پایان نامه نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیبا شناختی فیلم از منظر اخلاق‌ گرایی میانه‌ رو

word 573 KB 32727 114
1393 کارشناسی ارشد هنر
قیمت قبل:۶۳,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه هنر

  چکیده

  یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در زمینه‌ی نسبت اخلاق و فیلم این است که آیا می‌توان فیلمی را به واسطه‌ی داشتن قبح اخلاقی، فاقد ارزش زیباشناختی یا دارای نقص زیباشناختی دانست؟ در پاسخ به این پرسش از افلاطون تا کنون، دیدگاه‌های مختلفی همچون «اخلاق‌گرایی افراطی»، «اخلاق‌گرایی میانه‌رو»، «زیباگرایی»، «خودآیینی‌گرایی میانه‌رو»، «نااخلاق‌گرایی افراطی» و «نااخلاق‌گرایی میانه‌رو» وجود دارد. در این میان، «اخلاق‌گرایی میانه‌رو» به عنوان یکی از رویکردهای معاصر، مدعی است که تبیین شایسته‌تری ارایه می‌دهد. در این نوشتار، پس از ایضاح برخی از مفاهیم به عنوان پیش‌فرض همچون قبح اخلاقی و ارزش زیباشناختی فیلم، دیدگاه‌های میانه‌رو در سه نوعش بیان می‌شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین نقاط افتراق دیدگاه‌های افراطی و میانه‌روی اخلاق‌گرا در گستره‌ی پوشش ارزیابی اخلاقی، استفاده از اصول «تا آن‌جا که» و «از تمام جهات» و قایل بودن به کثرت ارزش‌ها است. دیدگاه‌های میانه‌روی اخلاق‌گرا در چند امر با هم اختلاف دارند. از منظر گستره‌ی پوشش ارزیابی اخلاقی در گونه‌های هنری و مصادیق آن‌ها، کرول آثاری را می‌پذیرد که جنبه‌ی اخلاقی آن‌ها در جذب یا مانع جذب شدن به اثر از سوی مخاطب دخیل باشند. گات آثاری را می‌پذیرد که بیان‌گر دیدگاهی اخلاقی و پاسخ‌های توصیه شده‌ی مرتبط با حوزه‌ی اخلاق باشند. کی‌یران فقط ارزیابی اخلاقی در برخی از آثار روایی را می‌پذیرد که جنبه‌ی اخلاقی آن‌ها با باورپذیری اثر در ارتباط باشد. تفاوت دوم استفاده از قید «گاهی» (کرول و کی‌یران) یا «همواره» (گات) برای ارتباط جنبه‌ی اخلاقی و زیباشناختی است. بر اساس دیدگاه‌های میانه‌رو می‌توان به الگویی برای تحلیل اخلاقی زیباشناختی رسید که دیگر ارزش‌های زیباشناختی اثر را نیز لحاظ می‌کند. در بخش پایانی این الگو در دو فیلم «گریز» و «پرتقال کوکی» بررسی می‌شود و نشان می‌دهد که این فیلم‌ها تا آن‌جا که دارای جنبه‌های اخلاقاً معیوب هستند، دارای نقص زیباشناختی نیز به شمار می‌روند.

  واژگان کلیدی: ارزش زیبا شناختی، اخلاق‌ گرایی میانه‌ رو، خود آیینی‌ گرایی، قبح اخلاقی، نا اخلاق‌ گرایی.

   

   

  1 مقدمه

  11 طرح مسأله

  نسبت «اخلاق»[1] با «زیباشناسی»[2] * در میان فیلسوفان، همچون دیگر اندیشمندان علوم انسانی، همواره با تفاوت دیدگاه همراه بوده است و جریان‌های مختلفی در باب این مسأله شکل گرفته است. در برخی از هنرها همچون فیلم، مسأله‌ی نسبت اخلاق با هنر در حادترین درجه‌ی خود مطرح می‌شود. در جامعه‌ی مدرن تأثیرات محتمل فیلم بر جامعه، از تأثیرات محتمل هنرهای دیگر بیشتر است. دلیل این امر را باید در تعداد مخاطب سینما در مقایسه با مخاطبان دیگر هنرها جست‌وجو کرد و باید به این امر نیز عنایت داشت که فیلم دو حس بینایی و شنوایی را همزمان مشغول می‌کند و همین امر سبب درگیر شدن بیشتر با فیلم نسبت به دیگر آثار هنری می‌شود.[3] تجربه‌ی صد ساله‌ی سینما نیز این امر را به خوبی نشان می‌دهد که مخاطبان به چه اندازه از سینما تأثیر می‌پذیرند و فیلم‌ها چه نقشی در شکل‌گیری گرایش و کنش آن‌ها موثر است.

  ضرورت پژوهش در این زمینه را زمانی می‌توان به خوبی درک کرد که نگاهی به نزاع‌ها و بحث‌های مطرح شده نسبت به مضامین غیراخلاقی حاکم بر برخی از فیلم‌ ها همچون «آخرین تانگو در پاریس»[4] (1972)، «کشتار با اره برقی در تگزاس»[5] (1974) و «قاتلان بالفطره»[6] (1994) داشت و یا جریان نزاع‌های مرتبط با فیلم‌های سینمایی در ایران که نمونه‌ای از آن را می‌توان نسبت به اکران پنج فیلم «من مادر هستم»، «زندگی خصوصی»، «من همسرش هستم»، «پل چوبی» و «برف روی کاج‌ها» (1390) در سال 1391 دنبال کرد.

  از منظر فلسفی در وهله‌ی نخست ممکن است اخلاق و زیباشناسی دو حوزه‌ی کاملاً جدا تصور شوند، اما ارتباط زیباشناسی و اخلاق زمانی بهتر آشکار می‌شود که ملاحظه می‌کنیم ارزیابی اخلاقی و هنری از مفاهیم مشترکی همچون «خوب» و «بد» و «ارزشمند» و «بی‌ارزش» سود می‌جویند و هر دو در شاخه‌ای به نام «نظریه‌ی ارزش»[7] یا «ارزش‌شناسی»[8] جای می‌گیرند. از سوی دیگر همین امر می‌تواند وجه تمایز هم باشد، زیرا جایگاه ارزیابی و قضاوت[9] در این دو با یکدیگر متفاوت است و قضاوت در اخلاق امری تردیدناپذیر و در هنر در خور تردید و حتی ناممکن شمرده شده است.[10] اما در هر حال از دوران یونان باستان تاکنون، نوعی جریان فلسفی قایل بدان بوده است که میان کیفیت اخلاقی آثار هنری و ارزش زیباشناختی[11] آن‌ها پیوندی نزدیک و متقابل برقرار است. در این میان، گروهی به نوعی از نسبت میان هنر و اخلاق قائل‌اند که تمام ارزش‌های هنری را نادیده می‌گیرند. این دیدگاه خریدار چندانی نداشته است، اما نوع پیچیده‌تر آن که کیفیت اخلاقی را فقط یکی از ملاک‌های قضاوت آثار هنری قلمداد می‌کند، بسیار تأثیرگذار بوده است. چنان‌که می‌توان گفت تفکر انتقادی و زیباشناختی از دوران رنسانس تا عصر روشنگری و در دنباله تا عصر ویکتوریا عمدتاً تبلور این اندیشه بوده است. در این میان دیدگاه دیگری در ارتباط میان اخلاق و هنر وجود دارد که «اخلاق‌گرایی میانه‌رو»[12] یا «اخلاق‌گرایی معتدل» خوانده می‌شود و مدعی است که دیدگاهی فاقد اشکالات پیشینیان در این حوزه را بیان می‌دارد. در کنار این دو جریان اخلاق‌گرا، جریان‌های «خودآیینی‌گرایی»[13] یا «زیباگرایی»[14] و «نااخلاق‌گرایی»[15] نیز وجود دارند. در این پژوهش با اشاره‌ای به جریان‌های دیگر، پرسش پژوهش از منظر اخلاق‌گرایی میانه‌رو تحلیل خواهد شد.

