پایان نامه بررسی تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر

word 413 KB 31505 82
1393 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت: ۱۰,۶۶۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته : زبان و ادبیات فارسی 

  چکیده

  هرمنوتیک دانشی است که به فهم یک اثر می پردازد و با نقد فهم روش شناختی می کوشد تا راهی برای فهم بهتر اثر ارایه کند . شلایرماخر ، پدر الهیات مدرن پروتستان ، شکل نوینی از تفسیر شهودی بر پایه تجربیات دینی از عهدین را در غرب پایه گذاری کرد. به دلیل عمق اندیشه ، گستردگی مضامین بلند عرفانی دیوان حافظ و تأثیرپذیری فراوانش از آیات قرآن کریم و با هدف رسیدن وجوه نقاط مشترک این دو اندیشمند مسیحی و مسلمان – در غرب و شرق – به بررسی تطبیقی ابیات دیوان حافظ که قسمت اعظمی از آنها متأثر و مأخوذ از آیات قرآن مجید است با استفاده از روش تحقیقی- تحلیلی پرداخته ایم . در این پژوهش نشان داده شده بین دیدگاه حافظ و شلایرماخر وجه مشترک وجود دارد چون هردو اندیشمند از طریق استنباط تاویلی (هرمنوتیکی) به کتاب آسمانی ، عهدین و قرآن ،توجه داشته اند و حافظ در اشعارش هم به مباحث عمده هرمنوتیک فلسفی توجه داشته و هم عملاً دست به تأویل زده است ، در نظر شخصی و شهودی او آنچه تأویل می پذیرد متشابهات است و محکمات قرآن تأویل نمی پذیرد و شلایرماخر نیز برای نخستین بار هرمنوتیک غرب را در کتب مقدس وارد ساخته است .

   

   

  کلید واژگان :  قرآن ، کتاب مقدس ،تأویل ، دیوان حافظ ، شلایرماخر ، هرمنوتیک

   

  1-1 مقدمه :

  تردیدی نیست که هر نوع دانش و اندوخته‏ی ذهنی شاعر خواه ناخواه در شعرش انعکاس‏ می‏یابد،زیرا در واقع آنچه شخصیت معنوی او را شکل می‏دهد.همان دانشها و تجربه‏ها و آموخته‏هائی است که به مرور زمان و در طول زندگی به دست می‏آورد.این معارف و دانش‏ها، هنگام سرودن شعر،از نو جان گرفته،مجال بروز و ظهور پیدا می کند.شاید بتوان گفت که شعر، علاوه بر بیان عواطف و احساسات،ترجمانی است از : دانش ها و آموخته‏های شاعر،بویژه‏ وقتی که این دانش ها و آموخته‏ها با اعتقادات استوار مذهبی و مسائلی که شاعر آنها را از صمیم قلب پیوند داده باشد ،پذیرفته و بدان ها مؤمن و معتقد گردیده است،که در آن صورت‏ شعر او تصویری روشن از آرا و عقاید مذهبی او نیز خواهد بود.

