پایان نامه جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی

word 718 KB 32734 73
1392 کارشناسی ارشد تاریخ
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادیان غیرابراهیمی

  چکیده

   این رساله به بررسی جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هند وا یرانی با تکیه بر آموزه­های وده­یی، اوستایی پرداخته و در آن چگونگی طبقات اجتماعی و قوانین حاکم بر آنها بررسی شده است. سیر تحول و تطور نظام طبقاتی با ورود آریایی­­ها به سرزمین ایران آغاز شد و با مستقر شدن آنها در هند ادامه یافت. مفاهیمی چون برهمنان، کشتریه، وایشیه و شودره دلیل بر این مدعاست.

  مبحث نظام طبقاتی جایگاه ویژه­ای در مطالعات هندوایرانی دارد. از این رو در این رساله ابتدا به بررسی مفهوم طبقه و نظام کاستی پرداخته شده و سپس به بررسی نظام طبقاتی در بین اقوام هندی با تکیه بر متون وده­یی و نیز اقوام ایرانی با تکیه بر متون اوستایی پرداخته شده است تا با این مقایسه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی باز­سازی شود.

  کلیدواژه: کاست، هندو ایرانی، اوستا، وده.

   

  فرهنگ و تمدن هر جامعه­ای به فعالیت­ها و روابط اجتماعی و چگونگی برخورد این پروسه­ها با هم  بر می­گردد. زمانی که جامعه­ای فرهنگ لازم برای ارتباط و تعامل بین افراد نداشته باشد به طور قطع این جامعه به سمت انحطاط کشیده می­شود. لذا وجود سیستمی نظام مند در جوامع می­تواند از انحطاط جلوگیری کند.

  پژوهش حاضر سعی داشته است که با نگاه و تحلیلی عمیق ابتدا به شناخت نظام طبقاتی گوناگون و سپس با استفاده از آموزه­ها به نظام طبقاتی هندوایرانی بپردازد. در رابطه با این موضوع، میراثی که اقوام هندوایرانی از نیاکان خود به سرزمین­های تازه خودشان به ارمغان بردند، نظام طبقاتی یا کاستی بود. نظامی که خصیصه اقوام هندواروپایی است و آنهم به نوع زندگی، مهاجرت، نحوه تقابل و رفتار اقوام هندوایرانی با بومیان سرزمین هایی تازه آنها باز می­گردد. سابقه تشکیل طبقات اجتماعی در ایران و جهان بر هر مجموعه­ای از علل که استوار بوده باشد این نکته بدیهی است که آریایی­ها در بدو ظهور خود در منطقه- فلات، به مرحله­ای از رشد اجتماعی و تفکیک مسئولیت­ها و تشخیص توانایی­ها و تعلقات خاص در میان خویش رسیده بودند تا بتوانند از تقسیم بندی­های اجتماعی مبتنی بر کار و پیشه سخن بگویند.(شعبانی، 1379: 117).

  این رشد اجتماعی تا آنجا پیش رفت که آنها توانستند با حفظ و تداوم نظام اجتماعی و طبقاتی در سرزمین جدید ماندگار شوند. در حالی که سرزمین هند خالی از نظامی با اقتدار و شکوهمند بود. یکی از علت­های آن را می­توان عدم توجه به مطالعه موسسات و تشکیلات اجتماعی دانست. در واقع این تفکر در بین آن­ها رواج داشت که این گونه تشکیلات اجتماعی در طول تاریخ تغییر چندانی به خود ندیده­اند. این طرز تلقی سبب تقویت این نظریه شد که فرهنگ هندی، فرهنگی ایستا و بی تحرک بوده و فرهنگی است که در طی قرون متمادی تغییرو تحول پیدا نکرده و علت آن دل مردگی ذاتی هندوان و اعتقاد آنها به سرنوشت محتوم دانسته می­شد. حال آنکه حتی تجزیه و تحلیل سطحی تغییرات روابط اجتماعی در نظام کاستی حکایت از همه چیز می­کند.(تاپار، 1378: 16).