   

  12 پرسش پژوهش

  در زمینه‌ی نسبت اخلاق با سینما با چند گونه پرسش روبرو می‌شویم که برخی از مهم‌ترین آن‌ها از این قرارند: آیا نمایش آثار هنری که به دلیل جانبداری از خشونت، تبعیض نژادی و نظایر آن اخلاقاً مورد بحث است، باعث فساد اخلاقی مخاطب می‌شود؟ آیا قبح اخلاقی در آثار هنری می‌تواند توجیه‌گر سانسور آن‌ها باشد؟ آیا در قبال حفظ آثار هنری از برخی جهات، مثلاً رنگی‌کردن فیلم‌های سیاه و سفید، تعهد اخلاقی داریم؟ آیا میان احکام زیباشناختی و اخلاقی مشابهت‌های ساختاری وجود دارد؟ پاسخ برخی از این پرسش‌ها را باید در بررسی تجربه‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی یا فلسفه‌ی سیاسی و طرح نظریه در باب آزادی بیان دنبال کرد، اما آن‌چه در این پژوهش در پی بررسی آن هستیم شامل هیچ‌کدام از این پرسش‌ها نمی‌شود.

  پرسش اصلی در این پژوهش این است که آیا قبح اخلاقی یک فیلم را می‌توان با ضعف زیباشناختی و هنری آن یکسان دانست و بر این اساس، فیلم دارای قبح اخلاقی را فیلمی ضعیف از منظر زیباشناختی توصیف کرد؟ به سخنی دیگر، آیا میان قبح اخلاقی فیلم و ارزش زیباشناختی آن نسبت فلسفی برقرار است؟ برای نمونه، آیا فیلم «تولد یک ملت»[16] (1915) ساخته‌ی گریفیث[17] را می‌توان از منظر زیباشناختی دارای ضعف و نقص دانست، صرفاً به این دلیل که سیاه‌پوستان را با تصویری منفی نشان می‌دهد و نژادپرستی را ترویج می‌دهد؟ اگر جواب مثبت باشد، آیا این قبح اخلاقی، ضعف زیباشناختی است؟ یا صرفاً می‌توان یک اثر را مورد ارزیابی اخلاقی قرار داد، بدون این‌که قبح را همان ضعف زیباشناختی دانست؟ جریان‌ها و رویکردهای مختلف فلسفی پاسخ‌های متفاوتی در این باره ارایه کرده‌اند. در این نوشتار، این پرسش از منظر «اخلاق‌گرایی میانه‌رو» به عنوان یکی از جریان‌های معاصر فلسفی، بررسی می‌شود.

   

  13 فرضیات

  1 در دیدگاه میانه‌رو تحلیل اخلاقی فقط در مورد برخی از فیلم‌ها مصداق دارد.

  2 ملاک ارتباط ویژگی یا کیفیت اخلاقی فیلم با جنبه‌ی زیباشناختی آن این است که در تجربه‌ی هنری و زیباشناختی آن و جذب و دریافت محتوای فیلم نفیاً یا اثباتاً موثر باشد.

  3 تجربه‌ی اخلاقی و تجربه‌ی زیباشناختی فیلم دو امر جدا نیستند و ملاحظات اخلاقی الزاماً ما را از پرداختن به وجه زیباشناختی اثر هنری بازنمی‌دارند و حسن یا قبح اخلاقی بازتاب‌یافته در پاسخ‌هایی که فیلم از مخاطب طلب می‌کند، در حکم همان حسن یا قبح زیباشناختی اثر به شمار می‌روند.

   

  14 اهداف و روش پژوهش

  این پژوهش از منظر نوع کار، بنیادی (نظری) است، زیرا در زمره‌ی پژوهش‌های نظری‌ای قرار می‌گیرد که هدف آن‌ها کشف اصول نظریات علمی و گسترش علم است. در مقابل آن پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد که هدف آن‌ها بهبود روش‌های تولید است. با در نظر گرفتن این نوع پژوهش، این نوشتار در پی گسترش شناخت دیدگاه «اخلاق‌گرایان میانه‌رو» در باب نسبت فیلم و اخلاق است. بر همین اساس می‌توان اهداف این پژوهش را بررسی کلیت نسبت هنر با اخلاق از منظر اخلاق‌گرایی میانه‌رو و تبیین آن به عنوان یکی از الگوهای ممکن فلسفی برای تحلیل فیلم از منظر اخلاقی دانست.

  البته این پژوهش در راستای ایجاد زمینه برای بحث‌های بیشتر در حوزه‌ی فیلم و اخلاق همچون سانسور، چگونگی تأثیر فیلم و تأثر مخاطب، ارزش‌گذاری اخلاقی آثار، تعیین ملاک اخلاقی مربوط به تولید و اکران فیلم‌ها نیز قرار گیرد که در واقع آینده‌ی این پژوهش به شمار می‌روند. همچنین حاصل این پژوهش می‌تواند توسط سازمان‌هایی همچون صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری و آموزش و پرورش استفاده شود.

  شیوه‌ی این پژوهش متن‌محور و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای با رویکرد واقع‌گرا و تحلیلی از نوع کیفی است. در این پژوهش ابتدا در مرحله‌ی داده‌پژوهی، فیش‌های پژوهشی تهیه می‌شود. در مرحله‌ی بعد داده‌های به دست آمده پردازش می‌شود و محتوای فیش‌های به دست آمده تحلیل می‌گردد. نتیجه‌ی این مرحله از پژوهش بازسازی داده‌ها در جهت فرضیه‌ها و اهداف اختصاصی پژوهش است. پس از آن، متن اولیه با کمک اساتید راهنما و مشاور مورد آسیب‌شناسی پژوهشی قرار می‌گیرد و در صورت نیاز مطالعات تکمیلی صورت می‌پذیرد تا در پی آن، حفره‌های پژوهشی ترمیم گردد. حاصل این مراحل نوشتار نهایی پژوهش است.

   

  15 پیشینه‌ی پژوهش

  در زمینه‌ی هنر و اخلاق تا به حال آثار مختلفی انتشار یافته است، اما از آن‌جایی که در این پژوهش دیدگاه جریان «اخلاق‌گرایی میانه‌رو» اهمیت دارد، می‌توان پیشینه‌ی پژوهش را در دو گروه بررسی کرد.

  151 پیشینه‌ی داخلی

  در میان پژوهش‌ها و مقالات فارسی تألیفی، تنها یک اثر مرتبط با این موضوع وجود دارد:

  اشاره‌ای به جریان اخلاق‌گرایی میانه‌رو که البته بحث با تبیین نظر سنت‌گرایی[18] در هنر با تأکید بر آرای کوماراسوامی[19] دنبال می‌شود که ارتباطی با جریان اخلاق‌گرایی میانه‌رو ندارد:

  زائری، مریم، «هنر و اخلاق»، اطلاعات حکمت و معرفت، سال سوم، شماره‌ی 34، دی 1387، صص3941.