  بخش وسیعی از ادبیات غنی و بارور کهن پارسی از این نوع است و به جرأت می‏توان گفت: اگر کسی از مباحث دینی و اخبار و احادیث مذهبی و تفاسیر قرآن بیگانه باشد،نمی‏تواند از خوان گسترده و پر نعمت ادب فارسی به صورت کامل بهره گیرد و از چشمه ی فیاض آن متمتع شود. زیرا بدون وقوف و آگاهی بر اینگونه مسائل و مباحث،فهم و درک بسیاری از سروده‏ها و اشعار شاعران بزرگ،ناممکن می‏گردد.  این حکم تنها در مورد ادب فارسی مصداق ندارد.بسیاری از آثار شاعران اروپائی نیز تحت تأثیر موضوعات و مسائل مذهبی به وجود آمده است و خواننده این آثار را گریزی نیست، جز آگاهی و وقوف بر مباحث و مسائل مذهبی خاصی که شاعر یا نویسنده،متأثر از آن بوده‏ است.کمدی الهی دانته و بهشت گمشده جان میلتون از این نوع است و خواننده این دو اثر بدون اطلاع کامل به محتویات انجیل بویژه مباحث و مسائلی که در مورد خلقت و معاد،در این‏ کتاب آمده است.نمی‏تواند به مقصود و منظور نویسنده راه یابد.            اما این موضوع در شعر و ادب پارسی نمایان‏تر است.دیوان سخن‏سرایان بزرگ ما چون‏ خاقانی و نظامی و ناصر خسرو و سعدی و نظایر آنان گواه صادقی است بر درستی سخن،زیرا بازتاب آیات قرآنی و اخبار و احادیث نبوی به روشنی در آنها مشهود است.مولوی و حافظ از این جهت چهره ی روشن‏تری دارند.مولوی در سرودن مثنوی معروف خود به شدت،تحت تأثیر اخبار و احادیث مذهبی است و حافظ در بهره‏یابی و اخذ و اقتباس از آیات قرآن،استادی چیره‏ دست است.او با این کتاب مقدس آسمانی انس و الفتی خاص دارد و آنگونه که خود در غزل شماره 94 اشاره کرده‏ آن را با چهارده روایت در حفظ داشته است :

  «عشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ            قرآن ز بر بخوانی با چهارده روایت»

  آنچه گرد آمده کوشش و پژوهشی است درباره ی باز نمایی جلوه هایی از قرآن و حدیث در اشعار  دیوان حافظ و مقایسه تطبیقی آن با مفاهیم هرمنوتیکی خصوصاً هرمنوتیک شلایرماخر انتخاب این موضوع بیان کننده ی مهم ترین اصل در زندگی ما یعنی قرآن و احادیث است که یادگیری آن برای حل مشکلات مسلمانان  بسیار مفید است .

  1-2 بیان مسأله :

  یکی از دغدغه های پژوهشگران ادبی معاصر ترسیم مدل فکری عارفان و شاعران ادبیات ایران                  است ،  مطالعه در آثار دو اندیشمند بزرگ جهان یعنی حافظ شیرازی(727-792 ه .ق)و شلایرماخر آلمانی(1768-1834 م) نزدیکی هایی را در روش کارشان نشان داد که ما را بر این داشت تا به تحقیق در زمینه حاضر بپردازیم و آن قرابتی است که میان تاویل های حافظ و هرمنوتیک شلایرماخر دیده می شود .

       هرمنوتیک دانشی است که به « فرایند فهم یک اثر» می‌پردازد و چگونگی دریافت معنا از پدیده‌های گوناگون هستی اعم از گفتار، رفتار، متون نوشتاری و آثار هنری را بررسی می‌کند. دانش هرمنوتیک با نقد روش‌شناسی، می‌کوشد تا راهی برای «فهم بهتر» پدیده‌ها ارائه کند؛ اگرچه گروهی از نظریه‌پردازان هرمنوتیک، با ایجاد و تبیین «روش» در مسیر فهم مخالفند و «فهمیدن» را یک واقعه می‌دانند که قابل اندازه‌گیری و روش‌مندسازی نیست. به زبان ساده‌تر، دانش هرمنوتیک به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا روش و راهکاری وجود دارد تا خوانندگان یک متن و یا بینندگان یک اثر هنری، با به‌کارگیری آن روش، به دریافت معنای ثابت و مشخصی از آن اثر یا متن دست یابند؛ یا این که درک و فهم هر مخاطبی مختص اوست و با دیگری تفاوت دارد. در برابر واژهٔ هرمنوتیک، بیشتر از کلمهٔ «تفسیر» و یا «تأویل» استفاده می‌شود، هرچند که این دو لفظ، ترجمه‌های مناسبی برای واژهٔ هرمنوتیک نیستند.

