TG را کاهش می دهد بلکه اثرات ضد التهابی نیز دارد]74 [.  از طرفی تحقیقات انجام شده در دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد نشان داده است که خوردن مقادیر کمی از گوشت قرمز( خصوصا گوشت قرمز فرآوری شده )، به صورت منظم با افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی و سکته مغزی مرتبط است. بنابراین با جایگزین کردن منابع پروتئینی سالم مانند گردو می توان خطر ابتلا به این بیماری ها را کاهش داد. همچنین در پژوهش دیگری که توسط دانشگاه هاروارد انجام گرفت، مشخص شد جایگزین کردن مغزها از جمله گردو و محصولات لبنی کم چرب و یا غلات کامل (سبوس دار) بجای یک وعده از گوشت قرمز در هر روز می تواند خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را به میزان 16 تا 35 درصد کاهش دهد]43 .[ پژوهش انجام شده توسط دانشگاه مریلند نشان داد که، فیبر با پایین آوردن قند خون و انسولین و بهبود کلسترول و تری گلیسرید  در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 منجر به بهبود این بیماری می شود و گردو با داشتن فیبر در درمان این بیماری موثراست]26.[ از طرفی به دلیل آنکه شرایط جغرافیایی وحاصلخیزی خاک بر ارزش غذایی میوه گیاه از جمله گردو تاتیر گذار است لذا در این پژوهش ارزش غذایی گردو در دو منطقه متفاوت مورد بررسی قرار گرفت.

   

  Abstract

  Iran is the main habitat of walnuts. Persian walnut is an economically important species  and walnut kernels are a highly nutritious food. In this study, sample of walnuts randomly selected from 100 Walnut trees in two different area of Baghestan  stiuate in Tehran province and Arangeh situate in Alborz province, In October of 2014   were collected. Also according to standard No.18 of Iran complete walnut kernels was used and since situation of different geographic has a considerable impact on food quality fruit , 15 soil samples from the depths 0-30 and 30-60 cm randomly or zigzag removed soil from Two region. For water sampling from both the study area, method of moment or discontinuous sampling was used. The analysis was performed according to standard protocols International. Dry digestion method for determining the concentration of calcium and potassium And to determine the concentration of  iron, zinc and copper wet digestion method for the analysis of soil samples and walnuts were measured by flame atomic spectrometry.Also for determine the amount and type of fatty acids were analyzed by gas chromatography.The results of this study showed that two regional differences in the nutritional value of walnuts, The region is dependent on soil ecology.In the two study area It also became appare that the walnut kernels, The amount of fatty acids, protein, crude fiber and  mineral elements calcium, potassium and zinc were significantly different so that The content of  oleic acid, protein, calcium, potassium and zinc walnut kernels of Arangeh significantly (P<0.05) was more than samples of Baghestan and palmitic acid and crude fiber content in the samples walnut kernels of Baghestan was significantly(P<0.05)higher than samples Arangeh. Also, oil content and fatty acids, protein, Calcium and iron, walnut kernels of the two regions, And Copper and zinc of walnut kernels Arangeh, Have higher rates than the USDA  standard.

  Keywords: Walnut kernels, Nutrients, Minerals, Atomic absorption spectroscopy.

 • فهرست:

  خلاصه فارسی........................................................................................................................................1                                                                                                                                                                                                                  

  مقدمه .............................................................................................................................................................2                                                                                                              

  فصل اول :کلیات                                                                                          

  ۱-۱-هدف از انجام پایان نامه.........................................................................................................................4                                                                                                          

  ۱-۲-بیان مسئله...............................................................................................................................................5                                                                                                         

  1-3- ضرورت اهمیت موضوع.......................................................................................................................6

  1-4- هدف اصلی..........................................................................................................................................8

  فصل دوم :بررسی متون و مطالعات دیگران

  بخش اول : معرفی گردوی ایرانی

  2-1-1-تاریخچه ........................................................................................................................................10

  2-2-2- واژه شناسی....................................................................................................................................11

  2-1-3-طبقه بندی و گیاه شناسی.................................................................................................................11

  2-1-4-گونه های مختلف گردو....................................................................................................................13

  2-1-5-گردوی ایرانی..................................................................................................................................14

  2-1-6 -ارقام مختلف گردو درایران..............................................................................................................15

  2-1-7- اکولوژی گردو.................................................................................................................................16

  2-1-7-1-آب و هوا.....................................................................................................................................16


   

  2-1-8- زمان مناسب برداشت محصول........................................................................................................17

  2-1-9-شیوه های برداشت گردو..................................................................................................................19

  2-1-10-خشک کردن گردو..........................................................................................................................20

  2-1-11-ارزش غذایی گردوی ایرانی............................................................................................................21

   

  بخش دوم: لیپید

  2-2-2-اسیدهای چرب................................................................................................................................22

  2-2-2-1- اسیدهای چرب اشباع.................................................................................................................22

