پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی

word 1 MB 31575 117
1393 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۶۴,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

  رشته: زبان و ادبیات فارسی 

  چکیده

     تاریخ داستان ‏نویسی در ایران سابقه طولانی دارد. هنری که بسیار ارزشمند و بزرگ است و تأثیر اجتماعی چشمگیر و عمیقی به همراه دارد. ادبیات داستانی به آثار روایتی منثور که از ماهیت تخیلی برخوردار باشد و غالباً به قصه، داستان، رمان و انواع وابسته به آن‏ها گفته می‏شود. داستان نقل وقایع است به ترتیب توالی زمان و قصه به هر داستان منقول چه شعر و چه نثر گفته می‏شود. در داستان ترتیب حوادث، واقعی و تاریخی یا ساختگی است اما عموماً بنیاد قصه‏ها بر حوادث غیرواقعی و خارق‏العاده گذاشته شده است. در این تحقیق سعی شد که در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی از شعرای بزرگ، خاصه از قصید‏ه‏سرایان ممتاز ادب فارسی است عناصر قصه و داستان که هر دو در آن وجود دارد و شخصیت‏های این اثر براساس خویشکاری پراپ مورد بررسی قرار گیرد و نتایج بررسی‏ها در این اثر نشان داد، اثر مزبور از طرحی ساده و بدیع برخوردار است و از مهم‏ترین عناصر قصه در این مثنوی حوادث خارق‏العاده – ایستایی شخصیت‏ها و سفرهای مخاطره‏آمیز قهرمان در آن دیده می‏شود. داستان این مثنوی به طور دقیق در حیطه‏ی یک نوع از انواع قصه نمی‏توان قرار داد بلکه آمیخته‏ای از قصه پریان و قصه عاشقانه است و از انواع شخصیت‏ها براساس نظریه پراپ شخصیت‏های جستجوگر(قهرمان) جستجو شونده – شریر و از انواع کارکردهای شخصیت‏ها، کمبود شرارت، حل مسأله در این اثر قابل درک و شناسایی هستند.

  کلید واژه‏ها: داستان، قصه، سلمان ساوجی، مثنوی جمشید و خورشید، پراپ، خویش کاری. 

   

  فصل اول

  مقدمه و کلیات

   

   

   

  مقدمه

  ادبیات به هر اثر ادبی شکوهمندی که در آن عامل تخیل دخیل باشد، گفته می‏شود و با جهان واقع ارتباط معناداری نیز دارد. به عبارتی به مجموعه تظاهرات هنری هر قوم که در قالب کلام ریخته شده باشد، ادبیات آن قوم یا ملّت به شمار می‏آید و رد واقع ادبیات هر قوم الزاماً به تار و پود گذشته و حال آن قوم وابسته است، به همین سبب تا حد زیادی به فرهنگی که آفریننده‏ی آن است، اختصاص دارد. بنابراین ادبیات منعکس‏کننده افکار، عقاید و مسائل قومی است که خالق آن است.

  ادبیات داستانی شامل قصه، رمانس، رمان، داستان کوتاه و آثار وابسته به آن‏هاست. به آثاری که در آن‏ها تأکید بر حوادث خارق‏العاده بیشتر از تحول و پرورش آدم‏ها و شخصیت‏هاست. به عبارتی بافتی ساده دارند و حوادث، علت و معلولی نیستند، قصه می‏گویند و داستان روایتی است منثور از بازآفرینی وقایعی درباره اشخاص به‏گونه‏ای که سبب انتظار و صمیمیت باشد و خصلت بارز آن این است که بتواند ما را وادار کند بخواهیم بدانیم بعد چه اتفاقی می‏افتد.

  اما هر آنچه داستان را بازگو می‏کند یا نمایش می‏دهد روایت نام دارد و داستان‏ها درباره‏ی حوادثی هستند که در تعریف برای مردم، حیوانات و هرچیز دیگری اتفاق افتاده‏اند یا اتفاق می‏افتند. روایت نه تنها در داستان و قصه بلکه در اسطوره، افسانه، حکایت اخلاقی، تراژدی، کمدی، حماسه، تاریخ، کتاب مصور، خبر، نقاشی و ... حضور دارد.

  ملک الشعرا خواجه جمال‏الدین سلمان بن خواجه علاء‏الدیم محمد ساوجی معروف به «سلمان ساوجی» از شعرای بزرگ، خاصه از قصیده سرایان ممتاز ادب فارسی است که یکی از مهم‏‏ترین آثار او که در نوع روایتی قرار می‏گیرد مثنوی «جمشید و خورشید»او است.

