پایان نامه بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت

word 636 KB 32677 115
مشخص نشده کارشناسی ارشد تاریخ
قیمت قبل:۶۳,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد

  گروه: کلام شیعه

  چکیده پایان‌نامه:

  بنی أمیه شاخه ای از خاندان قریش است که در سال 41 ه.ق تا 132 ه.ق. بر سراسر جهان اسلام و از سال 138 ه.ق تا 422 ه.ق. بر اسپانیا حکومت کردند. آنان در زمان بعثت، نسبت به پیامبرk موانع سختی اتخاذ کردند، آنان در فتح مکه به ظاهر اسلام را پذیرفتند اما در باطن خویش همچنان بر عقاید باطل خویش پافشاری می‌کردند. آنها در زمان خلافت معاویه با امپراتوری روم شرقی اقدام به برقراری روابط نمودند و از فرهنگ روم متأثر گشتند. در قرآن آیاتی وجود دارند که شأن نزول آنها بنی امیه می‌باشد. جریان وهابیت در قرن 12 ه. ق توسط محمد عبدالوهاب ظهور و بروز یافت، هر چند که بنیان آن توسط احمد بن تیمیه در قرن 8 ه. ق پایه گذاری شده بود. افکار و عقاید این فرقه دنباله رو افکار و عقاید بنی امیه می‌باشد. زمینه فکری وهابیت به اسرائیلیات باز می‌گردد. آنان به شیوه های مختلف اقدام به تبلیغ فرقه ی خویش می‌نماینداز جمله: سردادن شعارهای مذهبی، برخورداری از حمایت قدر های استکباری و.... . فرقه وهابیت سخن جدیدی را نیاورده بلکه تفکرات عصر بنی امیه را پر و بال داده است و تمام هم خود را برای خاموش کردن نور اسلام وارد عرصه کرده است. همان طور که پیامبرk فرمود: بنی امیه هرگز مسلمان نشده و به ناچار تظاهر به این دین کردند و تاریخ بعدها نشان داد پس از فوت پیامبرk خاندان بنی امیه کفر باطنی خود را عیان کردند. وهابیت برگرفته از تفکرات شخصیت هایی چون ابوسفیان، معاویه، حجاج بن ثقفی است که بغض و کینه نسبت به نام پیامبرk دارند و از اینکه در مأذنه ها نام رسول خداk در کنار اسم خداوند می‌آید غضبناک می‌شوند. یکی از مفتی های شهر مکه در خاطرات خود می‌نویسد یک موذن صالح، خوش صدا در شهر ریاض با گفتن نام پیامبرk بر او درود فرستاد و محمد عبد الوهاب، موسس فرقه وهابیت با شنیدن این اقدام او را گردن زد. امروز وهابیت در ستیز با اهل بیتb بوده و علنی اعلام تخریب حرم های حضرت علیj، امام حسینj و حضرت عباسj را می‌کنند حال آنکه خالد بن ولید یکی از اصحاب پیامبرk بارها قلب رسول خداk را به درد آورد اما وهابیت هیچ حساسیتی نسبت به حرم و بارگاه وی ندارد. در چند سال اخیر جریانی در حال شکل گیری است که وهابیت را به سمت فرقه سلفی سوق می‌دهد. فرقه سلفی اغلب در جهان به سه دسته تقسیم می‌شود: اول سلفی های سنتی و درباری که توسط حاکم عربستان منسوب می‌شوند و تحت عنوان هیئت عالی افتا، بله قربان گوی پادشاه عربستان هستند، دسته دوم سلفی های اصلاح طلب بوده که عقایدی میانه رو دارند و بیشتر به مباحث تبلیغی می‌پردازند و عقیده دارند مسلمانان جهان دچار شرک و کفر هستند که باید به فرقه سلفی بپیوندند. دسته سوم فرقه سلفی سیاسی و جهادی هستند که جز کشتار مسلمانان هدفی ندارند و تمام کشورهای اسلامی را سرزمین کفر می‌دانند و برای پیشبرد اهداف خود گروه هایی چون بن لادن و طالبان را تشکیل دادند.

  واژگان کلیدی: بنی أمیه، وهابیت، وجوه اشتراک، سلفی گری، خلفا، ابن تیمیه.

                          

  مقدمه

  منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت هر نفسی که فرو می‌رود ممدحیات است و چون بر می‌آید مفرّح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب.

  از دست و زبان که برآید؟ کز عهده ی شکرش به درآید؟

  اعملوا آل داود شکراً و قلیل و من عبادی الشکور.

  نگرانی پیامبر اسلامk دربارۀ خلافت و سرنوشت امت اسلامی موجب شده بود تا از یک سو، بارها به معرفی جایگاه و اهمیت محبت اهل بیتb بپردازد و از آنان با تعابیری چون «امام»، «ولی»، «خلیفه» و « ثقل جدایی ناپذیر از قرآن» یاد کند و از سویی دیگر با پیشگویی فتنه های قریب الوقوع، به افشاگری جریان های خط نفاق و گروه های انحرافی پرداخته، وظایف مردم را در این شرایط بحرانی به روشنی بیان کند، به راستی که سخنان این بزرگوار مبنی بر وجود جریان های خط نفاق و گروههای انحرافی یادآور این بیت حافظ است که می‌فرماید:

  جنگ هفتادو دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدندحقیقت ده افسانه زدند

  شاید به جرئت می‌توان گفت در میان این گروه ها «بنی أمیه» مخوف ترین فتنه ای بود که چهرۀ واقعی آن بیش از وفات رسول خداk در عالم رؤیا به ایشان نشان داده شد.