  2-2-2-2-اسیدهای چرب غیراشباع............................................................................................................23

  2-3-3- اسیدهای چرب ضروری.................................................................................................................24

  2-2-4- فواید روغن مغزگردو......................................................................................................................25

  بخش سوم: پروتئین

  2-3-2-آمینواسیدهای ضروری....................................................................................................................27

  2-3-3-آمینواسیدهای مغزگردو....................................................................................................................28

  2-3-4-پروتئین های مغزگردو......................................................................................................................29

  2-3-5-فواید واثرات پروتئین مغزگردو.........................................................................................................29

  بخش چهارم: فیبر

  2-4-2-فواید فیبر.........................................................................................................................................32

  بخش پنجم: فلزات

  بخش ششم: مطالعات دیگران                                                                                                                                                              2-6-1-مرور منابع داخلی............................................................................................................................40                                                                                                  

  2-6-2-مرور منابع خارجی.........................................................................................................................41                                                                                    

  فصل سوم : مواد و روش ها

  بخش اول: معرفی مناطق مورد مطالعه

  3-1-معرفی مناطق مورد مطالعه....................................................................................................................45

  موقعیت و وسعت مناطق مورد بررسی............................................................................................45                                                                                                                       

  3-1-1-1-موقعیت و وسعت منطقه باغستان................................................................................................45

  3-1-1-2.موقعیت و وسعت مناطق روستای ارنگه........................................................................................46

  3-1-2.تاریخچه مناطق موردمطالعه..............................................................................................................47

  3-1-2-1.تاریخچه شهر باغستان..................................................................................................................47

  3-1-2-2.تاریخچه روستای ارنگه................................................................................................................47

  3-1-3. بررسی عوامل اقلیمی......................................................................................................................48                                                                             

  3-1-3-1.آب و هوای استان تهران و شهر شهریار.......................................................................................48     

                                                                               پ  

  3-1-3-2.درجه حرارت در استان تهران و شهر شهریار...............................................................................49  

  3-1-3-3.بارندگی در استان تهران و شهرشهریار.........................................................................................50

  3-1-3-4.جهت وزش باد غالب در استان تهران..........................................................................................51                                                      

  3-1-3-5.آب و هوای شهرستان کرج..........................................................................................................51                                                                   

  3-1-3-6.درجه حرارت شهرستان کرج.......................................................................................................52                                                                                  

  3-1-3-7.بارندگی در شهرستان کرج...........................................................................................................53                                                                  

  3-1-3-8.توده های هوا و سیستم های هواشناسی موثر بر استان البرز.........................................................53                           

  بخش دوم: روش های انجام آزمون

  3-2-1.روش نمونه برداری..........................................................................................................................55                                                                               

  3-2-1-1.روش نمونه برداری از خاک.........................................................................................................55                                                                 

  3-2-1-2.روش نمونه گیری ازگردو.............................................................................................................55                                                                   

  3-2-1-3.روش نمونه گیری از آب..............................................................................................................56                                                                      

  3-2-2.آماده سازی نمونه ها........................................................................................................................56                                                                               

  3-2-3.روش انجام آزمون ها.......................................................................................................................57                                                                              

  3-2-3-1.تجزیه و تحلیل های فیزیکی........................................................................................................57                                                                   

  3-2-3-1-1.برآورد اندازه و وزن گردو........................................................................................................57                                                                 

  3-2-3-2.تجزیه و تحلیل های شیمیایی......................................................................................................57                                                                 

  3-2-3-2-1.برآورد میزان فیبر خام درگردو.................................................................................................57                                                          

  3-2-3-2-2.برآورد میزان پروتئین خام درگردو...........................................................................................59                                                     

  3-2-3-2-3.برآورد میزان روغن درگردو.....................................................................................................61                                                       

  3-2-3-2-4.تجزیه روغن...........................................................................................................................61  

                                                                                  ت

  3-2-3-2-4-1.آماده سازی نمونه..............................................................................................................61                                                                         

  3-2-3-2-4-2.دستگاه کروماتوگرافی گازی...............................................................................................62                                                           

  3-2-3-2-5.برآورد غلظت فلزات درمغزگردو.............................................................................................63                                                        

  3-2-3-2-5-1.هضم خشک......................................................................................................................63                                                                                 

  3-2-3-2-5-2.هضم مرطوب....................................................................................................................63                                                                              

  3-2-3-2-5-3.دستگاه جذب اتمی............................................................................................................64                                                                         

  3-2-3-2-5-4.دستگاه فلیم فتومتربرای اندازه گیری غلظت پتاسیم............................................................65                                  

  3-2-3-2-6.برآورد غلظت فلزات درخاک..................................................................................................65                                                                

  3-2-3-2-6-1.اندازه گیری غلظت آهن، مس وروی..................................................................................65                                                   

