پایان نامه بررسی اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده

word 1 MB 30427 127
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۱,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا- گرایش اکوتوریسم

  چکیده

  گذران اوقات فراغت یکی از نیازهای جامعه انسانی است. از اینرو روستا های پیرامون شهرهایکی از مقاصد اکوتوریسمی است که اساسا بر پایه جاذبه های طبیعی استوار است. از سوی دیگر روستاهای اطراف شهرها بطور روزافزونی با ساخت خانه های دوم و رشداینگونه گردشگری روبرو می باشد. از آن جا که، گسترش این پدیده با محیط طبیعی و فعالیت اقتصادی-اجتماعی رابطه ای متقابل دارد؛ می تواند؛ آثار و پیامد های مثبت و منفی در نواحی روستایی داشته باشد. روستاهای ایرا و نیکنامده در دهستان لواسان بزرگ، در دامنه جنوبی البرز به واسطه طبیعت زیبا، باغات سرسبز، وجود رودها، آب و هوای مطلوب دارای شرایط مناسب برای رشد اکوتوریسم، و با گسترش روند شهر گریزی موقت و دائمی  جاذبه ی فراوان برای ایجاد خانه های دوم توسط شهروندان کلان شهر تهران دارد. شکل گیری خانه های دوم با توجه به تاثیراتی که این پدیده از ابعادمحیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در روستاها بر جای خواهد گذاشت؛ می تواند بر اکوتوریسم نیز تاثیر گذار باشد. بنابراین در این تحقیق سعی شده است اثرات خانه های دوم و گسترش آن بر اکوتوریسم منطقه  مورد نظر، مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور ابتدا به معرفی و پیشینه ای از خانه های دوم در جهان وایران، و تعاریفی از اکوتوریسم و تهدید ها و فرصت های آن پرداخته شده سپس با بررسی شاخص ها یی که با گسترش خانه های دوم تاثیر پذیرند و اثر مستقیم بر اکوتوریسم دارند به اثبات فرضیه ها از طریق پرسشنامه ها جمع آوری شده است. برای پاسخگویی به سوالات پژوهش و نتیجه گیری از روش های آماری و آزمون های متفاوت با استفاده از نرم افزارSPSS به نحوی که ذکر می شود، استفاده گردید: جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف و از آزمون کای دو و تی تک نمونه ای جهت بررسی فرضیات پژوهش استفاده شده است. . نتایج تحقیق نشان می دهد گسترش خانه های دوم اثرات منفی بر جنبه های محیطی زیستی، اجتماعی وکالبدی منطقه مورد مطالعه گذاشته است. وباعث کاهش جذب اکوتوریست ها می شود.

  کلمات کلیدی: خانه های دوم، اکوتوریسم، دهستان لواسان بزرگ، روستای ایرا ونیکنامده.

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  مقدمه

  تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه در زمینه سهولت تحرک وجابجایی دررابطه با بهبودراههای ارتباطی وحمل و نقل، افزایش اوقات فراغت، گسترش شهرنشینی، افزایش آلودگی محیط زیست، بهبود رفاه اجتماعی و امکان تخصیص بخشی از درآمد برای امور غیرضروری، موجب رواج گردشگری روستایی و به تبع آن خانه های دوم ابتدا در غرب و سپس در بسیاری از کشورهای جهان شد (رضوانی و همکاران، 1391: 1).  خانه های دوم به خانه هایی گفته می شود که ساکنان شهرها برای گذراندن اوقات فراغت و استراحت خود در نواحی روستایی خوش آب و هوا تدارک می بینند و به نام خانه های ییلاقی، خانه های تعطیلات و آخر هفته معروف اند. از آنجا که گردشگران روحیات، خصلتها، انگیزه ها، آموخته ها و آرزو های گوناگونی دارند و سلسله مراتب ارزشی آنها نیز متنوع و پیچیده است، می توان انتظار داشت که الگوی رفتاری آنها در تدارک خانه های دوم و گذراندن اوقات فراغت در روستا نیز متفاوت باشد (عنابستانی، 1388: 7).

  1-2- بیان مساله

    در برخی از کشورها مالکیت خانه های دوم به عنوان بخش اجتناب ناپذیر الگوی جدید زندگی مطرح شده و به همین دلیل بازار اصلی مقاصد روستایی راگردشگران داخلی تشکیل می دهند. فرانسه، آلمان و ایتالیا از زمره کشورهایی به شمار می آیند که با توجه به تعداد جمعیت ساکن خود بیشترین تعداد خانه های دوم را در خود جای داده اند. در فرانسه، خانه های دوم اغلب در اماکنی که از نقاط ممتاز گردشگری به حساب می آیند؛ یعنی در کنار دریا و یا نواحی کوهستانی استقرار یافته اند. در ایالات متحده آمریکا نیز چنین است برای مثال می توان به خانه های دوم تجملی ولوکس واقع در ایالات فلوریدا، کالیفرنیا و ویلاهای مجلل در کوههای راکی اشاره کرد. در روسیه « داچا[1]» ها در حوالی مسکو و یا در کرانه های دریای سیاه نقش مشابه ای دارند. در مناطق گرمسیری جهان، طبقات مرفه نیز چنین خانه هایی را در نواحی مرتفع احداث می کنند. این پدیده در محیط زیست و جوامع محلی پیامد های مثبت و منفی را در برداشته است. در صورتی که ساخت خانه های دوم در پیرامون کلان شهرهایی مانند تهران بدون اندیشه قبلی وبرنامه ریزی انجام شود، می تواند توسعه پایدار آن نواحی را تهدید نماید (صالحی نسب، 1385: 2). گسترش خانه های دوم می تواند با برهم زدن زیبایی بصری روستاها و تخریب پوشش گیاهی به روستاها آسیب برساند. با گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی به جنبه ی زیبایی و توازن آن ها توجه کمی شده است. با توجه به ماهیت گردشگری و خانه های دوم و ارتباط آن با فعالیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بروز تغییرات و تحولات زیست محیطی و اثرات اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی اجتناب ناپذیر است، به ویژه رشد بی رویه و بی برنامه ی خانه های دوم می تواند اثرات نامطلوبی در زمینه های ذکر شده ایجاد نماید (رضوانی و همکاران، 1391: 3).  با توجه به تعریف اکوتوریسم که شکل پایدار، گردشگری مبتنی بر منابع طبیعی است که به طور عمده بر دو فاکتور"کسب تجربه درطبیعت" و"یادگیری در مورد طبیعت"تأکید می نماید. علاوه بر آن مدیریت طبیعت گردی بر اساس اصول اخلاقی صورت می پذیرد تا از این طریق میزان تأثیرات سوء وارده بر محیط زیست را به حداقل برساند، همچنین هدایت و جهت گیری فعالیت های طبیعت گردی به صورت محلی در جهت منافع بومیان اعمال می شود، ازآنجایی که طبیعت گردی در مناطق طبیعی واقع می شود لذا باید جهت حفاظت وحراست از این مناطق اقدام نمود ( دیوید ای. فنل، 1999: 64).

