پایان نامه بینامتنیت قرآن و دفتر اول ، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

word 728 KB 31555 335
1393 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۹۱,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • زبان و ادبیات فارسی

  پایان­نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد

  چکیده

  یکی از روش‌های بررسی متون، مطالعه‌ ی بینامتنی آن است. بینامتنی یعنی خوانش متن با توجه به متون دیگر و مبتنی براین اندیشه است که متن، نظامی بسته و مستقل نیست و خواسته یا ناخواسته با متون دیگر ارتباط دارد. نظریه‌ی‌ بینامتنی در اواخر دهه‌ی شصت میلادی توسط ژولیا کریستوا در خلال بررسی‌هایی که بر آراء و افکار میخائیل باختین داشت، ارائه شد و توسط نظریه‌پردازانی چون ژرار ژنت پرورش یافت. مثنوی معنوی مولانا از جمله آثار ارزشمند و مهم زبان فارسی به شمار می‌رود. مولوی، به واسطه‌ی آشنایی با قرآن کریم  بی‌شک در سخنان خویش از نصّ آن تأثیر پذیرفته است. بینامتنی در آثار او، در اشکال مختلفی دیده شده است. در این نوشتار برآنیم با  بررسی اشعار سه دفتر اول مثنوی؛ مفردات و عبارات قرآن کریم و نیز داستان‌ها و شخصیت‌های قرآنی و به طور کلی تمامی جلوه‌های بینامتنی قرآن ومثنوی را براساس نظریه ژنت مورد بررسی قرار دهیم. براساس نتایج این بررسی‌ها، مولانا از تمام وجوه بینامتنیت ژنت استفاده کرده است ولی بینامتنیت ضمنی از انواع دیگر بینامتنیت بارزتر است.

   

  کلمات کلیدی: بینامتنیت، ژرار ژنت، قرآن کریم، مثنوی معنوی(دفتر اول، دوم و سوم)، مولوی.

   

  فصل اوّل

  کلیّات تحقیق

   

  مقدمه و کلیات

  مقدمه

  کتاب آسمانی قرآن کریم بنای فرهنگ جوامع اسلامی است بنابراین انعکاس زیبایی‌های لفظی و معنوی آن در جنبه‌های مختلف هنر و اندیشه‌ مسلمانان مسلّم و آشکار است.

  استفاده از آیات و مضامین قرآنی، منبعی مهم و الهام بخش شاعران و نویسندگان مختلف بوده و هست به طوری‌که استفاده از آن را به صورت‌های مختلف در اشعار کهن و نو می‌توان یافت. کمتر شاعر مسلمان ایرانی را می‌توان دید که در دیوان خود، تلمیحی به آیات قرآنی نداشته، یا اقتباس و تضمینی از آن‌ها نکرده باشد.

  دین و موضوعات آن جایگاهی ویژه در ادب فارسی داشته است. «پیشینه‌ی بهره‌گیری و اثرپذیری سخنوران پارسی از قرآن و حدیث به آغاز پیدایی و پاگیری شعر فارسی یعنی نیمه‌های سده‌ی سوم می‌رسد.» (راستگو، 1376: 6) درجه‌ی این تأثیرپذیری به گونه‌ای بیش از یک تلمیح و اقتباس است. این تأثیر پذیری تا آنجاست که بسیاری از آثار بدون فهم قرآنی قابل قرائت نیست.

  مولانا جلال الدین محمد بلخی ، عارف نام آور و شاعر پارسی سرا در مجموعه آثار خویش و بویژه در مثنوی معنوی به قرآن و آیات آن توجه و نگاهی خاص و ویژه دارد. در مثنوی معنوی مولوی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به قرآن استناد شده است. بیت بیت مثنوی آنچنان آمیخته به آیات قرآنی است که می‌توان گفت که مثنوی معنوی مولوی نوعی تفسیر از قرآن کریم است.

  مولوی از قرآن ضمن کاربرد هنرمندانه، بهره‌ای معرفت شناسانه دارد و با صنایع ادبی چون تلمیح، تضمین، استناد، تحلیل، اقتباس، تمثیل، استعاره و حتی ارائه ترجمه یا تفسیر منظوم آیات قرآن، مبانی و مبادی معرفتی خویش را بیان می‌کند.