  رؤیایی که بعدها به خاطر غفلت مسلمانان، به حقیقت پیوست و کسانی بر منبر و محراب پیامبر بزرگوار حاضر شدند که هیچ لیافت و کفایتی در وجود آن دیده نمی شد به تعبیری دیگر بنی امیه در آن برهه از زمان مصداق این بیت حافظ بودند که می‌فرمود:

  واعظان که این جلوه در محراب و منبر می‌کنند چون به خلوت می‌روند آن کار دگر می‌کنند

  بنابراین جهان اسلام نزدیک به یک قرن گرفتار فتنه ی بنی امیه شدند، و آن همان فتنه ای بود که امیر مؤمنان علیg نیز در دوره خلافتش از آن فتنه به «کور»، «تاریک» و«فراگیر» یاد می‌کرد و همگان را از آن برحذر می‌داشت. این پایان نامه که تلاش می‌کند علاوه بر شناساندن دو گروه بنی امیه و وهابیت به وجوه اشتراک آنها در اندیشه و افکار و عقاید و اعمال بپردازد مشتمل بر سه فصل است.

  فصل نخست آن به تاریخ بنی امیه اختصاص دارد و با تعریف لغوی واژه بنی أمیه آغاز می‌گردد، سپس نسب بنی أمیه به اختصار توضیح داده می‌شود، بعد از آن تاریخ بنی أمیه از جاهلیت تا بعثت و نیز دوران قبل وبعد از پیامبرk و نیز دوران مصادف با خلافت امام علیg عرضه می‌گردد، در ادامه این مباحث تاریخچه ای از خلفای این دولت بیان می‌گردد و بعد از آن عصر فرهنگی بنی أمیه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، خاتمه این فصل با مبحث بنی أمیه در شأن نزول آیات صورت می‌پذیرد.

  فصل دوم به فرقه ی وهابیت اختصاص داده شده است و با مفاهیم لغوی و اصطلاحی سلفی گری آغاز می‌شود بعد از آن به سلیفه جدید (وهابیت) پرداخته می‌شود و شرح حالی از بنیان گذاران فکری این فرقه ارائه می‌گردد، سپس از زمینه فکری این فرقه یعنی اسرائیلیات و وارد کنندگان آنها کسانی چون کعب الأحبار، تمیم داری، عبدالله بن سلام و وهب بن منبه صنعانی سخن به میان می‌آید و خاتمه این فصل به عوامل مؤثر در تبلیغات وهابیت که مهم ترین آنها ضعف فرهنگی، دینی و اقتصادی سرزمین نجد، همکاری آل سعود، استفاده از موسم حج و حمایت های قدرت های استکباری و.... می‌باشند، اختصاص داده شده است.

  فصل سوم این پایان نامه به وجوه اشتراک دو گروه بنی أمیه و وهابیت از نظر اندیشه و أفکار و اعمال و کردار می‌پردازد و آنها را در چند عنوان از جمله: بدعت گذاری، تحریف، کشتار مسلمانان و... مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد در پایان نیز نتایج بدست آمده از تحقیق ارائه می‌گردد.

  تعریف مسأله

  فرقه وهابیت یکی از فرقه های نوظهور با عقبه ای از دوران یهود و بنی أمیه می‌باشد که امروزه اندیشه و افکار آنان دامن بسیاری از جوانان خام و بی تجربه را فراگرفته است. فلسفه پیدایش وهابیت، احیاء سنت دودمان بنی‌امیه بوده است، وهابیت به وجود آمده‌اند تا شعار بنی‌امیه را بتوانند در جامعه، احیاء کنند.تا آنجا که حتی به طور مثال نخستین کسی که سنت پیامبرk را در خصوص انگشتر به دست راست کردن، بدعت گذاشت، معاویه بود و او در مخالفت با پیامبر این بدعت را گذاشت و الان سلفی ها یا انگشتر به دست نمی کنند یا در دست چپ خود می‌کنند. یا در نماز بسم الله گفته نمی شود یا بسیار آرام گفته می‌شود و این را نیز معاویه بنا نهاد چرا که حضرت علیg با جهر بسم الله می‌گفت. فرقه وهابیت سخن جدیدی را نیاورده بلکه تفکرات عصر بنی امیه را پر و بال داده است و تمام هم خود را برای خاموش کردن نور اسلام وارد عرصه کرده است. همان طور که پیامبرk فرمود: بنی امیه هرگز مسلمان نشده و به ناچار تظاهر به این دین کردند و تاریخ بعدها نشان داد پس از فوت پیامبرk خاندان بنی امیه کفر باطنی خود را عیان کردند.

  وهابیت برگرفته از تفکرات شخصیت هایی چون ابوسفیان، معاویه، حجاج بن ثقفی است که بغض و کینه نسبت به نام پیامبرk دارند و از اینکه در مأذنه ها نام رسول خداk در کنار اسم خداوند می‌آید غضبناک می‌شوند.

  محدودۀ تاریخی این تحقیق مشتمل بر دوران خلافت بنی أمیه و عصر معاصر است، در عصر حاضر فرقه وهابیت با نقاب أهل سنت در پی ایجاد تفرقه میان اهل سنت و شیعه است وهابیت و سلفی ها امتداد اموی ها بلکه احیاگر همان ها هستند که امروز در عربستان در دفاع از جنایات و عقاید معاویه و حجاج ابن یوسف کتاب چاپ می‌شود و در بازار مکه و مدینه در کنار قرآن به فروش می‌رسد؛ سلفی ها خود را مدیون آنها می‌دانند و پیروی از بنی امیه می‌کنند.لذا این نوشتار در صدد بیان اشتراکات ومتشابهات بین بنی امیه وفرقه وهابیت از منابع روایی اهل سنت وشیعه است و با توضیح روش وسیاست های اعتقادی وحکومتی بنی امیه به تطبیق آن با سیاست های اعتقادی ودینی وهابت می‌پردازد تا بتواند به خوانند ثابت نمایید که داعیه داران سلف اسلام کسانی جز ادامه دهندگان راه بنی امیه نیستند.

