پایان نامه بررسی نقش کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان بازار

word 1 MB 31270 133
1392 مشخص نشده مدیریت
قیمت: ۱۷,۲۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  در عصر حاضر، کارآفرینی و کسب‌ و‌ کار های نوپا، موتور رشد اقتصادی محسوب می‌شوند و بسیاری از دولت‌ها اعم از توسعه یافته، در حال توسعه یا توسعه نیافته، افزایش میزان کارآفرینی را در سیاست‌های کلان خود پیگیری می‌کنند. این در حالی است که در بسیاری از موارد ارتباط دقیق میان کارآفرینی و رشد اقتصادی، به علت عدم وجود رابطه مستقیم، دقیقا درک نشده است. در این راستا این مطالعه با هدف بررسی نقش کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان بازار انجام گردیده است. مسأله این است که آیا همبستگی مثبتی بین افزایش نرخ رشد اقتصادی و کار آفرینی وجود دارد؟ به بیان دیگر آیا کندی نرخ رشد اقتصادی کشور ها را می توان به توسعه نیافتگی کارآفرینی نسبت داد؟ در این چارچوب بررسی رابطه توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی اهمیت می یابد. بی تردید کارآفرینی موتور توسعه اقتصادی است که بدون آن هیچ کشوری نمیتواند به توسعه اقتصادی دست یابد. بنابراین آیا کارآفرینی اساسا برای رشد اقتصادی امر مفیدی محسوب می‌شود یا خیر؟ این تحقیق از جمله تحقیقات توصیفی- همبستگی است و از نظر طبقه بندی روش، از نوع پیمایشی (زمینه یابی) می باشد.

  کلید واژه: کارآفرینی- نرخ رشد اقتصادی- عدم اطمینان بازار

  1     فصل اول کلیات تحقیق

   

  1.1       مقدمه

  در جهان امروز کشورهای مختلف توجه خاصی در دانش مدیریت و اقتصاد به کارآفرینی اقتصاد مدار و کارآفرینان  می شود. هر چند کارآفرینی قدمتی به انداره تاریخ بشر دارد اما واژه کارآفرینی دیر زمانی پیش از آنکه مفهوم کلی کارآفرینی به زبان امروزی پدید آید، در زبان فرانسه ابداع شد. کارآفرین و کارآفرینی اولین بار مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت و تمامی مکاتب اقتصادی از قرن شانزدهم میلادی تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه های اقتصادی خود تشریح نموده اند. تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه ی اقتصادی از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه است . بر مبنای بیانیه ی جهانی کارآفرینی، یک هم بستگی قوی میان رشد اقتصاد ملی و سطح فعالیت کارآفرینانه ی ملی و سازمانی وجود دارد. هیچ عاملی را در اقتصاد، مهم تر از نرخ رشد اقتصادی نمی توان یافت که دلالت مستقیم بر افزایش رفاه اقتصادی بلندمدت یک ملت داشته باشد. رشد بالای اقتصادی و توسعه ی بهتر اقتصادی از جمله اهدافی است که همه ی اقتصادها به دنبال آن هستند و علت آن وجود منافع و مزایایی می باشد که رشد اقتصادی به ارمغان می آورد که مهم ترین آنها را می توان سطح بالاتر رفاه جامعه نام برد و این هدف نهایی سیاست گزاران هر کشوری است. کارآفرینی می تواند در زمینه ی پیشرفت جامعه و رشد اقتصادی به عنوان معیاری از آن مثمر ثمر بوده و گسترش آن به افزایش تولید و در نتیجه بالاتر رفتن سطح درآمد سرانه در جامعه بیانجامد. اما عدم اطمینان محیطی نیز که نتیجه غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات آینده محیط است معیار آینده نگری در تشخیص میزان تلاطم محیطی را با مشکل مواجه ساخته است؛ از این رو بسیاری از پژوهشگران به دنبال راه کارهای کاهش عدم اطمینان مسایل آینده به منظور اتخاذ تصمیمات استراتژیکی اثربخش هستند. بنابراین شناخت توانمندی های سازمان برای کاهش عدم اطمینان های محیطی در تصمیمات استراتژیکی امری بسیار ضروری و مهم است. تجربه نشان می دهد که اکثر کارافرینان اثربخش کسانی بوده اند که وقت خود را صرف تفکر در مورد نیازهای فعلی و روندهای آتی کار خود کرده اند. اما مشکل آنجاست که تجزیه و تحلیل آینده بیش از آنکه پاسخ به سوالات را در پی داشته باشد، موجب افزودن بر سوالات می شود. کارافرینانی که آگاهی کافی از شرایط داخلی و خارجی بازار داشته باشند و فعالانه عمل کنند، موفقیت بیشتری کسب خواهند کرد.  لذا ساماندهی این پژوهش بدین صورت می باشد که در فصل حاضر به کلیات پژوهش می پردازیم،  ابتدا مساله ی مورد نظر را تشریح می کنیم، پس از آن ضرورت و لزوم انجام تحقیق را ارائه می کنیم سپس سوال ها و اهداف تحقیق و در نهایت مفاهیم اساسی پژوهش ارائه می گردد.

