پایان نامه مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن

word 9 MB 31744 312
مشخص نشده کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۸۸,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه ارائه شده به عنوان بخشی از فعالیت­های تحصیلی لازم جهت اخذ درجه دکتری تخصصی (ph.D) در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی

  چکیده:

  هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ­ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس، شناگران و افراد غیر ورزشکار طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن در شانه­ی برتر و غیر برتر در شرایط اعمال بار (25 درصد حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها) و بدون اعمال بار بود. تعداد 30 نفر ورزشکار مرد شاغل در لیگ های اصلی کشور (10 نفر شناگر، 10 نفر بازیکن هندبال، 10 نفر بازیکن تنیس) و 10 نفر غیر ورزشکار به‌صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. فعالیت الکترومیوگرافی عضلات شانه (دلتوئید میانی و قدامی، ذوزنقه فوقانی، میانی و تحتانی، تحت خاری، پشتی بزرگ و دندانه­ای قدامی) در پارامترهای الگوی فراخوانی، سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی طی ابداکشن بازو (در زوایای 45- 0 درجه به مدت 1 ثانیه، 90-0 درجه به مدت 2 ثانیه، 135-0 درجه به مدت 3 ثانیه،160 -0 درجه به مدت 4 ثانیه) و نگه­داری آن (در زوایای 45، 90، 135 درجه به مدت 3 ثانیه) در سطح اسکاپشن با استفاده از دستگاه الکترومیوگرافی سطحی و همچنین ریتم اسکاپولوهومرال در دامنه­های مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با استفاده از اندازه­گیری­های انجام‌شده با اینکلینومتر و تکنیک عکس گرفتن در شانه­ی برتر و غیر برتر با اعمال بار خارجی و بدون اعمال بار خارجی درون و بین این گروه‌ها مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که بار خارجی تأثیر معنی­داری بر الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن دارد اما الگوی فراخوانی عضلات در شانه­ی برتر و غیر برتر طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن مشابه بود همچنین تفاوت معنی­داری در الگوی فراخوانی عضلات بین گروه‌های مختلف تحقیق طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن مشاهده نشد (05/0 p<). از طرف دیگر نتایج نشان داد که بار خارجی، برتر یا غیر برتر بودن دست و زاویه ابداکشن بر سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن بازو (ابداکشن دینامیک) و نگه­داری آن (ابداکشن ایستا) در سطح اسکاپشن تأثیرگذار است و تفاوت معنی­داری در سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه طی ابداکشن بازو و نگه­داری آن در سطح اسکاپشن بین گروه‌های تحقیق وجود دارد (05/0 p<) همچنین طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن ریتم اسکاپولوهومرال در شانه­ی برتر مقدار کمتری از شانه­ی غیر برتر داشت و بازیکنان هندبال در مقایسه با افراد غیر ورزشکار ریتم اسکاپولوهومرال کمتری داشتند (05/0 p<). پیشنهاد می­شود که کلنیسین­ها باید آگاه باشند که بعضی از تفاوت­ها در مجموعه شانه ورزشکاران پرتاب از بالای سر با افراد غیرورزشکار ممکن است معمولی باشد و نباید به‌عنوان نشانه‌های پاتولوژی شانه در نظر گرفته شوند بلکه باید به دلیل سازگاری شانه آن‌ها با تمرینات و استفاده بیش‌ازحد اندام فوقانی­شان در نظر گرفته شود.

  واژه­های کلیدی: ریتم اسکاپولوهومرال، ماهیت رشته ورزشی، عضلات مجموعه شانه، الکترومیوگرافی، ورزشکاران پرتاب از بالای سر

   

  -1 مقدمه

  بیومکانیک مفصل شانه یک زمینه تحقیقی جالب است که موردتوجه محققین زیادی قرارگرفته است. توانایی شانه جهت انجام حرکات وسیع، بر اساس تعامل ساختارهای فراوانی است که به محرک مکانیکی واکنش نشان می‌دهند و بر طبق آن سازگار می‌شوند. پایداری استخوانی مفصل شانه زیاد قابل‌توجه نیست زیرا عدم تطابق کامل میان سطوح مفصلی پروکسیمال بازو و حفره گلنوئید[1] وجود دارد. اضافه شدن لابروم فیبری غضروفی، همچنین حضور کپسول مفصلی و لیگامنت­های مفصل گلنوهومرال پایداری مفصل شانه را افزایش می‌دهند. پایداری مفصل شانه علاوه بر ساختارهای تثبیت‌کننده ایستا، بیشتر توسط عضلات اطراف کمربند شانه حمایت می‌شود که پایداری دینامیکی شانه را تأمین می‌کنند. درواقع تثبیت­کننده­های دینامیکی و استاتیکی مفصل شانه در مقابل نیروهای اعمال‌شده بر مفصل شانه واکنش نشان می‌دهند تا پایداری را در پوزیشن­های گوناگون، در طی حرکات مختلف مفصل شانه ایجاد کنند (Lugo et al, 2008).