  عناصر داستان و قصه در این نثر بررسی شده و میزان نزدیکی این اثر به داستان و قصه سنجیده شده است و همچنین شخصیت‏های این اثر براساس نظریه خویشکاری پراپ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  پراپ در کتاب قصه‏های پریان به توصیف قصه‏ها براساس اجزای سازنده‏ی آن‏ها و روابط متقابل این اجزا پرداخته است. پراپ پس از تجزیه و تحلیل صد قصه از قصه‏های روسی به سی و یک خویشکاری دست یافته است. او معتقد است می‏توان قصه‏های عامیانه و حتی رمانس‏ها را نیز با این الگو تجزیه و تحلیل کرد.

  و از قصه پریان پراپ تنها عناصر خویشکاری او را در این پژوهش مورد استفاده قرار دادیم.

  تدوین این پایان‏نامه در 5 فصل، به شرح ذیل است:

  فصل اول با عنوان کلیات تحقیق، فصل دوم که در آن مبانی نظری تحقیق شرح و توصیف شد. فصل سوم، شرح احوال و آثار سلمان ساوجی، سبک و اندیشه‏ی او که بیش از همه در مورد مثنوی جمشید و خورشید مورد بررسی قرار می‏گیرد. فصل چهارم به بررسی عناصر قصه و داستان در مثنوی جمشید و خورشید سلمان ساوجی پرداخته شده است. فصل پنجم که نتیجه‏گیری، پیشنهاد و منابع را تشکیل می‏دهد.

  متون اصلی تحقیق در این پایان‏نامه عبارتند از: کتاب کلیات سلمان ساوجی براساس نظریه «ریخت شناسی قصه‏های پریان» از ولادیمیر پراپ بررسی شده است.

  1-1. بیان مسأله

  ملک الشعرا خواجه جمال الدین سلمان بن خواجه علاء الدین محمد ساوجی معروف به «سلمان ساوجی» از شعرای بزرگ، خاصه از قصیده‏سرایان ممتاز ادب فارسی است که ولادت وی در اوایل قرن هشتم در حدود سال (709 ه) در شهر ساوه اتفاق افتاده است. کلیات دیوان، فراق‏نامه، قصیده بدیع‏الاسرار و مثنوی جمشید و خورشید از آثار او می‏باشد. سلمان در مثنوی گویی نیز چیره و تواناست و شاهد بر این مدعا دو اثر وی در این زمینه یعنی «فراق‏نامه» و «جمشید و خورشید» است. وی در مثنوی گویا می‏خواسته طرحی نو دراندازد و در مثنوی «جمشید و خورشید» با وارد کردن قالب‏های غزل و قطعه و رباعی و دو بیتی در ضمن و لابه‏لای این مثنوی تا حدودی به هدف خود دست یافته است. سلمان این مثنوی را در جمادی الثانی سال (763 ه) به نام اویس ایلکانی (757 -776 ه) ساخته است؛ چنان‏که خود شاعر در پایان داستان بدین امر اشاره می‏کند و می‏گوید:

   

   

  به رسم حضرت سلیمان عهد شیخ اویس
   

   

   

   

  که عهد سلطنتش باد متصل به دوام
   

   

   

  شد این ربیع معانی جمادی الثانی
   

   

   

   

  سنه ثلاث و ستین و سبعمائه تمام
   

   

   

  (سلمان،1389: 75 )

  در چند دهه اخیر، که روایت شناسی به عنوان علم مطرح شده است، روایت شناسان تلاش کرده‏اند به الگوهای روایتی مشخصی دست یابند تا بتوانند تمام ساختارهای روایتی، چه قصه‏های قدیمی و چه رمان‏های امروزی را با این الگوها تجزیه و تحلیل کنند. در این زمینه نیز تلاش‏های فراوانی توسط محققان انجام شده است، اما کار ولادیمیر پراپ تا زمان خود از دیگران پرثمرتر بوده و نظریه او به رقم کاستی‏هایش، تحول عظیمی در علم روایت‏شناسی به وجود آورده است. پراپ در کتاب قصه‏های پریان به توصیف قصه‏ها براساس اجزای سازنده آن‏ها و روابط متقابل این اجزا پرداخته است. پراپ پس از تجزیه و تحلیل صد قصه از قصه‏های روسی به سی‏و یک خویشکاری دست یافته است.

  او معتقد است می‏توان قصه‏ای عامیانه و حتی رمانس‏ها را نیز با این الگو تجزیه و تحلیل کرد. در این تحقیق سعی بر این است که مثنوی جمشید و خورشید براساس عناصر قصه و الگوی پراپ از قصه‏ای پریان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

  1-2. سوالات تحقیق

  1-چه عناصری از قصه را در ساختار این اثر می‏توان مشاهده کرد؟

  2- این اثر از انواع قصه‏ها جزء کدام دسته محسوب می‏شود؟

  3- از انواع شخصیت‏ها در قصه‏ها و کارکردهای آن‏ها براساس نظریه پراپ کدام یک در این اثر قابل شناسایی هستند؟

  1-3. فرضیه‏های تحقیق

  1-از مهم‏ترین عناصر قصه در مثنوی جمشید و خورشید حوادث خارق‏العاده،  ایستایی شخصیت‏ها و سفر‏های مخاطره‏آمیز قهرمان است.

