پایان نامه بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد)

word 699 KB 32777 225
مشخص نشده کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قبل:۷۴,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان‌ تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه‌فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها، چالشهایی هستند که بنگاه‌ها و صنایع مختلف در عرصه تجارت و فعالیتهای اقتصادی با ان روبرو هستند و ادامه حیات آنها، منوط به تصمیم گیری درست و به موقع در برابر این تغییرات است. در این میان، فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت‌پذیری و از سوی دیگر، پررنگ شدن مفهوم چابکی شده است.این امر موجب گردیده تا بنگاه‌ها، صنایع و کشورهای مختلف در جهت ارتقای رقابت‌پذیری خود به شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری و چابکی به منظور هماهنگی با تغییرات محیطی و با هدف تقویت آنها تلاش کنند.

  از سوی دیگر، از انجایی که طی تولید ناب زواید و اتلاف های تولید انبوه حذف می گردد، در دهه 80، بسیاری از شرکتهای مشهور در سرتاسر دنیا شروع به بکارگیری برنامه هایی کردند که به وسیله ان ها بتوانند بهره وری و کیفیت خود را بهبود بخشند.

  امروزه نیز عواملی همچون افزایش رقابت در بین شرکت ها، بهبود سرعت تغییرات و متلاطم بودن وضعیت تقاضای مشتریان باعث شده است سطوح و نوع تقاضاها به سرعت در حال تغییر باشند و همگام با جهانی شدن شرکت ها، رقابت جهانی نیز در حال تقویت شود. این مسئله به خوبی نشان می دهد بازارهای محصولات به بلوغ کافی رسیده و مشتریان کالاهایی را تقاضا می کنند که نیازهای مشخص آنها را ارضا نماید. دانشمندان بسیار زیادی بر این باور هستند که برای پوشش چنین بازار هایی ناب شدن [1]یکی از الزامات اجتناب ناپذیر و ضروری شرکت ها می باشد.

   همچنین، یکی از صنایع برجسته و رو به رشد کشور ایران، صنعت کاشی است و ایران در صنعت کاشی رو به رشد می باشد به طوری که تاکنون در رده بزرگترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک جهان جای داشته و روز بروز، این صنعت در میزان تولید و افزایش ظرفیت تولید رشد بسزایی دارد. از این رو، در این مطالعه این صنعت در زمینه های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

  در این تحقیق به بررسی ارتباط این متغیرهای موثر بر رقابت پذیری سازمانی پرداخته شده است و ارتباط نابی و چابکی بر رقابت پذیری در صنعت کاشی و سرامیک مورد بررسی قرار می گیرد و شدت تأثیر این مؤلفه ها بر رقابت پذیری بدست خواهد آمد و به منظور دستیابی به این اهداف از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS  و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار LISREL بهره گرفته می شود.

  مقدمه

   

  فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان‌تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه‌فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها، چالشهایی هستند که بنگاه‌ها و صنایع مختلف در عرصه تجارت و فعالیتهای اقتصادی با آن روبرو هستند و ادامه حیات آنها، منوط به تصمیم گیری درست و به موقع در برابر این تغییرات است. در این میان، فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت‌پذیری و از سوی دیگر، پررنگ شدن مفهوم چابکی شده است.این امر موجب گردیده تا بنگاه‌ها، صنایع و کشورهای مختلف در جهت ارتقای رقابت‌پذیری خود به شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری و چابکی به منظور هماهنگی با تغییرات محیطی و با هدف تقویت آنها تلاش کنند.

  از سوی دیگر، از انجایی که طی تولید ناب زواید و اتلاف های تولید انبوه حذف می گردد، در دهه 80، بسیاری از شرکتهای مشهور در سرتاسر دنیا شروع به بکارگیری برنامه هایی کردند که به وسیله آن ها بتوانند بهره وری و کیفیت خود را بهبود بخشند((Cua & Colleagues, 2001)(White & Prybutok, 2001) (Mieir & Forrester, 2002). در سال 1990 ووماک[1] و همکارانش از دانشگاه MIT با چاپ کتابی با عنوان« تولید ناب؛ ماشینی که جهان را تغییر داد» تولید ناب را به عنوان ترکیبی از مدل تولید سنتی فورد و مدل کنترل اجتماعی در محیط تولید ژاپنی، به جامعه جهانی معرفی کردند(فرخ،1383) (Mieir & Forrester, 2002).

