پایان نامه تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

word 1 MB 30134 122
مشخص نشده کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۴,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی  ارشد (M-A)

  رشته: جغرافیای سیاسی

  چکیده

  جنگ نرم از لحاظ بررسی های علمی، مفهومی نوین و از جنبه تاریخی، مفهومی بسیار کهن است. این مفهوم در دنیا باواژه قدرت نرم شناخته می شود. جنگ نرم در مفهوم نوین آن با ویژگی هایی از جمله نرم افزار گرایی،ذهنیت سازی، تهی سازی از درون، تغییر هویت فرهنگی، تغییر الگوهای رفتاری، همراه با الگوسازی رفتاری، ایجاد تردید در مبانی و زیر ساخت های فکری یک نظام سیاسی ، زمینه سازی برای ایجاد بحران در ارزش ها و باورهای اساسی جامعه و بهره گیری از بحران های پنجگانه سیاسی- هویت مقبولیت، مشارکت، نفوذ و توزیع – را شامل می شود.بایستی توجه کرد که جنگ نرم هم از لحاظ ماهوی و هم از لحاظ شکلی به مراتب پیشرفته تر ، پیچیده تر و خطرناک تر از جنگ سخت است. علت اصلی این امر را باید در ابزارهای ارتباطی جدید مورد استفاده در جنگ نرم و برنامه ریزی های پی در پی غرب جهت ایجاد ناامیدی و خودباختگی در ملت های مسلمان جستجو کرد . ضمن آنکه کشورمان به دلیل جایگاه نخست و مهمی که در توجه ملت های مظلوم و رنج دیده دنیا همچون فلسطین دارد به شدت تحت فشار امپریالیسم رسانه ای غرب و به ویژه صهیونیست ها، که گردانندگان اصلی رسانه های غربی هستند، قرار دارد. این پایان نامه به بررسی مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران پرداخته و به این نتیجه گیری رسید که آمریکا و غرب با شیوه های متعدد فرهنگی درصدد تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران می باشند. روش مورد استفاده در این پایان نامه تحقیقات کتابخانه ای، اسنادی و تحلیل سلسله مراتبی است.

  کلید واژه ها: جنگ نرم، جنگ سخت، نظام سیاسی ، قدرت نرم، ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

  -مقدمه

  پدیده جنگ نرم که هم‌اکنون به عنوان پروژه‌ای عظیم علیه جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین است در شاخص‌هایی ماننده ایجاد نابسامانی اقتصادی، شکل دادن به نارضایتی در جامعه، تأسیس سازمان‌های غیردولتی در حجم گسترده، جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی برای ناکارامد جلوه دادن دستگاه اداری و اجرایی دولت، تضعیف حاکمیت ایران از طریق روش‌های مدنی و ایجاد ناتوی فرهنگی متبلور می‌شود. در برایند جنگ نرم، عوامل براندازی یا از زمینه‌های موجود در جامعه برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند یا به طور مجازی سعی در ایجاد نارضایتی در نزد افکارعمومی و سپس بهره‌برداری از آن دارند.استفاده از مشکلات اقتصادی، تنوع کثرت قومی ایران، ایجاد و دامن زدن به نافرمانی مدنی در تشکل‌های دانشجویی و نهادهای غیردولتی و صنفی، تلاش در نزدیکی به مردم تحت پوشش حمایت از حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ایجاد شبکه‌های متعدد رادیو تلویزیونی فارسی زبان حمایت از اپوزیسیون (سفر فعالان جوان خارجی از کشورهای متحد با امریکا به ایران تحت عناوین جهانگرد که در صورت نیاز، به جنبش‌های مدنی و نافرمانی‌ها بپیوندند)، تسهیل فعالیت ان.جی.اُ امریکایی در ایران، دعوت فعالان جوان ایرانی به خارج برای شرکت در سمینارهای کوچک (این افراد باید از سوی مقامات امریکایی انتخاب شوند نه نهادهای ایرانی)، استفاده از سفارتخانه‌های کشورهای دیگر و به طور کلی تضعیف ستون‌های حمایتی حکومت ایران از جمله راهکارهای اجرای این استراتژی به شمار می‌آیند.  در حال حاضر و در قرن کنونی، با توجه به رخدادها و دگرگونی های سیاسی و اجتماعی پیش آمده در نقاط مختلف جهان با استفاده از شیوه تهدید نرم که یکی از انواع آن جنگ نرم است،کمتر صاحب نظری درباره نقش و تاثیر وسایل ارتباط جمعی در این تحولات تردید دارد. همچنین پژوهش های علمی نیز بر این نکته تاکید دارند که با گسترش فناوری های نوین ارتباطی، قرن بیست و یکم به ندرت شاهد جنگ سخت خواهد بود و با توجه به مزایای جنگ نرم، کشورها و دولت ها برای پیگیری اهداف و منافع خود در قالب های تازه به جنگ نرم و کاربرد حرفه ای رسانه ها رو آورده اند.

