پایان نامه اکوتوریسم و توسعه پایدار شهرستان دلفان

word 7 MB 29723 167
1392 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۶,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پیشگفتار

  گسترش روز افزون شهرها و افزایش بی رویه جمعیت آنها موجب بروز مشکلات زیست محیطی متعددی شده و جوامع انسانی را با مشکلات روحی مختلفی مواجه ساخته است .از آنجا که در شرایط کنونی ،کاهش مشکلات ناشی از صنعتی شدن ،اشتغالزایی ،حفظ محیط زیست ،تعامل فرهنگها و در نهایت توسعه پایدار از جمله دغدغه های پیش روی کشورهاست لذا گردشگری بویژه اکوتوریسم برای کشورهای در حال توسعه یک مزیت است تا از طریق آن بتوانند قرآیند توسعه ملی را تسریع بخشند.

  اکوتوریسم یا گردشگری طبیعت نوعی توریسم طبیعی و پایدار است که با مشارکت گردانندگان بومی و بهره گیری از پتانسیل طبیعی گردشگری میسر می شود .دانش اکوتوریسم به عنوان یکی از پرجاذبه ترین و در عین حال پرمنفعت ترین علوم وابسته به منابع طبیعی و محیط زیست تلقی می شود که هنوز در ایران به طور جدی بدان پرداخته نشده است. اکوتوریسم به عنوان الگوی فضایی گردشگری در طبیعت می تواند آثار مثبت فراوانی را بر جای گذارد،این الگوی گردشگری که هدف آن توسعه صنعت گردشگری بدون لطمه زدن به محیط زیست است در قرن بیست و یکم از چنان اهمیتی برخوردار است که سازمان ملل متحد سال 2002 را سال بین المللی اکوتوریسم و قرن حاضر را قرن اکوتوریسم معرفی می کند .

  وجود منابع طبیعی منحصر به فرد در ایران ،اقلیمهای گوناگون ،اختلاف درجه حرارت و بارندگی و... شرایط مناسبی را برای توسعه صنعت اکوتوریسم در کشور مهیا نموده است ،امری مهم که تحقق و گسترش آن بر اساس موازین علمی و استانداردهای جهانی نه تنها می تواند بهبود کیفیت منابع طبیعی موجود و جلوگیری از نابودی آنرا به همراه داشته باشد ،بلکه بر توسعه اقتصادی ،اجتماعی جوامع محلی که بخش جدایی ناپذیر از عرصه های منابع طبیعی کشور را تشکیل می دهند نیز بسیار تاثیر گذار خواهد بود .

  زیبایی های سرزمین باستانی لرستان و شهرستان دلفان به عنوان پاره ای از میهن باستانی و پرنعمتمان ایران عزیز، منحصر به یادگارهای تاریخی نیست .لرستان سرزمینی زیبا با آب و هوای دلپذیر و محصور در کوههای زاگرس میانی قرار گرفته است ،وضعیت مناسب اقلیمی ،وجود چشمه سارها ،آبشارها، غارها، پوشش گیاهی و حیات وحش آداب و رسوم محلی و بومی و فرهنگ ریشه دار این منطقه همرا ه با یادمانهای تاریخی و باستانی نشانگر آن است که این منطقه دارای توانهای بالقوه بالایی جهت توسعه گردشگری بویژه اکوتوریسم می باشد ،ولی هنوز فعالیت قابل توجهی برای رونق بخش گردشگری در این منطقه صورت نگرفته است ، به همین دلیل پژوهش حاضر مشتمل بر پنج فصل، شامل فصل اول (کلیات )،فصل دوم(مبانی نظری و روش شناسی تحقیق )،فصل سوم(ویژگی های محیطی و جغرافیایی منطقه) ،فصل چهارم (معرفی جاذبه های اکوتوریستی و امکانات منطقه )و فصل پنجم( بررسی،مقایسه، تحلیل و ارائه پیشنهادات) به معرفی و تحلیل کوتاهی از جاذبه های اکوتوریسمی شهرستان دلفان پرداخته است.

   

   

   

  چکیده

  صنعت گردشگری به حدی از رشد رسیده که فعالیت گردشگری به عنوان بخش چهارم فعالیتهای انسان پس از کشاورزی صنعت خدمات محسوب میگردد و کارشناسان پیش بینی میکنند به عنوان سود آورترین صنعت جهان دراید. بطوریکه از ان به عنوان صادرات نامریی که مرکز اقتصادی ان شهرها هستند نام می برند امروزه توریسم , جایگاه مناسبی در رشته های علمی, بخصوص جغرافیا کسب کرده است.

  اکوتوریسم گزینه شاخص بخش گردشگری است که می تواند توان بالقوه طبیعی و ویژگی های فرهنگی را به سرمایه های بالفعل تبدیل کند و با رونق آن موجب اشتغال ،اعتلا فرهنگی ،حفاظت محیط زیست و تقویت موقعیت منطقه در کشور و حتی در نظام بین المللی شود.رویکرد به اکوتوریسم به عنوان یک الگوی فضایی امروزه دامنه گسترده ای یافته است .این در حالیست که از نظر اقتصادی نیز اکوتوریسم پویایی اقتصاد جوامع محلی را با ایجاد اشتغال سبب می شود .بدیهی است بدون آگاهی و شناخت پتانسیلها و توانهای بالقوه و بالفعل در هر منطقه امکان برنامه ریزی و پیش بینی وجود نخواهد داشت ،براین اساس در این پژوهش به شناسایی قابلیتها و راهکارهای توسعه اکوتوریسم در شهرستان دلفان می پردازیم .هدف این پزوهش معرفی جاذبه های اکوتوریستی شهرستان دلفان ،بررسی مشکلات ،سطح از نظر امکانات و زیرساختهای گردشگری ،پتانسیلهای اکوتوریسم و ارائه پیشنهاداتی در رابطه با رفع موانع توسعه گردشگری پرداخته شده است .

  روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی است که ضمن مطالعات میدانی و بررسی اسناد و آمار با تجزیه و تحلیل و ترسیم نقشه های مختلف پرداخته شده است .

  نتیجه آنکه ،ضعف امکانات زیربنایی ،خدمات گردشگری، ضعف آموزش، ضعف مدیریت، تداخل وظایف سازمانها و تبلیغات ضعیف در توسعه نیافتگی گردشگری شهرستان موثر بوده اند. همچنین به این نتیجه رسیدیم که شهرستان دلفان از توانهای اکوتوریسمی بالایی برخوردار می باشد که در صورت ایجاد زیرساختها مورد نیاز، برنامه ریزی، مدیریت و تبلیغات کافی و مشارکت دادن مردم، گردشگری شهرستان توسعه یافته و به توسعه منطقه ای خواهدانجامید.

  واژگان کلیدی:اکوتوریسم،توسعه پایدار،گردشگری،تحلیل فضایی، دلفان

  فصل اول

  فرآیند پژوهش

   

  1-1- مقدمه

         فراهم سازی طرح تحقیق  اساسی ترین و مشکل ترین مرحله از مراحل تحقیق است .زیرا پس از این مرحله که مرحله ی جهت یابی تحقیق نیز نامیده می شود محقق صرفاً ملزم به اجرای اصول و قوانینی است که خود تهیه و تنظیم کرده است .بعد از این مرحله محقق به فرصت فراوان نیاز دارد تا بتواند پژوهش خود را به انجام برساند (نادری و سیف نراقی، 1:1381 ).

        تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن ، اهداف تحقیق ، فرضیات و پرسشها، پیشینه تحقیق ، روش تحقیق و مراحل آن، جامعه آماری ، روش و طرح نمونه برداری، حجم نمونه و روش محاسبه ، لزوم و اهمیت انجام تحقیق و محدودیت های پژوهش مهمترین مباحث مطرح شده دراین فصل است.

   

  1-2- شرح و بیان مساله پژوهشی:         

  توریسم از مهمترین فعالیتهای انسانی معاصر است که همراه با بوحود آوردن تغییرات شگرف در سیمای زمین ،اوضاع سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،منش و روش زندگی انسانهارا دگرگون می سازد(محلاتی ،13 :1380).توریسم هم مانند یک علم و صنعتبرای رشد و پیشرفت خودنیاز به پژوهش دارد و نخستین گام برای ارتقاء صنعت توریسم شناخت جاذبه های توریستی است(رهنمایی،5:1369).صنعت گردشگری آنچنان در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آنرا صادرات نامرئی نامیده اند(رضوانی ،8:1374).