  حرکات پیچیده کمپلکس شانه شامل حرکات هماهنگ در مفاصل اخرمی ترقوه­ای[2]، جناغی ترقوه­ای[3]، گلنوهومرال[4] و کتفی سینه­ای[5] است. شکل مفصل گلنوهومرال و تحریک‌پذیری کتف در ارتباط با قفسه سینه، مسئول اصلی میزان تحریک‌پذیری این مجموعه مفصلی (کمپلکس شانه) است (Forte et al, 2009). میزان مشارکت مفصل اسکاپولوتراسیک[6] در کینماتیک مجموعه‌ی شانه‌ی نرمال اولین بار توسط کاتچارت[7] (1884) توصیف‌شده است (Cathcart, 1884). کادمن[8] (1934) تعامل کینماتیکی بین کتف و بازو را به‌عنوان ریتم اسکاپولوهومرال[9] تعریف کرد (Codman,1934). پس از کادمن، این تعریف به‌صورت روشی معتبر برای تحلیل حرکات دینامیکی مجموعه‌ی شانه با نسبت 2:1 شناخته‌شده ‌است (در طی ابداکشن کامل بازو به ازای هر دو درجه حرکت در مفصل گلنوهومرال یک درجه حرکت در مفصل اسکاپولوتراسیک صورت می­گیرد. به‌عبارتی‌دیگر، در 180 درجه‌ی ابداکشن شانه، 120 درجه‌ حرکت در مفصل گلنوهومرال و 60 درجه در مفصل اسکاپولوتوراسیک صورت می­گیرد) (Inman et al, 1994). این‌چنین یکپارچگی (هماهنگی) اجازه می­دهد تا کتف یک سطح پایدار برای حرکات گلنوهومرال ایجاد کرده همچنین امکان انجام حرکت بهینه بازو در طی دامنه حرکتی کامل را فراهم می‌سازد (Lugo et al, 2008). اگر پوزیشن کتف تغییر کند این الگوی نرمال حرکات یکپارچه ممکن است تحت تأثیر قرار ­گیرد. به این دلیل ریتم اسکاپولوهومرال به‌عنوان یک شاخص حرکتی کمپلکس شانه در بررسی­های کلینیکی در نظر گرفته می‌شود (Hebert et al, 2002, Myers et al, 2005, Ludewig et al. 2009).

  مطالعات نشان داده‌اند که ریتم طبیعی اسکاپوهومرال نیازمند فعالیت مناسب چرخش دهنده­های بالایی کتف است (De Mey et al, 2009, Luime et al,2004). چرخش دهنده­های بالایی کتف عضلات ذوزنقه بالایی، ذوزنقه پایینی و دندانه­ای قدامی می‌باشند (De Mey et al, 2009, Luime et al,2004). به‌طورکلی این عضلات در دستیابی به دامنه کامل فوروارد فلکشن و ابداکشن شانه مهم هستند (Ekstrom et al, 2003).

  تصور بر این است که در طی الویشن بازو در صورت کینماتیک مناسب کتف، حجم فضای تحت اخرمی به حداکثر می‌رسد بنابراین کاهش شیوع گیرافتادگی داخلی و خارجی عضلات روتیتور کاف اتفاق می‌افتد Lehman et al, 2007, Lukasiewicz et al, 1999)). مطالعات نشان داده­اند که بزرگ‌ترین خطر برای گیرافتادگی زمانی است که کتف به داخل بچرخد، تیلت قدامی و کاهش چرخش بالایی داشته باشد این خطر زمانی که ابداکشن در سطح اسکاپشن با چرخش داخلی انجام شود، افزایش می‌یابد (Escamilla et al, 2009). وارنر و همکارانش[10] (Warner et al, 1990) مدارکی در جهت ارتباط گیرافتادگی شانه با کتف بالی شکل و نقص عملکردی کتف گزارش کردند. همچنین محققین گزارش کرده‌اند که عضله دندانه­ای قدامی که چرخش بالایی، تیلت خلفی و چرخش خارجی در کتف تولید می­کند و باعث حفاظت از فضای تحت اخرمی می‌شود، (Ludewig et al, 2004) ضعف این عضله می‌تواند مرتبط با پاتولوژی­های شانه باشد (Tsai et al, 2003, Glousman et al, 1988).

  از طرف دیگر تحلیل­های الکترومیوگرافی نشان دادند که بیماران با گیرافتادگی شانه، افزایش فعالیت در ذوزنقه بالایی اما کاهش فعالیت در دندانه­ای قدامی در طی الویشن بازو‌ دارند (Ekstrom et al, 2003). افزایش فعالیت الکترومیوگرافی در ذوزنقه بالایی می­تواند فاکتوری در جهت تیلت قدامی و الویشن بیش‌ازحد کتف و نهایتاً منجر به باریک شدن فضای تحت اخرمی ‌شود. به همین جهت حفظ ریتم طبیعی اسکاپولوهومرال نیازمند تمریناتی است که تعادل ذوزنقه بالایی، میانی، تحتانی و دندانه‌ای قدامی را برقرار کند (Ekstrom et al, 2003).

  به‌طورکلی مشارکت فعال و متعادل عضلات روتیتورکاف و اسکاپولوتراسیک برای تولید حرکات کارآمد و ثبات کمربند شانه ضروری است (Bertelli & Ghizoni, 2005). به‌طوری‌که تراپیست­ها برنامه­های تمرینی را بر این اساس پیشنهاد می­کنند (Ballantyne et al, 1993). طبق نظر گلوسمن[11] مطالعات الکترومیوگرافی در جهت ارزیابی فعالیت عضلات و تهیه پروتکل‌های تمرینی و توان‌بخشی اطلاعات مفیدی فراهم کرده است (Glousman, 1993). هرچند تعیین یک برنامه توان‌بخشی مناسب کمپلکس شانه در بازگشت سریع بیمار به حرفه و فعالیتش حیاتی است و تعیین برنامه­هایی با بیشترین مزیت برای بیماران خاص با پاتولوژی­های شانه، یکی از بهترین راهکارهای درمانی است، توصیه­های تمرینی جهت جلوگیری از پاتولوژی­های شانه بخصوص در ورزشکاران و افرادی که از اندام فوقانی­شان به‌صورت مکرر استفاده می­کنند از اهمیت بیشتری برخوردار است.

  رشته­های ورزشی شنا، هندبال و تنیس به‌عنوان فعالیت‌های پرتاب از بالای سر[12] طبقه­بندی می‌شوند. باوجوداین، حرکات انجام‌شده در این رشته­های ورزشی ازنظر کینماتیک، عمل عضله و تعداد تکرارها متفاوت است (Bak & Faunl, 1997, Borsa et al, 2005). اصل سازگاری خاص به نیاز تحمیلی[13] بیان می­کند که بدن به‌طور ویژه با نیازهایی که بر آن واقع می‌شود سازگار می‌شود (Sale & MacDougall, 1981). بر اساس این اصل، انتظار می‌رود که شانه­ی ورزشکاران رشته­های شنا، تنیس و هندبال باوجوداینکه در ادبیات کلینیکی به‌عنوان یک گروه (ورزشکاران بالای سر) در نظر گرفته می‌شوند، اختلافات معنی­داری در ویژگی‌های فیزیکی شانه داشته باشند.

