پایان نامه نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

word 978 KB 30473 160
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۲۰,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی

  چکیده

  گردشگری یکی از صنایع بزرگی است که در ده های اخیر قرن بیستم به شدت مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته و این صنعت را به یکی از بزرگترین صنایع جهان بدل کرده است. اهمیت این صنعت، وجود مطالعات همه جانبه و به روز را ضرورت می بخشد که از آن میان مطالعه تنوع فرهنگی با توجه به نیاز امروز جهانیان، یکی از آن هاست. با توجه به روند جهانی شدن و تاکید یونسکو بر تنوع فرهنگی در کشورها، محافظت و بهره برداری درست از این میراث انسانی به شدت مورد توجه قرار می گیرد. تنوع فرهنگی موجود در ایران، یکی از بزرگترین پتانسیل های گردشگری است که از دیرباز گردشگری ایران را تحت تاثیر قرار داده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی برای بررسی ارتباط تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری با مطالعات تطبیقی میان کشورهای ایران، انگلستان و مالزی سعی کرده است تا با جمع آوری داده های ثانویه معتبر، از طریق آمار توصیفی، ارتباط این دو را نشان دهد. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه ای قابل توجه میان تنوع فرهنگی و گردشگری است که آمار گردشگران ورودی این موضوع را تصدیق می کند؛ به طوری که وجود قرابت فرهنگی میان گردشگران و جامعه ی ایرانی از یک سو و تنوع بی شمار پتانسیل های فرهنگی ایران از سوی دیگر بر قوت این ارتباط می افزاید و سهم ورود گردشگران هم فرهنگ به ایران را زیاد می کند. البته سیاست های فرهنگی ایران در این زمینه از نکاتی بسیار مهم تلقی می گردد که تا کنون به دلیل فراز و نشیب های خود نتوانسته پیامدهای مناسبی را بر تنوع فرهنگی ایران ایفا کند.

  کلید واژه: تنوع فرهنگی، گردشگری، سیاست های فرهنگی، آمار توصیفی.

  فصل اول

  کلیات

   

  مقدمه

  اقتصاد جهان امروز بر پایه چند صنعت بزرگ شکل گرفته است که یکی از این صنایع گردشگری است. این صنعت که از دیرباز وجود داشته در چند دهه ی اخیر شکل سازمان یافته ای به خود گرفته و به نوعی وارد عرصه رقابت با دیگر صنایع خدماتی شده است.گردشگری که به درستی صنعت قرن بیست و یکم نام گرفته است، کسب و کاری بسیار متنوع و در عین حال پیچیده تلقی می شود (زاهدی، رنجبریان، 1386: 7).  برنامه ریزان اجتماعی عقیده دارند که بدون درک فرهنگی صحیحی از جوامع به لحاظ تمایزات و تشابهات میان آنان نمی توان برنامه ریزی صحیحی در جهت جذب جهانگرد و توسعه صنعت گردشگری به عمل آورد. امروز یکی از اثر گذارترین منابع جذب جهانگردان، برخورد فرهنگی مناسب و تکیه بر مناسبات فرهنگی خاص است (کروبی،  1388: 53). بحث فرهنگ از دیرباز در تمامی شئونات زندگی انسان در هم آمیخته شده است. از آنجایی که در قرن بیست و یکم تمامی علوم و مفاهیم زندگی بشر به صورت علمی و تخصصی بررسی می گردد، مفهوم فرهنگ نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. با افزایش حجم سفرها و گردشگری در سراسر دنیا، اندیشمندان این حوزه سعی دارند که تمامی جهات این صنعت را علمی کرده و از آن ها نهایت استفاده را ببرند. یکی از مفاهیمی که همواره با گردشگری همراه بوده است، فرهنگ است. در کنار این مفهوم مباحثی همچون تنوع فرهنگی خودنمایی می کند. برنامه ریزان گردشگری در مطالعات خود نتایجی مبنی بر ارتباط نزدیک تنوع فرهنگی و گردشگری دست یافته اند. بسیاری از کشورها که در زمینه گردشگری سردرمدار هستند و از همه ی پتانسیل ها، برای توسعه گردشگری استفاده می کنند، موضوع تنوع فرهنگی را نیز مد نظر قرار می دهند. از این رو بررسی میزان سهم تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری حائز اهمیت است. در این فصل مسئله ارتباط تنوع فرهنگی با توسعه گردشگری مورد مطالعه قرار می گیرد. ضرورت انجام این پژوهش بر اساس منافع و پتانسیل هایی که ایجاد می نماید مارا بر آن می دارد که این مهم را انجام دهیم. مبانی نظری موجود در این راستا، راه را برای پژوهش علمی و معتبر فراهم می سازد و موجبات قرارگیری در مسیر درست و علمی را در اختیار قرار می دهد. اهدافی که این پژوهش دنبال می کند به درستی مشخص و نمایان می گردد تا بتوان پاسخ های شفاف و کاربردی را پس از انجام کامل پژوهش به راهکارهای عملی و علمی مبدل سازد. فرضیه های اولیه برای پاسخگویی به سوالات، اهداف این کار را صورت می دهد. تعریف عملیاتی مفاهیم اولیه و کلیدی این تحقیق، مفاهیمی را در اختیار قرار می دهد تا بتوان بواسطه ی آن ها اندازه گیری ها و به طور کل محاسبات به درستی شکل گیرد. در نهایت محدودیت هایی که این پژوهش به دنبال دارد، بیان می گردد تا سطح خطالی احتمالی نیز مد نظر قرار گیرد.

   

  بیان مسأله

  دنیای امروز عرصه ی رقابت و شناخت همه جوانب زندگی بشراست. اکنون که گردشگری در سبد مصرفی بسیاری از خانوارهای دنیا قرار گرفته و جزء لاینفک زندگی است، شناختی عمیق تر نسبت به آن استلزام می یابد. از این جهت اهمیت جهانگردی در جهان امروز بر همه آشکار است. در دنیای امروز، پیچیدگی زندگی اجتماعی بشر از یکسو و امتیازها و سودمندی جهانگردی و درآمدی که نصیب جامعه می کند از سوی دیگر، بیش از پیش ما را به بررسی علمی مسائل مرتبط با جهانگردی رهنمون می سازد (شمس، 1388: 82). توسعۀ این صنعت درکشورهای صنعتی، موجب تنوّع درآمدها و کاهش ناهماهنگی در اقتصاد می گردد و در کشورهای در حال توسعه ،علاوه بر این، سود صنعت، فرصتی برای صادرات، تولید ارز و ایجاد اشتغال به شمار می آید (Hall, 1994: 457). گردشگری از دیرباز وجود داشته و در قرون مختلف به شیوه های متفاوتی انجام می شده است. دلایل و محرکه های سفر در هر عصری نشان دهنده ی نیاز مردم زمان خویش بوده است. اما بعد از بوجود آمدن انقلاب صنعتی، گردشگری رنگ و لعاب خاصی به خود گرفت. ایجاد کارگاه های صنعتی، شهرنشینی، مدت زمان مشخص برای کار در این کارخانه ها ؛ تغییر مشاغل، گسترش طبقه ی میانی و افزایش توان خرید زمینه های اولیه ی وجود اوقات فراغت برای مردم را فراهم نمود و اولین مسافرت های یک روزه برای عموم مردم شکل گرفت. از نخستین مسافرت کاروانی از ونیز به بیت المقدس ( دوره رنساس) گرفته تا سفرهای امروزی، همگی مرهون تحولانی است که در چرخه زندگی بشر رخ داده است. گردشگری امروز به همراه مجموعه ای از تمایلات، حرکت، دسترسی یافتن به امکانات و توانایی های مالی، مسافرت های توده ها را امکانپذیر ساخته است. پیشرفت فناوری باعث شده است که به دلیل های متعدد میزان سفرهای دسته جمعی افزایش یابد که این دلیل شامل افزایش زمان تفریح، بالا رفتن درآمد، پیشرفت ارتباطات راه دور و ایجاد راه های کارآمد حمل و نقلی است ( گی، 1386: 30). سیر رشد اوقات فراغت و ارزانی حمل و نقل، همچنان ادامه یافت و تعداد کشورهای نسبتا ثروتمند بیشتر شده ایت و تورهای خارجی در حال افزایش است. مسافرت های داخلی نیز گسترش یافته و امروزه مردم از روزهای تعطیل خود استفاده بیشتری و بهتری می نمایند. به تدریج مقاصد مسافرتی جدیدی به وجود آمده و در نتیجه امروزه گردشگری به عنوان یک از  صنایع بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده است (داس ویل، 1378: 17).

   بر طبق داده های حاصل از سازمان جهانی گردشگری تعداد گردشگران بین المللی با رشد متوسط سالانه 6,6 % از 25,3 میلیون در سال 1950 به 846 میلیون در سال 2006 افزایش یافته است .در طی این دوره درآمد و دریافتی حاصل از گردشگری با نرخ رشد سالانه 11,3 درصد به 741,2 میلیارد دلار رسیده است و درآمد حاصل از هر گردشگر بطور سرانه 876 دلار بوده است. در سال 1950 آمریکا و اروپا 96 درصد بازار گردشگری را در اختیار داشتند اما در سال 2006 به 70,6 درصد کاهش یافته، در مقابل سهم منطقه آسیا و اقیانوس آرام، خاورمیانه و افریقا افزایش یافته است ( رضوانی، 1389: 3). اقتصاد گردشگری نشان دهنده ی 5 درصد از تولید ناخالص جهان است، در حالی که  6 الی 7 درصد از کل اشتغال دنیا مربوط به این صنعت است. گردشگری بین المللی در رتبه ی چهارم ( چس از سوخت، مواد شیمیایی و خودرو) در صادرات جهانی، با ارزش هزار میلیارد دلار در سال است (حدود سی درصد از صادرات تجاری جهان و یا 6 درصد از کل صادرات). 935 میلیون گردشگر بین المللی در سال 2010 و 4 میلیارد گردشگر داخلی در سال 2008 ثبت شده است. در بیش از 150 کشور، گردشگری یکی از پنج صنعت صادراتی و در 60 کشور صادرات اول است. گردشگری منبع اصلی تبادلات خارجی یک سوم کشورهای درحال توسعه و نیمه توسعه است (Prokosch, 2011: 414). براساس گزارش سازمان جهانی جهانگردی و برنامه چشم انداز توریسم در سال 2020 میلادی، تعداد گردشگران در سراسر جهان در سال 2020 میلادی به یک میلیارد 600 میلیون نفر خواهد رسید  ( همان، 1389: 3). در این رقابت کشور سویس، آلمان، استرالیا، اسپانیا، انگلستان و ایالت متحده امریکا رتبه های اول تا ششم را در سال 2013 کسب نمده اند. نگاهی به جداول آماری رتبه ی کشورها نشان دهنده ی رقابت سخت میان آن هاست. به نحوی که در سال 2011 کشور فرانسه مقام سوم را در این رتبه بندی داشته و اکنون در رتبه ی هفتم قرار دارد. جایگاه کشور ایران از 114 ام به 94 ام وکشور مالزی از رتبه ی 35 ام به رتبه ی 34 ام ارتقا یافته است (Blanke & et, 2013:10).

