پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها

word 445 KB 30348 133
1393 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قدیم:۱۷,۳۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                         

  رشته: مدیریت بازرگانی            گرایش: داخلی

  چکیده

  سیستم ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف سازمانی یکی از ارکان اصلی فرآیند  برنامه ریزی به منظور بهبود فعالیت ها می باشد. طراحی و مدیریت نظام سنجش و ارزیابی یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها می باشد. از این رو در این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد از روش تحلیل پوششی داده ها که  به عنوان ابزاری در ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری استفاده می گردد و در آن از  نهاده ها (هزینه های پرسنلی، هزینه های اداری، تعداد پرسنل و میانگین سابقه کار پرسنل) و ستاده های (میزان تسهیلات، میزان سپرده ها و ارائه خدمات )سازمان به منظور ارزیابی عملکرد سازمان استفاده می شود، بهره جسته ایم. بدین منظور 94 شعبه بانک کشاورزی استان مازندران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. کارایی فنی شعبه های منتخب بانک کشاورزی استان مازندران برآورد شد و سپس بر اساس نتایج حاصل بانک ها رتبه بندی شدند. دوره تحلیل سال 1391 را شامل می شود. نتایج نشان داد که شعب نشتارود، امیر کلا بابل و گلوگاه، آمل، ساری-ارزی، نکاء، جویبار، کلاردشت، نوشهر، بلوار خزر ساری، منابع طبیعی، دارای کارایی 1 هستند. سپس برای شعبه های ناکارا، شعبه هایی به عنوان مرجع در نظر گرفته شد. میانگین کارایی فنی بانک های کشاورزی استان مازندران 0.738، میانگین کارایی مدیریتی 0.826 و میانگین کارایی ناشی از مقیاس 0.888 برآورد شده است.

  کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارایی، تحلیل پوششی داده ها، نهاده، ستانده

  مقدمه

   تلاش های اقتصادی انسان در طول تاریخ همواره در راستای کسب حداکثر بازده از منابع و نهاده های موجود بوده است و تمامی این تلاش ها از ابتدایی ترین ابزار کار تا پیشرفته ترین فن آوری های عصر حاضر، تمایل و علاقه بشر را به افزایش کارایی و بهره وری نشان می دهد.

      در دهه های اخیر، رشد روز افزون جمعیت از یک سوی و کمیابی منابع اولیه و نیز هزینه های بالای فن آوری های نوین از سوی دیگر، باعث شده است تا راهکارهای استفاده بهتر از منابع موجود، مورد توجه واحدهای اقتصادی قرار گیرد.

     بر این اساس، شناخت مفهوم کارایی و اندازه گیری میزان آن در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی امری ضروری به نظر می رسد. مسلما بدون در دست داشتن الگویی برای ارزیابی فعالیت های صورت گرفته، بسیاری از منابع موجود هدر رفته و رسیدن به اهداف و برنامه های سازمانی نیز با مشکل جدی مواجه خواهد شد. از این رو، دستیابی به مدیریت کارآمد نهاده های تولید در راستای تامین نیازهای رو به تزاید و بهره مندی از نگرش سیستمی و نیز در اختیار داشتن ابزارها و امکانات مناسب برای سنجش عملکرد واحدهای مختلف، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

      در میان صنایع مختلف، صنعت بانک داری به ویژه در دوران اخیر از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ چراکه انجام هر فعالیت اقتصادی مستلزم وجود نهاده هایی است و بدون شک یکی از مهمترین آنها، نهاده سرمایه است که تامین آن برای ایجاد و بقای فعالیت های اقتصادی نیازمند وجود شبکه بانکی کارآمد است.

      افزایش رقابت در صنعت بانکداری و حضور بخش خصوصی در این عرصه، مدیران بانک ها را به انتخاب مقیاس مناسبی برای انجام خدمات بانکی واداشته است؛ به طوریکه آنها همواره به ارزیابی عملکرد بانک ها و شعب بانکی در طول زمان دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. در روش های سنتی ارزیای عملکرد نظام بانکی، معمولا از شاخص های مالی استفاده می شود. این شیوه ارزیابی عملکرد که هم اکنون نیز در سطح بانک ها رایج است، دارای نقاط ضعفی است.

      اما روش های نوین در برآورده کردن کارایی، ما را متوجه روش نو با رویکردی جامع به نام تحلیل پوششی داده ها[1] (DEA) معطوف می دارد. تحلیل پوششی داده ها تکنیکی است که از کلیه مشاهدات گردآوری شده برای اندازه گیری کارایی استفاده می کند، در واقع این روش با استفاده همزمان از چندین ورودی و چندین خروجی بر خلاف روش های سنتی، هر کدام از مشاهدات را در مقایسه مرز کارا بهینه می‎کند(مهرگان، 1383). که در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است.

      در این فصل پس از ارائه مقدمه، اهمیت و ضرورت تحقیق و همچنین به بیان مساله تحقیق پرداخته می‎شود. همچنین اهداف تحقیق شامل اهداف اهداف اصلی و اهداف فرعی، سوالات(فرضیات) اصلی و فرعی، قلمرو تحقیق شامل قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی و در نهایت واژه های کلیدی تحقیق و محدودیت های تحقیق ارائه شده است.