       فریدریش دانیل ارنست شلایرماخر ( 1834- ۱۷۶۸ م ) فیلسوف و متأله پروتستان آلمانی بود. وی را پیشگام هرمنوتیک مدرن می‌دانند. به‌دلیل تأثیر به‌سزای‌ او بر اندیشهٔ متأخر مسیحی، او را پدر الهیات مدرن پروتستان می‌دانند. شلایرماخر به‌همراه هومبولت از بنیان‌گذاران دانشگاه برلین ( ۱۸۰۸-۱۸۱۰م ) بود. او تا پایان عمر در این دانشگاه به تدریس پرداخت.

  فردریش شلایرماخر پدر هرمنوتیک، تردیدهایی بس جدی پیرامون عینی بودن متن انجیلی وارد       می کند. اما مسئولیت تکمیل این وظیفه به عهده فردریش نیچه (1900-1844 م ) متفکر اصلی پسامدرنیسم، افتاد و با این نظریه آغاز شد که زبان توان انتقال حقیقت غایی را دارا نیست. او این اندیشه را پیش کشید که هر آنچه برای ما مانده است، صرفاً تفسیر است.

  از آثار شلایرماخر می توان « ایمان مسیحی » را نام برد که به عنوان برداشت جدیدش از مسیحیت محسوب می شود ، همچنین « مذهب » -  شامل سخنرانی هایی خطاب به منکران اندیشمند -  که در آن می کوشد تا جایی را برای دین درمیان روشنفکران فرهیخته آلمان که بیشتر آنان از ایمان رسمی روی گردانده بودند ، پیدا کند . 

       شلایرماخر در تفسیر کتاب مقدس دیدگاهی دارد که موضوع اصلی ما در این پایان نامه است . او به شکلی از تفسیر شهودی معتقد است که بر پایه تجربه دیدنی مفسران است . در تفسیر های عرفانی  بویژه تاویل هایی که حافظ از آیات قرآنی در آثار خود ارائه می دهد مدل شهودی برپایه تجربه دینی دیده می شود .

       خواجه شمس‌الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی (792–727 ه .ق)شاعر بزرگ سده هشتم ه . ق   یکی از سخنوران نامی جهان است. بیش‌تر شعرهای او غزل هستند که به غزلیات حافظ شهرت دارند.او از مهمترین تاثیرگذاران بر شاعران پس از خود شناخته می‌شود . در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی اشعار او به زبان‌های اروپایی ترجمه شد و نام او بگونه‌ای به محافل ادبی جهان غرب نیز راه یافت.

      دیوان حافظ که مشتمل بر حدود ۵۰۰ غزل، یک قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی است، تا کنون بیش از چهارصد بار به اشکال و شیوه‌های گوناگون، به زبان فارسی و دیگر زبان‌های جهان به‌چاپ رسیده‌است. حافظ چیره‌دست‌ترین غزل سرای زبان فارسی است ، او از آیات قرآن مجید در اشعار خود به طور مکرر استفاده کرده است  :

        « ندیدم خوش تر از شعر تو حافظ               به قرآنی که اندر سینه داری »  ( غزل 447 )

        « صبح خیزی و سلامت طلبی               هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم  » ( غزل 319 )

   او برخی از حدیثهای قدسی را نیز تبدیل به غزلهای وزینی کرده است از جمله غزل 206 که در آن دو بیت زیر آمده است :‌

        « پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود               مهر ورزی تو با ما شهره آفاق بود 

        سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد                 ما به او محتاج بودیم و او به ما مشتاق بود »

  و یا غزل 152 با مطلع :

           « در ازل پر تو حسنت زتجلی دم زد                             عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد »

   

  1-3 اهداف تحقیق

  1-3-1 هدف کلی:

  هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی مدل تاویلی دیوان حافظ از آیات قرآن کریم با مدل هرمنوتیکی شلایرماخر است .

  1-3-2 اهداف جزئی :

  اهداف جزئی پژوهش حاضر شامل موارد زیر می باشد : 

  1.  ارائه شناخت بهتر از ذهن و زبان حافظ و شلایرماخر در تحلیل آنچه که در قرآن کریم و عهدین آمده است. 