               این صنعت فقط باعث رشد بعد اقتصادی نبوده بلکه بعد فرهنگی، اجتماعی، علمی و ... را نیز تحت تاثیر قرار داده است. از این رو در مناطق مستعد توسعه گردشگری باید به دنبال عوامل محرک گردشگری بود (تقوایی و همکاران، 1391: 27). یکی از عوامل توسعه گردشگری عجین شدن ملموسات فرهنگی با این صنعت است. فرهنگی شدن صنعت گردشگری مرهون بوجود آمدن مفهوم «چرخش فرهنگی[1]» است. ورود فرهنگ به تمامی عرصه ها در نتیجه تحولات اجتماعی و معرفتی بود که از دهه 1970 به بعد در جهان و بخصوص جهان غرب رخ داد. از آن زمان تاکنون بحث های گسترده ای درباره فرهنگ و نحوه توجه به آن در سیاست اجتماعی، رفاه و برنامه ریزی و سیاستگزاری عمومی در محافل دانشگاهی، روشنفکری، نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم ساز و همچنین در رسانه ها و گفت و گوهای عمومی مطرح بوده است و پیشرفت های زیادی در این زمینه صورت گرفته است ( قلیچ و فاضلی، 1389: 2). با شکل گیری آنچه که به چرخش فرهنگی شهرت یافته نوعی بازنگری در نقش و اهمیت مولفه های فرهنگی به وجود آمد. چنین موجی ، اشکال مختلف علوم اجتماعی و رشته های وابسته به آن را تحت تاثیر خود قرار داد ( عاملی و حاضری، 1386: 1). نکته اساسی دیگر این است که در پرتو پیشرفت ها و نگرش های تازه ای که در زمینه انسان شناسی، جامعه شناسی و بخصوص مطالعات فرهنگی در زمینه فهم معنا و جایگاه و کارکردهای فرهنگ در جامعه معاصر بدست آمده است، فرهنگ دیگر در گفتمان فرهنگی رفاه، معنایی ملموس و عینی و قابل مشاهده و سنجش دارد و در برگیرنده عوامل مشخص مانند عامل جنسیت، قومیت، نژاد، طبقه اجتماعی، الگوهای طرد و انحصار اجتماعی، نقش سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی است (قلیچ و فاضلی، همان: 5-6). در طول تاریخ، رویکردهای مختلفی به مقوله ی رفاه اجتماعی وجود داشته است که هر چه از دوران قدیم به سمت روزگار جدید حرکت می کنیم، در می یابیم که تعریف مفهوم رفاه به عنوان احساس امنیت، رفته رفته به تعریفی بدل شده که آسایش و آرامش و بهره مندی از لذت های زندگی را دربر می گیرد. به عبارت دیگر، مفهوم رفاه و سیاست اجتماعی از برآوردن نیازهای اولیه به تامین نیازهای ثانویه و یا از تامین اجتماعی به رفاه اجتماعی گرایش یافته است ( موسوی و محمدی، 1388: 20). از این رو وقتی به تاریخچه ی گردشگری نگاهی می اندازیم درمی یابیم که هدف اصلی از مسافرت تامین آسایش و آرامش است، این درست همان چیزی است که در جامعه ی کنونی رفاه اجتماعی نام دارد. لذا گردشگری به عنوان یکی از عناصری که می تواند موجبات رفاه اجتماعی را فراهم نماید، بسیار مورد توجه است.

               بر اساس آنچه بیان شد، موضوع فرهنگ و به دنبال آن تنوع فرهنگی از مسایل مهم در زمینه توسعه گردشگری است. فرهنگ در معنای وسیع خود از یک طرف ابعاد ذهنی و از طرف دیگر ابعاد عینی دارد .شناخت، باورها، هنر، اخلاق، زبان و آداب و رسوم، شیوه ها و سبک زندگی و در یک کلام کلیت زندگی اجتماعی انسان را در بر می گیرد. به تناسب و ضرورت تنوع زیستی و طبیعی انسان ها، تنوع فرهنگی هم در میان ملل وجود دارد (احمدی، 1389: 6). رابطه ی میان میراث فرهنگی و گردشگری به خوبی مستند شده است (Ashworth 2000, Grrod & Fyall 2000; Printice 1993a, 1993b) و به طور کلی فرهنگ و گردشگری به صورت وابسته در نظر گرفته شده اند 13) (Ashworth, 1993:. از گذشته تا به امروزکشورهای بسیاری با ارائه و نمایش جلوه های تنوع فرهنگی خود، درآمدهای بیشماری را به کشورشان سرازیر کردند. از طرفی دیگر این پویایی فرهنگی به حفظ این میراث با ارزش کمک کرده است و موجبات تفاهم فرهنگی گردشگران جهان را به سبب قرابت فرهنگی فراهم نموده است. تنوع فرهنگی در سراسر جهان به دلیل تسهیل شرایط مهاجرت و ارتباطات بسیار زیاد شده است و در داخل مرزهای هر کشوری شاهد فرهنگ های بی شمار بومی و غیر بومی هستیم. نظر به اینکه در قرن حاضر امر گردشگری در همه ی کشورهای توسعه یافته و  اغلب کشورهای در حال توسعه در سبد کالای مصرفی خانوارها قرار دارد، ما را بر آن می دارد که مطالعات در این زمینه را هر چه بهتر و دقیق تر انجام دهیم. لذا در هم آمیختگی فرهنگ ها، در یک منطقه، در گردشگری نیز تاثیر گذار بوده است. برگزاری جشنواره ها و فستیوال هایی که عناصر فرهنگی مردم یک منطقه را با زبانی ساده به نمایش می گذارد، نمونه ای از این در هم آمیختگی است. کارناوال های رقص و موسیقی، غذاهای محلی، لباس های سنتی همگی نمایان گر تنوع فرهنگی در سراسر دنیا است. در این میان بسیاری از کشورها بر اساس مطالعات انجام شده دریافته اند که این تنوع فرهنگی به عنوان یکی از جاذبه ها و پتانسیل ها ی گردشگری می تواند درآمد بالایی را به کشورها سرازیر نماید. البته لازم به ذکر است که جهان در چهار دهه ی آخر قرن بیستم، شاهد ظهور شبکه ای از جنبش های سیاسی و فکری اقلیت های مذهبی، قومی، مهاجران، فمنیست ها، طرفداران محیط زیست و .. بوده است (احمدوند، 1385: 76). در این میان گردشگری فرهنگی، بخش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری را تشکیل می دهد. طبق آمار سازمان جهانی گردشگری، 37 درصد گردشگری بین المللی با انگیزه فرهنگی انجام می شود و این تقاضا سالانه در حال افزایش است (فائقی، امیر، 1390: 1). رشد گردشگری فرهنگی و گردشگری میراث به عنوان گردشگری نوین، توجه سیاستگذاران و محققان را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است. گردشگری فرهنگی شامل تمام اشال گردشگری می شود ه با انگیزه ی فرهنگی صورت می گیرد ( کاظمی، 1386: 153- 154). از این جهت است که تنوع فرهنگی موجود در جوامع ریشه ی بسیاری از این نوع گردشگری را به خود اختصاص داده است. در کنار این رشد و فزونی گردشگری فرهنگی مساله ی جهانی شدن آن را مورد تهدید قرار می دهد. جهانی شدن[2] به مفهوم گیدنزی آن " تشدید روابط اجتماعی جهانی" از دهه 1970 تحقق یافته است. اما آنچه مورد بحث و مناقشه قرار می گیرد، جهانی سازی به عنوان یک پروژه است که از سوی برخی قدرتمندان دنبال گردیده و شامل ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است (خانمحمدی، 1389). جهانی شدن را (حلیمی 2000، کاسن 2000، مارتین 2000، ولف 2000) را اغلب فرایندی تعریف کرده اند که ماهیتاً و عمدتا اقتصادی است، اما تقریباً در همه جا به مثابه نوعی موتور با نتایج متضاد عمل کرده است؛ از یک سو موتوری که تلاش دارد با ترویج اشکال خاصی از فرهنگ در همه ی زمینه ها، از پوشش و آرایش گرفته تا شیوه های زیستی، انسان ها را شبیه به یکدیگر کند و نوعی یکسان سازی و شبیه سازی را به اجرا درآورد و از سوی دیگر بر عکس به عنوان موتوری که چه به دلیل واکنش های برانگیخته شده از آن و چه ذاتاً، سبب پدید آمدن هویت هایی هرچه بیشتر و متنوع تر و حتی ناهمسازتر با یکدیگر می شود ( فکوهی، 1385: 129). در نتیجه مساله جهانی شدن، بعد فرهنگی و در نتیجه تنوع فرهنگی را هم دربرمی گیرد. اندیشمندان در این خصوص نظرات متفاوتی دارند، ولی اینکه هر یک از این نظرات تا چه حد برنامه ریزی شده و شخصی نباشد، قابل تامل است. این پژوهش در نظر دارد تنوع فرهنگی را از این حیث نیز مورد بررسی قرار دهد و تبعات این روند جهانی را بر این موضوع بسنجد. سیاست گذاری های برخی کشورها در این زمینه بسیار حائز اهمیت است، چگونگی اجرای سیاست های چند فرهنگی در قبال ارتباطات میان فرهنگی، در کشورهای توسعه یافته ای همچون انگلستان که با روند جهانی شدن همراه است، ما را بر آن می دارد که کم و کیف این سیاست ها و قوانین را بسنجیم و راهکارهای درست را تمیز دهیم. ارتباطات میان فرهنگی در این عرصه مسائل خاص خود را دارد و مراد از آن موقعیتی است که در آن، افرادی که به پیشینه های متفاوت فرهنگی تعلق دارند، در این ارتباط سهیم می گردند (دیویس و نایلند، 1386: 63). تشخیص کاربرد گردشگری به عنوان حافظ تنوع فرهنگی و یا نابود کننده ی آن امری است که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. از این رو مطالعات سیاست های فرهنگی این کشورها می تواند راهگشایی برای توسعه گردشگری کشور ایران باشد. یکی از انگیزه‌های عمل‌گرایانه برای مطالعات تطبیقی از جانب مصلحینی است که درصدد بسط و توسعه رفاه و همچنین آموختن از تجارب (واشتباهات) سایرین هستند (الکات و دیگران، 1391).