   

  1-2 بیان مساله

  با علم به اینکه در عصر اطلاعات و رقابت بین سازمان ها قرار داریم و هر سازمانی برای پیشی گرفتن از رقبای خود و حفظ و کسب مزیت رقابتی درصدد ایجاد روشی جدید برای تحول سازمان خود می باشد و همچنین نقش پر اهمیتی که کارایی در پیشرفت جوامع دارد؛ بررسی همه ابعاد آن به ویژه بصورت تحلیل ریاضی به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد امری اجتناب ناپذیر می باشد.

      از آنجا که قلب و شریان اصلی اقتصاد کشور با بانک ها گره خورده بدیهی است رشد و ارتقاء و پیشرفت صحیح بانک ها موجب افزایش کارایی آنها گردیده که این امر موجب شکوفایی اقتصاد و کمک به فرار از بحران های مالی می گردد  علاوه بر این افزایش کارایی بانک ها می تو اند گامی بلند در بهتر اجرا شدن طرح هدفمند نمودن یارانه ها باشد.

      به منظور ارزیابی عملکرد از روش تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاری در ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری استفاده می گردد که در این تکنیک از یک سری نهاده ها و ستانده های سازمان به منظور ارزیابی عملکرد سازمان استفاده می شود. اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک سازمان همواره مورد توجه قرار داشته است که در پژوهش حاضر با توجه به تاکید پژوهشگران بر تحلیل پوششی داده ها به انتخاب نهاده ها و ستانده ها توجه ویژه ای خواهد شد.

       استقلال بیشتر سازمان های دولتی که ناشی از فرآیند / سیاست های عدم تمرکز دولت می باشد، در بسیاری از کشورها در حال بسط و گسترش می باشد. این تغییرات استفاده از تکنیک های نوین مدیریت را به منظور افزایش عملکرد سازمان های دولتی و همچنین فراهم دیدن ابزارهایی برای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری در بخش دولتی را ایجاب نموده است.

      با وجود این، برای ارزیابی عملکرد فعالیت های بخش دولتی، نامناسب و غیر استفاده بودن شاخص های اثربخشی و کارایی، عاملی بسیار محدود کننده می باشد. دلیل این امر نیز ناشی از کاربرد مفهوم سود و سودآوری در سازمان های دولتی می باشد که به آسانی نمی توان برای تجزیه و تحلیل موضوعات بخش دولتی مورد استفاده قرار گیرد(هدایت طباطبائی، 1378،  15).

      همان گونه که بوسفون و همکار[2] (1991) بیان داشتند، سودآوری نمی تواند تنها معیار عملکرد برای سودآوری سازمان های دولتی باشد. آن ها معتقدند که عوامل خارج از کنترل سازمان های دولتی، بر فعالیت‎های آن ها تاثیر گذار می باشد. بنابراین، زمانی که بحث از ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی و یا خصوصی می شود، بایستی به اهداف چندگانه توجه داشت و خروجی ها / ستاده های این سازمان ها را نمی توان همیشه برحسب واحد های کمی بیان نمود و برای ارزیابی عملکرد آن ها بایستی ترکیبی از شاخص های عملکرد را تحلیل نمود.

      همانگونه که می دانیم، سیستم ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف سازمانی یکی از ارکان اصلی فرآیند          برنامه ریزی به منظور بهبود فعالیت ها می باشد. طراحی و مدیریت نظام سنجش و ارزیابی یکی از           دغدغه های اصلی برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها می باشد. برای سازمان ها ضروری است که به طور مدام و پیوسته عملکرد بخش های مختلف شرکت را مورد پایش و کنترل قرار دهند تا دریابند که کدام فعالیت به طور صحیح انجام می شود؟ کدام فعالیت نیاز مند بهبود است؟ و کدامیک کلا² به طور نادرست انجام می گیرد؟

      در اقتصاد مبتنی در بازار، نظام بانکی مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارد و یکی از مهمترین اجزای اقتصادی کشور است .بانک ها می توانند با فراهم آوردن سرمایه مالی برای بخش های اقتصادی، شرایط مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم آورند و باعث افزایش اشتغال و تولید ملی شوند. بانک ها حتی با تأمین اعتبار برای متخصصان می توانند باعث ایجاد فرصت های شغلی جدید و توزیع بهتر درآمد در سطوح جامعه شوند .افزون بر این، بانک ها با نگهداری پول نقد و تسهیل در نقل و انتقال آن حافظ اموال شخصی، دولتی و مبادلات داخلی و خارجی هستند .بانک ها همچنین به عنوان عامل اجرای سیاست های پولی نقش مهمی در ثبات اقتصادی دارند. تهدیدات و فشارهای ناشی از جهانی شدن و رشد روز افزون موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی در سال های اخیر بانک ها را بر آن داشته برای بقاء و رقابت در بازار باایجاد مراکز تحقیقات و انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه وضعیت خود در مقایسه با سایر بانک ها نسبت به بهبود عملکرد خود در بازار داخلی و خارجی اقدام نمایند. در این راستا راه حل منطقی و بسیار کارساز می تواند وضعیت بانک ها را از نظر عملکرد کلی مشخص نماید، انجام فرایند های مرتبط با ارزیابی عملکرد و محک زدن وضعیت خود در بازار، تا به این طریق آنها بتوانند ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت خود وضعیت موجود خود را بهبود دهند تا آنجا که محققین اطلاع حاصل نموده اند ارزیابی عملکرد و متعاقب آن رتبه بندی شعب به صورت روش های سنتی با استفاده از نسبت های مالی و شاخص های مالی رایج صورت می پذیرد که این امر مسئله ارزیابی عملکرد را به چالش واداشته است لذا استفاده از سیستم ارزیابی عملکرد که تنها بر شاخص های مالی متکی هستند می توانند باعث مشکلاتی برای سازمان شود که برخی از این مشکلات را می توان به شرح زیرنام برد(اسمعیلی کاکرودی، 1387):

