پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی های کینماتیکی راه رفتن

word 6 MB 31740 95
1392 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۳,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه درجه کارشناسی ارشد رشته  تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی

   

  چکیده:

  کف پای صاف از جمله ناهنجاری­های بسیار شایع است. ناهنجاری­های آناتومیکی می­توانند موجب تغییر متغییرهای کینماتیکی مفاصل پا  گردند که در نتیجه با بروز الگوی متفاوت راه رفتن همراه می­شود. شناسایی کم و کیف متغییرهای تحت تاثیر این ناهنجاری­ها در توانبخشی افراد مبتلا به کف پای صاف موثر است. با توجه به تغییر رابطه طول-تنش در عضلات پای فرد مبتلا به کف پای صاف احتمال بروز خستگی بیشتر در این افراد وجود دارد.  از آنجا که مطالعات کمی درباره اثرات خستگی روی تغییرات کینماتیکی راه رفتن وجود دارد، نتایج این مطالعه می­تواند اطلاعات مفیدی در این زمینه ارائه دهد. هدف این مطالعه بررسی اثرات خستگی بر تغییرات الگوی کینماتیکی اندام تحتانی افراد دارای کف پای صاف در مقایسه با افراد سالم در حین راه رفتن است. تعداد 10 نفر دانشجوی مرد با میانگین سنی ( 16/2±4/24) و میانگین قد(31/4 ± 26/177) و وزن (43/17 ± 81/93) در گروه افراد با کف پای صاف و نیز تعداد 10 نفر دانشجوی مرد با میانگین  سنی (32/2 ± 86/25) و میانگین قد (71/27 ± 6/168) و میانگین وزن (93/26 ± 13/78) درگروه  کنترل _ افراد سالم _ مورد مطالعه قرار گرفتند . ابتدا اندام پا، ساق، ران و لگن افراد با استفاده از 16 عدد مارکر منعکس کننده نور شناسایی شدند. سپس آزمودنی­ها در یک مسیر کالیبره شده راه رفتند و با استفاده از سیستم آنالیز حرکتی VICON متغیرهای کینماتیکی مفاصل مچ، زانو و ران اندازه­گیری و تجزیه و تحلیل شد. اندازه مارکرها به قطر  mm14 بوده و بر اساس مدل PLUG-IN-GAIT بر روی بدن نصب شدند. هر آزمودنی 5 بار تست راه رفتن را تکرار نمود. سپس آزمودنی­ها با استفاده از یک پروتکل خستگی عملکردی، خسته شدند. برای مقایسه پیش آزمون­ها بین دو گروه و نیز برای بررسی میزان تغییرات بین گروهی، از آنالیز واریانس چند متغیره استفاده شد. آنالیز داده­ها در SPSS 18 با سطح معناداری 05/0p= انجام شد. پس از خستگی نیز تست راه رفتن برای هر آزمودنی تکرار شد.  تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که طی پیش­آزمون، در افراد کف پای صاف، دامنه حرکتی مفاصل مچ پای راست در پروپالژن(00/0p=)، زانوی پای راست در میانه استانس (007/0p=)، ران پای راست در میانه استانس (002/0p=) و پروپالژن (008/0p=)، مچ پای چپ در میانه استانس (00/0p=)، زانوی پای چپ در پروپالژن (024/0p=)، ران پای چپ در تماس پاشنه 001/0p=) و میانه استانس (05/0p=)، بیشتر از افراد نرمال است. همچنین در افراد کف پای صاف طی پیش­آزمون، در مچ پای راست در  تماس پاشنه (014/0p=) و زانوی پای راست در میانه استانس (02/0p=)، دامنه حرکتی کمتری نسبت به افراد نرمال داشتند. افراد کف پای صاف طی پیش­آزمون، طول قدم بلندتری نسبت به افراد نرمال داشتند (02/0p=). در افراد نرمال در پس­آزمون، دامنه حرکتی مفصل ران پای راست در میانه استانس (037/0p=) و ران پای چپ در پروپالژن (00/0p=) و میانه استانس (00/0p=)، بیشتر از پیش­آزمون این افراد بود. در افراد کف پای صاف، در پس­آزمون، دامنه حرکتی ران پای راست در تماس پاشنه (039/0p=) و میانه استانس (042/0p=) و ران پای چپ در تماس پاشنه (015/0p=)، بیشتر از پیش­آزمون این افراد بود. دامنه حرکتی زانوی پای چپ افراد کف پای صاف در پیش­آزمون، نسبت به پس­آزمون آنها، بیشتر بود (00/0p=). افراد کف پای صاف در پس­آزمون، سرعت راه رفتن سریعتری در پای راست (049/0p=) و پای چپ (049/0p=)، طول گام بیشتری در پای چپ (017/0p=) و زمان قدم کوتاه­تری (02/0p=) نسبت به پیش­آزمون داشتند. مقایسه دامنه حرکتی مفاصل بین دو گروه نشان داد که دامنه حرکتی مفاصل افراد نرمال، در ران پای چپ، در میانه استانس (00/0p=) و پروپالژن (00/0p=) بیشتر از افراد کف پای صاف است و در مفصل زانو، افراد کف پای صاف در پروپالژن، دامنه حرکتی بیشتری نسبت به افراد نرمال دارند (00/0p=).  با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، می­توان نتیجه گرفت خستگی عضلات، موجب ایجاد تغییر در کینماتیک راه رفتن شده و متعاقب آن می­تواند باعث ایجاد  انحرافات از الگوی طبیعی راه رفتن گردد­­­­­ و نقش اصلی پا در راه رفتن را که انتقال مناسب نیروهای عمل و عکس العمل بین بدن و زمین می­باشد را تحت تاثیر قرار داده و به دلیل تغییر در زوایای مفاصل و به طبع تغییر جهت زوایای نیروهای عمل و عکس العمل وارد شده به مفاصل،  باعث عدم کارآیی پا و متعاقبا گرایش بیشتر به سمت آسیب اندام تحتانی شود.