  گروه دوم از منابع فارسی مربوط به مقالات ترجمه شده از انگلیسی است:

  1 مقاله‌ای از کرول[20] در تقسیم‌بندی دیدگاه‌های اخلاق‌گرا و اشاره به جریان اخلاق‌گرایی میانه‌رو:

  کرول، نوئل، «زیبایی‌شناسی و اخلاق»، زیباشناخت، ترجمه‌ی مشیت علایی، شماره‌ی 8، نیم‌سالانه‌ی 1382، صص231238.

  در این ترجمه بخشی از مقاله نیامده است، از این‌رو در این نوشتار، از نسخه‌ی انگلیسی آن استفاده می‌شود:

  Carroll, Noël, "Morality and aesthetics", Encyclopedia of Aesthetics, Michael Kelly (ed.), New York, Oxford University Press, 1998, Vol.3, pp.278-282.

  2 دو مقاله‌ی دیگر از کرول، که به پاسخ به اشکال‌های ضد اخلاق‌گرایی می‌پردازند. کرول در لابه‌لای پاسخ‌ها دیدگاه خود با عنوان «اخلاق‌گرایی میانه‌رو» را معرفی می‌کند و برای آن استدلال‌هایی بیان می‌دارد:

  کرول، نوئل، «هنر و قلمرو اخلاق»، ترجمه‌ی محسن کرمی، هنر و قلمرو اخلاق، تهران، ققنوس، چاپ اول، 1392، صص1167.

  کرول، نوئل، «هنر و نقد اخلاقی: گزارش مختصری از سمت‌وسوی تحقیقات اخیر»، ترجمه‌ی محسن کرمی، هنر و قلمرو اخلاق، تهران، ققنوس، چاپ اول، 1392، صص69147.

  3 دو مقاله از کی‌یران[21] که هر دو به جریان اخلاق‌گرایی میانه‌رو اشاره دارند و بیشتر در جهت نقد آن و تبیین دیدگاه نااخلاق‌گرایی میانه‌رو هستند:

  کی‌یران، متیو، «دانش ممنوعه: چالش اخلاق‌گریزی»، ویرایش خوزه لوییس برمودس و سباستین گاردنر، ترجمه‌ی مشیت علایی، هنر و اخلاق، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1387، صص6992.

  کی‌یران، متیو، «هنر و اخلاق»، ویرایش جرولد لوینسون، ترجمه‌ی فریبرز مجیدی، مسائل کلی زیبایی‌شناسی: قسمت اول، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1387، صص235277.

  4 مقاله‌ی گات[22] که در آن دیدگاه خود با عنوان «اصالت اخلاق» را در کنار دیگر دیدگاه‌های موجود در زمینه‌ی نسبت هنر با اخلاق مطرح می‌کند و استدلال‌های آن‌ها را به صورت مختصر ارزیابی می‌کند:

  گات، بریس، «هنر و اخلاق»، ویرایش بریس گات و دومینیک مک‌آیور لویس، ترجمه‌ی بابک محقق و مسعود قاسمیان، دانشنامه‌ی زیبایی‌شناسی، تهران، موسسه‌ی تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، چاپ چهارم، 1389، صص251259.

  این مقاله در ویرایش جدید دانشنامه‌ی زیباشناسی راتلج، تغییر اساسی کرده است و در واقع با مقایسه‌ی این دو نسخه از مقاله می‌توان آن‌ها را در برخی بخش‌ها دو مقاله‌ی جداگانه فرض کرد. از آن‌جایی که یکی از استدلال‌ها برای اخلاق‌گرایی در نسخه‌ی اول هست، اما در نسخه‌ی دوم حذف می‌شود، به جز همین مورد (استدلال حذف شده) در بقیه‌ی موارد از نسخه‌ی جدیدتر استفاده شده است:

  Gaut, Berys, "Art and ethics", The Routledge Companion to Aesthetics, 2nd Edition, Berys Gaut and Dominic McIver Lopes (eds.), London, Routledge, 2005, pp.431-443.

   

  152 پیشینه‌ی خارجی

  پیشینه‌ی خارجی مربوط به موضوع این پژوهش نیز نمونه‌های قابل توجهی دارد:

  1 نخستین مقاله‌ی کرول در تبیین و صورت‌بندی دیدگاه اخلاق‌گرایی میانه‌رو و پاسخ به اشکالات خودآیینی‌گرایی میانه‌رو:

  Carroll, Noël, "Moderate moralism", British Journal of Aesthetics, Vol.36 (3), 1996, pp.223-238.

  این مقاله بار دیگر با اصلاحاتی اندک در مجموعه مقالات کرول به چاپ رسید. در این پژوهش از نسخه‌ی اخیر و اصلاح شده استفاده شده است:

  Carroll, Noël, "Moderate moralism", Beyond Aesthetics: Philosophical Essays, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp.293-306.

  2 مقاله‌ای دیگر از کرول در تبیین و صورت‌بندی دیدگاه اخلاق‌گرایی میانه‌رو و پاسخ به اشکالات خودآیینی‌گرایی میانه‌رو:

  Carroll, Noël, "Moderate moralism versus moderate autonomism", British Journal of Aesthetics, Vol.38 (4), 1998, pp.419-424.

  3 مقاله‌ای از کرول که به دیدگاه او اشاره دارد، اما منبع اصلی برای تبیین دیدگاه میانه‌رو نیست:

  Carroll, Noël, "Art, narrative, and moral understanding", Aesthetics and Ethics: Essays at the Intersection, Jerrold Levinson (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp.126-160.

  4 مقاله‌ای از کرول در پاسخ به انتقادهایی که به دیدگاه او شده است:

  Carroll, Noël, "Ethics and aesthetics: Replies to Dickie, Stecker, and Livingston", British Journal of Aesthetics, Vol.46 (1), 2006, pp.82-95.

  5 نخستین مقاله‌ی گات در تببین دیدگاهش با عنوان اصالت اخلاق:

  Gaut, Berys, "The ethical criticism of art", Aesthetics and Ethics: Essays at the Intersection, Jerrold Levinson (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp.182-203.

  6 کتابی از گات که به بررسی جوانب مختلفی از دیدگاه اصالت اخلاق می‌پردازد و در ضمن مباحث خود، دیگر جریان‌ها و استدلال‌های آن‌ها را بررسی می‌کند. این اثر کامل‌ترین نوشتار در تبیین دیدگاه گات است:

  Gaut, Berys, Art, Emotion and Ethics, Oxford, Oxford University Press, 2007.

  7 مقاله‌ای از گات در تبیین دیدگاه اصالت اخلاق او نسبت به لطیفه:

  Gaut, Berys, "Just joking: The ethics and aesthetics of humor", Philosophy and Literature, Vol.22 (1), 1998, pp.51-68.

  8 دو مقاله از کی‌یران در نقد دیدگاه کرول و گات و تبیین دیدگاه کی‌یران در اخلاق‌گرایی با عنوان  میانه‌روترین اخلاق‌گرایی. مقاله‌ی دوم مهم‌ترین منبع برای دیدگاه اخلاق‌گرایی کی‌یران است و تفصیل بیشتری دارد:

  Kieran, Matthew, "Art, imagination and the cultivation of morals", Journal of Aesthetics and Art Criticism, No.54, 1996, pp.337-351.