  از آنجا که شاخص های مالی بر استراتژی های سازمان ارتباط پیدا نمی کنند، ممکن است با اهداف استراتژیک سازمان تضاد داشته باشد.

  معیارهای سنتی، نظیر میزان رشد منابع شعب و مطلوبیت ها ممکن است باعث فشار آمدن به مدیران در جهت توجه به نتایج کوتاه مدت شده و در نتیجه هیچ گونه حرکتی به سمت بهبود صورت نگیرد.

  شاخص های مالی قادر به تشخیص هزینه های کیفی به شکل دقیق و مناسب نیستند و تنها تولید بیشتر را تشویق می کنند.

  با توجه به مطالب گفته شده بر آن شدیم که در این تحقیق به ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از روش نوین تحلیل پوششی داده ها بپردازیم تا از این منظر بتوانیم منابع کارآمدی و ناکارآمدی شعب را تشخیص داده و راهکارهایی جهت بهبود عملکرد آنها ارائه دهیم.

  1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن

  بانک ها نهادهای مالی هستند که دارایی ها را از منابع گوناگون جمع آوری می کنند و آن ها را در اختیار بخش هایی قرار می دهند که به نقدینگی نیاز دارند. از این رو بانک ها شریان حیاتی هر کشور محسوب می‎شوند. به موازات ورود بانک های خصوصی به بازارهای مالی، تقاضا برای انواع خدمات بانکی نیز افزایش چشمگیر ی یافته است. بانک ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار و سودآوری و به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملکرد در جذب مشتریان هستند، در این میان ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است و به یکی از مهمترین فعالیت های مدیران بانک‎ها تبدیل شده است(موتمنی و همکاران، 1389، 142). 

  با علم بر این که در عصر اطلاعات و رقابت بین سازمان ها قرار داریم و هر سازمانی برای پیشی گرفتن از رقبای خود و حفظ و کسب مزیت رقابتی درصدد ایجاد روشی جدید برای تحول سازمان خود می باشد و همچنین نقش پراهمیتی که کارایی در پیشرفت جوامع دارد، بررسی همه ابعاد آن به ویژه به صورت تحلیل ریاضی به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد امری اجتناب ناپذیر می باشد.

  ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از ضروری ترین زیر مجموعه های وظیفه کنترل- یکی از چهار عنصر دانش سازمان و مدیریت- در سازمان ها است که به اندازه گیری و سنجش وضع موجود می پردازد تا بتوان از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری در مورد ادامه، تعدیل و یا جلوگیری از کاری که در حال انجام است استفاده نمود. رشد فزاینده تکنولوژی، موج گسترده اطلاع رسانی و توسعه خدمات ویژه و متنوع، بیش از پیش لزوم برنامه ریزی اصولی و سیاستگزاری همه جانبه را جهت ادامه حیات برای سازمان ها آشکار کرده است. ضمانت اجرایی این سیاست ها، هرچند که هوشمندانه تدوین شوند، کنترل دقیق و مداوم واحدها و ارزیابی و بهبود مستمر روش هاست. سیستم های ارزیابی عملکرد سازمان ها، یک مکانیزم مهم کنترل در راستای خط مشی ها و سیاست های کلی سازمان بوده و اطلاعات مهم و حیاتی را در خصوص میزان تناسب و سازکاری عملکرد واحدها با برنامه ها، در اختیار مدیران قرار می دهند. البته وقوع این امر در گرو آن است که نظام ارزیابی عملکرد از جامعیت کافی برخوردار باشد تا نتایج آن قابل استفاده بوده و تمام جوانب فعالیت ها را مد نظر قرار دهد (اداره تحقیقات و برنامه ریزی، 1384، 7).