  2.  از آنجاکه دیوان حافظ و اندیشه های ایشان منبعث از قرآن مجید است و شلایرماخر نیز مبدع هرمنوتیک در حوزه کتاب مقدس است و تا کنون در تطبیق اندیشه این دو اندیشمند کاری صورت نگرفته است       می طلبد که تحقیق مجزایی در این زمینه انجام گیرد .

  1-4 ضرورت تحقیق :

  تطبیق نظریه و یافته های عرفانی ، ادبی ، فلسفی و ... دوره معاصر با نگرش مشابه اندیشمندان ایران و بزرگان ادبیات امری ناگزیر و لازم است . شلایرماخر و حافظ با نگاه عرفانی خود به متون مقدس نگریسته اند . اندیشه های حافظ منبعث از قرآن است و شلایرماخر نیز در غرب به عنوان پیشگام تطبیق متن کتاب مقدس بر باورهای فردی خود اقدام کرده است و چون تا به حال غزلیات دیوان حافظ با دیدگاه هرمنوتیک شلایرماخر به صورت مستقل کار نشده است این پایان نامه می تواند یافته های جدیدی را با تطبیق برخی از غزلیات حافظ که از آیات قرآنی برخوردار هستند مبتنی بر دیدگاه شلایرماخر ارائه دهد . 

 • فهرست:

   

  چکیده .......................................................................................................................

   

  1

  فصل اول : کلیات تحقیق ..........................................................................................

  2

  1-1 مقدمه..................................................................................................................

  1-2 بیان مسأله...........................................................................................................

  1-3 اهداف تحقیق ....................................................................................................

  1-3-1 هدف کلی......................................................................................................

  1-3-2 اهداف جزئی..................................................................................................

  1-4 ضرورت تحقیق .................................................................................................

  1-5 پرسش های تحقیق..............................................................................................

  1-6 فرضیات تحقیق...................................................................................................

  1-7 روش تحقیق.......................................................................................................

  1-8 پیشینه تحقیق......................................................................................................

  3

  4

  6

  6

  6

  6

  6

  7

  7

  7

  فصل دوم: بنیاد نظری ، هرمنوتیک و اندیشه های شلایرماخر ....................................

  8

  2-1  شلایر ماخر........................................................................................................

  2-1-1  زندگینامه شلایرماخر.....................................................................................

  2-1-2  معرفی آثار شلایرماخر...................................................................................

  2-1-3  آراء و اندیشه های شلایرماخر.......................................................................

  2-2 هرمنوتیک...........................................................................................................

  2-2-1 تعریف لغوی هرمنوتیک ................................................................................

  2-2-2 مفهوم هرمنوتیک............................................................................................

  2-2-3 طبقه بندی هرمنوتیک......................................................................................

  2-2-3-1 هرمنوتیک از دیدگاه کاربرد آن..................................................................

  2-2-3-2 هرمنوتیک از دیدگاه دوره تاریخی.............................................................

  2-2-3-2-1 هرمنوتیک کلاسیک ..............................................................................

  2-2-3-2-2 هرمنوتیک مدرن یا فلسفی.....................................................................

  2-2-3-2-3 هرمنوتیک پسامدرن...............................................................................

  2-2-4 هرمنوتیک شلایر ماخر....................................................................................

  2-2-5 نظریات هرمنوتیکی شلایرماخر.......................................................................

  2-2-5-1 عمومیت سوء فهم......................................................................................

  2-2-5-2 زبان و هرمنوتیک.......................................................................................

  2-2-5-3  قواعد هرمنوتیکی......................................................................................

  2-2-5-4 دیالکتیک فهم.............................................................................................

  2-2-5-5 چرخه هرمنوتیکی.......................................................................................

  2-2-6 میراث هایدگر.................................................................................................

  2-2-7 نقد هایدگر.....................................................................................................

  2-2-8 هرمنوتیک گادامر............................................................................................