  ازآنجایی‌که در ورزش­های بالای سر درد شانه مشکلی رایج می‌باشد (Ranson & Gregory, 2008) و مطالعات میزان متفاوتی از صدمات شانه در ورزشکاران رشته‌های مختلف پرتاب از بالای سر گزارش کرده­اند (مطالعه­ای گزارش کرده است که 66 درصد از شناگران در مقایسه با 57 درصد بازیکنان حرفه­ای بیسبال، 44 درصد از بازیکنان والیبال دانشگاهی، 29 درصد از پرتاب‌کنندگان نیزه دانشگاهی و 7 درصد از گلف بازان حرفه­ای، صدمات شانه‌دارند) (Johnson, 1988) و ازآنجایی‌که نقص ریتم طبیعی اسکاپولوهومرال می‌تواند فرد را به پاتولوژی‌های مفصل گلنوهومرال مستعد کند و به دلیل نقش مهمی که عضلات کمربند شانه در تولید و کنترل حرکات شانه‌دارند و نقص و تخریب این عضلات می‌تواند حرکت کتف، ترقوه یا بازو را تغییر دهد (Lugo et al, 2008) و مطالعات قبلی صورت گرفته در این زمینه، بیشتر به بررسی ریتم اسکاپولوهومرال در افراد آسیب‌دیده و غیر ورزشکار پرداخته­اند و مطالعات درزمینه ورزشکاران بالای سر به‌صورت یک گروه صورت گرفته و رشته­های مختلف ورزشی بالای سر با افراد غیر ورزشکار مقایسه نگردیده و همچنین مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی عضلات مجموعه شانه ورزشکاران رشته‌های مختلف پرتاب از بالای سر و افراد غیر ورزشکار در طی ابداکشن شانه در پارامترهای مختلف الگوی فراخوانی، سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی عضلات بین شانه­ی برتر و غیر برتر در شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار تاکنون صورت نگرفته، در این تحقیق سعی بر این است تا به بررسی و مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی (الگوی فراخوانی، سطح فعالیت و نسبت هم انقباضی) منتخبی از عضلات کمربند شانه­ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس، شناگران و افراد غیر ورزشکار در طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن در دست برتر و غیر برتر در شرایط اعمال بار و بدون اعمال بار خارجی پرداخته شود.

   

  Abstract: Previous studies have stated that the scapulohumeral rhythm dysfunction can make person prone to glenohumeral joint pathologies. The aim of this study was to investigate the electromyographic comparison of selected shoulder girdle muscles and scapulohumeral rhythm among handball players, tennis players, swimmers and non-athletes during arm elevation in scapular plane between dominant and non-dominant shoulder in external loading and unloading conditions. Thirty overhead athletes (handball players, n=10, tennis players, n=10 and swimmers, n=10) and ten non-athletes volunteered for this study. Temporal, intensity and coactivation selected shoulder muscles characteristics during arm elevation in scapular plane were evaluated between dominant and non-dominant shoulders in external loading and unloading conditions. Surface electrodes recorded electromyographic activity of 8 shoulder muscles (upper, middle and lower trapezius, middle and anterior deltoid, infraspinatus, serratus anterior and latissimus dorsi) in 4 movements: 1. Shoulder abduction in scapular plane from 0-160º in 4 seconds (s). 2. Shoulder abduction in scapular plane from 0-45º in 1s and holding it to 3s. 3. Shoulder abduction in scapular plane from 0-90º in 2s and holding it to 3s. 4. Shoulder abduction in scapular plane from 0-135º in 1s and holding it to 3s. Two methods ( inclinometer and capture technique) were used to measure humeral abduction and scapular upward rotation in rest position, 45°, 90° and 135° shoulder abduction in scapular plane for calculation of scapulohumeral rhythm. Findings indicated that external loading had significant effect on temporal activity of shoulder complex muscles during arm elevation in scapular plane but, temporal activity of shoulder muscles was similar in dominant and non-dominant shoulders during arm elevation in scapular plane also, there was no significant difference in temporal activity among four groups during arm elevation in scapular plane. On the other hand, external loading, shoulder dominance or non-dominance and abduction angles had significant effect on level of activity and coactivation of shoulder muscles during (0-45º, 0-90º, 0-135º) and holding shoulder abduction in scapular plane (45º, 90º, 135º) also there was significant difference in level of activity and coactivation of shoulder muscles among four groups during and holding abduction in scapular plane. In addition, external loading didn’t significant effect on scapulohumeral rhythm during arm elevation in scapular plane with two measuring methods (inclinometer and capture technique) but there was some asymmetry in scapulohumeral rhythm between dominant and non-dominant shoulders during arm elevation in scapular plane also, there was significant difference in scapulohumeral rhythm among  four groups during arm elevation in scapular plane as non-athletes had more scapulohumeral rhythm than handball players during arm elevation in scapular plane. We suggest that clinicians should be aware that some scapular asymmetry may be common in dominant and non-dominant shoulders in some overhead athletes. It should not be considered as a pathological sign but rather an adaptation to extensive use of upper limb.

  Key Words: : Scapulohumeral Rhythm, Sport Demands, Shoulder Complex Muscles, Overhead Athletes.