  این نوشتار در پنج فصل تدوین شده است:

  در فصل اول کلیات که شامل مقدمه، بیان مسأله، ضرورت و هدف تحقیق، پیشینه تحقیق و.... است بیان شده است.

  فصل دوم بنیاد نظری پژوهش است و در آن به بیان مسائلی چون ادبیات و زبان، متن و رابطه متن با متون دیگر، بینامتنیت، پیشینه و تعاریف آن، ژرار ژنت و نظریه بینامتنیت او و... پرداخته شده است.

  در فصل سوم مباحثی چون مولوی، زندگی افکار و آثارش، مثنوی، قرآن کریم و ارتباط مثنوی با قرآن مطرح می‌شود.

  فصل چهارم، به تحلیل وبررسی روابط بینامتنی قرآن و مثنوی از دیدگاه نظریه ژنت می‌پردازد و انواع بینامتنیت صریح، غیرصریح و ضمنی را در سه دفتر اول مثنوی بررسی می‌کند.

  فصل پنجم فصل پایانی این نوشتار است و نتایج حاصل از این پژوهش بیان می‌شود. در پایان نیز منابع و مآخذ مورد استفاده در این پژوهش بیان می‌شود.

   

  بیان مسأله

  مولوی کتاب خود را مثنوی نامیده‌ است. مثنوی نام یکی از قالب‌‌های شعری است. مولوی در آغاز دفتر اول، دوم، سوم و چهارم و در ابیات آغازین دفتر ششم، کتاب خود را به همین نام خوانده است:

  پیش کش می‌آرمت ای معنوی          قسم سادس در تمام مثنوی

  شش جهت را نور ده زین شش صحف          کَی یَطوف حَوله مَن لم یطُف

  (6/3-4)

  مثنوی امروزه با ترجمه‌ها و اقتباس‌های انجام شده، یکی از اسطوره ‌متن‌های مهم ادبیات فارسی محسوب می‌شود. موضوع پیوستگی و ارتباط متنی و بینامتنی در مورد مثنوی نیز همچون دیگر آثار بزرگ همواره مورد توجه محققان بوده و نظریه‌های گوناگون را در این زمینه در پی داشته است.

  ارتباط بینامتنی مثنوی با قرآن کریم، که قرآن پارسی نامیده می‌شود، برای فهم آن لازم و ضروری‌ است.

  منظور از ارتباط بینامتنیت مثنوی با قرآن ارجاعات قرآنی  است که مولانا به طور مستقیم و غیرمستقیم در متن مثنوی به بیان آن‌ها می‌پردازد. ژرار ژنت در بحث خود از روابط متنی به یک مجموعه از تقسیم‌بندی ها اشاره می‌کند از جمله: بینامتنیت، ترامتنیت، فرامتنیت، سرمتنیت و بیش متنیت که هر کدام گونه‌ای از ارتباط متون با هم را تعریف می‌کند.

  ما با توجه به نظریه بینامتنیت ژنت به دنبال تعیین جایگاه و توصیف اهمیت قرآن در شکل‌گیری مثنوی معنوی مولوی و جایگاه معرفت شناختی و حیاتی آن هستیم. ما برآنیم که نشان دهیم اهمیت یک متن همچون مثنوی معنوی می‌تواند با توصیف واحد‌های بنیادی که آن متن و روابطش را با متن‌های دیگر شکل می‌دهد کاملاً توضیح داده شود.

   

  پرسش های تحقیق

  سؤالاتی که ما در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به آنیم عبارتند از:

  منظور از بینامتنیت مثنوی با قرآن چیست؟

   مولوی در سه دفتر اول مثنوی معنوی تا چه میزان از قرآن کریم بهره برده است؟

  استفاده مولوی از آیات و مفاهیم قرآنی در سه دفتر اول مثنوی به چه صورت است؟

   

  فرضیه‌های تحقیق

  پاسخ‌های احتمالی نگارنده در ابتدا به پرسش‌های تحقیق به صورت زیر است:

  1-منظور از ارتباط بینامتنیت مثنوی با قرآن ارجاعاتی است که مولوی به طور صریح، غیرصریح و یاضمنی، آگاهانه یا ناآگاهانه، در متن مثنوی به قرآن کریم می‌دهد.