  2-2-9 هرمنوتیک نسبی گرای گادامر.........................................................................

  2-2-10 نقد گادامر....................................................................................................

  2-3  تاویل ...............................................................................................................

  2-3-1 معنای اصطلاحی و لغوی تأویل......................................................................

  2-3-2  پیشینه تاویل ................................................................................................

  2-3-3  شرایط تأویل.................................................................................................

  2-3-4 انواع تأویل ...................................................................................................

  9

  9

  10

  10

  12

  12

  12

  13

  13

  15

  15

  16

  17

  18

  20

  20

  21

  23

  23

  24

  26

  27

  27

  30

  31

  32

  32

  33

  35

  36

  فصل سوم: حافظ و دیوان .........................................................................................

  37

  3-1  حافظ................................................................................................................

  3-1-1  نیاکان حافظ ................................................................................................

  3-1-2  زندگینامه حافظ.............................................................................................

  3-1-2-1  نوجوانی و جوانی حافظ ..........................................................................

  3-1-2-2  فراگیری دانش حافظ................................................................................ 

  3-1-2-3  عصر تولد حافظ .....................................................................................

  3-1-3  دانش و هنر حافظ .......................................................................................

  3-1-3-1 حافظ از مدرسه تا درسگاه .......................................................................

  3-1-3-2 حفظ قرآن حافظ ......................................................................................

  3-1-4 وضع عمومی شعر در عصر حافظ ................................................................

  3-1-5  درباره عرفان و مقام عرفانی حافظ ...............................................................

  3-1-6  ویژگی های شعر حافظ.................................................................................

  3-1-6-1  رمز پردازی و حضور سمبولیسم غنی در شعر حافظ.................................

  3-1-6-2  عشق انسانی حافظ...................................................................................

  3-1-6-3  طنز ..........................................................................................................

  3-1-6-2  ایهام و ابهام ............................................................................................

  3-1-6-3  جهان بینی حافظ .....................................................................................

  3-1-6-4  راز موفقیت حافظ.....................................................................................

  3-1-7  تاویل پذیری شعر حافظ................................................................................

  38

  38

  38

  39

  44

  44

  45

  45

  46

  46

  47

  49

  49

  50

  51

  51

  52

  54

  54

  فصل چهارم: تطبیق اندیشه های حافظ و شلایرماخر .................................................

  4-1 تأویل از دیدگاه حافظ........................................................................................

  4-2 دلایل و شواهد انطباق اشعار و ابیات حافظ بر قرآن مجید .................................

  4-3 تاثیر قرآن در اشعار حافظ...................................................................................

  4-3-1 ترجمه الآیات بالابیات....................................................................................

  4-3-2  تضمین شعری آیات......................................................................................

  4-3-3  استفاده از تلمیحات قرآنی.............................................................................

  4-4 انطباق شعر حافظ بر آیات قرآن..........................................................................

  4-5 چگونگی اقتباس حافظ از قرآن..........................................................................

  4-5-1 اقتباس مستقیم................................................................................................

  4-5-2 اقتباس غیر مستقیم..........................................................................................

  4-6 تداعی معانی.......................................................................................................

  4-7 اندیشه ها و افکار قرآنی حافظ...........................................................................

  56

  57

  58

  59

  59

  62

  62

  62

  64

  64

  66

  67

   

  67

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ............................................................................

  103

  5-1 نتیجه گیری.........................................................................................................

  104

  5-2پیشنهادهای پژوهش............................................................................................

  105

  منابع .........................................................................................................................

  106

   

  منبع:

  .قرآن کریم  ، 1373، محمد مهدی ، فولادوند ، قم ، دارالقران کریم .

  ۲.آشوری ، داریوش (1377 )هستی شناسی حافظ ، تهران ، نشر مرکز .

  3.احمدی ، بابک (1372) ساختار و تأویل متن ، جلد 2 ، تهران : مرکز ، چاپ دوم .

  4. (1386) هرمنوتیک مدرن ، تهران : مرکز.