  منطقه لواسان بزرگ یا همان دهستان لواسان بزرگ یکی از مناطق ییلاقی، کوهستانی و خوش آب و هوای بخش لواسانات شهرستان شمیرانات استان تهران است که در دامنه سرسبز رشته‌کوههای البرز و۳۳کیلومتری جنوب‌غربی قله دماوند قرار دارد. روستاهای داخل محدوده لواسان بزرگ: رسنان-علایین-کلان-روستای لواسان (بزرگ) (مرکز دهستان) -مزرعه شاه نشین–نیکنامده (پر جمعیت ترین منطقه لواسان بزرگ) -هیزم دره-ایرا-پورزند سفلی-پورزند علیا-پورزند وسطی-تاسیسات سدلتیان–جوزک (جیرودی،1377: 31).

  با توجه به اثراتی که گسترش خانه های دوم بر محیط زیست و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روستاها (جوامع محلی) می گذارد. این تحقیق در پی یافتن این موضوع است که خانه های دوم چه اثراتی براکوتوریسم در منطقه مورد مطالعه دارد. به علاوه این تحقیق در پی پیافتن اثرات اجتماعی و اقتصادی  بر منطقه مورد مطالعه است.

  1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

  رشد و گسترش گردشگری و به تبع آن شکل گیری و گسترش خانه های دوم از پدیده های مهم قرن بیستم و قرن حاضر است. نواحی روستایی از جمله عرصه هایی است که در این زمینه مورد بهره برداری قرار گرفته و به همین علت بخش مهمی ازخانه های دوم درنواحی روستایی ایجادوگسترش یافته اند با توجه به ماهیت گردشگری وخانه های دوم وارتباط آن با فعالیتهای مختلف اجتماعی و اقتصادی بروز تغییرات و تحولات زیست محیطی و اثرات اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی اجتناب ناپذیر است. رشد بی رویه و بدون برنامه خانه های دوم می تواند اثرات نامطلوبی در زمینه های ذکر شده ایجاد نماید (نوذری، 1386: 5).  خانه های دوم می تواند اثرات متعددی بر نواحی روستایی داشته باشد، در برخی موارد این اثرات سود مند است. برای نمونه ممکن است مساکن قدیمی در روستاها بازسازی و یا تبدیل به مساکن جدید شوند که علاو ه برزیباسازی روستاها، برای مردم روستاها نیز زمینه اشتغال موقت و یادائمی فراهم آورند درآمد فروشگاه های محلی را بالا ببرند و تسهیلات دیگری فراهم نمایند. با این حال گسترش مالکیت خانه های دوم می تواند اثرات منفی بر نواحی روستایی داشته باشد. در این رابطه وال واسمیت معتقدند که گسترش خانه های دوم می تواند با برهم زدن زیبایی بصری روستاها و تخریب پوشش گیاهی، به محیط روستاها آسیب برساند. به نظر آن ها درگسترش خانه های دوم در نواحی روستا یی به زیبایی وتوازن آنها توجه کمی شده است (رضوانی و همکاران، 1384: 3). از آنجا که نواحی روستایی منبعی آسیب پذیر و مستعد تغییرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است، به ویژه تجربه نشان داده است که همه جا گردشگری به طور خودجوش واتفاقی و بدون برنامه ریزی و مدیریت مؤثر، گسترش یافته، پیامدهای نامطلوبی به بار آورده و در درازمدت مشکلات آن بیشتر از فواید آن شده است (رضوانی و همکاران، 1390: 5). پیامدهایی چون آلودگی محیط زیست، تخریب منابع آب، وقوع سیل، فرسایش خاک و تخریب جنگل ها ومراتع از عوارض مشهود آن طی دو دهۀ اخیر بوده است. به همین دلیل در طول چند سال گذشته مفهوم گردشگری پایدارتاحدی پیشرفت کرده که بتواند پاسخگوی تهدیدات گردشگری نابسامان باشد ( دروئو[2]، 1374: 410). گسترش خانه های دوم امکان ساخت مسکن برای مردم محلی را کاهش می دهد. افزایش تقاضای خرید خانه های دوم در نواحی روستایی قیمت این خانه ها را به حدی بالا می برد که مردم محلی توان خرید مسکن را ندارند؛ جوانان به دلیل مشکلات سکونت در جوامع محلی، به شهرها مهاجرت می کنند و بدین ترتیب ساختار اجتماعی جوامع روستایی برهم می خورد؛ و هجوم ثروتمندان غیر روستایی به نواحی روستایی می تواند سبب خشم افراد محلی شودو فرهنگ آنها را کمرنگ کند؛ اگر چه بسیاری از مطالعات نشان داده است که صاحبان خانه های دوم سعی می کنند خود را با جوامع محلی وقف دهند. بنابراین یکی از مسائلی که برنامه ریزان گردشگری روستایی با آن مواجه اند، برقراری توازن بین تقاضای ساکنان ثروتمند شهری برای خرید یا ساخت خانه های دوم در نواحی روستایی با نیازهای جوامع محلی در زمینه ی تأمین مسکن است (رضوانی و همکاران، 1384: 4). خانه هایی دوم به عنوان بخش مهمی از گردشگری روستایی اگر به نحوی مناسب برنامه ریزی و مدیریت شود، میتواند خالق یا محرک یک فرآیند توسعه یافتگی برای حصول به پایداری توسعه در نواحی روستایی و نیز پایداری جوامع محلی در کلیه زیر شاخه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خود صنعت گردشگری باشد. در بعضی از کشورها، گردشگری روستایی از طریق مالکیت خانه های دوم ابزاری برای توسعه پایدار قرار میگیرد (فاضل نیا و همکاران، 1389). این پدیده در محیط زیست و جوامع محلی پیامدهای مثبت ومنفی را در بر داشته است. در صورتی که ساخت خانه های دوم در محیط های پیرامون کلان شهرهایی مانند تهران بدون اندیشه قبلی و برنامه ریزی انجام شود، می تواند  منابع اکوتوریستی  آن نواحی را تهدید نماید.