  واژه­های کلیدی: کف پای صاف، خستگی، کینماتیک راه رفتن

  -1. مقدمه

  امروزه در آزمایشگاه­های مجهز بیومکانیکی، به جنبه­های مختلف عوامل تأثیر گذار در کنترل پاسچر و راه رفتن پرداخته می­شود تا درک بهتری از تأثیر این عوامل بر پارامتر­های راه رفتن پیدا کنند. راه رفتن یکی از وظایف پیچیده انسان است که به ترکیبی از عملکرد سیستم­های اسکلتی و عصبی_عضلانی نیاز دارد. وقتی عملکرد این سیستم­ها آسیب ببیند و یا هماهنگی آن­ها مختل شود، باعث تغییراتی در بیومکانیک راه رفتن و کنترل حرکتی انسان می­شوند (winter,1991,1994). همگان بر این اعتقادند که بسیاری از آسیب­های پا از انحرافات پاسچری[1]، "انحرافاتی که در ساختار پا باعث بیش­تر یا کم­تر شدن دامنه حرکتی و متعاقب آن جلوگیری از از ایجاد ثبات و حرکت­پذیری مناسب در زمان لازم در راه رفتن می­شوند" ناشی می­شود. به­طور مثال ساختار پا، اغلب به­عنوان یک ریسک فاکتور برای گسترش بعضی از آسیب­های رایج پا و مچ مانند، استرس فراکچرها در اندام تحتانی، تندونیت خلفی درشت نئی، درد مرکزی پاشنه، تندونیت آشیل و التهاب نیام کف پایی از دیگر عوامل، شناخته می­شود.

  ارتباط بین ساختار و پاتولوژی پا هنوز دقیقا مشخص نشده است، با این حال به روشنی اثبات شده است که پا قابلیت و پتانسیل ابتلا به صدمات و انحرافات ساختاری را دارد. پای انسان تنها محل تماس بدن با زمین در هنگام حرکت می­باشد و پاسچر پا می­تواند در نحوه تقسیم شدن نیروی عکس­العمل زمین در اندام ­ها نقش اساسی ایفا کند. خستگی عضلانی در طی کارهای روزمره و یا فعالیت­های ورزشی و بازتوانی اتفاق می­افتد (Cifrek et al,1999).

   عضلات چهار سر رانی از بزرگ‌ترین عضلات بدن محسوب شده و در طی فعالیت­های حرکتی نقش اساسی برای تولید حرکت و جذب نیروهای تماسی در طی تماس پا با زمین دارند (Hamil & Knutzen,2009). انحرافات از پاسچر طبیعی، نقش اصلی پا که انتقال مناسب نیروهای عمل و عکس العمل بین بدن و زمین می­باشد را تحت تاثیر قرار داده و می­تواند باعث عدم کارآیی پا و متعاقبا آسیب اندام تحتانی شود. در این پژوهش محقق بر آن است تا با اعمال خستگی، کینماتیک این تغییرات آسیب­زا را مشخص نماید.

   

  1-2. تعریف مساله و بیان نکات اصلی

  از آنجا که پا مهم­ترین وسیله تعامل بین زمین و بدن انسان است، ساختار و نوع آناتومی پا بر راه رفتن عاملی تاثیر گذار است (Ledoux and Hillstrom ,2002). به طوریکه هرگونه انحراف  در پا ها اثر خود را به شکل زنجیروار به مفاصل و اندام فوقانی انتقال می­دهد. راستای غیر طبیعی پا به­ طور نظری باعث حرکت غیرطبیعی پا  هنگام راه رفتن می­شود.از این رو، بروز ناهنجاری در این ناحیه به لحاظ بیومکانیکی حائز اهمیت است(Zifchockand,2008).  یکی از شایع­ترین ناهنجاری ناحیه پا، کف پای صاف می­باشد(Lee, Vanore et al. ,2005). عوامل زیادی بر بیومکانیک راه رفتن اثر می­گذارند مانند بیماری­های عصبی-عضلانی، ضایعات مغزی-نخاعی، آسیب­دیدگی رباطی-مفصلی و خستگی، که می­توانند کنتیک، کینماتیک، الگوی فعالیت عضلانی و مصرف انرژی را در حین راه رفتن تغییر دهند (Winter,1991;Yoshino,2004). حرکت یکی از جنبه­های اصلی زندگی است و راه رفتن به عنوان مهارت پایه، بیشترین بخش فعالیت حرکتی روزمره انسان را به خود اختصاص داده است (Winter,1991,1995). خستگی یکی از خواص عضلات است که نتیجه آن کاهش عملکرد سیستم­های متابولیکی و عصبی- عضلانی برای استمرار فعالیت است. خستگی باعث کاهش قدرت ارادی و ظرفیت عملکردی عضلات، اختلال در فعال سازی همزمان عضلات آگونیست و آنتاگونیست، و در نهایت کاهش عملکرد و کارایی سیستم عصبی عضلانی می­شود. خستگی عضلات پیرامون یک مفصل (خستگی موضعی) می­تواند باعث تغییر الگوی حرکت، تغییر در هم انقباضی عضلات آن مفصل، تغییر در حس وضعیت مفصل و در نتیجه افزایش ریسک آسیب‌دیدگی شود Paillard, 2012(Walsh et al,2011;Davidson,2009). این عضلات در تولید توان اندام تحتانی برای پیشروی و انتقال بدن بسیار مهم بوده و ممکن است در طی فعالیت­های مختلف، در معرض استفاده بیش از حد و در نتیجه خستگی موضعی قرار گیرند  (Pincivero et al,2006; Hamil & Knutzen,2009). خستگی این گروه­های عضلانی می­تواند باعث بروز تغییرات کنتیکی و کینماتیکی اندام تحتانی در حین راه رفتن شود (Parijat & Lockhart, 2008). صافی کف پا وضعیتی است که در آن قوس طولی داخلی، که تمام قسمت داخلی پا را در بر می­گیرد از بین رفته یا کاهش می­یابد(Chen, et al. ,2010). صافی کف پا باعث حرکت و فعالیت عضلانی اضافی شده و  نه تنها باعث افزایش بار اعمال شده بر ساختار پا می­شود، بلکه باعث ازبین رفتن عملکرد طبیعی پا می­شود(Levinger, et al. ,2010). افراد دارای صافی کف پا نسبت به افراد عادی دو برابر بیش­تر در معرض شکستگی ناشی از فشار و شکستگی ناشی از خستگی قرار می­گیرند( Hajilou,2012). حال این سؤال­ها مطرح هستند که اولا آیا خستگی عمومی عضلات اندام تحتانی و بطور کلی خود فرد، باعث تغییر در کینماتیک اندام تحتانی در طی راه رفتن می­شود و ثانیا آیا اثر خستگی در افراد کف پای صاف، بیشتر از اثر آن در افراد سالم است؟

