پایان نامه بررسی آلودگی‌ های باکتریایی استخر های شنای اراک

word 4 MB 32079 94
1393 کارشناسی ارشد علوم پزشکی
قیمت قبل:۶۳,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای حرفه‌ای در رشته  پزشکی

  چکیده فارسی

   

  مقدمه : با توجه به اهمیت شنا کردن در سلامت جسم و روان و جنبه­ی آب درمانی بیماری‌ها، رعایت بهداشت و استانداردها در استخرهای شنا حائز اهمیت است. استخرهای شنا بعنوان یکی از مراکز تفریحی و از لحاظ ارتباط مستقیم گروه های مختلف انسانی بعنوان یک منبع بالقوه انتشار آلودگی شناخته می‌شوند که در صورت عدم توجه به مسائل بهداشتی میتواند منبع انتقال و شیوع بیماری‌های باکتریایی و قارچی محسوب گردد. در این راستا شناخت انواع آلودگی ها در آب های استخر می تواند در یافتن راهکار های عملی برای بهبود سطح بهداشت و کاهش آلودگی آب و متعاقب آن جلوگیری از عوارض ناشی از آن جلوگیری کند. هدف از مطالعه حاضر،  تعیین میزان آلودگی­های باکتریایی در استخرهای سرپوشیده شهر اراک، می باشد.

  روش کار : مطالعه حاضر به روش مقطعی بر روی 6 استخر سرپوشیده فعال شهر اراک از اردیبهشت ماه 1392  لغایت اردیبهشت ماه 1393 در مدت زمان 4 فصل انجام گرفت. با مراجعه به استخر ها، نمونه ها در 2 نوبت (روز 45 و انتهای هر فصل) در ساعت 10 صبح برای تمامی استخر ها گرفته شد. جهت نمونه‌گیری از آب استخرها در هر نوبت، یک نمونه از قسمت عمیق و یک نمونه از قسمت کم عمق و جهت نمونه برداری از تسهیلات جانبی هر استخر شامل پاشویه، دوش، حمام سونا و جکوزی از موکت های استریل در اندازه های 4 در 10 سانتی متر استفاده و بدین منظور از دیوار و کف محل های مربوطه 8 بار نمونه برداری انجام شد. نمونه ها در مدت زمان کمتر از 2 ساعت پس از جمع آوری به آزمایشگاه قارچ‌شناسی، میکروب شناسی و انگل شناسی دانشکده پزشکی منتقل شدند. همزمان با جمع آوری نمونه ها، دما، PH، حرارت و میزان کلر آب استخر ها نیز مورد سنجش قرار گرفتند. در نهایت اطلاعات بدست آمده در نرم افزار آماری SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ها : میانگین pH  آب استخرهای اراک36/7، کلر باقی مانده 8/1 میلی گرم در لیتر، دما 5/29 درجه سانتی گراد و کدورت NTU 49/0 بوده که به جز دما ، بقیه پارامتر ها در دامنه استاندارد قرار داشتند. در بین 6 استخر تحت بررسی استخر B با pH 5/7 بیشترین میزان و استخر A با 2/7 کمترین میزان را داشته است. همچنین استخر C با میزان 5/2 میلیگرم در لیتر دارای بیشترین میزان کلر بوده است. استخر A ,B و F با دمای 8/29 بیشترین دما را در بین استخرها داشتند. توزیع فراوانی نوع باکتری در 4 فصل سال در 6 استخر مورد مطالعه نشان داد که، بیشترین فراوانی در نوع کورینه باکتریوم در سه فصل بهار، تابستان و پاییز بود و بعد از آن باکتری استاف اپیدرمایدیس به ترتیب در فصل بهار و تابستان و پاییز بیشترین شیوع را داشته است. توزیع فراوانی درصد آلودگی استخرها بر اساس نوع باکتری، کورینه باکتریوم با 73/32 درصد شایع‌ترین نوع باکتری در استخرهای مورد بررسی بود و به ترتیب استخر B با 7/23 درصد بیشترین آلودگی و استخر A با 9/7 درصد کمترین آلودگی را داشت.

  نتیجه گیری : نتایج مطالعه ما نشان داد که، کمیت و کیفیت آلودگی های باکتریایی در استخر های مختلف متفاوت بوده و به نظر می رسد که میزان و نوع آلودگی باکتریایی می تواند با فاکتور های مختلفی مانند PH و دمای آب و همچنین نوع فصول سال مرتبط باشد. با توجه به اهمیت آلودگی آب استخر ها و کمبود مطالعات در منطقه مورد مطالعه، انجام مطالعات آینده با در نظر گرفتن فاکتور های بیشتر مستعد کننده آلودگی در آب استخر ها پیشنهاد می شود.