                           ایران سرزمینی است که از ابتدا تعامل، رفاقت و وحدت در عین کثرت در آن نهادینه شده است . لذا در جامعه چند فرهنگی ایران ، شناسایی فرهنگ های مختلف ضروری بوده و می بایست الگوی خاص و مناسبی با وضعیت جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی، سیاسی و ... ارائه شود (صالحی، 1388: 216).  لذا با توجه به وجود تنوع فرهنگی و قومی بیشمار در ایران، این رساله درصدد  بررسی هایی در زمینه تاثیرات تنوع فرهنگی بر توسعه گردشگری است تا برنامه ریزی های دقیقی برای توسعه گردشگری با تاکید بر تنوع فرهنگی به بهترین صورت انجام شود. از این رو در این پژوهش سعی شده است که ارتباط تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری با مطالعات تطبیقی کشورهای مذکور بررسی شده و عملکردهای دقیق توسعه گردشگری در کشور ایران را در این راستا برنامه ریزی شود.

   

  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

  شاید مهم ترین مصوبه سی و دومین اجلاس عمومی یونسکو(اکتبر 2003، پاریس) تصمیم برای طرح و تصویب کنوانسیون جهانی تنوع فرهنگی بر اساس اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی باشد که با اجماع تمام کشورهای عضو یونسکو در سال 2001 به تایید رسیده است (وحید، 1383: 253). از این رو مطالعه این مهم در تمام زمینه ها، از جمله گردشگری حائز اهمیت است. لذا توسعه گردشگردی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، عامل موثری برای مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و اجتماعی می شود (هزار جریبی، 1390: 121). صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و با ویژگی های منحصر به فرد، بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است (Unwto,2007). توسعه فعالیت توریستی با انگیزه گردشگری غالباً منوط به جاذبه های متنوع طبیعی، فرهنگی و تاریخی است (تقوایی و همکاران، 1388: 46). منابع موجود از حداقل ده نوع گردشگر یاد کرده اند که عبارت اند از:

  الف)گردشگر به عنوان باستان شناس علاقه مند به فضاهای تاریخی گردشگری؛

  ب)گردشگر به عنوان انسان شناس علاقه مند به فرهنگ، خصایص فرهنگی، فرهنگ قومی و از جمله فولکلور؛

  ج) گردشگر به عنوان ماجراجو و علاقه مند به تجربه های جدید؛

  د) گردشگر به عنوان گریزنده از شرایط موجود خود و علاقه مند به فضاهای استراحتی واوقات فراغت؛

  ه) گردشگر به عنوان عضوی از طبقه مرفه علاقه مند به استانداردهای بالای خدمات اقامتی؛

  و)گردشگر به عنوان جستجوگر علاقه مند به کشف فضاهای تازه و سرزمین های ناآشنا و آداب و رسوم متفاوت؛

  ز)گردشگر به عنوان شکمباره علاقه مند به غذاهای متنوع سایر ملل؛

  ح)گردشگر به عنوان محقق علاقه مند به بررسی فرهنگ ها و آداب و رسوم؛

  ط)گردشگر به عنوان انتقال دهنده فرهنگ، علاقه مند به تاثیر بر فرهنگ بومی؛ و

  ی)گردشگر به عنوان خوشگذران و علاقه مند به انجام اعمال خلاف (پیروز، 1370: 69)(کروبی، 1387: 320).

  نگاهی به ده نوع گردشگر که آقای کروبی و پیروز به آن اشاره می کنند، درست نیمی از اجتماع گردشگران را علاقمند به تنوع فرهنگی مطرح می کند که اهمیت موضوع مطالعه این پژوهش را دو چندان می کند.

  سیر تکاملی گردشگری نشان دهنده ی آن است که این صنعت نیز با مدنیزاسیون[3] و پیشرفت تکنولوژی که همگی در تحولات زندگی بشر نقش بسزایی داشتند، همراه بوده است. کوچک ترین کسب و کارهایی که روزگاری تنها متعلق به بخش خاصی از اجتماع بشری بوده، اکنون به صنایعی بزرگ تبدیل شده اند. مسافرت از زمان های بسیار دور تا کنون انجام می شده است، ولی آنچه در گردشگری امروز وجود دارد با گذشته تفاوت زیادی دارد. پیشرفت های چند قرن اخیر و به خصوص قرن گذشته، راه را برای علمی کردن مباحث انسانی باز کرده است. تاسیس دانشگاه ها و مراکز آموزشی بخش هسته ای هر کسب و کاری هستند. آنچه از گذشته بصورت شفاهی و یا مدون وجود داشته، اکنون به کتبی با تیراژ بالا تبدیل شده که در دسترس همگان قرار دارد. گردشگری با آنکه صنعت جدیدی محسوب می شود ولی توانسته مسیر پیشرفت را به خوبی سپری کند و این تعالی مرهون بوجود آمدن موسسات آموزشی و علمی در این راستا است. علمی شدن صنعت گردشگری در تمامی جهات وجود داشته و رتبه ی این صنعت نشان دهنده ی سطح علمی آن می باشد. البته این موضوع  بدین معنا نیست که دیگر نیازی به تحقیقات وجود ندارد، بلکه نشان دهنده ی تلاش ذینفعان این صنعت است که از علم بیشترین بهره را برای ترقی خود بکار می برند. تحقیقات مکرر در زمینه های مختلف گردشگری، نوپا بودن این صنعت را توجیه می کند. گرچه این صنعت عواید بسیاری را بوجود آورده ولی نباید این را فراموش کرد که بررسی های علمی هنوز هم ناکافی است و پیشرفت های علمی هر روزه ی انسان تداوم دارد. لذا بررسی طبقه بندی انواع گردشگری این امکان را بوجود آورده است که الزامات هر یک از آن ها به درستی تشخیص داده شود. از طرفی نگاهی به این سازو کار ما را به پژوهش های فرهنگی رهنمون می سازد. چراکه در دنیایی که برای همه چیز فرهنگی وجود دارد، نمی توان بدون شناخت دقیق این مفهوم به موفقیت دست یافت. لذا پژوهش های علمی در زمینه ی فرهنگ با توجه به طبقه بندی گردشگری، عملی است که برای درک هر چه بهتر این صنعت بایستی صورت پذیرد. کشورهای متعددی برای دستیابی به این منظور مطالعات زیادی در حوزه ی فرهنگ انجام داده اند، ولی کمتر پژوهشی در رابطه با تنوع فرهنگی به صورت اخص کار کرده است. به طوری که همواره شاهد پژوهش هایی راجع به ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی گردشگری هستیم و ابعاد فرهنگی و میان رشته ای کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. از آنجایی که گردشگری خود صنعتی میان رشته ای است و با بسیاری از علوم در ارتباط است، الزام درک سایر ابعاد در این مسیر روشن می گردد. از همین رو در این بعد از مطالعه ی گردشگری در منابع داخلی و خارجی دچار کمبود هستیم و اندک شماری از پژوهشگران در رابطه با این موضوع کار کرده اند. به همین منظور این مطالعه در صدد آن است که برای بالا بردن سطح علمی گردشگری در ایران با توجه به تنوع فرهنگی موجود، راه را برای پیشرفت این صنعت در این کشور فراهم سازد.

  با این حال باید خاطر نشان کرد ضرورت انجام این پژوهش به اینجا ختم نمی شود، چراکه با مطرح شدن بسیاری از مفاهیم و روند های جهانی، شاهد آنیم که صنایع برای حفظ جایگاه خویش، در تلاش اند که خود را با این تغییرات همگون سازند؛ به همین دلیل است که هر روز شاهد پیدایش ارگان ها، سازمان ها، برنامه ها، سیاست ها و استراتژی های متفاوت هستیم. یکی از مباحث مطروحه ی مهم که با موضوع این تحقیق درهم آمیختگی شدیدی دارد، مساله ی جهانی شدن است. شکل گیری نظام جهانی، به نوعی چشم پوشی از تنوع فرهنگی مردمی است که هزاران سال با این فرهنگ ها زندگی کرده اند. جهانی شدن پدیده ای است که فرایندهای روابط اجتماعی و وابسنگی متقابل جوامع را در سطح جهانی تشدید نموده است. یکی از مسایل عدیده ای که این فرایند برانگیخته، تاثیر بالقوه و بالفعل آن بر حاکمیت و استقلال ملی بویژه در عرصه فرهنگ و تولیدات فرهنگی است (قلیچ، 1391). اهمیت این موضوع تا حدی است که سازمان جهانی یونسکو سال 2007 اعلامیه ی جهانی مبنی بر حفظ تنوع فرهنگی داشته است. چطور می توان بدون داشتن تنوع فرهنگی به گردشگری امروز رونق داد؟ وقتی هرآنچه گردشگری تولید می کند به مثابه تولیدات فرهنگی برای گردشگران و البته جامعه میزبان محسوب می شود. دور از ذهن نیست که با فراگیری جهانی شدن، تنوع فرهنگی کشورها در خطر نابودی قرار گیرد، همانگونه که در بسیاری کشورها و از جمله ایران، شاهد نابودی بسیاری از آداب و عناصر فرهنگی کهن مردم بوده ایم. از اینن جهت است که پژوهش های این چنینی به بررسی میزان تاثیر تنوع فرهنگی بر توسعه گردشگری ضرورت می یابد.

  البته لازم به ذکر است که پژوهش حاضر از بابت مضمون و موضوع نیز متفاوت از سایر پژوهش های توسعه گردشگری است. اغلب مقالات توسعه ای در راستای سنجش اثرات اقتصادی، امکانات گردشگری و مدیریت بوده است و کمتر پژوهشی در رابطه با اثرات تنوع فرهنگی بر توسعه گردشگری انجام شده است. از سوی دیگر در اغلب تحقیقات، جامعه مهمان مورد بررسی قرار می گیرد و موجبات رفاه و توسعه گردشگران مدنظر قرار می گیرد، این درحالی است که معمولا جامعه میزبان از این پژوهش ها کمتر منفعت برده است و ذینفعان اصلی این تجارت ساکنین محلی نیستند. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن تنوع فرهنگی در جامعه ی میزبان به عنوان عاملی برای توسعه گردشگری، هم ملاحظات جامعه ی میزبان را لحاظ می کند و هم عامل انگیزشی جامعه ی مهمان را مخاطب قرار می دهد. بحث تنوع فرهنگی همگام با موضوع توسعه فرهنگی و پایداری فرهنگی که از مباحث مطروحه ی مهم در دنیای معاصر محسوب می شود، می تواند موجبات مناسبات درست میان فرهنگی را همراه با توسعه گردشگری همراه کند. آنچه از این پژوهش استخراج می شود می تواند مدلی عملی برای توسعه گردشگری با تاکید بر تنوع فرهنگی به ارمغان آورد. لذا پژوهش حاضر با مطالعات تطبیقی خود در سه کشور ایران، مالزی و انگلستان، در زمینه ی بررسی تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، پژوهشی منحصربه فرد محسوب می گردد.