   

  1-4 چهارچوب نظری پژوهش

  هر پژوهش به یک چهارچوب نظری نیاز دارد، چارچوب نظری، الگویی است که فرد پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده­اند نظریه پردازی می­کند (خاکی، 1390: 163). چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می­کند، نظریه­هایی که مبانی این روابط هستند را می­پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. همان گونه که بررسی پیشینه، مبانی چهارچوب نظری را تشکیل می دهد، یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران، ۱۳۸۶: ۹۵-۹۴). این پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، با درنظر گرفتن چهار ورودی (هزینه پرسنلی، هزینه اداری، تعداد پرسنل و سابقه کار پرسنل) و سه خروجی (میزان تسهیلات اعطایی، میزان سپرده ها، خدمات) کارایی شعب بانک کشاورزی استان مازندران را مورد بررسی قرار داده است.

   

   

   

  واحدهای سازمانی مورد ارزیابی

  شعب بانک کشاورزی استان مازندران (94 شعبه)

   

   

   

   

   

   

   

   

  نمودار شماره(1-1): مدل مفهومی

   

  1-5 اهداف تحقیق

  در تحقیق حاضر به ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی مازندران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‎ها پرداخته خواهد شد. بر این اساس اهداف اصلی و فرعی تحقیق مطابق آنچه که از مدل تحلیل پوششی داده‎ها و نیز الگوی مفهومی تحقیق قابل استخراج است بدین شرح خواهند بود:

  هدف اصلی:

  ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

  اهداف فرعی

  فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به منظور بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.

  تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به منظور شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.

  یافتن راهکاری موثر به منظور ارزیابی عملکرد شعب بانک.

  تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

  تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

   

  1-6 سوالات (فرضیه های) تحقیق

  سوال اصلی:

  عملکرد شعب بانک کشاورزی مازندران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟

  سوالات فرعی:

   

  کارایی نسبی هرکدام از شعب بانک کشاورزی مازندران چیست؟

  شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناکارا کدامند؟

  کارایی مقیاسی هر کدام از شعب به چه اندازه است؟

  منابع ناکارآمدی هر کدام از واحدها کدامند؟

   

  1-7  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

  ارزیابی عملکرد

  تعریف مفهومی: ارزیابی عملکرد برآوردی انتقادی و کاوشگرانه از فعالیت های مختلف یک سازمان می‎باشد همانطوری که برای حفظ سلامتی، مقامات و مسؤلین پزشکی و بهداشتی به همه توصیه می کنند که یک سری معاینات دوره ای از بدن انجام دهند. همین طور هر سازمانی برای بدست آوردن نتایج کاری، باید ارزیابی دوره ای از عملکرد خود و واحدهای تابعه داشته باشد ( شرمن[3]، 1985).

  تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر جهت بررسی کارایی از نهاده: (هزینه های پرسنلی، هزینه اداری شعبه، تعداد پرسنل و میانگین سابقه) و خروجی (میزان تسهیلات، میزان سپرده و ارائه خدمات) استفاده شده است.

   

  1-8 ابزار گردآوری اطلاعات

      برای دستیابی به اطلاعات بخش نظری از روش های مختلفی مثل مطالعات کتابخانه ای، مراجعه به اسناد و منابع علمی و جستجو در سایت ها و پایگاه های اطلاعاتی مختلف استفاده شده است.

      برای جمع آوری متغیرهای مستقل یا همان شاخص های ورودی و خروجی به اسناد و مدارک موجود در سرپرستی بانک متبوع مراجعه شده است. در مرحله بعد، به منظور اطمینان از تعیین مناسب شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک، از توصیه ها و نظرات بعضی از اساتیدی که دارای دانش، سابقه و تجربه در رابطه با مدل های کمی اندازه گیری عملکرد بودند استفاده نموده و صحت انتخاب شاخص ها را مشخص کردیم.

   

  1-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

      تحلیل پوشش داده ها یک تکنیک برنامه ریزی خطی است که برای ارزیابی و کارایی واحدهای همگون و متجانس مورد استفاده قرار می گیرد. در دهه اخیر این روش سودمندی قابل توجهی به عنوان ابزار مدیریتی در اندازه گیری کارایی به دست آورده و به طور گسترده از آن استفاده شده است. از این ابزار در بخش هایی از قبیل بانک ها، بیمارستان ها، دانشگاه ها و غیره بسیار استفاده می شود.

  در عین حال که جامعه آماری تمامی شعب بانک کشاورزی مربوط به استان مازندران می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از تکنیک مدل سازی ریاضی (تحلیل پوششی داده ها ) می باشد.

  متغیر های تحقیق شامل شاخص های ورودی و خروجی که از نوع متغیرهای مستقل هستند و اندازه کارایی که از نوع متغیر وابسته می باشد.

   

  1-10 قلمرو تحقیق

  قلمرو موضوعی

  این تحقیق به ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی می پردازد.

  قلمرو مکانی

  مکان تحقیق شامل تمامی شعب بانک کشاورزی استان مازندران(94 شعبه) که در سال 1392 مشغول به فعالیت بوده اند و اطلاعات لازم در ارتباط با آنها در سرپرستی بانک موجود می باشد.