  3-2-3-2-6-2.اندازه گیری غلظت کلسیم وپتاسیم.....................................................................................66                                                       

  3-2-3-2-7.برآورد میزان pH و Ec آب...................................................................................................66                                                                 

  3-2-4.تجزیه تحلیل داده ها........................................................................................................................67                                                                                   

  فصل چهارم : نتایج

  4-1 میانگین های بدست آمده از تجزیه و تحلیل های شیمیایی باغستان تهران.............................................69                     

  4-2 میانگین های بدست آمده از تجزیه و تحلیل های شیمیایی ارنگه کرج...................................................70                          

  4-3 نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل های فیزیکی.................................................................................72                                                   

  4-3-1 نتایج حاصل از اندازه و وزن گردوها.................................................................................................72                                                             

  4-4 نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل های شیمیایی................................................................................73                                                   

  4-4-1 نتایج مربوط به آب...........................................................................................................................73                                                                                    

  4-4-1-1 نتایج مربوط به هدایت الکتریکی آب در دو منطقه موردمطالعه....................................................73                         

  4-4-1-2 نتایج مربوط به اسیدیته آب در دو منطقه موردمطالعه...................................................................74    

                                                                             ث

  4-4-2 نتایج مربوط به خاک........................................................................................................................74                                                                                 

  4-4-2-1نتایج مربوط به کلسیم خاک در دو منطقه موردمطالعه...................................................................74                                     

  4-4-2-2 نتایج مربوط به پتاسیم خاک در دو منطقه مورد مطالعه.................................................................75                                    

  4-4-2-3 نتایج مربوط به آهن خاک در دومنطقه موردمطالعه......................................................................75                                      

  4-4-2-4 نتایج مربوط به مس خاک در دو منطقه موردمطالعه.....................................................................76                                      

  4-4-2-5 نتایج مربوط به روی خاک در دو منطقه موردمطالعه.....................................................................76                                     

  4-4-3 نتایج مربوط به گردو.........................................................................................................................77                                                                                  

  4-4-3-1 نتایج مربوط به کلسیم گردو در دو منطقه موردمطالعه...................................................................77                                    

  4-4-3-2 نتایج مربوط به پتاسیم گردو در دو منطقه موردمطالعه..................................................................77                                   

  4-4-3-3 نتایج مربوط به آهن گردو در دو منطقه موردمطالعه......................................................................78                                      

  4-4-3-4 نتایج مربوط به مس گردو در دو منطقه مورد مطالعه.....................................................................78                                                           

  4-4-3-5 نتایج مربوط به روی گردو در دو منطقه موردمطالعه.....................................................................79                                    

  4-4-3-6 نتایج مربوط به فیبر خام گردو در دو منطقه موردمطالعه................................................................79                               

  4-4-3-7 نتایج مربوط به پروتئین گردو در دو منطقه مورد مطالعه................................................................80                                

  4-4-3-8 نتایج مربوط به روغن گردو در دو منطقه موردمطالعه...................................................................80                                  

  4-4-3-9 نتایج مربوط به پالمیتیک اسید گردو در دو منطقه موردمطالعه......................................................81                    

  4-4-3-10 نتایج مربوط به استئاریک اسید گردو در دو منطقه موردمطالعه...................................................81                      

  4-4-3-11 نتایج مربوط به اولئیک اسید گردو در دو منطقه مورد مطالعه......................................................82                       

   4-4-3-12 نتایج مربوط به لینولئیک اسید گردو در دو منطقه موردمطالعه...................................................82                       

  4 -4-3-13 نتایج مربوط به لینولنیک اسید گردو در دو منطقه موردمطالعه...................................................83                           

   4 -5. نمودارهای مقایسه ای حاصل از داده های دو منطقه مورد مطالعه......................................................83         

                                                                                ج

  فصل پنجم: بحث و پیشنهادات

  5-1 مقایسه برخی از عوامل محیطی دو منطقه مورد مطالعه (تهران وکرج)...................................................87                     

  5-2 مقایسه محتوای روغن،اسیدهای چرب،پروتئین، فیبرخام و پنج عنصر معدنی در دو منطقه مورد مطالعه (تهران وکرج)...............................................................................................................................................88                                                                                                    

  5-3مقایسه خصوصیات آب.........................................................................................................................89                                                                               

  5-3-1هدایت الکتریکی(Ec).....................................................................................................................89                                                                               

  5-3-2اسیدیته آب(pH).............................................................................................................................90                                                                                       

  5-4مقایسه خصوصیات خاک.......................................................................................................................91                                                                               

  5-4-1کلسیم خاک(Ca).............................................................................................................................91                                                                                     

  5-4-2پتاسیم خاک (K)..............................................................................................................................92                                                                                    

  5-4-3آهن خاک(Fe)................................................................................................................................92                                                                                      

  5-4-4مس(Cu).........................................................................................................................................93                                                                                             