  پیشرفت های متنوع تکنولوژی قرن حاضر موجبات پیشرفت ارتباطات، حمل و نقل، افزایش سرعت و آسایش نسبی مسافرت را در پی داشت که در نتیجه، انقلاب بزرگی در صنعت گردشگری به وجود آمد. به دنبال آن ایجاد مراکز و خدمات گردشگری و فعالیت های مرتبط با آن توسعه یافت، تا جایی که گردشگری خارجی در سال های اخیر منبع قابل توجهی برای تأمین نیازهای ارزی و ایجاد اشتغال بسیاری از کشورها بوده است و به عنوان یکی از اقلام صادراتی نامرئی نقش مهمی را در عرصه تجارت جهانی ایفا می کند. به طوری که در حال حاضر پس از صنعت نفت و خودرو سازی، سومین صنعت صادراتی جهانی محسوب می شود.این صنعت آنچنان در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صنعت نامرئی نامیده اند(رضوانی، 1374 : 8).

  توریسم و پیامد های آن از جمله پدیده های نوین قرن بیستم هستند که طبق برآورد کارشناسان این صنعت در آینده از جایگاه والایی در معاملات اقتصادی برخوردار خواهد بود. این صنعت قریب 10 درصد درآمدهای جهانی را شامل شده و در زمینه اشتغال، یک دهم کارگران جهانی را فراهم نموده است.توجه به صنعت گردشگری از یک سو به علت ارزش های اقتصادی و از سوی دیگر به دلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی آن می باشد(الوانی و دیگران، 1373: 75).

  یکی از بخش هایی که در صنعت توریسم مورد توجه گردشگران و جهانگردان قرار گرفته است، صنعت اکو توریسم است. توسعه اکوتوریسم می تواند با ایجاد فرصت های شغلی منافع اقتصادی بی شماری را به طور مستقیم متوجه مردم بومی کشورها کند. اکوتوریسم از بنیان های توسعه پایدار جوامع و راهی برای حفظ چشم اندازها و ذخایر طبیعی است که بیش از تأسیسات رفاهی و اقامتی به منابع انسانی نیاز دارد به همین دلیل نیازی به جذب سرمایه گذاری های سنگین ندارد.

  بدون آگاهی و شناخت پتانسیل ها در هر منطقه، امکان برنامه ریزی وجود نخواهد داشت. در واقع شناخت پتانسیل های هر منطقه به محقق این امکان را می دهد تا بر اساس وضع موجود و توان منطقه متناسب با آن توسعه و جهت آن را شناسایی کند(رضوانی، 1380 : 37).

  ایران یکی از پنج کشور بهره مند از تنوع زیستی کامل به شمار می آید که مجموعه گسترده ای از منابع طبیعی و فرهنگی با ارزش را دارا می باشد که متأسفانه بسیاری از آنها پراکنده و ثبت نشده اند، در حالیکه امکان سنجی هر کدام از جاذبه های اکوتوریستی قابل سرمایه گذاری در کشور حاکی از آن است که اکوتوریسم در ایران یک منبع اقتصادی کم نظیر و بسیار مستعد ، اما متاسفانه رها شده به حال خود است.

            با توجه به اینکه صنعت گردشگری در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف نقش و اهمیت ویژه ای دارد، بر این اساس در پژوهش حاضربه معرفی جاذبه های اکوتوریستی شهرستان دلفان ، شمال غرب استان لرستان می پردازیم. این شهرستان در میان کوههای زاگرس چین خورده در غرب ایران قرار گرفته و با توجه به موقعیت کوهستانی و بارش نسبتاً فراوان ازآبشارها، چشمه ها ،جنگلهای بلوط ،مراتع وسیع و چشم اندازهای زیبایی برخوردار است. این شهرستان با 2700 کیلومتر  مربع مساحت و میانگین ارتفاع بیش از 1500متر در منطقه شمال غرب استان لرستان قرار گرفته است.

         شهرستان دلفان با توجه به برخورداری از جذابیت های مختلف توریستی ،بویژه توریسم طبیعی (اکوتوریسم )آنگونه که شایسته است ،مورد شناسایی و استفاده گردشگران قرار نگرفته است.با توجه به توانهای بالای گردشگری این منطقه ،به منظور توسعه و گسترش امر گردشگری بویژه گردشگری طبیعی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی ،افزایش درآمدو بالا بردن سطح اشتغال منطقه از یک سو و کمک به توسعه ایرانگردی ،برای فراهم ساختن وسایل و تسهیلات بهتر از سوی دیگر و همچنین برای شناساندن هر چه بهتر و بیشتر جاذبه های گردشگری و ارتقاء سطوح توسعه فرهنگی، توسعه صنعت گردشگری  امری است لازم و کوتاهی در این زمینه باعث عقب ماندگی از یکی از زمینه های مهم فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی خواهد شد. بنابراین با توجه به توانهای بالقوه اکوتوریستی این شهرستان ،شناخت توانها و برنامه ریزی در این بخش، می تواند گامهای ارزنده ای در جهت رفع محرومیت در این منطقه برداشته و زمینه ای برای توسعه آن فراهم شود.

         در این پژوهش تلاش می شود تا از طریق شناسایی پتانسیلها و جاذبه های اکوتوریستی، با ارائه راهکارهایی جهت بهره برداری منطقی و بهینه و نگهداری و بررسی مشکلات این پتانسیلها، ضمن ارتقاء صنعت گردشگری منطقه، زمینه رفع محرومیتهای این منطقه در سطوح مختلف و توسعه پایدار آن فراهم شود.

   

  1-2پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق:

  واژه توریسم، نخستین بار در سال 1811 در مجله ای به نام اسپورتینگ[1] آمده است(محلاتی، 1380: 14). از نیمه دوم قرن نوزدهم مطالعاتی در زمینه صنعت توریسم در دانشگاه های کشورهای مختلف انجام شده است. از دهه 1970 مطالعات مربوط به صنعت توریسم به مفهوم امروزی خود جایگاه خاصی در میان سایر علوم دانشگاهی به وجود آورده است و تاکنون این توسعه به نحوی بوده که امروزه به عنوان یک رشته دانشگاهی بسیار مهم مطرح شده است. موضوع توریسم همواره از دیدگاه علوم مختلف دانشگاهی بررسی می شود که اغلب به صورت یک دانش میان رشته ای مطرح شده است (حیدری چیانه، 1383: 14). عمر مطالعات در مورد توسعه پایدار به طور اعم و توریسم پایدار به طور اخص از دو دهه تجاوز نمی کند. توریسم پایدار از پیشنهادهایی است که برای اقسام توسعه توریسم که در اوایل دهه 1980 میلادی شد، نشأت گرفته است. این پیشنهادات بر جلوگیری از بروز مشکلات و تأثیرات منفی و گسترده توریسم اشاره می کردند. در سال 1987 کمسیون جهانی محیط زیست و توسعه[2] گزارشی را تحت عنوان " آینده مشترک ما" انتشار داد، و در آن توسعه پایدار را اینگونه تعریف کرد: توسعه ای که نیازهای حاضر را برطرف می کند، بدون آن که برآورده شدن نیازهای آینده گان را به مخاطره بیندازد. از زمان انتشار گزارش " آینده مشترک ما"  و اجلاس سران در "ریودوژانیرو" در باره محیط زیست جهان در سال 1992، تعداد سازمان ها و صنایع دولتی و خصوصی در سطح بین المللی، ملّی و محلی که اصول توسعه پایدار را پذیرفته اند، رو به افزایش است. به همین ترتیب در زمینه گردشگری، تداوم به جهت دارا بودن تأثیرات مثبت بر توسعه، مورد استقبال برنامه ریزان، دست اندرکاران و محققان قرار گرفته و تعداد سیاست ها، دستورالعمل های برنامه ریزی و نمونه های کاربردی مناسب در این رابطه روز افزونند( شارپلی، 1380: 119). در رابطه با توسعه پایدار گردشگری در ایران تاکنون مطالعات چندانی صورت نگرفته است، در حالی که در سطح جهانی بسیاری از مطالعات در زمینه توریسم، روی توریسم پایدار متمرکز شده است. در زیر به برخی از مطالعاتی که در این زمینه در سطح جهان انجام شده است اشاره می شود:

   در هر تحقیق علمی مطالعه و بررسی تحقیقات و پژوهشهایی که در ارتباط با موضوع انجام شده ،لازم و ضروری است.چرا که بدون دستیابی به نتایج پژوهشی دیگران و توسعه و تکامل آنها ،امکان رسیدن به پاسخ مناسب و تجزیه و تحلیل بهتر میسر نیست.صنعت جهانگردی در ایران بیش از نیم قرن پیش با تشکیل اداره ای به نام امور جهانگردی در سال 1314 در وزارت کشور شکل گرفت، تا فعالیتهایی در زمینه ایجاد تسهیلات مربوط به این صنعت را انجام دهد.و هم اکنون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که یکی از سازمانهای وابسته به نهاد ریاست جمهوری می باشد ،متولی صنعت جهانگردی است (رحیمی ،308:1384).