  امروزه نیز عواملی همچون افزایش رقابت در بین شرکت ها، بهبود سرعت تغییرات و متلاطم بودن وضعیت تقاضای مشتریان باعث شده است سطوح و نوع تقاضاها به سرعت در حال تغییر باشند و همگام با جهانی شدن شرکت ها، رقابت جهانی نیز در حال تقویت شود. این مسئله به خوبی نشان می دهد بازارهای محصولات به بلوغ کافی رسیده و مشتریان کالاهایی را تقاضا می کنند که نیازهای مشخص آنها را ارضا نماید(Suzaki,  2000)(Marin & Delgado, 2000)(Porter, 1990) (Bonavia & Marin, 2006). دانشمندان بسیار زیادی بر این باور هستند که برای پوشش چنین بازارهایی ناب شدن [2]یکی از الزامات اجتناب ناپذیر و ضروری شرکت ها می باشد (Mieir & Forrester, 2002)(Womack & Colleagues,1990)،(Womack & Jones,1996)، (Krafcik, 1988)(Lee, 1996)(Macduffie, 1995)(Sohal & Egglestone, 1994)(Bonavia & Marin, 2006).

  همچنین، از انجایی که یکی از صنایع برجسته و رو به رشد کشور ایران، صنعت کاشی است و ایران در صنعت کاشی رو به رشد می باشد به طوری که تاکنون در رده بزرگترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک جهان جای داشته و با توجه به رشد روز بروز این صنعت در میزان تولید و افزایش ظرفیت تولید، در این مطالعه این صنعت در زمینه های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

   

   

  2.1. ضرورت و اهمیت تحقیق

   

       هر شرکتی که در یک صنعت رقابت می‌کند دارای استراتژی رقابتی خواه آشکار یا ضمنی است. اهمیت خاصی که امروزه شرکت‌های مختلف برای تدوین استراتژی قائل هستند، مبین این عقیده است که در فرآیند آگاهانه تدوین استراتژی فواید ارزشمندی نهفته است. از جمله فواید این است که انتخاب استراتژی (اگر نتواند فعالیتهای بخشهای اجرایی را تضمین کند) حداقل به مدیران شرکت این اطمینان را می‌دهد که سیاستهای این بخشها دارای هماهنگی بوده و در راستای اهداف معینی باشند. توجه زیاد به امر برنامه‌ریزی استراتژیک سؤالاتی را که مدتها ذهن مدیران را به خود مشغول داشته بیش از پیش برجسته نموده است: چه عاملی رقابت را در صنعت مورد فعالیت ما و یا صنایعی که قصد ورود به آنها را داریم، پیش می‌برد؟ فعالیت احتمالی رقبا به چه صورت خواهد بود و بهترین راه برای واکنش در برابر اقدامات احتمالی آنها چیست؟ سیر پیشرفت صنعت مورد فعالیت ما به چه صورت خواهد بود؟ چگونه می‌توان شرکت را در بهترین موقعیت برای رقابت دراز مدت قرار داد؟

  با این حال در فرایندهای برنامه‌ریزی استراتژیک رسمی بیشتر تأکید بر این است که سؤالات به‌صورت منظم و سازماندهی شده ارائه شوند، نه اینکه صرفاً به آنها جوابی داده شود. تکنیکهایی که اغلب توسط شرکتهای مشاور برای جوابگویی به این سؤالات ارائه شده است، به جای چشم‌انداز صنعت، یا بیشتر بر روی یک شرکت با تولیدات متنوع تمرکز دارند و یا صرفاً یک جنبه از ساختار آن صنعت نظیر رفتار هزینه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند. در اینصورت نمی‌توان انتظار داشت از طریق آن به تمام جنبه‌ها و پیچیدگی‌های رقابت در آن صنعت دست یافت. یکی از صنایع برجسته و رو به رشد کشور ایران، صنعت کاشی است که با توجه به مسائل مطرح شده در بالا، نیاز به بررسی و کارشناسی بیشتری در زمینه رقابت پذیری در محیط پویای خود و رشد بیشتر و حفظ بازارهای فعلی و بدست گیری بازارهای جدید را دارد.

   

  3.1.  بیان مسئله

   

  با توجه به موارد مذکور در زمینه اهمیت تحقیق و به دلیل توسعه تولید صنعت کاشی و افزایش رقابت در بازارهای داخلی، و پویایی محیط، سازمآنهایی توانایی بدست گیری بازارهای جدید و افزایش تولید و در نهایت حفظ بقای طولانی مدت سازمان را دارند که در زمینه رقابت پذیری و استفاده درست و به موقع استراتژی های رقابت پذیری موفق تر باشند و همچنین همگام با تعییرات محیطی(چابکی) و در جهت حذف زواید و اتلاف های تولید انبوه (تولید ناب)، گامی موثر بردارند. در این تحقیق میزان رقابت پذیری صنعت مورد نظر با توجه به ابعاد استخراج شده در تحقیقات مشابه مورد سنجش قرار خواهد گرفت و ارتباط آن با چابکی و نابی مورد بررسی قرار می گیرد.