  پیشینه تحقیق

  پژوهشگران از جنبه های مختلفی به بررسی و ارزیابی این فرقه ی نوظهور همت گماشته اند لکن پرداختن به سرچشمه و منبع اصلی این فرقه کاری است که این پایان نامه تلاش می‌کند به معرفی و بررسی این سرچشمه که فتنه دوران معاصر را باعث شده است بپردازد.لذا به ازجمله فعالیتهای مستقل که در این زمینه صورت گرفته اشاره ای می‌شود

  1) المحلی فی شرح المجلی

  ابن‌ حزم‌ این‌ کتاب‌ را بر پایه فقه‌ شافعی و پیش‌ از گرایش‌ به‌ مذهب‌ ظاهریه تألیف‌ کرده‌ بود که‌ شرحی‌ است‌ بر المُجَلّی‌ نوشته دیگر خودش‌، متن‌ آن‌ همچنان‌ در ۱۱ جلد در بیروت‌ منتشر شده‌ است‌. که بعضی از الگو گیری های وهابیت از بنی امیه را بیان نموده است.

  2) کتاب تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر

  کتاب تاریخ مدینه دمشق و اخبارها و اخبار من حلّها، این کتاب در اصل پانصد و هفتاد جزء بود و نسخه جدید آن در هشتصد جزءبه چاپ رسیده که به تشریح تاریخ بنی امیه می‌پردازد.

  3) «مفاهیم یجب أن تصحّح» (مفاهیمى که باید اصلاح گردد)

  یوسف بن علوى کتاب «مفاهیم یجب أن تصحّح» را در نقد افکار و عقاید آن ها نوشت. او با لحنى مؤدّبانه و عالمانه (همان گونه که از نام کتاب پیداست) به نقد مهم ترین پایه هاى فکرى این گروه تندرو پرداخت و در همه جا بر آیات قرآن و احادیث پیغمبر اکرمk از منابع معتبر اهل سنّت تکیه کرد و به کتاب ها و منابعى استناد جست که وهّابى هاى تندرو نیز قادر بر انکار آن نبودند.

  او به عنوان این که یک سلسله مفاهیم در مغز این گروه است که سبب تکفیر بسیارى از مسلمانان و اباحه نفوس و اموال آن ها شده و رشته وحدت را گسسته است، و باید این مفاهیم اصلاح گردد به میدان آمد، و به خوبى از عهده کار برآمد.

  ولی آنچه این تحقیق را از باقی تحقیقات در این زمینه ممتاز میکند پرداختن به اشتراکات ومتشابهات وهابیت وبنی امیه به صورت مستقل در این تحقیق ونقدآنهابا استناد به روایات اهل سنت و تشیع با روی کرد عالمانه با استفاده از این منابع می‌باشد.

  ضرورت تحقیق

  از آنجا که فرقه ی وهابیت با معرفی کردن خود به عنوان اهل سنت یا شاخه ای از این مذهب خواهان فتنه انگیزی میان شیعه و اهل سنت می‌باشند ضروری می‌نماید که عقاید و أفکار آنان که بر گرفته از دوران یهود و بنی أمیه می‌باشد، شناسایی شود و به مقابله با افکار پلید آنها اقدام شود تا موجبات خدشه دار ساختن وجهه أهل سنت نگردند و جوانان را نیز منحرف نسازند.

  هدف تحقیق

  معرفی فرقه های وهابیت و بیان آراء و دیدگاههای آنان و وجوه اشتراک و اختلاف عقاید آنان با اهل سنت به منظور تمییز دادن آنان از اهل سنت، و نیز بررسی منشأ پیدایش این افکار و عقاید به هدف دوری از دام فتنه وهابیت از اهداف این تحقیق بشمار می‌آید.

  سؤالات تحقیق

  الف) سؤالات اصلی

  وجوه اشتراک وهابیت با بنی أمیه در چیست؟

  ب) سؤالات فرعی

  1- فرقه بنی امیه چگونه فرقه ای است؟ بنیان گذاران و مروجان فرقه چه کسانی هستند؟

  2- فرقه بنی امیه چگونه فرقه ای است؟ بنیان گذاران و مروجان فرقه چه کسانی هستند؟

  3- مشترکات بنی امیه و وهابیت در چیست؟

  فرضیه ها

  الف) فرضیه‌های اصلی

  1-عدم مقبولیت فرقه وهابیت و مغایرت داشتن أفکار و عقاید آنان با عقاید مذهب تسنن

  2-راههای مقابله با افکار جاهلانه وهابیت

  3-نقد دیدگاههای فرقه وهابیت از منظر اسلام

  ب) فرضیه‌های فرعی

  1-عدم مقبولیت فرقه وهابیت و مغایرت داشتن أفکار و عقاید آنان با عقاید مذهب تسنن

  2-راههای مقابله با افکار جاهلانه وهابیت

  3-نقد دیدگاههای فرقه وهابیت از منظر اسلام

  روش انجام تحقیق

  روش بحث کتابخانه ای و نیز مراجعه به سایت ها و وبلاگ های اینترنتی مرتبط با موضوع تحقیق می‌باشد.

   

  Abstract

  Bani Omayeh is a branch of Quraysh tribe that gorened all over the world in 41 AH till 132 AH and they governed spain in 138 AH till 422 AH.

  They taked strong barriers relative to the holy prophet of Islam in the prophet time, they accepted Islam apparently in conquest of Mecca, but they were insisting on kis null be liefs.They interacted with Eqst Roman Empire during the caliphate of Muawiyah and were in fluenced by Roman culture.There are some verses in Quran that their shan-e-Nuzul (context of these vevses) are Bani Omayeh. Wahhabism was emerged and spreaded by Muhammad Abd al-wahhab In 12th century AH, although, its base had been fouuded by ahmad ibn Taymiyyeh in 8 th century AH. This groups beliefs and thoughts follow the beliefs and. Thoughts of Bani Omayeh. Thinking patterns of wahhabism return to the israeites Thinking.They proselyte their sect in different ways, in clued declaring reliyious rites, having big powers support,… wahhabisms thinking is similar to Bani omayeh in some areas like inn vating, killing Moslems, scorning and using blaspheming.