 • فهرست:

  فهرست.. أ‌

  فصلاول. 1

  فرآیندپژوهش.. 1

  1-1- مقدمه. 2

  1-2- شرحوبیانمسالهپژوهشی: 2

  1-2پیشینهوتاریخچهموضوعتحقیق: 4

  1-3 اهدافتحقیق: 7

  1- 4 اهمیتوارزشتحقیق: 7

  1-5-کاربردنتایجتحقیق: 8

  1-6 محدودهموردمطالعه. 9

  1-7-فرضیههاوسئوالاتتحقیق: 10

  1-1-7-فرضیههایتحقیق. 10

  2-1-7-سؤالهایتحقیق. 11

  1-8 روشتحقیق: 11

  ابزارگردآوریدادهها (پرسشنامه،مصاحبهو... 11

  1-9محدودیتهایپژوهشی. 11

  فصلدوم 13

  مبانینظریوروششناسیتحقیق. 13

  مبانینظریوادبیاتپژوهش.. 13

  2-1- مقدمهایبرتوریسم 14

  2-1-1- تعاریفتوریسم 14

  2-1-2- تاریخچهتوریسم 15

  2-1-3- انواعتوریسم 16

  2-1-3-1- توریسمماجراجویانه. 16

  2-1-3-2- توریسمفرهنگی. 17

  2-1-3-3- اکوتوریسم 17

  2-1-4- عناصرصنعتتوریسم 18

  2-2- پیشینهتاریخیتوریسم 19

  2-3- سابقهتشکیلاتتوریستیوسازمانجهانگردیدرایران. 20

  2-4- پیوندجغرافیابافعالیتهایاکوتوریستی. 20

  2-4- 1- اهمیتسفروآدابمسافرتدراسلام 21

  2-4-2- فوائدسفر. 21

  2-4-3- برنامههایمذهبیسفر. 22

  2-4-4- دعاهایسفر. 22

  2-5- ارکانصنعتتوریسم 23

  2-6- انواعاکوتوریست.. 24

  2-7- تعاریفاکوتوریسم 25

  نتیجهگیری.. 27

  2-8- انواعاکوتوریست.. 27

  2-9- ویژگیهایمناطقموردنظراکوتوریسم 28

  2-10- ویژگیهایاکوتوریسم 28

  2-11- توریسموتوسعهپایدار. 29

  2-12- برنامهریزیتوسعهگردشگری.. 31

  2-13- اکوتوریسمپایدار. 31

  2-14- اصولزیربناییدراکوتوریسمپایدار. 32

  2-15- فاکتورهایکلیدیلازمبرایاکوتوریسمپایدار. 32

  2-16- راهکارهایعملیاکوتوریسمپایدار. 33

  2-17- عواملموثردرموفقیتاکوتوریسم 33

  2-18- رفتارشناسیاکوتوریست.. 34

  2-19- منابععمدهگردشگریطبیعی(اکوتوریسم ) 35

  2-19-1- منابعآبیگردشگری.. 35

  2-19-2- جنگلهاوپوششگیاهی. 35

  2-19-3- اکوسیستمهایکوهستانی. 35

  2-19-4- زندگیجانوری.. 35

  2-19-5- غارهایطبیعی. 35

  2-19-6- آدابورسوممحلی. 35

  2-19-7- موسیقیوبازیهایمحلی: 35

  2-20- 1- مفهومفضا 36

  2-20-2- فضایجغرافیایی. 36

  2-20-3- تحلیلفضاییوسئوالاتاساسیآن. 37

  2-20-4- فرآیندیکتحلیلفضایی. 37

  2-20-5- ساختارفضاییتوریسم 37

  2-20-6- الگویفضاییعناصرتوریستی. 38

  2-21- توجهبهظرفیتتحملنواحیاکوتوریستی. 39

  2-22- گردشگریالکترونیکی. 39

  2-23- بازاریابیصنعتتوریسم 40

  2-24- اقامتگاهوخدماتپذیراییدرصنعتتوریسم 41

  2-25- مدیریتاکوتوریسم 41

  2-26- آثارمحیطیصنعتگردشگری.. 42

  فصلسوم 44

  ویژگیهایاکولوژیشهرستاندلفان. 44

  3-1- اهمیتشناختمحیطجغرافیایی. 45

  3-2-  جغرافیایطبیعیمحدودهموردمطالعه. 45

  3-2-1 - موقعیتجغرافیاییاستانلرستان. 45

  3-2- 2-موقعیتجغرافیاییشهرستاندلفان. 46

  3-3- اقلیممنطقهموردمطالعه. 47

  3-3-1 بارش.. 48

  3-3-4-1- تودههایهواییموثربراستاندردورهسردسال. 48

  3-3-4-2- تودههایهوایموثربراستاندردورهگرمسال. 49

  3-3-5-1-جریانبادها 50

  3-3-5-2- وضعبادهایاستان. 50

  3-3-6-1- توزیعسالانهیخبنداندرایستگاهدلفان. 53

  3-3-7-1- رطوبتنسبیهوادرایستگاهدلفان. 53

  3-4-1-1- زمینشناسیمنطقهموردمطالعه. 54

  3-4-2-1-   ویژگیهایکلیزمینشناسیوتکتونیکیزاگرس.. 54

  3-4-3-1-زمینشناسیدلفان. 56

  3-4-4-1- کوههایاستان. 57

  3-4-4-2- کوههایشهرستاندلفان. 57

  3-5-1- منابعآباستان. 59

  3-6-1- جغرافیایانسانیشهرستاندلفان. 60

  3-6-2- پیشینهتاریخیلرستان. 60

  3-6-3- زبان. 61

  3-6-4- تاریخدلفان. 62

  3-6-7- لرستاندرسفرنامهسیاحان. 62

  فصلچهارم 66

  معرفیجاذبههایاکوتوریستیشهرستاندلفان. 66

  4-1- مقدمه. 67

  4-2- جاذبههایطبیعیشهرستاندلفان. 67

  4-3- جاذبههاوپتانسیلهایچشماندازهایکوهستانی. 68

  4-6-5- حیاتوحششهرستاندلفان. 69

  4-6-6- تاثیراتتوسعههایفیزیکیبرزیستگاههایگونههاینادرجانوریوگیاهی. 72

  آبدرخدمتورزش.. 76

  نتیجهگیری.. 78

  4-10- توانهایگردشگری – عشایریمنطقه. 78

  4-10- 1- مقدمه. 78

  4-11- جاذبههایعشایری.. 79

  ماخذ: نکارنده 80

  4-12- ارزشفرهنگمردم 80

  4-13- جاذبههایفرهنگی. 81

  4-14- گردشگریغذایی. 81

  4-14-2- انواعنانوخوراکیها 82

  4-14-2-1- بُرساق. 82

  4-14-2-2- قُرصَه. 82

  4-14-2-3- کَلواشیر. 82

  4-14-2-4- چِزنَکرخویاچُرَ. 82

  4-14-2-5- گِردَه 83

  4-14-2-6- قاویت.. 83

  4-14- 3- فرآوردههایشیری.. 84

  4-14-3-1- طرزتهیهگُلَما 84

  4-14-3-2- کاخناتیاقاغنات.. 84

  4-14-3-3- لِوییالویی. 84

  4-14-3-3- طرزتهیهتووفوکشک... 84

  4-14-3-4- طرزتهیهقِرَهقولیت.. 84

  4-15- صنایعدستیشهرستاندلفان. 85

  4-16- فضاهایروستاییوعشایریویژه 87

  4-17- آدابوسنناجتماعی. 88

  4-21- توانمندیهاوجاذبههایگردشگریجامعهعشایریدلفان. 89

  4-22- بازیهایمحلیدلفان. 90

  4-22-1- دالپلو. 90

  4-22-2- کلُاورونکی : 90

  4-22-4- توپون. 91

  4-23 - منشأکوچنشینیدرلرستان. 92

  4-24- مراحلازدواجدلفان. 93

  4-24-1- سِرنجَهگیرو ( شناسایی ) 93

  4-24-2- کوخاییکنو ( خواستگاری ) 93

  4-24-3- خرجبرو ( تعیینشیربها ) 93

  4-24-5- داوَت،دُوَت ( عروسی ) 94

  4-24-6- پاگشا 95

  4-25- نتیجهگیری.. 95

  4-26- مقدمه. 96

  4-27- جغرافیایجنگلایران. 97

  4-28- تاریخچهجنگلهایبلوطزاگرس.. 98

  -29- خصوصیاتوپراکنشجنگلهادراستانلرستان. 99

  4-30- جنگلداریپایدار. 105

  ماخذ:نگارنده 106

  -31- مشارکتمردمدرتوسعهپایدارمنابعطبیعی. 107

  مهمترینعواملتخریبجنگلهایشهرستاندلفان. 107

  گیاهانداروییمنطقه. 109

  نتیجهگیری.. 112

  شناختپتانسیلهایگردشگریشهرستاندلفان. 114

  1-درهرودبادآور. 114

  ماخذ:رضاحقی. 116

  2-تنگشتهیاتنگهکیومرث.. 116

  3-تنگهگاماسیاب.. 118

  4-سرابآبدوغ: 118

  5-آبشارقمش.. 119

  6-منطقهگردشگریسرکشتی. 120

  7- امامزادهابراهیم(ع) 122

  8- امامزادهپیرمحمد(ع): 123

  9- آبشارسیله. 123

  10- تنگهگاوشمار. 124

  11- گرماوه(چشمهآبگرمگرمابه): 125

  12- امامزادهاحمدومحمود(ع)- (باولینی) 126

  مشخصاتفنیجادههاازدیدگاهطراحیجادههایجنگلی. 129

  مشخصاتفنیجادههاازدیدگاهطراحیمنظر. 130

  مشخصاتواصولفنیراههایدسترسیدرپارکهایجنگلی. 130

  انواعجادههاوراههایمتناسبباگردشگری.. 130

  توریسمورزشی. 132

  فصلپنجم 133

  تجزیهوتحلیلوپیشنهادات.. 133

  5-1-مقدمه: 134

  5-2- بررسیجاذبههایطبیعیبخشهایشهرستاندلفان. 135

  جاذبههایطبیعی. 135

  آبوهوا 136

  6-1-1-2- کوهها 136

  6-1-1-3- غارها 138

  6-1-1-4- سراب‌ها 139

  6-1-1-5- رودها 140

  6-1-1-6-دشتها 142