   واژگان کلیدی : آلودگی باکتریایی، استخر های شنا، اراک

  بیان مسئله

  با توجه به اهمیت شنا کردن در سلامت جسم و روان و جنبه آب درمانی بیماریها، رعایت بهداشت و استانداردها در استخرهای شنا حائز اهمیت است. استخرهای شنا به عنوان یکی از مراکز تفریحی و از لحاظ ارتباط مستقیم گروه های مختلف انسانی به عنوان یک منبع بالقوه انتشار آلودگی­ شناخته­می­شوند که در صورت عدم توجه به مسائل بهداشتی می­تواند منبع انتقال و شیوع بیماری‌های باکتریایی و قارچی محسوب گردد(1).

  بیماری‌ های باکتریایی و قارچی شایع‌ترین عوامل عفونت زا در انسان هستند و تعداد مبتلایان به درماتوفیتوزیس 10 تا 20 درصد کل جمعیت جهان می‌باشد.

  از مسائل مهم مربوط به استخرها، بهداشت محیط و فضای استخرهاست که مهم­ترین آن بهداشت آب است. آب استخرها همواره در معرض آلودگی‌های مدفوعی و عوامل بیماری‌زایی پوست، گلو و بینی است. از خطرات بهداشتی مرتبط به آن می­توان به عفونت­های قارچی پوست(2)، عفونت چشم، گلو و بینی(3) عفونت بخش فوقانی دستگاه تنفسی(4) و عفونت های روده­ای اشاره کرد(5).

  از آنجا که سهم اصلی در استفاده از استخرهای شنا نصیب جوانان و نوجوانان می‌گردد و با توجه به شیوع بیماری‌های مختلف قارچی و انگلی در این طیف وسیع از اجتماع، در صورت عدم وجود راهکارهای مناسب برای پایش شرایط محیطی در محدوده استخرهای شنا، چنین مراکزی ممکن است به سرعت تبدیل به منابع اصلی انتقال بیماری‌های مختلف گردند(1).

  از آنجایی که انتقال بسیاری از عفونت‌ های روده‌ ای بستگی به مسایل بهداشتی به ویژه بهداشت محیط و وضعیت آب آشامیدنی و استخرهای شنا دارد لذا در جوامع با کیفیت و کمیت پائین آب بهداشتی میزان شیوع و انتشار بیماریهای انگلی روده‌ای بسیار زیاد است. علاوه بر این، قارچ‌ها به راحتی می‌توانند در شرایط مساعد بویژه در استخرها رشد کنند(1).

  نظر به پیشرفت روز افزون دانش بشری در کنترل و ریشه کنی بیماریهای قارچی از جمله درماتوفیتوزیس در انسان هنوز آمار و ارقام بدست آمده نشان دهنده آن است که این بیماری یکی از مسایل مهم بهداشتی – درمانی جهان و ایران محسوب می‌گردد. درماتوفیتوزیس‌ها از شایع‌ترین عوامل عفونت‌زا در انسان هستند . هیچ نقطه‌ای از جهان عاری از کچلی نیست. برای ایجاد بیماری قارچی پوست غیر از عوامل بیماری‌زا در محیط زیست عوامل دیگری چون درجه حرارت محیط، رطوبت، سن، شغل، شرایط زندگی و عدم رعایت موازین بهداشتی اهمیت بسزایی دارند(1).

  عوامل فیزیکوشیمیایی نظیر pH و کلر باقیمانده در کیفیت آب استخرها مهم هستند. زمانی که کلر آزاد باقیمانده کمتر از 4/0 میلی گرم در لیترو pH بین 9/8-9/6 باشد، فعالیت میکروارگانیسم‌ها در آب استخر افزایش می‌یابد؛ چون با افزایش pH آب استخر درصد کمتری از کلر باقیمانده به صورت اسید هیپوکلروس درمی‌آید و قدرت گندزدایی کلر کاهش می‌یابد. شناگران مبتلا به کچلی پا می‌توانند از طریق زواید کراتین حاوی قارچ استخرهای شنا را آلوده نمایند(1).

  بر اساس نتایح تحقیقات، کلر آزاد با غلظت استاندارد قادر به از بین بردن قارچ‌ها و انگل‌ها و باکتریها نمی‌باشد. عوامل قارچی و انگلی و باکتریایی می‌توانند باعث عوارض خطرناکی نظیر عفونت گوش خارجی و انواع کچلی‌ها، واژینیت و اکسیوریازیس و کراتیت آکانتاموبایی و یا مننگوانسفالیت آمیبی در افراد گردند.

