پایان نامه سنتز5 و 4 - دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب

word 6 MB 31873 80
1393 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در گرایش شیمی آلی

  چکیده

  تحقیقات انجام شده در این پایان­ نامه شامل دوبخش است که بخش اول سنتز پیش ماده ی 4و5-دی هیدرو پیرولو[1،2،3-hi] ایندول-1و2-دی اون (ترکیب 1) و سنتز تک ظرفی، سه جزئی مشتقات جدیدی از تر کیبات اسپیرو در حلال سبز آب و در حضور کاتالیزور HMTA   می­باشد.

   

   
            

  بخش دوم ، سنتز پیش ماده ی 5و6 -دی هیدرو H1- پیرولو]3، 2، 1-[ij کینولین-1و2(H4)-دی اون (ترکیب2)و سنتز تک ظرفی ،سه جزیی مشتقاتی از ترکیبات اسپیرو در حلال آب ودر حضور کاتالیزورp-TSA می باشد. 

  ساختار  ترکیبات سنتز شده با داده­های طیفی رزونانس مغناطیس هسته­ ای هیدروژن وکربن و مادون قرمز مورد شناسایی قرار گرفته­ است.

  واژه­های کلیدی:

  سنتز تک ظرفی سه­ جزئی ، ترکیبات اسپیرو ، بتا­دی­ کتون ها

  : اصول شیمی سبز

  با پیشرفت علوم وگذر از دهه های صنعتی شدن در غرب بشر رفته رفته متوجه زیان های وارده بر محیط زیست شد و با وضع قوانین سختگیرانه سعی کرد منابع موجود خود راحفظ کند و از آلودگی محیط زیست جلوگیری به عمل آورد. شیمی سبز که در اوایل دهه 90 معرفی شد شامل فرایندهای شیمیایی وفناوریهایی است که به حفظ محیط زیست و بهبود کیفیت زندگی کمک میکند. شیمی سبز را با نامهای متفاوتی مانند شیمی دوستدار محیط زیست ،شیمی پاک ،اقتصاد اتمی نیز میخوانند]1[.عبارت شیمی سبز که توسط (IUPAC) پذیرفته شده به این صورت تعریف میشود: اختراع ، طراحی و بکارگیری فرآورده های شیمیایی فرایندهایی که تولید  و مصرف مواد خطرناک را کاهش میدهد ویا حذف میکند]2[. اصول شیمی سبز]3[ معنای تازه ای از اصطلاح محیط زیست بهتر را در اختیار شیمیدان ها قرار داد .دوازده اصل شیمی سبز که توسط پائول آناستاس(P.Anastas)و جان وارنر (J.Warner) نوشته شد همه موارد از جمله طراحی سنتز موثرتر ، استفاده از مواد کم خطرتر و بکارگیری منابع تجدیدپذیر را شامل میشود.

  1-جلوگیری از تولید زباله بهتر از نابود کردن آن پس از تشکیل میباشد.

  2-روشهای سنتزی باید به گونه ای باشد که در طی فرآیند تبدیل مواداولیه به محصول های نهایی حداکثر باشد.

  3-روش های سنتزی قابل اجراء مواد ی که سمیت کمتری دارند و یا هیچ سمیتی برای سلامتی بشر و محیط زیست ندارند بکار رود و یا تولید شود.

  4-محصولهای شیمیایی باید به گونه ای طراحی شوند که اثر عوامل کاهش دهنده ی سمیت در آنها تغییر نکند (محصول پایدار باشد.)

  5-بکارگیری مواد کمکی (حلالها ، مواد جداکننده...) تا حد امکان ضرورتی نداشته باشد و در صورت استفاده بی ضرر باشد.

  6-انرژی مورد نیاز ازنظر اقتصادی و زیست محیطی باید در پایین ترین سطح ممکن قرار بگیرد. بطوریکه روش های سنتزی در دما و فشار محیط قابل انجام باشد.

  7-مواد اولیه از منابع تجدید پذیر باشد.

  8-از مشتق سازی غیر ضروری (گروه حجیم ، محافظت کردن / محافظت زدایی) تاحد امکان جلوگیری شود.