  1-4- اهداف تحقیق

  شناسایی اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم منطقه مورد مطالعه.

  شناسایی اثرات خانه های دوم بر ویژگی های اقتصادی،اجتماعی و کالبدی جامعه محلی منطقه مورد مطالعه.

  1-5- سئوال های تحقیق

  گسترش خانه های دوم چه اثراتی بر اکوتوریسم دهستان لواسان بزرگ گذاشته است؟

  گسترش خانه های دوم چه تأثیری بر جوامع محلی از نظر اقتصادی،اجتماعی وکالبدی منطقه مورد مطالعه دارد؟

  1-6- فرضیه ها

  به نظر می رسد گسترش خانه های دوم در دهستان لواسان بزرگ تاثیر منفی بر اکوتوریسم دارد.

  به نظر می رسد احداث خانه های دوم در دهستان لواسان بزرگ بر اقتصاد منطقه تاثیر مثبت اما بر ویژگی های اجتماعی وکالبدی جوامع محلی  تاثیر منفی دارد.

  1-7- تعریف واژگان اختصاصی

  1-7-1- تعریف خانه های دوم

  خانه های دوم به خانه هایی گفته می شود که ساکنان شهرها برای گذراندن اوقات فراغت و استراحت خود در نواحی روستایی خوش آب و هوا تدارک می بینند و به نام خانه های ییلاقی، خانه های تعطیلات و آخر هفته معروف اند (عنابستانی، 1388).

  1-7-2- تعریف اکوتوریسم

  اکوتوریسم: طبق تعریف انجمن اکوتوریسم در سال 1991" اکوتوریسم نوعی سفر مسئولانه به مناطق طبیعی است که از محیط زیست حفاظت می کند و رفاه مردم محلی را تامین می کند". اتحادیه حفاظت جهانی درسال 1996اکوتوریسم را این گونه تعریف کرد"سفری مسئولانه از لحاظ اکولوژیکی و دیدار از مناطق طبیعی بکر است به جهت لذت بردن و درک طبیعت و ویژگی های فرهنگی منطقه که حفاظت را ترویج می بخشد، اثرات منفی کمی بر جای می گذارد، و برای جوامع محلی ایجاد فواید اجتماعی-اقتصادی می کند" (Epler Wood,Megan. 2003).

  1-7-3-  دهستان لواسان بزرگ

  منطقه لواسان بزرگ یا همان دهستان لواسان بزرگ یکی از مناطق ییلاقی، کوهستانی و خوش آب و هوای بخش لواسانات شهرستان شمیرانات استان تهران است که در دامنه سرسبز رشته‌کوههای البرز و۳۳ کیلومتری جنوب‌غربی قله دماوند قرار دارد. روستاهای داخل محدوده لواسان بزرگ: رسنان-علایین-کلان-روستای لواسان (بزرگ) (مرکز دهستان) -مزرعه شاه نشین–نیکنامده ( پر جمعیت ترین منطقه لواسان بزرگ) -هیزم دره-ایرا-پورزندسفلی-پورزندعلیا-پورزندوسطی-تاسیسات سدلتیان–جوزک (جیرودی،1377: 31).

  1-8- پیشینه  تحقیق

  رضوانی (1382)در تحقیقی تحت عنوان تحلیل روند ایجاد و گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی شمال تهران پرداخته است و نتایج نشان داد که این پدیده منجر به آثار عمیق اقتصادی، اجتماعی -فرهنگی و زیست محیطی در ناحیه شده است.

  رضوانی و صفایی (1384) در تحقیقی به بررسی گردشگری خانه های دوم و اثرات آن بر نواحی روستایی شمال تهران پرداخته اند و نتایج نشان داد آلودگی آب ها، تخریب چشم انداز طبیعی، تغییر کاربری زمین، افزایش مهاجرت و دوگانگی اجتماعی را از اثرات این پدیده در جامعه روستایی ذکر کرده اند.