  Keywords: Bani omayeh, wahhabism, unities, salafism

   

   

 • فهرست:

  مقدمه  5

  تعریف مسأله  6

  پیشینه تحقیق  7

  ضرورت تحقیق  8

  هدف تحقیق  8

  سؤالات تحقیق  8

  الف) سؤالات اصلی_ 8

  ب) سؤالات فرعی_ 9

  فرضیه ها 9

  الف) فرضیه‌های اصلی_ 9

  ب) فرضیه‌های فرعی_ 9

  روش انجام تحقیق  9

  فصل اول: بنی امیه  10

  بنی امیه در لغت   11

  نسب بنی اُمیه  12

  بنی اُمیه از جاهلیت تا بعثت پیامبرk   13

  بنى‌‌امیه و پیامبرk   15

  از بدر تا فتح مکه  17

  بنى امیه پس از پیامبرk   19

  بنى‌‌امیه و امام علىg  21

  خلفای بنی أمیه  23

  1- معاویه بن ابی سفیان(41-60ق) 24

  2.یزید بن معاویه بن ابی سفیان (60-64 ق.) 24

  3.معاویه بن یزید بن معاویه بن ابی سفیان (64 ق.) 24

  4.مروان بن الحکم بن العاص (64-65 ق.) 24

  5.عبدالملک بن مروان بن الحکم (73-86 ق.) 25

  6.ولید بن عبدالملک بن مروان (86-96 ق.) 25

  7.سلیمان بن عبدالملک بن مروان (96-99 ق.) 25

  8.عمر بن عبدالعزیز بن مروان (99-101 ق.) 25

  9.یزید بن عبدالملک بن مروان (101-105 ق.) 25

  10.هشام بن عبدالملک بن مروان (105-125ق.) 26

  11.ولید بن یزید بن عبدالملک بن مروان(125-126ق.) 26

  12.یزید بن ولید بن عبدالملک بن مروان (126 ق.) 26

  13.ابراهیم بن ولید بن عبدالملک بن مروان (126 ق.) 26

  14.مروان بن محمدبن مروان (127-132ق.) 26

  عصر فرهنگی بنی امیه  27

  روابط معاویه با امپراتوری روم شرقی   27

  روابط خلفای اموی با روم شرقی (از زمان یزید تا عبدالملک) 29

  روابط امویان با روم شرقی (از آغاز خلافت عبدالملک تا سقوط بنی امیه) 31

  تأثیرات فرهنگی روم شرقی بر امویان_ 38

  بنى‌‌امیه در شأن نزول آیات   39

  فصل دوم: وهابیت   54

  سلفی گری  55

  مفهوم لغوی سلفی   55

  مفهوم اصطلاحی سلفی   56

  احمدبن حنبل رئیس خط سلفی گری  57

  عوامل تاریخی پیدایش خط سلفی گری  58

  سلفیه جدید (فرقه وهابیت) 58

  بنیانگذاران فرقه وهابیت   59

  الف) ابن تیمیه بنیانگذار فکرى وهّابیت_ 59

  ب) محمّد بن عبد الوهّاب_ 61

  زمینه فکری وهابیت (اسرائیلیات) 63

  واژه اسرائیلیات_ 63

  اسرائیلیات در کتاب‌های تفسیری و تاریخی_ 64

  واردکنندگان اسرائیلیات در فرهنگ اسلامی‌ 65

  1. کعب الاحبار 66

  2. تمیم داری_ 68

  3. عبدالله بن سلام_ 68

  4. وهب بن منبه صنعانی_ 69

  عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیت   71

  1- تفرقه و پراکندگی مردم_ 72

  2- ضعف فرهنگی، دینی و اقتصادی سر زمین نجد_ 74

  الف- فقر و تبعیض__ 76

  ب- ضعف ایمان نسل جدید_ 77

  ج- نا آگاهی دین داران_ 77

  3- همکاری آل سعود 78

  4- سردادن شعار های مذهبی_ 79

  5- استفاده ابزاری از حرمیین شریفین_ 81

  6- استفاده از موسم حج_ 83

  7- حلال شمردن اموال مخالفین_ 84

  8- حمایت وپشتیبانی قدرت های استکباری_ 84

  9- تحمیل و اصرار عقیده 87

  10- انتشارات ضد شیعه_ 89

  11- در انحصار قرار دادن مراکز انتشاراتی و کتابخانهای_ 90

  الف)کتابخانه ها 91

  ب)مراکز انتشاراتی_ 93

  12. استفاده از ابزار رسانه ای (مطبوعات، رادیو، تلویزیون، خبر گزاری ها و سایت ها) 94

  فصل سوم: وجوه اشتراکات ‌بنی‌امیه و وهابیت   97

  اشتراکات وهابیت با خلفای بنی أمیه  98

  1) اهانت به أحکام دین و أعمال و اقوال کفر آمیز 99

  2- تحریف دین_ 104

  3)کشتار مسلمانان_ 110

  الف) زیاد بن ابیه_ 110

  ب)بسر بن ارطاه 111

  ج) حجاج بن یوسف ثقفی_ 112

  1-4)بنی أمیه و ایجاد تفرقه میان مسلمانان_ 117

  الف) تفرقه عقیدتی- مذهبی_ 117

  ب) تفرقه سیاسی_ 118

  ج) تفرقه قومی- نژادی_ 118

  2-4) وهابیت و ایجاد تفرقه میان مسلمانان_ 119

  الف)تبعیض در بُعد آموزش__ 119

  ب) تبعیض از بُعد دینی و اعتقادی_ 120

  ج) تبعیض فرهنگی_ 121

  د) تبعیض درتصدی و اجرای قانون_ 122

  ه) تبعیض اقتصادی_ 122

  5) بدعت گزاری_ 124

  الف) اذان گفتن در نماز عید (فطر و قربان) 124

  ب) ایراد خطبه عیدین پیش از نماز 124

  ج)حلال نمودن ربا 125

  د)تمام خواندن نماز در سفر 125

  ه) حذف «بسم الله الرحمن الرحیم» در نماز 126

  و) حذف تلبیه در مراسم حج_ 127

  6) ستیز با مسلمانان و دوستی با کافران_ 133

  7)سرسختی و لجاجت ورزی_ 136

  8-دشنام دادن امیرمؤمنانg_ 140

  نتیجه گیری  145

  منابع و مآخذ  147

  Abstract  156

   

   

  منبع:

  قرآن کریم

  نهج البلاغه

  صحیفه سجادیه

  ابراهیمی، محمد حسین، تحلیلی نو بر عقاید وهابیت، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، 1379، چاپ چهارم.