  9-واکنشگرهای کاتالیزوری (که تا حد ممکن انتخابی عمل کنند) نسبت به واکنشگرهای استوکیومتری ارجح می باشند.

  10-محصولهای شیمیایی باید به گونه ای طراحی شوند که پس از مصرف در محیط زیست باقی نمانند و به ترکیب های تجزیه پذیر بی ضرر تبدیل شوند .

  11-روشهای تجزیه باید پیشرفت بیشتری پیدا کنند، تا در دنبال کردن فرآیند زمان دقیق را ارائه و تشکیل مواد مضر را پیش از تولید، کنترل کنند.

  12-مواد مورد نیاز در یک فرآیند شیمیایی و روش ساخت این مواد باید به گونه ای انتخاب شود که میزان پدیده های تصادفی مانند تولید گاز، انفجار و آتش سوزی به حداقل برسد.

  1-2: آب حلال سبز

  اکتشافی که درآزمایشگاه برسلو(Berslow )] 4 [و گریکو(Grieco )]5 [در سالهای 1980و1983 در مورد اثر مثبت آب روی سرعت و انتخاب پذیری واکنش دیلز- آلدر اتفاق افتاد، به عنوان یک رویداد بزرگ در سنتز مواد آلی  داخل محیط آبکی شناخته شد. از آن زمان به بعد پیشرفت قابل توجهی در زمینه سنتز آلی در آب صورت گرفت و به طور مداوم به لیست واکنش های آلی که قابل انجام در حلال آبکی بودند اضافه گردید. علاوه بر واکنش دیلز آلدر سایر مثالها عبارتند از :نوآرایی کلایزن]6 [، واکنش آلدولی]7[، واکنش های آلیلی شدن]8[، اکسیداسیون] 9[وهیدروژندار شدن آلکن ها]10[. این نوع از واکنشها برای صنعت شیمی سودمند بودند و هنوز هم هستند. طی یک دهه گذشته تصور سنتز فضاگزین و کارآمد در آب قوت گرفت و سرعت ،راندمان ،انتخاب پذیری مشاهده شده برای بسیاری از واکنش هایی که در آب انجام میشدند با واکنش های انجام شده در سایر حلالهای آلی قابل رقابت بودند و حتی از آنها پیشی گرفت. افزایش توجه به واکنش های آلی در حلال آب به درک ما از اساس مکانیسم های طبیعی زندگی کمک می کند.

  1-3

  1-3-1 : چرا آب؟

  تا همین اواخر استفاده از آب بعنوان حلال برای واکنش های آلی، محدود به واکنش های ساده هیدرولیز بود، بر این اساس، معرف هاو کاتالیزورها در سنتز آلی، برای واکنش های بدون آب توسعه یافتند .چرا ما باید اکنون به فکر کشف مجدد واکنش هایی در آب باشیم که تا پیش از این در خانواده حلالهای آلی مثل تولوئن، تترا هیدروفوران و کلرید متیلن به خوبی انجام میشدند؟                                                                        

  چه مزایای بالقوه زیادی در جایگزینی این حلالها و سایر حلالهای غیر طبیعی با آب وجود دارد؟

  واضح ترین دلایل این جایگزینی به شرح زیر است:

  1- هزینه، هیچ هزینه ای برای آب وجود ندارد.

  2-ایمنی، بسیاری از حلالهای آلی مورد استفاده در آزمایشگاهها خطراتی مثل اشتعال، انفجار، ایجاد بیماریهای سرطانی  و ... را دارند.

  3-نگرانی محیط زیست، صنایع شیمیایی از عاملین اصلی آلودگی محیط زیست هستند. با افزایش فشارهای نظارتی متمرکز شده روی حلالهای آلی توسعه جایگزینی حلالهای بی ضرر از اهمیت زیادی برخوردار گشت.