  مهدوی حاجیلویی و همکاران(1386) به بررسی نقش و تأثیر خانه های دوم برساختاراقتصادی، اجتماعی کلاردشت با روش توصیفی - تحلیلی پرداخته اند و نتایج نشان داد تأثیر این پدیده بر دگرگونیهای اقتصادی و اجتماعی در ناحیه موثر بوده است و منجربه ناهماهنگی در چهره و ساختار محیطی شده است(فاضل نیا و همکاران ،1389).

   در سال 1386 پایان نامه ای با عنوان نقش خانه های دوم در تغییر کاربری اراضی و توسعه اقتصادی روستای کردان توسط سمیرا نوذری انجام شده که در آن به دنبال یافتن اثرات خانه های دوم بر تغییر کاربری اراضی و توسعه اقتصادی روستای کردان بوده که در آن از نرم افزارspss استفاده شده و به این نتیجه دست یافته که گسترش خانه های دوم در روستای کردان اثرات مثبت اقتصادی همچون اشتغالزایی، افزایش درآمدروستاییان و افزایش رفاه عمومی مردم را در پی داشته است همچنین اثرات منفی مانند تخریب و تغییر کاربری باغات و مزارع را در پی داشته است ( نوذری، 1386: 1).

   در سال1389 مقاله ای با عنوان تحلیل اثرات خانه های دوم بر ساختار روستاهای توریستی از نظر جامعه میزبان درروستای برسه توسط غریب فاضل نیا و همکارانش انجام شدکه در آن به بررسی اثرات خانه های دوم بر ساختار روستای توریستی برسه در شهرستان تنکابن از نظر جامعه میزبان درابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی-محیطی پرداخت که در نهایت به این نتیجه دست یافت که مهم ترین اثرات مثبت خانه های دوم افزایش فرصت شغلی، افزایش تولیدات محلی، بهبود وضع خیابان ها و بازسازی خانه های قدیمی است و پیامد های منفی افزایش قیمت زمین و مسکن، تبدیل باغات کشاورزی به باغات خانگی، افزایش مالکیت های غیربومی بر زمین و مسکن روستا، تخریب چشم اندازروستایی و افزایش ساخت و ساز است (فاضل نیا و همکارانش، 1389).  

  در سال 2010 مقاله ای با عنوان اثرات خانه های دوم بر گردشگری، اشتغال وGDP در اسپانیا توسط ماریا کارمن نوشته شد که در آن به دنبال بررسی اثرات خانه های دوم بود که در نهایت به این نتیجه دست یافت که توسعه خانه های دوم اثرات مثبتی بر گردشگری، اشتغال و GDPدارد (Carmen,2010). در سال 2013 مقاله ای با عنوان اثرات زیست محیطی توسعه ی خانه های دوم بر روستای داماش در گیلان توسط نگین کشاورزنیا و همکارانش نوشته شد که در آن به دنبال بررسی اثرات زیست خانه های دوم بر مناطق روستایی روستای داماش بودند که در نهایت به این نتیجه دست یافتند که اثرات منفی حاصل از خانه های دوم بسیار بیشتر از اثرات مثبت آن است (کشاورزنیا و همکاران، 2013).

  Abstract

  Passing spare time is among many needs of human society. Therefore, villages at the suburbs of cities are a sort of ecotourism destination fundamentally based on natural attractions. On the other hand, suburban villages are increasingly confronted with construction of second houses and growth of such sort of tourism. Since expansion of such phenomenon enjoys a mutual relation with natural environment and socioeconomic activities, it can bring positive ad negative consequences to rural areas. Ira and Niknam Deh in Lavasan-e Bozorg Rural District at the southern hillside of Alborz Mountain embraces agreeable conditions for development of ecotourism due to its beautiful nature, green orchards, rivers and pleasant weather. Moreover, expansion of temporary or permanent city escaping process carries numerous attractions for construction of second houses by residents of such cosmopolitan as Tehran. Considering the effect of second houses on the environmental, social, economic and physical aspects of villages, emergence of this phenomenon can also affect ecotourism. Therefore, this study attempts to investigate the effects on second houses and their expansion on ecotourism of the desired region. To this end, first, second houses in Iran and the world are introduced, definitions of ecotourism and its related threats and opportunities are offered and then, through investigation of indices influenced by expansion of second houses and indices which have direct effect on ecotourism, hypotheses are verified using collected questionnaires. To answer research questions and making conclusion, different statistical methods and tests were applied using SPSS software and in a manner to be mentioned later. In order to study data normalization, Kolmogorov-Smirnov test and to study research hypotheses, single sample Chi-squared test have been used. The obtained results illustrated the negative effects of expansion of second houses on environmental, social and physical aspects of the study region and its result which is decrease in attraction of eco-tourists.

  Keywords: Second Houses, Ecotourism, Lavasan-e Bozorg Rural District, Ira and Niknam Deh Villages

 • فهرست:

  فصل اول :کلیات تحقیق..... 1

  1-1-مقدمه.. 2

  1-2- بیان مساله.. 2

  1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.... 4

  1-4- اهداف تحقیق.... 6

  1-5- سئوال های تحقیق.... 6

  1-6- فرضیه ها 6

  1-7- تعریف واژگان اختصاصی.... 6

  1-7-1- تعریف خانه های دوم.. 6

  1-7-2- تعریف اکوتوریسم... 7

  1-7-3-  دهستان لواسان بزرگ..... 7

  1-8- پیشینه  تحقیق.... 7

  فصل دوم :مبانی نظری.... 10

  2-1- مقدمه.. 11

  2-2-1-انواع اکوتوریست..... 13

  2-2-2- اصول اکوتوریسم... 13

  2-2-3-اهداف اکوتوریسم... 14

  2-2-4- اهمیت اکوتوریسم... 14

  2-2-5- فرصت ها و تهدیدات اکوتوریسم... 15

  2-2-5-1- فرصتهای اکوتوریسم... 15

  2-2-5-2- تهدیدات اکوتوریسم... 15

  2-3- اکوتوریسم در روستا 16

  2-4- تعریف و مفهوم خانه های دوم.. 19

  2-5- مهمترین زمینه ها و عوامل کششی، انگیزشی و یا رانشی گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی.... 22