  در میان این وسایل ارتباطی، ماهواره ها و کانال های رادیویی و تلویزیونی متنوع آنها از اهمیت ویژه ای برخوردارند.هر چند به نظر نمی رسد که ماهواره نسبت به دیگر رسانه ها، یک وسیله ارتباطی جدید باشد اما این پدیده خصوصیت ویژه ای دارد که آن را از سایر وسایل ارتباط جمعی جدا می سازد و آن پوشش جغرافیایی است.زمانی که جامعه بین المللی پس از اولین کنفرانس صلح لاهه در سال 1899 میلادی در اندیشه تنظیم قواعد و مقررات ناظر بر جنگ های سخت، وارد قرن بیستم شد، شاید کسی فکر نمی کرد که در اواخر همین قرن و اوایل قرن بیست ویکم، جنگ نرم به عنوان چالش و دغدغه ای برای کشورها مطرح شده و  مسائل مربوط به پخش اطلاعات بوسیله ماهواره ها، بمباران های نظامی را تحت شعاع خود قرار داده باشد.امروزه ارتباطات ماهواره ای جهانی و منطقه ای رشدی چشمگیر یافته، و بر محدوده گسترده ای از فعالیت ها، از ارتباطات تلفنی گرفته تا هواشناسی، ناوبری و سنجش از راه دور سایه افکنده است.اما آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است، ماهواره هایی هستند که برنامه های تلویزیونی را در سطح بین المللی پخش می کنند، و هر روز بر تعداد، سطح پوشش و کیفیت برنامه های ارسالی آنها افزوده می شود.

  در واقع ، با پیشرفت هایی که در تسخیر فضای ماورای جو و استقرار ماهواره ها در گرداگرد زمین صورت گرفته است، به تدریج بشر خود را در محاصره تمام عیار امواجی ملاحظه کرد که بی توجه به تقسیم بندی های سیاسی به هر نقطه نفوذ می کنند و حاکمیت ملی را به هیچ می گیرند. (مقدمه،1381 ) به طوری که در حال حاضر هیچ ملتی را نمی توان در جهان پیدا کرد که تحت پوشش امواج ماهواره و برنامه های آن قرار  نگرفته باشد.

  1-2- بیان مسئله

  اگر ایجاد دگرگونی در جوامع با تکیه بر تغییر دیدگاه ها و نگرش های حاکمان مردم، بحث اصلی جنگ نرم باشد؛ در آن صورت این جنگ، شیوه ای نوین از فعل و انفعالهای دولتها برای سلطه، روی کشورهای مختلف را نمایش می دهد؛ زیرا سلطه واستیلا با تعاریفی از قدرت، بسط و توسعه یافته که قدرت را توانایی تمرکز، تنظیم یا هدایت رفتار می داند. جنگ نرم یک جنگ بدون خونریزی مبتنی بر راهکارهای اجتماعی و فرهنگی است؛ زیرا در فرایند آن، قدرتهای مهاجم از مرعوب سازی و ایجاد بحران های فرهنگی و اجتماعی بهره گیری می کنند تا با یک شوک ذلّت بار، قدرت و فرهنگ خود را بر جامعۀ هدف غالب کنند. در این جنگ ، به مقدسات و اعتقادات فرهنگی جوامع حمله و فرهنگ غرب یا همان سبک زندگی آمریکایی از طرق مختف به مردم جامعه القاء می شود. در حقیقت در این جنگ به جای عملیات نظامی بحران های اجتماعی و فرهنگی برای جامعه مورد نظر به گونه ای مهندسی می شود که برداشت ذهنی فرد از هنجارها، ارزش های خود و جامعه اش، دچار تزلزل و بی ثباتی شده، به راحتی آماده پذیرش هر عقیده ای شود. به طور کلی در این جنگ تلاش می شود فرهنگ غربی به عنوان فرهنگ غالب جهانی ترویج و از رشد و نمو فرهنگهای اصیل و قدرتمندی همچون فرهنگ اسلامی جلوگیری شود.جنگ نرم که در پی از پای درآوردن اندیشه و تفکر جامعه هدف می باشد تا حلقه‌های فکری و فرهنگی آن را سست کند و با بمباران خبری و تبلیغاتی در نظام سیاسی اجتماعی حاکم تزلزل و بی‌ثباتی تزریق کند از جمله مباحثی است که از دیر زمان،در دنیا شکل گرفته است. این موضوع ،علیه ایران از گستره و عملکرد وسیعی برخوردار می باشد چرا که دشمنان قسم خورده این آب وخاک که دست پلیدشان از منابع این مملکت بریده شده است می خواهند جامعه ما را به بن بست کشیده تا از این رهگذر به اهداف شوم خود دست یابند.از آنجا که ایران امروزه به لحاظ وسعت سرزمینی، کمیت جمعیت، کیفیت نیروی انسانی، امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار و موقعیت جغرافیایی ممتاز در منطقه خاورمیانه و نظام بین‌الملل به قدرتی کم‌نظیر تبدیل شده است لذا از دید کارشناسان سیاسی کشورهای غربی،دیگر نمی‌توان با یورش نظامی و جنگ سخت آن را سرنگون کرد بلکه تنها راه سرنگونی نظام جمهوری اسلامی پیگیری مکانیسم‌های جنگ نرم و به کارگیری تکنیک‌های عملیات روانی است.راه‌اندازی پروژه جنگ نرم علیه ایران در مقطع کنونی را باید ناشی از گسترش حس تنفر از امریکا در جهان دانست که به نظرسران کاخ سفید،ایران مرکز اصلی ایجاد این تنفر و گسترش آن است. درجنگ نرم، به جای ابزارهای جنگی متعارف چون توپ و تانک، از ابزارهای فرهنگی تاثیرگذار بر فکر واندیشه و عواطف و احساسات انسانی بهره گرفته میشود. این پژوهش به بررسی مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