  4.1. هدف تحقیق

   

  با توجه به انچه در راستای اهمیت رقابت پذیری سازمانی به عنوان ابزاری برای غلبه بر فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان‌تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه‌فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها، بیان شده است بررسی و کنکاش در زمینه رقابت پذیری همواره می تواند نتایج جدیدی به همراه داشته باشد.  همچنین، چابکی سازمانی به عنوان ابزاری برای غلبه برچالشهایی ناشی ازعدم انعطاف پذیری، زمان تدارک طولانی و تنوع کم محصولات و خدمات و همچنین لزوم یکپارچگی و همگام شدن سازمآنها با تغییرات سریع در عرصه جهانی شدن، بیان شده است(Sharif & Zhang, 1999; Arteta & Giachetti, 2004; Ramesh & Devadasan, 2007; Vazquez-Bustelo, Avella, & Fernandez, 2007; Prince & Kay, 2003; Ren, ،Yusuf, & Burns, 2003)

  و همچنین، با توجه به اهمیت حذف زواید و اتلاف های تولید انبوه و به کارگیری تولید ناب با توجه به کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها و مسایل مربوط به حفظ منابع انرژی، اهداف انجام این پژوهش را می توان در قالب موراد زیر بیان نمود:

  معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه ناب بودن در صنعت کاشی

  معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه چابک بودن در صنعت کاشی

  معرفی شاخص های سنجش رقابت پذیری در صنعت کاشی

  تعیین نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی

  تعیین شدت رابطه تأثیر مؤلفه های نابی و چابکی سازمانی بر رقابت پذیری

   

   

   

  5.1.  سئوالات و فرضیات پژوهش

   

  1- شاخص های مورد نیاز از هر حوزه( ناب بودن و چابک بودن ) برای صنعت کاشی کدامند؟

  2- شاخص های سنجش رقابت پذیری کدامند؟

  3- نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی چگونه است؟

  4- شدت رابطه تأثیر مؤلفه های نابی و چابکی سازمانی بر رقابت پذیری چگونه است؟

   

  6.1.  قلمرو پژوهش

   

  از نظر موضوعی، این پژوهش در حوزه پژوهشهای کاربردی حوزه کاشی و سرامیک استان یزد قرار می گیرد. از نظر زمانی، نمونه مورد مطالعه شامل کلیه شرکتهای خوشه کاشی استان یزد می باشد که در فاصله زمانی بهمن ماه 1388 الی مهر 1389 به صورت فعال مشغول به کار می باشند. از نظر مکانی، این پژوهش در محدوده استان یزد و بر روی کلیه شرکتهای فعال خوشه کاشی و سرامیک استان یزد (اعم از شرکتهای حاضر در شهرک صنعتی یزد و شرکتهای مستقر در سطح استان یزد) انجام شده است.

  Abstract

   

  Globalization process, the emergence of global trade organization, global market integration, long pace and fundamental progress in technology, new invention in IT, sudden changes in demand and consume patterns, explaining environmental pollution control, preserving energy resources, resources shortages related costs are challenges to which the organizations and various industries are encountered. And their existences depend on right and on time decision making on these challenges. However, globalization process and the expansion of consume markets, increasing competitors and intense competitions have given more importance to some concepts like competitiveness and agility. This has made organizations, industries, and various countries to try to identify the factors influencing competitive and agility to improve their competitiveness and to be compatible to environmental changes.

              On the other hand, since wastes and redundant are removed from mass production through lean production, many large organization worldwide have commenced to implement the programs by which they can improve their products quality and productivity since 1980s.

  Nowadays, along with globalization of companies, some factors including: increasing competition among companies, change pace improvement, customer’s status instability, have made the kind and levels of demand changing and made global competition improved.

  This clearly shows that products markets have grown well and customers demand those products by which their specific needs are satisfied. Many researchers are convinced that leanness is required and inevitable to cover such markets.

  Also, one of the raising industries in Iran is tile industry, and the country is growing in this field as so it has gained a high rank among the producers.

  Accordingly, this research is to analyze the above mentioned problems. In this research, the relationship among the variables affecting organization compatibility and relationship between leanness, agility and competitiveness in tile industries are investigated, also the intense of these relationships are analyzed. The analysis was done through exploratory factor analysis by SPSS and verifying factor analysis by LISREL software.