   

  اهداف اساسی از انجام پژوهش:

  4-1 هدف اصلی از انجام پژوهش:

         بررسی نقش و جایگاه تنوع فرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه گردشگری حال حاضر.

   

  4-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش:

  بررسی تاثیر مهاجرت در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.

  بررسی تنوع مذهبی در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.

  بررسی تاثیر زبان در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.

  بررسی تاثیر قومیت و نژاد در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان..

  بررسی سیاست های چندفرهنگی  سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.

   

 • فهرست:

   

  فصل اول: کلیات ........................................................................................................................... 1

   مقدمه ................................................................................................................................... 1

  بیان مساله ............................................................................................................................... 2

   اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ........................................................................................... 7

  اهداف پژوهش ................................................................................................................... 10

  پرسش های پژوهش ............................................................................................................ 10

  چارچوب تئوریک .............................................................................................................. 11

  6-1دیدگاه منفی گرایان ..................................................................................................... 11

  6-2 دیدگاه مثبت گرایان ................................................................................................... 12

  6-3 مدل مفهومی ............................................................................................................... 14

  متغیر های پژوهش ............................................................................................................... 16

  فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه موضوع ................................................................................ 19

  مقدمه .................................................................................................................... 19

  ادبیات ................................................................................................................... 20

  2-1فرهنگ .......................................................................................................... 20

  2-2 شهروندی فرهنگی ......................................................................................... 23

  2-3 تنوع فرهنگی ................................................................................................. 25

  2-4 ابعاد تنوع فرهنگی ......................................................................................... 27

  2-4-1 زبان.................................................................................................... 27

  2-4-2            مذهب ................................................................................................ 30

  2-4- 3 قومیت ............................................................................................... 31

  آداب و رسوم ....................................................................................... 33

  غذا ....................................................................................................... 34

  پوشش .................................................................................................. 34

  کالاهای مادی ...................................................................................... 35

  2-4-4 سیاست های چندفرهنگی ................................................................... 37

  2-4-5 مهاجرت ............................................................................................ 38

    تفاوت مهاجرت داخلی و خارجی ........................................................ 40

    انواع مهاجرت های بین المللی ............................................................. 41

  2-5 گردشگری ................................................................................................... 43

  2-5-1 گردشگری فرهنگی ................................................................. 44

  2-5-2 گردشگری مذهبی ................................................................... 46

  2-5-3 گردشگری غذایی ................................................................... 48

  2-6 توسعه گردشگری ...................................................................................... 49

  پیشینه تحقیق .......................................................................................................... 51

  3-1 سابقه پژوهش های داخلی .............................................................................. 51

  3-2 سابقه پژوهش های خارجی ............................................................................ 54

  نقد و بحث ............................................................................................................. 57

  فصل سوم: روش شناسی ............................................................................................................ 59

  مقدمه .................................................................................................................................. 59

  روش تحقیق ........................................................................................................................ 60

  مطالعات تطبیقی ............................................................................................................. 60

  عناصر تحقیق ................................................................................................................. 61

  نوع تحقیق ..................................................................................................................... 61

  5-1 تحقیقات توصیفی ....................................................................................................... 61

  5-2 رویکرد کمی و کیفی تحقیق ....................................................................................... 62

  استراتژی های تحقیق ...................................................................................................... 63

  6-1 تحقیق پیمایشی ........................................................................................................... 64

  روش و ابزار های جمع آوری داده ................................................................................. 64

  7-1 مدارک پژوهش های گذشته ...................................................................................... 65

  7-2 آمارهای رسمی .......................................................................................................... 65

  7-3 مصاحبه ها .................................................................................................................. 65

  روش تجزیه و تحلیل داده ها .......................................................................................... 66

  روایی و اعتبار پژوهش ................................................................................................... 66

  نتیجه گیری ................................................................................................................... 67

  فصل چهارم: داده های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها ............................................................... 69

  مقدمه .................................................................................................................................. 69

  گردشگری در ایران ............................................................................................................ 74

  2-1 تاریخچه گردشگری ایران ........................................................................................... 74

  2-2 گردشگری فرهنگی ایران ............................................................................................ 80

  2-3 گردشگری مذهبی ایران .............................................................................................. 83

  2-4گردشگری غذایی ایران ............................................................................................... 85

  گردشگری در انگلستان ....................................................................................................... 88

  3-1 تاریخچه گردشگری انگلستان ..................................................................................... 89

  3-2 گردشگری فرهنگی انگلستان....................................................................................... 91

  3-3 گردشگری مذهبی انگلستان......................................................................................... 93

  3-4 گردشگری غذایی انگلستان ......................................................................................... 94

  گردشگری در مالزی ........................................................................................................... 95

  4-1 تاریخچه گردشگری مالزی ......................................................................................... 96

  4-2 گردشگری فرهنگی مالزی .......................................................................................... 97

  4-3 گردشگری مذهبی مالزی ......................................................................................... 100

  4-4 گردشگری غذایی مالزی .......................................................................................... 101

  تنوع فرهنگی در ایران ....................................................................................................... 103

  5-1 سیاست های چندفرهنگی ایران ................................................................................. 104

  5-2 تنوع قومی، زبانی و مذهبی ایران ............................................................................... 108

  تنوع فرهنگی در انگلستان ................................................................................................. 115

  6-1 سیاست های چندفرهنگی انگلستان ........................................................................... 115

  6-2 تنوع قومی، زبانی و مذهبی انگلستان ......................................................................... 117

  تنوع فرهنگی در مالزی ..................................................................................................... 123

  7-1 سیاست های چندفرهنگی مالزی ............................................................................... 123

  7-2 تنوع قومی، زبانی، مذهبی مالزی ............................................................................... 125

  مقایسه ارکان تنوع فرهنگی بر توسعه گردشگری ............................................................... 129

  فصل پنجم: نتیجه گیری ........................................................................................................... 132

  مقدمه ............................................................................................................................... 132

  نتیجه گیری ...................................................................................................................... 133

  پیشنهادات و راهکارها ...................................................................................................... 136

  3-1 پیشنهادات تنوع قومی .............................................................................................. 136

  3-2 پیشنهادات تنوع زبانی ............................................................................................... 137

  3-3 پیشنهادات تنوع مذهبی ............................................................................................. 138

  3-4 پیشنهادات سیاست های چندفرهنگی ........................................................................ 138

  محدودیت های پژوهش ................................................................................................... 139

  منابع داخلی ............................................................................................................................. 141

  منابع خارجی ........................................................................................................................... 148

  منبع:

  منابع داخلی

  آشوری، داریوش، (1380)، تعریفها و مفهوم فرهنگ، تهران: انتشارات آگاه، صفحات 35- 37- 38.

  آذرنگ، عبدالحسین، (1378)، شمه ای از اطلاعات و ارتباطات،تهران:  نشر کتابدار.

  ابراهیم زاده، عیسی و همکاران، ( 1390)، « برنامه ریزی استراتزیک توسعه گردشگری، با تاکید بر گردشگری مذهبی ( مطالعه موردی: شهر قم)»، پژوهش جغرافیای انسانی، شماره 76، صص 115- 141.

  ابراهیم زاده، عیسی، (1386)، «توسعه توریسم و تحولات کارکردی آن در ایران در حال گذار»، نشریه علوم جغرافیایی، جلد 6، شماره 8 و 9، صص 97- 117.

  ابن حوقل، ابوالقاسم محمد،(1345)، صوره الارض ، ترجمه جعفر شعار، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

  اجلالی، پرویز، (1379)، سیاست گداری و برنامه ریزی فرهنگی در ایران، تهران: نشر نی، ص 78.

  احمدوند، شجاع (1385)، «جهانی شدن و تکثر فرهنگی»، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، شماره 20، صفحات 75- 98..

  احمدی، حمید، (1383)، ایران : هویت، ملیت، قومیت، تهران :مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ص 78.

  اداره آمار و اطلاعات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، (1392)، دسترسی در

  ادگار، اندرو، سجویک، پیتر،(1388)، مفاهیم کلیدی در نظریه فرهنگی، برگردان ناصرالدین علی تقویان، تهران: دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

  اسطخری، ابواسحق ابراهیم، (1347)، مسالک و ممالک، به کوشش ایرج افشار،تهران: بنگاه ترجمه و نشرکتاب.

  افشارزاده، نشمیل و همکاران، (1390)، «توسعه صنایع دستی ضرورت پایداری توسعه و توسعه پایدار»، همایش ملی صنایع فرهنگی و نقس آن در توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، اسفند.

  افروغ، عماد (1379)، خرده فرهنگ‌ها، مشارکت و وفاق اجتماعی، مجموعه‌ی مقالات گردهمایی ساماندهی فرهنگی، فرهنگ، سیاست و توسعه در ایران امروز. نشر دال.

  اعرابی، محمد، فیاضی، مرجان، (1389)، "استراتژی پژوهش کیفی در حوزه مدیریت"، مجله راهبرد، شماره 54، سال 19، صفحات 225- 241.

  اعلامیه جهانى حقوق زبانى، (1996)، بارسلونا.

  الوانی، سید مهدی. پیروزبخت، معصومه(1385)، فرایند مدیریت جهانگردی، تهران : دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول.

  امان اللهی بهاروند، اسکندر، ( 1384)، بررسی گونه گونی قومی در ایران از دیدگاه انسا ن شناسی، گفتارهایی درباره جامعه شناسی هویت در ایران، به کوشش حسین گودرزی، تهران: تمدن ایرانی.

  امینی فرد، حمیده، (1391)، «ایران بر سکوی چهارم گردشگری مذهبی»، روزنامه صبح ایران، سال هجدهم، شماره 5187.

  بابازاده، جمیله، (1388)، «زبان، فرهنگ، اصطلاحات و ارتباط آنها با آموزش زبان های خارجی»، پژوهش زبان های خارجی، شماره 55، صفحات 19-28.