  6-1-2- جاذبه‌هایتاریخیواجتماعیفرهنگی. 142

  6-1-2-1- تکایا،مساجدوزیارتگاهها 142

  ماخذ: رضانظری.. 143

  6-1-2-3- جاذبههایاجتماعیوفرهنگی. 143

  5-4- خلاصهونتیجهگیری.. 144

  5-5- موانعتوسعهصنعتگردشگریدردلفان. 145

  5-6- ارائهپیشنهادهابراساسیافتههایپژوهش.. 146

  راههایگسترشصنعتتوریسمدرمنطقهموردمطالعه. 147

  1- اقداماتفرهنگی. 148

  2- اقداماتقانونی. 148

  3- اقداماتاقتصادی.. 149

  4- اقداماتخدماتی. 149

  5- اقداماتاجتماعی. 150

  منابع وماخذ..................................................................................................................................................................................151   

  .

  منبع:

  احمدی، احمد،1346 : اسلام و محیط زیست،رشد آموزش جغرافیا،سال اول شماره2.

  اداره کل محیط زیست استان لرستان ،1383 :سند توسعه زیست محیطی استان .

  ارمغان،سی ، تورسیم و نقش آن در جغرافیا،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر ،چاپ اول، 1386.

  اریسیان ،نسرین ،1382: معرفی جاذبه های اکوتوریسم شهرستان سمیرم ،پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان.

  اشتری مهر جردی، اباذر، اکوتوریسم و توسعه پایدار ،ماهنامه جهادشماره 26،اردیبهشت 1383ص77.

  اشتری مهر جردی، اباذر،1383: اکوتوریسم و توسعه پایدار ،ماهنامه جهاد،شماره26.

  اصغری مقدم محمد رضا، درامدی بر جایگاه مطالعات عوامل طبیعی در برنامه ریزی روستایی ،انتشارات سرا ، 1384.

  اصغری مقدم محمد رضا،1384 : درآمدی بر جایگاه مطالعات عوامل طبیعی در برنامه ریزی روستایی ،انتشارات سرا.

  افشار سیستانی، ایرج ، تاریخ عیلام و تمدن دیرینه آن ،

  اکوتوریسم و طبیعت گردی ، 1380: فصلنامه موج سبز ، شماره 7، تهران.

  اکوتوریسم و طبیعت گردی ، فصلنامه موج سبز ، شماره 7، تهران ، 1380.

  امیری ،آزاده،اکوتوریسم و توسعه پایدار با تاکید بر استان لرستان ، مجموعه مقالات ظرفیتهای اقتصادی ایران با تاکید بر وضعیت گردشگری ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد فیروزکوه ، 1384ص 424.

  امینی نسب ، مهدی ، 1381: قابلیتهای محدود گردشگری به منظور مشارکت در حفظ حیات وحش،مجله محیط زیست شماره 37 ،سازمان حفاظت محیط زیست ، تهران .

  امینی نسب ، مهدی ، قابلیتهای محدود گردشگری به منظور مشارکت در حفظ حیات وحش،مجله محیط زیست شماره 37 ،سازمان حفاظت محیط زیست ، تهران ،1381.

  انصاری، ناصر و مسعود شکویی، طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور،موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران،1378.

  انصاری،ناصر و مسعود شکویی،1368: طرح شناخت مناطق اکولوژیک استان لرستان ، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

  ایروانی ، محمدرضا، سنجش میزان گرایشات خانوارهای عشایری در زمینه اسکان و مشکلات موجود ، فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب ،سال نهم شماره3، 1384.

  ایزدپناه،حمید،  1367:فرهنگ لکی،انتشارات موسسه فرهنگی جهانگیری ،تهران.

  اینگه دمانت ، مورنتس ، ترجمه محمد حسن آریا ، انتشارات پژوهنده ، 1377.

  آریا،محمد حسن،1376: لرستان در سفرنامه سیاحان،انتشارات فکر روز.

  آریا،محمد حسن،لرستان در سفرنامه سیاحان،انتشارات فکر روز،1376.

  آسایش ،حسین و علی رضا استعلاجی، 1382:  اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای،انتشارات دانشگاه آزاد شهر ری.

  آشتیانی،سعید،1363:پارکها و تفرج گاههای ایران، تهران.

  آشتیانی،سعید،پارکها و تفرج گاههای ایران، تهران ،1363.

  بارو سی جی،ترجمه سید علی بدری فر،1376 : توسعه پایدار ،مفهوم ارزش و عمل،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 44.

  باهر،حسسین،شیوه های برخورد با مسائل جهانگردی در ایران معاصر،بیتا ، جهانگردی و توسعه.

  برزو اصفهانی ، ازاده ، بررسی توانهای گردشگری کویرهای ایران، مجموعه مقالات ظرفیتهای اقتصادی ایران با تاکید بر وضعیت گردشگری ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد فیروزکوه، 1384ص115.

  برزویی،علیداد،آیینها و باورهای مذهبی مردم لرستان،انتشارات افلاک ، 1384.

  بهاروند ، سکندر ، پژوهشی درباره عشایر و ایلات ، انتشارات اگاه ، 1374.

  بهاروند ، سکندر،کوچ نشینی در ایران،انتشارات آگاه،تهران چاپ سوم ، 1370.

  بهاروند، سکندر، پژوهشی درباره عشایر و ایلات، انتشارات آگاه ،چاپ چهارم ،1374.

  بیرانوند، رضا، 1379: پایان نامه کارشناسی ارشد جنگلداری ، مرکز آموزش امام خمینی ، جهاد سازندگی.

  بیرانوند، رضا، پایان نامه کارشناسی ارشد ، جنگلداری ، مرکز اموزش امام خمینی ، جهاد سازندگی ،1379.

  بیک محمدی ، حسن ، 1380: طرح توسعه صنعت توریسم ایران ، حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان.

  بیک محمدی ، حسن ، طرح توسعه صنعت توریسم ایران ، حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان ،1380.

  بیک محمدی،حسن، 1382:مقدمه ای بر جغرافیای تاریخی ایران ،انتشارات دانشگاه اصفهان،چاپ سوم.

  بینش ، امید ، شناخت ظرفیتهای طبیعی حوزه های اکوتوریسم شهرستان شیراز با تاکید بر نقش اقلیم ، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1383،11.

  بینش، امید، 1383:شناخت ظرفیتهای طبیعی حوزه های اکوتوریسم شهرستان شیراز با تاکید بر نقش اقلیم، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی ، دانشگاه شهید بهشتی.

  پیله ور، بابک، مفاهیم حفاظتی در مدیریت جنگل و تنوع زیستی ، مجله جنگل و مرتع شماره 75، تابستان 1386.

  تند نویس، فریدون، 1367: آموزش شنا ، تهران.

  تند نویس، فریدون، آموزش شنا ، تهران، 1367.

  جزیره ای ، محمد حسین ، 1382: جنگل شناسی زاگرس ، انتشارات دانشگاه تهران.

  جزیره ای ، محمد حسین ، جنگل شناسی زاگرس ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1382 .

  جلیلوند، حمید، 1384: نقش مثبت و منفی تفرج و سایر عوامل انسانی بر محیط زیست، مجموعه مقالات اولین همایش سراسری نقش صنعت گردشگری در توسعه مازندران،نشر رسانش.

  جلیلوند، حمید، نقش مثبت و منفی تفرج و سایر عوامل انسانی بر محیط زیست، مجموعه مقالات اولین همایش سراسرینقش صنعت گردشگری در توسعه مازندران،نشر رسانش، 1384.

  چاک،وای.گی ،ترجمه علی پارساییان، 1377:جهانگردی در چشم اندازی جامع،انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی،چاپ اول.

  چاک،وای.گی ،ترجمه علی پارساییان،جهانگردی در چشم اندازی جامع،انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی،چاپ اول ،1377.