  1.2       بیان مسأله

  از دلایل مهم در توجه به موضوع کارآفرینی تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و ایجاد اشتغال مولد است. بنابراین در جوامع امروزین لازم است انقلاب کارآفرینی رخ دهد به گونه ای که این انقلاب در قرن حاضر، اهمیتی به مراتب بیشتر از اهمیت انقلاب صنعتی دارد. زیرا این پدیده نوین، نقش موثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور ها ایفا می کند و در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار، دارای نقش کلیدی است. به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا، ایده ها، محصولات و خدمات همواره در حال تغییر می باشند.

  کارآفرینی فرایند پویایی در جهت افزایش و ایجاد سرمایه است و فراگرد شکار فرصت ها به وسیله افراد، بدون در نظر گرفتن منابع موجود در اختیار می باشد و در اصل بر این مهم استوار است که کارآفرینان به هنگام تصور فرصت های جدید، محدودیت های منابع جاری را نادیده بگیرند. در این میان با بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته، مشخص می شود که کارآفرینان در رشد اقتصادی و اشتغال زایی نقش زیادی داشته اند. ایجاد اندیشه کارآفرینی سبب می شود تا فرصتهای اشتغال در جامعه افزایش یابد و اشتغال، پیشرفت وتوسعه و افزایش نرخ اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد. (پور داریانی، 1385).

  تحولات و تغییرات سریع و شتابان جامعه بین المللی، گذر از جامعه سنتی به جامعه اطلاعاتی و همچنین تغییر اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، نیازمند راهکارهای مختلفی جهت فراهم کردن امکان افزایش نرخ رشد اقتصادی در جامعه می باشد. اهمیت نرخ رشد اقتصادی نشان دهنده ی این است که هر اقتصادی چگونه و در چه مدتی به رشد اقتصادی می رسد. در بین شاخص های رشد اقتصادی ، نرخ رشد تولید سرانه از اهمیت خاصی برخورداراست ، زیرا این نرخ تعیین کننده میزان درآمد سرانه یک کشور در آینده است .

  حال مسأله مهم این است که آیا همبستگی مثبتی بین افزایش نرخ رشد اقتصادی و کار آفرینی وجود دارد؟ به بیان دیگر آیا کندی نرخ رشد اقتصادی کشور ها را می توان به توسعه نیافتگی کارآفرینی نسبت داد؟ در این چارچوب بررسی رابطه توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی اهمیت می یابد. بی تردید کارآفرینی موتور توسعه اقتصادی است که بدون آن هیچ کشوری نمیتواند به توسعه اقتصادی دست یابد. در نظام اقتصادی توسعه یافته نوآوران، صاحبان فکر و ایده، سرمایه های اصلی یک بنگاه اقتصادی و از عوامل اصلی توسعه پایدار محسوب می شوند. کارآفرینان، پیشگامان موفقیت های تجاری در جامعه هستند. آن ها از نظر رهبری، مدیریت، نوآوری، کارایی، ایجاد شغل، رقابت، بهره وری و تشکیل شرکت های جدید، سهم مهمی در رشد اقتصادی دارند(حیدرپور، 1389).