   

   

   

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1.1. مقدمه............................................................................................................................................................2

  2.1. ضرورت و اهمیت تحقیق...........................................................................................................................3

  3.1. بیان مسئله...................................................................................................................................................4

  4.1. هدف تحقیق................................................................................................................................................5

  5.1. سئوالات و فرضیات پژوهش......................................................................................................................6

  6..1 .قلمرو پژوهش..............................................................................................................................................6

  7.1. روش انجام پژوهش....................................................................................................................................7

  8.1. تعریف عملیاتی متغیرها............................................................................................................................8

  9.1. جمع بندی...................................................................................................................................................9

   

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1.2. مقدمه.........................................................................................................................................................11

  2.2.کلیاتی پیرامون تولید ناب.......................................................................................................................14

      1.2.2. ناب بودن.......................................................................................................................................................................15

      2.2.2.تعاریف تولید ناب..........................................................................................................................................................15

      3.2.2. تاریخچه تولید ناب.....................................................................................................................................................18

      4.2.2. نتایج بکارگیری تولید ناب.........................................................................................................................................23

      5.2.2. تولید ناب و صنایع ایران............................................................................................................................................27

      6.2.2. تولید ناب و صنایع کاشی و سرامیک ....................................................................................................................28

      7.2.2. مؤلفه های تولید ناب..................................................................................................................................................30

  3.2. چابکی سازمانی........................................................................................................................................39

      1.3.2. مفهوم چابکی و تولید چابک....................................................................................................................................41

      2.3.2.خصوصیات و ویژگی‌های سازمان چابک..................................................................................................................44

      3.3.2. -قابلیت‌های کلیدی چابکی در سازمان..................................................................................................................47

      4.3.2. مؤلفه‌های شکل گیری تولید چابک........................................................................................................................49

  4.2. رقابت پذیری.............................................................................................................................................53

      1.4.2. مفهوم رقابت‌پذیری....................................................................................................................................................54

      2.4.2. مدل الماس‌ پورتر........................................................................................................................................................54

     3.4.2.  استراتژی رقابتی ........................................................................................................................................................59

            1.3.4.2.  تمرکز بر هزینه...........................................................................................................................................................61

                      1.1.3.4.2. استفاده حد اکثر از ظرفیت تولید ................................................................................................................62

                     2.1.3.4.2. صرفه جویی در مقیاس..................................................................................................................................62

                     3.1.3.4.2.  پیشرفت های تکنولوژیکی...........................................................................................................................63

                     4.1.3.4.2.  تأثیرات یادگیری/ تجربه..............................................................................................................................63

            2.3.4.2. استراتژی تمایز محصول................................................................................................................................65

     4.4.2. استراتژی بهترین شیوه هزینه کردن........................................................................................................................66

      5.4.2.  استراتژی تمرکز.........................................................................................................................................................67

      6.4.2. جمع بندی مؤلفه های تعیین کننده رقابت پذیری سازمانی............................................................................68

  5.2.  نتیجه گیری...............................................................................[i]..........................................................70

   

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  1.3.  مقدمه........................................................................................................................................................72

  2.3. معرفی متغیر های تعیین چابکی سازمانی.........................................................................................73

  3.3. معرفی مؤلفه های های تعیین نابی.....................................................................................................75

  4.3. معرفی مؤلفه های تعیین رقابت پذیری..............................................................................................77

  5.3. سئوالات و فرضیات پژوهش..................................................................................................................79

  6.3. روش تحقیق..............................................................................................................................................79

  7.3. جامعه آماری.............................................................................................................................................80

  8.3. حجم منطقی گروه نمونه.......................................................................................................................80

  9.3. ابزار گردآوری داده ها.............................................................................................................................82

  10.3. روش تجزیه و تحلیل...........................................................................................................................83

      1.10.3. تحلیل عاملی ...........................................................................................................................................................83

      2.10.3. آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett).....................................................................................................85

      3.10.3. جدول اشتراکات (Communalities).............................................................................................................86

       4.10.3. جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained)....................................................86

       5.10.3. ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه ...................................................................................................................................86

       6.10.3.. چرخش دورانی و تفسیر.......................................................................................................................................87

       7.10.3. جدول ماتریس چرخش یافته(Rotated Component Matrix)......................................................88

  11.3. مدل یابی معادلات ساختاری.............................................................................................................88

  12.3.  نوع پژوهش..........................................................................................................................................89

  13.3. روایی و پایایی ابزار پژوهش................................................................................................................90