  جهت دستیابی به سلامت شناگران و پیشگیری از بروز و ابتلای آنان به بیماریهای مزمن و واگیر، اولین گام شناسایی وضعیت آلودگی‌های انگلی و قارچی استخرهاست تا با بهسازی و آموزش بهداشت از انتقال این بیماری‌ها جلوگیری شود.

  به علت اهمیت موضوع بهداشت استخرهای شنا، بررسی های متعددی در شهر های مختلف جهان(8-6) و هم چنین ایران از جمله بندر عباس، ساری،  ارومیه ،شیراز و زنجان صورت گرفته است(12-9).

  و به علت تراکم استفاده کنندگان از استخرهای فعال شهر اراک ، این تحقیق با هدف تعیین میزان آلودگی­های باکتریایی در استخرهای سرپوشیده این شهر صورت می گیرد تا بتوان راهکاری برای بهداشت بهتر و کاهش آلودگی در استخرها یافت.

   

  1-2- کلیات

  1-2-1- بیماریهای منتشره توسط آب استخر

  در استخرهای شنا امکان انتقال مستقیم و یا غیرمستقیم عفونت‌های چشم، گوش، دستگاه تنفسی، پوست و سایر بیماری‌‌ها از فرد شناگر به دیگر افراد وجود دارد به‌ویژه اگر آب، فاقد یک گندزدای فعال نظیر کلر آزاد قابل استفاده باشد(2)

  داده‌ها و اطلاعات اندکی در خصوص بیماری‌ اکتسابی از استخرهای شنا وجود دارد. عفونت‌های پوستی ناشی ازمایکوباکتریوم مارینوم(Mycobacterum marinum)  منجر به پیدایش گرانولوما (granuloma) به‌دنبال شنا در استخرهای عمومی گزارش شده است (2).

  دیگر عفونت‌های باکتریائی، ویروسی مشتمل بر کونژنکتیویت و تب نیز به شنا در استخرهای عمومی که معیار و ضوابط بهداشتی در آنها به خوبی اعمال نمی‌شود، نسبت داده شده است(2)

  بیماری ژیاردیازیس (Giardia Iambia) در اثر بلعیدن احتمالی آب استخری که به‌وسیله دفع مدفوع از کودک ناقل، آلوده شده بود، گزارش شده است (استخر، دارای صافی شنی تند بود که هر ۶ ساعت یکبار تجدید می‌شده ولی فاقد کلر باقیمانده است) شیوع و همه‌گیری ژیاردیازیس در یک استخر شنای عمومی در سال ۱۹۸۵ در آتلانتا گزارش شده است(3).

  حادثه دیگر، آلوده شدن آب استخر شنا به مدفوع و شیوع cryptosporidiosis و ابتلا ۴۴ نفر در ۵ گروه مجزا می‌باشد. در آن نمونه، گرچه میزان کلر باقیمانده در آب حدود ۲ میلی‌گرم در لیتر بوده، ولی یکی از صافی‌های دیاتومه‌ای از کار افتاده بوده است(3).

  تعمیر و بازسازی دستگاه صافی موجب گردید که شیوع بیماری مهار شده و تحت کنترل درآید. از آنجا که اووسیست‌‌های کریپتوسپوریدیوم (cryptosporidium oocysts) در مقابل گندزدائی معمول که با کلر انجام می‌گیرد، از خود مقاومت نشان می‌دهند، لذا دستگاه صافی بایستی قادر به حذف ائوسیست، یعنی اندازه مؤثر آن ۴ تا ۶ میکرومتر باشد. آب استخرهای شنا نه تنها دریافت کننده مواد دفعی بدن نظیر موکوس بینی، بزاق، دهان، عرق می‌باشد، بلکه چنانچه رفتن به دستشوئی و عمل دوش گرفتن با آب گرم و صابون زدن در جایگاه ویژه در محوطه استخر و قبل از ورود به آب صورت نگیرد، آثار مواد دفعی مدفوعی، ادرار و پوست مرده و آلودگی‌های محل کار یا خیابان که بر روی پوست بدن نشسته‌اند، همچنین مایع‌های دستشوی بدن، روغن‌ها، کرم‌ها، و دیگر آلاینده‌ها نیز به آب وارد می‌شوند و بهداشت آب و سلامت شناگران را به مخاطره خواهند انداخت(3).

