پایان نامه تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم

word 1 MB 30964 134
1392 کارشناسی ارشد گرافیک
قیمت قبل:۶۲,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • 1

  چکیده

  پژوهش حاضر با­ هدف بررسی رنگ در عنوان­بندی فیلم به نگارش در آمده است. آنچه در این پروژه مشاهده ­می­شود      گزیده­ای­ ا­ز ­مطالب جمع­آوری شده در باب صنعت سینما، روان شناسی رنگ، معانی رنگ­ها و عنوان­بندی فیلم است. در این پروژه سعی بر آن است که با توضیح مختصر و کوتاه مخاطب را با آنچه پیش­ رو دارد آشنا کند. رنگ زبان جهانی است، باعث تحریک احساسات در انسان می­شود و موجب شکل­گیری فرهنگ ما است، دارای بُعد انسانی است که فضاهای خاصّی در پیرامون انسان پدید می­آورد. رنگ در جای جای زندگی و طبیعت اطراف انسان موجود است.

  عنوان­بندی در ایران از تعاریف گوناگونی برخوردار است: معرفی نامه­ی فیلم؛ سر فصل فیلم؛  قاب فیلم و....

  عنوان­بندی فیلم همان کارکرد بسته بندی و یا جلد کتاب را دارد که با مراجعه به آن می­توان به محتوای کلّی آن دست یافت. این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. جامعه­ی آماری در این پژوهش ساکنین شهر اصفهان و تبریز می­باشند. از هر شهر200 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه در اختیار آنها  قرار گرفت. ابزار این پژوهش پرسشنامه­ای است که توسّط محقّق تهیّه و تنظیم شده است. روایی آن از طریق روایی صوری مورد تأیید اساتید قرار گرفت و پایایی آن از روش ضریب آلفای کرونباخ9/0 به دست آمده است.

  کلید واژه: رنگ، مخاطب، روان شناسی رنگ، عنوان­بندی، ژانر.

  فصل اوّل کلّیّات تحقیق

  تعریف مسئله

  در ­این تحقیق تلاش بر ­این بوده­ است که عنوان­بندی را­­­ مورد بررّسی قرار دهیم و تأثیرات متقابل روانشناسی رنگ در ساخت عنوان­بندی و تأثیر بصری آن بر مخاطب را مورد سنجش قرار دهیم.

  1-2 ضرورت و اهمیّت تحقیق

  با توجّه به­ اینکه صنعت سینما روز به روز در حال توسعه و تکامل است، روزانه هزاران مخاطب با    ویژگی­های منحصر به­ فرد را جذب خود می­کند. سینما صنعتی پر مخاطب و پول ساز است. عامل مهّمی برای انتقال پیام، ارتباطات بین المللی و تبادلات فرهنگی است. عنوان­بندی دریچه­ای است که مخاطب برای ورود به متن اصلی فیلم باید از آن عبورکند تا بتواند به محتوای اصلی آن دست پیدا کند.      عنوان­بندی فیلم آینه­ی تمام نمای ژانر فیلم است، پس ­باید به درستی ساخته شود تا ذهن بیننده را برای رسیدن به هدف اصلی ساخت فیلم هدایت کند. از آنجا که رنگ یکی از مهّم­ترین و پرکاربرد ­ترین عوامل بصری است می­توان با مدد گرفتن از آن به یک عنوان­بندی موفّق و مؤثّر دست یافت. علم و آگاهی ما از معانی رنگ­ها و روانشناسی رنگ به ما کمک می­کند تا به وسیله­ی آن منظور فیلم را راحت­تر به بیننده القاکنیم.

  1-3 سؤالات تحقیق

  1-  عنوان­بندی چیست؟

  2- عوامل تشکیل دهنده­یِ عنوان­بندی کدام اند؟

  3- مشخّصاتِ یک عنوان­بندی خوب چیست؟

  4- زمانِ مناسب برای عنوان­بندی چه مقدار است؟

  5- آیا رنگ بر عنوان­بندی تأثیر دارد؟

  6- رنگ از نظر مخاطبین چه معانی دارد؟

  7- بیشترین رنگ­های استفاده شده در عنوان­بندی فیلم­های ایرانی کدامند؟

  8- در ایران چه تکنیک­هایی برای ساخت عنوان­بندی مورد استفاده قرار می­گیرد؟

  1-4 فرضیّات تحقیق

  1-  عنوان­بندی یکی از عوامل مهمّ در معرفی فیلم است.

  2- عنوان­بندی خوب باعث موفّقیّت فیلم می شود.

  3- عنوان­بندی خوب در ذهن بیننده ماندگار است.

  4- عنوان­بندی براساس ژانر­های مختلف هنری متفاوت ساخته می­شود.

  5- بیشترین ژانر مورد استفاده در ساخت فیلم در ایران ژانر اجتماعی می­باشد.

  6- ارتباط درست بین ژانر فیلم و عنوان­بندی بسیار مهّم و حائز اهمیّت است.

  7- رنگ عامل مؤثّری در ساخت عنوان­بندی مناسب است.

  8- رنگ­ها باید بر اساس ژانر و محتوای فیلم انتخاب و مورد استفاده قرار­گیرد.

  9- رنگ القاءکننده­ی حال و هوای محتوای فیلم است.

  1-5 اهداف اصلی و فرعی

  هدف اصلی از این تحقیق رسیدن به نقش رنگ در عنوان­بندی فیلم است. آیا این مقوله در ایران از ارزش کافی برخوردار است؟ تا چه حد به عنوان­بندی اهمیّت داده و هنگام ساخت آن به هماهنگی رنگ­­ها با ژانر فیلم توجّه می­شود. آیا عنوان­بندی­ها­­یی که در ایران ساخته می­شود با محتوای اصلی فیلم هم راستا هستند و رنگ در عنوان­بندی فیلم­های ایرانی به چه صورت و به چه میزان مورد استفاده قرار می­­گیرد.