  این تحقیق از دو جهت حایز اهمیت بوده و اجرای آن ضرورت دارد؛ نخست به تغییر رویکرد نظام استکباری در مقابله با نظام جمهوری اسلامی مرتبط می‎شود. جنگ نرم در حال حاضر در اولویت نخست اقدامات براندازانه دشمن بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. در این زمینه، مهم‎ترین اقدام پیشگیری و مقابله با عواملی است که می‎تواند جنگ نرم را تسهیل و ممکن سازد. از طرف دیگر با توجه به رویکرد جدید در اولویت قرار دادن سازندگی و خدمت به مردم، به عنوان ماموریت و راهبرد اصلی ، به نظر می‎رسد که مسئولان و فرماندهان سپاه و بسیج به ‎این مهم به‌خوبی توجه داشته‎اند که دشمن در حال حاضر به آسیب‎های اجتماعی و روانی که در جامعه وجود دارد، دل بسته تا از طریق آن‎ها جنگ نرم خود را عملی کرده و به دستاورد‎هایی که طی سال‎های گذشته از دستیابی آن‎ها ناکام بوده است نائل گردد.

  1-4- اهداف تحقیق

  1-تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

  2- نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

  3- ترسیم نحوه شکل گیری جنگ نرم و نحوه مقابله آن برای امنیت کشور

  4- ماهیت و حقیقت جنگ نرم

  1-5- فرضیه های تحقیق

  1-به نظر می رسد ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران از عوامل اختصاصی جنگ نرم تأثیر پذیر است.

  2-به نظر می رسد امنیت فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران نسبت به دیگر ابعاد امنیتی بیشترین آسیب پذیری را از عوامل جنگ نرم دارد.

  1-6- سوال اصلی تحقیق

  عوامل تأثیرگذار بر جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران کدامند؟

  1-7- نوآوری تحقیق

  از آنجا که این رساله برای اولین بار در این واحد دانشگاهی ارائه می گردد ؛ پژوهشی نو محسوب می شود.

  1-8- پیشینه تحقیق

  قربانعلی قربان زاده سوار، خلیل قلخانباز، مهدی رحمتی در مقاله ای تحت عنوان « جنگ نرم و امنیت اجتماعی» در سال 1391 با اشاره به اینکه امنیت اجتماعی یک مقوله بنیادین در حیات جامعه است که عوامل متعدد در تقویت با تضعیف آن نقش دارند و از جمله این عوامل جنگ نرم است. امنیت اجتماعی با ارزش های جمعی انسان در زندگی اجتماعی ارتباط نزدیک دارد و جنگ نرم درصدد است تا افراد واقشار جامعه هدف را با خود همسو کند. ارزش های جمعیف حلقه پیوند امنیت اجتماعی و جنگ نرم محسوب می گردد زیرا ارزش های جمعی از یک سو عامل همبستگی و وفاق جامعه می باشد واز سوی دیگر چون ارزش های جمعی باعث هنجارمندی روابط افراد در عرصه های گوناگون حیات عمومی انسان می شود، عامل تقویت امنیت اجتماعی است. به طور کلی، استقرار ارزش های جمعی باعث افزایش استحکام هنجارها و کاهش هنجارشکنی در جامعه و نظام شده و ثبات، تعادل و امنیت اجتاعی از این طریق تقویت می گردد و جنگ نرم با تضعیف مجموعه ارزشی و هنجاری جامعه باعث اختلال در سیستم امنیت جامعه می شود.