  ابن أبی الحدید، ابوحامد عزالدین عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، قاهره: دار احیاء الکتب العربیه ، 1959م.

  ابن أثیر، عزالدین ابوالحسن علی، الکامل فی التاریخ، تحقیق علی شیری، قم: داراحیاء التراث العربی، بی تا.

  ابن أثیر، عزالدین ابوالحسن علی، تاریخ بزرگ اسلام و ایران، ترجمه خلیلی، تهران: علمی، بی تا.

  ابن الخیاط، ابوعبدالله، ابن الخیاط، تهران: کتابخانه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، بی تا.

  ابن بابویه، محمد بن علی، علل الشرایع، ترجمه: محمد جواد ذهنی تهرانی، قم: مؤمنین، بی تا.

  ابن تیمیه ، أحمد بن عبدالحلیم، الزیاره ، جده: دارالاصبهانی، 1393ه.ق.، چاپ چهارم.

  ابن تیمیه ، أحمد بن عبدالحلیم، منهاج السنه ، بیروت: دارالکتب العلمیه ، بی تا.

  ابن جوزی، عبدالرحمن، المنتظم، بیروت: دارالکتب العلمیه ، 1412ه.ق.

  ابن حبیب، ابوجعفر، المحبر، بیروت: مطبعه الدائره ، 1361ه.ق.

  ابن حبیب، محمد بن حبیب، المنمق، قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1387ه.ق.

  ابن حزم، ابومحمد، المحلی، بیروت: دارالافاق الجیده ، بی تا.

  ابن حنبل، احمد، مسند، بیروت: داراحیاء التراب العربی، 1991م، چاپ اول.

  ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون، بیروت: دارالفکر، 1988م. چاپ دوم.

  ابن سعد، محمد، الطبقات، بیروت: دارصادر، بی تا.

  ابن شبه نمیری، عمر بن شبه، تاریخ المدینه ، ترجمه حسین صابری، قم: مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیتb، بی تا.

  ابن طاووس، ابوالقاسم علی بن مولی، الطرائف، قم: خیام، 1400ه.ق.

  ابن عبادین، محمد امین، حاشیه رد مختار، بیروت: دارالفکر العربی، بی تا.

  ابن عبدالبر، ابوعمر یوسف، الاستیعاب، تحقیق محمد بن علی بنجاوی، مصر: نهضه ، بی تا.

  ابن عبدالله، احمد بن محمد، العقد الفرید، بیروت: دار مکتبه الهلال، 1986م.

  ابن عبدالوهاب، محمد، رساله فی الرد علی الرافضه ، قم: مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی، 1387ه.ق.

  ابن عساکر، ابوالقاسم علی بن حسین، تاریخ دمشق، دمشق: دارالبشیر، بی تا.

  ابن عساکر، محمد بن علی، التکمیل و الاتمام، بیروت: دارالفکر المعاصر، 1418ه.ق.

  ابن فارس، احمد، معجم مقیاس اللغه ، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی تا.

  ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم، المعارف، تحقیق دکتر ثروت عکاشه ، مصر: الهیئه المصریه العامه للکتاب، 1992م.، چاپ ششم.

  ابن کثیر، ابوالغداء، تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکفر، 1986م.

  ابن کثیر، ابوالفداء، البدایه و النهایه ، بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1993م.

  ابن کثیر، ابوالفداء، تفسیر ابن کثیر، بیروت: دارالفکر، 1986م.

  ابن مسکویه رازی، ابوعلی، تجارب الأمم، تهران: سروش، 1366ه.ق.

  ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، تحقیق منتجب علی شیری، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1408ه.ق.، چاپ اول.

  ابن ندیم، ابوفرج محمد بن اسحاق، الفهرست، تحقیق منتجب مینوی، تهران: مسرونی، 1973م. چاپ دوم.

  ابن هشام، عبدالملک، السیره النبویه ، بیروت: داراحیاء التراث العربی بی تا.

  ابوریه، محمود، اضواء علی السنه المحمدیه ، بیروت: دارالکتب الاسلامیه ، بی تا.

  ابوزهره، محمد، تاریخ المذاهب، بیروت: دارالفکر العربی، 1967م.

  اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه ، بیروت: دارالاضواء، 1985م.، چاپ دوم.

  اسدعلی‌زاده، اکبر، چالش‌های فکری و سیاسی وهابیت، قاهره: مرکز پژوهش های اسلامی صدا وسیما، 1386ه.ق.

  امین، احمد، زعماء الاصلاح فی عصر الجدید، قاهره: مکتبه النهضه المصریه ، 1965م.

  امین، سعد، تاریخ الدوله السعودیه من محمد بن سعود عبدالعزیز، ریاض: وزاره الشؤون الاسلامیه و الدعوه و الارشاد، 1418ه.ق.

  امین، محسن، کشف الارتیاب، قم: دارالکتب الاسلامیه ، بی تا.

  امینی، عبدالحسین، الغدیر، قم: مؤسسه میراث نبوت، 1428ه.ق.

  اند، ورنر، جامعه شیعه نخاوله در مدینه منوره، ترجمه رسول جعفریان، تهران، بی تا، بی نا.

  آل ابوطامی، احمد بن حجر، العقائد السلفیه ، قطر: دارالکتب القطریه، بی تا.

  بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان، قم: مؤسسه بعثه، بی تا.

  بخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح، دمشق: مطبعه الهندی، 1976م.

  بدوی، عبدالرحمن، موسوعه المستشرقین، بیروت: مؤسسه العربیه للدراسات و النشر، 2013م.

