پایان نامه استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی

word 6 MB 31741 142
1392 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A )

  گرایش: 

  بیومکانیک ورزشی

  چکیده:

  هدف از این تحقیق استعداد یابی در ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی­ های بیومکانیک، آنترپومتریکو آمادگی جسمانی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را ورزشکاران دختر رشته دو و میدانی (16-12) سال شهرستان کرمانشاه شامل می­شدند که از بین آنها 32 نفر از دختران نوجوان عضو تیم استان و تیم ملی دو و میدانی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. براین اساسویژگی­های بیومکانیک شامل (فلکشن، هایپر اکستنشن و آبداکشن شانه و ران، فلکشن آرنج و زانو، تعادل ایستا و پویا)، ویژگی­های آنتروپومتریک شامل (وزن، قد، فاصله زائده آخرمی تا زمین در حالت ایستاده، فاصله زانو تا زمین در حالت ایستاده، طول اندام­های بازو، ساعد، ران، ساق و پا، پهنای قسمت­های مختلف بدن شامل شانه ها، پهنای تنه از سطح نوک سینه ها، پهنای تنه از سطح ناف، پهنای تنه از سطح لگن، قطر مچ دست، قطر قوزک ها، همچنین محیط اندام­های مختلفی چون محیط تنه از سطح نوک سینه ها، محیط تنه از سطح ناف، محیط تنه از سطح لگن، محیط ران در قسمت میانی، محیط زانو، بیشترین محیط ساق، بیشترین محیط بازو، محیط آرنج، بیشترین محیط ساعد، محیط مچ دست، محیط مچ پا و چربی زیر جلدی قسمت­های مختلفی همچون عضله سه سر، تحت کتفی، فوق خاری و ساق پا) و ویژگی­های آمادگی جسمانی شامل (آزمون­هایی همچون 30 متر و 60 متر سرعت، استقامت(12دقیقه) مسافت طی شده به مایل، آزمون 9 *4 متر چابکی، پرش سارجنت جهت ارزیابی توان پاها، بالفیکس جهت ارزیابی قدرت و انعطاف پذیری تنه) در نظر گرفته شد.

  روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه­ای و میدانی می­باشد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات هم از آمار توصیفی و هم از آمار استنباطی استفاده شده است. آمار توصیفی جهت توزیع فراوانی ها، درصد فراوانی و رسم نمودارها و آمار استنباطی شامل آزمون آنالیز پوششی داده­ها با استفاده از مدل  می­باشد. با توجه به نتایج آزمون مدل  ویژگی­های فلکشن ران، هایپر اکستنشن ران، آبداکشن ران، فلکشن زانو، هایپراکستنشن شانه به عنوان ویژگی­های برجسته بیومکانیک، ویژگی­های وزن، قد، فاصله زائده آخرمی تا زمین (در حالت ایستاده)، فاصله زانو تا زمین (در حالت ایستاده)، طول ران، طول ساق، طول پا، طول بازو، طول ساعد، محیط تنه از سطح لگن، محیط ران در قسمت میانی، بیشترین محیط ساق، بیشترین محیط بازو، محیط مچ پا و ساق به عنوان ویژگی­های برجسته آنتروپومتریک و تمامی 6 ویژگی آمادگی جسمانی اندازه گیری شده برجسته تعیین شدند. همچنین با توجه به نتایج آزمون مدل  و شناسایی افراد کاراتر در هر ویژگی نتیجه حاصل از مجموع اشتراک گیری هر سه ویژگی کارایی منحصر به فرد، دو نفر از کل نفرات نشان داده شد که، حاکی از مناسب بودن این دو فرد به طور اختصاصی برای ماده هفتگانه دو و میدانی است.