  - غلامرضا سلکی در مقاله ای تحت عنوان  کالبدشکافی جنگ براساس «مدل کارکردی قدرت نرم» در سال 1391 با بیان اینکه از جمله حوزه های مورد مناقشه نرم بین جمهوری اسلامی و نظام سلطه، پدیده ای نوین و پیچیده به نام «جنگ نرم» و مفاهیم مرتبط با آن است. برخلاف میل کسانی که می پندارند جنگ نرم موضوعیت عینی ندارد، باور ما این است که انقلاب اسلامی با جنگ نرم همه جانبه و بس عمیق و فراگیری روبه روست که باید از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. واقعیت این است که نظام سلطه همه یافته ها و بافته های خود را که طی قرن ها فراهم آورده است در برابر پدیده  مقدس جمهوری اسلامی در معرض خطر می بیند و خود به وضوح می داند که تمام سحر و جادوه های انباشته و آشکار شده اش دیگر کارساز نخواهد، ولی با وجود این از تلاش دست نخواهد کشید و به صورتی مداوم و پیوسته در جنگ تمام عیار خود، چهره و شیوه های متفاوتی از خود بروز می دهد تا شاید بتواند همچنان سیطره خود را بر جهان کنونی حفظ نماید. در مقابل، انقلاب اسلامی نیز که نمود عینی و تجربه شده آن را در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شاهد هستیم، دسته بسته نخواهد بود و با پیام خود می تواند عقل و قلب انسان ها را به اقناع و نه اغوا با خود همراه سازد و راه را برای نظم و اداره نوین جهانی همسو با آموزه های اسلامی و فطرت الهی انسان ها هموار سازد. نگارنده در این مقاله فرآیند شکل گیری جنگ نرم را با نگاهی متفاوت از قبل، ارائه و مفاهیم جدیدی نظیر «قدرت نرم مشروع و نامشروع» و «بازدارندگی نرم» را به گنجینه غنی ادبیات انقلاب اسلامی اضافه نموده است.

  - غلامحسین حیدری در مقاله ای تحت عنوان «ژئوپلتیک فرهنگی یا ژئوکالچر» در سال 1384 می نویسد که دیرزمانی تصور بر این بود که سیاست به تنهایی می تواند بسیاری از دردهای جامعه بشری را تسکین بخشیده و تشنج ها و ناآرامی های فزاینده زندگی اجتماعی را در عرصه های گوناگون به ثبات و آرامش مبدل سازد. اما اکنون آشکار گردیده که سیاست بتنهایی و بدون فرهنگ و اقتصاد قادر نیست محیطی شایسته و مطلوب، و جهانی عاری از خشونت و درگیری برای انسانها فراهم سازد. در واقع سیاست، فرهنگ و اقتصاد همگی اجزا و تار و پود نظام اجتماعی را تشکیل می دهند که پرداختن به هر یک بدون در نظر گرفتن تأثیرات متقابل دیگران نتیجه منطقی در بر نداشته و تنها به درک مجرد و غیر واقعی از جهان منجر می گردد.بی گمان همان طور که عوامل جغرافیایی در فرایندهای سیاسی نقش داشته و مفهوم قدرت را تحت تأثیر قرار می دهند، به همان ترتیب مقوله فرهنگ را نیز بعنوان یک پدیده اجتماعی متأثر ساخته و بعنوان بستر خلق پدیده های فرهنگی بشمار می روند.نویسنده با بکارگیری یک روش قیاسی ابتدا به ارائه مفهومی از این دانشواره پرداخته و سپس برای درک بهتر موضوع به تجزیه و تحلیل عناصر اصی آن پرداخته است.

  - حسین حسینی و سیامک باقری چوکامی در مقاله تحت عنوان «آینده پژوهی و پیش بینی در جنگ نرم» در سال 1391 می نویسند که پیش بینی جنگ نرم به دلیل پیچیدگی و تنوع صحنه و دخالت متغیرهای متعدد،امری دشوار می نماید،ا ما به علت ارزش راهبردی این نوع نبرد و ستیزش، نمی توان آن را نادیده گرفت. لذا مهم نزدیک کردن درک صحیح آینده جنگ نرم است که مستلزم چارچوب تحلیلی مناسب برای شناسایی نیروهای پیشران کلیدی آن و چگونگی ساماندهی و چینش آن است. دراین پژوهش به چگونگی شکل گیری و وقوع جنگ نرم پرداخته شده است.

  1-9- سازماندهی تحقیق

  پایان نامه حاضر از یک مقدمه و 5 فصل تشکیل شده است که فصل اول شامل کلیات تحقیق بوده ، فصل دوم مباحث نظری ،فصل سوم روش تحقیق و در فصل چهارم یافته های تحقیق و فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات است.