  5. استیور ، جان (1384) فلسفه زبان دینی ، ترجمه ابولفضل ساجدی ، قم : ادیان .

  6.الیاده ، میرچا (بی تا) هرمنوتیک، ترجمه محمود تقی زاده ، فصل نامه معرفت شماره 22.

  7.امام فخر رازی(1381) تفسیر کبیر، ترجمه علی اصغر حلبی ، تهران : انتشارات اساطیر چاپ دوم .

  8. امینی ، حسین (1378 ) سبک و افکار حافظ ، مشهد ، نشر جلیل .

  9. بدرالدین ، حسین (1379) راز موفقیت حافظ ، انتشارات آفتاب، تهران : چاپ اول.

  10. براوان ، کالین ( 1375 ) فلسفه و ایمان مسیحی ، ترجمه طاطه میکائیلیان ، تهران .

  11.پالمر، ریچارد (1390) علم هرمنوتیک ، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، تهران : هرمس، چاپ ششم.

  12.پور خالقی چترودی ، مه دخت (1371 ) فرهنگ قصه های پیامبران ، انتشارات آستان قدس.

  ۱3.تفسیر نمونه ، زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی، (1364).

  ۱4.جهانبگلو ، رامین (1374) مدرنیته ، دمکراسی و روشنفکران ، تهران ، نشر مرکز.

  15. حلبی، علی اصغر (1371)،  تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی ، انتشارات اساطیر 110.

  ۱6.حیرت سجادی ، عبدالحمید(1371) گزیده ای از تاثیر قرآن بر نظم فارسی، انتشارات آستان قدس.

  ۱7.خرمشاهی ، بهاءالدین (1378) دیوان حافظ ، تهران ، طرح نو،چاپ چهارم.

  ۱8.  (1380 ) ذهن و زبان حافظ ، تهران ، چاپ ناهید.

  19.دیوان‌ خواجه‌ شمس‌الدین‌ محمد حافظ ( 1376 ) تهران : گنجینه.

  20.راستگو، سید محمد(1376)، تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی .

  21. راشد محصل ، محمد رضا(1380)، پرتوهایی از قرآن و حدیث در ادب فارسی ، انتشارات آستان قدس.

  22.رضازاده‌ شفق‌، صادق‌( 1354 ) تاریخ‌ ادبیات‌ ایران‌، شیراز، دانشگاه‌ پهلوی‌.

  23. ریخته گران ، محمدرضا ( 1389) گادامر و هابرماس ، فصلنامه ارغنون ، شماره 7و8 سال دوم.

  24.زرین‌کوب‌، عبدالحسین(1356) از کوچه‌ رندان‌، تهران: امیرکبیر .

  25. _____________(1362) ارزش میراث صوفیه، تهران‌: امیرکبیر .

  26.سایکس‌ ، سر پرسی‌: تاریخ‌ ایران‌(جلد دوم‌)، ترجمه‌ محمدتقی‌ فخرداعی‌ گیلانی‌، تهران‌‌ .

  27.سیوطی ، عبدالرحمان ( 1376 ) الاتقان فی علوم القران ، ترجمه محمد مهدی حایری قزوینی ، تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم ، تهران : امبرکبیر نقطه .

  28.شرات، ایوان (1387) فلسفه علوم اجتماعی قاره ایی ، ترجمه هادی جلیلی ، تهران ، نشر نی.

  29.طباطبایی ، سید محمد حسین (1397 ق) المیزان فی تفسیر القرآن ، تهران : دارالکتب الاسلامیه .

  30. عبداللّه بن محمد عین القضاه (1341 ) تمهیدات ( جلد اول ) ،ترجمه عفیف عسیران، تهران .

  31.فاضلی ، عاطفه (1378 ) حافظ به سعی سایه ،با همکاری فرهود امیرانی و روز به زهرابی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران : نوروز.

  32. فروند ، ژولین ( 1372) ، نظریه های مربوط به علوم انسانی ، ترجمع علی محمد کاردان ، مرکز نشر دانشگاه تهران .