   

  . مقدمه

  حضور موفق هر جامعه­ای در صحنه­های بین المللی نشان از رشد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی آن جامعه دارد. یکی از صحنه­های مهم بین المللی رویدادهای ورزشی در سطح مسابقات جهانی و المپیک است. امروزه، همه­ی کشورهای دنیا برای کسب مدال­های طلا، نقره و برنز رقابت­های جهانی و المپیک برنامه ریزی­های زیربنایی چشمگیری می­کنند(ابراهیم و حلاجی، 85). پرداختن به اصول علمی ورزش جهت سیر پله­های پیشرفت و ترقی نه تنها طبیعی بوده بلکه ضروری به نظر می­رسد. از طرفی بالا بودن هزینه­های زمانی و مالی تربیت ورزشکاران زبده و کارآمد، دست اندرکاران امور ورزشی را وادار به شناسایی افراد برتر در ورزش­های بخصوص کرده است، به طوری که تعداد محدودی از کودکان و نوجوانان را که استعداد بیشتری در ورزش مورد نظر دارند، انتخاب کرده و سالهای متمادی به پرورش و تربیت آنها می­پردازند(شیخ، 87). با توجه به این موضوع شکی نیست که شناخت بهتر و دقیق­تر استعدادها و تعیین ملاک­های لازم برای مهیا شدن این شناخت به منظور پرهیز از "روند آزمایش و خطا" در گزینش ورزشکاران که حاصلی جز هدر دادن منابع انسانی، انرژی و وقت را در بر ندارد ضرورت پیدا می­کند(هادوی، 78).

  تعداد زیادی از محققان تاکید دارند که ترکیبی از فاکتورهای بیشمار(ژنتیکی و محیطی) در ایجاد یک ورزشکار نخبه موثر است(بیکر[1] 2001، دیویدس[2]2001، مک آرتور و نورث[3] 2005، پتل و گریدانوس[4] 2002، پیت سیلادیس و اسکات[5] 2005، ریلی و همکاران[6] 2000). بر همین اساس تحقیقات زیادی به بررسی تاثیر پارامترهای آمادگی جسمانی(تنر، 1964)، آنتروپومتریک و فیزیولوژیکی(دگری و همکاران[7]، 1974، هوآرو وار[8]، 2000، ریلی و همکاران، 2000)، فیزیکی و آنتروپومتریک(بلوم فیلد و همکاران[9]، 1985، بلنکسبای[10]، بلوم فیلد و آکلند[11]، 1990)، عوامل ژنتیکی و محیطی(سیمونتون[12]، 1999)، بلوغ(بلوم فیلد و همکاران، 1990)، عوامل فیزیکی، حرکتی و آنتروپومتریکی(پینار و همکاران[13]، 1998)، عوامل فیزیولوژیکی، اجتماعی و روانی (فالک و همکاران[14]، 2004)، عوامل ژنتیکی(هاپکینز[15]، 2001، پتل و گریدانوس، 2002، پراس و همکاران[16]، 2003، مک آرتور، 2005) در استعدادیابی پرداخته اند. اما تا کنون تحقیقی در زمینه استعدادیابی با در نظر گرفتن تمام پارامترهای بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی انجام نشده است. هدف از این تحقیق استعدادیابی در ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس این ویژگی­ها می­باشد.

  2.1. بیان مسئله

  یکی از مفاهیم بسیار مهم در علوم ورزشی و تربیت بدنی، فرایند شناسایی استعداد است. معنی عینی شناسایی استعداد ورزشی، شناسایی و انتخاب افرادی است که در مقایسه با سایرین، توانایی زیادی برای یک ورزش خاص دارند(بومپا[17]، 1999). استعدادیابی و پرورش استعداد یک بخش حیاتی در بیشتر برنامه­های ورزشی است(فالک و همکاران، 2004). در استعدادیابی خردسالان بر اساس معیارهایی که توسط آزمون­های جامع بدست می­آید به سمت ورزش­هایی که بیشترین احتمال موفقیت را در آنها دارند هدایت می­شوند(پلتولا[18]، 1992). از نظر دانشمندان علوم ورزشی، استعدادیابی ورزشی، راهی منطقی، کوتاه و مقرون به صرفه برای حضور موفقیت آمیز ورزشکاران در صحنه­های بین المللی است(ابراهیم و حلاجی، 85). بر اساس یافته­های علوم ورزشی مرتبط با ورزش قهرمانی، موفقیت ورزشکاران در سطوح مختلف از یکسو و موفقیت مدیریت فدراسیونها و هیئت­های ورزشی از سویی دیگر بستگی به انتخاب به موقع و پرورش صحیح منابع انسانی دارد(علیجانی، 81).