  1-6 روش جمع آوری اطّلاعات

  شیوه جمع­آوری اطّلاعات به صورت کتابخانه­ای، اینترنت، همچنین جمع­آوری اطّلاعات به روش میدانی، مصاحبه و تهیّه پرسشنامه و آنالیز و بررسی 150 عدد عنوان­بندی فیلم از بین 300 عنوان­بندی فیلم بوده است.

  1-7 کاربرد تحقیق

  از نتایج این تحقیق می­توان در بررسی و سنجش کیفیّت عنوان­بندی فیلم­ها استفاده کرد. همینطور به بررسی عوامل مختلفی­که به موفّقیّت یک عنوان­بندی و ماندگاری آن کمک می­کند دست یافت، زیرا تأثیر­    عنوان­بندی بر­ مخاطب بسیار حائز اهمّیت است. در این تحقیق  ژانرهای مختلف معرفی شده که با آگاهی از آن می­توان به تحلیل و محتوای فیلم راحت­تر دست پیدا­ کرد و همینطور رنگ­های مختلف از لحاظ مبانی و علم روانشناسی مورد بررسی قرار داده شده است تا به بهترین و مناسب­ترین رنگ برای ساخت عنوان­بندی هماهنگ با ژانر فیلم رسید.

   

   

                                                      

  1-8 پیشینه تحقیق

  در باب این موضوع تنها یک جلد کتاب با عنوان گرافیک در عنوان بندی فیلم( نگارش و ترجمه فرشته سعیدی پور)که نگاهی اجمالی به مبحث سینما و به تعریف عنوان بندی و کارکرد آن پرداخته به چاپ   رسیده است. در خصوص مبحث رنگ در عنوان­بندی به صورت اختصاصی هیچ­گونه مقاله یا کتابی به چاپ نرسیده است.

   پایان نامه ها

  1. « بررسی ادراک رنگ در تبلیغات فرهنگی و اجتماعی»/ خانم مرجان کورش‌نیا/ کارشناسی ارشد ارتباط تصویری/ تهران،1385

  2. « ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رن‍گ‌ از زوای‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف»/ آقای وح‍ی‍د ش‍ی‍خ‍ی‍ان/ کارشناسی ارشد معماری/ ت‍ه‍ران‌۱۳۸۳/ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌

  3.  « رنگ و مطالعه تأثیر آن در بازارهای جهانی»/ خانم نگار شیوخی/ کارشناسی ارشد ارتباط تصویری/ تهران، ۱۳۸۴/ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌

  4.  « نقش رنگ در نقاشی ایران»/ خانم ربابه حبیبیان/ کارشناسی‌ارشد نقاشی/ تهران، ۱۳۸۵/ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌

  5. « مفهوم رنگ در زندگی، فرهنگ، هنر و باور ایرانیان در عهد باستان»/ خانم سارا راکعی/ ‏‫ تهران، ۱۳۸۵/ کارشناسی‌ارشد پژوهش هنر

  6.  « ارگونومی ادراکی رنگ در منظر شهری»/ آقای اکبر مرادی‌پور/ کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه‌ا‌ی/ تهران، ۱۳۸۶/ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌

  7. « بررسی رنگ و فرم در گرافیک بزرگ شهری»/  خانم ستاره درخشان‌دلجویی/ کارشناسی ارشد ارتباط تصویری/ تهران، ۱۳۸۶

  8. « نقش موسیقیایی رنگ و فرم در نقاشی»/ خانم نسیم انصافی/  کارشناسی ارشد نقاشی/ تهران، ۱۳۸۶

  9. « نشانه‌شناسی رنگ در کارگردانی»/ خانم سمیرا علیپور‌مازندرانی/ کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش/ تهران‏‫‏، ۱۳۸۸3

  10. « بررسی تاثیر رنگ‌های متفاوت بر اثربخشی تبلیغات»/ خانم راحله صفار/ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی/ تهران‏‫‏، ۱۳۸۹

  مقالات

  1.  « ک‍ل‍ی‍ات‍ی‌ درب‍اب‌ رن‍گ‌«/ آقای روی‍ی‍ن‌ پ‍اک‍ب‍از/ مجله گ‍راف‍ی‍ک‌، س‍ال‌ ۲، ش‌ ۸،  م‍رداد،  ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۷۲

  2. « رنگ سبز رنگ تعلق و آرامش»/ آقای اسماعیل نساجی‌زواره/ درس­هایی از مکتب اسلام، سال ۴۸، ش ۸، آبان ۱۳۸۷

  3. « در ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ رن‍گ‌«/ خانم ون‍وس‌ ام‍ی‍رچ‍وپ‍ان‍ی/ ت‍ص‍وی‍ر، س‍ال‌ ۴، ش‌ ۲۴، اس‍ف‍ن‍د ۱۳۷۵

  4. « رن‍گ‌ و ت‍اث‍ی‍رات‌ آن‌ ب‍ر واک‍ن‍ش‌ه‍ای‌ م‍ا»/ آقای‌ م‍س‍ع‍ود غ‍ف‍اری‌/ ان‍ت‍خ‍اب‌،۳ آب‍ان‌ ۱۳۷۹

  5. « س‍ی‍ن‍م‍ای‌ غ‍رای‍ب‌ ن‍ان‍م‍وده‌ه‍ا و رن‍گ‌ در س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ج‍دی‍د ای‍ران‌«/ آقای م‍ح‍م‍د ت‍ه‍ام‍ی‌ن‍ژاد/ س‍ی‍ن‍م‍ا، س‍ال‌ ۲، ش‌ ۶۵،۳۰ ت‍ی‍ر ۱۳۷۲

  6.  « رن‍گ‌ در ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌«/ آقای م‍ه‍دی‌ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍رزاده‌/ ه‍م‍ش‍ه‍ری‌، ۳۰ م‍ه‍ر ۱۳۷۳

  7.  « رن‍گ‌ خ‍ب‍ر اس‍ت‌«/ آقای ی‍ون‍س ش‍ک‍رخ‍واه/ ک‍ی‍ه‍ان‌ ک‍اری‍ک‍ات‍ور، ش‌ ۱۱۷، ۱۱۸ ، آذر، دی‌ ۱۳۸۰

  1-9چگونگی انجام پروژه عملی

  1-  جمع ­آوری و آرشیو300 عدد فیلم ایرانی.