  به هر حال، فواید ذکر شده در بالا در هزینه های سنتز اثری ندارد . حتی یک کاهش کوچک در راندمان، عملکرد کاتالیزور،  یا انتخاب گری واکنش می تواند منجر به افزایش قابل توجهی در هزینه و تولید زباله شود. خوشبختانه، از این نظر هم مزایای زیادی برای استفاده ازآب بعنوان  حلال در سنتز ترکیبات آلی وجود دارد که میتوان به صورت زیر خلاصه کرد: اول، فرآیند های تجربی ممکن است ساده شده و جداسازی ترکیبات آلی و بازیافت کاتالیست های محلول در آب و سایر معرف ها میتواند بایک فرآیند جداسازی  فاز ساده انجام شود             

  Abstract

   

  The new work  described  in this thesis involves  the one pot, three component synthesis of new  spiro compounds  catalyzed by HMTA in water

  Study of the one pot, three component synthesis of new spiro compounds  catalyzed by           p-TSA in water.

   

  The structure of new compounds were identified by 1 H-NMR, 13C-NMR and FT-IR spectral data.

   

  Keywords:

  One- pot, Three component synthesis,  Spirocompounds,  β- diketone

 • فهرست:

  فصل اول : مقدمه

   

  1-1: اصول شیمی سبز......................................................................................................................................................2

  1-2: آب حلال سبز..........................................................................................................................................................3

  1-3-1 : چرا آب؟............................................................................................................................................................3

  1-3-2 :حلالیت ترکیبات آلی در آب................................................................................................................................4

  1-3-2-1 : کمک حلال آلی..............................................................................................................................................4

  1-3-2-2 : مشتق یونی (کنترلpH)..................................................................................................................................4

  1-3-2-3 :سورفاکتانت ها (مواد کم کننده فشار سطحی ).................................................................................................5

  1-3-2-4:کمک دهنده های آبدوست ..............................................................................................................................5   

  1-4.ایندولین......................................................................................................................................................................6

  1-5.خصوصیات فیزیکی ایندولین......................................................................................................................................6

  1-6.سنتزایندولین و مشتقات آن..........................................................................................................................................6

  1-7.واکنشهای ایندولین.......................................................................................................................................................8

  1-7-1.هیدروژناسیون ایندولین............................................................................................................................................8

  1-7-2.اکسیداسیون ایندولین................................................................................................................................................9

  1-7-3.واکنش با آنزیم P450 و FMO.............................................................................................................................9

  1-8.کاتالیزور هگزامتیلن تترآمین HMTA))....................................................................................................................11

  1-9. واکنش­های چند جزئی..............................................................................................................................................11

  1-10. واکنش­های تک ظرفی................................................................................................................................................12

  1-10-1. مزایای واکنش های چند جزئی..........................................................................................................................13

  1-11. ترکیبات اسپیرو.......................................................................................................................................................14

  1-12.  سیستم حلقه اسپیرو اکسو ایندول...........................................................................................................................14

  1-13. سنتز ترکیبات اسپیرو اکسو ایندول از ایزاتین...........................................................................................................15

  1-14.  سنتز ترکیبات اسپیرو از ماده اولیه غیر از ایزاتین...................................................................................................21

  1-15 . سنتز ترکیبات دو اسپیرو از ایزاتین ها..................................................................................................................22

  1-16. سنتز ترکیبات سه اسپیرو از ایزاتین.........................................................................................................................23

  1-17. هدف....................................................................................................................................................................24

  فصل دوم: بخش تجربی

  2-1. روشهای تجربی....................................................................................................................................................26

  2-2. روش­های سنتزی مورد استفاده..............................................................................................................................26

    بخش اول

  2-2-1.سنتز4و5-دی هیدرو پیرولو[1،2،3-hi] ایندول-1و2-دی اون..........................................................................26

  2-2-1-1.سنتز 2-(ایندولین-1-ایل)-2-اکسو استیل کلراید........................................................................................26

  2-2-1-2.سنتز 4و5-دی هیدرو پیرولو[1،2،3-hi] ایندول-1و2-دی اون....................................................................27

  2-2-2.روش کلی سنتز ترکیبات اسپیرو........................................................................................................................27