  تاکنون ستاد مربیان در طول یک ورزش به کشف و یافتن استعداد می­پرداختند، اگر چه توانایی مربیان برای شناسایی استعداد افراد هرگز نمی­تواند ناچیز پنداشته شود، با این حال این یک فرایند بسیار ذهنی و شخصی محسوب می­شود اما روش­های علمی بی طرف و بی نظری را فراهم نمی­نماید (ویلیامز و ریلی[19]، 2000)، چرا که جهت شناسایی دقیق نخبگان، بایستی بر شناسایی برخی از    توانایی­های فیزیولوژیک، بیومکانیک، روانشناسی و. . . . تأکید ورزید. اما شناخت دقیق این ویژگی هادر حوزه علوم انسانی، واجد دشواری­ها­ی فراوانی است. چرا که سیستم استعداد یابی در کشور­های مختلف متفاوت است و نمی­توان بر اساس یک الگوی خاص نسخه مشترکی را برای مقوله استعدادیابی طراحی و اجرا کرد.

  یک دیدگاه در فرایند استعدادیابی و گزینش افراد این است که از هر جهت شایستگی لازم را برای ادامه در رشته ورزشی مورد نظر داشته باشند که از این طریق می­توان به این مهم نائل گردید، از یک طرف تحلیل نیازهای یک رشته معین از لحاظ بدنی، فیزیولوژیک، روانی و حتی اجتماعی که امکان تعیین معیارهایی را برای گزینش افراد فراهم می­آورد و از طرف دیگر داشتن الگوهایی از ورزشکاران نخبه به عنوان الگو که خصوصیات و ویژگی­های آنان می­تواند معیارهای مورد نظر را در گزینش افراد مشخص نماید. گزینش مطلوب گزینشی است که به طور صحیح تمامی جنبه­های مختلف و مرتبط با آن رشته را به خوبی مد نظر قرار دهد               (شیخ، 87).

   

  Abstract

  The purpose of this study was seeking potential in septet athletics course based on its bio-mechanical, anthropometrical and fitness properties. The statistic population of the study were include female track and field athletes (16-12 years) in Kermanshah that 32 teenage girls in track and field team were selected for the members of the national and city team and was as the sample size. According to this, the biomechanics properties involved (flexion, hyper extension and shoulder abduction and hip, elbow and knee flexion, static and dynamic balance), the anthropometric characteristics include (weight, height, distance from my last appendage to the ground in a standing, kneeling to the ground from a standing position, leg length, arm, forearm, thigh, calf and foot, Width of the body including shoulders, the width of the trunk of the nipples, navel level of the trunk width, the width of the trunk, hip, wrist diameter, ankle diameter, also, the various organs of the body such as the nipples, navel level of the trunk, the trunk of the pelvis, thigh, in the middle part, the knees, shins most environments, most of the arm, the elbow, forearm, maximum ambient environment, wrist, ankle circumference and subcutaneous fat in different areas such as the triceps, the scapular, the thorn and leg) And characteristics of fitness including tests (such as 30 m and 60 m speed, endurance (12 min) distance traveled in miles, test 9 x 4 meter agility, Sergeant jump to evaluate the feet, horizontal status  to assess the strength and flexibility of the trunk) were considered.

  The data collection is library and field research. In this study, to analyze the data, descriptive statistics and inferential statistics were used. Descriptive statistics for the frequency, the frequency and draw graphs and inferential statistics, is including data envelopment analysis model CCR. According to the characteristics of model CCR, test results for hip flexion, hyper hip extension, hip abduction, knee flexion, shoulder hyperextension as the salient features of Biomechanics, Characteristics, weight, height, distance from my last appendage to the ground (standing), from the knee to the ground (when standing), thigh length, leg length, leg length, arm length, forearm length, circumference of the trunk, pelvis, thigh in the middle, most of the leg, most of the upper arm, ankle and calf area as anthropometric features all six fitness measures salient characteristics were determined. Also, by attention to the result of the CCR model exam and identifying the more practical members in each characteristic, the final result from the set of the collecting of all three characteristics, activating of the two from all is shown that indicates the prospering of these two members specifically for track and field.