  Determining examples of the soft war in Islamic Republic of Iran’s Geo-Culture

  Abstract

  From scientific evaluation point of view, soft war is a modern concept and in terms of historical perspective, it is a very old concept. Around the world, this concept is known as soft power. The soft war in its modern sense includes features such as software-oriented, mentality making, inside evacuation, changing cultural identity, changing behavior patterns, creating doubts in the basics and intellectual infrastructure of a political system, set the stage for a crisis in values ​​and basic beliefs of society,taking advantage of the fifthspolitical crisis - identity acceptance, participation, penetration and distribution. It should be noted that soft war both in substance and in form is far more advanced, more complex and more dangerous than the hard one. The main reason for this must be sought in the new communication tools utilized in soft war and west successive planning to create frustration and self-losing in muslim nations. In addition, due to being in the first and important place which is at the center of attention of oppressed and suffering peoples of the world, including Palestine, our country is highly pressurized by western imperialism media especially Zionists who are the main operators of western media. In this thesis, therefore, we will refer extensively to this discussion. This dissertation examines the issues Geo-Culture war in Iran and came to the conclusion America and the West in many ways a culture that seeks confrontation with the Islamic Republic of Iran. The method used in this thesis, library research, documentation and analysis is hierarchical.

   

  Keywords: Soft War, Hard War, Political System, Soft Power, Geo-Culture

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

  1-1-مقدمه. 3

  1-2- بیان مسأله. 4

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

  1-4- اهداف تحقیق.. 5

  1-5- فرضیه های تحقیق.. 5

  1-6- سوال اصلی تحقیق.. 6

  1-7- نوآوری تحقیق 6

  1-8- پیشینه تحقیق.. 6

  1-9- سازماندهی تحقیق.. 7

  فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 8

  2-1- تعریف جنگ... 9

  2-1-2- انواع جنگ... 9

  2-2- جنگ سخت... 9

  2-3- جنگ نیمه سخت... 10

  2-4- جنگ نرم. 10

  2-5- پیشینه و تاریخچه جنگ نرم. 12

  2-6- دکترین جنگ نرم. 15

  2-7- پیشینه جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی.. 16

  2-8- تاکتیکهای جنگ نرم. 18

  2-9- گروه های هدف جنگ نرم. 23

  2-10-شبکه سازی، گزینه جدید آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران. 23

  2-11-عوامل زمینه ساز جنگ نرم 26

  2-12-پیشینه قدرت نرم. 28

  2-12-1- تقسیم بندی قدرت نرم. 29

  2-12-2-تغییر راهبردی مفاهیم در غرب... 31

  2-13- ژئوکالچر. 33

  2-14-نظریه ها ورویکردها 36

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق.. 40

  3-1- روش پژوهش....................................................................................................................................40

  3-2-روش گردآوری اطلاعات... 41

  3-3- عوامل طبیعی.. 41

  3-4- عوامل انسانی.. 45

  3-5- عوامل سیاسی.. 47

  فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 49

  4-1- جمهوری اسلامی ایران در شرایط جدید ژئوپلیتیکی.. 50

  4-2- محورهای اساسی در استراتژی ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران. 53

  4-3-الزامات ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. 56

  4-4- ماهیت جنگ نرم. 58

  4-5- تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران. 60

  4-6- تبیین و تشریح جنگ نرم در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. 65

  4-7- جنگ نرم و تهاجم به حوزه فرهنگ... 69

  4-8- سطوح اهداف دشمن در جنگ نرم. 70

  4-9-راهکارهای آمریکا در جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران. 71

  4-10- دلایل به کارگیری قدرت نرم علیه جمهوری اسلامی ایران. 73

  4-11-ناتوی فرهنگی؛ چهره‌ای دیگر از جنگ نرم. 75

  4-12-جنگ رسانه‌ای امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران. 77

  4-13-شبکه‌سازی تحت پوشش اقدامات مدنی علیه جمهوری اسلامی ایران. 79

  4-14-نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران. 81

  4-15-شاخصه های ناتوی فرهنگی از نظرگاه رهبری انقلاب... 81

  4-16-راههای تحقق بخشی جنگ نرم. 82

  4-17-مقابله با جنگ نرم. 83

  4-18-آسیب های مقابله با جنگ نرم. 84

  4-19-ابعاد قدرت نرم در فرآیند انقلاب اسلامی ایران. 84

  4-20-موانع وراهکارهای ارتقای جایگاه و نقش قدرت نرم در روند تکاملی انقلاب اسلامی.. 90

  4-21- عمده ترین مصادیق جنگ نرم. 93

  4-22- نقش زنان در جنگ نرم. 96

  4-23- کاربرد ماهواره به عنوان یکی از ابزارهای اصلی جنگ نرم. 98

  4-24- تأثیرات اینترنت در جنگ نرم غرب علیه ایران. 101

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 105

  5-1-نتیجه گیری.. 106

  5-2-پیشنهادات... 107

  منابع و مآخذ. 110

  منبع:

  منابع و مآخذ

  الف) کتابها

  1-آذر، عادل(1383). آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، تهران، چاپ سوم .

  2-احمدی، حمید (1378). قومیت و قومیت گرایی در ایران؛ از افسانه تا واقعیت، تهران: نشر نی.