  Kieran, Matthew, "In defence of the ethical evaluation of narrative art", British Journal of Aesthetics, Vol.41 (1), 2001, pp.26-38.

  9 تبیین دیدگاه اخلاق‌گرایی میانه‌رو، به ویژه دیدگاه کرول و دفاع از آن:

  Connolly, Oliver, "Ethicism and moderate moralism", British Journal of Aesthetics, Vol.40 (3), 2000, pp.302-316.

  Neilson, Jenn, "Can Moral Flaws Count as Aesthetic Virtues?", The Journal of Value Inquiry, No.46, 2012, pp.65-81.

  Todd, Cain, "Aesthetic, ethical, and cognitive value", South African Journal of Philosophy, Vol.26 (2), 2007, pp.216-227.

  10 انتقاد به دیدگاه اخلاق‌گرایی میانه‌رو:

  Dadlez, E. M. and Bicknell, Jeanette, "Not moderately moral: why Hume is not a "moderate moralist", Philosophy and Literature, Vol.37 (2), 2013, pp.330-342.

  Stecker, Robert, "Carroll's bones", British Journal of Aesthetics, Vol.46 (3), 2006, pp.282-286.

  11 انتقاد به دیدگاه اخلاق‌گرایی میانه‌رو و دفاع از دیدگاه خودآیینی‌گرایی میانه‌رو:

  Anderson, James C. and Dean, Jeffrey T., "Moderate autonomism", British Journal of Aesthetics, No.38, 1998, pp.150-166.

  Beardsley, Monroe C., Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism, 2th edition, Indianapolis, Hackett Pub Co Inc, 1981.

  12 انتقاد به دیدگاه اخلاق‌گرایی میانه‌رو و دفاع از دیدگاه نااخلاق‌گرایی میانه‌رو:

  Eaton, A. W., "Robust immoralism", The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol.70 (3), Summer 2012, pp.281-292.

  Jacobson, Daniel, "In praise of immoral art", Philosophical Topics, Vol.25 (1), 1997, pp.155-199.

  Kieran, Matthew, "Art, morality and ethics: On the (im)moral character of art works and inter-relations to artistic value", Philosophy Compass, Vol.1 (2), 2006, pp.129–143.

  Kieran, Matthew, "Pornographic art", Philosophy and Literature, Vol.25 (1), 2001, pp.31-45.

  13 انتقاد به دیدگاه اخلاق‌گرایی میانه‌رو و دفاع از نااخلاق‌گرایی میانه‌رو در طنز:

  Nannicelli, Ted, "Moderate comic immoralism and the genetic approach to the ethical criticism of art", The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol.72 (2), Spring 2014,  pp.169-179.

   

  Abstract

  In the context of the relationship between ethics and movies, we are faced with questions and different perspectives. The most important question is: Can you consider a film as bad from the aesthetic perspective, because of having moral defect? In answering this question, from Plato to the present different views are expressed: "radical moralism", "moderate moralism", "aestheticism", "moderate autonomism", "radical immoralism" and "moderate immoralism". Among these views, "moderate moralism", as one contemporary approaches claim that, compared to other approaches provides more appropriate explanation than other views about the relationship between ethics and art. This paper after defining some concepts such as moral defect and aesthetic value of film, has been expressed three kind of views of moderate moralism (Noël Carroll, Berys Gaut and Matthew Kieran views), and examines the relationship between the above two concepts from these perspectives. The results of this study shows that the most important contrasts between radical moralist perspectives and moderate moralist perspectives are criterions of covering moral evaluation, using "a pro tanto principle"  (insofar as principle) and "all things considered principle" and believing in plurality of art values. Also, moderate moralist perspectives have some divisions. Considering the criterions of covering moral evaluation, Carroll accepts the works that their moral defect have connection with audience absorb to art. The best examples for this sight are the narrative arts. Gaut accepts the works that have moral perspective and Kieran only accepts some of narrative arts. The other difference is using "sometimes" adverb (Carroll and Kieran) or "always" (Gaut) in relationship between moral aspect of art and its aesthetic aspect. From moderate moralist point of views, we can make a new film criticism model that considers the other aesthetic values. At the end of this research, this model has used for evaluating "The Getaway" and "A Clockwork Orange".

   

  Key words: aesthetic value, autonomism, immoralism, moderate moralism, moral defect.

 • فهرست:

  چکیده. ‌أ

  فصل اول: کلیات.. 1

  1 مقدمه.. 2

  11 طرح مسأله. 2

  12 پرسش پژوهش... 4

  13 فرضیات.. 5

  14 اهداف و روش پژوهش... 5

  15 پیشینه‌ی پژوهش... 6

  151 پیشینه‌ی داخلی.. 6

  152 پیشینه‌ی خارجی.. 8

  16 ساختار پژوهش... 10

  2 ارزش و ارزش‌شناسی.. 11

  21 چیستی ارزش... 11

  22 ارزش‌شناسی.. 12

  23 قبح اخلاقی فیلم.. 18

  231 تعریف‌گرایی.. 19

  2311 طبیعت‌گرایی اخلاقی.. 20

  2312 نظریه‌های مابعدالطبیعی.. 21

  232 ناتعریف‌گرایی، شهودگرایی.. 22

  233 ناشناخت‌گرایی، توصیف‌ناگرایی.. 23

  234 تعریف قبح اخلاقی فیلم.. 24

  24 ارزش زیباشناختی فیلم.. 31

  فصل دوم: نسبت هنر با اخلاق. 34

  1 ملاک تقسیم‌بندی دیدگاه‌ها 35

  11 ارتباط زیباشناختی.. 35

  12 نسبت ارزشی.. 38

  13 تحلیل و بررسی.. 40

  14 قرارداد اصطلاحات.. 42

  2 خودآیینی‌گرایی.. 43

  21 زیباگرایی.. 43

  22 خودآیینی‌گرایی میانه‌رو. 45

  23 تحلیل و بررسی.. 46

  3 نااخلاق‌گرایی.. 49

  31 نااخلاق‌گرایی افراطی.. 49

  32 نااخلاق‌گرایی میانه‌رو. 50

  33 تحلیل و بررسی.. 51

  4 اخلاق‌گرایی.. 51

  41 اخلاق‌گرایی افراطی.. 51

  411 افلاطون‌گرایی.. 52

  412 آرمان‌شهرباوری.. 53

  413 اخلاق‌گرایی متغیر جامع.. 55

  414 تحلیل و بررسی.. 58

  42 دیدگاه‌های میانه‌رو. 60

  421 وجه تمایز دیدگاه‌های افراطی و میانه‌رو. 61

  422 اخلاق‌گرایی میانه‌رو. 63

  423 اصالت اخلاق.. 75

  424 میانه‌روترین اخلاق.. 88

  فصل سوم: نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیباشناختی فیلم.. 97

  1 تحلیل فیلم بر اساس دیدگاه میانه‌رو. 98

  11 ملاک انتخاب فیلم.. 99

  12 مدل تحلیل فیلم.. 103

  2 تطبیق مبانی نظری بر موردهای مطالعاتی.. 112

  21 گریز. 113

  211 تبیین جنبه‌های اخلاقی فیلم.. 114

  2111 خشونت... 115

  2112 چگونگی رابطه‌ی زناشویی.. 119

  2113 اروتیسم.. 122

  2114 تبهکاری.. 124

  212 تحلیل بر اساس دیدگاه‌های میانه‌رو. 126

  22 پرتقال کوکی.. 129

  221 تبیین جنبه‌های اخلاقی فیلم.. 130

  2211 خشونت... 130

  2212 اروتیسم.. 136

  2213 آزادی اراده. 137

  2214 رفتار حکومت... 140

  2215 رفتار کلیسا 141

  2216 تبهکاری.. 142

  222 تحلیل بر اساس دیدگاه‌های میانه‌رو. 143

  3 نتیجه‌گیری.. 147

  4 آینده‌ی بحث... 148

  پی‌نوشت‌ها 149

  منابع و مآخذ. 150

  منابع برای مطالعه‌ی بیشتر  157

  منبع:

   

  احمدی، بابک، حقیقت و زیبایی: درس‌های فلسفه‌ی هنر، تهران، نشر مرکز، چاپ بیست و دوم، 1391.