  1-3. ضرورت انجام پژوهش

   پاسچر پای انسان عموما بوسیله راستای اسکلتی پا توصیف می­شود. در حالیکه ارتباط بین پاسچر تغیییر یافته پا و آسیب دیدگی هنوز نامعلوم است، مطالعات زیادی شرح داده­اند که پاسچر پا روی فعالیت EMG  عضلات اندام تحتانی  ( Murley, et al.2009)  و کینماتیک مفاصل  ( Hunt, et al. 2004; Houck, et al. 2008; Cobb, et al. 2009)     در طول راه رفتن اثر می­گذارد. راه رفتن به عنوان یکی از مهم‌ترین حرکت­های پایه انتقالی و تحرک عمومی است که پارامترهای بیومکانیکی آن در دوره­های مختلف زندگی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است و امروزه تحقیقات بسیاری عوامل اثر گذار بر روی پارامترهای بیومکانیکی راه رفتن را بررسی کرده‌اند و به عقیده این محققان هنوز جنبه­های بسیاری از عوامل اثر گذار بر روی بیومکانیک راه رفتن مشخص نشده است (Winter,1989, 1990). خستگی موجب کاهش قدرت ارادی و ظرفیت عملکردی عضلات، اختلال در فعال سازی همزمان عضلات آگونیست و آنتاگونیست، و در نهایت کاهش عملکرد و کارایی سیستم عصبی عضلانی می­شود. خستگی باعث به وجود آمدن تغییرات در حس عمقی عضلات و در نتیجه کاهش تعادل استاتیک و دینامیک ­می­شود (Walsh et al,2011). خستگی عضلات پیرامون یک مفصل (خستگی موضعی) می­تواند باعث تغییر الگوی حرکت، تغییر در هم انقباضی عضلات آن مفصل، تغییر در حس وضعیت مفصل و در نتیجه افزایش ریسک آسیب‌دیدگی شود Paillard, 2012(Walsh et al,2011;Davidson,2009). مطالعات زیادی وضعیت تعادل دینامیک و استاتیک را پس از اعمال خستگی موضعی عضلانی اندام تحتانی و چگونگی عملکرد سیستم­های پایداری انسان بعد از شتاب ناگهانی و جلوگیری از سقوط را بررسی کرده­اند (walsh et al,2011;Davidson,2009).

  این تحقیقات با خستگی موضعی گروه­های عضلانی پروگزیمال و دیستال اندام تحتانی سعی در کشف مکانیسم­های درگیر در تعادل و چگونگی مشارکت این مکانیسم­ها در جلوگیری از افتادن بوده است. ولی مطالعات اندکی بر روی خستگی موضعی عضلانی و کنترل پاسچر و پارامترهای بیومکانیکی راه رفتن انجام شده است.

  عارضه صافی کف پا به تغییرات بیومکانیکی در هر سه صفحه پا و مچ پا منجر می­شود و به ویژه بر عملکرد مفصل قاپی_پاشنه­ای تاثیر گذار است. کف پای صاف، بطور ویژه با عملکرد تغییر یافته پا شامل اورژن طولانی مدت پاشنه، افزایش چرخش داخلی تیبیا، افزایش آبداکشن جلوی پا، کاهش کارآمدی راه رفتن و کاهش جذب ضربه در ارتباط است ( Tweed, et al. 2008; Williams, et al. 2001) ، در نتیجه فشار بیشتری ممکن است به ساختارهای درگیر در کنترل این حرکات در طول فاز استانس وارد آید. بعلاوه حرکت غیر نرمال پا می­تواند به دلیل جفت شدن بین پاها و زانو منجر به اعمال فشار بزرگتری روی ساختارهای پروگزیمال مثل مفصل زانو شود ( Williams et al, 2001) . مطالعات کینماتیکی متعددی به مقایسه افراد با پای صاف و پرونیت با افراد با پاسچر پای نرمال پرداخته­اند ( Hunt, et al. 2004; Houck, et al. 2008;  Cobb, et al. 2009)  . با این حال نتایج این مطالعات به دلیل تغییرات در موجود در طبقه بندی پاسچر پا و روش­های مدل سازی بیومکانیکی مورد استفاده متناقض هستند. روش­های طبقه بندی قبلی شامل مشاهده دیداری ( Hunt et al. 2004 ) ، ارزشیابی گونیومتریک ( Houck et al. 2008)  ، اندازه­گیری نسب قوس (Cobb, et al.2009) ، و ترکیب روش استاتیک و دینامیک دو بعدی قوس طولی داخلی می­باشد ( twomey, et al. 2010) .

  اثرات پاسچر پا بر عملکرد دینامیک اندام تحتانی نا­معلوم باقی مانده است. هنوز بطور گسترده­ای گمان می­شود که تغییرات ساختاری و عملکردی پا نظیر پای صاف، باعث یک جهت­گیری جبرانی می­شود و در نتیجه، باعث انحراف مکانیکی کل اندام تحتانی در طول راه رفتن می­گردد. بوسیله خصوصیات مکانیکی پا می­توان انرژی جابه جا شده در اندام تحتانی را تعیین نمود و نیز می­توان الگوی بارگذاری در حرکات انتقال وزن را بدست آورد ( Twomey , et al. 2010). از آنجایی که تحقیقات مرتبط با تفاوت­های کینتیکی و کینماتیکی در زمینه خستگی محدود هستند، مطالعه تغییرپذیری پارامترهای راه رفتن می­تواند منجر به شناخت مهمی در خصوص راه رفتن شود ( Stergiou, et al. 2002 )  .

  پایایی و اعتبار الگوهای نیروی عکس العمل زمین در طول راه رفتن قبلا در جامعه­های آماری متفاوت و موقعیت­های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است (Stergiou, et al. 2002 ) ، اما تحقیقات اندکی در مورد خستگی و اثر آن بر کینتیک و کینماتیک راه رفتن موجود می­باشد. در عارضه کف پای صاف، اورژن پاشنه، چرخش داخلی درشت نی و افزایش ابداکشن جلوی پا باعث کاهش جذب ضربه و کاهش کارآمدی راه رفتن می­شود، بنابرین در این پژوهش محقق بر آن است تا اثر خستگی را بر پارامترهای کینماتیکی راه رفتن دو گروه نرمال و دارای کف پای صاف مشخص نماید. بنابرین سوالاتی که مطرح می­شوند عبارتند از:

  1.  چه تفاوتی بین کینماتیک افراد دارای عارضه کف پای صاف و افراد با پای نرمال وجود دارد؟

  2.  تعامل بین خستگی و عامل کف پای صاف در الگوی کینماتیکی راه رفتن چیست؟

  3.  کدام مفصل بیشترین اثر را از صافی کف پا و خستگی می­پذیرد؟

   