    بخش دوم

  2-3. سنتز 5و6 -دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ij کینولین-1و2(H4)-دی اون.......................................................29

  2-3-1. سنتز 2-(3و4-دی هیدرو کینولین-1(H2)-ایل)-2-اکسو استیل کلراید.........................................................30

  2-3-2.  سنتز 5و6- دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ijکینولین-1و2(H4)-دی اون.................................................30

  2-3-3.  روش کلی سنتز ترکیبات اسپیرو.......................................................................................................................31

  2-4.  مشخصات طیفی ترکیبات اسپیرو.........................................................................................................................33

  فصل سوم: بحث و نتیجه گیری

   

  3-1. سنتز ترکیبات اسپیرو...............................................................................................................................................37

  3-1-1. کلیات...............................................................................................................................................................37

  بخش اول

  3-1-2.سنتز4و5-دی هیدرو پیرولو[1،2،3-hi] ایندول-1و2-دی اون.........................................................................37

  3-1-2-1.سنتز 2-(ایندولین-1-ایل)-2-اکسو استیل کلراید........................................................................................37

  3-1-2-2.سنتز 4و5-دی هیدرو پیرولو[1،2،3-hi] ایندول-1و2-دی اون.....................................................................38

  3-1-3.روش کلی سنتزترکیبات اسپیرو.........................................................................................................................38

  3-1-4. مکانیسم کلی سنتز ترکیبات اسپیرو..................................................................................................................39

  3-1-5. ترکیبات اسپیرو...............................................................................................................................................40

  3-1-5-1. 2- آمینو-7، 7-دی متیل- 2َ، 5-دی اکسو-4َ، 5، 5َ، 6، 7، 8- هگزاهیدرو- H 2َ -اسپیرو]کرومن-4، 1َ-پیرولو

  ]              3، 2، 1- [hiایندول[-3-کربونیتریل(a 4)..................................................................................................40

  3-1-5-2. اتیل2-آمینو-7، 7-دی متیل- 2َ، 5-دی اکسو-4َ، 5، 5َ، 6، 7، 8-هگزاهیدروH-2َ-اسپیروکرومن-4، 1َ- پیرولو

   ]             3، 2، 1- [hi ایندول[-3-کربوکسیلات(b4)..............................................................................................40

  3-1-5-3. 2-آمینو - 2َ، 5- دی اکسو- 4َ، 5، 5َ، 6،7، 8-هگزاهیدرو-H  2َ-اسپیرو]کرومن-4، 1َ-پیرولو

  ]              3، 2، 1- [hi ایندول[-3-کربونیتریل(c4)...................................................................................................41

  3-1-5-4. اتیل 2-آمینو - 2َ، 5- دی اکسو- 4َ، 5، 5َ، 6، 7، 8-هگزاهیدرو-H 2َ-اسپیرو]کرومن-4، 1َ-پیرولو

  ]              3، 2، 1- [ hi ایندول[-3-کربوکسیلات(d4)............................................................................................41

  بخش دوم

  3-1-6. سنتز5و6- دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ij کینولین-1و2(H4)-دی اون...................................................42

  3-1-6-1. سنتز 2-(3و4-دی هیدرو کینولین-1(H2)-ایل)-2-اکسو استیل کلراید...................................................42

  3-1-6-2 .سنتز 5و6 -دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ij کینولین-1و2(H4)-دی اون............................................42

  3-1-7. روش کلی سنتز ترکیبات اسپیرو....................................................................................................................43

  3-1-8. مکانیسم کلی سنتز ترکیبات اسپیرو................................................................................................................43

  3-1-9. ترکیبات اسپیرو..............................................................................................................................................44

  3-1-9-1 .2-آمینو-7، 7-دی متیل- 2َ، 5-دی اکسو- 2َ، 4َ، 5، 5َ، 6، 6َ، 7، 8-اکتاهیدرواسپیرو]کرومن-4، 1َ-پیرولو

  ]              3، 2، 1[ij- کینولین[-3-کربونیتریل(a' 4)..............................................................................................44