  ارسطو، در باره‌ی هنر شعر، ترجمه و شرح سهیل محسن افنان، تهران، حکمت، چاپ اول، 1388.

  استکر، رابرت، «ارزش در هنر»، ویرایش جرولد لوینسون، ترجمه‌ی فریبرز مجیدی، مسائل کلی زیبایی‌شناسی: قسمت دوم، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1390، صص119147.

  اسمیت، جفری ناول (زیر نظر)، تاریخ تحلیلی سینمای جهان، ترجمه‌ی گروه مترجمان، تهران، بنیاد سینمایی فارابی، چاپ اول، 1377.

  اسولین، پیر (مصاحبه‌کننده)، «گفت‌وگویی با نویسنده‌ی پر کار آنتونی برجس»، ترجمه‌ی اسدالله امرایی، کیهان فرهنگی، شماره‌ی 59، سال پنجم، بهمن 1367، صص6061.

  اعزازی، شهلا، خشونت خانوادگی، تهران، نشر سالی، چاپ اول، 1380،

  افلاطون، دوره‌ی آثار افلاطون، ترجمه‌ی محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران، انتشارات خوارزمی، 1367.

  اینگرسول، رابرت جی، «هنر و اخلاق»، اخلاق، ترجمه‌ی مهدی حبیب‌اللهی، شماره‌ی 15، بهار 1388، صص147162.

  آزبورن، پیتر، «مارکوزه، هربرت»، ویرایش مایکل پین، ترجمه‌ی پیام یزدانجو، فرهنگ اندیشه‌ی انتقادی، تهران، نشر مرکز، چاپ چهارم، 1389، صص590591.

  بل، کلایو، «هنر و اخلاق»، هنر، ترجمه‌ی مهناز مصطفائی علائی، شماره‌ی 26، پاییز 1373، صص3742.

  پالمر، مایکل، مسائل اخلاقی، ترجمه‌ی علی‌رضا آل‌بویه، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ اول، 1388.

  پکین‌پا، سم، گفت‌وگو با پکین‌پا، گردآوری کوین جی. هیز، ترجمه‌ی حسین کربلایی طاهر، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1392.

  تنر، مایکل، «اخلاق و زیباشناسی؟»، ویرایش خوزه لوییس برمودس و سباستین گاردنر، ترجمه‌ی مشیت علایی، هنر و اخلاق، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1387، صص2143.

  تولستوی، لئو، هنر چیست؟، ترجمه‌ی کاوه دهگان، تهران، امیرکبیر، چاپ هشتم، 1372.

  جانسون، رابرت وینسنت، زیباگرایی، ترجمه‌ی مسعود جعفری، تهران، نشر مرکز، چاپ اول، 1390.

  جوادی آملی، عبدالله، رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه، بخش چهارم از جلد اول، قم، نشر اسرا، چاپ اول، 1375.

  خندان، علی اصغر، مغالطات، قم، موسسه‌ی بوستان کتاب، چاپ نهم، 1392.

  دانکن، پل، استنلی کوبریک، ترجمه‌ی سعید خاموش، تهران، کتاب آوند دانش، چاپ اول، 1382.

  دعاگویان، داود، «بررسی عوامل مؤثر در تعرض به پلیس»، دانش انتظامی، شماره‌ی 27، زمستان 1384، صص6094.

  دیکی، جورج، هنر و ارزش، ترجمه‌ی محمد روحانی، قم، مدرسه‌ی اسلامی هنر، چاپ اول، 1392.

  سارل، تام، جامعه، هنر و اخلاق، ترجمه‌ی مسعود قاسمیان، تهران، موسسه‌ی تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، چاپ اول، 1390.

  شاله، فلیسین، شناخت زیبایی: استتیک، ترجمه‌ی علی اکبر بامداد، تهران، کتابخانه‌ی طهوری، 1357.

  شپرد، آن، مبانی فلسفه‌ی هنر، ترجمه‌ی علی رامین، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، 1388.

  شتروبه، و، «داور هنری»، ویرایش یوآخیم ریتر و دیگران، ترجمه‌ی سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، فرهنگ‌نامه‌ی تاریخی مفاهیم فلسفه، تهران، موسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران و موسسه‌ی فرهنگی پژوهشی نوارغنون، چاپ اول، 1389، ج1، صص166169.

  طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القران، تهران، دارالکتب الإسلامیه ، چاپ هفتم، 1384.

  طباطبایی، سیدمحمدحسین، نهایه الحکمه ، تحقیق و تعلیق عباس علی زارعی سبزواری، قم، النشر الاسلامی، چاپ پنجم، 1430.

  فرانکنا، ویلیام، فلسفه‌ی اخلاق، ترجمه‌ی هادی صادقی، قم، کتاب طه، چاپ اول، 1376.

  کاری، گرگوری، «تفسیر در هنر»، ویرایش جرولد لوینسون، ترجمه‌ی فریبرز مجیدی، مسائل کلی زیبایی‌شناسی: قسمت اول، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1387، صص85117.

  کازه‌بیه، آلن و دیگران، اصول نقد فیلم، ترجمه‌ی جمال حاج آقا محمد، تهران، انتشارت پای ژه، 1360.

  کرول، نوئل، «هنر و قلمرو اخلاق»، ترجمه‌ی محسن کرمی، هنر و قلمرو اخلاق، تهران، ققنوس، چاپ اول، 1392، صص1167.

  کرول، نوئل، «هنر و نقد اخلاقی: گزارش مختصری از سمت‌وسوی تحقیقات اخیر»، ترجمه‌ی محسن کرمی، هنر و قلمرو اخلاق، تهران، ققنوس، چاپ اول، 1392، صص69147.

  کوبریک، استنلی، «مصاحبه‌ی میشل سیمان با استنلی کوبریک در باره‌ی یک پرتقال کوکی»، یک پرتقال کوکی، گردآوری و ترجمه‌ی مهدی فیاضی‌کیا، تهران، افراز، چاپ اول، 1389، صص111135.

  کوبریک، استنلی، «نامه‌ی استنلی به سردبیر نیویورک تایمز»، یک پرتقال کوکی، گردآوری و ترجمه‌ی مهدی فیاضی‌کیا، تهران، افراز، چاپ اول، 1389، صص1018.

  کوک، دیوید ا.، تاریخ جامع سینمای جهان، ترجمه‌ی هوشنگ آزادی‌ور، تهران، نشر چشمه، چاپ اول، 1381.