  2- داستان این مثنوی به طور دقیق در حیطه‏ی یک نوع از انواع قصه نمی‏توان قرار داد بلکه آمیخته‏ای از قصه پریان و قصه عاشقانه است.

  3- از انواع شخصیت‏ها براساس نظریه پراپ شخصیت‏های جستجوگر (قهرمان) جستجو شونده، شریر، و از انواع کارکردهای شخصیت‏ها، کمبود شرارت، حل مسأله در این اثر قابل درک و شناسایی هستند.

  1-4. اهمیت و ضرورت تحقیق

  مثنوی جمشید و خورشید از جمله مثنوی‏های زیبای عاشقانه در ادبیات فارسی است که کمتر مورد توجه واقع شده است. این مثنوی تاکنون از نظر ساختاری مورد بررسی قرار نگرفته و این تحقیق از این جنبه تازه و جدید محسوب می‏شود.

  1-5. پیشینه تحقیق

  ذوالفقاری و بایقوت (1388) در تحلیل عناصر داستانی مثنوی جمشید و خورشید بیان نمودند که اثر مزبور از طرحی بدیع و در عین حال ساده و قابل باوری برخوردار است. کمیت حوادث طبیعی برحوادث غیرطبیعی و غیرواقعی غالب است. پیرنگ اثر برگرفته از رویکردهای عدیده است که سرانجام به نقطه اوج اثر یعنی وصال «جمشید و خورشید» منجر می‏شود. پرداخت شخصیت‏های متعدد اثر به صورت مستقیم و اغلب به شیوه توصیف صورت می‏گیرد. شاعر از شخصیت‏های ساده، ایستا و غیرپویا استفاده می‏کند. زاویه دید اثر دانای کل است و از زبان سوم شخص مفرد مطرح می‏گردد. گفت‏وگو در داستان از جایگاه ویژه‏ای برخودار است. تنوع لحن و رعایت تناسب لحن با شخصیت‏ها و صحنه‏ها از خصوصیات دیگر منظومه مزبور است.

  شریفی ولدانی و اظهری (1391) در بررسی «جمشید در گذر از فردانیت» (نقد کهن الگویی داستان جمشید و خورشید اثر سلمان ساوجی) تحقیق نمودند که مثنوی جمشدی و خورشید اثری است ماندگار در طول قرون و اعصار؛ زیرا بیان سرگشتگی‏ها و دل‏ نگرانی‏هایی است که هر نوجوان در این دوره با آن‏ها روبه‏رو می‏شود.

  قهرمان در این داستان، پس از ترک خانواده با انواع ناملایمات روبه‏رو می‏شود. هفت‏ خان دشواری که جمشید در کسب هویت خود با آن‏ها روبه‏رو است، کهن الگوهای مختلفی را در این داستان شکل می‏دهد. جمشید با دیدن رویای معشوق پابه راهی می‏گذارد که با گذر از آن هویت و وحدت درونی خود را به دست می‏آورد. جست‏وجوی هویت و استقلال‏یابی، کهن الگوی اصلی داستان را شکل می‏دهد که همان کهن الگوی فردانیت است.

  1-6. اهداف تحقیق

  پس از مطالعه‏ی این تحقیق، خوانندگان با ساختار مثنوی جمشید و خورشید بیشتر آشنا شده و آشنایی دقیق و علمی‏تری با عناصر قصه‏ها در مثنوی جمشید و خورشید پیدا خواهند کرد و‏ همچنین در این تحقیق تلاش بر این است که مثنوی جمشید و خورشید را براساس عناصر قصه و الگوی پراپ از قصه‏های پریان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

  1-7. تعاریف واژه‏های کلیدی

  قصه: عموماً بنیاد قصه‏ها بر حادثه گذاشته شده است و قهرمان‏ها و شخصیت‏های قصه‏ها، کم‏تر فردیت و خصوصیت درونی خود را نشان می‏دهند و روان‏شناسی فردی و تأکیدی برخصایص و خلقیات آدمی از ویژگی‏های داستان‏های نوین امروزی است (میرصادقی، 1392: 46).

  خویشکاری: خویشکاری‏های اشخاص قصه عناصر ثابت و پایدار را در یک قصه تشکیل می‏دهند، و از این‏که چه کسی آن‏ها را انجام می‏دهد و چگونه انجام می‏پذیرند مستقل هستند، آن‏ها سازه‏های بنیادی یک قصه می‏باشند. خویشکاری یعنی عمل شخصیتی از اشخاص قصه که از نقطه نظر اهمیتی که در جریان عملیات قصه دارد، تعریف می‏شود (پراپ، 1392: 53).