  14.3. نتیجه گیری...........................................................................................................................................97

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  1.4. مقدمه.........................................................................................................................................................99

  2.4. دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه چابکی................................................................................99

      1.2.4. آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett).....................................................................................................103

      2.2.4. جدول اشتراکات(Communalities).............................................................................................................104

      3.2.4. جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained).....................................................104

      4.2.4. ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه ....................................................................................................................................105

      5.2.4. جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix)......................................................107

      6.2.4. تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های مربوط به متغیر چابکی..............................................................................111

      7.2.4. برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای چابکی....................................................................................113

      8.2.4. تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای چابکی.................................................................113

  3.4. دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه نابی..................................................................................117

      1.3.4. آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett).....................................................................................................120

      2.3.4. جدول اشتراکات (Communalities)............................................................................................................120

      3.3.4. جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained).....................................................121

      4.3.4. ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه.....................................................................................................................................122

      5.3.4. جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix).......................................................124

      6.3.4. تحلیل عاملی تأییدی مربوط به دسته بندی متغیر های نابی.......................................................................128

      7.3.4. برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر های نابی........................................................................................130

      8.3.4. تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیر های نابی....................................................................130

  4.4.  دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه رقابت پذیری................................................................134

      1.4.4.  آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett)...................................................................................................137

      2.4.4. جدول اشتراکات (Communalities)............................................................................................................138

      3.4.4. جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained).....................................................138

      4.4.4. ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه....................................................................................................................................139

      5.4.4. جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix)......................................................141

      6.4.4.  تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای رقابت پذیری................................................................................................145

      7.4.4.  برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر های رقابت پذیری......................................................................147

      8.4.4.  تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیر های رقابت پذیری..................................................147

  5.4. دسته بندی متغیر های تحقیق.........................................................................................................151

      1.5.4. آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett)....................................................................................................154

      2.5.4. جدول اشتراکات (Communalities)............................................................................................................154

      3.5.4. جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained)....................................................155

      4.5.4. جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix)......................................................155

      5.5.4. تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای اصلی و فرعی تحقیق  ...............................................................................159

      6.5.4. برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر های تحقیق...................................................................................161

      7.5.4. تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیر های تحقیق...............................................................161

  6.4. تعیین نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی.....163

     1.6.4.  برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق....................................................................167

      2.6.4. تفسیر نتایج تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق ......................................................................167

      3.6.4. تشریح و بررسی ارتباط نابی و چابکی بر رقابت پذیری سازمانی..................................................................170

  6.4. جمع بندی.............................................................................................................................................174

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری

  1.5. مقدمه.....................................................................................................................................................177

  2.5. محدودیتهای پژوهش...........................................................................................................................177

  3.5. نتایج تحقیق...........................................................................................................................................178

      1.3.5.  معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه ناب بودن در صنعت کاشی ..........................................................179

      2.3.5. معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه چابک بودن در صنعت کاشی ........................................................180

      3.3.5.  معرفی شاخص های سنجش رقابت پذیری در صنعت کاشی .....................................................................181

      4.3.5. تعیین نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی.......................182

      5.3.5. تعیین شدت رابطه تأثیر مؤلفه های نابی و چابکی سازمانی بر رقابت پذیری ..........................................183

  4.5.  پیشنهادات............................................................................................................................................184

  5.5. تحقیقات آینده.......................................................................................................................................186

  6.5.  جمع بندی............................................................................................................................................187

  فهرست منابع و مآخذ...................................................................................................................................

   

   

  منبع:

  فارسی

  برفروشان سهراب و عطالله نصرتی. تفکر ناب؛ دروازه ورود به سرزمین سیگماها، (فروردین 1384) ،مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران(نما)، دوره 4، شماره 2.

  بندریان رضا، چابکی؛ چرا و چگونه، (1385) www.betsa.ir   

  جعفرنژاد، احمد.، شهایی، بهنام، مقدمه ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک 1386 ,مؤسسه کتاب مهربان نشر.

  جعفر نژاد احمد و محمد فاریابی باسمنج، مفاهیم اساسی تولید،(1381)، انتشارات صفار، چاپ دوم.

  سید حسینی، سید محمد و امیر  بیات ترک. ارزیابی عوامل تولید ناب در سازمان­های تولیدی غیر پیوسته(سفارشی) (مطالعه موردی، گروه صنعتی سدید). (تابستان 1384) مدرس علوم انسانی، دوره 9، شماره 2.