  بنابراین مشخص می­شود شکوه و عظمت هندوایرانی حتی به سرزمین­های مجاور نفوذ کرده، اگرچه درگیری­هایی را در پی­داشت با این حال آنها توانستند فرهنگ نظام طبقاتی را در هند به عنوان فرهنگ غالب و نظامی با نام نظام کاستی و اندکی تفاوت دایر کنند. اهمیت آگاهی از راز و رمز استواری و پایداری نظام حاکم بر هندوایرانی و آشنایی با خاستگاه­های شکل گیری و پیدایش آن، تلاشی مداوم را در جهت روشنگری و شناسایی میراث و ابعاد شکوهمند این قوم بر همه صاحبنظران که در این عرصه پا نهادند بایسته می­سازد. تشکل این مجموعه از همین باور برخاسته و نویسنده بررسی اسناد و مدارک و منابع تاریخی مربوط به ریگ وده و اوستا را در رأس کار قرار داده است لیکن باید گفت نظریاتی که در این بررسی­ها مطرح شده جای چون و چرا دارد.

  از جمله اهدافی که این پژوهش پیش رو دارد عبارتند از: تعریفی درست از نظام طبقاتی در بین اقوام کهن، همچنین بررسی تأثیرات نظام طبقاتی در باورها و عقاید هندو ایرانی و بازسازی آن و نیز مشخص نمودن جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندی و مشخص نمودن جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام ایرانی. در اینجا فرض را بر این گذاشته­ایم که نظام طبقاتی در بین اقوام ایرانی و نیز اقوام مهاجر به هند وجود دارد؛ بنابراین با مقایسه آنها می­­توان نظام طبقاتی در بین اقوام هندوایرانی را بازسازی کرد.

  آنچه دستیابی به این فرض را ممکن می­کند، بررسی سیستماتیک نظام طبقاتی است. همچنین از جمله عوامل مؤثر بر آنها بررسی پژوهش­هایی است که تاکنون در این زمینه چه به طور کلی چه جزئی صورت گرفته است.  بنابراین بررسی نظام اجتماعی هندو ایرانی و تأثیر این سیستم بر باورها و عقاید آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا این پژوهش ضمن بیان این مفهوم به وظایف این مجموعه طبقاتی می­پردازد. روش مورد استفاده در این زمینه کتابخانه ای-توصیفی است که نویسنده تلاش می­کند حتی الامکان با به کار بردن منابع انگلیسی و فارسی به اهداف مورد نظر دست یابد.

  مباحثی که در این پژوهش ارائه می­شود شامل پنج بخش است که به طور خلاصه عبارتند از:

  بخش اول: تعریف نظام طبقاتی و کاستی. بیان مفاهیمی چون طبقه، کاست، نظام طبقاتی و کاستی، در اینجا آمده است. این مفاهیم ابتدا در دایره المعارف­ها و لغات مربوطه شروع می­شود سپس با دیدگاه­های نظریه پردازان علوم اجتماعی ادامه می­یابد و با گونه­شناسی نظام طبقاتی به پایان می­­رسد.

  بخش دوم: نظام طبقاتی در متون وده­یی. در این بخش نظام طبقاتی در متونی چون ریگ وده، اوپه‌نیشاد، پورانه­ها و قانون نامه منو بررسی می­شود. همچنین این فصل نشان می­دهد مفهوم نظام طبقاتی در متونی که اشاره شد، نسبت به یکدیگرمتمایزند.

  بخش سوم: نظام طبقاتی در متون اوستایی. این بخش در واقع نظام طبقاتی را در متون اوستایی یعنی اوستای متأخر و اوستای متقدم در پرتو آرای مری بویس مورد بررسی قرار می­دهد. در واقع دستیابی به نظام طبقاتی اقوام هندو ایرانی از جمله اهداف این فصل است.

  بخش چهارم: مقایسه نظام طبقاتی حاکم بر متون وده­یی و متون زرتشتی. نویسنده ضمن مقایسه دو نظام به بازسازی نظام طبقاتی میان اقوام هندوایرانی می­پردازد. از جمله اهداف این فصل چگونگی شکل گیری نظام طبقاتی هندوایرانی است.

  بخش پنجم: نتیجه­گیری. این بخش بررسی­های صورت گرفته در رابطه با موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد.

  محور اصلی نوشته­های رساله بر پایه منابع دست اول می­باشد. از منابع تحقیقاتی و مقالات نیز استفاده شده است. نویسنده بر آن بوده است تا با طرح عنوان های جدید و تازه اطلاعاتی که در نظر او اهمیت و ارزش بیشتری دارد، از منابع مختلف گردآوری کند و در نوشتن مطالب از آنها بهره بجوید. این رساله با توضیحاتی مقدماتی در باب نظام طبقاتی آغاز شده است. سپس به طور خاص به این مفهوم پرداخته شده است و در آخر بازسازی نظام طبقاتی هندوایرانی بیان شده است.