  قلمرو  زمانی

  با توجه به مقطعی بودن این تحقیق و هدف آن که ارزیابی عملکرد شعب بانک مازندران می باشد؛ اطلاعات مورد نیاز از عملکرد سال مالی 1391 انتخاب گردیده است

   

  [1] Data Envelopment Analysis

  [2] Boussofiane and Dyson

  [3] Sherman

  Abstract

  The performance evaluation system in different organizational units is one of the main elements of the planning process to improve the activities. The design and the management of the measurement and evaluation systemis the main concerning of strategic planning for companies. Hence, in this study, thedata envelopment analysis (DEA) methodis used to evaluate the performance which is applied as a tool in evaluating the performance of decision making units,where inputs (personnel costs, administrative costs, number of personnel and of average of service record of personnel) and outcomes (rate of the loan, the amount of deposits and provision of services) of the organization are used to evaluate the performance of the organization. However, The 94 branches of the Agricultural Bank of the Mazandaranprovince have been analyzed.Technical performance of selected branch of the Agricultural Bank of the province was estimated and then rankings based on the results of the banks.The analysis covers the period 1391.The results show that branches of the Nashtarood, BabolAmir Kola, Galugah, Amol ,Sari, Arzi, Neka , Jouybar, Kelardasht, noshahr, Sari Khazar Boulevard, natural resources have efficiency equal to 1.For the inefficient branches, there are some branchesconsidered as reference. The average for the technical efficiency of agricultural banks in the Mazandaranprovinceis estimated to 0.738, the average for the managerial efficiency is 0.826 and average efficiency of the scale is 0.888.

   

  Keywords: performance evaluation, performance, data envelopment analysis(DEA) , inputs , outputs

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 3

  1-2 بیان مساله. 4

  1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن. 7

  1-4 چهارچوب نظری پژوهش... 8

  1-5 اهداف تحقیق.. 9

  1-6 سوالات (فرضیه های) تحقیق.. 9

  1-7  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 10

  1-8 ابزار گردآوری اطلاعات... 10

  1-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 10

  1-10 قلمرو تحقیق.. 11

  فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

  2-1 مقدمه. 13

  2-2 بانک ها و وظایف آنها در اقتصاد کشور. 14

  2-3 بانک کشاورزی.. 16

  2-4  تعاریف ارزیابی عملکرد. 17

  2-5  فرآیند ارزیابی، مراحل ارزیابی عملکرد. 19

  2-6 رویکرد های اندازه گیری عملکرد. 24

  2-7 روش های ارزیابی عملکرد. 25

  2-8  اهمیت ارزشیابی عملکرد. 26

  2-9 ابعاد ارزیابی عملکرد. 26

  2-10 مفهوم کارایی و انواع آن. 28

  2-10-1 انواع کارایی.. 29

  2-10-2 انواع کارایی از نظر فارل. 30

  2-11  تحلیل نسبت در اندازه گیری کارایی.. 32

  2-11-1روش های تحلیل نسبت... 33

  2-12 روش های ارزیابی کارایی.. 36

  2-12-1 روش های پارامتری.. 36

  2-12-2 روش های ناپارامتری.. 36

  2-13  مدل های پایه ای تحلیل پوششی داده ها 39

  2-14 رگرسیون و تحلیل پوششی داده ها 42

  2-15  مزایا و معایب تحلیل پوششی داده ها 43

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1 مقدمه. 54

  3-2 روش تحقیق.. 54

  3-3 جامعه تحقیق.. 55

  3-4  نمونه تحقیق.. 55

  3-5 روش گردآوری اطلاعات... 55

  3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 56

  3-7 تحلیل پوششی داده ها(DEA) 56

  3-7-1ماهیت الگوی مورد استفاده 56

  3-7-2 بازده به مقیاس الگوی مورد استفاده 57

  3-8 انواع الگوهای (DEA) 58

  3-8-1 الگوی ( CCR  یا (C2 R. 58

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل  داده ها

  4-1  مفاهیم ورودی و خروجی.. 62

  4-2  شناسایی نهاده ها و ستانده های تحقیق.. 62

  4-3 بررسی نتایج با مدل CCR.. 67

  4-4  بررسی نتایج با مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(BCC) 68

  4-5 بررسی کارایی مقیاس... 69

  4-6  مجموعه مرجع. 72

  4-7  مازاد عامل تولید(Is) و مازاد محصول(Os) 78

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1  مقدمه. 86

  5-2  پاسخ به پرسش های پژوهش... 86

  5-3  جمع بندی و نتیجه گیری.. 90

  5-4 پیشنهاداتی بر مبنای یافته های پژوهش... 90

  5-5  پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 92

  منابع. 94

  منبع:

  منابع:

  ابدالی، علی. شبنم دوستی و علیرضا نیکبخت. (1388).  طراحی مدل ارزیابی کارایی و درجه بندی شعب بانک های تجاری با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها. مجله بانک و اقتصاد، شماره 98.

  آذر، عادل و رجب زاده، علی(1381). تصمیم گیری کاربردی (رویکرد M.A.D.M ). تهران: نشر نگاه دانش.

  اسمعیلی کارکرودی، علی اکبر. (1387). ارزیابی عملکرد شعب بانک صادرات استان مازندران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها.  رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد رشت.