  کی‌یران، متیو، «دانش ممنوعه: چالش اخلاق‌گریزی»، ویرایش خوزه لوییس برمودس و سباستین گاردنر، ترجمه‌ی مشیت علایی، هنر و اخلاق، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1387، صص6992.

  کی‌یران، متیو، «هنر و اخلاق»، ویرایش جرولد لوینسون، ترجمه‌ی فریبرز مجیدی، مسائل کلی زیبایی‌شناسی: قسمت اول، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1387، صص235277.

  گات، بریس، «هنر و اخلاق»، ویرایش بریس گات و دومینیک مک‌آیور لویس، ترجمه‌ی بابک محقق و مسعود قاسمیان، دانشنامه‌ی زیبایی‌شناسی، تهران، موسسه‌ی تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، چاپ چهارم، 1389، صص251259.

  گات، بریس، «هنر و شناخت»، ویرایش جرولد لوینسون، ترجمه‌ی فریبرز مجیدی، مسائل کلی زیبایی‌شناسی: قسمت اول، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1387، صص203234.

  گنسلر، هری، درآمدی بر فلسفه‌ی اخلاق معاصر، ترجمه‌ی مهدی اخوان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، 1390.

  لوینسون، جرولد، «زیبایی‌شناسی فلسفی؛ مرور اجمالی»، ویرایش جرولد لوینسون، ترجمه‌ی فریبرز مجیدی، زیبایی‌شناسی فلسفی، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، 1392، صص950.

  مرشدلو، مصطفی، «مارکس، نیچه، کوبریک»، رواق هنر و اندیشه، دوره‌ی جدید، سال پنجم، شماره‌ی 1، مرداد 1385، صص5666.

  مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ و نشر بین‌الملل، چاپ هشتم، 1388.

  مصباح یزدی، محمدتقی، فلسفه‌ی اخلاق، تحقیق و نگارش احمدحسین شریفی، تهران، موسسه‌ی انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، 1382.

  مک‌کورد، جفری، «تنوع و کثرت واقع‌گرایی‌های اخلاقی»، معرفت، ترجمه‌ی سیداکبر حسینی، شماره‌ی 61، سال یازدهم، دی 1381، صص5770.

  مک‌گرگور، دانلد، «کوبریک و نیچه»، 2001: یک ادیسه‌ی فضایی، گردآوری و ترجمه‌ی محمد مهدی فیاضی‌کیا، تهران، افراز، چاپ اول، 1389، صص119125.

  نیلسون، کای، «مسایل فلسفه‌ی اخلاق»، ویرایش پل ادواردز، ترجمه‌ی انشاءالله رحمتی، فلسفه‌ی اخلاق، تهران، موسسه‌ی فرهنگی انتشاراتی تبیان، چاپ اول، 1378، صص1562.

  واکر، الکساندر، کوبریک، ترجمه‌ی حسام اشرفی، تهران، سازمان چاپ و پخش پنجاه و یک، چاپ اول، 1352.

  یثربی، چیستا و نوری، سمیه (گردآوری و ترجمه)، کروز، کیدمن، کوبریک در چشمان باز بسته، تهران، نامیرا، چاپ دوم، 1385.

  Abelson, Raziel and Nielsen, Kai, "Ethics, history of", Encyclopedia of Philosophy, Second Edition, Donald M. Borchert (ed.), Detroit, Thomson Gale, 2006, Vol.3, pp.394-439.

  Anderson, James C. and Dean, Jeffrey T., "Moderate autonomism", British Journal of Aesthetics, No.38, 1998, pp.150-166.

  Ardrey, Robert, The Territorial Imperative: A Personal Inquiry Into the Animals Origins of Property and Nations, Tokyo, Kodansha, 1997.

  Audi, Robert (ed.), The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second edition, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

  Beardsley, Monroe C., "Aesthetics, history of", Encyclopedia of Philosophy, Second Edition, Donald M. Borchert (ed.), Detroit, Thomson Gale, 2006, Vol.1, pp.41-63.

  Beardsley, Monroe C., Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism, 2th edition, Indianapolis, Hackett Pub Co Inc, 1981.

  Booth, Wayne, The Company We Keep: An Ethics of Fiction, Berkeley, University of California Press, 1988.

  Carroll, Noël, "Ethics and aesthetics: Replies to Dickie, Stecker, and Livingston", British Journal of Aesthetics, Vol.46 (1), 2006, pp.82-95.

  Carroll, Noël, "Formalism and critical evaluation", The Reasons of Art: Artworks and the Transformations of Philosophy, Peter J. McCormick (ed.), Ottawa, University of Ottawa Press, 1985, pp. 327-335.

  Carroll, Noël, "Moderate moralism versus moderate autonomism", British Journal of Aesthetics, Vol.38 (4), 1998, pp.419-424.

  Carroll, Noël, "Moderate moralism", Beyond Aesthetics: Philosophical Essays, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp.293-306.

  Carroll, Noël, "Morality and aesthetics", Encyclopedia of Aesthetics, Michael Kelly (ed.), New York, Oxford University Press, 1998, Vol.3, pp.278-282.

  Carroll, Noël, The Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart, New York, Routledge, 1990.

  Dickie, George, "The myth of the aesthetic attitude", Philosophy Looks at the Arts: Contemporary Readings in Aesthetics, Joseph Margolis (ed.), 3th edition, 1987, pp.100-116.

  Dickie, George, Evaluating Art, Philadelphia, Temple University Press, 1988.

  Eaton, Marcia Muelder, "Contemporary aesthetics and ethics", Encyclopedia of Aesthetics, Michael Kelly (ed.), New York, Oxford University Press, 1998, Vol.3, pp.282-285.

  Eldridge, Richard, On Moral Personhood: Philosophy, Literature, Criticism, and Self-Understanding, Chicago, University of Chicago Press, 1989.

  Frankena, William K, "Value and valuation", Encyclopedia of Philosophy, Second Edition, Donald M. Borchert (ed.), Detroit, Thomson Gale, 2006, Vol.9, pp.636-641.

  Frolov, I. (ed.), Dictionary of philosophy, Second edition, trans. & eds. Murad Saifulin and Richard R. Dixon, Moscow, Progress Publishers, 1984.

  Gaut, Berys, "Art and ethics", The Routledge Companion to Aesthetics, 2nd Edition, Berys Gaut and Dominic McIver Lopes (eds.), London, Routledge, 2005, pp.431-443.

  Gaut, Berys, "The ethical criticism of art", Aesthetics and Ethics: Essays at the Intersection, Jerrold Levinson (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp.182-203.

  Gaut, Berys, Art, Emotion and Ethics, Oxford, Oxford University Press, 2007.

  Giovannelli, Alessandro, "Ethical criticism in perspective: A defense of radical moralism", The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol.71 (4), 2013, pp.335-348.

  Giovannelli, Alessandro, "The ethical criticism of art: A new mapping of the territory", Philosophia, No.35, 2007, pp.117-127.

  Graham, Gordon, "Art, value in", Encyclopedia of Philosophy, Second Edition, Donald M. Borchert (ed.), Detroit, Thomson Gale, 2006, Vol.1, pp.337-342.

  Guyer, Paul, "Aesthetics, history of [addendum]", Encyclopedia of Philosophy, Second Edition, Donald M. Borchert (ed.), Detroit, Thomson Gale, 2006, Vol.1, pp.63-72.