  ولادیمیر پراپ: ولادیمیر یاکف لویچ پراپ در آوریل 1895 در شهر سن پطرزبورگ از یک خانواده‏ی اصل آلمانی به دنیا آمد. او در کتاب معروف  خود، «ریخت‏شناسی قصه‏های پریان» سی و یک کارکرد برای قصه‏های پریان در نظر گرفت. ولادیمیر پراپ روایت‏شناسی روسی است که ساختار قصه‏های پریان روسی را به هفت حوزه عمل و سی‏و یک نقش ویژه تقلیل داده است.

  وی حاصل سال‏ها تحقیق و مطالعه‏ی خویش را در نخستین کتابش، «ریخت‏شناسی قصه‏های پریان» در سال 1928 م منتشر کرد. ترجمه‏ی کتاب در محافل ادبی و در میان فولکورشناسان اروپایی با استقبال کم‏نظیری روبه‏رو شد و تحولی عمیق در مطالعات فولکلوریک پدید آورد. آن را بسیار نقد و تحسین کردند، روش‏های پراپ را سرمشق قرار دادند و از آن الهام گرفتند (خدیش، 1387: 50).

  جمشید و خورشید:«مثنوی جمشید و خورشید به بحر هزج مقصور یا محذوف است که با مناجات و اشعاری در حکمت آفرینش و نعت و معراج پیامبر اکرم (ص) و دعای امیر شیخ اویس ایلکانی آغاز می‏شود.

  این مثنوی بیش از دوهزار و نهصد بیت دارد» (صفا، 1366: 1011) و موضوع آن داستانی است ساختگی در عشق «جمشید» پسر فغفور چین به «خورشید» دختر قیصر روم و حوادثی که برای جمشید در راه وصول به خورشیداتفاق افتاده و همچنین شرح قهرمانی‏ها و پهلوانی‏های اوست تا بازگشت به چین و نشستن بر تخت سلطنت.

  سلمان ساوجی: ملک الشعرا خواجه جمال‏الدین سلمان بن خواجه علاء الدین محمد ساوجی معروف به «سلمان ساوجی» از شعرای بزرگ، خاصه از قصیده سرایان ممتاز ادب فارسی است که ولادت وی در اوایل قرن هشتم در حدود سال (709 ه) در شهر ساوه اتفاق افتاده است. کلیات دیوان، فراق‏نامه، قصیده بدیع‏الاسرار و مثنوی جمشید و خورشید از آثار او می‏باشد. سلمان در مثنوی گویی نیز چیره و تواناست و شاهد بر این مدعا دو اثر وی در این زمینه یعنی «فراق نامه» و « جمشید و خورشید» است. وی در مثنوی گویا می‏خواسته طرحی نو دراندازد و در مثنوی جمشید و خورشید با وارد کردن قالب‏های غزل و قطعه و رباعی و دوبیتی در ضمن و لابه‏لای این مثنوی تا حدودی به هدف خود دست یافته است

   

   

  Abstract

  Title: The elementsof storiesinthe Masnavi, "Jamshid and Khorshid"  SalmanSavedji

  Author: seyedeh Asiyeh abbasniay zare

  Fiction has long history in Iran. Great art is very valuable and significant social impact, and a deep well. The works of prose fiction narrative of the fictional nature are often fables, stories, novels and its various types are known. The story is narrated by the sequence of events and story time,poetry and prose called The Real Story. The story of the events, real orfictitious, but are generally in stories and historical events have been unreal and fantastic. In this research was that the Masnavi, "Jamshid and Khorshid" Salman Savoji of great poets, especially from the chorus Qsyd distinctive Persian literature. The stories of both characters in there and examined the effects on Prop dutifulness. The result of this study showed that the effect of the scheme is simple and original. And the most important elements of stories in the Masnavi extraordinary events-the static characters and perilous journeys champion And the story of the Masnavi is exactly the kind of story you can not put as cope It is a mix of romantic tales and fairy tales Propp's theory of personality types based on Characters Checker (champion) Search Guides- evil And the kinds of characters,Lack of wickedness, Problem solving in this work are understood and identified.

  Keywords: story, fable, Salman savoji, Masnavi’ Jamshid and khorshid, Perop, Dutifulness.