 • فهرست:

  فصل اول: مقدمه

  1-1 مقدمه. 3

  1-2 بیان مسئله. 9

  1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.... 12

  1-4 اهداف پژوهش.... 13

  1-4-1 هدف کلی.. 13

  1-4-2 اهداف اختصاصی.. 13

  1-5 فرضیه­های پژوهش.... 14

  1-6 روش پژوهش.... 14

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1 مقدمه. 21

  2-2 مبانی نظری پژوهش.... 21

  2-2-1 نقش­های کتف... 21

  2-2-1-1 حرکات کتف... 21

  2-2-1-1-1 عوامل یا شرایطی که حرکت کتف را تحت تأثیر قرار می‌دهند. 22

  2-2-1-1-1-1 طول عضله و قدرت.. 22

  2-2-1-1-1-2 سن.. 22

  2-2-1-1-1-3 جنسیت... 23

  2-2-1-1-1-4 حرکت تکراری طولانی‌مدت شانه. 23

  2-2-1-1-1-5 قدرت و انعطاف‌پذیری عضلات کتف... 24

  2-2-1-1-1-6 اثر گیرافتادگی تحت اخرمی.. 24

  2-2-2 ریتم اسکاپولوهومرال.. 24

  2-2-3 اعمال عضلانی.. 26

  2-2-4 نقش کتف در عملکرد شانه ورزشکاران.. 30

  2-2-5 اپیدمیولوژی آسیب شانه در ورزشکاران پرتاب از بالای سر. 31

  2-2-6 کاهش فضای تحت اخرمی.. 32

  2-2-7 کینماتیک مجموعه شانه و ریتم اسکاپولوهومرال.. 33

  2-2-8 اثرات مشارکت در فعالیت‌های ورزشی پرتاب از بالای سر بر کینماتیک کتف... 37

  2-2-9 تغییرات کینماتیک کتف... 38

  2-2-10 نقص عملکردی اسکاپولوتراسیک در ورزشکاران بالای سر با درد شانه. 41

  2-2-11 تغییر الگوی فراخوانی عضلات.. 42

  2-2-12 روش‌های اندازه‌گیری کینماتیک مجموعه شانه. 44

  2-2-12-1 تحلیل استاتیک دوبعدی.. 44

  2-2-12-1-1 رادیوگرافی.. 44

  2-2-12-1-2 گونیامتر و اینکلینومتر. 46

  2-2-12-2 تحلیل دوبعدی دینامیک... 47

  2-2-12-2-1 دیجیتال فلوروسکوپی.. 47

  2-2-12-3 تحلیل سه‌بعدی استاتیک... 47

  2-2-12-3-1 Roentgen stereophotogrammetry analysis (RSA) 47

  2-2-12-3-2 Electromechanical, electromagnetic, and active optical digitizers. 48

  2-2-12-3-3 تکنولوژی پیشرفته تصویربرداری.. 49

  2-2-12-4 تحلیل سه‌بعدی دینامیک... 50

  2-2-12-4-1 Electromagnetic and active optical tracking with bone pins. 50

  2-2-12-4-2 Electromagnetic and active optical tracking with skin sensors. 51

  2-2-12-4-3 passive video-based motion capture. 52

  2-3 پیشینه تحقیق.. 55

  2-3-1 پوزیشن استراحت کتف... 55

  2-3-1-1 پوزیشن استراحت کتف در آزمودنی­های سالم. 55

  2-3-1-2 پوزیشن استراحت کتف در بیماران با گیرافتادگی شانه. 57

  2-3-1-3 پوزیشن استراحت کتف در بیماران با ناپایداری گلنوهومرال.. 57

  2-3-2 حرکات کتف در طی الویشن شانه. 57

  2-3-2-1 حرکات کتف در طی الویشن در آزمودنی‌های سالم. 57

  2-3-2-2 حرکات کتف در بیماران با گیرافتادگی شانه. 59

  2-3-2-3 حرکات کتف در طی الویشن شانه در افراد با ناپایداری گلنوهومرال.. 60

  2-3-3 کینماتیک کتف و ریتم اسکاپولوهومرال.. 61

  2-3-4 کینماتیک کتف و ریتم اسکاپولوهومرال در شانه برتر و غیر برتر. 62

  2-3-5 تأثیر بار خارجی بر کینماتیک کتف و ریتم اسکاپولوهومرال.. 63

  2-3-6 بررسی الگوی فراخوانی و فعالیت عضلات شانه نرمال در طی ابداکشن شانه. 64

  2-3-7 فعالیت و الگوی فراخوانی در بیماران با نشانه‌های گیرافتادگی شانه و ناپایداری گلنوهومرال.. 65

  2-3-7-1 سطح فعالیت عضلانی در بیماران با گیرافتادگی شانه. 65

  2-3-7-2 سطح فعالیت عضلانی در افراد با ناپایداری گلنوهومرال.. 66

  2-3-7-3 الگوی فراخوانی عضلات در افراد با گیرافتادگی شانه. 66

  2-3-8 هم انقباضی عضلات مجموعه شانه. 67

  2-3 نتیجه‌گیری کلی.. 71

  2-3-1 نتیجه‌گیری کلی مرور مقالات در مورد پوزیشن استراحت کتف و حرکت آن در طی الویشن.. 71

  2-3-2 نتیجه‌گیری کلی مرور مقالات در مورد الگوی فراخوانی و سطح فعالیت عضلات شانه در طی الویشن.. 73

   

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1 مقدمه. 79

  3-2 روش پژوهش.... 79

  3-2-1 جامعه آماری.. 79

  3-2-2 نمونه آماری.. 79

  3-2-2-1 روند گزینش آزمودنی‌ها 80

  3-2-2-2-1 شرایط ورود به مطالعه. 80

  3-3 متغیرهای پژوهش.... 80

  3-3-1 متغیر مستقل.. 80

  3-3-2 متغیر وابسته. 80

  3-4-3 ابزار تحقیق.. 81

  3-5 روش جمع­آوری اطلاعات.. 82

  3-5-3 مرحلۀ اول جمع­آوری اطلاعات.. 82

  3-5-3-1 روش اندازه­گیری قد. 82

  3-5-3-2 روش اندازه­گیری جرم. 82

  3-5-1-3 روش اندازه‌گیری حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها 83