  2-مولوی به عنوان یک عارف دیندار از قرآن بسیار تأثیر پذیرفته است و قرآن در اشکال مختلفی

  در اثرش رخ نمایانده است و او از انواع روابط و ارجاعات، الهام‌پذیری مولوی از مفردات و عبارات قرآن، داستان‌ها و شخصیت‌های قرآنی و دیگر مظاهر بینامتنیت در هرسه دفتر مثنوی بسیار بهره برده است.

  3-گمان ما براین است که او از سه نوع بینامتنیت یعنی بینامتنیت صریح و لفظی، بینامتنیت غیرصریح و بینامتنیت ضمنی در هرسه دفتر مثنوی استفاده کرده است و بهره‌گیری از قرآن کریم در مثنوی و آثاری از این دست اتفاقی نبوده است و انگیزه‌ی مؤلف از به وجود آوردن عمده‌ی چنین مجموعه‌ای از روابط بینامتنی، ایجاد یک نظام معنایی در جهت رسیدن به مفهومی عرفانی در متن است.

   

  ضرورت و اهمیت تحقیق

  مثنوی معنوی مولوی از جمله آثار ارزشمند و مهم زبان فارسی به شمار می رود. مولوی، به واسطه‌ی آشنایی با قرآن کریم بی‌شک در سخنان خویش از نصّ قرآن تأثیر پذیرفته است. در باب مثنوی، از دیدگاه مختلف، کارهای بی‌شمار و دقیقی صورت گرفته است. اینک بایسته است که با رویکرد مطالعاتی نو که در دهه‌های اخیر شکل گرفته و مورد استفاده بسیاری از محققان در عرصه‌ی مطالعات ادبی قرارگرفته است، متن گران‌سنگ مثنوی را مورد پژوهش قرار دهیم.

   

   

  Abstract:

   

  Intertextuality studying is one of the methods of studying a text. Intertextuality means reading a text with regard to other texts, and it is based on the thought that a text is not a closed and independent system, and it relates to other texts intentionally or unintentionally. Intertextuality theory was proposed by Julia Kristeva while reviewing Mikhail Bakhtin’s ideas and thoughts in the late 1960s, and it was developed by theorists like Gerard Gennete. Rumi’s Masnavi-Ma’navi is one of the most valuable and important works in Persian language. Because of his familiarity with Quran, Rumi undoubetly was affected by its virtue in his own way of speaking. Intertextuality in his works is visible in different forms. Through reading the first three volumes of Masnavi, the article aims to study words and phrases, and also stories and characters of the Holy Quran, and generally all intertextuality expression of Quran and Masnavi based on Gerard Genet’s theory. According to the result of the reviews, Molana has used all aspect of Gennete’s intertextuality theory, however, implicit intertextuality is more obvious than other types.

   

  Keywords: intertextuality, Gerard Genette, The Holy Quran, Masnavi-Ma’navi (first and second and third volume), Rumi.

   

  Fatemeh jahandide Sarajari

 • فهرست:

  صفحه

  چکیده......................................................................................................................................... 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه ................................................................................................................................................................. 3

  بیان مسأله .......................................................................................................................... 5

  پرسش‌های تحقیق ............................................................................................................. 6

  فرضیه‌های تحقیق............................................................................................................... 6

  ضرورت و اهمیت تحقیق ................................................................................................. 7

  اهداف تحقیق ....................................................................................................................7

  پیشینه‌ی تحقیق .................................................................................................................. 8

  محدوده‌ی تحقیق ............................................................................................................... 8

  روش تحقیق ...................................................................................................................... 9

  فصل دوم- بنیاد نظری (مبانی بینامتنیت)

   

  2-1  ادبیات و زبان .................................................................................................................. 11

  2-2 متن.................................................................................................................................... 14

  2-3  رابطه متن با متون دیگر ................................................................................................... 16

  2-4  بینامتنیت .......................................................................................................................... 18