   

   

   

  Abstract

   

  The present thesis looks at the hierarchical structure among Iranian and Indian tribes based in Avestan, Vedic trainings.

  The first emergence of social classes happened by arrival of Ariayie tribes to Iran and followed by their settlement in India. Concepts such as Berahmanan, Keshterieh, Vaishie, and Shoudareh confirm this trend.

  The issue of social class is of great importance and in this regard, first the concept of classes and Kast system. Afterward, the social classes in Indian tribes were studied based in Vedic texts, and regarding Iranian tribes Avestan  texts were used. Furthermore, a comparison between the two tribe system of Iranian and Indian was conducted.

  Keywords: Kast, Indu-Iranian, Avesta, Veda

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  مقدمه.. 1

  بخش اول: کلیات.. 5

  کلیات.. 6

  1. تعریف لغوی و اصطلاحی نظام طبقاتی و کاستی.. 6

  2. نظام طبقاتی از دیدگاه جامعه شناسان. 12

  3. نظام طبقاتی از دیدگاه دین شناسان. 19

  4. سنتگرایان. 20

  5. متجددین: 21

  6.گونه شناسی نظام طبقاتی.. 23

  بخش دوم: نظام طبقاتی در متون ودهیی.. 25

  نظام طبقاتی هند. 26

  نظام طبقاتی اقوام هندوایرانی.. 35

  نظام طبقاتی در اوپهنیشادها 43

  نظام طبقاتی در پورانهها 50

  بخش سوم: نظام طبقاتی در متون اوستایی و پهلوی.. 58

  نظام طبقاتی در اوستای متقدم. 67

  2.نظام طبقاتی در اوستای متأخر. 71

  بخش چهارم: 82

  مقایسه نظام طبقاتی حاکم بر متون ودهیی با متون زرتشتی کلاسیک.... 82

  1. تعداد طبقات.. 83

  محدویت نظام طبقاتی کاست... 85

  بازسازی نظام طبقاتی در بین اقوام هندوایرانی.. 86

  طبقات هندو ایرانی.. 87

  نتیجه گیری.. 90

  منابع فارسی.. 93

  منابع انگلیسی.. 98

   

  منبع:

   

  اباذری، یوسف، چاوشیان، حسن(1381)، «از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی»، مجله نامه علوم اجتماعی، شماره 20، ص8 .

  ابوطالبی، محمد صادق (1383)، «آفرینش در آیین هندو به روایت منو سمرتی»، مجله هفت آسمان شماره 24، ص 188.

  اوپه­نیشاد ، داراشکوه، محمد(1381)، ج اول ، چاپ چهارم، تهران، انتشارات علمی.

  اوستا: کهن ترین سروده­ها و متن­های ایرانی، دوستخواه، جلیل(1371)، ، ج 1و2، ویرایش دوم، تهران، انتشارات مروارید.

  ای کوزر، لوییس و روزنبرگ، برنارد (1385)، نظریه­های بنیادی جامعه شناختی، دکتر فرهنگ ارشاد، چاپ سوم، تهران، نشر نی.

  باقری، مهری(1389)، دین­های ایران باستان، چاپ چهارم، تهران، نشر قطره.

  بایر ناس، جان(1385)، تاریخ جامع ادیان، علی اصغر حکمت، چاپ شانزدهم، انتشارات علمی و فرهنگی.

  بوردیو، پیر(1381)، نظریه کنش:دلایل عملی و انتخاب عقلانی، مرتضی مردیها، تهران انتشارات نقش و نگار.

  بویس، مری(1377)، چکیده تاریخ کیش زرتشت، همایون صنعتی زاده، چاپ اول، تهران، انتشارات صفی علیشاه.

  بویس، مری(1389)، باورها و آداب زرتشتیان، عسکر بهرامی، چاپ 11، تهران، انتشارات ققنوس.

  بهار، مهرداد (1375)، ادیان آسیایی، چاپ دوم، تهران، نشر چشمه.

  بهار، مهرداد (1375)، پژوهشی در اساطیر ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگاه.

  بیرو، آلن (1366)، فرهنگ علوم اجتماعی، دکتر باقر ساروخانی، چاپ اول، تهران، انتشارات کیهان.

  پ،اٌ ،شروو و بریان پی یر(1381)، «طبقات اجتماعی در ایران باستان»، ترجمه منصور شکی و منیژه ذکایی، مجله نامه پارسی، شماره سوم، ص 27.

  پانوف، میشل و پرن، میشل(1381)، فرهنگ مردم شناسی، اصغر عسکری خانقاه، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.