  چراغی ،حسین ، 1381:گذری بر جاذبه های لرستان ، انتشارات افلاک.

  چراغی ،حسین ،گذری بر جاذبه های لرستان ، انتشارات افلاک ، 1381.

  حافظ نیا ،محمدرضا، 1383:مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،انتشارات سمت،تهران.

  حسینی ، عطاالله، 1384: طرح بهینه شبکه جاده های جنگلی مبتنی بر فعالیت گردشگری ،مجموعه مقالات نقش صنعت گردشگری در توسعه مازندران ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مازندران ، انتشارات رسانش.

  حسینی ، عطاالله، طرح بهینه شبکه جاده های جنگلی مبتنی بر فعالیت گردشگری ،مجموعه مقالات نقش صنعت گردشگری در توسعه مازندران ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مازندران ، انتشارات رسانش،1384.

  حسینی، بهمن، 1375:تحلیل فضایی جاذبه های توریستی استان گیلان ،پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه­ریزی روستایی،دانشگاه اصفهان.

  حیدری چیانه ، رحیم ، 1383: ارزیابی برنامه ریزی صنعت توریسم در ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.

  حیدری چیانه ، رحیم ، ارزیابی برنامه ریزی صنعت توریسم در ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز ، 1383،256

  خالدی ،شهریار ، 1376:آب و هواشناسی کاربردی،نشر قومس.

  خالدی ،شهریار ،آب و هواشناسی کاربردی،نشر قومس ،1376.

  خبرنامه سازمان امور عشایر ایران، سال چهارم شماره 47 ، اسفند 1385.

  دخیلی ،جواد،بررسی راهکارهای توسعه توریسم در آذربایجان شرقی ،پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا دانشگاه تبریز،1383.

  درویش،محمد حسین،چالشهای گردشگری در ایران،مجموعه مقالات ظرفیتهای اقتصادی ایران با تاکید بر وضعیت گردشگری ،معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد فیروزکوه،1384.

  دیوید ای .فنل ،ترجمه جعفراولادی قادیکلایی، 1385:مقدمه ای بر طبیعت گردی،دانشگاه مازندران.

  رائیجی ،قدرعلی ، فرهنگ و محیط زیست ،نشریه سیمای محیط ، سال سوم شماره 8، 1384.

  رحیمی ، کیوان، آشنایی با مناطق حفاظت شده گاندو ( باهوکلات) ، فصلنامه پیام سبزشماره 1،1381.

  رحیمی ،بهمن ، 1384:موانع گسترش توریسم و راهکارهای توسعه گردشگری ایران، مجموعه مقالات ظرفیتهای اقتصادی ایران با تاکیدبر وضعیت گردشگری،معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه.

  رحیمی ،بهمن ،موانع گسترش توریسم و راهکارهای توسعه گردشگری ایران، مجموعه مقالات ظرفیتهای اقتصادی ایران با تاکیدبر وضعیت گردشگری ،معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه،1384.

  رحیمی،عبدالرحیم، 1384: نقش صنعت توریسم در متغیرهای کلان اقتصادی کشور، مجموعه مقالات همایش(2)، ظرفیت­های اقتصادی ایران با تأکید بر وضعیت گردشگری، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه.

  رضوانی ، علی اصغر، 1380:اکوتوریسم و نقش آن در حفاظت محیط زیست، ماهنامه اطلاعات سیاسی _ اقتصادی شماره 173- 174.

  رضوانی ، علی اصغر، اکوتوریسم و نقش ان در حفاظت محیط زیست، ماهنامه اطلاعات سیاسی _ اقتصادی شماره 173- 174،1380.

  رضوانی، علی اصغر ، 1374:جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات دانشگاه پیام نور ،تهران.

  رضوانی،علی اصغر، 1379:حفاظت مشترک از میراث فرهنگی و طبیعی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان،شماره 23-22.

  رضوانی،علی اصغر،حفاظت مشترک از میراث فرهنگی و طبیعی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان،شماره 23-22 ، 1379.

  رضی  ، هاشم ، ایین مهر میترائیسم

  رنجبریان ، بهرام ،محمد زاهدی ، 1384:خدمات صنعت گردشگری ،کنکاش ، اصفهان.

  رنجبریان ، بهرام ،محمد زاهدی ، خدمات صنعت گردشگری ،کنکاش ، اصفهان ، 1384.

  رنجبریان، بهرام و محمد زاهدی ، 1384:شناخت گردشگری ، انتشارات چهارباغ اصفهان.

  رهنمایی،محمدتقی، 1376:اثرات توسعه بر محیط زیست استان لرستان، دفتر طرح و تحقیقات دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران.

  رهنمایی،محمدتقی،اثرات توسعه بر محیط زیست استان لرستان، دفتر طرح و تحقیقات دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران،1376.

  زاهدی ، شمس السادات، 1380: اکوتوریسم و توسعه پایدار ، مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال ، انتشارات سازمان جنگلها و مراتع ، تهران.

  زاهدی ، شمس السادات، اکوتوریسم و توسعه پایدار ، مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال ، انتشارات سازمان جنگلها و مراتع ، تهران ، 1380.

  زاهدی ،شمس السادات ، 1382:چالشهای توسعه پایدار از منظر اکوتوریسم ،نشریه مدرس دانشگاه تربیت مدرس ،شماره 3 ،تهران.

  زمردیان ، محمد جعفر ، 1382: نگرشی بر چشمه ها و دریاچه های پیرامونی مشهداز دیدگاه اکوتوریسم ،مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای ،دانشگاه فردوسی مشهد، سال اول شماره 2.

  زمردیان ، محمد جعفر ، نگرشی بر چشمه ها و دریاچه های پیرامونی مشهداز دیدگاه اکوتوریسم ،مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای ،دانشگاه فردوسی مشهد، سال اول شماره 2 ، 1382.

  زمردیان، محمد جعفر ، 1382: زیر ساختهای ژئومورفولوژیکی اکوتوریسم در ایران، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای ،شماره اول ، مشهد.

  زمردیان، محمد جعفر ، زیر ساختهای ژئومورفولوژیکی اکوتوریسم در ایران ، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای ،شماره اول ، مشهد ، 1382.

  زنده دل ، حسن ،مجموعه راهنمای جامع ایرانگردی ،بخش استان لرستان ،نشر ایرانگردی ، 1379.

  زنده دل ، حسن، 1379:مجموعه راهنمای جامع ایرانگردی ،بخش استان لرستان ،نشر ایرانگردی.

  زنده دل، حسن،راهنمای جامع جهانگردی ایران بخش لرستان،نشر ایرانگردی ، 1379.

  زنگنه اسدی، محمد، 1383: ژئومورفولوژی کارست و رابطه آن با جغرافیای گذران اوقات فراغت،مجموعه مقالات نقش صنعت گردشگری در توسعه مازندران ،نشر رسانش.

  زنگنه اسدی، محمد، ژئومورفولوژی کارست و رابطه آن با جغرافیای گذران اوقات فراغت،

  ژیلبرت کاستانی ،ترجمه محمد فتیده، 1366:شناخت آب،  انتشارات دانشگاه تبریز.

  ژیلبرت کاستانی ،ترجمه محمد فتیده،شناخت آب،  انتشارات دانشگاه تبریز، 1366.

  سازمان برنامه و بودجه استان لرستان ، 1378: مطالعات قابلیت سنجی توسعه استان لرستان(بخش جغرافیای طبیعی).

  سازمان برنامه و بودجه استان لرستان ، مطالعات قابلیت سنجی توسعه استان لرستان(بخش جغرافیای طبیعی )، 1378.

  سازمان جهاد سازندگی استان لرستان ، 1369: کمیته دام و آبزیان ، بررسی منابع آبی استان لرستان در رابطه با پرورش آبزیان.

  سازمان جهاد سازندگی استان لرستان ، کمیته دام و آبزیان ، بررسی منابع آبی استان لرستان در رابطه با پرورش آبزیان ، 1369.

  سازمان حفاظت محیط زیست ، 1372: پروژه مطالعه جامع محیط زیست کشور، وضعیت محیط زیست استان لرستان،اداره کل محیط زیست استان لرستان.

  سازمان حفاظت محیط زیست ، 1382: همایش راهبردهای توسعه پایدار در بخشهای اجرایی کشور، انتشارات کیان مهر.

  سازمان حفاظت محیط زیست ، پروژه مطالعه جامع محیط زیست کشور، وضعیت محیط زیست استان لرستان،اداره کل محیط زیست استان لرستان ،1372.

  سازمان حفاظت محیط زیست استان لرستان، 1382:بروشور اشترانکوه.

  سازمان حفاظت محیط زیست استان لرستان، 1383:سند توسعه زیست محیطی استان لرستان.

  سازمان حفاظت محیط زیست استان لرستان،بروشور اشترانکوه،1382.