  3-5-2 مرحله دوم جمع­آوری اطلاعات.. 84

  3-5-2-1 آزمون‌های پایایی ابزارهای اندازه‌گیری.. 84

  3-5-2-1-1 پایایی آزمون‌های EMG.. 84

  3-5-2-1-2 پایایی آزمون‌های چرخش بالایی کتف برای محاسبه ریتم اسکاپولوهومرال.. 85

  3-5-2-2 اطلاعات الکترومیوگرافی.. 85

  3-5-2-2-1 محل قرارگیری الکترودها 86

  3-5-2-2-1-1 دلتوئید میانی.. 86

  3-5-2-2-1-2 دلتوئید قدامی.. 86

  3-5-2-2-1-3 عضله تحت خاری.. 87

  3-5-2-2-1-4 ذوزنقه فوقانی.. 88

  3-5-2-2-1-5 ذوزنقه میانی.. 88

  3-5-2-2-1-6 ذوزنقه تحتانی.. 89

  3-5-2-2-1-7 دندانه‌ای قدامی.. 89

  3-5-2-2-1-8 پشتی بزرگ... 90

  3-5-2-3 روش جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات الکترومیوگرافی.. 90

  3-5-2-4 روش اندازه‌گیری MVIC عضلات.. 95

  3-5-2-5 روش اندازه‌گیری ریتم اسکاپولوهومرال.. 96

  3-5-2-5-1 اندازه‌گیری ریتم اسکاپولوهومرال با تکنیک عکس گرفتن.. 97

  3-5-2-5-2 روش اندازه‌گیری ریتم اسکاپولوهومرال با استفاده از اینکلینومتر. 98

  3-5-4 روش آماری.. 100

  3-5-4-1 آمار توصیفی.. 100

  3-5-4-2 آمار استنباطی.. 100

  فصل چهارم: نتایج

  4-1 مقدمه. 102

  4-2 آمار توصیفی.. 102

  4-2-1 اطلاعات و ویژگی‌های دموگرافیک آزمودنی­های تحقیق.. 102

  4-2-2 اطلاعات مربوط به حداکثر قدرت ایزومتریک ابداکتورها در گروه‌های مختلف تحقیق.. 103

  4-2-3 اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. 104

  4-2-3-1 اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر. 104

  4-2-3-2 اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر. 105

  4-2-3-3 اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر. 105

  4-2-3-4 اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده توسط اینکلینومتر. 106

  4-2-3-5 اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با استفاده از تکنیک عکس گرفتن.. 107

  4-2-3-6 اطلاعات مربوط به میزان چرخش بالایی کتف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با اعمال بار خارجی با تکنیک عکس گرفتن.. 108

  4-2-3-7 اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن با تکنیک عکس گرفتن   108

  4-2-3-8 اطلاعات مربوط به ریتم اسکاپولوهومرال در زوایای مختلف ابداکشن بازو در شرایط اعمال بار خارجی با تکنیک عکس­گرفتن   109

  4-2-4-1 اطلاعات مربوط به الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف تحقیق در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن   110

  4-2-4-2 اطلاعات مربوط به الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن در شرایط اعمال بار خارجی.. 111

  4-2-4-3 اطلاعات مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه (برحسب درصد MVC) گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. 112

  4-2-4-3-1 اطلاعات مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف تحقیق در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن   113

  4-2-4-3-2 اطلاعات مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن (حالت نگه‌داری پوزیشن، ایستا) 116

  4-2-4-4 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن   120

  4-2-4-4-1 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف تحقیق در طی ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. 120

  4-2-4-4-2 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف تحقیق در حالت نگه­داری ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. 124

  4-2-4-4-2-1 اطلاعات مربوط به نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه­ی گروه‌های مختلف تحقیق در زوایای مختلف ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن.. 124

  4-3 آمار استنباطی.. 128

  4-3-1 پایایی ابزارهای تحقیق.. 128

  4-3-1-1 پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر. 128

  4-3-1-2 پایایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با تکنیک عکس­گرفتن.. 129

  4-3-1-3 روایی اندازه‌گیری چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر و تکنیک عکس گرفتن.. 130

  4-3-1-4 پایایی آزمون‌های مربوط به حداکثر انقباض ایزومتریک اختیاری عضلات (MVIC) 131

  4-3-1-5 پایایی آزمون‌های مربوط به الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه. 132

  4-3-1-6 پایایی آزمون‌های مربوط به سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه در طی ابداکشن  بازو در سطح اسکاپشن   134

  4-3-2 آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های تحقیق.. 142

  4-3-2-1 آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با استفاده از اینکلینومتر. 142

  4-3-2-2 آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های چرخش بالایی کتف با استفاده از تکنیک عکس گرفتن   143

  4-3-2-3 آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های الگوی فراخوانی عضلات مجموعه شانه. 144

  4-3-2-4 آزمون‌های تعیین نرمال بودن توزیع داده‌های سطح فعالیت عضلات مجموعه شانه. 146

  4-5 آزمون فرضیه­های تحقیق.. 153

  4-5-1 فرضیه اول.. 154

  4-5-2 فرضیه دوم. 159

  4-5-3 فرضیه سوم. 172

  4-5-4 فرضیه چهارم. 185

  4-5-5 فرضیه پنجم. 196

  فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

  5-1 مقدمه. 205

  5-2 چکیده پژوهش.... 205

  5-3 بحث و بررسی.. 216

  5-3-1 نقش سیستم حسی حرکتی.. 217

  5-3-1-1 مکانیسم­های مسئول پایداری عملکردی مفصل.. 221

  5-3-1-1-1 هم انقباضی عضلات گلنوهومرال و اسکاپولوتراسیک... 221

  5-3-1-1-2 ثبات رفلکسی.. 222

  5-3-1-1-3 انقباض اولیه عضلانی.. 223

  5-4 مقایسه نتایج تحقیق حاضر با مطالعات قبلی.. 225

  5-4-1 الگوی فراخوانی عضلات.. 225

  5-4-2 سطح فعالیت عضلات.. 228

  5-4-3 نسبت هم انقباضی عضلات مجموعه شانه. 234

  5-4-4-1 پوزیشن استراحت کتف... 245

  5-4-4-2 حرکت کتف در طی الویشن.. 247

  5-5 محدودیت­های تحقیق حاضر. 251

  5-6 نتیجه‌گیری کلی.. 252

  5-6 پیشنهادهای پژوهشی.. 253

  5-7 پیشنهادهای کاربردی.. 253

   

  منبع:

  Allegrucci, M., Whitney, S., Irrgang, J.(1994). Clinical Implications of Secondary Impingement of the Shoulder in Freestyle Swimmers. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 20 (6) 307-318.