 • فهرست:

  فصل اول: مقدمه و کلیات

  مقدمه.. 3

  1-1 بیان مسأله.. 4

  1-2 سوالات تحقیق.. 5

  1-3 فرضیه‏های تحقیق.. 5

  1-4 اهمیت وضرورت تحقیق.. 6

  1-5 پیشینه تحقیق.. 6

  1-6 اهداف تحقیق.. 7

  1-7 تعاریف واژه‏های کلیدی.. 7

  1-8 حدود وقلمرو تحقیق.. 8

  1-9. روش تحقیق.. 8

  فصل دوم: بنیاد نظری

  2-1 ادبیات داستانی.. 10

  2-1-1 انواع ادبیات داستانی. 11

  2-1-1-1 داستان. 15

  2-1-1-2 قصه. 17

  2-1-2 تفاوت داستان کوتاه وقصه. 18

  2-2 عناصرداستان. 19

  2-2-1 طرح (پیرنگ) 19

  2-2-1-1 انواع طرح (پیرنگ) 20

  2-2-1-1-1 پیرنگ بسته. 21

  2-2-1-1-2 پیرنگ باز 21

  2-2-1-2 عناصرساختاری طرح (پیرنگ) 22

  2-2-2 شخصیت.. 27

  2-2-2-1 انواع روش‏های شخصیت پردازی. 29

  2-2-2-2 انواع شخصیت از نظر تحول‏پذیری (ایستا / پویا) 30

  2-2-2-3 انواع شخصیت از نظرمیزان کمال (ساده / جامع) 31

  2-2-2-4 انواع شخصیت از نظرکاربرد 33

  2-2-3 گفت‏وگو. 35

  2-2-3-1 انواع گفت‏وگو. 36

  2-2-3-1-1 گفت‏‏وگوی دو طرفه. 36

  2-2-3-1-2 گفت‏وگوی تک گویی (درونی) 36

  2-2-4 لحن. 38

  2-2-4-1 انواع لحن گفتاری شخصیت‏ها 40

  2-2-5 زاویه دید (زاویه روایت) 40

  2-2-5-1 انواع زاویه دید. 42

  2-2-6 توصیف.. 46

  2-2-6-1 توصیف صحنه وصحنه‏پردازی. 47

  2-2-6-1-1 وظایف صحنه. 48

  2-2-6-1-2 اجزای صحنه. 48

  2-2-6-2 توصیف شخصیت‏ها 49

  2-3 عناصرقصه.. 50

  2-3-1 راوی. 51

  2-3-2 شخصیت‏ها در قصه‏ها 51

  2-3-3 زمان و مکان در قصه. 52

  2-4 ولادیمیر پراپ و عناصرخویشکاری. 53

  فصل سوم: شرح  حال شاعر، آثار و سبک

  3- شرح حال شاعر، آثاروسبک.. 58

  3-1 زندگی‏نامه سلمان ساوجی.. 58

  3-2 آثار. 63

  3-3 سبک و اندیشه.. 67

  3-4 پیشروان و پیروان. 69

  فصل چهارم: بررسی و تحلیل مثنوی جمشید و خورشید

  4 بررسی وتحلیل مثنوی «جمشیدوخورشید». 75

  4-1 خلاصه اثر «جمشیدوخورشید». 75

  4-2 بررسی عناصرداستان. 84

  4-2-1 طرح (پیرنگ) 84

  4-2-1-1 عناصرساختاری طرح. 84

  4-2-1-1-1 شروع و گره افکنی. 84

  4-2-1-1-2 بحران. 85

  4-2-1-1-3 کشمکش و ناپایداری. 85

  4-2-1-1-4 گسترش.. 88

  4-2-1-1-5 تعلیق (هولوولا) 88

  4-2-1-1-6 نقطه اوج. 89

  4-2-1-1-7 گره گشایی. 90

  4-2-2 شخصیت‏پردازی. 90

  4-2-2-1 شخصیت از نظرماهیت (انسانی و غیرانسانی) 90

  4-2-2-2 از نظر تحول‏پذیری (ایستا / پویا) 91

  4-2-2-3 از نظرمیزان کمال شخصیت (ساده / جامع) 92

  4-2-2-4 از نظرکاربرد 93

  4-2-2-5 از نظر نقش داستانی. 93

  4-2-2-5-1 شخصیت اصلی. 93

  4-2-2-5-2 شخصیت مخالف.. 94

  4-2-2-5-3شخصیت همراز 95

  4-2-2-5-4 شخصیت زمینه. 97

  4-2-2-5-5 شخصیت مقابل. 98

  4-2-3 گفت‏وگو. 98

  4-2-3-1 گفت‏وگوی دوطرفه. 98

  4-2-3-2 گفت‏وگوی تک گویی (درونی) 101

  4-2-3-3 گفت‏وگوی تک گویی (نمایشی) 102

  4-2-4 لحن. 102

  4-2-4-1 لحن گفتاری شخصیت‏ها 103

  4-2-5 زاویه دید. 107

  4-2-6 توصیف.. 107

  4-2-6-1 توصیف صحنه پردازی. 107

  4-2-6-2 توصیف شخصیت‏پردازی. 109

  4-3 بررسی عناصر قصه.. 112

  4-3-1 شروع و پایان قصه. 112

  4-3-2 شخصیت‏ها در قصه. 113

  4-3-3 زمان و مکان درقصه. 114

  4-3-4 عوامل خرق عادت در قصه. 114

  4-3-5 بررسی شخصیت‏ها براساس نظریه پراپ. 118

  4-3-5-1 وضعیت آغازین (تعیین زمان ومکان) 118