  به ‌علاوه، استخرهای غیر سرپوشیده از گرد و خاک ناشی از وزش طوفان‌ها، گرده‌های گل گیاهان و دیگر آلودگی‌های هوا در امان نیستند و همه این موارد، بر ضرورت توجه ویژه به عملیات صافی، گندزدائی و راهبر مناسب و استفاده از توالت و بهره‌گیری از دوش آب گرم و صابون قبل از ورود به آب استخر، تأکید دارند و از لزوم حفظ سلامت افراد و رعایت وضع ظاهر بهداشتی و مطبوع حکایت دارند(4).

  استخر شنا محل بسیار مناسبی برای انتقال بیماریهای پوستی و عفونی می باشد و این بیماریها شناخته شده و هیچگونه شکی در انتقال این گونه بیماریها توسط شناگران در این آب ها نمی باشد چرا که در یک مدت محدودی تعداد زیادی افراد همزمان از آن شناگاه استفاده می کنند و استفاده از استخرهای شنا همیشه با مسائل و خطرات بهداشتی همراه بوده است . چنانچه اگر آب استخرها در موقع تهیه هم سالم باشند ورود مقدار کمی باکتریهای پاتوژن توسط شناگران احتمال بزرگتر خطر عفونت را دارد . لذا امراضی که بوسیله آب آلوده استخرها امکان انتقال به شناگران دیگر را پیدا می کنند عبارتند از :

  1- بیماریهای دستگاه هاضمه : بیماریهای دستگاه هاضمه مانند حصبه ، اسهال ، وبا و شبه حصبه می باشد . میکروبهای مولد بیماریهای دستگاه گوارش قدرت بیشتری برای زنده ماندن در آب استخر را دارند لذا بزرگترین خطر موقعی بوجود می آید که بیماریهای عفونی روده ای بین مردم وجود داشته باشد و امکان آلوده شدن افراد سالم وقتی بیشتر می شود که استخر شلوغ باشد.

  2- بیماریهای چشم و گوش و حلق و بینی ، بعضی از باکتریهای خطرناکی که در دستگاه تنفس تولید بیماری خطرناکی می کنند ضعیف هستند و چون آب محیط مناسبی برای زندگی آنها نیست زود از بین می روند مع الوصف بیماریهای مربوط به گلودرد چرکی ،‌ ورم ملتحمه از متداولترین امراض بین شناگران می باشد. لذا عدم توجه به درجه حرارت آب استخر و محیط اطراف آن و عدم وجود کلر آزاد در آب استخر شرایط را برای رشد و تکثیر اینگونه باکتریها و نهایتاً این بیماری فراهم می سازد.

  3- بیماریهای جلدی و پوستی : بیماری هایی که بیش از سایر امراض در استخرهای شنا و شناگاه ها وجود داشته و شناگران را تهدید می نماید عفونت های پوستی و بیماریهای قارچی مانند کچلی ، زرد زخم ، خارش در انگشتان پای شناگران می باشد.

  4-  بیماریهای انگلی : یکی از مهمترین بیماری انگلی بیماریهای خونی مانند شیستوزمازیس است. در مناطق گرمسیر چنانچه استخر با آب رودخانه ای پر شود که عامل این بیماری در آن وجود داشته باشد می تواند افراد سالمی را که در چنین آبهایی شنا می کنند آلوده نماید (4).

   

  Abstract

  Title: Bacterial contamination of swimming pools Arak

  Supervisor: Dr. Hussein Sarmadian., specialist in infectious diseases, Associate professor

                      Dr.Reza Ghasemi Khah loving PhD in Parasitology,Assistant Professor

  Advisors: Dr. Ghaznavids E, Bacteriology PhD, Assistant Professor

  Writing and Research: Salman Rostami

   

  Introduction:

  Given the importance of swimming in physical and mental health and treatment of water, and hygiene standards in the swimming pool is important. Leisure centers and swimming pools as one of the direct connection of different human groups known as a potential source of emissions if you do not pay attention to health issues that can be considered as a source of transmission of bacterial and fungal diseases. This study aimed to determine the level of bacterial contamination in indoor pools are in the city to make way for better health and reduce pollution in pools be found.