  5-4-5روی(Zn)........................................................................................................................................93                                                                                            

  5-5بحث بر روی خصوصیات فیزیکی گردو.................................................................................................94                                                          

  5-5-1مقایسه اندازه و وزن گردو..................................................................................................................94                                                                         

  5-6 بحث بر روی خصوصیات شیمیایی گردو..............................................................................................95                                                        

  5-6-1مقایسه وارزیابی درصدروغن............................................................................................................95                                                                   

  5-6-2مقایسه وارزیابی درصد اسیدهای چرب.............................................................................................96                                                         

  5-6-2-1پالمیتیک اسید..............................................................................................................................96                                                                                     

  5-6-2-2استئاریک اسید.............................................................................................................................96                                                                                    

  5-6-2-3لینولئیک اسید...............................................................................................................................97

                                                                           چ               

  5-6-2-4اولئیک اسید..................................................................................................................................98

  5-6-2-5لینولنیک اسید...............................................................................................................................98

  5-6-3مقایسه وارزیابی درصدپروتئین..........................................................................................................99

  5-6-4مقایسه وارزیابی درصدفیبرخام.......................................................................................................100

  5-6-5مقایسه ارزیابی فلزات.....................................................................................................................101

  5-6-5-1.کلسیم.......................................................................................................................................101

  5-6-5-2پتاسیم........................................................................................................................................102

  5-6-5-3آهن...........................................................................................................................................103

  5-6-5-4مس............................................................................................................................................103

  5-6-5-5روی...........................................................................................................................................104

  5-7. جمع بندی و نتیجه گیری...................................................................................................................105

  5-8.پیشنهادات..........................................................................................................................................109

  منابع...................................................................................................................................................110

  چکیده انگلیسی..................................................................................................................................118

  ضمایم...............................................................................................................................................119

   

  منبع:

   

   

   

  1.اسمعیلی،ا.، فتوت،ا.، کریمیان،ن.، حق نیا،غ.، مصدقی،م.،1387، اثر کمپوست و کود گاوی برعملکرد گیاه ذرت و غلظت مس در دو خاک آهکی،سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی، ص. 1 تا 5.

  2. امامی، ع.، 1375،  روش های تجزیه گیاه ، نشریه فنی مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور ،  تهران:انتشارات مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور.

  3. پنج تن دوست،م.، سروش زاده،ع.، قناتی، ف.،1389، تأثیر مصرف خاکی و محلو لپاشی آهن بر روی برخی از خصوصیات کیفی دانه گیاه بادام زمینی (Arachis hypogeae L.) در خاک قلیایی،زیست شناسی گیاهی، سال دوم، شماره 5، ص. 37-50.

  4. توفیقی، ح.، نجفی، ن.، 1380، بررسی تغییرات بازیافت و قابلیت استفاده روی خاک و روی اضافه شده به خاک در شرایط غرقابی و غیرغرقابی در خاکهای شالیزاری شمال ایران، مجموعه مقالات هفتمین کنگره علوم خاک ایران، ص. 382 تا 384.

  5. دانشنامه رشد، وزارت آموزش و پرورش کشور، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.

  6. زرین کفش، م.، 1390، مبانی علوم خاک، علم کشاورزی ایران.

  7. سالنامه آماری شهر تهران، 1386، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، فصل اول.

  8. سعیدیان، ح.، مرادی، ح. ر.، ترنیان، ف.  ا.، 1389، مقایسه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در کاربری های مختلف سازندهای گچساران و آغاجاری، نشریه مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 63، شماره 1، ص. 1 تا 12.

   

  110

   

  9. صفامهر،ع.، 1387. بیوشیمی عمومی،انتشارات حق شناس.

   

  10. علیحوری، م.، 1387، بررسی اثرات تنش آبی بر ریزش میوه و عملکرد نخل خرما، پژوهش و سازندگی در مجله زراعت و باغبانی، شماره 79 .

   

  11. قاسمی، م.، ارزانی، ک.، حسنی،د.، قاسمی،ش.، 1387، ترکیب اسیدهای چرب برخی از ژنوتیپهای انتخابی گردو استان مرکزی ( Juglans regia L.)،مجله علوم و صنایع غذایی،ص.31 تا 35.

   

  12. کافی،م.، دامغانی،ع. م.، 1381، مکانیسمهای مقاومت گیاهان به تنشهای محیطی،مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ، ص 467.

   

  13. کلباسی، م.،حسینپور، ع.، 1376، اثر مانداب شدن موقت سه خاک آهکی بر برخی ویژگیهای شیمیایی و تغییرات آنها پس از زهکشی، مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 28، شماره 3، ص. 49 تا 58.

  14. کمالی، ک.، مهدیان، م. ح.، سلیمانی،ر.، انگشتری، ح.، احمدیان، ا.، 1390، بررسی روند تغییرات نیتروژن کل، فسفر و پتاسیم قابل استفاده در ایستگاهای پخش سیلاب کشور، پژوهش های آبخیزداری، شماره 91.