  2-5-1- تفاوت آب و هوایی و جغرافیایی.... 22

  2-5-2- مهاجرت های روستایی- شهری.... 22

  2-5-3- آلودگی محیط زیست و ازدحام بیش از حد جمعیت در شهر ها 23

  2-5-4-  بهبود راه های ارتباطی و افزایش برخورداری از خودروی شخصی.... 23

  2-5-5-  شهر گریزی و گسترش خانه های دوم.. 23

  2-6- تاریخچه خانه های دوم.. 24

  2-6-1-  جهان... 24

  2-6-2-  ایران... 26

  2-7- اثرات خانه های دوم بر نواحی روستایی.... 29

  2-7-1- اثرات زیست محیطی.... 31

  2-7-1-1- آلودگی هوا و صوتی.... 31

  2-7-1-2- آلودگی آب رودخانه ها 31

  2-7-1-3- از بین بردن پوشش گیاهی.... 32

  2-7-1-4- تخریب و تغییر چشم انداز طبیعی.... 32

  2-7-1-5- تخریب محیط زیست و منابع طبیعی.... 32

  2-7-2- اثرات اجتماعی و فرهنگی.... 33

  2-7-2-1- افزایش سطح آگاهی و دانایی مردم ناحیه.. 33

  2-7-2-2- تضاد و دو گانگی اجتماعی و فرهنگی بین گردشگران و روستاییان... 33

  2-7-2-3- الگو برداری از شیوه زندگی گردشگران... 33

  2-7-2-4- تاثیر بر روند مهاجرت روستای-شهری.... 34

  2-7-2-5- تضعیف فرهنگ محلی و سنتی.... 34

  2-7-2-6- کاهش امکان ساخت مسکن برای مردم محلی.... 35

  2-7-2-7- کاهش انسجام اجتماعی.... 35

  2-7-2-8- افزایش ناهنجاری اجتماعی.... 35

  2-7-3- اثرات اقتصادی.... 35

  2-7-3-1-  افزایش قیمت زمین.... 36

  2-7-3-2- افزایش قیمت کالا و خدمات.... 36

  2-7-3-3- ایجاد اشتغال و درآمد.. 36

  2-7-3-4- منسوخ شدن فعالیت کشاورزی.... 37

  2-7-3-5- افزایش هزینه زندگی.... 37

  2-7-3-6- کمک به فراهم شدن خدمات زیر بنایی.... 37

  2-7-3-7- افزایش رفاه عمومی مردم روستا 37

  2-7-3-8- افزایش اختلاف درآمد بین روستائیان... 38

  2-7-4- اثرات کالبدی.... 38

  2-7-4-1-  تغییر کاربری باغات و مزارع.. 38

  2-7-4-2-  تبدیل باغات مثمر به ساختمانهای مسکونی.... 39

  2-7-4-3-  تغییر در بافت و ساخت روستا 39

  2-7-4-4-  تجاوز به حریم رودخانه ها و اراضی ساحلی.... 39

  2-7-4-5-  تغییر چشم انداز روستایی.... 39

  فصل سوم: منطقه مورد مطالعه روش تحقیق..... 42

  3-1- مقدمه.. 43

  3-2-قلمرو تحقیق.... 43

  3-2-1-قلمرو موضوعی.... 43

  3-2-2- قلمرو زمانی.... 43

  3-2-3- قلمرو مکانی.... 43

  3-2-3-1- جغرافیای طبیعی دماوند.. 43

  3-2-3-1-1- موقعیت.... 43

  3-2-3-1-2-ناهمواریها 44

  3-2-3-1-3- آب و هوا 45

  3-2-3-1-3-1- کویر یا دشت کویر. 45

  3-2-3-1-3-2- رشته کوه های البرز 45

  3-2-3-1-3-3- بادهای مرطوب و باران زای غربی... 45

  3-2-3-1-3-4- سه بخش اقلیمی استان تهران.. 45

  3-2-3-1-4- خصوصیات جغرافیایی شهرستان شمیرانات... 46

  3-2-3-1-4-1- ساختمان زمین شناسی... 47

  3-2-3-1-4-2- ناهمواری ها 47

  3-2-3-1-4-2-1 گسل های مهم.. 49

  3-2-3-1-4-3- اقلیم.. 49

  3-2-3-1-5- خصوصیات انسانی شهرستان شمیرانات... 50

  3-2-3-1-5-1- تقسیمات کشوری... 50

  3-2-3-1-5-2- جمعیت و توزیع جغرافیایی آن.. 51

  3-2-3-1-5-3- خصوصیات اقتصادی... 52

  3-2-3-1-5-3-1 فعالیت های اقتصادی... 52

  3-2-3-1-5-3-1-1- کشاورزی... 52

  3-2-3-1-5-3-1-2- صنعت و خدمات... 53

  3-2-3-1-5-4- جاذبه های گردشگری در شهرستان شمیرانات... 53

  3-2-3-1-5-4- 1- جاذبه های طبیعی... 53

  3-2-3-1-5-4- 2- جاذبه های انسانی... 55

  3-2-3-1-6- بخش لواسانات... 57

  3-2-3-1-6-1- شهرها 57

  3-2-3-1-6-2- دهستان ها 57

  3-2-3-1-6-3- پیشینه. 58

  3-2-3-1-6-4 - جمعیت.... 58

  3-2-3-1-6-5- مردم. 58

  3-2-3-1-6-6- جاذبه های طبیعی و گردشگری... 59

  3-2-3-1-6-7- چشمه های بخش لواسانات... 60

  3-2-3-1-6-8- دهستان لواسان بزرگ.... 61

  3-2-3-1-6-9- روستاهای داخل محدوده لواسان بزرگ.... 62

  3-2-3-1-6-10-  ریشه‌شناسی... 63

  3-2-3-1-6-11-  زبان گفتاری... 63

  3-2-3-1-6-12- خاندان‌های بومی و اصیل لواسان بزرگ.... 63

  3-2-3-1-6-13-محصولات کشاورزی... 64

  3-2-3-1-6-14- مسیرهای دسترسی به لواسان بزرگ.... 64

  3-2-3-1-6-15- آثار توریستی، باستانی و ملی منطقه. 64

  3-2-3-1-6-16- ایرا (لواسان) 66

  3-2-3-1-6-17- نیکنام‌ده (لواسان) 67