  از طرفی مساله مهم دیگری تحت عنوان ارزیابی از فرصت مطرح می شود. ارزیابی فرصت ها یکی از ابعاد حیاتی کنش کارافرینی می باشد و به کارافرین اجازه ارزیابی بازده محصول یا خدمت را در مقایسه با منابع مورد نیاز می دهد. نقش محوری در ارزیابی فرصت های کسب کار برعهده فرد کارافرین است که فرصت های کشف شده را ارزیابی و سبک و سنگین می کند و نتیجه آن به وجود آمدن نتایجی است که به نوبه خود مورد ارزیابی افراد دیگر (سرمایه گذاران مخاطره پذیر) در سازمان های سرمایه گذار (یا شبکه ها)  قرار می گیرند. از طرفی وقتی سازمانی، محصول جدیدی را به بازار ارائه می کند، از عدم اطمینان نسبت به پذیرش این محصول توسط بازار اطلاعی ندارد از طرف دیگر  هم ارزیابی فرصت به دلیل رایج بودن عدم اطمینان بازار بالا، اطلاعات پایین و نیاز به تصمیم گیری سریع، اهمیت بیشتری می یابد. سوال اینجاست که آیا راه حل بهینه ای برای مدیریت عدم اطمینان بازار در کسب و کار وجود دارد؟ می توان اصولی را تعریف کرد که به بهینه کردن عملکرد سازمان ها در شرایط عدم اطمینان کمک کنند. برای این منظور می توان عدم اطمینان و منابع و عوامل تأثیرگذار بر آن را شناسایی کرد و ماهیت تصمیمات استراتژیک، فرآیند تصمیم گیری استراتژیک و عدم اطمینان هایی که در تصمیمات استراتژیک رخ می دهند را مشخص کرد و به استراتژی های کاهش آن پرداخت.

  1.3       اهمیت و ضرورت

  در عصر حاضر که با افزایش جمعیت، جوامع و سازمان ها به سرعت در حال گسترش و پیشرفت هستند و در پی آن، پیچیدگی آن ها نیز رو به فزونی است، کارآفرینی در یک تعامل چند سویه یعنی هم در مفهوم ایجاد اشتغال، هم در مفهوم ایجاد تحول از راه نوآوری ها و بهبود فرایندها و هم به عنوان عامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی، به شدت مورد نیاز است. حتی می توان بحث کارآفرینی را در عصر مدرن امروزی یکی از اصلی ترین راهبردهای بنیادی هر کشور محسوب کرد. یکی از معیارهای مهم تمایز کشورهای توسعه یافته و جهان سوم را می توان در میزان کارایی و عملیاتی کردن کارآفرینی در مفاهیم مختلف آن برشمرد. سرعت تغییرات کنونی به گونه ای است که شناسایی و پیش بینی تغییرات از حالت یکنواخت و همسان خارج شده و تجارب و دستاوردهای گذشته الزامی در تضمین موفقیت آینده نیست. یعنی می توان گفت عصر حاضر، عصر عدم تداوم و عدم پیش بینی و انقیاد است و حاکم شدن این انگاره در اساس تغییرات جوامع امروزی، این جوامع را بیش از پیش به سوی خلاقیت و نوآوری و پذیرش تفاوت و تغییر سوق داده است که می توان این مهم را در میزان کارآفرین بودن آن ها یافت (ناهید، 1388).

  از مهمترین ویژگی های جهان امروز، افزایش پیچیدگی و رقابت است. سازمان های امروزی در محیطی پیچیده و درعین حال پویا فعالیت می کنند. به منظور بهره گیری از ظهور فرصتهای کسب و کارو باقی ماندن در عرصه رقابت، شرکت ها مجبور به اتخاذ استراتژی های نوآورانه هستند تا بتوانند پاسخگوی تغییرات سریع نیازهای مشتریان و همچنین عدم اطمینان های محیطی و بازار باشند. شرایط پیچیده و پویای محیط امروزی اهمیت به کار گیری فن آوری های نوین و کارآمد در سازمان ها را انکار ناپذیر می نماید(صوفیه، 1390). 