  بدیعی، ربیع، (1362)، جغرافیای مفصل ایران، تهران: انتشارات اقبال، جلد3

  بارکر، کریس، (1391)، مطالعات فرهنگی ( نظریه ها و عملکرد)، ترجمه مهدی فرجی و نفیسه حمیدی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

  بخشایش اردستانی، احمد (1382)، توسعه و فرهنگ، آموزش علوم اجتماعی، دوره جدید، شماره 3، صفحات 38- 44.

  بشیرزاده، حسن، (1382)، «زبان های محلی ایران و خطر انقراض»، انتشارات فرهنگ مردم ایران، شماره 5 و 6، صفحات 65-84.

  بشیریه، حسین، (1380)، درس هایی از دموکراسی برای همه، تهران: نگاه معاصر، صفحه 65.

  بشریه، حسین، (1386)، عقل در سیاست: سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسی و توسعه سیاسی، تهران: نگاه معاصر.

  پاپلی یزدی، حسین، سقایی، مهدی، (1386)، گردشگری ( ماهیت و مفاهیم)، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، تک جلدی.

  پاپ زن، عبدالحمید، بیگی، م و افشارزاده، نشمیل (1390)، دستافریده های بومی ایل کلهر،انتشارات دانشگاه رازی، زیر چاپ.

  پاکباز، ریبانتال، (1387)، دایره المعارف هنر ( نقاشی، پیکره سازی، گرافیک)، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، چاپ اول.

  پاول، رونالد ار. روش‌های اساسی پژوهش برای کتابداران. ترجمه نجلا حریری. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی، 1379

  پهلوان، چنگیز، (1378)، فرهنگ‌شناسی، گفتارهایی در زمینه فرهنگ و تمدن ایران، انتشارات پیام امروز، ص 3.

  پناهی، محمدحسین، (1375)، «نظام فرهنگی، کارکرد و دگرگونی ها»، فصل نامه پژوهش، شماره 2 و 3، مرکز پژوهشهای بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  پیروزمند، علیرضا، (1385)، «نقش دین در مهندسی فرهنگی کشور»، مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی فرهنگی، جلد اول، صفحات 90- 108.

  پیروز نیک، مهرناز، (1390)، اعلامیه تنوع فرهنگی یونسکو، کمیسیون ملی یونسکو، صفحات 1-8.

  پورقاز، عبدالوهاب، رقیبی، مهوش، (1389)، «بررسی تطبیقی آداب و سنن مراسم ازدواج در کشورهای اسلامی ایران، شبه قاره سوریه و لبنان»، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، زاهدان، ص 1-20.

  پورافکاری، بهاره، (2009)، مطالعات تطبیقی گردشگری فرهنگی ایران و ترکیه، پایان نامه ارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  تقوایی، مسعود، وارثی، حمیدرضا، صفرآبادی، اعظم، (1391)، عوامل موثر در توسعه شهری کرمانشاه، فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، سال دهم، شماره 33، صفحات 27-47.

  تقوی، نعمت‌الله، (1378)، مبانی جمعیت شناسی، تبریز: جامعه‌پژوه و دانیال، چاپ دوم، ص130.

  تقی لو، فرامرز (1386)، تنوع قومی، سیاست چندفرهنگی و الگوی شهروندی: بررسی موردی ایران معاصر، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دهم، شماره اول، صفحات 31-7.

  جاجیانی، ابراهیم، (1383)، "مسئله وحدت ملی و الگوی سیاست قومی در ایران"، تهران نامه انجمن جامعه شناسی، ویژه نامه شماره 30، ص 138.

  جعفری نیا، غلامرضاف بذرافشان، محمد، (1390)، « بررسی نقش عوامل فرهنگی در رضایتمندی از مهاجرت ( مطالعه موردی شهر ایلام)»، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علو انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، صفحات 29-54.

  جهانیان، منوچهر، قرخلو، مهدی، زندی، ابتهال (1389)، مقدمه ای بر همبستگی ملی با تاکید بر مولفه های فرهنگ و گردشگری، فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیای انسانی، سال دوم، شماره سوم، صفحات 109-122.

  جهانگیر فیض آبادی، مصطفی، وزیری محبوب، سید جمال، (1390)، «ضرورت مطالعات آینده پژوهی و روش های آن در توسعه  گردشگری مذهبی»، دسترسی در سایت شخصی www.mjahangir.ir/scientific-articles

  چلبی، مسعود، (1375)، جامعه‌شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نشر نی.

  حافظ نیا، محمدرضا، (1387)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت.

  حسامیان، فرخ و دیگران، (1377)، شهرنشینی در ایران،تهران: انتشارات آگاه، چاپ سوم.

  حسین زاده، مسعود، 1391، «برپایی جشنواره غذایی در مالزی»، دسترسی از طریق وب سایت:http://atgm.mihanblog.com/post/124

  حسینی، سید فرهاد و دیگران، ( 1389)، «بررسی تاثیرگذاری توسعه گردشگری قومی بر موضوعات اجتماعی و فرهنگی جامعه( مورد پژوهی: روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه»، مدیریت شهری، شماره 26، صص 163-180.

  حلاجی ثانی، محمدکاظم، (1391)، «گردشگری غذا و فرصت های ایران»، دو ماهنامه بین المللی مسافران، شماره 70.

  خاکی، غلامرضا (1390)، روش تحقیق (با رویکرد چایان نامه نویسی)، تهران: انتشارت بازتاب، چاپ نهم.

  خانمحمدی، کریم، (1389)، «جهانی سازی؛ تجاری سازی فرهنگی یا تنوع فرهنگی؟ (مطالعه موردی WTO و یونسکو)»، فصلنامه علوم سیاسی.

  خبرگزاری فارس، (1392)، دسترسی در

  .

  خبرگزاری فارس، (1392)، دسترسی در http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920405000187

  خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، (1392)، دسترسی در http://www3.tehran.irna.ir/fa/News/

  خبرگزاری میراث فرهنگی شیراز، (1391)، جشنواره غذایی در شیراز، دسترسی در http://chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=99394&Serv=0&SGr=0

  خوبروی پاک، محمد رضا، (1380)، اقلیت ها، تهران: نشر شیرازه.

  داس ویل، راجر، (1387)، مدیریت جهانگردی مبانی، راهبردها و آثار، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ سوم.

  دژم خوی، صادق، (1380)، گرایش های قومی در تبریز ،  تبریز: ادار ه کل ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی.

  دیویس، گلوریا، نایلند، کریس، (1386)، جهانی شدن در منطقه آسیا: آثار و عواقب، ترجمه علی حسینی خواه، تهران: انتشارات مرکز ملی مطالعات جهانی شدن.

  رضا عاملی، سعید(1380)، تعامل جهانی شدن، شهروندی و دین، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 18، صص 167-200.

  رحیمی، حسین، ( 1381)، جهانگردی روستایی و قلمرو آن، ماهنامه سیاسی اقتصادی، شماره 185- 186، صص 231-226.

  رضوانی، علی اصغر، (1386)، جغرافیا و صنعت توریسم، تهران: انتشارات پیام نور، چاپ هفتم.

  رنجبریان، بهرام، زاهدی، محمد، (1388)، برنامه ریزی گردشگری در سطح ملی و منطقه ای، ترجمه جهاد دانشگاهی اصفهان.

  روزنامه ایران، (1391)، سال شانزدهم، شماره 5222، صفحه 4.

  رولان ، برتون ،(1380)، قوم شناسی سیاسی، ترجمه ناصر فکوهی ، تهران :نشر نی، چاپ اول، ص 1.

  رهنمایی، سهیلا، (1392) ، «غذای محلی نوعی از یک برند گردشگری در جذب گردشگر»، هفته نامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و خبری تیلار استان گیلان.

  زاهدی، محمد، رنجبریان، بهرام، (1386)، خدمات صنعت گردشگری، اصفهان: انتشارات چهار باغ.

  زند مقدم، محمود، (1383)، بلوچستان ایران، هویت و دگرگونی، "مجموعه مقالات" ایران، هویت، ملیت، قومیت، گردآورنده حمید احمدی، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ص 310

  زندی، ابتهال، (1387) ، « بررسی سیاست های گردشگری انگلستان»، مرکز گردشگری علمی دانشگاه علامه طباطبایی.

  سازمان آمار ایران، (1392)، دسترسی در

  سازمان ایرانگردی و گردشگری، (1376)، «راهنمای سیاحتی ایران».

  سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، (1392)، دسترسی در

   

  سازمان میراث فرهنگی اصفهان، (1392)، دسترسی در

  ساعی، علی و همکاران، ( 1389)، «ارتباط بین تبلیغات و جذب گردشگر فرهنگی در ایران ( مطالعه موردی گردشگران خارجی فرهنگی اصفهان)»، دانشنامه علوم اجتماعی، دوره 1، شماره 4، صص 69-94.

  سامانه اطلاع رسانی مالزی، 1392، « غذا در مالزی»، دسترسی از طریق وب سایت:

   

  سیف زاده، حسین، (1382)، سیاست گذاری فرهنگی و میزان مداخله دولت در آن؛ تاملی نظری، در مجید وحید، سیاست گذاری و فرهنگ در ایران امروز، تهران: نشر باز، صص 50-19.

  شالچیان، طاهره، (1372)،  «دیدگاه جهان اسلام در مورد سیر و سیاحت»، مجموعه مقالات اولین سمینار ایرانگردی و جهانگردی و توسعه.

  شمس، مجید، امینی، نصیره (1388)، ارزیابی شاخص فرهنگ ایرانی و تاثیر آن در توسعه گردشگری، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیایی انسانی، سال اول، شماره چهارم، صفحات 81- 93.

  شورای عالی انقلاب، (1392)، دسترسی در .http://mh.farhangoelm.ir/Articles/

  صالحی امیری، سیدرضا (1388)، انسجام ملی و تنوع فرهنگی، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.

  صالحی امیری، سید رضا، (1385)، مدیریت منازعات قومی، تهر ان: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

  صرفی، محمّد تقی، (1374)، تمدّن اسلامی از زبان بیگانگان، قم، دفتر نشر برگزیده، ص 106.

  ضرغام بروجنی، حمید، (1391)، برنامه ریزی توسعه جهانگردی رویکرد همپیوند و پایدار، تهران: انتشارات مهکامه، ویرایش اول، چاپ دوم، ص 187.

  ضرغام، حمید، (1376)، راهکارهایی برای توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی و جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، صص 404-299.

  ضرغام، حمید، (1391)، ماهنامه تعطیلات نو، شماره 98، ص 16 .