  3-3-داده های مورد استفاده. 68

  3-4-شاخص های تحقیق.... 68

  3-5- مراحل انجام تحقیق.... 70

  3-6- روش شناسی تحقیق.... 70

  3- 7-جامعه آماری.... 71

  3 -8- روش نمونه گیری.... 71

  3-9- حجم نمونه.. 71

  3-10- روش جمع آوری اطلاعات.... 73

  3-11-روایی ابزار تحقیق.... 73

  3-12- آزمون پایایی پرسشنامه.. 74

  3-14- روش تجزیه و تحلیل داده ها 77

  فصل چهارم: یافته های تحقیق..... 78

  4-1- مقدمه.. 79

  4-2-تجزیه تحلیل پرسشنامه.. 80

  4-2-1. جنسیت..... 80

  4-2-2. تاهل... 81

  4-2-3. میزان تحصیلات.... 82

  4-2-4. سن.... 83

  4-3. چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش بر اساس شاخصهای مرکزی، پراکندگی و شکل توزیع... 84

  4-4. بررسی نرمال بودن متغیرها 86

  4-5. فرضیه های پژوهش....... 88

  فصل پنجم: آزمون فرضیات و نتیجه‌گیری.... 99

  5-1-نتیجه گیری.... 100

  5-2- پیشنهادات.... 101

  5-2-1- پیشنهادات اجرایی.... 101

  5-2-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی.... 103

  منابع: 104

   

  منبع:

  آمار. تیمور، برنجکار. افسانه. 1388، "تحلیل جغرافیایی گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی شهرستان بندر انزلی بعد از انقلاب اسلامی "فصلنامه چشم انداز جغرافیایی، سال 4، شماره9، صص 25-7.

  ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا. 1384، جامعه شناسی توسعه تهران: کیهان.

  ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا. 1388، توسعه روستایی با تأکید بر جامعه رو ستایی ایرا ن.  تهران: نشر نی.

  اکبری، علی. مهدی قرخلو. 1389، اکوتوریسم مفهومی نو در جغرافیای گردشگری، تهران: انتخاب.

  بدری. سید علی، مطیعی لنگرودی. سید حسن، سلمانی. محمد، علیقلی زاده فیروزجانی. ناصر. 1388، "اثرات اقتصادی گردشگری بر نواحی روستایی (مطالعه موردی نواحی روستایی بخش مرکزی نوشهر) "، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره 12. صص35-13.

  بهرامی رودباری، رضا و دیگران. 1393،آمار و احتمالات مهندسی: تهران انتشارات نوین پویا، چاپ اول.

  پازوکی طروردی، ناصر. 1382، آثار تاریخی شمیران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، جلد اول

  تودارو، مایکل. 1368، توسعه اقتصادی در جهان سوم.  ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران: سازمان برنامه و بودجه.

  توکلی، مرتضی و فاضل نیا، غریب و شرافت سید امان گلدی: 1388، بررسی تحول معماری مسکن

  جهانیان، منوچهر. ابتهال زندی. 1391. اکوتوریسم، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

  جیرودی، مهدی. 1377، برنامه ریزی توسعه تفرجگاه های شمیرانات، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد شهرری.

  حافظ نیا، محمدرضا. 1391، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).

  حسینی ابری. سید حسن. 1380، جغرافیای روستایی ایران، دانشگاه اصفهان.

  داس ویل، راجر. 1376، مدیریت جهانگردی، مبانی، راهبردی و آثار. ترجمه سید محمد ایزدی داود، تهران.

  درام، اندی. آلن مور، 1390، مقدمه ای بر برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم. ترجمه محسن رنجبر (تهران) : آییژ.

  درئو، ماکس. 1374، جغرافیای انسانی. جلد دوم، ترجمه سیروس مهامی، تهران: نشر رایزن.

  رضوانی. محمدرضا. 1382، "تحلیل روند ایجاد و گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی (مطالعه موردی: نواحی روستایی شمال استان تهران) "، فصلنامه پژوهشهای جغرافیایی، شماره 45، دانشگاه تهران، تهران، صص178-165.

  رضوانی، محمدرضا. 1390، توسعه گردشگری روستایی (با رویکرد گردشگری پایدار) ، تهران: دانشگاه تهران.

  رضوانی، محمدرضا. حمیدرضا باغبانی. بهرام هاجری. 1391. تحلیل اثرات کالبدی گسترش خانه های دوم بر روستاها: مطالعه موردی دهستان شیرکوه استان یزد. کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی. 1. (1392). 137-115.

  رضوانی، محمدرضا. جواد صفایی. 1384. گردشگری خانه های دوم و اثرات آن بر نواحی روستایی: فرصت و تهدید (نواحی روستایی شمال تهران).  پژوهش های جغرافیایی. 54، (1384). 121-109.