  تاپار، رومیلا(1387)، تاریخ هند، همایون صنعتی زاده، چاپ اول، قم، نشر ادیان.

  تفضلی، احمد(1384)، تاریخ ادبیات پیش از اسلام، رشید یاسمی، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه.

  توسلی، غلامحسین و فاضل، رضا(1381)، مبانی جامعه شناسی، چاپ سیزدهم، تهران،انتشارات سمت.

  توفیقی، حسین(1387)، آشنایی با ادیان بزرگ، چاپ 11، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  زروانی، مجتبی(1382)، «پدیدارشناسی دین و الیاده»، مجله مقالات و بررسی­ها، دفتر 73، دانشکده الهیات و معارف اسلامی،ص 29.

  ساروخانی، باقر(1370)، دایره المعارف علوم اجتماعی، چاپ اول، تهران، انتشارات کیهان.

  ستاری، جلال(1368)، «ژرژدومزیل»، مجله هنرو معماری، نمایش، شماره 27،ص9-8.

  سعیدی مدنی، سید محسن،«نظام طبقاتی در ریگ وده و اوستا»، فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 5، ص 66-65.

  سلیمانی، داوود(1387)، «منشا طبقات اجتماعی و قرآن»، فصلنامه تخصصی پژوهش­های میان رشته ای قرآنی، شماره اول، ص56.

  شایگان، داریوش،(1343)، «آیین هندو»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره سوم و چهارم، ص361،363،364،91،93،82،83،77،80.

  شعبانی، رضا(1379)، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، چاپ اول، تهران، نشر قومس.

  شمس، محمدجواد(1389)، تنزیه و تشبیه در مکتب ودانته و ابن عربی، چاپ اول، قم، نشر ادیان.

  شوآن، فریتیوف(1388)، کاست­ها و نژادها، دکتر بابک علیخانی و کامران ساسانی، تهران، موسسه پژوهش حکمت و فلسفه ایران.

  طبیبی، حشمت اله(1350)، «سیر طبقات اجتماعی و ویژگیهای خانواده در ایران قدیم»، مجله بررسیهای تاریخی، شماره 37،ص91،93.

  فرهنگ ارشاد، جهانگیر(1365)، تاریخچه مهاجرت زرتشتیان به هندوستان، چاپ اول، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

  فکری، کتایون(1388)، «دین مردان در ایران باستان»، مجله پژوهشهای تاریخی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شماره 1،ص102.

  کریستین­سن، آرتور(1384)، ایران در زمان ساسانیان، رشید یاسمی، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه.

  کلنز، ژان، بویس، مری(1387)، «اوستا و مردمان اوستایی»، ترجمه سید سعید رضا منتظری، مجله هفت آسمان، شماره 37، ص202-201.

  کینگ، ساموئل (بیتا)، جامعه شناسی کینگ، مشفق همدانی، تهران، انتشارات امیر کبیر.

  گروثرز، چارلز(1378)، جامعه شناسی مرتون، زهره کسایی، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

  گورویچ، ژرژ، مندراس، هانری(1354)، مبانی جامعه شناسی، باقر پرهام، چاپ سوم، تهران، چاپخانه سپهر.

  گیدنز،آنتونی (1389)، جامعه شناسی، منوچهر صبوری، چاپ سی و پنجم، تهران، نشر نی.

  مجلات فارسی:

  محسنی، منوچهر(1363)، مقدمات جامعه شناسی، چاپ اول، تهران، شرکت پژوهش یار.

  مختاریان، بهار و کیالی مریم، تحلیلی دیگر از طبقات ساسانی، فصلنامه نشر دانش، شماره 109، شهریور90.

  مصاحب، غلامحسین(1387)، دایره المعارف مصاحب، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیر کبیر.

  معین، محمد(1380)، فرهنگ فارسی، چاپ هفدهم، تهران، چاپخانه سپهر.

  معینی فر، حشمت السادات(1391)، «بررسی ریشه های کاست در هند»، فصلنامه مطالعات شبه قاره، شماره دهم، ص92،96.

  مکنزی، د.ن(1373)، فرهنگ کوچک زبان پهلوی، ترجمه مهشید میرفخرایی، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  ملکیان، مصطفی(1386)، «سنت، تجدد، پساتجدد»، مجله آیین هفت، شماره 7، 380-379.

  ممتاز، فریده(1383)، «معرفی مفهوم طبقه از دیدگاه بوردیو»، پژوهشگاه علوم انسانی، شماره  42و41، ص 150.