  3-1-9-2.  اتیل2-آمینو-7، 7-دی متیل- 2َ،5- دی اکسو- 2َ، 4َ، 5، 5َ، 6، 6َ، 7، 8-اکتاهیدرواسپیرو]کرومن -4، 1َ -پیرولو

  ]              3، 2، 1[ij- کینولین[-3-کربوکسیلات(b'4)............................................................................................45

  3-1-5-3.  2-آمینو- 2َ،5-دی اکسو-2َ،4َ، 5، 5َ، 6، 6َ، 7، 8-اکتاهیدرواسپیرو]کرومن-4، 1َ-پیرولو]3، 2، 1[ij-

                 کینولین[-3-کربونیتریل (c'4)..................................................................................................................46

  3-1-9-4.  اتیل2-آمینو-2َ،5-دی اکسو-2َ،4َ،5،5َ،6،6َ،7، 8-اکتاهیدرواسپیرو]کرومن-4، 1َ-پیرولو]3، 2، 1[ij-

                 کینولین[-3-کربوکسیلات(d'4)................................................................................................................46

  3-1-9-5.  2-آمینو-6 و6-دی متیل-2َ، 5-دی اکسو- 2َ، 4َ، 5، 5َ، 6، 6َ، 7، 8-اکتاهیدرواسپیرو]کرومن-4، 1َ-پیرولو

                 ]3، 2، 1[ij- کینولین[-3-کربونیتریل(e'4)...............................................................................................47

  3-1-5-6  .اتیل2-آمینو-6، 6-دی متیل- 2َ، 5-دی اکسو- 2َ، 4َ، 5، 5َ، 6، 6َ، 7، 8-اکتاهیدرواسپیرو]کرومن-4، 1َ-پیرولو

                 ]3، 2،1[ij- کینولین[-3-کربوکسیلات(' f4)...........................................................................................48

  نتیجه گیری................................................................................................................................................................49

   

   

   

  فصل چهارم

   

  ضمائم و پیوست ها.........................................................................................................................................................51

  منابع و مآخذ............

   

  منبع:

   

  [1].  K. A. Parker, T. L. Mindt., Org. Lett., 2001, 3, 3875.

  [2].  J. Y. Geujon, F. Zamattio, B, Kirschleger., Tetrahedron, Asymmetry., 2000, 11, 2409.

  [3].  R. Admas, R. E. Rindfvz., J. Am. Chem. Soc., 1919, 4, 648.

  [4].  D.C.Rideout,R.Breslow.,J.Am., Chem.Soc., 1980,102,7816.

  [5].  P. A. Grieco, P. Garner., Z. He., Tetrahedron Lett., 1983, 48, 3137.

  [6].  J.  J.  Gajewski.,  Acc. Chem.,  Res., 1997,  30,  219.                                                           

  [7].  F. Fringuelli, O. Piermatti, F.  Pizzo., In Organic Synthesis in Water; P. A. Grieco., Ed.;

         Blackie Academic & Professional ; London., 1998.

  [8]. W. Lu, T. H.Chem., J.Org.Chem., 2001, 66, 3467.

  [9].  V. V. Fokin, K. B. Sharpless.,  Angew. Chem., Int.Ed.Engl.,  2001, 40, 3455.

  [10].U. Nagel, J. Albrecht., Top. Catal., 1998, 5, 3.

  [11]. S. H. Yalkowsky., Solubility and Solubilization in Aqueous Media ., Oxford Universty

           Press.,  New York., 1990.

  [12]. B. D. Anderson,  K. P. Flora., In The Practice Of Medicinal Chemistry; C.G. Wermuth.,

           Ed., Academic Press: London., 1996.

  [13].  P. A. Grieco , K.Yoshida, P.  J. Garner., Org. Chem, 1983, 48, 3137.

  [14].  S. Tascioglu., Tetrahedron., 1996, 52, 11113.

  [15].  C. G. Wermuth., The PracticeOf Medicinal Chemistry; C. G. Wermuth., Ed; Academic  

            Press: London., 1996.

  [16].   K. Itami, T. Nokami, J. I. Yoshida., Angew. Chem.,  Int.Ed.Engl., 2001, 40, 1074.