  یکی از عواملی که در کنار کار و سرمایه به عنوان منبع رشد و توسعه اقتصادی مطرح است، وجود کارآفرینان با ویژگیهای پیش برنده ای مانند خلاقیت و نوآوری هستند. گسترش روحیه کارآفرینی و تربیت و پرورش کارآفرینان در جامعه اثر مطلوبی بر رشد اقتصادی و اجتماعی دارد. چرا که کارآفرینان با استفاده صحیح از امکانات اقتصادی و خلق فرصتهای تجاری جدید موجب بهبود عملکردبنگاه هایی تولیدی و خدماتی می شوند. امروزه سازمان ها نمی توانند با دل بستن به توان بالای تولیدی و اجرای چند طرح ابتکاری ساده بر رقبای منعطف، نوآور، فرصت گرا و کم هزینه فایق آیند. بنابراین سازمان ها باید شرایطی را فراهم کنند که کارکنان و مدیران بتوانند استعداد و خلاقیت خودشان را بارور کنند و به راحتی فعالیتهای نوآورانه خود را در جهت موفقیت سازمان به اجرا درآورند. کارآفرینان با مهارتی که در تشخیص فرصت ها و موقعیت ها و ایجاد حرکت در جهت توسعه موقعیت ها دارند، پیشگامان حقیقی در تحقق این اهداف محسوب می شوند.

   

  1.4       اهداف تحقیق

  هدف اصلی از این تحقیق عبارت است از

  بررسی نقش کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان بازار.

  اهداف فرعی:

  بررسی دلایل توجه به کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تأکید بر شرایط عدم اطمینان بازار.

  بررسی غایت اصلی و نهایی کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تأکید بر شرایط عدم اطمینان بازار.

  بررسی ویژگی ها و مهارتهای کارآفرین در نرخ رشد اقتصادی با تأکید بر شرایط عدم اطمینان بازار.

  بررسی شرایط عدم اطمینان بازار در فرآیند کارآفرینی و نرخ رشد اقتصادی.

   

  1.5       فرضیات تحقیق

  فرضیه اصلی تحقیق به صورت زیر بیان می شود

  کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی نقش مهمی را ایفا می کند.

  فرضیات فرعی

  غایت اصلی و نهایی کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی موثر است.

  ویژگی ها و توانایی های کارآفرین در نرخ رشد اقتصادی نقش مهمی را ایفا می کند.

  شرایط عدم اطمینان بازار بر فرآیند کارآفرینی موثر است.

   

  1.6       سوالات تحقیق

  سوال اصلی تحقیق عبارت است از

  کارآفرینی چه نقشی در نرخ رشد اقتصادی با تأکید بر شرایط عدم اطمینان بازار دارد؟

  سوالات فرعی

   دلایل توجه به کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تأکید بر شرایط عدم اطمینان بازار چیست؟

   غایت اصلی و نهایی کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تأکید بر شرایط عدم اطمینان بازار چیست؟

  ویژگی ها و مهارت های کارآفرین در نرخ رشد اقتصادی با تأکید بر شرایط عدم اطمینان بازار چیست؟

   شرایط عدم اطمینان بازار چه تأثیری بر کارآفرینی و نرخ رشد اقتصادی دارد؟

   

  1.7       اصطلاحات و مفاهیم تخصصی

  در این بخش به تعریف مفاهیم پرکاربرد تحقیق و تدقیق آن ها می پردازیم، از جمله ی این مفاهیم عبارتند از: کارافرینی -  رشد اقتصادی-  عدم اطمینان بازار- سرمایه گذاری. تعریف این واژگان در روشن تر کردن مسیر تحقیق ما را یاری می کنند.

   

  Abstract

  Today, entrepreneurship and new businesses are considered as the engines of economic growth. Many governments including developed, developing and underdeveloped are trying to increase entrepreneurship in their macro-policies. Since there is no direct relation between entrepreneurship and economic growth, the exact relation between entrepreneurship and economic growth is not fully understood. The extant paper aims at studying the role of entrepreneurship in economic growth while focusing on uncertain condition of the market. The question is whether there is a positive correlation between increase in economic growth rate and entrepreneurship. In other words, the question is whether slow economic growth of countries can be attributed to not being developed. To this end, studying the relation between development of entrepreneurship and economic growth is of great importance. Undoubtedly, entrepreneurship is the engine of economic development and without it no country can achieve economic development. Is entrepreneurship useful for economic growth or not? This research is a descriptive-correlative research. Also, according to the categorization of the method, it is a survey research.