  سازمان حفاظت محیط زیست استان لرستان،سند توسعه زیست محیطی استان لرستان،1383،6

  سازمان حفاظت محیط زیست کشور ، 1376: طرح شناخت و احیائ محیط زیست طبیعی استان لرستان، بررسی وضعیت گونه های نادر جانوری و گیاهی استان لرستان،معاونت پژوهشی دانشگاه تهران.

  سازمان حفاظت محیط زیست کشور ، طرح شناخت و احیائ محیط زیست طبیعی استان لرستان، بررسی وضعیت گونه های نادر جانوری و گیاهی استان لرستان،معاونت پژوهشی دانشگاه تهران،1376.

  سازمان حفاظت محیط زیست کشور، 1376: طرح شناخت و احیائ محیط زیست طبیعی لرستان، لمینولوژیک و حفظ تعادل آبهای داخلی استان  رودخانه کشکان، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، مدیر طرح محمد تقی رهنمایی،تهران.

  سازمان حفاظت محیط زیست کشور، طرح شناخت و احیائ محیط زیست طبیعی لرستان ، لمینولوژیک و حفظ تعادل آبهای داخلی استان  رودخانه کشکان ، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران ، مدیر طرح محمد تقی رهنمایی ،1376تهران.

  سازمان حفاظت محیط زیست، 1373: آشنایی با محیط زیست استان لرستان.

  سازمان حفاظت محیط زیست، آشنایی با محیط زیست استانه لرستان،1373.

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان ، سیمای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستان خرم آباد، نشریه شماره 514،اسفند 1384.

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان، 1380: نشریه امکانات گردشگری استانهای منطقه غرب کشور.

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان، 1382:گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان،معاونت امور اقتصاد ی و برنامه ریزی.

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان، 1384: سیمای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستان خرم آباد، نشریه شماره 514.

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان، 1385:سالنامه آماری 1384 لرستان ،معاونت آمار و اطلاعات.

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان،سالنامه آماری 1384 لرستان ،معاونت آمار و اطلاعات ، 1385.

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان،گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان،معاونت امور اقتصاد ی و برنامه ریزی ،1382.

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، طرح جامع توسعه استان لرستان ، بخش گردشگری ، دانشگاه تربیت مدرس،1384.

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، طرح جامع توسعه استان لرستان ،بخش پوشش گیاهی،دانشگاه تربیت مدرس ،1384.

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،طرح جامع توسعه استان لرستان بخش منابع آب ، دانشگاه تربیت مدرس ،1384.

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1384: طرح جامع توسعه استان لرستان، بخش گردشگری، دانشگاه تربیت مدرس.

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1384: طرح جامع توسعه استان لرستان،بخش پوشش گیاهی،دانشگاه تربیت مدرس.

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1384: طرح جامع توسعه استان لرستان، بخش محیط زیست ، دانشگاه تربیت مدرس .

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1384:طرح جامع توسعه استان لرستان، بخش آمایش و عمران منطقه ،دانشگاه تربیت مدرس.

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1384:طرح جامع توسعه استان لرستان ،بخش زمین شناسی ،دانشگاه تربیت مدرس.

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، طرح جامع توسعه استان لرستان، بخش آمایش و عمران منطقه ،دانشگاه تربیت مدرس،1384.

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، طرح جامع توسعه استان لرستان، بخش محیط زیست ، دانشگاه تربیت مدرس ،1384.

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،طرح جامع توسعه استان لرستان ،بخش زمین شناسی ،دانشگاه تربیت مدرس، 1384.

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،طرح جامع توسعه استان لرستان بخش منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس.

  سازمان مناطق گردشگری ، 1383: طرح جامع و مدیریت بهره وری پارک جنگلی شوراب خرم آباد.

  سازمان مناطق گردشگری ، طرح جامع و مدیریت بهره وری پارک جنگلی شوراب خرم آباد، 1383.

  ساکی،علی محمد، 1343:جغرافیای تاریخی وتاریخ لرستان،انتشارات محمدی.

  سقایی ، مهدی، 1385:مناطق عشایری و قابلیتهای گردشگری ، فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب ، دوره جدید سال دهم ، شماره4-3.

  سقایی ، مهدی،مناطق عشایری و قابلیتهای گردشگری ، فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب ، دوره جدید سال دهم ، شماره4-3،1385.

  سلیمانی ،افسانه ،توریسم و تکنولوژی ،نشریه علمی تخصصی نگرش شماره سوم ،گروه جغرافیادانشگاه اصفهان،1379.

  سمینار ایرانگردی و توسعه جاذبه های طبیعی مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست ، ،1372،505.

  سهرابی، سیدرحمان ،گزارش نهایی طرح بررسی عوامل موثر در پراکنش وحشی در استان لرستان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان،1379.

  سهرابی، سیدرحمان، 1379:گزارش نهایی طرح بررسی عوامل موثر در پراکنش وحشی در استان لرستان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان.

  شادابی ،سعید ، فرهنگ مردم لرستان، انتشارات افلاک ،1377.

  شاه حسینی،یونس، 1380:جایگاه و توانمندی های مردم شناسی عشایر در گردشگری، فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب،دوره جدید سال چهارم شماره 1 و 2.

  شریف زاده ، ابوالقاسم،و همایون مراد نزاد،1380،54.

  شفیع زاده،فتح الله، 1386:گذاری به گیاهان دارویی لرستان، پیک سبز لرستان، سال اول شماره 2.

  شکویی ، حسین، 1354: مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی ، موسسه تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی تبریز.

  شکویی ، حسین، مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی ، موسسه تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی تبریز ، 1354،25

  شکویی، حسین، 1354:مقدمه ای بر جغرافیای اوقات فراغت،دانشگاه تبریز.

  شکویی، حسین،مقدمه ای بر جغرافیای اوقات فراغت،دانشگاه تبریز ،1354.

  صانعی، مسعود، 1378: بررسی اکوتوریسم پارک ملی گلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی.

  صداقت ، محمود ، منابع و مسائل آب ایران ، انتشارات پیام نور چاپ چهارم ، 1381.

  صداقت، محمود، 1381: منابع و مسائل آب ایران ، انتشارات پیام نور چاپ چهارم.

  ضرغام ، حمید ، 1376: مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی ایران، دانشگاه تهران.

  ضرغام ، حمید ، مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی ایران، دانشگاه تهران ، 1376، 114.

  طبیعت گردی و اکوتوریسم ، مجله پیام سبز ، شماره 16 ، وزارت جهاد کشاورزی ،1380.

  طهماسبی پاشا،جمعلی؛ 1384:چشم اندازگردشگری سواحل جنوبی خزرو آثار آن بر توسعه شهرها و روستاههای منطقه،مجموعه مقالات اولین همایش سراسری نقش صنعت گردشگری در توسعه مازندران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مازندران،نشر رسانش.

  طهماسبی پاشا،جمعلی؛چشم اندازگردشگری سواحل جنوبی خزرو آثار آن بر توسعه شهرها و روستاههای منطقه،مجموعه مقالات اولین همایش سراسری نقش صنعت گردشگری در توسعه مازندران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مازندران ، 1384.

  عرفان،محمود، 1364:جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی،انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

  عرفان،محمود،جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی،انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب،1364.

  عصری ، یونس ، 1381: معرفی فلور بخش مرکزی منطقه حفاظت شده سفیدکوه، مجله منابع طبیعی ایران، جلد 55شماره 3.

  عصری ، یونس ، معرفی فلور بخش مرکزی منطقه حفاظت شده سفیدکوه، مجله منابع طبیعی ایران، جلد 55شماره 3، 1381.

  علیزاده ، کتایون ، 1382:اثرات حضور گردشگران برمنابع زیست محیطی ، پژوهشهای جغرافیایی، شماره44.

  علیزاده ، کتایون ،اثرات حضور گردشگران برمنابع زیست محیطی ، پژوهشهای جغرافیایی، شماره 44،1382.

  غازی ، ایران ، 1382: مدیریت پایدار حوضه رودخانه ها ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 68، مشهد انتشارات آستان قدس رضوی.

  غازی ، ایران ، مدیریت پایدار حوضه رودخانه ها ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 68، مشهد انتشارات آستان قدس رضوی ، 1382.

  غلامی ، مسعود ، عوامل موثر بر رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران؛مجموعه مقالات ظرفیتهای اقتصادی ایران با تاکید بر وضعیت گردشگری ،معاونت پزوهشی دانشگاه آزاد اسلامی فیروز کوه، 1384.

  فانی ثانی ،فیروزه ، بررسی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده استان مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه تربیت مدرس، گروه محیط زیست،1381.

  فتاحی ، محمد، 1373:بررسی جنگلهای بلوط زاگرس و مهمترین عوامل تخریب آن،معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی ، انتشارات موسسه تحقیقات جنگل و مرتع.