  15. کهندل، ا.، ارزانی، ح.، حسینی توسل، م.، 1388، تاثیر شدت های گوناگون چرای دام بر مواد آلی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک، مجله علمی – پژوهشی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال سوم، شماره 6.

  16. گنجی، س.، الماسی، س.، فرهپور، م.م.، 1386، عنصر روی و نقش حیاتی آن در بدن انسان، اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی.

  17. محصلی،و.، 1383، تاثیر سطوح مختلف مس بر رشد وترکیب شیمیایی گندم رقم فلات، پژوهش وسازندگی، شماره 61.

  111

  18. مطلبی فرد، ر.، جعفر ملکوتی، م.، کافی، م.، 1387، تاثیر pH آب آبیاری برخصوصیات کمی و کیفی گل میخک رقم ایوون، مجله علوم خاک و آب، جلد ،22 شماره1.

  19. معزاردلان، م.، ثواقبی فیروز آبادی، غ.، 1388، مدیریت حاصلخیزی خاک برای کشاورزی پایدار،تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

  20. معین،م. 1349، فرهنگ معین، انتشارات امیرکبیر، ص 3251.

  21. نجفی، ن.، سرهنگ زاده، ا.، اوستان، ش.، 1392، اثر شوری کلرید سدیم و غرقاب خاک بر غلظت برخی عناصر کم مصرف در ذرت سینگل کراس 704، مجله دانش آب و خاک، دوره 23، شماره 2، ص. 205-225.

  22.نقشه راه گردو ،1390،کانون هماهنگی دانش و صنعت گردوی کشور.

  23. نیجار،جی.اس.، مترجمان: معزاردلان،م.،ثوابقی فیروزآبادی،غ.،1985، تغذیه درختان میوه، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

  24.Akpabio, U. D., 2012, Evaluation of proximate composition, mineral element and anti- nutrient in almond (Terminalia catappa) kernels,  Pelagia Research Library ,Advances in Applied Science Research,Vol. 3 ,P.2247-2252.

  25.Anderson, J.W.,2004, Plant Fiber in Foods, University of harvard.

  26.Anderson, J.W,[et al].,2009, Health benefits of dietary fiber. Nutrition Reviews,Vol.67, No.4, P.188-205.

  27.Aradhya, K.M., Potter, F. G. ,Simon, C.J., 2006, Cladistic biogeography of Juglans(Juglandaceae) based on chloroplast DNA intergenic spacer sequences, Darwin’s harvest: New approaches to the origins, evolution, and conservation of crops, New York, NY: Columbia University Press, P. 143-170.

  28.Arzani, K., Mansouri‐Ardakan, H., Vezvaei, A., Roozban, M., 2010, Morphological variation among Persian walnut (Juglans regia) genotypes from central Iran, New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, Vol.36, No.3, P.159-168.

  112

  29.Blomhoff, R., Carlsen, M. H., Andersen, L. F. ,Jacobs, D. R., 2006, Health benefitsof nuts: potential role of antioxidants, British Journal of Nutrition, Vol. 96, P.52-60.

  30.Caglarirmak, N., 2003, Biochemical and physical properties of some walnut genotypes (Juglans regia L.), Nahrung, Vol.47, No.1,P. 28-32.

  31.Callahan, F.,2008, Hinds Walnut (Juglans hindsii) in Oregon, Kalmiopsis, Vol. 15,         P. 42–52.

  32.Cosmulescu, S., Baciu, A., Achim, Gh., Botu, M., Trandafir, I., 2009, Mineral Composition of Fruits in Different Walnut (Juglans regia L.) Cultivars, Notulae Botanicae Horti AgrobotaniciCluj-Napoca,Vol.37, No.2, P.156-160.

  33.Davis, L., [et al]., 2007, The effects of high walnut and cashew nut diets on the antioxidant status of subjects with metabolic syndrome, European Journal of Nutrition, Vol. 46, No.3, P. 155-164.

  34.Dogan, M., Akgul, A., 2005, Fatty acid composition of some walnut (Juglans regia L.) cultivars from east Anatolia, Grasas y Aceites, Vol. 56, No. 4 , P. 328-331.

  35.edare havashenasi alborz, Available from: http://www.alborz-met.ir/ Accessed Dec 27,2014.

  36.edare havashenasi Tehran, Available from: http://www.tehranmet.ir/ Accessed Dec 27,2014.

  37.Fiber,2013, University of Maryland Medical Center, Available from: http://umm.edu/health/medical/altmed/supplement/fiber. Accessed Dec 9,2014.

  38. Gauthier, M.M., Jacobs, D. F., 2011, Walnut (Juglans spp.) ecophysiology in response to environmental stresses and potential acclimation to climate change, Annals of Forest Science, Vol. 68, P.1277–1290.