  Keywords: entrepreneurship, economic growth rate, market uncertainty

   

 • فهرست:

  چکیده................................................................................................................................................................

  1فصل اول کلیات تحقیق. 7

  1.1مقدمه 8

  1.2بیان مسأله 10

  1.3اهمیت و ضرورت.. 11

  1.4اهداف تحقیق. 13

  1.5فرضیات تحقیق. 13

  1.6سئوالات تحقیق. 14

  1.7اصطلاحات و مفاهیم تخصصی. 15

  2فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 29

  2.1مقدمه 30

  2.2سابقه کارآفرینی در ایران. 31

  2.2.1ضرورت کارآفرینی در کشور 32

  2.3مفهوم و ماهیت کارآفرینی. 34

  2.3.1کار آفرینی درون سازمانی. 37

  2.3.2فرایند تصمیم گیری کار آفرینانه 38

  2.3.3فرایند کار آفرینانه 40

  2.3.4نقش کار آفرینی در توسعۀ اقتصادی. 41

  2.3.5کارافرینی و نقش دولت.. 43

  2.3.6دلایل توجه دولت به کارآفرینی. 44

  2.3.7راهکارهای ساختاری توسعه کارآفرینی در ایران. 45

  2.3.8راهکارهای زمینه ای توسعه کارآفرینی در ایران. 47

  2.3.9راهکارهای ساختاری توسعه کارآفرینی در ایران. 47

  2.3.10راهکارهای توسعه کارافرینی توسط دولت.. 49

  3.شرکت‌های سهامی متشکل از صنایع کوچک.. 52

  2.3.11کارآفرینی و توسعه نقش اقتصادی بخش خصوصی در ایران. 55

  2.3.12ابعاد فرهنگی- اجتماعی و انواع فعالیت کارآفرینی. 56

  2.3.13مراحل شکل‌گیری حرکت کارآفرینی. 57

  2.3.14موانع حرکت کارآفرینی در ایران. 58

  2.3.15راهبردهای توسعه کارآفرینی در کشور 62

  2.3.16کارآفرینی و رشد اقتصادی. 64

  2.3.17محیط و کارآفرینی. 69

  2.3.18سرمایه گذاری. 70

  2.3.19نااطمینانی شرایط بازار 71

  2.3.20نقش سود 72

  2.3.21آینده سرمایه گذاری. 75

  2.4پیشینه تحقیق. 76

  2.4.1پیشینه تحقیق داخلی. 76

  2.4.2پیشینه تحقیق خارجی. 78

  3فصل سوم بررسی روند متغیرها 81

  3-1-مقدمه                                                                                                               82

  3-2- روش تحقیق                                                                                                    84

  3-3- روش های جمع آوری اطلاعات                                                                             85

  3-4- ابزار گردآوری اطلاعات                                                                                       87

  3-5- متغیر های تحقیق                                                                                               87                                                                                                      

  3-6- جامعه ی آماری                                                                                                  88

  3-7- نمونه ی آماری                                                                                                   88

  3-8- روش تعیین حجم نمونه                                                                                        91

  3-9-ابزار گردآوری اطلاعات                                                                                          92

   

  4فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 99

  4.1مقدمه 100

  4.2.1نتایج توصیفی تحقیق ( جداول یک بُعدی ) 101

  4.3آمار استنباطی. 107

  5فصل پنجم نتیجه گیری  124

  5.1مقدمه 125

  5.2نتیجه گیری. 126

  منابع.........................................................................................................................................................

   

  منبع:

  پور داریانی، احمد، 1385، مبانی کارآفرینی، انتشارات فراندیش.

  حیدرپور، افشین، 1389، کارآفرینی، دانش و رشد اقتصادی، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک.