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات طرح

  1.1. مقدمه. 3

  2.1. بیان مسئله. 4

  3.1. اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

  4.1. اهداف تحقیق. 6

  1.4.1. هدف کلی. 7

  2.4.1. اهداف اختصاصی. 7

  5.1. پیش فرض­های تحقیق. 7

  6.1. قلمرو تحقیق. 7

  7.1. محدودیت­های تحقیق. 7

  8.1. تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه­ها. 7

  1.8.1. استعداد. 7

  2.8.1. استعدادیابی. 8

  3.8.1. ورزش دو و میدانی. 8

  5.8.1. بیومکانیک. 8

  6.8.1. آنتروپومتریک. 9

  7.8.1. آمادگی جسمانی. 9

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  1.2. مبانی نظری. 11

  1.1.2. تاریخچه استعدادیابی. 12

  2.1.2. مزایای استعدادیابی. 15

  3.1.2. نقاط ضعف استعدادیابی. 16

  4.1.2. اصول استعدادیابی. 17

  5.1.2. روش­های استعدادیابی. 20

  6.1.2. مراحل استعدادیابی. 22

  7.1.2. الگوی نظری استعدادیابی: چهارچوبی برای تحقیق. 24

  8.1.2. تعریف ویژگی­های مورد اندازه گیری در این پژوهش. 24

  9.1.2. دو و میدانی. 34

  10.1.2. ماده­های دو و میدانی. 35

  11.1.2. استعدادیابی ماده هفتگانه دو و میدانی. 36

  2.2. پیشینه­ی تحقیق. 39

  1.2.2.  تحقیقات انجام شده. 39

  3.2. جمع بندی. 44

   

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  1.3. مقدمه. 47

  2.3. روش تحقیق. 47

  3.3. جامعه و نمونه آماری. 47

  4.3. متغیرهای تحقیق. 47

  3.5. وسایل و ابزار اندازه گیری. 47

  1.3.5. پرسشنامه شامل اطلاعات فردی، سوابق ورزشی(پیوست شماره 1). 47

  2.3.5. ابزار اندازه گیری ویژگی­های بیومکانیک. 47

  3.5.3. ابزار اندازه گیری ویژگی­های آنتروپومتریک. 48

  4.5.3. ابزار اندازه گیری ویژگی­های آمادگی جسمانی. 48

  6.3. روش جمع آوری اطلاعات. 50

  1.6.3. پرسشنامه اطلاعات فردی. 50

  2.6.3. روش جمع آوری اطلاعات ویژگی­های بیومکانیک. 51

  7.3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 61

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

  1.4. آمار توصیفی. 64

  2.4. آمار استنباطی. 69

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  1.5. چارچوب کلی تحقیق. 90

  2.5. بحث و بررسی نتایج تحقیق. 91

  3.5. نتیجه گیری کلی. 93

  4.5. پیشنهادات برخواسته از تحقیق. 94

  5.5. پیشنهادات به محققان بعدی. 94

   

  پیوست­ها. 95

   

  منابع. 97

   

  چکیده انگلیسی

   

  منبع:

  ندارد.