   

  Method:

  After obtaining permission from the health departments of a cross-sectional study on six city indoor pool From May 1392 to May 1393 In Chapter 4, "chapter 2 samples on day 15 and day 45 second sample chapter" at 10 am on a constant basis for all pools was performed. The sampling of water samples from the deep end of a swimming pool and a sample of the shallow part And to take samples from each pool side facilities include sponge, shower, sauna and jacuzzi sterile carpet in sizes from 4 to 10 cm using And to this end of the wall and floor areas were sampled eight times. Cultures were examined daily If colony growth, positive fungal contamination, then the fungus colonies were identified by subculturing Teased mount and slide.

   

  Results:

  The findings of this study showed that the mean pH pools Arak 36/7, chlorine residual of 8.1 milligrams per liter, the temperature was 29.5 ° C and turbidity NTU 49/0 except that the temperature in the range of the parameter were standard. The patients were between 6 swimming pool A and pool B with pH 5/7 to 2/7 the maximum rate is lowest. Also Pool C with a rate of 2.5 ppm chlorine levels are highest. Pool A, B and F to 29.8 ° had the highest temperature in the pools.

   

   

  Conclusion:

  The results showed that the bacterium Staphylococcus epidermidis bacteria Corynebacterium lowest to the highest level was And fungal infection in susceptible hosts Pools can under certain circumstances in dealing with infections and diseases alarm on allergy and asthma are considered.

   

  Key words:

  Bacterial infection, swimming pools, Arak

 • فهرست:

  فصل اول : مقدمه

   

  1-1- بیان مسئله.. 2

  1-2- کلیات.. 4

  1-2-1- بیماریهای منتشره توسط آب استخر. 4

  1-2-2- بیماری های انگلی.. 7

  1-2-3- بیماری های باکتریایی.. 9

  1-2-4- بیماریهای قارچی.. 19

  1-2-5- ویروس‌های شناگر. 29

  1-2-6- آلرژی ناشی از استخرها 29

  1-2-7- میکروارگانیسم‌های شاخص احتمالی برای کیفیت آب شنا 31

  1-2-8- آب و خواص شیمیایی آن. 33

  1-3- اهداف... 45

  1-3-1- هدف اصلی.. 45

  1-3-2- اهداف ویژه. 45

  1-3-3- اهداف کاربردی.. 45

  1-4- فرضیات و سئوالات.. 45

  1-4-1- فرضیه.. 45

  1-4-2- سؤالات.. 45

  1-5- تعریف واژه‌ها 46

   

  فصل دوم : بررسی متون

  2-1- مروری بر مطالعات انجام شده. 48

   

  فصل سوم : مواد و روش کار

  3-1- جامعه هدف... 53

  3-2- جامعه آماری.. 53

  3-3- روش نمونه گیری.. 53

  3-4- نحوه محاسبه حجم نمونه و تعداد آن. 53

  3-5- روش اجرا 54

  3-6-  ابزار جمع آوری اطلاعات و مشخصات آن ها 55

  3-7- خطاهای تصادفی و سیستماتیک و روش حل آن ها 55

  3-8- نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 56

  3-9- جدول متغیرها 56

  3-10- ملاحظات اخلاقی.. 57

  3-11- محدودیت های اجرایی طرح وروش کاهش آن ها 57

   

  فصل چهارم : یافته‌ها

  4-1- نتایج... 59

   

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  5-1- بحث... 86

  5-2- نتیجه گیری.. 91

  5-3-پیشنهادات.. 91

   

  منبع:

  Reference:

   

   

  Dindarlou K, Soleimani AM, Zare S, Abdi H, Heidari . Hygiene condition of Bandar Abbas swimming pools. Hormozgan medical journal.2003; 9:41-46

  Maraghi S, Jafarzadeh N, Heidari nia. Fauna and flora in Ahvaz swimming pool. Second national seminar on environmental health.2006: 76-89

  Detandt M, Nolard N.Dermatophytes and swimming pools seasonal fluctuation. mycosis 1988;31:495-500

  Mercantini AM, Marasella R, lambiase L, fulvi E. Isolation of keratinophilic fungi from floors in room on primary school. Mycopathologia.1993; 82:115-12.

  Kadambari S, Okike I, Ribeiro S, Ramsay ME, Heath PT, Sharland M, Ladhani SN. Seven-fold increase in viral meningo-encephalitis reports in England and Wales during 2004-2013. J Infect. 2014 Oct;69(4):326-32.

  Roy A, Paul MS: An Environmental Model for Swimming pool Bactriology. Am J public for Swimming pool Bactriology. Am J public Health. 1972; 62: 770-772.

   Aho R. Hirn J. A Survey of fungi in chlorinated water of indoor public swimming pools. Zentralbl Mikrobilol Hyg. 1981;173(3-4):242-9.