  Harold, James, "On judging the moral value of narrative artworks", The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol.64 (2), Spring, 2006, pp.259-270.

  Hume, David, "Of the standard of taste", Selected Essays, eds. &  intro. Stephen Copley and Andrew Edgar. Oxford, Oxford University Press, 1998, pp.133-154.

  Hyman, Lawrence W., "Morality and literature: The necessary conflict", British Journal of Aesthetics, Vol.24 (2), 1984, pp.149-155.

  Jacobson, Daniel, "In praise of immoral art", Philosophical Topics, Vol.25 (1), 1997, pp.155-199.

  Janaway, Christopher, "Plato", The Routledge Companion to Aesthetics, 2nd Edition, Berys Gaut and Dominic McIver Lopes (eds.), London, Routledge, 2005, pp.3-14.

  John, Eileen, "Art and knowledge", The Routledge Companion to Aesthetics, 2nd Edition, Berys Gaut and Dominic McIver Lopes (eds.), London, Routledge, 2005, pp.417-429.

  Kieran, Matthew, "Art, imagination and the cultivation of morals", Journal of Aesthetics and Art Criticism, No.54, 1996, pp.337-351.

  Kieran, Matthew, "In defence of the ethical evaluation of narrative art", British Journal of Aesthetics, Vol.41 (1), 2001, pp.26-38.

  Kieran, Matthew, "Value of art", The Routledge Companion to Aesthetics, 2nd Edition, Berys Gaut and Dominic McIver Lopes (eds.), London, Routledge, 2005, pp.293-305.

  Lacey, Alan R, A Dictionary of Philosophy, Third edition, London and New York, Routledge, 1996.

  Lamarque, Peter and Olsen, Stein Haugom, Truth, Fiction, and Literature: A Philosophical Perspective, Oxford, Clarendon Press, 1994.

  Lamarque, Peter, "Tragedy and moral value", Australasian Journal of Philosophy, vol.73 (2), 1995, pp.239-249.

  Lannone,  A. Pablo, Dictionary of World Philosophy, London and New York, Routledge, 2001.

  Nussbaum, Martha, "Flawed crystals: James's the golden bowl and the plausibility of literature as moral philosophy", New Literary History, Vol.15 (1), 1983, pp.185-191.

  Perry, Ralph Barton, General Theory of Value, Cambridge, Harvard University Press, 1950.

  Pole, David, Aesthetics, Form and Emotion, London: Duckworth, 1983.

  Proudfoot, Michael and Lacey, A. R., The Routledge Dictionary of Philosophy, Fourth Edition, London and New York, Routledge, 2010.

  Robinson, Jenefer, "Aesthetics, problems of", Encyclopedia of Philosophy, Second Edition, Donald M. Borchert (ed.), Detroit, Thomson Gale, 2006, Vol.1, pp.72-81.

  Runes, Dagobert D. (ed.), The Dictionary Of Philosophy, New York, Philosophical Library, Inc, 1942.

  Smart, William, An Introduction to the Theory of Value, London, Macmillan and Co, 1931.

  Smith, Barry and Thomas, Alan, "Axiology", Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy, Prof. Edward Craig and Edward Craig (eds.), London and New York, Routledge, 2000, p.71.

  Smith, Michael, "Moral Realism", The Blackwell Guide to Ethical Theory, Hugh LaFollette (ed.), Oxford, Blackwell, 2000, pp.15-37.

  Stecker, Robert, "Interpretation", The Routledge Companion to Aesthetics, 2nd Edition, Berys Gaut and Dominic McIver Lopes (eds.), London, Routledge, 2005, pp.321-334.

  Todd, Cain, "Aesthetic, ethical, and cognitive value", South African Journal of Philosophy, Vol.26 (2), 2007, pp.216-227.

  Ueda, K. and others, "Value creation and decision-making in sustainable society", CIRP Annals - Manufacturing Technology, No.58, 2009, pp.681-700.

  Walton, Kendall L., "Morals in fiction and fictional morality", Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes, Vol.68, 1994, pp.27-50.

  Yllo, Kersti, "Sexual equality and violence against wives in american states", Journal of Comparative Family Studies, Spring 1983, Vol.14 (1), pp.67-86.

   

   

   

   

  منابع برای مطالعه‌ی بیشتر[1]

  برودی، هری اس، جستاری در تربیت زیبایی‌شناسی، ترجمه‌ی منیره رضایی، تهران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، چاپ اول، 1389.

  ریتر، یوآخیم، «زیباشناسی، زیباشناختی»، ویرایش یوآخیم ریتر و دیگران، ترجمه‌ی سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، فرهنگ‌نامه‌ی تاریخی مفاهیم فلسفه، تهران، موسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران و موسسه‌ی فرهنگی پژوهشی نوارغنون، چاپ اول، 1389، ج1، صص4367.

  زائری، مریم، «هنر و اخلاق»، اطلاعات حکمت و معرفت، سال سوم، شماره‌ی 34، دی 1387، صص3941.

  مادرسیل، مری، «اخلاقیات تخیل و عوالم داستانی»، ویرایش خوزه لوییس برمودس و سباستین گاردنر، ترجمه‌ی مشیت علایی، هنر و اخلاق، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1387، صص93119.

  Carroll, Noël, "Art, narrative, and moral understanding", Aesthetics and Ethics: Essays at the Intersection, Jerrold Levinson (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp.126-160.

  Carroll, Noël, "Simulation, emotions, and morality", Beyond Aesthetics: Philosophical Essays, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp.306-316.

  Clifton, Scott, "Non-branching moderate moralism", Philosophia, Vol.42 (1), 2014, pp.95-111.

  Connolly, Oliver, "Ethicism and moderate moralism", British Journal of Aesthetics, Vol.40 (3), 2000, pp.302-316.

  Dadlez, E. M. and Bicknell, Jeanette, "Not moderately moral: why Hume is not a "moderate moralist", Philosophy and Literature, Vol.37 (2), 2013, pp.330-342.

  Devereaux, Mary, "Beauty and evil: The case of Leni RiefenstahL's Triumph Of the Will", Aesthetics and Ethics: Essays at the Intersection, Jerrold Levinson (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp.227-256.

  Eaton, A. W., "Robust immoralism", The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol.70 (3), Summer 2012, pp.281-292.

  Jacobson, Daniel, "Ethical criticism and the vice of moderation", Contemporary Debates in Aesthetics and the Philosophy of Art, Mathew Kieran (ed.), Oxford, Blackwell, 2006, pp.342-355.

  Kieran, Matthew, "Art, morality and ethics: On the (im)moral character of art works and inter-relations to artistic value", Philosophy Compass, Vol.1 (2), 2006, pp.129-143.

  Kieran, Matthew, "Pornographic art", Philosophy and Literature, Vol.25 (1), 2001, pp.31-45.

  Murdoch, Iris, The Fire and the Sun: Why Plato Banished the Artists, Oxford, Oxford University Press, 1977.

  Nannicelli, Ted, "Moderate comic immoralism and the genetic approach to the ethical criticism of art", The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol.72 (2), Spring 2014,  pp.169-179.

  Neilson, Jenn, "Can Moral Flaws Count as Aesthetic Virtues?", The Journal of Value Inquiry, No.46, 2012, pp.65-81.