  Abstract:

  Flat foot is the one of the most common abnormality. Anatomical abnormalities could result in change the kinematical variables of foot, therefor led to appear a different pattern of walking. Recognition of quantity and quality of these variables that are affected by this abnormality, well be usefull for  rehabilitation of flat footed individuals and helping them to proper their condition. As for, tension-length relationship of flat foot individuals foot muscles, there is more probability of fatigue in this type of persons.Due to lake of studies about effects of fatigue upon kinematical gait variables, the results of this research could give usefull information in this area. This study concern with peruse the fatigue effects on the kinematical pattern variation of flat foot lower extremity compare to the normal foot individuals during the gait. Twenty male students of Buali Sina university randomly arranged in  two groups, ten subjects in control – normal foot – group ( 25.86 ± 2.32 ) and ten subject in flat foot group ( 24.4 ± 2.16 ). At first, foot, shank and thigh of individuals were  recognized with sixteen reflective markers with fourteen  milimeter diameter due to Helen Heys marker set. Then subjects walked in a six meter calibrated path for five times without marker drop. Kinematical variables of ankle, knee and hip joint were collected with VICON motion analysis sys and processed with PLUG-IN-GAIT model. then functional fatigue protocol were applied. After fatigue protocol, subjects asked to repeat the test in the same conditions.  For analyzing the data and performing statistical tests. The SPSS 18 was used and the Alpha level set at 0.05. There was some significant differences in pre-test between groups and also inside groups between pre and post  tests in range of motion and spatiotemporal variables. There were some significant differences too in post test between groups in range of motion and spatiotemporal variables as follows:Anles of right ankle propulsion (p= 0.00), right hip heel contact(p=0.019) and mid stance (p=0.00), left ankle mid stance (p= 0.00), left knee mid stance (p=0.007) and propulsion (0.00), left hip heel contact (p=0.00) and propulsion (p=0.00). In the other hand, there were significant differences in left stride length (p=0.011) and left step length (p=0.007). Also right stride length (p=0.014) and right step length (p=0.012). With regard to the findings of this research it can be concluded that muscle fatigue is  capable to variate gait kinematic and  consequently causes deviation from natural gait pattern & change’s the main role of foot that is suitable transmittal of action_reaction force between bode & ground. Because of the change in joints angles & consequently a series of changes in action_reaction force’s angles that are incoming to the joints, fatigue  causes  an  inefficiency of foot and subsequently more tendency to injuries of lower extremity.

  Keywords: Flat foot, fatigue, gait kinematic

 • فهرست:

  1-1. مقدمه............................................................................................................................................................................... 3

  1-2. تعریف مساله و بیان نکات اصلی........................................................................................................................... 4

  1-4 اهداف پژوهش................................................................................................................................................................... 7

  .1-4-1 هدف کلی.................................................................................................................................................................... 7

  1-4-2. اهدف جزیی.................................................................................................................................................................. 7

  1-5. فرضیه­های تحقیق........................................................................................................................................................... 7

  1-6. روش اجرای پژوهش......................................................................................................................................................... 7

  1-7.  محدودیت­های پژوهش.................................................................................................................................................. 9

  1-8. تعریف عملیاتی واژه­ها................................................................................................................................................ 9

  فصل دوم: پیشینه تحقیق

  2-1. مقدمه............................................................................................................................................................................... 15

  2-2.  آناتومی و ساختار پا..................................................................................................................................................... 14

  2-3.  مفاصل پا........................................................................................................................................................................ 15

  2-4.  قوس­های پا...................................................................................................................................................................... 18

  2-5. عضلات عمل کننده روی مجموعه پا...................................................................................................................... 19

  2-5-1.  عضلات قسمت خارجی پا.......................................................................................................................... 19

  2-5-6. عضله درشت نئی قدامی............................................................................................................................ 20

  2-5-7. عضله دوقلو..................................................................................................................................................... 21

  2-5-8. عضله نعلی..................................................................................................................................................... 22

  2-5-9.   عضله نازک نئی طویل.............................................................................................................................. 22

  2-6. کف پای صاف.................................................................................................................................................................. 23

  2-7. انواع کف پای صاف............................................................................................................................................ 24

  2-7-1 کف پای صاف منعطف................................................................................................................................. 24

  2-7-2. کف پای صاف غیر منعطف(سخت) 26

  2-8. عوارض ناشی از صافی کف پا.................................................................................................................................. 27

  2-9.  راه رفتن.............................................................................................................................................................................. 27

  2-9-1.  اصطلاح شناسی راه رفتن..................................................................................................................................... 27

  2-9-2  بیومکانیک راه رفتن.................................................................................................................................................. 29

  2-10. سیکل راه رفتن.................................................................................................................................................. 31

  2-11. مراحل تشکیل دهنده فاز استانس............................................................................................................ 35

  2-12. رویدادهای مرحله نوسان................................................................................................................................ 37

  1.  مرحله پروپالژن........................................................................................................................................................ 37

  2-13.  استراید، استپ، کدنس................................................................................................................................ 39

  2-14.  حرکت مفاصل .. 42

  2-15.  حرکات در صفحه ساجیتال........................................................................................................................ 43

  2-16.  خستگی........................................................................................................................................................................ 45

  2-16-1.  خستگی در سطح سیستم اعصاب مرکزی............................................................................................... 46

  2-16-2.  خستگی در سطح نخاع و اعصاب محیطی............................................................................................... 46

  2-16-3.  خستگی در محل اتصال عصبی عضلانی .. 47

  2-16-4.  خستگی در عضله................................................................................................................................................ 48

  2-17.  پروتکلهای خستگی اندام تحتانی......................................................................................................................... 48

  2-18. میزان درک فشار (RPE) 49

  2-19.  اثر خستگی بر پارامترهای بیومکانیکی راه رفتن............................................................................................ 50

  فصل سوم: روش پژوهش

  3-1. مقدمه............................................................................................................................................................................... 55

  3-2. نوع تحقیق.......................................................................................................................................................................... 55

  3-3. جامعه آماری و نحوه گزینش نمونه­ها...................................................................................................................... 55

  3-3-1. شرایط عمومی ورود به آزمون............................................................................................................................... 55

  3-3-2 شرایط اختصاصی ورود به آزمون . 55

  3-3-2-1  شاخص قوس......................................................................................................................................................... 56

  3-3-2-2.  ارتفاع ناوی نرمالایز شده .................................................................................................................................  58

  3-3-2-3. افت ناوی................................................................................................................................................................... 59