  عباس زاده شهانقی، لیلا، بررسی عوامل مؤثر در وضعیت رقابتی و نحوه ی ارزیابی آن در صنعت تولید الیاف مصنوعی در ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، پاییز ۱۳۸۲

  فتحیان، محمد و همکاران، "نقش فناوری اطلاعات در چابکی بنگاههای کوچک و متوسط ایران.، 1384  ،سومین کنفرانی بین المللی مدیریت، تهران

  کویین، جیمز براین. میتنزبرگ، هندی و جیمز، رابرت ام. برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک، و مدیریت استراتژی (فرایند استراتژی ) ترجمه دکتر صائبی، 1376، مرکز آمورش مدیریت.

  ووماک، جیمز و جونز، دانیل و روس، دانیل و رادنژاد، آزاده،  تولید ناب انقلاب کیفیت و بهره وری،1379 ،(چاپ پنجم) نشر آموزه، اصفهان.

  ویلن، جی دیوید هنگر توماس. مبانی استراتژیک، ترجمه محمد اعرابی و داوود ایزدی، دفتر پژوهش های فرهنگی، 1381

   

   

   

  فهرست منابع لاتین

   

  Ahlstrom, p. & Karlsson, C. ” Change processes towards lean production The role of the management accounting system”  International Journal of Operations & Production Management” . (1996), 42-56

  Alan Waing and Alan Glendo, Management Risk, International Thomas Bussiness Press, 1998. 45-47

  Arbós , Lluís Cuatrecasas .”Design of a rapid response and high efficiency service by lean production principles: Methodology and evaluation of variability of performance”  International Journal of Production Economics, 2002, Pages 169-183

  Baskerville , Richard . Pries-Heje , Jan  & Madsen, Sabine. “ Post-agility: What follows a decade of agility? “ Information and Software Technology, 2010. Pages 321-340

  Bent Dreyer, Kjell Granhaung, Uncertainly, Felexibility and sustained competitive advantage, Journal of Business Reaserch, 2004, pages 543-564

  Bonavia, T. & Marin, J.A. (2006). An empirical study of lean production in the ceramic tile industry in Spain.  International Journal of Operations & Production Management, 26(5), 505-531

  Bottani , Eleonora.  “The impact of lean practices on inventory turnover “ International Journal of Production Economics, 2010. Pages 342-348

  Bottani , Eleonora . “A fuzzy QFD approach to achieve agility”  International Journal of Production Economics, 2009, Pages 380-391

  Bruun, P. & Mefford, R.N, Lean production and the Internet, Production Economics, 2004,  247–260.

  Callen, J., Fader, C. and Kirnksky, I “Just-in-time: a cross-sectional plant analysis”, International Journal of Production Economics, 2000, pages 277-301.

  Cox, Andrew. Chicksand, Dan .”The Limits of Lean Management Thinking:: Multiple Retailers and Food and Farming Supply Chains “ European Management Journal, 2005, Pages 648-662,

  Doolen , Toni L. Hacker, Marla E. “A review of lean assessment in organizations: An exploratory study of lean practices by electronics manufacturers”  Journal of Manufacturing Systems, 2005, Pages 55-67

  Feld, W.M., lean manufacturing, tools, techniques, and how to use them, the st. lucie press & apices services Resource management. (2001). Pages 674-687 

  Fullerton, R.R. & McWatters, C.S. The production performance benefits from JIT implementation. Journal of Operations Management, (2001).  Pages 81-96.

  Gilad, O “ Competition and Competition Models” Encyclopedia of Ecology, 2008, Pages 707-712.

  Holweg, Matthias .” The genealogy of lean production” Journal of Operations Management, 2007, Pages 420-437

  Kim, C. "A model development for measuring global competitiveness of the tourism industry in ۲۰۰۲the Asia-pacific region", Korea Institute For International Economic Policy, pages 123-145

  Kochan, T., Lansbury, R. and Macduffie, J.P ”After Lean Production, Cornell University Press” , Ithaca, NY.  (1997), pages 234-245

  Krafcik, J.F., “Triumph of the lean production system”, Sloan Management Review, 30(1). (1988),  41-52.

  Lee, C.Y, “The applicability of just-in-time manufacturing to small manufacturing firms. . (1996). Pages 765-787

  Lin , Ching-Torng . Chiu , Hero . Chu , Po-Young . “Agility index in the supply chain “ International Journal of Production Economics, 2006, Pages 285-299

  Lin, Yuan. Desouza , Kevin & Roy , Sumit . “Measuring agility of networked organizational structures via network entropy and mutual information” Applied Mathematics and Computation, 2010, Pages 2824-2836

  Man, Thomas W.Y. and Lau, T. and Chan, K.F., "The competitiveness of small and medium enterprises A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies", Journal of Business Venturing ۱۷, ۲۰۰۲,  pages ۱۲۳–۱۴۲

  McLachlin, R. Management Initiatives and Just-In-Time Manufacturing. Operations Management 15 (4), 1997, 271– 292.