  3- احمدی، حمید (1386). ایران: هویت، ملیت، قومیت، تهران،موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

  4-ازغندی، علیرضا و روشندل، جلیل (1388)، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، انتشارات سمت، تهران، چاپ دهم.

  5- تی .جی. لنون. الکساندر(1388)،کاربرد قدرت نرم، مترجم سید محسن روحانی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران.

  6-جانستون، رونالد، جان (1379)؛ مسئله جا و مکان جغرافیایی، ترجمه جلال تبریزی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

  7-جنیدی، رضا (1389)، تکنیک های عملیات روانی و شیوه های مقابله. مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر.

  8-حاجی یوسفی، امیر محمد (1384)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، نشر وزارت امور خارجه، تهران.

  9-حافظ­نیا، م، ر(1382). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران، چاپ هشتم.

  10-خاکی، غ، ر(1378). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، کانون فرهنگی انتشارات داریت، تهران، چاپ دوم.

   11-شریفی، احمد حسین (1389)؛ جنگ نرم،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، چاپ اول

  12- رنجبران، داوود (1388)، جنگ نرم، انتشارات ساحل اندیشه، تهران.

  13-رمضانی، روح الله (1380)، چاره جویی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، ترجمه علیرضا طیب، نشر نی.

  14-مجتهد زاده، پیروز (1381)، ایده های ایرانی و دگرگونی های ژئوپلیتیک ، نشر نی.

  15-مصفا ، نسرین (1385)، طرح جامع پژوهشی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، نشر وزارت امور خارجه.

  16 مرسلی، فاطمه (بی تا)، نبرد سایه ها، گروه اندیشه رحال، تهران.

  17- مردادی، حجت الله، (1388)، مجموعه مقالات قدرت و جنگ نرم، از نظر تا به عمل، نشر ساقی، تهران.

  18-مهدی آقاپور، سمیه (1390)، درآمدی بر جامعه شناسی دفاع مقدس و نیروهای ایثارگر، عماد، تهران، چاپ دوم.

  19-مویر، ریچارد (1379)؛ درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، ترجمه دره میر حیدر، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران.

  20-نای، جوزوف، (1387) رهبری و قدرت هوشمند، ترجمه محمدرضا گلشن پژوه و الهام شوشتری زاده، تهران، موسسه فرهنگی و تحقیقات بین الملی ابرار معاصر.

  21-عزتی، عزت الله (1380)، ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم، انتشارات سمت،تهران.

  22-قاسمی ، فرهاد (1384)، اصول و روابط بین الملل، نشر میزان، تهران.

  23-کالینز، جان. ام (1370). استراتژی بزرگ: اصول و رویه ها . ترجمه: کوش بایندر. تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.

  24-کمپ، جفری (1383) جغرافیای استراتژیک خاورمیانه ، ترجمه متین، انتشارات مرکز مطالعات راهبردی

  25- واعظی، حسن (1386)، استعمار فرانو، جهانی سازی و انقلاب اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،قم.

  26-والرشتاین، ایمانوئل (1377)، سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی، ترجمه پیروز ایزدی، نشر نی.

  27-سیف زاده ، حسین (1382)، مبانی و مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی، نشر وزارت امور خارجه، تهران.

  ب)مقالات

  28-احمد زاده کرمانی، رو ح الله (1388)، درآمدی بر ماهیت شناسی جنگ نرم پس از انقلاب اسلامی، فصلنامه مطالعات بسیج، سال 12، شماره 43 (تابستان).

  29- افتخاری، اصغر (1387). بازخوانی امنیتی سرمایه اجتماعی، مقالات برگزیزده همایش بسیج و قدرت نرم 2، سرمایه اجتماعی و بسیج، نشر پژوهشکده مطالعات تحقیقات بسیج- دانشگاه امام صادق (ع).

  30- انصاری، محمد مهدی، جنگ نرم آمریکا علیه ایران، چیستی و چرایی، سایت بانک اطلاعات نشریات ایران، 31/2/86 .

  31- برقبانی، حمید، (1388)، 2350 شبهه اعتقادی و سیاسی در 8 سال مطبوعات اصلاحات، یالثارات، 16/2/1388.

  32-برنز، نیکلاس (1385)، دفتر جاسوسی آمریکا در باکو علیه ایران، سایت آفتاب به نقل از روزنامه، نیویورک تایمز، 29 آبان.

  33- بهشتی پور، حسن (1386) از صلح سرد تا جنگ نرم، وبلاگ روش تحلیل سیاسی، 16/4/1386.

  34- تبیان (1388)، انهدام شبکه جنگ سایبری آمریکا، سایت تبیان،2/23.

  35-سجاد پور، کاظم (1383)، کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران، تهران

  36-جهانگیر، عیسی(1383)؛ آسیب‌های فرهنگی و پژوهشی اینترنت، ماهنامه ره‌آورد نور، ش8.