  2-4-1  پیشینه‌ی بینامتنیت ....................................................................................................... 18

  2-4-2  تعریف بینامتنیت ......................................................................................................... 20

  2-5  معرفی ژرار ژنت ............................................................................................................. 24

  2-6  نظریه‌ی ژنت ................................................................................................................... 26

  نمودار 1: ترامتنیت ژنت در یک نگاه ....................................................................................... 31

  فصل سوم: معرفی مولوی

  3-1  مولوی ............................................................................................................................. 35

  3-1-1  زندگی مولوی ............................................................................................................ 35

  3-1-2  آثار مولوی .................................................................................................................. 38

  3-2  مثنوی معنوی مولوی ...................................................................................................... 40

  3-3  قرآن کریم ....................................................................................................................... 42

  3-4 قرآن و مثنوی ................................................................................................................... 44

  فصل چهارم: تحلیل بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی

  4- تحلیل بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت.......................... 49

  4-1 بینامتنیت صریح و لفظی قرآن کریم و مثنوی معنوی.......................................................51

  4-1-1 بینامتنیت صریح و لفظی قرآن کریم و دفتر اول مثنوی معنوی.................................... 51

  4-1-2 بینامتنیت صریح و لفظی قرآن کریم و دفتر دوم مثنوی معنوی.....................................83

  4-1-3 بینامتنیت صریح و لفظی قرآن کریم و دفتر سوم مثنوی معنوی...................................116

  4-2 بینامتنیت غیرصریح قرآن کریم و مثنوی معنوی..............................................................142

   بینامتنیت غیر صریح قرآن کریم و دفتر اول مثنوی معنوی..........................................142

  بینامتنیت غیر صریح قرآن کریم و دفتر دوم مثنوی معنوی...........................................168

  4-3 بینامتنیت ضمنی قرآن کریم و مثنوی معنوی...................................................................213

  4-3-1  بینامتنیت ضمنی قرآن کریم و دفتر اول مثنوی معنوی...............................................214

  4-3-2 بینامتنیت ضمنی قرآن کریم و دفتر دوم مثنوی معنوی................................................274

  4-3-3 بینامتنیت ضمنی قرآن کریم و دفتر سوم مثنوی معنوی..............................................313

  فصل پنجم: نتایج تحقیق و ارائه‌ی پیشنهاد

  5-1  نتیجه‌گیری .................................................................................................................... 363

  5-2  ارائه پیشنهاد .................................................................................................................. 365

  منابع

  الف)منابع فارسی .....................................................................................................................365

  ب)منابع انگلیسی.......................................................................................................................369

  چکیده انگلیسی ................................................................................................................ 

  منبع:

  قرآن کریم

  آفی، نوئل مک (1384). ژولیا کریستوا، ترجمه‌ی مهرداد پارسا، نشر مرکز.

  آلن، گراهام (1392). بینامتنیت، ترجمه پیام یزدان‌جو، چاپ چهارم، تهران: نشر مرکز،

  احمدی، بابک (1391). ساختار و تأویل متن، چاپ چهاردهم، تهران: نشر مرکز.

  احمدیان، عبدالله (1382). قرآن شناسی، تهران: نشر احسان.

  انوری، حسن (1382). فرهنگ سخن، تهران: انتشارات سخن.

  ایازی، محمد علی (1381). قرآن اثری جاویدان، رشت: انتشارات کتاب مبین.

  ایبرمز، ام.اچ. (1388). فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی، ترجمه سعید سبزیان، تهران: رهنما

  تودوروف، تزوتان (1377). منطق گفتگویی میخائیل باختین، ترجمه داریوش کریمی، تهران: نشرمرکز.

  ........................... (1382). بوطیقای ساختارگرا، ترجمه محمد نبوی، چاپ دوم، تهران: نشر آگه.