  3-3-3.  مشخصات آزمودنی­های شرکت کننده در پژوهش ... 60

  3-4. متغیرهای تحقیق............................................................................................................................................................. 61

  3-4-1  متغیرهای مستقل.................................................................................................................................................... 61

  3-4-2  متغیرهای وابسته .. 61

  3-5 ابزار اندازه­گیری................................................................................................................................................................ 62

  3-6. روش اجرای پژوهش......................................................................................................................................................... 65

  3-7.  تجزیه و تحلیل داده­های کینماتیکی.......................................................................................................................... 66

  3-8. روش­های آماری.................................................................................................................................................................. 68

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1 مقدمه . 71

  4-2 نتایج حاصل از پیش آزمون........................................................................................................................................... 71

  4-2-1   مقایسه زوایای مفاصل گروه­های کف پای صاف و نرمال طی پیش آزمون........................................... 71

  4-2-2  مقایسه متغیرهای سری زمانی گروه­های کف پای صاف و نرمال طی پیش آزمون............................. 74

  4- 3. مقایسه تفاوت­های درون گروهی............................................................................................................................. 75

  4-3-1.  بررسی نتایج حاصل از مقایسه متغیرهای زوایای مفصلی در پیش و پس آزمون گروه نرمال       75

  4-3-2  بررسی نتایج حاصل از مقایسه متغیرهای زوایای مفصلی در پیش و پس آزمون گروه کف پای صاف            78

  4-3-3   بررسی نتایج حاصل از مقایسه متغیرهای سری_ زمانی پیش و پس آزمون گروه نرمال            81

  4-3-4  بررسی نتایج حاصل از مقایسه متغیرهای سری_ زمانی پیش و پس آزمون گروه کف پای صاف 82

  4-4  نتایج حاصل از مقایسه تفاوت­های بین گروهی.................................................................................................. 84

  4-4-1 بررسی نتایج حاصل از مقایسه مقادیر تغییرات زوایای مفاصل بین گروه های کف پای صاف و نرمال در پای راست و چپ....................................................................................................................................................................................................... 84

  4-4-2  بررسی نتایج حاصل از مقایسه داده­های سری زمانی مفاصل بین گروه­های کف پای صاف و نرمال   85

  4-5. مقایسه تفاوت­های بین گروهی در پس­آزمون............................................................... 94

  4-5-1. مقایسه نتایج حاصل از میانگین­های داده­های زوایای مفاصل بین گروه­های کف پای صاف و نرمال در پای راست و چپ در پس­آزمون...................................................................................................... 94

  4-5-2. مقایسه نتایج حاصل از اختلاف میانگین­های داده­های سری-زمانی بین گروه­های کف پای صاف و نرمال در پای راست و چپ در پس­آزمون................................................................................................. 95

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1. مقدمه......................................................................................................................................................................... 99

  5 -2. بررسی نتایج حاصل از پیش آزمون...........................................................................   99

  5-2-1.  زوایای مفصلی مچ پا زانو و ران در مرحله ضربه پاشنه...................................... 99

  5-2-2.  زوایای مفصلی مچ پا زانو و ران در مرحله میانه استانس................................ 100

  5-2-3 زوایای مفصلی مچ پا زانو و ران در مرحله پروپالژن ................................................................................ 101

  5-3 بررسی نتایج حاصل از مقایسه تفاوت های درون گروهی....................................................................... 102

  5-4 بررسی نتایج حاصل از مقایسه تغییرات متغیرها بین گروه­ها در پس آزمون................................... 103

  5-5.  بررسی نتایج حاصل از مقایسه تفاوت­های بین گروهی در پس آزمون ................... 104

  5-6. نتیجه­گیری نهایی................................................................................................................................................ 104

  5-7. پیشنهادات............................................................................................................................................................   104

  پیوست الف: رضایت نامه.................................................................................................................................................... 101

  پیوست ب: پرسشنامه ورود به آزمون............................................................................................................................... 102

  منابع     103

  منبع:

   

   

  اعلمی هرندی بهادر. (1383). کف پای صاف در کودکان و نوجوانان. مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران. سال دوم، شماره 4، صفحه 1-4.

   

  عزیز پور سعداله. (1390). اثر ارتزهای نرم وسخت بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات انتخابی ساق طی راه رفتن در افراد دارای پای پرونیت وسوپینیت. پایانامه کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان.

   

  فرمانی فرزاد، صادقی محمد، سعیدی حسن، کمالی محمد، فرهمند بهشید. (1389). تاثیر کفی طبی بر میزان مصرف انرژی افراد دونده دارای صافی کف پا. فصلنامه دانش و تندرستی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود. دوره 5، شماره، صفحه 36-40.

   

  لطافت­کار امیر، زندی شهرزاد، خدایی مجید، بلالی جعفر، شمسه سرا جعفر، مزیدی مریم. (1391). ارتباط بین ناهنجاری کف پای صاف با زاویه Q و زانو درد. پژوهش در علوم توانبخشی. سال 8 ، دوره 2، 1- 10.

   

  Allen, D. G., Lamb, G.D., Westerblad, H. (2008). Skeletal muscle fatigue: cellular mechanisms. Physiology, 88, 287–332.

   

  Allman, B. L., & Rice, C. L. (2002). Neuromuscular fatigue and aging: central and peripheral factors. Muscle & nerve, 25(6) , 785-796

   

  Assmussen, E., Mazin, B. (1978). A central nervous component in local fatigue. Eur J Applied Physiol, 35, 9-15.

   

  Bancroft RJ, McDonough T, Shakespeare J, Lynas K. (2011). Orthotics. European Geriatric Medicine 2,122-125.

  Bertani A, Cappello A, Benedetti MG, Simoncini L, Catani F. (1999). Flat foot functional evaluation using pattern recognition of ground reaction data.Clinical Biomechanics.14,484-493.

   

  Bigland-Ritchie, B., Jones, D., Hosking, G., & Edwards, R. (1978). Central and peripheral fatigue in sustained maximum voluntary contractions of human quadriceps muscle. Clinical science and molecular medicine, 54(6) , 609.

         

  ‐Ritchie, B., & Woods, J. (1984). Changes in muscle contractile properties and neural control during human muscular fatigue. Muscle & nerve, 7(9) , 691-699.

   

  Bigland Ritchie, B., Dawson, NJ. (1986). Reflex origin for slowing motoneurone firing rate in fatigue human voluntary contraction. J Physiol, 10.