  39. Greve, L.C., McGranahan, G., Hasey, J., Snyder, R, 1992, Variation in Polyunsaturated Fatty Acids Composition of Persian Walnut, J. Amer. Soc. Hort. Sci., Vol. 117, No. 3, P. 518-522.

  40.Harris,L.J.,Giovanni,M.,Metz,D.,2010,Nuts:Safe Methods for Home Gardeners to Harvest, Store and Enjoye, University of California Agriculture and Natural Resources.

  113

  41.Hochmuth,G.,2011, Iron (Fe) Nutrition of Plants1, U.S. Department of Agriculture, UF/IFAS Extension Service, University of Florida.

  42. Huang, Z., Wang, B., Crenshaw, A.A., 2006, A simple method for the analysis of fatty acid with GC-MS and ATTM-Silar-90 capillary column. Food Chemistry, Vol.98, P. 593-598.

  43. Institute of Medicine, Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients), 2005, National Academies Press: Washington, DC., Available from: http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/what-should-you-eat/protein/, Accessed Nov 27, 2014.

  44.Joham, H. E.,1975,Carbohydrate Distribution As Affected By Calciumdeficieney In Cotton 1'2, American Society of Plant Biologists, Vol.32, No.2, P. 113–117.

  45. Leslie, C.,McGranahan, G., 1998, The origin of the walnut,Divisin of Agriculture and Natural Resources, University of California.

  46. Li, D., Yao, T., Siriamornpun, S., 2006, Alpha-linolenic acid content of commonly available nuts in Hangzhou, International Journal for Vitamin and Nutrition Research, Vol.76, No.1, P.18-21.

  47. Loeppert, R. H., 1986, Reactions of iron and carbonates in calcareous soils,J. Plant Nutr., Vol. 9 , P. 195-214.

  48.markaz amar iran, Available from: http://amar.sci.org.ir/. Accessed Dec 28,2014.

  49.Mathers, H., 1995, What you should know about water quality for woody plants,         Part 2.Organ State University, USA.

  50.McKay, D. L., Sibley, D., 2009, Omega-3 Fatty Acids from Walnuts. University of California, Available from: http://www.nutrition411.com/pdf/Omega%203%20Fatty%20Acids%20from%20Walnuts.pdf, Accessed Dec30,2014.

  51. Milind,P.,Deepa,K.,2011,Walnut: not a hard nut to, International Research Journal of Phamacy(IRJP), Vol. 2, No.5, P.8-17.

  114

  52.Mitrovic, M.,Stanisavijevic, M.Gavrilovic, J., 1997, Biochemical compositionof fruits of some important walnut cultivars andselections, Acta Hort, Vol.442,P. 205-207.

  53.Muradoglu, F., Oguz, H., Yildiz, K., Yilmaz, H., 2010, Some chemical composition of walnut (Juglans regia L.) selections from Eastern Turkey. African Journal of Agricultural Research, Vol. 5, No. 17, P. 2379-2385.

  54.Neal,E.,2009, Essential fatty acids (‘healthy oils’), Matthew’s Friends Research Dietitian, Available from: http://site.matthewsfriends.org/uploads/factsheets/Healthy%20oils.pdf, Accessed Nov 28, 2014.

  55.Nnorom, I.C., Enenwa, N.E., Ewuzie, U., 2013, Mineral composition of ready-to-eat walnut kernel (Tetracarpidium conophorum) from southeast Nigeria,  Pelagia Research Library, Der Chemica Sinica, Vol.4, No.6, P.1-7.

  56.Organic Facts,2014, Unbiased info on nutrition, benefits of food & home remedies, Available from: http:// www.organicfacts.net, Accessed Dec 8,2014.

  57.Ozkan, G., Koyuncu, M.A., 2005, Physical and Chemical Comparision of Some Walnut (Juglans regia L.) Genotypes Grown in Turkey, Grasas y Aceites, Vol. 56, No.2, P 142.

  58.Ozkan, M. M., 2009,Some Nutritional Characteristics of Fruit and Oil of Walnut (Juglans regia L.) Growing in Turkey, Iran. J. Chem. Chem. Eng, Vol. 28, No.1, P.57-62.

  59.Ozkan, M. M., İman, C., Arslan,  D., 2010 , Physico-chemical properties, fatty acid and mineral content of some walnuts (Juglans regia L.) types,  Agricultural Sciences,Vol.1, No.2, P.62-67.

  60.Piccirillo, P., Fasano, P., Mita, G., de Paolis, A., Santino, A., 2006, Exploring the role of lipoxygenases on walnut quality and shelf-life, Acta Horticulturae,Vol. 705, P. 543-545.

  61.Pollegioni, P., [et al]. , 2014, Landscape genetics of Persian walnut (Juglans regia L.) across its Asian range, Springer Journals,Vol.10, No.4,P. 1027-1043.