  Meier, H.S. & Forrester, P.L.”A Model for Evaluating the Degree of Leanness of Manufacturing Firms. Integrated Manufacturing Systems, 13(2), (2002).  104-109

  Melton , T. “The Benefits of Lean Manufacturing: What Lean Thinking has to Offer the Process Industries “ Chemical Engineering Research and Design, 2005, Pages 662-673

  Michal song, Roger J.Calantone and C.Anthony- “Competitive forces and strategic choice decisions: An experimrntal investigation in the united State and Japan”, Sterategic Management Journal, 2002. Pages 102-114

  Moon, H.C., Rugman, A. M. and Verbeke, A., "A generalized double diamond approach to the global competitiveness of Korea and Singapore", International Business Review ۷, ۱۹۹۸, pp. ۱۳۵–۱۵۰

  Mukherjee , Arijit “ Price and quantity competition under free entry”   Research in Economics,2005, Pages 335-344

  Panizzolo, R “Applying The Lessons Learned From 27 Lean Manu Factores The Relevance Of Relation Ships Management” Production Economics, .(1998).  55, 223-240

  Pool, Arnout . Wijngaard , Jacob  & Zee, Durk-Jouke van der.  “Lean planning in the semi-process industry, a case study “ International Journal of Production Economics, 2010. Pages 345-356

  Porter, Michael E., "Competitive Advantage: creating and sustaining superior performance", New York: The Free Press. ۱۹۸۵, pages 456-466

  Porter, Michael E., "The Competitive Advantage of Nations" , New York: The Free Press, ۱۹۹۰, pages 432-456

  Qin , Ruwen . Nembhard , David A .”Workforce agility for stochastically diffused conditions—A real options perspective”  International Journal of Production Economics, 2010, Pages 324-334,.

  Raschke , Robyn L. “Process-based view of agility: The value contribution of IT and the effects on process outcomes” International Journal of Accounting Information Systems, 2010, Pages 297-313

  Sakakibara, S., & Flynn, B.B., & Schroeder, R.G., & Morris, W.T “The impact of just-in-time manufacturing and its infrastructure on manufacturing performance. Management Science,” ., (1997, 1246–1257

  Saurin , Tarcisio Abreu  & Ferreira, Cléber Fabricio.  “The impacts of lean production on working conditions: A case study of a harvester assembly line in Brazil “ International Journal of Industrial Ergonomics, 2009, Pages 403-412

  Scherrer-Rathje , Maike. Boyle, Todd A. Deflorin, Patricia. “Lean, take two! Reflections from the second attempt at lean implementation”  Business Horizons, 2009, Pages 79-88

  Shah, R. & Ward. P.T “Lean manufacturing: context, practice bundles, and performance. Journal of Operations Management.” (2003), 21, 129–149

  Sohal, A.S. and Egglestone, A. “Lean production: experience among Australian organizations”, International Journal of Operations & Production Management, (1994), 14(11), 35-51.

  Sullivan , William G. Aken, Van. “Equipment replacement decisions and lean manufacturing” Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2002, Pages 255-265.

  Thompson, J.L, " Strategic Management ", Thomson Learning, fourth edition, ۲۰۰۱. Pages 97- 109

  Tomas L.Powers, WiliamHahn, Critical Competitive Methods, Generic  Sterategies and Firm Performance, The International Journal of Bank, 2004. Pages 324-344

  Treville Suzanne de. Antonakis, John.”,Could lean production job design be intrinsically motivating? Contextual, configurational, and levels-of-analysis issues”  Journal of Operations Management, 2006, Pages 99-123,

  Vanni , M.J . Horgan. M.J.. Duncan, J.M & González, M.J “ Competition Among Aquatic Organisms” Encyclopedia of Inland Waters, 2009, Pages 395-404

  Warnecke, H. & Hiiser, M. Lean production. Production Economics. (1995). 41. 37-43

  Wan , Hung-da. Chen, , F. Frank.” Decision support for lean practitioners: A web-based adaptive assessment approach” Computers in Industry, 2009, Pages 277-283

  White , Peter R. “ The conflict between competition policy and the wider role of the local bus industry in Britain”  Research in Transportation Economics, 2010, Pages 152-158.