   دانایی فرد، حسن، 1381، نقش دولت در ارتقای کارافرینی، رویکرد تطبیقی، مدیریت و توسعه، ش 13، ص 90

  رجوعی، مرتضی، 1391، مدیریت عدم اطمینان در تصمیمات استراتژ کی، فصل نامه تخصصی مدیریت دانشگاه امام رضا.

  رستمی، مرضیه، فیض بخش، علی رضا، 1392، ارائه گونه شناسی از فرصت های کارافرینی براساس منشاء و فرایند شکل گیری آن ها، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هفتم، ش 37، ص 1-32.

  زالی، محمدرضا، رضوی، سید مصطفی، یدالهی، جهانگیر، کردنائیج، اسدالله، 1389، ارزیابی وضعیت کارافرینی در ایران، چاپ اول، تهران: موسسه کار و تامین اجتماعی.

  سلمانی، بهزاد، 1388،توسعه مالی و رشد اقتصادی کشور : مورد کشورهای در حال توسعه، فصلنامه اقتصاد مقداری ،بررسی های اقتصادی سابق،، دوره6 ، شما ره4.

  سیدی، محمد، تقی خانی، امیر، 1390، موانع توسعه کارافرینی و نقش دولت در تسهیل توسعه کارافرینی، کارو جامعه، ش 135، ص 76

  صوفیه، جمال، 1390، کارآفرینی فناورانه، ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات شماره 90.

  فیض بخش، علی رضا، تقی یاری، حمیدرضا، 1390، کارافرینی ، جلد اول، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، ص 9-18-22-47

  ماتئوت، سیمونه، فتحی، محمد علی، 1388، سرمایه گذاری ثابت در شرایط عدم اطمینان مالی، دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.

  مردیت، جفری، نلسون، رایت، نک، فیلیپ، 1384، کارافرینی، انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی، چاپ ششم. 

  ناهید، مجتبی، 1388، چیستی و چرایی کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی در یک نگاه، مجله بررسی های بازرگانی شماره 34.

  نیری، مریم، 1389، ارتباط بین بازاریابی و کارآفرینی. پایگاه مجلات تخصصی نورمگز.

   

   

   

   

  A developed version of this process can be found in howard H. Stevenson, Michael J. Roberts, and H. Irving Grousbeck, new Businessventure and  the entrepreneur,1985. Pp.16-23

  Albert Shapero, entrepreneurship and economic development (Wisconsin: project ISEED), LTD., the center for Venture  management , Summer 1975,p187

  Bo, H., & Sterken, E. (2007). Attitude towards risk, uncertainty, and fixed investment. North American Journal of Economics and Finance, 18, 59–75.

  Dunken.M, (1972), environmental uncertainty: the construct and its application, administrative Science Quarterly, Vol.20, No.4, pp: 613-629.

  Hafer, R. W. (2013). Entrepreneurship and state economic growth. Journal of Entrepreneurship and Public Policy, 2(1), 67-79.

  Joseph Schumpeter, can capitalism Survive? (new york: Harper & Row, 1952), p72.

  Lorch .R, lawrence. L, (1967), Stategic management of uncertainty, Academy of management Review, Vol.11, No4, pp: 777-790.

  Richard T, Ely and  Ralph H. Hess, outlines of economins, 6th ed.(new york: MacMillan, 1937), p.488.

  Robert C. Rostadt, entrepreneurship (dover, MA: Lord publishing co., 1984), p28.

  Sarasvathy, S. D., Menon, A. R., & Kuechle, G. (2013). Failing firms and successful entrepreneurs: Serial entrepreneurship as a temporal portfolio. Small business economics, 40(2), 417-434.

  This definition is modified from the definition first developed for the woman entrepreneur. See Robert  D. Hisrich and canadida G. Brush, the woman entrepreneur: starting, financing, and managing a successful New Business(Lexington, MA: 1985), p.18

  This material is taken from an article by the author in Robert D. hisrich, ed., entrepreneurship, intrapreneurship, and venture capital: the foundation of economic renaissance 1986, pp. 71-104.