  اچ- لفت ویچ، ریچارد. (1376). سیستم قیمت ها و تخصیص منابع تولیدی، (ترجمه میرنظام سجادی). تهران:  دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ هشتم.

  افشار کاظمی، محمد علی. محمدرضا ستایش. سعید محرابیان و کرمعلی انوری. (1389). ارزیابی کارایی نسبی شعب بانک توسعه صادرات ایران.  فصلنامه بانک و اقتصاد، شماره 75، صص 48-43.

  الوانی، سید مهدی. (1380). تصمیم گیری و تعیین خط ومشی دولتی.   تهران:  انتشارات سمت.

  آماده، حمید. علی امامی میبدی. علی آزادی نژاد. (1388). رتبه بندی استان های کشور از لحاظ کارایی فنی بخش صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها.  مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره 29.

  امامی میبدی، علی. (1379)، اصول اندازه گیری کارایی و بهروری(علمی و کاربردی). تهران:  موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

  امامی میبدی، علی. (1384).  اصول اندازه گیری کارایی و بهروری(علمی و کاربردی). تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

  امیری، هادی؛ مجتبی رئیس صفری. (1386). بررسی کارایی بانک های تجاری در ایران و عوامل نهادی موثر بر آن. رساله کارشناسی ارشد، اقتصاد دانشگاه تهران.

  پورکاظمی، محمد حسین. (1385). تعیین میزان کارایی بانک های تجاری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) و رتبه بندی این بانک ها با استفاده از شاخص های مختلف. طرح تحقیقی.

  حلایی جواد، محمد. (1378). اندازه گیری کارایی شرکت گاز با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اراک.

  جیمز ای. فیتز سیمونز و موناجی. فیتتز سیمونر 1382، مدیریت خدمات، استراتژی، عملیات و تکنولوژی اطلاعات. ترجمه سید محمد اعرابی و داوود ایزدی. تهران:  دفتر پژوهش های فرهنگی، ج 2.

  14.

  15.

  زارع، احمد. (1377). بررسی و ارزیابی اثرات تولیدی اعتبارات تخصیص یافته به بخش کشاورزی توسط بانک های ملی و کشاورزی. رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

  حقیقت، جعفر و ناصر نصیری. (1382). بررسی کارایی سیستم بانکی با کاربرد تحلیل پوششی داده ها( مطالعه موردی بانک کشاورزی). پژوهش های اقتصادی مدرس. شماره 9 و 10.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  طلوعی اشلقی، عباس و ماه منیر بیاناتی. (1390). ارائه مدل مناسب تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شعب بانک های خصوصی. رساله کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد فیروز کوه.

  علیرضایی، محمد رضا. (1382). طراحی نظام پشتیبانی تصمیم بری ارزیابی عملکرد شعب یک بانک تجاری. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ اول.

  عفتی داریانی، علی. (1386). بهره وری و عوامل موثر بر آن در بانک کشاورزی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تهران.

  فرشادمهر، بهارک. کوروش پرویزیان و فرهاد حسین زاده لطفی. (1390). ارائه مدلی جهت محاسبه کارایی ادارات خدمات انفورماتیک مدیریت های شعب بانک ملت و هریک از مولفه های زیر مجموعه با استفاده از روش تحلیل پوششی داد ها.  رساله ارشد دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه.

  فلاح، محمد. (1386). ارزیابی کارایی شعب شرکت های بیمه با روش تحلیل پوششی داده ها. تازه های جهان بیمه، شماره 115و 116.

  فیتز سیمونز، جیمز ای و موناجی. (1382). مدیریت خدمات (استراتژی، عملیات و تکنولوژی اطلاعات). ترجمه محمد اعرابی و داوود ایزدی. تهران:  دفتر پژوهش های بازرگانی.

  قاسمی، ع. (1379). مقدمه ای بر روش های اندازه گیری کارایی و بهره وری. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، گزارش پژوهشی شماره 12.

  قاسمی، عبدالرسول. (1388). تلفیقی از مدل ابرکارایی با قضاوت های مدیریتی در ارزیابی عملکرد شعب بانک مسکن. فصل نامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال سیزدهم، شماره 41، صص 51-29. 

  قنواتی، المیرا. (1389). مقایسه تطبیقی کارایی بانک های تجاری ایران با استفاده از دو روش  DEA و  SFA. فصلنامه پژوهشی_ علمی اقتصاد و تجارت نوین، شماره هشتم.

  32.

  میرزایی اهرجانی، حسن. (1377). طراحی مدلی برای تبیین عوامل موثر بر وجدان کاری و انظباط اجتماعی.  مجموعه مقالات سمینار وجدان کاری و انظباط اجتماعی. قزوین: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ص 5-1.

  34.

  35.

  36.

  موتمنی، علیرضا؛ محمد جواد زاده، مهدی تیزفهم. (1389). ارزیابی عملکرد راهبردی بانک ها، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 1، صص 141-159.