  [17].   A. R. Katritzky., A. F. Pozharskii (2000).,  Handbook of Heterocyclic Chemistry

            (Second  Ed ed.). Academic Press.ISBN 0080429882.

  [18].   G. He, C. Lu, Y. Zhao, W. A. Nack, G. Chen., Org. Lett., 2012, 14, 2936.

  [19].   T. S. Mei, X. Wang, J. Q. Yu.,  J. Am. Chem. Soc., 2009, 131, 10806.

  [20].   C. E. Houlden,  C. D. Bailey,  J. G. Ford, M. R. Gagné, G. C. Lloyd-Jones, K. I.Booker

             Milburn.,  J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 10066.

  [21].   S. Chandrasekhar, D.  Basu, C. R. Reddy., Synthesis, 2007, 1509.

  [22].   M. Rueping, C. Brinkmann, A. P. Antonchick,  I. Atoresei., Org. Lett., 2010, 12, 4604.

  [23].   S.  Coulton , T. L. Gilchrist , and K.  Graham., Tetrahedron ,1997 , 53 , 791 .

  [24].   W. Hao Sun., J. Ehlhard., PalaniappanKulanthaivel, Diane L. Lanza, Christopher

             A. Reilly, andGaroldS. YostJPET 322: 843, 2007.

  [25].   M.Fatehi., J. Ethnopharmacol., 2005, 46, 102.

  [26].    J. C. Duff, E .J. Bills., J. Chem.,  Soc., 1945, 276, 547

  [27].    P. L. Henaff.,  Acad ,C ,R,; Sci. Paris. 1961, 253, 2706. 

  [28].   I. M. Lapina, A. A.Pevzner;  Potekhin,  Russ, A, A.  J.  Gen.  Chem.,  2006, 76, 1304.

   

  [29].  N.Blazevic, D. Kolbah., Synthesis., 1979, 3, 161.

   

  [30].   H. Patel Cushman,  and A.  McKenzie.,  J. Org. Chem., 1988,  53,  5088.

  [31].   B. M,Trost, I. Fleming., ComprehensiVe Organic Synthesis;  Eds.  Pergamon

            Press:Oxford.1991, 1.

  [32].  L. A, Paquette;  Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis;  Ed.;  Wiley& Sons:

           New  York.  1995,  1.

  [33]. C.  O. Kappe.,  Tetrahedron., 1993,  49,  6937.

  [34]. A. Baeyer, Ber. Dtsch. Chem. Ges., 1900,  33,  3771.

   

  [35]. F. M . Abdelrazek, P. O. Metz1,  Kataeva1,  A.  Jager;  El-Mahrouky, S, F;Arch.Pharm.

  [36]. M.  Sannigrahi.,Tetrahedron., 1999,  55.

  [37].  J. W. Daly, I. Karle, C. W. Myer,  T .Tokuyama, A.  J .Walters,B.Witkop., Proc. Natl.    

           Acad.  Soc. U. S. A.,  1971,  68,  1870.

  [38].  C. B. Cui,  H. Kakeya, H. Osasa., Tetrahedron., 1997,  53,  59.

  [39].  J. W. Daly,  I. Karle, C. W. Myer, T. Tokuyama,  J. A. Walters,  A . Witkop.,  Proc. 

           Natl.Acad.Soc.  U.  S.  A.,1971,  68,  1870.

  [40].  Sridhar and et al;  Can.  J.  Chem., 2009, 87, 1704.

  [41].  Z. G. Mohammadi ,  and et al., Chinese Journal of Catalysis.,  2012, 33, 1832.

  [42].  Z. G. Mohammadi, N. lashgari, R. Badiei., Sciential Iranica ., 2013, 20, 580.

  [43].  H . Chen, D-Q. Shi., Journal of heterocyclic Chem.,  2013, 50, 56.

  [44].  A . Rahmati, Z. Kalesi., Tetrahederon ., 2012, 68, 8472.

  [45]. M. Ghandi, A. Yari, S. J. T. rezaei, A. Taheri., Tetrahedron.,  2009, 50, 4727.