  حجازی، بنفشه (1382). ادبیات کودکان و نوجوانان، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

  حسینی، حسن (1386). گنجشک و جبرئیل، تهران: نشر افق

  خرمشاهی و مختاری، بهاء الدین و سیامک (1382). قرآن و مثنوی، تهران: نشر قطره

  داد، سیما (1378). فرهنگ اصطلاحات ادبی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات مروارید

  دهخدا، علی اکبر (1372). لغت نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

  راستگو، سیدمحمد (1376). تجلی قرآن وحدیث در شعر فارسی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت

  رستگار، منصور (1380). انواع نثر فارسی، تهران: انتشارات سمت

  رنجبر، احمد (1391). زبان و زبان گونه‌ها، کرمانشاه: باغ نی

  زرین کوب، عبدالحسین (1364). سرّنی، تهران: انتشارات علمی

  ................................ (1373)، با کاروان حله، چاپ ششم، تهران: انتشارات علمی

  ................................. (1374). آشنایی با نقد ادبی، تهران: انتشارات سخن.

  ................................ (1380). پله پله تا ملاقات خدا، چاپ هفدهم، تهران: انتشارات علمی.

  زمانی، کریم (1382). میناگر عشق، تهران: نشر نی.

  .................. (1390). شرح جامع مثنوی معنوی، چاپ هجدهم. تهران، نشر اطلاعات.

  ژنت، ژرار (1391). آرایه‌ها، ترجمه آذین حسین‌زاده، تهران، نشرقطره

  ............... (1392). تخیّل و بیان (نقد زبانشناختی)، ترجمه الله شکر اسداللهی تجرق، تهران: سخن.

  سجودی، فرزان (1382). نشانه شناسی کاربردی، تهران: نشرقصه

  سلیم، غلامرضا (1361). آشنایی با مولوی، با مقدمه غلامحسین یوسفی، تهران: انتشارات توس.

  سیدی، حسین (1389). تأویل قرآن در مثنوی، تهران: سخن.

  شفیعی کدکنی، محمّدرضا (1390). صور خیال در شعر فارسی، تهران: انتشارات آگاه

  شمیسا، سیروس (1378)، گزیده غزلیات مولوی، تهران: نشر و پژوهش دادار

  صادقی تهرانی، محمد (1388). تفسیر ترجمان فرقان ،جلد اول، قم: انتشارات شکرانه

  صالحی، سیدعلی (1386). قمری غمخوار در شامگاه خزانی، تهران: انتشارات نگاه

  صفا، ذبیح الله (1371)، تاریخ ادبیات ایران، چاپ نهم، تهران: انتشارات فردوس.

  علوی و رجبی، فریده و آروین (1391). «خوانش بینامتنی هزار و یک شب: بستر تلاقی شرق و غرب»، کرمان: نشریه ادبیات تطبیقی، سال سوم، شماره6.

  فاضلی، قادر (1388). تفسیر موضوعی مثنوی معنوی، تهران: انتشارات اطلاعات.

  فتوحی و عباسی، محمود و حسن (1384). فارسی عمومی، تهران: سخن، ویراست 3.

  فرای، نورتروپ (1363). تخیل فرهیخته، ترجمه سعید ارباب شیرازی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی

  فرشیدورد، خسرو (1363). درباره‌ی‌ ادبیات و نقد ادبی، تهران: انتشارات امیرکبیر

  فروزانفر، بدیع الزمان (1361). احادیث مثنوی، تهران: امیرکبیر

  کزازی، میرجلال الدین (1370). بیان (زیبا شناسی سخن)، تهران: نشر مرکز

  لچت، جان (1383) پنجاه متفکر بزرگ معاصر از ساختارگرایی تا پسامدرنیته، ترجمه محسن حکیمی، تهران، انتشارات خجسته

  مولوی، جلال الدین محمد (1364). مثنوی معنوی مولوی، مقدمه و شرح حال بدیع الزمان فروزانفر، تهران: انتشارات جاویدان.

  ................................ (1365). کلیات مثنوی معنوی، شرح و تصحیح عبدالکریم سروش، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

  .................................. (1369). فیه ما فیه، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران: امیرکبیر.

  ................................... (1378). گزیده غزلیات شمس، به کوشش محمد رضا شفیعی کدکنی، چاپ بیستم، تهران: امیرکبیر

  ................................... (1386). مثنوی معنوی، به اهتمام توفیق ه. سبحانی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات روزنه.