  Zhou, W. (2014). Regional institutional development, political connections, and entrepreneurial performance in China’s transition economy. Small Business Economics, 1-21


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی نقش کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان بازار, مقاله در مورد پایان نامه بررسی نقش کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان بازار, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نقش کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان بازار, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی نقش کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان بازار, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی نقش کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان بازار, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نقش کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان بازار, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نقش کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان بازار, پروژه درباره پایان نامه بررسی نقش کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان بازار, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی نقش کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان بازار, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نقش کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان بازار, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نقش کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان بازار, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نقش کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان بازار, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی نقش کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی با تاکید بر شرایط عدم اطمینان بازار

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت بازرگانی(بازاریابی) چکیده: بی­شک شرکت­های کوچک و متوسط تأثیر انکارناپذیری بر اوضاع اقتصادی هرکشوری دارد. این شرکت­ها، بخش عمده­ای از موفقیت خود را مرهون بکارگیری کارآفرینی در سازمان­های خود می­باشند. این ویژگی سبب شده تا آن­ها، وظایف محوله­شان را به شیوه­های متفاوتی انجام دهند. یکی از این وظایف، بازاریابی­ است که صاحبان این بنگاه­ها سعی ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A) گرايش"تحول" پاييز93 چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين م

براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مهندسي صنايع تير ماه  1394 چکيده بازار رقابت شديد بانک­ها و تاسيس موسسات مالي و بانک­هاي خصوصي جديد در ايران، بانک­ها را ملزم مي­کند هر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی (M. A) چکیده بر اساس تحقیقات تجربی و نظریات مطرح شده، بازاریابی شامل سه اصل اساسی و مهم می باشد: ایجاد ارزش برای مشتری، ایجاد مزیت رقابتی و تمرکز بر خواسته ها و نیازهای مشتریان. وظیفه بازاریابی ایجاد ارزشی بیش از رقبا برای مشتریان است. دانش ضمنی دانشی است که نمی تواند نوشته شود و تنها می تواند با استفاده‎ی فرآیند دادن و بردن انتقال ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی چکیده پیاده سازی و اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری مستلزم طراحی و تدوین صحیح اهداف و استراتژی ها با ساختار، فرهنگ (یا نیروی انسانی) و تکنولوژی سازمانی می باشد. با اینکه تحقیقات زیادی در خصوص دلایل عدم موفقیت سازمان ها در اجرای برنامه ها و استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری صورت گرفته است اما تحقیقات ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی چکیده پژوهش صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست، امروزه بانک ها درکشورهای پیشرفته به عنوان راه گشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند. در بانکداری نوین مولفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی و صادرات چکیده هدف تحقیق حاضر شناخت رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد وظیفه ای مدیران ارشد در شرکت نفت استان اردبیل می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان رسمی،پیمانی و قراردادی شرکت نفت اردبیل می باشد که با توجه به جدول مورگان ازتعداد 170نفر، تعداد 118 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب گردید. برای ...

رساله برای دریافت مدرک دکتری تخصصی (Ph.D.) چکیده بیان مساله هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. مساله اصلی در این انجام این تحقیق نیز وجود تشدید روز افزون در فضای رقابتی و اعمال تحریم‌های بین المللی بوده که در نهایت توجه به شراکت‌های استراتژیک بین مؤسسات خدمات مالی بویژه در حوزه صنعت بیمه و ...

چکیده: گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک طرف و فشارهای رقابتی و نیز انتظارات در حال تغییر مشتریان از طرف دیگر بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات را برای کلیه صنایع، سازمانها و کسب و کارها بیش از پیش ضروری کرده است . بیمه الکترونیکی به عنوان بخشی از تجارت الکترونیک و موجی که کمتر از انقلاب صنعتی نیست در دنیا از رشد بی سابقه ای برخوردار است و بیمه و به طور کلی موسسات ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت مالی چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین هموارسازی سود و بازده سهام در شرایط عدم اطمینان محیطی است. همچنین در این تحقیق پایداری سود شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی سود کرده اند در شرایط عدم اطمینان محیطی بررسی شده است. در این تحقیق شاخص هموارسازی سود برای 74 شرکت نمونه اندازه گیری شده است. ...

ثبت سفارش