  بستانی، بطرس، دائره المعارف بستانی، بیروت: دارالمعرفه ، بی تا.

  بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق محمد باقر محمودی، بیروت: مؤسسه الاعلمی، بی تا.

  بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، تحقیق رضوان محمد رضوان، بیروت: دارالکتب العلمیه ، 1978م.

  بوطی، محمد سعید رمضان، السلفیه مرحله زمینه ، بیروت: دارالفکر المعاصر، بی تا.

  بیهقی، ابوالفضل محمد، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، بی تا.

  پیشوائی، مهدی، سیره پیشوایان، قم: مؤسسه امام صادقg، 1389ه.ق.

  ثقفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، محقق عبدالزهراء حسینی، قم: دارالکتاب الاسلامی، بی تا.

  الجابری، علی حسین، الفکر السلفی، قم: داراحیاء الأحیاء، 1409ه.ق.

  جاحظ، ابوعثمان، رسائل جاحظ، بیروت: مکتبه الهلال، 1991م.، چاپ دوم.

  جرداق، جورج، الامام علیg، صوت العداله الانسانیه ، بیروت: داراندلس، 2010م.

  منابع و مأخذ

  جوهری، ابونصر اسماعیل، صحاح اللغه ، تحقیق، احمد عبدالغفور عطار، بیروت: دارالعلم للملایین، 1987م.، چاپ چهارم.

  حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی تا.

  حاکم، ابوعبدالله محمد بن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، بیروت: دارالکتب العلمیه ، 1990م.

  حتی، فیلیپ، تاریخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: علمی و فرهنگی، 1380.

  حرالعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه ، تهران: مکتبه الاسلامیه ، 1379ه.ق.

  حسن، حسن ابراهیم، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: جاویدان، 1376.

  حسین عاملی، محسن امین، کشف الارتیاب، با کوشش سید ابراهیم سید علوی، تهران، 1367ه.ق.بی نا.

  حسین، طه، علی و فرزندان، ترجمه احمد آرام، تهران: کانون نشر پژوهش‌های اسلامی، بی تا.

  حسینی قزوینی، سید محمد حسن، فرقه وهابی، ترجمه علی دوانی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1366ه.ق.

  حلبی، ابوالفرج نور الدین علی، السیره الحلبیه ، بیروت: المکتبه الاسلامیه ، بی تا.

  حمیدی، سید جعفر، تاریخ اورشلیم، تهران: امیرکبیر، 1364ه.ق.

  حویزی، محمد بن علی جمعه، نورالثقلین، قم: مؤسسه اسماعیلیان، بی تا.

  خرمشاهی، بهاء الدین، دانش نامه قرآن و قرآن پژوهشی، تهران: دوستان و ناهید، 1377ه.ق.، چاپ اول.

  خوارزمی، موفق بن احمد، المناقب، قم: جامعه مدرسین، 1411ه.ق.

  دحلان، احمد بن زینی، الدررالسنیه فی الرد علی الوهابیه ، استانبول: مکتبه ایشق 1396ه.ق.

  دحلان، احمد بن زینی، فتنه وهابیت، ترجمه همایون همتی، تهران: نشر مشعر، 1886م.

  دمشقی، ابوالفلاح، شذرات الذهب، دمشق: دار ابن کثیر، 1986م.

  دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران: دانشگاه تهران، 1377، چاپ دوم.

  دینوری، ابوحنیفه، اخبار الطوال، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران: نی، 1390، چاپ هشتم.

  ذهبی، شمس الدین محمد، تاریخ اسلام، بیروت: دارالکتب العربیه ، بی تا.

  ذهبی، شمس الدین محمد، سیراعلام النبلاء، مؤسسه رساله، چاپ هفتم، بی جا.

  ذهبی، شمس الدین محمد، میزان الاعتدال، تحقیق محمد رضوان عرقسوسی، بیروت: دارالرساله العالمیه ، بی تا.

  رازی، فخرالدین، التفسیر الکبیر، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ سوم، بی تا.

  راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات، ترجمه غلامرضا حسینی، تهران: کتاب، 1404ه.ق.، چاپ دوم.

  رضوانی، علی اصغر، سلفی گری، قم: جمکران، 1387.

  رضوانی، علی اصغر، وهابیت را بیشتر بشناسیم، قم: جمکران، بی تا.

  رضوی، سید مرتضی، ما فی الوهابیین و حاضرهم، بیروت: الارشاد، بی تا.

  رفیق، احمد، تاریخ عمومی، استانبول: 1328ه.ق.، بی نا.

  زکی ابراهیم، محمد، السیاده العربیه ، بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1965م.

  زنیدی، عبدالرحمن بن زید، السلفیه و قضایا العصر، ریاض: دار اشبیلیا، بی تا.

  زیدان، جرجی، تاریخ تمدن اسلام، بیروت: دارالجبل، 1982م.

  سبحانی تبریزی، جعفر، وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی، قم: انتشارات سعادت، بی تا.

  سعید، ناصر، تاریخ آل سعود، ریاض، بی تا، بی نا.

  سیروان، عبدالعزیز عزالدین، العقیده للامام احمد بن حنبل، رمشق: دائره المعارف بزرگ اسلامی، 1988م.

  سیوطی، عبدالرحمن، الاتقان، بیروت: المکتبه العصریه ، 1408ه.ق.

  سیوطی، عبدالرحمن، الدر المنثور، بیروت: دارالفکر، 1983م، چاپ اول.

  سیوطی، عبدالرحمن، تاریخ الخلفاء، بیروت: دارالفکر، بی تا.

  شافعی، محمد بن ادریس، الأم، بیروت: دار المعرفه ، بی تا.

  شکری، محمود، تاریخ نجد آلوسی، تحقیق محمد بهجت اثری، قاهره: مکتبه الثقافه الدینیه ، بی تا.

  شمس شاهی، محمد بن یوسف، سبل الهدی، بیروت: دارالکتب العلمیه ، بی تا.

  شهرستانی، عبدالکریم، الملل و النحل، بیروت: مؤسسه ناصر للثقافه ، 1981م.