  نامورمطلق، بهمن (1386). «ترامتنیت، روابط یک متن با دیگر متن‌ها»، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 5.

  .......................... (1387). «باختین، گفتگومندی و چند صدایی مطالعه‌ی پیشابینامتنیت باختینی»، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 57.

  نوریس، کریستوفر (1385)، شالوده شکنی، ترجمه پیام یزدانجو، تهران: مرکز.

  نوری کوتنائی، نظام الدین (1384). آیات، احادیث و لغات مثنوی معنوی، ساری: نشر زهره.

  نیکلسون، رینولد (1387)، مثنوی معنوی، با مقدمه استاد بدیع الزمان فروزانفر، تهران: انتشارات امیر مستعان.

  ویکلی، کریستین (1384)، وابستگی متون، تعامل متون، ترجمه‌ی طاهر آدینه پور، پژوهشنامه‌ی ادبیات کودک و نوجوان، شماره 28.

  همایی، جلال الدین(1370)، کلیات دیوان شمس، چاپ نهم، تهران: انتشارات صفی علیشاه.

  .......................... (1385)، مولوی نامه: مولوی چه می‌گوید؟، تهران: نشر هما

   

   

   

   

  ب) منابع انگلیسی

  1- Allen, Graham. (2000). Intertextuality. London & New York: Routledge.

  2- Barthes, Roland (1975) The Pleasure of the Text, Richard Miller (trans), Hill and Wang, New York.

  3- Genette, Gerard: (1982). Palimpsestes. La litterature au second degre. Paris, Seuil.

  4- Genette, G. (1992) The Architect: An Introduction. Jane E. Lewin (trans.). Berkeley CA: University of California Press.

  5- Kristeva, julia: (1969). Semeiotike. Recherches Pour une semanalyse. Parise, Seuil.

  6- Nelles, W., 2004, “Gérard Genette”,  in, Murphy, C.J. (ed), Encyclopedia of Modern French Thought, NY, London, Fitzroy Dearborn.


موضوع پایان نامه بینامتنیت قرآن و دفتر اول ، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت, نمونه پایان نامه بینامتنیت قرآن و دفتر اول ، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت, جستجوی پایان نامه بینامتنیت قرآن و دفتر اول ، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت, فایل Word پایان نامه بینامتنیت قرآن و دفتر اول ، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت, دانلود پایان نامه بینامتنیت قرآن و دفتر اول ، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت, فایل PDF پایان نامه بینامتنیت قرآن و دفتر اول ، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت, تحقیق در مورد پایان نامه بینامتنیت قرآن و دفتر اول ، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت, مقاله در مورد پایان نامه بینامتنیت قرآن و دفتر اول ، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت, پروژه در مورد پایان نامه بینامتنیت قرآن و دفتر اول ، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت, پروپوزال در مورد پایان نامه بینامتنیت قرآن و دفتر اول ، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت, تز دکترا در مورد پایان نامه بینامتنیت قرآن و دفتر اول ، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بینامتنیت قرآن و دفتر اول ، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بینامتنیت قرآن و دفتر اول ، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت, پروژه درباره پایان نامه بینامتنیت قرآن و دفتر اول ، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بینامتنیت قرآن و دفتر اول ، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بینامتنیت قرآن و دفتر اول ، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بینامتنیت قرآن و دفتر اول ، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بینامتنیت قرآن و دفتر اول ، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت, رساله دکترا در مورد پایان نامه بینامتنیت قرآن و دفتر اول ، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

چکیده تحقیق و پژوهش حاضر به منظور بررسی آموزه های اخلاقی(فضایل)در دو دفتر اوّل و دوّم مثنوی صورت گرفته است. در تمام جوامع انسان و در همه قرون و اعصار اخلاق به عنوان رکن جامعه محسوب می شود و دارای اهمیت فراوانی است و اهمیت آن ربطی به ادیان و مذاهب و جامعه خاصی ندارد بلکه در تمام طول تاریخ و در تمام ادیان و جوامع فضیلت های اخلاقی را ستایش و رذیلت هی اخلاقی را نکوهش می نماید. روش ...