  منوری، نوح(1391)،‌ «پیرامون نزاع فرهنگی در ایران»، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ص 5.

  موحدیان عطار، علی(1384)، «متون دینی هندو»، مجله هفت آسمان، شماره 25،  ص 117، 118،123،138، 124، 137).

  مولایی، چنگیز(1382)، بررسی فروردین یشت، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز.

  موله، ماریان(1363)، ادبیات پهلوی، دکتر ژاله آموزگار، چاپ دوم، تهران، انتشارات توس.

  مینوی، مجتبی(1354)، نامه تنسر به گشنسب، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

  نصر، سید حسین(1382)، «مروری بر اندیشه های دین پژوهی فریتیوت شوآن»، مجله ادیان و عرفان، شماره یک، ص 35-33.

  ویتمن، سیمن(1382)، آیین هندو، ترجمه علی موحدیان عطار، چاپ اول، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.

  هینلز، جان آر (1386)، فرهنگ ادیان جهان، ترجمه ع.پاشایی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.

  یسنا ، پورداوود، ابراهیم(1356)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

   

   

  منابع انگلیسی

  Bartholomae,Christian.(1979),Altiranisches worterbuch,Berlin.

  Benvenist,E.(1973),Indo-European language and society, London.

  Briggs,George w.(1933),origin And Growth Of Caste In India,Journal Of American Oriental Society ,vol53.

  Cush,Denise,Robinson,Catherine,york,Mishael(2010),Encyclopediaof Hinduism, Newyork.

  Doniger,W endy(2006), Encyclopedia of britanica,Chicago.

  D.ryan,Jones and james(1998),Encyclopedia of hiduism,Newyork.

  Kumar,R  and Ram,S(2007),Encyclopedia of  Hinduism ,Dehli.

  Drayan,Jonesond, Jams(2007), Encyclopedia of Hinduism, Newyork.

  Eliade, Mircea(1987), The encyclopedia of religion, vol lll, Newyork: Macmillan.

  Frye, R.N.(1976), The heritage of persia, London.

  Havell, E.b(1891), The history of Aryan rule in india, London.

  Griffith, R.t(1986),Rigveda,----

  Hesting, James.(1910), Encyclopedia of religion and ethics, vol iii, New york.

  Jacobs, Stephen.(2010), Hinduism today, London-Newyork.

  Jones and James.(2007), Encyclopedia of Hinduism, NewyorK.

  Klostermaier, Klaus.(1998), Encyclopedia of Hinduism,England.

  Klostemaier, Klaus.(1998), A Concise Encyclopedia Of Hinduism, England.

  Kurt,f. Leidecker.(1993), The Meaning Of Caste To The Hindus, International journal of ethics,  vol43.

  Lazard, Gilbert.(1989),Vol iv,(www.iranica.com).                         

  Muller, Max.(1886), The Sacred Books Of The East ,vol xxv, G.buhler, The law of manu, Oxford.

  Muller, Max.(1979), Sacred Book Of The East, purana,vol xiv, Oxford.

  Muller, Max.(1897), Sacred Books Of The East, vol xlvi, Oxford.

  Natrajan,Barmuli.(2012),Cast, Class And Community In India,University Of Pittsbvrgh Of The Commonwealth System Of Higher Education.

  Nyberg, H.S. (1938), Die Religionen des a lten Iran, Leipzig.

  Russell.R.V. (2007), The Tribes and Castes Of The Central Provinces Of India, Voll, Ebook (www.gutenberg.org).

  The Dharmic Scripture Team.(2002),The Puranas(acompact English –only Version Of Major18 puranas in one document),London.

  Wangu, Madhu bazaz (2009),World religions Hinduism, Newyork.

   

   