  هدایت طباطبایی، سید امیر. 1378. اندازه گیری بهره وری با رویکرد فنی و مهندسی. موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

  سایت مرکز آمار ایران، www.amar.org.ir

  Allen , Y . Liu , M-h , Molneux , P .Seth , R .(2008) , Efficiency and risk in Japanese banking , journal of banking and finance ,24 , pp 1605 – 1628

  Anderson, p. Peterson, N., (1993):”A Procedure for Ranking Efficient Units in DEA”, Management Science/Vol. 39 .No. 10.

  Ay likanenn , M. & G. Save  (2001), "An Application of DEA for Comparative Analysis and Ranking of Regions in Sebria with Regards to Social Economic Development",European Journal of Operational Research, Vol. 132. PP. 343-356.

  Azadinezhad, A. (2008) "Technical Efficiency Measurement of Industrial Sector and Studying Effective Factors on it in Iranian Provinces, from 1996 to 2004," MA Dissertation in Allameh Tabataba’i University, Faculty of Economics (in Persian).

  Azar, A., gholamrezaei, D. (2006) “Ranking Iranian Provinces with the

       Approach of Data Envelopment Analysis (with the Use of Indicators of                Human Development)”, Iranian Journal of Economic Research, No 27 (in Persian).

  Banker, R. D. and Thrall, R. M. (1992). Estimation of Returns to Scale Using Data Envelopment Analysis, European Journal of Operational Research, 62, 74-78.

  Banker, R. D., Charnes, A., Cooper, W.W., (1984): "Some Models for Estimation Technical and Scale in Data Envelopment Analysis",Management Science, 30.

  Ball, R. and Wilkinson, R.H., “ Measuring the Performance of Higher Education Institutions “; Proceeding of the Thirteenth International Forum of the European Association for Institutional Research ; 2000, pp. 383 – 385.

  Berger, A.N., G.A. hanweck, and D.B. Humphrey ( December 1987), " competitive viability in banking: scale, scope, and product mix economies", journal of monetary economics, N. 20, PP: 501-520. 

  Bowlin, W.F. (1999), "An Analysis of the Financial Performance of Defense Business Segments Using Data Envelopment Analysis", Journal of Accoumting and Public Policy, Vol. 18, PP. 287-310.

  Chang, K.P. and Kao, P.H., “ The Relative Efficiency of Public Versus Private Municipal Bus Firms : An Application of  DEA  “ ; The Journal of Productivity Analysis, No. 3, 2002, pp. 67-84

  Charnes, A., Cooper, W., Rohdes, E., “ Evaluation Program and Managerial Efficiency: An Application DEA to Program Follow Through “ ; Management Science , No. 6, 2009 , pp. 668 – 697

  Charnes, A., Cooper, W., Rohdes, E., “ Measuring The Efficiency of Decision Making Units “; European Journal of Operation Research , 2(6), 2009 , p.p 429 – 444

  Charnes, A., Cooper, W.W., Rohdes, E. (1978) "Measuring the Efficiency of Decision Making Units", European Journal of Operational Research.

  Coelli, Tim (1998) “An Introduction to Efficiency and ProductivityCoelli, T. Rao, D.S.P. and Batteseo, G. E. (1998). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Kluwer academic publisher

  Colbert, A., Levary, R. R. & Shaner, M. C., “ Determining the Relative Efficiency of MBA Programs Using DEA “; European Journal of Operation Research No. 125, 2004, pp. 656-669

  Cummins, J, Mary, D, Weiss, A & Hongmin Zi 2003, ‘Economies of scope in financial services: a DEA bootstrapping analysis of the US insurance industry.

  Darat F, ali (2000), "on the efficiency of interest-free monetary system: case of iran and Pakistan", seventh unusual conference, amman-jordan. 

  Diacon.S 2001, ‘The efficiency of UK general insurance companies’ ,Nottingham University Business School.

  Drake, L. (2001). Efficiency and Productivity Change in UK Banking. Applied Financial Economics , Vol.1, pp 557-571.

  Eshpigell, W.F.  (1999), "An Analysis of the Financial Performance of Defense Business  Segments Using Data Envelopment Analysis",  Journal of Accoumting and Public  Policy, Vol. 18, PP. 287-310. 

  Farrell, M. j., (1957) .The Measurement of Productive Efficiency., J. R. Static, Soc. series A 120.

  Fethi, meryam D., peter M. Jackson and Thomas G. Weyman-Jones, (2001). An Empirical study of stochastic DEA and Financial Performance: the case of the Torkish commercial banking Industry. Informs International Hawaii conference, Maui, Hawaii, USA,Jone 17-20.

  Kazeo, J. M. and Scheraga, C. A. (1995). Data Envelopment Analysis of Morningstar's Large-cap Mutual Funds, The Journal of Investing, Winter, 41-48.

  Martic, M. & G. Save (2001), "An Application of DEA for Comparative Analysis and Ranking of Regions in Sebria with Regards to Social Economic Development", European Journal of Operational Research, Vol. 132. PP. 343-356.

  Sherman , H. Daivid and George Landino, (1995). Managing Bank Productivity Using Data Envelopment Analysis. Interfaces, Vol.25, No. 2,March- April, pp. 60- 73.