  2.Altchek, D., & Dines, D.. (1995). Shoulder injuries in the throwing athlete. Journal of the American Academy Orthopaedic Surgeons, 3, 159–165.

  3.An, K-N., Jacobsen, MC., Berglund, LJ., Chao, EYS. (1988).Applications of a magnetic tracking device to kinesiologic studies. Journal of Biomechanics.,21:613-620.

  4.Andrews, JR., Fleisig, GS.(1998). Preventing throwing injuries. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, 27:187-188.

  5.Augé, W., Morrison, D.(2000) . Assessment of the infraspinatus spinal stretch reflex in the normal, athletic and multidirectionally unstable shoulder. American Journal of Sports Medicine, 28(2): 206-213.

  6.Azzoni, R., Cabitza, P., Parrini, M.(2004). Sonographic evaluation of subacromial space. Ultrasonics, 42(1-9): 683-687.

  7.Backman, E., Johansson, V., Hager, B., Sjoblom, P., Henriksson, KG.(1995). Isometric muscle strength and muscular endurance in normal persons age between 17 and 70 years. Scandinavian journal of rehabilitation medicine, 27, 109-117.

  8.Baeyens, J-P., VanRoy, P., DeSchepper, A., Declercq, G., Clarijs, J-P.(2001). Glenohumeral joint kinematics related to minor anterior instability of the shoulder at the end of the late preparatory phase of throwing. Journal of Clinical Biomechanics,16:752-757.

  9.Bagesteiro, LB., Sainburg, RL.(2002). Handedness: Dominant arm advantages in control of limb dynamics. Journal of Neurophysiology,88:408-21.doi:10.1152/jn.00901.2001.

  10.Bagg, Ds., Forrest, WJ. (1988). A biomechanical analysis of scapular rotation during arm abduction in the scapular plan. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 67: 238–245.

  11.Bagg, SD., Forrest, WJ.(1986). Electromyographic study of the scapular rotators during arm abduction in the scapular plane. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 65:111-24.

  12.Bak, K., Faunl, P.(1997). Clinical findings in competitive swimmers with shoulder pain. American Journal ofSports Medicine. Mar-Apr,25(2):254-260.

  Ballantyne, BT., O'Hare, SJ., Paschall, JL., Pavia-Smith, MM., Pitz, AM., Gillon, JF., Soderberg, GL. (1993). Electromyographic activity of selected shoulder muscles in commonly used therapeutic exercises. Journal of Physical Therapy,73:668–77.

  14.Bandholm, T., Rasmussen, L., Aagaard, P., Jensen, BR., Diederichsen, L.(2006). Force steadiness, muscle activity, and maximal muscle strength in subjects with subacromial impingement syndrome. Muscle Nerve,34(5):631–639.

  Barden, JM., Balyka, R., Rasoc, VJ., Moreaua, M., Bagnall, K.(2005). Atypical shoulder muscle activity in multidirectional instability. Journal of Clinical Neurophysiology, 116:1846–1857.

  16.Barnett, ND., Duncan, RD., Johnson, GR. (1999). The measurement of three dimensional scapulohumeral kinematics–a study of reliability. Journal of Clinical Biome chanics, 14(4), 287–290.

  Bertelli, JA., Ghizoni, MF.(2005). Long thoracic nerve: anatomy and functional assessment. Journal of Bone and Joint Surgery, 87:993–998.

  18.Bigland-Ritchie, B., Cafarelli, E., Vollestad, NK. (1986). Fatigue of submaximal static contractions. Journal of Acta Physiologica Scandinavica, 128:137–48.

  19.Bigliani, L., Levine, W.(1997). Current concepts review: Subacromial impingement syndrome. Journal of Bone and Joint Surgery, 79A(12): 1854-1868.

  20.Blakely, RL., Palmer, ML. (1984). Analysis of rotation accompanying shoulder flexion. Journal of Physical Therapy, 64:1214-1216.

  21.Blanch, P. (2004). Conservative management of shoulder pain in swimming. Journal of Physical Therapy in Sport, 5(3), 109–124.

  22.

  23.Borsa, PA., Lephart, SM., Kocher, MS., Lephart, SP.(1994). Functional assessment and rehabilitation of shoulder proprioception for glenohumeral instability. Journal of Sport Rehabilitation, 3:84-104.

  24.Borsa, PA., Scibek, JS., Jacobson, JA., Meister, K.(2005). Sonographic stress measurement of glenohumeral joint laxity in collegiate swimmers and age-matched controls. American Journal of Sports Medicine, 33(7):1077-1084.

  25.Borstad, JD., Ludewig, PM.(2002). Comparison of scapular kinematics between elevation and lowering of the arm in the scapular plane. Jpurnal of Clinical Biomechanics,17:650-659.

  26.Bourne, D., Choo, A., Regan, W., MacIntyre, D., Oxland, T.(2009). Accuracy of digitization of bony landmarks for measuring change in scapular attitude. Journal of Engineering in Medicine, 233:349-361.

  27.Bourne, DA., Choo, AM., Regan, WD., MacIntyre, DL., Oxland, TR. (2009). A new subject-specific skin correction factor for three-dimensional kinematic analysis of the scapula. Journal of Biomechanical Engineering,131:121009.

  28.Bourne, DA., Choo, AM., Regan, WD., MacIntyre, DL., Oxland, TR.(2011). The placement of skin surface markers for non-invasive measurement of scapular kinematics affects accuracy and reliability. Annals of Biomedical Engineering,

  29.Bourne, DA., Choo, AMT., Regan, WD., MacIntyre, DL., Oxland, TR.(2007). Three-dimensional rotation of the scapula during functional movements: An in vivo study in healthy volunteers. Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 16:150-162.

  30.Bradley, J., Tibone, J.(1991). Electromyographic analysis of muscle action about the shoulder. Clinical Journal of Sport Medicine, 10(4): 789-805.