  رضوانی، محمدرضا. سیدعلی بدری. فرخنده سپهوند و سعیدرضا اکبریان. 1390. گردشگری خانه های دوم و اثرات آن بر بهبود کیفیت زندگی ساکنان روستایی: مطالعه موردی بخش رودبار قصران. مطالعه و پژوهش های شهری و منطقه ای. 13. (1391). 40-23

  ریچارد شارپلی. جولیا. 1380، گردشگری روستایی، ترجمه رحمت الله منشی زاده و فاطمه نصیری، تهران، انتشارات منشی.

  سازمان جهانی گردشگری 1379، برنامه ریزی ملی و منطقه ای گردشگری، ترجمه محمود عبداله زاده.

  سامانه گزارش ساز آمار و اطلاعات شهرداری تهران،1391.قابل دسترسی در http://statistics.tehran.ir

  سپهوند،فرخنده.1389،نقش گردشگری خانه های دومدر بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

  سرمد، زهره  و دیگران(1376). روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، تهران، چاپ دوم.

  سعیدی، سعید و امینی، فریبا. 1389، ناپایداری سکونتگاهی و تحول کارکردی مسکن روستایی، مورد: روستای خفر، فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، شماره 27.

  شاریه. ژان برنار. 1373، شهرها و روستاها، ترجمه سیروس سهامی، مشهد: نشرنیکا.

  صیدایی. سید اسکندر، خسروی نژاد. محبوبه، کیانی. صدیقه. 1389، "تاثیر خانه های دوم بر توسعه منطقه باغبهادران شهرستان لنجان"، مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای، سال اول، شماره4، صص36-19.

  ضیایی. محمود، صالحی نسب. زهرا، 1387، "گونه شناسی گردشگران خانه های دوم و بررسی اثرات کالبدی آن ها بر نواحی روستایی (مطالعه موردی: رودبار قصران) "، پژوهشهای جغرافیایی انسانی، شماره66، صص84-71.

  علیقلی فیروزجانی. ناصر، بدری. سیدعلی، فرجی سبکبار. حسنعلی. 1386، "نگرش جامعه میزبان به اثرات محیطی و اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی نوشهر) "، فصلنامه روستا و توسعه، سال 10، شماره 1، صص22-1.

  عنابستانی، علی اکبر. 1388. بررسی آثار کالبدی خانه های دوم بر توسعه ی سکونتگاههای روستایی: مطالعه مورد روستاهای ییلاقی مشهد. فصلنامه روستا و توسعه، 4.

  فاضل نیا، غریب. اکبر کیانی. مهدی رمضان زاده و الهام افشار عمرانی. 1389. تحلیل اثرات خانه های دوم بر ساختارروستاهای توریستی از نظر جامعه میزبان (مطالعه موردی: برسه). چشم انداز جغرافیایی. 15. (1390). 119-102.

  فیروزنیا. قدیر، رکن الدین افتخاری. عبدالرضا، ولی خانی. محبوبه. 1390، "پیامدهای گسترش ویلا سازی (خانه های دوم) در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان تارود شهرستان دماوند) "، فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، سال9 شماره31، صص170-149.

  فنل، دیوید. ۱۳۸۵ ، مقدمه ای بر طبیعت گردی.  ترجمه جعفر اولادی قادیکلایی. بابلسر: دانشگاه مازندران.

  فنل، ای دیوید. 1392، اکوتوریسم. ترجمه محسن رنجبر و همکارانش[شهر ری]: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری.

  قاسمی. ایرج. 1388، "برنامه ریزی کالبدی حوزه های گردشگری روستایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

  زاهد، 1383، اصول برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری روستایی، تهران: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.

  کرمی، مهران. 1378، اکوتوریسم ایران.  تهران: سازمان ایرانگردی و جهانگردی

  کشاورزنیا، نگین. رحیم سرور و مسعود مهدوی. 2013. اثرات زیست محیطی خانه های دوم بر روستای داماش، گیلان. مجله ی بین المللی مهندسی و تکنولوژی پیشرفته. 3.

  گلین مقدم. خدیجه. 1388، "روند شکل گیری و گسترش خانه های دوم در حوزه های جنگلی – کوهستانی شمال کشور در طی سال های 1345-85"، فصلنامه چشم انداز جغرافیای، سال چهارم، شماره9، صص210-191.

  محمودیان، علی اکبر. 1381، اطلس شهرستان شمیران، گیتاشناسی.

  محمودیان،علی اکبر.1388،شهرستان شمیران،تهران:بنیاد دانشنامه نگاری ایران.

  مرادی. گیتی. 1390، "گردشگری خانه های دوم و تاثیر آن بر فضای زیست روستا "، یازدهمین همایش علمی-پژوهشی دانشگاه گیلان، صص168-166.

  مرکز آمار ایران. 1390، مروری بر نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان تهران، شهرستان شمیرانات.

  مهدوی حاجیلویی. مسعود، قدیری معصوم. مجتبی، سنایی. مهدی، (1387) ، "تاثیر خانه های دوم بر ساختار اقتصادی – اجتماعی ناحیه کلاردشت "، پژوهشهای جغرافیای انسانی. شماره65صص31-19.

  مطیعی لنگرودی. سیدحسن. 1387، طرح پژوهش بررسی و شناخت توان اشتغالزایی صنایع دستی در نواحی روستا –شهر، ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد.

  نجمی، سیمین. 1388، ( توسعه پایدار  روستایی  مطالعه موردی بخش لواسانات) رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران.