  33. فیروزی ، جواد (1387) تاثیر رنسانس و انقلاب علمی بر پیدایش هرمنوتیک نوین در مسیحیت ، تهران: امیرکبیر .

  34. قریب ، یحیی (1361) ، دیوان حافظ شیرازی ، چاپ خانه نو بهار.

  35.کربای،آنتونی(1377) درآمدی بر هرمنوتیک مدرن ، ترجمه بابک احمدی و دیگران ، تهران : مرکز .

  36. کوزنزهوی ، دیوید(1371) حلقه انتقادی ، ترجمه مراد فرهادپور ، تهران : گیل .

  37. گروندین ، ژان (1987) درآمدی بر هرمنوتیک فلسفی، ترجمه محمد سعید حنایی ، تهران : مینوی.

  38. مطهری ، مرتضی (1379)، عرفان حافظ، انتشارات صدرا.

  39. معروفی، علی(1384)، ادبیات فارسی از کلام قرآن بهره های فراوانی گرفته است،انتشارات ام الکتاب.

  40.معرفت ، رحمان(1390) انطباق شعرحافظ برآیات قرآن،کانون نماز و قران جرعه ی نور زابل.

  41. منوچهری ، عباس ( 1381) هرمنوتیک ،دانش و رهایی، نشر بقعه .

  42. مولوی،جلال الدین محمد (1384 ) دیوان شمس ، تصحیح بدیع الزمان فروانفر ، تهران : طلایه. 

  43. نصر، سیدحسین ( 1371 ) معارف اسلامی در جهان معاصر ، تهران شرکت سهامی کتابهای حبیبی.

  44.نیچه ، هایدگر و دیگران (1377) هرمنوتیک مدرن، ترجمه بابک احمدی و دیگران، تهران : مرکز

  45. نیساری ، سلیم ( 1380) ، دیوان حافظ ، شیراز : مرکز حافظ شناسی

  46.واعظی،احمد (1380) درآمدی بر هرمنوتیک ، تهران : موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر .

  47. وورست، رابرت (1384)، مسیحیت در لابلای متون، ترجمه جواد باغبانی و عباس رسول‌زاده،قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

  48. هادوی تهرانی ، مهدی ( 1377 ) مبانی کلامی اجتهاد ، تهران : امیرکبیر .

  49. کاوشی بر واژه شناسی تفسیر و تأویل (1392) ، http://www.sunnatonline.com


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر, پروژه درباره پایان نامه بررسی تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر

پایان‌نامه برای دریافت درجه‏ی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیّات فارسی چکیده مسأله فهم از زمانی که بشر برای انتقال پیام به نوشتن پرداخت، محل جدل بوده است. در این میان، دانش تأویل (هرمنوتیک) و نیز مباحث کیفیت فهم قرآن مجید به‏ویژه در آیات متشابه و مجمل و باطن آیات در حوزه‏ی اسلامی بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) بین نحله‏های کلامی شایان توجه است. در میان فرق اسلامی، کلام اسماعیلیه که ...