         

  Borghese, N. A., Bianchi, L., & Lacquaniti, F. (1996). Kinematic determinants of human locomotion. The Journal of physiology, 494(Pt 3) , 863-879.         

   

  Cady, E., Jones, D., Lynn, J., & Newham, D. (1989). Changes in force and intracellular metabolites during fatigue of human skeletal muscle. The Journal of physiology, 418(1) , 311-325.

   

  Chen YC, Lou SZ, Huang CY, Su FC. (2010). Effects of foot orthoses on gait patterns of flat feet patients.Clinical Biomechanics.25,265-270.

   

  Chen, W. L., O’Connor, J. J., & Radin, E. L. (2003). A comparison of the gaits of Chinese and Caucasian women with particular reference to their heelstrike transients. Clinical Biomechanics, 18(3) , 207-213.

   

  Chaffin, D. B. (1973). Localized muscle fatigue-definition and measurement. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 15(4) , 346.

   

  Cifrek, M., Medved, V., Tonkovic, S., & Ostojic, S. (2009). Surface EMG based muscle fatigue evaluation in biomechanics. Clinical Biomechanics, 24(4) , 327-340.

   

  Cifrek, M., Tonković, S., & Medved, V. (2000). Measurement and analysis of surface myoelectric signals during fatigued cyclic dynamic contractions. Measurement, 27(2) , 85-92.

   

  Cobb SC, Tis LL, Johnson JT, Wang YT, Geil MD, Mc Carty FA. (2009). The effect of lowmobile foot posture on multi-segment medial foot model gait kinematics. Gait posture.30:334-9.

   

   

  Davidson, B. S., Madigan, M. L., Nussbaum, M. A., & Wojcik, L. A. (2009). Effects of localized muscle fatigue on recovery from a postural perturbation without stepping. Gait & Posture, 29(4) , 552-557.

   

  De Luca, C. (1984). Myoelectrical manifestations of localized muscular fatigue in humans. Critical reviews in biomedical engineering, 11(4) , 251.    

   

  Dingwell, J. B., & Cusumano, J. P. (2000). Nonlinear time series analysis of normal and pathological human walking. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 10(4) , 848-863.   

   

  Drillis, R. (1958). Objective recording and biomechanics of pathological gait. Annals of the New York Academy of Sciences, 74(1) , 86-109.

   

  Esmaili,H.(2012). Longitudinal effects of foot orthotics on changes in muscular activity pattern in patients with pes planus during walking. Thesis submitted for Master of Arts, Department of Physical Education and Sport Sciences, Bu-Ali Sina university of Hamedan. 

   

  Finley FR, C. K. (1970). Locomotive characteristics of urban pedestrians. Arch Phys Med Rehabil, 51(49) , 423.

   

   

  Goodwin.CS. (1968). The use of the voluntary muscle test in leprosy neuritis. Leprosy Rev, 39, 209-216.   

   

   

  Growney, E., Meglan, D., Johnson, M., Cahalan, T., & An, K. N. (1997). Repeated measures of adult normal walking using a video tracking system1. Gait & Posture, 6(2) , 147-162.

   

  Gupta S, Paul M, et al. (2008). THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREFOOT, MIDFOOT AND REARFOOT STATIC ALIGNMENT IN PAINFREE AND PAINFUL HEEL IN ATHLETES.Serbian Journal of Sports Sciences. 2,67-74.

  Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2006). Textbook of medical physiology (11th ed.): Saunders Philadelphia, PA.

   

  Haendlmayer KT, Harris NJ. (2009). Flatfoot deformity: An overview. ORTHOPAEDICS AND TRAUMA. 23:6,395-403.

   

  Hajilou,B.(2012). The effect of localized quadriceps muscles fatigue on COP deviation and EMG activity of selected lower limb muscles during gait: comparison between athlete and non-athlete. Thesis submitted for Master of Arts, Department of Physical Education and Sport Sciences, Bu-Ali Sina university of Hamedan.

   

   

  Hamill, J. and K. M. knutzen (2009).Biomechanical Basis of Human Movement.

  Hamill, J. K., Kathleen M. (2009). Biomechanical Basis of Human Movement. 3rd Edition, Williams & Wilkins.  

         

  Hatfield, G. (2009). The Effects of Quadriceps Impairment On Lower Limb Kinematics, Kinetics And Muscle Activation During Gait In Young Adults. Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science, Dalhousie University Halifax, Nova Scotia.  

   

  Hausdorff JM, P. P., Peng CK. (1996). Fractal dynamics of human gait: Stability of long-range correlations in stride interval fluctuations. J Appl Physiol, 80, 1448.

   

  Helbostad, J. L., Leirfall, S., Moe-Nilssen, R., & Sletvold, O. (2007). Physical fatigue affects gait characteristics in older persons. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 62(9) , 1010-1015.     

   

  Hesse S, Reiter F, Jahnke M, et al. (1997).  Asymmetry of gait initiation in hemiparetic stroke subjects. Archive of  Physical  Medicine and Rehabilitation. 78,719- 1997.

   

  Houk JR, Tome JM, Nawoczenski DA.(2008). Ssubtalar neutral position as an offset for a kinematic model of the foot during gait. Gait Posture. 28:29-37.

   

  Hunt AE, Smith RM. (2004). Mechanica and control of the flat versus normal foot during the stance phase of walking. Clin Biomech.19:391-7.

   

  Jacobs B. (2010). Toe walking, flat feet and bow legs, in-toeing and out-toeing. Paediatrics and child health. 20:5,221-224.

   

   

  J, S., H. HJ, et al. (1996). "Foot type biomechanics a comparison of planus and rectus foot type. Journal of the American Podiatric Medical Association. 86,16-23.

   

  Judge.JO. (1996). Step length reductions in advanced age: the role of ankle and hip kinetics. Journal of Gerontology, 51, 303-312.

   

   

  Kapandji IA: The physiology of the joints. Vol 2, The lower limb. Edinburg: Churchill Livingstone, 1970.

   

  Karartsolis K, Nikolopoulos CS, Papadopoulos ES, Vagenas G, Terzis E, Athanasopoulos S. (2009). Eversion and inversion muscle group peak torque in hyperpronated and normal individuals. The Foot. 19,29-35.

   

  Kerrigan, D. C., Todd, M. K., & Della Croce, U. (1998). Gender differences in joint biomechanics during walking: normative study in young adults. American journal of physical medicine & rehabilitation/Association of Academic Physiatrists, 77(1) , 2.

         

   

  Khamis S, Yizhar Z. (2007). Effect of feet hyperpronation on pelvic alignment in a standing position.Gait & Posture.25,127-134.