  نوذری. سمیرا. 1386، نقش خانه های دوم در تغییر کاربری اراضی و توسعه اقتصادی کردان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  Fennel, David, 1999, Ecotourism an introduction, Rutledge, London.

  gilg, A, (1989) : an Introduction  to  rural. geography, edvard Arnold, London.

  Johnston,R. J. (1988) : Dictionary of  human  Geography. second Edition,oxford: Blackwell.

  pecion,M. (1985) : Rural Geography,Harper and row  publisher.

  Johnston,j. d,shepenger,d. j and akis. k. (1994) : residents  perceptions  of  tourism  development. annals  of  tourism  research. vol. 21.

  Smit,D. michael. krannich,S. richard, (1998) : tourism  dependence  and  resident  attitudes  annals  of  tourism research. vol 25.

  UNESCO,2002. Managing Tourism at World Heritage Sites: a Practical Manual for World Heritage Site Managers. Paris: Unesco

  william,A. M. and hall,C. M. (2000) : tourism  and  migration,new  relation ship  between  production  and  consumption”tourism  geographies  2,1,5,27.

  World Tourism Organization (2002) , "The world ecotourism summit: Finalreport". Availableon:http: //www.worldtourism.org/sustainable/IYE/quebec/anglais/Final-ReportQuebecSummit-web. Pdf

  Hall. c, Micheal and Page. Stephen. ,(2002), The geography. Ftourism and recreation, Rutleadge.

  Carmen, Maria. (2010). Second Homes In The Spanish Regions: Evolution And Impact On Tourism, Gdp And Employment. www. usc. es/economet/reviews/eers1026. pdf

  Epler Wood, Megan,(2003). Ecotourism; United Nations Environment Programme. www. eplerwood. com/eplerwood-international. php

   


موضوع پایان نامه بررسی اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده, نمونه پایان نامه بررسی اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده, جستجوی پایان نامه بررسی اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده, فایل Word پایان نامه بررسی اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده, دانلود پایان نامه بررسی اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده, فایل PDF پایان نامه بررسی اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده, پروژه در مورد پایان نامه بررسی اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ روستای ایرا و نیکنامده

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد: رشته ی برنامه ریزی گردشگری–اکوتوریسم چکیده: از دهه 1990 رویکردهای سنتی توسعه گردشگری به چالش کشیده و با تاکید همزمان بر پیامدهای مطلوب و نامطلوب گردشگری، حرکت از گردشگری انبوه به سوی رویکرد توسعه پایدار گردشگری آغازشد. رویکرد به اکوتوریسم، به عنوان الگوی فضایی گردشگری در طبیعت، امروزه مورد توجه فراوان قرار گرفته است .علّت این توجه نه فقط به خاطر ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به بزرگترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد . اما مسلمأ این کار بدون شناسایی عوامل تأثیرگذار،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود. هدف ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته معماري گرايش معماري دي 1393 چکيده محيط هاي طبيعي بکر يا حوزه هاي حفاظت شده محلي مناسب براي اکوتوريسم به شمار مي روند و توسعه توريسم در اي

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این تحقیق با عنوان بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه صورت پذیرفته است.هدف از این تحقیق شناسایی و معرفی توانمندی ها و پتانسیل های طبیعت گردی در منطقه سوادکوه با هدف حفظ منابع طبیعی موجود و تداوم و پایداری آنها و تقویت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده در روزگاران گذشته، گردشگری و سیاحت ویژه اشراف و نخبگان بود و به سبب تنگناهای اقتصادی و فنی و..... نقش چندانی در شئون زندگی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی انسان ایفا نمی‌کرد. اما همگام با رویدادها و تحولات ژرف اجتماعی و اقتصادی در زندگی جوامع و بهره‌مندی انسان از حقوق بیشتر، اوقات فراغت فزون‌تر و به ویژه از هنگامی که ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم چکیده شهرستان سیاهکل در جنوب شرق استان گیلان قرار دارد . از دو ناحیه جلگه ای و کوهستانی تشکیل شده و از نظر آب و هوا دارای آب و هوای مرطوب و نیمه مرطوب است . وسعت این شهرستان 6/1048 کیلومتر مربع و جمعیت آن براساس آمارسال 90 ( 47096 نفر ) بوده است .به لحاظ وجود سه رودخانه مهم ، استخرها و آبگیرهای ...

فصل اول کلیات تحقیق بخش اول : کلیات تحقیق 1-1-1 مقدمه: امروزه پدیده گردشگری از یک پدیده ساده ی دید و بازدید فراتر رفته و ابعاد و اهمیت ویژه ای یافته است تا جایی که از آن به عنوان یک صنعت بزرگ و مولد و مادر نام برده می شود. به طوری که در بسیاری از کشورهای پیشرفته اقتصادی و برخی کشورهای در حال توسعه که از جاذبه های فراوان تاریخی ، فرهنگی ، طبیعی و امکانات و تسهیلات خوب گردشگر ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا گرایش : برنامه ریزی توریسم در این پژوهش به بررسی جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان استان گلستان و ارائه راهکارهایی برای توسعه‌ی اکوتوریسم در این شهرستان ‌پرداخته شده است. برای ارائه‌ی راهکارها از دو تکنیک سوات و تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.ابتدا با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به اولویت‌بندی نقاط اکوتوریستی ...

پايان نامه براي دريافت درجه                             

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده : گردشگری درمانی که از بهم پیوستن دو شاخه پردرآمد گردشگری و خدمات درمانی بوجود آمده است، همواره در جهان مورد توجه بوده و هست، بطوریکه بر اساس آمار بین المللی این شاخه از صنعت گردشگری حتی در دوران رکود اقتصادی در جهان توانسته سالانه رشدی معادل 20 درصد برای خود به ثبت برساند و بسیاری را به خود ...

ثبت سفارش