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد (M.A) چکیده شامل خلاصه اهداف و روش های اجرا ونتایج بدست آمده. هدف پژوهش حاضربلاغت درصدغزل حافظ است. دراین پژوهش به بررسی صدغزل حافظ پراخته شده است عنوان پایان نامه حاضربلاغت دردیوان حافظ(ازغزل 101تا 200)است . در تدوین این پژوهش از کتابهای چون دکتر کزازی،دیوان حافظ،سیروس شمیسا،بهاءالدین خرمشاهی و....بهره برده ام. وصنایع ادبی هریک ازغزلیات ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش: زبان و ادبیات فارسی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): سال های 1330-1300 با رویکردی جامعه شناختی است. هدف از این تحقیق، شناخت سائل اجتماعی ایران از طریق نقد و بررسی رمان­های اجتماعی، همچنین شناخت اندیشه ها، گرایش­های فکری رمان نویسان و چگونگی ترویج رمان نویسی به سبک نوین در ایران است. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری چکیده: قرآن کریم را کلامی از سوی خداوند می­دانیم در جهت هدایت انسان. لذا پژوهش­های فراوانی در قالب­های بسیار متنوع در یافتن کنه کلام و ظرافت­ها و اعجاز این کلام قدسی از زمان نزول و تدوین تا کنون صورت گرفته و روش­های دقیق تحقیقی و تفسیری هم در این مسیر توسط مفسرین و علما تدوین شده است. پژوهشگران قرآنی همواره با توجه به ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد صنایع دستی گرایش طراحی و نقاشی سنتی چکیده دوران تیموری از مهم ترین ادوار هنری ایران در حوزه کتاب‌آرایی و هنرهای مرتبط با آن از جمله تذهیب است که با ویژگی‌های مختص به خود در قالب مکاتب هرات و شیراز و سمرقند جلوه می‌نماید. شناخت تذهیب‌های این دوره در نسخ قرآنی نشان‌دهنده نوعی از تجرید است که متناسب با کلام‌الله و از سوی دیگر در تناسب با نوع ...

چکیده موسیقی، عنصر برجسته ی زبان شعری و عامل اصلی تمایز شعر از زبان روزمره و گفتار عادی بوده، همچنین رابطه ی عاطفی میان خالق اثر و مخاطب و خواننده ایجاد می کند. در واقع شاعر با سرودن شعر مخاطب را در فضای عاطفی قرار می دهد و بدین وسیله حالات مختلف روحی و عاطفی را بر می‌‌انگیزاند. خیال، عاطفه، اندیشه، شکل و موسیقی، عناصر پنج گانه ی تشکیل دهنده ی شعر به شمار می روند. موسیقی در شعر، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده نشانه شناسی،دانش عمومی مطالعه نشانه ها، در سالها ی میانی دهه 60 در سدۀ بیستم بر پایه نظریات فردینان دو سوسور، زبان شناس سوئیسی، پدید آمد. پس از آن بزرگانی چون پیرس، بارت، اکو، متز و... آن را توسعه بخشیدند و امروزه یکی از شاخه های مهم در رشته‌ های مختلف از جمله هنر است، قابل ذکر است که نشانه‌شناسی در ایران یک موضوع نو و تقریبا تازه ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده حیا یکی از مفاهیم بسیار مهم و بنیادی در بحث معارف الهی است و یکی از مباحث کلیدی در سلوک عرفانی به‏شمار می‏آید. حیا در لغت به معنی شرم، آزرم است و در اصطلاح، ترک حیا منجر به سرزنش و ملامت می‏گردد. در این پژوهش پس از بیان دیدگاه قرآن و معصومین‏(ع) در باب حیا، به بررسی سخنان عارفان در مسئله حیا پرداخته شده است. سپس بررسی حیا از منظر ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده : طبیعت با جلوه‌های زیبا، همیشه همه انسانها بویژه شاعران و نویسندگان را تحت تاثیر قرار داده و پیوسته ستایش و توصیف شده و بازتاب گسترده ای در آثار آنان داشته است. در این میان خورشید، به عنوان یک پدیدۀ نجومی و تصاویر مربوط به آن زمینۀ ساخت مضامین و معانی بلند ادبی شده است و بیشترین سهم را در مجسّم کردن خیالات ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده «فال» واژه­ی عربی است،به معنی­خوش بینی و تفأل به نیکی و ضد«طَیره»(شوم)است.و درفرهنگ لغت به معنی شگون، طالع، بخت، پیش بینی­خوش بینانه و به­دل نیک آوردن است.برخی فال را به عنوان «علم فال» دانسته­اند. منشاء فال از پیشگویی­است. درزمان گذشته بسیاری معتقد به نیروهای ماوراءالطبیعه بوده­اند. وآنهارا در تعیین سرنوشت و آینده خود موثر می ...

ثبت سفارش