  حجاریان ،سعید (1380) مجله آفتاب. زمستان.

  37-حیدری، غلامحسن (1384)، محلی شدن، ملی شدن، جهانی شدن در قرن بیست و یکم، گزارش گفت و گو، شماره 28.

  38-خبرگزاری فارس (1388)، افشای پروژه براندازی هلندی از سوی مراکز جرم سازمان یافته ، شماره 8801200810 .

  39-خبرگزاری فارس (1389).گزارش اوباما به کنگره در مورد پرو‍ژه های جنگ نرم آمریکا علیه ایران، شماره 8901270870.

  40-خطیبی، مریم (1389)جنگ نرم تغییر تصاویر ذهنی ملت هاست، مصاحبه با عبدالرضا داوری در هفته نامه پنجره،سال اول، شماره 21.

  41-داداشی، محمد علی (1386)، براندازی نرم؛ راهبردها و راهکارهای مقابله ، پگاه شماره 224، ماه بهمن.

  42-رفعت‌جاه، مریم و دیگران(1387)؛ مجله جهانی رسانه، ش5.

  43 - زمانی ، سید قاسم (1381) جایگاه اصل آزادی پخش مستقیم برنامه ای ماهواره ای در حقوق بین المللی عرفی ، پخش مستقیم ماهواره ای در قرن بیست و یکم ، به کوشش گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، تهران، نشر سروش .

  44-ضیایی پرور ، حمید (1387) جنگ نرم 2 ( ویژه جنگ رسانه ای ) ، تهران ، نشر موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر .

  45- عبدالله خانی، علی(1386)؛ جنگ نرم 2، نبرد در عصر اطلاعات؛ تهران: مؤسسه مطالعاتی و تحقیقاتی بین‌المللی ابرار معاصر.

  46-عبدی، حسین (1388)، جنگ نرم، دفتر نشر معارف، تهران.

  47-کاتم، ریچارد،(1371)، ناسیونالیسم در ایران ، ترجمه احمد نوین، تهران: کویر.

  48-کریمی پور، ید الله (1380)، ایران و همسایگان، نشر جهاد دانشگاهی.

  49-گذر از فتنه88 (1388)؛ معاونت سیاسی سپاه؛ انتشارات حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه.

  50- ماه پیشانیان، مهسا، (1386)، راهکارهای آمریکا برای جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه تخصصی عملیات روانی، س 5، ش18.

  51-منتظر قائم، مهدی(1380)؛ میزگرد جهانی شدن؛ فصلنامه مطالعات ملی، سال سوم، ش10

  52-مورگنتا، هانس (1374)، سیاست میان ملت ها، ترجمه مشیرزاده ، نشر دفتر مطالعات سیاسی.

  53-ناجی، مرتضی،(1381) چشم اندازی به ابعاد فرهنگی و اجتماعی حاصل از ارسال و دریافت مستقیم برنامه های ماهواره ای، پخش مستقیم ماهواره ای در قرن بیست و یکم ، به کوشش گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی  ، تهران، نشر سروش .

  54-نظافتی، ایرج، (1388)، کرسی آزاداندیشی در جبهه نرم، روزنامه کیهان، 15/6/1388.

  55-وزیری، علیرضا (1390)،بررسی جنگ نرم استکبار جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران، مجله فقه و اصول. شماره 145.

  56-هانتینگتون، ساموئل (1372)؛ رویارویی تمدن ها، ترجمه مجتبی امیری، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 70-69.


موضوع پایان نامه تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران , نمونه پایان نامه تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران , جستجوی پایان نامه تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران , فایل Word پایان نامه تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران , دانلود پایان نامه تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران , فایل PDF پایان نامه تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران , تحقیق در مورد پایان نامه تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران , مقاله در مورد پایان نامه تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران , پروژه در مورد پایان نامه تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران , پروپوزال در مورد پایان نامه تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران , تز دکترا در مورد پایان نامه تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران , پروژه درباره پایان نامه تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران , رساله دکترا در مورد پایان نامه تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی چکیده بررسی شیوه پرداخت رسانه های رقیب به اخبار روز -در روز 18 تیر که تاریخ سیاسی رخدادهای اپوزیسیون در ایران رقم خورد و روز 9 مهر که زمان برگزاری کنفرانس فلسطین با حضور کشورهای اسلامی به عنوان آرمان انقلاب اسلامی و جهان اسلام بود- موضوع این پژوهش است. هدف این کار بررسی «تفاوت» در «بازنمایی» رویدادها با روش تحلیل ...