   

   

  Ledoux WR, Hillstrom HJ. (2002). The distributed plantar vertical force of neutrally aligned and pes planeus feet. Gait and Posture. 15,1-9.

   

  Lee MS, Vanore JV, et al. (2005). Diagnosis and Treatment of Adult Flatfoot.THE JOURNAL OF FOOT & ANKLE SURGERY. 44, 78-113.

  Lemke, M. R., Wendorff, T., Mieth, B., Buhl, K., & Linnemann, M. (2000). Spatiotemporal gait patterns during over ground locomotion in major depression compared with healthy controls. Journal of psychiatric research, 34(4) , 277-283.

   

  Levangie, P. K., & Norkin, C. C. (2005). Joint structure and function: a comprehensive analysis: FA Davis Philadelphia, PA.

   

  Levinger P, Murley GS, Barton CJ, Cotchett MP, McSweeney, Menz HB. (2011). Flat-arched feet display altered foot kinematics compared to normal-arched feet during walking. Australian Podiatry Council Conference, 2011. Melbourne, Australia. 26-29 April 2011.

   

  Levinger, P., G. S. Murley, et al. (2010). "A comparison of foot kinematics in people with normal- and flat-arched feet using the Oxford Foot Model." Gait & Posture 32: 519-523.

  Lin C, Lai K, chou Y.(2001). correlating factors and clinical significance of flexible flat foot in preschool children. Journal of pediatric orthopaedics.21(3):378-82

  Role of the Posterior Calf M

  McPoil TG, Hunt GC. (1995). Evaluation and management of foot and ankle disorders: present problems and future directions. Journal of Orthopaedics and Sports Physical  Therapy. 21,381–8.

   

  Miller, R., Kent-Braun, J., Sharma, K., & Weiner, M. W. (1995). Mechanisms of human muscle fatigue. Quantitating the contribution of metabolic factors and activation impairment. Advances in experimental medicine and biology, 384, 195.

   

  Monteiro M, Gabriel R, Aranha J, Neves e Castro M, Sousa M, Moreira M. (2010). Influence of obesity and sarcopenic obesity on plantar pressure of postmenopausal women. Clinical Biomechanics.25,461–467.

  Murley GS, Bird AR. (2006).The effect of three levels of orthotic wedging on the surface electromyographic activity of selected lower limb muscles during gait.Clinical Biomechanics. 21,1074-1080

   

  Murley GS a, Menz HB, Landorf. (2009)a. Foot posture influences the electromyographic activity of selected lower limb muscles during gait. Journal of Foot and Ankle Research. 2:35,1-9.

   

  Neumann, D. A. (2002). Kinesiology of the musculoskeletal system: foundations for physical rehabilitation. 1st ed, Mosby,lnc.

   

  Oatis CA. (2009). Kinesiology, The Mechanics & Pathomechanics of Human Movement. (2nd). Phyladelphia: Pennsylvania.

   

  Owings TM, G. M. (2004). Variability of step kinematics in young and older adults. Gait & Posture, 20, 26-29.

   

  Pamela KL, Cynthia CN. (2005). Joint Structure and Function: A Comprehensive Analysis, Fourth Edition. Philadelphia.

   

  Paillard, T. (2012). Effects of general and local fatigue on postural control: A review. Neuroscience and biobehavioral reviews, 36(1) , 162.        

   

  Parijat, P., & Lockhart, T. E. (2008). Effects of quadriceps fatigue on the biomechanics of gait and slip propensity. Gait & Posture, 28(4) , 568-573.

   

  Pincivero, D. M., Gandhi, V., Timmons, M. K., & Coelho, A. J. (2006). Quadriceps femoris electromyogram during concentric, isometric and eccentric phases of fatiguing dynamic knee extensions. Journal of Biomechanics, 39(2) , 246-254.       

   

  Powell DW, Long B, Milner CE, Zhang S. (2011). Frontal plane multi-segment foot kinematics in high- and low-arched females during dynamic loading tasks.Human Movement Science.30,105–114.

   

  Qu, X., & Yeo, J. C. (2011). Effects of load carriage and fatigue on gait characteristics. Journal of Biomechanics, 44(7) , 1259-1263.

   

  Razeghi M, Batt ME.  (2002). Foot type classification: a criticalreview of current methods. Gait and Posture.15,282-291.

  RLA. (2001). Pathokinesiology Service and Physical Therapy Department at Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center: Observational Gait Analysis.

   

  Roberts P W. Initial Strain in the Weak Foot. New York, 1915.

   

   

  Roze GK, Welton EA, Marshal T. (1985). The diagnosis of flat foot in the child.Journal of Bone and Joint Surgery. 67-B,71-78.

   

   

  Salathe EP Jr, Arangio GA, Salathe EP. (1990). The foot as a shock absorber. Journal of Biomechanics.23,655-659.

   

  Scott G, Menz HB, Newcombe. (2007). Age-related differences in foot structure and function.Gait and Posture. 26,68-75.

   

  Stergiou N, Giakas N, Byrne J, Pomeroy V.(2002). Frequency domain characteristics of ground  reaction force during walking of young and elderly females. 615-617.

   

  Tweed JL, Campbell JA, Avil SJ. (2008). Biomechanical risk factors in the development of medial tibial stress syndrome in distance runners.Journal of the American Podiatric Medical Association.98,436–44.

   

  Twomy D, McIntosh AS, Simon J, Lowe K, Wolf  SI.(2010) Kinematic differences between normal and low arched feet in children using the Heidelberg foot measurement method. Gait posture. 32:1-5

   

   

  Utian, WH, Archer DF, Bachmann GA, Gallagher C, Grodstein F, Heiman JR, Henderson VW, Hodis HN, Karas RH, Lobo RA. (2008). Estrogen and progestogen use in postmenopausal women: July 2008 position statement of The North American Menopause Society. Menopause 15,584.

   

  Vuilerme N, Boisgontire M.(2009). Effectiveness of a tongue-placed electrotactile biofeedback to improve ankle force sense following plantar-flexor muscle fatigue. Gait &posture.30:556-559

   

  Wall, J., Devlin, J., Khirchof, R., & Lackey, B. (2000). Measurement of step widths and step lengths: a comparison of measurements made directly from a grid with those made from a video recording. The Journal of orthopaedic and sports physical therapy, 30(7) , 410.

  Walsh, M., Peper, A., Bierbaum, S., Karamanidis, K., & Arampatzis, A. (2011). Effects of submaximal fatiguing contractions on the components of dynamic stability control after forward falls. Journal of Electromyography and Kinesiology, 21(2) , 270-275.