  Sherman, H.D., Gold, F.,(1985) "Bank Branch Operating Efficiency: Evaluation with Data Envelopment Analysis", Journal of Banking and Finance 9(2), 297-315.

  Oberholzer, M. and G Van derwesthuizen, (2004). An empirical study on Measuring Efficiency and profitability of bank Regions. Meditari Accountancy Research, Vol, 12, No.1,pp. 165-17.

  payers, F. X., & Harker, P. T. (1996), Measuring Aggregate Process Performance Using AHP, European Journal of Operational Research, 116, 436-442.

  Togi , N. Al-Faraj, Abulaziz, Alidi,Khalid, A. Bu-Bshait, (1993). Evaluation of Bank Branches by Means of Data Envelopment Analisis. International Journal of operation and production Management, Vol. 13, No.9.

  Wang, G., Huang, S., & Dismukes, J. (2004), "Product-Driven Supply Chain Selection Using Integrated Multi-criteria Decision- Making Methodology", International Journal of Operations and Production Management, 91, 1-15.

  Zenios. S.A and soteriou, A (1997), "efficiency, profitability, and Quality in the provision of banking services". Working paper the Wharton financial institution center. 


تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها, مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها, پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها, تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها, پروژه درباره پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.) چکیده شبکه فروش بیمه یکی از مهمترین بخش های شرکت های بیمه می باشد، چرا که از یک سو درآمد حاصل از عملیات بیمه گری را از طریق فروش محصولات بیمه ای و دریافت حق بیمه های مربوطه تأمین می کند و از طرف دیگر این واحد در ارتباط نزدیک با مشتریان است و چگونگی تعامل این واحد با مشتریان در میزان فروش، تکرار خرید و توصیه به دیگران و... تاثیر بسزایی ...

پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي صنايع گرايش مالي آبان 1393 چکيده ارزيابي عملکرد سازمان ها و واحد هاي درون سازماني ابزاري ضروري براي ادامه حيات و رشد آنها است.از ميان مدل و تکنيک ها ي مختلفي

پايان‌نامه دوره کارشناسي‌ارشد مديريت (گرايش صنعتي) تابستان 1390 چکيده مدل هاي تحليل پوششي داده ها از ديرباز مورد استفاده ي متخصصان جهت سنجش ،مقايسه و بهبود کارايي بوده است. با در

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت مالی چکیده یکی از دغدغه های مدیران سازمان ها، آگاهی آنها از عملکرد سیستم های تحت مدیریت آنهاست. هدف اصلی این تحقیق، یافتن مقادیر کارایی هر یک از شرکت های تعاونی شهرستان رشت و شناسایی دلایل ناکارایی شرکت های تعاونی مورد بررسی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد. در نهایت درصدد ارائه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی-بازاریابی دانشکده مدیریت چکیده: یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان ها انتخاب کانال توزع مناسب با کارایی بالا می باشد که در این دوره به علت تنوع در کانال های توزیع یکی از مشکلات اساسی اکثر کارخانه ها می باشد. بر اساس پیشرفت روز افزون تکنولوژی و ایجاد رقبای جدید برای سی دی مانند هارد،فلش و... بازار این محصول به صورت رکودی بودی و در نهایت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (گرایش مالی) چکیده: با توجه به لزوم و اهمیت مطالعه کارایی بانک‌ها، جهت شناسایی واحد های ناکارا و برنامه ریزی برای بهبود عملکرد بانک‌ها، در پژوهش حاضر به اندازه گیری کارایی 20 شعبه از شعب بانک تجارت در شهر تهران و در دوره زمانی سال‌های 1389 و 1390 با استفاده از تحقیق روش تحلیل پوششی دادها و کارت امتیازی متوازن پرداخته ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازرگانی داخلی چکیده صاحب‌نظران و محققین معتقدند که ارزیابی عملکرد موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل‌های سازمانی محسوب می‌شود و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد، عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد. امروزه مدیریت خرید و عرضه در عملکرد عملیاتی و مالی به طور فزاینده‌ای مهم است. فشارهای رقابتی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت مالی چکیده در دنیای امروزی، با توجه به سرعت روز افزون علم و دانش، سازمان ها برای تطابق با شرایط قابل تغییر محیطی مجبور به استفاده از فناوری ارتباطات بوده و در این راستا باید سرمایه گذاری کنند.با ورود شرکت مخابرات به بازار بورس اطلاع از وضعیت عملکردی و میزان کارایی شرکت های سهامی مخابرات استانی برای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : مدیریت اجرایی چکیده کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. این تمایل را می‌توان دستیابی به کارایی بالاتر نامید. اندازه‌گیری کارایی اساسی‌ترین گام جهت ارتقای سطح آن است. سیستم بانکداری در اقتصاد ایران، همچون سایر کشورها نقش بسیار پراهمیتی را ایفا می‌کند ...

گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) چکیده امروزه تمامی مدیران در همه سازمانها خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف می باشند. بنابراین وجود مدلی به منظور ارائه بازخور در راستای بهبود شعب مختلف سازمانها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. در راستای ضرورت فوق، سازمان ...

ثبت سفارش