موضوع پایان نامه جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی , نمونه پایان نامه جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی , جستجوی پایان نامه جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی , فایل Word پایان نامه جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی , دانلود پایان نامه جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی , فایل PDF پایان نامه جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی , تحقیق در مورد پایان نامه جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی , مقاله در مورد پایان نامه جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی , پروژه در مورد پایان نامه جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی , پروپوزال در مورد پایان نامه جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی , تز دکترا در مورد پایان نامه جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی , پروژه درباره پایان نامه جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی , رساله دکترا در مورد پایان نامه جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A.) رشته :جغرافیای سیاسی چکیده دراین پژوهش سعی شده که با بررسی نظریه های جغرافیای سیاسی و تحولات آتی که در روند این نظریه‎ها گذشته است یک بررسی اجمالی صورت گیرد. آلفرد ماهان بر نقش مناطق دریایی و هالفورد مکیندر بر نقش مناطق خشکی تاکید می کند. سایر نظریه ها ملهم از این دو نفراست. هالفورد مکیندر بر نقش مناطق خشکی تاکید می کند هالفرد مکیندر، نظریه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده «فال» واژه­ی عربی است،به معنی­خوش بینی و تفأل به نیکی و ضد«طَیره»(شوم)است.و درفرهنگ لغت به معنی شگون، طالع، بخت، پیش بینی­خوش بینانه و به­دل نیک آوردن است.برخی فال را به عنوان «علم فال» دانسته­اند. منشاء فال از پیشگویی­است. درزمان گذشته بسیاری معتقد به نیروهای ماوراءالطبیعه بوده­اند. وآنهارا در تعیین سرنوشت و آینده خود موثر می ...

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد در رشته مهندسي معماري اسلامينيم‌سال دوم سال تحصيلي 93 - 1392 چکيده:           موقوفات در تأسيس و تداوم

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: روان شناسی گرایش: بالینی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زندگی زناشویی انجام شد. در این تحقیق 302 نفر از فرهنگیان متأهل زن و مرد با میانگین سنی 40سال و انحراف استاندارد 73/5و مدت ازدواج با میانگین 66/15 و انحراف استاندارد 29/4 که 9/58 درصد آن را زنان فرهنگی تشکیل می دادند و سطح ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد" M .A " رشته جغرافیای سیاسی چکیده : هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار جمعیتی و قومیتی در اسلامشهر و نقش آن در امنیت منطقه با تأکید بر همگرایی اقوام است . این پژوهش که با روش مروری ) اسنادی – کتابخانه ای ( انجام شده است درصدد است با بررسی ساختار جمعیتی و قومیتی در اسلامشهر به نقش این مهم در امنیت منطقه بپردازد. اسلامشهر به دلیل مجاورت با ...

پایان نامه، برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.A"رشته تولید سیما چکیده تحقیق: نشر آموزه های دین اسلام، از ضروری ترین عوامل بقاء و تداوم این آیین توحیدی می باشد. تبلیغ و اطلاع رسانی این مفاهیم و مبانی دینی، مهمترین راهکار نشر و ایقاء آن می باشد. با شروع غیبت امام زمان(عج)، روحانیون به عنوان نائبان آن حضرت، به این رسالت مهم پرداختند و می پردازند؛ در عصر غیبت، روحانیون مسلمان، به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : " استراتژیک " چکیده: مزیت رقابتی مجموعه‌ای از توانایی‌های منحصر به فرد یک واحد اقتصادی است که اجازه‌ی نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری بر رقبا را برای آن واحد فراهم می‌آورد. برای تعریف مزیت رقابتی یک واحد اقتصادی، مدیریت بایستی یک ارزیابی کامل از محیط داخلی و خارجی واحدش به عمل آورد. زمانی که مدیر بتواند یک نقطه‌ی قوت در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A) ( چکیده: شاهنامه جایگاه بزرگی در میان کشور ایران فرهنگی دارد. از آنجا که شاهنامه ریشه در فرهنگ ایران باستان دارد. فرهنگ انگیزه‌ای است که مردم را پیش می‌برد،. در این پژوهش تلاش خواهد شد که دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ و تاثیر دین زرتشتی بر این دیدگاه بررسی و نشان داده شود دیدگاه مردم در باره مرگ و دنیای پس از آن اثر بزرگ و ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبانهای باستانی چکیده این پژوهش با انتخاب یک عنصر آیینی و طبیعی، به بررسی جامع ایزدان وابسته به آن عنصر در ادیان ایرانی و هندی می‌پردازد و اهمیت آن، در جمع آوری و طبقه‌بندی اطلاعات پراکنده در منابع ودایی و اوستایی همچون گاهان و یشت‌هاست. در این پژوهش عنصر مورد بررسی آتش است چراکه ایزدان آتش در گذار از این دو دوره‌ی مهم تاریخی، تحول بسیاری را ...

چکيده هدف کلي پژوهش تحليل محتواي کتاب تعليمات اجتماعي پايه هاي چهارم و پنجم مقطع ابتدايي بر اساس مهارت هاي فراشناخت مي باشد. روش پژوهش توصيفي و در اصل يک پژوهش " تحليل محتوايي " است. جام

ثبت سفارش