  فتاحی ، محمد،بررسی جنگلهای بلوط زاگرس و مهمترین عوامل تخریب آن،معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی ، انتشارات موسسه تحقیقات جنگل و مرتع ، 1373.

  فتاحی معصوم ، سید حسن ، سیر و سیاحت از دیدگاه قرآن و احادیث ، مرکز تحقیقات و مطالعات سیاحتی 1372.

  فتاحی معصوم، سید حسن، 1372: سیر و سیاحت از دیدگاه قرآن و احادیث، مرکز تحقیقات و مطالعات سیاحتی.

  فخری،محمد،نگاهی اجمالی به نقش جهانگردی در درآمد ارزی کشور،جهانگردی و توسعه ،انتشارات بیتا.

  فرج زاده اصل، منوچهر، 1384: سیتم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در برنامه ریزی توریسم،انتشارات سمت.

  فرج زاده،منوچهرو تاج الدین کرمی، 1383: برنامه ریزی کاربری اراضی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی منطقه خرم آباد، مجله پژوهشهای جغرافیایی شماره 47.

  فرزانه، علی، تولید نقشه های رقومی پوشش جنگلی زاگرس، مجله جنگل و مرتع شماره 76و 77، زمستان 1386.

  فرزین ، محمد رضا، کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری، مجموعه مقالات ظرفیتهای اقتصادی ایران با تاکید بر وضعیت گردشگری ،معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی فیروز کوه، 1384.

  فیض الهی ، میر حمزه ، توانهای توریسم روستایی در شهرستان مشکین شهر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ، 1383،11

  قادری ، زاهد، اصول برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری روستایی ، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 1383.

  قادری، زاهد، 1383: اصول برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری روستایی، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور.

  قادری،اسماعیل، 1382:نقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار روستایی، پایان نامه دکتری گروه جغرافیا ،دانشگاه تربیت مدرس.

  قاسمی ،سید فرید، 1375:تاریخ خرم آباد،انتشارات افلاک.

  قاسمی ،سید فرید،تاریخ خرم آباد،انتشارات افلاک، 1375.

  قربانی ،احمد ،تاثیر اقلیم بر صنعت توریسم ،ژینگه، نشریه انجمن علمی آموزشی معلمان جغرافیا ( کردستان )،شماره 13و 14،1384.

  قره نژاد،حسن، 1374: مقدمه ای بر اقتصاد و سیاستگذاری توریسم، انتشارات مانی.

  قره نژاد،حسن، مقدمه ای بر اقتصاد و سیاستگذاری توریسم، انتشارات مانی،1374،62

  قناد کار ، محمود ، نقش پارکها و ذخایر جنگلی و مناطق حفاظت شده در جذب اکوتوریسم در شمال کشور ، مجله جنگل و مرتع شماره 47.

  قنبری ، یوسف، مدیریت دوگانه در برنامه ریزی توسعه جامعه  عشایری، فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب، سال چهارم شماره 2-1 ،1380

  کاظمی ،ایرج، 1376:بررسی پیشینه تاریخی – اجتماعی خرم آباد، انتشارات افلاک.

  کامبرزی لوگ،ترجمه ابوالحسن سروقدمقدم، 1371:مسائل توسعه روستایی،آستان قدس مشهد.      

  کرمی ، ناصر ، اکوتوریسم ایران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان ایرانگردی و جهانگردی ( گروه مطالعات اکوتوریسم )، 1378.

  کرمی ، ناصر ، تحلیل بازار اکوتوریسم ،ویژه نامه قشم ،سال هشتم شماره 77،1381.

  کرمی، ناصر، 1378: اکوتوریسم ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی (گروه مطالعات اکوتوریسم).

  کرمی، ناصر، 1381: تحلیل بازار اکوتوریسم ،ویژه نامه قشم ،سال هشتم شماره 77.

  کلانتری ، عزیز ، بررسی موانع بهره برداری از قابلیتهای گردشگری و راههای توسعه صنعت توریسم در استان لرستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان ، مدیریت اموزش و پژوهش ،1384.

  کلانتری، عزیز، 1384: بررسی موانع بهره برداری از قابلیتهای گردشگری و راههای توسعه صنعت توریسم در استان لرستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان، مدیریت آموزش و پژوهش.

  کهن گوئل ، صنعت توریسم و توسعه پایدار نمادی از مدیریت پویا ،مجله محیط شناسی شماره 21، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران ، 1377.

  کهن گوئل، 1377: صنعت توریسم و توسعه پایدار نمادی از مدیریت پویا ،مجله محیط شناسی شماره 21، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.

  گزارش نهایی طرح بررسی عوامل موثر بر پراکنش وحشی در استان لرستان، 13379.

  لس لامسدن، ترجمه محمد ابراهیم گوهریان، 1380:بازاریابی گردشگری ، دفتر پژوهشهای فرهنگی،تهران.

  لس لامسدن، ترجمه محمد ابراهیم گوهریان، بازاریابی گردشگری ، دفتر پزوهشهای فرهنگی ، 1380،تهران.ص48.

  لسترنج، ترجمه محمود عرفان ، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی ، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1364.

  لسترنج، ترجمه محمود عرفان، 1364:جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

  مافی، عزت الله و مهدی سقایی، 1383:مدل ترکیبی برای توسعه فضایی گردشگری روستایی،مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دانشگاه فردوسی مشهد.

  ماهنامه علمی جهاد توسعه روستایی و ترویج کشاورزی، شماره 262فروردین و اردیبهشت 1383 ،

  متحدین، حبیب، باغ ایرانی ، پایان نامه ارشد معماری ، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس ، 1374، 149.

  محلاتی،صلاح الدین،درآمدی بر جهانگردی،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران،1380.

  محمدی ، داریوش ، نشریه امکانات گردشگری منطقه غرب کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان،شماره 354، 1380.

  محمدی، داریوش، 1380: نشریه امکانات گردشگری منطقه غرب کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان،شماره 354.

  مختاری ملک آبادی،رضا، تحلیل پتانسیلهای گردشگری بخش باغبهادران و برنامه ریزی توسعه ان پایان نامه کارشناسی ارشد،گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان،1382.

  مخدوم ، مجید ، توسعه پایدار، مجله جهاد، سال هفدهم ، شماره 194 ،1378 .

  مخدوم، مجید، 1378: توسعه پایدار، مجله جهاد، سال هفدهم ، شماره 194.

  مدنی ،علی ،شناسایی کمبودها و نارسایی های صنعت توریسم در استان لرستان ، مدیریت تحقیقات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای مرکز لرستان، 1383.

  مدنی،علی، 1383:شناسایی کمبودها و نارسایی های صنعت توریسم در استان لرستان، مدیریت تحقیقات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای مرکز لرستان.

  مراحمی ، پروین ، جلوه هایی از هنر در زندگی مردم لرستان ،مدیریت تحقیقات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای مرکز لرستان ، 1378.

  مراحمی، پروین، 1378: جلوه هایی از هنر در زندگی مردم لرستان،مدیریت تحقیقات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای مرکز لرستان.

  مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،نتایج تفصیلی شهرستان خرم آباد، 1376.

  مرکز آمار ایران 1376: سرشماری عمومی نفوس و مسکن،نتایج تفصیلی شهرستان خرم آباد.

  مرکز مطالعات و پژوهش شهرداری خرم آباد، طرح ساماندهی مرکز شهر،1380.

  مشکور ، محمد جواد، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، انتشارات اشراقی ،تهران ،1366.

  مشکور، محمد جواد، 1366: تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، انتشارات اشراقی،تهران.

  مصدق ، احمد، جنگل شناسی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1375 .

  مصدق، احمد، 1375: جنگل شناسی ، انتشارات دانشگاه تهران.

  منصوری ، علی ، تحلیل جغرافیایی جاذبه های توریستی شهرستان کازرون ، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا ، دانشگاه اصفهان ، 1376.

  منصوری ،علی ،گردشگری و توسعه پایدار،فصلنامه رشد آموزش جغرافیا ، شماره 63، دفتر انتشارات کمک اموزشی ،1381.

  منصوری، علی، 1376: تحلیل جغرافیایی جاذبه های توریستی شهرستان کازرون ، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا ، دانشگاه اصفهان.

  موحد، علی1381: بررسی و تحلیل الگوی فضایی توریسم شهری اصفهان،پایان نامه دکتری جغرافیا،دانشگاه تربیت مدرس.

  مهندسان مشاور جاماب ، شناسنامه آب شهرهای ایران، وزارت نیرو ، حوضه های آبریزکارون و کرخه ،1378.

  مهندسان مشاور جاماب ،1378: شناسنامه آب شهرهای ایران، وزارت نیرو، حوضه های آبریزکارون و کرخه.

  مهندسان مشاورجاماب،طرح جاماب کشور،حوضه های آبریز کارون – کرخه و دز ، وزارت نیرو، 1378.