  [46]. N. V. Lakshmi, Y. Arun,  P. T. Perumal.,  Tetrahedron Lett., 2011, 52, 3437.

  [47]. A. V .Velikorodor,  N. m. Imasheva, A. K.Kumanchalieva.,  Poddubnyi, O. Y. Russ.

          J. Org. Chem., 2010, 46 , 971.

  [48]. C. V.Galliford,  J. S. Martenson, C. Stren, K. A. Scheidt., Chem. Commun., 2007, 631.

  [49]. Z. G . Mohamadi, N. Lashgari., Sciential Iranitica., 2013, 20, 580.

  [50]. G. Subramaniyan, R. Raghunathan, M. Nethaji., Tetrahedron., 2002, 58, 9075.

  [51]. R. D. R. S. Manian, J. Jayashankaran, R . Raghunathan., Synth. Commun.,2003,33,4053.

  [52]. A. Amal. Raj, R. Raghunathan., Synth.Commun., 2003, 33, 1131.

  [53]. M. Li, W. L. Yang, L. R. Wen,  F. Q. Li., Eur. J . Org. Chem., 2008, 2008, 2751.

  [54]. X. Li,  X. Yu, P. Yi., Chem. J. Chem., 2010, 28, 434


موضوع پایان نامه سنتز5 و 4 - دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب, نمونه پایان نامه سنتز5 و 4 - دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب, جستجوی پایان نامه سنتز5 و 4 - دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب, فایل Word پایان نامه سنتز5 و 4 - دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب, دانلود پایان نامه سنتز5 و 4 - دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب, فایل PDF پایان نامه سنتز5 و 4 - دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب, تحقیق در مورد پایان نامه سنتز5 و 4 - دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب, مقاله در مورد پایان نامه سنتز5 و 4 - دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب, پروژه در مورد پایان نامه سنتز5 و 4 - دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب, پروپوزال در مورد پایان نامه سنتز5 و 4 - دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب, تز دکترا در مورد پایان نامه سنتز5 و 4 - دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه سنتز5 و 4 - دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه سنتز5 و 4 - دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب, پروژه درباره پایان نامه سنتز5 و 4 - دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب, گزارش سمینار در مورد پایان نامه سنتز5 و 4 - دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه سنتز5 و 4 - دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه سنتز5 و 4 - دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه سنتز5 و 4 - دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب, رساله دکترا در مورد پایان نامه سنتز5 و 4 - دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب

پایان نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته شیمی آلی چکیده تحقیقات انجام یافته در این پایان نامه شامل دو بخش می باشد، بخش اول شامل سنتز تک ظرفی ترکیبات جدیداسپیرو با استفاده از 4و5و5 تری متیل 4و5-دی هیدرو پیرولو{1و2و3-hi}ایندول 1و2-دی اون با آمین های آروماتیک وکتون ها گزارش می شود. بخش دوم شامل سنتز مشتقات جدیدی از ترکیبات اسپیرو با استفاده از 5و6-دی هیدرو1H ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM. Sc)) گروه شیمی - گرایش شیمی آلی سنتز سبز 2-فنیل ایمیدازول های جوش خورده با استفاده از مایع یونی ایمیدازول ها دسته مهمی از ترکیبات هتروسیکل هستند که دارای فعالیت های زیستی و دارویی متنوعی مانند ضد فشار خون، ضد سرطان، ضد HIV ، ضد باکتری و مسکن درد می باشند. در این پایان نامه مشتقات جدیدی از 2-فنیل ایمیدازول با استفاده از مشتقات مختلف ...