  2- جدا کردن 150 عدد عنوان­بندی از متن اصلی فیلم.

  3- بررسی و آنالیز 150 عدد از 300 عدد عنوان­بندی فیلم.

  4- آنالیز عنوان­بندی فیلم­­ها براساس ژانر، رنگ عنوان­بندی، تکنیک ساخت، زمان، زاویه­ی دوربین، فونت استفاده شده، طراحی تایپ فیس، بافت.

  5- انتخاب دو فیلم و ساخت عنوان­بندی برای آنها.

  1-10روش تحقیق

  در تدوین این پایان نامه روش تحقیق به صورت ترکیبی می ­باشد. (کمی،کیفی و موردی ) در ابتدا به تعریف رنگ، مبانی رنگ، معانی مختلف رنگ­ها پرداخته شد و سپس به طور مختصری در مورد مخاطب صحبت شده است. بعد از آن در مورد عنوان­بندی، تاریخچه­ی آن و عوامل اصلی تشکیل دهنده­ی   عنوان­بندی و همینطور جمع آوری 300  تیتراژ فیلم ایرانی و آنالیز و بررسی150 عدد از آنها پرداخته شد که در بررسی و آنالیز آ­نها عوامل مختلفی نظیر: ژانر، تکنیک، رنگ، زمان، زاویه دوربین( لنز)، طراحی لوگو، تایپ فیس و بافت مورد بررسی قرار گرفت. سپس پرسشنامه­­ای جهت بررسی احساس مخاطبین مختلف نسبت به رنگ­­ها و درک آنها از رنگ تهیّه شده است.

  فصل دوّم نور و رنگ

  2-1 تعریف نور

  هر یک از اندام‌های حسی به نوع خاصّی به محرک‌ها پاسخ می‌دهند. اندام بینایی یا چشم به محرک نوری پاسخ می‌دهند. نور از انرژی الکترومغناطیسی تشکیل شده و به صورت امواج منتشر می‌شود. دو نکته‌ی اساسی در مبحث نور وجود دارد.

  طول موج[1] : طول موج یعنی فاصله‌ی بین دو قلّه

  دامنه‌ی موج[2] : دامنه‌ی موج یعنی ارتفاع آن

  چشم انسان تنها امواجی را دریافت می‌کند که بین 400 تا 700 میلیونیم میلی‌متر طول دارند که طیف مرئی[3] نور نامیده می‌شوند. پس طیف قابل رؤیت بخش بسیا­رکوچکی از طیف کامل الکترومغناطیسی را تشکیل می‌دهند.(گنجی،1386،ص 148) طول موج با رنگ و دامنه‌ی موج با انرژی نورانی ارتباط دارند. امواج ماوراء بنفش[4] و مادون قرمز[5] دو حدّ پایینی و بالایی طیف مرئی را تشکیل می‌دهند. امواج ماوراء بنفش کوتاه­ترین طول موج و امواج مادون قرمز بلندترین طول موج را دارند. احساس نور تابع سه متغیر است:

  شدّت یا درخشندگی که انرژی نور را تشکیل می‌دهند. ( نور قوی یا نور ضعیف)

  کیفیّت که در اصطلاح علمی دون یا فام و به طور کلّی رنگ نامیده می‌شود.

  سیری یا اشباع که میزان خالص بودن یک رنگ را نشان می‌دهد.

  شدّت یا درخشندگی از دو حدّ سیاه و سفید تشکیل می‌شود به این ترتیب که سیاه کمترین درخشندگی و سفید بیشترین درخشندگی را دارد. تنها رنگ­های اصلی از طول موج منفرد تشکیل می‌شوند بقیه رنگ­ها خالص نیستند. در زندگی روزمره نیز کمتر امکان داردکه با رنگ خالص رو به رو شویم. مثلاً زردترین زرد­­ها نیز مقداری قرمز و سبز به همراه دارد. سیری یا اشباع یعنی اینکه یک رنگ چقدر از خود آن رنگ را در بردارد. بنابراین رنگ­های خالص یا  رنگ­های اصلی سیری بیشتری دارند. رنگی­که سیری ندارد در اصطّلاح علمی می­گویند: فاقد فام است، مثل خاکستری که بین سیاه و سفید قرار دارد. ( گنجی،1386،ص 149)

  2 تعریف رنگ

  رنگ یک زبان جهانی است. رنگ احساسات را تحریک می‌کند. فرهنگ ما را شکل می‌دهد و پیش  زمینه‌­ی جهان ما را می‌سازد. صحبت در مورد رنگ باعث می‌شود که خصوصیّات موسیقی و طبیعت و ویژگی‌های شخصیّتی را به جا آوریم. رنگ بُعد انسانی دارد. رنگ می‌تواند حالت ها را تغییر­ دهد، فضای خاصّی به وجود آورد، روحیه­‌­ی انسان را بهتر کند و در همین حال جولانگاه خوب و امنی برای خلّاقیت انسان باشد. رنگ­ها همه جا هستند در سایه روشن‌های زنده، نورهای تند و روی سطوح مختلف. رنگ یکی از ملزومّات با شکوه زندگی است. رنگ­هایی­که تاریخ خاصّی ندارند و رنگ مایه‌هایی­که به روح انسان آرامش می‌بخشند. (کابستیک،لوید،1385،ص3)