  میرسنجری ، مهرداد،راهبرد اکوتوریسم بر پایه توسعه پایدار، جنگل و مرتع شماره 71، تابستان 1385.

  میرسنجری، مهرداد،1385: راهبرد اکوتوریسم بر پایه توسعه پایدار، جنگل و مرتع شماره 71.

  میرسنجری،مهرداد،محیط زیست و اثرات توسعه انسانی برآن،فصلنامه جنگل و مرتع شماره 38.

  ناصرپور،نادر،ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان ،  فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ، شماره 28، پاییز 1382 .

  ناصرپور،نادر،1382:ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان،  فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ، شماره 28.

  ندری ،عذری ، صنعت توریسم در استان لرستان، گهر نشریه فرهنگی و اجتماعی دانشجویان لرستانی در اصفهان،شماره 3،1379.

  نصیری ، حسین،  ، توسعه و توسعه پایدار ،پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی ، دانشگاه تهران،1378).

  نصیری، حسین، 1378: توسعه و توسعه پایدار،پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

  نظری ، محمد رضا ، بازی های لرستان، انتشارات افلاک ، 1381.

  نظری، رضا، جغرافیای دلفان، با تاکید بر جغرافیای طبیعی، در دست تالیف.

  نوری،سید هدایت الله، 1379:تحلیل فضایی در جغرافیای کشاورزی،پژوهشهای جغرافیایی،شماره 39.

  ویژگی های طبیعی استان لرستان، 1376.

  ویلیام .ای .گرنت ، ترجمه شهریار محمد رضایی ،اکولوزی و مدیریت منابع طبیعی ، انتشارات آییژ،تهران ،1382.

  هول فرانک،ترجمه سکندر بهاروند، 1352:دوره پیش از تاریخ در جنوبغرب ایران،انتشارات اداره فرهنگ و هنر لرستان.

  هول فرانک،ترجمه سکندر بهاروند،دوره پیش از تاریخ در جنوبغرب ایران،انتشارات اداره فرهنگ و هنر لرستان،خرم آباد، 1352،4.

  یاری،علی، 1376: ژئومورفولوژی حوضه آبریزرودخانه خرم آباد،پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی.

  یاری،علی، ژئومورفولوژی حوضه آبریزرودخانه خرم آباد،پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی ، 1376.

  یخکشی ، علی ، مقدمه ای بر پارکهای ملی و جنگلی ایران ، انتشارات دانشگاه تهران ،2536.

  یخکشی، علی، 1354: مقدمه ای بر پارکهای ملی و جنگلی ایران، انتشارات دانشگاه تهران.

  یونسکو، محیط زیست و اکوتوریسم، فصلنامه پژوهشی محیط زیست و منابع طبیعی، سال دوم شماره 6 ، 1375.

  Susan Mayhew (2004): Dictionary of Geography Oxford University press New York.

  World Commission on Environment Development Rio De Ganiro Brazil.

  www.Iran doc.com

  www,lava.net

  www.frw.org.ir-

  www.gdrc.org-

  www.lorestan agri.ir

    www.lorna.ir-

  www.lakestan.ir-

  www.nomadictourism.blogfa.com-

  .


موضوع پایان نامه اکوتوریسم و توسعه پایدار شهرستان دلفان, نمونه پایان نامه اکوتوریسم و توسعه پایدار شهرستان دلفان, جستجوی پایان نامه اکوتوریسم و توسعه پایدار شهرستان دلفان, فایل Word پایان نامه اکوتوریسم و توسعه پایدار شهرستان دلفان, دانلود پایان نامه اکوتوریسم و توسعه پایدار شهرستان دلفان, فایل PDF پایان نامه اکوتوریسم و توسعه پایدار شهرستان دلفان, تحقیق در مورد پایان نامه اکوتوریسم و توسعه پایدار شهرستان دلفان, مقاله در مورد پایان نامه اکوتوریسم و توسعه پایدار شهرستان دلفان, پروژه در مورد پایان نامه اکوتوریسم و توسعه پایدار شهرستان دلفان, پروپوزال در مورد پایان نامه اکوتوریسم و توسعه پایدار شهرستان دلفان, تز دکترا در مورد پایان نامه اکوتوریسم و توسعه پایدار شهرستان دلفان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اکوتوریسم و توسعه پایدار شهرستان دلفان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اکوتوریسم و توسعه پایدار شهرستان دلفان, پروژه درباره پایان نامه اکوتوریسم و توسعه پایدار شهرستان دلفان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اکوتوریسم و توسعه پایدار شهرستان دلفان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اکوتوریسم و توسعه پایدار شهرستان دلفان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اکوتوریسم و توسعه پایدار شهرستان دلفان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اکوتوریسم و توسعه پایدار شهرستان دلفان, رساله دکترا در مورد پایان نامه اکوتوریسم و توسعه پایدار شهرستان دلفان

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده در روزگاران گذشته، گردشگری و سیاحت ویژه اشراف و نخبگان بود و به سبب تنگناهای اقتصادی و فنی و..... نقش چندانی در شئون زندگی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی انسان ایفا نمی‌کرد. اما همگام با رویدادها و تحولات ژرف اجتماعی و اقتصادی در زندگی جوامع و بهره‌مندی انسان از حقوق بیشتر، اوقات فراغت فزون‌تر و به ویژه از هنگامی که ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته معماري گرايش معماري دي 1393 چکيده محيط هاي طبيعي بکر يا حوزه هاي حفاظت شده محلي مناسب براي اکوتوريسم به شمار مي روند و توسعه توريسم در اي

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا گرایش : برنامه ریزی توریسم در این پژوهش به بررسی جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان استان گلستان و ارائه راهکارهایی برای توسعه‌ی اکوتوریسم در این شهرستان ‌پرداخته شده است. برای ارائه‌ی راهکارها از دو تکنیک سوات و تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.ابتدا با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به اولویت‌بندی نقاط اکوتوریستی ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم چکیده شهرستان سیاهکل در جنوب شرق استان گیلان قرار دارد . از دو ناحیه جلگه ای و کوهستانی تشکیل شده و از نظر آب و هوا دارای آب و هوای مرطوب و نیمه مرطوب است . وسعت این شهرستان 6/1048 کیلومتر مربع و جمعیت آن براساس آمارسال 90 ( 47096 نفر ) بوده است .به لحاظ وجود سه رودخانه مهم ، استخرها و آبگیرهای ...

چکیده: رشد روز افزون صنعت گردشگری در جهان و درآمد هنگفتی که عاید کشورهای سرمایه گذار در این حوزه شده است، موجب می شود که سیاستگذاران کشورهایی که دارای پتانسیل های بالقوه ای در این زمینه هستند این صنعت را جذاب دانسته و تمام تلاش خود را بر آن دارند که سهم بیشتری از این بازار رو به رشد را نصیب خود نمایند. از آنجا که ایران نیز جزو ده کشور اول جهان در زمینه پتانسیل های جذب گردشگری می ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت جهانگردي گرايش برنامه ريزي و توسعه بهار 1391 چکيده در دنياي کنوني، برنامه‌ ريزي استراتژيک به عنوان بنايي مهم براي توسعه محسوب مي‌شود و لازم

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم چکیده: به دلیل افزایش جمعت و فشاری که به تبع آن بر منابع طبیعی و محیط زیست وارد می شود٬ گردشگری نیز می تواند اثرات مطلوب و نامطلوبی بر محیط زیست بر جای گذارد. شهر لاهیجان به دلیل اینکه یکی از توریست پذیر ترین شهرهای استان گیلان است و دارای پتانسیل های مطلوب طبیعی و انسان ساخت می باشد می تواند در گسترش ...

فصل اول کلیات تحقیق بخش اول : کلیات تحقیق 1-1-1 مقدمه: امروزه پدیده گردشگری از یک پدیده ساده ی دید و بازدید فراتر رفته و ابعاد و اهمیت ویژه ای یافته است تا جایی که از آن به عنوان یک صنعت بزرگ و مولد و مادر نام برده می شود. به طوری که در بسیاری از کشورهای پیشرفته اقتصادی و برخی کشورهای در حال توسعه که از جاذبه های فراوان تاریخی ، فرهنگی ، طبیعی و امکانات و تسهیلات خوب گردشگر ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: برنامه ریزی توریسم این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با اهداف کاربردی به راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در تنگه واشی حوضه جلیزجند شهرستان فیروزکوه پرداخته و روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای، اسنادی و میدانی می باشد. حوزه جلیزجند به دلیل داشتن طبیعت بکر و وجود تفرجگاه تنگه واشی در خود و نزدیکی به تهران از ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده صنعت گردشگری یکی از بزرگ‌ترین و پربازده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در دنیا است که بالاترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کند و به طور مستقیم و غیرمستقیم سایر فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. توسعه توریسم در هر نقطه که باشد می‌تواند توسعه را بدنبال داشته باشد. تحقیق حاضر از نوع ...

ثبت سفارش