  Magahazy SMN. Fungi in two swimming pools in Aussit town Egypt. Zentralbl Microbial 1989; 144:213-16.

  Campeble MC, Stewart JL. The Medical Mycology Hand Book. New york: John Wiley & Sons Co; 1980: 70-95.

  Nanbakhsh H, Diba K, Hazrati KH. Evaluation of some physic chemical parameters and fungal contamination of indoor public swimming pools in Urmia. Sci J Kurdistan Univ Med Sci .2005; 10: 26-35

  Noorian A, Badali H, Hamzei H. Fungal contamination in indoor swimming pools in Zanjan. J Zanjan Univ Med Sci. 2006: 43-48.

  Hosseinzadeh A., Shokohi R., Ghiasian S.A., Roshanaee Gh., Mohamadi F., Fungal contamination of indoor public swimming pools in Hamadan. Health Research Centre for Nutrition (NHRC) . Lorestan University of Medical Sciences. 1391 ; 19-28.

  Shadzi Sh., Hosseinpoor M.,  Chavganipoor M., Zare A. Evaluation of fungal infections of the city public pools. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. 1380: No. 1, pp: 28-31.

  Rasti S, Asadi M.A. , Iranshahi L., Hooshyar H., Gilasi H., Zahiri A. Evaluation of parasitic and fungal contamination and physicochemical parameters of indoor public swimming pools in Kashan during 2008-9. Original Article. 2009 ; 78-83.

  Jafari AA., Ghaneian MT., Ehrampoush MH., Zarei S. Survey of Fungal Contamination in Surfaces of Yazd indoor swimming pools in 2011.Yazd university of medical sciences. 2011 ; 60-69.

  Papadopoulou C, Economou V, Sakkas H, Geusia P, GiannaKopoulos X, Donorou C, Filioussis G, Gessouli H, Karanis P, Leveidiotoi S. Microbiological quality of indoor and outdoor swimming pools in Greece. Int j Hyg.2008:211; 385-397

  Lenoi E, Legnani pp. Prevalence of legionella Spp. In swimming pool Enviroment. Water Res. 2001; 35:3749-53

  Martins M.T, Sato M.I.Z, Alves M.N, Stoppe N.C, Prado V.M, Sanchez P.S. Assessment of microbiological quality for swimming pool in South America. Water res.1995; 29:2417-2420

  Yousefi Z. Study of the pollution condition of swimming pools in Sari city for the Staphylococcus aureus. Journal of health and environment (IJHE). 2009; 2: 178

  Neghab M, Abolghasem gorji H, Baghapour MA, Rajaei fard A. Bacterial contamination of the swimming pools in shiraz. Sci J Kurdistan Univ Med Sci. 2001: 41-49

  Kraus H. TieFenbrunner F. Randomised investigation of some tyrolean swimming pools for presence of trichomonas vaginal is and pathogenic fungi. Zentralbl Bakteriol (Orig B) 1975; 160(3):286-91.

  Detanndt M, Norlard. N. Dermatophytes and swimming pools: seasonal fluctuation. Mycoses 1988; 31(10) 495-500.

  Al- Doory Y, Domson JF. Mould Allergy. Philadelphia: lea & febiger; 1984.

  APHA, WPCE. Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water .16th ed. USA: APHA, WPCE; 1985: 133-139, 974.

  Rippon JW. Medical Mycology, the Pathgenic Fungi and Pathogenic Actinomycetes. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Co; 1988: 169-275.

  Porter JD : Giardia transmission in a Swimming pool. Am J Public Health. 1993 ; 5 : 742-744.

  Water born diseases outbreaks. MMWR, CDC, Surveillance, 1988 ; 39(19) : 55-1.

  Nemayandeh N. Dermatophyte Flora swimming pool and sauna. Master's Thesis of Public Health, Tehran University, Faculty of Health, 1376.

  Campbel MC, Stewart J C: The Medical Mycology handbook, New yourk, John wiley & Sons. 1980 ; 92-95.

  Maghazy S.M.N., Addel-mallek A, Y., Bagy M. M.K., 1989. Fungi in two swimming pools in Assiut town, Egypt. Zientrabl. Mikrobiol, 144 : 213-216.

  Detandt M, Nolard N, 1988, Dermatophytes and swimming pools : seasonal fluctuation, Mycoses, 31(10) : 495-500.

  Mangiarotti A. M., Caretta G., 1994, Keratinophilic fungi isolated from a small pool, Mycopathologia, 85 : 9-11.