  شیبانی، محمد بن حسین، السیر الکبیر، بیروت: داراحیاء العربی، بی تا.

  صابونی، ابی عثمان اسماعیل، عقیده السلف و اصحاب الجدید، قاهره: دار المنهاج، 1433ه.ق.

  صنعانی، عبدالرزاق ابن همام، المصنف، تحقیق شیخ حبیب الرحمن الأعظمی، هند: مجلس علمی، 1390ه.ق.

  طاووس، ابوالقاسم رضی الدین، الملاحم و الفتن، نجف الأشرف: الحیدریه ، 1368ه.ق.

  طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، قم: جامعه مدرسین، 1421ه.ق.

  طباطبایی، سید محمد حسین، قرآن در اسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه ، 1353ه.ق.

  طبرانی، ابوالقاسم سلیمان، المعجم الکبیر، تحقیق حمدی عبدالحمید سلفی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1983م.

  طبری طوسی، ابوعلی فضل، مجمع البیان، بیروت: دار المعرفه ، 1986م.

  طبری، ابومنصور احمد، الاحتجاج، تحقیق ابراهیم بهادری، تهران: اداره اوقاف اساطیر، 1368ه.ق.

  طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پوینده، تهران: اساطیر، 1368.

  طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، بیروت: دارالفکر، 1988م.

  طقوش، محمد سهیل، دولت أمویان، ترجمه حجت الله جودکی، تهران: حوزه و دانشگاه، 1380.

  طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، مصحح حسن خراسان، تهران: دارالکتب الاسلامیه، بی تا.

  عثیمین، عبدالله صالح، تاریخ العربیه السعودیه ، بیروت: دارالفکر العربی، بی تا.

  عسقلانی، ابن حجر، الدرر الکامنه فی اعیان المئه الثامنه ، حیدرآباد هند: چاپخانه دایره المعارف عثمانیه ، بی تا.

  عسقلانی، ابن حجر، لسان المیزان، بیروت: دارالفکر، 1407ه.ق.، چاپ اول.

  عصیری، سید مجتبی، خدای وهابیت، تهران: رشید، 1391.

  فقیهی، علی اصغر، وهابیان، تهران: اسماعیلیان، 1364، چاپ دوم.

  فؤاد، ابراهیم، شیعیان عربستان، ترجمه سلیمه دارمی و فیروزه میر رضوی، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، 1386.

  فیروز آبادی، یوسف، تذکره الخواص، تهران: مکتبه نینوی، بی تا.

  قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه ، 1375، چاپ هفتم.

  قرضاوی، یوسف، الصحوه الاسلامیه ، بی تا، بی نا، بی جا.

  قزوینی الحائری، محمد حسن، البراهین الجلیه فی رفع تشکیلات الوهابیه ، بیروت: دارالغدیر، 1994م.

  قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1994م.

  قمی مشهدی، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، تهران: مکتبه العلمیه الاسلامیه ، بی تا.

  قمی، شیخ صدوق، الخصال، قم: جامعه مدرسین، بی تا.

  قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، قم: دارالکتب، 1363ه.ق.

  قندوزی حنفی، شیخ سلمان بن ابراهیم، ینابیع الموده ، بیروت: مؤسسه الاعلمی، بی تا.

  کشی، محمد بن عمر، اختیار معرفه الرجال، مصحح حسن مصطفوی، مشهد: دانشگاه مشهد، 1348ه.ق.

  کلینی رازی، ابوجعفر محمد، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، بی تا.

  اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه والافتاء الفتاوی، ریاض، بی تا، بی نا.

  متقی هندی، علاء الدین، کنزالعمال، بیروت: مؤسسه الرساله ، 1409ه.ق.

  مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1990م.

  محمدی آشنانی، علی، شناخت عربستان، تهران: مشعر، بی تا.

  محمود، علی عبد الحلیم، السلفیه و دعوه الشیخ محمد بن عبدالوهاب، عکاظ، بی تا، بی جا.

  مدنی، حسین أحمد، شهاب الثاقب مشرف الکاذب، بی تا، بی نا، بی جا.

  مرکز فرهنگ و معارف قرآن، اعلام القرآن، قم: بوستان کتاب، 1386.

  مسترهمسفر، خاطرات متسر همسفر، ترجمه دکتر محسن مؤیدی، تهران، بی تا، بی نا.

  مسعودی، ابوالحسن، التنبیه و الاشراف، قاهره: دارالصاوی، 1357ه.ق.

  مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، بیروت: مؤسسه الاعلمی، 1991م.

  مسکویه، احمد بن محمد، تجارب الأمم، تهران: سروش، 1379.

  مشکور، محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، مشهد: بنیاد پژوهشی های اسلامی آستان قدس رضوی، 1372.

  مطهری، مرتضی، حماسه حسینی، تهران: صدرا، بی تا.

  مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه ، تهران: صادق، 1385ه.ق.

  مغنیه، محمد جواد، هذه الوهابیه ، ترجمه احمد مقدسی، قم: دار الکتب الاسلامیه، 1387.

  مقریزی، ابوالعباس تقی الدین، النزاع و التخاصم، تحقیق حسین مونس، قم: شریف رضی، بی تا.

  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم: مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیتb، 1374.

  مکارم شیرازی، ناصر، وهابیت بر سر دو راهی، قم: امام علی بن ابیطالبg، 1374.

  مکی، ابو ولید محمد، أخبار مکه ، قم: شریف رضی، 1403ه.ق.، چاپ سوم.

  مکی، شهاب الدین أحمد، الفتاوی الکبری، بیروت: دارالفکر، 1983م، بیروت

  المودودی، ابوالاعلی، خلافت و ملولکت، ترجمه خلیل احمد کامدی، تهران: پاوه بیان، بی تا.

  موسوی بجنوردی، کاظم، دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران: مرکز دائره المعارف 1367.

  نعمان، محمد بن ابراهیم، الجامع الفرید، جده: دارالصبهانی، بی تا.