موضوع پایان نامه استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی , نمونه پایان نامه استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی , جستجوی پایان نامه استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی , فایل Word پایان نامه استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی , دانلود پایان نامه استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی , فایل PDF پایان نامه استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی , تحقیق در مورد پایان نامه استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی , مقاله در مورد پایان نامه استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی , پروژه در مورد پایان نامه استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی , پروپوزال در مورد پایان نامه استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی , تز دکترا در مورد پایان نامه استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی , پروژه درباره پایان نامه استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی , رساله دکترا در مورد پایان نامه استعداد یابی ماده هفتگانه دو و میدانی بر اساس ویژگی های بیومکانیک، آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی وعلوم ورزشی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده نیمرخ آنتروپومتریکی، آمادگی‌جسمانی و قابلیت‌های مرتبط با آن، در ورزش قهرمانی نقش به سزایی داشته و شاخص‌های متعددی چون سن، قد و... می‌تواند در میزان این متغیرها تأثیر گذار باشند. در این تحقیق بر اساس پژوهشی توصیفی- میدانی و با استفاده از چک لیست اندازه‌گیری شاخص‌ها، سعی شده است ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف ازپژوهش حاضر: بررسی " نحوه گذران اوقات فراغت دو و میدانی ­کاران حاضر در اردو­های تیم ملی" می­باشد. ضرورت واهمیت پژوهش: پژوهش حاضر تلاشی است برای دستیابی و شناخت نحوه گذران اوقات فراغت قهرمانان دوومیدانی ایران است، که در میادین مهم ...

پایان­نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ورزشی چکیده: عنوان: تاثیر چرخه قاعدگی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر غیر ورزشکار دوره ی متوسطه زمینه و هدف: زنان در طی زندگی با شرایط ویژه­ای روبرو می­شوند از آن جمله آنها قاعدگی می­باشد. چرخه­ای که هر 28 روز تکرار می­شود و دارای سه مرحله لوتئال، فولیکولار و خونروی می­باشد. ممکن است برخی از ورزشکاران در ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزش گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر برنامه تمرین نیرومند سازی بعد فعالیت (PAP) بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال انجام شده است. روش: بدین منظور، تعداد 24 شناگر دختر در محدودۀ سنی 10 تا 14 سال به تمرینات شنا دعوت شدند. معیار انتخاب این نوجوانان داشتن ...

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزش گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر برنامه تمرین نیرومند سازی بعد فعالیت (PAP) بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال انجام شده است. روش: بدین منظور، تعداد 24 شناگر دختر در محدودۀ سنی 10 تا 14 سال به تمرینات شنا دعوت شدند. معیار انتخاب این نوجوانان داشتن ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش: بیومکانیک ورزشی چکیده: آسیب عاملی مخرب در موفقیت ورزشکار بحساب می­آید و شناسایی آسیب به پیشگیری و کاهش آن کمک می­کند. ورزش هندبال یک رشته­ی پرطرفدار بوده و همواره با پدیده آسیب همراه می­باشد. هدف این تحقیق، شناسایی نوع، علل و مکانیزم آسیب­های رایج در هندبالیست­های نیمه حرفه­ای 17 تا 20 سال با تأکید بر پست بازی بود. ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف این تحقیق تعیین ارتباط بین متغیرهای آمادگی­جسمانی با BMI و WHR، کیفیت­زندگی و میزان اضطراب دانش­آموزان دختر 12 تا 14ساله شهرستان لاهیجان در سال تحصیلی 94-1393 بوده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش میدانی انجام شده است. به همین منظور 300 نفر از دانش­­آموزان دختر دوره­ی اول متوسطه ...

آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی پایان‌نامه کارشناسی ارشد چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دوندگان شرکت‌کننده در مسابقات آغاز فصل قهرمانی کشور (94-1393) بود. که در این راستا 30 دونده سرعت (با میانگین و انحراف استاندارد سن 28/4±60/22 سال، وزن 07/6±20/72 کیلوگرم ، قد ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی چکیده هدف از این تحقیق تاثیر یک دوره تمرینات دایر ه­ای پلایومتریک بر فاکتور های آمادی جسمانی دانش­ آموزان کشتی­ گیر منطقه 11 شهر تهران بود. بدین منظور 30 نفر از دانش­آموزان کشتی­گیر منطقه 11 شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (N=15) با (میانگین سن 97/1±2/17 سال، ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش : فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از انجام پژوهش جاری مقایسه ی رابطه ی سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی درشهر رشت می باشد.جامعه ی آماری پزوهش حاضرتعداد 10080 دانش آموزان دختر 10 تا 12 سال بودند که در سال تحصیلی 92 – 93 در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل بودند.نمونه ی آماری پزوهش که ...

ثبت سفارش