  31.Brindle, T., Nyland, J., Shapiro, R., Caborn, N., Stine, R.(1999). Shoulder proprioception: latent muscle reaction time. Journal of Medical Sciences and Sports Excercise, 31(10): 1394-1398.

  32.Broome, HL., Basmajian, JV. (1970). The function of the teres major muscle: An electromyographic study. Anatomical Record, 170:309-310.

  33.Brown, J., Wickham, J., McAndrew, D., Huang, X-F.(2007). Muscles within muscles: coordination of 19 muscle segments within three shoulder muscles during isometric motor tasks. Journal of Electromyography and Kinesiology,17:57–73.

  34.Burkhart, SS., Morgan, CD., Kibler, WB.(2003). The disabled throwing shoulder: spectrum of pathology. Part I: pathoanatomy and biomechanics. Arthroscopy,19(4):404-420.

  35.Cain, PR., Mutschler, TA., Fu, FH., Lee, SK.(1987). Anterior stability of the glenohumeral joint. A dynamic model. American Journal of Sports Medicine,15(2):144–148.

  36.Cathcart, CW. (1884). Movements of the shoulder girdle involved in those ofthe arm on the trunk. Journal of Anatomy and Physiology, 18:211-8.

  37.Chen, F. S., Diaz, VA.Loebenberg, M.Rosen, JE. (2005). Shoulder and elbow injuries in the skeletally immature athlete. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 13:172-185.

  38.Codman EA. (1934). Normal motions of the shoulder joint. The shoulder.Boston: Thomas Todd Co, 32-64.

  39.Codman, EA.(1934). The Shoulder. Rupture of the Supraspinatus Tendon and Other Lesions in or about the Subacromial Bursa. Boston, MA: Privately Printed.

  40.Comerford, M., Mottram, S. (2001). Functional stability re-training – principles and strategies for managing mechanical dysfunction. Journal of Manual Therapy, 6(1), 3–14.

  41.Cools, AM., Declercq, GA., Cambier, DC., Mahieu, NN., Witvrouw, EE.(2007). Trapezius activity and intramuscular balance during isokinetic exercise in overhead athletes with impingement symptoms. Scandinavian Journal of Medicine and Scince in Sports,17(1):25–33.

  42.Cools AM, Dewitte, V.Lanszweert, F.Notebaert, D.Roets, A.Soetens, B.Cagnie, B.Witvrouw, EE.(2007). Rehabilitation of scapular muscle balance: which exercises to prescribe? American Journal of Sports Medidicine, 35:1744–51.

  43.Cools, AM., Witvrouw, EE., Declercq, GA., Danneels, LA., Cambier, DC.(2003). Scapular muscle recruitment patterns: trapezius muscle latency with and without impingement symptoms. American Journal of Sports Medicine,31:542-9.

  44.Cools, AM., Witvrouw, EE., Declercq, GA., Vanderstraeten, GG., Cambier, DC.(2004). Evaluation of isokinetic force production and associated muscle activity in the scapular rotators during a protraction-retraction movement in overhead athletes with impingiment symptoms. British Journal of Sports Medicine,38:64-8.

  Criswell, E. (2011). Cram’s introduction to surface electromyography.2nd ed, Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett.

  46.Crosbie, J., Kilbreath, S., Hollmann, L., York, S. (2008). Scapulohumeral rhythm and associated spinal motion. Journal of Clinical Biomechanics, 23(2), 184–192.

  47.Dark, A., Ginn, KA., Halaki, M.(2007). Shoulder muscle recruitment patterns during commonly used rotator cuff exercises: an electromyographic study.journal of Physical Therapy,87:1039–1046.

  48.Davidson, JM.(1898). Roentgen rays and localisation: An apparatus for exact measurement and localisation by means of roentgen rays. British Medical Journal,1:10-13.

  49.Davidson, P., Ellatrache, N., Jobe, C., Jobe, F.(1995). Rotator cuff and posterior-superior glenoid labrum injury associated with increased glenohumeral motion: a new site of impingement. Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 4(5): 384-390.

  50.Dayanidhi, S., Orlin, M., Kozin, S., Duff, S., Karduna, A. (2005). Scapular kinematics during humeral elevation in adults and children. Journal of Clinical Biomechanics, 20, 600–606.

  51.De Bruin, PW., Kaptein, BL., Stoel, BC., Reiber, JHC., Rozing, PM., Valstar, ER.(2008). Image-based RSA: Roentgen stereophotogrammetric analysis based on 2D-3D image registration. Journal of Biomechanics,41:155-164.

  52.De Groot, JH., Brand, R.(2001). A three-dimensional regression model of the shoulder rhythm. Journal of Clinical Biomechanics,16:735-743.

  53.De Groot, JH., Valstar, ER., Arwert, HJ. (1998). Velocity effects on the scapulo-humeral rhythm. Journal of Clinical Biomechanics13:593-602.

  54.De Groot, JH. (1999). The scapulo-humeral rhythm: Effects of 2-D roentgen projection. Journal of Clinical Biomechanics,14:63-68.

  55.De Groot, JH.(1997). The variability of shoulder motions recorded by means of palpation. . Journal of Clinical Biomechanics,12(7/8):461-472.

  56.De Mey, K., Cagnie, B., Van, D., Velde, A., Danneels, L., Cools, A. (2009).Trapezius muscle timing during selected shoulder rehabilitation exercises. Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy,39:743–52.

  57.Deutsch, A., Altchek, DW., Schwartz, E., Otis, JC., Warren, RF. (1996). Radiologic measurement of superior displacement of the humeral head in the impingement syndrome. Journal of Shoulder and Elbow Surgery,5(3): 186–93.

  58.Diederichsen, LP., Norregaard, J., Dyhre-Poulsen, P., Winther, A., Tufekovic, G., Bandholm, T., et al.(2009). The activity pattern of shoulder muscles in subjects with and without subacromial impingement. Journal of Electromyography and Kinesiology,19(5):789–99.