   Queck SY and Otto M (2008). "Staphylococcus epidermidis and other Coagulase-Negative Staphylococci". Staphylococcus: Molecular Genetics. Caister Academic Press. ISBN 978-1-904455-29-5.

   Salyers, Abigail A. and Whitt, Dixie D. (2002). Bacterial Pathogenesis: A Molecular Approach, 2nd ed.. Washington, D.C. : ASM Press. ISBN 1-55581-171-X.  Friedrich Julius Rosenbach at Who Named It?

   Salyers, Abigail A. and Whitt, Dixie D. (2002). Bacterial Pathogenesis: A Molecular Approach, 2nd ed.. Washington, D.C. : ASM Press.

   Hedin G (1993), "Staphylococcus epidermidis-hospital epidemiology and the detection of methicillin resistance", Scandinavian Journal of Infectious Diseases Supplementum (Oslo Norway: Scandinavian University Press) 90: 1–59.

   "Endocarditis". Mayo Clinic. Retrieved December 23, 2011

  Gilmore MS, et al, ed. (2002). The Enterococci: Pathogenesis, Molecular Biology, and Antibiotic Resistance. Washington, D.C. : ASM Press. ISBN 978-1-55581-234-8.

  Fischetti VA, Novick RP, Ferretti JJ, Portnoy DA, Rood JI, ed. (2000). Gram-Positive Pathogens. ASM Press. ISBN 1-55581-166-3.

  Fisher K, Phillips C (June 2009). "The ecology, epidemiology and virulence of Enterococcus". Microbiology 155 (Pt 6): 1749–57. doi:10.1099/mic.0.026385-0. PMID 19383684.

   Ryan KJ, Ray CG, ed. (2004). Sherris Medical Microbiology (4th ed.). McGraw Hill. pp. 294–5. ISBN 0-8385-8529-9.

   Schleifer KH; Kilpper-Balz R (1984). "Transfer of Streptococcus faecalis and Streptococcus faecium to the genus Enterococcus nom. rev. as Enterococcus faecalis comb. nov. and Enterococcus faecium comb. nov.". Int. J. Sys. Bacteriol. 34: 31–34. doi:10.1099/00207713-34-1-31.

  Fisher K, Phillips C (June 2009). "The ecology, epidemiology and virulence of Enterococcus". Microbiology 155 (Pt 6): 1749–57. doi:10.1099/mic.0.026385-0. PMID 19383684.

  Tünger A, Aydemir S, Uluer S, Cilli F (2004). "In vitro activity of linezolid & quinupristin/dalfopristin against Gram-positive cocci". Indian J Med Res 120 (6): 546–52. PMID 15654141


موضوع پایان نامه بررسی آلودگی‌ های باکتریایی استخر های شنای اراک , نمونه پایان نامه بررسی آلودگی‌ های باکتریایی استخر های شنای اراک , جستجوی پایان نامه بررسی آلودگی‌ های باکتریایی استخر های شنای اراک , فایل Word پایان نامه بررسی آلودگی‌ های باکتریایی استخر های شنای اراک , دانلود پایان نامه بررسی آلودگی‌ های باکتریایی استخر های شنای اراک , فایل PDF پایان نامه بررسی آلودگی‌ های باکتریایی استخر های شنای اراک , تحقیق در مورد پایان نامه بررسی آلودگی‌ های باکتریایی استخر های شنای اراک , مقاله در مورد پایان نامه بررسی آلودگی‌ های باکتریایی استخر های شنای اراک , پروژه در مورد پایان نامه بررسی آلودگی‌ های باکتریایی استخر های شنای اراک , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی آلودگی‌ های باکتریایی استخر های شنای اراک , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی آلودگی‌ های باکتریایی استخر های شنای اراک , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی آلودگی‌ های باکتریایی استخر های شنای اراک , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی آلودگی‌ های باکتریایی استخر های شنای اراک , پروژه درباره پایان نامه بررسی آلودگی‌ های باکتریایی استخر های شنای اراک , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی آلودگی‌ های باکتریایی استخر های شنای اراک , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی آلودگی‌ های باکتریایی استخر های شنای اراک , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی آلودگی‌ های باکتریایی استخر های شنای اراک , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی آلودگی‌ های باکتریایی استخر های شنای اراک , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی آلودگی‌ های باکتریایی استخر های شنای اراک

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مهندسي شيمي سال 1384 فصل اول   شناخت، طبقه ‌بندي و کاربرد روغن‌هاي روانساز     1-1) مقدمه واژه روغن از دو قسمت «