  اگر به اهمّیت استفاده از سایه و رنگ  مایه­‌های ساده پی ببرید استفاده از رنگ در طراحی به تجربه‌ای ارزنده بدل می‌شود. واکنش ما به رنگ­ها می‌تواند از بُعد احساس یا علمی مورد بررسی قرار­گیرد، کشف این که این مسأله چگونه بر فضا تأثیر می­گذارد کمک می‌کند تا دریابید چه چیزی حس بهتری در شما ایجاد می‌کند. (کابستیک،لوید،1385،ص5) رنگ یکی از وسایل ذهنی و هنری بیان است. ( فردمایر،1383،ص300) آگاهی هنرجویان  از­ رنگ محدود به مفاهیم و دستوراتی است،که قبلاً در طی دوران تحصیل بدون آزمایش و تجربه کسب کرده‌اند. رنگ بیان سلیقه‌های شخصی است. در این جا آگاهی نه از طریق تئوری بلکه از طریق مشاهده­ی روابط رنگ تحت شرایط متغیّر حاصل می‌شود با تعیین دوره‌­های کاملاً واضح مناسبات مشترک را سازمان داده و مشخّص می‌کنیم. درک و تجربه که پیش نیاز استفاده­ی خلاقانه از رنگ است از طریق مقایسه مداوم و تحلیل کیفیّت و کمّیّت رنگ پیشرفت می‌کند. جلوه­ی هر رنگ را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن رنگ­های مجاور آن بررسی کرد. هر رنگی باید با ارتباط با رنگ دیگر دیده شود. هر یک از رنگ­‌ها به خاطر درجه‌ی تیرگی[6] ، میزان خلوص[7] ، وسعت کیفیّات و روابط متغییری پیدا می‌کند. بررسی کامل این روابط کنتراست ‌ها نقطه‌ی شروع این روند است. ( فردمایر،1383،ص320)

   

   

  2-3 پیشینه رنگ

  شیفتگی و جذّابیت رنگ هرگز محدود به نقّاشان نبوده است. افلاطون و ارسطو در مورد رنگ مطالبی نوشتند که بعدها در دوره‌ی رنسانس شناخته شدند. نقّاشان همیشه درباره‌ی رنگ مطالبی نوشته‌اند امّا با نهضت فکری در اواخر قرن 17­میلادی­ بود که علاقه به رنگ به طور باور نکردنی افزایش یافت. (گروسی فرشی،1380،ص29)

  قرون 17و 18میلادی در اروپا  دوره‌ی تاریخی است که به عصر روشنگری یاد می‌شود. در عصر روشنگری کاوشی زنده و پویا برای توجیه عقلی و منطقی هرگونه پدیده‌ای به جای توضیح عرفانی و صوفیانه آغاز شد. مردم کم­کم به وجود قوانین ثابت و انکار ناپذیر طبیعت ایمان آوردند. این جستجو برای یافتن عوامل و علّت‌ها به اندازه‌ی ضرورت ‌های ایمانِ  مطلق که قبل از این وجود داشت سفت، سخت و ضروری می‌نمود.­­ فضای­ فکری قرن ­18­میلادی بسیار بی‌ثبات و متغیّر بود. مردم خود ­را  زیست‌شناس، نویسنده یا ریاضیدان قلمداد نمی‌­کردند. بلکه خود را فیلسوفان علوم طبیعی و عالمان الهیّات یا هندسه­دان می‌دانستند و هرکدام هم با موضوعات و زمینه‌های گسترده‌ی مورد علاقه‌شان آشنایی داشتند. بیشتر کسانی که در این دوره زودتر از دیگران به مطالعه و نوشتن درباره‌ی رنگ پرداختند نقاش نبودند بلکه اکثراً شاعرانی بودند که سر ­رشته‌ی کمی از علوم داشتند و به دنبال پایه‌ای عقلانی برای ماهیّت زیبایی و در نتیجه رنگ به عنوان یک پیامد بودند. به این ترتیب رفتار رنگ‌ها و همچنین راز پدیده‌ی رنگ که در حیطه‌ی درک قوانین طبیعی بود توجیه می‌شد. (گروسی فرشی،1380،ص30)

  دو موضوع مهّم بر مطالعه رنگ در قرن 18و 19میلادی حاکم بود: 1- جستجو برای یک سیستم بی نقص نظم رنگ. 2- جستجو برای قوانین هماهنگی در ترکیبات رنگ‌ها. دقیقاً همان­طور که برای ادبیات دوره‌ی کلاسیک وجود دارد. برای نوشته­‌های رنگ نیز چنین دوره‌ای در نظر گرفته می‌شود. این رساله‌ها که نوشتن آنها از اواخر قرن 18شروع شد و تا قرن 20 ادامه یافت. در قرن 17 دو چهره‌ی برجسته و کاملاً متفاوت بر مطالعه رنگ احاطه داشتند: اسحاق نیوتن[8] (1727-1642م) و یوهان گوته[9] (1832-1749م). نیوتن که در اواخر قرن 17میلادی در شهر کمبریج مشغول به کار بود. نور خورشید را با عبور از منشور به طول موج‌های تشکیل دهنده‌ی آن تجزیه نمود. هر طول موجی که وارد منشور می‌شود می‌شکند زیرا شیشه  مادّه‌ی تشکیل دهنده‌ی منشور، سرعت هر طول موجی را به مقدار مشخّصی کاهش می‌دهد و هر طول موج به صورت پرتویی از نور(یعنی به صورت رنگی متفاوت) ظاهر می‌شود. او پرتوهای مجزا را به وسیله‌ی عدسی با هم ترکیب نمود و دوباره نور سفید را به وجود می­آورد. او از این آزمایش فرضیه‌ی ماهیّت نور و منشاء رنگ دیده شده را طرح ریزی کرد. او دست آوردهایش را در سال( 1703م ) در کتابی به نام  نورشناسی منتشر کرد. نظریه‌ی نیوتن با این مضمون که نور به تنهائی رنگ را به وجود می‌آورد همچنان به صورت اساس و پایه‌ی فیزیک جدید باقی است منتشر کرد. نیوتن هفت رنگ مجزا را با منشورش گزاش کرد: قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، بنفش. (همان)  