  4-3-5-2 ترکیب خانواده 119

  4-3-5-3 رفاه و بهزیستی. 120

  4-3-5-4 قهرمان آینده 121

  4-3-5-5 نهی و تحذیر 121

  4-3-5- 6نقض و شکستن نهی. 122

  4-3-5-7 نخستین پدیدار شدن شریر 122

  4-3-5-8 پرس و جو و خبرگیری. 123

  4-3-5-9 فریب‏های شریر 124

  4-3-5-10 مصیبت‏مقدماتی. 125

  4-3-5-11 واکنش قهرمان. 125

  4-3-5-12 شرارت. 126

  4-3-5-13 صورناپدیدشدن شریر 126

  4-3-5-14 لحظه ربطی. 127

  4-3-5-15 پدیده‏هایی که با قهرمان همراه است.. 128

  4-3-5-16 هدف و مقصد قهرمان. 130

  4-3-5-17 شیوه وارد شدن در قصه. 130

  4-3-5-18 مقدمات برای انتقال عامل جادویی. 130

  4-3-5-19 تدارک.. 131

  4-3-5-20 پدیدار شدن شاهزاده خانم در قصه. 132

  4-3-5-21 پیروزیافتن بر شریر 132

  4-3-5-22. تغییرشکل. 132

  4-3-5-23 عروسی. 133

  4-3-6 عناصریاری‏دهنده به شخصیت‏ها درجهت خویشکاری آن‏ها 134

  4-4 خویشکاریبراساسنظریهپراپ. 135

  فصل پنجم: نتیجه‏گیری

  5 نتیجه‏گیری. 146

  5-1 پیشنهاد. 146

  فهرست منابع. 147

  چکیده انگلیسی. 153

  منبع:

  آژند، یعقوب (الف 1375). «فرهنگ اصطلاحات ادبیات داستانی»، ماهنامه کیهان فرهنگی، سال دوم، شماره 39.

  آلوت، میریام (1368). رمان به روایت رمان نویسان، ترجمه‏ی علی محمد حق شناس، تهران: مرکز.

  اخوت، احمد (1371). دستور زبان داستان، چاپ اول، اصفهان: نشر فردا.

  اسکولز، رابرت (1377). عناصر داستان، ترجمه‏ی فرزانه طاهری، تهران: مرکز.

  اسکولز، رابرت (1387). عناصر داستان، ترجمه فرزانه طاهری، چاپ سوم، تهران: مرکز.

  انوری، حسن (1388). فرهنگ فشرده سخن، جلد اول، چاپ پنجم، تهران: سخن.

  انوشه، حسن و دیگران (1376). دانشنامه ادب فارسی، ج دوم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.

  انوشه، حسن (1381). دانشنامه ادب فارسی، جلد دوم، تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  ایرانی، ناصر (1364). داستان، تعاریف، ابزارها، عناصر. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

  براهنی، رضا (1368). قصه‏نویسی، چاپ اول، تهران: البرز.

  بوتور، میشل (1379). جستارهایی در باب رمان، ترجمه‏ی سعید شهرتاش، چاپ اول، تهران: سروش.

  بورونوف، رولان (1378). جهان‏ رمان، ترجمه‏ی نازیلا خلخالی، تهران: مرکز.

  بی‏نیاز، فتح الله (1387). درآمدی بر داستان نویسی روایت شناسی، تهران، فراز.

  پراپ، ولادیمیر (1392). ریخت‏شناسی قصه‏های پریان، ترجمه‏ی فریدون بدره‏ای، چاپ سوم، تهران: توس.

  پرین، لارنس (1365). تأملی دیگر در باب داستان، ترجمه محسن سلیمانی، چاپ دوم، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.

  چپفتلیک‏چی، رمضان (1378). راوی و زاویه دید، ترجمه همت شهبازی، ماهنامه ادبیات داستانی، سال هشتم، شماره 52.

  حافظ، شیرازی، شمس‌الدین محمد بن بهاءالدّین(1379). دیوان حافظ، به همت انوری، چاپ پنجم، تهران: مهارت.

  خدیش، پگاه (1387). ریخت‏شناسی افسانه‏های جادویی، چاپ اول، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگ.

  داد، سیما (1383). فرهنگ اصطلاحات ادبی، چاپ پنجم، تهران: مروارید.

  دهخدا، علی اکبر (1325- 1358). لغت نامه، تهران.

  ذوالفقاری، حسن (1382). منظومه‏های عاشقانه ادب فارسی، چاپ دوم، تهران: نیما.

  ------------ (1377). اصول و شیوه‏های نقد ادبی در زبان فارسی، چاپ اول، اراک: کتیبه.