  ظهور، علیرضا، کریمی مونقی، حسین، (1382)، تحلیل اطلاعات در مطالعات کیفی، فصلنامه اصول بهداشت روانی، شماره 19 و 20، صفحات 107- 113

  عاملی، محمد، حاضری، علی محمد، (1386)، «چرخش فرهنگی در قلمرو مطالعات انقلاب اجتماعی با تاکید بر انقلاب اسلامی»، نامه علوم اجتماعی، شماره 32، صفحات 1- 17

  عظیمی، ناصر، حاجی پور، عبدالحمید، (1387)، برنامه ریزی توسعه صنعت گردشگری و اکوتوریسم برای توسعه اقتصادی مطالعه موردی برنامه ریزی در ایران، فصلنامه علوم محیطی، سال ششم، شماره اول، صص 64-53.

  عمرانی نسب، اشرف السادات، (1386)، «پوشاک مردم سیستان و بلوچستان»، انتشارات فرهنگ مردم ایران، شماره 11، صفحات 119- 133.

  عمران پور، حمیدرضا، (1388)، «امنیت ملی، اهداف و نقش آن در توسعه فرهنگی»، روزنامه تندر، شماره 18، ص 4.چ

  عیان بد، ناهید، (1382)، «تحلیل های خرد و کلان، بررسی سیاستها و برنامه ریز یهای توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران»، دانشگاه علامه طباطبایی و سازمان جهانگردی، ص 15.

  غلامرضا کاشی، محمدجواد، (1382)، سیاست گذاری اقتدارانه و دموکراتیک فرهنگی، در مجید وحید، در سیاست گذاری و فرهنگ در ایران امروز (مجموعه مقالات همایش)، تهران: نشر باز، صص 67-51.

  غلامرضا کاشی، محمد جواد، (1383)، «سه الگوی راهبردی کلان در سیاست‌گذاری فرهنگی، همایش سیاست‌گذاری و فرهنگ در ایران امروز »، پژوهشگاه فرهنگ، هنر وارتباطات.

  فاضلی ، نعمت الله (1390)، شهر و فرهنگ،چرخش فرهنگی در مطالعات شهری، تهران: انتشارات تیسا.

  فاضلی، نعمت الله، (1386)، « سیاست‌گذاری فرهنگی»، (جزوه درسی دانشگاه علامه طباطبایی).

  فاضلی، نعمت اله، (1390)، مردم نگاری سفر، تهران: نشر آراسته، چاپ اول، ص 323.

  فائقی، سحر، امیر، آرمین، (1390)، «توجه به فرهنگ گردشگری در مدیریت گردشگری فرهنگی و نقش آن در امنیت و توسعه پایدار»، همایش ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.

  فلاح زاده، محمدهادی، (1383)، آشنایی با کشورهای اسلامی (2) مالزی، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی  ابرار معاصر تهران، ص 24.

  فکوهی، ناصر، (1385)، «فرهنگ ملی، فرهنگ های قومی- جماعتی و بازار اقتصاد صنعتی»، مجله جامعه شناسی ایران، دوره هفتم، شماره 1، صص 126-148.

  قلی زاده، آذر، نرگس کشتی ارای و مریم سهرابی، (1390)، «مهارت مدیریت تنوع فرهنگی پاسخی به مطالبات دانش آموزان اقلیت های قومی و مذهبی»، فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره 2، صفحات 131- 154.

  قلیچ، مرتضی (1391)، جهانی شدن فرهنگ و گفتمان های سیاست فرهنگی، تهران: فصلنامه راهبرد جهانی شدن، انتشارات مرکز مطالعات جهانی شدن، شماره 4.

  کاستلز، استفان، دیویدسون، الیستر، (1382)، شهروندی و مهاجرت: جهانی شدن و سیاست تعلق، ترجمه فرامرز نقی لو، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ص 263.

  کاظمی، مهدی، (1386)، مدیریت گردشگری، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.

  کاظمی­پور، شهلا، (1383)، مبانی جمعیت­شناسی، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش­های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، 1383، چاپ دوم، ص 102.

  کرنگ، مایک،  (1383)، جغرافیای فرهنگی، ترجمه مهدی قرخلو، تهران: انتشارات سمت.

  کریستین سن، آرتور، (1345)،  ایران در عهد ساسانیان ، ترجمه رشید یاسمی، تهران: انتشارات ابن سینا.

  کلانتری، صمد، (1378)، مبانی جمعیت‌شناسی، اصفهان: مانی، چاپ اول، ص63.

  کروبی، مهدی (1388)، «بررسی نقش فولکلور (فرهنگ عامه) در توسعه گردشگری ایران»، فصلنامه مطالعات جهانگردی، شماره 10، صفحات 53- 78.

  ک. لمن، سایمون، واتسون، هلن، (1389)، درآمدی به انسان شناسی، ترجمه محسن ثلاثی،تهران: نشر علمی، ص 5.

  کلنر، داگلاس، (1380)، نظریه انتقادی، مدرنیسم و پست مدرنیسم، ترجمه حسینعلی نوذری، اصفهان: «مدرنیسم و پست مدرنیسم»(مجموعه مقالات)، انتشارات نقش جهان.

  کمیسیون ملی یونسکو، (1390)،  «اعلامیه جهانی تنوع فرهگی یونسکو»، کنفرانس عمومی کمیسیون ملی یونسکو ایران.

  گیرشمن، رومن، (1364)، ایران از آغاز تا اسلام ، ترجمه محمد معین، تهران: شرکت انتشارات علمی، فرهنگی.

  لهاسایی زاده، عبدالعلی، (1368)، نظریات مهاجرت، شیراز: انتشارات نوید.

  لوکاس، دیوید و دیگران، (1384)، درآمدی بر مطالعات جمعیتی، حسین محمودیان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ص165-166.

  محجوب، محمدجعفر، (1382)، ا دبیات عام ها یران، به کوشش حسن ذوالفقارى، تهران: نشر چشمه.

  محسنی، منوچهر، (1386)، بررسی درجامعه شناسی فرهنگی ایران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

  محسنیان راد، مهدی، (1369)، ارتباط شناسی، تهران: انتشارات سروش.

  محقق داماد ، سید مصطفی، (1377، «حقوق جهانگردی و سیر تحولات تاریخی آن»، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی.

  مجیدی، محمدرضا، (1389)، سیاست گردشگری خارجی در ایران: جستجوی مطلوب، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، شماره 4، صص 272-257.

  معتمد نژاد، کاظم، (1371)، وسایل ارتباط جمعی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، جلد اول.

  موسوی، میرطاهر، محمدی، محمد علی، (1388)، مفاهیم و نظریه های رفاه اجتماعی، تهران: دانژه، صفحه 20.

  مهدوی ، داوود، (1382)، نقش توریسم در توسعه نواحی روستایی پیرامون شهرها و ارائه مدل استراتژیک (نمونه موردی: روستای لواسان کوچک)، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،تهران : دانشگاه تربیت مدرس.

  میلر، جرالد، (1368)، ارتباطات کلامی، ترجمه علی ذکاوتی قراگزلو، تهران: انتشارات سروش.

  ملازهی، پیرمحمد، (1380)، تحولات سیاسی- ایدوئولوژیک در بلوچستان، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، شماره 8.

  نش کیت، (1382)، جامعه شناسی سیاسی معاصر، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: کویر.

  نصرتیّ، روح الله، (1392)، دسترسی در  http://www.anthropology.ir/node/7500.

  نجفی، ابوالحسن، (1354)، «زبان چیست»، نشریه روان شناسی و علوم تربیتی، آموزش و پرورش، دوره 44، صفحات 405- 415.

  نجفی علمی، کاظم، (1383)، تعیین چگونگی اجرای سیاست های کلی بر اساس اصول و مبانی سیاست های فرهنگی کشور، کمیسیون دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

  نکویی، زهرا، ضرغام بروجنی، حمید، ایمانی خوشخو، محمد حسین (1389)، «بررسی رابطه جهانی شدن با توسعه گردشگری (مطالعه موردی: تهران)»، فصلنامه مطالعات ملی، سال یازدهم، شماره 1، صفحات 109- 134.

  نوربخش، یونس، (1387)، تحلیل جامعه شناختی از رابطه دین، فرهنگ با اقتصاد( با تاکید بر اسلام)، فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 28، صفحات 165- 192.

  نورماه، فروهر، یاوری، حسین، (1384)، نگرشی بر تحولات صنایع دستی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ وهنراسلامی وموسسه آموزش عالی، سوره.

  واتسن، سی دبلیو، (1381)، کثرت گرایی فرهنگی، توجمه حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، صفحات 9-11.

  وحید، مجید، (1382)، از فرهنگ سیاست گذاری تا سیاست گذاری فرهنگی، در سیاست گذاری و فرهنگ در ایران امروز (مجموعه مقالات همایش)، تهران: نشر باز، صص 18-9.

  وحید، مجید (1383)، کنوانسیون جهانی تنوع فرهنگی بررسی زمینه های فکری- تاریخی، موضوع و چشم انداز تصویب و تبعات در سیاست گذاری فرهنگی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 63، صفحات 253-269.

  هاشمی مقدم، امیر (1391)، انسان شناسی و گردشگری، تهران: انتشارات دریچه نو، ص79.

  هزارجریبی، (1390)، «احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری»، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 22، شماره 2، صص 121-143.

   

  منابع خارجی

  Ajit, Kiran, Shinde, (2004), “Quest for Good Governance”, Contribution Find Potential of Religious Institutions as Stakeholdersh.

  Arzeni, Sergio (2009), “ The impact of culture on tourism”, OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development, Corrigenda to OECD publications may be found on line at: www.oecd.org/publishing/corrigenda

  Arasaratnam, Sinnappah, (1970), Indians in Malaysia and Singapore, London: Oxford University Press. pp 168.

  Arokiaswamy & Celin, W.m, (2000), “Tamil Influence in Malaysia, Indonesia and Philippine”, Manila, s.n, p.41

  Asian Strategy and Leadership Institute, (1997), Malaysia today, Selangor: Asian Strategy and Leadership Institute.

  Ashworth, G, (2000), Heritage Tourism and Places: A Review, Tourism Recreation Research, no.25 (1), pp.19–29.

  BBC,(2010a), Representing the UK, its nations, regions and communities: purpose plan. http://www.bbc.co.uk/info/ purpose/public_purposes/communities.shtml

  BBC NEWS, (2005), In quotes: Robin Cook, online at:

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/4128320.stm

  BBC of UK, (2013),” Religion & Ethic”, online at

  Baker, J.N.L,(1948), History of Geographical Discovery anExploration, Londan.

  Baum, Tom, Dutton, Eli and et, (2007), “Cultural Diversity in hospitality work”, Cross Cultural Management: An International Journal, volume 14, Issue 3, pp. 229- 239

  Blanke, Jennifer, Chiesa, Thea, Crotti, Roberto, (2013), The travel & Tourism Competitiveness report 2013, Geneva: World economic Forum.