  62.Prasad, R.B.N., 1994, Walnut and Pecans, In: Encysclo-Paedia of Food Science, Food Technology and Nutrition, London: Academic Press, P.4828-4831.

  63.Ramos, D. E., 1998, Walnut Production Manual, University of California,  P 316.

  115

  64.Sabate, J., [et al].,1993, Effects of walnuts on serum lipid levels and blood pressure in normal men, N Engl J Med, Vol.328, No.9, P. 603-607.

  65.Saha, J.K.,Mandal, B., 1998, Effect of submergence on copper fractions in Alfisols, J Indian Soc Soil Sci, Vol. 46,P. 32-36.

  66. Shahrdari baghestan, Available from: http://baghestan.ir/homepage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR  Accessed Dec 15,2014.

  67.Siahnouri, Z., Sadeghian, M., Salehisormghi, M., Qomi, M., 2013, Determination of Iranian Walnut and Pistachio Mineral Contents, Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol. 3, No.4, P. 217-220.

  68.Smith, A. F.,  Historical Virtues of the Walnut,  Available from: http://andrewfsmith.com/wp-content/themes/wooden-mannequin/pdf/WalnutArticle.pdf , Accessed Dec10,2014

  69.Sze-Tao, K.W.C.,Sathe, S.K., 2000, Walnuts (Juglans regia L.): Proximate composition, protein solubility, protein amino acid composition and protein in vitro digestibility, J. Sci. Food Agric., Vol.80, P.1393-1401.

  70. The Chemistry of Amino Acids,2003, The Biology Project Department of Biochemistry and Molecular Biophysics University of Arizona, Availablefrom: http://www.biology.arizona.edu/biochemistry/problem_sets/aa/aa.html Accessed Dec 4,2014. 

  71.Verma, M. K., Sofi, A.A., Ahmed, N., Singh, D.B.,2009, Walnut Germplasm Collections at CITH, Central Institute of Temperate Horticulture, Srinagar, J&K.

  72.wikiroosta, Available from: http://www.iraelo.com/wikiroosta.ir Accessed Dec 10,2014.

  73.Xiaoying, M., Yufei, H., Guogang, Ch., 2014, Amino Acid Composition, Molecular Weight Distribution and Gel Electrophoresis of Walnut (Juglans regia L.) Proteins and Protein Fractionations, International Journal of Molecular Sciences, Vol.15, No.2, P 2003.

  116

  74.Zhao, G., [et al].,2007, Dietary alpha-linolenic acid reduces inflammatory and lipid cardiovascular risk factors in hypercholesterolemic men and women, J Nutr, Vol. 85,         P. 385-391.

  75.Zwarts, L., Savage, G.P., McNeil, B.L.,1999, Fatty Acid Content of New Zealand Grown Walnuts (Juglans regia L.), Interrational Journal of Food Sciences and Nutrition, Vol. 50,     P 189.


موضوع پایان نامه ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسید های چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی در مغز گردو -Juglans regia L - کاشت شده باغات حومه تهران و کرج, نمونه پایان نامه ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسید های چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی در مغز گردو -Juglans regia L - کاشت شده باغات حومه تهران و کرج, جستجوی پایان نامه ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسید های چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی در مغز گردو -Juglans regia L - کاشت شده باغات حومه تهران و کرج, فایل Word پایان نامه ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسید های چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی در مغز گردو -Juglans regia L - کاشت شده باغات حومه تهران و کرج, دانلود پایان نامه ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسید های چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی در مغز گردو -Juglans regia L - کاشت شده باغات حومه تهران و کرج, فایل PDF پایان نامه ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسید های چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی در مغز گردو -Juglans regia L - کاشت شده باغات حومه تهران و کرج, تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسید های چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی در مغز گردو -Juglans regia L - کاشت شده باغات حومه تهران و کرج, مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسید های چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی در مغز گردو -Juglans regia L - کاشت شده باغات حومه تهران و کرج, پروژه در مورد پایان نامه ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسید های چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی در مغز گردو -Juglans regia L - کاشت شده باغات حومه تهران و کرج, پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسید های چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی در مغز گردو -Juglans regia L - کاشت شده باغات حومه تهران و کرج, تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسید های چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی در مغز گردو -Juglans regia L - کاشت شده باغات حومه تهران و کرج, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسید های چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی در مغز گردو -Juglans regia L - کاشت شده باغات حومه تهران و کرج, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسید های چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی در مغز گردو -Juglans regia L - کاشت شده باغات حومه تهران و کرج, پروژه درباره پایان نامه ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسید های چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی در مغز گردو -Juglans regia L - کاشت شده باغات حومه تهران و کرج, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسید های چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی در مغز گردو -Juglans regia L - کاشت شده باغات حومه تهران و کرج, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسید های چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی در مغز گردو -Juglans regia L - کاشت شده باغات حومه تهران و کرج, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسید های چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی در مغز گردو -Juglans regia L - کاشت شده باغات حومه تهران و کرج, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسید های چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی در مغز گردو -Juglans regia L - کاشت شده باغات حومه تهران و کرج, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی مقادیر پروتئین، فیبر خام، اسید های چرب و پنج عنصر معدنی به روش جذب اتمی در مغز گردو -Juglans regia L - کاشت شده باغات حومه تهران و کرج