  Stecker, Robert, "Carroll's bones", British Journal of Aesthetics, Vol.46 (3), 2006, pp.282-286.

   

  [1]. در این بخش اطلاعات منابعی می‌آید که در بخش «پیشینه‌ی پژوهش» به آن‌ها اشاره شد، اما در متن از آن‌ها استفاده نشده است یا آن‌هایی که در پانوشت‌ها و پی‌نوشت‌ها صرفاً برای مطالعه‌ی بیشتر اشاره شده‌اند.


موضوع پایان نامه نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیبا شناختی فیلم از منظر اخلاق‌ گرایی میانه‌ رو, نمونه پایان نامه نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیبا شناختی فیلم از منظر اخلاق‌ گرایی میانه‌ رو, جستجوی پایان نامه نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیبا شناختی فیلم از منظر اخلاق‌ گرایی میانه‌ رو, فایل Word پایان نامه نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیبا شناختی فیلم از منظر اخلاق‌ گرایی میانه‌ رو, دانلود پایان نامه نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیبا شناختی فیلم از منظر اخلاق‌ گرایی میانه‌ رو, فایل PDF پایان نامه نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیبا شناختی فیلم از منظر اخلاق‌ گرایی میانه‌ رو, تحقیق در مورد پایان نامه نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیبا شناختی فیلم از منظر اخلاق‌ گرایی میانه‌ رو, مقاله در مورد پایان نامه نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیبا شناختی فیلم از منظر اخلاق‌ گرایی میانه‌ رو, پروژه در مورد پایان نامه نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیبا شناختی فیلم از منظر اخلاق‌ گرایی میانه‌ رو, پروپوزال در مورد پایان نامه نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیبا شناختی فیلم از منظر اخلاق‌ گرایی میانه‌ رو, تز دکترا در مورد پایان نامه نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیبا شناختی فیلم از منظر اخلاق‌ گرایی میانه‌ رو, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیبا شناختی فیلم از منظر اخلاق‌ گرایی میانه‌ رو, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیبا شناختی فیلم از منظر اخلاق‌ گرایی میانه‌ رو, پروژه درباره پایان نامه نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیبا شناختی فیلم از منظر اخلاق‌ گرایی میانه‌ رو, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیبا شناختی فیلم از منظر اخلاق‌ گرایی میانه‌ رو, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیبا شناختی فیلم از منظر اخلاق‌ گرایی میانه‌ رو, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیبا شناختی فیلم از منظر اخلاق‌ گرایی میانه‌ رو, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیبا شناختی فیلم از منظر اخلاق‌ گرایی میانه‌ رو, رساله دکترا در مورد پایان نامه نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیبا شناختی فیلم از منظر اخلاق‌ گرایی میانه‌ رو

پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد  ) M.A  ( گرايش: مديريت منابع انساني زمستان  1391               چکيده : دانشگاه نظا

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشدچکیده رساله حاضر، پژوهشی پیرامون شناخت سوررئالیسم، نه به عنوان یک سبک هنری، بلکه به لحاظ اندیشه و دیدگاه فلسفی، هنری و ورود این اندیشه به حوزه‌ی عکاسی و کاربرد سوررئالیستی آن در گرافیک معاصر می‌باشد. به همین خاطر بخش عمده‌ای از رساله‌ به بررسی و تبیین فلسفه‌ی اغراق و نقش آن در عکاسی و کاربرد آن در گرافیک اختصاص یافته است. از این جنبش هنری، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری چکیده: قرآن کریم را کلامی از سوی خداوند می­دانیم در جهت هدایت انسان. لذا پژوهش­های فراوانی در قالب­های بسیار متنوع در یافتن کنه کلام و ظرافت­ها و اعجاز این کلام قدسی از زمان نزول و تدوین تا کنون صورت گرفته و روش­های دقیق تحقیقی و تفسیری هم در این مسیر توسط مفسرین و علما تدوین شده است. پژوهشگران قرآنی همواره با توجه به ...

پایان نامه نظری دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ادبیات نمایشی چکیده در این تحقیق به تعریف و بررسی فرهنگ عامه پرداخته شده است با توجه به این که عصر حاضر عصر تغییر و تحولات گسترده است و فن آوری ارتباطی از ابزارهای مهم در انتقال و تبادل اطلاعات و فرهنگ است .نقش و اهمیت فرهنگ بیش از هر دوره ی دیگری حائز اهمیت است . یکی از مهم ترین مسائل فرهنگی که کمتر مورد توجه قرار گرفته بحث فرهنگ ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد: رشته ی برنامه ریزی گردشگری–اکوتوریسم چکیده: از دهه 1990 رویکردهای سنتی توسعه گردشگری به چالش کشیده و با تاکید همزمان بر پیامدهای مطلوب و نامطلوب گردشگری، حرکت از گردشگری انبوه به سوی رویکرد توسعه پایدار گردشگری آغازشد. رویکرد به اکوتوریسم، به عنوان الگوی فضایی گردشگری در طبیعت، امروزه مورد توجه فراوان قرار گرفته است .علّت این توجه نه فقط به خاطر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی چکیده: امروزه با توجه به پیشرفت های فراگیر و صنعتی شدن جوامع و نیز نزدیک شدن خدمات و امکانات سازمان ها به یکدیگر، خلا فقدان تبلیغات موثر و کارآمد که باعث جلب توجه هرچه بیشتر مشتریان جدید و حفظ مشتریان قبلی شود، لازم و ضروری به نظر می رسد. بانک ها نیز مانند موسسات دیگر از این امر مستثنی نیستند. یکی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MS.C) گرایش: مدیریت منابع انسانی چکیده با مراجعه به سازمانهای مختلف و نگاهی عمیق و کارشناسانه به فرایند ارتباطات در این سازمانها این مسئله برای هر مشاهده گری آشکار می گردد، که یکی از مشکلات مهم که همواره در سازمانها حس شده و کارکنان سازمانها از آن گله مند هستند، عدم وجود مهارتهای ارتباطی نزد مدیران آنهاست. سطح پایین مهارتهای ارتباطی موجب ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: پژوهش هنر چکیده در اسلام، هر هنری با معیار هر چه نزدیک تر بودن و مؤثر تر بودن آن در روح انسانی سنجیده می شود. نزدیکترین چیز به روح ما، بدن ماست. بنابر این، هر هنری که با بدن سرو کار دارد، مهم است. از همه ی آنها مهم تر جامه است. جامه بعد از بدن نزدیک ترین چیز به ماست. آنچه می پوشیم در آنچه در درون آن احساس میکنیم مؤثر است. تمدن کلاسیک ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی چکیده هدف از این پژوهش، بررسی رابطه تاکتیکهای بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و رابطه کیفیت روابط بر وفاداری مشتریان هتل های شرق گیلان است. حجم نمونه از روش غیر احتمالی در دسترس و بر اساس جدول کرجسی و مورگان 196 نفر انتخاب شد. ابزار گرد­آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بوده که روایی آن ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (M.A) گرایش: پژوهش چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن می‌باشد. چهارچوب نظری تحقیق برگرفته از نظریه‌های پارسنز، جورج هربرت مید، گیدنز، فوکویاما، پاتنام، اینگلهارت، ملک‌پور، سیمن، هومنز، مک کله لند، لرنر، هانتیگتون و پاول است. این تحقیق به روش پیمایشى و با استفاده از ...

ثبت سفارش