  Briedenhanan, J. wickens, E, (2004), “Tourism routes as a tool for the economic development of rurel areas- vibrant hope or impossible drem”?, Tourism Management, Volume 25, Issue 1, Pages 71- 79.

  Birmingham City Council, (2013), “Attractions in Birmingham”, online at http://www.birmingham.gov.uk

  Bunbury, E.H., (1883),  A History of Ancient Geography, London.

  Cassen, B, (2000), “ To Save Socitey” in Lechner, F.J & Boli, J. (eds), op, cit.

  Caribbean food in Britain, (2013), BBC Online

  Chow, chun-ching (2005), “ Caltural diversity and tourism development in Yunnan province, china”, Geography, volume 90, issue 3, pp 294- 303.

  Dawe, MBE,Sandie, (2010), Investing in Success, Heritage and the UK Tourism Economy, Heritage Lottery Fund, Visit Britain.

  Department for Communities and Local Government, (2009a), Improving Opportunity, Strengthening Society: A third progress report on the Government’s strategy for race equality and community cohesion. London: Department forCommunities and Local Government, online at:  http://www.communities.gov.uk/documents/ communities/pdf/11529661. Pdf.

  Department for Children, Schools and Families, (2007), The Children’s Plan: Building Brighter Futures, Norwich: The Stationary Office, online at:http://publications.dcsf.gov.uk/eOrderingDownload/The_Childrens_Plan.pdf.

  Department of Statistics, (2001), “Population and Housing Census of Malaysia 2000”, Kuala Lumpur:Department of Statistics Malaysia, 2001.

  Department of Statistics, Malaysia (2010), “Population Distribution and Basic Demographic Characteristics, 2010, p. 82

  Devin, frances, Baum, tom, Hearns, niamh, (2007), "managing cultural diversity: opportunities and challenges for Northern Ireland hotelier", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 19 Iss: 2, pp.120 – 132.

  EC-AEIDL, (1997), Marketing Quality Rural Tourism, Rural Europe, European.

  Erin, Tolley, (2011), Multiculturalism Policy Index:Immigrant Minority Policies, kingeston: school of Policy Studies, online at: www.queensu.ca/sps/

  Enteleca Research and Consultancy, (2010), “Tourists Attitudes Towards Regional and Local Foods”, England, Ministry of Agriculture Fisheries and Food and the Countryside Agency.

  Equality and Human Rights Commission, (2009), Two Years Making Changes, London: Equality and Human Rights Commission. Online at:

  http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/OurJob/two_years_making_ changes.pdf.

  European Travel Commission, (2005), City Tourism & Culture, The European Experience, ETC, Brussels, online at:

  .

  Fasold, Ralph, (1987), The Sociolinguistics of Society, Cambridge: Cambridge University Press. P.213Fasold, Ralph. Ibid. p. 217

  Fatemi, S. M., (2001), Investigation of the Stand of Tourism and its Function in QomProvince Economic, M.Sc. Thesis, Tehran University Qom Branch.

  Fisher, Joshua.B, et. al, (2008), “Balancing water, religion and tourism on Redang Island, Malaysia”, ENVIRONMENTAL RESEARCH,  LETTERS, No.3, pp. 1-6.

  Fisher, Rod, Brian Groombridge, Julia Hausermann and Ritva Mitchell, eds, (1994), Human Rights and Cultural Policies in a Changing Europe: The Right to Participate in Cultural Life, Helsinki: Arts Council of Finland and CIRCLE.

  Fuller, T. (2007) "Study Abroad Experiences and Intercultural Sensitivity among Graduate Theological Students: a Preliminary and Exploratory Investigation", in Christian Higher Education, Vol.6 (-): 321- 322.

  Garrod, B., and A. Fyall, (2000), “Managing Heritage Tourism”, Annals of Tourism Research, no.27, pp.682–708.

  Gay. L.R, Diehl. L.P, (1992), research method for business and management, Maxwell Macmillan international Edition.

  Gee, C. Y, Makens, J. C & Choy, D. J. L, (1989), “ The travel industry ( 2nd ed)”, New York, NY: VY: Van Nostrand Reindhold.

  Greenholtz, J. (2000) “Assessing Cross-cultural Competence in Transnational Education: The Intercultural Development Inventory”, in Higher Education in Europe, Vol. 25(3): 411-416.

  Harris, P. et al. (1991) Harris, P. R & Moran, R. T (1991), Managing Cultural Differences (3rd ed.). Houston: Gulf Publishing Company, p 206.

  Howard, Marc Morjé, (2005), “Variation in dual citizenship policies in the countries of the EU”, International Migration Review, no.39, pp.697-720

  History of British, (2013), online at: http://www.slideshare.net/SadionaAbazaj/the-history-of-british-tourismppsxsadiona-2

  Hock Guan, Lee, (2000), Ethnic Relations in Peninsular Malaysia: The Cultural and Economic Dimensions, SOCIAL AND CULTURAL ISSUES, no. 1.

  Hofmann, N. (1979). “A survey of tourism in West Malaysia and some socio-economic implications”, Institute of Southeast Asian Studies, Research Notes and Discussions, Paper 13 (Singapore, 1979).

  ICHHTO, (2005), Proceedings of the First Congress on Cultural and Natural Heritage. Iran: Tehran.

  Icep, (1997), “Religious Tourism”, Tourism Sources Markets, No. 12, pp. 30-33.

  IRCICA, (1999), Traditional Carpets and Kilims in the Muslim World: Past, Present and Future Prospects, Tunis: IRCICA.

  Jansen, Myriam, Priestly, Gerdak, Russo, P. Antonio  (2008), Cultural Resource for Tourism( Patterns, Processes and Policies 2008), New York: Nova Science.

  Jalis, M. H., Zahari, M. S., Izzat, M., & Othman, Z. (2009), “Western Tourists Perception of Malaysian Gastronomic Products”, Asian Social Science, No.5, pp. 25-36.

  Jayarman, k et.al, (2010), “Does Malaysian Tourism Attract Singaporeans to Revisit

  JKKN, (2013), on line at  www.JKKN.govmy

  Keller, Peter. (1996), “Strategies for the sustainable development of tourism and culture”, UNESCO AIEST,Paris.

  Kylmicka, Will, (2002), Multiculturalism & Minority Rights West and East Canada, Queen University Press, 2002

  Lethanair, Prema, Jantan, Norhayati, (2006), International Migration in Malaysia By Department of Statistics Malaysia, EXPERT GROUP MEETING ON ESCAP REGIONAL CENSUS PROGRAMME

  Larsen, Jens Ingemenn, Deborah L.Jacobs, Ton van Vlimmeren (2004), “ Cultural Diversity”, Bertelsmann Stiftung Gütersloh.

  Library of Congress, 2008, COUNTRY PROFILE: IRAN, Federal Research Division, p. 6.

  Leong, Q. L. et al, (2012), “A Model of Malaysian Food Image Components: Towards Building a Sustainable Tourism Product”, Pertanika Journal, Soc. Sci. & Hum.  no.20, pp. 300 – 316.

  Life in the UK, (2013), “British Religious Festival”, online at http://lifeintheuk.net/index.php/resources_post/british_religious_festivals/

  Martin, p, (2000), “ The Moral Case for Globalization”, in lemer, F.J & Boli, J. (eds), op, cit.

  Martin, A.V, (1976), “Kultur Soziologie”, pp.482-487 in: Wilhelm Brensdrof: Wörtebachder Soziologie.Frank fort/M: Fischer.

  Malaysia, (?), an Empirical Study”, Journal of Business and Policy Research, Volume 5. No. 2, pp. 159 – 179

  Manderson, L. (1981). “Traditional food beliefs and critical life events in Peninsular Malaysia”, Social Science Information,  no.20(6), pp. 947-975.

  Ministry of  Tourism, (2008), Malaysia tourism key performance indicators 2008.

  Ministry of Tourism. (2009). Malaysia tourism key performance indicators 2009.

  Mohamed, B., Ahmad, A.G. (2001), “Heritage route along ethnic lines: the case of penang”, The Journal of Historic Enviroment, NO.16(2),pp.27-35.

  Mintel, (2008), Heritage tourism - UK - October 2008, London, Mintel.

  Monshizadeh, R., (2005), On the Tourism, Hashemi Press, Tehran.

  Murphy, C. & Boyle, E. (2006), “Testing a conceptual model of cultural tourism development in the post-industrial city: A case study of Glasgow”, Tourism and Hospitality Research, Vol. 6, No.2, pp.111-128.

  Mazura, Barbara (2010), “Cultural Diversity in Organizational Theory and practice”, Journal of Intercultural management, volume 2, No. 2, pp. 5-15.

  Office for National Statistics, (2003), “Focus on Cultural Diversity: the Art in England”, ARTS COUNCIL ENGLAND, Research Report 34, online at: Office for National Statistics, 2013, online at:

  http://ons.gov.uk/ons/taxonomy/index.html?nscl=Migration

  Okumuz, fevzi & et (2013), “ Cultural Tourism in Turkey: A Missed Opportunity”, Journal of Hospitality Marketing & Management, pp. 637- 658.

  Notting Hill Carnival, (2013), “nottinghill carnivals 2013”, online at: http://www.thenottinghillcarnival.com/

  Okhovat, H, (2010), “A Study on Religious Tourism Industry Management, Case Study: Islamic Republic of Iran”, International Journal of Academic Research, Vol. 2. No. 5.

  ONS, (2011), “International Passenger Survey, via Travel Trends”, 2011Notes: Based on survey responses so subject to some sampling error.

  Pakulski,J.(1997), “Cultural Citizenship”, Citizenship Studies, 1 (1): 73- 86.

  part of the South West Observatory research intelligence network, The Culture Module, (2012), “Cultural Tourism in South West England”, online at: http://www.culture@swo.org.uk.

  Picard, Michel, Wood, E. Robert, (1997), Tourism, Ethnicity and Stat in Asia and Pacific Societies, University of Hawaii, United State.

  Prentice, A, (1993a), Tourism and Heritage Attractions, London: Routledge. (1999b) Heritage: A Key Sector of the ‘‘New’’ Tourism, In Progress in Tourism Recreation and Hospitality, C. Cooper and A. Lockwood, eds., pp. 309–324. London: Belhaven.

  Prokosch, Peter, (2011), Tourism, Investing in energy and resource efficiency, United Nations Environment Programme, p. 414.

  Reisinger . Y, (2009), “Globalization and the tourism industry”, International tourism, page 8.

  Rhodes, Chris, (2013),”Economic Policy & Statistics”, House of Commons Library.