   

   

  Wenger DR, Mauldin D, Speck G, et al. (1989). Corrective shoes and inserts as treatment for flexible flat foot in infants and children. Journal of Bone and Joint Surgery. 71A,800-810.

   

   

  Whittle MW. (2007). Gait Analysis, An Introduction. 4Th Edition. Heidi Harrison.

   

  Williams DS, McClay IS, Hamill J, Buchanan TS. (2001). Lower extremity kinematic and kinetic differences in runners with high and low arches.Journal of Applied Biomechanics.17,153–163.

   

  Winter, D. A. (1989). Biomechanics of normal and pathological gait: Implications for understanding human locomotor control. Journal Motor Behavior 21, 337.      

   

  Winter, D. A. (1990). Biomechanical walking pattern changes in the fit and healthy elderly. Phys Ther, 70, 340-347.          

   

  Winter, D. A. (1991). The Biomechanics and Motor Control of Human Gait: Normal, Elderly and Pathological. 2nd ed(Waterloo, Ontario, Waterloo Biomechanics).         

   

  Winter, D. A. (1994). A review of kinetic parameters in human walking. Gait Analysis : Theory and Application.

   

  Winter, D. A. (1995). Human balance and posture control during standing and walking. Gait & Posture, 3(4) , 193-214.

   

   

  Yoshino, K., Motoshige, T., Araki, T., & Matsuoka, K. (2004). Effect of prolonged free-walking fatigue on gait and physiological rhythm. Journal of Biomechanics, 37(8) , 1271-1280.

   

  Zifchock RA, Davis I. (2008).A comparison of semi-custom and custom foot orthotic devices in high- and low-arched individuals during walking.Clinical Biomechanics. 23, 1287–1293


موضوع پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی های کینماتیکی راه رفتن , نمونه پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی های کینماتیکی راه رفتن , جستجوی پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی های کینماتیکی راه رفتن , فایل Word پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی های کینماتیکی راه رفتن , دانلود پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی های کینماتیکی راه رفتن , فایل PDF پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی های کینماتیکی راه رفتن , تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی های کینماتیکی راه رفتن , مقاله در مورد پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی های کینماتیکی راه رفتن , پروژه در مورد پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی های کینماتیکی راه رفتن , پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی های کینماتیکی راه رفتن , تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی های کینماتیکی راه رفتن , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی های کینماتیکی راه رفتن , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی های کینماتیکی راه رفتن , پروژه درباره پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی های کینماتیکی راه رفتن , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی های کینماتیکی راه رفتن , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی های کینماتیکی راه رفتن , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی های کینماتیکی راه رفتن , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی های کینماتیکی راه رفتن , رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی های کینماتیکی راه رفتن

دانشکده تحصیلات تکمیلی ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «.M.A» گرایش آسیب شناسی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب می باشد.به همین منظور تعداد 90 نفر از پسران مدارس مورد غربال قرار گرفتند و 40 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهشی در این تحقیق شرکت ...

تربیت بدنی وعلوم ورزشی پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد «. M.A» چکیده هدف از تحقیق حاضر،تعیین تاثیر کفش ورزشی وکفی طبی بر شوت روی پا در افراد دچار صافی کف پا بود .بدین منظور 30 نفر از دانش آموزان فعال در رشته فوتبال با میانگین سنی 16/16 سال دچار صافی کف پا انتخاب و در این مطالعه شرکت کردند. در این تحقیق آزمودنی ها توپ را از فواصل 20 و 30 متری شوت کردند و میزان برد توپ و ...

(کارشناسی ارشد تربیت بدنی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی) اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس چکیده مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد. این بیماری باعث تخریب میلین در آکسون های عصبی شده وباعث ضایعات عملکردی می شود. یکی از مناطق مهم درگیر درMS مخچه می باشد. مشکل در این ساختار باعث ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «.M.A» گرایش آسیب شناسی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب می باشد.به همین منظور تعداد 90 نفر از پسران مدارس مورد غربال قرار گرفتند و 40 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهشی در این تحقیق شرکت داده شدند. به منظور گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی) چکیده مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد. این بیماری باعث تخریب میلین در آکسون های عصبی شده وباعث ضایعات عملکردی می شود. یکی از مناطق مهم درگیر درMS مخچه می باشد. مشکل در این ساختار باعث ایجاد اختلال در تعادل و غیره می شود که به تبع آن کیفیت زندگی کاهش می یابد. بنابراین استفاده ...

چکیده: در بررسی­های الکترومیوگرافی نرمال­ سازی سیگنال­ها برای اینکه از قابلیت مقایسه و تفسیر برخوردار باشند مورد قبول همگانی است. اما به دلیل فقدان یک روش استاندارد برای نرمال سازی تفاوت های زیادی در روش نرمال سازی وجود دارد. این تفاوت ها به روش اندازه گیری سیگنال مرجع مربوط است. هدف از اجرای این مطالعه مقایسه پایایی سه روش نرمال­سازی انقباض زیر بیشینه، انقباض بیشینه پویا و ...

آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی پایان‌نامه کارشناسی ارشد چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دوندگان شرکت‌کننده در مسابقات آغاز فصل قهرمانی کشور (94-1393) بود. که در این راستا 30 دونده سرعت (با میانگین و انحراف استاندارد سن 28/4±60/22 سال، وزن 07/6±20/72 کیلوگرم ، قد ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی کیده: هدف از تحقیق حاضر تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل، درد و حس وضعیت گردن در دختران مبتلا به گردن درد غیر اختصاصی دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. در این مطالعه 30 دانشجوی دختر، بین سنین28 -19 بطور تصادفی به دو گروه تجربی(15نفر) و کنترل(15 نفر) تقسیم شدند. ...

پایان­نامه ارائه شده به عنوان بخشی از فعالیت­های تحصیلی لازم جهت اخذ درجه دکتری تخصصی (ph.D) در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی چکیده: هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ­ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس، شناگران و افراد غیر ورزشکار طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن در شانه­ی برتر و غیر برتر در شرایط ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال بود. جامعه آماری این پژوهش، مردان والیبالیست داوطلب 18 تا 24 ساله شهر زنجان بودند که به دو گروه 15 نفری تجربی و گروه کنترل به روش تصادفی ساده تقسیم شدند. برنامه ...

ثبت سفارش