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع پلیمر چکیده با پیشرفت تمدن بشری، توسعه فناوری و ازدیاد روزافزون جمعیت در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی روبرو شده است که زندگی ساکنان کره خاکی را تهدید می کند. آلودگی ناشی از انباشته شدن خاک و آب از ترکیبات سمی پایدارهمچون مواد شیمیایی، نمک ها، فلزات سنگین و مواد رادیو اکتیو از جمله عوامل به وجود آمدن بیماری های بسیاری هستند که بر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc » گرایش : میکروبیولوژی مواد غذایی چکیده فراورده های استریلیزه شیر که به روش فرادما تهیه می شوند، بویژه شیر و خامه فرادما در سالهای اخیر ،جای خود را در رژیم غذایی مردم ایران باز کرده اند. با افزودن ترکیبات سلامت بخش به محصولاتی نظیر خامه صبحانه می توان ارزش غذایی این محصولات را ارتقا داد. در این تحقیق غلظت های 0، 3، 5 و7 درصد از ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه فلوئورید از سالها قبل بعنوان یک یون سمی شناخته شده است. منبع اصلی فلوئورید در محلولهای آبی سنگهای معدنی حاوی فلوئورید و فعالیت های صنعتی کارخانه ها می­باشد. بر طبق گزارش سازمان حفاظت محیط زیست مقدار فلوئورید بیش از ١ میلی­گرم بر لیتر باعث بروز بیماریهای مختلف می­شود. در این تحقیق از ماده بیوپلیمری بنام زئین بعنوان جاذب برای ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (MSc) در رشته علوم دامی- گرایش تغذیه دام چکیده به‌منظور بررسی اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه‌ های خونی، سیستم ایمنی، وکمیّت و کیفیت لاشه جوجه‌ های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل انجام شد. برای این منظور 270 جوجه یک روزه نر، سویه راس 308 در نه تیمار قرار گرفتند: تیمار اول: بدون پودر رزماری و ویتامین E، تیمار دوم: بدون ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده مقدمه: نوع رژیم غذایی، از عواملی است که در پوسیدگی دندان ها نقش دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نمایه تغذیه سالم و الگوهای غذایی به همراه تجربه پوسیدگی در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391 انجام شد. روش کار: این مطالعه بر روی کلیه دانشجویان سال های چهارم ، پنجم وششم دندانپزشکی دوره عمومی دانشکده ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی سال 1386 سطوح مختلف آرد سویا و همچنین استفاده از سطوح مختلف صمغ گوار و آب در فرمولاسیون این کیک مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت کیک تایید شده جهت بررسی میزان غنی شدن توسط آرد سویا مورد آنالیز تغذیه ای قرار گرفت. آرد سویا در سه سطح 5 ، 10 ، 15 درصد وزن آرد ، صمغ گوار در دو سطح 0 و 4/1 گرم و آب در دو سطح 110 و 120 گرم به عنوان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در دشته مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی چکیده: در صنعت گوشت ماندگاری و آبدار بودن گوشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است که هدف این تحقیق است.در این تحقیق عضلات ران و سینه گوشت مرغ و شترمرغ مورد استفاده قرار گرفته و 5 نمونه از هر کدام از مرغ ها و شترمرغ ها بلا فاصله پس از کشتار نمونه گیری شد. در این تحقیق دما و PH در ...

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته شيمي سال 1384 -1 متابولسيم روي 1-1-1 پيشگفتار در طبيعت دهها عنصر وجود دارند که با مقاديري هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظايف بسيار حياتي

پایان‌­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش تجزیه چکیده امروزه نانو­ساختارها به دلیل ویژگی­ها و کاربردهای جدید در زمینه­ها و شاخه­های متفاوت علم و فناوری، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده­اند. در این میان، نانوکامپوزیت­ها به دلیل خواص منحصر به فرد فیزیکی و شیمیایی که از خود نشان می­دهند و همچنین کاربردهای بالقوه در مصارف کاتالیستی، الکترونیکی، نوری، ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه چکیده زمینه: مطالعات کلینیکی اخیر نشان داده اند که عصاره برگ کنگرفرنگی (سینارا اسکولیموس) اثر محافظت کنندگی بر کبد دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثرات درمانی کنگرفرنگی بر بیومارکر های کبدی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH) طراحی و انجام شد. مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی دوسوکور، 60 ...

ثبت سفارش