  White, R.E. &  Prybutok, V “The relationship between JIT practices and type of production system.” (2001). Omega, 29(2), 113-24.

  Womack, J.P. and Jones, D.T “Lean Thinking. Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation,” . (1996), Simon & Schuster, New York, NY.

  Ybarra, J.A. & Giner, J.M. & Santa Maria, M.JUna polı´tica industrial para la PYME. La experiencia de la cera´mica espan˜ ola. Economı´a Industrial,  (1996).  308, 175-85.

   

  منابع الکترونیکی

  www.enbv.narod.ru

  www.industryforum.co.uk

  http://www.1000ventures.com.

  http://scrc.ncsu.edu/public/DEFINITIONS/J%20-%20L.html

  www.bpic.co.uk/jargon.htm

  www.leanmean-manufacturing.com/glossary2.html

  http://en.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing

  www.vmec.org

  http://ieir-leanproduction.persianblog.com

  http://fa.wikipedia.org


موضوع پایان نامه بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد), نمونه پایان نامه بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد), جستجوی پایان نامه بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد), فایل Word پایان نامه بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد), دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد), فایل PDF پایان نامه بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد), تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد), مقاله در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد), پروژه در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد), پروژه درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک استان یزد)

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان‌تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه‌فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها، چالشهایی هستند که بنگاه‌ها و صنایع مختلف ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان‌تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه‌فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها، چالشهایی هستند که بنگاه‌ها و صنایع مختلف ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی -گرایش مدیریت بیمه چکیده در عصر جهانی شدن ، رقابت پذیری موضوعی مهم در بین سیاست گذاران بوده و وسیله ای برای نیل به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار قلمداد می شود. بنابراین هدف صنایع از رقابت پذیری ، دستیابی به موقعیتی ممتاز از لحاظ عملکرد در بازار است. کلید این مسئله بررسی و سنجش عوامل موثر بر رقابت پذیری می ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند چشم انداز 1404 دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین الملل) چکیده امروزه سرعت تغیرات و شدت رقابت میان سازمان­ها در صنایع مختلف، آن­ها را با محدودیت منابع مواجه ساخته است و پایداری و بقا سازمان­ها در گرو دستیابی به مزیت رقابتی در هزینه، کیفیت، نوآوری و تحویل به طورهمزمان می­باشد و از طرفی بدست آوردن مزیت رقابتی درکشف نواحی و بخش­هایی می­باشد که ...

پایان نامه جهت دریافت پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد بررسی تأثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر عملکرد زنجیره تأمین در شرکت ایران خودرو 1-1) مقدمه رقابت­های جهانی موجود در عصر حاضر خواست مشتری بر کیفیت بالا، افزایش تنوع محصولات و خدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی بر سازمان­ها شده است که سابق بر این وجود نداشته است. در نتیجه سازمان­ها بیش از این نمی­توانند به تنهایی از ...

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی چکیده بر اساس مطالعات صورت گرفته استان خوزستان به دلیل برخورداری از مراکز متعدد ساخت و تولید انواع کالاهای صنعتی در 7 گروه فلزی، کانی غیرفلزی، شیمیایی، سلولزی، غذایی، برق و الکترونیک، نساجی و دسترسی به مواد اولیه و همچنین دیگر منابع، در کشور حائز اهمیت می­باشد لیکن به دلیل وجود مشکلات متعدد از جمله عدم انطباق با ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی، گرایش: بازاریابی چکیده عصر حاضر با هیچ بک از اعصار گذشته قابل قیاس نیست. ویژگی غالب این عصر دانش مداری، اطلاعات محوری و نرخ بالای تغییرات در عرصه های مختلف است. این حقیقتی است که فضای کسب و کارها را دربرگرفته است و بیانگر پیچیدگی بازارهای جهانی روزافزون بازارها و پویایی محیط فراروی شرکت ها و موسسات تولیدی و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : " بازاریابی بین المللی" چکیده پژوهش حاضر به بحث پیرامون تأثیرات ناشی از جهانی شدن بر صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور می پردازد. فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، توسط آزمون PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصله بیانگر این است که عضویت به سازمان تجارت جهانی بر منابع داخلی صنعت، موقعیت در بازارهای جهانی و توان خلاقیت و ...

رشته مديريت صنعتي زمستان 1390 چکيده: تحقيق حاضر در پي يافتن تاثير متقابل مديريت زنجيره تامين و مديريت ارتباط با مشتري در شرکت فولاد اسفراين چگونه است. به منظور پاسخگويي به سوالهاي پژوهش و ني

ثبت سفارش