پايان نامه کارشناسي ارشد مقطع رشته زبان و ادبيات فارسي سال 1386 چکيده:   مجلس گويي در تصوّف سابقه اي طولاني دارد و بعضي از مشايخ صوفيه به مجلس گويي و برگزاري جلسات صوفيانه مع

پايان­نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته معماري گرايش معماري اسفند 92 چکيده   با ­وجود اينکه در حال حاضر چند دهه از طراحي  و احداث  مجتمع هاي مسکوني مي&

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : زبان و ادبیات فارسی چکیده هرمنوتیک دانشی است که به فهم یک اثر می پردازد و با نقد فهم روش شناختی می کوشد تا راهی برای فهم بهتر اثر ارایه کند . شلایرماخر ، پدر الهیات مدرن پروتستان ، شکل نوینی از تفسیر شهودی بر پایه تجربیات دینی از عهدین را در غرب پایه گذاری کرد. به دلیل عمق اندیشه ، گستردگی مضامین بلند عرفانی دیوان حافظ و ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده حیا یکی از مفاهیم بسیار مهم و بنیادی در بحث معارف الهی است و یکی از مباحث کلیدی در سلوک عرفانی به‏شمار می‏آید. حیا در لغت به معنی شرم، آزرم است و در اصطلاح، ترک حیا منجر به سرزنش و ملامت می‏گردد. در این پژوهش پس از بیان دیدگاه قرآن و معصومین‏(ع) در باب حیا، به بررسی سخنان عارفان در مسئله حیا پرداخته شده است. سپس بررسی حیا از منظر ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تصوف و عرفان اسلامی چکیده: پژوهش پیش رو با عنوان «حدیث حقیقت: تحقیق ماهوی و تاریخی» در چهار فصل به روش توصیفی تحلیلی در صدد است با توجه به اسناد، نسخه ها و شروح فارسی و عربی موجود (پنج نسخه اصلی) به بررسی این حدیث بپردازد. خبر کمیل ، کمیلیه ، حدیث حقیقت برخی دیگر از اسامی این حدیث هستند. در خصوص بررسی سندی، اگر چه عین خبر کمیل تا کنون در منابع حدیثی ...

  پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي :93-1392 چکيده:   هدف ازپژوهش حاضرجهت بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران آموزشي بابهداشت رواني دبيران

چکیده با پیوند ادبی دیگر ملت­­ها، بازده و قدرت هنری - فرهنگی و ادبی ادبیات ملی افزون می شود، ادبیات تطبیقی انگیزه و توان درک واژگان و معنای باطن واژه ها را در زبان دیگر به انسان ارزانی می­دارد. در ادبیات می­توان موضوع حکمت و هرآن­چه را که مربوط به عقل و خردگرایی و اخلاق می­باشد را با زبان زیبا و ادبی شعر، بیان کرد. درون­مایه­های اشعار این دو شاعر حکمت، بیشتر پیرامون مرگ، صبر، ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (M.A) چکیده موضوع پژوهش حاضر «تحلیل محتوای دیوان اشعار فارسی استاد شهریار از حیث توجه به ابعاد اجتماعی دین» می‌باشد. چهارچوب نظری تحقیق را نظریه‌های دورکیم، کارل مارکس، ماکس وبر، اسپنسر و یینگر درمورد دین تشکیل می‌دهند. به عقیده دورکیم دین عامل همبستگی و ثبات اجتماعی و پایداری جامعه و مظهر قدرت جامعه است و نقش مثبت دین در حل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده «فال» واژه­ی عربی است،به معنی­خوش بینی و تفأل به نیکی و ضد«طَیره»(شوم)است.و درفرهنگ لغت به معنی شگون، طالع، بخت، پیش بینی­خوش بینانه و به­دل نیک آوردن است.برخی فال را به عنوان «علم فال» دانسته­اند. منشاء فال از پیشگویی­است. درزمان گذشته بسیاری معتقد به نیروهای ماوراءالطبیعه بوده­اند. وآنهارا در تعیین سرنوشت و آینده خود موثر می ...

ثبت سفارش