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري گروه : فرش(رنگرزي) مهرماه 1393 چکيده:   امروزه در جهان پيشرفته و صنعتي حاضر با استفاده از روش هاي نوين تلاش بر اين است که محصولات تول

((پایان نامه کارشناسی ارشد)) چکیده مقدمه: هلیکو باکتر پیلوری از مهمترین پاتوزن های معده در انسان می باشد. ژن های BabA2 Hpa HsP, در اتصال به سلولهای اپیتلیال معده و بیماریزایی باکتری ضروری می باشند.میزان فراوانی این ژن ها در مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت است. هدف از این مطالعه ارزیابی فراوانی ژن هایBabA2 ، Hsp Hpa در ایزوله های هلیکو باکتر پیلوری جدا شده از بیوپسی های معده و ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در مهندسی شیمی گرایش پیشرفته چکیده یک روش جدید مبتنی بر استخراج نقطه­ی ابری به منظور استخراج اورانیم از نمونه­های آبی و اندازه­گیری آن با استفاده از طیف سنجی آلفا بر پایه سوسوزنی مایع مورد بررسی قرار گرفته ­است. استخراج اورانیم از نمونه­های آبی در حضور تعدادی از سورفکتانت­ها و معرف­های کی­لیت ساز قابل دسترس با استفاده از این روش انجام ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل 1- هدف پژوهش (حداکثر دو خط): بررسی کلیه قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران از بدو انعقاد قرارداد امتیازی 1901 دارسی تا کنون و شناخت ویژگیهای نظام حقوقی هر یک و قیاس آنان با یکدیگر و همچنین مقایسه با قراردادهایی که سایر کشورهای نفت‌خیز درآن زمینه منعقد نموده‌اند. 2) روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد ، جنس و غیره (حداکثر دو ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق.M.Sc گرایش: قدرت چکیده: درسالیان اخیردو تحول بزرگ درسیستم­های قدرت رخ‌داده است. یکی از این تغییرات مربوط به تجدید ساختار صنعت برق و تبدیل محیط متمرکز سنتی به یک محیط غیرمتمرکز می­باشد. تحول دیگردر زمینهٔگسترش استفاده از منابع تولیدپراکنده بخصوص منابع تجدیدپذیردرصنعت برق هست. نکته مهم اینکه در محیط رقابتی بدون اتخاذ راه­کارهای مناسب، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) چکیده: یک شبکه حسگر متشکل از تعداد زیادی گره‌های حسگر است که در یکمحیط به طور گسترده پخش شده و به جمع‌آوری اطلاعات از محیط می‌پردازند.از آنجایی که گره ها از باتری تغذیه میکنند ،مساله مهمی که در شبکه های حسگرمورد توجه قرار میگیرد،بحث مصرف انرژی است.یکی از روشهایی که در این شبکه ها برای کاهش مصرف انرژی بسیار رایج است خواباندن گره ها ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی –فیزیولوژی ورزشی چکیده : زمینه و هدف : در طی تغییرات متابولیکی در دوران بارداری ،تماس مادر با فلزات سنگین برای عملکرد جفت و سلامت جنین بسیار مهم تلقی شده است. اما فرض شده است که تمرین استقامتی با تاثیر بر فعالیت متالوپروتئین هایی از قبیل MT می تواند راهکاری جهت مقابله با اثرات زیان آور فلزات سنگین باشد .از این ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش معدنی چکیده: سنتز و شناسایی لیگاند باز­شیف دودندانه متقارن ‏ N,N- بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) -2و 2- دی متیل-1 ,3- دی آمین پروپان با فرمول عمومی MLX2که در آن M نشان دهنده فلزهای روی (II)، کادمیم (II) و جیوه (II) و X شامل یون‏های کلرید، برمید، یدید، تیوسیانات و آزید می‏باشد، انجام شد. برای شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس‏های سنتز ...

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای عمومی چکیده مقدمه و هدف: متالوبتالاکتامازها (MBL) آنزیم‌هایی هستند که توسط باسیل‌های گرم منفی غیر تخمیری مانند سودوموناس آئروژینوزا تولید شده و این سویه‌ها را نسبت به کارباپنم مقاوم می‌سازد در نتیجه سودوموناس‌های حامل ژنهای متالوبتالاکتاماز یک تهدید کلینیکی جدی بشمار می‌آیند. با توجه به اینکه مقاومت در گونه باکتریایی سودوموناس آئروژینوزا به ...

ثبت سفارش