  نووی، ابوزکریاء محیی الدین یحیی، صحیح مسلم بشرح نووی، بیروت: دارالکتاب العربی، 1987م.

  نیشابوری، عبیدالله بن عبدالله، شواهد التنزیل، تحقیق شیخ محمد باقر محمودی، تهران: مجمع احیای فرهنگ اسلامی، 1990م. چاپ اول.

  نیشابوری، محمد بن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، بیروت: دارالکتب العلمیه ، 1990م.

  واقدی، ابوعبدالله محمد، فتوح الشام، مصر: کتابخانه شهید حسینی، 1318ه.ق.

  وهبه، حافظ، جزیره العرب فی القرن العشرین، قاهره، 1956م.

  هیثمی، علی بن أبی بکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بیروت: دارالکتب العلمیه ، 1990م.

  یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، دارالکتب العلمیه ، 1410ه.ق.، بی جا.

  یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، بیروت: دارصادر، بی تا.

   

  مقالات

  گراهام ای، فولرورندفرانکه، مترجم خدیجه تبریزی، ماهنامه اطلاع رسانی پژوهشی مرکز جهانی علوم اسلام، شماره 20

  احمد لفورکی، بهزاد، نشریه پگاه،ش219

  بهرام شاهی، مهدی، نشریه پگاه، شماره 227

  جعفری، عباس، فرهنگ پویا، فصلنامه فرهنگی اجتماعی سیاسی.

  حسینی قزوینی، سید محمد حسن، فرهنگ پویا، فصلنامه فرهنگی، اجتماعی سیاسی، شماره 8.

  کمیلی، علیرضا، فرهنگ پویا، فصلنامه فرهنگی- اجتماعی- سیاسی

  مرادی، جعفر، فرهنگ پویا، فصلنامه فرهنگی اجتماعی سیاسی


موضوع پایان نامه بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت, نمونه پایان نامه بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت, جستجوی پایان نامه بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت, فایل Word پایان نامه بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت, دانلود پایان نامه بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت, فایل PDF پایان نامه بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت, مقاله در مورد پایان نامه بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت, پروژه در مورد پایان نامه بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت, پروژه درباره پایان نامه بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد <<M.A>> گرايش: روابط بين الملل بهار1393 چکيده پژوهش حاضر، در راستاي پاسخ به يک سوال اساسي با اين عنوان است که مباني فکري، عقيدتي القا

چکیده منطقه گیلان و دیلمان یکی از دیرینه­ترین کانون­های فعالیت تشیع به شمار می‌رود. بررسی تاریخی پیدایش، گسترش و استمرار مذهبی، سیاسی و اجتماعی تشیع در محدوده گیل و دیلم به ما کمک می­کند که علاوه بر ترسیم تطور تاریخی تشیع در پهنه یاد شده به آسیب‌شناسی و تحلیل نقاط ضعف و قوت این حضور پی ببریم تا در آینده پیش رو از این تجربیات استفاده گردد. در این پژوهش سعی شده است تا علت ورود و ...

پایان نامه جهت اخذ درجۀ کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد رشتۀ علوم ارتباطات اجتماعی روزنامه‌نگاری چکیده رویکرد مثبت و باز حوزۀ علمیه قم نسبت به پذیرش تکنولوژی‌های نوین ارتباطی باعث شده است، اقبال به استفاده از جدیدترین وسایل ارتباطی به منظور تحصیل، تحقیق، تبلیغ و تعامل مؤثر با فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جامعه و جهان، در بین روحانیون بسیار چشم‌گیر باشد و همین امر، طلاب علوم دینی را ...

پایان نامه ی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی این پژوهش در نظر دارد ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران و زمینه های اجتماعی تاثیرگذار برآن در دوره پهلوی اول را به بررسی و واکاوی بشیند ، برای این منظور در وهله اول پژوهش قصد آن را دارد تا به مراجعه به زمینه های اجتماعیی دخیل برساختار قشربندی همچون سنت های اجتماعی،دین و سیاست آنها را بررسی نموده و سپس با بیان اوضاع سیاسی اجتماعی ایران ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد ( A..M) گرايش:  منابع انساني زمستان 1390 چکيده با پيشرفت تکنولوژي و پيچيده شدن فعاليتهاي سازماني،به جرات مي توان ادعا کرد که دوران کار فر

پايان نامه (يا رساله) براي دريافت درجه کارشناسي ارشد. در رشته معماري گرايش معماري بهمن 93 چکيده :      از آنجايي که ايجاد فضاهاي چند منظوره و چند عملکردي در 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: در این مقاله به دنبال پیش بینی و ارائه راهکاری برای یافتن ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم. مبنای پیش بینی های انجام شده در این پژوهش اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده است. داده های مورد استفاده نیز داده های بین سال های 1382 الی 1387 است. پس از انجام محاسبه های لازم با ...

تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت چکیده : ارائه مجدد صورتهای مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد صورتهای مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب میشود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده میگردد. ...

رساله برای دریافت مدرک دکتری تخصصی (Ph.D.) چکیده بیان مساله هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. مساله اصلی در این انجام این تحقیق نیز وجود تشدید روز افزون در فضای رقابتی و اعمال تحریم‌های بین المللی بوده که در نهایت توجه به شراکت‌های استراتژیک بین مؤسسات خدمات مالی بویژه در حوزه صنعت بیمه و ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A.) رشته :جغرافیای سیاسی چکیده دراین پژوهش سعی شده که با بررسی نظریه های جغرافیای سیاسی و تحولات آتی که در روند این نظریه‎ها گذشته است یک بررسی اجمالی صورت گیرد. آلفرد ماهان بر نقش مناطق دریایی و هالفورد مکیندر بر نقش مناطق خشکی تاکید می کند. سایر نظریه ها ملهم از این دو نفراست. هالفورد مکیندر بر نقش مناطق خشکی تاکید می کند هالفرد مکیندر، نظریه ...

ثبت سفارش