پایان نامه کارشناسی ارشد گروه شیمی، گرایش شیمی آلی چکیده یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [3،2-d]پیریمیدین از تراکم سه جزئی 6- آمینواوراسیل، 6-آمینو2-تیواوراسیل یا 6-آمینو-1،3-دی متیل اوراسیل با آریل آلدهید ها و مالونونیتریل، یک دسته از مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین در مجاورت کاتالیزگرهای بازی با کارایی بالا، در آب به عنوان یک حلال سبز در شرایط رفلاکس تهیه شد. کلید واژه ها: ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) چکیده عنوان: سنتز تک ‌مرحله‌ای مشتقات جدید تیازول و بیس تیازول‌ با اتصال‌ های متنوع تیازول‌ ها کاربرد‌های متنوعی مانند ضد‌باکتری، ضد‌سرطان، ضد HIV، ویتامین B1، پنی‌سیلین‌ها، ضد‌آلرژی، ضد‌فشار‌خون، ضد‌التهاب و درمان شیزوفرنی دارند. در این تحقیق سنتز مشتقات جدید تیازول و بیس تیازول‌ها با اتصال‌های مختلف به روش کلیک شیمی و شیمی سبز ...

خلاصه فارسی : مشتقات کومارین، به دلیل اهمیت بیولوژیکی و فعالیت های دارویی بسیار مورد توجه هستند . تعدادی از مشتقات کومارین به ویژه بیس کومارین ها به دلیل ویژگی های متعدد و بارزی از قبیل ضد لخته خون، ضد شناخته شده اند.در این راستا سنتز مشتقات بیس کومارین به صورت تک ظرفی با استفاده از آلدهید های آروماتیک، 4- هیدروکسی کومارین و اتانول به عنوان حلال در حضور کاتالیست های متنوع نظیر ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش آلی چکیده : عنوان : سنتز موثر سه جزئی مشتقات جدید 4-آریل-5-(ترشری-بوتیل­آمینو)-2-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)فوران-3-کربونیتریل در این تحقیق روشی مستقیم و کارآمد برای تهیه مشتقات جدید 4-آریل-5-آمینو فوران از طریق واکنش تک ظرفی سه جزئی 3-(1-متیل-1H-پیرول-2-ایل)-3-اکسو پروپان نیتریل، ترشری بوتیل ایزوسیانید و آلدهید های ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در گرایش شیمی آلی چکیده : کارهای جدید انجام شده در این پایاننامه شامل واکنش تراکمی آریل گلی اکسال ها ی تهیه شده طی اکسایش استوفنون های مربوط با سلنیوم دی اکسید با 1و2-دی آمینو بنزن، 2و3-دی آمینومالونیتریل، 2و3-دی آمینوپریدین و 4-نیترو-1و2-دی آمینو بنزن به منظور تهیه کینوکسالین ها وآریل پیرازین های مربوطه تحت شرایط مایکروویو می باشد محصولات ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) گرایش : شیمی آلی چکیده تشکیل پیوند کربن-کربن در شیمی آلی از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از واکنش­هایی که منجر به تشکیل این پیوند می­گردد، واکنش تراکمی نووناگل می­باشد. محصولات این واکنش دارای کاربردهای گسترده­ای از جمله در صنایع دارویی، رنگ، پلیمر و . . . می­باشند. در این پژوهش سعی شده است تا شرایط انجام واکنش نووناگل به نحوی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه چکیده در این پروژه پلیمر قالب مولکولی جهت استخراج انتخابی فوران تهیه شد. برای تهیه این پلیمر از متاکریلیک اسید (مونومر عاملی)، اتیلن گلیکول دی متاکریلات (عامل برقراری اتصالات عرضی)، 2و2-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل (آغازگر)، مخلوطی از پیرول(جایگزین فوران یامولکول هدف) و متانول(حلال) انجام شد. مواد اولیه پلیمریزاسیون در لوله های ...

پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی شیمی چکیده در این پروژه سعی بر این بود گامی کوچک در راستای سنتز غربال مولکولی سیلیکوآلومینوفسفات در ابعاد نانو و بکارگیری آن در پیل­های سوختی با سوخت متانول برداشته شود. لذا در این راه نانو سیلیکوآلومینوفسفات در شرایط هیدروترمال در شرایط بهینه تولید گردید. در ادامه از تکنیک­های XRD، FT-IR, SEM برای شناسایی غربال­های مولکولی استفاده شد. ...

ثبت سفارش