  هم عصران نیوتن به نورشناسی به عنوان کار بر روی ماهیّت رنگ نگاه می‌کردند نه کار بر روی ماهیّت نور. نظرات نیوتن در نورشناسی اختلاف نظرهای عدیده‌ای در اروپا به وجود آورد. در سال(1731 م) جی­سی.لبلون به کشف و نوشتن رساله‌ای درباره‌ی ماهیّت اصلی قرمز، زرد، آبی در ترکیب پودر رنگ­ها (پیگمنت‌ها) برای نقّاشی پرداخت. لبلون بدین ترتیب نخستین مفهوم راجع به سه رنگ اصلی را شکل داد وکار او مورد توجّه و مقبولیّت قرار ­گرفت.

  یوهان گوته شیفته‌ی رنگ‌ها بود. او با نظریه‌های رنگ نیوتن آشنایی کامل داشت امّا شدیداً مخالف آنها بود. گوته می­گفت: نیوتن ریاضیدان بزرگی بود، که عقیده­ی کاملاً غلطی درباره‌ی منشاء فیزیکی رنگ داشته است. گوته به رنگ نه به عنوان نور بلکه ماهیّتی مستقل که به عنوان یک واقعیّت تجربه می‌شود نگاه می‌کرد. (گروسی فرشی،1380،ص31)

   آلبرت مانسل آمریکایی(1918- 1858م) در کتاب دستور زبان رنگ‌ها یک درخت رنگ ابتکاری با فضای نا­ محدود برای گسترش ابداع کرد. در درخت رنگ‌­ها، رنگ­ها براساس فام، تیره، روشنی و درجه‌ی خلوص(کروما) دسته ‌بندی می‌شوند. نظریه‌ی مانسل با روابط سر در گم کننده‌ی رنگ‌ها و اصول اخلاقی حتی ضعیف ­تر هم می‌شود، او نیز مانند گوته رنگ‌ها را با خصوصیّات اخلاقی پیوند داد. (گروسی فرشی،1380،ص35)

  Abstract

  The purpose of the present research is to study role of color in the  title of the films. what is observed in this project is the selection of collective studies about the film industry, psychology of colors, meaning of colors and film titling. In this project,an attempt is made to familiarize the addressee with what they come across, providing a brief discussion on the relevant issues. Colors talk universally on the relevant issues. Colors talk universally and have a universal language. Colors can stimulate people to be emotional.They can also contribute to formation of cultures. Colors contain human dimension , which create specific spaces surrouncling them.colors can be found in every where in human lives, as well as the nature around him . In Iran title has various definitions: film topics, film introduction, film frame, etc. film title has the same function of book cover or categories of books,through which we can access to its whole contents by referring to it. This research is done with the descriptive survey method. Population in this research are residents of Tabriz and Esfahan. 200 persons are chosen by the random method, from each city, and a questionnaire was given to each of them. The tool of this research is a questionnaire whose validity is estimated and approved by professors. The reliability of the research is estimated through 0/9 Alpha crobach,s method

  Key words: title, color, addressee, psychology of colors

 • فهرست:

  چکیده

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1- 1 تعریف مسئله. 3

  1-2 ضرورت و اهمیّت تحقیق.. 3

  1-3 سؤالات تحقیق.. 3

  1-3 سؤالات تحقیق.. 3

  1-4 فرضیّات تحقیق.. 3

  1-5 اهداف اصلی و فرعی.. 4

  1-6 روش جمع آوری اطّلاعات.. 4

  1-7 کاربرد تحقیق.. 4

  1-8 پیشینه تحقیق.. 5

  1-9چگونگی انجام پروژه عملی.. 6

  1-10روش تحقیق.. 6

  فصل دوم : نور و رنگ

  2-1 تعریف نور 9

  2-2 تعریف رنگ... 10

  2-3 پیشینه رنگ... 11

  2-4 رابطه نور و رنگ... 13

  2-5 تأثیرات نور 14

  ط

  2-6 ارزش رنگی.. 15

  2-7 رنگ‌های هماهنگ... 15

  2- 8 دمای رنگ... 16

  2-9 بافت... 16

  2-10 کُمپوزیسیون رنگ... 17

  2-11 زمینه و رنگ‌های روی زمینه. 17

  2-12 رابطه رنگ و فرم (شکل) 18

  2-13 وسایل تأکید فرم (مزاج رنگ) 18

  2-14 رنگ‌های تأثیرگذار و رنگ‌های تأثیرپذیر. 19

  2-15 اثر فضای رنگ­ها 20

  2-16 جلوه‌های فضای رنگ‌ها 20

  2-17 رنگ کاهشی، افزایشی.. 21

  2-18 ریتم رنگ... 21

  2-19  روان‌شناسی رنگ... 22

  2-19-1 تعریف روان‌شناسی... 22

  2-20رنگ از دیدگاه روان شناسی.. 22

  2-20-1 معانی رنگ‌ها 22

  2-20-2 سمبولیسم رنگ..... 27

  2-21 احساس نور از نظر روان­شنا­سی فیزیولوژیک... 28

  2-22 احساس و ادراک... 28

  2-23 آمادگی ذهنی.. 30

  2-24تلقین.. 30

  2-25خطای بینایی، حرکتی، خطا­­ های بصری، توهم­ها 30

  فصل سوم : مخاطب شناسی

  3-1 مخاطب شناسی.. 33

  ی

  3- 2 تعریف مخاطب... 33

  3-2-1 دلایل مختلف مخاطب بودن.. 33

  3-3دسته بندی مخاطب... 34

  3-3-1 دسته بندی مخاطبین بر مبنای ویژگی­های جمعیت شناسی... 34

  3-3-2 دسته بندی مخاطبان برحسب باورها 34

  3-3-3 دسته بندی مخاطب بر اساس نگرش­ها 34

  3-3-4 دسته بندی مخاطب بر اساس دسترسی... 34

  3-3-5 دسته بندی مخاطبین بر اساس رفتار. 35

  3-3-6 دسته بندی مخاطبین بر اساس توصیف و استفاده از رسانه­ها 35

  3-4 عوامل مربوط به مخاطب... 35

  3-4-1مسایل و مشکلات اجتماعی مخاطبین... 36

  3-4-2 تفاوت های فردی... 36

  3-4-3 شخصیّت.... 36

  3-4-4 جنس..... 37

  3-4-5 گروه سنّی... 37

  3-4-6 شیوه زندگی... 37

  3-4-7 قومیّت.... 38

  3-4-8 تحصیلات... 38

  3-4-9 سلیقه. 38

  3-4-10 اهمیّت شناخت مخاطبان.. 38

  3-5 دلایل انتخاب رنگ از نظر مخاطب در علم روانشناسی.. 39

  3-5-1 خاکستری... 39

  3-5-2 آبی... 39

  3-5- 3 سبز. 39

  3-5-4 قرمز. 39

  3-5-5 زرد. 39

  3-5-6 بنفش..... 40

  ک

  3-5-7 قهوه ای... 40

  3-5-8 سیاه. 40

  3- 6 تأثیرات روانی رنگ بر خصوصیّات شخصی و روحی افراد. 41

  3-6-1 اثر روانی رنگ در سالمندان.. 42

  3-6-2 اثر روانی رنگ در کودکان.. 42

  3-7 جلب مخاطب از طریق رنگ... 43

  فصل چهارم: عنوان بندی

  4-1 تعریف عنوان­بندی (تیتراژ) 45

  4-2 تعریف عنوان­بندی از نظر اساتید. 45

  4-3 لزوم طراحی عنوان­بندی برای فیلم. 47

  4-4 تاریخچه عنوان‌بندی در جهان.. 48

  4-5 انواع عنوان‌بندی.. 49

  4-5-1 عنوان‌بندی آغازین... 50

  4-5-2 عنوان‌بندی پایانی... 51

  4-5-3 عنوان‌های اعتباری... 51

  4-5-4 تفاوت های عنوان‌بندی آغازین و پایانی... 52

  4- 6 دسته بندی عنوان‌بندی.. 53

  4-7 نکاتی که از نظر مرتضی ممیز برای ساخت عنوان­بندی خوب لازم است: 54

  4-8 انواع تکنیک‌ های ساخت عنوان بندی.. 54

  4-9 کمپوزیسیون مطلوب.. 56

  4-10 ژانر. 57

  4-10-1 تعریف ژانر‏ 57

  4-10-2 انواع ژانر. 57

  4- 11 کاربرد ژانر در بحث تولید فیلم. 60

  4-11-1 تحولات ژانرها 61

  4-11-2 پیدایش‏ژانرها 62

  م

  4-11-3 کارکرد ژانرها در تحلیل فیلم.. 63

  4-12  ویژگی های یک عنوان‌بندی خوب.. 65

  4- 12-1 عنوان­بندی خوب و مناسب.... 65

  4-12- 2خلاقیّت.... 67

  4-12-3 فضاسازی... 67

  4-12-4 اتّصال عنوان‌بندی به فیلم.. 67

  4-12-5 تناسب نوع حروف با فضای فیلم.. 68

  4-12-6 هماهنگی عنوان‌بندی آغازین و پایانی... 68

  4-12-7 زمان بندی عنوان‌بندی... 69

  4- 13 افراد مشهور در زمینه‌ی عنوان بندی.. 70

  4-13-1 سائول باس..... 70

  4-13-2 سبک کاری... 72

  4-13-3 فهرست فیلم هایی که سائول باس برای آنها عنوان‌بندی طراحی کرد. 73

  4پ13-4 تحلیل عنوان‌بندی فیلم "سرگیجه" اثر سائول باس..... 76

  4-14 ویژگی آثار سائول باس... 79

  4-15 تاریخچه‌ی عنوان بندی در ایران.. 80

  4-16 افراد مشهور در ساخت عنوان­بندی دهه­های 40-60.. 82

  4-16-1 طراحان عنوان بندی در ایران.. 83

  4-18آمار 101

  نمونه پرسشنامه. 102

  نتیجه گیری آخر. 114

  منابع و مآخذ.. 122

  شرح کار عملی.. 122

   

   

   

  ه

   

   

   

   