چکیده ندارد 1مقدمه «سیاست خارجی هر کشوری ادامه سیاست داخلی آن کشور است»، این عبارت یکی از جمله‌های معروف و کلاسیک در عرصه علم سیاست به شمار می‌رود که شاید بتوان مصداق واقعی آن را در عرصه تحولات داخلی و خارجی کشوری مانند ترکیه به خوبی مشاهده نمود. در واقع سیر تحولات تاریخی جامعه ترکیه نشان می‌دهد که در طی چند دهۀ پر فراز و نشیب، از بطن کشمکش میان اسلام‌گرایان و سکولارها، شاگردان ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد(M.A) رشته جغرافیای سیاسی ایثار و شهادت ، مفاهیمی ارزشمند در همه ی جوامع بشری هستند . همه ی ملّت ها به فداکاران ، جانبازان و سلحشوران خود به دیده احترام می نگرند ؛ لیکن شیوه های این تقدسگرایی و احترام متفاوت است . درآموزه های اسلامی ، جوهره فرهنگ ایثار و شهادت از خودگذشتگی ، اخلاص و آزادمنشی هوشمندانه و هدفمند است.ترویج و اشاعه ی فرهنگ ایثارو شهادت ، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A" گرایش :علوم ارتباطات اجتماعی چکیده: دیپلماسی عمومی به دلیل افزایش نقش بازیگران متعدد در تعاملات بین المللی نسبت به دیپلماسی کلاسیک و سنتی جایگاه ویژه ای در نظام بین الملل یافته است . توسعه فنآوری نوین اطلاعات ابزار دیپلماسی کلاسیک را که بر مبنای قدرت سخت بود تغییر داده و گستره جدیدی بنام سیاست هوشمند که از عناصر فرهنگی ،رسانه ای ، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته:جغرافیای سیاسی چکیده توسعه ارتباطات درقالب ارتباطات فضای مجازی،امکان تبادل اطلاعات،دستیابی و دسترسی افرادونهادها به یکدیگرازطریق اینترنت به صورت همزمان،پارادایم جدیدی را برزندگی بشرحاکم کرده که به عنوان مزیتی برای بشرامروزه به شمارمیرود. واین درحالی است که فضای مجازی به دلیل ماهیت فراکشوری ونیزقابلیت برقراری ارتباط وجا به جایی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A.) رشته :جغرافیای سیاسی چکیده روابط ایران و ترکیه در طول تاریخ همواره فراز و فرودهای بسیاری را طی نموده و این روابط مختص دهه های اخیر نبوده، دو کشور بخاطر همسایگی با یکدیگر از زمان امپراطوری عثمانی روابطشان به شکل معمول ادامه داشته است. همان طور که از عنوان پایان نامه پیداست نوشتار حاضر به دنبال آن است تا عواملی که باعث واگرایی بین ...

پایان‌نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات چکیده: شیوه‌های تبلیغی زیادی از انبیا و پیامبران ذکرشده، آنان بر دعوت مشترک به توحید، معاد، اصول اخلاقی و ... تکیه داشته‌اند. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام نیز، تبلیغ به‌ویژه در شکل «منبر» یکی از ابزارهای اصلی انتقال معارف اسلامی بود و در طول تاریخ تا امروز، دستخوش تحولات فراوان بوده است؛ امّا اساس و بنای آن، اصالت خود را ...

چکیده خلیج فارس یکی از نقاط استراتژیک و حیاتی از نقطه نظر سیاست بین الملل می باشد. علاوه بر اهمیت کشتی رانی، کشف و استخراج منابع عظیم نفت، گاز و وابستگی شدید کشورها به این مواد به عنوان مواد حیاتی برای صنعت، اهمیت ژئوپلیتیک این منطقه را بیشتر نموده است. به گونه ای که در هیچ برهه ای از مطامع قدرتهای بزرگ خالی نبوده است. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و قطع شدن منافع ایالات متحده ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc رشته جغرافیای سیاسی چکیده : فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منجر به شکل گیری پنج جمهوری تازه تاسیس در منطقه آسیای مرکزی شد؛ منطقه ای که به دلیل شرایط ویژه ژئوپلیتیک خود شاهد حضور کشورهای متعدد در خود بوده است. از یک سو شرایط خاص جغرافیایی منطقه و از سویی دیگر اهمیّت ژئواکونومی، آسیای مرکزی نه تنها باعث توجه روسیه برآمده از قدرت مضمحل شده شرق ...

گروه تحصیلات تکمیلی جغرافیا جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد « M . A » چکیده نقش بسزای تمبر، در حمل و نقل مرسولات پستی، چه در داخل کشورها و چه برای ارسال آنها به کشورهای جهان، برکسی پوشیده نیست؛ که با توجّه به قرارگرفتن آن در جغرافیای سیاسی کشورها، اهمیّت بیشتری پیدا می کند. وکشورها، می توانند با استفاده از آن، علاوه بر ارسال مرسولات پستی و دیگر خدمات پستی، فرهنگ و تمدّن و جاذبه های ...

ثبت سفارش