  Richards,G (2002), “Torism and the world of Culture and Heritage”, tourism Receration Research, vol. 25(1), pp. 9-17.

  Richards, G., & Wilson, J, (2006), Developing creativity in tourist experiences: A solution to serial reproduction of culture? Tourism Management, no. 27, pp.1209–1223.

  Richards, G, (1997), National heritage tourism forum, review and summary. Cleveland, OH: Ohio Division of Travel and Tourism.

  Richards, G. (1996), “Cultural Tourism in Europe”, Wallingford, CABI.

  Roche. M. (1992), Rethinking Citizenship: Welfare, Ideology and Change in Modern Society, Cambridge: Polity Press.

  Ridgeway, Cecilia, (1983), The dynamics of small groups, New York.

  Reisinger, Y, (2009), “Globalization and the tourism industry”, International tourism, page 8.

  Santos, Maria, Da Graca Mouga Pocas, (2004), Fatina: Religioustourism in a Sanctuary-City.

  Saavak, kiran et.al, (2010), “Cultural Tourism in Malaysia in the Perspective of Indian Tourists: a study”, Journal Tourism, no.10, pp. 48-53.

  Sefidchian, Salman, (2008), “Human resources management in the cultural diversity age”, Available from www.civilica.com.

  Skriiloff, L, (1999), Multiculturalism Resource, Nov/ Dec.

  Skriiloff, L. Cornitcher, D, (1999), “Multicultural, Marketing: A Marketing Imperatives”, Multiculturalism Resource, Inc., July/ August, Internet.

  Shapely, Richard and David Telfer (2002), Tourism and Development: Concept and Issues. Sydney: Channel View Publication.

  Sharpley, J. R, Sharpley J, (1997), Rural Tourism: An Introdudtion, I.T.P, London.

  shryock,H.S and Siegel,J.S, (1973), The Methods and Material of Demography, New York: Academic Press, p: 580.

  Sepir, I, (1993), Komunikatcia//Izbrannie trudi po yazikoznaniu i kulturologi, Мoscow Progress.

  Shahtalebi, Badri, Gholizadeh, Azar,Sharifi, Saeid, (2010), “An Investigation of the factorial components of citizenship culture in the areas of values and norms for guidance school”, new approaches in educational administration journal, no.5, pp.57-76.

  Simmonds, Brigid, (2012), Uk Tourism Statistics 2012, Tourism Alliannce the voice of tourism.

  Stevenson, N.( 2003), “Cultural citizenship: Cosmopolitan Questions”, London: Open University Press.

  Teerikangas and Hawk, (2002), Approaching cultural diversity through the lenses of systems thinking and complexity theory, online at: http://citeseer. ist. psu. edu/cis. (scientific literature digital library)

  The official website of BBC Music Magazine, (2013), “Festival Guide 2013”, online at: http://www.classical-music.com/festival-guide-2013?tid=50071

  Tourism Malaysia, (2011), “Research facts and figure” [Online], from Tourism Malaysia: Facts & Figures, (2011), online at :

  Tourism Malaysia, (2009), The official Website Of Malaysia Tourism, last  accessed: from www.tourism.govmay.

  Tourism Malaysia with the Cooperation of Immigration Department, (2013), onlin at: http://corporate.tourism.gov.my/research.asp?page=facts_figures

  Towner, John, (1995), “What is tourism’s history?”, Tourism management, Vol. 16, No. 5, pp. 339-343.

  Triandafyllidou, Anna, European University Institute, (2012), Addressing Cultural, Ethnic & Religious Diversity Challenges in Europe, ACCEPT PLURALISM Research Project, Italy.

  Tuner, S. B. (1993), Contemporary problems in the theory of citizenship, In B. S. Turner (ed.) Citizenship and social theory. London and New York: SAGE.

  Unesco, (2011), “Number of World Heritage properties inscribed each Year”

  online at:  http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31&l=en&action=stat&&&mode=table, Fig. 6.

  UNWTO, (2010), online at:

  UNWTO, (2012), “Global Report on food Tourism, Madrid”, AM Reports: Voloum 4.

  UNWTO, (2007), Tourism Highlights 2007 Edition, Available in "www.unwto.com".

  UNWTO, (2006), World Tourism Organization (UNWTO) © (Data as collected by

  UNWTO 2006.

  United Kingdom, (1989), Employment Act.

  Vereshagin, Е. М., Кastamarov V. G, (1990), Yazik i kultura, Мoscow, Russki Yazik, online at: www. it.wikiquote.org.

  Visit Britain (2011), “FORESIGHT”, Tourism Attributes – Perceptions of Britain as a Holiday Destination, VisitBritain, London, online at :

  .

  Visit Britain, (2012), “Religious buildings huge draw”, online at:

   http://www.visitbritain.org/mediaroom/archive/_2012/religbuildings.aspx

  Visit Britain, (2005), “Cultural Tourism. How can you benefit? A VisitBritain advisory guide”, Visit Britain, London, online at:

   http://www.audienceslondon.org/2009/our-resources/culturaltourism-

  Visit Malaysia, (2013), online at: http://www.tourism.gov.my

  White, Sarah. C, (1992), Arguing with the Crocodile: Gender and Class in Bangladesh. p. 30.

  Wong, Anthony, (2012), “Tourism Promotion Event in Malaysia”, Regional Seminar on Tourism Development in Laos (in reference to Malaysian experience).

  World Travel & Tourism Council, (2011), “Travel & Tourism 2011”, London, online at: www.wttc.org

  Wolf, M, (2000), Why this Hatered of the market?, in Lechner, F.J & Boli, J. (eds), op, cit.

  Yi-De Liu & Chi-Fan Lin, (2011), “The Development of Cultural Tourism: A Review of UK Experience”, TOURISMOS: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF TOURISM, Volume 6, Number 2, pp. 363-376.

  Yin, R. K, (1994), Case Study Research: Design and Methods. Sage


تحقیق در مورد پایان نامه نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی, مقاله در مورد پایان نامه نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی, پروپوزال در مورد پایان نامه نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی, تز دکترا در مورد پایان نامه نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی, پروژه درباره پایان نامه نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی, رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

چکیده: در کشور ما فرصت‌های گردشگری فراوانی وجود دارد که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده است. مدیریت کلان در صنعت گردشگری باید فرصت‌ها را شناسایی کرده و آنها را در طرح جامع گردشگری کشور بگنجاند و زمینه سرمایه‌گذاری را در آنها مهیا کند. ایران در میان 200 کشور جذب کننده گردشگر در جهان رتبه 56 و از نظر درآمد ارزی رتبه 69 را دارد. گردشگری فرهنگی به‌نوعی آشکار و پنهان در حراست از ...

پایان‏نامه‌ برای دریافت کارشناسی ارشد درجه (M. A) رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم گردشگری گل و گیاه یکی از شاخه های خاص گردشگری محسوب می شود و روز به روز تعداد این نوع از گردشگران در دنیای مدرنیته رو به افزایش می رود. گردشگری گل و گیاه را می توان، بازدید از مقصدهایی دانست که انگیزه اولیه سفر به آن مقصدها علاقه به دیدار از توانمندی های گل و گیاه، یک کشور یا منطقه است و می ...

مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی و توسعه جهانگردی چکیده عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران مطالعه موردی ( قم ، شیراز و مشهد) چکیده پایان نامه : از آنجا که مطالعات تطبیقی از دوران گذشته تا به حال در مطالعات علمی جایگاه ویژه ای داشته و این گونه مطالعات با بررسی و در کنار هم قرار دادن حداقل دو پدیده به بررسی نقاط اشتراک و افتراق آن ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش: مدیریت ورزش چکیده: یکی از راهبردهایی­­­­ ­­­­­که اخیراً در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرارگرفته، مدیریت و برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری در مناطق دارای پتانسیل­های لازم برای گسترش این صنعت است. گردشگری ورزشی شاخه­ای از گردشگری است که از دو بخش گردشگری به عنوان بزرگ‌ترین صنعت خدماتی جهان و ورزش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و صنعت توریسم چکیده موضوع توریسم و صنعت جهانگردی در دنیای معاصر و بخصوص درکشورهای توسعه یافته، هم تراز دیگر صنایع و بخش های اقتصادی رشد بسیار چشمگیری داشته است .امروزه بسیاری از کشورهای جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگری را از نظر تولید ،اشتغال و ایجاد درآمد درک کرده اند و از چند دهه پیش به شدت به توسعه این صنعت پرداخته اند. کشور جمهوری اسلامی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم چکیده امروزه گردشگری و به ویژه گردشگری مبتنی بر طبیعت ( اکوتوریسم ) می تواند نقش به سزایی در توسعه اقتصادی و درآمدزایی جوامع انسانی داشته باشد که این امر با توجه به وابستگی های طبیعی و زیست بومی هر کشور متفاوت است . کشور ایران با توجه به موقعیت مداری و نصف النهاری در موقعیتی قرار گرفته است ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده این پایان نامه به بررسی وضعیت گردشگری جنگ به منظور توسعه گردشگری ملّی «مطالعه موردی استان خوزستان» پرداخته است. با توجه به این موضوع که جنگ پیامدهای منفی بر صنعت گردشگری دارد، در دهه های اخیر، به موضوع گردشگری بعد از جنگ در مناطق جنگی پرداخته شده است. گردشگری جنگ، شکلی جدید از گردشگری است ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده : گردشگری درمانی که از بهم پیوستن دو شاخه پردرآمد گردشگری و خدمات درمانی بوجود آمده است، همواره در جهان مورد توجه بوده و هست، بطوریکه بر اساس آمار بین المللی این شاخه از صنعت گردشگری حتی در دوران رکود اقتصادی در جهان توانسته سالانه رشدی معادل 20 درصد برای خود به ثبت برساند و بسیاری را به خود ...

پایان نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد (MS) رشته :جغرافیا و برنامه ریزی توریسم فعالیت گردشگری بعنوان فعالیت فرابخشی بطور مستقیم و غیر مستقیم بر سایر بخش های اقتصادی تاثیر گذاشته اند. شهرها با گسترش شهرنشینی توانسته اند از مقصدهای مهم گردشگری محسوب شوند. شهر میبد با داشتن پتانسیل های غنی و ماندگار تاریخی آئین های مذهبی می تواند مقصدی برای گردشگران علاقمند باشد. در این تحقیق به ...

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد "MA " رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازاریابی چکیده این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری در شهر شیراز در سال 1393 صورت گرفت. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان درگیر در مسئله بازاریابی گردشگری بود که از این میان با استفاده از فرمول ...

ثبت سفارش