  فهرست نمودار و جداول

  4-17 تجزیه و تحلیل عنوان‌بندی فیلم­های ایرانی.. 85

  4-17-1 عناصرتشکیل دهنده­ی عنوان‌بندی فیلم براساس جدول شماره5-1.. 96

  4-17-2 ژانر کلّی فیلم­های سینمایی ایران براساس جدول شماره 5-1.. 96

  4-17-3 دسته بندی رنگ­ها در عنوان‌بندی­های ایرانی... 97

  4-17-4 بررسی عنوان‌بندی فیلم­ها درجدول شماره (5-1) 98

  4-17-5 فونت.... 98

  4-17-6 عنوان‌بندی­های ایرانی جدول شماره (5-1) 99

  4-17-7 طراحی عنوان فیلم.. 99

  4-17-8 بافت.... 100

  4-17-9 زاویه دوربین... 100

  4-17-10 تکنیک ساخت.... 100

  4-17-11 زمان عنوان‌بندی... 100

  4-17- 12 با بررسی عنوان‌بندی  فیلم­ها درجدول شماره(5-1) 101

  جدول 4-2 : فراوانی سن پاسخگویان.. 103

  نمودار 4-2 : نمودار میله­ای­ سن­ پاسخگویان.. 103

  جدول4-3 : فراوانی جنسیّت پاسخگویان.. 104

  نمودار 4-3 : نمودار دایره­ ای جنسیّت  پاسخگویان.. 104

  جدول4-4: فراوانی تحصیلات پاسخگویان.. 105

  نمودار 4-4 : نمودار میله­ای  تحصیلات پاسخگویان.. 105

  جدول 4-5: فراوانی رشته تحصیلی پاسخگویان.. 106

  نمودار 4-5 : نمودار میله­ای رشته تحصیلی پاسخگویان.. 106

  جدول 4-6: فراوانی شغل پاسخگویان.. 107

  نمودار4-6 : نمودار میله­ای شغل پاسخگویان.. 107

  و

  جدول 4-7: فراوانی شهر پاسخگویان.. 108

  نمودار 4-7 : نمودار دایره­ای شهر پاسخگویان.. 108

  جدول4-8: فراوانی طبقه اجتماعی پاسخگویان.. 109

  نمودار 4-8: نمودار دایره­ای طبقه اجتماعی  پاسخگویان.. 109

   

  منبع:

  اخوان ثالث، فریدون، مقدمه­ای بر هنر درمانی، مترجم عطا مساح، انتشارات مؤسسه خدماتی فرهنگی رسا، تهران، 1373

  ایتن، هانس، عناصر رنگ(کتابی درباره­ی روش رنگ ازیوهان ایتن) بر اساس اثر دیگری از این مؤلف به نام هنر رنگ، ویرایش و پیشگفتار فابر بیرن، مترجم بهروز ژاله دوست، تهران، 1378

  ایتن، هانس، کتاب رنگ، مترجم محمد حسین حلیمی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران،1370

  دکتر آیت الهی، حبیب اله، مبانی هنرهای تجسّمی(سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها)، انتشارات سمت، 1384

  دوالو، منصور، رنگ شناسی 1، انتشارات کتب آموزش و پرورش، تهران،1373

  رضایی، ابوتراب، ناصحی، محمد علی، رنگ شناسی 2، انتشارات کتب آموزش و پرورش، تهران،1373

  رنجبر، محمود، ستوده، هدایت اله، مردم شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران، تهران، 1384

  مکاریک، ریما، دانشنامه­ی نظریه­های ادبی معاصر، چاپ اوّل، انتشارات آگاه، تهران، 1384

  سعیدی پور، فرشته، گرافیک در عنوان­بندی  فیلم، مترجم فرشته سعیدی پور، انتشارات سروش، تهران، 1376  

  شی­جی وا، هی داشی، همنشینی رنگ­ها(راهنمای خلاقیّت درترکیب­بندی رنگ­ها)، مترجم فریال دهدشتی، انتشارات کارنگ، تهران، 1377

  صادقی، محمد، گرافیک و سینما، انتشارات میردشتی، تهران، 1387

  فروزان، ناصر، رنگ و طبیعت بخشی از دانش رنگ­ها، انتشارات دیبا، تهران، 1375

  فیلیپس، ویلیامز، مبانی سینمایی، مترجم رحیم قاسمیان،  انتشارات ساقی، تهران، 1386

  فردمایر، مان، مبانی و پایه هنرهای تجسمی در مدرسه بازل سوئیس، مترجم عربعلی شروه، انتشارات شباهنگ، تهران،1383

  کاسبتیک، جوانا، لوید، مرید، رنگ در دکوراسیون  و طراحی داخلی، مترجم فرزانه سالمی، تهران، 1385

  گنجی، همزه، روانشناسی عمومی، ویرایش 5، نشر ساوالان، تهران، 1386

  گروسی فرشی، میر تقی، رویکردی نوین در ارزیابی شخصیّت (کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیّت)، انتشارات پژوه، تبریز، 1380

  لوشر، ماکس، روانشناسی رنگ­ها، مترجم ویدا ادبی زاده، انتشارات درسا، تهران، 1372

  موناری، برونو، طراحی و ارتباط بصری رهیافتی بر روش شناسی بصری، مترجم پاینده شاهنده، تهران،1370

  مه یر، لویی، اطّلاعات جامع هنر زیبایی­شناسی بصری(مبانی هنرهای تجسّمی)، مترجم عربعلی شروه، انتشارات شباهنگ، تهران،1383

  موتمن، فرهاد، مقاله، شماره 872، انتشارات روزنامه­ی شرق، تهران 1389

  ویلز، پاولین، رنگ درمانی، مترجم مرجان فرهی، انتشارات درسا، تهران، 1375

  هولتزشوهه، لیندا، درک رنگ و آنچه هر طراح باید بداند، مترجم میثم هدایت، انتشارات یساولی پدید رنگ، تهران، 1385

  www.rasekhoon.net

  www.alirezai179.blogfa.com

  www.cloob.com

  www.wikipedia.com

  tablighatcity.com 


موضوع پایان نامه تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم, نمونه پایان نامه تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم, جستجوی پایان نامه تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم, فایل Word پایان نامه تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم, دانلود پایان نامه تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم, فایل PDF پایان نامه تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم, تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم, مقاله در مورد پایان نامه تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم, پروژه در مورد پایان نامه تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم, پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم, تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم, پروژه درباره پایان نامه تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم, رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : ارتباط تصویری چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): اهداف این تحقیق بررسی قابلیت های تایپوگرافی فارسی در ارتباط با عنوان بندی فیلم های سینمایی می باشد، زیرا از طریق تایپوگرافی نیز می توان فضایی متناسب با فضای فیلم را در عنوان بندی آن ایجاد نمود تا باعث حس انگیزی در بیننده شود و از آنجا که ...