  59.Dietz, V., Noth, J., Schmidtbleicher, D.(1981). Interaction between pre-activity and stretch reflex in human triceps brachii during landing from forward falls. Journal of Physiology, 311:113-125.

  60.Dillman, CJ., Fleisig, GS., Andrews, JR.(1993). Biomechanics of pitching with emphasis upon shoulder kinematics. Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy, 18(2):402-408.

  61.Donatelli, R., Ellenbecker, TS, Ekedahl, SR., Wilkes, JS., Kocher, K., Adam, J.(2000). Assessment of shoulder strength in professional baseball pitchers. Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy, 30(9):544-551.

  62.Doody, SG., Freedman, L., Waterland, JC.(1970). Shoulder movements during abduction in the scapular plane. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 51(10):595-604.

  63.Doody, SG., Waterland, JC., Freedman, L.(1970). Scapulo-humeral goniometer. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation,51:711-713.

  64.Downer, JM., Sauers, EL..(2005). Clinical measures of shoulder mobility in the professional baseball player. Journal of Athletic Training,40(1):23-29.

  65.Ebaugh, DD., McClure, PW., Karduna, AR.(2005). Three-dimensional scapulothoracic motion during active and passive arm elevation. Journal of Clinical Biomechanics,20:700-709.

  66.Einhorn, AR.. (1985). Shoulder rehabilitation: Equipment modifications. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, 6:247253.

  Ekstrom, RA., Donatelli, RA., Soderberg, GL.(2003). Surface electromyographic analysis of exercises for the trapezius and serratus anterior muscles. Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy, 33:247–58.

  68.Ekstrom, RA., Donatelli, RA., Soderberg, GL.(2003). Surface electromyographic analysis of exercises for the trapezius and serratus anterior muscles. Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy, 33:247–58.


موضوع پایان نامه مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن, نمونه پایان نامه مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن, جستجوی پایان نامه مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن, فایل Word پایان نامه مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن, دانلود پایان نامه مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن, فایل PDF پایان نامه مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن, تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن, پروژه در مورد پایان نامه مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن, پروژه درباره پایان نامه مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال بود. جامعه آماری این پژوهش، مردان والیبالیست داوطلب 18 تا 24 ساله شهر زنجان بودند که به دو گروه 15 نفری تجربی و گروه کنترل به روش تصادفی ساده تقسیم شدند. برنامه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش: بیومکانیک ورزشی چکیده: آسیب عاملی مخرب در موفقیت ورزشکار بحساب می­آید و شناسایی آسیب به پیشگیری و کاهش آن کمک می­کند. ورزش هندبال یک رشته­ی پرطرفدار بوده و همواره با پدیده آسیب همراه می­باشد. هدف این تحقیق، شناسایی نوع، علل و مکانیزم آسیب­های رایج در هندبالیست­های نیمه حرفه­ای 17 تا 20 سال با تأکید بر پست بازی بود. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی چکیده ثبات مرکزی توانایی کنترل وضعیت و حرکت تنه روی لگن است که اجازه ی کنترل و انتقال نیرو و حرکت را به بخش های انتهایی در حین فعالیت های ورزشی می دهد که انقباض عضلانی می تواند این ثبات را افزایش دهد . بهبود ثبات مرکزی می تواند علی رغم ارتقا عملکرد ورزشی در جلوگیری از اسیب افزایش قدرت و تعادل هم موثر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی چکیده ثبات مرکزی توانایی کنترل وضعیت و حرکت تنه روی لگن است که اجازه ی کنترل و انتقال نیرو و حرکت را به بخش های انتهایی در حین فعالیت های ورزشی می دهد که انقباض عضلانی می تواند این ثبات را افزایش دهد . بهبود ثبات مرکزی می تواند علی رغم ارتقا عملکرد ورزشی در جلوگیری از اسیب افزایش قدرت و تعادل هم موثر ...

(کارشناسی ارشد تربیت بدنی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی) اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس چکیده مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد. این بیماری باعث تخریب میلین در آکسون های عصبی شده وباعث ضایعات عملکردی می شود. یکی از مناطق مهم درگیر درMS مخچه می باشد. مشکل در این ساختار باعث ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی) چکیده مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد. این بیماری باعث تخریب میلین در آکسون های عصبی شده وباعث ضایعات عملکردی می شود. یکی از مناطق مهم درگیر درMS مخچه می باشد. مشکل در این ساختار باعث ایجاد اختلال در تعادل و غیره می شود که به تبع آن کیفیت زندگی کاهش می یابد. بنابراین استفاده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش، بررسی آمادگی جسمانی پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آن با نورمهای استاندارد جهانی بود. جامعه آماری شامل کلیه پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی بودند و تعداد آنها 87 نفر بود. نسبت میزان دور کمر به دور باسن(WHR)، شاخص توده ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی چکیده هدف از این تحقیق تاثیر یک دوره تمرینات دایر ه­ای پلایومتریک بر فاکتور های آمادی جسمانی دانش­ آموزان کشتی­ گیر منطقه 11 شهر تهران بود. بدین منظور 30 نفر از دانش­آموزان کشتی­گیر منطقه 11 شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (N=15) با (میانگین سن 97/1±2/17 سال، ...

پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی(M.A) چکیده: هدف از انجام این پژوهش تعیین شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکی می باشد. 22 مورد شاخص آنتروپومتریک در 58 بازیکن (در هندبال میانگین سن 07/22، قد 61/182، وزن 92/82، وانحراف استاندارد سن 24/2، قد 48/5، وزن 42/5. و درفوتبال میانگین سن 33/25، قد 67/182، وزن 60/76، وانحراف ...

پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد رشته تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی چکیده هدف این پژوهش تعیین ارتباط کمال­گرایی خودمدار و جامعه­مدار با واماندگی ورزشکاران مرد نخبه استان کرمان بود. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش یا استراتژی داده­ها، از نوع همبستگی بود. به این منظور، طی مطالعه­ای، 107 نفر(107= N) ورزشکار مرد نخبه در رشته­های فوتبال، هندبال، والیبال، ...

ثبت سفارش