  ذوالفقاری، محسن، اصغری بایقوت، یوسف (1388). فصلنامه اندیشه‏های ادبی، سال اول، شماره 1.

  رازی، امین احمد (بی تا) تذکره هفت اقلیم، نسخه خطی.

  ساوجی، سلمان (1376). کلیات، تصحیح و مقدمه عباسعلی وفایی، چاپ اول، تهران: سلسله انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

  سعیدیان، عبدالحسین (1353). دانشنامه‏ی ادبیات، تهران: ابن سینا.

  سمرقندی، دولتشاه (1366). تذکره الشعرا، به همت محمد رمضانی، چاپ دوم، تهران: پدیده (خاور).

  شهریاری، خسرو (1365). کتاب نمایش، چاپ اول، تهران: امیرکبیر.

  صفا، ذبیح الله (1366). تاریخ ادبیات در ایران، چاپ 3، تهران: فردوسی.

  عبداللهیان، حمید (1377). «شخصیت پردازی در داستان»، ماهنامه ادبیات داستانی، سال دهم، شماره 54.

  ----------- (1379). کارنامه نثر معاصر، چاپ اول، تهران: پایا.

  غلام، محمد (1382). «شگردهای داستان‏پردازی در بوستان»، دانشکده ادبیات تبریز، سال چهل و ششم، شماره 189.

  فلکی، محمود (1382). تئوری پایه‏ای داستان نویسی، تهران: نگاه.

  قادری، نصرالله (1388). آناتومی، ساختار درام، تهران: نیلوفر.

  کادن، جی. ای (1380). فرهنگ اصطلاحات ادبی، ترجمه کاظم فیروزمند، چاپ اول، تهران: شادگان.

  محمودیان، محمد رفیع (1382). نظریه‏ی رمان و ویژگی‏های رمان فارسی، چاپ اول، تهران: فرزان.

  مستور، جمال (1390). مبانی داستان کوتاه، چاپ سوم، تهران: مرکز.

  مستور، مصطفی (1379). مبانی داستان کوتاه، تهران: مرکز.

  مندنی‏پور، شهریان (1383). «آواز بر تل برج بابل، بحثی پیرامون لحن و نثر داستان»، نشر آدینه، شماره 133- 132.

  مورگان فورستر، ادوارد (1384). جنبه‏های رمان، ترجمه ابراهیم یونسی، چاپ دوم، تهران: نگاه.

  میرصادقی، جمال (1375). داستان ادبیات، چاپ اول، تهران: نگاه.

  ----------- (1376). ادبیات داستانی (قصه، رمانس، داستان کوتاه)، چاپ اول، تهران: سخن.

  ----------- (1382). داستان‏نویس‏های نام آور معاصر ایران، چاپ اول، تهران: اشاره.

  ----------- (1392). عناصر داستان، چاپ هشتم، تهران: سخن.

  میرصادقی، جمال، میرصادقی، میمنت (1377). واژه‏نامه هنر داستان‏نویسی، چاپ اول، تهران: کتاب مهناز.

  میرعابدینی، حسن (1377). صد سال داستان نویسی ایران، چاپ اول، تهران: چشمه.

  وزین‏پور، نادر (1366). بر سمند سخن، چاپ اول، تهران: فروغی.

  وفایی، عباسعلی (1389). کلیات سلمان ساوجی، تهران: سخن.

  وکیلیان، سید احمد (1382). قصه‏ای مردم (گردآورنده‏ پژوهشگران پژوهشکده‏ی مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی)، چاپ دوم، تهران: مرکز.

  ولدانی، غلام حسین، اظهری، محبوبه (1391). جمشید در گذر از فردانیت(نقد کهن الگویی داستان جمشید و خورشید اثر سلمان ساوجی)، مجله‏ی بوستان ادب دانشگاه شیراز، شماره اول، پیاپی 11.

  هدایت، صادق (1378). فرهنگ عامیانه مردم ایران، گردآوری جهانگیر هدایت، چاپ اول، تهران: چشمه.

  همایی، جلال الدین (1380). فنون بلاغت و صناعات ادبی، چاپ هیجدهم، تهران: همان.

  یاحقی، محمد جعفر(1381). جویبار لحظه‏‏ها، تهران: جامی.

  یونسی، ابراهیم (1355). هنر داستان نویسی، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر. 


موضوع پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی, نمونه پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی, جستجوی پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی, فایل Word پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی, دانلود پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی, فایل PDF پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی, پروژه در مورد پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی, پروژه درباره پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی چکیده با توجه به این مطلب که ادبیات نمایشی هر سرزمینی ریشه در ادبیات کهن آن سرزمین داشته و از آیین ، سنت ، اسطوره ها، افسانه ها و داستان های کهن آن نشأت می گیرند و بهره می جویند بر آن شدیم تا به پی جویی عناصرِ دراماتیک یکی دیگر از داستان های ارزشمند شاهنامه بپردازیم. داستان ((فریدون و پسران)) در شاهنامه به سبب وجود طرح ...