پایان نامه­ی تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد انیمیشن چکیده ارتباط نقاشی مدرن سده­ی بیستم و انیمیشن در این پژوهش از طریق بررسی تحولات سبک­های نقاشی مدرن و تجربیات نقاشان انیماتور با تمرکز بر رخدادهای نیمه­ی اول سده­ی بیستم، زمینه­ی لازم برای تحلیل ارتباط این دو شاخه­ی هنر فراهم آمده است. در تحلیل مورد نظر، بازتاب تحولات سیاسی/ اجتماعی در کار هنرمندان، بهره­گیری نقاشان از تجارب علمی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی چکیده مقدمه: در این پژوهش با توجه به خاصیت ضد­میکروبی و مقاومت بسته­های محتوی نانوذرات نقره بر پایه دی اکسید تیتانیوم در مقابل نفوذ گازها از جمله اکسیژن، تاثیر این بسته­ها بر فلور قارچی نان­های مصرفی با بسته­های پلی­اتیلن رایج مورد مقایسه قرار گرفت. این مطالعه تجربی در رابطه با افزایش زمان ماندگاری نان­های ...

پایان نامه نظری دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ادبیات نمایشی چکیده در این تحقیق به تعریف و بررسی فرهنگ عامه پرداخته شده است با توجه به این که عصر حاضر عصر تغییر و تحولات گسترده است و فن آوری ارتباطی از ابزارهای مهم در انتقال و تبادل اطلاعات و فرهنگ است .نقش و اهمیت فرهنگ بیش از هر دوره ی دیگری حائز اهمیت است . یکی از مهم ترین مسائل فرهنگی که کمتر مورد توجه قرار گرفته بحث فرهنگ ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد سینما مقدمه این پژوهش تلاشی برای مطالعه ی «دگردیسی زیبایی شناسی در سینما ی مستند نوین دهه ی 80 ایران» است. دلیل انتخاب این موضوع ناشی از پر رنگ شدن گرایش های سنت شکنانه ای است که در فیلم های این دوره دیده می شود و به تدریج بر رویکردهای کلاسیک پیشین سایه می اندازد. گرایش هایی که در مقایسه با رویکردهای کلاسیک مستند سازی کمتر مجالی برای تجزیه ...

چکیده بیش از دو دهه است که انیمیشن مستند به عنوان یک سبک سینمایی مستقل در جهان مطرح شده است. با این حال اغلب مطالعات و بررسی های انجام شده در راستای شناخت کلی و ساختار عمومی این سبک بوده است. بنابراین نیاز به بررسی و موردکاوی این شیوه فیلم سازی از دیدگاه های مختلف بسیار محسوس است. در نتیجه، این پژوهش به بررسی انیمیشن مستند از دیدگاه زیبایی شناسی می پردازد تا بدین وسیله گامی در ...

مقدمه: طى دهه‌ی ۱۹۶۰، طراحى گرافیک به عنوان شیوه‌اى براى حل مشکلات ارتباطى و اطلاع‌رسانى مطرح شد و به همین ترتیب در رسانه‌هاى همگانى نیز به عنوان مُد مطرح شد. چیزى که با سلیقه‌ی به روز بودن و حتى پیشرفت مرتبط بود. اما تغییر در سبک آن حاصل چندمین عامل مؤثر مانند پیشرفت‌هاى فناورى در حوزه‌ی رسانه و نیز تحولات رایج در جامعه بود. و از آنجائى که تنها هنر بصرى نبود و کلام نیز در آن ...

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد (MA) گرایش: پژوهش­ هنر چکیده دستاوردهای فکری و تکنیکی تمدن غرب که تحت عنوان مدرنیته از آن یاد می­شود از حدود دویست سال پیش وارد جامعۀ سنتی ایران شد. این رویارویی از همان ابتدا تأثیراتی را بر کلیۀ نهادهای جامعه بر جای گذاشت و چالش­هایی ­را موجب شد که تا به امروز نیز هم­چنان ادامه دارد. اما به عقیدۀ صاحب­نظران، در یکی دو دهۀ اخیر با گسترش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری چکیده پژوهش حاضر در چهار فصل به بررسی آثار پوستر های سینمای سه دهه ی اخیر ایران -1360 الی1390- می پردازد. طی یک دوره تحقیق کتابخانه ای مطالبی پیرامون شکل گیری و تولد سینما در جهان برای فصل اول انجام شد و در ادامه برای جمع آوری مطالب مطروحه در فصل دوم نیز همان تحقیق کتابخانه ای و گاهی تحقیق میدانی مورد استفاده قرار گرفت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی چکیده : امروزه افزایش آلودگی های زیست محیطی و کاهش منابع نفتی باعث توسعه و جایگزینی بسته بندی های زیست تخریب پذیر بجای بسته بندی های مشتق شده از منابع نفتی شده است. همچنین در این راستا به کارگیری ترکیبات ضدمیکروب همچون نانوذرات نقره کارایی این بسته بندی ها را تا حدود زیادی ...

ثبت سفارش