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده از ابتدای زندگی انسان، بحث مرثیه، سوگ و سوگ چامه مطرح بوده است و در گوشه و کنار این جهان پهناور همه انسان‌ها با گام نهادن در مرز هستی و نیستی به اندیشه تراژدی دست یافته‌اند و همواره به‌نحوی با فلسفه و اندیشه تراژدی سروکار داشته‌اند. اقوام و ملت‌‌های باستانی جهان، آثار حماسی خود را عموماً در سال‌های ...

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ ی زبان و ادبیات فارسی چکیده: گرشاسب­نامه اثر اسدی طوسی در بین آثار حماسی ایران در مقام دوم بعد از شاهنامه فردوسی قرار دارد. این اثر که در باره­ی زندگی و دلاوری­های گرشاسب است در جغرافیای وسیعی که شامل تمام کشورهای بزرگ آن روزگاران می­باشد اتفاق افتاده است. بیان عجایب عالم رنگ و بویی خاص به این اثر حماسی داده است. هنرنمایی اسدی طوسی در استفاده­ی ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: زبان و ادبیات فارسی بررسی عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی چکیده حماسه داستانی است از تاریخ تخیلی یک ملت که با قهرمانی ها و حوادث خارق العاده در می آمیزد وپر از رویدادهای غیرطبیعی است.قرن چهارم وپنجم اوج تفکرات حماسی در عرصه زبان وادبیات فارسی است. یکی از درون مایه های غالب درشعر اکثر شاعران قصیده سرای قرن چهارم وپنجم حماسه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی«M.A.» چکیده پژوهش حاضر به بررسی عناصر فرهنگ عامّه در مرزبان نامه می­پردازد. فرهنگ عامّه، مجموعه­ی تجربیات و تفکرات بشر در طی قرون و اعصار است. همین تجربیات و سنت­های مرسوم یک جامعه است که به آنجامعه، شخصیت و هویت می­بخشد. «وان ژنیب» فرانسوی (متوفی 1975) یکی از محققان فرهنگ عامّه معتقد است : هر چیزی که عادت آدمی است ...

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد (M.A) چکیده فارسی زبانی است که معرف فرهنگ و هویت ملی ما ایرانیان است . این زبان در گذر زمان ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده ، اما همچنان جاویدان و پا برجا مانده است. راز جاودانگی زبان فارسی را می توان در داشتن یک پشتوانه ی فرهنگی غنی دانست ؛ فرهنگی که شاعران و نویسندگان بزرگی را پرورش داده تا زنجیره های استوار و ناگسستنی زبان فارسی را ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی چکیده: گونه­ های ادبی همواره در خود ظرفیت تغییر، ترکیب و پیدایی گونه­های تازه را دارند. یکی از این گونه­ها «خاطره-داستان» است. خاطره­ نویسی، در مطالعات متأخر روایت­شناسی مورد توجه و بررسی واقع شده است که حاصل رویکرد نوین انسان به خود و جایگاهش در نظام هستی است. خاطره، اموری را گویند که بر شخص گذشته است و آثاری از آن در ذهن مانده ...

چکیده این پایان نامه با عنوان « تجلّی داستان های پیامبران در قصاید سنایی» به کیفیت تجلّی شاعرانه داستان پیامبران، در قصاید سنایی پرداخته است. مطالب در پنچ فصل تنظیم شده، که فصل اوّل به عنوان کلیات تحقیق به بیان مسئله، اهمیت تحقیق، اهداف، سئوالات و فرضیات اشاره شده است. که به اجمال توضیحی در مورد آنها داده می شود. در فصل دوّم به پیشینه تحقیق و در فصل سوّم به بیان روش تحقیق مورد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده ادبیات داستانی به روایت منثوری گفته می شود که حوادث خارق العاده آن بر واقعیت غلبه دارد. قصه پاره ای از فکر و تخیل انسانی است که در هر مللی به گونه ای متفاوت روایت شده است و نوع ادبی قصه در ادبیات ما پیشینه ی طولانی دارد و بخشی از ادبیات ما را تشکیل می دهد. از جمله می توان به قصه های عامیانه اشاره کرد که ...

زبان و ادبیات فارسی(M.A) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده این پایان نامه به عنوان بررسی سبک شناسی شعر منوچهر آتشی به کیفیت بررسی شعر از لحاظ سبکی پرداخته است. این پایان نامه از چهار فصل تشکیل شده است که فصل اول آن کلیات، فصل دوم پیشینه ی تحقیق، فصل سوم روش جمع آوری اطلاعات، فصل چهارم یافته های تحقیق است که از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول درون گرایی از جهت فکری ...

ثبت سفارش